Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας"

Transcript

1 Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Ομάδα-στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι σε δικηγορικά γραφεία, οι οποίοι εργάζονται σε γερμανική και ελληνική γλώσσα και εξυπηρετούν τους πελάτες του δικηγορικού γραφείου. Κατά κανόνα η διδακτική αυτή ενότητα απευθύνεται (κατά τον ίδιο τρόπο, όπως οι λοιπές διδακτικές ενότητες αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου) και σε εκπαιδευόμενους με μεταναστευτικό υπόβαθρο στη Γερμανία και την Ελλάδα. Βάση του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου αποτελεί η δεδομένη εκπαίδευση στη Γερμανία ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου, ή ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου. Η εκπαίδευση για το επάγγελμα αυτό ρυθμίζεται στη Γερμανία ενιαία για όλη την Ομοσπονδία με το Εκπαιδευτικό Διάταγμα-Κανονισμό περί επαγγελματικής Εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου από 15 Φεβρουαρίου του 1995 (ReNoPatAusbV Ομοσπονδιακό Φυλλάδιο Νόμων Ι, σελ. 206). Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ενιαίο Εκπαιδευτικό Διάταγμα για το επάγγελμα ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου. Κατά κανόνα στην Ελλάδα την εργασία αυτή αναλαμβάνουν στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία φοιτητές της Νομικής κατά τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ο χρόνος αυτός θεωρείται ως χρόνος πρακτικής άσκησης, κατά τη διάρκεια του οποίου οι πανεπιστημιακοί απόφοιτοι αποκτούν πρακτική εμπειρία. Σε μικρότερα δικηγορικά γραφεία οι εργασίες αυτές διεκπεραιώνονται συχνά από εκπαιδευμένες γραμματείς ή από ειδικό προσωπικό γραφείου. Οι διδακτικές ενότητες σε γερμανική και ελληνική γλώσσα, που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του Διατάγματος-Κανονισμού περί επαγγελματικής εκπαίδευσης ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου, έχουν ως αντικείμενο τα ιδιαίτερα συχνά ζητήματα και δικηγορικά προβλήματα στα γερμανό-ελληνικά θέματα. Σε αυτήν τη βάση αναπτύχθηκαν, δοκιμάστηκαν και προ-πιστοποιήθηκαν οι επιμέρους διδακτικές ενότητες στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση σαν Ειδικευμένος / ειδικευμένη υπάλληλος δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα περί επαγγελματικής εκπαίδευσης ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου. Λόγω της ομοιότητας του γερμανικού και ελληνικού νομικού συστήματος δικαίου και της ευρείας διείσδυσης του ελληνικού συστήματος δικαίου στη γερμανική, αυστριακή και ελβετική ιστορία δικαίου, καθίσταται δυνατή η μεταφορά των διδακτικών ενοτήτων του γερμανικού εκπαιδευτικού κανονισμού και της γερμανικής έννομης τάξης προς εφαρμογή στην Ελλάδα. Όλες οι διδακτικές ενότητες περιέχουν συγκριτικά στοιχεία. 1

2 Κοινό τμήμα της εκπαίδευσης, όπως είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και στις δύο χώρες (Γερμανία και Ελλάδα) είναι κατά το πρώτο έτος σπουδών, τα Στοιχεία Πρακτικής Γραφείου και Οργάνωσης Γραφείου και Βάσεις Δικαίου και στις δύο χώρες. Η εν προκειμένω διδακτική ενότητα περιλαμβάνεται σε αυτό το εκπαιδευτικό κεφάλαιο. Στο δεύτερο και τρίτο έτος εκπαίδευσης κοινά συστατικά εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στη Γερμανία αποτελούν κυρίως η λεπτομερέστερη ενασχόληση με βασικές διατάξεις των τομέων εργασιών δικηγόρων και συμβολαιογράφων, η δομή και πορεία απονομής της δικαιοσύνης καθώς και η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην καθημερινή νομική πρακτική γραφείου. Εκτός αυτού οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν περιεκτικές βασικές γνώσεις για επιμέρους τομείς δικαίου. Στην προκειμένη περίπτωση περιλαμβάνονται τόσο στη Γερμανία, όσο και στην Ελλάδα στοιχεία: - του Δικαίου του γάμου και οικογενειακού δικαίου (γαμικά σύμφωνα, γάμος, διαζύγιο, υιοθεσία, συμβάσεις συμβίωσης ομοφύλων προσώπων), - του Δικαίου των ακινήτων (αγορά, πώληση, εγγραφές στο υποθηκοφυλακείο ή στο κτηματολόγιο, δωρεές) - των κληρονομιών και δωρεών (διαθήκη, κληρονομική σύμβαση, πιστοποιητικό κληρονομητηρίου, κληρονομικές διαφορές), - του Εμπορικού Δικαίου (ίδρυση εταιρείας, αλλαγή μορφής εταιρείας, πτώχευση) - του Ποινικού Δικαίου (αναγκαστικές εκτελέσεις, κατάσχεση). Η προκείμενη διδακτική ενότητα ασχολείται με τις συγγενικές σχέσεις. Οι εκπαιδευόμενοι: - διδάσκονται μια εισαγωγή στους βαθμούς συγγένειας - μαθαίνουν να διακρίνουν τους διαφορετικούς χαρακτηρισμούς συγγένειας - εξοικειώνονται με τις σχέσεις και τις νομικές επιπτώσεις των διαφορετικών τύπων συγγένειας. Εκάστοτε εξαίρονται και γίνεται συγκριτική επεξεργασία των ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Η διδακτική ενότητα υπάρχει σε γερμανική και σε ελληνική έκδοση. Πέραν των εγγράφων για τους εκπαιδευτές, η διδακτική ενότητα περιέχει και Παράρτημα με λεξιλόγιο και γλωσσικές διευκρινήσεις. Η διδακτική ενότητα είναι κατάλληλη ως στοιχείο πρόσθετης διδασκαλίας σε δίγλωσσα δικηγορικά γραφεία και δικηγορικούς ή συμβολαιογραφικούς οργανισμούς στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Η διδακτική ενότητα είναι συνοδευτική και συμπληρωματική υφισταμένων στοιχείων του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα. 2

3 Εφαρμογή της διδακτικής ενότητας ως μέρους του διδακτικού προγράμματοςπλαισίου Η διδακτική ενότητα σχετικά με τις Συγγενικές Σχέσεις αποτελεί τμήμα εκτεταμένου εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου / υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου με γερμανοελληνικό υπόβαθρο. Η διδακτική ενότητα δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών και την εκπαιδευτική ύλη, αλλά τα συμπληρώνει υπό την συγκριτική άποψη των γερμανοελληνικών ιδιαιτεροτήτων. Η διδακτική ενότητα αποτελεί συστατικό συνολικά 25 περιεχομένων διδακτικών ενοτήτων σχετικά με επιλεγμένους ειδικούς τομείς ιδιαίτερης σημασίας σε γερμανοελληνικά δικηγορικά γραφεία και συμβολαιογραφεία. Η διδακτική ενότητα είναι δυνατόν να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Το εν θέματι γερμανοελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα-πλαίσιο αποτελείται από τις ακόλουθες διδακτικές ενότητες: Ρόλος του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου Διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση εχεμύθειας (Διατάξεις τήρησης απορρήτου και εμπιστευτικότητας) Πρακτική γραφείου, οργάνωση γραφείου Προγραμματισμός ραντεβού και έλεγχος προθεσμιών, υπολογισμός προθεσμιών, τήρηση προθεσμιών Κίνηση πληρωμών και οχλήσεις Νομικό Σύστημα - Βασικές Έννοιες Ιδιομορφίες οικογενειακού δικαίου στη Γερμανία Ιδιομορφίες εμπορικού δικαίου Αναγκαστική εκτέλεση Υποθηκοφυλακείο - Κτηματολογικό Γραφείο, Δικαστήριο Επιτροπείας, Δικαστήριο Κληρονομιών Διευθέτηση διαφορών και διαμεσολάβηση Κληρονομικά δικαιώματα, κληρονομική μερίδα και νόμιμη μοίρα, δημοσίευση διαθήκης Οικογενειακό δίκαιο - Δίκαιο του Επωνύμου Συγγενικές Σχέσεις 3

4 Ρυθμίσεις επιτροπείας στη Γερμανία Καθεστώτα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, καθεστώς περιουσιακής αυτοτέλειας των συζύγων Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας Προσωρινή διαταγή και προσφυγή κατά εντάλματος επιβολής ποινής Ειδική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής Έξοδα και τέλη Αιτήσεις δέσμευσης, κράτησης, κατάσχεσης Σύνταξη δικογράφων Αρχές Εργατικού και Κοινωνικού Δικαίου Πληροφορίες μητρώων Απλή και άμεση προσφυγή στη Γερμανία Η διδακτική ενότητα Συγγενικές Σχέσεις απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους στη Γερμανία και στην Ελλάδα με υπόβαθρο στη γερμανική και ελληνική γλώσσα. Η διδακτική ενότητα δεν αποτελεί κύκλο γλωσσικών μαθημάτων, άλλα εκπαιδευτική διδακτική ενότητα. Αρχική προϋπόθεση εκκίνησης είναι η γνώση της γερμανικής και της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο B1 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος διατίθεται τεστ γλωσσικής κατάταξης για τη γερμανική και την ελληνική γλώσσα. Η διδακτική ενότητα έχει δημιουργηθεί στο πνεύμα της άμεσης εφαρμογής σε δικηγορικό γραφείο. Έχει σχεδιαστεί για διάρκεια 90 λεπτών και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως διδακτική μονάδα στα πλαίσια του κανονικού χρόνου εκπαίδευσης. Εντός της διάρκειας των 90 λεπτών προβλέπονται δύο ασκήσεις. Η διδακτική ενότητα μπορεί κατ απαίτηση να επαναληφθεί πολλαπλά και μπορεί να ποικίλει στο τομέα των ασκήσεων και είναι δυνατόν εν προκειμένω να συντμηθεί σε 45 λεπτά. Λόγω της διδακτέας ύλης, που διδάσκει βασικές γνώσεις, πολλαπλές δοκιμές και συστάσεις απασχολουμένων με την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έδειξαν ότι αρκεί η εφαρμογή της διδακτικής ενότητας δύο φορές προκειμένου να επιτευχθεί ο μαθησιακός στόχος. Η διδακτική ενότητα περιλαμβάνει: - Εξοικείωση με τους διαφορετικούς βαθμούς συγγένειας - Εξοικείωση με την ορολογία - Εκμάθηση της διάκρισης μεταξύ κανονικού και ρωμαϊκού δικαίου - Εκμάθηση της διάκρισης μεταξύ συγγένειας σε ευθεία γραμμή και συγγένειας σε πλάγια γραμμή 4

5 - Ασκήσεις - Συνοδευτικό υλικό και έγγραφα - Βιβλιογραφικές παραπομπές Για την προετοιμασία συνιστούμε στους εκπαιδευτές: - Για τη διδακτική ενότητα θα πρέπει να συμφωνηθεί με τους εκπαιδευόμενους πάγιος χρόνος, κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνεται επεξεργασία της διδακτέας ύλης επί 90 λεπτά - Οι εκπαιδευτές είναι δυνατόν να προετοιμαστούν για τη διδακτική ενότητα με τη βοήθεια των στοιχείων που παρέχονται στα κεφάλαια Διδακτική Ύλη. - Στους εκπαιδευόμενους μπορούν να δοθούν πληροφοριακά φυλλάδια (βλ. Παράρτημα) με βασικές αρχές και ορισμούς - Μετά την εισαγωγή στο θέμα και τη νομική διευκρίνηση του αντικειμένου της εκάστοτε διδακτικής ενότητας μπορούν να γίνουν μία ή δύο ασκήσεις - Μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων με αξιολόγηση, ακολουθεί περίληψη που συνδέεται με επανάληψη οδηγιών για την πρακτική εφαρμογή στην εργασιακή καθημερινότητα Ως υλικά εργασίας συνιστώνται χαρτιά, μολύβια, τα συνοδευτικά υλικά καθώς και πίνακας και πίνακας με αφαιρούμενες σελίδες χαρτιού (Flipchart). 5

6 Διδακτικές πληροφορίες για τους εκπαιδευτές Η διδακτική ενότητα είναι δίγλωσση και υπάρχει στη γερμανική και στην ελληνική γλώσσα. Στόχος της, πέραν του περιεχομένου πληροφοριών για το θέμα: Συγγενικές Σχέσεις, είναι και η ενδυνάμωση και η δημιουργία ειδικού λεξιλογίου για ειδικευμένους υπαλλήλους συμβολαιογραφικού γραφείου / δικηγορικού γραφείου στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Η διδακτική ενότητα διδάσκει τόσο γερμανικό όσο και ελληνικό ειδικό λεξιλόγιο. Αυτό το ειδικό λεξιλόγιο είναι δυνατόν να ενταχθεί στο γλωσσικό ενεργητικό και των δύο γλωσσών. Στόχος για τους εκπαιδευόμενους με γερμανοελληνικό υπόβαθρο στη Γερμανία είναι η απόκτηση του κατά κανόνα άγνωστου ελληνικού ειδικού λεξιλογίου, ενώ για τους εκπαιδευόμενους στην Ελλάδα ο στόχος είναι να διδαχθούν τη γερμανική ειδική ορολογία. Από διδακτική άποψη, η ενότητα αυτή ακολουθεί όσον αφορά τη διδασκαλία των επαγγελματικών ειδικών γνώσεων για ειδικευμένους υπαλλήλους δικηγορικών γραφείων καταρχήν τη κλασσική μέθοδο μετάδοσης γνώσεων μέσω προφορικών εξηγήσεων από τους εκπαιδευτές. Ακολουθούν πρακτικές ασκήσεις, έλεγχος των όσων έχουν διδαχθεί και περίληψη. Από διδακτική άποψη, η παρούσα ενότητα ακολουθεί κατά τη διεύρυνση της γλωσσικής δεξιότητας τη μέθοδο task-based-learning, δηλαδή της Στοχοθετημένης Μάθησης με ασκήσεις που στηρίζεται σε ενιαίο γλωσσικό περιβάλλον με βάση τη μέθοδο Full immersion. Προϋπόθεση της διδακτικής ενότητας είναι ο εκπαιδευτής να κατέχει επαρκώς και τις δύο γλώσσες-στόχους, δηλαδή και Ελληνικά και Γερμανικά. Συνίσταται για τους διδάσκοντες γλωσσικό επίπεδο B2 ή C1 βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα μπορεί να εφαρμοστεί από δύο εκπαιδευτές ή διδάσκοντες. Στη περίπτωση αυτή ο 1 ος εκπαιδευτής διδάσκει στην ελληνική γλώσσα και ο 2 ος στη γερμανική γλώσσα. Εμπειρίες κατά την εφαρμογή της διδακτικής ενότητας έδειξαν ότι ΔΕΝ πρέπει να αναμιγνύονται οι γλώσσες-στόχοι. Τουλάχιστον πρέπει να περατωθούν πλήρως σε μία γλώσσα οι δομές της πρότασης (πλήρης σύνταξη με ενιαία λεξικογράφηση μίας γλώσσας), πριν αρχίσει η χρήση της άλλης γλώσσας. ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ είναι η μίξη των γλωσσών να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις που σε κάποιον δεν είναι γνωστή μία έννοια σε μία γλώσσα και η έννοια αυτή λαμβάνεται από άλλη γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή καλό θα ήταν αρχικά να γίνει προσπάθεια περιφραστικής διατύπωσης της έννοιας στη γλώσσα-στόχο. Επιπλέον ο εκπαιδευτής μπορεί να δώσει τη ζητούμενη λέξη προφορικά και ταυτόχρονα να τη σημειώσει σε πίνακα ή flipchart. Ως ιδανική πορεία της διδακτικής ενότητας προτείνεται ο διαχωρισμός της σε θεματικές ενότητες ή διδακτικά κεφάλαια. Κάθε ένα από αυτά τα κεφάλαια διδάσκεται αρχικά σε ΜΙΑ γλώσσα. Ακολουθεί η επανάληψη του κεφαλαίου στη ΔΕΥΤΕΡΗ γλώσσα. Κρίνεται σκόπιμο για το κεφάλαιο 1 να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα με την οποία είναι καλύτερα εξοικειωμένοι οι εκπαιδευόμενοι. Στη Γερμανία αυτή θα είναι κατά κανόνα η γερμανική γλώσσα και στην Ελλάδα η ελληνική. Η επανάληψη 6

7 ακολουθεί στην αντίστοιχη δεύτερη γλώσσα. Κατά επανάληψη αυτή δίνεται επιπλέον ιδιαίτερο βάρος στη διδασκαλία ειδικού λεξιλογίου. Οι ερωτήσεις διατυπώνονται πάντα στη γλώσσα που χρησιμοποιείται ως γλώσσα διδασκαλίας. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα διδακτικό κεφάλαιο διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα, τότε και οι ερωτήσεις πρέπει να διατυπωθούν κι αυτές στην ελληνική γλώσσα. Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα ακόμα και σε περίπτωση που αφορούν καθαρά γερμανικές έννομες σχέσεις. Σχετικά με την πορεία διδασκαλίας συνιστούμε στους εκπαιδευτές τα εξής: - Εισαγωγή στη διδακτική ύλη στη γλώσσα 1 - Εισαγωγή στη διδακτική ύλη στη γλώσσα 2 - Απάντηση ερωτήσεων λεξιλογίου και λεξικογράφησης (απαντήσεις πάντοτε στη γλώσσα που διατυπώνονται και οι ερωτήσεις!) - Διδασκαλία των ειδικών διδακτικών θεμάτων στη γλώσσα 1 - Διδασκαλία των ειδικών διδακτικών θεμάτων στη γλώσσα 2 - Απάντηση ερωτήσεων για τα ειδικά διδακτικά θέματα (απαντήσεις πάντοτε στη γλώσσα που διατυπώνονται και οι ερωτήσεις!) - Άσκηση 1 στη γλώσσα 1 - Άσκηση 2 στη γλώσσα 2 - Περίληψη / αξιολόγηση στη γλώσσα 1 - Περίληψη / αξιολόγηση στη γλώσσα 2 - Εσωτερικές σημειώσεις του εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας για τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες και θεμάτων περιεχομένου Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα είναι επίσης δυνατόν να διδαχτεί σε μία περίοδο στη γλώσσα 1 και σε μία δεύτερη περίοδο στη γλώσσα 2. Όμως η εμπειρία δείχνει ότι η διδακτική ενότητα με τη συνιστώμενη δίγλωσση παραλλαγή έχει τη μεγαλύτερη διδακτική επιτυχία και διευκολύνει την άμεση απορρόφηση του ειδικού λεξιλογίου στην πρακτική άσκηση, βασιζόμενη στην άμεση δυνατότητα σύγκρισης και των δύο γλωσσών-στόχων. Σε συνάρτηση με τα γλωσσικά προσόντα του διδάσκοντα θα πρέπει -εφόσον είναι δυνατόν- να διορθώνονται αμέσως τυχόν σοβαρά γραμματικά λάθη στην προφορική έκφραση του εκπαιδευόμενου. Στην προκειμένη περίπτωση είναι σημαντικό να εξακολουθήσει η χρησιμοποίηση της γλώσσας στόχου και να μην επεξηγούνται ΠΟΤΕ οι γραμματικές δομές μιας γλώσσας με τη βοήθεια άλλης γλώσσας. Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει ότι ουδέποτε επεξηγούνται στη Γερμανία λάθη στην ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια της γερμανικής γλώσσας ή στην Ελλάδα λάθη στη γερμανική γλώσσα στα ελληνικά. Η περαιτέρω εμπειρία από την πιλοτική εφαρμογή δίγλωσσων διδακτικών ενοτήτων δείχνει ότι σε περίπτωση σημαντικών γλωσσικών ελλείψεων σε μία από τις δύο γλώσσες-στόχους, οι διδακτικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου συμβολαιογραφικού / δικηγορικού γραφείου, είναι δυνατόν να έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τους εκπαιδευόμενους. Εφόσον το τεστ κατάταξης πιστοποιήσει επίπεδο Β2 στη γλώσσα 1, αλλά μόνο επίπεδο Α1 στη γλώσσα 2, προτείνεται να μη γίνουν δίγλωσσα μαθήματα. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει αρχικά να φοιτήσουν σε κλασσικούς κύκλους γλωσσικών μαθημάτων ώστε να επιτύχουν επίπεδο Β1 και στη γλώσσα 2 με 7

8 βάση το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς. Διατίθενται τεστ κατάταξης γερμανικής και ελληνικής γλώσσας στα πλαίσια αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου συμβολαιογραφικού / δικηγορικού γραφείου. 8

9 Διδακτική Ύλη Σχέσεις συγγένειας και βαθμοί συγγένειας Ως συγγένεια 1 ορίζεται τόσο στο γερμανικό, όσο και στο ελληνικό δίκαιο η σχέση μεταξύ περισσότερων προσώπων, τα οποία κατάγονται είτε το ένα από το άλλο (συγγένεια σε ευθεία γραμμή) είτε από το ίδιο τρίτο πρόσωπο (συγγένεια σε πλάγια γραμμή) (σχέσεις συγγένειας εξ αίματος). Η εγγύτητα της συγγένειας καθορίζεται με βάση τους βαθμούς συγγένειας. Αυτοί ορίζονται σύμφωνα με τον αριθμό των γεννήσεων που συνδέουν τα πρόσωπα. Οι σχέσεις συγγένειας ρυθμίζονται με τον ίδιο τρόπο σε Γερμανία και Ελλάδα. Στην Ελλάδα μπορούν να ισχύουν συμπληρωματικά προς τους ορισμούς σχέσεων συγγένειας που ισχύουν στο αστικό δίκαιο και ορισμοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος. Αυτό όμως ισχύει μόνο για την περίπτωση των νονών και των μαρτύρων σύναψης γάμου και για τις σχέσεις εκκλησιαστικού δικαίου, που προκύπτουν από αυτές τις ιδιότητες και μοιάζουν με σχέσεις συγγένειας. Οι σχέσεις αυτές δεν έχουν καμία νομική σημασία. Οι γονείς και τα τέκνα είναι π.χ. συγγενείς πρώτου βαθμού σε ευθεία γραμμή, οι θείοι και ανιψιοί συγγενείς τρίτου βαθμού σε πλάγια γραμμή. Το τέκνο γονέων που δεν είναι νυμφευμένοι μεταξύ τους έχει σχέση συγγένειας και με τους δύο γονείς. Η συγγένεια περιλαμβάνει και τα υιοθετημένα τέκνα. Η στενή συγγένεια αποτελεί αιτία απαγόρευσης γάμου. Οι συγγενείς ενός/μίας συζύγου συνδέονται με τον/την άλλο/-η σύζυγο εξ αγχιστείας. Οι σύζυγοι δεν συνδέονται μεταξύ τους με σχέση συγγένειας. Ως συγγένεια νοείται σύμφωνα με το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας μόνο η συγγένεια εξ αίματος λόγω της καταγωγής από κοινό/-ους ανιόντα/- ες. Κατά συνέπεια, οι σύζυγοι δεν συνδέονται μεταξύ τους μέσω πραγματικής συγγένειας. Αντίθετα, ο γάμος δημιουργεί μία συγγένεια εξ αγχιστείας. Η συγγένεια σε ευθεία γραμμή συνδέει κατιόντες με ανιόντες (και σε περίπτωση υιοθεσίας), η συγγένεια σε πλάγια γραμμή συνδέει μεταξύ τους τους κατιόντες από κοινούς ανιόντες και η συγγένεια σε ανιούσα ή κατιούσα γραμμή συνδέει τους κατιόντες με τους ανιόντες τους και το αντίστροφο. Ο βαθμός της συγγένειας καθορίζεται σύμφωνα με τον αριθμό των γεννήσεων που συνδέουν τα πρόσωπα. Οι αδελφοί και αδελφές είναι συγγενείς β' βαθμού ή συγγενείς α' βαθμού σε πλάγια γραμμή. Συστήματα συγγένειας σύμφωνα με την καταγωγή: Πατρογραμμική συγγένεια: Το σύστημα συγγένειας σύμφωνα με την πατρική γραμμή (σε αυτό συγκαταλέγονται και τα τέκνα του υιού, όχι όμως τα τέκνα της θυγατέρας!) Μητρογραμμική συγγένεια: Το σύστημα συγγένειας σύμφωνα με τη μητρική γραμμή (σε αυτό συγκαταλέγονται και τα τέκνα της θυγατέρας, όχι όμως τα τέκνα του υιού) Είναι σημαντικό να γίνει αναφορά στον τρόπο υπολογισμού, από τον οποίο προέκυψε ο καθορισμός του βαθμού συγγένειας! 1 Πηγή: vgl. dazu auch: 9

10 Εκκλησιαστικό δίκαιο Κανονικό Δίκαιο (CIC) Σε αντιδιαστολή με τους συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς συγγένειας (πατέρας, μητέρα, αδελφή, αδελφός, θείος, αδελφή της προγιαγιάς, κλπ.), ο χαρακτηρισμός της συγγένειας με βάση τους βαθμούς ενημερώνει σχετικά με την εγγύτητα της συγγένειας. Τα τέκνα και οι γονείς τους είναι συγγενείς α' βαθμού (υπάρχει μία γέννηση που τους συνδέει), οι παππούδες και γιαγιάδες, οι εγγονοί/-ες και οι αδελφοί/-ες είναι συγγενείς β' βαθμού (δύο γεννήσεις που τους συνδέουν), οι θείοι, θείες, ανιψιοί και ανιψιές είναι συγγενείς γ' βαθμού (τρεις γεννήσεις που τους συνδέουν), κοκ. Στο κανονικό δίκαιο της καθολικής εκκλησίας χρησιμοποιούνταν έως το 1983 ένα διαφορετικό είδος καθορισμού του βαθμού συγγένειας, το οποίο εξακολουθεί ωστόσο να ισχύει μέχρι σήμερα στο δίκαιο της ορθόδοξης εκκλησίας και κατά συνέπεια ισχύει στην Ελλάδα: Στην ευθεία γραμμή, ο βαθμός συγγένειας αντιστοιχεί σε αυτόν του αστικού δικαίου, ενώ στην πλάγια γραμμή υπολογίζονται οι γενιές έως τον κοινό ανιόντα. Ως βαθμός της συγγένειας θεωρείται το μεγαλύτερο από τα δύο αυτά νούμερα. Έτσι, τόσο ο θείος με την ανιψιά, όσο και ο εξάδελφος με την εξαδέλφη είναι συγγενείς β βαθμού. Ο CIC είναι ο Κώδικας του εκκλησιαστικού δικαίου της καθολικής εκκλησίας, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ, στην τότε ισχύουσα έκδοσή του, την πρώτη Κυριακή της περιόδου νηστείας 4 εβδομάδων πριν από τη εορτή των Χριστουγέννων (Advent) του Έως το 1983, ο υπολογισμός στο εκκλησιαστικό δίκαιο (με βάση τον Κώδικα CIC του 1917) γινόταν σύμφωνα με το παλαιογερμανικό δίκαιο! Καθώς όμως το ρωμαϊκό σύστημα μέτρησης κυριάρχησε εκτός του εκκλησιαστικού δικαίου, ο Κώδικας του 1983 υιοθέτησε και αυτός το εν λόγω σύστημα. Ο CIC μετά το 1983; Κανόνας Η συγγένεια εξ αίματος υπολογίζεται με βάση γραμμές και βαθμούς. 2. Στην ευθεία γραμμή, ο αριθμός των βαθμών αντιστοιχεί στον αριθμό των γεννήσεων (*) ή των προσώπων, με την εξαίρεση του αρχικού ανιόντα. Η συγγένεια σε ευθεία γραμμή αναφέρεται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, όπου η σχέση συγγένειας ακολουθεί μία ευθεία γραμμή (πατέρας παππούς προπάππους) (A) (παππούς) (*) υιός (B) (*) εγγονός 2 10

11 Ένα παράδειγμα: Ο παππούς συνδέεται με τον εγγονό του μέσω «συγγένειας β βαθμού». (όπως και στο Ρωμαϊκό δίκαιο) 3. Στην πλάγια γραμμή, ο αριθμός των βαθμών αντιστοιχεί στον αριθμό των προσώπων και στις δύο γραμμές, με την εξαίρεση του αρχικού ανιόντα. Παρατήρηση: VP (παππούς / προπάππους) (*) υιός (A) (*) εγγονός (*) υιός (*) εγγονός (B) (*) δισέγγονος Ο γερμανικός Αστικός Κώδικας (BGB) υπολογίζει τις σχέσεις συγγένειας σύμφωνα με το ρωμαϊκό Δίκαιο. Οι ακόλουθοι ορισμοί βαθμών και σχέσεων συγγένειας ισχύουν σε Γερμανία και Ελλάδα: Γονείς 3 Η λέξη γονείς χρησιμοποιείται συνήθως ως χαρακτηρισμός για τους άμεσους ανιόντες ενός προσώπου. Στην περίπτωση υιοθεσίας γίνεται λόγος και για «Adoptiveltern» (γονείς από υιοθεσία). Γενικά γίνεται διάκριση μεταξύ βιολογικής, νομικής και κοινωνικής γονικής ιδιότητας (Elternschaft). Η λέξη «Eltern» (γονείς) χρησιμοποιείται μόνο στον πληθυντικό. Πρόκειται για παραφθορά της λέξης «Älteren» (παλαιότεροι), αλλά ο ενικός της τύπος, «Elter» ή «Älterer(r)», δεν χρησιμοποιείται πλέον καθόλου. Γι αυτό και για τον ενικό τύπο χρησιμοποιείται ο όρος «Elternteil» (γονέας). Οι γονείς ωστόσο είναι πάντοτε μόνο δύο, ο πατέρας και η μητέρα. Σε ομοφυλοφιλικές οικογένειες ακολουθούνται διαφορετικές λύσεις. Σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, δύο άνδρες ή δύο γυναίκες μπορούν επίσης να είναι γονείς ενός τέκνου. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ βιολογικού γονέα και γονέα με δικαίωμα επιμέλειας. Η διάκριση αυτή δεν υφίσταται στο ελληνικό δίκαιο

12 Γονείς = Πατέρας + Μητέρας: Στο πλαίσιο της γενετικής (ή φυσικής, βιολογικής) καταγωγής, ο κάθε άνθρωπος έχει ένα ζευγάρι γονέων. Ο γονέας του ανδρικού φύλου ονομάζεται πατέρας, ο γονέας του θηλυκού φύλου μητέρα. Οι γονείς είναι συγγενείς πρώτου βαθμού. Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται για τον πατέρα στην καθομιλουμένη (γερμανική) είναι: Pa, Papa, Papi, Paps και Vati, και για τη μητέρα: Ma, Mama, Mami, Mueti, Mutsch και Mutti. Λόγω της προόδου στον ιατρικό τομέα (τεχνητή γονιμοποίηση, κλωνοποίηση) και των αλλαγών στο νομικό σύστημα (σχέση δηλωμένης συμβίωσης και υιοθεσία θετού τέκνου) καθίσταται σε ορισμένες περιπτώσεις απαραίτητη μία πιο εξειδικευμένη ορολογία, π.χ. φέρουσα ή παρένθετη μητέρα (Leihmutter). Μία ακόμα μορφή γονικής ιδιότητας είναι αυτή που αναφέρεται στο υιοθετημένο τέκνο, το οποίο νομικά και de facto, αν και όχι βιολογικά, αντιστοιχεί πλήρως στο φυσικό τέκνο. Στη Γερμανία θεωρείται ως πατέρας ο νυμφευμένος με τη μητέρα άνδρας, εφόσον η πατρότητά του δεν έχει προσβληθεί επιτυχώς ( 1592 ff BGB). Οι γονείς είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανήλικων τέκνων τους και διαθέτουν το δικαίωμα της επιμέλειάς τους ( 1626 ff BGB). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. θάνατος γονέων, ανικανότητα επιμέλειας, κτλ.) το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να αφαιρέσει την επιμέλεια από τους γονείς ή να ορίσει κηδεμόνα. Η διάταξη αυτή ισχύει και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, οι νυμφευμένοι σύζυγοι ισχύουν πάντοτε ως γονείς. Ο σύζυγος (Ehepartner) είναι το πρόσωπο, με το οποίο έχει συναφθεί γάμος. Στη μονογαμία, ένα πρόσωπο μπορεί να έχει έναν/μία σύζυγο κατά το μέγιστο. Ο σύζυγος ανδρικού φύλου ονομάζεται Ehemann, η σύζυγος θηλυκού φύλου Ehefrau. O γάμος δεν δημιουργεί σχέση συγγένειας μεταξύ των συζύγων. Αυτοί δεν συνδέονται κατά κανόνα ούτε μέσω συγγένειας εξ αίματος. Οι σύζυγοι συνδέονται όμως εξ αγχιστείας. Οι χαρακτηρισμοί Ehegatte για το σύζυγο και Ehegattin για τη σύζυγο είναι κάπως παλαιότεροι. Στον πληθυντικό, χρησιμοποιούνται οι λέξεις Ehegatten και Eheleute (σύζυγοι). Ο σύντροφος δηλωμένης συμβιώσεως (Lebenspartner) είναι το πρόσωπο του ίδιου φύλου, με το οποίο έχει συναφθεί σχέση δηλωμένης συμβίωσης (Lebenspartnerschaft). Ο θηλυκός τύπος είναι Lebenspartnerin. Οι προϋποθέσεις για τη σύσταση μίας σχέσης δηλωμένης συμβίωσης είναι τόσο στη Γερμανία, όσο και στην Ελλάδα οι ίδιες με αυτές που ισχύουν για τα νυμφευμένα ζεύγη. Υποχρεούνται μάλιστα να υποβάλλουν τα ίδια έγγραφα στο ληξιαρχείο, από τα οποία θα πρέπει να τεκμαίρεται, ότι τα πρόσωπα δεν συνδέονται συγγενικά μεταξύ τους με τρόπο παράνομο για τη σύναψη μία σχέσης δηλωμένης συμβίωσης. Ως απόρροια της σχέσης δηλωμένης συμβίωσης προκύπτουν για τις συνδεόμενες οικογένειες οι ίδιες σχέσεις αγχιστείας με αυτές που προκύπτουν μεταξύ των οικογενειών των ετεροφυλόφιλων συζύγων. Στη σύναψη της σχέσης δηλωμένης συμβίωσης επιτρέπονται κατά την ληξιαρχική τελετή δύο μάρτυρες σύναψης γάμου. Οι καταχωρημένοι σύντροφοι μπορούν, όπως και τα νυμφευμένα ζευγάρια, να επιλέξουν ένα κοινό οικογενειακό όνομα ή να διατηρήσουν το όνομα γέννησής του. Στην Ελλάδα, η ορθόδοξη εκκλησία δεν αναγνωρίζει τις ομοφυλόφιλες σχέσεις δηλωμένης συμβίωσης. Αυτές δεν 12

13 καταχωρούνται στα εκκλησιαστικά μητρώα. Η μόνη μορφή αναγνώρισης είναι η αστικού δικαίου ληξιαρχική καταχώρηση με συμβολαιογραφική επικύρωση. Οι έννοιες Gatte και Gattin έχουν αρχίσει πρόσφατα να χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιπτώσεις και για τους συντρόφους δηλωμένης συμβίωσης, δεν απαντώνται όμως σε καμία νομική διάταξη της Ελλάδας ή της Γερμανίας. Στις σχέσεις δηλωμένης συμβίωσης, οι σύντροφοι αλληλοαποκαλούνται ως «ο φίλος μου» ή «η φίλη μου». Στη Γερμανία, και συγκεκριμένα στα ομόσπονδα κρατίδια του Βερολίνου, της Βρέμης, της Κάτω Σαξονίας και του Saarland, έχουν ξεκινήσει προσπάθειες προκειμένου να επιτραπεί νομικά ο χαρακτηρισμός «Ehemann» ή «Ehefrau» (ο/η σύζυγος) και για τις σχέσεις δηλωμένης συμβίωσης. Τα τέκνα είναι οι άμεσοι κατιόντες ενός προσώπου. Το τέκνο ανδρικού φύλου ονομάζεται υιός, το τέκνο θηλυκού φύλου θυγατέρα. Η σχέση συγγένειας με τα τέκνα είναι α' βαθμού. Τα υιοθετημένα τέκνα θεωρούνται και αυτά συγγενικά πρόσωπα, ενώ η νόμιμη συγγένειά τους με τους βιολογικούς τους γονείς καταργείται ουσιαστικά μέσω της υιοθεσίας (μόνο η απαγόρευση γάμου ή σχέσης δηλωμένης συμβίωσης εξακολουθεί να ισχύει). Οι αδελφοί/-ες είναι τα υπόλοιπα κοινά τέκνα των γονέων ή τα τέκνα της μητέρας ή του πατέρα με άλλον σύντροφο (αμφιθαλείς αδελφοί/-ες) ή τα τέκνα από νέους/-ες συζύγους ή συντρόφους δηλωμένης συμβίωσης (θετοί/-ες αδελφοί/-ες). Ο αρσενικός τύπος είναι αδελφός, ο θηλυκός τύπος είναι αδελφή. Οι αδελφοί/-ες είναι, από νομική σκοπιά, συγγενείς β' βαθμού (δύο γεννήσεις που τους συνδέουν). Οι αμφιθαλείς αδελφοί/-ες έχουν τους ίδιους ανιόντες, οι ετεροθαλείς αδελφοί/-ες είτε κοινό πατέρα είτε κοινή μητέρα. Ως θείος (αρσενικός τύπος) και θεία (θηλυκός τύπος) χαρακτηρίζονται τα ακόλουθα πρόσωπα: Αδελφοί/-ες των γονέων: Αυτοί είναι συγγενείς γ βαθμού (συνδέονται συγγενικά μέσω των ανιόντων β' βαθμού, δηλ. παππούδων και γιαγιάδων). Ο θείος β βαθμού είναι ο εξάδελφος α βαθμού του πατέρα ή της μητέρας. Γενικά, δεν γίνεται πλέον λόγος για θείους ή θείες τρίτου βαθμού. Αυτοί/-ες θα ήταν οι εξάδελφοι/-ες β' βαθμού του πατέρα ή της μητέρας. Στις μεγάλες οικογένειες, οι μακρινοί συγγενείς αποκαλούνται εξάδελφοι ή εξαδέλφες χωρίς αναφορά του βαθμού συγγένειας. Ο θείος μπορεί να είναι τόσο ο αδελφός του πατέρα, όσο και ο αδελφός της μητέρας. Προτού η γερμανική γλώσσα δανειστεί τους όρους Onkel και Tante (θείος και θεία) από τη γαλλική, χρησιμοποιούνταν για τον αδελφό και την αδελφή του πατέρα οι χαρακτηρισμοί Vetter και Base, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν αργότερα για τα τέκνα τους. Οι έννοιες Vetter και Base χρησιμοποιούνταν και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται (σε ορισμένες περιοχές) για πιο μακρινούς συγγενείς. Τα τέκνα προτρέπονται ορισμένες φορές να αποκαλούν και μη συγγενικά πρόσωπα, όπως π.χ. φίλους των γονέων, γείτονες ή παιδαγωγούς, ως θείους ή θείες. Οι νονοί, ασχέτως του βαθμού συγγένειας, συχνά χαρακτηρίζονται και προσφωνούνται ως θείος ή θεία («Patenonkel», «Patentante»). Σύμφωνα με το κανονικό δίκαιο, έως το 1983 ίσχυε απαγόρευση σύναψης γάμου μεταξύ «βαφτιστικού» και νονού. Από την έναρξη ισχύος του CIC το 1983 δεν υφίσταται πλέον αυτή η απαγόρευση. Το παράδειγμα αυτό καθιστά σαφές, ότι η συγγένεια δεν 13

14 αναφέρεται μόνο σε μία αμιγώς σεξουαλικοποιημένη και εξ αίματος σχέση μεταξύ προσώπων, αλλά ορίζει και προσδιορίζει πολύ περισσότερο μία πολυεπίπεδη κοινότητα ατόμων, που διέπεται από διαφορετικές ερμηνείες. Ως ανιψιοί (αρσενικός τύπος) και ανιψιές (θηλυκός τύπος) χαρακτηρίζονται τα τέκνα των αδελφών. Ως ανιψιοί και ανιψιές χαρακτηρίζονται πέραν αυτού και τα τέκνα του κουνιάδου ή της κουνιάδας, με τα οποία δεν υπάρχει σχέση συγγένειας, αλλά εξ αγχιστείας. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν τόσο στη Γερμανία, όσο και στην Ελλάδα. Ανιψιός α βαθμού = υιός της αδελφής ή του αδελφού (κοινοί γονείς) Ανιψιός β βαθμού = υιός εξαδέλφης α βαθμού ή εξαδέλφου α βαθμού. (Κοινός ανιόντας β βαθμού, δηλ. κοινός παππούς ή κοινή γιαγιά ένας εξ αυτών με συγγενική σχέση, ο άλλος με σχέση εξ αγχιστείας.) Ανιψιός γ βαθμού = υιός εξαδέλφης β βαθμού ή εξαδέλφου β βαθμού. (Κοινός ανιόντας γ βαθμού, δηλ. κοινός προπάππους ή κοινή προγιαγιά ένας εξ αυτών με συγγενική σχέση, ο άλλος με σχέση εξ αγχιστείας.) Τα παραδείγματα αυτά ισχύουν με τον ίδιο τρόπο και για τους θηλυκούς τύπους, π.χ. ανιψιά α' βαθμού = θυγατέρα της αδελφής ή του αδελφού, κτλ. Ο εξάδελφος (Cousin ή Vetter) α βαθμού είναι το αρσενικό τέκνο και η εξαδέλφη (Cousine, Kusine (εκγερμανισμένη εκδοχή) ή Base) α' βαθμού το θηλυκό τέκνο ενός θείου ή θείας με συγγενική σχέση, δηλαδή όχι μόνο με σχέση εξ αγχιστείας. Με άλλα λόγια, πρόκειται για τους ανιψιούς και τις ανιψιές των γονέων ενός προσώπου. Με τους εξαδέλφους και τις εξαδέλφες του, συνδέεται κανείς από νομικής άποψης με συγγένεια δ βαθμού (πρβλ σ. 3 BGB). Ο «α βαθμός» δηλώνει πως πρόκειται για το τέκνο ενός θείου ή μίας θείας και όχι για ένα μακρινότερο συγγενή σε πλάγια γραμμή. Στην καθολική εκκλησία, η συγγενική σχέση μεταξύ εξαδέλφων α βαθμού συνιστά κώλυμα γάμου, το οποίο μπορεί ωστόσο να παρακαμφθεί. Το αστικό δίκαιο των περισσότερων χωρών (εξαίρεση αποτελούν ορισμένες κοινοπολιτείες των ΗΠΑ, η Κορέα, οι Φιλιππίνες και πολλές βαλκανικές χώρες) επιτρέπει τη σύναψη γάμου μεταξύ εξαδέλφου και εξαδέλφης. Αναφορά του βαθμού Η αναφορά του βαθμού συγγένειας σε εξαδέλφους/-ες συνηθίζεται μεν, είναι όμως σπανίως ορθή, καθώς η σωστή χρήση τέτοιων χαρακτηρισμών παραμένει άγνωστη στους περισσότερους. Συχνά χρησιμοποιείται ομοιόμορφα - και εσφαλμένα - ο χαρακτηρισμός «Großcousin» για όλους τους σχετικά μακρινούς συγγενείς π.χ. και για τους ανιψιούς και τις ανιψιές διαφορετικού βαθμού. Ο κάθε βαθμός πέρα από τον πρώτο αυξάνει την παλαιότερη γενιά που περιλαμβάνεται στη συγγενική σχέση κατά μία, χωρίς να αλλάζουν οι γενιές των ατόμων που συγκρίνονται. Αυτό σημαίνει, ότι οι εξάδελφοι ενός ορισμένου βαθμού βρίσκονται πάντοτε στην ίδια γενιά (μία συγκεκριμένης γραμμής προγόνων). Οι χαρακτηρισμοί των βαθμών συγγένειας σε πλάγια γραμμή που ακολουθούν δεν ταυτίζονται με το νομικό ορισμό του βαθμού συγγένειας. 14

15 Συγκρινόμενοι Γονείς Πρώτοι κοινοί ανιόντες Γενεά Βαθμός συγγένειας Αδελφοί/-ες οι ίδιοι γονείς 0 2 ανιόντες β' βαθμού Εξάδελφοι/-ες (α βαθμού) αδελφοί/-ες (παππούδες και 1 4 γιαγιάδες) ανιόντες γ βαθμού Εξάδελφοι/-ες β βαθμού εξάδελφοι/-ες (προπαππούδες και 2 6 προγιαγιάδες) Εξάδελφοι/-ες γ βαθμού εξάδελφοι/-ες β βαθμού ανιόντες δ βαθμού (προπροπαππούδες και προπρογιαγιάδες) 3 8 εξάδελφοι/-ες n-1 Εξάδελφοι/-ες n βαθμού ανιόντες n 1 βαθμού n 2 (n+1) βαθμού Εξάδελφοι/-ες (n+1) εξάδελφοι/-ες n ανιόντες n βαθμού n+1 2 (n+2) βαθμού βαθμού Παραδείγματα: Μία εξαδέλφη β βαθμού είναι η θυγατέρα του εξαδέλφου ενός γονέα. Για μία τέτοια σχέση συγγένειας χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιοχές και οι χαρακτηρισμοί «Großcousin(e)» και «Kleincousin(e)». Οι κοινοί ανιόντες είναι οι ανιόντες γ' βαθμού (προπαππούδες και προγιαγιάδες). Ένας εξάδελφος γ' βαθμού: Με τον εξάδελφο αυτό έχει κανείς έναν κοινό ανιόντα δ βαθμού (προ-προπάππου). Για να γίνει καλύτερα κατανοητό: Ο προ-προπάππους έχει δύο τέκνα, αυτά είναι αδελφοί/-ες, τα τέκνα των αδελφών είναι εξάδελφοι/-ες α βαθμού, τα τέκνα των εξαδέλφων είναι εξάδελφοι/-ες β βαθμού και τα τέκνα των τελευταίων είναι εξάδελφοι/-ες γ βαθμού. Μετρώνται δηλαδή ουσιαστικά οι γενεές. Οι αδελφοί/-ες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σύμφωνα με το σύστημα αυτό ως εξάδελφοι/-ες «μηδενικού βαθμού». Όσο ο αριθμός των γενεών αυξάνεται, η αναφορά του βαθμού συγγένειας με τους/τις εξαδέλφους/-ες τείνει να παραλείπεται. Η μόνη αναφορά που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι στην ύπαρξη κοινών προγόνων. Ως κουνιάδος ή κουνιάδα ορίζεται ο/η σύζυγος του/της αδελφού/-ης, οι αδελφοί/-ες του/της συζύγου. Οι κουνιάδοι και κουνιάδες δεν συνδέονται μέσω συγγενικής σχέσης, αλλά εξ αγχιστείας. Οι χαρακτηρισμοί για τους αδελφούς/-ες των κουνιάδων «Schwagersbruder» και «Schwagersschwester» έχουν καταστεί πλέον αδόκιμοι. 15

16 Με τη χρήση του προθέματος Groß- ορίζεται κατά κανόνα μία σχέση συγγένειας που απέχει δύο γενιές. Οι δόκιμες χρήσεις του είναι οι εξής: Großeltern (ανιόντες α βαθμού, δηλ. παππούδες και γιαγιάδες) = οι γονείς των γονέων, Großmutter (γιαγιά) = η μητέρα ενός γονέα, γνωστή στην καθομιλουμένη και ως Oma ή Omi, Großmama, Omama (νότια Γερμανία), Großvater (παππούς) = ο πατέρας ενός γονέα, γνωστός στην καθομιλουμένη και ως Opa ή Opi, Opapa (νότια Γερμανία) Großtante = η θεία ενός γονέα Großonkel = ο θείος ενός γονέα Großneffe και Großnichte = υιός/θυγατέρα ενός/μίας ανιψιού/-ιας Οι όροι «Großcousin» και «Großcousine» χρησιμοποιούνται με ανόμοιο τρόπο και αποκλίνουν από το σύστημα που περιγράφηκε παραπάνω. Χαρακτηρίζουν συγγενικά πρόσωπα από την αμέσως προηγούμενη, την ίδια ή την επόμενη νεότερη γενιά. Πρόκειται σε αυτές τις περιπτώσεις είτε για τον/την εξάδελφο/-η ενός γονέα (θείο ή θεία β βαθμού), είτε για τον υιό ή τη θυγατέρα ενός/μίας θείου/θείας β' βαθμού (εξάδελφος/-η β' βαθμού) είτε για τον υιό ή τη θυγατέρα ενός/μίας εξαδέλφου/-ης (ανιψιός/-α β βαθμού). Ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται και όταν ο ακριβής βαθμός της συγγένειας των εξαδέλφων ή ανιψιών δεν είναι γνωστός. Ούτως ή άλλως, πάντως, ο όρος αυτός δεν είναι απαραίτητος, καθώς οι βαθμοί συγγένειας για τον «Großcousin» ορίζονται ήδη, όπως περιγράφηκε παραπάνω, από άλλους χαρακτηρισμούς σχέσεων συγγένειας. Το λήμμα Enkel- χαρακτήριζε αρχικά τη σχέση συγγένειας με βάση τα τέκνα: Enkelkinder (εγγονοί/-ες) = τα τέκνα ενός τέκνου (γνωστά στην Ελβετία και ως Großkind), Enkelsohn (εγγονός) = ο υιός ενός τέκνου, Enkeltochter (εγγονή) = η θυγατέρα ενός τέκνου. Σήμερα ωστόσο χρησιμοποιούνται απλώς οι όροι Enkel = εγγονοί/-ες ή εγγονός, Enkelin = εγγονή. Το λήμμα Schwieger- δεν χαρακτηρίζει πραγματική συγγένεια, αλλά συγγένεια εξ αγχιστείας και καλύπτει τους συγγενείς του/της συζύγου ή του/της συντρόφου δηλωμένης συμβίωσης. Schwiegermutter (πεθερά) = η μητέρα του/της συζύγου Schwiegervater (πεθερός) = ο πατέρας του/της συζύγου Schwager (κουνιάδος) = είτε ο αδελφός του/της συζύγου είτε ο σύζυγος της αδελφής Schwägerin (κουνιάδα) = είτε η αδελφή του/της συζύγου είτε η σύζυγος του αδελφού Schwiegeronkel/tante = θείος ή θεία του/της συζύγου. Το πρόθεμα Ur- χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με τα Groß- και Enkel-, μπορεί ωστόσο να προταθεί περισσότερες από μία φορά σε μία λέξη. Κάθε αναφορά του Urμεταθέτει το σημείο αφετηρίας της αναφοράς της συγγένειας ένα βήμα προς την αντίστοιχη κατεύθυνση. 16

17 Παραδείγματα: Urgroßmutter (προγιαγιά) = Η μητέρα ενός παππού ή μίας γιαγιάς. Ururgroßmutter (προ-προγιαγιά) = Η μητέρα μίας προγιαγιάς ή ενός προπάππου. Ο προ-προπάππους ονομάζεται και «Altvater». Urenkel (δισέγγονος/δισέγγονα) = Είτε τα τέκνα ενός/μίας εγγονής (πληθυντικός) είτε ο υιός ενός εγγονού (ενικός δόκιμος και ο όρος: «Urenkelsohn»). Ο όρος «Urenkel» χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και για οποιουσδήποτε άλλους κατιόντες των εγγονών. Urenkelin (δισέγγονη) = Η θυγατέρα ενός εγγονού (δόκιμος και όρος: «Urenkeltochter»). Ururenkel(-sohn) = Ο εγγονός ενός/μίας εγγονού/-ης. Ως «Urahn» μπορεί να χαρακτηριστεί οποιοσδήποτε πρόγονος των ανιόντων β' βαθμού (δηλ. παππούδων και γιαγιάδων). Το πρόθεμα Halb- καταδεικνύει ότι η σχέση συγγένειας υφίσταται μέσω ενός μόνο ανιόντα της παλαιότερης σχετικής γενιάς και όχι και των δύο. Το πρόθεμα αυτό ισχύει ωστόσο μόνο για άμεσους/ ες αδελφούς/-ες και χρησιμοποιείται όταν ο ομιλητής επιθυμεί να δώσει έμφαση σε αυτή την ιδιαιτερότητα. Ο Halbbruder (αμφιθαλής αδελφός) είναι κατά συνέπεια ο αδελφός, με τον οποίο το εν λόγω πρόσωπο έχει κοινό μόνο ένα γονέα. Το ίδιο ισχύει για την Halbschwester (αμφιθαλή αδελφή). Προκειμένου να καταδειχθεί η διάκριση μεταξύ αυτών και των ετεροθαλών αδελφών, χρησιμοποιείται και ο όρος «halbbürtige Geschwister». Αντίθετα, ο χαρακτηρισμός «Stiefgeschwister» (θετοί/-ες αδελφοί/-ες) που χρησιμοποιείται ενίοτε σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι λανθασμένος. Οι αμφιθαλείς αδελφοί/-ες δεν μπορούν να νυμφευθούν σε καμία περίπτωση στη Γερμανία, ούτε να προβούν σε σύναψη σχέσης δηλωμένης συμβίωσης σε αντίθεση με τους/τις θετούς/-ες αδελφούς/-ες, αφού οι τελευταίοι/-ες δεν έχουν κανένα κοινό γονέα. Το πρόθεμα Halb- χρησιμοποιείται ωστόσο και σε γενικότερες περιστάσεις. Ο Halbonkel είναι π.χ. σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό ο αμφιθαλής αδελφός ενός γονέα, ενώ ο Halbcousin ο υιός αυτού. Το ίδιο ισχύει και για τους αντίστοιχους όρους του θηλυκού φύλου. Το πρόθεμα Stief- (θετός) χαρακτηρίζει ένα μη συγγενικό πρόσωπο, με το οποίο υπάρχει σχέση εξ αγχιστείας μέσω της σύναψης γάμου ή σχέσης δηλωμένης συμβίωσης ενός γονέα. Η θετή μητέρα είναι η μεταγενέστερη σύζυγος του πατέρα. Αντίστοιχα, ο θετός πατέρας είναι ο μεταγενέστερος σύζυγος της μητέρας. Οι σχέσεις θετών γονέων μπορούν να ισχύσουν και για την περίπτωση τέκνων που έχουν προκύψει εκτός γάμου. Ο όρος «θετοί γονείς» δεν ισχύει ωστόσο για γονείς που υιοθετούν ένα τέκνο. Το πρόθεμα Adoptiv- (από υιοθεσία) χαρακτηρίζει μία σχέση συγγένειας που έχει προκύψει μέσω υιοθεσίας. Υπάρχει η δυνατότητα υιοθεσίας τόσο φυσικών συγγενικών, όσο και μη φυσικών συγγενικών προσώπων, με την τελευταία περίπτωση να αποτελεί τον κανόνα. Τα μη φυσικά συγγενικά, υιοθετημένα τέκνα καταλαμβάνουν από νομικής άποψης τη θέση ενός συγγενικού προσώπου σε μία οικογένεια υιοθεσίας. Έτσι το υιοθετημένο τέκνο δεν αποτελεί μεν φυσικό τέκνο της οικογένειας υιοθεσίας του, αλλά εξισούται με ένα φυσικό τέκνο της οικογένειας υιοθεσίας, γεγονός που σημαίνει ότι έχει π.χ. συγγενική κληρονομική σχέση με τους 17

18 γονείς, ακριβώς όπως και ένα βιολογικό τέκνο αυτών. Ταυτόχρονα, η υιοθεσία του τέκνου δημιουργεί συγγενική σχέση με τα υπόλοιπα (φυσικά ή άλλα μη φυσικά υιοθετημένα) τέκνα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ορισμένες περιπτώσεις σε προβλήματα, ειδικά στην περίπτωση των μεγαλύτερων σε ηλικία τέκνων (απαγόρευση γάμου, απαγόρευση σχέσης δηλωμένης συμβίωσης). Ο βαθμός συγγένειας καθορίζει την εγγύτητα της συγγένειας ενός προσώπου με ένα άλλο. Σύμφωνα με το νομικό ορισμό της 1589 εδάφιο. 1 σημείο 3 του Αστικού Κώδικα (BGB), ο βαθμός συγγένειας καθορίζεται σύμφωνα με τον αριθμό των γεννήσεων που συνδέουν τα πρόσωπα και προσομοιάζει έτσι σε μεγάλο βαθμό στον ιατρικό ορισμό της συγγένειας. Το αυτό ισχύει και για τον καθορισμό του βαθμού της συγγένειας εξ αγχιστείας, καθώς ο ορισμός της 1590 εδάφιο 1 σημείο 2 του BGB βασίζεται σε αυτόν της 1589 εδάφιο 1 σημείο 3 του BGB. Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και στην Ελλάδα. 18

19 Διδακτικοί στόχοι της ενότητας Διδακτικός στόχος της ενότητας "Συγγενικές Σχέσεις" είναι η διδασκαλία βασικών γνώσεων για το θέμα της συγγένειας στο γερμανικό και το ελληνικό δίκαιο. Η διδασκαλία των γνώσεων αυτών αλλά και η παροχή πρακτικών συμβουλών για τις καθημερινές εργασίες σε ένα δικηγορικό γραφείο γίνεται στη γερμανική και την ελληνική γλώσσα. Διδακτικοί στόχοι είναι: - Εξοικείωση με τους διαφορετικούς βαθμούς συγγένειας - Εξοικείωση με την ορολογία - Εκμάθηση της διάκρισης μεταξύ κανονικού και ρωμαϊκού δικαίου - Εκμάθηση της διάκρισης μεταξύ συγγένειας σε ευθεία γραμμή και συγγένειας σε πλάγια γραμμή - Ελληνικό και γερμανικό λεξιλόγιο για το θεματικό πεδίο συγγένεια - Ασκήσεις - Συνοδευτικό υλικό και έγγραφα - Βιβλιογραφικές παραπομπές Κρίσιμο είναι να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι ευαισθησία για τα διάφορα καθήκοντα και αρμοδιότητες στον επαγγελματικό τους τομέα. Οι διδακτικοί στόχοι της ενότητας αυτής είναι οι ίδιοι με τους διδακτικούς στόχους του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου που υπάρχει στη Γερμανία και τις συνοδευτικές στη διδακτική ύλη σχετικά με τις συγγενικές σχέσεις. Νέο στοιχείο στην ενότητα αυτή είναι η συμπλήρωση σχετικά με το νομικό καθεστώς στην Ελλάδα και τις εκεί ισχύουσες ρυθμίσεις. Γενικά, θα πρέπει να παρασχεθεί στους μαθητευόμενους μία ολοκληρωμένη εικόνα του όλου θεματικού πεδίου. Ο στόχος της ενότητας για τις σχέσεις συγγένειας είναι η διδασκαλία βασικών γνώσεων γύρω από το θέμα της συγγένειας στη Γερμανία και την Ελλάδα. Η διδασκαλία των γνώσεων, αλλά και η παροχή πρακτικών συμβουλών για τις καθημερινές εργασίες σε ένα δικηγορικό γραφείο γίνεται στη γερμανική και την ελληνική γλώσσα. 19

20 Χρονοδιάγραμμα Η ενότητα αυτή αποτελείται από μία μονάδα διδασκαλίας διάρκειας 90 λεπτών. Μπορεί να επαναληφθεί, αλλά και να διαφοροποιηθεί ως προς το τμήμα των ασκήσεων. Διάρκεια σε Περιεχόμενα διδασκαλίας λεπτά 1-2 Χαιρετισμός στη γερμανική και την ελληνική γλώσσα 3-8 Εισαγωγή στο θέμα των σχέσεων συγγένειας με ορισμό και ιστορικό υπόβαθρο στη γερμανική γλώσσα 9-13 Εισαγωγή στο θέμα των σχέσεων συγγένειας με ορισμό και ιστορικό υπόβαθρο στην ελληνική γλώσσα Διευκρίνιση των νομικών ζητημάτων και των διατάξεων στη γερμανική γλώσσα Διευκρίνιση των νομικών ζητημάτων και των διατάξεων στην ελληνική γλώσσα Ερωτήσεις και απαντήσεις, διαδοχικά στη γερμανική και στην ελληνική γλώσσα Ασκήσεις με παραδείγματα περιπτώσεων στη γερμανική γλώσσα Ασκήσεις με παραδείγματα περιπτώσεων στην ελληνική γλώσσα Συζήτηση των αποτελεσμάτων της άσκησης σε ΜΙΑ γλώσσα (της επιλογής των εκπαιδευτών) Σύντομη καταληκτική συζήτηση, αξιολόγηση, σύνοψη (σε ΜΙΑ γλώσσας της επιλογής των εκπαιδευτών) Υλικό - Ενημερωτικό υλικό για τους διδάσκοντες της παρούσας ενότητας - Ενημερωτικό υλικό για τους διδάσκοντες της παρούσας ενότητας - Ενημερωτικό υλικό για τους διδάσκοντες της παρούσας ενότητας - Ενημερωτικό υλικό για τους διδάσκοντες της παρούσας ενότητας - Ομαδική ή ατομική εργασία - Ομαδική ή ατομική εργασία 20

21 Υλικό διδασκαλίας για τους εκπαιδευτές Για την ενότητα Σχέσεις Συγγένειας δεν υπάρχει ουσιαστικά υλικό διδασκαλίας για τους εκπαιδευτές. Στο παράρτημα θα βρείτε περισσότερα έγγραφα, τα οποία μπορούν να διανεμηθούν στους μαθητευόμενους. Θα ήταν σκόπιμο να διανεμηθούν στους μαθητευομένους σε Ελλάδα και Γερμανία τα διαγράμματα με τις σχέσεις συγγένειας. 21

22 Ασκήσεις Άσκηση 1) Καταρτίστε έναν κατάλογο με τα ονόματα των μελών της οικογένειάς σας. Εισάγετέ τα με την ορθή ταξινόμηση στον προβλεπόμενο πίνακα (πίνακας 2). Εξηγήστε σε συνεργασία με το/τη συνάδελφό σας τον πίνακα στην ελληνική και τη γερμανική γλώσσα. 22

23 Τεστ / Αξιολόγηση Άσκηση 1) Σε τι αναφέρεται το λήμμα «Schwieger»; Άσκηση 2) Σε τι αναφέρεται το πρόθεμα «Enkel-»; Άσκηση 3) Περιγράψτε τον ορισμό του «βαθμού συγγένειας» Άσκηση 4) Αναφέρατε παραδείγματα συγγενών γ βαθμού Άσκηση 5) Αναφέρατε δύο διαφορές μεταξύ αμφιθαλών και θετών αδελφών 23

24 Λύσεις Λύση 1) Το λήμμα «Schwieger» δεν αναφέρεται σε πραγματική σχέση συγγένειας, αλλά σε συγγένεια εξ αγχιστείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις η σχέση δημιουργείται μέσω της σύναψης γάμου. Λύση 2) Το πρόθεμα Enkel- χαρακτήριζε αρχικά τη σχέση συγγένειας με βάση τα τέκνα: Enkelkinder (εγγονοί/-ες) = τα τέκνα ενός τέκνου (γνωστά στην Ελβετία και ως Großkind), Enkelsohn (εγγονός) = ο υιός ενός τέκνου, Enkeltochter (εγγονή) = η θυγατέρα ενός τέκνου. Σήμερα ωστόσο χρησιμοποιούνται απλώς οι όροι Enkel = εγγονοί/-ες ή εγγονός, Enkelin = εγγονή. Λύση 3) Ο βαθμός συγγένειας καθορίζει την εγγύτητα της συγγένειας ενός προσώπου με ένα άλλο. Σύμφωνα με το νομικό ορισμό της 1589 εδάφιο. 1 σημείο 3 του Αστικού Κώδικα (BGB), ο βαθμός συγγένειας καθορίζεται από τον αριθμό των γεννήσεων που συνδέουν τα πρόσωπα και προσομοιάζει έτσι σε μεγάλο βαθμό στον ιατρικό ορισμό της συγγένειας. Το αυτό ισχύει και για τον καθορισμό του βαθμού της συγγένειας εξ αγχιστείας, καθώς ο ορισμός της 1590 εδάφιο 1 σημείο 2 του BGB βασίζεται σε αυτόν της 1589 εδάφιο 1 σημείου 3 του BGB. Λύση 4) Θείος και θεία Λύση 5) Οι αμφιθαλείς αδελφοί/-ες έχουν έναν κοινό γονέα, οι θετοί αδελφοί/-ες δεν έχουν κανέναν κοινό γονέα. 24

25 Εξειδικευμένο λεξιλόγιο της συγκεκριμένης ενότητας Συγγένεια σε ευθεία γραμμή Συγγένεια σε πλάγια γραμμή Συγγένεια εξ αίματος Βαθμός συγγένειας Πατρογραμμική συγγένεια Μητρογραμμική συγγένεια Κανονικό Δίκαιο Ρωμαϊκό Δίκαιο Πατέρας Μητέρα Γονείς Σύζυγος Σύντροφος δηλωμένης συμβιώσεως Συγγένεια α βαθμού Συγγενείς γ βαθμού Αδελφοί/-ες Θείος και θεία Ανιψιοί και ανιψιές Εξάδελφοι και εξαδέλφες Κουνιάδος και κουνιάδα Ανιόντες β βαθμού (παππούδες και γιαγιάδες) 25

26 Βιβλιογραφία και πηγές Παραπομπές στο Διαδίκτυο

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. Άρθρο πρώτο Στη θέση των ήδη καταργηµένων µε το άρθρο 17 του Ν. 1329/1983 άρθρων 1455-1460 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω της ομοιότητας του γερμανικού και ελληνικού νομικού συστήματος δικαίου και της ευρείας διείσδυσης του ελληνικού συστήματος δικαίου στη

Λόγω της ομοιότητας του γερμανικού και ελληνικού νομικού συστήματος δικαίου και της ευρείας διείσδυσης του ελληνικού συστήματος δικαίου στη Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση Η συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων, διαφορετικού ή του ιδίου φύλου, με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης) καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

G. Verveniotis & Partners. Ενημερωτικό σημείωμα

G. Verveniotis & Partners. Ενημερωτικό σημείωμα G. Verveniotis & Partners Ενημερωτικό σημείωμα Η μεταβίβαση κινητών και ακινήτων με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομία και η φορολόγησή της με τον νέο ν.3842/2010 1 Το δικηγορικό γραφείο «Γ. Βερβενιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /..

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 01.09.2015 ΟΜΑΔΑ Α Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις δίνονται κάτω από κάθε ζήτημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλης κόλλας και δεν παραλαμβάνεται παρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Οκτώβριος 2011 ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Σχεδίου Νόμου για κληρονομιές κ.λπ. για υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ Φεβρουάριος 2012 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων 1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 1. Έντυπο αίτησης πολιτογράφησης. 2. Υπόδειγµα δήλωσης πολιτογράφησης. 3. Υπόδειγµα έκθεσης προξένου. 4. Υπόδειγµα πρακτικού ορκωµοσίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 1. Έντυπο αίτησης πολιτογράφησης. 2. Υπόδειγµα δήλωσης πολιτογράφησης. 3. Υπόδειγµα έκθεσης προξένου. 4. Υπόδειγµα πρακτικού ορκωµοσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Έντυπο αίτησης πολιτογράφησης 2. Υπόδειγµα δήλωσης πολιτογράφησης 3. Υπόδειγµα έκθεσης προξένου 4. Υπόδειγµα πρακτικού ορκωµοσίας 5. Υπόδειγµα ατοµικής δήλωσης εγγραφής σε ήµο 6. Υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Πρόγραμμα e-learning Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει την επιτακτική ανάγκη που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΟΜΑΔΑ Λ Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τι είναι η βιοπληροφορική; Αποκαλείται ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος προέκυψε από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013. ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013. ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:Φ.131360/12476/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 Αρ. Πρωτ. : 7147 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ: Σ07-ΓΕΝ/30-5-05. ΘΕΜΑ:Αναγνώριση γερµανικού χρόνου ασφάλισης λόγω ανατροφής παιδιών-πληροφοριακά έντυπα & έντυπα αιτήσεων

ΓΕ: Σ07-ΓΕΝ/30-5-05. ΘΕΜΑ:Αναγνώριση γερµανικού χρόνου ασφάλισης λόγω ανατροφής παιδιών-πληροφοριακά έντυπα & έντυπα αιτήσεων /ΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕ: Σ07-ΓΕΝ/30-5-05 ΘΕΜΑ:Αναγνώριση γερµανικού χρόνου ασφάλισης λόγω ανατροφής παιδιών-πληροφοριακά έντυπα & έντυπα αιτήσεων Σχετικά µε το ανωτέρω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Ταχυδρομικώς : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας»

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας» Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ../../.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ:../../.. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

ΤΙ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 ΤΙ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Από την 1 Μαρτίου 2007 άλλαξαν οι κλίμακες φόρου κληρονομιών δωρεών, γονικών παροχών, αλλά και το ύψος της γονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α )

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή Ελέγχου Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρο 3, παρ. 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Φορολογία & Καθεστώς Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών

Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Φορολογία & Καθεστώς Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Φορολογία & Καθεστώς Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Εισηγητής : Εμμανουήλ Ι. Βασιλάκης Σπουδάστριες: Αναστασία Η. Σαλούστρου 8703

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 20. ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. θα πραγματοποιούνται από την. έως τις. Ιουνίου 201. τις παρακάτω ώρες:.... Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συμπληρώνονται με ευκρινή, κεφαλαία γράμματα. Επώνυμο/όνομα συζύγου : Κωδ. 1.5 / 1.6 ΑΜΚΑ : Κωδ. 1.15 ΑΦΜ : Κωδ. 1.10

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 216/90 2030. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Επώνυμο του τέκνου.

Ν. 216/90 2030. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Επώνυμο του τέκνου. Ν. 216/90 2030 Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. (Έκδοση 2.0 24/10/12)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. (Έκδοση 2.0 24/10/12) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Έκδοση 2.0 24/10/12) Το Παράρτημα που ακολουθεί περιλαμβάνει: α) επισημάνσεις σχετικά με τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων ωφελούμενων της Πράξης σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) - Περιουσιολόγιο

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) - Περιουσιολόγιο ΓΕΝΙΚΑ Είναι κοινή αντίληψη ότι στη Χώρα μας είναι απαραίτητη η καταγραφή των ακινήτων, στην οποία πρέπει να προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου και ο ιδιοκτήτης του, έτσι ώστε να δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications

T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications www.blogica.gr B-foros : Φορολογία Κεφαλαίου T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications Σεπτέμεβριος 2014 Μ Ε το B-foros μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα φόρους Κληρονομιάς, Δωρεάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Διαζύγιο

KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Διαζύγιο Διαζύγιο 1438-1441 KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Διαζύγιο [Με το άρθρο 16 του Ν 1329/1983 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Εβδόμου Κεφαλαίου του Τετάρτου Βιβλίου του Αστικού Κώδικα, που αναφέρονται στο διαζύγιο (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ:.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:.. Αριθ. Πρωτ.:.. Ημερομηνία:.. Κωδικός :. ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 κατά το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :...2/69951... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία :...25.6.2014... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή.

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Η ιστοριογραμμή (ή γραμμή του χρόνου) αποτελεί εργαλείο καταγραφής γεγονότων σε χρονολογική σειρά, πολύ χρήσιμο για το μάθημα της Ιστορίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ X Αριθμ. Πρωτοκόλλου. Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία..20

ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ X Αριθμ. Πρωτοκόλλου. Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία..20 ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ X Αριθμ. Πρωτοκόλλου. Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία..20 ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 Κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ:.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:.. Αριθ. Πρωτ.:.. Ημερομηνία:.. Κωδικός :. ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 κατά το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Γεώργιος Κοντορίνης, Δημοτικός Σύμβουλος Solna, Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη ΗπόληSolna

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24-6-2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονομικό Δίκαιο Πρακτικός Οδηγός

Κληρονομικό Δίκαιο Πρακτικός Οδηγός Κληρονομικό Δίκαιο Πρακτικός Οδηγός ΣΕΙΡΑ : Πρακτικοί Οδηγοί Με πρωτοβουλία της δικηγορικής εταιρίας Αθανασιάδης Πήλιος - Γκενεράλης και τη στήριξη των συνεργαζόμενων επαγγελματιών (φοροτεχνικοί, αρχιτέκτονες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου «Τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού ικαίου» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ Άρθρο 1 Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 1350 τροποποιείται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 2012 ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία: 25/09/2014 ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 2. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας κοινής νόσου 4 3. Χρονικές Συντάξεις λόγω θανάτου ς προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 9 Για τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη:

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη: Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario): Επαρχιακό Πρόγραμμα Προτεινόμενων Υποψήφιων Μεταναστών (Provincial Nominee Programme) Πληροφορίες σχετικά με τους Φοιτητές εξωτερικού Οι μετανάστες φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Νόμου 344/1976 και άλλες διατάξεις.

Θέμα: Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Νόμου 344/1976 και άλλες διατάξεις. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 131360/12503/2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Κυπριακή Νομοθεσία αναφορικά με τα παιδία»

«Κυπριακή Νομοθεσία αναφορικά με τα παιδία» «Κυπριακή Νομοθεσία αναφορικά με τα παιδία» 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ: Contents 1. Περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος (Ν. Αρ. 216/1990)... 3 2. Περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νόμος (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

θετοί γονείς, θετά τέκνα, μεμνηστευμένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών καθώς και μνηστήρες αδελφών) 1. Στοιχεία του υπόχρεου

θετοί γονείς, θετά τέκνα, μεμνηστευμένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών καθώς και μνηστήρες αδελφών) 1. Στοιχεία του υπόχρεου ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ. Αριθμ. Πρωτοκόλλου... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:...29 6-2011..... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 1. Το ζήτημα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ) παρά το γεγονός ότι απασχολεί τη

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 1. Το ζήτημα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ) παρά το γεγονός ότι απασχολεί τη ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ 1. Το ζήτημα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ) παρά το γεγονός ότι απασχολεί τη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια τουλάχιστον,

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Φορέας Υλοποίησης Τόπος ιεξαγωγής : HELP : Στρασβούργο Ηµεροµηνία : 10-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Συµµετέχοντες : ΠέτροςΑλικάκος Πρωτοδίκης Σχόλια Το διήµερο 10 και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010»

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι) του 2007 194(Ι) του 2007

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ Οικογένειες με παιδιά κάτω των 2 ετών στις οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς Μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά

Διαβάστε περισσότερα