Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα"

Transcript

1 Έκθεση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Πορείας και Προτάσεις Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Θετικός Απολογισµός για το Προβλήµατα της Πορείας Απελευθέρωσης της Αγοράς 5 4. Τα Οφέλη από τον Ανταγωνισµό 8 5. Προοπτική για την Αγορά και τη ΕΗ 8 6. Προτάσεις της ΡΑΕ 10 Οργάνωση της αγοράς 10 Βασικά Στοιχεία της Πρότασης 10 Αναλυτική Περιγραφή της Πρότασης 12 Ο ιαχειριστής του Συστήµατος ( ΕΣΜΗΕ Α.Ε.) 12 Προµηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας 13 Χρηµατιστήριο Ενέργειας 14 Λιγνιτική παραγωγή της ΕΗ ΑΕ 15 Επιλέγοντες Πελάτες 16 Μελλοντικοί στόχοι ενίσχυσης του ανταγωνισµού 16 Πρόσθετα µέτρα 17

3 1. Εισαγωγή Σχεδόν ένα έτος µετά την τυπική έναρξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, η ΡΑΕ µε την παρούσα έκθεση αξιολογεί την πορεία της απελευθέρωσης της αγοράς και προτείνει διορθωτικές κινήσεις και νέους µηχανισµούς αγοράς µε σκοπό αφενός την αντιµετώπιση των προβληµάτων που έχουν ανακύψει µέχρι σήµερα, αφετέρου τη δηµιουργία της Προθεσµιακής Αγοράς Ενέργειας στους τοµείς της ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η οποία µπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα αντίστοιχης αγοράς σε βαλκανικό επίπεδο. Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα διέπεται από το νόµο 2773/99 ο οποίος εφαρµόζει την Οδηγία 96/92 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τις εξουσιοδοτήσεις του νόµου 2773/99 έχουν ήδη εκδοθεί Κώδικες, Κανονισµοί και διοικητικές πράξεις. Παρόλο που το κανονιστικό πλαίσιο τέθηκε σε εφαρµογή και είναι συµβατό µε τη σχετική Οδηγία της ΕΕ, δεν υπήρξε µέχρι σήµερα πραγµατικός ανταγωνισµός είτε στην παραγωγή είτε στην προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επιλέγοντες πελάτες. Ανταγωνισµός στην παραγωγή αναµένεται να ξεκινήσει µετά το 2004 ή 2005 οπότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή νέων µονάδων παραγωγής µε ιδιοκτήτες άλλους από τη ΕΗ ΑΕ. Ανταγωνισµός στην προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες ίσως ξεκινήσει νωρίτερα, µέσω προµηθευτών που εισάγουν ηλεκτρική ενέργεια, αλλά θα περιορισθεί από το γεγονός ότι είναι εισαγόµενη ηλεκτρική ενέργεια η οποία λόγω της περιορισµένης χωρητικότητας των διασυνδέσεων αποτελεί µικρό ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης. Οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, επιβεβαιώνουν ότι η πορεία προς την πραγµατική απελευθέρωση των αγορών είναι δεδοµένη και χωρίς επιστροφή. Το ζητούµενο είναι πλέον για τη χώρα να µην παρακολουθεί τις εξελίξεις απλώς µε τη λογική της οριακής νοµικής τακτοποίησης της εναρµόνισης της νοµοθεσίας της Ελλάδας µε την Οδηγία της ΕΕ, αλλά να τις θεωρήσει ως ευκαιρία για την εξυγίανση του κλάδου και την ανάπτυξή του ώστε να µεγιστοποιήσει τα οφέλη για την ανταγωνιστικότητα της χώρας και την απασχόληση. Όπως είναι πλέον σαφές και στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την πορεία της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κριτήριο για την αποτίµηση της ανάπτυξης ανταγωνισµού σε κάθε χώρα-µέλος δεν είναι το ποσοστό των καταναλωτών στους οποίους δίδεται το δικαίωµα επιλογής προµηθευτή, αλλά το ποσοστό των καταναλωτών που πράγµατι αλλάζουν προµηθευτή και το ποσοστό που διατηρεί η πρώην µονοπωλιακή επιχείρησης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η εµπειρία των άλλων χωρών δείχνει επίσης ότι η πορεία της απελευθέρωσης των αγορών και προσαρµογής των επιχειρήσεων απαιτεί προσπάθεια και συνεχείς διορθωτικές κινήσεις, καθώς και προσεκτική διαχείριση της µεταβατικής περιόδου όπως αυτή στην οποία σήµερα βρίσκεται η χώρα µας. 2. Θετικός Απολογισµός για το 2001 Μέσα σε ένα χρόνο, το 2001, έγιναν πολύ σηµαντικά βήµατα στην πορεία της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της προσαρµογής της ΕΗ. Παρόλη την κριτική για καθυστερήσεις, ο απολογισµός του 2001 είναι ιδιαίτερα πλούσιος και πρωτόγνωρος για τα ελληνικά δεδοµένα αλλά και τα χαρακτηριστικά ενός κλάδου σαν την ενέργεια. ΡΑΕ,

4 Σχετικά µε την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το έργο που επιτελέσθηκε κατά το 2001 συνοψίζεται ως εξής: Συγκροτήθηκαν και λειτουργούν µε επιτυχία τα νέα θεσµικά όργανα, δηλαδή η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή και ο ιαχειριστής του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΕΣΜΗΕ) ως ανεξάρτητη ανώνυµη εταιρεία που ελέγχει τα δίκτυα υψηλής τάσης και λειτουργεί το σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και κατανοµής του φορτίου. Επίσης υπηρεσία της ΕΗ ανέλαβε το ρόλο του ιαχειριστή ικτύου (µέση και χαµηλή τάση και µη διασυνδεδεµένα νησιά). Προσδιορίσθηκε ότι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν δικαίωµα (όχι βεβαίως υποχρέωση) επιλογής προµηθευτή διαφορετικό από τη ΕΗ είναι όσοι συνδέονται µε τα δίκτυα υψηλής ή µέσης τάσης και οι οποίοι είναι συνολικά 7500 καταναλωτές και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 34% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Εκδόθηκε µε τη µορφή Υπουργικών Αποφάσεων, µετά από εισήγηση της ΡΑΕ, το σύνολο σχεδόν των κανονιστικών, αδειοδοτικών και ρυθµιστικών κειµένων που προβλέπονται από το νοµικό πλαίσιο και τα οποία καλύπτουν εκατοντάδες σελίδες. Συγκεκριµένα εκδόθηκαν τα εξής: Κώδικας ιαχείρισης Συστήµατος που περιλαµβάνει και µεταβατικές ρυθµίσεις για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις στα βόρεια σύνορα της χώρας, Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, Κανονισµός Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, Κώδικας Προµήθειας σε Επιλέγοντες και µη Επιλέγοντες Πελάτες, Κανονισµός ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης καθώς και Κυριότητας του Συστήµατος, Σύµβαση Παραχώρησης της Χρήσης και Εκµετάλλευσης του Συστήµατος στο ΕΣΜΗΕ, Άδεια Αποκλειστικής Κυριότητας του Συστήµατος στη ΕΗ, Άδεια ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης του Συστήµατος στο ΕΣΜΗΕ, Ενιαία Άδεια Παραγωγής στη ΕΗ ΑΕ. Είναι σε εκκρεµότητα µόνο ο Κώδικας ιανοµής που αφοράς στο δίκτυα µέσης και χαµηλής τάσης και στα µη διασυνδεδεµένα νησιά. Ο ΕΣΜΗΕ οργανώθηκε, στελεχώθηκε και ανέλαβε τη λειτουργία του Κέντρου Κατανοµής Φορτίου, το Μάιο Ανέλαβε επίσης τον έλεγχο λειτουργίας και την παροχή πρόσβασης σε τρίτους στο Σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας (νέες συνδέσεις, συµβάσεις απορρόφησης ενέργειας από ΑΠΕ και µικρή ΣΗΘ, όροι χρήσης Συστήµατος, παροχή δεσµεύσεων στις διασυνδέσεις κλπ.). Προετοιµάζει επίσης το νέο πενταετές πρόγραµµα επέκτασης και συντήρησης του Συστήµατος που θα υποβληθεί σύντοµα στη ΡΑΕ. Ξεκίνησε πειραµατικά ο υπολογισµός και η δηµοσιοποίηση της Οριακής Τιµής του Συστήµατος ως αποτέλεσµα της κατανοµής φορτίου, βάση του µεταβλητού κόστους κάθε µονάδας, µεταξύ των µονάδων της ΕΗ ΑΕ η οποία και συγκρότησε ειδικό κέντρο για την υποβολή των προσφορών κάθε µονάδας παραγωγής προς το ΕΣΜΗΕ. Μετά από πρόσκληση των ΥΠΑΝ και ΡΑΕ στην οποία ανταποκρίθηκε και υπέβαλε αιτήσεις για άδεια παραγωγής µεγάλος αριθµός ελλήνων και ξένων επενδυτών, αξιολογήθηκαν από τη ΡΑΕ και εκδόθηκαν από τον ΥΠΑΝ άδειες παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για ιδιωτικές επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες. Οι άδειες περιλαµβάνουν περίπου 2800 MW µονάδων µε φυσικό αέριο (3 µονάδες στη Βοιωτία, 1 στη Μαγνησία, 1 στη Θεσσαλονίκη, 1 στην Καβάλα και 1 στον Έβρο καθώς και 3 µικρότερες µονάδες µε αεροστρόβιλους αιχµής φορτίου), περίπου 300 MW µεγάλων ιδιωτικών υδροηλεκτρικών έργων (Άραχθος, Αυλάκι, Αώος) 300 MW µονάδων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας (εκ των οποίων 210 MW της Αλουµίνιον της Ελλάδος), 1800 MW µονάδων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (αιολικά, µικρά υδροηλεκτρικά, βιοµάζα και φωτοβολταϊκά σε όλη την Ελλάδα. Ήδη η ΡΑΕ εξετάζει τη δεύτερη (ή την πρώτη ανάλογα µε την περίπτωση) τριµηνιαία έκθεση προόδου των εργασιών για τις νέες αδειοδοτηµένες µονάδες παραγωγής. ΡΑΕ,

5 όθηκαν σε ιδιωτικές εταιρίες άδειες προµηθευτού ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι τα 1350 MW οι οποίοι θα µπορούν να εισάγουν ηλεκτρική ενέργεια για την πώληση σε επιλέγοντες πελάτες. Προσδιορίσθηκε σύστηµα κατανοµής (µε ποσόστωση 62% για τη ΕΗ) της ικανότητας µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τις βόρειες διασυνδέσεις της χώρας και προκηρύχθηκε πλειοδοτικός διαγωνισµός για τη δέσµευση από ιδιώτες προµηθευτές και επιλέγοντες πελάτες ισχύος 200 MW για εισαγωγές από τις βόρειες διασυνδέσεις. Στο διαγωνισµό 3 προµηθευτές και ένας επιλέγων πελάτης δέσµευσαν συνολικά 135 MW για εισαγωγές. Προκηρύχθηκαν νέες θερµοηλεκτρικές µονάδες για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά Κρήτη (220 MW) και Ρόδο (120 MW) που θα κατασκευασθούν ως ιδιωτικά έργα ή και τη ΕΗ, µε τη µέθοδο του BOO (build, own and operate) και έτσι θα εισαχθεί ανταγωνισµός στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα µη διασυνδεδεµένα νησιά εξασφαλίζοντας συγχρόνως τη µελλοντική επάρκεια σε ηλεκτρική ενέργεια. Για τα µικρά νησιά ανατέθηκε στη ΕΗ ΑΕ η κατασκευή ή επέκταση νέου δυναµικού παραγωγής και θα εκδοθεί προκήρυξη διαγωνισµών για νέα ισχύ σε µεσαίου µεγέθους νησιά. Βρίσκονται σε δηµόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ οι «Αρχές Τιµολογιακής Πολιτικής για την Ηλεκτρική Ενέργεια» και τα «Τιµολόγια Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ». Σύντοµα επίσης θα τεθεί από τη ΡΑΕ σε δηµόσια διαβούλευση το κείµενο του «Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασµού». Τέλος η ΡΑΕ προσέλαβε σύµβουλο για την προετοιµασία µέσα σε επτά µήνες (πριν το Φθινόπωρο 2002) του κανονιστικού πλαισίου για την επιτάχυνση της απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου ώστε ο ανταγωνισµός στην αγορά αυτή να συγχρονισθεί µε τον ανταγωνισµό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σχετικά µε την προσαρµογή της ΕΗ στο νέο περιβάλλον, επετεύχθη σηµαντική πρόοδος που συνοψίζεται στα εξής: 1. Η ΕΗ µετατράπηκε σε ανώνυµη εταιρεία από την αρχή του 2001, αναθεώρησε το λογιστικό της σχήµα σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και αποτίµησε την αξία των παγίων µε την πρόσληψη εξειδικευµένου διεθνούς οίκου. 2. Η ΕΗ προσάρµοσε το οργανωτικό της σχήµα και βρίσκεται σε πορεία εξυγίανσης του κόστους µε ήδη ορατά αποτελέσµατα. 3. Επιλύθηκε µε µόνιµο τρόπο το ασφαλιστικό πρόβληµα των εργαζοµένων στη ΕΗ και άρχισε να λειτουργεί ο Οργανισµός Ασφάλισης Προσωπικού. 4. Η ΕΗ εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και στα SDR του Λονδίνου µε επιτυχή υποδοχή από την αγορά κατά τη φάση των προεγγραφών. 5. Η ΕΗ ήδη αναπτύσσει σηµαντική δραστηριότητα στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών µε ενδιαφέρουσες προοπτικές. 3. Προβλήµατα της Πορείας Απελευθέρωσης της Αγοράς Όπως παρατηρήθηκε και σε άλλες χώρες, δεν είναι δυνατόν σε ένα µόνο χρόνο να επιλυθούν όλα τα θέµατα στα πλαίσια της πορείας απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, ιδίως σε περιπτώσεις όπως της Ελλάδας όπου για ένα σύνολο λόγων σηµείο εκκίνησης είναι η επί δεκαετίας υφισταµένη 100% µονοπωλιακή οργάνωση του τοµέα. ΡΑΕ,

6 Υφίστανται πράγµατι ορισµένα προβλήµατα και καθυστερήσεις για τα οποία απαιτείται µεγαλύτερη προσπάθεια και διορθωτικές κινήσεις. Τα προβλήµατα συνοψίζονται ως εξής: 1. εν έχει ολοκληρωθεί ο λογιστικός διαχωρισµός της ΕΗ ΑΕ κατά δραστηριότητα ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να δηµοσιευθούν τα αποτελέσµατα χρήσεως και ο συνοπτικός ισολογισµός χωριστά κατά δραστηριότητα σαν να ήσαν χωριστές επιχειρήσεις, όπως απαιτεί ο νόµος και η οδηγία της ΕΕ. Χωρίς τα στοιχεία αυτά δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός των τιµολογίων χρήσης του συστήµατος µεταφοράς και των δικτύων, των χρεώσεων για τις βοηθητικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες δηµοσίου συµφέροντος. Η έλλειψη αυτή εκτός από το ότι αποτελεί παραβίαση του νόµου και της οδηγίας της ΕΕ, έχει σοβαρές παρενέργειες: α) συντελεί στην αβεβαιότητα που τελικά εµποδίζει την είσοδο νέων επενδυτών και προµηθευτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, β) εµποδίζει τη διαφάνεια και έτσι τον εξορθολογισµό των υφισταµένων τιµολογίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΗ πράγµα που δρα και εις βάρος της ώστε να επιτύχει εύλογη απόδοση ιδίων κεφαλαίων, γ) συντηρεί µια κατάσταση έµµεσων σταυροειδών επιδοτήσεων µεταξύ δραστηριοτήτων και κατηγοριών καταναλωτών. 2. Παρόλη την παροχή δικαιώµατος επιλογής προµηθευτού σε 7500 καταναλωτές (δηλαδή στο 34% της κατανάλωσης) δεν υφίσταται σήµερα ουσιαστική δυνατότητα δραστηριοποίησης προµηθευτού διαφορετικού από τη ΕΗ και κατά συνέπεια δεν µπορεί να αναπτυχθεί άµεσα κάποιος ανταγωνισµός. Ο ανταγωνισµός από εισαγωγές είναι περιορισµένος αφενός λόγω της περιορισµένης δυναµικότητας των διασυνδέσεων, αφετέρου λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει πάντα για τη διαθεσιµότητα των εισαγωγών. Με τα σηµερινά δεδοµένα ουσιαστικός ανταγωνισµός µπορεί να υπάρξει όταν µετά από 3-4 χρόνια είναι διαθέσιµο νέο δυναµικό παραγωγής µετά από ολοκλήρωση των αδειοδοτηµένων ιδιωτικών επενδύσεων. Το νέο αυτό δυναµικό παραγωγής είναι απαραίτητο όχι µόνο για τον ανταγωνισµό αλλά και για την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος από το και µετά. Όµως στο νέο θεσµικό πλαίσιο, οι νέες επενδύσεις εξαρτώνται αποκλειστικά από την ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου από τους ιδιώτες και τη διασφάλιση χρηµατοδότησης σε ιδιωτική οικονοµική βάση. Στο πλαίσιο αυτό έχει σήµερα επιβεβαιωθεί ότι το τραπεζικό σύστηµα θεωρεί τις επενδύσεις αυτές υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου µε αποτέλεσµα τη συνεχή αναβολή της οριστικής απόφασης χρηµατοδότησης µε συνέπεια την καθυστερηµένη και όχι έγκαιρη ολοκλήρωση των νέων µονάδων. Παρόλη την αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, την αναγκαιότητα έγκαιρης υλοποίησης των νέων µονάδων ώστε να καλυφθεί η ζήτηση αυτή και την οικονοµική ανταγωνιστικότητα της τεχνολογίας που επελέγη, ο επιχειρηµατικός κίνδυνος θεωρείται υψηλός λόγω: o της αδυναµίας συγκρότησης πελατειακής βάσης 3-4 χρόνια πριν την ολοκλήρωση των µονάδων πράγµα φυσικό γιατί οι πελάτες δεν είναι δυνατόν σήµερα να δεσµευθούν µε µακροχρόνια συµβόλαια όταν προσδοκούν νέες ευκαιρίες στην ανταγωνιστική αγορά του µέλλοντος, o της έλλειψης άλλων µηχανισµών της αγοράς που θα µπορούσε να απορροφά εν µέρει την ηλεκτρική παραγωγή των νέων µονάδων, όπως η δραστηριοποίηση χονδρεµπόρων ηλεκτρισµού (που δεν επιτρέπεται από το νόµο), η προθεσµιακή αγορά ενέργειας (χρηµατιστήριο ενέργειας µε δυνατότητα spot (δηλαδή συναλλαγών µε φυσική παράδοση) συναλλαγών και προθεσµιακών συµβολαίων) ή η δυνατότητα προσφορών σε πλήρες κόστος στο µηχανισµό κατανοµής φορτίου που διαχειρίζεται ο ΕΣΜΗΕ o της αδυναµίας πρόβλεψης της εξέλιξης των τιµολογίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες και κυρίως του κατά πόσον θα επιτραπεί τα τιµολόγια να αντανακλούν ΡΑΕ,

7 πλήρως το πραγµατικό µακροχρόνιο οριακό κόστος, όπως εξάλλου προβλέπει και ο ισχύων νόµος o του ενδεχοµένου η ΕΗ εκµεταλλευόµενη τη δεσπόζουσα θέση της να µην αφήσει περιθώριο επιβίωσης στην αγορά των νεοεισερχοµένων, όπως για παράδειγµα εκµεταλλευόµενη τις υπάρχουσες θέσεις σταθµών να κατασκευάζει επεκτάσεις, να παρέχει σε υπερβολική τιµή π.χ. την κάλυψη εφεδρείας προς τους νέους παραγωγούς όταν οι µονάδες τους είναι σε βλάβη ή συντήρηση, να παρέχει εκπτώσεις που δεν αντανακλούν το πραγµατικό κόστος σε επιλέγοντες πελάτες που συζητούν µε νέο προµηθευτή ή να υπερτιµολογεί κάθε επιλέγοντα πελάτη που κάνει χρήση της υποχρεωτικής προµήθειας από τη ΕΗ (ως προµηθευτή τελευταίου καταφυγίου last resort) σε περίπτωση αδυναµίας τροφοδότησής του από άλλο προµηθευτή, κλπ. o της έλλειψης προσδιορισµού των τιµολογίων για τις χρεώσεις για τη χρήση του συστήµατος, των δικτύων, των βοηθητικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών δηµοσίου συµφέροντος, όπως ήδη αναφέρθηκε o την έλλειψη οριστικής δέσµευσης για την ηµεροµηνία στην οποία θα επεκταθεί το δικαίωµα επιλογής προµηθευτού σε όλους τους καταναλωτές, πράγµα σηµαντικό για την οικονοµική βιωσιµότητα των νέων µονάδων δεδοµένου ότι στηρίζονται στην τεχνολογία του φυσικού αερίου σε συνδυασµένο κύκλο (ενώ η κάλυψη του φορτίου βάσης θα παραµένει κυρίως στις λιγνιτικές µονάδες της ΕΗ) o την έλλειψη αποσαφήνισης του θεσµικού πλαισίου για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου 1 και ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι υποψήφιοι ηλεκτροπαραγωγοί που σήµερα επιδιώκουν να εξασφαλίσουν συµβόλαια προµήθειας φυσικού αερίου ώστε να χρηµατοδοτηθούν από τις τράπεζες αντιµετωπίζουν ένα µονοπώλιο (τη ΕΠΑ) και των υπερβολικά υψηλών για τα Ευρωπαϊκά δεδοµένα τιµολογίων χρήσης του συστήµατος µεταφοράς φυσικού αερίου, σε συνδυασµό και µε την αµφισβήτηση από τη ΕΠΑ, µονοπωλιακού φορέα στο φυσικό αέριο, του ρόλου του ρυθµιστικού πλαισίου. Οι παραπάνω αβεβαιότητες είναι φυσικό να υπάρχουν σε µια πορεία σταδιακής απελευθέρωσης της αγοράς και µάλιστα µε δεδοµένη την επιλογή να δοθεί προτεραιότητα στη διατήρηση της καθετοποιηµένης και ενιαίας ΕΗ και κατά συνέπεια δηµιουργίας ανταγωνισµού µόνο από νέες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής και όχι από υφιστάµενο παραγωγικό δυναµικό. Για να είναι διατηρήσιµη η επιλογή αυτή, είναι απαραίτητη η άρση των αβεβαιοτήτων ώστε να υπάρξει προοπτική κάποιου πραγµατικού ανταγωνισµού και να κατασκευασθούν οι νέες µονάδες, αλλά και έτσι να διασφαλιστεί η επάρκεια ηλεκτρικής ισχύος στο µέλλον. Αν η διασφάλιση επάρκειας ισχύος γίνει µε άλλο τρόπο, τότε πλέον ανατρέπεται η πορεία ανάπτυξης ανταγωνισµού και µετά δεν θα είναι πια διατηρήσιµη η επιλογή της ενιαίας µορφής της ΕΗ υπό καθεστώς ανταγωνισµού. 1 Για το λόγο αυτό η ΡΑΕ προτείνει την άµεση έναρξη της εφαρµογής της απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα και έχει προσλάβει σύµβουλο ώστε σε 7 µήνες να εισηγηθεί πλήρες κανονιστικό και θεσµικό πλαίσιο για το σκοπό αυτό. Ο µη συγχρονισµός της απελευθέρωσης των δύο αγορών, ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου αποτελεί µέγιστο εµπόδιο και έχει επισηµανθεί επανειληµµένα και στις σχετικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ΡΑΕ,

8 4. Τα Οφέλη από τον Ανταγωνισµό Μέχρι πρότινος η Ελλάδα ουσιαστικά προωθούσε την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας λόγω υποχρέωσης εφαρµογής της Κοινοτικής Οδηγίας. Σήµερα πλέον είναι σαφές ότι η απελευθέρωση πρέπει να αποτελεί και εθνική επιλογή προτεραιότητας λόγω των εξής προσδοκιών οφέλους για τον καταναλωτή και την ανάπτυξη: Ο ανταγωνισµός µπορεί να µη µειώσει άµεσα τις τιµές ηλεκτρικής ενέργειας, µπορεί µάλιστα να χρειασθεί και κάποια αύξηση βραχυχρόνια, όµως είναι σίγουρο ότι µεσοχρόνια ή µακροχρόνια θα αποτρέψει τις µεγάλες αυξήσεις τιµών που αναπότρεπτα θα συνέβαιναν αν είχε διατηρηθεί η ΕΗ ως µονοπώλιο. Ο ανταγωνισµός αποτελεί µέσο προσέλκυσης νέων επενδυτικών πόρων, από τρίτες ή ξένες πηγές (εκτός ευρύτερου κρατικού τοµέα), πράγµα απαραίτητο για τις επενδύσεις, την εξυγίανση του χρηµατοοικονοµικού χαρτοφυλακίου της ΕΗ και την ανάπτυξη της χώρας. Ο ανταγωνισµός επιταχύνει την αναδιοργάνωση και την εξυγίανση του κόστους της ΕΗ έτσι ώστε µε την άρση των συσσωρευµένων στοιχείων αναποτελεσµατικότητας να ωφεληθεί η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης και ο καταναλωτής Ο ανταγωνισµός θα οδηγήσει να διαµορφώνονται τιµές που θα αντανακλούν το πραγµατικό κόστος των υπηρεσιών ώστε να γίνει πιο ορθολογική η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών Η ανταγωνιστική και οικονοµικά υγιής ΕΗ που θα προκύψει σύµφωνα µε τα παραπάνω θα µπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε νέους τοµείς και σε άλλες χώρες χωρίς να εµποδίζεται µε το πρόσχηµα περί της κρατικής υποστήριξης ή της έµµεσης υποστήριξης λόγω µη ανοίγµατος της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας. Μόνον εάν υπάρξει κάποιος πραγµατικός ανταγωνισµός στο επίπεδο των Ελλήνων πελατών ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι διατηρήσιµη η επιλογή για ενιαία και ισχυρή ΕΗ και θα αποφευχθεί ο κίνδυνος εξαναγκασµού σε βίαιη προσαρµογή, όπως η κατάτµησή της σε εταιρείες που θα ανταγωνίζονται η µια την άλλη (κίνδυνος από δικαστικές διώξεις, προσφυγές στην επιτροπή ανταγωνισµού κλπ. που θα επικαλούνται έµµεση ή άµεση κρατική βοήθεια). Στην περίπτωση βέβαια αυτή η προσαρµογή θα συνοδευτεί και µε απαξίωση µέρους ή του συνόλου της ΕΗ και εποµένως εύκολη εξαγορά τµηµάτων της. Επισηµαίνεται ότι αυτό έχει ήδη συµβεί σε περιπτώσεις άλλων κρατών µελών και αποτελεί επίµονη απαίτηση των εκθέσεων του ΟΟΣΑ, του ΟΕ και του ΝΤ για την Ελλάδα. Τέλος, σηµειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώντας πλέον ως κριτήριο ανάπτυξης ανταγωνισµού το ποσοστό των πελατών που αλλάζουν προµηθευτή, θέτει σε λεπτοµερή εξέταση τις χώρες µέλη στις οποίες η πρόοδος του ανταγωνισµού είναι περιορισµένη ή µηδενική (Γαλλία, Ελλάδα και Ιρλανδία). 5. Προοπτική για την Αγορά και τη ΕΗ Για όλους τους παραπάνω λόγους η πορεία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί µονόδροµο και µάλιστα πρέπει να εκληφθεί ως ευκαιρία για οφέλη στη χώρα, τους καταναλωτές και τη ΕΗ. Η ΕΗ πρέπει να πρωτοστατεί η ίδια ώστε, όπως προβλέπει και το επιχειρησιακό της σχέδιο, να εξασφαλισθεί ότι ένα εύλογο ποσοστό των καταναλωτών θα τροφοδοτηθεί από άλλους προµηθευτές. ΡΑΕ,

9 Το κριτήριο κατά πόσον αναπτύχθηκε κάποιος ανταγωνισµός σε µία χώρα δεν είναι τόσο ο τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά η κατανοµή των καταναλωτών στους προµηθευτές. Σύµφωνα και µε την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η κύρια σύγκριση δεν γίνεται στο ποσοστό των θεωρητικά επιλεγόντων πελατών αλλά στο ποσοστό των πελατών που πράγµατι άλλαξαν προµηθευτή. Σε όλες τις εκθέσεις αυτές και για αρκετά χρόνια ακόµα η Ελλάδα θα είναι τελευταία µε µηδενικό ποσοστό, πράγµα βέβαια που δεν συµβαδίζει µε την πορεία της ενιαίας αγοράς αλλά θα αποτελεί και τεκµήριο για προώθηση βίαιων προσαρµογών. Αυτό το άνοιγµα της αγοράς σε ουσιαστικό ανταγωνισµό θα αποτελέσει για τη ΕΗ την έξωθεν καλή µαρτυρία ώστε να µπορέσει να αναπτυχθεί ως ενιαία επιχείρηση και να επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή. Θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις και στον τοµέα της οργάνωσης της αγοράς ώστε να µειωθούν οι αβεβαιότητες και να αρθούν τα εµπόδια στην είσοδο νέων παικτών στην αγορά. Οι διορθωτικές κινήσεις που θα πρέπει να συντείνουν στη δηµιουργία ευέλικτων και πολλαπλών µηχανισµών οργανωµένης αγοράς ενέργειας, όπως η προθεσµιακή αγορά, η οργανωµένη αγορά προσφοράς και ζήτησης, η δραστηριοποίηση χονδρεµπόρων ενέργειας κλπ., θα αποτελέσουν και για τη ΕΗ ευκαιρία για συµµετοχή αφενός στις µελλοντικές χονδρεµπορικές συναλλαγές, αφετέρου στην αγοραπωλησία µεριδίων νέας ισχύος κατασκευασµένης µάλιστα µε νέους επενδυτικούς πόρους ώστε η ΕΗ να βελτιστοποιεί το κόστος της και να εξυγιαίνει το κεφαλαιουχικό χαρτοφυλάκιό της. Ο κοινός στόχος πρέπει να είναι η επέκταση των νέων αυτών µηχανισµών της αγοράς στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Για να το πετύχει αυτό η χώρα πρέπει να είναι σε θέση να τους αναπτύξει έγκαιρα και στο εσωτερικό της ώστε να αποτελέσει το µητροπολιτικό κέντρο της νέας περιφερειακής ενιαίας αγοράς ενέργειας. Μια τέτοια ενιαία αγορά είναι πριν από όλα χρηµατοοικονοµική και εµπορική και αφορά λιγότερο σε φυσικές µετακινήσεις ενέργειας. Μπορεί εποµένως γρήγορα να αναπτυχθεί και στο επίπεδο της ευρύτερης περιοχής. Μια τέτοια ενιαία αγορά και στην αρχή οι νέοι µηχανισµοί όπως η προθεσµιακή αγορά ενέργειας, αποτελούν το εφαλτήριο για το νέο ρόλο της ΕΗ στην ευρύτερη περιοχή. Όπως ακριβώς είναι και η στρατηγική πολλών χωρών στην Ευρώπη, η ΕΗ διευκολύνοντας την ανάπτυξη του ανταγωνισµού στο εσωτερικό της χώρας συγχρόνως αποκτά στέρεα βάση για την ανάπτυξή της και την ανταγωνιστικότητά της στην ευρύτερη αγορά της ΝΑ Ευρώπης πράγµα που θα διασφαλίσει τον ενιαίο της χαρακτήρα, την απασχόληση και το δυναµισµό της κεφαλαιουχικής της βάσης. Αυτή αποτελεί κοινή και όχι ανταγωνιστική στρατηγική για τη ΕΗ, για τους νεοεισερχόµενους στην ελληνική αγορά ενέργειας, για τη ρυθµιστική πολιτική αλλά και για την ανάπτυξη και την απασχόληση στη χώρα. Η στάση της άρνησης του ανταγωνισµού, της αµυντικής τακτικής ή της διασφάλισης αποκλειστικότητας εντός της στενής ελληνικής αγοράς οδηγεί µε σιγουριά σε µεγάλα προβλήµατα στο µέλλον και σε κάθε περίπτωση αφαιρεί πριν από όλα από την ίδια τη ΕΗ τα µελλοντικά οφέλη από την ανάπτυξη της αγοράς στην ευρύτερη περιοχή της χώρας. ΡΑΕ,

10 Οργάνωση της αγοράς 6. Προτάσεις της ΡΑΕ Η προτεινόµενη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας περιλαµβάνει τους παραγωγούς που κατέχουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τους προµηθευτές που κατέχουν άδεια προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τους επιλέγοντες και µη επιλέγοντες πελάτες, το ΕΣΜΗΕ ως ιαχειριστή του Συστήµατος και τη ΕΗ ως ιαχειριστή του ικτύου. Οι οικονοµικές συναλλαγές και συµβάσεις γίνονται µεταξύ των παραγωγών και των προµηθευτών ή απευθείας των πελατών, µεταξύ των προµηθευτών και των πελατών και µεταξύ των προµηθευτών και παραγωγών και του ΕΣΜΗΕ. Οργανωµένες αγοραπωλησίες ηλεκτρικής ενέργειας, συµβολαίων και άλλων τίτλων που αναφέρονται στην υποκείµενη αγορά της ενέργειας διενεργούνται στο πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας που ιδρύεται ως επέκταση του υφισταµένου Χρηµατιστηρίου Παραγώγων. Η διασφάλιση επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας αντιµετωπίζεται αφενός µέσω συστήµατος τίτλων που αφορούν στην εξασφάλιση διαθεσιµότητας ισχύος (Πιστοποιητικά ιαθεσιµότητας Ισχύος Π Ι), οι οποίοι αποτελούν αντικείµενο αγοραπωλησιών και της παρέµβασης του ιαχειριστή του Συστήµατος, αφετέρου µέσω των ίδιων των µηχανισµών της οργανωµένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ηµερήσιας µε άµεση παράδοση και προθεσµιακής). Η κατανοµή φορτίου σε πραγµατικό χρόνο και η λειτουργία του Συστήµατος διενεργείται από το ιαχειριστή του Συστήµατος χωρίς σηµαντική µεταβολή από τα ισχύοντα, ενώ προβλέπεται προετοιµασία ώστε σε µελλοντικό χρόνο να εισαχθεί αγορά αποκλίσεων ισχύος πραγµατικού χρόνου µε λειτουργό το ιαχειριστή του Συστήµατος. Βασικά Στοιχεία της Πρότασης Τα βασικά στοιχεία της πρότασης της ΡΑΕ είναι τα εξής: Αναβάθµιση ΕΣΜΗΕ Ο ρόλος του ιαχειριστή του Συστήµατος ( ΕΣΜΗΕ ΑΕ) αναβαθµίζεται αναλαµβάνοντας την αποστολή να είναι το «τελευταίο καταφύγιο» για τους καταναλωτές, ώστε να διασφαλίζονται τα αναγκαία περιθώρια επάρκειας και αξιοπιστίας της τροφοδοσίας µε ηλεκτρική ενέργεια. Πιστοποιητικά ιαθεσιµότητας Ισχύος (Π Ι) Εκδίδονται από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και τίθενται σε αγοραπωλησία, µε παράλληλη υποχρέωση των προµηθευτών να έχουν στην κατοχή τους τέτοια πιστοποιητικά ανάλογα µε τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που εκάστοτε πραγµατοποιούν. ηµιουργείται έτσι αγορά προσφοράς και ζήτησης δικαιωµάτων ηλεκτρικής ισχύος που θα έχει ρευστότητα και θα καλλιεργήσει θετικές προσδοκίες, ώστε να διασφαλισθεί η επιχειρηµατική βιωσιµότητα των µονάδων παραγωγής. Αυτό είναι απαραίτητο για τη µελλοντική επάρκεια ηλεκτρικής ισχύος στη χώρα δεδοµένης της µεγάλης αύξησης της ζήτησης και των περιορισµένων δυνατοτήτων των διασυνδέσεων µε άλλα ηλεκτρικά συστήµατα. Ειδικό ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΕΣΜΗΕ για προαγορά Π Ι Ο ιαχειριστής του Συστήµατος θα συµβάλλει στη ρευστότητα της αγοράς των Πιστοποιητικών ιαθεσιµότητας Ισχύος αναλαµβάνοντας να προαγοράζει ένα ρυθµιζόµενο, µε βάση κυλιόµενο προγραµµατισµό, ποσοστό τέτοιων πιστοποιητικών που αντιστοιχούν σε νέες µονάδες ΡΑΕ,

11 παραγωγής. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος θα διαθέτει τα πιστοποιητικά αυτά στους προµηθευτές, οι οποίοι θα έχουν την υποχρέωση να κατέχουν επαρκή πιστοποιητικά για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, ο ιαχειριστής παρέχει προς τους καταναλωτές υπηρεσία διασφάλισης των περιθωρίων επάρκειας ισχύος η οποία θα χρηµατοδοτείται από τους καταναλωτές µε βάση ειδικό ανταποδοτικό τέλος ύψους 0,20 ρχ/kwh υπέρ του ΕΣΜΗΕ. Οργανωµένη Ηµερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Οι προµηθευτές και οι επιλέγοντες πελάτες θα µπορούν να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια από οργανωµένη αγορά η οποία συγκροτείται ως επέκταση του Χρηµατιστηρίου Παραγώγων. Επίσης θα επιτρέπεται ένας προµηθευτής να πουλά ηλεκτρική ενέργεια σε άλλον προµηθευτή. Η οργανωµένη ηµερήσια αγορά θα αφορά στην προσφορά και ζήτηση για κάθε ώρα της επόµενης ηµέρας. Σε διαπραγµάτευση στην αγορά τίθεται µόνο η παραγωγή από µονάδες πετρελαίου, φυσικού αερίου, υδροηλεκτρικά και οι εισαγωγές. Η λιγνιτική παραγωγή της ΕΗ ρυθµίζεται από την ίδια τη ΕΗ, η οποία υποχρεούται να υποβάλλει στο ΕΣΜΗΕ ηµερήσιο πρόγραµµα φόρτισης λιγνιτικών µονάδων. Από τη διαπραγµάτευση προσφοράς και ζήτησης στην ηµερήσια αγορά θα προκύπτει τιµή ισορροπίας για κάθε ώρα της επόµενης ηµέρας, την οποία πληρώνουν όλοι οι προµηθευτές ή οι επιλέγοντες πελάτες όταν προµηθεύονται ενέργεια από την αγορά αυτή. Οι παραγωγοί που προσφέρουν στην αγορά αυτή αµείβονται µε βάση την προσφορά τους. Όσοι προµηθεύονται ενέργεια από τη λιγνιτική παραγωγή της ΕΗ πληρώνουν τίµηµα που καθορίζεται από τη ΕΗ µε βάση το εσωτερικό τιµολόγιο πώλησης από τη ΕΗ ως Παραγωγή στη ΕΗ ως Προµηθευτής. Η οργάνωση αυτή της αγοράς απαλλάσσει τους νέους παραγωγούς από το βάρος της ανεύρεσης πελατών, σε αντίθεση µε το ισχύον σήµερα πλαίσιο όπου ουσιαστικά ταυτίζονταν οι παραγωγοί µε τους προµηθευτές. Έτσι, οι νέοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα πωλούν απευθείας σε πελάτες ή προµηθευτές, αλλά στην οργανωµένη ηµερήσια αγορά, πράγµα ευνοϊκό για την επιχειρηµατική τους βιωσιµότητα, δεδοµένων και των υψηλών ρυθµών αύξησης της ζήτησης. Προθεσµιακή Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Είναι εύλογο, οι παραγωγοί να συνάπτουν συµβόλαια προθεσµιακού χαρακτήρα µε τους προµηθευτές ή τους πελάτες, ώστε να διευθετούνται χρηµατοοικονοµικά οι ενδεχόµενες αποκλίσεις µεταξύ σταθερών τιµών ηλεκτρικής ενέργειας, που επιζητούν οι καταναλωτές και των κυµαινόµενων τιµών, που διαµορφώνονται στην ηµερήσια αγορά. Τα συµβόλαια αυτά που µπορούν να λάβουν και τη µορφή χρηµατιστηριακών παραγώγων (δικαιώµατα προαίρεσης, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, κλπ.) θα είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης στην Προθεσµιακή Αγορά Ενέργειας που επίσης θα αναπτυχθεί ως επέκταση του Χρηµατιστηρίου Παραγώγων. Στο ίδιο πλαίσιο θα γίνεται διαπραγµάτευση και των Πιστοποιητικών ιαθεσιµότητας Ισχύος. Προβλέπεται επίσης επέκταση της Προθεσµιακής Αγοράς Ενέργειας σε χρηµατιστηριακά προϊόντα που θα αφορούν στο φυσικό αέριο και συναλλαγές στα πλαίσια της αναπτυσσόµενης αγοράς ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Κανόνες σχετικά µε τη διάθεση της Λιγνιτικής Παραγωγής της ΕΗ Θα είναι στη διακριτική ευχέρεια της ΕΗ ΑΕ να διαθέτει σε προµηθευτές (περιλαµβανοµένης της ΕΗ ως Προµηθευτή) ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από λιγνιτικές µονάδες της. Προκειµένου να αποφευχθεί κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της ΕΗ στην αγορά λόγω του προνοµίου αυτού, προβλέπονται οι εξής κανόνες: α) δεν θα επιτρέπεται η διακριτική µεταχείριση των πελατών (όχι σταυροειδείς επιδοτήσεις) από τη ΕΗ σε ότι αφορά στο κόστος του µείγµατος ενέργειας που προσφέρει η ΕΗ στους πελάτες, πράγµα που θα εξακριβώνεται ΡΑΕ,

12 µε λογιστικούς ελέγχους, β) κανένας προµηθευτής περιλαµβανοµένης και της ΕΗ ως Προµηθευτή δεν θα µπορεί να δεσµεύει το σύνολο της λιγνιτικής παραγωγής για πώληση σε πελάτες. Ένα ρυθµιζόµενο ποσοστό της λιγνιτικής παραγωγής (π.χ. 10% ανάλογα και µε την εξέλιξη του ανταγωνισµού µεταξύ προµηθευτών) θα διατίθεται µε τρόπο διαφανή και χωρίς διακρίσεις π.χ. µέσω δηµοπρασιών, για πώληση σε άλλους προµηθευτές. γ) η ΕΗ θα έχει τη διακριτική ευχέρεια πώλησης σε άλλο προµηθευτή λιγνιτικής παραγωγής επιπλέον του ρυθµιζόµενου ποσοστού, την οποία όµως θα τιµολογεί όχι λιγότερο από τη διακριτή τιµή στην οποία η ΕΗ ως Παραγωγός πωλεί λιγνιτική παραγωγή στη ΕΗ ως Προµηθευτή. Οι κανόνες αυτοί, που θα ισχύσουν κατά τη µεταβατική περίοδο συντελούν στην ανάπτυξη ανταγωνισµού στο επίπεδο των καταναλωτών, το οποίο είναι και ο βασικός στόχος της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αναλυτική Περιγραφή της Πρότασης Ο ιαχειριστής του Συστήµατος ( ΕΣΜΗΕ Α.Ε.) Αναβαθµίζεται ο ρόλος του ΕΣΜΗΕ ο οποίος ως δηµόσια εταιρεία χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό και χωρίς στόχο τη µεγιστοποίηση των κερδών αναλαµβάνει το κύριο βάρος των υπηρεσιών που είναι προς όφελος όλων των καταναλωτών και πρέπει να παρέχονται χωρίς διακρίσεις και χωρίς στρέβλωση του ανταγωνισµού. Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΣΜΗΕ εκτός από τις αρµοδιότητες που ήδη έχει αναλαµβάνει και το ρόλο του «τελευταίου καταφυγίου» επάρκειας και αξιοπιστίας,. Συγκεκριµένα, ο ΕΣΜΗΕ 1. Συνεχίζει να είναι υπεύθυνος για την κατανοµή φορτίου στις διαθέσιµες µονάδες και να διασφαλίζει την παροχή των βοηθητικών υπηρεσιών στο σύστηµα, ανακτώντας την αποζηµίωση που καταβάλλει για τις βοηθητικές υπηρεσίες µέσω του λογαριασµού προσαυξήσεων. 2. Πραγµατοποιεί την κατανοµή φορτίου σε ωριαία βάση για κάθε ηµέρα εφαρµόζοντας: α) το πρόγραµµα φόρτισης των λιγνιτικών µονάδων παραγωγής το οποίο καταρτίζει η ΕΗ για τις λιγνιτικές της µονάδες β) πρόγραµµα φόρτισης το οποίο του υποβάλλει η Ηµερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και το οποίο προκύπτει από µηχανισµό διαπραγµάτευσης µεταξύ της προσφοράς από τις µονάδες πετρελαίου, φυσικού αερίου, τα υδροηλεκτρικά και τις εισαγωγές και της αναµενόµενης ζήτησης. 3. Συνεχίζει να ανακτά µέσω του λογαριασµού προσαυξήσεων κάθε κόστος σχετικά µε τυχόν αποκλίσεις ή τεχνικούς περιορισµούς κατά τον πραγµατικό χρόνο λειτουργίας του συστήµατος και εφαρµόζει πρόγραµµα εκκαθάρισης συναλλαγών µεταξύ των µονάδων που απαιτούνται λόγω ενδεχόµενων αποκλίσεων του προγράµµατος φόρτισης και της κατανοµής φορτίου. Η εκκαθάριση αυτή βασίζεται στο κόστος καυσίµου των µονάδων. 4. Συνεχίζει να εφαρµόζει κυλιόµενο σύστηµα προβλέψεων της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και πρόβλεψης της διαθεσιµότητας ηλεκτρικής ισχύος. 5. Αναλαµβάνει το ρόλο του προµηθευτή «τελευταίου καταφυγίου», ο οποίος έχει την έννοια κάλυψης της ζήτησης ενέργειας από καταναλωτή ο οποίος αποδεδειγµένα δεν δύναται να εξεύρει προµηθευτή ούτε υπάρχει διαθέσιµη ενέργεια από την Οργανωµένη Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Προς τούτο, αναλαµβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίζει κάθε έτος επαρκή περιθώρια µελλοντικής διαθέσιµης ισχύος για το σύστηµα, µέσω της προαγοράς από νέες µονάδες παραγωγής Πιστοποιητικών ιαθεσιµότητας Ισχύος για το δεύτερο έτος µετά το τρέχον. Ο όγκος τέτοιων πιστοποιητικών που προαγοράζει για κάθε έτος ρυθµίζεται ως ποσοστό της προβλεπόµενης ζήτησης ενέργειας και των προβλέψεων για τη διαθεσιµότητα ΡΑΕ,

13 ισχύος του έτους αυτού. Για το σκοπό αυτό ο ιαχειριστής προκηρύσσει ετησίως µειοδοτικό διαγωνισµό στον οποίο συµµετέχουν ως προσφέροντες οι κάτοχοι αδειών για νέες µονάδες παραγωγής στη χώρα. Από το διαγωνισµό προκύπτει τίµηµα µε βάση το οποίο προαγοράζονται τα Πιστοποιητικά ιαθεσιµότητας Ισχύος και τα οποία ο ιαχειριστής µπορεί αργότερα να µεταπωλήσει σε προµηθευτές, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να κατέχουν επαρκή Πιστοποιητικά, ανάλογα µε τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που πραγµατοποιούν. Με την προαγορά Πιστοποιητικών ιαθεσιµότητας Ισχύος από νέες µονάδες παραγωγής ο ιαχειριστής του Συστήµατος συµβάλλει στη ρευστότητα της αγοράς των Πιστοποιητικών και στη διασφάλιση επαρκών περιθωρίων επάρκειας ισχύος.. 6. Ο ιαχειριστής τηρεί ειδικό λογαριασµό προσαυξήσεων τον οποίο πιστώνει µε τα έσοδα από τη µεταπώληση των πιστοποιητικών και χρεώνει µε τις δαπάνες αγοράς πιστοποιητικών και το χρηµατοοικονοµικό και λειτουργικό κόστος της διαδικασίας αυτής. Η εξοµάλυνση του ισολογισµού του λογαριασµού αυτού υπολογίζεται ως χρηµατοοικονοµικό κόστος και ανακτάται µέσω ενιαίου διαχρονικά τιµήµατος ανά kwh το οποίο επιβάλλεται από το ιαχειριστή σε όλους τους καταναλωτές ως ανταποδοτικό τέλος της υπηρεσίας διασφάλισης των περιθωρίων επάρκειας ισχύος που τους παρέχει. Το ύψος του τιµήµατος αυτού έχει υπολογισθεί σε 0.2δρχ/kWh. Προµηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Συνεχίζει να υποβάλλει σε ηµερήσια βάση στο ιαχειριστή του Συστήµατος το φορτίο των πελατών του. 2. Στην ίδια ηµερήσια δήλωση περιλαµβάνει τον τρόπο κάλυψης της ενέργειας η οποία µπορεί να γίνεται είτε από λιγνιτική παραγωγή µε βάση διµερές συµβόλαιο µε τη ΕΗ Α.Ε. ή/και από την Ηµερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας µέσω απευθείας αγορών ή συµβολαίων. Σε περίπτωση αδυναµίας να εξασφαλίσει την κάλυψη του συνόλου της ενέργειας των πελατών του ο προµηθευτής καταβάλλει στο ιαχειριστή του Συστήµατος ρυθµιστικά οριζόµενο τίµηµα που αντιστοιχεί στο κόστος απώλειας φορτίου. 3. Υποχρεούται να κατέχει επαρκή Πιστοποιητικά ιαθεσιµότητας Ισχύος, ανάλογα µε τις πωλήσεις που πραγµατοποιεί σε µηνιαία βάση, τα οποία αποκτά είτε απευθείας από Παραγωγούς είτε µέσω συναλλαγών µε άλλους Προµηθευτές και την Προθεσµιακή Αγορά είτε από το ιαχειριστή του Συστήµατος. Σε περίπτωση αδυναµίας να εξασφαλίσει κατοχή τέτοιων πιστοποιητικών που αντιστοιχεί στο σύνολο της ενέργειας που διαθέτει σε πελάτες, ο προµηθευτής καταβάλλει στο ιαχειριστή του Συστήµατος ρυθµιστικά οριζόµενο τίµηµα που αντιστοιχεί στο κόστος απώλειας φορτίου. 4. Για λόγους ασφάλειας ανεφοδιασµού υποχρεούνται οι εισαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας να κατέχουν µηνιαίως Πιστοποιητικά ιαθεσιµότητας Ισχύος από µονάδες παραγωγής της Ελλάδας τα οποία αντιστοιχούν στη δραστηριότητά τους σύµφωνα µε ρυθµιζόµενο ποσοστό. Για το υπόλοιπο ποσοστό πρέπει να έχουν διασφαλίσει µακροχρόνια δέσµευση ανάλογης ικανότητας µεταφοράς στις διεθνείς διασυνδέσεις. 5. Οι επιλέγοντες πελάτες στο µέτρο που επιθυµούν να προµηθεύονται ενέργεια χωρίς τη µεσολάβηση προµηθευτή αναλαµβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τους προµηθευτές (όπως η κατοχή Πιστοποιητικών ιαθεσιµότητας Ισχύος) και δεν έχουν δικαίωµα µεταπώλησης της ενέργειας. ΡΑΕ,

14 Χρηµατιστήριο Ενέργειας 1. Αποτελείται από δύο µέρη: την Αγορά Ενέργειας µε υποχρέωση φυσικής παράδοσης (Ηµερήσια Αγορά) και την Προθεσµιακή Αγορά Τίτλων (ΠΑΤ). 2. Η Αγορά Ενέργειας µε υποχρέωση φυσικής παράδοσης περιλαµβάνει προσφορές από παραγωγούς και ζήτηση από προµηθευτές και επιλέγοντες πελάτες που αφορούν σε φυσική παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες της επόµενης ηµέρας (Ηµερήσια Αγορά για την επόµενη ηµέρα, day ahead market) ή σε µελλοντική χρονική περίοδο (συµβόλαια µελλοντικής φυσικής παράδοσης, forward market). 3. Προκειµένου να ενταχθούν στην Κατανοµή Φορτίου του ΕΣΜΗΕ, όλοι οι παραγωγοί (από θερµικές ή υδροηλεκτρικές µονάδες) εκτός των λιγνιτικών µονάδων της ΕΗ ΑΕ και οι εισαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να κάνουν προσφορές στην Ηµερήσια Αγορά - επόµενης ηµέρας. Υφίσταται επίσης υποχρέωση των παραγωγών να προσφέρουν στην Ηµερήσια Αγορά -επόµενης ηµέρας εφόσον οι µονάδες είναι τεχνικά διαθέσιµες. Κάθε προσφορά πρέπει να είναι χωριστή για κάθε µονάδα παραγωγής. Για τις θερµικές µονάδες η προσφορά περιλαµβάνει πρόγραµµα φόρτισης σε τρία τµήµατα για κάθε ώρα της επόµενης ηµέρας και τίµηµα για κάθε τµήµα το οποίο τίµηµα διαµορφώνεται ελεύθερα, µε την προϋπόθεση ότι δεν είναι µικρότερο του µακροχρόνιου οριακού κόστους της µονάδας (το όριο αυτό µπορεί να ελέγχεται εκ των υστέρων). Για τις υδροηλεκτρικές µονάδες και τις εισαγωγές η προσφορά περιλαµβάνει ισχύ ανά ώρα και τίµηµα το οποίο µπορεί να είναι και µηδέν και το οποίο όµως δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο ρυθµιστικά οριζόµενου τιµήµατος που αντιστοιχεί σε µακροχρόνιο οριακό κόστος µονάδας κάλυψης αιχµής φορτίου. 4. ικαίωµα αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ηµερήσια Αγορά επόµενης ηµέρας έχουν οι Προµηθευτές, οι επιλέγοντες καταναλωτές και ο ΕΣΜΗΕ ως προµηθευτής «τελευταίου καταφυγίου» ο οποίος για το σκοπό αυτό µπορεί και να ενεργοποιεί τα Πιστοποιητικά ιαθεσιµότητας Ισχύος που κατέχει και δεν έχει διαθέσει σε άλλους προµηθευτές. Η πρόθεση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τους παραπάνω δηλώνεται µε τη µορφή ωριαίου προγράµµατος αγοράς ισχύος για την επόµενη ηµέρα. 5. Η τιµή ισορροπίας της αγοράς για κάθε ώρα της επόµενης ηµέρας προσδιορίζεται ως σταθµισµένος µέσος όρος των τιµών των προσφορών ισχύος οι οποίες διατάσσονται σε αύξουσα σειρά µέχρι την κάλυψη της συνολικής ζήτησης. Οι αγοραστές πληρώνουν σε αυτήν την τιµή ισορροπίας και κάθε παραγωγός εισπράττει σύµφωνα µε την τιµή της προσφοράς του και την ισχύ που επιλέγεται για την κάλυψη της ζήτησης. 6. Τα συµβόλαια µελλοντικής φυσικής παράδοσης εφόσον είναι σε ισχύ, λαµβάνονται υπόψη στην Ηµερήσια Αγορά επόµενης ηµέρας ως δηλώσεις προσφοράς και ζήτησης. Ανάλογα µε τη µορφή τους τα συµβόλαια αυτά λαµβάνονται είτε ως δηλώσεις προσφοράς µηδενικού τιµήµατος και πραγµατοποιούνται χωρίς να επηρεάζουν την υπόλοιπη αγορά, είτε ως δηλώσεις προσφοράς µε προκαθορισµένο τίµηµα µόνο για την ισχύ οπότε συµµετέχουν κανονικά στη διαδικασία κατανοµής και στην εκκαθάριση της αγοράς της επόµενης ηµέρας. 7. Οι οικονοµικοί όροι των συναλλαγών µεταξύ παραγωγών και προµηθευτών ή επιλεγόντων πελατών µπορεί να διευθετούνται περαιτέρω µέσω προθεσµιακών συµβάσεων που συνάπτονται ελεύθερα και έχουν τη µορφή δικαιωµάτων προαίρεσης (options) ή συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης (futures). ΡΑΕ,

15 8. Η Προθεσµιακή Αγορά Ενέργειας ΠΑΤ έχει ως αντικείµενο την αγοραπωλησία τέτοιων προθεσµιακών συµβολαίων (over the counter) και τη διαπραγµάτευσή τους σε µια οργανωµένη αγορά. Επίσης η ΠΑΤ µπορεί να εκδίδει προθεσµιακά προϊόντα που έχουν επίσης τη µορφή δικαιωµάτων και τα οποία επίσης είναι αντικείµενο αγοραπωλησίας στην οργανωµένη αγορά. Τέλος η ΠΑΤ προσφέρει υπηρεσία οργανωµένης δευτερογενούς αγοραπωλησίας Πιστοποιητικών ιαθεσιµότητας Ισχύος. ικαίωµα συµµετοχής στην ΠΑΤ έχουν και τρίτοι που δεν είναι παραγωγοί ή προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε τους κανόνες συµµετοχής στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων. 9. Με σκοπό την εξασφάλιση ρευστότητας αλλά και ευέλικτων µηχανισµών διαχείρισης κινδύνου, η ΠΑΤ θα µπορεί να διεκπεραιώνει συναλλαγές και σχετικά µε το φυσικό αέριο και προθεσµιακά συµβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας σε Βαλκανικό επίπεδο. Λιγνιτική παραγωγή της ΕΗ ΑΕ 1. Η ΕΗ ΑΕ διατηρεί το προνόµιο να συνάπτει διµερή συµβόλαια για τη διάθεση της ηλεκτρικής παραγωγής από λιγνιτικούς σταθµούς χωρίς να υποβάλλει προσφορά στο Χρηµατιστήριο Ενέργειας. Τα συµβόλαια αυτά εκπληρώνονται υποχρεωτικά από το ιαχειριστή του Συστήµατος κατά την κατανοµή φορτίου. 2. Τα διµερή συµβόλαια για τη λιγνιτική παραγωγή συνάπτονται µεταξύ της ΕΗ ΑΕ ως παραγωγός και είτε της ΕΗ ΑΕ ως προµηθευτής είτε των άλλων προµηθευτών ή επιλεγόντων πελατών. 3. Σχετικά µε τη σύναψη των συµβολαίων αυτών δεν επιτρέπεται να γίνεται διακριτική µεταχείριση των προµηθευτών και των πελατών. Για το σκοπό αυτό: i. το τίµηµα του διµερούς συµβολαίου µεταξύ ΕΗ ΑΕ ως παραγωγός και της ΕΗ ΑΕ ως προµηθευτής δηµοσιοποιείται ii. το τίµηµα ελέγχεται ώστε να µην είναι µικρότερο του µακροχρόνιου οριακού κόστους της παραγωγής από σταθµούς φορτίου βάσης iii. ελέγχεται ότι η χρέωση της ηλεκτρικής ενέργειας βάσης σε πελάτες γίνεται χωρίς καµία διάκριση των πελατών (όχι σταυροειδείς επιδοτήσεις) iv. κανένας προµηθευτής περιλαµβανοµένης και της ΕΗ ως Προµηθευτή δεν θα µπορεί να δεσµεύει το σύνολο της λιγνιτικής παραγωγής για πώληση σε πελάτες. Ένα ρυθµιζόµενο ποσοστό της λιγνιτικής παραγωγής (π.χ. 10% ανάλογα και µε την εξέλιξη του ανταγωνισµού µεταξύ προµηθευτών) θα διατίθεται µε τρόπο διαφανή και χωρίς διακρίσεις π.χ. µέσω δηµοπρασιών, για πώληση σε άλλους προµηθευτές v. η ΕΗ θα έχει τη διακριτική ευχέρεια πώλησης σε άλλο προµηθευτή λιγνιτικής παραγωγής επιπλέον του ρυθµιζόµενου ποσοστού, την οποία όµως θα τιµολογεί όχι λιγότερο από τη διακριτή τιµή στην οποία η ΕΗ ως Παραγωγός πωλεί λιγνιτική παραγωγή στη ΕΗ ως Προµηθευτή. Οι κανόνες αυτοί, που θα ισχύσουν κατά τη µεταβατική περίοδο συντελούν στην ανάπτυξη ανταγωνισµού στο επίπεδο των καταναλωτών, το οποίο είναι και ο βασικός στόχος της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΡΑΕ,

16 Επιλέγοντες Πελάτες 1. Η Ελληνική περίπτωση έχει ιδιοµορφίες, αφενός σχετικά µε τη δοµή της ηλεκτρικής κατανάλωσης κατά κλάδο (µικρό σχετικό µερίδιο της βαριάς βιοµηχανίας, µεγάλος αριθµός µικροµεσαίων καταναλώσεων και αδυναµία ουσιαστικής διάκρισης µεταξύ πολλών εµπορικών καταναλωτών από τους οικιακούς), αφετέρου σχετικά µε τη δοµή της παραγωγής (βασική δοµή από λιγνιτικές µονάδες βάσης φορτίου και ανάπτυξη νέων µονάδων µόνο µε φυσικό αέριο). εδοµένης και της ύπαρξης ενός µόνο παραγωγού και διανοµέα ηλεκτρικής ενέργειας (της ΕΗ), δεν έχει νόηµα να εφαρµοσθεί κλαδικό ή ποσοτικό κριτήριο για τον καθορισµό του δικαιώµατος επιλογής προµηθευτή. Για το λόγο αυτό ακολουθήθηκε διαδικασία καθορισµού µε κριτήριο την τάση στην οποία συνδέεται ο καταναλωτής. Έτσι για την Ελλάδα εκ των πραγµάτων το επόµενο βήµα είναι η επέκταση του δικαιώµατος επιλογής προµηθευτού και στους καταναλωτές που συνδέονται στη χαµηλή τάση. 2. εδοµένων των δυσκολιών προσέλκυσης επενδυτών και προµηθευτών στην ελληνική αγορά λόγω της δοµής της και του στόχου να υπάρξει κάποιος, έστω µικρός αλλά πραγµατικός, ανταγωνισµός για τους καταναλωτές και µάλιστα µε ηλεκτρική ενέργεια που κυρίως θα προέρχεται από παραγωγή στην Ελλάδα, κρίνεται απολύτως απαραίτητο να προσδιορισθεί από τώρα, ανεξάρτητα από τη νέα Οδηγία, η ηµεροµηνία κατά την οποία το δικαίωµα επιλογής προµηθευτή θα επεκταθεί και στη χαµηλή τάση. Οι νέες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής που θα µπουν στον ανταγωνισµό, όντας υποχρεωτικά µονάδες φυσικού αερίου για περιβαλλοντικούς λόγους (Κιότο) και λόγους προώθησης της ωρίµανσης και αξιοποίησης της υποδοµής φυσικού αερίου, απευθύνονται λόγω των οικονοµικών τους χαρακτηριστικών κυρίως σε διάσπαρτους και πολλούς καταναλωτές και λιγότερο στη βαριά βιοµηχανία. Η οικονοµική τους βιωσιµότητα και εποµένως η επιτυχία της προσέλκυσης των επενδύσεων αυτών, εξαρτάται από τις προσδοκίες σχετικά µε το δυνητικό τους πελατολόγιο, το οποίο όπως εξηγήθηκε είναι ανυπόστατο οικονοµικά αν δεν περιλαµβάνει δυνητικά καταναλωτές από όλο το φάσµα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Επειδή σήµερα διαµορφώνονται από τους ενδιαφερόµενους τα σχετικά επιχειρηµατικά σχέδια είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί καθαρά κα έγκαιρα η ηµεροµηνία επέκτασης του δικαιώµατος επιλογής προµηθευτού και στους καταναλωτές που συνδέονται µε τη χαµηλή τάση. Είναι σκόπιµο η ηµεροµηνία αυτή να συγχρονισθεί µε την ηµεροµηνία κατά την οποία αναµένεται να λειτουργήσουν οι νέες µονάδες φυσικού αερίου που έχουν αδειοδοτηθεί και η οποία είναι η 1/1/2005. Μελλοντικοί στόχοι ενίσχυσης του ανταγωνισµού 1. Σύστηµα Εκκαθάρισης Λογαριασµών Καταναλωτών Ο ιαχειριστής του ικτύου ιανοµής θα αναπτύξει σύστηµα εκκαθάρισης των λογαριασµών των καταναλωτών που πρέπει να λειτουργεί χωρίς διακρίσεις µεταξύ προµηθευτών και το οποίο θα επιτρέπει κάθε καταναλωτής, εφόσον το επιθυµεί, να έχει συγχρόνως περισσότερους από έναν προµηθευτές και να αλλάζει συχνά προµηθευτή. Είναι αυτονόητο ότι η σύνδεση στο δίκτυο και η φυσική διακίνηση της ηλεκτρικής ενέργειας προς τους καταναλωτές παραµένει αποκλειστικό δικαίωµα και υποχρέωση της ΕΗ ως ιαχειριστή του ικτύου για την οποία και εισπράττει αντάλλαγµα. Το σύστηµα εκκαθάρισης λογαριασµών θα αφορά στις εµπορικές πράξεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και θα έχει σηµαντική συµβολή στην ανάπτυξη ανταγωνισµού στο επίπεδο των καταναλωτών. ΡΑΕ,

17 2. Αγορά Αποκλίσεων σε Πραγµατικό Χρόνο Ο ιαχειριστής του Συστήµατος θα αναπτύξει σύστηµα αγοραπωλησίας των αποκλίσεων που συµβαίνουν σε πραγµατικό χρόνο κατά την κατανοµή φορτίου. Οι αποκλίσεις αυτές προκύπτουν γιατί τα προγράµµατα φόρτισης µονάδων που υποβάλλονται για την επόµενη ηµέρα από τη ΕΗ για τη λιγνιτική παραγωγή και από την Ηµερήσια Αγορά για τις υπόλοιπες µονάδες δεν µπορούν κατά τον πραγµατικό χρόνο να υλοποιηθούν επακριβώς από το ΕΣΜΗΕ. Οι αποκλίσεις µπορεί να οφείλονται σε τεχνικές βλάβες µονάδων, σε τεχνικούς περιορισµούς του συστήµατος µεταφοράς υψηλής τάσης, σε διαφορά µεταξύ της προβλεπόµενης κατανάλωσης την προηγούµενη ηµέρα και της πραγµατικής κατανάλωσης, καθώς και σε ανάγκες του συστήµατος σε επικουρικές υπηρεσίες. Η τεχνική διευθέτηση και λογιστική εκκαθάριση των αποκλίσεων αυτών θα γίνεται προς το παρόν όπως και σήµερα προβλέπεται στους ισχύοντες Κώδικες. Στο µέλλον όµως ο ιαχειριστής του Συστήµατος θα αναπτύξει σύστηµα αγοραπωλησιών σε πραγµατικό χρόνο για τη διευθέτηση αυτών των αποκλίσεων. Πρόσθετα µέτρα 1. Άµεση εφαρµογή του λογιστικού διαχωρισµού της ΕΗ ώστε να οριστικοποιηθούν οι χρεώσεις για τη χρήση του συστήµατος και του δικτύου 2. Το δικαίωµα επιλογής προµηθευτή επεκτείνεται και σε όλους τους καταναλωτές χαµηλής τάσης από την 1/1/ Όλα τα τιµολόγια των πελατών πρέπει να αναγράφουν, χωριστά από τη χρέωση για την ενέργεια, τη χρέωση για τη χρήση του συστήµατος ή δικτύου (κατά είδος τάσης), για τις υπηρεσίες δηµοσίου συµφέροντος και άλλες υπηρεσίες. 4. Ελέγχεται η εφαρµογή της αρχής ότι η χρέωση για την ενέργεια πρέπει να αντανακλά το µακροχρόνιο οριακό κόστος. 5. Εφαρµόζονται από το 2004 τα νέα χαµηλά τιµολόγια µεταφοράς φυσικού αερίου και εφαρµόζεται η οδηγία για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου (ιδιαίτερα στο επίπεδο του χονδρεµπορίου για τον εφοδιασµό µεγάλων καταναλωτών και των εισαγωγών). ΡΑΕ,

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς ΥΠΑΝ από Π. Κάπρο (ΡΑΕ) ( ) Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασµός

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς ΥΠΑΝ από Π. Κάπρο (ΡΑΕ) ( ) Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασµός ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς ΥΠΑΝ από Π. Κάπρο (ΡΑΕ) (20-5-2002) Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασµός 1. Εντός του Ιουνίου η ΡΑΕ καταθέτει στον Υπουργό Ανάπτυξης το σχέδιο Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασµού το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Η Πορεία της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας. Προτάσεις της ΡΑΕ για τη ηµόσια ιαβούλευση

Η Πορεία της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας. Προτάσεις της ΡΑΕ για τη ηµόσια ιαβούλευση Η Πορεία της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας Προτάσεις της ΡΑΕ για τη ηµόσια ιαβούλευση Θετικός Απολογισµός 1ου έτους 8 εκ. 2000 : Κανονισµός Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 19

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρόπος καταµερισµού του δυναµικού (σε MW για κάθε ώρα του έτους) των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ

Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ «Ελληνική Ενεργειακή Αγορά: Προοπτικές και προκλήσεις» I. Στόχο Απελευθέρωση Αγορά Ηλεκτρική Ενέργεια II. Συνθήκε Ελληνική Αγορά το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 28-2-2005 Προτάσεις της ΡΑΕ επιτυγχάνουν αποδεκτό Σχέδιο Κωδίκων χωρίς συµβιβασµούς στην Κοινωνική τους

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10431 ΤΗΛ.: 3252748, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: http://www.rae.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007 Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών Η Ρυθµιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 21.12.2005 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέµα: Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισµού Μοναδιαίου

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π./ 5/ΗΛ/Β/Φ1/ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Κώδικας: 101 92 Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Κάπρος. Η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Νόμου 4001/22.8.2011. Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ

Παντελής Κάπρος. Η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Νόμου 4001/22.8.2011. Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Νόμου 4001/22.8.2011 Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ IENE Αθήνα 29 Φεβρουαρίου 2012 2 Ο Νόμος 4001/22.8.2011 Το 3 ο πακέτο Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Μελλοντικές Τάσεις στην Ελληνική Αγορά Αλεξάνδρα Ψυρρή Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας, ΔΕΗ Α.Ε. 18 Μαρτίου 2011 Υφιστάμενη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΙΕΝΕ, 2 η Εβδομάδα Ενέργειας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ 1 Θέµατα της Παρουσίασης Ο ρόλος του ΕΣΜΗΕ ( ιαχειριστής Ελληνικού Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή αγορά και η. Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011

Η ενεργειακή αγορά και η. Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 Η ενεργειακή αγορά και η οικονομική κρίση Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 2 Η οικονομική κρίση 1. Μείωση της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε.

NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε. THESSALONIKI SUMMIT 2016 NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP Σταύρος Γούτσος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου

Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου Ανδρέας Αδρακτάς Επιχειρησιακός ιευθυντής Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση Νόµου 2773/1999 (ΦΕΚ Α' 286) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις».

Τροποποίηση Νόµου 2773/1999 (ΦΕΚ Α' 286) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις». Τροποποίηση Νόµου 2773/1999 (ΦΕΚ Α' 286) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις». Άρθρο 1 1. Το άρθρο 2 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286) αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, Πανεπιστηµίου 69, Αθήνα 10431 Τηλ.: 3252748, Fax: 3255460, e-mail: info@rae.gr, Web: http://www.rae.gr ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής Ιταλία Βόρεια ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Μείωση με το συντελεστή απωλειών της αντίστοιχης ζώνης Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Σύμφωνα με τη σύμβαση Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας «Αειφόρος Ανάπτυξη & Βιοµηχανία Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 21 Ιουνίου 2008 Βασικοί στόχοι Βασικοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ 16 Μαρτίου 2005 ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ενιαίος Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24.05.2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] Η ΔΕΗ διαθέτει μια πολύ μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη,

[ 1 ] Η ΔΕΗ διαθέτει μια πολύ μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, [ 1 ] [ 1 ] >> Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περισσότερους από 7,5 εκατομμύρια πελάτες. Μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh *****

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh ***** ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εμπορίου Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου. Ν. ικηγόρος Επικεφαλής Επιχειρησιακής Μονάδας Επεξεργασίας & Τεκµηρίωσης Αποφάσεων ΡΑΕ Αθήνα, 16 & 17 εκεµβρίου 2004 1 Ι..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης. Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ

Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης. Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ ιηµερίδα ΤΕΕ/ Περιφερειακού Τµήµατος Κεντρικής & υτικής Θεσσαλίας για τις ΑΠΕ και τη θέση τους στο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα : Δίκαιο της Ενέργειας Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. ηµήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. ηµήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ελτίο Τύπου Αθήνα, 9 Μαΐου 2005 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. ηµήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μία εκκρεµότητα έξι ετών τελειώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ωστόσο θεωρούμε πως υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία κρίνουμε αναγκαία ώστε η σημαντική αυτή μεταρρύθμιση να είναι αποτελεσματική:

Ωστόσο θεωρούμε πως υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία κρίνουμε αναγκαία ώστε η σημαντική αυτή μεταρρύθμιση να είναι αποτελεσματική: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Υπόψη: Δρ. Ν. Βασιλάκου / Προέδρου Αθήνα, 08.12.2014 Θέμα: Παρατηρήσεις επί του κειμένου «Βασικές Αρχές Σχεδιασμού και Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Καθορισµός τιµών ρυθµιστικών παραµέτρων για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25.05.2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών ελφοί, Παρασκευή και Σάββατο 7-8 Μαΐου 2010

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών ελφοί, Παρασκευή και Σάββατο 7-8 Μαΐου 2010 3 ο Συµπόσιο ελφών του ΙΕΝΕ για τις ΑΠΕ Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών ελφοί, Παρασκευή και Σάββατο 7-8 Μαΐου 2010 1. Εισαγωγή Το ΙΕΝΕ οργανώνει το 3 ο Συµπόσιο για τις ΑΠΕ στους ελφούς την Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Πορεία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Η Πορεία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Έκθεση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Η Πορεία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Με την ευκαιρία των δύο ετών από την έναρξη της απελευθέρωσης της αγοράς και την κατάθεση στη Βουλή τροπολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015 EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015 Οι προοπτικές που δημιουργούνται με τη λειτουργία του νέου πλαισίου σχεδιασμού της ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο Ιούνιος 2015 Οι προοπτικές που

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα

Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας, «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012» Public Power Corporation SA Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα Corporate και ο ρόλος Presentation της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. ΤΙΤΛΟΣ: Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. µετά τον πόλεµο, δηµιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

θεσμικό πλαίσιο των μονάδων αποθήκευσης

θεσμικό πλαίσιο των μονάδων αποθήκευσης ΗΜΕΡΙΔΑ «Αποθήκευση Ενέργειας στο Ελληνικό Ηλεκτρικό Σύστημα, με Ορίζοντα το 2050: Ανάγκες, εμπόδια και απαιτούμενες δράσεις Ε.Μ.Π., 9 Νοεμβρίου 2013 Αποτελέσματα α ηλεκτρονικής έρευνας για το θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

12 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007» Αθήνα Οκτωβρίου 2007

12 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007» Αθήνα Οκτωβρίου 2007 12 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007» Αθήνα 24-25 25 Οκτωβρίου 2007 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Προέδρου της Επιστηµονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Καθηγ. Π. Κάπρου, Προέδρου της ΡΑΕ

Χαιρετισµός του Προέδρου της Επιστηµονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Καθηγ. Π. Κάπρου, Προέδρου της ΡΑΕ Χαιρετισµός του Προέδρου της Επιστηµονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Καθηγ. Π. Κάπρου, Προέδρου της ΡΑΕ Συνέδριο «Ενέργεια και Ανάπτυξη», 12-13 Νοεµβρίου 2002, Ξενοδοχείο Μετροπόλιταν, Αθήνα Εκ µέρους της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΦΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα εδοµένα στην Ανάπτυξη της Χονδρεµπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τα Νέα εδοµένα στην Ανάπτυξη της Χονδρεµπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Τα Νέα εδοµένα στην Ανάπτυξη της Χονδρεµπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 16 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» Αθήνα, 22 Νοεµβρίου 2011 ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Προβλέψεις Τρίτου Πακέτου Αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2017 Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017 Οικονομικά Αποτελέσματα Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Πρόσφατες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕ/Σεπτέµβριος 2012-1-

ΙΕΝΕ/Σεπτέµβριος 2012-1- ΣΧΟΛΙΑ ΙΕΝΕ για την ιαβούλευση της ΡΑΕ για την Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Το ΙΕΝΕ χαιρετίζει την ϖρωτοβουλία της ΡΑΕ για τον δηµόσιο διάλογο αναφορικά µε τα κρίσιµα θέµατα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ 21/6/2004. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ 21/6/2004. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ 21/6/2004 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ κ.. Κατσούλη

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ κ.. Κατσούλη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ. 174 55 κ.. Κατσούλη Αθήνα, 25/10/2010 Θέµα: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ. Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης»

Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ. Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης» Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης» Της Εφημερίδας «Απογευματινή» Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009 ΕΒΕΑ 1. Γενική αναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/19.09.2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 20-20-20

Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 20-20-20 Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 2-2-2 Παντελήσ Κάπροσ Καθηγητήσ Ενεργειακήσ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ Συνέδριο ENERTECH'11 Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 211 2 Η μεγάλθ ανάπτυξθ των ΑΠΕ ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006 «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος

Προοπτικές του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος Προοπτικές του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος Π. Κάπρου, Κ. Ντελκή και Λ. Μάντζου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. E-mail: kapros@central.ntua.gr Αθήνα, Ιούνιος 1999 ΕΜΠ Ιούνιος 1999

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Φεβρουάριος 2010 1. Εισαγωγή Το παρόν πρόγραμμα συντάσσεται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού

Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού Ανδρέας Τζούρος ιευθύνων Σύµβουλος Ενεργειακής Θεσσαλονίκης 10 Ιουνίου 2005 ιηµερίδα ΤΕΕ Λιγνίτης και Φυσικό Αέριο στην Ηλεκτροπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα

Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2007 Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ» Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα