Στον τομέα της διεθνούς προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δρώντα υποκείμενα θεωρούνται το άτομο, τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στον τομέα της διεθνούς προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δρώντα υποκείμενα θεωρούνται το άτομο, τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί."

Transcript

1 Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Στοιχεία Παραδόσεων(Εαρινό Εξάμηνο 2013) Αλεζίνη Λόξα TREATY BODIES Στον τομέα της διεθνούς προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δρώντα υποκείμενα θεωρούνται το άτομο, τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί. Τα δικαιώματα μπορούν να ταξινομηθούν σε γενεές. Η διάκριση αυτή έχει γίνει από τον Karel Vasak. Είναι έργο των δυτικοευρωπαίων, οι οποίοι άλλοτε επιμένουν στη διάκριση και άλλοτε προβάλλουν το αδιαίρετο έναντι, κυρίως, κυβερνήσεων του τρίτου κόσμου. Η ταξινόμηση δεν προκύπτει από ιστορική κρίση, αλλά από αξιολογική. Τα δικαιώματα κατ αυτήν τη διάκριση εμφανίζονται ως επάλληλα στρώματα, γιατί κάθε γενεά προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα και επίσης δεν παύει να ισχύει η προϋπάρχουσα γενεά, αλλά εξελίσσεται και τροποποιείται. Οι γενεές έχουν ως εξής: 1. Αστικά και Πολιτικά δικαιώματα: απότοκο της γαλλικής επανάστασης του Οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα: Προς την κατοχύρωσή τους συνέβαλε η επανάσταση των Μπολσεβίκων το 1717, αλλά και η Μεξικανική επανάσταση του Μπορεί η τελευταία επανάσταση να απέτυχε, αλλά το ιδεολογικό της υπόβαθρο παρέμεινε ζωντανό(κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής υπό τη μορφή αναδιανομής της γης, κοινή ιδιοκτησία, κράτος αρωγός) 3. Δικαιώματα αλληλεγγύης (1960) Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων στον τομέα των μηχανισμών προστασίας τους μπορεί επίσης να καταγραφεί σε στάδια. Από αυτά, πρώτο θεωρείται η υπογραφή της Οικουμενικής διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(UDHR) το Αυτή αναφέρεται σε «λαούς και έθνη» προκειμένου να παρακάμψει τα αποικιοκρατικά κράτη. Έχει συνείδηση της νεωτερικότητάς της και για αυτό εμφανίζεται ως ένα αδιαμφισβήτητα μη δεσμευτικό πλαίσιο αρχών. Ξεκινάει από γενικό περιεχόμενο και καταλήγει σε μια εξαιρετικά σαφή καταγραφή των δικαιωμάτων(απαγόρευση βασανιστηρίων, σαφής και ρητή αναφορά σε ισότητα, ίση αμοιβή για ίση εργασία που κατοχυρώνεται μόλις το 1952 με τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας). Ωστόσο, τα δικαιώματα αυτά δεν έχουν απόλυτο χαρακτήρα. Επιτρέπουν στο κράτος να θέσει περιορισμούς, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο γενικό και αόριστο στο άρθρο 29. Στο άρθρο 28 γίνεται αναφορά σε κράτος δικαίου, χωρίς η σημασία της εξαγγελίας να γίνεται ιδιαίτερα κατανοητή ούτε από τους ίδιους τους συντάκτες της διακήρυξης. Το κράτος δικαίου άρχισε να γίνεται κατανοητό ως έννοια μετά τη δεκαετία του 1960, με το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για να κατοχυρωθεί 1

2 γραπτά το Σεπτέμβρη του Δεν υπάρχει πάντως, πλέον, αμφισβήτηση ότι η ΟΔΔΑ ενσωματώνει κανόνες διεθνούς εθιμικού δικαίου που δεσμεύουν τα κράτη. Ένα δεύτερο στάδιο αποτελεί η επινόηση μηχανισμών ελέγχου της πραγματικής εφαρμογής των συνθηκών. Δηλαδή, το πέρασμα από το διακηρυκτικό στο νομικά δεσμευτικό. Το πέρασμα πραγματοποιείται το 1950 με την υπογραφή της ΕΣΔΑ, αλλά εκεί ανακύπτει το ζήτημα ότι δεσμεύονται μόνο οι Ευρωπαίοι (αρχικά μόνο 12 χώρες της Δυτικής Ευρώπης, πλέον 47 χώρες). Το επόμενο βήμα γίνεται το 1966 με τις διεθνείς συνθήκες του Ο.Η.Ε. Α) Με το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR ) κατοχυρώθηκαν τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα. Το ευχολόγιο μετατρέπεται σε σαφή υποχρέωση της χώρας, που εκφράζεται μέσω της συλλογικής υποχρέωσης εφαρμογής της προστασίας των δικαιωμάτων. Επί της ουσίας, οι διατάξεις της οικουμενικής διακήρυξης μεταφέρονται σε αυτό το σύμφωνο με διαφορά τη νομική δεσμευτικότητα(άρθρο 2). Το περιεχόμενο του Συμφώνου διαιρείται σε 6 μέρη: - Άρθρο 1: Κατοχύρωση Δικαιώματος Λαών στη αυτονομία - Άρθρα 2-5: Γενικές υποχρεώσεις κρατών - μερών και αρχές που διέπουν τα δικαιώματα που κατοχυρώνει το σύμφωνο - Άρθρα 6-27: Ουσιαστικές διατάξεις επιμέρους δικαιωμάτων - Άρθρο 28-45: Διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία τήρησης της εφαρμογής του Συμφώνου από τα κράτη - μέρη - Άρθρα 46-47: Ισχύς των διατάξεων του Χάρτη ΟΗΕ και εγγενές δικαίωμα των λαών στην απόλαυση του φυσικού τους πλούτου - Άρθρα 48-53: Τελικές διατάξεις Δημιουργείται, λοιπόν, με το άρθρο 28 ένας μηχανισμός ελέγχου που εξετάζει την εφαρμογή των κανόνων που ο ίδιος θεσπίζει. Αυτός είναι η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή Human Rights Committee και άρχισε τη λειτουργία της το Συνίσταται από εμπειρογνώμονες που δημιούργησαν το ίδιο το σύμφωνο. Αποτελεί ένα ανεξάρτητο σώμα από μέλη που προτείνονται μεν από κράτη, αλλά δεν τα εκπροσωπούν. Τα μέλη της Επιτροπής υπηρετούν με την προσωπική τους ιδιότητα για διάστημα 4 ετών, με δικαίωμα επανεκλογής. Οι βασικοί τρόποι ελέγχου είναι οι εξής: Συντάσσεται κάθε χρόνο έκθεση από κάθε κράτος προς την HRCommittee, όπου εξηγεί τι έκανε για να εφαρμόσει τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει(κ HRC). Η εκάστοτε έκθεση διαβιβάζεται σε άλλα όργανα του Ο.Η.Ε., αλλά δε δημοσιοποιείται, εκτός αν συναινέσει το κράτος. Παλιά δε συνέβαινε παρά σε εξαιρετικές περιπτώσεις η δημοσίευση. Αντιθέτως, σήμερα, αποτελεί τον κανόνα. Στην έκθεση αυτή, η HRCommittee απαντά είτε με ατομικές παρατηρήσεις είτε εκδίδει γενικά σχόλια. Τα σχόλια μπορούν να διακριθούν σε 2 κατηγορίες: o Παρέχουν οδηγίες στα κράτη μέρη για τον τρόπο σύνταξης των εκθέσεων και εφαρμογής των διατάξεων στην εσωτερική έννομη τάξη. Συγκεκριμένα, κατά τις οδηγίες της Επιτροπής προς τα κράτη-μέρη, στις εκθέσεις τα κράτη οφείλουν να υποβάλουν τα μέτρα που υιοθέτησαν για την εφαρμογή του Συμφώνου, την πρόοδο που επετεύχθη στην απόλαυση δικαιωμάτων, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα κράτη κατά την εφαρμογή 2

3 o των διατάξεων και τους θεσμούς ή τα όργανα που συνέβαλλαν στην υλοποίηση της προστασίας των δικαιωμάτων. Λειτουργούν προς ερμηνεία των διατάξεων που αφορούν τα ουσιαστικά δικαιώματα του Συμφώνου. Προτέρημα της διαδικασίας είναι ότι είναι οικειοθελής και κατ αρχήν τουλάχιστον ήταν μη δεσμευτική. Διακρατική προσφυγή. Πρόκειται για μυστική συζήτηση και απόφαση ανάμεσα σε κράτη( Κ 1 Κ 2 ). Αρχικά ήταν αρκετά δύσκολη, γιατί το Κ 2 βρισκόταν σε θέση απολογητική. Στο μεταξύ η ΕΣΔΑ λειτουργεί παράλληλα με το Σύμφωνο και δημιουργεί διαφορετική βάση προστασίας. Ταυτόχρονα τα γενικά σχόλια της HRCommittee που κατ αρχήν έπρεπε να είναι ουδέτερα καταλήγουν σε σειρά εκθέσεων, όπου διατυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο η HRCommittee αντιλαμβάνεται τα δικαιώματα. Η περιγραφή διευρύνει τα δικαιώματα και λειτουργεί σαν ερμηνευτική εγκύκλιος που χαράσσει το πλαίσιο ενός νέου συμφώνου. Ζήτημα: τα κράτη έχουν συναινέσει για την προστασία των δικαιωμάτων, όπως αυτά παρουσιάζονται στην αρχική τους μορφή και όχι με τη μορφή που αποκτούν με τη διεύρυνσή τους μέσω των γενικών σχολίων. Το πρόβλημα λύνεται με δύο τρόπους: Η εκ των υστέρων εφαρμογή από τα κράτη των δικαιωμάτων με τη μορφή που έχουν πάρει από τα γενικά σχόλια οδηγεί σε δημιουργία διεθνούς εθίμου. Το γεγονός ότι τα σχόλια προέρχονται από ατομικές εκθέσεις τεκμαίρει τη συναίνεση των κρατών. Υπάρχει και άλλη μια μορφή ελέγχου που προβλέπεται στο πρωτόκολλο της HRCommittee, η ατομική προσφυγή(κ Κ). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαδικασία αυτή είναι το κράτος να κύρωσε το Πρωτόκολλο και κατ επέκταση να αναγνώρισε την αρμοδιότητα της Επιτροπής να λαμβάνει ατομικές αναφορές. Ο πολίτης δεν δύναται, δηλαδή, να προσφύγει στην επιτροπή, παρά μόνο αν το κράτος το επιτρέψει ρητά. Πρόκειται για κλειστή διαδικασία με μη δημοσιεύσιμη απόφαση εκτός αν και πάλι το κράτος το επιτρέψει ρητά. Οι αποφάσεις της Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για τα κράτη μέρη, ωστόσο αυτά οφείλουν να τις ακολουθούν αν θέλουν να δείξουν ότι σέβονται τις διεθνείς τους υποχρεώσεις. Η HRCommittee είναι ένα πολιτικό και όχι δικαστηριακό όργανο και για αυτό δεν απαιτούνται όροι δικαστηριακοί(π.χ. αρχή της δημοσιότητας). Πάντως ακόμα και στην ατομική προσφυγή, με τα γενικά σχόλια επιτυγχάνεται η παράκαμψη του κράτους. Το ICCPR ήταν εύκολο βήμα, γιατί η Ευρώπη είχε ήδη έλεγχο από την ΕΣΔΑ. Όμως, η αίσθηση ελέγχου εκτός Ευρώπης το 1960 και το 1970 ήταν απορριπτέα ενώ η αίσθηση διεθνούς ελέγχου για το σοσιαλιστικό μπλοκ σήμαινε πόλεμο. Β) Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (ICESCR) κατοχύρωνε και τα υπόλοιπα δικαιώματα (κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά). Το σύμφωνο διαιρείται σε 5 μέρη: - Άρθρο 1: Το δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση 3

4 - Άρθρα 2-5: Γενικές υποχρεώσεις των κρατών και αρχές που διέπουν τα δικαιώματα που κατοχυρώνει το σύμφωνο, καθώς και τη δυνατότητα περιορισμού των δικαιωμάτων αυτών - Άρθρα 6-15: Ουσιαστικές διατάξεις των επιμέρους δικαιωμάτων που αφορούν: o Το δικαίωμα στην εργασία μέσα σ ένα δίκαιο και ευνοϊκό περιβάλλον o Το δικαίωμα στην κοινωνική προστασία, σ ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής και σε ένα υψηλό επίπεδο φυσικής κα πνευματικής υγείας o Το δικαίωμα στη μόρφωση και στην απόλαυση των πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής ελευθερίας και προόδου. - Άρθρα 16-25: Διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία τήρησης και της εφαρμογής του Συμφώνου από τα κράτη-μέρη - Άρθρα 23-31: Τελικές διατάξεις Εδώ η διαδικασία ελέγχου κινήθηκε με αργούς ρυθμούς. Η επιτροπή δεν προβλέπεται στο κείμενο του Συμφώνου. Το τελευταίο αναθέτει στο ECOSOC τον έλεγχο, με την εξέταση των περιοδικών εκθέσεων που τα κράτη-μέρη υποχρεούνται να υποβάλλουν, μέσω του Γεν. Γραμ. Του ΟΗΕ. Το 1982, μετά από 4 συνόδους, η ομάδα εργασίας, από ομάδα οριζόμενη από τον Πρόεδρο του ECOSOC, μετατράπηκε σε σώμα εκλεγμένο, αποτελούμενο από κυβερνητικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου και αυτό το σώμα μετεξελίχθηκε με τη σειρά του, με απόφαση του ECOSOC του 1985, σε επιτροπή των Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων. Κι εδώ υπάρχει η υποχρέωση εκθέσεων, αλλά το αδημοσιοποίητό τους είναι απαράβατο. Γενικά, υπήρξε η αίσθηση ότι ενώ τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα ήταν αμέσως απαιτητά και αγώγιμα, τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δεν ήταν, αλλά υπόκειντο σε συνεχή ανάπτυξη (σήμερα και οι δυο κατηγορίες αντιμετωπίζονται ως αμέσως απαιτητές). Η λογική αυτή ανατράπηκε μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Και τότε οργανώνεται η SECC(που έχει τη μορφή treaty body Committee), σε επίπεδο ΗRC. Τα περί διακρατικής και ατομικής προσφυγής προβλέπονται στο πρωτόκολλό της, το οποίο συντάχθηκε το 2006, όμως απομένει μια υπογραφή για να τεθεί σε ισχύ. Πάντως, από το 2000 και έπειτα αρχίζει ανάπτυξη της SECC και ξαφνικά προκύπτουν γενικά σχόλια που δίνουν σώμα στo ICESCR. Από το 1996(1 ο σχόλιο) και έπειτα αναμορφώνεται η διαδικασία. Τα σχόλια της HRC επεξηγούν το σώμα των δικαιωμάτων που εφαρμόζονται επί έτη. Πρόκειται ουσιαστικά για κωδικοποίηση και μάλιστα ιδιαίτερα χρήσιμη, γιατί παρουσιάζει τις αλλαγές στην έννοια των υπαρχόντων δικαιωμάτων. Αντίθετα, τα σχόλια της SECC φτιάχνουν δίκαιο. Πρόκειται για Progressive development. Προστίθενται δικαιώματα με την εξής λογική: δικαίωμα στο νερό δικαίωμα στη υγεία + δικαίωμα στη ζωή. Τίθενται, δηλαδή, οι παράμετροι και δίνεται ο μηχανισμός απαίτησης των δικαιωμάτων. Αν δρομολογηθεί το πρωτόκολλο, θα τεθούν νέα ζητήματα και από γενικόλογο ευαγγελισμό θα 4

5 έχουμε σαφή νομική αξίωση συγκεκριμένων πραγμάτων. 3.Σκληρός πυρήνας - ius cogens -> Έθιμο Δεσμευτικό Κείμενο Σύμβαση 1966/ Μη Δεσμευτικό Κείμενο Declaration 1948 Στο 3, ο Ο.Η.Ε., με την ίδια διαδικασία που έφτιαξε την Οικουμενική Διακήρυξη, φτιάχνει ένα όργανο ελέγχου το HRCouncil που δεν αποτελείται από εμπειρογνώμονες αλλά από κράτη, ένα οιονεί πολιτικό όργανο. Δεν ελέγχεται, πλέον, απλά μια έκθεση, αλλά το σύνολο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του κράτους. Ο κοινός σκληρός πυρήνας(iccpr+icescr) και οι ιδιαίτερες συμβάσεις κάθε κράτους. Πρόκειται για ένα Peer review, μέσω ενός Universal Periodic Review. Δεν υπάρχουν ειδικοί που συμβουλεύουν, αλλά το αξιολογούμενο κράτος και 2 αξιολογητές (Κ Ε 1,Ε 2 ). Το Ε 1 ανήκει στην ίδια οικογένεια. Π.χ. Αν Κ= Ελλάδα, Ε 1 είναι κάποιο άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Το Ε 2 είναι κάποιος άσχετος. Έτσι, επιτυγχάνεται εξίσωση(γιατί στην περίπτωση που και Ε 1,Ε 2 ήταν ευρωπαϊκά κράτη θα είχαμε εξαγωγή της ΕΣΔΑ μέσω της διεθνούς σύμβασης). Έτσι: Κλειστό σύστημα Πρωτόγονο Κρατικό Αμιγώς κρατικό και πολιτικό σύστημα με πλήρως δημόσια διαδικασία Βrutal αλλά σαφές, καθαρό και όχι νομικό Ο έλεγχος που λαμβάνει χώρα στο σύστημα Κ Ε 1,Ε 2 μπορεί να συμβεί με τις εξής μορφές: 1. Situations: αντίστοιχο της ατομικής προσφυγής 2. Communications: είδος καταγγελίας χωρίς αξίωση θύματος. Παρουσίαση σχετικής παραβίασης είτε από θύμα είτε από άσχετο. Κάτι ανάμεσα σε ατομική και διακρατική προσφυγή. 5

6 Γενικές Αρχές Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(οικουμενικά και περιφερειακά συστήματα): Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας Σεβασμός Ισότητας Μη διάκρισης Ενσαρκώνουν το σεβασμό σε κανόνες δικαίου εν συνόλω και γίνεται προσπάθεια εφαρμογής τους από μηχανισμούς ελέγχου οικουμενικούς και δικονομικούς. Δικονομικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των διεθνών μηχανισμών ελέγχου: Αρχή επικουρικότητας. Τα διεθνή όργανα προστασίας δρουν επικουρικά σε σχέση με τα εγχώρια. Αρχή εξάντλησης εσωτερικών ένδικων μέσων. Προέχει η εθνική προστασία, με την έννοια ότι τα κράτη δεσμεύονται μέσω συμβατικών μέσων. Τα εσωτερικά ένδικα μέσα ενδέχεται να μην υπάρχουν ή να είναι αναποτελεσματικά. Το 2012 στη συνδιάσκεψη στο Brighton έγινε προσπάθεια ενδυνάμωσης και αναμόρφωσης του συστήματος προστασίας. Λήφθηκαν πρακτικά μέσα για την ενδυνάμωση της εσωτερικής προστασίας. Οι δύο αρχές βρίσκονται σε στενή αλληλεξάρτηση. Το ευρωπαϊκό σύστημα από την απαρχή του το 1950 είχε πάντα ως κεντρικό όργανο το ΕΔΔΑ(1 η απόφαση το 1960 Lawless κ. Iρλανδίας). Αρχικά, δεν ήταν καθόλου αυτονόητο ότι με την απόφασή του, θα αναγνωριζόταν ευθύνη και υποχρέωση αποζημίωσης στα κράτη, διότι έτσι τα κράτη ένιωθαν ότι υφίσταντο παραβίαση της εσωτερικής τους κυριαρχίας. Ωστόσο το σύστημα πέτυχε, επειδή το στήριξαν τα ίδια τα κράτη. Είχαν τις ίδιες αντιλήψεις σχετικά με την απαίτηση ύπαρξης ενός κράτους δικαίου στον ευρωπαϊκό χώρο(ακόμα και με την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ, τα κράτη για να γίνουν δεκτά υποχρεώθηκαν να αποδεχτούν την ΕΣΔΑ). Επιδιώχθηκε η δημιουργία μιας κοινής αντίληψης συνταγματικής τάξης(αναφορά από το ΕΔΔΑ και στην απόφαση βάσιμου/παραδεκτού Λοϊζίδου κ. Τουρκίας το 1996). Δηλαδή η ΕΣΔΑ στην ουσία αποτελεί το Σύνταγμα της Ευρώπης. Το Φεβρουάριο του 2013, στην υπόθεση Fabris κ. Γαλλίας, που κρίθηκε από το τμήμα ευρείας σύνθεσης, το δικαστήριο επανέλαβε τη διατύπωση ότι η ΕΣΔΑ συνιστά το σύνταγμα της Ευρώπης. Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται όχι μόνο σε εφαρμογή της απόφασης του ΕΔΔΑ, αλλά και σε διαμόρφωση του εθνικού τους συστήματος προς αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης. Δηλαδή το κράτος καλείται να εφαρμόσει/αλλάξει το σύστημα, να τροποποιήσει τη νομοθεσία του και ίσως να αναδιαμορφώσει το Σύνταγμά του. Ζήτημα: Tα μέτρα συμμόρφωσης αποκτούν γενικότερο χαρακτήρα. Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση είναι erga omnes και μπορεί να χρειαστεί να τροποποιηθεί το Σύνταγμά ή να δημιουργηθεί νομοθεσία με αναδρομική ισχύ. Τι έκταση έχουν οι υποχρεώσεις προς συμμόρφωση προς τη σύμβαση και τι σημαίνει εφαρμογή των αποφάσεων του δικαστηρίου; 6

7 Ιστορική εξέλιξη του μηχανισμού προστασίας ΕΣΔΑ ***Μέχρι στιγμής υπάρχουν περίπου 200 συμβάσεις με αντικείμενο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με εξειδικευμένα αντικείμενα και μηχανισμούς προστασίας. Αλλά ο μηχανισμός της ΕΣΔΑ εξελίσσεται και προσαρμόζεται. Στην ευελιξία του έγκειται η επιτυχία του.*** Α) : Άρθρα 46+1 Το σύστημα λειτουργεί ενιαία, με 2 κύρια όργανα: Human Rights Commission/ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου(οιονεί δικαιοδοτικό) Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γενικά, βασίζεται στο νομολογιακό του προηγούμενο. Ανάμεσά τους βρίσκεται η Επιτροπή Υπουργών/Committee of Ministers ένα σώμα πολιτικό που αποφασίζει. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η Επιτροπή Υπουργών του συμβουλίου της Ευρώπης(47 κράτη-μέλη) είναι άσχετη από το θεσμικό όργανο Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(27 κράτη-μέλη) Προβλέπεται ότι τα κράτη - μέλη και τα άτομα μπορούν να καταθέσουν διακρατική ή ατομική(εφόσον το κράτος έχει δεχτεί το πρωτόκολλο) προσφυγή αντίστοιχα, με μοναδικό περιορισμό τον ισχυρισμό για παραβίαση. Η επιτροπή όταν λαμβάνει μια προσφυγή εξετάζει τις προϋποθέσεις παραδεκτού. Δηλαδή, σε αυτήν εναπόκειται η εξουσία περί προώθηση της υπόθεσης στο ΕΔΔΑ.(*** κριτική για μη αντικειμενικότητα***). Και κλείνει την υπόθεση διαπιστώνοντας παραβίαση ή όχι. Εφόσον κρίνει ότι μπορεί να προχωρήσει η υπόθεση, απευθύνεται στο κράτος - μέλος κατά του οποίου στράφηκε η προσφυγή και, σε συνδυασμό με την CM, εξετάζει αν μπορεί να γίνει φιλικός διακανονισμός. Δηλαδή, χωρίς την καθαρή διαπίστωση παραβίασης, φέρνει σε επαφή το θύμα με το κράτος-μέλος για εξωδικαστική ρύθμιση υπόθεσης. Συνήθως το κράτος-μέλος συμφωνεί και καταβάλλεται αποζημίωση. Αν δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα είτε: Να περάσει την υπόθεση στην CM, η οποία αναγνωρίζει παραβίαση στην προσφυγή και τη στέλνει στο ΕΔΔΑ. Να παρακάμψει την CM και να στείλει την υπόθεση απευθείας στο ΕΔΔΑ (σε βαριές περιπτώσεις όπως Ιρλανδία κ. Ην. Βασιλείου το 1979, Κύπρος κ. Τουρκίας, Σκανδιναβικές χώρες + Ολλανδία + Βέλγιο κ. Τουρκίας το 1980) Όλη η εξουσία βρίσκεται αποκλειστικά στην Επιτροπή (υπόψην η υπόθεση προχωράει πάντα μέσω της Επιτροπής, ποτέ το άτομο μπροστά σε ΕΔΔΑ) Μarckx κ. Βελγίου Το ΕΔΔΑ καλεί σε αλλαγή νομοθεσίας. Την εκτέλεση αναλαμβάνει η CM. Δηλαδή, μέσα το μηχανισμό της ΕΣΔΑ εντοπίζεται αυτοδέσμευση και λειτουργία όπως μια εσωτερική 7

8 έννομη τάξη. Σε καμιά άλλη σύμβαση δε συναντάται τόσο πλήρες σύστημα εκτέλεσης παραβίασηςσυμμόρφωσης- εκτέλεσης «κύρωσης». Β) : 11 ο Πρ. Πρωτόκολλο Δεν είναι πλέον επιθυμητή η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γιατί δε χρειάζεται το βάρος ενός οργάνου που κατακρίνεται. Αντίθετα επιθυμητή κρίνεται η ανάδειξη του ΕΔΔΑ ως πρώτου και βασικού οργάνου εφαρμογής του συστήματος και παράλληλα επιχειρείται απλοποίηση της διαδικασίας. Στόχος είναι να γίνει το άτομο-θύμα ο κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο τρέχουν οι διαδικασίες. Καταργείται η υποχρέωση δήλωσης αποδοχής της ατομικής προσφυγής από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη που προσχωρούν στη διαδικασία υποχρεώνονται σε αποδοχή. Πολλαπλασιάζονται οι ατομικές προσφυγές [από το Νοέμβριο του 1998 έως και το 2009 λαμβάνεται το 90% των αποφάσεων του ΕΔΔΑ από την αρχή της δημιουργίας του, γεγονός που αναδεικνύει την επιτυχία του συστήματος] Γ) ο Πρ.Πρωτόκολλο Η κατάσταση περιέρχεται σε αδιέξοδο, γιατί το ΕΔΔΑ συσσωρεύει δουλειά στην οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει παρά το γεγονός ότι την εκτέλεση αναλαμβάνει η CM. Προκύπτει ανάγκη αλλαγής. Η έναρξη ισχύος του 11 ου Πρ. Πρωτοκόλλου, γίνεται παράλληλα με την ένταξη των κρατών του Ανατολικού Μπλοκ. Άρα το ΕΔΔΑ αντιμετωπίζει πληθώρα ομοειδών ατομικών παραβιάσεων που οφείλονται στα εγγενή προβλήματα δόμησης των κρατών. Στο Ανατολικό Μπλοκ συμβαίνουν παράνομες κρατήσεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια που οφείλονται σε θεσμικά προβλήματα. Δεν αποτελεί όμως πρόβλημα μόνο η δουλειά, αλλά και η απουσία αποτελεσμάτων. Δηλαδή πρέπει τα κράτη να οργανώσουν το σύστημά τους. Με το 14 ο Πρ. Πρωτόκολλο επιτυγχάνεται αλλαγή της οργάνωσης του μηχανισμού προστασίας και ενδυναμώνεται ο ρόλος του ΕΔΔΑ. Δεν είναι πλέον απλό δικαστήριο αναγνώρισης παραβιάσεων. Επιβλέπει μαζί με την CM τη συμμόρφωση σε θεσμούς. Αποκτά το ρόλο που μέχρι πρότινος είχε αποκλειστικά η CM. +++ Καινούριες διαδικασίες συμμόρφωσης Ενδεικτικά: Διαδικασία πιλοτικών αποφάσεων. Αυτή λειτουργείς ως εξής: Έρχεται για 1 η φορά μια υπόθεση και το δικαστήριο αναγνωρίζει την ύπαρξη παραβίασης. Ωστόσο δεν πρόκειται για μια και μοναδική προσφυγή, γιατί το κράτος εμφανίζει εγγενές θεσμικό πρόβλημα. Άρα προκύπτουν αρκετές παρόμοιες υποθέσεις. Αθανασίου κ. Ελλάδας (2010) που επιλύθηκε με το ν.4055/2012 στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα άρθρα Το κράτος, πέραν των ατομικών, πρέπει να λάβει και γενικά μέτρα συμμόρφωσης και να αλλάξει τη νομοθεσία του. Άρα η υπόθεση ορίζεται ως πιλοτική και γίνεται επίβλεψη από το ΕΔΔΑ και την CM. Το ίδιο συνέβη και στην Μιχελιουδάκης κ. Ελλάδας για ποινικές δίκες και στη Γλύκατζη κ. Ελλάδας για αστικές δίκες, αλλά σε πιο ήπιο βαθμό, γιατί εν προκειμένω αναβλήθηκε η διαδικασία προσφυγής παρόμοιων υποθέσεων. 8

9 Η υποχρέωση επανάληψης της διαδικασίας για ποινικές υποθέσεις [RES(2000)2 Committee of Ministers] Άρα το δικαστήριο έχει αποκτήσει νέο ρόλο στον τρόπο εκτέλεσης και συμμόρφωσης των αποφάσεών του. Σχηματική παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης: ΕΣΔΑ: Α46 + Α Επιτροπή Α.Δ. + ΕΔΔΑ+ CM 11ο Πρ. Πρωτόκολλο ΕΔΔΑ + CM 14ο Πρ. Πρωτόκολλο ΕΔΔΑ(με ενδυναμωμένο ρόλο) + CM 14 ο Πρ. Πρωτόκολλο Θεσμικός τρόπος επίλυσης των προβλημάτων του ΕΔΔΑ. Θεσπίζεται μονοπρόσωπο τμήμα(μέχρι τότε, το δικαστήριο λειτουργούσε σε 5μελή και ευρείας σύνθεσης τμήματα) με βοήθεια Γραμματείας για «ξεσκαρτάρισμα» υποθέσεων. Ελέγχει βασικά πράγματα: επωνυμία, υποστατό. Το ΕΔΔΑ λειτουργεί σε 5μελη, 3μελή και ευρείας σύνθεσης Τμήματα (17 δικαστές). Προστίθενται 2 βασικές προϋποθέσεις του παραδεκτού: 1. Ο προσφεύγων να έχει υποστεί σημαντική βλάβη(significant disadvantage). Μειονέκτημα της μέχι τότε διαδικασίας ήταν ότι το ΕΔΔΑ είχε να κρίνει και ελάχιστης σημασίας παραβιάσεις. Π.χ. Η υπόθεση Boch κ. Γερμανίας απορρίφθηκε με βάση το 14 ο Πρ. Πρωτόκολλο. Πλέον, δεν εξετάζει παραβιάσεις ελάχιστης βαρύτητας, όχι λόγω μη αναγνώρισης βλάβης, αλλά επειδή η βλάβη δεν είναι τόσο σημαντική ώστε να αφορά το σύστημα προστασίας. *** το ΕΔΔΑ δε λειτουργεί σαν αναιρετικό δικαστήριο, δηλαδή είναι αδύνατη η άσκηση πίεσης από το άτομο για αναίρεση ή επανεξέταση υπόθεσης. Παρεμβαίνει δικαστικά μόνο για την παραβίαση ΕΣΔΑ. Επιπλέον ενδυναμώθηκε ο φιλικός διακανονισμός. Δηλαδή, το ΕΔΔΑ μπορεί να φέρει τα μέρη σε επαφή σε κάθε στάδιο της υπόθεσης. 2. Συνδέονται οι προϋποθέσεις του παραδεκτού με το βάσιμο της υπόθεσης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Γίνεται προσπάθεια για ευελιξία με στόχο και το άμεσο αποτέλεσμα για το θύμα και την ελάφρυνση του δικαστηρίου. Στη συνδιάσκεψη του Brighton ως στόχος τέθηκε η συνεργασία με την εθνική έννομη τάξη(διασυνοριακή επικοινωνία δικαστών). Η CM, πάντως, μπορεί να ξαναθέσει την υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου εφόσον κρίνει ότι με το αποτέλεσμα δεν προέκυψε συμμόρφωση στο εσωτερικό του Κράτους. 9

10 Ουσιαστικά πρόκειται για επανεξέταση της υπόθεσης για λόγους αποτελεσματικότητας της απόφασης ( Burdov(no2) κ. Ρωσίας και Scordino(no2) κ. Iταλίας). Προϋποθέσεις Παραδεκτού Στα άρθρα ΕΣΔΑ γίνεται λόγος για τις προϋποθέσεις άσκησης προσφυγής. Στο άρθρο 35 γίνεται αναφορά στις προϋποθέσεις της προσφυγής που ισχύουν κατ αρχήν και για διακρατικές προσφυγές, δεν τίθεται, όμως, ουσιαστικά τέτοιο ζήτημα, αφού αναφέρεται η προϋπόθεση των εσωτερικών ένδικων μέσων. Οι προϋποθέσεις παραδεκτού της ατομικής προσφυγής αναφέρονται στα άρθρα ως εξής: 1. Θύμα(Ισχυρισμός χωρίς ανάγκη απόδειξης) Το θύμα κρίνεται από ΕΔΔΑ με βάση την ΕΣΔΑ. Δεν υφίσταται προϋπόθεση τέλεσης ηθικής/υλικής ζημίας, αλλά αρκεί οποιαδήποτε απλή βλάβη. Το θύμα πρέπει να είναι γεννημένο, ωστόσο δεν κωλύεται η διαδικασία ακόμα κι αν έχει πεθάνει. Η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί στο όνομα και για λογαριασμό του άμεσου θύματος(παιδί) από τους γονείς, αλλά και οι ίδιοι οι γονείς στο όνομά τους ως άμεσου θύματος (Χ+Y κ. Ολλανδίας για κακοποίηση ανήλικης σε ψυχιατρική κλινική) Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει συμβεί η βλάβη. Δηλαδή στην υπόθεση Klass κ. Γερμανίας που αφορούσε την παρακολούθηση τηλεφώνων των ανώτατων δικαστικών υπαλλήλων, o Klass άσκησε προσφυγή για εγγενή κίνδυνο παραβίασης. Ισχυρίστηκε ότι δεν ξέρει ούτε μπορεί να αποδείξει αν παρακολουθείται το τηλέφωνό του, αλλά εφόσον η Γερμανία είχε εκδώσει νόμο για παρακολούθηση των τηλεφώνων των ανώτατων δικαστικών υπαλλήλων και ο ίδιος ήταν δικαστής, ήταν σχεδόν σίγουρο ότι υφίσταται ή θα υφίστατο η παραβίαση. Ανάλογα, στην υπόθεση Μοδίνου κ. Κύπρου, η Κύπρος είχε εκδώσει νόμο για την καταστολή τέλεσης ομοφυλοφιλικών πράξεων μεταξύ ενηλίκων όπου τις αντιμετώπιζε περίπου ως πλημμέλημα. Ο Μοδίνος ισχυρίστηκε ότι ως ομοφυλόφιλος είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα τελέσει ομοφυλοφιλική σχέση και θα κατηγορηθεί για το αδίκημα. Επίσης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από νπιδ. Ζήτημα : Με ποιο καθεστώς κρίνεται αν το νπιδ λειτουργεί ως άτομο; Σε αυτήν την περίπτωση εξετάζεται η νομοθεσία του κράτους. Κλασική υπόθεση: Ιερές Μονές κ. Ελλάδας(Εδώ το ΕΔΔΑ προέβη σε αντιστροφή τεκμηρίου αρμοδιότητας). Αν το νπ λειτουργεί σαν ιδιώτης τότε δεκτή η προσφυγή[πρόκειται για λειτουργικό και όχι τυπικό κριτήριο] 2. Εξάντληση(αποτελεσματικών) εσωτερικών ένδικων μέσων. Πάντα εφόσον υπάρχουν και είναι αποτελεσματικά. Αυτή η προϋπόθεση έχει συνδεθεί με την αποτελεσματικότητα όπως και στο άρθρο 13. Δηλαδη το άρθρο 13 σε συνδυασμό με το άρθρο 35 κρίνει ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις του παραδεκτού και αναγκάζει το κράτος να θεσπίσει αποτελεσματικό ένδικο μέσο. Π.χ. Στην Ελλάδα στις ΕισΝΑΚ 104,106 προβλέπεται γενικό ένδικο μέσο αποζημίωσης, αλλά έχει κριθεί αναποτελεσματικό(το practical+effective κρίνεται με βάση τη νομολογία της χώρας). Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν αποτελεσματικά εσωτερικά ένδικα μέσα όχι μόνο το άτομο δεν υποχρεούται να τα εξαντλήσει, αλλά το κράτος του παραβιάζει και το δικαιώμα για εξάντλησή τους. 10

11 3. Αποκλειστική προθεσμία κατάθεσης προσφυγής 6μηνη από την τελευταία εσωτερική απόφαση. 4. Όχι κατάχρηση 5. Όχι παρεμπόδιση Σχηματική παρουσίαση 14 ου Πρ. Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ: Διαδικασία φιλτραρίσματος ατομικών προσφυγών Γενικά και ατομικά μέτρα συμμόρφωσης διαδικασία πιλοτικών αποφάσεων (RES(2004) 6 Committee of Ministers) Σύνθεση και λειτουργία ΕΔΔΑ Μηχανισμοί προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(πορεία από γενικό σε ειδικό) Οικουμενικό σύστημα UDHR-1948 HRCouncil/Συμβούλιο ΑΔ(Ιδρύθηκε από τον Ο.Η.Ε. και πρόκειται για συμπληρωματικό δευτερεύον όργανό του):σκληρός πυρήνας. Γίνεται γενικός έλεγχος όχι μόνο της διακήρυξης αλλά και όλων των διατάξεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. ΔΣΑΠΔ-1966 HRCommittee/Επιτροπή Α.Δ. ΔΣΟΚΠΔ-1966 Επιτροπή συμφώνου ΚΟΠΔ/SECRCommittee Οι επιτροπές έχουν τη μορφή Treaty bodies. Πρόκειται, δηλαδή, για συμβατικές επιτροπές και συμβατικό σύστημα προστασίας σε σχέση με την UDHR που αποτελεί οικουμενικό μηχανισμό και η επιτροπή της ανήκει στον ΟΗΕ. UDHR έχει καταστεί εθιμικό κείμενο που ισχύει για όλους άσχετα αν την έχουν υπογράψει. Ανάλογα και η συμμετοχή σε αυτήν είναι ανοιχτή σε όλους. Αντίθετα στα treaty bodies μετέχουν μόνο τα κράτημέρη στα σύμφωνα. Στον Ο.Η.Ε. σε όλες τις εργασίες γίνονται εκλογές και μοιραζόμαστε κατά γεωγραφικό τρόπο για να εκπροσωπηθούν όλες οι περιοχές του πλανήτη. Έτσι δημιουργούνται οι εξής γεωγραφικές ενώσεις : Asia, Α.Αfrica, Latin America, West Europe and Others(Others: U.S.A., Canada, Australia N. Zeland), Eastern Europe. Στην πρακτική εφαρμογή η Ε.Ε έχει απορροφηθεί από την W.E.O. Παράδοξο: η Κύπρος ανήκει στην ομάδα της Ασίας, γιατί όταν ξεκίνησε ως κράτος άνηκε στους ανεξάρτητους και ελεύθερους και δεν ήθελε να έχει δέσμευση από την Ευρώπη. Περιφερειακά Συστήματα Ευρώπη (E.E.+ W.E. χωρίς Others): ΕΣΔΑ-1950(Αν αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα το ζήτημα, ουσιαστικά αποτελεί την πρώτη σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου,γιατί η UDHR ήταν απλά ευχολόγιο) ΕΔΔΑ δικαστήριο 11

12 Παράμετροι λειτουργίας: 1.Ανεξαρτησία 2.Άμεση πρόσβαση αιτούντος στο δικαστή 3. Διαδικασία συγκεκριμένη με ισονομία και ισοτιμία 4. Υποχρεωτικότητα 5. Εκτέλεση αποφάσεων Εργαλεία: 1. Ατομική προσφυγή 2. Διακρατική προσφυγή(ελάχιστες, γιατί είναι βαρύ εργαλείο και βάζει στο παιχνίδι πολιτικές παραμέτρους που δεν αποτελούν κομμάτι της δικαστικής πρακτικής) Στην Ευρώπη υπάρχουν 3 επίπεδα προστασίας(2 οικουμενικά και ΕΣΔΑ) και για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ισχύει και ο Χάρτης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Συνθήκη της Λισαβόνας(η οποία επεκτείνεται και στην περιφέρεια της Ευρώπης) Επιτροπή υπουργών/cm(σε κανένα άλλο σύστημα δεν υπάρχει ανάλογο όργανο): Αποτελείται από μόνιμους εκπροσώπους Υπ. Εξωτερικών που έχουν το βαθμό του πρέσβυ στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ανήκουν σε Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία. Συνήθως, αποστέλλεται ο δευτερος αντιπρόσωπος. Στην CM γίνεται έλεγχος των ομοίων και το Κράτος δεν απευθύνεται μόνο στον οργανισμό, αλλά ο καθένας ελέγχει αλλήλους. Διττός έλεγχος από οργανισμό και ομοίους εντός του οργανισμού. 2 τρόποι ελέγχου επάλληλοι: Δεύτερο επίπεδο ελέγχου μετά την CM. Επανεξέταση υπόθεσης ξανά από ΕΔΔΑ. Στην προκειμένη περίπτωση δεν εξετάζεται η υπόθεση αλλά η χώρα. Δηλαδή το κατά πόσο έτυχε αποτελεσματικής εφαρμογής η απόφαση του δικαστηρίου. Το ΕΔΔΑ έχει δικαίωμα να επιβάλλει αποζημίωση ακόμα και ανά ημέρα καθυστέρησης. Πρόκειται για εξευτελισμό της χώρας. Το σύστημα επιβεβαιώνει την υποχρεωτικότητα και το εκτελεστό της δικαστικής απόφασης κάτι που δε συμβαίνει σε κανένα άλλο σύστημα παγκοσμίως. Πρόκειται για νησίδα ευταξίας με πραγματικό σύστημα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το σύστημα πάσχει μόνο από την επιτυχία του. L.A.: IACHR A.Africa: Αφρικανικός Χάρτης Δικαιωμάτων Ανθρώπων και Λαών Asia:- Συγκριτική παρουσίαση ΟΗΕ + Συμφώνων με ΕΣΔΑ: Σε HRCommittee και στις επιτροπές των Συμφώνων οι διαδικασίες μοιάζουν με αυτές της ΕΣΔΑ αλλά δεν είναι ίδιες: 12

13 Όργανο ελέγχου η εκάστοτε επιτροπή ένα οιονεί πολιτικό και οιονεί δικαστικό όργανο και όχι ένα δικαστήριο. Επομένως μειωμένη ανεξαρτησία. Πρόκειται για επιτροπές εμπειρογνωμόνων που εκλέγονται ιδίω ονόματι, προτεινόμενοι από το Κράτος, αλλά όχι ως εκπρόσωποι της χώρας τους και επιπλέον δεν είναι δικαστές: έχουν μεν ανεξαρτησία, αλλά όχι απόλυτη με δικανική πεποίθηση Beyond the reasonable doubt ούτε εχέγγυα προσωπικής ανεξαρτησίας. Άμεση πρόσβαση υπό τον όρο της συναίνεσης του Κράτους που δίνεται με 2 τρόπους: εξαρχής με αποδοχή ή με άδεια σε κάθε προσφυγή. Υπάρχει τριγωνική σχέση προστασίας δικαιωμάτων, γιατί το κράτος έχει αναλάβει υποχρέωση έναντι άλλων κρατών να προστατεύει τους πολίτες του. Αρχικά υπήρχε το οριζόντιο σύστημα Α Β αλλά ήταν βαρύ και όταν έγινε δεκτή η ατομική προσφυγή θεωρήθηκε πραγματικά προνόμιο. Οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν συνηθισμένες σε αυτήν την πορεία και έτσι, ασκήθηκε πίεση σε όλες τις χώρες να δώσουν άδεια για ατομική προσφυγή. Καμιά υποχρέωση δεν προέκυψε από το ίδιο το σύστημα, αλλά από πολιτική πίεση. Εργαλεία: 1. Aτομική προσφυγή υπό όρους 2.Διακρατική προσφυγή(άρα δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί αν το κράτος δε δώσει συναίνεση για ατομική προσφυγή, αλλά πρόκειται για βαρύ εργαλείο) Έκθεση: εδώ όχι εξέταση ομοίων, αλλά καθένας έναντι της επιτροπής. Επειδή πρόκειται για επιτροπή εμπειρογνωμόνων, πάντα γίνεται έλεγχος εξισορρόπησης. Γενικά σχόλια: Δεν αναφέρονται στις συμβάσεις, αλλά προέκυψαν. *Αρχικά η απόφαση κοινοποιούταν μόνο στο κράτος και όχι στο αιτούντα. Μετά επικράτησε η κοινή λογική. Η επιτροπή διαφέρει από το δικαστήριο γιατί η διαδικασία είναι κλειστή. Γι αυτό η συζήτηση είναι πιο πολιτική. Άλλη μια κεφαλαιώδης διαφορά με το ΕΔΔΑ. Επίσης, στην έκθεση γίνεται σχόλιο, δε λαμβάνεται ορισμένη απόφαση. Η απόφαση είναι κρυφή και κοινοποιείται αποκλειστικά στη χώρα, εκτός αν η χώρα παραχωρήσει άδεια δημοσιοποίησης. Τα κράτη ελέγχονται κυκλικά από μια φορά το καθένα. Η επιτροπή συνεδριάζει 3 φορές το χρόνο για 3 εβδομάδες κάθε φορά, επομένως, μέχρι να κλείσει ένας πλήρης κύκλος, το κράτος έχει περίπου 5 χρόνια για βελτίωση. Η πρόβλεψη για έκθεση εξελίχθηκε σε γενικά σχόλια για το πώς αντιλαμβάνεται η εκάστοτε επιτροπή τα δικαιώματα. Εκφράζεται, δηλαδή, η άποψη της επιτροπής, όπως προκύπτει από την έκθεση, ώστε να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση. Ενδεικτική εξέλιξης είναι η, κατά διαστήματα, κωδικοποίηση των σχολίων από όλες τις εκθέσεις. Συμβάλλουν στην ασφάλεια δικαίου, γιατί εξηγούν πώς αντιλαμβάνεται η επιτροπή το κάθε θέμα. Υποχρεωτικότητα μειωμένη: Υποχρέωση για τήρηση απόφασης προκύπτει μόνο από τη γενική υποχρέωση συμμόρφωσης σε σύμφωνο και όχι από μηχανισμούς ελέγχου. Μόνο εμμέσως, αν για παράδειγμα γίνει σχόλιο για ορισμένη ατομική προσφυγή σε έκθεση, στην επόμενη το κράτος καλείται να έχει επιλύσει το ζήτημα. Το ίδιο το σύμφωνο, όμως, δεν έχει μηχανισμό. Προέκυψε μόνο από την εφαρμογή του μέσω της επιτροπής. Το σχόλιο κοινοποιείται στο κράτος για τα περαιτέρω, αλλά δεν υπάρχει υποχρέωση στο κράτος να επανέλθει. Στις εκθέσεις τα κράτη προσπαθούν να προκαταλάβουν τα κενά με γενικό τρόπο( π.χ. «στην υπόθεση πράχτηκαν τα αναγκαία») 13

14 Σχηματική Παρουσίαση: UDHR-1948 ICCPR-1966 ICESCR-1966 ΕΣΔΑ-1950 Συμβούλιο ΑΔ(Αποτελείται από κράτη και είναι πολιτικό όργανο) Εργαλεία: Universal Periodic Review: Κ Ε1,Ε2(Η έκθεση αυτής της ομάδας φτάνει στο συμβούλιο ΑΔ. Αυτό ουσιαστικά την επικυρώνει, δεν την ελέγχει. Αρχετυπικά διπλωματική διαδικασία. Εξασφαλίζεται στοιχειώδης ολομέλεια. Situations HRCommittee Εργαλεία: Έκθεση και γενικά σχόλια Ατομική προσφυγή(μετά από συναίνεση) Διακρατική προσφυγή Επιτροπή Συμφώνου για τα Οικονομικά Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα...από εμπειρογνώμονες(ο ιονεί πολιτικό όργανο) Εργαλεία: Έκθεση και γενικά σχόλια Ατομική προσφυγή(μετά από συναίνεση) Διακρατική προσφυγή ΕΔΔΑ δικαστήριο Εργαλεία: Ατομική προσφυγή Διακρατική προσφυγή Σε επόμενο στάδιο CM +ΕΔΔΑ σε έλεγχο Communications Αξιολογικά, μετά από εμάς το σύστημα της Αμερικής Διαμερικανική Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου(IACHR)1969 Κανονικά θα έπρεπε σε αυτό το σύστημα να έχει περάσει όλη η σοφία των Ευρωπαϊκών μηχανισμών. Τα 2 συστήματα αλληλοεπηρεάζονται, ενώ και το ΕΔΔΑ πολλές φορές αντιμετωπίζει ξένες συμβάσεις ως διεθνή νομικό πολιτισμό. Στο σύμφωνο υπάρχουν πολλά περισσότερα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα και μεγαλύτερη πρόνοια για έναν πρόσθετο λόγο. Τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα στην Ευρώπη προέκυψαν μέσω του welfare state πριν προκύψει η αξίωσή τους. Ιστορικά προηγήθηκε το κοινωνικό κράτος και έπειτα ήρθε η κατοχύρωσή του. Αντίθετα στην αμερικάνική ήπειρο πρόκειται για αξίωση. Στην αμερική τα άτομα δεν είχαν ταυτότητα και έτσι βρίσκονταν σε κατάσταση ανάλογη της ανυπαρξίας. Άρα η αμερικανική σύμβαση έπρεπε να προστατεύσει τους ανύπαρκτους ανθρώπους. Τα πρωτόκολλα εδώ συμπληρώνουν στοιχεία που σε εμάς υπάρχουν μόνο νομολογιακά. Το βασικό μας κείμενο είναι διαφορετικό. Όργανα ελέγχου ανάλογα με το παλαιό σύστημα στην Ευρώπη: Επιτροπή που ελέγχει αιτήσεις (οιονεί πολιτικό και οιονεί δικαστικό): Κρίνει με νομιμότητα και πολιτική σκοπιμότητα. Εξετάζει δηλαδή αν είναι σπουδαία η παράβαση για το σύστημα της σύμβασης. Σε 2 ο επίπεδο Admissibility/Merits. Δηλαδή το άτομο εξηγεί την υπόθεση και η επιτροπή αποφασίζει αν υπάρχει ή όχι παραβίαση. Αναλόγως, αν την αναγνωρίσει, πηγαίνει την υπόθεση στο δικαστήριο 14

15 (ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι κανόνες και διαδικασίες με το ΕΔΔΑ, αλλά έχει απολεσθεί η αμεσότητα, γιατί έχει γίνει φιλτράρισμα των υποθέσεων από την Επιτροπή) Αφού, λοιπόν, η υπόθεση περάσει από επιτροπή και διαπιστωθεί η παράβαση, στο δικαστήριο τη φέρνει η επιτροπή κατά Α(κράτος) για λογαριασμό α(πολίτης κράτους), αντί για α κατά Α. Έτσι λειτουργούσε και το δικό μας σύστημα, αλλά ανατράπηκε με το 11 ο Πρ. Πρωτόκολλο, με τη διαφορά ότι εμείς είχαμε α κ. Α. αντίθετα στην Αμερική η εξαθλίωση στον πληθυσμό σήμαινε ότι δεν μπορεί ο πολίτης να προστατευτεί μόνος του, άρα αναλαμβάνει η επιτροπή. Δεν είναι δυνατό το δικαίωμα αυτοκαθορισμού. Πρόκειται για συστημική και όχι ατομική προσφυγή. Η 1 η απόφαση λαμβάνεται από την επιτροπή και η 2 η από το δικαστήριο. Το δικαστήριο μπορεί να συμφωνεί ή όχι με την απόφαση της επιτροπής. Αυτή αποτελείται από εμπειρογνώμονες που λειτουργούν ιδίω ονόματι. Το σύστημα ήταν παρόμοιο και στην Ευρώπη, αλλά το φιλτράρισμα των υποθέσεων ήταν πιο χαλαρό και περίπου 95% των υποθέσεων έφτανε στο δικαστήριο. Η διαδικασία ξεκίνησε με πολιτικές αποφάσεις π.χ. στην πρώτη απόφαση κατά Βραζιλίας το κείμενο μοιάζει με δημοκρατικό μανιφέστο. Όσο αυξάνονται οι προσφυγές που φτάνουν στο δικαστήριο, οι αποφάσεις γίνονται πιο βαριά νομικές. Για να εναχθεί το κράτος ενωπίον του δικαστηρίου χρειάζεται πρόσθετη συναίνεση, δεν αρκεί η συγκατάθεση που έχει δοθεί για την επιτροπή. Για παράδειγμα οι Η.Π.Α. δέχονται να ενάγονται στην επιτροπή, αλλά δε δίνουν συναίνεση όσον αφορά στο δικαστήριο. Επίσης, δεν υφίσταται έλεγχος της απόφασης. Είναι άμεσα διακρατικό σύστημα. Έτσι κι εδώ εργαλεία: Ατομική προσφυγή(μετά από συναίνεση) Διακρατική προσφυγή Ámpero: προσωρινή προστασία απευθείας στην πηγή, εφόσον πρόκειται για άμεση ανάγκη. Παρακάμπτεται η τυπική διαδικασία και γίνεται προσφυγή στο ανώτατο μέσο. Το γεγονός ότι ο πολίτης ζητά προστασία είναι εξαιρετικά σημαντικό σε περίπτωση επείγοντος με άμεσο αποτέλεσμα. Η επιτροπή βγάζει απόφαση εντός 24 ωρών. Ο θεσμός αποτελεί κομμάτι της νομικής παράδοσης της Λατινικής Αμερικής. Πλέον, διατηρείται μόνο στην Ισπανία. Αρχικά ήταν αναποτελεσματικός. Πλέον, η επιτροπή αντιδρά και το κράτος αναγκάζεται να σταματήσει την παραβίαση. Η διαδικασία προστατεύεται. Όταν το δικαστήριο έχει τόσα εργαλεία μπορεί να είναι πιο αυστηρό νομικά. Όταν, λοιπόν, οι δικονομικές δυνατότητες είναι περιορισμένες, τείνει να επεκτείνει την απόφαση, ώστε να καλύψει και άλλες υποθέσεις που δεν μπορεί να δικάσει. Άρθρο 1 ΕΣΔΑ Υπαγωγή στη δικαιοδοσία των κρατών-μελών: 1. Ιθαγένεια(Λουξεμβούργο κ. Λιχτενστάιν, Nottenbohm η απονομή της ιθαγένειας στο άτομο αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς δεσμούς ατόμου- κράτους και πρέπει να είναι πραγματικός) 2. Άτομα εντός εδαφικής επικράτειας( η έννοια της εδαφικής επικράτειας είναι καθαρά τοπική και εξειδικεύεται με βάση τις αρχές του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου) 15

16 Περιπτώσεις ισχύος της σύμβασης εκτός εδαφικής επικράτειας: Α. Αν ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το κράτος(ilascu + άλλοι κ. Ρωσίας +Μολδαβίας) Β. Υπέρ αλλοδαπών Γ. Αν ασκείται έλεγχος από όργανα του κράτους (διεθνής ευθύνη Κράτους) Ιταλία κ. Αυστρίας(εδραίωση συλλογικού συστήματος που να ανταποκρίνεται σε έννοια πανευρωπαϊκού κράτους δικαίου. Δηλαδή ακόμα και αν η παραβίαση πραγματοποιείται εκτός των αυστηρών τοπικών ορίων, αν το κράτος δεσμεύεται από τη σύμβαση, πρέπει να την εφαρμόσει και εκεί) Λοϊζίδου κ. Τουρκίας( η ένσταση της Τουρκίας απορρίφθηκε από ΕΔΔΑ, διότι ναι μεν η παραβίαση συνέβαινε εκτός των τοπικών ορίων του Κράτους, αλλά η Τουρκία ασκούσε αποτελεσματικό έλεγχο επί του Κυπριακού εδάφους) Θεωρία περί εξωεδαφικότητας ΕΣΔΑ: Δεν αφορά τη νομιμότητα ή μη κατοχής ενός εδάφους, αλλά την ύπαρξη πραγματικού ελέγχου μέσω των στρατευμάτων. Πρόκειται για πραγματικό ζήτημα που αφορά τη διεθνή ευθύνη κράτους(α 5-7) Χρειάζεται να υπάρχει δικαιοδοτικός σύνδεσμος του κράτους και των πράξεων που ασκούνται εξωεδαφικά. Ωστόσο σε Ilascu + άλλοι κ. Ρωσίας και Μολδαβίας, η Ρωσία είπε ότι δεν είναι μέρος,διότι η Τρανσβεστρία είναι αυτόνομη, και η Μολδαβία ισχυρίστηκε ότι δεν είχε αποτελεσματικό έλεγχο επί του εδάφους. Η απόφαση του δικαστηρίου κατακρίθηκε. Προσπάθησε να θεμελιώσει ευθύνη εκεί που δεν υπήρχε. Ακόμα και επιτροπή επιτόπιας έρευνας συστάθηκε. Πρόκειται για βαρύ ζήτημα διεθνούς δικαίου, θεμελίωσης δικαιοδοσίας και διεθνούς ευθύνης. Μάλιστα η υπόθεση ήταν τόσο βαριά, γιατί το δικαστήριο είχε διαφορετικές χρονικές περιόδους να εξετάσει. Ακόμα και σε περίπτωση ultra vires, θεμελίωσε δικαιοδοσία κράτους να υποχρεούται να εφαρμόσει τη σύμβαση και σε αυτά τα μέρη. Δηλαδή και έξω από τη δικαιοδοσία του κράτους, σε περίπτωση ισχυρών παραβιάσεων, η απόφαση του δικαστηρίου ήταν τέτοια ώστε να καταλογίζεται ευθύνη στο κράτος, ακόμα και αν υφίστατο χαλαρός δεσμός μεταξύ κρατικού οργάνου και θεμελίωσης διεθνούς ευθύνης. 1. Al- Saadoon+ Mufdhi κ. Η.Β. Αl-Jedda κ. Η.Β. Χερσαία επιχείρηση Ιράκ. Έλαβε μέρος το Η.Β., η Γαλλία, το Βέλγιο κ.α. Στη δεύτερη φάση του πολέμου δεν ήταν ξεκάθαρο αν τα συμμετέχοντα κράτη λειτουργούσαν με εντολή των Η.Ε. Εξυπηρετούσαν και αστυνομικούς σκοπούς μέσω coalisional provisional authority. Είχαν συλλάβει ορισμένα άτομα χωρίς εχέγγυα προστασίας και κάποιοι Ιρακινοί έχασαν τη ζωή τους.αναγνωρίστηκε, λοιπόν, η υποχρέωση στα κράτη-μέρη να εφαρμόζουν τη σύμβαση και έξω από το έδαφός τους και για άτομα άλλης εθνικότητας. Εφόσον έχουν αποτελεσματικό έλεγχο επί της συμπεριφοράς των μελών των ενόπλων δυνάμεων, ακόμα και αν ενεργούσαν ultra vires, τα κράτη και το Η.Β. εν προκειμένω, έχουν διεθνή ευθύνη. 2. Bankovic+άλλοι κ. Βελγίου κ.α. Behrami+Saramati κ.α. κ. Γαλλίας+Νορβηγίας κ.α. Περίπτωση πρώην Γιουγκοσλαβίας Σε Bankovic το ΕΔΔΑ κρίθηκε αναρμόδιο ratione loci, γιατί τα άτομα είχαν στραφεί κατά κρατών που δεν ήταν μέρη σε ΕΣΔΑ. Ωστόσο θεωρήθηκε ως περίπτωση αρνησικυρίας από 16

17 πλευράς δικαστηρίου. Markovic κ. Ιταλίας: ο προσφεύγων ισχυρίστηκε ότι επειδή δεν μπορούσε να προσφύγω κατά κράτους που υπάγεται στο ΝΑΤΟ π.χ. λόγω αναρμοδιότητας του δικαστηρίου, εστερείτο το δικαίωμα του Α6 ΕΣΔΑ για δίκαιη δίκη. Έτσι, δε στράφηκε κατά κράτους- μη μέλους αλλά κατά Ιταλίας και το ΕΔΔΑ εκεί αποκρίθηκε ότι στη Bankovic δεν είχε βρει δικαιοδοτικό δεσμό και όλα εξαρτήθηκαν από τα δικαιώματα που στη συγκεκριμένη περίπτωση μπόρεσε να επικαλεστεί ο προσφεύγων κατά του κράτους κατά του οποίου στρέφεται. Behrami Ο UNMIΚ είχε αναλάβει διακυβέρνηση σε Κόσσοβο με αστυνομική δύναμη. Ο προσφεύγων στράφηκε κατά των κρατών μελών που συμμετείχαν στην πολυεθνική επιχείρηση των Η.Ε.+ ΝΑΤΟ. Το ΕΔΔΑ απέρριψε την υπόθεση, γιατί τα κράτη δε δρούσαν αυτόνομα, αλλά ενεργούσαν ως όργανα των Η.Ε. + ΝΑΤΟ. Ισχυρίστηκε ότι αν αναμειχθεί, θα στερήσει στο Κράτος τη δυνατότητα συμμετοχή σε διεθνείς επιχειρήσεις. Απαράδεκτη λοιπόν η προσφυγή ratione personae(δεν είναι δυνατόν να στραφείς κατά διεθνών οργανισμών) 3. Δικαιοδοσία επί ανοιχτής θαλλάσης Μedvedyev+άλλοι κ. Γαλλίας: Κράτηση σε ανοιχτή θάλασσα μέχρι να τους φέρει σε Γαλλικά δικαστήρια. Κλασικός κανόνας αποτελεσματικού ελέγχου. Το πλοίο βρισκόταν υπό την πλήρη δικαιοδοσία του κράτους. Hirsi Jamma κ. Ιταλίας: Συλληφθέντες από Ιταλία σε πλοία εντός της θαλάσσιας επικράτειάς της και κράτηση προκειμένου να αποσταλούν στη Λιβυή. Η ειδική φύση του θαλάσσιου περιβάλλοντος δε δικαιολογεί την ύπαρξη περιοχής έξω από τη δικαιοδοσία ΕΣΔΑ. Άρθρο 2 ΕΣΔΑ Το δικαίωμα στη ζωή 1. Νόμιμη επιβολή θανατικής ποινής και a contrario 2. Επιβολή θανάτου συνεπεία χρήσεως βίας Οι εξαιρέσεις δε σημαίνουν ότι δεν πρόκειται για απόλυτο δικαίωμα. Μέχρι πρόσφατα υπήρχε αντίθεση. Αλλά δεν υπάρχει, γιατί οι εξαιρέσεις βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρμογής του Α2. Σχετικά δικαιώματα κατοχύρωση γενικής αρχής και εξαιρέσεις Απόλυτα δικαιώματα καμία εξαίρεση Στην πραγματικότητα η 1 η παράγραφος είναι άχρηστη, διότι έχει καταργηθεί η θανατική ποινή από όλους τους ποινικούς κώδικες εκτός Ρωσίας. Στο 6 ο Πρ. Πρωτόκολλο θεσπίζεται υποχρέωση προς κατάργηση θ.π.( η Ρωσία έχει υπογράψει αλλά δεν έχει επικυρώσει, είναι ζήτημα χρόνου) Στο 13 ο Πρ. Πρωτόκολλο θεσπίζεται η κατάργηση θ.π. σε ένοπλη σύρραξη( βασικά με τη διατύπωση θεσπίζεται η απαγόρευση θανατικής ποινής «σε κάθε περίπτωση»). Ρωσία και Αζερμπαϊτζάν δεν έχουν καν υπογράψει, Πολωνία και Αρμενία έχουν υπογράψει, δεν έχουν επικυρώσει. Υπάρχει πρόβλημα εφαρμογής της 1 ης παραγράφου: Η νομολογία ΕΔΔΑ διαμορφώνεται με βάση διμερείς συμφωνίες κρατών-μελών για επιβολή θ.π. σε πολίτες τους, στο έδαφος των Η.Π.Α. Ανακύπτουν προβλήματα σε ιδιαζόντως βαριές περιπτώσεις. Πρόβλημα:death row phenomenon 1990 Αναλυτικότερα στο Α3: ο Soering, ένας 17χρονος Γερμανός υπήκοος σύνηψε σχέσεις με ανήλικη Αμερικανίδα. Και οι 2 αντιμετώπιζαν ψυχιατρικό πρόβλημα και αποφάσισαν ότι έπρεπε να σκοτώσουν τους γονείς της κοπέλας. Ξέφυγαν, βρέθηκαν και συνελλήφθησαν στο Η.Β. Κλασικά, βάση διμερούς 17

18 συμφωνίας έκδοσης μεταξύ Η.Π.Α. και Η.Β. τους μετέφεραν και τους 2 στις Η.Π.Α. Το ΕΔΔΑ αντιμετώπισε για πρώτη φορά ένα τέτοιο θέμα, γιατί στις Η.Π.Α. δεν υπήρχε υποχρέωση εφαρμογής του Α2. Ωστόσο με την έκδοση από το Η.Β., αυτό παρέβη τη δική του υποχρέωση να προστατέψει τον Sοering από την υποβολή στο βέβαιο κίνδυνο της θανατικής ποινής. Άρα η πρακτική του Η.Β. θεωρήθηκε ως απάνθρωπη μεταχείριση της ανθρώπινης ζωής. Οτσαλάν κ. Τουρκίας: για το Α2 ναι μεν δεν είχε επιβληθεί θανατικής ποινή, αλλά ήταν βεβαίως αναμενόμενη η επιβολή της και έτσι υπήρχε αντίθεση στη λογική της ΕΣΔΑ. Είχε ζητηθεί από την Τουρκία η μη επιβολή θ.π. Άνοιξε η ερμηνεία του Α2 ακόμα και σε περίπτωση μη υπογραφής του 6 ου Πρ. Πρωτοκόλλου. Η θανατική ποινή θεωρήθηκε ανεπίτρεπτη ως αποτέλεσμα άδικης δίκης. Ιράν: λιθοβολισμός σε περίπτωση μοιχείας σε σύνδεση με Α3. Πεδίο εφαρμογής Α2 ΕΣΔΑ Α. Ratione personae- άτομα εν ζωή (δικαιώμα ΣΤΗ ζωή, δηλαδή όχι στέρηση της ζωής) Β.Ratione materiae-λόγω χρήσης βίας Ουσιαστική πλευρά: άμεση έρευνα ανεξάρτητη και προσβάσιμη σε άτομα με έννομο συμφέρον. Δυνατότητα κατά νόμο για εξακρίβωση περιστάσεων και απονομή ευθυνών. Δικονομική πλευρά: υποχρέωση ελέγχου Χρήση βίας: απολύτως αναγκαία και ανάλογη Το δικαίωμα στη ζωή νοείται αρνητικά: αποχή κράτους από βλαπτικές ενέργειες και θετικά: υποχρεώσεις κράτους για προστασία(;) Marckx: σε ορισμένες περιπτώσεις για να είναι αποτελεσματική η σύμβαση πρέπει τα κράτη να μην απέχουν απλά, αλλά να παρέχουν πρόσθετη προστασία. Αυτά τα θετικά μέτρα θα φτάσουν και στην αρνητική πλευρά; Π.χ. μπορούμε από το 2 να εξάγουμε δικαίωμα στην ευθανασία; Pretty κ. Η.Β.: έπασχε από σύνδρομο που προκαλεί βαθμιαία παράλυση και ζητούσε τη βοήθεια του συζύγου της προκειμένου να πεθάνει. Δηλαδή ζητούσε δικαίωμα στην αξιοπρεπή ζωή. Διευρύνεται η έννοια του Α2 και η παραβίαση του Α8. Το ΕΔΔΑ κατανοεί, αλλά το Α2 δίνει ακριβή προσδιορισμό και δεν παρέχει δυνατότητα αποδοχής της αρνητικής πλευράς. *** το ΕΔΔΑ συνήθως και ειδικά σε διαμφισβητούμενα θέματα κάνει συγκριτική έρευνα εντός της νομοθεσίας των κρατών μελών. Εδώ τα κράτη, ειδικά στην Ευρώπη σε 1-2 νομοθεσίες αναγνωρίζουν ένα τέτοιο δικαίωμα, υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Το κυοφορούμενο εντάσσεται στο Α2; Υπέρ: είναι μορφή ζωής και δεν γίνεται να του στερηθεί το δικαίωμα Κατά: το δικαίωμα της γυναίκας να προσδιορίζει τη ζωή της. Συζητάται στο πλαίσιο του Α8 και με θέματα τεχνητής γονιμοποίησης. Το ΕΔΔΑ αποκρίθηκε ότι δεν το εντάσσει. Πάλι προσέτρεξε σε νομοθεσία και αν και στο δικαίωμα στην ευθανασία ήταν απόλυτο, εδώ δεν μπόρεσε να απαντήσει με σιγουριά. Οι εθνικές νομοθεσίες δεν ήταν 18

19 τόσο απόλυτες. Evans κ. Η.Β: σε διατάξεις Η.Β. αν ο σύντροφος δε δώσει συγκατάθεση να χρησιμοποιηθεί το σπέρμα σε Τράπεζα, αυτό θα πρέπει να καταστραφεί, το ίδιο και τα δημιουργούμενα με τεχνητή γονιμοποίηση έμβρυα (σε Τράπεζα). Άρα αν κατά Α2 το γονιμοποιημένο ωάριο όχι ζων, δεν τίθεται ζήτημα προστασίας. Νομολογία ΕΔΔΑ: 1. Αστυνομική χρήση βίας 2. Πρόληψη καταστροφών 3. Ένοπλες συρράξεις(βίαιες εξαφανίσεις) 4. Ιατρική αμέλεια 1. Αστυνομία, στρατός, ιδιωτική αστυνομία(ευθύνη λόγω θετικών υποχρεώσεων κράτους. Όλα τα όργανα που δρουν υπό την εξουσία του πρέπει να συμμορφώνονται.) Αρχή νομολογίας από κρατικά όργανα με υποχρέωση να ασκούν απολύτως αναγκαία και ανάλογη χρήση βίας. Μακαρατζής κ. Ελλάδας. Στο επίκεντρο του πολέμου κατά της τρομοκρατίας κυνηγείτο ως ύποπτος για βομβιστική επίθεση και τραυματίστηκε θανάσιμα. Η λογική ΕΔΔΑ για τήρηση κανόνων κατ ενάσκηση κρατικής βίας βρίσκεται κοντά στις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν δοθεί και από τα Η.Ε. Όμως στην Ελλάδα δεν υπήρχε ούτε Νόμος ούτε γινόταν κατάλληλη εκπαίδευση των αστυνομικών. Η επιχείρηση δεν ήταν σωστά οργανωμένη και κατά τούτο η χρήση βίας δεν ήταν ούτε αναγκαία ούτε ανάλογη της επικινδυνότητας. Ο αυστηρός έλεγχος ξεφεύγει σε αυτήν την περίπτωση. Όμως δεν υπάρχει μόνο η ουσιαστική αλλά και η δικονομική πλευρά. Το κράτος, εφόσον αναγνωρίσει πρόβλημα ακόμα και σπανιότερα, σε μη θανατηφόρα χρήση βίας, οφείλει να εξετάσει εάν η επιχείρηση οργανώθηκε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της σύμβασης. Αρχικά, διοικητική άμεση έρευνα, ανεξάρτητη(άλλες διοικητικές αρχές από αυτούς που οργάνωσαν την επιχείρηση). Έπειτα, η πρόσβαση των θυμάτων και των προσβαλλόμενων πρέπει να είναι θεσμικά κατοχυρωμένη ώστε να είναι δυνατή και η ενδεχόμενη καταβολή αποζημίωσης. Ισχύει σε διοικητικό επίπεδο και σε δικαιοδοτικό έλεγχο. Η δικονομική πλευρά συνδυάζεται. 2. Θάνατος, ακρωτηριασμοί βαριές σωματικές βλάβες από φυσικά φαινόμενα. Budayeva κ. Ρωσίας: κατολίσθηση σε Ρωσία. Λογική απόφασης βασίστηκε στο ότι το κράτος δεν πραγματοποίησε θετικές υποχρεώσεις (τεχνική μέριμνα με φράγμα ήταν τόσο ελλειμματική, ενώ ήξερε τον κίνδυνο και επιπλέον, δεν λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα για πλήρη αποκατάσταση της ζημίας σε δικονομικό επίπεδο) Oneryildiz κ. Τουρκίας: έκρηξη σε σκουπιδότοπο λόγω συγκέντρωσης Μεθανίου. Αρχικά δεν έγινε δεκτό υπό το πρίσμα κάλυψης των θετικών υποχρεώσεων του κράτους. Έπειτα το δικαστήριο αποδέχτηκε το επιχείρημα, αλλά δεν αναγνώρισε έλλειψη στην εκπλήρωση των θετικών υποχρεώσεων. Μεγαλύτερες υποχρεώσεις δημιουργήθηκαν στον τεχνικό κίνδυνο, διότι αυτός είτε δημιουργήθηκε από το κράτος είτε προέκυψε από αμέλεια. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής αναγνωρίστηκε στην προστασία του περιβάλλοντος 3. Εδώ το δικαστήριο καλείται να εξετάσει αν η χρήση βίας είναι νόμιμη. Συνήθως η ατομική προσφυγή είναι συνεπεία πολλών ομοειδών προσφυγών. Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν διαφορετικά 19

20 αποδεικτικά στάνταρ και έχουμε αντιστροφή του βάρους απόδειξης από τον προσφεύγοντα στο κράτος( Τσετσενία, Αρμενία, Κύπρος) Βαρνάβας κ. Τουρκίας: Εξαφανίσεις κατά την εισβολή και την κατοχή της Κύπρου. Δε θεωρείται τόσο μεγάλη νίκη, γιατί είχαν προστρέξει σε δυνατότητα να βρουν απομεινάρια εξαφανισμένων. Δεν επετράπη από ΕΔΔΑ. Με cross reference από Αμερικανούς, η εξαφάνιση κρίθηκε καταδικαστέα από το διεθνές δίκαιο. Παραβίαση πολλών δικαιωμάτων και κυρίως του Α2. Άρα χωρίς ανάγκη απόδειξης, αν κατ αρχήν αποδεικνύεται ότι η εξαφάνιση έγινε ενώ τα θύματα βρίσκονταν υπό την εξουσία των δημοσίων οργάνων και διατρέχοντας κίνδυνο. Χωρίς άλλο αναγνωρίζεται παραβίαση Α2. (RES, Valasquez-Rodriguez κ. Ονδούρων, νομολογιακά δεδομένα από εξαφανίσεις Η.Ε.). Δεν έγινε εκπλήρωση δικονομικών υποχρεώσεων από το Κράτος που κατηγορείτο και έτσι σύνδεση δικονομικά με το Εκκρεμείς υποθέσεις πολύ λίγες Ζητήματα υποχρεωτικής στείρωσης. Εδώ η λογική του ΕΔΔΑ βασίστηκε στο ότι το κράτος πρέπει να φροντίζει για την υγεία των ατόμων ακόμα και αν πρόκειται για ιδιωτικές κλινικές. Δηλαδή, οι θετικές υποχρεώσεις δεν περιορίζονται στα όργανα του κράτους, αλλά και στην επίβλεψη των ιδιωτών. (οριζόντια εφαρμογή ΕΔΔΑ για σχέσεις ανάμεσα σε ιδιώτες). Κλασικές υποθέσεις Χ + Υ κ. Ολλανδίας και Costello Roberts κ. Η.Β.(σωματική τιμωρία σε βρετανικά σχολεία θεσμοθετημένη και σε ιδιωτικά εν προκειμένω εδώ εξευτελιστική μεταχείριση). Άρθρο 3 ΕΣΔΑ- Καταστολή Καμιά εξαίρεση απόκλιση ακόμα και σε περίπτωση πολέμου. * Ζήτημα: οριοθέτηση εννοιών «βασανιστήριο», «απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση»(βλ.sοering: ακόμα και σε εγκληματίες, οπού αναγνωρίστηκε παραβίαση, όχι επειδή προκύπτει η απάνθρωπη μεταχείριση από την υποχρέωση του Η.Β. προς τις Η.Π.Α., αλλά επειδή η έκδοση συνιστά παραβίαση) Τουρκία: απαγόρευση σε 70χρονο για εκτέλεση στρατιωτικής θητείας κατά το εσωτερικό δίκαιο συνιστά εξευτελιστική μεταχείριση. Σκανδιναβικές Χώρες και Κάτω Χώρες και Βέλγιο κ. Ελλάδας και Κύπρος κ. Τουρκίας και Ιρλανδία κ. Η.Β.: Δεν έπρεπε να κριθεί μια υπόθεση, αλλά συνολικά η πρακτική. A contrario: δεν υπάρχει σχέση ποσόστωσης ανάμεσα στις 3 κατηγορίες απάνθρωπης μεταχείρισης, αλλά ποιότητας παραβίασης (ξεκάθαρο σε Gafgen κ. Γερμανίας όπου κρίνεται what kind of mental suffering και η απάντηση δίνεται μόνο από τις συνθήκες κάθε περίπτωσης) Γενικά κριτήρια που τέθηκαν αργότερα: Ένταση και σκληρότητα που εξαρτάται από ηλικία, φύλο, υγεία, ειδικότερες συνθήκες, θρησκευτικές πεποιθήσεις, διάρκεια. μεταχείριση μουσουλμάνων κρατουμένων σε Guadanamo από Χριστιανή γυναίκα στρατηγό. Λογική ότι για τους ίδιους λόγους ήταν τόσο βαρύ, γιατί χρησιμοποίησε την ιδιαιτερότητα των θρησκευτικών πεποιθήσεων για άσκηση βίας. Aggravating factor: Χρήση γυναίκας αντίθετα με αυτό που επιτάσσει το φύλο της. Υποχρεωτική γυναικολογική εξέταση ανήλικης σε φυλακές. Η εξευτελιστική μεταχείριση δε χρειάζεται απαραίτητα, για να θεωρηθεί ως τέτοια, κοινό, αρκεί 20

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; Τις ανωτέρω ερωτήσεις και απαντήσεις επιμελήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης Κώδικας Αρχών για την Προστασία όλων των Ατόμων που στερούνται την προσωπική τους ελευθερία με οιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκιση 1 Υιοθετήθηκε με την από 9.12.1988 υπ' αριθμ. 43/173 Απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Σελίδα 1 Ενεργοί Δεσμοί (links) Τοποθετήστε τον κέρσορα σε οποιαδήποτε λέξη των δικαιωμάτων (με γαλάζιο χρώμα) που προκηρύσσονται και πιέστε το πλήκτρο του ποντικιού. Αμέσως θα μεταβείτε στο πλήρες κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση:

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Γιώργου Παπαδημητρίου, Καθηγητού του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 Κεφάλαιο Πρώτο Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κυριακή Παππά Η συμμετοχή σε ένα δημόσιο διαγωνισμό είναι πιθανό να αποφέρει σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [1] Ν 4165/1961 Περί κυρώσεως της υπό της Ελλάδος υπογραφείσης εν Παρισίοις την 13ην Δεκεμβρίου 1957 Ευρωπαϊκής συμβάσεως εκδόσεως...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό. Δικαιωμάτων ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ. Ανθρώπου ELL?

Ευρωπαϊκό. Δικαιωμάτων ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ. Ανθρώπου ELL? Ευρωπαϊκό ΔικαστήριοΤΟ ΕΔΔΑ Δικαιωμάτων του ΣE 50 Ανθρώπου ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ELL? AN COURT OF HUM Το ΕΔΔΑ σε 50 ερωτήσεις Το έντυπο αυτό, που συνέταξε η υπηρεσία δημοσίων σχέσεων του Δικαστηρίου, δεν είναι δεσμευτικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: Πρόγραμμα διευκόλυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ (ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ) 2.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 3.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4.ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική.

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Κώστας Κοσμάτος Δ.Ν., Δικηγόρος Ειδικός Επιστήμονας Νομικής Δ.Π.Θ. kkosmato@law.duth.gr Τα τελευταία χρόνια σε διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών

Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών Nicola Countouris Το δίκαιο της ΕΕ για την Ισότητα των Φύλων, EC/ERA Σεμινάριο για τα μέλη του Δικαστικού Σώματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Κεφαλάς. Χατζηπέτρου Κλαίρη

Μιχάλης Κεφαλάς. Χατζηπέτρου Κλαίρη Μιχάλης Κεφαλάς "Μέχρι την ημερομηνία της συνταξιοδότησης τους, τα μέλη Ε.Π. που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών σύμφωνα με τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για τις υποτροφίες ΝΕΟΝ 2014 που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή.

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Η ιστοριογραμμή (ή γραμμή του χρόνου) αποτελεί εργαλείο καταγραφής γεγονότων σε χρονολογική σειρά, πολύ χρήσιμο για το μάθημα της Ιστορίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται μεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο:

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο όρος μετανάστευση (migration), τόσο στις κοινωνικές επιστήμες όσο και στο Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στην, για διάφορους λόγους, γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

πολιτική πρόταση για έξοδο από το μνημόνιο

πολιτική πρόταση για έξοδο από το μνημόνιο πολιτική πρόταση για έξοδο από το μνημόνιο Απρίλιος 2013 Ειδικό Παράρτημα Μελέτη των νομικών και θεσμικών δυνατοτήτων εξόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας από την ευρωζώνη Εισαγωγικά σχόλια Κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για τις υποτροφίες ΝΕΟΝ 2015 που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/389 ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2010/C 83/02) 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/391 Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα