YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006"

Transcript

1 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 8 Ιουνίου :30-10:30 Χρήσιµα δεδοµένα: Κ w =10-14 Ατοµικές µάζες: Η=1 C=12 Ν=14 O=16 Κ=39 Μn=55 Br=80 I=127 Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από δύο µέρη: Μέρος Α και Μέρος Β. Το σύνολο των σελίδων εί οκτώ (8). Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. ΜΕΡΟΣ Α Το µέρος Α αποτελείται από 10 ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθµολογείται µε 3 µονάδες. Ερώτηση 1 Να ονοµάσετε τα οργανικά προϊόντα της αντίδρασης του βουτενίου-1 µε κάθε ένα από τα ακόλουθα αντιδραστήρια/συνθήκες και να γράψετε τη χηµική εξίσωση της κάθε αντίδρασης. (α) Υδροβρώµιο. (β) Βρώµιο διαλυµένο σε τετραχλωράνθρακα. (γ) Νερό σε όξινο περιβάλλον και θέρµανση. Ερώτηση 2 Να δείξετε µε χηµικές εξισώσεις, καθορίζοντας και τις συνθήκες των αντιδράσεων, πώς µπορεί να πραγµατοποιηθεί η ακόλουθη µετατροπή: ακετυλένιο βενζυλoβρωµίδιο (βρωµοµεθυλοβενζόλιο) 1

2 Ερώτηση 3 Αλκένιο Χ, µοριακού τύπου C 6 H 12, οξειδώνεται µε όξινο διάλυµα υπερµαγγανικού καλίου και δίνει δύο οργανικές ενώσεις που έχουν τον ίδιο αριθµό ατόµων άνθρακα. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών προϊόντων της οξείδωσης του αλκενίου Χ, το συντακτικό τύπο και το όνοµα του Χ. Ερώτηση 4 Να δείξετε µε υπολογισµούς πού περιέχεται περισσότερη αλκοόλη, σε 0,5 L µπύρας 5,5 ο ή σε 20 ml ζιβανίας 42 ο (αλκοολικών βαθµών); Ερώτηση 5 Να προτείνετε ένα αντιδραστήριο διαφορετικό σε κάθε περίπτωση για την πραγµατοποίηση των πιο κάτω µετατροπών σε ένα στάδιο, δίνοντας και τις κατάλληλες συνθήκες. (α) CΗ 3 CΟCH 2 CH 2 CΟΟH (β) CΗ 3 CΟCH 2 CH 2 CΟΟH (γ) CΗ 3 (CH 2 ) 7 CH=CH(CH 2 ) 7 CΟΟH CΗ 3 CΗ(ΟΗ)CH 2 CH 2 CΟΟH CΗ 3 CΗ(ΟΗ)CH 2 CH 2 CΗ 2 ΟH CΗ 3 (CH 2 ) 7 CH 2 CH 2 (CH 2 ) 7 CΟΟH Ερώτηση 6 Η αλκοόλη Α µε µοριακό τύπο C 4 H 10 O οξειδώνεται και δίνει την κετόνη Β. Αφυδάτωση της Α δίνει µίγµα τριών ισοµερών υδρογονανθράκων Χ, Ψ και Ζ. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους της αλκοόλης Α, της κετόνης Β και να ονοµάσετε τους υδρογονάνθρακες Χ, Ψ και Ζ. Ερώτηση 7 (α) Να βρείτε τον εµπειρικό τύπο του 1,4- διχλωροβενζολίου. (β) Να γράψετε το συντακτικό τύπο του δεύτερου µέλους της οµόλογης σειράς του 1,4- διχλωροβενζολίου. 2

3 Ερώτηση 8 Πόσα 1 ο, 2 ο, 3 ο και 4 ο άτοµα άνθρακα έχει το 2,2,4-τριµεθυλοπεντάνιο; Ερώτηση 9 Ένα αλκυλοϊωδίδιο Α περιέχει 8,45% κ.µ. άνθρακα. (α) Ποιος εί ο Μ.Τ. του Α; (β) ίνονται τα σηµεία ζέσεως του Α 42,5 o C και του CH o C. Πώς εξηγείται η µεγάλη διαφορά στα σ.ζ. των δύο αυτών ενώσεων; Ερώτηση 10 Σε δοκιµαστικό σωλήνα, που περιέχει 2 ml πυκνού θειικού οξέος και 2 ml µεθανικού οξέος, εφαρµόζουµε πώµα εφοδιασµένο µε ακροφύσιο. Θερµαίνουµε ελαφρά και πλησιάζουµε στο ακροφύσιο αναµµένο σπίρτο. Να γράψετε: (α) Τι παρατηρείται στο περιεχόµενο του δοκιµαστικού σωλήνα. (β) Τι παρατηρείται στο ακροφύσιο. (γ) Τη χηµική αντίδραση που πραγµατοποιείται στο δοκιµαστικό σωλήνα. (δ) Τη χηµική αντίδραση που πραγµατοποιείται στο ακροφύσιο. ΜΕΡΟΣ Β To µέρος Β αποτελείται από 7 ερωτήσεις (11 17). Ερώτηση 11 (Μονάδες 8) Nα γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Ε 1 - Ε 8 από τα ακόλουθα δεδοµένα: (α) Η ένωση Ε 1 έχει Μ.Τ. C 3 H 8 O και αντιδρά µε το νάτριο, Na. Επίσης αντιδρά µε I 2 /NaOH και δίνει κίτρινο ίζηµα. (β) Η ένωση Ε 2 έχει Μ.Τ. C 2 H 4 O 3 και αντιδρά µε PCl 5 σε αναλογία mole 1:2. (γ) Η ένωση Ε 3 έχει Μ.Τ. C 5 H 10 O και µε πυκνό ΝaOH αυτοοξειδοανάγεται. (δ) Η ένωση Ε 4 έχει Μ.Τ. C 3 H 6 O και ανάγει το αµµωνιακό διάλυµα AgNO 3. 3

4 (ε) Η ένωση Ε 5 έχει Μ.Τ. C 7 H 8 O και αντιδρά µε CH 3 COOH στις κατάλληλες συνθήκες δίνοντας ένωση µε ευχάριστη µυρωδιά. (στ) Η ένωση Ε 6 έχει Μ.Τ. C 4 H 8 O 2, περιέχει τριτοταγές ανθρακοάτοµο και αντιδρά µε Mg µε έκλυση αερίου. (ζ) (η) Η ένωση Ε 7 έχει Μ.Τ. C 3 H 7 Ι και δίνει µε αλκαλική υδρόλυση οργανική ένωση η οποία οξειδώνεται σε νέα ένωση µε Μ.Τ. C 3 H 6 O 2. Η ένωση Ε 8 έχει Μ.Τ. C 3 H 4 O 2, αποχρωµατίζει διάλυµα Βr 2 σε CCl 4 και το υδατικό της διάλυµα µετατρέπει το µπλε βάµµα του ηλιοτροπίου σε κόκκινο. Ερώτηση 12 (Μονάδες 8) Α. Σε πέντε διαφορετικά δοχεία Α, Β, Γ, και Ε περιέχονται οι πέντε υγρές οργανικές ενώσεις: µεθανικό οξύ, βενζαλδεΰδη, αιθανάλη, αιθανικό οξύ και προπανόνη. Για να αναγνωριστεί το περιεχόµενο του κάθε δοχείου πραγµατοποιήθηκαν διάφορα πειράµατα. Τα αντιδραστήρια που χρησιµοποιήθηκαν και τα αποτελέσµατα των πειραµάτων φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα: οχείο Αντιδραστήριο Α Β Γ Ε Na Tollens NaΗCO 3 φελίγγειο υγρό (α) Να αναγνωρίσετε την ένωση που περιέχεται στο κάθε δοχείο. (β) Να γράψετε τις χηµικές αντιδράσεις των ενώσεων που περιέχονται στο δοχείο Α και στο δοχείο Ε µε τα αντιδραστήρια του πίνακα. 4

5 Β. Η λιναλοόλη (Linalool), µε σηµείο ζέσεως 198 ο C, εί ένα φυσικό προϊόν που εί οπτικά ενεργό. Η (-) µορφή της λιναλοόλης λαµβάνεται από το ροδέλαιο ενώ η (+) µορφή της από το πορτοκαλέλαιο. Η λιναλοόλη έχει τον ακόλουθο συντακτικό τύπο: (CH 3 ) 2 C=CHCH 2 CH 2 C(OH)CH=CH 2 CH 3 (α) Να γράψετε το χηµικό τύπο που δίνεται πιο πάνω στο τετράδιο των απαντήσεων και να σηµειώσετε µε το ασύµµετρο άτοµο του άνθρακα. (β) (γ) Σε ποια ιδιότητα διαφέρουν οι δύο µορφές της λιναλοόλης; Να γράψετε το χηµικό τύπο του προϊόντος της αντίδρασης της λιναλοόλης µε το αιθανοϋλοχλωρίδιο (δ) Η (+) µορφή της λιναλοόλης λαµβάνεται µε κατάλληλη επεξεργασία της φλούδας του πορτοκαλιού µε αιθέρα ως διαλύτη. Να εξηγήσετε γιατί χρησιµοποιείται ο αιθέρας (CH 3 CH 2 ΟCH 2 CH 3 ) και το νερό. Ερώτηση 13 (Μονάδες 8) ίνονται πιο κάτω τέσσερα ζεύγη ενώσεων: (α) CH 3 CH 2 CΗ 2 C CH και CH 3 CH 2 CΗ 2 CH=CH 2 (β) CH 3 CH 2 CΗ(OH)CH 2 CH 3 και CH 3 CH 2 COCΗ 2 CH 3 (γ) CH 3 CH(OH)CH 2 COOH και (CH 3 ) 3 COH (δ) CH 2 =CHC 6 H 4 CH 2 CHO και CH 3 C 6 H 4 CHO Να εισηγηθείτε δύο αντιδραστήρια για το κάθε ζεύγος που αντιδρούν µε το πρώτο µέλος και δίνουν εµφανή αποτελέσµατα αλλά δεν αντιδρούν µε το δεύτερο µέλος. Τα οκτώ αντιδραστήρια πρέπει να εί διαφορετικά. Για κάθε περίπτωση να γράψετε το εµφανές αποτέλεσµα. 5

6 Ερώτηση 14 (Μονάδες 10) Α. Oι εστέρες κατώτερων άκυκλων κορεσµένων µονοκαρβοξυλικών οξέων και άκυκλων κορεσµένων µονοσθενών αλκοολών µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως υποκατάστατα φυσικών αρωµατικών ουσιών. (α) Ο προπανικός, o βουτανικός και o πεντανικός αιθυλεστέρας παρασκευάζονται εργαστηριακά µε θέρµανση του κατάλληλου οξέος και της κατάλληλης αλκοόλης µε την προσθήκη πυκνού θειικού οξέος. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης παρασκευής του βουτανικού αιθυλεστέρα. Να αναφέρετε το διπλό ρόλο του πυκνού θειικού οξέος κατά την εστεροποίηση. (β) Κατά την καύση 0,116 g ενός από τους εστέρες που αναφέρονται στο (α), σχηµατίστηκαν 0,264 g CO 2 και 0,108 g Η 2 Ο. Nα βρείτε το µοριακό τύπο του εστέρα και να δηλώσετε για ποιο από τους πιο πάνω εστέρες πρόκειται. (γ) Ο µεθανικός αιθυλεστέρας και το προπανικό οξύ διαφέρουν στα σηµεία ζέσεως. Να δηλώσετε ποια από τις δύο ενώσεις έχει το ψηλότερο σηµείο ζέσεως και να δικαιολογήσετε. Β. Κατά την επεξεργασία ενός άλλου εστέρα Χ µε θερµό και αραιό διάλυµα υδροχλωρικού οξέος, σχηµατίστηκαν δύο προϊόντα, το Α µε Μ.Τ. C 4 H 10 O και το B µε M.T. C 5 H 10 O 2. Oι ενώσεις Α και Β εί οπτικά ενεργές. Να γράψετε τους Σ.Τ. των Χ, Α και Β. Ερώτηση 15 (Μονάδες 10) Α. 1,46 g µιας αλειφατικής κορεσµένης µονοαµίνης Α εξουδετερώνονται από 20 ml διαλύµατος υδροχλωρικού οξέος 1Μ. (α) Να υπολογίσετε τη µοριακή µάζα της αµίνης. (β) 0,73 g της A διαλύονται σε νερό και προκύπτει 1 L διαλύµατος µε ph=11. Nα υπολογίσετε τη σταθερά ιονισµού Κ β, της αµίνης Α. (γ) Αναµιγνύονται 1 mol της Α µε 1 mol ΗCl και ορισµένη ποσότητα Η 2 Ο, έτσι ώστε να σχηµατιστεί 1 L διαλύµατος. Να δηλώσετε αν το ph του διαλύµατος αυτού εί ίσο, µεγαλύτερο ή µικρότερο του 7 και να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 6

7 B. Πτητικό υγρό Υ µε µοριακή µάζα Μr=68 περιέχει 88,25% C και 11,75% Η. Το προϊόν της πλήρους αντίδρασης του Υ µε το βρώµιο περιέχει 82,47% κ.µ. βρώµιο. Η οξείδωση 1 mol του Υ µε θειικό οξύ και υπερµαγγανικό κάλιο δίνει δύο ενώσεις του άνθρακα την Α και την Β σε αναλογία mole Α : B = 2 : 1. Από τις ενώσεις αυτές µόνο η Β δίνει την ιωδοφορµική αντίδραση. Αξιοποιώντας όλα τα δεδοµένα να βρείτε: (α) Toυς µοριακούς τύπους των Υ και Α. (β) Tους συντακτικούς τύπους των Υ και Β. Ερώτηση 16 (Μονάδες 13) Το βενζοϊκό οξύ παρασκευάζεται µε οξείδωση του τολουολίου και χρησιµοποιείται ως συντηρητικό σε κονσέρβες ψαριών. Έχει όµως αλλεργικές παρενέργειες. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας η επιτρεπόµενη, χωρίς παρενέργειες στην υγεία, ποσότητα βενζοϊκού οξέος εί 0,5 mg ανά Kg σώµατος του ανθρώπου. Για τον προσδιορισµό της ποσότητας του βενζοϊκού οξέος που περιέχεται ως συντηρητικό σε κονσέρβα ψαριού ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία: Όλο το βενζοϊκό οξύ που περιέχεται σε 1 Kg δείγµατος ψαριού µεταφέρεται µε κατάλληλη επεξεργασία σε 100 ml τολουολίου. Το διάλυµα αυτό αναµιγνύεται στη συνέχεια µε νερό και ανακινείται ισχυρά. Ένα µέρος του βενζοϊκού οξέος διαλύεται στο τολουόλιο και το άλλο µέρος στο νερό. Στο τολουόλιο υπάρχει 7,5 φορές µεγαλύτερη ποσότητα βενζοϊκού οξέος απ' ότι στο νερό. Η υδατική στιβάδα διαχωρίζεται και ογκοµετρείται µε διάλυµα NaOH συγκέντρωσης 0,05 M, οπότε καταναλώνονται 5,8 ml του διαλύµατος του NaOH. (α) (β) (γ) Να υπολογίσετε τη µάζα, σε mg, του βενζοϊκού οξέος που περιέχεται στο δείγµα του ψαριού. Να υπολογίσετε πόσα mg βενζοϊκού οξέος θα πάρει ένας άνθρωπος 70 Kg αν καταναλώσει 100 g κονσερβοποιηµένου ψαριού. Να κρίνετε αν η ποσότητα αυτή βρίσκεται στο επιτρεπτό όριο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. Να γράψετε τη χηµική αντίδραση παρασκευής του βενζοϊκού οξέος από το τολουόλιο µε υπερµαγγανικό κάλιο σε διάλυµα θειικού οξέος. 7

8 Ερώτηση 17 (Μονάδες 13) Α. ίνονται οι πιο κάτω πληροφορίες που αφορούν την ένωση Χ: Έχει εµπειρικό τύπο C 2 H 5 O. Όταν 1mol της Χ αντιδρά µε 2 mol νατρίου ελευθερώνονται 22,4 λίτρα άχρωµου αερίου. ίνει αρνητικό αποτέλεσµα µε διάλυµα I 2 /ΝaΟΗ. Όταν η ένωση Χ θερµαίνεται µε διάλυµα KMnO 4 στην παρουσία Η 2 SO 4, σχηµατίζεται η οργανική ένωση Ψ. Για την ένωση Ψ δίνονται οι πληροφορίες: Εχει µοριακή µάζα 102. Σε 0,204 g της Ψ προστίθενται 25 ml διαλύµατος NaOH 0,2M. Για την πλήρη εξουδετέρωση του ΝaOH που δεν αντέδρασε απαιτούνται 30 ml διαλύµατος ΗCl 0,1M. Nα βρείτε: (α) Το µοριακό τύπο της Χ. (β) Τους Σ.Τ. των ενώσεων Χ και Ψ. Β. Η ποσότητα των οργανικών ουσιών, που περιέχονται στο φυσικό νερό και παθαίνουν οξείδωση, µπορεί να υπολογιστεί από την ποσότητα του υπερµαγγανικού καλίου, ΚΜnO 4 που καταναλώνεται για την οξείδωση τους σύµφωνα µε την πιο κάτω πειραµατική διαδικασία: 100 ml δείγµατος νερού θερµαίνονται µε 15 ml διαλύµατος ΚΜnO 4 0,002 M παρουσία θειικού οξέος. Στη συνέχεια για τον προσδιορισµό της περίσσειας του ΚΜnO 4 καταναλώνονται 10 ml διαλύµατος οξαλικού οξέος, Η 2 C 2 O 4 0,005 Μ σε όξινο περιβάλλον. (α) Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης του υπερµαγγανικού καλίου µε το οξαλικό οξύ. (β) Να υπολογίσετε την ποσότητα σε mg του υπερµαγγανικού καλίου που καταναλώθηκε ανά λίτρο δείγµατος νερού ΤΕΛΟΣ

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας των µοριακών τροχιακών Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας δεσµού σθένους

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασμένες και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας: 1. Κάθε χημική ένωση που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-35) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χηµική ανάλυση έδειξε

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 2.Υδρογονάνθρακεσ 2.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ. Να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ. 1. Η βενζίνη λαμβάνεται μόνο από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο

22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 1. Σε 2 όµοια κενά δοχεία 1 και 2 στην ίδια θερµοκρασία εισάγεται η ίδια ποσότητα υγρής CH 3 CH(OH)CH 3 και υγρού CH 3 CH 2 -O-CH 3. Μετά από αρκετό

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ

KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-53) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Βιοµόρια είναι: α. τα µόρια

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2013 ΤΑΞΗ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2.30 ώρες ΩΡΑ: 7:45 10:15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Για τους διαγωνιζόµενους Αγαπητοί µαθητές και µαθήτριες, κατ αρχήν σας συγχαίρουµε για την εξαιρετική επίδοσή σας στην α φάση του 17 ου Πανελλήνιου Μαθητικού ιαγωνισµού Χηµείας, βάσει των αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

Νίκου και Δέσποινας Παττίχη 116, ΛΕΜΕΣΟΣ (100 μέτρα από τον κυκλοφοριακό κόμβο Τροόδους) Τηλ.25345800, ΦΑΞ: 25345808 e-mail: iek@iekvasiliou.

Νίκου και Δέσποινας Παττίχη 116, ΛΕΜΕΣΟΣ (100 μέτρα από τον κυκλοφοριακό κόμβο Τροόδους) Τηλ.25345800, ΦΑΞ: 25345808 e-mail: iek@iekvasiliou. ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Επιμέλεια Λύσεων : Έλενα Ανδρέου Χημικός, με πτυχίο Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κύπρου, μεταπτυχιακό τίτλο ΜRes in

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης Κ ΚΥ ΥΡ ΡΙΙΟ ΟΤ ΤΕ ΕΡ ΡΕ ΕΣ Σ Α ΑΝ ΝΤ ΤΙΙ Ρ ΡΑ ΑΣ ΣΕ ΕΙΙΣ Σ Ο ΟΡ ΡΓ ΓΑ ΑΝ ΝΙΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ε ΕΝ ΝΩ ΩΣ ΣΕ ΕΩ ΩΝ Ν Αντιδράσεις Προσθήκης 1. Προσθήκη στον διπλό δεσµό Στις αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 6 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6.1 Εισαγωγή στην οργανική χημεία 6.2 Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων - Ομόλογες σειρές 6.3 Ονοματολογία οργανικών ενώσεων 6.4 Ισομέρεια 6.5 Ανάλυση οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ taexeiola.gr ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΤΟΜΟ : Το µικρότερο σωµατίδιο της συγκροτηµένης ύλης που : α) διατηρεί τις ιδιότητες ενός στοιχείου β) παίρνει µέρος στο σχηµατισµό

Διαβάστε περισσότερα