Παρουσίαση του DIVERSIFY στο Regional Aquaculture Conference, Ιταλία 2014.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση του DIVERSIFY στο Regional Aquaculture Conference, Ιταλία 2014."

Transcript

1 Παρουσίαση του DIVERSIFY στο Regional Aquaculture Conference, Ιταλία Το διεθνές συνέδριο οργανώθηκε υπό την αιγίδα της Ιταλικής Προεδρίας του Συµβουλίου της ΕΕ, την Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο, την Ευρωπαική Επιτροπή και το Ιταλικό Υπουργείο Γεωργίας, και έλαβε χώρα στο Bari (Ιταλία) στις 9-11 Δεκεµβρίου Ο στόχος του συνεδρίου ήταν να γίνει ένας απολογισµός της προόδου στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας στην Μεσόγειο, αλλά και να ξεπεραστούν οι δυσκολίες σε διοικητικό, οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο για να αναπτυχθεί βι ώσιµα. Ο Καθηγητής Dr. Aldo Corriero (Πανεπιστήµιο του Bari) συνοδευόµενος από τον κ. Javier Ojeda (APROMAR, Ισπανία) παρουσίασε τους στόχους και τις δραστηριότητες του DIVERSIFY, για το οποίο υπήρξε µεγάλο ενδιαφέρον από τους παρεβρισκοµένους. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα ήταν διαθέσιµες στο περίπτερο του DIVERSIFY κατά τη διάρκεια των 3ήµερων εργασιών του συνεδρίου. Ετήσια Συνονιστική Συνάντηση του DIVERSIFY. Η Συντονιστική Συνάντηση του προγράµµατος για το 2014 έλαβε χώρα στις 4-6 Νοεµβρίου στο Palazzo Ateneo του Πανεπιστηµίου του Bari Aldo Moro, στην Ιταλία, και φιλοξενήθηκε από τον Δρ. Aldo Corriero. Τη συνάντηση παρακολούθησαν 73 άτοµα, συµπεριλαµβανοµένων 7 προσκεκληµένων οµιλητών. Την πρώτη ηµέρα υπήρξε µία κοινή συνεδρίαση, όπου παρουσιάστηκαν τα κύρια αποτελέσµατα των έξι επιστηµονικών πεδίων του DIVERSIFY (Αναπαραγωγή & Γενετική, Νυµφική Εκτροφή, Πάχυνση, Διατροφή, Υγεία και Κοινωνικο-οικονοµικά), ενώ έγιναν παρουσιάσεις και από τους προσκεκληµένους. Την δεύτερη ηµέρα πραγµατοποιήθηκαν έξι παράλληλες συνεδρίες, µία για κάθε επιστηµονικό πεδίο. Τέλος, η τρίτη ηµέρα περιελάµβανε µια κοινή συνεδρία µε θέµα την διάχυση των αποτελεσµάτων, τον επιστηµονικό και οικονοµικό απολογισµό και τη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής. Οι παρουσιάσεις της Ετήσιας Συντονιστικής Συνάντησης είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του προγράµµατος: 1

2 Πρόκληση Ωοτοκίας στο Μαγιάτικο (Seriola dumerili) και συλλογή αβγών σε ιχθυοκλωβούς. Οι πρώτες δοκιµές πρόκλησης ωοτοκίας σε ψάρια του υποπληθυσµού της Μεσογείου πραγµατοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 2014 στους ιχθυοκλωβούς των εγκαταστάσεων του ΕΛΚΕΘΕ, στον κόλπο της Σούδας. Έντεκα ψάρια, από τα οποία κάποια υπήρχαν εκεί για χρόνια ενώ άλλα µεταφέρθηκαν τον περασµένο Απρίλιο, διατηρούνταν σε κλωβό διαµέτρου 40 m και βάθους 6 m. Έγινε έλεγχος της αναπαραγωγικής κατάστασης των ψαριών µέσω βιοψιών στις γονάδες τους. Σε αυτά που βρέθηκαν να είναι σε κατάλληλη αναπαραγωγική κατάσταση, χορηγήθηκαν εµφυτεύµατα ελεγχόµενης έκλυσης GnRHa για την πρόκληση ωοτοκίας. Από τους γεννήτορες που εξετάστηκαν, ε πτά αρσενικά βρίσκονταν σε κατάσταση σπερµίασης, αν και το σπέρµα δεν µπορούσε να συλλεχθεί µε κοιλιακή πίεση (λόγω του ισχυρού µυικού συστήµατος στην κοιλιακή χώρα στα µαγιάτικα). Ωστόσο, συλλέχθηκαν δείγµατα σπέρµατος µε τη χρήση καθετήρα και έγινε εκτίµηση της ποιότητάς του σε µικροσκόπιο, το οποίο παρουσίαζε % κινητικότητα µετά την ενεργοποίηση. Παράλληλα, τ ρία θ ηλυκά ψάρια είχαν ξεπεράσει το στάδιο λεκιθογένεσης, µε τα ωοκύτταρα να βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο ωρίµανσης. Ένας παθητικός συλλέκτης αβγών τοποθετήθηκε στην περίµετρο των ιχθυοκλωβών και κατά την διάρκεια των επόµενων ηµερών γινόταν έλεγχος για την ύπαρξη αυγών. Συνολικά αβγά (από αυτά, περίπου το 70% γονιµοποιηµένα) συλλέχθηκαν, συσκευάστηκαν και απεστάλλησαν στις εγκαταστάσεις τ ων AQUALABS του ΕΛΚΕΘΕ, στο Ηράκλειο Κρήτης. Τα αβγά αποθηκεύθηκαν σε δεξαµενές προκειµένου να αρχίσει η εφαρµογή των πειραµάτων που προβλέπονται τόσο στην ενότητα εργασίας Νυµφικές Εκτροφές όσο και στην ενότητα Υγεία. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, συλλέχθηκαν επίσης αβγά από µια συνεργαζόµενη εταιρία στην Ελλάδα (Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες ΑΕ), από κλωβό που περιείχε συνολικά 23 ενήλικα µαγιάτικα (11 θηλυκά και 12 αρσενικά). Σε αυτά τ α ψάρια έγινε, επίσης, χορήγηση εµφυτευµάτων GnRHa µε σκοπό την πρόκληση ωοτοκίας. Μια µικρή ποσότητα αβγών (15.000, περίπου το 99% γονιµοποιηµένα) συλλέχθηκε την πρώτη ηµέρα. Την επόµενη ηµέρα συλλέχθηκαν αβ γά (περίπου το 95% γονιµοποιηµένα). Παράλληλα µε την πρόκληση ωοτοκίας σε ιχθυοκλωβό ακολουθήθηκε η ίδια πειραµατική διαδικασία σε ψάρια που τοποθετήθηκαν σε χερσαίες δεξαµενές, από τα οποία συλλέχθηκαν µεγαλύτερες ποσότητες αβγών (περίπου 1 εκ. αβγά). 2

3 Μεταφορά ιχθύδιων Μαγιάτικου από τ α AQUALABS (Ηράκλειο Κρήτης) στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στον Άγιο Κοσµά για τη µελέτη της διατροφής τους. Μετά την επιτυχή επαγωγή ωοτοκίας και την εκτροφή νυµφών µαγιάτικου που πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στην Κρήτη (σε συνεργασία µε το Εθνικό Πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από το ΕΣΠΑ «ΚΡΗΠΙΣ»), ιχθύδια των 10 γραµµαρίων µεταφέρθηκαν τον Σεπτέµβριο του 2014 στις ε γκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στον Άγιο Κοσµά στην Αθήνα, ώστε να ξεκινήσουν τα πειράµατα για τις διατροφικές απαιτήσεις του είδους. Αναπαραγωγικός έλεγχος του υποπληθυσµού του Μαγιάτικου στον Ατλαντικό. Στις εγκαταστάσεις του Θαλάσσιου Επιστηµονικού & Τεχνολογικού Πάρκου του Πανεπιστηµίου Las Palmas de Gran Canaria της Ισπανίας (εταίρος FCPCT), επιτεύχθηκε η ωοτοκία του µαγιάτικου, τόσο φυσικά όσο και ορµονικά υποβοηθούµενη (µε εµφυτεύµατα ελεγχόµενης έκλυσης ή ενέσιµη GnRHa). Εικοσιδύο άτοµα διατηρούνταν σε τρείς δεξαµενές των 40 m 3 σε συνθήκες φυσικής φωτοπεριόδου, αλατότητας και θερµοκρασίας. Τον Μάιο του 2014 έγινε βιοψία στους γεννήτορες όπου 12 εξ αυτών καταγράφηκαν ως αρσενικοί και 10 ως θηλυκοί (µε µέσο βάρος 10,7 κιλά). Όλα τα θηλυκά ψάρια είχαν ωοκύτταρα µεγαλύτερα από 650 µm διάµετρο. Η φυσική ωοτοκία ξεκίνησε την 1η Ιουνίου και συνεχίστηκε µέχρι τις 18 Οκτωβρίου, όπου πραγµατοποιήθηκαν 19 ωοτοκίες µε µέση παραγωγή 1,15 εκ. αυγά/ωοτοκία, και 83% ποσοστό γονιµοποίησης. Από τον Ιούνιο έως και τον Νοέµβριο, έγιναν 29 ενέσεις GnRHa δίνοντας συνολικά 22 ωοτοκίες µε µέσο όρο περίπου 0,5 εκ. αυγά/ωοτοκία, και 56% ποσοστό γονιµοποίησης. Τα ψ άρια στα οποία χορηγήθηκαν εµφυτεύµατα GnRHa (12 θεραπείες) γέννησαν 36 φορές, παράγοντας κατά µέσο όρο 0,25 εκ. αυγά/ωοτοκία, και 29% ποσοστό γονιµοποίησης. Τα ληφθέντα αυγά χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση των πειραµάτων της ενότητας Νυµφικές Εκτροφές. Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν ότι η φυσική ωοτοκία είναι πιο αποτελεσµατική (υψηλότερη γονιµότητα και καλύτερη ποιότητα αυγών), ωστόσο εάν χρειαστεί, οι θεραπείες µε GnRHa µπορούν να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά για την παραγωγή βιώσιµων αυγών. 3

4 Δειγµατοληψία άγριου µαγιάτικου ώστε να περιγραφεί ο κύκλος αναπαραγωγής του. Τον Μάιο του 2014 συλλήφθησαν ενήλικα άτοµα άγριου µαγιάτικου µε τη χρήση αλιευτικού σκάφους στη Lampedusa (Ιταλία). Οι συνεργάτες από το Πανεπιστήµιο του Bari (Ιταλία) έκαναν δειγµατοληψία αίµατος, εγκεφάλων, υποφύσεων, γονάδων, µυών, ήπατος, ωτολίθων και σπονδύλων (για τον προσδιορισµό της ηλικίας). Η δειγµατοληψία συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του Ιουνίου και του Ιουλίου 2014 και θα ολοκληρωθεί µέσα στο Τα δείγµατα που συλλέχθηκαν θα χρησιµοποιηθούν για τη λεπτοµερή µελέτη του αναπαραγωγικού κύκλου. Θα εξεταστεί ο πολλαπλασιασµός και η απόπτωση των γεννητικών κυττάρων κατά τη διάρκεια της σπερµατογένεσης, ενώ θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά του σπέρµατος µε τη χρήση συστήµατος Computer Assisted Sperm Analysis (CASA). Επίσης, θα γίνει σύγκριση του ηπατικού λεκιθογόνου (VG) και του υποδοχέα γονιδιακής έκφρασης του λεκιθογόνου των ωοθηκών µεταξύ εκτρεφόµενων και άγριων θηλυκών ψαριών. Επιπλέον, θα γίνει ανάλυση της κατανοµής της λεκίθου στα ωοκύτταρα. Παράλληλα, θα γίνει µέτρηση των στεροειδών ορµονών χρησιµοποιώντας τεχνικές ELISA, ενώ θα µετρηθούν η έκφραση, καθώς και τα επίπεδα πρωτεΐνης πλάσµατος των δύο γοναδοτροπινών: της θυλακιοτρόπου ορµόνης (FSH) και της ωχρινοποιητικής ορµόνης (LH). Θα αναπτυχθεί µία τεχνική ELISA για την µέτρηση της λεπτίνης (βασική µεταβολική ορµόνη που σχετίζεται µε την εφηβεία) ώστε να παρέχει κρίσιµες πληροφορίες σχετικά µε τη διατροφική κατάσταση των ψαριών πρίν την αναπαραγωγική ωρίµανση. Τέλος, θα συγκριθεί η διατροφική κατάσταση άγριων ψαριών σε σχέση µε ψάρια σε αιχµαλωσία. Όλες ο ι παραπάνω πληροφορίες θα χρησιµοποιηθούν για να µελετηθεί η αναπαραγωγική λειτουργία του είδους στη φύση σε σύγκριση µε την ιχθυοκαλλιέργεια, µε σκοπό να εντοπιστούν πιθανές δυσλειτουργίες που συµβαίνουν κατά την αιχµαλωσία. Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών σπέρµατος των ειδών του προγράµµατος. Κατά τη διάρκεια της άνοιξης του 2014, οργανώθηκαν αρκετές δειγµατοληψίες για τη συλλογή σπέρµατος από το Γαλλικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (εταίρος IFREMER), προκειµένου να γίνουν οι πρώτες δοκιµές για την επιτυχή µεταφορά και αποθήκευση του σπέρµατος του βλάχου (Polyprion americanus). Τα δείγµατα για την αξιολόγηση της ποιότητας του σπέρµατος ελήφθησαν από 6 ψάρια από το ενυδρείο της A Coruna (εταίρος MC2, Ισπανία), 2 ψάρια από την εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας Luso Hispanica και 2 ψάρια από τις 4

5 εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του Vigo (εταίρος IEO, Ισπανία). Η µέση πυκνότητα του σπέρµατος του βλάχου ήταν 250 δισεκατοµµύρια σπερµατοζωάρια ανά ml. Το σπέρµα δεν παρουσίαζε κινητικότητα µετά από 24 ώρες αποθήκευσης, αν και παρουσίαζε κινητικότητα όταν ήταν αραιωµένο σε διάφορα διαλύµατα αποθήκευσης, ωστόσο µε χαµηλότερη ταχύτητα κίνησης και µικρότερη διάρκεια κινητικότητας σε σύγκριση µε το φρέσκο σπέρµα. Συµπερασµατικά, πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες αποθήκευσης και µεταφοράς σπέρµατος εάν η συλλογή των αρσενικών και των θηλυκών γαµετών γίνεται σε διαφορετικό τόπο ή χρόνο. Όσον αφορά τον κρανιό (Argyrosomus regius), η εταιρεία Les Poissons du Soleil (Γαλλία) συνεργάστηκε στη συλλογή σπέρµατος από τους γεννήτορές της προκειµένου να συλλεχθούν δεδοµένα και να εκπαιδευτεί το προσωπικό του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας και Λιµνολογικών Ερευνών του Ισραήλ (εταίρος IOLR) στην χρήση του CASA, ώστε να µπορούν να χαρακτηρίσουν, την επόµενη περίοδο, το σπέρµα του κέφαλου (Mugil cephalus), χρησιµοποιώντας τα ίδια εργαλεία µε εκείνα που αναπτύχθηκαν για το βλάχο, τον κρανιό και θα αναπτυχθούν και για το µαγιάτικο. Η µέση πυκνότητα σπέρµατος των ψαριών στο µέσο της αναπαραγωγικής περιόδου ήταν 45 δισεκατοµµύρια σπερµατοζωάρια ανα ml, ενώ σηµαντική µείωση παρατηρήθηκε για εκείνα τα άτοµα που βρίσκονταν στο τέλος της περιόδου, δείχνοντας µόνο 30 δισεκατοµµύρια σπερµατοζωάρια ανα ml. Η αρχική ταχύτητα ήταν 130 µm/s, ενώ µηδενιζόταν µετά από 50 s. Ως προκαταρκτικό συµπέρασµα, το σπέρµα του κρανιού συµπεριφέρεται αδρά όπως το σπέρµα του λαβρακιού (Dicentrarchus labrax). Επιπλέον, τα διαλύµατα που έχουν σχεδιαστεί για την αποθήκευση του σπέρµατος λαβρακιού υπό ψύξη ήταν επίσης πολύ αποτελεσµατικά και στη διατήρηση της κινητικότητας του σπέρµατος του κρανιού για τουλάχιστον 24 ώρες. Συνεπώς τ α αρχικά α ποτελέσµατα είναι πολύ ελπιδοφόρα για την ανάπτυξη της τεχνητής γονιµοποίησης στον κρανιό, η οποία έχει προγραµµατιστεί για τα επόµενα έτη. Ο ρόλος της διατροφής των γεννητόρων βλάχου στην γονιµότητα και την ποιότητα ωοτοκίας. Την περίοδο Φεβρουάριου - Οκτωβρίου 2014 αποκτήθηκαν 60 ψάρια, που είχαν αλιευθεί στις Αζόρες από δύο ιχθυααγορές της Γαλικίας στην Ισπανία. Στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Vigo (IEO, Ισπανία) λήφθησαν ορισµένα βιοµετρικά χαρακτηριστικά, ενώ συλλέχθηκαν και 5

6 αναλύθηκαν δείγµατα από µυ, ήπαρ και γονάδες των ψαριών για να ταυτοποιηθεί η διατροφική τους κατάσταση. Το συνολικό βάρος κυµαινόταν µεταξύ 3,6 και 18 kg και το ολικό µήκος µεταξύ 56 και 98 cm. Δεν βρέθηκε καµία σχέση µεταξύ του βάρους, του φύλου και του περι-σπλαχνικού λίπους. Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και λιπίδια στον µυικό ιστό έδειξε τιµές µεταξύ 74-96% και 3-14%, αντίστοιχα. Επιπλέον, υψηλή µεταβλητότητα παρατηρήθηκε στις αντίστοιχες τιµές στο ήπαρ και στις γονάδες: 19-69% στην πρωτεΐνη του ήπατος και 10-80% στις γονάδες, ενώ η περιεκτικότητα σε λιπίδια κυµάνθηκε µεταξύ 15-73% στο ήπαρ και 9-90% στις γονάδες. Προκειµένου να αξιολογηθεί η επίδραση της σύνθεσης των ιχθυοτροφιών γεννητόρων στην εξέλιξη της αναπαραγωγική κατάστασης του βλάχου, αναλύθηκαν δείγµατα ηµι-υδαρούς δίαιτας που περιείχε µίγµα από λευκό ψάρι, λιπαρά ψάρια, µύδια, καλαµάρια και ιχθυάλευρα. Το 2015 θα συγκριθεί η επίδραση των τριών διαφορετικών διατροφών στην αναπαραγωγική ανάπτυξη: ηµι-υδαρής δίαιτα, εµπορική ξηρά τροφή και µια νέα ξηρά τροφή ειδικά διαµορφωµένη για το βλάχο. Πάχυνση ποταµολάβρακου (Sander lucioperca) Προκειµένου να προσδιορισθούν οι κύριοι παράγοντες στρες που µπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη, την φυσιολογία και το ανοσοποιητικό των ιχθυδίων ποταµολάβρακου ξεκίνησαν δύο προκαταρκτικά πειράµατα στο Πανεπιστήµιο της Lorraine (UL, Γαλλία) και το Πανεπιστήµιο της Namur (FUNDP, Βέλγιο). Οι ερευνητές δοκίµασαν την αντοχή των ιχθυδίων ποταµολάβρακου υποβάλλοντας τα σε µεµονωµένη ή επαναλαµβανόµενη κατάσταση στρες, η οποία περιλάµβανε την αφαίρεση του νερού από τη δεξαµενή αλλά και την τοποθέτηση των ψαριών εκτός δεξαµενής για 30 s. Οι παραπάνω χειρισµοί προσοµοιώνουν την διαδικασία διαλογής που γίνεται συχνά κατά την διάρκεια της εκτροφής του ποταµολάβρακου στις µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Έχουν ήδη προκύψει κάποια χρήσιµα συµπεράσµατα, όσον αφορά τη σχέση του στρες µε την ανάπτυξη και κάποιους δείκτες φυσιολογίας των ψαριών, ωστόσο οι αναλύσεις των δεικτών του ανοσοποιητικού συστήµατος είναι ακόµα σε εξέλιξη. Μια δεύτερη σειρά πειραµάτων άρχισε το Νοέµβριο του 2014, µε σκοπό να προσδιοριστεί η θανατηφόρος δόση των Aeromonas hydrophila ή A. salmonicida. Τα αποτελέσµατα αυτών των πειραµάτων θα είναι χρήσιµα για την τυποποίηση πρωτόκολλων ανάλυσης των δεικτών φυσιολογίας και ανοσοποιητικού, του πολυπαραγοντικού πειράµατος που θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του

7 Ανάπτυξη πρωτοκόλλων αναπαραγωγής για τα είδη του DIVERSIFY. Όπως καταγράφηκε παραπάνω, το πρόγραµµα βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης του στόχου που έχει τεθεί, δηλαδή να παρέχει αξιόπιστα και προβλέψιµα πρωτόκολλα ωοτοκίας, καθώς και εργαλεία για τα προγράµµατα επιλογής γεννητόρων των υπό µελέτη ειδών, προκειµένου να αυξηθούν οι δυνατότητες βιοµηχανικής εκτροφής. Τα πειράµατα µε το µαγιάτικο είχαν ως αποτέλεσµα την παροχή καλής ποιότητας αυγών τόσο µε φυσικές ωοτοκίες σε δεξαµενές, όσο και υποβοηθούµενες ωοτοκίες µε την χρήση GnRHa σε δεξαµενές και ιχθυοκλωβούς. Στόχος είναι να επιτευχθούν παρόµοια αποτελέσµατα σ ε όλα τα συνεργαζόµενα ινστιτούτα του προγράµµατος αλλά και να βελτιωθεί η συλλογή των αυγών στους ιχθυοκλωβούς. Όσον αφορά τον ιππόγλωσσο (Hippoglossus hippoglossus), τα πειράµατα έδειξαν ότι χρησιµοποιώντας ψάρια της F1 γενιάς θα µπορούσε να επιτευχθεί πρώιµη ωοτοκία και βελτιωµένη γονιµότητα µε την χρήση εµφυτευµάτων GnRHa, έρευνα που αναµένεται να ενταθεί και να πιστοποιηθεί µε περισσότερους γεννήτορες. Οι έρευνες µε τον βλάχο είχαν ως αποτέλεσµα τόσο την φυσική παραγωγή αυγών σε δεξαµενές, όσο και την υποβοηθούµενη παραγωγή αυγών µε χορήγηση GnRHa σε δεξαµενές, αλλά και την παραγωγή γαµετών για τεχνητή γονιµοποίηση. Ωστόσο, προέκυψαν µόνο λίγα γονιµοποιηµένα αυγά. Το 2015, θα επιδιωχθεί η βελτίωση της αυθόρµητης ωοτοκίας και η ανάπτυξη αξιόπιστων πρωτόκολλων για την τεχνητή γονιµοποίηση. Παράλληλα, η έρευνα µε τον κέφαλο αύξησε τόσο το ποσοστό των ώριµων ψαριών, όσο και τη συγχρονισµένη ανάπτυξη των γονάδων µε τη χρήση συνδυασµένων θεραπειών FSH και µετοκλοπραµίδης. Επιπλέον, έγινε επιτυχής πρόκληση ωοτοκίας µε χρήση GnRHa και µετοκλοπραµίδης, µε αποτέλεσµα την παραγωγή αρκετών εκατοµµυρίων αυγών και προνυµφών. Ωστόσο, τα προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν είναι η αποτυχηµένη ωορρηξία (~ 42%) και η µεγάλη διακύµανση στα ποσοστά γονιµοποίησης (0-90%). Από την άλλη, η ερευνητική δραστηριότητα για την περιγραφή του αναπαραγωγικού κύκλου στο µαγιάτικο και τον βλάχο ξεκίνησαν µε τη συλλογή και την επεξεργασία των δειγµάτων, ενώ προκειµένου να υπάρξουν εργαλεία γενετικής βελτίωσης, γεννήτορες κρανιού και ποταµολάβρακου που βρίσκονται σε αιχµαλωσία χαρακτηρίστηκαν γενετικά για να ελεγχθεί ότι η πλειοψηφία των διαθέσιµων γεννητόρων έχει ικανή γενετική ποικιλότητα ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε προγράµµατα επιλογής γεννητόρων. Τέλος, από τα πειράµατα αναπαραγωγής µε τον κρανιό σε ζεύγη (από ένα αρσενικό και θηλυκό) ήταν δυνατό ν α παραχθούν διαφορετικές οικογένειες για πρόγραµµα επιλογής γεννητόρων. 7

8 Το DIVERSIFY στο Twitter. Όλα τα νέα για το DIVERSIFY αναρτώνται στην ιστοσελίδα ενώ πληροφορίες σχετικά µε την πρόοδο που επιτυγχάνεται στα επιστηµονικά πεδία του προγράµµατος είναι διαθέσιµες στην ενότητα Research Area. Εκτός από την ιστοσελίδα, από τον Φεβρουάριο του 2014, νέα για το πρόγραµµα αναρτώνται επίσης στο twitter όπου ανακοινώνονται καθηµερινά ειδήσεις σχετικές µε τον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας, καθώς κ αι επιστηµονικά άρθρα µε ιδιαίτερη αναφορά στα έξι είδη και στα έξι ερευνητικά πεδία του προγράµµατος: Αναπαραγωγή & Γενετική, Διατροφή, Νυµφικές Εκτροφές, Πάχυνση, Υγεία των Ψαριών και Κοινωνικοοικονοµικά. 8

4.3 Παραγωγική διαδικασία νέων υποψήφιων για εκτροφή ειδών

4.3 Παραγωγική διαδικασία νέων υποψήφιων για εκτροφή ειδών 294 Καλλιέργειες φυτικών και εκτροφές υδρόβιων ζωικών οργανισμών 4.3 Παραγωγική διαδικασία νέων υποψήφιων για εκτροφή ειδών Η παραγωγική διαδικασία, ως γνωστόν, περιλαμβάνει την ελεγχόμενη αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της αλατότητας και του σταδίου ανάπτυξης στην πλευστότητα των αυγών τσιπούρας (Sparus aurata, L. 1758)

Επίδραση της αλατότητας και του σταδίου ανάπτυξης στην πλευστότητα των αυγών τσιπούρας (Sparus aurata, L. 1758) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Επίδραση της αλατότητας και του σταδίου ανάπτυξης στην πλευστότητα των αυγών τσιπούρας (Sparus aurata, L. 1758) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των διατροφικών επιπέδων βιταµίνης Α στην οστεολογική ανάπτυξη του λαβρακιού, Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)

Επίδραση των διατροφικών επιπέδων βιταµίνης Α στην οστεολογική ανάπτυξη του λαβρακιού, Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «Οικολογία ιαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος» Επίδραση των διατροφικών επιπέδων βιταµίνης Α στην οστεολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΙΡΙΔΙΖΟΥΣΑΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΙΡΙΔΙΖΟΥΣΑΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΙΡΙΔΙΖΟΥΣΑΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ 1. Συστηματική κατάταξη Οικογένεια : Salmonidae Γένος : Oncorhynchus Είδος : Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792) Κοινό όνομα : Ιριδίζουσα πέστροφα,

Διαβάστε περισσότερα

8 η Ετήσια Συνάντηση Μεταπτυχιακής Έρευνας Περιβάλλοντος

8 η Ετήσια Συνάντηση Μεταπτυχιακής Έρευνας Περιβάλλοντος 8 η Ετήσια Συνάντηση Μεταπτυχιακής Έρευνας Περιβάλλοντος Τμήμα Βιολογίας-Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Τόμος Περιλήψεων 22-25 Ιουνίου 2007 Πανεπιστημιακή Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ ARTIS AgriFood Research & Technological Innovation Specialists ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ Δρ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΦΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σελ. 0 «Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΥΠΡΙΝΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 1. Συστηματική κατάταξη Οικογένεια : Cyprinidae Γένος : Cyprinus Είδος : Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) Κοινό όνομα : Κυπρίνος, σαζάνι, γριβάδι,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 NAT/CY/000453

LIFE08 NAT/CY/000453 LIFE08 NAT/CY/000453 Έκθεση Προόδου Καλύπτει τις δράσεις του προγράμματος από 01/09/2010 μέχρι 31/07/2011 Ημερομηνία υποβολής της έκθεσης 01/09/2011 Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Βιβλιογραφική αναφορά:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΙ07Β-Ο6Ο

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΙ07Β-Ο6Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Β. Δενδρινου, Aικ. Ζουγανελη, E. Καραβα Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Ικανοτήτων Β. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΙΚ. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ & Ε. ΚΑΡΑΒΑ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤO ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ.ΦΥΣ.Ε.Τ. Προστατεύουμε τους Φυσητήρες στην Ελληνική Τάφρο

ΠΡΟ.ΦΥΣ.Ε.Τ. Προστατεύουμε τους Φυσητήρες στην Ελληνική Τάφρο ΠΡΟ.ΦΥΣ.Ε.Τ. Προστατεύουμε τους Φυσητήρες στην Ελληνική Τάφρο ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μάρτιος 2015 Το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος είναι μία επιστημονική, μη κερδοσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ: Προπάχυνση

Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ: Προπάχυνση Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ: Προπάχυνση Γιάννης Κλαδάς Ηγουμενίτσα, Αύγουστος 2006 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 5 2.1 Ρυθμοί Αύξησης... 5 2.1.1 Εποχική διακύμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡ/ ΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΚΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12 Θεση Ανεμοκάμπι, ΤΚ 330 52 Γαλαξιδι Φωκίδας Τηλ: 2265041840, Fax: 2265041197 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της διατροφής στην αναλογία του φύλου των νεογέννητων του ανθρώπου. Μακρή Λήδα- Λαµπρινή Τσικριτζής Ιορδάνης

Η επίδραση της διατροφής στην αναλογία του φύλου των νεογέννητων του ανθρώπου. Μακρή Λήδα- Λαµπρινή Τσικριτζής Ιορδάνης Η επίδραση της διατροφής στην αναλογία του φύλου των νεογέννητων του ανθρώπου Μακρή Λήδα- Λαµπρινή Τσικριτζής Ιορδάνης Σεπτέµβριος 2004 1 Εισαγωγή- πρόλογος Η ανάγκη παρέµβασης του ανθρώπου στην αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2014 2015 ΑΡΙΘΜ.: 2580

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται αφενός εταιρίες καθετοποιημένες, οι οποίες ασχολούνται τόσο με

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης

Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Μελέτη Παρέµβασης: «Σύγκριση του ρυθµού απώλειας βάρους ασθενών µε καρκίνο του µαστού σε σχέση µε φυσιολογικά άτοµα». ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. το παράρτηµα III µέρος Α τµήµα 7 αντικαθίσταται από το παράρτηµα II της

2. το παράρτηµα III µέρος Α τµήµα 7 αντικαθίσταται από το παράρτηµα II της Οδηγία 94/79/EK της Επιτροπής της 21ης εκεµβρίου 1994 για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συµβουλίου σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ Υ ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ Υ ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ Υ ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ιευθυντής: Χρήστος Νεοφύτου, Καθηγητής ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Τελική Έκθεση

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Τελική Έκθεση Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Τελική Έκθεση Μάρτιος 2015 1 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Σχήματα... 5 Πίνακες... 6 1 Η Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευση... 9 2 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» Σπουδάστρια: ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 : Αναλυτική έκθεση

προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 : Αναλυτική έκθεση ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2004 (11.06) (OR. en) 10219/04 CADREFIN 11 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Θέµα : Δηµοσιονοµικό

Διαβάστε περισσότερα