On line. Πληροφορίες για προγράµµατα. Τρεις Κυριακές του εκεµβρίου ανοιχτή φέτος η αγορά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "On line. Πληροφορίες για προγράµµατα. Τρεις Κυριακές του εκεµβρίου ανοιχτή φέτος η αγορά"

Transcript

1 On line Εβδοµαδιαία ηλεκτρονική ενηµερωτική έκδοση του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12 εκεµβρίου 2014, τεύχος 349 Επιµέλεια: Επιτροπή ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη: Γιώργος Μητράκης Επιστηµονική επιµέλεια: Κων/νος Ποσειδώνος Επισκεφθείτε το site του ΕΕΘ, για την καθηµερινή σας ενηµέρωση Πληροφορίες για προγράµµατα Απευθυνθείτε στην αναπτυξιακή εταιρία του ΕΕΘ «Ο Σύµβουλος του Επαγγελµατία» Για πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατα ενίσχυσης επιχειρήσεων: -Νέων επιχειρήσεων -Επιδότηση εισφορών -ΟΑΕ Καλέστε δωρεάν στο: Τρεις Κυριακές του εκεµβρίου ανοιχτή φέτος η αγορά Ανοικτά θα είναι τα καταστήµατα και την τελευταία Κυριακή του χρόνου, 28 εκεµβρίου 2014, σύµφωνα µε τροπολογία που αναµένεται να κατατεθεί σήµερα Παρασκευή στη Βουλή, από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, στο νοµοσχέδιο για το ΕΣΠΑ. Συνολικά δηλαδή τα εµπορικά καταστήµατα θα λειτουργήσουν τρεις Κυριακές φέτος το εκέµβριο -14, 21 και 28 του µηνός- και συνολικά οκτώ µέσα στο χρόνο.

2 Με ηλεκτρονικό τρόπο η ενηµέρωση του ΕΡΓΑΝΗ για αλλαγή ωραρίου εργαζοµένου ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η διάταξη για την ηλεκτρονική υποβολή των τροποποιήσεων στο ωράριο εργασίας των εργαζοµένων. Συγκεκριµένα το άρθρο 55 του νόµου 4310/2014 προβλέπει: Α. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου Ι. Α. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107) συµπληρωµατικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα µεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ηµέρα της ηµέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόµενους. Από τη δηµοσίευση του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Β. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (Α 88) διατηρείται." Η συγκεκριµένη διάταξη έχει ισχύ από την 8η εκεµβρίου 2014 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ) σύµφωνα µε το άρθρο 100 του νόµου. Τα πρόστιµα θα είναι πολύ µεγάλα (από 300,00 έως 50000,00)... Νέα νοµοθεσία από αύριο για τις σηµάνσεις στις πωλήσεις τροφίµων Ο Κανονισµός 1169/2011/ΕΕ, που ενοποιεί τις δύο Οδηγίες (2000/13/ΕΚ & 90/496/ΕΟΚ) σε µια νοµοθεσία αρχίζει να εφαρµόζεται υποχρεωτικά από την 13η εκεµβρίου 2014.

3 Ο Κανονισµός αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές και θεσπίζει τις γενικές αρχές, τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιµα και ειδικότερα τη γενική και διατροφική επισήµανση, µε σκοπό να βελτιωθούν τα επίπεδα πληροφόρησης και προστασίας των καταναλωτών της Ένωσης. Εφαρµόζεται από τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων και ισχύει για όλα τα τρόφιµα που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, περιλαµβανοµένων των τροφίµων που διατίθενται από τις µονάδες οµαδικής εστίασης. Με τον Κανονισµό επιδιώκεται η προστασία της υγείας και των συµφερόντων των καταναλωτών. Θα απαιτείται, επίσης, η αναγραφή συγκεκριµένων πληροφοριών υποχρεωτικές ενδείξεις- στις ετικέτες των προσυσκευασµένων προϊόντων (διατροφική δήλωση). Ευθύνες του υπευθύνου επιχείρησης Ο υπεύθυνος επιχείρησης είναι αρµόδιος για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τα τρόφιµα. Πρέπει να µεριµνά για την παρουσία και την ακρίβεια των πληροφοριών σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τα τρόφιµα και τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών διατάξεων. Όταν τα τρόφιµα είναι προσυσκευασµένα, οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιµα πρέπει να αναγράφονται απευθείας στην προσυσκευασία ή σε ετικέτα συνδεδεµένη σ αυτήν. Όταν τα τρόφιµα δεν είναι προσυσκευασµένα, οι υποχρεωτικές πληροφορίες πρέπει να διαβιβάζονται στον υπεύθυνο επιχείρησης τροφίµων που παραλαµβάνει αυτά τα τρόφιµα, έτσι ώστε να καταστήσει εφικτή την παροχή τους στον τελικό καταναλωτή, όταν απαιτείται. Υποχρεωτικές ενδείξεις Οι υποχρεωτικές ενδείξεις πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές και ορατές, ευανάγνωστες και, ανάλογα µε την περίπτωση, ανεξίτηλες. Το ύψος των «x» χαρακτήρων πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,2 mm (µε εξαίρεση τις συσκευασίες ή τους περιέκτες µικρών διαστάσεων). Οι υποχρεωτικές ενδείξεις αφορούν: την ονοµασία τον κατάλογο των συστατικών

4 τις ουσίες που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες (αραχίδες, γάλα, σινάπι, ψάρι, δηµητριακά που περιέχουν γλουτένη, κ.λπ.) την ποσότητα ορισµένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών την καθαρή ποσότητα του τροφίµου την ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας και την τελική ηµεροµηνία ανάλωσης τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης το όνοµα ή την εµπορική επωνυµία και την διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίµων ή του εισαγωγέα τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης για ορισµένα είδη κρέατος, το γάλα, ή όταν η µη αναγραφή τους ενδέχεται να παραπλανήσει τον καταναλωτή οδηγίες χρήσης, εφόσον η παράλειψή τους θα δυσχέραινε τη σωστή χρήση του τροφίµου για τα ποτά µε περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη µεγαλύτερη από 1,2 % κατ όγκον, η αναγραφή του αποκτηθέντος κατ όγκον αλκοολικού τίτλου διατροφική δήλωση. Οι υποχρεωτικές ενδείξεις που αφορούν την ονοµασία, την καθαρή ποσότητα και τον κατ όγκον αλκοολικό τίτλο εµφανίζονται στο ίδιο οπτικό πεδίο. Οι υποχρεωτικές ενδείξεις πρέπει να εµφανίζονται σε γλώσσα που είναι εύκολα κατανοητή από τον καταναλωτή και, στην ανάγκη, σε περισσότερες γλώσσες. Παράλειψη ορισµένων υποχρεωτικών ενδείξεων Ειδικές διατάξεις έχουν προβλεφθεί για: τις γυάλινες φιάλες οι οποίες πρόκειται να επαναχρησιµοποιηθούν τις συσκευασίες µικρών διαστάσεων τη διατροφική επισήµανση των τροφίµων που απαριθµούνται στο παράρτηµα V τα ποτά µε περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη µεγαλύτερη από 1,2 % κατ όγκον. Προαιρετικές πληροφορίες Οι πληροφορίες που παρέχονται σε προαιρετική βάση πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: δεν παραπλανούν τον καταναλωτή είναι σαφείς και δεν προκαλούν σύγχυση βασίζονται, κατά περίπτωση, σε σχετικά επιστηµονικά δεδοµένα.

5 Εξάλλου, η παρουσίαση των προαιρετικών πληροφοριών δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος του χώρου που διατίθεται για τις υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιµα. Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει µέτρα για να διασφαλίσει ότι οι προαιρετικές πληροφορίες που χρησιµεύουν για να καταδείξουν α) την τυχαία παρουσία ουσιών που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες, β) την καταλληλότητα του τροφίµου για χορτοφάγους ή ακραιφνείς χορτοφάγους γ) τις προσλαµβανόµενες ποσότητες αναφοράς για συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες κ.λπ., καλύπτουν τις παραπάνω αναφερθείσες απαιτήσεις. Ηµεροµηνία εφαρµογής Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από τις 13 εκεµβρίου 2014, εκτός των διατάξεων σχετικά µε την υποχρέωση να γίνεται διατροφική δήλωση, οι οποίες εφαρµόζονται από τις 13 εκεµβρίου Η ηµεροµηνία εφαρµογής του παραρτήµατος VI σχετικά µε την ονοµασία του τροφίµου και τις ειδικές ενδείξεις που την συνοδεύουν ορίζεται για την 1η Ιανουαρίου Τα τρόφιµα που διατέθηκαν στην αγορά ή επισηµάνθηκαν πριν από τις 13 εκεµβρίου 2014 και δεν συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις του κανονισµού δύνανται να διατίθενται στην εµπορία µέχρις εξαντλήσεως των αποθεµάτων τους. Τα τρόφιµα που διατέθηκαν στην αγορά ή επισηµάνθηκαν πριν από τις 13 εκεµβρίου 2016 και δεν συµµορφώνονται προς την απαίτηση που θεσπίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) δύνανται να διατίθενται στην εµπορία µέχρις εξαντλήσεως των αποθεµάτων τους. Τα τρόφιµα που διατέθηκαν στην αγορά ή επισηµάνθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και δεν συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στο µέρος Β του παραρτήµατος VI δύνανται να διατίθενται στην εµπορία µέχρις εξαντλήσεως των αποθεµάτων τους. Μεταξύ της 13ης εκεµβρίου 2014 και της 13ης εκεµβρίου 2016, σε περίπτωση που η διατροφική δήλωση παρέχεται σε προαιρετική βάση, τηρεί τα άρθρα 30 έως 35. Παρά την οδηγία 90/496/ΕΟΚ, το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006, τα τρόφιµα που επισηµαίνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 30 έως 35 του παρόντος κανονισµού µπορούν να διατίθενται στην αγορά πριν από τις 13 εκεµβρίου 2014.

6 Παρά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 της Επιτροπής, της 30ής Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε τη θέσπιση µεταβατικών µέτρων για την εφαρµογή των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, τα τρόφιµα που επισηµαίνονται σύµφωνα µε το µέρος Β του παραρτήµατος VI του παρόντος κανονισµού µπορούν να διατίθενται στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου Την πολιτική α-συνέχεια φοβούνται οι ξένοι Την εκτίµηση ότι οι πιέσεις στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και στην ελληνική αγορά οµολόγων δεν συνδέονται µε τη δηµοκρατική διαδικασία των εκλογών, αλλά µε τον κίνδυνο της πολιτικής ασυνέχειας και µιας σοβαρής σύγκρουση ανάµεσα στην Ελλάδα και τους διεθνείς δανειστές της εκφράζει η Goldman Sachs σε έκθεση που έδωσε σήµερα, Παρασκευή, στη δηµοσιότητα. Η επενδυτική τράπεζα αναφέρει στην ανάλυσή της πως το 10ετές ελληνικό οµόλογο διαπραγµατεύεται µε απόδοση 9,1% σε σύγκριση µε 5,5% τον Σεπτέµβριο και το χρηµατιστήριο της Αθήνας διαπραγµατεύεται 32% χαµηλότερα σε σχέση µε το ίδιο χρονικό διάστηµα. «Αυτή η επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς έλαβε χώρα παρά τη συνεχή βελτίωση των µακροοικονοµικών δεικτών», σηµειώνεται στην ανάλυση. Η Goldman Sachs αναφέρει πως το 2015 είναι ένα κρίσιµο έτος για την Ελλάδα, καθώς αν και η ανάκαµψη κερδίζει έδαφος οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να παραµονεύουν, κάτι που θα µπορούσε να αποσταθεροποιήσει την ελληνική οικονοµία ξανά σε ύφεση. Ειδικότερα, οι αναλυτές της τράπεζας σηµειώνουν πως το 2015 είναι το τελευταίο έτος που η ελληνική η κυβέρνηση αντιµετωπίζει µεγάλες χρηµατοδοτικές ανάγκες και ως εκ τούτου θα χρειασθούν πρόσθετα κεφάλαια για να εξασφαλιστεί πως η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Σύµφωνα µε την έκθεση, το Eurogroup αποφάσισε την προηγούµενη ευτέρα να δοθεί στην Ελλάδα µια προληπτική

7 πιστωτική γραµµή υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρώσει την εν εξελίξει αναθεώρηση έως το τέλος του Φεβρουαρίου. Κατά την GS υπάρχουν τρία κύρια στοιχεία που πρέπει να συµφωνηθούν ώστε η τρέχουσα επανεξέταση να καταλήξει σε ένα συµπέρασµα: α) περαιτέρω µεταρρυθµίσεις στις αγορές εργασίας, β) περαιτέρω µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος, και γ) περαιτέρω περικοπές στο προϋπολογισµό. «Το πιθανότερο είναι η Ελλάδα να παραµείνει κάτω από στενή οικονοµική επιτήρηση στη συνέχεια», σηµειώνεται σχετικά. Οι χρηµατοδοτικές ανάγκες Η Goldman εκτιµά πως οι χρηµατοδοτικές ανάγκες της χώρας το 2015 ανέρχονται σε 27 δισ. ευρώ, ποσό που µειώνεται στα 24 δισ. ευρώ εάν αφαιρέσει κανείς το πρωτογενές πλεόνασµα 3 δισ. ευρώ. Αν και αναγνωρίζει πως οι ανάγκες αυτές θα µπορούσαν να περιορισθούν κατά 5,5 δισ. ευρώ, µέσω µη καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών (2,5 δισ. ευρώ) και την µετακύλισης βραχυπρόθεσµου χρέους (3 δισ. ευρώ), ωστόσο τονίζει πως πρέπει να πληρωθούν τόκοι 5,3 δισ. ευρώ, να αποπληρωθεί µέρος του δανείου του ΝΤ (8,6 δισ. ευρώ), αλλά να γίνουν πληρωµές 6,5 δισ. ευρώ, οι οποίες κυρίως αφορούν οµόλογα της ΕΚΤ που ωριµάζουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αναφορικά µε τις πηγές κάλυψης των χρηµατοδοτικών αναγκών η τράπεζα αναφέρει πως σε αυτές περιλαµβάνονται το πρωτογενές πλεόνασµα 3 δισ. ευρώ, τα δυνητικά έσοδα από αποκρατικοποιήσεις 2 δισ. ευρώ, τα έσοδα 2 δισ. ευρώ που θα επιστρέφουν από το πρόγραµµα SMP της ΕΚΤ. Ακόµη, η Goldman Sachs εκτιµά πως µέσω εισροών από τη γενική κυβέρνηση, αλλά και την εξαγορά προνοµιούχων µετοχών εκ µέρους των τραπεζών το Ελληνικό ηµόσιο µπορεί να βρει άλλα 9 δισ. ευρώ µέσα στο «Για να καλύψει η Ελλάδα αυτές τις χρηµατοδοτικές ανάγκες, υπάρχουν διαθέσιµα κεφάλαια 7,1 δισ. ευρώ από το ΝΤ τα οποία θα δοθούν εφόσον η Ελλάδα ανταποκριθεί στα προαπαιτούµενα του προγράµµατος. Ωστόσο το πιθανότερο είναι η Ελλάδα να χρειασθεί να εξέλθει στις αγορές για πρόσθετα κεφάλαια. Ο ECCL (σ.σ. η προληπτική γραµµή στήριξης του ESM) θα είναι σε ετοιµότητα να προσφέρει πρόσθετη χρηµατοδότηση από τον επίσηµο τοµέα στην περίπτωση που η έξοδος στις αγορές παραµείνει ασύµφορη» (αλλά αυτό θα γίνει µε προαπαιτούµενα)», σηµειώνει χαρακτηριστικά η Goldman Sachs.

8 Οι πολιτικές περιπλοκές Η Goldman Sachs αναφέρεται στις πολιτικές περιπλοκές που ανακύπτουν µε τις προεδρικές εκλογές. Όπως τονίζει σύµφωνα µε το Ελληνικό Σύνταγµα, το ελληνικό κοινοβούλιο πρέπει να εκλέγει Πρόεδρο της Ελληνικής ηµοκρατίας κάθε πέντε χρόνια. Η προεδρική ψηφοφορία απαιτεί µια εκτεταµένη πλειοψηφία. Η θητεία του απερχόµενου Πρόεδρου Κάρολου Παπούλια, λήγει στις αρχές Μαρτίου Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία της εκλογής νέου προέδρου, τουλάχιστον ένα µήνα πριν - από τις αρχές Φεβρουαρίου το αργότερο. Σε περίπτωση που το κοινοβούλιο αποτύχει να εκλέξει πρόεδρο, θα πρέπει να διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές. Στην έκθεση υποστηρίζεται πως λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων µεταξύ της νέας προθεσµίας για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του προγράµµατος και την λήξη της προθεσµίας για τις προεδρικές εκλογές, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να επιταχύνει τη διαδικασία της ψηφοφορίας. «Όπως έχουν τα πράγµατα, η κυβερνητική πλειοψηφία δεν αρκεί για να εκλέξει πρόεδρο και να αποφύγει τις εκλογές. Θα πρέπει να συναινέσουν 25 ανεξάρτητοι βουλευτές και βουλευτές από τα µικρά κόµµατα», αναφέρεται στην έκθεση. Η Goldman εκτιµά πως σε περίπτωση που το κοινοβούλιο εκλέξει πρόεδρο, η κυβέρνηση και η τρόικα θα επαναλάβουν τις διαπραγµατεύσεις και είναι πιθανό να επιτευχθεί συµφωνία. Έτσι, οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι θα µειωθούν και τα ελληνικά assets θα ανακάµψουν. Σε περίπτωση που το κοινοβούλιο αποτύχει να εκλέξει πρόεδρο, θα διεξαχθούν γενικές εκλογές και η αβεβαιότητα στην αγορά όσο και οι πιέσεις θα επεκταθούν. «Οι πιέσεις της αγοράς δεν συνδέονται µε τη δηµοκρατική διαδικασία των εκλογών, ούτε µε ενδεχόµενη αλλαγή κυβέρνησης, ανεξάρτητα ποιος µπορεί να είναι ο επακόλουθος σχηµατισµός κυβέρνησης. Συνδέονται µε τον κίνδυνο της πολιτικής ασυνέχειας και σοβαρής σύγκρουσης ανάµεσα στην Ελλάδα και τους διεθνείς δανειστές», αναφέρει η Goldman Sachs, εκφράζοντας την άποψη πως το περιθώριο η Ελλάδα να υπαναχωρήσει ουσιαστικά από τις µεταρρυθµίσεις είναι πολύ περιορισµένο. «Οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα θα οδηγούσε σε διακοπή της επίσηµης χρηµατοδότησης προς την Ελλάδα», αναφέρει. Ασύµφορη η σύγκρουση

9 Η Goldman Sachs κάνοντας ένα βήµα παραπέρα- υποστηρίζει πως ακόµη και σε περίπτωση αλλαγής της κυβέρνησης, θα υπήρχε χώρος για µια συνεργατική λύση ανάµεσα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Όπως αναφέρει η Ελλάδα έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στις µεταρρυθµίσεις από το 2012 και το χάσµα µεταξύ του τι έχει ήδη υλοποιηθεί και τι αποµένει να γίνει, δεν είναι ανυπέρβλητο. Επίσης, εκτιµά πως δεν υπάρχουν ουσιαστικά κίνητρα για µια σύγκρουση. «Κάθε ελληνική κυβέρνηση θα ήθελε να επωφεληθεί από την ορµή της οικονοµικής δραστηριότητας, αντί να προκαλέσει αποδιοργάνωση και φυγή κεφαλαίων που θα οδηγούσε την Ελλάδα σε ύφεση διπλού πυθµένα (double-dip). Επιπλέον, δεδοµένου ότι πάνω από το 80% του ελληνικού χρέους βρίσκεται στην κατοχή του επίσηµου τοµέα και δεδοµένου ότι οποιαδήποτε OSI (σ.σ. κούρεµα επίσηµου τοµέα) θα ήταν εφικτό µόνο ως µέρος µιας συµφωνίας µε την ευρω-ζώνη, υπάρχει ένα κίνητρο για µια ελληνική κυβέρνηση να συνεχίσει τις συνεταιριστικές λύσεις», αναφέρει η ανάλυση. Πάντως, η επενδυτική τράπεζα αναφέρει πως η ιστορία της κρίσης της ευρωζώνης έχει δείξει ότι η πιθανότητα ενός «ατυχήµατος» δεν µπορεί ποτέ να απορριφθεί. Και για τον λόγο αυτό είναι σηµαντικό για τις αγορές να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να ποσοτικοποιήσουν τις πτυχές ενός πιθανού σεναρίου, όπου επίσηµη χρηµατοδότηση προς την Ελλάδα διακόπτεται. Σε µια τέτοια περίπτωση ο µεγαλύτερος κίνδυνος θα ήταν η διακοπή της χρηµατοδότησης των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ, καθώς όπως αναφέρει η GS η οικονοµία χρειάζεται «δανειστή έσχατης ανάγκης» προκειµένου το τραπεζικό σύστηµα να διατηρήσει την παροχή ρευστότητας. Όπως αναφέρει σε περίπτωση σύγκρουσης µε τους πιστωτές µια πιθανή διακοπή της παροχής ρευστότητας από την ΕΚΤ θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια κρίση ανάλογη µε αυτή της Κύπρου. Η επίδραση στην ευρωζώνη Απαντώντας στο ερώτηµα κατά πόσον assets της ζώνης του ευρώ (όπως περιφερειακά οµόλογα, το ευρώ, κλπ), καθώς και οι µετοχές είναι πιθανό να επηρεαστούν από την ελληνική κρίση η Goldman Sachs εκτιµά πως αυτό είναι µάλλον απίθανο να συµβεί. Εκτιµά πως ακόµη και σε περίπτωση που οι οικονοµικές πιέσεις από την Ελλάδα επεκταθούν σε περιφερειακές χώρες που έχουν εξέλθει από πρόγραµµα (Ιρλανδία και Πορτογαλία), µπορεί να

10 υπάρχουν ειδικές ρυθµίσεις για την αποτροπή της µετάδοσης του σοκ σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, κατά την άποψή της GS, η ΕΚΤ είναι πιθανό να εµπλακεί σε οριστικές αγορές κρατικών οµολόγων ως µέρος των πράξεων νοµισµατικής πολιτικής της στο πρώτο εξάµηνο «εν πιστεύουµε ότι η µεταβλητότητα από την Ελλάδα είναι πιθανό να εκτροχιάσει την απόφαση για QE (ποσοστική χαλάρωση)», αναφέρει η ανάλυση. Αναφορικά µε τον κίνδυνο της ευρύτερης µετάδοσης της κρίσης αν η συµµετοχή της Ελλάδα στην ΟΝΕ τεθεί και πάλι υπό αµφισβήτηση, οι αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας αναφέρουν ότι αυτό συγκεντρώνει µικρή πιθανότητα, καθώς η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσµού εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ της συµµετοχής στην ΟΝΕ και όλα τα µεγάλα πολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα κρίνουν σήµερα µια ευρω-έξοδο ως ανεπιθύµητη.... Αλλάζει ο νόµος για τη διάσωση των τραπεζών Κρίσιµο θεωρείται το νοµοσχέδιο που θα καταθέσει στη Βουλή την επόµενη εβδοµάδα το υπουργείο Οικονοµικών και µε το οποίο µεταφέρεται στο εθνικό ίκαιο η Οδηγία 2014/59/ΕΕ για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαµψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων. Η εν λόγω Οδηγία (Bank Recovery Resolution Directive - BRRD) που αφορά στην ανάκαµψη και την εξυγίανση χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων και θα ενεργοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2015 ουσιαστικά προβλέπει πως από το επόµενο έτος η διάσωση των πιστωτικών ιδρυµάτων ή των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών θα γίνεται µε ίδια µέσα (bail in) και όχι µε χρήµατα των φορολογουµένων (bail out). Η Οδηγία προβλέπει ότι το bail in αφορά στους µετόχους και στους πιστωτές του χρηµατοοικονοµικού ιδρύµατος οι οποίοι επενδύουν σε τραπεζικό κεφάλαιο (π.χ. οι οµολογιούχοι µειωµένης εξασφάλισης) και προστατεύει τις εγγυηµένες καταθέσεις. Αν και η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή που συνέταξε το νοµοσχέδιο εξέτασε το εάν µπορεί να συνδεθεί και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας µε τη νέα διαδικασία εξυγίανσης

11 των τραπεζών, αυτό κρίθηκε µη συµβατό µε την Οδηγία 2014/59/ΕΕ. Οι βασικότερες διατάξεις της Οδηγίας BRRD έχουν ως εξής: Ορίζει το επίπεδο στόχου των εθνικών Ταµείων Εξυγίανσης σε 1% επί των εγγυηµένων καταθέσεων. Επιµερίζει τις εισφορές στα πιστωτικά ιδρύµατα βάσει του λόγου του παθητικού µείον τα ίδια κεφάλαια µείον το ποσό των εγγυηµένων καταθέσεων κάθε πιστωτικού ιδρύµατος προς το παθητικό µείον τα ίδια κεφάλαια µείον το ποσό των εγγυηµένων καταθέσεων όλων των πιστωτικών ιδρυµάτων στο κράτος µέλος. Προβλέπει την υποχρεωτική προσαρµογή των εισφορών των πιστωτικών ιδρυµάτων βάσει του αναλαµβανόµενου από αυτά κινδύνου. Προβλέπει πως το εθνικό Ταµείο Εξυγίανσης δύναται να συνεισφέρει στο κόστος εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύµατος, εφόσον συγκεκριµένες απαιτήσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της διάσωσης µε ίδια µέσα (bail-in) εξαιρεθούν και το προκύπτον ποσό δεν δύναται να απορροφηθεί από τους λοιπούς πιστωτές του πιστωτικού ιδρύµατος. Προβλέπει πως η συνεισφορά του εθνικού Ταµείου Εξυγίανσης προϋποθέτει την εφαρµογή διάσωσης µε ίδια µέσα στους πιστωτές ύψους τουλάχιστον 8% της αξίας του παθητικού του πιστωτικού ιδρύµατος. Η συνεισφορά δεν δύναται να υπερβαίνει το 5% του παθητικού του πιστωτικού ιδρύµατος.... Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ύο διαφορετικά δηµοσιεύµατα από τους Financial Times και το Reuters αναφέρονται σήµερα Παρασκευή στο πως οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα εµπλέκονται µε την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να προχωρήσει σε περαιτέρω ποσοτική χαλάρωση (QE) µέσω της αγοράς κρατικών οµολόγων. Σύµφωνα µε τους Financial Times χθες καταδείχθηκε πως οι

12 στοχευµένες µακροπρόθεσµες επιχειρήσεις αναχρηµατοδότησης της ΕΚΤ (TLTRO) δεν συγκεντρώνουν την αναµενόµενη συµµετοχή των τραπεζών. «Χθες οι τράπεζες έλαβαν µόνο 130 δισ. ευρώ από διαθέσιµο ποσό 317 δισ. ευρώ, λιγότερο από τις προβλέψεις των αναλυτών, που ήταν ήδη αρκετά απαισιόδοξες», σηµειώνει η εφηµερίδα και προσθέτει πως η προφανής αποτυχία των TLTRO αυξάνει την πιθανότητα να παρακάµψει η ΕΚΤ τις τράπεζες και να αγοράσει απευθείας κρατικά οµόλογα, παρά το γεγονός πως οι αντιρρήσεις της Γερµανίας παραµένουν απαράλλαχτες. Οι Financial Times θέτουν όµως και ακόµη µια παράµετρο. Όπως αναφέρουν, στην επόµενη συνεδρίαση της ΕΚΤ τον Ιανουάριο η Ελλάδα µπορεί να βρίσκεται προ των εκλογών. «Με το αριστερό κόµµα ΣΥΡΙΖΑ να ηγείται στις δηµοσκοπήσεις, θα είναι δύσκολο για την ΕΚΤ να σκέφτεται τις αγορές ελληνικών οµολόγων και σίγουρα θα είναι επίφοβο να αγοράσει όλα τα οµόλογα εκτός από τα ελληνικά», σηµειώνεται στο δηµοσίευµα. Παράλληλα, το πρακτορείο Reuters διατυπώνει σήµερα Παρασκευή την εκτίµηση πως η επιστροφή της ιδέας εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ (Grexit), ως φόβητρου ή ως πραγµατικής απειλής, έρχεται σε µία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο και περιπλέκει επικίνδυνα τη φορτισµένη αναµονή έναρξης της πλήρους ποσοτικής χαλάρωσης στην ευρωζώνη. Το σχετικό δηµοσίευµα του πρακτορείου εστιάζει στη θέση τού ΣΥΡΙΖΑ ότι θα ζητήσει τη διαγραφή µέρους του ελληνικού χρέους και συµπεραίνει ότι αυτή θα περιπλέξει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να προχωρήσει στην πολιτική της ποσοτικής χαλάρωσης, δηλαδή στην αγορά κρατικών οµολόγων. «Αν και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απορρίψει την έξοδο από το ευρώ ως θέση του, ζήτησε τον Μάιο τη διαγραφή τού ενός τρίτου σχεδόν του ελληνικού χρέους και τον Σεπτέµβριο ζήτησε την ελάφρυνση του χρέους από την Ευρωζώνη, ίσως µε την αντικατάστασή του µε νέα οµόλογα µε ρήτρα αύξησης του ΑΕΠ», αναφέρει. Το πρακτορείο σηµειώνει ότι ένα επιχείρηµα που έχει εκφράσει η Γερµανία κατά της πολιτικής ποσοτικής χαλάρωσης, που προωθεί ο πρόεδρος τη ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, είναι ότι µε αυτή θα παραβιαστεί η απαγόρευση της νοµισµατικής χρηµατοδότησης των χωρών της Ευρωζώνης. «Με άλλα λόγια αν η τρόικα κάνει κάτι για την Ελλάδα, όσοι είναι αντίθετοι στην πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης που προωθεί ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, θα έχουν πρόσθετα όπλα στη φαρέτρα τους», αναφέρει το δηµοσίευµα και καταλήγει,

13 σηµειώνοντας ότι «αν η ΕΚΤ πράγµατι θέλει να προχωρήσει στην ποσοτική χαλάρωση, θα έχει πιθανόν λόγο να κινηθεί γρήγορα».... Γιατί απέτυχε η διαδικασία ελέγχου του λαθρεµπορίου καυσίµων Τα τεστ ιχνηθέτησης καυσίµων, στο πλαίσιο της διαδικασίας που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση ένα χρόνο πριν, απέτυχαν και πλέον η κυβέρνηση σκοπεύει να επανέλθει αξιοποιώντας και την εµπειρία άλλων χωρών, ανέφερε στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Μαυραγάνης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΗΜΑΡ, ηµήτρη Αναγνωστάκη, για την πάταξη του λαθρεµπορίου στα καύσιµα. Αναπτύσσοντας την ερώτησή του, ο βουλευτής της ΗΜΑΡ υπενθύµισε πως ένα χρόνο πριν, η κυβέρνηση είχε εξαγγείλει σχετικά, σειρά πρωτοβουλιών όπως η εγκατάσταση συστήµατος εισροών- εκροών στις εταιρείες εµπορίας καυσίµων και στα διυλιστήρια, η ιχνηθέτηση της διαδροµής των καυσίµων και οι έλεγχοι στις αποθήκες των Ενόπλων υνάµεων. «Σήµερα, το λαθρεµπόριο εξακολουθεί να είναι ανοικτή πληγή» διαπίστωσε ο βουλευτής. Απαντώντας, ο υφυπουργός Οικονοµικών υπενθύµισε πως το σύστηµα ελέγχου εισροών-εκροών έχει εισαχθεί στα βενζινάδικα, ενώ στα διυλιστήρια αργεί, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της τεχνολογίας αυτής που εγκαινιάστηκε στην πράξη τον Μάιο, αλλά χρειάζεται 24 µήνες για να αποδώσει, αν και το 40% της εργασίας γίνεται κατά το πρώτο έτος. Σε ό,τι αφορά την ιχνηθέτηση των καυσίµων, ο κ. Μαυραγάνης ανέφερε πως το 2012 συστήθηκε οµάδα εργασίας για την σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωµένου συστήµατος ιχνηθέτησης και δροµολογήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη µοριακή ιχνηθέτηση ωστόσο, ανταποκρίθηκαν µόνο δύο εταιρείες, οι οποίες κατέθεσαν δύο ιχνηθέτες τους οποίους «έσπασε» το Γενικό Χηµείο του Κράτους. «Τα δύο µόρια που ελέγχθηκαν, αποδείχθηκε πως δεν ήσαν κατάλληλα και δεν µπορούν να αποτελέσουν το κύριο µέσο για να

14 προχωρήσουµε» ανέφερε ο υφυπουργός Οικονοµικών. «Όµως, και στο σηµείο αυτό, προσπαθούµε να επαναλάβουµε τη διαδικασία, αξιοποιώντας και την εµπειρία άλλων χωρών όπως η Ιρλανδία» συµπλήρωσε. Η απάντηση του υφυπουργού Οικονοµικών προκάλεσε την αντίδραση του βουλευτή της ΗΜΑΡ, ο οποίος αναρωτήθηκε «αν υπάρχει κάποιος που να αποδέχεται τους ισχυρισµούς της κυβέρνησης, ότι γραφειοκρατικά εµπόδια και ακυρώσεις µάς στερούν τη δυνατότητα να έχουµε έσοδα απ' την πάταξη του λαθρεµπορίου καυσίµων». «Το ζήτηµα δεν είναι, ότι η απάντησή σας δεν ικανοποιεί έναν βουλευτή της αντιπολίτευσης. Είµαι απόλυτα βέβαιος, πως όσοι µας ακούν θα αναρωτιούνται αν η κυβέρνηση δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει το αυτονόητο: να δανειστεί τεχνογνωσία, να την εφαρµόσει και να έχει άµεσα αποτελέσµατα» παρατήρησε ο κ. Αναγνωστάκης. «Απέναντι στις δικές µου αναφορές άκουσα γενικότητες και προσχώρηση στην αντίληψη του µηδενισµού» ανταπάντησε ο Γιώργος Μαυραγάνης. «Εσείς µε γενικότητες θέλετε να δείξετε πως η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται. Εµείς προχωράµε µε συγκεκριµένες ενέργειες. Όταν όµως σπάνε οι ιχνηθέτες, εσείς θέλετε να τους εφαρµόσουµε και µετά να µην καταπολεµάται η φοροδιαφυγή; Αυτό θέλετε;» συµπλήρωσε. Σε ό,τι αφορά το λαθρεµπόριο καυσίµων των Ενόπλων υνάµεων, ο υφυπουργός Οικονοµικών ανέφερε πως το Σ ΟΕ εκπόνησε «έκτακτο επιχειρησιακό σχέδιο για τη διενέργεια ελέγχων και δειγµατοληψιών σε στρατιωτικές µονάδες», τα αποτελέσµατα του οποίου είναι πλέον στην αρµοδιότητα της ικαιοσύνης και σύντοµα θα ανακοινωθούν. Όσο για την εγκατάσταση ολοκληρωµένου συστήµατος ηλεκτρονικού ελέγχου στα πλωτά µέσα, «έχει συσταθεί οµάδα εργασίας για τη σύνταξη προσχεδίου απόφασης. Θα πρέπει να τονιστεί πως έχουν ήδη εγκατασταθεί συστήµατα AIS (αυτόµατης αναγνώρισης θέσης) και φέτος το καλοκαίρι συστήθηκε διαγραµµατειακό όργανο ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισµός των υπηρεσιών, να έχουµε πιο γρήγορα αποτελέσµατα στην καταπολέµηση του λαθρεµπορίου καυσίµων και να ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα που αποµένουν» κατέληξε ο κ. Μαυραγάνης....

15 Οφειλές 850 εκατ. ευρώ ρυθµίστηκαν σε 100 δόσεις ιαψεύδονται προς το παρόν οι ανησυχίες που έχει εκφράσει η τρόικα για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών σε 100 δόσεις, αλλά και για την πορεία των εισπράξεων από τον Ενιαίο Φόρο ιδιοκτησίας Ακινήτων. Παρουσιάζοντας σήµερα, Παρασκευή, τα προσωρινά αποτελέσµατα εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισµού για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεµβρίου 2014 ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας απεκάλυψε πως µέχρι χθες Πέµπτη, οι επικυρωµένες αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθµιση των 100 δόσεων ανήλθαν στις Όπως ανέφερε, το ύψος των ρυθµισµένων υποχρεώσεων ανέρχεται περίπου στα 850 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις έναντι ρυθµισµένων υποχρεώσεων περίπου στα 34 εκατ. ευρώ. Σηµειώνεται πως στόχος ήταν κυβέρνησης ήταν να υπαχθούν αρχικά προς ρύθµιση οφειλές ύψους 2 δισ. ευρώ. Καθώς η ευνοϊκή ρύθµιση εκπνέει στα τέλη Μαρτίου 2015 το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης εκτιµά πως ο εν λόγω στόχος θα επιτευχθεί. Ο κ. Σταϊκούρας παραδέχθηκε πως εξαιτίας της αβεβαιότητας που προκλήθηκε για το εύρος εφαρµογής του νέου πλαισίου ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών τα φορολογικά έσοδα από το φόρο εισοδήµατος σηµείωσαν µια υστέρηση, ωστόσο η αβεβαιότητα αυτή άρθηκε µε την πρόσφατη τροποποίηση του νόµου. Αλλά και σχετικά µε τις εισπράξεις του ΕΝΦΙΑ ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών ανέφερε πως κινούνται εντός στόχων, καθώς κατά τους 3 πρώτους µήνες είσπραξής του, αυτές ανήλθαν περίπου στα 1,5 δισ. ευρώ, όταν τα συνολικά έσοδα που αναµένονται από το φόρο είναι 2,65 δισ. ευρώ.... Την επόµενη εβδοµάδα το νοµοσχέδιο για το ΕΣΠΑ

16 Την επόµενη εβδοµάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νοµοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη διαχείριση και τον έλεγχο του νέου ΕΣΠΑ. Το πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που θα περιλαµβάνει τις ρυθµίσεις για τη διαχείριση και τον έλεγχο του νέου ΕΣΠΑ, θα επιφέρει αλλαγές στην επιµελητηριακή νοµοθεσία, στις ρυθµίσεις για το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), καθώς και αλλαγές στη νοµοθεσία για τις λαϊκές αγορές και την αγορά άρτου. Σηµειώνεται ότι το νοµοσχέδιο για το νέο ΕΣΠΑ είχε τεθεί ως αυτόνοµο νοµοθέτηµα σε δηµόσια διαβούλευση από τις 26 Νοεµβρίου έως τις 2 εκεµβρίου και εκκρεµούσε η σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Πρέπει να τονισθεί πως εάν δεν ψηφισθεί ο νόµος για το νέο ΕΣΠΑ δεν θα είναι δυνατή η εκταµίευση των κοινοτικών κονδυλίων της νέας προγραµµατικής περιόδου. Ακόµη, εάν δεν ψηφιστούν εγκαίρως οι αλλαγές στην επιµελητηριακή νοµοθεσία, τα επιµελητήρια κινδυνεύουν να µείνουν χωρίς πόρους, µε δεδοµένο ότι από την 1/1/2015 καταργείται η υποχρεωτική συνδροµή των επιχειρήσεων-µελών τους που µέχρι σήµερα αποτελεί το µοναδικό έσοδο.... 6,44 εκατ. ευρώ βοήθεια στους 600 απολυµένους του Φωκά Βοήθεια ύψους 6,44 εκατ. ευρώ για τους 600 απολυµένους του Φωκά ενέκρινε η Επιτροπή Προϋπολογισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ). Συγκεκριµένα, η Επιτροπή Προϋπολογισµών του ΕΚ συνέστησε να δοθεί βοήθεια συνολικού ύψους 35,5 εκατ. ευρώ σε συνολικά απολυµένους από επιχειρήσεις στη Γαλλία, την Πολωνία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Τα νοµοθετικά σχέδια µένει τώρα να εγκριθούν από την Ολοµέλεια του ΕΚ (15-18 εκεµβρίου) και από το Συµβούλιο Υπουργών της ΕΕ (15-16 εκεµβρίου). Υπενθυµίζεται ότι η ελληνική αλυσίδα καταστηµάτων «Οδυσσεύς

17 Φωκάς» απέλυσε 600 εργαζοµένους µετά τη µεγάλη πτώση στις πωλήσεις της, λόγω της µείωσης του οικογενειακού εισοδήµατος στην Ελλάδα. Την ίδια στιγµή η επιχείρηση βρέθηκε αντιµέτωπη και µε τη δραστική µείωση της παροχής επιχειρηµατικών δανείων από τις ελληνικές τράπεζες. Κατόπιν αιτήµατος που υπέβαλε η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής (ΕΤΠ) για την ενίσχυση των πρώην εργαζοµένων της «Οδυσσεύς Φωκάς», αναµένεται να τους χορηγηθεί βοήθεια ύψους 6,44 εκατ. ευρώ για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να λάβουν εκ νέου εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση. Εξάλλου, αναµένεται να διατεθούν συνολικά 25 εκατ. ευρώ για τους απολυµένους της Air France (το µεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ από το ΕΤΠ), 1,89 εκατ. ευρώ για τους 608 πρώην εργαζοµένους της Whirlpool Europe S.r.l και των τοπικών προµηθευτών της στην επαρχία Trento της Ιταλίας και 1,26 εκατ. ευρώ για τους 777 απολυµένους του εργοστασίου Tychy της Ιταλικής αυτοκινητοβιοµηχανίας Fiat στα Νότια της Πολωνίας. Τι είναι το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση δηµιουργήθηκε για να βοηθήσει τους ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά τους λόγω των αλλαγών που επιφέρουν στην αγορά η παγκοσµιοποίηση και η οικονοµική κρίση. Μεταξύ 2014 και 2020 το ετήσιο ανώτατο όριο χρηµατοδότησης από το ταµείο ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ. Οι απολυµένοι λαµβάνουν διαφόρων ειδών ενισχύσεις όπως στήριξη για να ξεκινήσουν µία δική τους επιχείρηση, βοήθεια στην εύρεση απασχόλησης, παροχή συµβουλών και επανεκπαίδευση. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι εθνικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην παροχή βοήθειας στους απολυµένους και λαµβάνουν µετέπειτα την οικονοµική ενίσχυση από το Ταµείο εφόσον η αίτηση τους εγκριθεί.... Σε ελεύθερη πτώση η οικοδοµική δραστηριότητα

18 Σε πτωτική τροχιά εξακολουθεί να βρίσκεται η οικοδοµική δραστηριότητα στη χώρα, µε την ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα να είναι ιδιαιτέρως αδύναµη. Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στο 9µηνο Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2014, η συνολική οικοδοµική δραστηριότητα εµφάνισε στο σύνολο της χώρας, µείωση κατά 17,8% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 14,3% στην επιφάνεια και κατά 6,7% στον όγκο, σε σχέση µε το αντίστοιχο 9µηνο του Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα, εµφανίζει στο σύνολο της χώρας, µείωση κατά 17,7% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 11,5% στην επιφάνεια και κατά 3,3% στον όγκο, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου Κατά την χρονική περίοδο, Οκτωβρίου Σεπτεµβρίου 2014, η ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα, εµφανίζει στο σύνολο της χώρας, µείωση κατά 13,3% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 9,4% στην επιφάνεια και κατά 1,8% στον όγκο, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου Σεπτεµβρίου Το ποσοστό συµµετοχής της ηµόσιας Οικοδοµικής ραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,2%. Το Σεπτέµβριο του 2014 το µέγεθος της συνολικής οικοδοµικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δηµόσιας) στο σύνολο της χώρας µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, ανήλθε σε οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 206,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 858,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, µείωση κατά 11,2% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 2,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 6,7% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του Το µέγεθος ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 202,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 839,5 χιλιάδες m3 όγκου, σηµείωσε δηλαδή, µείωση κατά 11% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 1,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 7,2% στον όγκο, σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο του Αντίστοιχα, το µέγεθος της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας τον Σεπτέµβριο του 2014, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 7 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 18,6 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συµµετοχής της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για τον Σεπτέµβριο 2014, είναι 2,2%.

19 ... ιευκρινίσεις για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ιευκρινίσεις για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του έτους 2013 παρέσχε η Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων. Οι διευκρινίσεις κρίθηκαν αναγκαίες καθώς οι φορολογούµενοι δεν γνώριζαν εάν πρέπει ή δεν πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή των εν λόγω καταστάσεων. Σύµφωνα µε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, οι επιτηδευµατίες υποχρεούνται µέχρι την 25η Ιουνίου κάθε χρόνου να υποβάλλουν στην αρµόδια εφορία τριπλότυπες καταστάσεις, για µηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, µε συναλλαγές και δεδοµένα του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους. Συγκεκριµένα, πρόκειται για συναλλαγές που πραγµατοποίησαν για την επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αµοιβών, αποζηµιώσεων, οικονοµικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωµάτων. Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) ο κάθε υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποβάλλει καταστάσεις για µηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, µε τις συναλλαγές που πραγµατοποίησε για την επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αµοιβών, αποζηµιώσεων, οικονοµικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωµάτων. Η ΓΓ Ε διευκρίνισε πως οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί από τη φορολογική διοίκηση σχετικά µε την υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και ειδικά για τις εξαιρέσεις και τις απαλλαγές εξακολουθούν να ισχύουν και για τις συναλλαγές του

20 έτους 2013, δεδοµένου ότι δεν ανατίθενται µε τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Σηµειώνεται πως ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων αναφέρει πως εξαιρετικά, δεν συµπεριλαµβάνονται στις καταστάσεις αυτές συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι αυτές δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ... Tο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης πληροφορεί τα µέλη του ότι Τρίτη και Πέµπτη κάθε εβδοµάδα από τις 7µµ έως τις 8.30 µµ θα βρίσκονται στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρίας «ο Σύµβουλος του Επαγγελµατία» Αριστοτέλους 27 ισόγειο τηλ Οι κκ. Ιωάννης Σωπασής Οικονοµολόγος, τ. /ντής του ΙΚΑ, Σύµβουλος Εργασίας και Ιωάννης όβελος Οικονοµολόγος-Φοροτεχνικός Α. Τάξης, Πρόεδρος Ένωσης Φοροτεχνικών Θεσσαλονίκης, για να παρέχουν δωρεάν συµβουλές σε ασφαλιστικά και φορολογικά θέµατα που απασχολούν τους Επαγγελµατίες µέλη του. Τα ερωτήµατα µπορούν να διατυπώνονται και στα τηλεφωνά & καθηµερινά από 9πµ έως 4µµ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις 22 Φεβρουαρίου 2013 Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 Εκλογές Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας: Υπενθύµιση υπόδειξης εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος. Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη: Γιώργος Μητράκης gmitrakis@ekdotiki.gr, Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα υπό το καθεστώς του νέου νόμου Άποψη του Δικηγόρου Νίκου Παππά

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα υπό το καθεστώς του νέου νόμου Άποψη του Δικηγόρου Νίκου Παππά Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα υπό το καθεστώς του νέου νόμου Άποψη του Δικηγόρου Νίκου Παππά Ατέρμονες συζητήσεις γίνονται σήμερα αναφορικά με το κούρεμα των τραπεζικών καταθέσεων, ζήτημα το οποίο συναρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ Αθήνα, 17.04.2013 Το νέο νομοθετικό πλαίσιο Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές Καν 1169/2011 & Καν 1924/2006 Επισήμανση, παρουσίαση & διαφήμιση τροφίμων Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.7.2016 COM(2016) 438 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 11 Οκτωβρίου 2013 Προσχέδιο προϋπολογισμού 2014 Για το 2013, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να είναι αρνητικός και να κυμανθεί γύρω στο 8,7%, σε συνέχεια της συρρίκνωσης ύψους 2,4%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

On line. Πληροφορίες για προγράµµατα. Αιτήσεις στον ΟΑΕ για πρόγραµµα νέων ελεύθερων επαγγελµατιών

On line. Πληροφορίες για προγράµµατα. Αιτήσεις στον ΟΑΕ για πρόγραµµα νέων ελεύθερων επαγγελµατιών On line Εβδοµαδιαία ηλεκτρονική ενηµερωτική έκδοση του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 25 Ιουλίου 2014, τεύχος 329 Επιµέλεια: Επιτροπή ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εκέµβριος 2013 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα 215 εκατ. ευρώ, σχεδόν το µισό εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή Η 6η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παρασκευή 09 Μαρτίου 2012 Μεταφορά Γραφείου Οικονοµικού Επιµελητηρίου. Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενηµερώνει τα µέλη του ότι στο κτίριο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ.

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ Αντικείμενα αναφοράς Ανασκόπηση της κρίσης και εφαρμογή «μνημονιακών»

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ. 27205

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την MARC A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ) ΕΝΤΟΛΕΑΣ IME ΓΣΕΒΕΕ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Το σύνολο των μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων (0-49 απασχολούμενους).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Τετάρτη 11 Απριλίου 2012 Η ιοίκηση και το προσωπικό του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας σας εύχονται Χρόνια Πολλά & Καλή Ανάσταση! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 06 Ιουνίου 2011 Απαγόρευση της χρήσης καδµίου από το εκέµβριο του 2011. Νέα νοµοθεσία για την χρήση καδµίου απαγορεύει από τον εκέµβριο 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.3.2016 COM(2016) 152 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ,

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ, Επικαιρότητα Αθήνα 8-10-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ρεαλιστικές οι εξαγγελίες Τσίπρα; TVXS Συνέντευξη

Είναι ρεαλιστικές οι εξαγγελίες Τσίπρα; TVXS Συνέντευξη Είναι ρεαλιστικές οι εξαγγελίες Τσίπρα; TVXS Συνέντευξη 23:34 15 Σεπ. 2014 Τελευταία ανανέωση 14:38 16 Σεπ. 2014 Κατρίν Αλαμάνου Η κυβέρνηση «αδυνατεί να αντιληφθεί ότι η πρόταση του αρχηγού της αξιωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 Ερ.: Ποια είναι τα τελευταία στοιχεία για τις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 16/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 16/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 694,48 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 2,71%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 48,12 εκατ. εκ των οποίων 8,03 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: 259 /

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: 259 / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-01 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: 259 / 21-1-2014 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Ταχ. /νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Δελτίο Τύπου. Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016 Δελτίο Τύπου Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ ή Ταμείο), δημοσιοποίησε σήμερα στην ιστοσελίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ

Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ Αθήνα, 14.05.2013 1 ον. Η Ελληνική οικονομία έχει πληγεί από βαθιά και παρατεταμένη ύφεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 31.12.2012 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ Α

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 31.12.2012 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ Α ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 31.12.2012 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ Α ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΙΣ 1 ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΗΞ/ΣΜΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΗΚΑΠΑRESEARCH. Επωνυμία Εταιρείας. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Σκοπός δημοσκόπησης

ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΗΚΑΠΑRESEARCH. Επωνυμία Εταιρείας. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Σκοπός δημοσκόπησης Επωνυμία Εταιρείας Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-

Ανακοίνωση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ- Ανακοίνωση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ- Διαδικασία υπαγωγής των ωφελουµένων στο πρόγραµµα Την Παρασκευή 05-06-2015 ανακοινώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

http://dasta.uowm.gr/internship/

http://dasta.uowm.gr/internship/ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ Στο νέο οδηγό σπουδών του Τµήµατός Μηχανικών Πληροφορικής και θεσµοθετήθηκε το πρόγραµµα τρίµηνης Πρακτικής Άσκησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Κερασίνα Ραυτοπούλου Σύµβουλος Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στον Χρηµατοπιστωτικό Τοµέα 1 Εισαγωγή Στην Ελλάδα η οικονοµική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Θέμα: Υποβολή (α) κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα