On line. Πληροφορίες για προγράµµατα. Τρεις Κυριακές του εκεµβρίου ανοιχτή φέτος η αγορά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "On line. Πληροφορίες για προγράµµατα. Τρεις Κυριακές του εκεµβρίου ανοιχτή φέτος η αγορά"

Transcript

1 On line Εβδοµαδιαία ηλεκτρονική ενηµερωτική έκδοση του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12 εκεµβρίου 2014, τεύχος 349 Επιµέλεια: Επιτροπή ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη: Γιώργος Μητράκης Επιστηµονική επιµέλεια: Κων/νος Ποσειδώνος Επισκεφθείτε το site του ΕΕΘ, για την καθηµερινή σας ενηµέρωση Πληροφορίες για προγράµµατα Απευθυνθείτε στην αναπτυξιακή εταιρία του ΕΕΘ «Ο Σύµβουλος του Επαγγελµατία» Για πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατα ενίσχυσης επιχειρήσεων: -Νέων επιχειρήσεων -Επιδότηση εισφορών -ΟΑΕ Καλέστε δωρεάν στο: Τρεις Κυριακές του εκεµβρίου ανοιχτή φέτος η αγορά Ανοικτά θα είναι τα καταστήµατα και την τελευταία Κυριακή του χρόνου, 28 εκεµβρίου 2014, σύµφωνα µε τροπολογία που αναµένεται να κατατεθεί σήµερα Παρασκευή στη Βουλή, από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, στο νοµοσχέδιο για το ΕΣΠΑ. Συνολικά δηλαδή τα εµπορικά καταστήµατα θα λειτουργήσουν τρεις Κυριακές φέτος το εκέµβριο -14, 21 και 28 του µηνός- και συνολικά οκτώ µέσα στο χρόνο.

2 Με ηλεκτρονικό τρόπο η ενηµέρωση του ΕΡΓΑΝΗ για αλλαγή ωραρίου εργαζοµένου ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η διάταξη για την ηλεκτρονική υποβολή των τροποποιήσεων στο ωράριο εργασίας των εργαζοµένων. Συγκεκριµένα το άρθρο 55 του νόµου 4310/2014 προβλέπει: Α. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου Ι. Α. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107) συµπληρωµατικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα µεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ηµέρα της ηµέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόµενους. Από τη δηµοσίευση του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Β. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (Α 88) διατηρείται." Η συγκεκριµένη διάταξη έχει ισχύ από την 8η εκεµβρίου 2014 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ) σύµφωνα µε το άρθρο 100 του νόµου. Τα πρόστιµα θα είναι πολύ µεγάλα (από 300,00 έως 50000,00)... Νέα νοµοθεσία από αύριο για τις σηµάνσεις στις πωλήσεις τροφίµων Ο Κανονισµός 1169/2011/ΕΕ, που ενοποιεί τις δύο Οδηγίες (2000/13/ΕΚ & 90/496/ΕΟΚ) σε µια νοµοθεσία αρχίζει να εφαρµόζεται υποχρεωτικά από την 13η εκεµβρίου 2014.

3 Ο Κανονισµός αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές και θεσπίζει τις γενικές αρχές, τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιµα και ειδικότερα τη γενική και διατροφική επισήµανση, µε σκοπό να βελτιωθούν τα επίπεδα πληροφόρησης και προστασίας των καταναλωτών της Ένωσης. Εφαρµόζεται από τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων και ισχύει για όλα τα τρόφιµα που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, περιλαµβανοµένων των τροφίµων που διατίθενται από τις µονάδες οµαδικής εστίασης. Με τον Κανονισµό επιδιώκεται η προστασία της υγείας και των συµφερόντων των καταναλωτών. Θα απαιτείται, επίσης, η αναγραφή συγκεκριµένων πληροφοριών υποχρεωτικές ενδείξεις- στις ετικέτες των προσυσκευασµένων προϊόντων (διατροφική δήλωση). Ευθύνες του υπευθύνου επιχείρησης Ο υπεύθυνος επιχείρησης είναι αρµόδιος για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τα τρόφιµα. Πρέπει να µεριµνά για την παρουσία και την ακρίβεια των πληροφοριών σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τα τρόφιµα και τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών διατάξεων. Όταν τα τρόφιµα είναι προσυσκευασµένα, οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιµα πρέπει να αναγράφονται απευθείας στην προσυσκευασία ή σε ετικέτα συνδεδεµένη σ αυτήν. Όταν τα τρόφιµα δεν είναι προσυσκευασµένα, οι υποχρεωτικές πληροφορίες πρέπει να διαβιβάζονται στον υπεύθυνο επιχείρησης τροφίµων που παραλαµβάνει αυτά τα τρόφιµα, έτσι ώστε να καταστήσει εφικτή την παροχή τους στον τελικό καταναλωτή, όταν απαιτείται. Υποχρεωτικές ενδείξεις Οι υποχρεωτικές ενδείξεις πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές και ορατές, ευανάγνωστες και, ανάλογα µε την περίπτωση, ανεξίτηλες. Το ύψος των «x» χαρακτήρων πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,2 mm (µε εξαίρεση τις συσκευασίες ή τους περιέκτες µικρών διαστάσεων). Οι υποχρεωτικές ενδείξεις αφορούν: την ονοµασία τον κατάλογο των συστατικών

4 τις ουσίες που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες (αραχίδες, γάλα, σινάπι, ψάρι, δηµητριακά που περιέχουν γλουτένη, κ.λπ.) την ποσότητα ορισµένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών την καθαρή ποσότητα του τροφίµου την ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας και την τελική ηµεροµηνία ανάλωσης τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης το όνοµα ή την εµπορική επωνυµία και την διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίµων ή του εισαγωγέα τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης για ορισµένα είδη κρέατος, το γάλα, ή όταν η µη αναγραφή τους ενδέχεται να παραπλανήσει τον καταναλωτή οδηγίες χρήσης, εφόσον η παράλειψή τους θα δυσχέραινε τη σωστή χρήση του τροφίµου για τα ποτά µε περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη µεγαλύτερη από 1,2 % κατ όγκον, η αναγραφή του αποκτηθέντος κατ όγκον αλκοολικού τίτλου διατροφική δήλωση. Οι υποχρεωτικές ενδείξεις που αφορούν την ονοµασία, την καθαρή ποσότητα και τον κατ όγκον αλκοολικό τίτλο εµφανίζονται στο ίδιο οπτικό πεδίο. Οι υποχρεωτικές ενδείξεις πρέπει να εµφανίζονται σε γλώσσα που είναι εύκολα κατανοητή από τον καταναλωτή και, στην ανάγκη, σε περισσότερες γλώσσες. Παράλειψη ορισµένων υποχρεωτικών ενδείξεων Ειδικές διατάξεις έχουν προβλεφθεί για: τις γυάλινες φιάλες οι οποίες πρόκειται να επαναχρησιµοποιηθούν τις συσκευασίες µικρών διαστάσεων τη διατροφική επισήµανση των τροφίµων που απαριθµούνται στο παράρτηµα V τα ποτά µε περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη µεγαλύτερη από 1,2 % κατ όγκον. Προαιρετικές πληροφορίες Οι πληροφορίες που παρέχονται σε προαιρετική βάση πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: δεν παραπλανούν τον καταναλωτή είναι σαφείς και δεν προκαλούν σύγχυση βασίζονται, κατά περίπτωση, σε σχετικά επιστηµονικά δεδοµένα.

5 Εξάλλου, η παρουσίαση των προαιρετικών πληροφοριών δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος του χώρου που διατίθεται για τις υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιµα. Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει µέτρα για να διασφαλίσει ότι οι προαιρετικές πληροφορίες που χρησιµεύουν για να καταδείξουν α) την τυχαία παρουσία ουσιών που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες, β) την καταλληλότητα του τροφίµου για χορτοφάγους ή ακραιφνείς χορτοφάγους γ) τις προσλαµβανόµενες ποσότητες αναφοράς για συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες κ.λπ., καλύπτουν τις παραπάνω αναφερθείσες απαιτήσεις. Ηµεροµηνία εφαρµογής Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από τις 13 εκεµβρίου 2014, εκτός των διατάξεων σχετικά µε την υποχρέωση να γίνεται διατροφική δήλωση, οι οποίες εφαρµόζονται από τις 13 εκεµβρίου Η ηµεροµηνία εφαρµογής του παραρτήµατος VI σχετικά µε την ονοµασία του τροφίµου και τις ειδικές ενδείξεις που την συνοδεύουν ορίζεται για την 1η Ιανουαρίου Τα τρόφιµα που διατέθηκαν στην αγορά ή επισηµάνθηκαν πριν από τις 13 εκεµβρίου 2014 και δεν συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις του κανονισµού δύνανται να διατίθενται στην εµπορία µέχρις εξαντλήσεως των αποθεµάτων τους. Τα τρόφιµα που διατέθηκαν στην αγορά ή επισηµάνθηκαν πριν από τις 13 εκεµβρίου 2016 και δεν συµµορφώνονται προς την απαίτηση που θεσπίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) δύνανται να διατίθενται στην εµπορία µέχρις εξαντλήσεως των αποθεµάτων τους. Τα τρόφιµα που διατέθηκαν στην αγορά ή επισηµάνθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και δεν συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στο µέρος Β του παραρτήµατος VI δύνανται να διατίθενται στην εµπορία µέχρις εξαντλήσεως των αποθεµάτων τους. Μεταξύ της 13ης εκεµβρίου 2014 και της 13ης εκεµβρίου 2016, σε περίπτωση που η διατροφική δήλωση παρέχεται σε προαιρετική βάση, τηρεί τα άρθρα 30 έως 35. Παρά την οδηγία 90/496/ΕΟΚ, το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006, τα τρόφιµα που επισηµαίνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 30 έως 35 του παρόντος κανονισµού µπορούν να διατίθενται στην αγορά πριν από τις 13 εκεµβρίου 2014.

6 Παρά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 της Επιτροπής, της 30ής Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε τη θέσπιση µεταβατικών µέτρων για την εφαρµογή των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, τα τρόφιµα που επισηµαίνονται σύµφωνα µε το µέρος Β του παραρτήµατος VI του παρόντος κανονισµού µπορούν να διατίθενται στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου Την πολιτική α-συνέχεια φοβούνται οι ξένοι Την εκτίµηση ότι οι πιέσεις στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και στην ελληνική αγορά οµολόγων δεν συνδέονται µε τη δηµοκρατική διαδικασία των εκλογών, αλλά µε τον κίνδυνο της πολιτικής ασυνέχειας και µιας σοβαρής σύγκρουση ανάµεσα στην Ελλάδα και τους διεθνείς δανειστές της εκφράζει η Goldman Sachs σε έκθεση που έδωσε σήµερα, Παρασκευή, στη δηµοσιότητα. Η επενδυτική τράπεζα αναφέρει στην ανάλυσή της πως το 10ετές ελληνικό οµόλογο διαπραγµατεύεται µε απόδοση 9,1% σε σύγκριση µε 5,5% τον Σεπτέµβριο και το χρηµατιστήριο της Αθήνας διαπραγµατεύεται 32% χαµηλότερα σε σχέση µε το ίδιο χρονικό διάστηµα. «Αυτή η επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς έλαβε χώρα παρά τη συνεχή βελτίωση των µακροοικονοµικών δεικτών», σηµειώνεται στην ανάλυση. Η Goldman Sachs αναφέρει πως το 2015 είναι ένα κρίσιµο έτος για την Ελλάδα, καθώς αν και η ανάκαµψη κερδίζει έδαφος οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να παραµονεύουν, κάτι που θα µπορούσε να αποσταθεροποιήσει την ελληνική οικονοµία ξανά σε ύφεση. Ειδικότερα, οι αναλυτές της τράπεζας σηµειώνουν πως το 2015 είναι το τελευταίο έτος που η ελληνική η κυβέρνηση αντιµετωπίζει µεγάλες χρηµατοδοτικές ανάγκες και ως εκ τούτου θα χρειασθούν πρόσθετα κεφάλαια για να εξασφαλιστεί πως η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Σύµφωνα µε την έκθεση, το Eurogroup αποφάσισε την προηγούµενη ευτέρα να δοθεί στην Ελλάδα µια προληπτική

7 πιστωτική γραµµή υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρώσει την εν εξελίξει αναθεώρηση έως το τέλος του Φεβρουαρίου. Κατά την GS υπάρχουν τρία κύρια στοιχεία που πρέπει να συµφωνηθούν ώστε η τρέχουσα επανεξέταση να καταλήξει σε ένα συµπέρασµα: α) περαιτέρω µεταρρυθµίσεις στις αγορές εργασίας, β) περαιτέρω µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος, και γ) περαιτέρω περικοπές στο προϋπολογισµό. «Το πιθανότερο είναι η Ελλάδα να παραµείνει κάτω από στενή οικονοµική επιτήρηση στη συνέχεια», σηµειώνεται σχετικά. Οι χρηµατοδοτικές ανάγκες Η Goldman εκτιµά πως οι χρηµατοδοτικές ανάγκες της χώρας το 2015 ανέρχονται σε 27 δισ. ευρώ, ποσό που µειώνεται στα 24 δισ. ευρώ εάν αφαιρέσει κανείς το πρωτογενές πλεόνασµα 3 δισ. ευρώ. Αν και αναγνωρίζει πως οι ανάγκες αυτές θα µπορούσαν να περιορισθούν κατά 5,5 δισ. ευρώ, µέσω µη καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών (2,5 δισ. ευρώ) και την µετακύλισης βραχυπρόθεσµου χρέους (3 δισ. ευρώ), ωστόσο τονίζει πως πρέπει να πληρωθούν τόκοι 5,3 δισ. ευρώ, να αποπληρωθεί µέρος του δανείου του ΝΤ (8,6 δισ. ευρώ), αλλά να γίνουν πληρωµές 6,5 δισ. ευρώ, οι οποίες κυρίως αφορούν οµόλογα της ΕΚΤ που ωριµάζουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αναφορικά µε τις πηγές κάλυψης των χρηµατοδοτικών αναγκών η τράπεζα αναφέρει πως σε αυτές περιλαµβάνονται το πρωτογενές πλεόνασµα 3 δισ. ευρώ, τα δυνητικά έσοδα από αποκρατικοποιήσεις 2 δισ. ευρώ, τα έσοδα 2 δισ. ευρώ που θα επιστρέφουν από το πρόγραµµα SMP της ΕΚΤ. Ακόµη, η Goldman Sachs εκτιµά πως µέσω εισροών από τη γενική κυβέρνηση, αλλά και την εξαγορά προνοµιούχων µετοχών εκ µέρους των τραπεζών το Ελληνικό ηµόσιο µπορεί να βρει άλλα 9 δισ. ευρώ µέσα στο «Για να καλύψει η Ελλάδα αυτές τις χρηµατοδοτικές ανάγκες, υπάρχουν διαθέσιµα κεφάλαια 7,1 δισ. ευρώ από το ΝΤ τα οποία θα δοθούν εφόσον η Ελλάδα ανταποκριθεί στα προαπαιτούµενα του προγράµµατος. Ωστόσο το πιθανότερο είναι η Ελλάδα να χρειασθεί να εξέλθει στις αγορές για πρόσθετα κεφάλαια. Ο ECCL (σ.σ. η προληπτική γραµµή στήριξης του ESM) θα είναι σε ετοιµότητα να προσφέρει πρόσθετη χρηµατοδότηση από τον επίσηµο τοµέα στην περίπτωση που η έξοδος στις αγορές παραµείνει ασύµφορη» (αλλά αυτό θα γίνει µε προαπαιτούµενα)», σηµειώνει χαρακτηριστικά η Goldman Sachs.

8 Οι πολιτικές περιπλοκές Η Goldman Sachs αναφέρεται στις πολιτικές περιπλοκές που ανακύπτουν µε τις προεδρικές εκλογές. Όπως τονίζει σύµφωνα µε το Ελληνικό Σύνταγµα, το ελληνικό κοινοβούλιο πρέπει να εκλέγει Πρόεδρο της Ελληνικής ηµοκρατίας κάθε πέντε χρόνια. Η προεδρική ψηφοφορία απαιτεί µια εκτεταµένη πλειοψηφία. Η θητεία του απερχόµενου Πρόεδρου Κάρολου Παπούλια, λήγει στις αρχές Μαρτίου Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία της εκλογής νέου προέδρου, τουλάχιστον ένα µήνα πριν - από τις αρχές Φεβρουαρίου το αργότερο. Σε περίπτωση που το κοινοβούλιο αποτύχει να εκλέξει πρόεδρο, θα πρέπει να διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές. Στην έκθεση υποστηρίζεται πως λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων µεταξύ της νέας προθεσµίας για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του προγράµµατος και την λήξη της προθεσµίας για τις προεδρικές εκλογές, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να επιταχύνει τη διαδικασία της ψηφοφορίας. «Όπως έχουν τα πράγµατα, η κυβερνητική πλειοψηφία δεν αρκεί για να εκλέξει πρόεδρο και να αποφύγει τις εκλογές. Θα πρέπει να συναινέσουν 25 ανεξάρτητοι βουλευτές και βουλευτές από τα µικρά κόµµατα», αναφέρεται στην έκθεση. Η Goldman εκτιµά πως σε περίπτωση που το κοινοβούλιο εκλέξει πρόεδρο, η κυβέρνηση και η τρόικα θα επαναλάβουν τις διαπραγµατεύσεις και είναι πιθανό να επιτευχθεί συµφωνία. Έτσι, οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι θα µειωθούν και τα ελληνικά assets θα ανακάµψουν. Σε περίπτωση που το κοινοβούλιο αποτύχει να εκλέξει πρόεδρο, θα διεξαχθούν γενικές εκλογές και η αβεβαιότητα στην αγορά όσο και οι πιέσεις θα επεκταθούν. «Οι πιέσεις της αγοράς δεν συνδέονται µε τη δηµοκρατική διαδικασία των εκλογών, ούτε µε ενδεχόµενη αλλαγή κυβέρνησης, ανεξάρτητα ποιος µπορεί να είναι ο επακόλουθος σχηµατισµός κυβέρνησης. Συνδέονται µε τον κίνδυνο της πολιτικής ασυνέχειας και σοβαρής σύγκρουσης ανάµεσα στην Ελλάδα και τους διεθνείς δανειστές», αναφέρει η Goldman Sachs, εκφράζοντας την άποψη πως το περιθώριο η Ελλάδα να υπαναχωρήσει ουσιαστικά από τις µεταρρυθµίσεις είναι πολύ περιορισµένο. «Οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα θα οδηγούσε σε διακοπή της επίσηµης χρηµατοδότησης προς την Ελλάδα», αναφέρει. Ασύµφορη η σύγκρουση

9 Η Goldman Sachs κάνοντας ένα βήµα παραπέρα- υποστηρίζει πως ακόµη και σε περίπτωση αλλαγής της κυβέρνησης, θα υπήρχε χώρος για µια συνεργατική λύση ανάµεσα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Όπως αναφέρει η Ελλάδα έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στις µεταρρυθµίσεις από το 2012 και το χάσµα µεταξύ του τι έχει ήδη υλοποιηθεί και τι αποµένει να γίνει, δεν είναι ανυπέρβλητο. Επίσης, εκτιµά πως δεν υπάρχουν ουσιαστικά κίνητρα για µια σύγκρουση. «Κάθε ελληνική κυβέρνηση θα ήθελε να επωφεληθεί από την ορµή της οικονοµικής δραστηριότητας, αντί να προκαλέσει αποδιοργάνωση και φυγή κεφαλαίων που θα οδηγούσε την Ελλάδα σε ύφεση διπλού πυθµένα (double-dip). Επιπλέον, δεδοµένου ότι πάνω από το 80% του ελληνικού χρέους βρίσκεται στην κατοχή του επίσηµου τοµέα και δεδοµένου ότι οποιαδήποτε OSI (σ.σ. κούρεµα επίσηµου τοµέα) θα ήταν εφικτό µόνο ως µέρος µιας συµφωνίας µε την ευρω-ζώνη, υπάρχει ένα κίνητρο για µια ελληνική κυβέρνηση να συνεχίσει τις συνεταιριστικές λύσεις», αναφέρει η ανάλυση. Πάντως, η επενδυτική τράπεζα αναφέρει πως η ιστορία της κρίσης της ευρωζώνης έχει δείξει ότι η πιθανότητα ενός «ατυχήµατος» δεν µπορεί ποτέ να απορριφθεί. Και για τον λόγο αυτό είναι σηµαντικό για τις αγορές να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να ποσοτικοποιήσουν τις πτυχές ενός πιθανού σεναρίου, όπου επίσηµη χρηµατοδότηση προς την Ελλάδα διακόπτεται. Σε µια τέτοια περίπτωση ο µεγαλύτερος κίνδυνος θα ήταν η διακοπή της χρηµατοδότησης των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ, καθώς όπως αναφέρει η GS η οικονοµία χρειάζεται «δανειστή έσχατης ανάγκης» προκειµένου το τραπεζικό σύστηµα να διατηρήσει την παροχή ρευστότητας. Όπως αναφέρει σε περίπτωση σύγκρουσης µε τους πιστωτές µια πιθανή διακοπή της παροχής ρευστότητας από την ΕΚΤ θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια κρίση ανάλογη µε αυτή της Κύπρου. Η επίδραση στην ευρωζώνη Απαντώντας στο ερώτηµα κατά πόσον assets της ζώνης του ευρώ (όπως περιφερειακά οµόλογα, το ευρώ, κλπ), καθώς και οι µετοχές είναι πιθανό να επηρεαστούν από την ελληνική κρίση η Goldman Sachs εκτιµά πως αυτό είναι µάλλον απίθανο να συµβεί. Εκτιµά πως ακόµη και σε περίπτωση που οι οικονοµικές πιέσεις από την Ελλάδα επεκταθούν σε περιφερειακές χώρες που έχουν εξέλθει από πρόγραµµα (Ιρλανδία και Πορτογαλία), µπορεί να

10 υπάρχουν ειδικές ρυθµίσεις για την αποτροπή της µετάδοσης του σοκ σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, κατά την άποψή της GS, η ΕΚΤ είναι πιθανό να εµπλακεί σε οριστικές αγορές κρατικών οµολόγων ως µέρος των πράξεων νοµισµατικής πολιτικής της στο πρώτο εξάµηνο «εν πιστεύουµε ότι η µεταβλητότητα από την Ελλάδα είναι πιθανό να εκτροχιάσει την απόφαση για QE (ποσοστική χαλάρωση)», αναφέρει η ανάλυση. Αναφορικά µε τον κίνδυνο της ευρύτερης µετάδοσης της κρίσης αν η συµµετοχή της Ελλάδα στην ΟΝΕ τεθεί και πάλι υπό αµφισβήτηση, οι αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας αναφέρουν ότι αυτό συγκεντρώνει µικρή πιθανότητα, καθώς η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσµού εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ της συµµετοχής στην ΟΝΕ και όλα τα µεγάλα πολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα κρίνουν σήµερα µια ευρω-έξοδο ως ανεπιθύµητη.... Αλλάζει ο νόµος για τη διάσωση των τραπεζών Κρίσιµο θεωρείται το νοµοσχέδιο που θα καταθέσει στη Βουλή την επόµενη εβδοµάδα το υπουργείο Οικονοµικών και µε το οποίο µεταφέρεται στο εθνικό ίκαιο η Οδηγία 2014/59/ΕΕ για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαµψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων. Η εν λόγω Οδηγία (Bank Recovery Resolution Directive - BRRD) που αφορά στην ανάκαµψη και την εξυγίανση χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων και θα ενεργοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2015 ουσιαστικά προβλέπει πως από το επόµενο έτος η διάσωση των πιστωτικών ιδρυµάτων ή των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών θα γίνεται µε ίδια µέσα (bail in) και όχι µε χρήµατα των φορολογουµένων (bail out). Η Οδηγία προβλέπει ότι το bail in αφορά στους µετόχους και στους πιστωτές του χρηµατοοικονοµικού ιδρύµατος οι οποίοι επενδύουν σε τραπεζικό κεφάλαιο (π.χ. οι οµολογιούχοι µειωµένης εξασφάλισης) και προστατεύει τις εγγυηµένες καταθέσεις. Αν και η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή που συνέταξε το νοµοσχέδιο εξέτασε το εάν µπορεί να συνδεθεί και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας µε τη νέα διαδικασία εξυγίανσης

11 των τραπεζών, αυτό κρίθηκε µη συµβατό µε την Οδηγία 2014/59/ΕΕ. Οι βασικότερες διατάξεις της Οδηγίας BRRD έχουν ως εξής: Ορίζει το επίπεδο στόχου των εθνικών Ταµείων Εξυγίανσης σε 1% επί των εγγυηµένων καταθέσεων. Επιµερίζει τις εισφορές στα πιστωτικά ιδρύµατα βάσει του λόγου του παθητικού µείον τα ίδια κεφάλαια µείον το ποσό των εγγυηµένων καταθέσεων κάθε πιστωτικού ιδρύµατος προς το παθητικό µείον τα ίδια κεφάλαια µείον το ποσό των εγγυηµένων καταθέσεων όλων των πιστωτικών ιδρυµάτων στο κράτος µέλος. Προβλέπει την υποχρεωτική προσαρµογή των εισφορών των πιστωτικών ιδρυµάτων βάσει του αναλαµβανόµενου από αυτά κινδύνου. Προβλέπει πως το εθνικό Ταµείο Εξυγίανσης δύναται να συνεισφέρει στο κόστος εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύµατος, εφόσον συγκεκριµένες απαιτήσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της διάσωσης µε ίδια µέσα (bail-in) εξαιρεθούν και το προκύπτον ποσό δεν δύναται να απορροφηθεί από τους λοιπούς πιστωτές του πιστωτικού ιδρύµατος. Προβλέπει πως η συνεισφορά του εθνικού Ταµείου Εξυγίανσης προϋποθέτει την εφαρµογή διάσωσης µε ίδια µέσα στους πιστωτές ύψους τουλάχιστον 8% της αξίας του παθητικού του πιστωτικού ιδρύµατος. Η συνεισφορά δεν δύναται να υπερβαίνει το 5% του παθητικού του πιστωτικού ιδρύµατος.... Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ύο διαφορετικά δηµοσιεύµατα από τους Financial Times και το Reuters αναφέρονται σήµερα Παρασκευή στο πως οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα εµπλέκονται µε την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να προχωρήσει σε περαιτέρω ποσοτική χαλάρωση (QE) µέσω της αγοράς κρατικών οµολόγων. Σύµφωνα µε τους Financial Times χθες καταδείχθηκε πως οι

12 στοχευµένες µακροπρόθεσµες επιχειρήσεις αναχρηµατοδότησης της ΕΚΤ (TLTRO) δεν συγκεντρώνουν την αναµενόµενη συµµετοχή των τραπεζών. «Χθες οι τράπεζες έλαβαν µόνο 130 δισ. ευρώ από διαθέσιµο ποσό 317 δισ. ευρώ, λιγότερο από τις προβλέψεις των αναλυτών, που ήταν ήδη αρκετά απαισιόδοξες», σηµειώνει η εφηµερίδα και προσθέτει πως η προφανής αποτυχία των TLTRO αυξάνει την πιθανότητα να παρακάµψει η ΕΚΤ τις τράπεζες και να αγοράσει απευθείας κρατικά οµόλογα, παρά το γεγονός πως οι αντιρρήσεις της Γερµανίας παραµένουν απαράλλαχτες. Οι Financial Times θέτουν όµως και ακόµη µια παράµετρο. Όπως αναφέρουν, στην επόµενη συνεδρίαση της ΕΚΤ τον Ιανουάριο η Ελλάδα µπορεί να βρίσκεται προ των εκλογών. «Με το αριστερό κόµµα ΣΥΡΙΖΑ να ηγείται στις δηµοσκοπήσεις, θα είναι δύσκολο για την ΕΚΤ να σκέφτεται τις αγορές ελληνικών οµολόγων και σίγουρα θα είναι επίφοβο να αγοράσει όλα τα οµόλογα εκτός από τα ελληνικά», σηµειώνεται στο δηµοσίευµα. Παράλληλα, το πρακτορείο Reuters διατυπώνει σήµερα Παρασκευή την εκτίµηση πως η επιστροφή της ιδέας εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ (Grexit), ως φόβητρου ή ως πραγµατικής απειλής, έρχεται σε µία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο και περιπλέκει επικίνδυνα τη φορτισµένη αναµονή έναρξης της πλήρους ποσοτικής χαλάρωσης στην ευρωζώνη. Το σχετικό δηµοσίευµα του πρακτορείου εστιάζει στη θέση τού ΣΥΡΙΖΑ ότι θα ζητήσει τη διαγραφή µέρους του ελληνικού χρέους και συµπεραίνει ότι αυτή θα περιπλέξει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να προχωρήσει στην πολιτική της ποσοτικής χαλάρωσης, δηλαδή στην αγορά κρατικών οµολόγων. «Αν και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απορρίψει την έξοδο από το ευρώ ως θέση του, ζήτησε τον Μάιο τη διαγραφή τού ενός τρίτου σχεδόν του ελληνικού χρέους και τον Σεπτέµβριο ζήτησε την ελάφρυνση του χρέους από την Ευρωζώνη, ίσως µε την αντικατάστασή του µε νέα οµόλογα µε ρήτρα αύξησης του ΑΕΠ», αναφέρει. Το πρακτορείο σηµειώνει ότι ένα επιχείρηµα που έχει εκφράσει η Γερµανία κατά της πολιτικής ποσοτικής χαλάρωσης, που προωθεί ο πρόεδρος τη ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, είναι ότι µε αυτή θα παραβιαστεί η απαγόρευση της νοµισµατικής χρηµατοδότησης των χωρών της Ευρωζώνης. «Με άλλα λόγια αν η τρόικα κάνει κάτι για την Ελλάδα, όσοι είναι αντίθετοι στην πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης που προωθεί ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, θα έχουν πρόσθετα όπλα στη φαρέτρα τους», αναφέρει το δηµοσίευµα και καταλήγει,

13 σηµειώνοντας ότι «αν η ΕΚΤ πράγµατι θέλει να προχωρήσει στην ποσοτική χαλάρωση, θα έχει πιθανόν λόγο να κινηθεί γρήγορα».... Γιατί απέτυχε η διαδικασία ελέγχου του λαθρεµπορίου καυσίµων Τα τεστ ιχνηθέτησης καυσίµων, στο πλαίσιο της διαδικασίας που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση ένα χρόνο πριν, απέτυχαν και πλέον η κυβέρνηση σκοπεύει να επανέλθει αξιοποιώντας και την εµπειρία άλλων χωρών, ανέφερε στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Μαυραγάνης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΗΜΑΡ, ηµήτρη Αναγνωστάκη, για την πάταξη του λαθρεµπορίου στα καύσιµα. Αναπτύσσοντας την ερώτησή του, ο βουλευτής της ΗΜΑΡ υπενθύµισε πως ένα χρόνο πριν, η κυβέρνηση είχε εξαγγείλει σχετικά, σειρά πρωτοβουλιών όπως η εγκατάσταση συστήµατος εισροών- εκροών στις εταιρείες εµπορίας καυσίµων και στα διυλιστήρια, η ιχνηθέτηση της διαδροµής των καυσίµων και οι έλεγχοι στις αποθήκες των Ενόπλων υνάµεων. «Σήµερα, το λαθρεµπόριο εξακολουθεί να είναι ανοικτή πληγή» διαπίστωσε ο βουλευτής. Απαντώντας, ο υφυπουργός Οικονοµικών υπενθύµισε πως το σύστηµα ελέγχου εισροών-εκροών έχει εισαχθεί στα βενζινάδικα, ενώ στα διυλιστήρια αργεί, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της τεχνολογίας αυτής που εγκαινιάστηκε στην πράξη τον Μάιο, αλλά χρειάζεται 24 µήνες για να αποδώσει, αν και το 40% της εργασίας γίνεται κατά το πρώτο έτος. Σε ό,τι αφορά την ιχνηθέτηση των καυσίµων, ο κ. Μαυραγάνης ανέφερε πως το 2012 συστήθηκε οµάδα εργασίας για την σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωµένου συστήµατος ιχνηθέτησης και δροµολογήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη µοριακή ιχνηθέτηση ωστόσο, ανταποκρίθηκαν µόνο δύο εταιρείες, οι οποίες κατέθεσαν δύο ιχνηθέτες τους οποίους «έσπασε» το Γενικό Χηµείο του Κράτους. «Τα δύο µόρια που ελέγχθηκαν, αποδείχθηκε πως δεν ήσαν κατάλληλα και δεν µπορούν να αποτελέσουν το κύριο µέσο για να

14 προχωρήσουµε» ανέφερε ο υφυπουργός Οικονοµικών. «Όµως, και στο σηµείο αυτό, προσπαθούµε να επαναλάβουµε τη διαδικασία, αξιοποιώντας και την εµπειρία άλλων χωρών όπως η Ιρλανδία» συµπλήρωσε. Η απάντηση του υφυπουργού Οικονοµικών προκάλεσε την αντίδραση του βουλευτή της ΗΜΑΡ, ο οποίος αναρωτήθηκε «αν υπάρχει κάποιος που να αποδέχεται τους ισχυρισµούς της κυβέρνησης, ότι γραφειοκρατικά εµπόδια και ακυρώσεις µάς στερούν τη δυνατότητα να έχουµε έσοδα απ' την πάταξη του λαθρεµπορίου καυσίµων». «Το ζήτηµα δεν είναι, ότι η απάντησή σας δεν ικανοποιεί έναν βουλευτή της αντιπολίτευσης. Είµαι απόλυτα βέβαιος, πως όσοι µας ακούν θα αναρωτιούνται αν η κυβέρνηση δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει το αυτονόητο: να δανειστεί τεχνογνωσία, να την εφαρµόσει και να έχει άµεσα αποτελέσµατα» παρατήρησε ο κ. Αναγνωστάκης. «Απέναντι στις δικές µου αναφορές άκουσα γενικότητες και προσχώρηση στην αντίληψη του µηδενισµού» ανταπάντησε ο Γιώργος Μαυραγάνης. «Εσείς µε γενικότητες θέλετε να δείξετε πως η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται. Εµείς προχωράµε µε συγκεκριµένες ενέργειες. Όταν όµως σπάνε οι ιχνηθέτες, εσείς θέλετε να τους εφαρµόσουµε και µετά να µην καταπολεµάται η φοροδιαφυγή; Αυτό θέλετε;» συµπλήρωσε. Σε ό,τι αφορά το λαθρεµπόριο καυσίµων των Ενόπλων υνάµεων, ο υφυπουργός Οικονοµικών ανέφερε πως το Σ ΟΕ εκπόνησε «έκτακτο επιχειρησιακό σχέδιο για τη διενέργεια ελέγχων και δειγµατοληψιών σε στρατιωτικές µονάδες», τα αποτελέσµατα του οποίου είναι πλέον στην αρµοδιότητα της ικαιοσύνης και σύντοµα θα ανακοινωθούν. Όσο για την εγκατάσταση ολοκληρωµένου συστήµατος ηλεκτρονικού ελέγχου στα πλωτά µέσα, «έχει συσταθεί οµάδα εργασίας για τη σύνταξη προσχεδίου απόφασης. Θα πρέπει να τονιστεί πως έχουν ήδη εγκατασταθεί συστήµατα AIS (αυτόµατης αναγνώρισης θέσης) και φέτος το καλοκαίρι συστήθηκε διαγραµµατειακό όργανο ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισµός των υπηρεσιών, να έχουµε πιο γρήγορα αποτελέσµατα στην καταπολέµηση του λαθρεµπορίου καυσίµων και να ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα που αποµένουν» κατέληξε ο κ. Μαυραγάνης....

15 Οφειλές 850 εκατ. ευρώ ρυθµίστηκαν σε 100 δόσεις ιαψεύδονται προς το παρόν οι ανησυχίες που έχει εκφράσει η τρόικα για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών σε 100 δόσεις, αλλά και για την πορεία των εισπράξεων από τον Ενιαίο Φόρο ιδιοκτησίας Ακινήτων. Παρουσιάζοντας σήµερα, Παρασκευή, τα προσωρινά αποτελέσµατα εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισµού για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεµβρίου 2014 ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας απεκάλυψε πως µέχρι χθες Πέµπτη, οι επικυρωµένες αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθµιση των 100 δόσεων ανήλθαν στις Όπως ανέφερε, το ύψος των ρυθµισµένων υποχρεώσεων ανέρχεται περίπου στα 850 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις έναντι ρυθµισµένων υποχρεώσεων περίπου στα 34 εκατ. ευρώ. Σηµειώνεται πως στόχος ήταν κυβέρνησης ήταν να υπαχθούν αρχικά προς ρύθµιση οφειλές ύψους 2 δισ. ευρώ. Καθώς η ευνοϊκή ρύθµιση εκπνέει στα τέλη Μαρτίου 2015 το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης εκτιµά πως ο εν λόγω στόχος θα επιτευχθεί. Ο κ. Σταϊκούρας παραδέχθηκε πως εξαιτίας της αβεβαιότητας που προκλήθηκε για το εύρος εφαρµογής του νέου πλαισίου ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών τα φορολογικά έσοδα από το φόρο εισοδήµατος σηµείωσαν µια υστέρηση, ωστόσο η αβεβαιότητα αυτή άρθηκε µε την πρόσφατη τροποποίηση του νόµου. Αλλά και σχετικά µε τις εισπράξεις του ΕΝΦΙΑ ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών ανέφερε πως κινούνται εντός στόχων, καθώς κατά τους 3 πρώτους µήνες είσπραξής του, αυτές ανήλθαν περίπου στα 1,5 δισ. ευρώ, όταν τα συνολικά έσοδα που αναµένονται από το φόρο είναι 2,65 δισ. ευρώ.... Την επόµενη εβδοµάδα το νοµοσχέδιο για το ΕΣΠΑ

16 Την επόµενη εβδοµάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νοµοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη διαχείριση και τον έλεγχο του νέου ΕΣΠΑ. Το πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που θα περιλαµβάνει τις ρυθµίσεις για τη διαχείριση και τον έλεγχο του νέου ΕΣΠΑ, θα επιφέρει αλλαγές στην επιµελητηριακή νοµοθεσία, στις ρυθµίσεις για το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), καθώς και αλλαγές στη νοµοθεσία για τις λαϊκές αγορές και την αγορά άρτου. Σηµειώνεται ότι το νοµοσχέδιο για το νέο ΕΣΠΑ είχε τεθεί ως αυτόνοµο νοµοθέτηµα σε δηµόσια διαβούλευση από τις 26 Νοεµβρίου έως τις 2 εκεµβρίου και εκκρεµούσε η σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Πρέπει να τονισθεί πως εάν δεν ψηφισθεί ο νόµος για το νέο ΕΣΠΑ δεν θα είναι δυνατή η εκταµίευση των κοινοτικών κονδυλίων της νέας προγραµµατικής περιόδου. Ακόµη, εάν δεν ψηφιστούν εγκαίρως οι αλλαγές στην επιµελητηριακή νοµοθεσία, τα επιµελητήρια κινδυνεύουν να µείνουν χωρίς πόρους, µε δεδοµένο ότι από την 1/1/2015 καταργείται η υποχρεωτική συνδροµή των επιχειρήσεων-µελών τους που µέχρι σήµερα αποτελεί το µοναδικό έσοδο.... 6,44 εκατ. ευρώ βοήθεια στους 600 απολυµένους του Φωκά Βοήθεια ύψους 6,44 εκατ. ευρώ για τους 600 απολυµένους του Φωκά ενέκρινε η Επιτροπή Προϋπολογισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ). Συγκεκριµένα, η Επιτροπή Προϋπολογισµών του ΕΚ συνέστησε να δοθεί βοήθεια συνολικού ύψους 35,5 εκατ. ευρώ σε συνολικά απολυµένους από επιχειρήσεις στη Γαλλία, την Πολωνία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Τα νοµοθετικά σχέδια µένει τώρα να εγκριθούν από την Ολοµέλεια του ΕΚ (15-18 εκεµβρίου) και από το Συµβούλιο Υπουργών της ΕΕ (15-16 εκεµβρίου). Υπενθυµίζεται ότι η ελληνική αλυσίδα καταστηµάτων «Οδυσσεύς

17 Φωκάς» απέλυσε 600 εργαζοµένους µετά τη µεγάλη πτώση στις πωλήσεις της, λόγω της µείωσης του οικογενειακού εισοδήµατος στην Ελλάδα. Την ίδια στιγµή η επιχείρηση βρέθηκε αντιµέτωπη και µε τη δραστική µείωση της παροχής επιχειρηµατικών δανείων από τις ελληνικές τράπεζες. Κατόπιν αιτήµατος που υπέβαλε η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής (ΕΤΠ) για την ενίσχυση των πρώην εργαζοµένων της «Οδυσσεύς Φωκάς», αναµένεται να τους χορηγηθεί βοήθεια ύψους 6,44 εκατ. ευρώ για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να λάβουν εκ νέου εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση. Εξάλλου, αναµένεται να διατεθούν συνολικά 25 εκατ. ευρώ για τους απολυµένους της Air France (το µεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ από το ΕΤΠ), 1,89 εκατ. ευρώ για τους 608 πρώην εργαζοµένους της Whirlpool Europe S.r.l και των τοπικών προµηθευτών της στην επαρχία Trento της Ιταλίας και 1,26 εκατ. ευρώ για τους 777 απολυµένους του εργοστασίου Tychy της Ιταλικής αυτοκινητοβιοµηχανίας Fiat στα Νότια της Πολωνίας. Τι είναι το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση δηµιουργήθηκε για να βοηθήσει τους ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά τους λόγω των αλλαγών που επιφέρουν στην αγορά η παγκοσµιοποίηση και η οικονοµική κρίση. Μεταξύ 2014 και 2020 το ετήσιο ανώτατο όριο χρηµατοδότησης από το ταµείο ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ. Οι απολυµένοι λαµβάνουν διαφόρων ειδών ενισχύσεις όπως στήριξη για να ξεκινήσουν µία δική τους επιχείρηση, βοήθεια στην εύρεση απασχόλησης, παροχή συµβουλών και επανεκπαίδευση. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι εθνικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην παροχή βοήθειας στους απολυµένους και λαµβάνουν µετέπειτα την οικονοµική ενίσχυση από το Ταµείο εφόσον η αίτηση τους εγκριθεί.... Σε ελεύθερη πτώση η οικοδοµική δραστηριότητα

18 Σε πτωτική τροχιά εξακολουθεί να βρίσκεται η οικοδοµική δραστηριότητα στη χώρα, µε την ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα να είναι ιδιαιτέρως αδύναµη. Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στο 9µηνο Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2014, η συνολική οικοδοµική δραστηριότητα εµφάνισε στο σύνολο της χώρας, µείωση κατά 17,8% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 14,3% στην επιφάνεια και κατά 6,7% στον όγκο, σε σχέση µε το αντίστοιχο 9µηνο του Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα, εµφανίζει στο σύνολο της χώρας, µείωση κατά 17,7% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 11,5% στην επιφάνεια και κατά 3,3% στον όγκο, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου Κατά την χρονική περίοδο, Οκτωβρίου Σεπτεµβρίου 2014, η ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα, εµφανίζει στο σύνολο της χώρας, µείωση κατά 13,3% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 9,4% στην επιφάνεια και κατά 1,8% στον όγκο, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου Σεπτεµβρίου Το ποσοστό συµµετοχής της ηµόσιας Οικοδοµικής ραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,2%. Το Σεπτέµβριο του 2014 το µέγεθος της συνολικής οικοδοµικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δηµόσιας) στο σύνολο της χώρας µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, ανήλθε σε οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 206,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 858,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, µείωση κατά 11,2% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 2,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 6,7% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του Το µέγεθος ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 202,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 839,5 χιλιάδες m3 όγκου, σηµείωσε δηλαδή, µείωση κατά 11% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 1,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 7,2% στον όγκο, σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο του Αντίστοιχα, το µέγεθος της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας τον Σεπτέµβριο του 2014, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 7 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 18,6 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συµµετοχής της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για τον Σεπτέµβριο 2014, είναι 2,2%.

19 ... ιευκρινίσεις για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ιευκρινίσεις για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του έτους 2013 παρέσχε η Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων. Οι διευκρινίσεις κρίθηκαν αναγκαίες καθώς οι φορολογούµενοι δεν γνώριζαν εάν πρέπει ή δεν πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή των εν λόγω καταστάσεων. Σύµφωνα µε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, οι επιτηδευµατίες υποχρεούνται µέχρι την 25η Ιουνίου κάθε χρόνου να υποβάλλουν στην αρµόδια εφορία τριπλότυπες καταστάσεις, για µηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, µε συναλλαγές και δεδοµένα του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους. Συγκεκριµένα, πρόκειται για συναλλαγές που πραγµατοποίησαν για την επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αµοιβών, αποζηµιώσεων, οικονοµικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωµάτων. Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) ο κάθε υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποβάλλει καταστάσεις για µηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, µε τις συναλλαγές που πραγµατοποίησε για την επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αµοιβών, αποζηµιώσεων, οικονοµικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωµάτων. Η ΓΓ Ε διευκρίνισε πως οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί από τη φορολογική διοίκηση σχετικά µε την υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και ειδικά για τις εξαιρέσεις και τις απαλλαγές εξακολουθούν να ισχύουν και για τις συναλλαγές του

20 έτους 2013, δεδοµένου ότι δεν ανατίθενται µε τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Σηµειώνεται πως ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων αναφέρει πως εξαιρετικά, δεν συµπεριλαµβάνονται στις καταστάσεις αυτές συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι αυτές δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ... Tο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης πληροφορεί τα µέλη του ότι Τρίτη και Πέµπτη κάθε εβδοµάδα από τις 7µµ έως τις 8.30 µµ θα βρίσκονται στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρίας «ο Σύµβουλος του Επαγγελµατία» Αριστοτέλους 27 ισόγειο τηλ Οι κκ. Ιωάννης Σωπασής Οικονοµολόγος, τ. /ντής του ΙΚΑ, Σύµβουλος Εργασίας και Ιωάννης όβελος Οικονοµολόγος-Φοροτεχνικός Α. Τάξης, Πρόεδρος Ένωσης Φοροτεχνικών Θεσσαλονίκης, για να παρέχουν δωρεάν συµβουλές σε ασφαλιστικά και φορολογικά θέµατα που απασχολούν τους Επαγγελµατίες µέλη του. Τα ερωτήµατα µπορούν να διατυπώνονται και στα τηλεφωνά & καθηµερινά από 9πµ έως 4µµ.

Μεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράµµατος και για τη συνέχεια αυτού. Εισαγωγή

Μεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράµµατος και για τη συνέχεια αυτού. Εισαγωγή Μεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράµµατος και για τη συνέχεια αυτού. Εισαγωγή Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει µία πλήρη περίληψη των µεταρρυθµίσεων και των νοµοθετικών σχεδίων που θα αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 29/6/2015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 29/6/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 29/6/2015 Τα ξημερώματα της 27 ης Ιουνίου ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε τη διενέργεια δημοψηφίσματος ώστε ο ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Ιανουάριος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ... 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 6 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεννόησης. στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής

Μνηµόνιο Συνεννόησης. στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_2_ΕΛΛ 1 ΕΛΛΑΣ Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Οι εκταµιεύσεις της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος

Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος B 2011 Εξαµηνιαία Έκθεση Εξελίξεων Αρ. Τεύχους 6 Φεβρουάριος 2012 ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός

Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 2015 Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός» Αλλά και η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης ύψους 8 δισ. Στη δημοσιότητα δόθηκε αργά χθες βράδυ η πλήρης πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... σελ. 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... σελ. 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... σελ. 3 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ... σελ. 45 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

με τη γλώσσα των αριθμών

με τη γλώσσα των αριθμών με τη γλώσσα των αριθμών Η αλήθεια για την Οικονομία Γιάννης Παπαθανασίου ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Με τη γλώσσα των αριθμών, η αλήθεια για την οικονομία. Πρώτη έκδοση, Νοέμβριος 2010 Επανέκδοση, Μάρτιος 2011 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2010 1 απευθυνόμενη προς την Ελλάδα με σκοπό την ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας, διά της οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και ευρωπαϊκή κρίση και η νέα αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης 1

Η ελληνική και ευρωπαϊκή κρίση και η νέα αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης 1 Τόμος VI Τεύχος 2 Φεβρουάριος 2011 Συγγραφέας: Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης: Chrief Economist ghardouvelis@eurobank.gr Η ελληνική και ευρωπαϊκή κρίση και η νέα αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης 1 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα