Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας"

Transcript

1 Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Ομάδα-στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι σε δικηγορικά γραφεία, οι οποίοι εργάζονται σε γερμανική και ελληνική γλώσσα και εξυπηρετούν τους πελάτες του δικηγορικού γραφείου. Κατά κανόνα η διδακτική αυτή ενότητα απευθύνεται (κατά τον ίδιο τρόπο, όπως οι λοιπές διδακτικές ενότητες αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου) και σε εκπαιδευόμενους με μεταναστευτικό υπόβαθρο στη Γερμανία και την Ελλάδα. Βάση του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου αποτελεί η δεδομένη εκπαίδευση στη Γερμανία ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου, ή ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου. Η εκπαίδευση για το επάγγελμα αυτό ρυθμίζεται στη Γερμανία ενιαία για όλη την Ομοσπονδία με το Εκπαιδευτικό Διάταγμα-Κανονισμό περί επαγγελματικής Εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου από 15 Φεβρουαρίου του 1995 (ReNoPatAusbV Ομοσπονδιακό Φυλλάδιο Νόμων Ι, σελ. 206). Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ενιαίο Εκπαιδευτικό Διάταγμα για το επάγγελμα ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου. Κατά κανόνα στην Ελλάδα την εργασία αυτή αναλαμβάνουν στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία φοιτητές της Νομικής κατά τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ο χρόνος αυτός θεωρείται ως χρόνος πρακτικής άσκησης, κατά τη διάρκεια του οποίου οι πανεπιστημιακοί απόφοιτοι αποκτούν πρακτική εμπειρία. Σε μικρότερα δικηγορικά γραφεία οι εργασίες αυτές διεκπεραιώνονται συχνά από εκπαιδευμένες γραμματείς ή από ειδικό προσωπικό γραφείου. Οι διδακτικές ενότητες σε γερμανική και ελληνική γλώσσα, που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του Διατάγματος-Κανονισμού περί επαγγελματικής εκπαίδευσης ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου, έχουν ως αντικείμενο τα ιδιαίτερα συχνά ζητήματα και δικηγορικά προβλήματα στα γερμανό-ελληνικά θέματα. Σε αυτήν τη βάση αναπτύχθηκαν, δοκιμάστηκαν και προ-πιστοποιήθηκαν οι επιμέρους διδακτικές ενότητες στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση σαν Ειδικευμένος / ειδικευμένη υπάλληλος δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα περί επαγγελματικής εκπαίδευσης ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου. Λόγω της ομοιότητας του γερμανικού και ελληνικού νομικού συστήματος δικαίου και της ευρείας διείσδυσης του ελληνικού συστήματος δικαίου στη γερμανική, αυστριακή και ελβετική ιστορία δικαίου, καθίσταται δυνατή η μεταφορά των διδακτικών ενοτήτων του γερμανικού εκπαιδευτικού κανονισμού και της γερμανικής έννομης τάξης προς εφαρμογή στην Ελλάδα. Όλες οι διδακτικές ενότητες περιέχουν συγκριτικά στοιχεία. 1

2 Κοινό τμήμα της εκπαίδευσης, όπως είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και στις δύο χώρες (Γερμανία και Ελλάδα) είναι κατά το πρώτο έτος σπουδών, τα Στοιχεία Πρακτικής Γραφείου και Οργάνωσης Γραφείου και Βάσεις Δικαίου και στις δύο χώρες. Η εν προκειμένω διδακτική ενότητα περιλαμβάνεται σε αυτό το εκπαιδευτικό κεφάλαιο. Στο δεύτερο και τρίτο έτος εκπαίδευσης κοινά συστατικά εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στη Γερμανία αποτελούν κυρίως η λεπτομερέστερη ενασχόληση με βασικές διατάξεις των τομέων εργασιών δικηγόρων και συμβολαιογράφων, η δομή και πορεία απονομής της δικαιοσύνης καθώς και η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην καθημερινή νομική πρακτική γραφείου. Εκτός αυτού οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν περιεκτικές βασικές γνώσεις για επιμέρους τομείς δικαίου. Στην προκειμένη περίπτωση περιλαμβάνονται τόσο στη Γερμανία, όσο και στην Ελλάδα στοιχεία: - του Δικαίου του γάμου και οικογενειακού δικαίου (γαμικά σύμφωνα, γάμος, διαζύγιο, υιοθεσία, συμβάσεις συμβίωσης ομοφύλων προσώπων), - του Δικαίου των ακινήτων (αγορά, πώληση, εγγραφές στο υποθηκοφυλακείο ή στο κτηματολόγιο, δωρεές) - των κληρονομιών και δωρεών (διαθήκη, κληρονομική σύμβαση, πιστοποιητικό κληρονομητηρίου, κληρονομικές διαφορές), - του Εμπορικού Δικαίου (ίδρυση εταιρείας, αλλαγή μορφής εταιρείας, πτώχευση) - του Ποινικού Δικαίου (αναγκαστικές εκτελέσεις, κατάσχεση). Η προκείμενη διδακτική ενότητα ασχολείται με τις συγγενικές σχέσεις. Οι εκπαιδευόμενοι: - διδάσκονται μια εισαγωγή στους βαθμούς συγγένειας - μαθαίνουν να διακρίνουν τους διαφορετικούς χαρακτηρισμούς συγγένειας - εξοικειώνονται με τις σχέσεις και τις νομικές επιπτώσεις των διαφορετικών τύπων συγγένειας. Εκάστοτε εξαίρονται και γίνεται συγκριτική επεξεργασία των ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Η διδακτική ενότητα υπάρχει σε γερμανική και σε ελληνική έκδοση. Πέραν των εγγράφων για τους εκπαιδευτές, η διδακτική ενότητα περιέχει και Παράρτημα με λεξιλόγιο και γλωσσικές διευκρινήσεις. Η διδακτική ενότητα είναι κατάλληλη ως στοιχείο πρόσθετης διδασκαλίας σε δίγλωσσα δικηγορικά γραφεία και δικηγορικούς ή συμβολαιογραφικούς οργανισμούς στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Η διδακτική ενότητα είναι συνοδευτική και συμπληρωματική υφισταμένων στοιχείων του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα. 2

3 Εφαρμογή της διδακτικής ενότητας ως μέρους του διδακτικού προγράμματοςπλαισίου Η διδακτική ενότητα σχετικά με τις Συγγενικές Σχέσεις αποτελεί τμήμα εκτεταμένου εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου / υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου με γερμανοελληνικό υπόβαθρο. Η διδακτική ενότητα δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών και την εκπαιδευτική ύλη, αλλά τα συμπληρώνει υπό την συγκριτική άποψη των γερμανοελληνικών ιδιαιτεροτήτων. Η διδακτική ενότητα αποτελεί συστατικό συνολικά 25 περιεχομένων διδακτικών ενοτήτων σχετικά με επιλεγμένους ειδικούς τομείς ιδιαίτερης σημασίας σε γερμανοελληνικά δικηγορικά γραφεία και συμβολαιογραφεία. Η διδακτική ενότητα είναι δυνατόν να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Το εν θέματι γερμανοελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα-πλαίσιο αποτελείται από τις ακόλουθες διδακτικές ενότητες: Ρόλος του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου Διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση εχεμύθειας (Διατάξεις τήρησης απορρήτου και εμπιστευτικότητας) Πρακτική γραφείου, οργάνωση γραφείου Προγραμματισμός ραντεβού και έλεγχος προθεσμιών, υπολογισμός προθεσμιών, τήρηση προθεσμιών Κίνηση πληρωμών και οχλήσεις Νομικό Σύστημα - Βασικές Έννοιες Ιδιομορφίες οικογενειακού δικαίου στη Γερμανία Ιδιομορφίες εμπορικού δικαίου Αναγκαστική εκτέλεση Υποθηκοφυλακείο - Κτηματολογικό Γραφείο, Δικαστήριο Επιτροπείας, Δικαστήριο Κληρονομιών Διευθέτηση διαφορών και διαμεσολάβηση Κληρονομικά δικαιώματα, κληρονομική μερίδα και νόμιμη μοίρα, δημοσίευση διαθήκης Οικογενειακό δίκαιο - Δίκαιο του Επωνύμου Συγγενικές Σχέσεις 3

4 Ρυθμίσεις επιτροπείας στη Γερμανία Καθεστώτα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, καθεστώς περιουσιακής αυτοτέλειας των συζύγων Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας Προσωρινή διαταγή και προσφυγή κατά εντάλματος επιβολής ποινής Ειδική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής Έξοδα και τέλη Αιτήσεις δέσμευσης, κράτησης, κατάσχεσης Σύνταξη δικογράφων Αρχές Εργατικού και Κοινωνικού Δικαίου Πληροφορίες μητρώων Απλή και άμεση προσφυγή στη Γερμανία Η διδακτική ενότητα Συγγενικές Σχέσεις απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους στη Γερμανία και στην Ελλάδα με υπόβαθρο στη γερμανική και ελληνική γλώσσα. Η διδακτική ενότητα δεν αποτελεί κύκλο γλωσσικών μαθημάτων, άλλα εκπαιδευτική διδακτική ενότητα. Αρχική προϋπόθεση εκκίνησης είναι η γνώση της γερμανικής και της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο B1 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος διατίθεται τεστ γλωσσικής κατάταξης για τη γερμανική και την ελληνική γλώσσα. Η διδακτική ενότητα έχει δημιουργηθεί στο πνεύμα της άμεσης εφαρμογής σε δικηγορικό γραφείο. Έχει σχεδιαστεί για διάρκεια 90 λεπτών και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως διδακτική μονάδα στα πλαίσια του κανονικού χρόνου εκπαίδευσης. Εντός της διάρκειας των 90 λεπτών προβλέπονται δύο ασκήσεις. Η διδακτική ενότητα μπορεί κατ απαίτηση να επαναληφθεί πολλαπλά και μπορεί να ποικίλει στο τομέα των ασκήσεων και είναι δυνατόν εν προκειμένω να συντμηθεί σε 45 λεπτά. Λόγω της διδακτέας ύλης, που διδάσκει βασικές γνώσεις, πολλαπλές δοκιμές και συστάσεις απασχολουμένων με την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έδειξαν ότι αρκεί η εφαρμογή της διδακτικής ενότητας δύο φορές προκειμένου να επιτευχθεί ο μαθησιακός στόχος. Η διδακτική ενότητα περιλαμβάνει: - Εξοικείωση με τους διαφορετικούς βαθμούς συγγένειας - Εξοικείωση με την ορολογία - Εκμάθηση της διάκρισης μεταξύ κανονικού και ρωμαϊκού δικαίου - Εκμάθηση της διάκρισης μεταξύ συγγένειας σε ευθεία γραμμή και συγγένειας σε πλάγια γραμμή 4

5 - Ασκήσεις - Συνοδευτικό υλικό και έγγραφα - Βιβλιογραφικές παραπομπές Για την προετοιμασία συνιστούμε στους εκπαιδευτές: - Για τη διδακτική ενότητα θα πρέπει να συμφωνηθεί με τους εκπαιδευόμενους πάγιος χρόνος, κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνεται επεξεργασία της διδακτέας ύλης επί 90 λεπτά - Οι εκπαιδευτές είναι δυνατόν να προετοιμαστούν για τη διδακτική ενότητα με τη βοήθεια των στοιχείων που παρέχονται στα κεφάλαια Διδακτική Ύλη. - Στους εκπαιδευόμενους μπορούν να δοθούν πληροφοριακά φυλλάδια (βλ. Παράρτημα) με βασικές αρχές και ορισμούς - Μετά την εισαγωγή στο θέμα και τη νομική διευκρίνηση του αντικειμένου της εκάστοτε διδακτικής ενότητας μπορούν να γίνουν μία ή δύο ασκήσεις - Μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων με αξιολόγηση, ακολουθεί περίληψη που συνδέεται με επανάληψη οδηγιών για την πρακτική εφαρμογή στην εργασιακή καθημερινότητα Ως υλικά εργασίας συνιστώνται χαρτιά, μολύβια, τα συνοδευτικά υλικά καθώς και πίνακας και πίνακας με αφαιρούμενες σελίδες χαρτιού (Flipchart). 5

6 Διδακτικές πληροφορίες για τους εκπαιδευτές Η διδακτική ενότητα είναι δίγλωσση και υπάρχει στη γερμανική και στην ελληνική γλώσσα. Στόχος της, πέραν του περιεχομένου πληροφοριών για το θέμα: Συγγενικές Σχέσεις, είναι και η ενδυνάμωση και η δημιουργία ειδικού λεξιλογίου για ειδικευμένους υπαλλήλους συμβολαιογραφικού γραφείου / δικηγορικού γραφείου στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Η διδακτική ενότητα διδάσκει τόσο γερμανικό όσο και ελληνικό ειδικό λεξιλόγιο. Αυτό το ειδικό λεξιλόγιο είναι δυνατόν να ενταχθεί στο γλωσσικό ενεργητικό και των δύο γλωσσών. Στόχος για τους εκπαιδευόμενους με γερμανοελληνικό υπόβαθρο στη Γερμανία είναι η απόκτηση του κατά κανόνα άγνωστου ελληνικού ειδικού λεξιλογίου, ενώ για τους εκπαιδευόμενους στην Ελλάδα ο στόχος είναι να διδαχθούν τη γερμανική ειδική ορολογία. Από διδακτική άποψη, η ενότητα αυτή ακολουθεί όσον αφορά τη διδασκαλία των επαγγελματικών ειδικών γνώσεων για ειδικευμένους υπαλλήλους δικηγορικών γραφείων καταρχήν τη κλασσική μέθοδο μετάδοσης γνώσεων μέσω προφορικών εξηγήσεων από τους εκπαιδευτές. Ακολουθούν πρακτικές ασκήσεις, έλεγχος των όσων έχουν διδαχθεί και περίληψη. Από διδακτική άποψη, η παρούσα ενότητα ακολουθεί κατά τη διεύρυνση της γλωσσικής δεξιότητας τη μέθοδο task-based-learning, δηλαδή της Στοχοθετημένης Μάθησης με ασκήσεις που στηρίζεται σε ενιαίο γλωσσικό περιβάλλον με βάση τη μέθοδο Full immersion. Προϋπόθεση της διδακτικής ενότητας είναι ο εκπαιδευτής να κατέχει επαρκώς και τις δύο γλώσσες-στόχους, δηλαδή και Ελληνικά και Γερμανικά. Συνίσταται για τους διδάσκοντες γλωσσικό επίπεδο B2 ή C1 βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα μπορεί να εφαρμοστεί από δύο εκπαιδευτές ή διδάσκοντες. Στη περίπτωση αυτή ο 1 ος εκπαιδευτής διδάσκει στην ελληνική γλώσσα και ο 2 ος στη γερμανική γλώσσα. Εμπειρίες κατά την εφαρμογή της διδακτικής ενότητας έδειξαν ότι ΔΕΝ πρέπει να αναμιγνύονται οι γλώσσες-στόχοι. Τουλάχιστον πρέπει να περατωθούν πλήρως σε μία γλώσσα οι δομές της πρότασης (πλήρης σύνταξη με ενιαία λεξικογράφηση μίας γλώσσας), πριν αρχίσει η χρήση της άλλης γλώσσας. ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ είναι η μίξη των γλωσσών να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις που σε κάποιον δεν είναι γνωστή μία έννοια σε μία γλώσσα και η έννοια αυτή λαμβάνεται από άλλη γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή καλό θα ήταν αρχικά να γίνει προσπάθεια περιφραστικής διατύπωσης της έννοιας στη γλώσσα-στόχο. Επιπλέον ο εκπαιδευτής μπορεί να δώσει τη ζητούμενη λέξη προφορικά και ταυτόχρονα να τη σημειώσει σε πίνακα ή flipchart. Ως ιδανική πορεία της διδακτικής ενότητας προτείνεται ο διαχωρισμός της σε θεματικές ενότητες ή διδακτικά κεφάλαια. Κάθε ένα από αυτά τα κεφάλαια διδάσκεται αρχικά σε ΜΙΑ γλώσσα. Ακολουθεί η επανάληψη του κεφαλαίου στη ΔΕΥΤΕΡΗ γλώσσα. Κρίνεται σκόπιμο για το κεφάλαιο 1 να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα με την οποία είναι καλύτερα εξοικειωμένοι οι εκπαιδευόμενοι. Στη Γερμανία αυτή θα είναι κατά κανόνα η γερμανική γλώσσα και στην Ελλάδα η ελληνική. Η επανάληψη 6

7 ακολουθεί στην αντίστοιχη δεύτερη γλώσσα. Κατά επανάληψη αυτή δίνεται επιπλέον ιδιαίτερο βάρος στη διδασκαλία ειδικού λεξιλογίου. Οι ερωτήσεις διατυπώνονται πάντα στη γλώσσα που χρησιμοποιείται ως γλώσσα διδασκαλίας. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα διδακτικό κεφάλαιο διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα, τότε και οι ερωτήσεις πρέπει να διατυπωθούν κι αυτές στην ελληνική γλώσσα. Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα ακόμα και σε περίπτωση που αφορούν καθαρά γερμανικές έννομες σχέσεις. Σχετικά με την πορεία διδασκαλίας συνιστούμε στους εκπαιδευτές τα εξής: - Εισαγωγή στη διδακτική ύλη στη γλώσσα 1 - Εισαγωγή στη διδακτική ύλη στη γλώσσα 2 - Απάντηση ερωτήσεων λεξιλογίου και λεξικογράφησης (απαντήσεις πάντοτε στη γλώσσα που διατυπώνονται και οι ερωτήσεις!) - Διδασκαλία των ειδικών διδακτικών θεμάτων στη γλώσσα 1 - Διδασκαλία των ειδικών διδακτικών θεμάτων στη γλώσσα 2 - Απάντηση ερωτήσεων για τα ειδικά διδακτικά θέματα (απαντήσεις πάντοτε στη γλώσσα που διατυπώνονται και οι ερωτήσεις!) - Άσκηση 1 στη γλώσσα 1 - Άσκηση 2 στη γλώσσα 2 - Περίληψη / αξιολόγηση στη γλώσσα 1 - Περίληψη / αξιολόγηση στη γλώσσα 2 - Εσωτερικές σημειώσεις του εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας για τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες και θεμάτων περιεχομένου Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα είναι επίσης δυνατόν να διδαχτεί σε μία περίοδο στη γλώσσα 1 και σε μία δεύτερη περίοδο στη γλώσσα 2. Όμως η εμπειρία δείχνει ότι η διδακτική ενότητα με τη συνιστώμενη δίγλωσση παραλλαγή έχει τη μεγαλύτερη διδακτική επιτυχία και διευκολύνει την άμεση απορρόφηση του ειδικού λεξιλογίου στην πρακτική άσκηση, βασιζόμενη στην άμεση δυνατότητα σύγκρισης και των δύο γλωσσών-στόχων. Σε συνάρτηση με τα γλωσσικά προσόντα του διδάσκοντα θα πρέπει -εφόσον είναι δυνατόν- να διορθώνονται αμέσως τυχόν σοβαρά γραμματικά λάθη στην προφορική έκφραση του εκπαιδευόμενου. Στην προκειμένη περίπτωση είναι σημαντικό να εξακολουθήσει η χρησιμοποίηση της γλώσσας στόχου και να μην επεξηγούνται ΠΟΤΕ οι γραμματικές δομές μιας γλώσσας με τη βοήθεια άλλης γλώσσας. Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει ότι ουδέποτε επεξηγούνται στη Γερμανία λάθη στην ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια της γερμανικής γλώσσας ή στην Ελλάδα λάθη στη γερμανική γλώσσα στα ελληνικά. Η περαιτέρω εμπειρία από την πιλοτική εφαρμογή δίγλωσσων διδακτικών ενοτήτων δείχνει ότι σε περίπτωση σημαντικών γλωσσικών ελλείψεων σε μία από τις δύο γλώσσες-στόχους, οι διδακτικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου συμβολαιογραφικού / δικηγορικού γραφείου, είναι δυνατόν να έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τους εκπαιδευόμενους. Εφόσον το τεστ κατάταξης πιστοποιήσει επίπεδο Β2 στη γλώσσα 1, αλλά μόνο επίπεδο Α1 στη γλώσσα 2, προτείνεται να μη γίνουν δίγλωσσα μαθήματα. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει αρχικά να φοιτήσουν σε κλασσικούς κύκλους γλωσσικών μαθημάτων ώστε να επιτύχουν επίπεδο Β1 και στη γλώσσα 2 με 7

8 βάση το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς. Διατίθενται τεστ κατάταξης γερμανικής και ελληνικής γλώσσας στα πλαίσια αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου συμβολαιογραφικού / δικηγορικού γραφείου. 8

9 Διδακτική Ύλη Σχέσεις συγγένειας και βαθμοί συγγένειας Ως συγγένεια 1 ορίζεται τόσο στο γερμανικό, όσο και στο ελληνικό δίκαιο η σχέση μεταξύ περισσότερων προσώπων, τα οποία κατάγονται είτε το ένα από το άλλο (συγγένεια σε ευθεία γραμμή) είτε από το ίδιο τρίτο πρόσωπο (συγγένεια σε πλάγια γραμμή) (σχέσεις συγγένειας εξ αίματος). Η εγγύτητα της συγγένειας καθορίζεται με βάση τους βαθμούς συγγένειας. Αυτοί ορίζονται σύμφωνα με τον αριθμό των γεννήσεων που συνδέουν τα πρόσωπα. Οι σχέσεις συγγένειας ρυθμίζονται με τον ίδιο τρόπο σε Γερμανία και Ελλάδα. Στην Ελλάδα μπορούν να ισχύουν συμπληρωματικά προς τους ορισμούς σχέσεων συγγένειας που ισχύουν στο αστικό δίκαιο και ορισμοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος. Αυτό όμως ισχύει μόνο για την περίπτωση των νονών και των μαρτύρων σύναψης γάμου και για τις σχέσεις εκκλησιαστικού δικαίου, που προκύπτουν από αυτές τις ιδιότητες και μοιάζουν με σχέσεις συγγένειας. Οι σχέσεις αυτές δεν έχουν καμία νομική σημασία. Οι γονείς και τα τέκνα είναι π.χ. συγγενείς πρώτου βαθμού σε ευθεία γραμμή, οι θείοι και ανιψιοί συγγενείς τρίτου βαθμού σε πλάγια γραμμή. Το τέκνο γονέων που δεν είναι νυμφευμένοι μεταξύ τους έχει σχέση συγγένειας και με τους δύο γονείς. Η συγγένεια περιλαμβάνει και τα υιοθετημένα τέκνα. Η στενή συγγένεια αποτελεί αιτία απαγόρευσης γάμου. Οι συγγενείς ενός/μίας συζύγου συνδέονται με τον/την άλλο/-η σύζυγο εξ αγχιστείας. Οι σύζυγοι δεν συνδέονται μεταξύ τους με σχέση συγγένειας. Ως συγγένεια νοείται σύμφωνα με το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας μόνο η συγγένεια εξ αίματος λόγω της καταγωγής από κοινό/-ους ανιόντα/- ες. Κατά συνέπεια, οι σύζυγοι δεν συνδέονται μεταξύ τους μέσω πραγματικής συγγένειας. Αντίθετα, ο γάμος δημιουργεί μία συγγένεια εξ αγχιστείας. Η συγγένεια σε ευθεία γραμμή συνδέει κατιόντες με ανιόντες (και σε περίπτωση υιοθεσίας), η συγγένεια σε πλάγια γραμμή συνδέει μεταξύ τους τους κατιόντες από κοινούς ανιόντες και η συγγένεια σε ανιούσα ή κατιούσα γραμμή συνδέει τους κατιόντες με τους ανιόντες τους και το αντίστροφο. Ο βαθμός της συγγένειας καθορίζεται σύμφωνα με τον αριθμό των γεννήσεων που συνδέουν τα πρόσωπα. Οι αδελφοί και αδελφές είναι συγγενείς β' βαθμού ή συγγενείς α' βαθμού σε πλάγια γραμμή. Συστήματα συγγένειας σύμφωνα με την καταγωγή: Πατρογραμμική συγγένεια: Το σύστημα συγγένειας σύμφωνα με την πατρική γραμμή (σε αυτό συγκαταλέγονται και τα τέκνα του υιού, όχι όμως τα τέκνα της θυγατέρας!) Μητρογραμμική συγγένεια: Το σύστημα συγγένειας σύμφωνα με τη μητρική γραμμή (σε αυτό συγκαταλέγονται και τα τέκνα της θυγατέρας, όχι όμως τα τέκνα του υιού) Είναι σημαντικό να γίνει αναφορά στον τρόπο υπολογισμού, από τον οποίο προέκυψε ο καθορισμός του βαθμού συγγένειας! 1 Πηγή: vgl. dazu auch: 9

10 Εκκλησιαστικό δίκαιο Κανονικό Δίκαιο (CIC) Σε αντιδιαστολή με τους συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς συγγένειας (πατέρας, μητέρα, αδελφή, αδελφός, θείος, αδελφή της προγιαγιάς, κλπ.), ο χαρακτηρισμός της συγγένειας με βάση τους βαθμούς ενημερώνει σχετικά με την εγγύτητα της συγγένειας. Τα τέκνα και οι γονείς τους είναι συγγενείς α' βαθμού (υπάρχει μία γέννηση που τους συνδέει), οι παππούδες και γιαγιάδες, οι εγγονοί/-ες και οι αδελφοί/-ες είναι συγγενείς β' βαθμού (δύο γεννήσεις που τους συνδέουν), οι θείοι, θείες, ανιψιοί και ανιψιές είναι συγγενείς γ' βαθμού (τρεις γεννήσεις που τους συνδέουν), κοκ. Στο κανονικό δίκαιο της καθολικής εκκλησίας χρησιμοποιούνταν έως το 1983 ένα διαφορετικό είδος καθορισμού του βαθμού συγγένειας, το οποίο εξακολουθεί ωστόσο να ισχύει μέχρι σήμερα στο δίκαιο της ορθόδοξης εκκλησίας και κατά συνέπεια ισχύει στην Ελλάδα: Στην ευθεία γραμμή, ο βαθμός συγγένειας αντιστοιχεί σε αυτόν του αστικού δικαίου, ενώ στην πλάγια γραμμή υπολογίζονται οι γενιές έως τον κοινό ανιόντα. Ως βαθμός της συγγένειας θεωρείται το μεγαλύτερο από τα δύο αυτά νούμερα. Έτσι, τόσο ο θείος με την ανιψιά, όσο και ο εξάδελφος με την εξαδέλφη είναι συγγενείς β βαθμού. Ο CIC είναι ο Κώδικας του εκκλησιαστικού δικαίου της καθολικής εκκλησίας, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ, στην τότε ισχύουσα έκδοσή του, την πρώτη Κυριακή της περιόδου νηστείας 4 εβδομάδων πριν από τη εορτή των Χριστουγέννων (Advent) του Έως το 1983, ο υπολογισμός στο εκκλησιαστικό δίκαιο (με βάση τον Κώδικα CIC του 1917) γινόταν σύμφωνα με το παλαιογερμανικό δίκαιο! Καθώς όμως το ρωμαϊκό σύστημα μέτρησης κυριάρχησε εκτός του εκκλησιαστικού δικαίου, ο Κώδικας του 1983 υιοθέτησε και αυτός το εν λόγω σύστημα. Ο CIC μετά το 1983; Κανόνας Η συγγένεια εξ αίματος υπολογίζεται με βάση γραμμές και βαθμούς. 2. Στην ευθεία γραμμή, ο αριθμός των βαθμών αντιστοιχεί στον αριθμό των γεννήσεων (*) ή των προσώπων, με την εξαίρεση του αρχικού ανιόντα. Η συγγένεια σε ευθεία γραμμή αναφέρεται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, όπου η σχέση συγγένειας ακολουθεί μία ευθεία γραμμή (πατέρας παππούς προπάππους) (A) (παππούς) (*) υιός (B) (*) εγγονός 2 10

11 Ένα παράδειγμα: Ο παππούς συνδέεται με τον εγγονό του μέσω «συγγένειας β βαθμού». (όπως και στο Ρωμαϊκό δίκαιο) 3. Στην πλάγια γραμμή, ο αριθμός των βαθμών αντιστοιχεί στον αριθμό των προσώπων και στις δύο γραμμές, με την εξαίρεση του αρχικού ανιόντα. Παρατήρηση: VP (παππούς / προπάππους) (*) υιός (A) (*) εγγονός (*) υιός (*) εγγονός (B) (*) δισέγγονος Ο γερμανικός Αστικός Κώδικας (BGB) υπολογίζει τις σχέσεις συγγένειας σύμφωνα με το ρωμαϊκό Δίκαιο. Οι ακόλουθοι ορισμοί βαθμών και σχέσεων συγγένειας ισχύουν σε Γερμανία και Ελλάδα: Γονείς 3 Η λέξη γονείς χρησιμοποιείται συνήθως ως χαρακτηρισμός για τους άμεσους ανιόντες ενός προσώπου. Στην περίπτωση υιοθεσίας γίνεται λόγος και για «Adoptiveltern» (γονείς από υιοθεσία). Γενικά γίνεται διάκριση μεταξύ βιολογικής, νομικής και κοινωνικής γονικής ιδιότητας (Elternschaft). Η λέξη «Eltern» (γονείς) χρησιμοποιείται μόνο στον πληθυντικό. Πρόκειται για παραφθορά της λέξης «Älteren» (παλαιότεροι), αλλά ο ενικός της τύπος, «Elter» ή «Älterer(r)», δεν χρησιμοποιείται πλέον καθόλου. Γι αυτό και για τον ενικό τύπο χρησιμοποιείται ο όρος «Elternteil» (γονέας). Οι γονείς ωστόσο είναι πάντοτε μόνο δύο, ο πατέρας και η μητέρα. Σε ομοφυλοφιλικές οικογένειες ακολουθούνται διαφορετικές λύσεις. Σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, δύο άνδρες ή δύο γυναίκες μπορούν επίσης να είναι γονείς ενός τέκνου. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ βιολογικού γονέα και γονέα με δικαίωμα επιμέλειας. Η διάκριση αυτή δεν υφίσταται στο ελληνικό δίκαιο

12 Γονείς = Πατέρας + Μητέρας: Στο πλαίσιο της γενετικής (ή φυσικής, βιολογικής) καταγωγής, ο κάθε άνθρωπος έχει ένα ζευγάρι γονέων. Ο γονέας του ανδρικού φύλου ονομάζεται πατέρας, ο γονέας του θηλυκού φύλου μητέρα. Οι γονείς είναι συγγενείς πρώτου βαθμού. Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται για τον πατέρα στην καθομιλουμένη (γερμανική) είναι: Pa, Papa, Papi, Paps και Vati, και για τη μητέρα: Ma, Mama, Mami, Mueti, Mutsch και Mutti. Λόγω της προόδου στον ιατρικό τομέα (τεχνητή γονιμοποίηση, κλωνοποίηση) και των αλλαγών στο νομικό σύστημα (σχέση δηλωμένης συμβίωσης και υιοθεσία θετού τέκνου) καθίσταται σε ορισμένες περιπτώσεις απαραίτητη μία πιο εξειδικευμένη ορολογία, π.χ. φέρουσα ή παρένθετη μητέρα (Leihmutter). Μία ακόμα μορφή γονικής ιδιότητας είναι αυτή που αναφέρεται στο υιοθετημένο τέκνο, το οποίο νομικά και de facto, αν και όχι βιολογικά, αντιστοιχεί πλήρως στο φυσικό τέκνο. Στη Γερμανία θεωρείται ως πατέρας ο νυμφευμένος με τη μητέρα άνδρας, εφόσον η πατρότητά του δεν έχει προσβληθεί επιτυχώς ( 1592 ff BGB). Οι γονείς είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανήλικων τέκνων τους και διαθέτουν το δικαίωμα της επιμέλειάς τους ( 1626 ff BGB). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. θάνατος γονέων, ανικανότητα επιμέλειας, κτλ.) το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να αφαιρέσει την επιμέλεια από τους γονείς ή να ορίσει κηδεμόνα. Η διάταξη αυτή ισχύει και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, οι νυμφευμένοι σύζυγοι ισχύουν πάντοτε ως γονείς. Ο σύζυγος (Ehepartner) είναι το πρόσωπο, με το οποίο έχει συναφθεί γάμος. Στη μονογαμία, ένα πρόσωπο μπορεί να έχει έναν/μία σύζυγο κατά το μέγιστο. Ο σύζυγος ανδρικού φύλου ονομάζεται Ehemann, η σύζυγος θηλυκού φύλου Ehefrau. O γάμος δεν δημιουργεί σχέση συγγένειας μεταξύ των συζύγων. Αυτοί δεν συνδέονται κατά κανόνα ούτε μέσω συγγένειας εξ αίματος. Οι σύζυγοι συνδέονται όμως εξ αγχιστείας. Οι χαρακτηρισμοί Ehegatte για το σύζυγο και Ehegattin για τη σύζυγο είναι κάπως παλαιότεροι. Στον πληθυντικό, χρησιμοποιούνται οι λέξεις Ehegatten και Eheleute (σύζυγοι). Ο σύντροφος δηλωμένης συμβιώσεως (Lebenspartner) είναι το πρόσωπο του ίδιου φύλου, με το οποίο έχει συναφθεί σχέση δηλωμένης συμβίωσης (Lebenspartnerschaft). Ο θηλυκός τύπος είναι Lebenspartnerin. Οι προϋποθέσεις για τη σύσταση μίας σχέσης δηλωμένης συμβίωσης είναι τόσο στη Γερμανία, όσο και στην Ελλάδα οι ίδιες με αυτές που ισχύουν για τα νυμφευμένα ζεύγη. Υποχρεούνται μάλιστα να υποβάλλουν τα ίδια έγγραφα στο ληξιαρχείο, από τα οποία θα πρέπει να τεκμαίρεται, ότι τα πρόσωπα δεν συνδέονται συγγενικά μεταξύ τους με τρόπο παράνομο για τη σύναψη μία σχέσης δηλωμένης συμβίωσης. Ως απόρροια της σχέσης δηλωμένης συμβίωσης προκύπτουν για τις συνδεόμενες οικογένειες οι ίδιες σχέσεις αγχιστείας με αυτές που προκύπτουν μεταξύ των οικογενειών των ετεροφυλόφιλων συζύγων. Στη σύναψη της σχέσης δηλωμένης συμβίωσης επιτρέπονται κατά την ληξιαρχική τελετή δύο μάρτυρες σύναψης γάμου. Οι καταχωρημένοι σύντροφοι μπορούν, όπως και τα νυμφευμένα ζευγάρια, να επιλέξουν ένα κοινό οικογενειακό όνομα ή να διατηρήσουν το όνομα γέννησής του. Στην Ελλάδα, η ορθόδοξη εκκλησία δεν αναγνωρίζει τις ομοφυλόφιλες σχέσεις δηλωμένης συμβίωσης. Αυτές δεν 12

13 καταχωρούνται στα εκκλησιαστικά μητρώα. Η μόνη μορφή αναγνώρισης είναι η αστικού δικαίου ληξιαρχική καταχώρηση με συμβολαιογραφική επικύρωση. Οι έννοιες Gatte και Gattin έχουν αρχίσει πρόσφατα να χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιπτώσεις και για τους συντρόφους δηλωμένης συμβίωσης, δεν απαντώνται όμως σε καμία νομική διάταξη της Ελλάδας ή της Γερμανίας. Στις σχέσεις δηλωμένης συμβίωσης, οι σύντροφοι αλληλοαποκαλούνται ως «ο φίλος μου» ή «η φίλη μου». Στη Γερμανία, και συγκεκριμένα στα ομόσπονδα κρατίδια του Βερολίνου, της Βρέμης, της Κάτω Σαξονίας και του Saarland, έχουν ξεκινήσει προσπάθειες προκειμένου να επιτραπεί νομικά ο χαρακτηρισμός «Ehemann» ή «Ehefrau» (ο/η σύζυγος) και για τις σχέσεις δηλωμένης συμβίωσης. Τα τέκνα είναι οι άμεσοι κατιόντες ενός προσώπου. Το τέκνο ανδρικού φύλου ονομάζεται υιός, το τέκνο θηλυκού φύλου θυγατέρα. Η σχέση συγγένειας με τα τέκνα είναι α' βαθμού. Τα υιοθετημένα τέκνα θεωρούνται και αυτά συγγενικά πρόσωπα, ενώ η νόμιμη συγγένειά τους με τους βιολογικούς τους γονείς καταργείται ουσιαστικά μέσω της υιοθεσίας (μόνο η απαγόρευση γάμου ή σχέσης δηλωμένης συμβίωσης εξακολουθεί να ισχύει). Οι αδελφοί/-ες είναι τα υπόλοιπα κοινά τέκνα των γονέων ή τα τέκνα της μητέρας ή του πατέρα με άλλον σύντροφο (αμφιθαλείς αδελφοί/-ες) ή τα τέκνα από νέους/-ες συζύγους ή συντρόφους δηλωμένης συμβίωσης (θετοί/-ες αδελφοί/-ες). Ο αρσενικός τύπος είναι αδελφός, ο θηλυκός τύπος είναι αδελφή. Οι αδελφοί/-ες είναι, από νομική σκοπιά, συγγενείς β' βαθμού (δύο γεννήσεις που τους συνδέουν). Οι αμφιθαλείς αδελφοί/-ες έχουν τους ίδιους ανιόντες, οι ετεροθαλείς αδελφοί/-ες είτε κοινό πατέρα είτε κοινή μητέρα. Ως θείος (αρσενικός τύπος) και θεία (θηλυκός τύπος) χαρακτηρίζονται τα ακόλουθα πρόσωπα: Αδελφοί/-ες των γονέων: Αυτοί είναι συγγενείς γ βαθμού (συνδέονται συγγενικά μέσω των ανιόντων β' βαθμού, δηλ. παππούδων και γιαγιάδων). Ο θείος β βαθμού είναι ο εξάδελφος α βαθμού του πατέρα ή της μητέρας. Γενικά, δεν γίνεται πλέον λόγος για θείους ή θείες τρίτου βαθμού. Αυτοί/-ες θα ήταν οι εξάδελφοι/-ες β' βαθμού του πατέρα ή της μητέρας. Στις μεγάλες οικογένειες, οι μακρινοί συγγενείς αποκαλούνται εξάδελφοι ή εξαδέλφες χωρίς αναφορά του βαθμού συγγένειας. Ο θείος μπορεί να είναι τόσο ο αδελφός του πατέρα, όσο και ο αδελφός της μητέρας. Προτού η γερμανική γλώσσα δανειστεί τους όρους Onkel και Tante (θείος και θεία) από τη γαλλική, χρησιμοποιούνταν για τον αδελφό και την αδελφή του πατέρα οι χαρακτηρισμοί Vetter και Base, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν αργότερα για τα τέκνα τους. Οι έννοιες Vetter και Base χρησιμοποιούνταν και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται (σε ορισμένες περιοχές) για πιο μακρινούς συγγενείς. Τα τέκνα προτρέπονται ορισμένες φορές να αποκαλούν και μη συγγενικά πρόσωπα, όπως π.χ. φίλους των γονέων, γείτονες ή παιδαγωγούς, ως θείους ή θείες. Οι νονοί, ασχέτως του βαθμού συγγένειας, συχνά χαρακτηρίζονται και προσφωνούνται ως θείος ή θεία («Patenonkel», «Patentante»). Σύμφωνα με το κανονικό δίκαιο, έως το 1983 ίσχυε απαγόρευση σύναψης γάμου μεταξύ «βαφτιστικού» και νονού. Από την έναρξη ισχύος του CIC το 1983 δεν υφίσταται πλέον αυτή η απαγόρευση. Το παράδειγμα αυτό καθιστά σαφές, ότι η συγγένεια δεν 13

14 αναφέρεται μόνο σε μία αμιγώς σεξουαλικοποιημένη και εξ αίματος σχέση μεταξύ προσώπων, αλλά ορίζει και προσδιορίζει πολύ περισσότερο μία πολυεπίπεδη κοινότητα ατόμων, που διέπεται από διαφορετικές ερμηνείες. Ως ανιψιοί (αρσενικός τύπος) και ανιψιές (θηλυκός τύπος) χαρακτηρίζονται τα τέκνα των αδελφών. Ως ανιψιοί και ανιψιές χαρακτηρίζονται πέραν αυτού και τα τέκνα του κουνιάδου ή της κουνιάδας, με τα οποία δεν υπάρχει σχέση συγγένειας, αλλά εξ αγχιστείας. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν τόσο στη Γερμανία, όσο και στην Ελλάδα. Ανιψιός α βαθμού = υιός της αδελφής ή του αδελφού (κοινοί γονείς) Ανιψιός β βαθμού = υιός εξαδέλφης α βαθμού ή εξαδέλφου α βαθμού. (Κοινός ανιόντας β βαθμού, δηλ. κοινός παππούς ή κοινή γιαγιά ένας εξ αυτών με συγγενική σχέση, ο άλλος με σχέση εξ αγχιστείας.) Ανιψιός γ βαθμού = υιός εξαδέλφης β βαθμού ή εξαδέλφου β βαθμού. (Κοινός ανιόντας γ βαθμού, δηλ. κοινός προπάππους ή κοινή προγιαγιά ένας εξ αυτών με συγγενική σχέση, ο άλλος με σχέση εξ αγχιστείας.) Τα παραδείγματα αυτά ισχύουν με τον ίδιο τρόπο και για τους θηλυκούς τύπους, π.χ. ανιψιά α' βαθμού = θυγατέρα της αδελφής ή του αδελφού, κτλ. Ο εξάδελφος (Cousin ή Vetter) α βαθμού είναι το αρσενικό τέκνο και η εξαδέλφη (Cousine, Kusine (εκγερμανισμένη εκδοχή) ή Base) α' βαθμού το θηλυκό τέκνο ενός θείου ή θείας με συγγενική σχέση, δηλαδή όχι μόνο με σχέση εξ αγχιστείας. Με άλλα λόγια, πρόκειται για τους ανιψιούς και τις ανιψιές των γονέων ενός προσώπου. Με τους εξαδέλφους και τις εξαδέλφες του, συνδέεται κανείς από νομικής άποψης με συγγένεια δ βαθμού (πρβλ σ. 3 BGB). Ο «α βαθμός» δηλώνει πως πρόκειται για το τέκνο ενός θείου ή μίας θείας και όχι για ένα μακρινότερο συγγενή σε πλάγια γραμμή. Στην καθολική εκκλησία, η συγγενική σχέση μεταξύ εξαδέλφων α βαθμού συνιστά κώλυμα γάμου, το οποίο μπορεί ωστόσο να παρακαμφθεί. Το αστικό δίκαιο των περισσότερων χωρών (εξαίρεση αποτελούν ορισμένες κοινοπολιτείες των ΗΠΑ, η Κορέα, οι Φιλιππίνες και πολλές βαλκανικές χώρες) επιτρέπει τη σύναψη γάμου μεταξύ εξαδέλφου και εξαδέλφης. Αναφορά του βαθμού Η αναφορά του βαθμού συγγένειας σε εξαδέλφους/-ες συνηθίζεται μεν, είναι όμως σπανίως ορθή, καθώς η σωστή χρήση τέτοιων χαρακτηρισμών παραμένει άγνωστη στους περισσότερους. Συχνά χρησιμοποιείται ομοιόμορφα - και εσφαλμένα - ο χαρακτηρισμός «Großcousin» για όλους τους σχετικά μακρινούς συγγενείς π.χ. και για τους ανιψιούς και τις ανιψιές διαφορετικού βαθμού. Ο κάθε βαθμός πέρα από τον πρώτο αυξάνει την παλαιότερη γενιά που περιλαμβάνεται στη συγγενική σχέση κατά μία, χωρίς να αλλάζουν οι γενιές των ατόμων που συγκρίνονται. Αυτό σημαίνει, ότι οι εξάδελφοι ενός ορισμένου βαθμού βρίσκονται πάντοτε στην ίδια γενιά (μία συγκεκριμένης γραμμής προγόνων). Οι χαρακτηρισμοί των βαθμών συγγένειας σε πλάγια γραμμή που ακολουθούν δεν ταυτίζονται με το νομικό ορισμό του βαθμού συγγένειας. 14

15 Συγκρινόμενοι Γονείς Πρώτοι κοινοί ανιόντες Γενεά Βαθμός συγγένειας Αδελφοί/-ες οι ίδιοι γονείς 0 2 ανιόντες β' βαθμού Εξάδελφοι/-ες (α βαθμού) αδελφοί/-ες (παππούδες και 1 4 γιαγιάδες) ανιόντες γ βαθμού Εξάδελφοι/-ες β βαθμού εξάδελφοι/-ες (προπαππούδες και 2 6 προγιαγιάδες) Εξάδελφοι/-ες γ βαθμού εξάδελφοι/-ες β βαθμού ανιόντες δ βαθμού (προπροπαππούδες και προπρογιαγιάδες) 3 8 εξάδελφοι/-ες n-1 Εξάδελφοι/-ες n βαθμού ανιόντες n 1 βαθμού n 2 (n+1) βαθμού Εξάδελφοι/-ες (n+1) εξάδελφοι/-ες n ανιόντες n βαθμού n+1 2 (n+2) βαθμού βαθμού Παραδείγματα: Μία εξαδέλφη β βαθμού είναι η θυγατέρα του εξαδέλφου ενός γονέα. Για μία τέτοια σχέση συγγένειας χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιοχές και οι χαρακτηρισμοί «Großcousin(e)» και «Kleincousin(e)». Οι κοινοί ανιόντες είναι οι ανιόντες γ' βαθμού (προπαππούδες και προγιαγιάδες). Ένας εξάδελφος γ' βαθμού: Με τον εξάδελφο αυτό έχει κανείς έναν κοινό ανιόντα δ βαθμού (προ-προπάππου). Για να γίνει καλύτερα κατανοητό: Ο προ-προπάππους έχει δύο τέκνα, αυτά είναι αδελφοί/-ες, τα τέκνα των αδελφών είναι εξάδελφοι/-ες α βαθμού, τα τέκνα των εξαδέλφων είναι εξάδελφοι/-ες β βαθμού και τα τέκνα των τελευταίων είναι εξάδελφοι/-ες γ βαθμού. Μετρώνται δηλαδή ουσιαστικά οι γενεές. Οι αδελφοί/-ες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σύμφωνα με το σύστημα αυτό ως εξάδελφοι/-ες «μηδενικού βαθμού». Όσο ο αριθμός των γενεών αυξάνεται, η αναφορά του βαθμού συγγένειας με τους/τις εξαδέλφους/-ες τείνει να παραλείπεται. Η μόνη αναφορά που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι στην ύπαρξη κοινών προγόνων. Ως κουνιάδος ή κουνιάδα ορίζεται ο/η σύζυγος του/της αδελφού/-ης, οι αδελφοί/-ες του/της συζύγου. Οι κουνιάδοι και κουνιάδες δεν συνδέονται μέσω συγγενικής σχέσης, αλλά εξ αγχιστείας. Οι χαρακτηρισμοί για τους αδελφούς/-ες των κουνιάδων «Schwagersbruder» και «Schwagersschwester» έχουν καταστεί πλέον αδόκιμοι. 15

16 Με τη χρήση του προθέματος Groß- ορίζεται κατά κανόνα μία σχέση συγγένειας που απέχει δύο γενιές. Οι δόκιμες χρήσεις του είναι οι εξής: Großeltern (ανιόντες α βαθμού, δηλ. παππούδες και γιαγιάδες) = οι γονείς των γονέων, Großmutter (γιαγιά) = η μητέρα ενός γονέα, γνωστή στην καθομιλουμένη και ως Oma ή Omi, Großmama, Omama (νότια Γερμανία), Großvater (παππούς) = ο πατέρας ενός γονέα, γνωστός στην καθομιλουμένη και ως Opa ή Opi, Opapa (νότια Γερμανία) Großtante = η θεία ενός γονέα Großonkel = ο θείος ενός γονέα Großneffe και Großnichte = υιός/θυγατέρα ενός/μίας ανιψιού/-ιας Οι όροι «Großcousin» και «Großcousine» χρησιμοποιούνται με ανόμοιο τρόπο και αποκλίνουν από το σύστημα που περιγράφηκε παραπάνω. Χαρακτηρίζουν συγγενικά πρόσωπα από την αμέσως προηγούμενη, την ίδια ή την επόμενη νεότερη γενιά. Πρόκειται σε αυτές τις περιπτώσεις είτε για τον/την εξάδελφο/-η ενός γονέα (θείο ή θεία β βαθμού), είτε για τον υιό ή τη θυγατέρα ενός/μίας θείου/θείας β' βαθμού (εξάδελφος/-η β' βαθμού) είτε για τον υιό ή τη θυγατέρα ενός/μίας εξαδέλφου/-ης (ανιψιός/-α β βαθμού). Ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται και όταν ο ακριβής βαθμός της συγγένειας των εξαδέλφων ή ανιψιών δεν είναι γνωστός. Ούτως ή άλλως, πάντως, ο όρος αυτός δεν είναι απαραίτητος, καθώς οι βαθμοί συγγένειας για τον «Großcousin» ορίζονται ήδη, όπως περιγράφηκε παραπάνω, από άλλους χαρακτηρισμούς σχέσεων συγγένειας. Το λήμμα Enkel- χαρακτήριζε αρχικά τη σχέση συγγένειας με βάση τα τέκνα: Enkelkinder (εγγονοί/-ες) = τα τέκνα ενός τέκνου (γνωστά στην Ελβετία και ως Großkind), Enkelsohn (εγγονός) = ο υιός ενός τέκνου, Enkeltochter (εγγονή) = η θυγατέρα ενός τέκνου. Σήμερα ωστόσο χρησιμοποιούνται απλώς οι όροι Enkel = εγγονοί/-ες ή εγγονός, Enkelin = εγγονή. Το λήμμα Schwieger- δεν χαρακτηρίζει πραγματική συγγένεια, αλλά συγγένεια εξ αγχιστείας και καλύπτει τους συγγενείς του/της συζύγου ή του/της συντρόφου δηλωμένης συμβίωσης. Schwiegermutter (πεθερά) = η μητέρα του/της συζύγου Schwiegervater (πεθερός) = ο πατέρας του/της συζύγου Schwager (κουνιάδος) = είτε ο αδελφός του/της συζύγου είτε ο σύζυγος της αδελφής Schwägerin (κουνιάδα) = είτε η αδελφή του/της συζύγου είτε η σύζυγος του αδελφού Schwiegeronkel/tante = θείος ή θεία του/της συζύγου. Το πρόθεμα Ur- χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με τα Groß- και Enkel-, μπορεί ωστόσο να προταθεί περισσότερες από μία φορά σε μία λέξη. Κάθε αναφορά του Urμεταθέτει το σημείο αφετηρίας της αναφοράς της συγγένειας ένα βήμα προς την αντίστοιχη κατεύθυνση. 16

17 Παραδείγματα: Urgroßmutter (προγιαγιά) = Η μητέρα ενός παππού ή μίας γιαγιάς. Ururgroßmutter (προ-προγιαγιά) = Η μητέρα μίας προγιαγιάς ή ενός προπάππου. Ο προ-προπάππους ονομάζεται και «Altvater». Urenkel (δισέγγονος/δισέγγονα) = Είτε τα τέκνα ενός/μίας εγγονής (πληθυντικός) είτε ο υιός ενός εγγονού (ενικός δόκιμος και ο όρος: «Urenkelsohn»). Ο όρος «Urenkel» χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και για οποιουσδήποτε άλλους κατιόντες των εγγονών. Urenkelin (δισέγγονη) = Η θυγατέρα ενός εγγονού (δόκιμος και όρος: «Urenkeltochter»). Ururenkel(-sohn) = Ο εγγονός ενός/μίας εγγονού/-ης. Ως «Urahn» μπορεί να χαρακτηριστεί οποιοσδήποτε πρόγονος των ανιόντων β' βαθμού (δηλ. παππούδων και γιαγιάδων). Το πρόθεμα Halb- καταδεικνύει ότι η σχέση συγγένειας υφίσταται μέσω ενός μόνο ανιόντα της παλαιότερης σχετικής γενιάς και όχι και των δύο. Το πρόθεμα αυτό ισχύει ωστόσο μόνο για άμεσους/ ες αδελφούς/-ες και χρησιμοποιείται όταν ο ομιλητής επιθυμεί να δώσει έμφαση σε αυτή την ιδιαιτερότητα. Ο Halbbruder (αμφιθαλής αδελφός) είναι κατά συνέπεια ο αδελφός, με τον οποίο το εν λόγω πρόσωπο έχει κοινό μόνο ένα γονέα. Το ίδιο ισχύει για την Halbschwester (αμφιθαλή αδελφή). Προκειμένου να καταδειχθεί η διάκριση μεταξύ αυτών και των ετεροθαλών αδελφών, χρησιμοποιείται και ο όρος «halbbürtige Geschwister». Αντίθετα, ο χαρακτηρισμός «Stiefgeschwister» (θετοί/-ες αδελφοί/-ες) που χρησιμοποιείται ενίοτε σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι λανθασμένος. Οι αμφιθαλείς αδελφοί/-ες δεν μπορούν να νυμφευθούν σε καμία περίπτωση στη Γερμανία, ούτε να προβούν σε σύναψη σχέσης δηλωμένης συμβίωσης σε αντίθεση με τους/τις θετούς/-ες αδελφούς/-ες, αφού οι τελευταίοι/-ες δεν έχουν κανένα κοινό γονέα. Το πρόθεμα Halb- χρησιμοποιείται ωστόσο και σε γενικότερες περιστάσεις. Ο Halbonkel είναι π.χ. σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό ο αμφιθαλής αδελφός ενός γονέα, ενώ ο Halbcousin ο υιός αυτού. Το ίδιο ισχύει και για τους αντίστοιχους όρους του θηλυκού φύλου. Το πρόθεμα Stief- (θετός) χαρακτηρίζει ένα μη συγγενικό πρόσωπο, με το οποίο υπάρχει σχέση εξ αγχιστείας μέσω της σύναψης γάμου ή σχέσης δηλωμένης συμβίωσης ενός γονέα. Η θετή μητέρα είναι η μεταγενέστερη σύζυγος του πατέρα. Αντίστοιχα, ο θετός πατέρας είναι ο μεταγενέστερος σύζυγος της μητέρας. Οι σχέσεις θετών γονέων μπορούν να ισχύσουν και για την περίπτωση τέκνων που έχουν προκύψει εκτός γάμου. Ο όρος «θετοί γονείς» δεν ισχύει ωστόσο για γονείς που υιοθετούν ένα τέκνο. Το πρόθεμα Adoptiv- (από υιοθεσία) χαρακτηρίζει μία σχέση συγγένειας που έχει προκύψει μέσω υιοθεσίας. Υπάρχει η δυνατότητα υιοθεσίας τόσο φυσικών συγγενικών, όσο και μη φυσικών συγγενικών προσώπων, με την τελευταία περίπτωση να αποτελεί τον κανόνα. Τα μη φυσικά συγγενικά, υιοθετημένα τέκνα καταλαμβάνουν από νομικής άποψης τη θέση ενός συγγενικού προσώπου σε μία οικογένεια υιοθεσίας. Έτσι το υιοθετημένο τέκνο δεν αποτελεί μεν φυσικό τέκνο της οικογένειας υιοθεσίας του, αλλά εξισούται με ένα φυσικό τέκνο της οικογένειας υιοθεσίας, γεγονός που σημαίνει ότι έχει π.χ. συγγενική κληρονομική σχέση με τους 17

18 γονείς, ακριβώς όπως και ένα βιολογικό τέκνο αυτών. Ταυτόχρονα, η υιοθεσία του τέκνου δημιουργεί συγγενική σχέση με τα υπόλοιπα (φυσικά ή άλλα μη φυσικά υιοθετημένα) τέκνα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ορισμένες περιπτώσεις σε προβλήματα, ειδικά στην περίπτωση των μεγαλύτερων σε ηλικία τέκνων (απαγόρευση γάμου, απαγόρευση σχέσης δηλωμένης συμβίωσης). Ο βαθμός συγγένειας καθορίζει την εγγύτητα της συγγένειας ενός προσώπου με ένα άλλο. Σύμφωνα με το νομικό ορισμό της 1589 εδάφιο. 1 σημείο 3 του Αστικού Κώδικα (BGB), ο βαθμός συγγένειας καθορίζεται σύμφωνα με τον αριθμό των γεννήσεων που συνδέουν τα πρόσωπα και προσομοιάζει έτσι σε μεγάλο βαθμό στον ιατρικό ορισμό της συγγένειας. Το αυτό ισχύει και για τον καθορισμό του βαθμού της συγγένειας εξ αγχιστείας, καθώς ο ορισμός της 1590 εδάφιο 1 σημείο 2 του BGB βασίζεται σε αυτόν της 1589 εδάφιο 1 σημείο 3 του BGB. Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και στην Ελλάδα. 18

19 Διδακτικοί στόχοι της ενότητας Διδακτικός στόχος της ενότητας "Συγγενικές Σχέσεις" είναι η διδασκαλία βασικών γνώσεων για το θέμα της συγγένειας στο γερμανικό και το ελληνικό δίκαιο. Η διδασκαλία των γνώσεων αυτών αλλά και η παροχή πρακτικών συμβουλών για τις καθημερινές εργασίες σε ένα δικηγορικό γραφείο γίνεται στη γερμανική και την ελληνική γλώσσα. Διδακτικοί στόχοι είναι: - Εξοικείωση με τους διαφορετικούς βαθμούς συγγένειας - Εξοικείωση με την ορολογία - Εκμάθηση της διάκρισης μεταξύ κανονικού και ρωμαϊκού δικαίου - Εκμάθηση της διάκρισης μεταξύ συγγένειας σε ευθεία γραμμή και συγγένειας σε πλάγια γραμμή - Ελληνικό και γερμανικό λεξιλόγιο για το θεματικό πεδίο συγγένεια - Ασκήσεις - Συνοδευτικό υλικό και έγγραφα - Βιβλιογραφικές παραπομπές Κρίσιμο είναι να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι ευαισθησία για τα διάφορα καθήκοντα και αρμοδιότητες στον επαγγελματικό τους τομέα. Οι διδακτικοί στόχοι της ενότητας αυτής είναι οι ίδιοι με τους διδακτικούς στόχους του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου που υπάρχει στη Γερμανία και τις συνοδευτικές στη διδακτική ύλη σχετικά με τις συγγενικές σχέσεις. Νέο στοιχείο στην ενότητα αυτή είναι η συμπλήρωση σχετικά με το νομικό καθεστώς στην Ελλάδα και τις εκεί ισχύουσες ρυθμίσεις. Γενικά, θα πρέπει να παρασχεθεί στους μαθητευόμενους μία ολοκληρωμένη εικόνα του όλου θεματικού πεδίου. Ο στόχος της ενότητας για τις σχέσεις συγγένειας είναι η διδασκαλία βασικών γνώσεων γύρω από το θέμα της συγγένειας στη Γερμανία και την Ελλάδα. Η διδασκαλία των γνώσεων, αλλά και η παροχή πρακτικών συμβουλών για τις καθημερινές εργασίες σε ένα δικηγορικό γραφείο γίνεται στη γερμανική και την ελληνική γλώσσα. 19

20 Χρονοδιάγραμμα Η ενότητα αυτή αποτελείται από μία μονάδα διδασκαλίας διάρκειας 90 λεπτών. Μπορεί να επαναληφθεί, αλλά και να διαφοροποιηθεί ως προς το τμήμα των ασκήσεων. Διάρκεια σε Περιεχόμενα διδασκαλίας λεπτά 1-2 Χαιρετισμός στη γερμανική και την ελληνική γλώσσα 3-8 Εισαγωγή στο θέμα των σχέσεων συγγένειας με ορισμό και ιστορικό υπόβαθρο στη γερμανική γλώσσα 9-13 Εισαγωγή στο θέμα των σχέσεων συγγένειας με ορισμό και ιστορικό υπόβαθρο στην ελληνική γλώσσα Διευκρίνιση των νομικών ζητημάτων και των διατάξεων στη γερμανική γλώσσα Διευκρίνιση των νομικών ζητημάτων και των διατάξεων στην ελληνική γλώσσα Ερωτήσεις και απαντήσεις, διαδοχικά στη γερμανική και στην ελληνική γλώσσα Ασκήσεις με παραδείγματα περιπτώσεων στη γερμανική γλώσσα Ασκήσεις με παραδείγματα περιπτώσεων στην ελληνική γλώσσα Συζήτηση των αποτελεσμάτων της άσκησης σε ΜΙΑ γλώσσα (της επιλογής των εκπαιδευτών) Σύντομη καταληκτική συζήτηση, αξιολόγηση, σύνοψη (σε ΜΙΑ γλώσσας της επιλογής των εκπαιδευτών) Υλικό - Ενημερωτικό υλικό για τους διδάσκοντες της παρούσας ενότητας - Ενημερωτικό υλικό για τους διδάσκοντες της παρούσας ενότητας - Ενημερωτικό υλικό για τους διδάσκοντες της παρούσας ενότητας - Ενημερωτικό υλικό για τους διδάσκοντες της παρούσας ενότητας - Ομαδική ή ατομική εργασία - Ομαδική ή ατομική εργασία 20

21 Υλικό διδασκαλίας για τους εκπαιδευτές Για την ενότητα Σχέσεις Συγγένειας δεν υπάρχει ουσιαστικά υλικό διδασκαλίας για τους εκπαιδευτές. Στο παράρτημα θα βρείτε περισσότερα έγγραφα, τα οποία μπορούν να διανεμηθούν στους μαθητευόμενους. Θα ήταν σκόπιμο να διανεμηθούν στους μαθητευομένους σε Ελλάδα και Γερμανία τα διαγράμματα με τις σχέσεις συγγένειας. 21

22 Ασκήσεις Άσκηση 1) Καταρτίστε έναν κατάλογο με τα ονόματα των μελών της οικογένειάς σας. Εισάγετέ τα με την ορθή ταξινόμηση στον προβλεπόμενο πίνακα (πίνακας 2). Εξηγήστε σε συνεργασία με το/τη συνάδελφό σας τον πίνακα στην ελληνική και τη γερμανική γλώσσα. 22

23 Τεστ / Αξιολόγηση Άσκηση 1) Σε τι αναφέρεται το λήμμα «Schwieger»; Άσκηση 2) Σε τι αναφέρεται το πρόθεμα «Enkel-»; Άσκηση 3) Περιγράψτε τον ορισμό του «βαθμού συγγένειας» Άσκηση 4) Αναφέρατε παραδείγματα συγγενών γ βαθμού Άσκηση 5) Αναφέρατε δύο διαφορές μεταξύ αμφιθαλών και θετών αδελφών 23

24 Λύσεις Λύση 1) Το λήμμα «Schwieger» δεν αναφέρεται σε πραγματική σχέση συγγένειας, αλλά σε συγγένεια εξ αγχιστείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις η σχέση δημιουργείται μέσω της σύναψης γάμου. Λύση 2) Το πρόθεμα Enkel- χαρακτήριζε αρχικά τη σχέση συγγένειας με βάση τα τέκνα: Enkelkinder (εγγονοί/-ες) = τα τέκνα ενός τέκνου (γνωστά στην Ελβετία και ως Großkind), Enkelsohn (εγγονός) = ο υιός ενός τέκνου, Enkeltochter (εγγονή) = η θυγατέρα ενός τέκνου. Σήμερα ωστόσο χρησιμοποιούνται απλώς οι όροι Enkel = εγγονοί/-ες ή εγγονός, Enkelin = εγγονή. Λύση 3) Ο βαθμός συγγένειας καθορίζει την εγγύτητα της συγγένειας ενός προσώπου με ένα άλλο. Σύμφωνα με το νομικό ορισμό της 1589 εδάφιο. 1 σημείο 3 του Αστικού Κώδικα (BGB), ο βαθμός συγγένειας καθορίζεται από τον αριθμό των γεννήσεων που συνδέουν τα πρόσωπα και προσομοιάζει έτσι σε μεγάλο βαθμό στον ιατρικό ορισμό της συγγένειας. Το αυτό ισχύει και για τον καθορισμό του βαθμού της συγγένειας εξ αγχιστείας, καθώς ο ορισμός της 1590 εδάφιο 1 σημείο 2 του BGB βασίζεται σε αυτόν της 1589 εδάφιο 1 σημείου 3 του BGB. Λύση 4) Θείος και θεία Λύση 5) Οι αμφιθαλείς αδελφοί/-ες έχουν έναν κοινό γονέα, οι θετοί αδελφοί/-ες δεν έχουν κανέναν κοινό γονέα. 24

25 Εξειδικευμένο λεξιλόγιο της συγκεκριμένης ενότητας Συγγένεια σε ευθεία γραμμή Συγγένεια σε πλάγια γραμμή Συγγένεια εξ αίματος Βαθμός συγγένειας Πατρογραμμική συγγένεια Μητρογραμμική συγγένεια Κανονικό Δίκαιο Ρωμαϊκό Δίκαιο Πατέρας Μητέρα Γονείς Σύζυγος Σύντροφος δηλωμένης συμβιώσεως Συγγένεια α βαθμού Συγγενείς γ βαθμού Αδελφοί/-ες Θείος και θεία Ανιψιοί και ανιψιές Εξάδελφοι και εξαδέλφες Κουνιάδος και κουνιάδα Ανιόντες β βαθμού (παππούδες και γιαγιάδες) 25

26 Βιβλιογραφία και πηγές Παραπομπές στο Διαδίκτυο

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

38η ιδακτική Ενότητα ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

38η ιδακτική Ενότητα ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 38η ιδακτική Ενότητα ΥΓΓΕΝΕΙΑ ΧΕΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Παρατηρήσεις, χόλια, Επεξηγήσεις 1. υγγένεια το σηµείο αυτό χρήσιµο είναι ο µαθητής να γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους είναι σηµαντική η γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω της ομοιότητας του γερμανικού και ελληνικού νομικού συστήματος δικαίου και της ευρείας διείσδυσης του ελληνικού συστήματος δικαίου στη

Λόγω της ομοιότητας του γερμανικού και ελληνικού νομικού συστήματος δικαίου και της ευρείας διείσδυσης του ελληνικού συστήματος δικαίου στη Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές ενότητες σε γερμανική και ελληνική γλώσσα, που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του Διατάγματος-Κανονισμού περί επαγγελματικής εκπαίδευσης

Οι διδακτικές ενότητες σε γερμανική και ελληνική γλώσσα, που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του Διατάγματος-Κανονισμού περί επαγγελματικής εκπαίδευσης Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Στόχοι Οι μαθητές να: αναφέρουν και επεξηγούν ανάγκες που ικανοποιούνται μέσα από το γάμο. δικαιολογούν τη σημασία που έχει ο γάμος ως κοινωνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. Άρθρο πρώτο Στη θέση των ήδη καταργηµένων µε το άρθρο 17 του Ν. 1329/1983 άρθρων 1455-1460 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ------------------ Στην Αθήνα, σήμερα στις... (...)... του έτους δύο χιλιάδες... (20..), ημέρα της εβδομάδας..., στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό... αριθμός...,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1. Νομοθεσία για την διαδικασία υιοθεσίας Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στην Διακρατική Υιοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιογραφία... 25 1. Γενικά... 31 2. Φύση - αρχές... 35 3. Θεμελιώδεις έννοιες... 37 4. Έννομες σχέσεις - οικογενειακό δικαίωμα... 41 5. Δικαιώματα... 43 6. Δικαιώματα-καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Στην άμεση αντιπροσώπευση: α) Η δήλωση βούλησης γίνεται από τον αντιπροσωπευόμενο στο όνομά του. β) Η δήλωση βούλησης γίνεται από αντιπρόσωπο στο όνομά του γ) Η δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση Η συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων, διαφορετικού ή του ιδίου φύλου, με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης) καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

G. Verveniotis & Partners. Ενημερωτικό σημείωμα

G. Verveniotis & Partners. Ενημερωτικό σημείωμα G. Verveniotis & Partners Ενημερωτικό σημείωμα Η μεταβίβαση κινητών και ακινήτων με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομία και η φορολόγησή της με τον νέο ν.3842/2010 1 Το δικηγορικό γραφείο «Γ. Βερβενιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 202-203 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα η Ενότητα Οι πρώτες μέρες σε ένα σχολείο Διδακτικές : 9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20731 22 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1825 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Δημοτολογική εγγραφή Συμφώνων Συμβίωσης. 2 Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Οκτώβριος 2011 ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013. ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013. ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:Φ.131360/12476/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9: Διδακτικός Σχεδιασμός Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /..

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 01.09.2015 ΟΜΑΔΑ Α Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις δίνονται κάτω από κάθε ζήτημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλης κόλλας και δεν παραλαμβάνεται παρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος:

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και επικοινωνία με κωφούς και βαρήκοους στο χώρο της» 2016-2017 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Πρόγραμμα e-learning Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει την επιτακτική ανάγκη που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Σχεδίου Νόμου για κληρονομιές κ.λπ. για υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές ενότητες σε γερμανική και ελληνική γλώσσα, που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του Διατάγματος-Κανονισμού περί επαγγελματικής εκπαίδευσης

Οι διδακτικές ενότητες σε γερμανική και ελληνική γλώσσα, που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του Διατάγματος-Κανονισμού περί επαγγελματικής εκπαίδευσης Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΟΜΑΔΑ Λ Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τι είναι η βιοπληροφορική; Αποκαλείται ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος προέκυψε από

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα θέσης εργασίας

Περίγραμμα θέσης εργασίας Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών Τμήμα: Τμήμα Δημοτολογίου Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Ιούνιος 2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Αναφέρετε, κατά συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 2-12-2008 Αριθμ.πρωτ.1156 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 6 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Να απαντηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων 1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΜΟΛ0Α-ΚΝ9 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΓΜΟΛ0Α-ΚΝ9 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη, 31/8/2012 Αρ. πρωτ. 1027 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2016 Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Προπτυχιακές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Πληροφορίες: Θωμας Καρπουζάς Τηλέφωνο: 23220 20312 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ Ληξιαρχική πράξη γέννησης Κάθε γέννηση που λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΔΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΕ. Στο εξής, οι διασυνοριακές υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής γίνονται πιο απλές. Δικαιοσύνη και Καταναλωτές

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΔΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΕ. Στο εξής, οι διασυνοριακές υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής γίνονται πιο απλές. Δικαιοσύνη και Καταναλωτές ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΔΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΕ Στο εξής, οι διασυνοριακές υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής γίνονται πιο απλές. Δικαιοσύνη και Καταναλωτές Κάθε χρόνο μισό εκατομμύριο οικογένειες εμπλέκονται σε διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ Φεβρουάριος 2012 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστημονικό Συνέδριο Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική ΙΙ

Διεπιστημονικό Συνέδριο Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική ΙΙ Διεπιστημονικό Συνέδριο Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική ΙΙ Εναλλακτικές μορφές οικογενειακής αποκατάστασης παιδιών (υιοθεσία- αναδοχή) από ομόφυλα ζευγάρια ή ομοφυλόφιλα άτομα Κωνσταντίνα Σ. Ροΐδη Δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Τα Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους γράφονται στον πίνακα 9 του Εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, ο οποίος χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχικές Πράξεις. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό.

Ληξιαρχικές Πράξεις. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό. Ληξιαρχικές Πράξεις ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Ερμούπολης, πρέπει ν'αναφέρεται στο Ληξιαρχείο Ερμούπολης. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ:... Αριθ. Πρωτ.:... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:... Κωδικός... ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ:... Αριθ. Πρωτ.:... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:... Κωδικός... ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ:... Αριθ. Πρωτ.:... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:... Κωδικός... ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΕΤΟΣ 2013 1. Στοιχεία του ή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2485 της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2485 της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν, 21/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2485 της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Πολιτικού Γάμου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Στόχοι της εισήγησης Να παρουσιαστούν οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Διεκπεραίωση εθνικών υιοθεσιών

Διεκπεραίωση εθνικών υιοθεσιών Διεκπεραίωση εθνικών υιοθεσιών Δικαιολογητικά: Αίτηση υποψήφιων θετών γονιών προς την υπηρεσία στην οποία θα αναφέρονται πλήρη τα στοιχεία τους και ο λόγος που επιθυμούν την υιοθεσία (εφόσον η αίτηση δεν

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως:

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως: ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Εµπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ηµερών από τον τοκετό Εκπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Από την 11η (ενδέκατη) µέχρι και την 100η (εκατοστή) ηµέρα δηλώνεται µε την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.2.2012 2011/0059(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Τηλέφωνο: FAX:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Τηλέφωνο: FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ίκαιο Κληρονομιών και ιαδοχής Θα ανακοινωθεί Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

ίκαιο Κληρονομιών και ιαδοχής Θα ανακοινωθεί Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: ίκαιο Κληρονομιών και ιαδοχής LLB361 Κατηγορία Μαθήματος: Υποχρεωτικό (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: Πτυχίο (1ος Κύκλος) (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ Διεύθυνση Δ.Ε. Ζακύνθου ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) Τμήματα Γενικής Παιδείας ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ 129818/Γ2/16-09-2013 (ΦΕΚ 2451/τ.Β/01-10-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και επίδοµα πατρότητας

Άδεια και επίδοµα πατρότητας Paternity leave and pay - Greek PL514 (Αναθ. 1) Άδεια και επίδοµα πατρότητας Βασική περίληψη 1 Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Καθιερώθηκε το δικαίωµα άδειας και επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ. Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ. Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο.. Ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου Οδηγίες για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας»

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας» Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ../../.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ:../../.. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 11-6-2013 Αρ.πρωτ.417 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κανονισμός αρ.650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications

T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications www.blogica.gr B-foros : Φορολογία Κεφαλαίου T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications Σεπτέμεβριος 2014 Μ Ε το B-foros μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα φόρους Κληρονομιάς, Δωρεάς,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση

Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Σεμινάριο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 21-22/3/2014, Λευκωσία 16-17/5/2014, Λεμεσός Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Ομότιμη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Ταχυδρομικώς : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι PA0210 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Τίτλος Μαθήματος Συντετμημένος Τίτλος: Πλήρης Τίτλος: ΤΕΜ-Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Κωδικός Μαθήματος: PA0210 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Το mentoring στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ m137. Μιχάλης Χλέτσος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ m137. Μιχάλης Χλέτσος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ m137 Μιχάλης Χλέτσος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Η σύναψη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης στη χώρα μας νοείται και επιτρέπεται μόνο μεταξύ ετερόφυλων ζευγαριών. Ως αποτέλεσμα,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ. - Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα