Θεσµικά µοντέλα για τον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεσµικά µοντέλα για τον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς"

Transcript

1 Θεσµικά µοντέλα για τον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

2 Αντικείµενο Αναδροµή στιςθεσµικές αλλαγές του ΟΛΠ την τελευταία δεκαετία Αλληλουχία των θεσµικών µοντέλων του ΟΛΠ στο διάστηµα αυτό Επίσης, µοντέλα τα οποία δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, αλλά εξετάστηκαν ως σοβαρές εναλλακτικές λύσεις. Θέµατα λιµενικής πολιτικής και προοπτικές για το µέλλον. Εστίαση σε σηµεία που δεν είναι ευρέως γνωστά. ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

3 Η εργασία αυτή βασίζεται (κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά) στην εµπειρία του συγγραφέα ως CEO του ΟΛΠ στο διάστηµα 8/1996-3/2002. διάστηµα στοοποίοδροµολογήθηκαν όλες οι θεσµικές αλλαγές της τελευταίας δεκαετίας (και υλοποιήθηκαν οι περισσότερες) Η εργασία κάνει περισσότερο οντολογία παρά δεοντολογία Πουκαιπουόµως, αναφέρεται και περί του πρακτέου! ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

4 Μακροσκοπικά ΟΛΠ: Ίδρυση 1930 ΝΠ µέχρι το 1999 Ν2688/99: µετατροπή σε ΑΕ 2003: εισαγωγή στο ΧΑΑ ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

5 2005: ανακοίνωση περί µελλοντικής παραχώρησης του Προβλήτα Ι του ΣΕΜΠΟ (container terminal) 2006: ανακοίνωση περί µελλοντικής παραχώρησης όλου του ΣΕΜΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

6 Οι πρώτες σκέψεις για θεσµική αλλαγή Φθινόπωρο 1996 Βασικό ερώτηµα: τι ακριβώς έπρεπε να γίνει για να µπορέσει να κινηθεί ο ΟΛΠ µε πιο γρήγορους ρυθµούς; προφανές ότι το θεσµικό µοντέλο του ΟΛΠ ως ΝΠ ήταν πλέον ξεπερασµένο ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

7 Εξελίξεις στη γειτονική Ιταλία Το 1992 άρθηκε το κρατικό µονοπώλιο στην παροχή υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης στα λιµάνια Εκρηκτική αύξηση της κίνησης containers διαµέσου της Ιταλίας Medcenter Container Terminal στο Gioia Tauro: µπήκε δυναµικά στην αγορά µόλις το 1995 Mετά από µερικά χρόνια έγινε το πρώτο λιµάνι διακίνησης containers στη Μεσόγειο. Evergreen & Lloyd Triestino, που έκαναν µεταφόρτωση στον Πειραιά µετακόµισαν στο Gioia Taurο (1996) Η κίνηση του ΟΛΠ, από TEU το 1995, έπεσε στα TEU το 1996! ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

8 PIRAEUS CONTAINER TRAFFIC, TEUs transhipment empty local YEAR ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

9 Εκείνη την εποχή Νόµος 2414/1996 για τον εκσυγχρονισµό των ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών ( ΕΚΟ) Οι ΕΚΟ που ήταν ΝΠ µπορούσαν να µετατραπούν σε ΑΕ µε τηνέκδοση Προεδρικού ιατάγµατος. ΟΛΠ ΑΕ: είχε συζητηθεί και πριν, αλλά όχι ουσιαστικά ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

10 Θέµατα ουσίας πιο σηµαντικά Τι θα έκανε αυτή η εταιρία; Ποιο θα ήταν το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της; Πως θα γινόταν η µετάβαση από το ένα καθεστώς στο άλλο; Θα γινόταν απελευθέρωση των λιµενικών υπηρεσιών; Θα γινόταν ιδιωτικοποίηση; Αν ναι, σύµφωνα µε ποιοµοντέλο; ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

11 υο βασικά ερωτήµατα Ερώτηµα Ι. ΟΛΠ: Είναι κοινωφελής ή εµπορική επιχείρηση; Ερώτηµα ΙΙ. Πολιτεία: Θέλει να διατηρηθεί το κρατικό µονοπώλιο παροχής λιµενικών υπηρεσιών, η όχι; ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

12 Ερώτηµα Ι ΟΛΠ: Είναι κοινωφελής ή εµπορική επιχείρηση; Είναι ο ΟΛΠ οργανισµός ο οποίος έχει κυρίως κοινωφελή χαρακτήρα µε σκοπό την παροχή εξυπηρέτησης προς το κοινωνικό σύνολο που τον χρησιµοποιεί (ταξιδιώτες, πόλη του Πειραιά, ακτοπλοΐα); H είναι ο ΟΛΠ κυρίως µια επιχείρηση που λειτουργεί µε κριτήρια εµπορικής εκµετάλλευσης σε ένα διεθνώς ανταγωνιστικό περιβάλλον; ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

13 Γιατί η ερώτηση; Εάν ισχύει η πρώτη περίπτωση: ΗΠολιτείαπρέπεινααναλάβειτην υποχρέωση να εγγυηθεί κάποιο αποδεκτό επίπεδο εξυπηρέτησης στο κοινωνικό σύνολο αλλά παράλληλα και τους πόρους για τη χρηµατοδότηση της απαραίτητης υποδοµής έστω και εάν αυτή δεν είναι αναγκαστικά συµβατή µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια εκµετάλλευσης. Εάν ισχύει η δεύτερη περίπτωση: η λειτουργία όλου του λιµανιού πρέπει να βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. Το λιµάνι θα είναι δοµηµένο σε ανταποδοτικά κέντρα κόστους/ κέρδους Θα υπάρχει µηδενική συµµετοχή του Κρατικού Προϋπολογισµού στη χρηµατοδότηση των επενδύσεών του οι οποίες θα γίνονται µόνο εάν ικανοποιούν ορισµένα κριτήρια εκµετάλλευσης. ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

14 Στον ΟΛΠ: Ερµαφρόδιτη κατάσταση Ιστορικά, κοινωφελής επιχείρηση Μετατόπιση προς το εµπορικό µοντέλο 2 πόλοι: ΣΕΜΠΟ - επιβατικό λιµάνι Συνύπαρξη και των δυο σε µια οριζόντια διοικητική δοµή Πιθανή σταυρωτή επιδότηση του ενός πόλου από τον άλλο ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

15 Ερώτηµα ΙΙ Πολιτεία: Θέλει να διατηρηθεί το κρατικό µονοπώλιο παροχής λιµενικών υπηρεσιών; Ηόχι; Εάν πχ η Πολιτεία αποφάσιζε ότι θα αιρόταν το κρατικό µονοπώλιο στην παροχή λιµενικών υπηρεσιών, τότε λίγη σηµασία θα είχε ποια επιλογή θεσµικού καθεστώτος ΟΛΠ θα γινόταν. ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

16 5 επιλογές θεσµικού (φθινόπωρο 1996) Α. Συνέχιση του ισχύοντος καθεστώτος Β. ιοικητικές-οργανωτικές µόνο αλλαγές Γ. Μετατροπή σε ΑΕ του ηµοσίου. Μερική ιδιωτικοποίηση Ε. Πλήρης ιδιωτικοποίηση ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

17 Επιλογές µερικής ιδιωτικοποίησης (1996) 1. Εκµίσθωση µερικών υπηρεσιών του ΟΛΠ (πχ φορτοεκφόρτωση) σε ιδιώτες. 2. Κατασκευή υποδοµών (πχ επιβατικών σταθµών) από ιδιώτες µε τη µέθοδο της αυτοχρηµατοδότησης, και εκµετάλλευση αυτών των εγκαταστάσεων από αυτούς για κάποιο διάστηµα. 3. Συγχρηµατοδότηση και συνεκµετάλλευση επενδύσεων µε ιδιώτες. 4. Πώληση ορισµένων εγκαταστάσεων του ΟΛΠ (πχ εξαµενές) σε ιδιώτες. 5. Πώληση µετοχών του ΟΛΠ σε ιδιώτες (λύση όχι άµεσα εφικτή την εποχή εκείνη, αλλά εφικτή εάν και όταν ο ΟΛΠ γινόταν ΑΕ του δηµοσίου- λύση Γ). ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

18 Λύση που επελέγη (1997) (άµεσα) Μετατροπή σε ΑΕ, µε τοδηµόσιο να κατέχει το 100% των µετοχών (λύση Γ) (ίσως αργότερα) Προοπτική για πώληση µετοχών µεσω του ΧΑΑ (λύση 5) (ίσως αργότερα) Λύσεις 2 και 3 συζητήσιµες Λύσεις 1 και 4: SOS-ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

19 Ηπορείαπροςτηµετατροπή σε ΑΕ ( ) πρόθεση της Κυβέρνησης να εντάξει ΟΛΠ και ΟΛΘ στις διατάξεις του Ν2414 Συνδικαλιστικές αντιδράσεις Αντιδράσεις από συνταξιούχους Αναδίπλωση Κυβέρνησης: προς στιγµήν, µη ένταξη ΟΛΠ και ΟΛΘ στις διατάξεις του Ν2414! ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

20 Ηουσία: τι έπρεπε να γίνει; Ποιο ήταν άραγε το µεγαλύτερο πρόβληµα που είχε ο ΟΛΠ εκείνη την εποχή; Και του οποίου η λύση δροµολογήθηκε µε τη µετατροπή του σε ΑΕ; Χωρίς αµφιβολία, το ασφαλιστικό πρόβληµα! Ένα πρόβληµα πουκαµµια σχέση δεν είχε µε τη λιµενική λειτουργία του ΟΛΠ. ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

21 Ασφαλιστικό;;; Το Ν 4210/61 και άλλες νοµοθετικές ρυθµίσεις είχαν ορίσει ότι ο ΟΛΠ- µία επιχείρηση το αντικείµενο της οποίας ουδεµία σχέση είχε µε κοινωνική ασφάλιση- ήταν και φορέας κύριας σύνταξης του προσωπικού του και φορέας περίθαλψης των εν ενεργεία µονίµων υπαλλήλων και συνταξιούχων του! (πλην προσωπικού µε σχέση ιδιωτικού δικαίου). ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

22 Ωρολογιακή βόµβα 1996: ~1.800 συνταξιούχοι, περισσότεροι από τους εν ενεργεία υπαλλήλους (~1.300) Έξοδα παροχής συντάξεων: ~ 17% των ετήσιωνεξόδωντουολπ. Ισοζύγιο παροχές µείον εισφορές ασφαλισµένων είχε ετήσιο έλλειµµα ~ 6 δισ. δρχ, (20% του ετήσιου τζίρου!). 1996: από ίδια κεφάλαια µόνο 2 δισ. δρχ για επενδύσεις άλλα 6 δισ. περίπου από δάνειο 10 δισ. δρχ από ΕΤΕπ 4 δισ. από το Ταµείο Συνοχής της ΕΕ. ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

23 Βόµβα συνέχεια 1997: κάθε πέρσι και καλύτερα 5,4 δισ. δρχ για κύρια σύνταξη και περίθαλψη, ~19% των εξόδων του ΟΛΠ, έναντι 17% του Από ίδια κεφάλαια, µόνο ~ 3 δισ. δρχ για επενδύσεις + 7 δισ. απότοδάνειοτηςετεπκαιαπότο Ταµείο Συνοχής. Συνολικό ποσό για επενδύσεις: ~10 δισ., λιγότερα από το ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

24 Άνοιξη 1998 (ο ΟΛΠ ήταν ακόµη ΝΠ ) στο πλαίσιο των δεσµεύσεων για την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ, ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας Γιάννος Παπαντωνίου ανακοίνωσε µια λίστα από 35 ΕΚΟ οι οποίες θα ιδιωτικοποιούνταν Μεταξύ των 35 αυτών ΕΚΟ ήταν τα λιµάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Μορφή ιδιωτικοποίησης:??? ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

25 Στρατηγικό- επιχειρησιακόοργανωτικό σχέδιο ΟΛΠ Τέλη του 1998 φτιάχτηκαν οι προδιαγραφές διεθνούς διαγωνισµού Το έργο ανετέθη το 1999 σε όµιλο Ελληνικών και ξένων εταιριών και τελείωσε το 2001 Προδιαγραφές λειτουργίας του ΟΛΠ ως ΑΕ, αλλά ΟΧΙ (ευθέως) προδιαγραφές ιδιωτικοποίησης ΟΜΩΣ, η συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στην ανάπτυξη του ΟΛΠ δεν αποκλείστηκε Μάλιστα στο τέλος αυτή προτάθηκε για αρκετές δραστηριότητες (ακόµη και για τον Προβλήτα ΙΙΙ) ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

26 Ασφαλιστικό συνέχεια ποιος θα επωµιζόταν το τεράστιο βάρος της παροχής συντάξεων στους ήδη συνταξιούχους µόνιµους υπαλλήλους του ΟΛΠ; ΙΚΑ: «ΟΛΠ, εγώ αναλαµβάνω από εδώ και πέρα τη σύνταξη των εν ενεργεία υπαλλήλων σου, όταν συνταξιοδοτηθούν. Για τους ήδη συνταξιούχους σου (που είναι περί τους 1.800), δεν θα µε αποζηµιώσεις;» ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

27 Ύψος αποζηµίωσης 87 δισεκατοµµύρια δρχ! (παρούσα αξία) Κύκλος εργασιών ΟΛΠ ~30 δισ. Πως και πότε θα µπορούσετοποσόαυτόνα καταβληθεί από τον ΟΛΠ στα ασφαλιστικά ταµεία; Ήταν σκόπιµο να επωµισθεί ο ΟΛΠ αυτό το βάρος, ιδίως εν όψει µελλοντικής «ιδιωτικοποίησής» του; ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

28 Ρύθµιση στο επικείµενο νοµοσχέδιο (1998) [Μετατροπή ΟΛΠ και ΟΛΘ σε ΑΕ µε Νόµο, όχι µε Προεδρικό ιάταγµα] Ο ΟΛΠ θα καταβάλει αποζηµίωση (~87 δισ. δρχ) στα ασφαλιστικά ταµεία από την πρόσοδο της µελλοντικής µετοχοποίησής του (εισαγωγή στο ΧΑΑ) 2003: Πρόσοδος µετοχοποίησης: ~17 δισ. (20%!) ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

29 Ν2688/1999 Έναρξη λειτουργίας ως ΑΕ, 1/5/1999 Υπερδωδεκαµηνη 1 η εταιρική χρήση (µέχρι 31/12/2000). Από πλευράς ουσίας, ο νέος Νόµος δεν θα έκανε καµµια σοβαρή αλλαγή ΟΛΠ- ΑΕ: οιονεί καθολικός διάδοχος του ΟΛΠ - ΝΠ, παραπέµποντας όλα τα ουσιαστικά θέµατα προς διευθέτηση στην ΟΛΠ ΑΕ. 9µελες αντί 14µελες Σ Από χρηµατοοικονοµικής πλευράς, η σοβαρότερη αλλαγή τουνέουνόµου ήταν η απαλλαγή του ΟΛΠ από την καταβολή συντάξεων και περίθαλψης ΟΜΩΣ, το σηµαντικό χρέος προς τα ασφαλιστικά ταµεία ήταν µέρος των υποχρεώσεων τηςνέαςεταιρίας ο ΟΛΠ ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει φόρο εισοδήµατος και µέρισµα στους µετόχους, που την εποχή εκείνη ήταν µόνο ένας, το Ελληνικό ηµόσιο ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

30 Τι είδους ιδιωτικοποίηση; Εξετάστηκαν τουλάχιστο τέσσερα (4) διαφορετικά µοντέλα ιδιωτικοποίησης για τον ΟΛΠ µέσα σε τρία χρόνια ( ), µέχρις ότου να αποκρυσταλλωθεί το οριστικό! ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

31 Τι είδους ιδιωτικοποίηση; (1) ΜΟΝΤΕΛΟ (i) 1999 Σύµβουλοι ΥΠΕΘΟ Παραχώρηση της εκµετάλλευσης του ΣΕΜΠΟτουΟΛΠσε ιδιώτες, κατά το µοντέλο landlord port που εφαρµόζεται σε πολλά λιµάνια της Ευρώπης και του κόσµου. ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

32 Τι είδους ιδιωτικοποίηση; (2) ΜΟΝΤΕΛΟ (ii) Σύµβουλοι ΥΠΕΘΟ Θυγατροποίηση του ΣΕΜΠΟ και εισαγωγή της θυγατρικής αυτής εταιρίας στο ΧΑΑ. ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

33 Τι είδους ιδιωτικοποίηση; (3) ΜΟΝΤΕΛΟ (iii) 2000 απόφαση ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων ( ΕΑ) Εισαγωγή στο ΧΑΑ θυγατρικής εταιρίας του ΟΛΠ, η οποίαθα αναλάβει τη διαχείριση και εκµετάλλευση των δραστηριοτήτων του ΟΛΠ, µε ταπάγιανα παραµένουν στη µητρική εταιρία. ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

34 Ρυθµίσεις (κυρίως εν όψει εισαγωγής ΟΛΘ στο ΧΑΑ -άνοιξη 2001) Αλλαγή νοµοθεσίας ώστε οι αποσβέσεις να έχουν µακρύτερη περίοδο απόσβεσης Μη προσµέτρηση της κεφαλαιοποιηµένης αξίας του δικαιώµατοςαποκλειστικήςχρήσηςκαι εκµετάλλευσης στην περιουσία (µε τις2 αυτές ρυθµίσεις, η κεφαλαιακή απόδοση του ΟΛΘ περίπου διπλασιάστηκε) Πρόβλεψη σύναψης 40ετούς σύµβασης παραχώρησης µεελληνικό ηµόσιο, έναντι ετήσιου τιµήµατος ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

35 Τι είδους ιδιωτικοποίηση; (4) ΜΟΝΤΕΛΟ (iv): Εισαγωγή στο ΧΑΑ Νέα απόφαση ΕΑ ολόκληρου του ΟΛΠ, όπως έγινε και µε τον ΟΛΘ, και αφού πρώτα γίνουν οι αναγκαίες νοµοθετικές και άλλες ρυθµίσεις ώστε λογιστικά να ικανοποιούνται τα κριτήρια εισαγωγής στο ΧΑΑ. ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

36 2 παραλλαγές µοντέλου (iv) (αρχική- 2001) µετοχοποίηση 12,5% (τελική- 2002) µετοχοποίηση 25% ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

37 Ν2932/01 Οριστική απαλλαγή ΟΛΠ και ΟΛΘ από την υποχρέωση αποζηµίωσης των ασφαλιστικών ταµείων! Πληρωµή από τον Κρατικό Προϋπολογισµό Κάλυψη µέρους της αποζηµίωσης από τις µελλοντικές µετοχοποιήσεις των 2 λιµανιών ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

38 ΟΛΠ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2001 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2002 ΠΡΟΣΟ ΟΣ ΜΕΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ 2003 ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

39 ηµόσια εγγραφή ΟΛΠ (2003) Πώληση υφισταµένων µετοχών Πρόσοδος: 54 εκ. Υπερκάλυψη εγγραφής: 16 φορές! Πρόσοδος: όχι στο λιµάνι, αλλά στον κρατικό κορβανά ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

40 Επενδυτικό πρόγραµµα ΟΛΠ ( ) Περιελάµβανε αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα ύψους 148 εκ : γκαράζ, επιβατικοί σταθµοί, σταθµοί ακτοπλοΐας, κλπ Από αυτά, µόνο το γκαράζ στην πλατεία Αγ. Νικολάου έχει υλοποιηθεί (προϋπολογισµός 14,4 εκ, ιδιωτική χρηµατοδότηση 11,2 εκ ) ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

41 Επισήµανση Ιδιωτικοποίηση, µε την έννοια της εισόδου ιδιωτικών κεφαλαίων για την περαιτέρω ανάπτυξη του λιµένα, δεν έχει υπάρξει µέχρι στιγµής ούτε στον ΟΛΠ, ούτε στον ΟΛΘ, ούτε σε κανένα άλλο δηµόσιο λιµάνι της χώρας! ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

42 Από 2003 (είσοδος στο ΧΑΑ) και µετά Καµµια θεσµική αλλαγή Καµµια σοβαρή είσοδος ιδιωτικών κεφαλαίων 2006: άνειο από ΕΤΕπ (35 εκ. ) για επέκταση του Προβλήτα Ι Τέλη 2006: απόφαση Κυβέρνησης για παραχώρηση όλου του ΣΕΜΠΟ σε ιδιώτες (µοντέλο (i)!) Ένας πάροχος- ιδιωτικό µονοπώλιο; Σχέδιο έχει παγώσει λόγω έντονων συνδικαλιστικών αντιδράσεων ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

43 Ποιο ήταν το µεγαλύτερο όφελος από τις µέχρι στιγµής θεσµικές αλλαγές του ΟΛΠ; Αυτό ήταν ένα παράπλευρο όφελος και όχι άµεσα συνδεδεµένο µε τη λιµενική του λειτουργία. Αύξηση της διαφάνειας στις χρηµατοοικονοµικές δοσοληψίες της εταιρίας µε τον έξω κόσµο (και κυρίως του Ελληνικού ηµοσίου!) Ούτε η µετατροπή του ΟΛΠ σε ΑΕ, ούτε η εισαγωγή του στο ΧΑΑ τον έκαναν η πρόκειται να τον κάνουν αυτόµατα ένα λιµάνι περισσότερο αποδοτικό, κερδοφόρο ή ανταγωνιστικό. Αν και ο ΟΛΠ ήταν κερδοφόρος τα τελευταία χρόνια, χρειάζεται προσοχή! ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

44 Ανησυχία Η κερδοφορία του ΟΛΠ έχει υποστεί κάµψη τα τελευταία χρόνια Κέρδη/τζίρος: 24,5% (2001), 12,2% (2005) Κάµψη έχει επίσης υποστεί και η ατµοµηχανή του ΟΛΠ, το ΣΕΜΠΟ, που έπεσε από το Νο. 41 το 1998 στο Νο. 60 το 2005 στην παγκόσµια λίστα container ports (2006:?) ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

45 ο ΟΛΠ κάνοντας µόνο δικές του επενδύσεις µπορεί να παραµείνει µέσα στο παιχνίδι µε αξιώσεις; Η µέχρι στιγµής δυναµική δεν µπορεί να στηρίξει ένα τέτοιο αισιόδοξο σενάριο. Ενα µέρος των κερδών του ΣΕΜΠΟ δεν επανεπενδύεται για τη δική του ανάπτυξη, αλλά για να χρηµατοδοτήσει άλλους µη κερδοφόρουςτοµείς του λιµανιού (µε κύριο παράδειγµα τοεπιβατικόλιµάνι). Ανάγκη για είσοδο ιδιωτικών κεφαλαίων: µεγάλη Ρητές προϋποθέσεις για επιτυχία: ο προσεκτικός σχεδιασµός και η µεγάλη προσοχή στην υλοποίησή του ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

46 Τα δυο βασικά ερωτήµατα (11 χρόνια µετά) Ερώτηµα Ι. ΟΛΠ: Είναι κοινωφελής ή εµπορική επιχείρηση; Ερώτηµα ΙΙ. Πολιτεία: Θέλειναδιατηρηθείτο κρατικό µονοπώλιο παροχής λιµενικών υπηρεσιών, η όχι; Ουσιαστικά, και τα δυο αυτά ερωτήµατα εξακολουθούν να παραµένουν αναπάντητα! ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

47 Βούληση της Πολιτείας Κινείται στην κατεύθυνση προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων και απελευθέρωσης της λιµενικής αγοράς Εν τούτοις παραµένει µη αρκούντως σαφής σε πολλά κρίσιµα σηµεία Από πλευράς ουσίας, τίποτε δεν έχει ακόµη αλλάξει! ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

48 Enter Tympaki! Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στον Πειραιά εάν γίνει container terminal στο Τυµπάκι; (Κρήτη) Το Τυµπάκι είναι πιο κοντά στη ρότα Σουέζ-Γιβραλτάρ από ο,τι ο Πειραιάς Εάν ανοίξει εκεί µεγάλο container terminal, ισως αποσπάσει τη µερίδα του λέοντος της κίνησης µεταφόρτωσης του ΟΛΠ Αυτο θα καταστήσει προβληµατική την επέκταση του Προβλήτα Ι, το δάνειο όµως του οποίου θα πρέπει να αποπληρωθεί έτσι κι αλλιώς! ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

49 Ανάγκη για καθαρές θέσεις ητυχόνέλλειψήτουςσταθέµατα αυτά µόνο σύγχυση στο ενδιαφέρον ιδιωτών επενδυτών θα προκαλέσει και µόνο καθυστέρηση στην περαιτέρω ανάπτυξη του ΟΛΠ και των υπόλοιπων λιµανιών της χώρας θα επιφέρει. ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

50 Αναφορές Το πλήρες κείµενο: βλέπε Psaraftis, H.N. (2005a) EU Ports Policy: Where do we Go from Here? Maritime Economics and Logistics, No. 7, 73-82, Palgrave-McMillan. Psaraftis, H.N., (2005b) Tariff Reform in the Port of Piraeus: A Practical Approach, Maritime Economics and Logistics, No. 7, , Palgrave-McMillan. Psaraftis, H.N., (2007), Public Financing and Charging in EU Seaports: the Case of Greece, IAME 2007 conference, Athens, Greece, July. ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

51 ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 5Β ΕΜΠ

ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (το πλήρες κείµενο) 1

ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (το πλήρες κείµενο) 1 ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (το πλήρες κείµενο) 1 NTUA-LMT-2007-101 24 Φεβ. 2007 Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Κατα παγια συνηθεια µου, το κειµενο δεν εχει τονους. Χ.Ν. Ψαραυτης, Καθηγητης ΕΜΠ 18/1/2008

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Κατα παγια συνηθεια µου, το κειµενο δεν εχει τονους. Χ.Ν. Ψαραυτης, Καθηγητης ΕΜΠ 18/1/2008 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το υποµνηµα που ακολουθει το εγραψα το Νοεµβριο του 1996, µε την τοτε ιδιοτητα µου του Προισταµενου Υπηρεσιων του ΟΛΠ, για τον τότε Υπουργο Εµπορικης Ναυτιλιας Σ. Σουµακη- Κυβερνηση Κ. Σηµιτη.

Διαβάστε περισσότερα

Θα ηθελα κατ αρχας να ευχαριστησω την οργανωτικη επιτροπη του συνεδριου για την τιµη που µου εκανε να µε προσκαλεσει να µιλησω.

Θα ηθελα κατ αρχας να ευχαριστησω την οργανωτικη επιτροπη του συνεδριου για την τιµη που µου εκανε να µε προσκαλεσει να µιλησω. Κατάσταση και προοπτικές για το λιµανι του Πειραια 1 Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ ιευθύνων Σύµβουλος ΟΛΠ Α.Ε. Κυριες και κυριοι, Θα ηθελα κατ αρχας να ευχαριστησω την οργανωτικη επιτροπη του συνεδριου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΑΝΙΑ: ΦΟΥΛ Ι ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΤΙ ΕΙ ΟΥΣ; 1. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ Πρώην ιευθύνων Σύµβουλος ΟΛΠ ΑΕ

ΛΙΜΑΝΙΑ: ΦΟΥΛ Ι ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΤΙ ΕΙ ΟΥΣ; 1. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ Πρώην ιευθύνων Σύµβουλος ΟΛΠ ΑΕ ΛΙΜΑΝΙΑ: ΦΟΥΛ Ι ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΤΙ ΕΙ ΟΥΣ; 1 Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ Πρώην ιευθύνων Σύµβουλος ΟΛΠ ΑΕ Η απόφαση της Κυβέρνησης για την παραχώρηση του συνόλου των Σταθµών Εµπορευµατοκιβωτίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ Ι: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΛΠ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΞΕΡΑΜΕ 1 ; Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ

ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ Ι: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΛΠ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΞΕΡΑΜΕ 1 ; Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ Ι: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΛΠ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΞΕΡΑΜΕ 1 ; Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ Πρώην ιευθύνων Σύµβουλος ΟΛΠ ΑΕ Με κίνηση 1.542.000 TEU το 2004 έναντι 1.605.000 TEU το 2003, ο Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ: Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΠΟ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 1

ΟΛΠ: Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΠΟ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 1 ΟΛΠ: Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΠΟ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 1 ΧΑΡΙΛΑΟΣ Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΠΡΩΗΝ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΠ ΑΕ Στο απίθανο επεισόδιο των Monty Python Argument Clinic, κάποιος πελάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΚΛΙΔΑ ΣΩΤ ΗΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ... 6 1.1: Η διεθνής ανάπτυξη των εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πειραιάς, Ακτή Μιαούλη 10, 185 38 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42645/06/Β/99/24 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πειραιάς, Ακτή Μιαούλη 10, 185 38 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42645/06/Β/99/24 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πειραιάς, Ακτή Μιαούλη 10, 185 38 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42645/06/Β/99/24 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1/1 31/12/2008 Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκθεση διαχείρησης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. διοικητικού συμβουλίου

1. Έκθεση διαχείρησης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. διοικητικού συμβουλίου 1. Έκθεση διαχείρησης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε διοικητικού συμβουλίου ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΠ Α.Ε Μπεχράκης Διονύσιος, εκπρόσωπος των μετόχων, Πρόεδρος Δ.Σ, μη εκτελεστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1 Kυριε Υπουργε Κυριες και κυριοι Κατ αρχας θα ηθελα να ευχαριστησω τους οργανωτες της εκδηλωσης αυτης που µε προσκαλεσαν να ειµαι στο πανελ των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 Θέμα: Έγκριση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ. αριθμός απόφασης: 52 Εγκρίθηκε ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ, ως εξής: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Το Λιμάνι του Πειραιά στην ευρωπαϊκή λιμενική αγορά. Μια πρόταση αναπτυξιακής προοπτικής

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Το Λιμάνι του Πειραιά στην ευρωπαϊκή λιμενική αγορά. Μια πρόταση αναπτυξιακής προοπτικής ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Το Λιμάνι του Πειραιά στην ευρωπαϊκή λιμενική αγορά Μια πρόταση αναπτυξιακής προοπτικής Συνοπτικά σημεία της εισήγησης του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στη σύσκεψη των Επιμελητηρίων Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2005

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2005 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2005 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ κ. ΜΑΝΩΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Καταρχήν θα ήθελα να θέσω τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2008

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2008 11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2008 180 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 69 69 ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτική ασφάλιση και οικονομική ανάπτυξη:

Ιδιωτική ασφάλιση και οικονομική ανάπτυξη: Ιδιωτική ασφάλιση και οικονομική ανάπτυξη: Οι προοπτικές της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς Μιλτιάδης Νεκτάριος Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πανεπιστήμιο Πειραιώς Περίληψη Η ελληνική ασφαλιστική αγορά οριοθετείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΘΕΜΑ: PENSION FUNDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ιούλιος 2007 Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν O Σ Ε Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 0 6 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ª¹ Äà Äûù, Äà Äû¹ ªÆ¹º ª ªË ºÃ¹Á Á¹ ª ANUAL_OSE_GRHELV.qxp 7/19/07 12:53 PM Page 3 1. Η ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ....................................................................4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΑ Α. Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΑ Α. Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής ΕΛΛΑ Α Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής Οι εκταµιεύσεις της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Έκθεση Πεπραγµένων Ιούλιος 2000 - εκέµβριος 2002. Έκθεση Πεπραγµένων

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Έκθεση Πεπραγµένων Ιούλιος 2000 - εκέµβριος 2002. Έκθεση Πεπραγµένων ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έκθεση Πεπραγµένων Ιούλιος 2000 - εκέµβριος 2002 Έκθεση Πεπραγµένων ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έκθεση Πεπραγµένων Ιούλιος 2000 - εκέµβριος 2002 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64

Διαβάστε περισσότερα

Ακτοπλοϊκή έρημος. Βρες ένα σλόγκαν για το λιμάνισελ. 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΛΘ ΑΕ ΛΙΜΑΝΙΑ. Θεαματική αύξηση κερδών για το 2010

Ακτοπλοϊκή έρημος. Βρες ένα σλόγκαν για το λιμάνισελ. 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΛΘ ΑΕ ΛΙΜΑΝΙΑ. Θεαματική αύξηση κερδών για το 2010 Βρες ένα σλόγκαν για το λιμάνισελ. 4 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΦΥΛΛΟ 06 ΟΛΘ ΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θεαματική αύξηση κερδών για το 2010 * Σε 0,21 ευρώ το μέρισμα σελ. 4 ΛΙΜΑΝΙΑ Ακτοπλοϊκή έρημος Νέα στρατηγική διαμορφώνει

Διαβάστε περισσότερα

Θα ηθελα να µιλησω για το θεµα αυτό σε συνδυασµο µε τη σηµερινη κατασταση και τις προοπτικες του ΟΛΠ.

Θα ηθελα να µιλησω για το θεµα αυτό σε συνδυασµο µε τη σηµερινη κατασταση και τις προοπτικες του ΟΛΠ. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης 2 Κυριες και κυριοι, Κατ αρχας θα ηθελα να ευχαριστησω το φιλο Γιαννη Θεολογιτη για την ιδεα να διοργανωσει την ηµεριδα αυτη και για την τιµη

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Έκθεση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Πορείας και Προτάσεις Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Θετικός Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Πίνακας περιεχοµένων Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΟΛΘ αε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Οι μισθώσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζικό σύστηµα κοινοτικής ανάπτυξης: Πρόταση για την εγκαθίδρυση ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης

Τραπεζικό σύστηµα κοινοτικής ανάπτυξης: Πρόταση για την εγκαθίδρυση ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης Highlights Νο. 3, 1993 Τραπεζικό σύστηµα κοινοτικής ανάπτυξης: Πρόταση για την εγκαθίδρυση ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης Των Hyman P. Minsky, Δηµήτρη Β. Παπαδηµητρίου, Ronnie J.

Διαβάστε περισσότερα

Keep ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Keep ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΦΥΛΛΟ 15 ΟΛΘ ΑΕ Βραβεία για το περιβάλλον και τα κέρδη σελ. 6 ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Keep ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Ποιες είναι οι προοπτικές των ελληνικών λιμένων σελ. 4-5 walking ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα