On line. Πληροφορίες για προγράµµατα. Τρεις Κυριακές του εκεµβρίου ανοιχτή φέτος η αγορά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "On line. Πληροφορίες για προγράµµατα. Τρεις Κυριακές του εκεµβρίου ανοιχτή φέτος η αγορά"

Transcript

1 On line Εβδοµαδιαία ηλεκτρονική ενηµερωτική έκδοση του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12 εκεµβρίου 2014, τεύχος 349 Επιµέλεια: Επιτροπή ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη: Γιώργος Μητράκης Επιστηµονική επιµέλεια: Κων/νος Ποσειδώνος Επισκεφθείτε το site του ΕΕΘ, για την καθηµερινή σας ενηµέρωση Πληροφορίες για προγράµµατα Απευθυνθείτε στην αναπτυξιακή εταιρία του ΕΕΘ «Ο Σύµβουλος του Επαγγελµατία» Για πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατα ενίσχυσης επιχειρήσεων: -Νέων επιχειρήσεων -Επιδότηση εισφορών -ΟΑΕ Καλέστε δωρεάν στο: Τρεις Κυριακές του εκεµβρίου ανοιχτή φέτος η αγορά Ανοικτά θα είναι τα καταστήµατα και την τελευταία Κυριακή του χρόνου, 28 εκεµβρίου 2014, σύµφωνα µε τροπολογία που αναµένεται να κατατεθεί σήµερα Παρασκευή στη Βουλή, από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, στο νοµοσχέδιο για το ΕΣΠΑ. Συνολικά δηλαδή τα εµπορικά καταστήµατα θα λειτουργήσουν τρεις Κυριακές φέτος το εκέµβριο -14, 21 και 28 του µηνός- και συνολικά οκτώ µέσα στο χρόνο.

2 Με ηλεκτρονικό τρόπο η ενηµέρωση του ΕΡΓΑΝΗ για αλλαγή ωραρίου εργαζοµένου ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η διάταξη για την ηλεκτρονική υποβολή των τροποποιήσεων στο ωράριο εργασίας των εργαζοµένων. Συγκεκριµένα το άρθρο 55 του νόµου 4310/2014 προβλέπει: Α. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου Ι. Α. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107) συµπληρωµατικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα µεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ηµέρα της ηµέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόµενους. Από τη δηµοσίευση του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Β. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (Α 88) διατηρείται." Η συγκεκριµένη διάταξη έχει ισχύ από την 8η εκεµβρίου 2014 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ) σύµφωνα µε το άρθρο 100 του νόµου. Τα πρόστιµα θα είναι πολύ µεγάλα (από 300,00 έως 50000,00)... Νέα νοµοθεσία από αύριο για τις σηµάνσεις στις πωλήσεις τροφίµων Ο Κανονισµός 1169/2011/ΕΕ, που ενοποιεί τις δύο Οδηγίες (2000/13/ΕΚ & 90/496/ΕΟΚ) σε µια νοµοθεσία αρχίζει να εφαρµόζεται υποχρεωτικά από την 13η εκεµβρίου 2014.

3 Ο Κανονισµός αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές και θεσπίζει τις γενικές αρχές, τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιµα και ειδικότερα τη γενική και διατροφική επισήµανση, µε σκοπό να βελτιωθούν τα επίπεδα πληροφόρησης και προστασίας των καταναλωτών της Ένωσης. Εφαρµόζεται από τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων και ισχύει για όλα τα τρόφιµα που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, περιλαµβανοµένων των τροφίµων που διατίθενται από τις µονάδες οµαδικής εστίασης. Με τον Κανονισµό επιδιώκεται η προστασία της υγείας και των συµφερόντων των καταναλωτών. Θα απαιτείται, επίσης, η αναγραφή συγκεκριµένων πληροφοριών υποχρεωτικές ενδείξεις- στις ετικέτες των προσυσκευασµένων προϊόντων (διατροφική δήλωση). Ευθύνες του υπευθύνου επιχείρησης Ο υπεύθυνος επιχείρησης είναι αρµόδιος για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τα τρόφιµα. Πρέπει να µεριµνά για την παρουσία και την ακρίβεια των πληροφοριών σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τα τρόφιµα και τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών διατάξεων. Όταν τα τρόφιµα είναι προσυσκευασµένα, οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιµα πρέπει να αναγράφονται απευθείας στην προσυσκευασία ή σε ετικέτα συνδεδεµένη σ αυτήν. Όταν τα τρόφιµα δεν είναι προσυσκευασµένα, οι υποχρεωτικές πληροφορίες πρέπει να διαβιβάζονται στον υπεύθυνο επιχείρησης τροφίµων που παραλαµβάνει αυτά τα τρόφιµα, έτσι ώστε να καταστήσει εφικτή την παροχή τους στον τελικό καταναλωτή, όταν απαιτείται. Υποχρεωτικές ενδείξεις Οι υποχρεωτικές ενδείξεις πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές και ορατές, ευανάγνωστες και, ανάλογα µε την περίπτωση, ανεξίτηλες. Το ύψος των «x» χαρακτήρων πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,2 mm (µε εξαίρεση τις συσκευασίες ή τους περιέκτες µικρών διαστάσεων). Οι υποχρεωτικές ενδείξεις αφορούν: την ονοµασία τον κατάλογο των συστατικών

4 τις ουσίες που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες (αραχίδες, γάλα, σινάπι, ψάρι, δηµητριακά που περιέχουν γλουτένη, κ.λπ.) την ποσότητα ορισµένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών την καθαρή ποσότητα του τροφίµου την ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας και την τελική ηµεροµηνία ανάλωσης τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης το όνοµα ή την εµπορική επωνυµία και την διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίµων ή του εισαγωγέα τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης για ορισµένα είδη κρέατος, το γάλα, ή όταν η µη αναγραφή τους ενδέχεται να παραπλανήσει τον καταναλωτή οδηγίες χρήσης, εφόσον η παράλειψή τους θα δυσχέραινε τη σωστή χρήση του τροφίµου για τα ποτά µε περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη µεγαλύτερη από 1,2 % κατ όγκον, η αναγραφή του αποκτηθέντος κατ όγκον αλκοολικού τίτλου διατροφική δήλωση. Οι υποχρεωτικές ενδείξεις που αφορούν την ονοµασία, την καθαρή ποσότητα και τον κατ όγκον αλκοολικό τίτλο εµφανίζονται στο ίδιο οπτικό πεδίο. Οι υποχρεωτικές ενδείξεις πρέπει να εµφανίζονται σε γλώσσα που είναι εύκολα κατανοητή από τον καταναλωτή και, στην ανάγκη, σε περισσότερες γλώσσες. Παράλειψη ορισµένων υποχρεωτικών ενδείξεων Ειδικές διατάξεις έχουν προβλεφθεί για: τις γυάλινες φιάλες οι οποίες πρόκειται να επαναχρησιµοποιηθούν τις συσκευασίες µικρών διαστάσεων τη διατροφική επισήµανση των τροφίµων που απαριθµούνται στο παράρτηµα V τα ποτά µε περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη µεγαλύτερη από 1,2 % κατ όγκον. Προαιρετικές πληροφορίες Οι πληροφορίες που παρέχονται σε προαιρετική βάση πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: δεν παραπλανούν τον καταναλωτή είναι σαφείς και δεν προκαλούν σύγχυση βασίζονται, κατά περίπτωση, σε σχετικά επιστηµονικά δεδοµένα.

5 Εξάλλου, η παρουσίαση των προαιρετικών πληροφοριών δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος του χώρου που διατίθεται για τις υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιµα. Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει µέτρα για να διασφαλίσει ότι οι προαιρετικές πληροφορίες που χρησιµεύουν για να καταδείξουν α) την τυχαία παρουσία ουσιών που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες, β) την καταλληλότητα του τροφίµου για χορτοφάγους ή ακραιφνείς χορτοφάγους γ) τις προσλαµβανόµενες ποσότητες αναφοράς για συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες κ.λπ., καλύπτουν τις παραπάνω αναφερθείσες απαιτήσεις. Ηµεροµηνία εφαρµογής Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από τις 13 εκεµβρίου 2014, εκτός των διατάξεων σχετικά µε την υποχρέωση να γίνεται διατροφική δήλωση, οι οποίες εφαρµόζονται από τις 13 εκεµβρίου Η ηµεροµηνία εφαρµογής του παραρτήµατος VI σχετικά µε την ονοµασία του τροφίµου και τις ειδικές ενδείξεις που την συνοδεύουν ορίζεται για την 1η Ιανουαρίου Τα τρόφιµα που διατέθηκαν στην αγορά ή επισηµάνθηκαν πριν από τις 13 εκεµβρίου 2014 και δεν συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις του κανονισµού δύνανται να διατίθενται στην εµπορία µέχρις εξαντλήσεως των αποθεµάτων τους. Τα τρόφιµα που διατέθηκαν στην αγορά ή επισηµάνθηκαν πριν από τις 13 εκεµβρίου 2016 και δεν συµµορφώνονται προς την απαίτηση που θεσπίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) δύνανται να διατίθενται στην εµπορία µέχρις εξαντλήσεως των αποθεµάτων τους. Τα τρόφιµα που διατέθηκαν στην αγορά ή επισηµάνθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και δεν συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στο µέρος Β του παραρτήµατος VI δύνανται να διατίθενται στην εµπορία µέχρις εξαντλήσεως των αποθεµάτων τους. Μεταξύ της 13ης εκεµβρίου 2014 και της 13ης εκεµβρίου 2016, σε περίπτωση που η διατροφική δήλωση παρέχεται σε προαιρετική βάση, τηρεί τα άρθρα 30 έως 35. Παρά την οδηγία 90/496/ΕΟΚ, το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006, τα τρόφιµα που επισηµαίνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 30 έως 35 του παρόντος κανονισµού µπορούν να διατίθενται στην αγορά πριν από τις 13 εκεµβρίου 2014.

6 Παρά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 της Επιτροπής, της 30ής Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε τη θέσπιση µεταβατικών µέτρων για την εφαρµογή των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, τα τρόφιµα που επισηµαίνονται σύµφωνα µε το µέρος Β του παραρτήµατος VI του παρόντος κανονισµού µπορούν να διατίθενται στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου Την πολιτική α-συνέχεια φοβούνται οι ξένοι Την εκτίµηση ότι οι πιέσεις στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και στην ελληνική αγορά οµολόγων δεν συνδέονται µε τη δηµοκρατική διαδικασία των εκλογών, αλλά µε τον κίνδυνο της πολιτικής ασυνέχειας και µιας σοβαρής σύγκρουση ανάµεσα στην Ελλάδα και τους διεθνείς δανειστές της εκφράζει η Goldman Sachs σε έκθεση που έδωσε σήµερα, Παρασκευή, στη δηµοσιότητα. Η επενδυτική τράπεζα αναφέρει στην ανάλυσή της πως το 10ετές ελληνικό οµόλογο διαπραγµατεύεται µε απόδοση 9,1% σε σύγκριση µε 5,5% τον Σεπτέµβριο και το χρηµατιστήριο της Αθήνας διαπραγµατεύεται 32% χαµηλότερα σε σχέση µε το ίδιο χρονικό διάστηµα. «Αυτή η επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς έλαβε χώρα παρά τη συνεχή βελτίωση των µακροοικονοµικών δεικτών», σηµειώνεται στην ανάλυση. Η Goldman Sachs αναφέρει πως το 2015 είναι ένα κρίσιµο έτος για την Ελλάδα, καθώς αν και η ανάκαµψη κερδίζει έδαφος οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να παραµονεύουν, κάτι που θα µπορούσε να αποσταθεροποιήσει την ελληνική οικονοµία ξανά σε ύφεση. Ειδικότερα, οι αναλυτές της τράπεζας σηµειώνουν πως το 2015 είναι το τελευταίο έτος που η ελληνική η κυβέρνηση αντιµετωπίζει µεγάλες χρηµατοδοτικές ανάγκες και ως εκ τούτου θα χρειασθούν πρόσθετα κεφάλαια για να εξασφαλιστεί πως η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Σύµφωνα µε την έκθεση, το Eurogroup αποφάσισε την προηγούµενη ευτέρα να δοθεί στην Ελλάδα µια προληπτική

7 πιστωτική γραµµή υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρώσει την εν εξελίξει αναθεώρηση έως το τέλος του Φεβρουαρίου. Κατά την GS υπάρχουν τρία κύρια στοιχεία που πρέπει να συµφωνηθούν ώστε η τρέχουσα επανεξέταση να καταλήξει σε ένα συµπέρασµα: α) περαιτέρω µεταρρυθµίσεις στις αγορές εργασίας, β) περαιτέρω µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος, και γ) περαιτέρω περικοπές στο προϋπολογισµό. «Το πιθανότερο είναι η Ελλάδα να παραµείνει κάτω από στενή οικονοµική επιτήρηση στη συνέχεια», σηµειώνεται σχετικά. Οι χρηµατοδοτικές ανάγκες Η Goldman εκτιµά πως οι χρηµατοδοτικές ανάγκες της χώρας το 2015 ανέρχονται σε 27 δισ. ευρώ, ποσό που µειώνεται στα 24 δισ. ευρώ εάν αφαιρέσει κανείς το πρωτογενές πλεόνασµα 3 δισ. ευρώ. Αν και αναγνωρίζει πως οι ανάγκες αυτές θα µπορούσαν να περιορισθούν κατά 5,5 δισ. ευρώ, µέσω µη καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών (2,5 δισ. ευρώ) και την µετακύλισης βραχυπρόθεσµου χρέους (3 δισ. ευρώ), ωστόσο τονίζει πως πρέπει να πληρωθούν τόκοι 5,3 δισ. ευρώ, να αποπληρωθεί µέρος του δανείου του ΝΤ (8,6 δισ. ευρώ), αλλά να γίνουν πληρωµές 6,5 δισ. ευρώ, οι οποίες κυρίως αφορούν οµόλογα της ΕΚΤ που ωριµάζουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αναφορικά µε τις πηγές κάλυψης των χρηµατοδοτικών αναγκών η τράπεζα αναφέρει πως σε αυτές περιλαµβάνονται το πρωτογενές πλεόνασµα 3 δισ. ευρώ, τα δυνητικά έσοδα από αποκρατικοποιήσεις 2 δισ. ευρώ, τα έσοδα 2 δισ. ευρώ που θα επιστρέφουν από το πρόγραµµα SMP της ΕΚΤ. Ακόµη, η Goldman Sachs εκτιµά πως µέσω εισροών από τη γενική κυβέρνηση, αλλά και την εξαγορά προνοµιούχων µετοχών εκ µέρους των τραπεζών το Ελληνικό ηµόσιο µπορεί να βρει άλλα 9 δισ. ευρώ µέσα στο «Για να καλύψει η Ελλάδα αυτές τις χρηµατοδοτικές ανάγκες, υπάρχουν διαθέσιµα κεφάλαια 7,1 δισ. ευρώ από το ΝΤ τα οποία θα δοθούν εφόσον η Ελλάδα ανταποκριθεί στα προαπαιτούµενα του προγράµµατος. Ωστόσο το πιθανότερο είναι η Ελλάδα να χρειασθεί να εξέλθει στις αγορές για πρόσθετα κεφάλαια. Ο ECCL (σ.σ. η προληπτική γραµµή στήριξης του ESM) θα είναι σε ετοιµότητα να προσφέρει πρόσθετη χρηµατοδότηση από τον επίσηµο τοµέα στην περίπτωση που η έξοδος στις αγορές παραµείνει ασύµφορη» (αλλά αυτό θα γίνει µε προαπαιτούµενα)», σηµειώνει χαρακτηριστικά η Goldman Sachs.

8 Οι πολιτικές περιπλοκές Η Goldman Sachs αναφέρεται στις πολιτικές περιπλοκές που ανακύπτουν µε τις προεδρικές εκλογές. Όπως τονίζει σύµφωνα µε το Ελληνικό Σύνταγµα, το ελληνικό κοινοβούλιο πρέπει να εκλέγει Πρόεδρο της Ελληνικής ηµοκρατίας κάθε πέντε χρόνια. Η προεδρική ψηφοφορία απαιτεί µια εκτεταµένη πλειοψηφία. Η θητεία του απερχόµενου Πρόεδρου Κάρολου Παπούλια, λήγει στις αρχές Μαρτίου Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία της εκλογής νέου προέδρου, τουλάχιστον ένα µήνα πριν - από τις αρχές Φεβρουαρίου το αργότερο. Σε περίπτωση που το κοινοβούλιο αποτύχει να εκλέξει πρόεδρο, θα πρέπει να διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές. Στην έκθεση υποστηρίζεται πως λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων µεταξύ της νέας προθεσµίας για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του προγράµµατος και την λήξη της προθεσµίας για τις προεδρικές εκλογές, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να επιταχύνει τη διαδικασία της ψηφοφορίας. «Όπως έχουν τα πράγµατα, η κυβερνητική πλειοψηφία δεν αρκεί για να εκλέξει πρόεδρο και να αποφύγει τις εκλογές. Θα πρέπει να συναινέσουν 25 ανεξάρτητοι βουλευτές και βουλευτές από τα µικρά κόµµατα», αναφέρεται στην έκθεση. Η Goldman εκτιµά πως σε περίπτωση που το κοινοβούλιο εκλέξει πρόεδρο, η κυβέρνηση και η τρόικα θα επαναλάβουν τις διαπραγµατεύσεις και είναι πιθανό να επιτευχθεί συµφωνία. Έτσι, οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι θα µειωθούν και τα ελληνικά assets θα ανακάµψουν. Σε περίπτωση που το κοινοβούλιο αποτύχει να εκλέξει πρόεδρο, θα διεξαχθούν γενικές εκλογές και η αβεβαιότητα στην αγορά όσο και οι πιέσεις θα επεκταθούν. «Οι πιέσεις της αγοράς δεν συνδέονται µε τη δηµοκρατική διαδικασία των εκλογών, ούτε µε ενδεχόµενη αλλαγή κυβέρνησης, ανεξάρτητα ποιος µπορεί να είναι ο επακόλουθος σχηµατισµός κυβέρνησης. Συνδέονται µε τον κίνδυνο της πολιτικής ασυνέχειας και σοβαρής σύγκρουσης ανάµεσα στην Ελλάδα και τους διεθνείς δανειστές», αναφέρει η Goldman Sachs, εκφράζοντας την άποψη πως το περιθώριο η Ελλάδα να υπαναχωρήσει ουσιαστικά από τις µεταρρυθµίσεις είναι πολύ περιορισµένο. «Οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα θα οδηγούσε σε διακοπή της επίσηµης χρηµατοδότησης προς την Ελλάδα», αναφέρει. Ασύµφορη η σύγκρουση

9 Η Goldman Sachs κάνοντας ένα βήµα παραπέρα- υποστηρίζει πως ακόµη και σε περίπτωση αλλαγής της κυβέρνησης, θα υπήρχε χώρος για µια συνεργατική λύση ανάµεσα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Όπως αναφέρει η Ελλάδα έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στις µεταρρυθµίσεις από το 2012 και το χάσµα µεταξύ του τι έχει ήδη υλοποιηθεί και τι αποµένει να γίνει, δεν είναι ανυπέρβλητο. Επίσης, εκτιµά πως δεν υπάρχουν ουσιαστικά κίνητρα για µια σύγκρουση. «Κάθε ελληνική κυβέρνηση θα ήθελε να επωφεληθεί από την ορµή της οικονοµικής δραστηριότητας, αντί να προκαλέσει αποδιοργάνωση και φυγή κεφαλαίων που θα οδηγούσε την Ελλάδα σε ύφεση διπλού πυθµένα (double-dip). Επιπλέον, δεδοµένου ότι πάνω από το 80% του ελληνικού χρέους βρίσκεται στην κατοχή του επίσηµου τοµέα και δεδοµένου ότι οποιαδήποτε OSI (σ.σ. κούρεµα επίσηµου τοµέα) θα ήταν εφικτό µόνο ως µέρος µιας συµφωνίας µε την ευρω-ζώνη, υπάρχει ένα κίνητρο για µια ελληνική κυβέρνηση να συνεχίσει τις συνεταιριστικές λύσεις», αναφέρει η ανάλυση. Πάντως, η επενδυτική τράπεζα αναφέρει πως η ιστορία της κρίσης της ευρωζώνης έχει δείξει ότι η πιθανότητα ενός «ατυχήµατος» δεν µπορεί ποτέ να απορριφθεί. Και για τον λόγο αυτό είναι σηµαντικό για τις αγορές να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να ποσοτικοποιήσουν τις πτυχές ενός πιθανού σεναρίου, όπου επίσηµη χρηµατοδότηση προς την Ελλάδα διακόπτεται. Σε µια τέτοια περίπτωση ο µεγαλύτερος κίνδυνος θα ήταν η διακοπή της χρηµατοδότησης των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ, καθώς όπως αναφέρει η GS η οικονοµία χρειάζεται «δανειστή έσχατης ανάγκης» προκειµένου το τραπεζικό σύστηµα να διατηρήσει την παροχή ρευστότητας. Όπως αναφέρει σε περίπτωση σύγκρουσης µε τους πιστωτές µια πιθανή διακοπή της παροχής ρευστότητας από την ΕΚΤ θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια κρίση ανάλογη µε αυτή της Κύπρου. Η επίδραση στην ευρωζώνη Απαντώντας στο ερώτηµα κατά πόσον assets της ζώνης του ευρώ (όπως περιφερειακά οµόλογα, το ευρώ, κλπ), καθώς και οι µετοχές είναι πιθανό να επηρεαστούν από την ελληνική κρίση η Goldman Sachs εκτιµά πως αυτό είναι µάλλον απίθανο να συµβεί. Εκτιµά πως ακόµη και σε περίπτωση που οι οικονοµικές πιέσεις από την Ελλάδα επεκταθούν σε περιφερειακές χώρες που έχουν εξέλθει από πρόγραµµα (Ιρλανδία και Πορτογαλία), µπορεί να

10 υπάρχουν ειδικές ρυθµίσεις για την αποτροπή της µετάδοσης του σοκ σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, κατά την άποψή της GS, η ΕΚΤ είναι πιθανό να εµπλακεί σε οριστικές αγορές κρατικών οµολόγων ως µέρος των πράξεων νοµισµατικής πολιτικής της στο πρώτο εξάµηνο «εν πιστεύουµε ότι η µεταβλητότητα από την Ελλάδα είναι πιθανό να εκτροχιάσει την απόφαση για QE (ποσοστική χαλάρωση)», αναφέρει η ανάλυση. Αναφορικά µε τον κίνδυνο της ευρύτερης µετάδοσης της κρίσης αν η συµµετοχή της Ελλάδα στην ΟΝΕ τεθεί και πάλι υπό αµφισβήτηση, οι αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας αναφέρουν ότι αυτό συγκεντρώνει µικρή πιθανότητα, καθώς η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσµού εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ της συµµετοχής στην ΟΝΕ και όλα τα µεγάλα πολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα κρίνουν σήµερα µια ευρω-έξοδο ως ανεπιθύµητη.... Αλλάζει ο νόµος για τη διάσωση των τραπεζών Κρίσιµο θεωρείται το νοµοσχέδιο που θα καταθέσει στη Βουλή την επόµενη εβδοµάδα το υπουργείο Οικονοµικών και µε το οποίο µεταφέρεται στο εθνικό ίκαιο η Οδηγία 2014/59/ΕΕ για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαµψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων. Η εν λόγω Οδηγία (Bank Recovery Resolution Directive - BRRD) που αφορά στην ανάκαµψη και την εξυγίανση χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων και θα ενεργοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2015 ουσιαστικά προβλέπει πως από το επόµενο έτος η διάσωση των πιστωτικών ιδρυµάτων ή των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών θα γίνεται µε ίδια µέσα (bail in) και όχι µε χρήµατα των φορολογουµένων (bail out). Η Οδηγία προβλέπει ότι το bail in αφορά στους µετόχους και στους πιστωτές του χρηµατοοικονοµικού ιδρύµατος οι οποίοι επενδύουν σε τραπεζικό κεφάλαιο (π.χ. οι οµολογιούχοι µειωµένης εξασφάλισης) και προστατεύει τις εγγυηµένες καταθέσεις. Αν και η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή που συνέταξε το νοµοσχέδιο εξέτασε το εάν µπορεί να συνδεθεί και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας µε τη νέα διαδικασία εξυγίανσης

11 των τραπεζών, αυτό κρίθηκε µη συµβατό µε την Οδηγία 2014/59/ΕΕ. Οι βασικότερες διατάξεις της Οδηγίας BRRD έχουν ως εξής: Ορίζει το επίπεδο στόχου των εθνικών Ταµείων Εξυγίανσης σε 1% επί των εγγυηµένων καταθέσεων. Επιµερίζει τις εισφορές στα πιστωτικά ιδρύµατα βάσει του λόγου του παθητικού µείον τα ίδια κεφάλαια µείον το ποσό των εγγυηµένων καταθέσεων κάθε πιστωτικού ιδρύµατος προς το παθητικό µείον τα ίδια κεφάλαια µείον το ποσό των εγγυηµένων καταθέσεων όλων των πιστωτικών ιδρυµάτων στο κράτος µέλος. Προβλέπει την υποχρεωτική προσαρµογή των εισφορών των πιστωτικών ιδρυµάτων βάσει του αναλαµβανόµενου από αυτά κινδύνου. Προβλέπει πως το εθνικό Ταµείο Εξυγίανσης δύναται να συνεισφέρει στο κόστος εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύµατος, εφόσον συγκεκριµένες απαιτήσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της διάσωσης µε ίδια µέσα (bail-in) εξαιρεθούν και το προκύπτον ποσό δεν δύναται να απορροφηθεί από τους λοιπούς πιστωτές του πιστωτικού ιδρύµατος. Προβλέπει πως η συνεισφορά του εθνικού Ταµείου Εξυγίανσης προϋποθέτει την εφαρµογή διάσωσης µε ίδια µέσα στους πιστωτές ύψους τουλάχιστον 8% της αξίας του παθητικού του πιστωτικού ιδρύµατος. Η συνεισφορά δεν δύναται να υπερβαίνει το 5% του παθητικού του πιστωτικού ιδρύµατος.... Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ύο διαφορετικά δηµοσιεύµατα από τους Financial Times και το Reuters αναφέρονται σήµερα Παρασκευή στο πως οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα εµπλέκονται µε την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να προχωρήσει σε περαιτέρω ποσοτική χαλάρωση (QE) µέσω της αγοράς κρατικών οµολόγων. Σύµφωνα µε τους Financial Times χθες καταδείχθηκε πως οι

12 στοχευµένες µακροπρόθεσµες επιχειρήσεις αναχρηµατοδότησης της ΕΚΤ (TLTRO) δεν συγκεντρώνουν την αναµενόµενη συµµετοχή των τραπεζών. «Χθες οι τράπεζες έλαβαν µόνο 130 δισ. ευρώ από διαθέσιµο ποσό 317 δισ. ευρώ, λιγότερο από τις προβλέψεις των αναλυτών, που ήταν ήδη αρκετά απαισιόδοξες», σηµειώνει η εφηµερίδα και προσθέτει πως η προφανής αποτυχία των TLTRO αυξάνει την πιθανότητα να παρακάµψει η ΕΚΤ τις τράπεζες και να αγοράσει απευθείας κρατικά οµόλογα, παρά το γεγονός πως οι αντιρρήσεις της Γερµανίας παραµένουν απαράλλαχτες. Οι Financial Times θέτουν όµως και ακόµη µια παράµετρο. Όπως αναφέρουν, στην επόµενη συνεδρίαση της ΕΚΤ τον Ιανουάριο η Ελλάδα µπορεί να βρίσκεται προ των εκλογών. «Με το αριστερό κόµµα ΣΥΡΙΖΑ να ηγείται στις δηµοσκοπήσεις, θα είναι δύσκολο για την ΕΚΤ να σκέφτεται τις αγορές ελληνικών οµολόγων και σίγουρα θα είναι επίφοβο να αγοράσει όλα τα οµόλογα εκτός από τα ελληνικά», σηµειώνεται στο δηµοσίευµα. Παράλληλα, το πρακτορείο Reuters διατυπώνει σήµερα Παρασκευή την εκτίµηση πως η επιστροφή της ιδέας εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ (Grexit), ως φόβητρου ή ως πραγµατικής απειλής, έρχεται σε µία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο και περιπλέκει επικίνδυνα τη φορτισµένη αναµονή έναρξης της πλήρους ποσοτικής χαλάρωσης στην ευρωζώνη. Το σχετικό δηµοσίευµα του πρακτορείου εστιάζει στη θέση τού ΣΥΡΙΖΑ ότι θα ζητήσει τη διαγραφή µέρους του ελληνικού χρέους και συµπεραίνει ότι αυτή θα περιπλέξει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να προχωρήσει στην πολιτική της ποσοτικής χαλάρωσης, δηλαδή στην αγορά κρατικών οµολόγων. «Αν και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απορρίψει την έξοδο από το ευρώ ως θέση του, ζήτησε τον Μάιο τη διαγραφή τού ενός τρίτου σχεδόν του ελληνικού χρέους και τον Σεπτέµβριο ζήτησε την ελάφρυνση του χρέους από την Ευρωζώνη, ίσως µε την αντικατάστασή του µε νέα οµόλογα µε ρήτρα αύξησης του ΑΕΠ», αναφέρει. Το πρακτορείο σηµειώνει ότι ένα επιχείρηµα που έχει εκφράσει η Γερµανία κατά της πολιτικής ποσοτικής χαλάρωσης, που προωθεί ο πρόεδρος τη ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, είναι ότι µε αυτή θα παραβιαστεί η απαγόρευση της νοµισµατικής χρηµατοδότησης των χωρών της Ευρωζώνης. «Με άλλα λόγια αν η τρόικα κάνει κάτι για την Ελλάδα, όσοι είναι αντίθετοι στην πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης που προωθεί ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, θα έχουν πρόσθετα όπλα στη φαρέτρα τους», αναφέρει το δηµοσίευµα και καταλήγει,

13 σηµειώνοντας ότι «αν η ΕΚΤ πράγµατι θέλει να προχωρήσει στην ποσοτική χαλάρωση, θα έχει πιθανόν λόγο να κινηθεί γρήγορα».... Γιατί απέτυχε η διαδικασία ελέγχου του λαθρεµπορίου καυσίµων Τα τεστ ιχνηθέτησης καυσίµων, στο πλαίσιο της διαδικασίας που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση ένα χρόνο πριν, απέτυχαν και πλέον η κυβέρνηση σκοπεύει να επανέλθει αξιοποιώντας και την εµπειρία άλλων χωρών, ανέφερε στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Μαυραγάνης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΗΜΑΡ, ηµήτρη Αναγνωστάκη, για την πάταξη του λαθρεµπορίου στα καύσιµα. Αναπτύσσοντας την ερώτησή του, ο βουλευτής της ΗΜΑΡ υπενθύµισε πως ένα χρόνο πριν, η κυβέρνηση είχε εξαγγείλει σχετικά, σειρά πρωτοβουλιών όπως η εγκατάσταση συστήµατος εισροών- εκροών στις εταιρείες εµπορίας καυσίµων και στα διυλιστήρια, η ιχνηθέτηση της διαδροµής των καυσίµων και οι έλεγχοι στις αποθήκες των Ενόπλων υνάµεων. «Σήµερα, το λαθρεµπόριο εξακολουθεί να είναι ανοικτή πληγή» διαπίστωσε ο βουλευτής. Απαντώντας, ο υφυπουργός Οικονοµικών υπενθύµισε πως το σύστηµα ελέγχου εισροών-εκροών έχει εισαχθεί στα βενζινάδικα, ενώ στα διυλιστήρια αργεί, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της τεχνολογίας αυτής που εγκαινιάστηκε στην πράξη τον Μάιο, αλλά χρειάζεται 24 µήνες για να αποδώσει, αν και το 40% της εργασίας γίνεται κατά το πρώτο έτος. Σε ό,τι αφορά την ιχνηθέτηση των καυσίµων, ο κ. Μαυραγάνης ανέφερε πως το 2012 συστήθηκε οµάδα εργασίας για την σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωµένου συστήµατος ιχνηθέτησης και δροµολογήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη µοριακή ιχνηθέτηση ωστόσο, ανταποκρίθηκαν µόνο δύο εταιρείες, οι οποίες κατέθεσαν δύο ιχνηθέτες τους οποίους «έσπασε» το Γενικό Χηµείο του Κράτους. «Τα δύο µόρια που ελέγχθηκαν, αποδείχθηκε πως δεν ήσαν κατάλληλα και δεν µπορούν να αποτελέσουν το κύριο µέσο για να

14 προχωρήσουµε» ανέφερε ο υφυπουργός Οικονοµικών. «Όµως, και στο σηµείο αυτό, προσπαθούµε να επαναλάβουµε τη διαδικασία, αξιοποιώντας και την εµπειρία άλλων χωρών όπως η Ιρλανδία» συµπλήρωσε. Η απάντηση του υφυπουργού Οικονοµικών προκάλεσε την αντίδραση του βουλευτή της ΗΜΑΡ, ο οποίος αναρωτήθηκε «αν υπάρχει κάποιος που να αποδέχεται τους ισχυρισµούς της κυβέρνησης, ότι γραφειοκρατικά εµπόδια και ακυρώσεις µάς στερούν τη δυνατότητα να έχουµε έσοδα απ' την πάταξη του λαθρεµπορίου καυσίµων». «Το ζήτηµα δεν είναι, ότι η απάντησή σας δεν ικανοποιεί έναν βουλευτή της αντιπολίτευσης. Είµαι απόλυτα βέβαιος, πως όσοι µας ακούν θα αναρωτιούνται αν η κυβέρνηση δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει το αυτονόητο: να δανειστεί τεχνογνωσία, να την εφαρµόσει και να έχει άµεσα αποτελέσµατα» παρατήρησε ο κ. Αναγνωστάκης. «Απέναντι στις δικές µου αναφορές άκουσα γενικότητες και προσχώρηση στην αντίληψη του µηδενισµού» ανταπάντησε ο Γιώργος Μαυραγάνης. «Εσείς µε γενικότητες θέλετε να δείξετε πως η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται. Εµείς προχωράµε µε συγκεκριµένες ενέργειες. Όταν όµως σπάνε οι ιχνηθέτες, εσείς θέλετε να τους εφαρµόσουµε και µετά να µην καταπολεµάται η φοροδιαφυγή; Αυτό θέλετε;» συµπλήρωσε. Σε ό,τι αφορά το λαθρεµπόριο καυσίµων των Ενόπλων υνάµεων, ο υφυπουργός Οικονοµικών ανέφερε πως το Σ ΟΕ εκπόνησε «έκτακτο επιχειρησιακό σχέδιο για τη διενέργεια ελέγχων και δειγµατοληψιών σε στρατιωτικές µονάδες», τα αποτελέσµατα του οποίου είναι πλέον στην αρµοδιότητα της ικαιοσύνης και σύντοµα θα ανακοινωθούν. Όσο για την εγκατάσταση ολοκληρωµένου συστήµατος ηλεκτρονικού ελέγχου στα πλωτά µέσα, «έχει συσταθεί οµάδα εργασίας για τη σύνταξη προσχεδίου απόφασης. Θα πρέπει να τονιστεί πως έχουν ήδη εγκατασταθεί συστήµατα AIS (αυτόµατης αναγνώρισης θέσης) και φέτος το καλοκαίρι συστήθηκε διαγραµµατειακό όργανο ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισµός των υπηρεσιών, να έχουµε πιο γρήγορα αποτελέσµατα στην καταπολέµηση του λαθρεµπορίου καυσίµων και να ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα που αποµένουν» κατέληξε ο κ. Μαυραγάνης....

15 Οφειλές 850 εκατ. ευρώ ρυθµίστηκαν σε 100 δόσεις ιαψεύδονται προς το παρόν οι ανησυχίες που έχει εκφράσει η τρόικα για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών σε 100 δόσεις, αλλά και για την πορεία των εισπράξεων από τον Ενιαίο Φόρο ιδιοκτησίας Ακινήτων. Παρουσιάζοντας σήµερα, Παρασκευή, τα προσωρινά αποτελέσµατα εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισµού για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεµβρίου 2014 ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας απεκάλυψε πως µέχρι χθες Πέµπτη, οι επικυρωµένες αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθµιση των 100 δόσεων ανήλθαν στις Όπως ανέφερε, το ύψος των ρυθµισµένων υποχρεώσεων ανέρχεται περίπου στα 850 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις έναντι ρυθµισµένων υποχρεώσεων περίπου στα 34 εκατ. ευρώ. Σηµειώνεται πως στόχος ήταν κυβέρνησης ήταν να υπαχθούν αρχικά προς ρύθµιση οφειλές ύψους 2 δισ. ευρώ. Καθώς η ευνοϊκή ρύθµιση εκπνέει στα τέλη Μαρτίου 2015 το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης εκτιµά πως ο εν λόγω στόχος θα επιτευχθεί. Ο κ. Σταϊκούρας παραδέχθηκε πως εξαιτίας της αβεβαιότητας που προκλήθηκε για το εύρος εφαρµογής του νέου πλαισίου ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών τα φορολογικά έσοδα από το φόρο εισοδήµατος σηµείωσαν µια υστέρηση, ωστόσο η αβεβαιότητα αυτή άρθηκε µε την πρόσφατη τροποποίηση του νόµου. Αλλά και σχετικά µε τις εισπράξεις του ΕΝΦΙΑ ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών ανέφερε πως κινούνται εντός στόχων, καθώς κατά τους 3 πρώτους µήνες είσπραξής του, αυτές ανήλθαν περίπου στα 1,5 δισ. ευρώ, όταν τα συνολικά έσοδα που αναµένονται από το φόρο είναι 2,65 δισ. ευρώ.... Την επόµενη εβδοµάδα το νοµοσχέδιο για το ΕΣΠΑ

16 Την επόµενη εβδοµάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νοµοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη διαχείριση και τον έλεγχο του νέου ΕΣΠΑ. Το πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που θα περιλαµβάνει τις ρυθµίσεις για τη διαχείριση και τον έλεγχο του νέου ΕΣΠΑ, θα επιφέρει αλλαγές στην επιµελητηριακή νοµοθεσία, στις ρυθµίσεις για το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), καθώς και αλλαγές στη νοµοθεσία για τις λαϊκές αγορές και την αγορά άρτου. Σηµειώνεται ότι το νοµοσχέδιο για το νέο ΕΣΠΑ είχε τεθεί ως αυτόνοµο νοµοθέτηµα σε δηµόσια διαβούλευση από τις 26 Νοεµβρίου έως τις 2 εκεµβρίου και εκκρεµούσε η σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Πρέπει να τονισθεί πως εάν δεν ψηφισθεί ο νόµος για το νέο ΕΣΠΑ δεν θα είναι δυνατή η εκταµίευση των κοινοτικών κονδυλίων της νέας προγραµµατικής περιόδου. Ακόµη, εάν δεν ψηφιστούν εγκαίρως οι αλλαγές στην επιµελητηριακή νοµοθεσία, τα επιµελητήρια κινδυνεύουν να µείνουν χωρίς πόρους, µε δεδοµένο ότι από την 1/1/2015 καταργείται η υποχρεωτική συνδροµή των επιχειρήσεων-µελών τους που µέχρι σήµερα αποτελεί το µοναδικό έσοδο.... 6,44 εκατ. ευρώ βοήθεια στους 600 απολυµένους του Φωκά Βοήθεια ύψους 6,44 εκατ. ευρώ για τους 600 απολυµένους του Φωκά ενέκρινε η Επιτροπή Προϋπολογισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ). Συγκεκριµένα, η Επιτροπή Προϋπολογισµών του ΕΚ συνέστησε να δοθεί βοήθεια συνολικού ύψους 35,5 εκατ. ευρώ σε συνολικά απολυµένους από επιχειρήσεις στη Γαλλία, την Πολωνία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Τα νοµοθετικά σχέδια µένει τώρα να εγκριθούν από την Ολοµέλεια του ΕΚ (15-18 εκεµβρίου) και από το Συµβούλιο Υπουργών της ΕΕ (15-16 εκεµβρίου). Υπενθυµίζεται ότι η ελληνική αλυσίδα καταστηµάτων «Οδυσσεύς

17 Φωκάς» απέλυσε 600 εργαζοµένους µετά τη µεγάλη πτώση στις πωλήσεις της, λόγω της µείωσης του οικογενειακού εισοδήµατος στην Ελλάδα. Την ίδια στιγµή η επιχείρηση βρέθηκε αντιµέτωπη και µε τη δραστική µείωση της παροχής επιχειρηµατικών δανείων από τις ελληνικές τράπεζες. Κατόπιν αιτήµατος που υπέβαλε η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής (ΕΤΠ) για την ενίσχυση των πρώην εργαζοµένων της «Οδυσσεύς Φωκάς», αναµένεται να τους χορηγηθεί βοήθεια ύψους 6,44 εκατ. ευρώ για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να λάβουν εκ νέου εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση. Εξάλλου, αναµένεται να διατεθούν συνολικά 25 εκατ. ευρώ για τους απολυµένους της Air France (το µεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ από το ΕΤΠ), 1,89 εκατ. ευρώ για τους 608 πρώην εργαζοµένους της Whirlpool Europe S.r.l και των τοπικών προµηθευτών της στην επαρχία Trento της Ιταλίας και 1,26 εκατ. ευρώ για τους 777 απολυµένους του εργοστασίου Tychy της Ιταλικής αυτοκινητοβιοµηχανίας Fiat στα Νότια της Πολωνίας. Τι είναι το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση δηµιουργήθηκε για να βοηθήσει τους ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά τους λόγω των αλλαγών που επιφέρουν στην αγορά η παγκοσµιοποίηση και η οικονοµική κρίση. Μεταξύ 2014 και 2020 το ετήσιο ανώτατο όριο χρηµατοδότησης από το ταµείο ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ. Οι απολυµένοι λαµβάνουν διαφόρων ειδών ενισχύσεις όπως στήριξη για να ξεκινήσουν µία δική τους επιχείρηση, βοήθεια στην εύρεση απασχόλησης, παροχή συµβουλών και επανεκπαίδευση. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι εθνικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην παροχή βοήθειας στους απολυµένους και λαµβάνουν µετέπειτα την οικονοµική ενίσχυση από το Ταµείο εφόσον η αίτηση τους εγκριθεί.... Σε ελεύθερη πτώση η οικοδοµική δραστηριότητα

18 Σε πτωτική τροχιά εξακολουθεί να βρίσκεται η οικοδοµική δραστηριότητα στη χώρα, µε την ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα να είναι ιδιαιτέρως αδύναµη. Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στο 9µηνο Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2014, η συνολική οικοδοµική δραστηριότητα εµφάνισε στο σύνολο της χώρας, µείωση κατά 17,8% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 14,3% στην επιφάνεια και κατά 6,7% στον όγκο, σε σχέση µε το αντίστοιχο 9µηνο του Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα, εµφανίζει στο σύνολο της χώρας, µείωση κατά 17,7% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 11,5% στην επιφάνεια και κατά 3,3% στον όγκο, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου Κατά την χρονική περίοδο, Οκτωβρίου Σεπτεµβρίου 2014, η ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα, εµφανίζει στο σύνολο της χώρας, µείωση κατά 13,3% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 9,4% στην επιφάνεια και κατά 1,8% στον όγκο, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου Σεπτεµβρίου Το ποσοστό συµµετοχής της ηµόσιας Οικοδοµικής ραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,2%. Το Σεπτέµβριο του 2014 το µέγεθος της συνολικής οικοδοµικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δηµόσιας) στο σύνολο της χώρας µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, ανήλθε σε οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 206,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 858,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, µείωση κατά 11,2% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 2,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 6,7% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του Το µέγεθος ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 202,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 839,5 χιλιάδες m3 όγκου, σηµείωσε δηλαδή, µείωση κατά 11% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 1,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 7,2% στον όγκο, σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο του Αντίστοιχα, το µέγεθος της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας τον Σεπτέµβριο του 2014, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 7 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 18,6 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συµµετοχής της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για τον Σεπτέµβριο 2014, είναι 2,2%.

19 ... ιευκρινίσεις για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ιευκρινίσεις για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του έτους 2013 παρέσχε η Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων. Οι διευκρινίσεις κρίθηκαν αναγκαίες καθώς οι φορολογούµενοι δεν γνώριζαν εάν πρέπει ή δεν πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή των εν λόγω καταστάσεων. Σύµφωνα µε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, οι επιτηδευµατίες υποχρεούνται µέχρι την 25η Ιουνίου κάθε χρόνου να υποβάλλουν στην αρµόδια εφορία τριπλότυπες καταστάσεις, για µηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, µε συναλλαγές και δεδοµένα του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους. Συγκεκριµένα, πρόκειται για συναλλαγές που πραγµατοποίησαν για την επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αµοιβών, αποζηµιώσεων, οικονοµικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωµάτων. Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) ο κάθε υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποβάλλει καταστάσεις για µηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, µε τις συναλλαγές που πραγµατοποίησε για την επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αµοιβών, αποζηµιώσεων, οικονοµικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωµάτων. Η ΓΓ Ε διευκρίνισε πως οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί από τη φορολογική διοίκηση σχετικά µε την υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και ειδικά για τις εξαιρέσεις και τις απαλλαγές εξακολουθούν να ισχύουν και για τις συναλλαγές του

20 έτους 2013, δεδοµένου ότι δεν ανατίθενται µε τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Σηµειώνεται πως ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων αναφέρει πως εξαιρετικά, δεν συµπεριλαµβάνονται στις καταστάσεις αυτές συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι αυτές δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ... Tο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης πληροφορεί τα µέλη του ότι Τρίτη και Πέµπτη κάθε εβδοµάδα από τις 7µµ έως τις 8.30 µµ θα βρίσκονται στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρίας «ο Σύµβουλος του Επαγγελµατία» Αριστοτέλους 27 ισόγειο τηλ Οι κκ. Ιωάννης Σωπασής Οικονοµολόγος, τ. /ντής του ΙΚΑ, Σύµβουλος Εργασίας και Ιωάννης όβελος Οικονοµολόγος-Φοροτεχνικός Α. Τάξης, Πρόεδρος Ένωσης Φοροτεχνικών Θεσσαλονίκης, για να παρέχουν δωρεάν συµβουλές σε ασφαλιστικά και φορολογικά θέµατα που απασχολούν τους Επαγγελµατίες µέλη του. Τα ερωτήµατα µπορούν να διατυπώνονται και στα τηλεφωνά & καθηµερινά από 9πµ έως 4µµ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις 22 Φεβρουαρίου 2013 Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.5.2003 COM(2003) 242 τελικό 2003/0095 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τους τριµηνιαίους χρηµατοπιστωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 414 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ που περιλαμβάνει την αξιολόγηση που απαιτείται βάσει των άρθρων 24 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 Εκλογές Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας: Υπενθύµιση υπόδειξης εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος. Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 21.2.2001 COM(2001) 100 τελικό 2001/0056 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ όσον αφορά τους τριµηνιαίους µη χρηµατοπιστωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη: Γιώργος Μητράκης gmitrakis@ekdotiki.gr, Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, σε συνέχεια της κατάθεσης του σχεδίου του νέου αναπτυξιακού νόμου στη Βουλή, απέστειλε στον υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο των ρυθμίσεων για δάνεια των μικρο-μεσαίων

Το πλαίσιο των ρυθμίσεων για δάνεια των μικρο-μεσαίων Το πλαίσιο των ρυθμίσεων για δάνεια των μικρο-μεσαίων Ευνοϊκό περιβάλλον για την ταχύτερη αναδιάρθρωση του χρέους μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ Αθήνα, 17.04.2013 Το νέο νομοθετικό πλαίσιο Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές Καν 1169/2011 & Καν 1924/2006 Επισήμανση, παρουσίαση & διαφήμιση τροφίμων Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 11 Οκτωβρίου 2013 Προσχέδιο προϋπολογισμού 2014 Για το 2013, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να είναι αρνητικός και να κυμανθεί γύρω στο 8,7%, σε συνέχεια της συρρίκνωσης ύψους 2,4%

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 206 (OR. en) 9329/6 ECOFIN 489 UEM 23 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/46/ΕΚ σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου P7_TA(204)0334 Απαλλαγή 202: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 204 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα υπό το καθεστώς του νέου νόμου Άποψη του Δικηγόρου Νίκου Παππά

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα υπό το καθεστώς του νέου νόμου Άποψη του Δικηγόρου Νίκου Παππά Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα υπό το καθεστώς του νέου νόμου Άποψη του Δικηγόρου Νίκου Παππά Ατέρμονες συζητήσεις γίνονται σήμερα αναφορικά με το κούρεμα των τραπεζικών καταθέσεων, ζήτημα το οποίο συναρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.7.2017 COM(2017) 380 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα EL EL

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)03 Απαλλαγή 203: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0207(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0207(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 12.1.2011 2010/0207(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/3/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/3/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 552,59 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,97%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 58,05 εκατ. εκ των οποίων 4,25 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.7.2016 COM(2016) 438 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού 29.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την ειδική έκθεση αριθ. 10/2011 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: «Είναι αποτελεσµατικά το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας Σεπτέμβριος 2017 Επιμέλεια: Σπυρίδων Λιόντος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Trnovski Pristan 14, 1000, Ljubljana Τηλ.: +386 1 2811258, Φαξ: +386 1 2811114, E-mail: ecocom-ljubljana@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειµµα

Έλλειµµα ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2010-2011 Σηµαντική αύξηση του δηµοσίου χρέους και επιδείνωση του ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 297 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 9.12.2003 COM(2003) 761 τελικό 2003/0295 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 30.4.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1065/2007, του Alessandro Nucci, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με αστική ατμοσφαιρική ρύπανση 1. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

On line. Πληροφορίες για προγράµµατα. Αιτήσεις στον ΟΑΕ για πρόγραµµα νέων ελεύθερων επαγγελµατιών

On line. Πληροφορίες για προγράµµατα. Αιτήσεις στον ΟΑΕ για πρόγραµµα νέων ελεύθερων επαγγελµατιών On line Εβδοµαδιαία ηλεκτρονική ενηµερωτική έκδοση του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 25 Ιουλίου 2014, τεύχος 329 Επιµέλεια: Επιτροπή ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication

Marketing Research Communication Marketing Research Communication ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 104 33, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax. 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication

Marketing Research Communication Marketing Research Communication ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 104 33, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax. 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εκέµβριος 2013 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα 215 εκατ. ευρώ, σχεδόν το µισό εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ.

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ Αντικείμενα αναφοράς Ανασκόπηση της κρίσης και εφαρμογή «μνημονιακών»

Διαβάστε περισσότερα

Εξ. Επείγον. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 22 εκεµβρίου 2004

Εξ. Επείγον. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 22 εκεµβρίου 2004 Εξ. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 22 εκεµβρίου 2004 ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.1102258/7766-11/0016 /ΝΣΗ 16 η (ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ) ΠΟΛ.: 1147 ΤΜΗΜΑ: Α ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 551,36 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 2,91%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,39 εκατ. εκ των οποίων 2,34 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CONS 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CONS 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CONS 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά µε την πιθανότητα τροποποίησης του άρθρου 7.3 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012 Θέμα: Ομιλία Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 535 final 2015/0249 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών

Διαβάστε περισσότερα

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή Η 6η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2017 COM(2017) 156 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 1-3/2017 EL

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 245 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο {SWD(2015)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Αυγούστου 2009 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-09 Ιουν-08 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 125.348 149.660 (16%) Σύνολο εξόδων 86.626 78.363 11% Κέρδος από συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/0220(COD) 5 Φεβρουαρίου 2004 ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την τροποποίηση της νοµικής βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παρασκευή 09 Μαρτίου 2012 Μεταφορά Γραφείου Οικονοµικού Επιµελητηρίου. Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενηµερώνει τα µέλη του ότι στο κτίριο της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 1 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2014 Για σκοπούς Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Εφημερίδα της EE: L 334, 16.12.2011, σ. 1. (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ,

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ, Επικαιρότητα Αθήνα 27-9-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013»

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012 2(I) του 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2115(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2115(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2015/2115(INI) 24.8.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2014 (2015/2115(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1163/2016. ιακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΠΟΛ 1163/2016. ιακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΠΟΛ 1163/2016 ιακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ I. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 816 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Tρέχουσα κατάσταση και πιθανή μελλοντική πορεία όσον αφορά την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια άρθρων 38 και 39 βασίζονται απευθείας στα συµπεράσµατα της Οµάδας IX.

Τα σχέδια άρθρων 38 και 39 βασίζονται απευθείας στα συµπεράσµατα της Οµάδας IX. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2003 (13.03) (OR. fr) CONV 602/03 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Τα οικονοµικά της Ένωσης : σχέδιο άρθρων 38 έως 40 Τίτλος VII:

Διαβάστε περισσότερα

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 1996) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 1996) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιτάχυνση και διασαφήνιση της εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος /* COM/96/0496 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0248 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 368 της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ DIMITRI PAPADIMITRIOU MINISTER OF ECONOMY AND DEVELOPMENT, GREECE

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ DIMITRI PAPADIMITRIOU MINISTER OF ECONOMY AND DEVELOPMENT, GREECE THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ DIMITRI PAPADIMITRIOU MINISTER OF ECONOMY AND DEVELOPMENT, GREECE TO THE 21 st ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE UNRAVELLING GREECE UNTANGLING TEΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την MARC A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ) ΕΝΤΟΛΕΑΣ IME ΓΣΕΒΕΕ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Το σύνολο των μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων (0-49 απασχολούμενους).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0035(CNS) 3 Απριλίου 2001 * ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για παρέκκλιση από ορισµένες διατάξεις του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4128/2013 Κύρωση της από 18 εκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4128 ΦΕΚ Α 51/28.2.2013

Διαβάστε περισσότερα

15112/15 ADD 1 1 DPG

15112/15 ADD 1 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 15112/15 ADD 1 PV/CONS 72 ECOFIN 961 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3435η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου, 2008, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον ευρωπαϊκό µηχανισµό σταθερότητας (ESM)»

στο σχέδιο νόµου «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον ευρωπαϊκό µηχανισµό σταθερότητας (ESM)» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον ευρωπαϊκό µηχανισµό σταθερότητας (ESM)» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η συµφωνία για τη ρύθµιση του δηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Πωλήσεις: 3.973,9 εκ. ευρώ, έναντι 3.977,2 εκ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (µείωση

Διαβάστε περισσότερα