Π Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Π Α Ν Τ Ε Λ Η Σ Δ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Α. Π. Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Π Α Ν Τ Ε Λ Η Σ Δ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Α. Π. Θ."

Transcript

1 Π Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Π Α Ν Τ Ε Λ Η Σ Δ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Α. Π. Θ. ΠΡΟΣ: To Γεωτεχνικό επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) Βενιζέλλου 64 Τ.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Υπ όψη Προέδρου & Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΟΠ.: 1.ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ Μεσογείων 288 Χολαργός T.K Αθήνα 2. Περιφερειακά παραρτήματα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. της χώρας και λοιπούς αποδέκτες, σύμφωνα με το συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Προβληματισμός και έντονη ανησυχία, με τους Στόχους-Αντικείμενο-Προεκτιμώμενη αμοιβή κ.λ.π., κατά το άρθρο 11 της επικαιροποιημένης από «Μάϊος 2007», Προκήρυξης, για τις υπό ανάθεση έξη συμβάσεις μελετών οριοθέτησης δασών και δασικών εκτάσεων με συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ,19 (Χωρίς Φ.Π.Α.), από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΣΧΕΤ. Η επικαιροποιημένη από «Μάϊος 2007» προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού που είναι ανηρτημένη στο διαδίκτυο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Η υπ αρίθμ. 7/2002 Απόφαση της 5Μελούς επιτροπής του κλάδου των δασολόγων Παραρτήματος Κ. Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αγαπητέ κε πρόεδρε, Ασφαλώς και δεν πρέπει να αγνοείτε τη διενέργεια από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ. Διεθνών διαγωνισμων ανάθεσης μελετών, για τη σύνταξη δασικών χαρτών, έξη συμβάσεων, όπως αναφέρω στο θέμα. Άλλωστε η προκήρυξη αυτή είναι ανηρτημένη στο διαδίκτυο βλ. ανωτέρω Σχετ., οπότε δεν χρειάζεται να την επισυνάψω. Στην αρχή του άρθρου 11 της προκήρυξης αυτής, με τίτλο: Στόχοι έργου-αντικείμενο- Προεκτιμώμενη αμοιβή κ.λ.π, αναφέρεται αυτολεξί. «Το έργο αποσκοπεί στην απεικόνιση και καταγραφή των δασών, δασικών ή και χορτολιβαδικών εκτάσεων επί χαρτογραφικού υλικού παλαιότερου και πρόσφατου έτους, με μονοσκοπική φωτοερμηνεία, χωρίς να απαιτείται επίγεια επιβεβαίωση.». Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό, πως πρόκειται για προδιαγραφές σύνταξης δασικών χαρτών που αποκλίνουν, όχι μόνο από τις επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους φωτοερμηνείας, αλλά απαγορεύουν ακόμη και τους επίγειους ελέγχους. Περαιτέρω σε ότι αφορά το ύψος των προεκτιμώμενων αμοιβών προκύπτει, ότι αποκλείονται μελετητές ατομικών πτυχίων, που είναι κατά πολύ νεότεροι των εταιρικών, οι οποίοι πλεονεκτούν μάλιστα σε χειρισμούς της σύγχρονης τεχνολογίας. Τέλος, σας υπενθυμίζω, ότι οι διάφορες επιλογές της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, αφού διήλθαν διάφορα στάδια, από έτος 1995, επέτειναν πλην άλλων και την η ανεργία των νέων Δασολόγων. Για τους παραπάνω λόγους: α)σας καταθέτω τον προβληματισμό και την έντονη ανησυχία μου, που όπως γνωρίζετε είναι διαχρονική, γεγονός που με αναγκάζει να επισυνάψω με την παρούσα μου την υπ αρίθμ.

2 2 7/2002 Απόφαση της 5Μελούς επιτροπής του κλάδου των δασολόγων Παραρτήματος Κ. Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που είναι σχετική με το θέμα και β) Ζητώ την άμεση σύγκλιση του Διοικητικού συμβουλίου, στο οποίο προτίθεμαι να εκθέσω εκτενώς το όλο ζήτημα. Με εκτίμηση ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δασολόγος, (Πτυχ. Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.) Τ Α Τ Α Ο Υ Λ Ω Ν 6 Κ Α Λ Α Μ Α Ρ Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η E - M A I : p a n t o p p a n y a h o o. g r

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ Οδός Βενιζέλου 64 Τ.Κ ΑΠΟΦΑΣΗ Αύξων αριθμ. 7 ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2002 ΤΗΣ 5ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ Υστερα από την πρόσκληση του προέδρου της 5μελούς επιτροπής του κλάδου μας (Πρόσκληση αριθμ. πρωτ.../ ), συνεδριάσαμε σήμερα την 10ην ΑΠΡ. 2002, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00, στην αίθουσα του παραρτήματος Κ. Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με θέματα ημερησίας διάταξης, όπως αναφέρονται στην πρόσκληση και με την παρακάτω σύνθεση. Παρόντες: Απόντες 1. Παντόπουλος Παντελής, Πρόεδρος 1. Μουστάκα Αλίκη, Γραμματέας 3. Πέτρου Γεώργιος, Μέλος 2. Φραγκισκάκης Νικήτας, >> 5. Ρούτσης Γεώργιος. Μέλος Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το δεύτερο θέμα «Συνδιαμόρφωση του σχεδίου νόμου Μελετών Δημοσίων έργων «Περί μητρώου μελετητών και συμβούλων», όχι μόνο από την συσταθείσα επιτροπή του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., αλλά με κοινή επιτροπή μετά του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ». Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού λάβαμε υπ όψη: α)το εισαχθέν στο Παράρτημά μας με αρίθμ. Πρωτ. 647/ , 13 ο & τελευταίο σχέδιο νόμου αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου μελετών Δημοσίων έργων, που μας διαβιβάσθηκε από τον πρόεδρο κο ΛΙΑΜΗ ΙΩΑΝΝΗ γ) Το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο Μελετών Δημοσίων έργων (υφιστάμενος Ν. 716/77) δ) Το γεγονός, ότι με απόφαση της Διοικούσας επιτροπής του παραρτήματος, θα αποσταλεί σχετικό έγγραφο προς τους επαγγελματικούς συλλόγους γεωτεχνικών, προκειμένου να συμβάλλουν μαζί μας στην συνδιαμόρφωση θέσεων, για το υπ όψη θέμα. και ε)την εισήγηση του Προέδρου, Διαπιστώσαμε τα εξής: 1)Με τον υφιστάμενο Ν. 716/77 δίδεται ο ορισμός «Μελετητής Δημοσίων έργων», που φαίνεται να αλλάζει ριζικά, σύμφωνα με το 13 ο & τελευταίο σχέδιο νόμου αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου μελετών Δημοσίων έργων. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του ν. 716/77, καθόριζε ένα μικρό μόνο φάσμα των γνωστικών αντικειμένων των δασολόγων, (Το υπόλοιπο αντικείμενο καθαρά ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΟ καλύπτεται έως σήμερα από νομοθεσία, για λογ/μό του ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ με το ν. 998/79 και το Π..Δ. 437/81 «περί μελέτης και εκτέλεσης των δασοτεχνικών έργων»), γι αυτό και αποτέλεσε μόνιμη πληγή με του φορείς ανάθεσης μελετών σε

4 2 τομείς γνωστικών αντικειμένων της δασολογικής & του Φυσ. Περιβάλλοντος επιστήμης, τα οποία καλύπτονταν κατά το δοκούν, κυρίως από φορείς που εποπτεύονται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. Μικρή αναδρομή στο παρελθόν αυτό που θα καταδείξει πως το κακό προηγούμενο επαναλαμβάνεται πανομοιότυπα σήμερα. Με το Π.Δ. 437/81 «περί μελέτης και εκτέλεσης των δασοτεχνικών έργων», θεσπίστηκε πλαίσιο και Μητρώο εργοληπτών Δασοτεχνικών έργων στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, χωρίς αντίστοιχα να συμπεριληφθούν στον διαμορφωθέντα με υστεροβουλία ν.716/77 «περι μητρώου μελετών και αναθέσεως εκπονήσεως μελετών», σημαντικά πεδία της Δασολογικής Επιστήμης. Για παράδειγμα το γνωστικό αντικείμενο των Δασολόγων «Δασικό κτηματολόγιο» που περιλαμβάνονταν στο Β.Δ. του 1956 απαλείφθηκε, για του ίδιους λόγους που προβάλλονται με το παρόν νέο σχέδιο νόμου. Η τότε επαγγελματική τάξη των μελετητών δασολόγων παρέμεινε αμέτοχη, επειδή προφανώς αρχικά με το Π. Δ. 248/76, γνωστού ως διατάγματος αυτεπιστασίας σύνταξης του δασικού κτηματολογίου, ικανοποιούσε τις τότε συνθήκες, για απασχόληση του κλάδου στο Δημόσιο, αλλά και στην πρόσκαιρη ικανοποίηση του τότε ιδιώτη δασολόγου, να είναι ταυτόχρονα μελετητής με το Β.Δ. του 56, για το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, αλλά και μελετητής με τον θεσπισθέντα νόμο περί μελετών 716/77, στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ( έχοντας τάχα δίπορτο). Μεταγενέστερα δηλαδή με το Π.Δ. 437/81 «περί μελέτης και εκτέλεσης των δασοτεχνικών έργων», καταργήθηκε το Β.Δ. του 56 και έμεινε σε ισχύ μόνο ο νόμος 716/77. Ειδικότερα με το εκτελεστικό αυτού Π.Δ. 541/78, θεσπίσθηκε εν ήδη δούρειου ίππου, η κατηγορία 16 (τοπογραφικές μελέτες). Η ΓΕΜ δηλ. στη συνέχεια αρνήθηκε, να εγγράψει στην κατηγορία αυτή και στα μητρώα αυτά του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τους μελετητές δασολόγους, θεωρώντας, έως και σήμερα αυτούς ξένους προς το αντικείμενο και με την τεχνική ιδιότητα. (υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενώ με το ν. 2664/98 - άρθρο28 παρ.10), με τον οποίο συστάθηκαν 701 οργανικές θέσεις, για τις ανάγκες των τμημάτων Δασικών χαρτογραφήσεων της χώρας και με τον πρόσφατο νόμο «ΗΣΙΟΔΟΣ», έγινε σύσταση κατανομή και τοποθετήσεις αυτών και με προσωπικό τεχνολογικών εφαρμογών πέραν των τεχνολόγων δασοπονίας, όπως τοπογράφων, τεχνικών σχεδίασης κ.λ.π. ) Προκειμένου όμως να συνταχθεί το εθνικό κτηματολόγιο, σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, από ιδιώτες μελετητές που προκηρύχθηκαν μετά το έτος 1995 διάφοροι διαγωνισμοί, αρχικά από τον ΟΚΧΕ στη συνέχεια από ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., στις προκηρύξεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονταν, μελετητικά πτυχία δασολόγων, πλήν των τοπογράφων μηχανικών, όπως εξηγήθηκε πιο πάνω. Για τα γεγονότα αυτά με συγκεκριμένες παρεμβάσεις του προέδρου, ενώ πείσθηκε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε, να προσφύγει στο Σ.τ.Ε, εντούτοις οι τελικές διατυπώσεις από παρέμβαση όψιμα μελετητών του συλλόγου της Π.Ε.Δ.Ε.Ε.., με συντεχνιακές προτάσεις, είχαν ως αποτέλεσμα να μη προκύψει τελικά θετικό αποτέλεσμα, για τον κλάδο των δασολόγων. (βλέπε αποφάσεις αριθμ.3829,3830,3831 & 3832/97 του Σ.τ.Ε) Η τροποποίηση του Π.Δ. 541/78, οίκοθεν, που ακολούθησε στη συνέχεια με μειοδοτικές διατυπώσεις, αντικατέστησε το αντικείμενο του «δασικού κτηματολογίου» σε σύνταξη «δασικών χαρτών», περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο, σε αντικείμενο υποσυνόλου και ταυτόχρονα, την αυτονομία των δασολόγων, ως καλούμενη μελετητική μονάδα πτυχίου στους διαγωνισμούς κτηματογραφήσεων. Είναι γεγονός πλην των άλλων, πως δρομολογούνται δυσάρεστες εξελίξεις, για το μέλλον των επαγγελματικών συμφερόντων των δασολόγων, με τις γενικές και ειδικές διατάξεις των άρθρων του επίμαχου σχεδίου νόμου.

5 3 Τέλος σε ότι αφορά την άσκηση επαγγέλματος ιδιώτη δασολόγου, ως «εργολήπτη δασοτεχνικών έργων», κατά την αντιστοιχία, ότι μελετώ δύναμαι και να κατασκευάσω, με τις αντίστοιχες διατυπώσεις, θα συμβεί το ίδιο που συνέβη και με την απάλειψη των αντικειμένων, των δασικών χαρτογραφήσεων κ.λ.π. που αναφέρθηκε πιο πάνω, αφού μεταγενέστεροι νόμοι και διατάγματα περί δημοσίων έργων που εποπτεύονται από προσωπικό του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, όπως το παρόν δεν θα αποδέχονται ως κατηγορία έργου τα «δασοτεχνικά έργα». 2)Είναι σχεδόν ακατόρθωτο με την επιτροπή του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.., να αλλάξει με διορθωτικές παρεμβάσεις μας, η «μονολιθική» φιλοσοφία του υπο διαμόρφωση νόμου, εάν στην επιτροπή αυτή δεν διαμορφώνουν ταυτόχρονα με ίσους όρους και εκπρόσωποι των επιστημονικών κλάδων που δραστηριοποιούνται και στον πρωτογενή τομέα, γεωργικό, δασικό & φυσ. Περιβάλλοντος, γεωλογικό, υδρογεωλογικό κ.λ.π., δηλαδή τομείς επιστημονικών κλάδων μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και 2)Οι Δασολόγοι (κάτοχοι πτυχίου του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.), στον Δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ, ασκούν έργο μελέτης και επίβλεψης Δημοσίων και Δημοτικών έργων, οι φορείς δε αυτών αρνούνται να αποδεχθούν ως ισότιμη κατηγορία μελετών και έργων τα «δασοτεχνικά έργα», επιμένοντες να τα αποκαλούν έργα «Πρασίνου» και 3)Το γεγονός, ότι το υπ όψη θέμα θα έχει επιπτώσεις στην άσκηση του επαγγέλματος των Δασολόγων-Περιβαλλοντολόγων, στο Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Κατόπιν των ανωτέρω, Αποφασίσαμε τα εξής: α) Ζητούμε από τα όργανα του επιμελητηρίου, μέχρις ότου να διαμορφωθούν συγκεκριμένες θέσεις, από τα όργανα του Επιμελητηρίου μας, να προσφύγει άμεσα στα συναρμόδια υπουργεία, με σκοπό να συσταθεί κοινή επιτροπή, με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ και όχι μόνο από την μονομερή επιτροπή του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και β)για τον παραπάνω σκοπό διαβιβάζουμε την απόφασή μας αυτή, στη Διοικούσα επιτροπή του Παραρτήματος, προκειμένου να δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες και νόμιμες ενέργειες. Για την 5Μελή Επιτροπή Θεσσαλονίκη 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Γραμματέας Παντόπουλος Παντελής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ /ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΧΠΠΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ...4 1.1. Πολυτεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 . Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», συγχρηματοδοτούμενης, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 . Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», συγχρηματοδοτούμενης, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

2. Έδρα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης.

2. Έδρα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Έδρα Τίτλος του Επιμελητηρίου 1. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι Ν.Π.Δ.Δ. και έχει διακριτικό τίτλο "ΓΕΩΤ.Ε.Ε.". Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτού του τίτλου ως εταιρικής επωνυμίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Εισηγήτρια: ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Διπλ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αραχώβης 61. ΠΡΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αραχώβης 61. ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS Αθήνα, 20.02.12 Αρ. Πρωτ.: 050 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων

Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3212 Η τάση αλλά και η πραγματικότητα στην αγορά εργασίας, στον ευρύτερο χώρο του Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφόρηση των πολιτών για το έργο του Εθνικού Κτηµατολογίου»

«Πληροφόρηση των πολιτών για το έργο του Εθνικού Κτηµατολογίου» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Πληροφόρηση των πολιτών για το έργο του Εθνικού Κτηµατολογίου» ιάρκεια του Έργου: µέχρι. Προϋπολογισµός: 480.000 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2012 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2012 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΜ7Λ6-43Π. ΠΑΤΡΑ, 26 Ιουνίου 2012

ΑΔΑ: Β4ΛΜ7Λ6-43Π. ΠΑΤΡΑ, 26 Ιουνίου 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Μελέτη, κωδικοποίηση και ερμηνεία πάνω στο νέο νόμο πλαίσιο Συσπείρωση Πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Θέμα: Επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων. Θεσσαλονίκη 28-7-2011 Αριθμ.πρωτ.630 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων. Σας αποστέλλουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 1 Ιουνίου 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 1 Ιουνίου 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 1 Ιουνίου 2009 ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Ταχ. ιεύθυνση : X. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας : 101 78 Τηλέφωνο : 210-64 47 864 Fax : 210-64

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Εισήγησης

Περιεχόμενα Εισήγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» Συμβάσεις Μελετών ημοσίων Έργων και Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: Εξέλιξη και Προοπτικές

Το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: Εξέλιξη και Προοπτικές Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: Εξέλιξη και Προοπτικές ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Μ. : 7564 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΔΟΜΙΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη και προβληματισμοί από την αξιοποίηση των επιτευγμάτων των μοριακών βιοεπιστημών. Φεστιβάλ Επιδαύρου (μια σύντομη ιστορική αναδρομή)

Οφέλη και προβληματισμοί από την αξιοποίηση των επιτευγμάτων των μοριακών βιοεπιστημών. Φεστιβάλ Επιδαύρου (μια σύντομη ιστορική αναδρομή) Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Οφέλη και προβληματισμοί από την αξιοποίηση των επιτευγμάτων των μοριακών βιοεπιστημών Φεστιβάλ Επιδαύρου (μια σύντομη ιστορική αναδρομή) Aξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Σύστημα Προμηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί 1. Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΙΡΤΖΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΙΡΤΖΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΙΡΤΖΗ «Κώδικας αμοιβών σε σχέση με το Θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού» ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Οδηγός Eπαγγέλματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Κύριος Ερευνητής: Δρ. Κ. Ι. Βατάλης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Λ. Ι. Τσικριτζής

Διαβάστε περισσότερα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα 5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης κάθε χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τα µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας κατανέµονται ανάλογα µε την ειδικότητα σε Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα