IΙ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΡΑ ΟΝΙΟΥ ( 222 Rn) ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IΙ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΡΑ ΟΝΙΟΥ ( 222 Rn) ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ"

Transcript

1 IΙ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΡΑ ΟΝΙΟΥ ( 222 Rn) ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΠΕ Α ΡΑ ΟΝΙΟΥ ( 222 Rn) ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η κύρια πηγή Ραδονίου ( 222 Rn) στους εσωτερικούς χώρους είναι το Ράδιο 226 ( 226 Ra) που βρίσκεται στο έδαφος και στα οικοδοµικά υλικά. Για να γίνει κατανοητή η γεωλογία του ραδονίου (πού δηµιουργείται, πώς δηµιουργείται, πώς κινείται) πρέπει να αρχίσουµε µε τη βασική του πηγή, το Ουράνιο 238 ( 238 U). Όλα τα πετρώµατα περιέχουν λίγο ουράνιο 238, αν και τα περισσότερα απ αυτά περιέχουν µόνο µία µικρή ποσότητα, µεταξύ ενός και τριών κοµµατιών στο εκατοµµύριο (ppm) από ουράνιο 238. Μερικοί τύποι πετρωµάτων έχουν περισσότερο ουράνιο 238 από το µέσο επιτρεπτό όρο. Αυτά τα πετρώµατα είναι οι γρανίτες τα οποία περιέχουν περίπου εκατόν κοµµάτια στο εκατοµµύριο. Όσο πιο ψηλό είναι το επίπεδο ουρανίου 238 σε µία περιοχή, τόσο πιο µεγάλες είναι οι πιθανότητες να υπάρχουν µέσα στα κτίρια υψηλά επίπεδα ραδονίου. Αλλά, µερικά κτίρια στις περιοχές µε πολύουράνιο 238 στο χώµα έχουνχαµηλά επίπεδα ραδονίου στο εσωτερικό τους, και άλλα κτίρια κτισµένα σε εδάφη µε λίγο ουράνιο 238 έχουν ψηλά επίπεδα ραδονίου στο εσωτερικό τους. Γιαναγίνειπιο κατανοητό, η ποσότητα ραδονίου σε ένα κτίριο επηρεάζεται από επιπρόσθετους παράγοντες όσον αφορά την παρουσία ουρανίου 238 στο υπέδαφος. Ο εξωτερικός αέρας συνεισφέρει επίσης στις συγκεντρώσεις Ραδoνίου ( 222 Rn) στους εσωτερικούς χώρους, διαµέσου του εξαερισµού. Τονερότηςβρύσηςκαιη οικιακή εγκατάσταση γκαζιού είναι συνήθως πηγές ραδονίου µικρότερης σηµασίας, µε ελάχιστες εξαιρέσεις. ηλαδή, οι µεταβολές στη συγκέντρωση ραδονίου εντός των κτιρίων εξαρτώνται σε γενικές γραµµές από πολλούς παράγοντες όπως τις καιρικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του κτιρίου, τη χρήση συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού στα κτίρια, τις συνήθειες των κατοίκων, και από αρκετούς άλλους παράγοντες. 1

2 Tο πιο κάτω σχήµα δείχνει τους τρόπους εισχώρησης Ραδονίου ( 222 Rn) σε εσωτερικούς χώρους. Εξωτερικός αέρας Οικοδοµικά υλικά Έδαφος ΣΧΗΜΑ 1. Τρόποι εισχώρησης Ραδονίου ( 222 Rn) σε εσωτερικούς χώρους. Τα σηµεία από τα οποία µπορεί το Ραδόνιο ( 222 Rn) να εισέλθει στο εσωτερικό των κτιρίων ποικίλουν, όπως φαίνονται και στα σχήµατα που ακολουθούν. Αυτά είναι τα εξής: Οι µικρορωγµές (ραγίσµατα) που υπάρχουν στο τσιµεντένιο δάπεδο (το φαινόµενο διευκολύνεται αν υπάρχει κενός χώρος κάτω από την οικοδοµή), Τα κενά (χαραµάδες) ήρωγµές που υπάρχουν στους τοίχους, Τα κενά στα σηµεία σύνδεσης τοίχου και δαπέδου, Τα διάκενα στα ξύλινα πατώµατα, Τα κενά στα σηµεία εισόδου των σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης, Τα διάκενα στις πόρτες και τα παράθυρα, 2

3 Τα οικοδοµικά υλικά του κτιρίου τα οποία είναι πιθανόν να περιέχουν Ουράνιο 238 ( 238 U) ήράδιο 226 ( 226 Ra), Η χρήση του νερού όπως στο µαγείρεµα ή στο λουτρό. Γ Α Β Α 4 Α Α 3 Α 1 ΣΧΗΜΑ 2. Σηµεία εισχώρησης Ραδονίου ( 222 Rn) σε εσωτερικούς χώρους. Στην πλειοψηφία των κτιρίων που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης Ραδονίου ( 222 Rn), έχει βρεθεί ότι προέρχεται από το έδαφος (χώµα ήπέτρωµα) κάτω από τα θεµέλια. Το ραδόνιο εισρέει στους ζωτικούς χώρους των κτιρίων µε τη διαδικασία της διάχυσης ή λόγω διαφοράς πίεσης ανάµεσα στο εσωτερικό του κτιρίου και στο εξωτερικό περιβάλλον, εφόσον υπάρχουν κατάλληλοι δίοδοι µεταξύ του εδάφους και των χώρων αυτών. Η πίεση αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων είναι ελαφρώς χαµηλότερη από αυτή στο έδαφος. Όπως όταν υπάρχει κενό, τα κτίρια έλκουν το αέριο ραδόνιο από µερικά πόδια (µονάδα µέτρησης) µακριά. Οι καύσεις των συσκευών, όπως είναι οι φούρνοι, θερµάνσεις ζεστού νερού, τζάκια καθώς και αεριστήρες µειώνουν την πίεση στο εσωτερικό. υνατοί άνεµοι δηµιουργούν ένα 3

4 κενό µέσα στο κτίριο που είναι αποτέλεσµα τουνόµου του Bernoulli. Ο ζεστός αέρας µέσα στα κτίρια κινείται προς τα πάνω, όπως µέσα στην καπνοδόχο, και αυτή η «συνέπεια της καπνοδόχου» µειώνει την πίεση αέρα στο εσωτερικό, και συγκεκριµένα στα χαµηλότερα πατώµατα. Όταν το έδαφος είναι παγωµένο ή έχει βραχεί, λόγω της βροχής, το παγιδευµένοραδόνιοστοέδαφος µετακινείται στο ζεστό και διαπερατό αµµοχάλικο που είναι κάτω από το κτίριο. ηλαδή, οι διακυµάνσεις της βαροµετρικής πίεσης και ο ρυθµός εκροής ραδονίου από το έδαφος λειτουργούν σαν «αντλία» και διευκολύνουν την εισροή του στο εσωτερικό. Ησυγκέντρωση ραδονίου στο σπίτι είναι ψηλότερη από τη συγκέντρωση ραδονίου στο εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό συµβαίνει διότι, η πίεση αέρα στο εξωτερικό περιβάλλον είναι συνήθως µεγαλύτερη από την πίεση αέρα µέσα στο κτίριο. Εποµένως, ο αέρας τείνει να κινηθεί µέσα στο κτίριο διαµέσου των ανοιγµάτων που υπάρχουν σε αυτό. Αυτό είναι πιο εµφανές το χειµώνα, όταν ζεστός αέρας µέσα στο κτίριο έχει την τάση να ανεβαίνει και να αποδρά από το κτίριο. Επειδή, το ραδόνιο είναι αέριο έχει πολύ µεγαλύτερη κινητικότητα από το Ουράνιο 238 ( 238 U) και το Ράδιο 226 ( 226 Ra), τα οποία φτιάχνονται µέσα στο στερεό υλικό, δηλαδή στο έδαφος. Το ραδόνιο µπορεί λοιπόν, ευκολότερα να αφήσει το έδαφος, δραπετεύοντας µέσα από ρωγµές και ανοίγµατα στα πετρώµατα του εδάφους και µέσα από τους πόρους ανάµεσα στους κόκκους και το χώµα του εδάφους. Αυτή η ευκολία και η ικανότητα µε την οποία το ραδόνιο κινείται στα διαστήµατα των πόρων ήστιςρωγµές επηρεάζει την ποσότητα ραδονίου που εισέρχεται στο κάθε κτίριο. Εάν, το ραδόνιο έχει την ικανότητα να κινείται εύκολα και γρήγορα στους πόρους ή στις ρωγµές, τότε µπορεί να ταξιδέψει µεγάλη απόσταση πριν να διασπαστεί, και είναι πιθανότερο να µαζευτεί σε µεγάλες συγκεντρώσεις µέσα στο κτίριο. Μελέτες έχουν δείξει ότι το ραδόνιο κινείται γρηγορότερα διαµέσου των διαπερατών εδαφών, όπως είναι η χοντρή άµµος και το χαλίκι, παρά διαµέσου ξηρών εδαφών, όπως είναι ο άργιλος. Αυτό φαίνεται καθαρά στο επόµενο σχήµα. 4

5 Υψηλή διαπερατότητα Χαλίκι Αµµοχάλικο Λάσπη Άργιλος Χαµηλή διαπερατότητα ΣΧΗΜΑ 3. ιαπερατότητα Ραδονίου ( 222 Rn) διαµέσου των εδαφών. Με λίγα λόγια, οι συγκεντρώσεις Ραδονίου ( 222 Rn) µπορεί να είναι υψηλές, ανάλογα µε τα γεωλογικά στοιχεία και τις ατµοσφαιρικές συνθήκες της περιοχής. Τα κτίρια σε περιοχές µε ξηρότερα και πολύ διαπερατά εδάφη που περιέχουν πετρώµατα, όπως λόφοι, πλαγιές και φαράγγια µπορεί να έχουν υψηλά επίπεδα ραδονίου στο εσωτερικό τους. Ακόµα και αν η περιεκτικότητα ραδονίου στο χώµα ή στις ρωγµές που υπάρχουν στο έδαφος είναι στην κανονική κλίµακα, η διαπερατότητα αυτών των περιοχών επιτρέπει στο ραδόνιο να κινείται σε µεγαλύτερες αποστάσεις πριν να διασπαστεί, και έτσι συµβάλλει στα ψηλά επίπεδα ραδονίου στο εσωτερικό των κτιρίων. Μετά από µελέτες αποδείχθηκε ότι συνήθως στο εσωτερικό των κτιρίων η συγκέντρωση ραδονίου είναι δέκα φορές µεγαλύτερη απ ότι στον εξωτερικό αέρα. Επίσης, ένας ακόµη παράγοντας που επιδρά στη διαµόρφωση της εσωτερικής συγκέντρωσης Ραδονίου ( 222 Rn) σε µία οικοδοµή είναι οι συνθήκες εξαερισµού του χώρου. Τα επίπεδα ραδονίου είναι µεγαλύτερα σε υπόγεια δωµάτια και χαµηλότερα σε δωµάτια υψηλότερων ορόφων. Η συγκέντρωση ραδονίου στο πρώτο πάτωµα µίας µονοκατοικίας είναι κατά µέσο όρο 60% της συγκέντρωσης ραδονίου στο υπόγειο. Η συγκέντρωση ραδονίου στο πρώτο και στο δεύτερο πάτωµα µίας διπλοκατοικίας είναι κατά µέσο όρο 51% και 62% αντίστοιχα της συγκέντρωσης ραδονίου στο υπόγειο. Τα επίπεδα ραδονίου αλλάζουν από ώρα σε ώρα και από µέρα σε µέρα. Μπορεί να είναι 5

6 µεγαλύτερα σε µοντέρνα, καλά αποµονωµένα σπίτια, διότι η στέγη του σπιτιού είναι σχεδόν αεροστεγές και έτσι τα σπίτια δεν έχουν αρκετό εξαερισµό, παρά σε παλαιά σπίτια στην ίδια περιοχή. ηλαδή, συνήθως οι συγκεντρώσεις είναι υψηλότερες το απόγευµα και τη νύχτα απ ότι αργά το πρωί και το µεσηµέρι, υψηλότερες το χειµώνα απ ότι το καλοκαίρι. Ο χαµηλός ρυθµός εξαερισµού επιτρέπει επίσης να συσσωρεύεται το ραδόνιο. Ορυθµός εξαερισµού συνήθως εκφράζεται σαν τον αριθµό αλλαγών αέρα (Air Change) ανά ώρα (AC/ώρα). Ένα τυπικό σπίτι έχει 0.5 µε 1.0 AC/ώρα το χειµώνα, αλλά οι ρυθµοί αυτοί το καλοκαίρι ή σε σπίτια θερµών κλιµάτων είναι υψηλότεροι. Σε παλαιότερα σπίτια οι ρυθµοί εξαερισµού είναι συνήθως 3 µε 5AC/ώρα, ενώ σε ηλεκτρικά θερµαινόµενα σπίτια έχουν ένα ρυθµό 0.3 AC/ώρα. Όπως φαίνεται στη σχηµατική παράσταση που ακολουθεί, τα επίπεδα ραδονίου αυξάνονται δραστικά όταν ο ρυθµός εξαερισµού πέφτει κάτω από ~0.5 AC/ώρα. Ο ρυθµός φυσικού αερισµού των σπιτιών είναι συνάρτηση της ταχύτητας του ανέµου, καθώς και της εσωτερικής εξωτερικής θερµοκρασιακής διαφοράς. Συγκέντρωση Ραδονίου ( 222 Rn) Ρυθµός εξαερισµού ανά ώρα (ΑC/ώρα) ΣΧΗΜΑ 4. Συγκέντρωση Ραδονίου ( 222 Rn) σαν συνάρτηση του ρυθµού εξαερισµού. 6

7 Καινούρια σπίτια κατασκευάζονται έτσι που να «κρατούν» τα επίπεδα Ραδονίου ( 222 Rn) χαµηλά, ώστε να έχουν µία καλή επίστρωση στο πάτωµα και ένα φράγµα αερίων µέσα στους λίθινους τοίχους, που εµποδίζουν και αυτά το ραδόνιο να εισέλθει µέσα στο σπίτι. Πολλά «αεροστεγή» σπίτια έχουν επίσης εξαεριστήρες που αυξάνουν τον εξαερισµό, χωρίς απώλεια θερµότητας. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί, ότι µία µειονότητα των περιπτώσεων υψηλών επιπέδων συγκέντρωσης Ραδονίου ( 222 Rn) οφείλεται στη χρήση οικοδοµικών υλικών, όπως πλίνθο, σκυρόδεµα και πέτρα που περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις Ραδίου 226 ( 226 Ra). Το είδος θεµελίωσης της οικοδοµής πάνω στο έδαφος, το ύψος της κατοικίας από το έδαφος και τα οικοδοµικά υλικά (συγκεκριµένα η εκροή ραδονίου από τα οικοδοµικά υλικά, και µάλιστα από τις εσωτερικές επιφάνειες) επιδρούν και αυτά µε τη σειρά τους στη διαµόρφωσητηςσυγκέντρωσηςραδονίου στο εσωτερικό των κατοικιών. Για µία τυπική ισόγεια κατοικία, οι συνεισφορές του εδάφους, των οικοδοµικών υλικών και του εξωτερικού αέρα στη συγκέντρωση ραδονίου είναι αντίστοιχα ~60%, ~20% και ~20%, ενώ για τα υψηλότερα πατώµατα σε πολυώροφα κτίρια, τα ποσοστά γίνονται ~0%, ~50% και ~50%. Σπίτια κατασκευασµένα από τούβλα ή σκυρόδεµα έχουν περισσότερο ραδόνιο απ ότι σπίτια από ξύλο, λόγω του ότι τα υλικά αυτά είναι πλουσιότερα σε Ουράνιο (U). Επίσης, σπίτια χωρίς πατώµατα που να καλύπτουν την επιφάνεια του εδάφους, θα έχουν περισσότερο ραδόνιο, που προέρχεται από το χώµα του εδάφους. Καλύπτοντας το σκυρόδεµα στα πατώµατα µε ειδική βαφή ή πολυουρεθάνη η οποία γεµίζει τα χάσµατα και αντιστέκεται στην υδροστατική πίεση, µειώνεται σηµαντικά η διαφυγή ραδονίου από το σκυρόδεµα. Τα σπίτια που είναι φτιαγµένα από σκυρόδεµα και τούβλα βρέθηκε να περιέχουν, κατά µέσο όρο 50% περισσότερο ραδόνιο από τα ξύλινα σπίτια. Τέλος, η ύδρευση στο σπίτι µπορεί να καταστεί µία από τις µεγαλύτερες πηγές Ραδονίου ( 222 Rn). Γνωρίζουµε ότι το ραδόνιο είναι διαλυτό στο νερό. Όπως υπολογίζεται το µισό σχεδόν από το ραδόνιο µέσα στο σπίτι φθάνει µε τονερότης βρύσης, που είναι το κύριο σύστηµα ύδρευσης, και διαχέεται στο εσωτερικό του σπιτιού µε το πλύσιµο των πιάτων ή των ρούχων, µε τολουτρόή µε οποιαδήποτε άλλη χρήση του νερού όπως φαίνεται στο επόµενο σχήµα. 7

8 ΣΧΗΜΑ 5. Εισχώρηση Ραδονίου ( 222 Rn) στην κατοικία µετηχρήσητουνερού. Επίσης, Ραδόνιο ( 222 Rn) εισέρχεται στο σπίτι όταν το νερό έλκεται στο εσωτερικό από τη δράση των τριχοειδών αγγείων που υπάρχουν στους πόρους του σκυροδέµατος ή σπρώχνεται από την υδροστατική πίεση. Ηψηλότερηθερµοκρασία και η χαµηλότερη πίεση στο εσωτερικό απελευθερώνει το ραδόνιο. Το νερό στις οπές των πηγαδιών και των αποχετεύσεων στο πάτωµα απελευθερώνει ατµό καιραδόνιο. Επίσης, έχει βρεθεί ότι διαφορετικές πηγές νερού, ακόµα και στην ίδια γεωγραφική περιοχή, περιέχουν διάφορες συγκεντρώσεις ραδονίου, λόγω της διαφορετικής γεωλογίας του εδάφους. Το ραδόνιο στο νερό κινείται πιο αργά από το ραδόνιο στον αέρα. Η απόσταση που κινείται το ραδόνιο πριν από την πλήρη διάσπασή του είναι λιγότερη από 1 ίντζα στο νερό διαποτισµένων πετρωµάτων του εδάφους. Αντίθετα, µπορεί να είναι περισσότερο από έξι πόδια, και µερικές φορές δεκάδες ποδιών, διαµέσου ξηρών πετρωµάτων του εδάφους. Έτσι, το ραδόνιο ταξιδεύει µικρότερες αποστάσεις σε υγρά εδάφη παρά σε ξηρά εδάφη πριν να διασπαστεί. 8

9 Β. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΡΑ ΟΝΙΟΥ ( 222 Rn) Έχει αποδειχθεί ότι άνθρωποι (όπως επίσης µελέτες σε ζώα) οι οποίοι εισπνέουν µεγάλες ποσότητες Ραδονίου ( 222 Rn), για µεγάλο χρονικό διάστηµα, υπόκεινται σε αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου του πνεύµονα, όπως επίσης οξεία µυελώδη λευχαιµία, καρκίνο στον προστάτη και µελανώµατα στο δέρµα. Λόγω της έντονης διάχυσής του και επειδή είναι αέριο, το Ραδόνιο ( 222 Rn) κυκλοφορεί µε τονατµοσφαιρικό αέρα, µέρος του οποίου εισπνέει και ο άνθρωπος. Είναι διαλυτό στο αίµα κάθε ζωντανού οργανισµού. Στην ατµόσφαιρα υπάρχει σε ακίνδυνα επίπεδα. Ωστόσο, σε κλειστούς χώρους µε µη επαρκή εξαερισµό, µπορεί να συσσωρευτεί σε επίπεδα ικανά να αυξήσουν τον κίνδυνο καρκίνου στον πνεύµονα. Όπως ήδη γνωρίζουµε το Ραδόνιο ( 222 Rn) διασπάται στα θυγατρικά παράγωγα Πολώνιο 218 ( 218 Po), Βισµούθιο 214 ( 214 Bi), Μόλυβδο 214 ( 214 Pb) και Πολώνιο 210 ( 214 Po). Αφού ο άνθρωπος εισπνέει ραδόνιο (και το εκπνέει από τους πνεύµονες και την επιδερµίδα), θα εισπνέει και τα ραδιενεργά αυτά σωµατίδια. Οι επιπτώσεις στον πνευµονικό ιστό οφείλονται περισσότερο στα θυγατρικά παράγωγα ραδονίου παρά στο ίδιο το ραδόνιο. Επειδή το ραδόνιο είναι χηµικά αδρανές και ο χρόνος ηµιζωής ( T1/2) του είναι σχετικά µεγάλος συγκρινόµενος µε το χρόνο της αναπνοής, µόνο ένα πολύ µικρό ποσοστό από το εισπνεόµενο ραδόνιο προλαβαίνει να διασπαστεί µέσα στους πνεύµονες. Αντίθετα όµως, τα τέσσερα θυγατρικά παράγωγα ραδονίου δεν είναι αδρανή αέρια και λίγο µετά το σχηµατισµό τους προσκολλούνται σε σωµατίδια aerosols. Αυτά τα θυγατρικά όταν εισπνέονται µαζί µε τοναέρα, εισέρχονται και εναποτίθενται στους πνεύµονες του ανθρώπου (συγκεκριµένα στο πνευµονικό επιθήλιο), στην τραχεία και στους βρόγχους διότι είναι σε στερεά και όχι σε αέρια κατάσταση. Όταν εγκλωβιστούν από τους πνεύµονες, τους ακτινοβολούν εκπέµποντας σωµατίδιο α. Αυτή η ακτινοβολία µπορεί να προκαλέσει βλάβη στις ευαίσθητες κυψελίδες του πνεύµονα (βλάβες και διασπάσεις στο DNA προκαλώντας µεταλλάξεις), ηοποία µπορεί να οδηγήσει σε εµφάνιση καρκίνου των πνευµόνων. Το ίδιο ακριβώς σωµατίδιο εκπέµπεται και από τον καπνό του τσιγάρου, όταν αυτό εισχωρήσει στους πνεύµονες. Επιπρόσθετα, υπάρχει µαρτυρία ότι το ραδόνιο είναι πολύ πιο επικίνδυνο 9

10 στους καπνιστές (ακόµη και στους παθητικούς καπνιστές, λόγω της αναπνοής είναι πάλι εξίσου σηµαντικό) παρά στους µηκαπνιστές. Επίσης, τα ραδιενεργά σωµατίδια καταλήγουν στο στερεό Μόλυβδο 206 ( 206 Pb), ο οποίος σαν χηµικό στοιχείο είναι τοξικό και επικάθεται στους πνεύµονες. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται ορισµένες εκτιµήσεις σχετικά µε τον κίνδυνο εξαιτίας του ραδονίου. Πληθυσµός Εκτίµηση του κινδύνου εξαιτίας της έκθεσης στο Ραδόνιο ( 222 Rn) Αριθµός ατόµων 20 Bq/m Bq/m 3 Καπνιστές Μη καπνιστές 1 10 Γενικός πληθυσµός 3 30 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Εκτιµήσεις σχετικά µε τον κίνδυνο εξαιτίας του Ραδονίου ( 222 Rn). 10

όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε Ραδόνιο όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε 1. Βασικές έννοιες Η ύλη αποτελείται από στοιχεία, όπως το υδρογόνο, το οξυγόνο, ο άνθρακας, ο σίδηρος και ο μόλυβδος. Τα στοιχεία αποτελούνται από τα άτομα, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ραδόνιο. Το ραδόνιο που εκλύεται από το έδαφος και τα οικοδομικά υλικά εισέρχεται στο εσωτερικό των κτιρίων μέσω:

Ραδόνιο. Το ραδόνιο που εκλύεται από το έδαφος και τα οικοδομικά υλικά εισέρχεται στο εσωτερικό των κτιρίων μέσω: Ραδόνιο Τι είναι το ραδόνιο? Το ραδόνιο αποτελεί φυσική πηγή ακτινοβολίας, το οποίο προέρχεται από τη φυσική διάσπαση του ραδίου που υπάρχει στο έδαφος και στα πετρώματα της γης. Είναι ένα άχρωμο, άοσμο

Διαβάστε περισσότερα

To Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome)

To Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome) To Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome) Ειρήνη Αργυροπούλου, Ζωή Καζαντζίδου, Φοιτήτριες Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ. Ως άρρωστα κτίρια, χαρακτηρίζονται τα νεόκτιστα κτίρια που

Διαβάστε περισσότερα

2 Ατµοσφαιρικοί ρύποι και κλίµακες διασποράς Από τις ανθρώπινες δραστηριότητες εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα ένας µεγάλος αριθµός ρύπων. Ανάλογα µε την προέλευσή τους οι ρύποι χωρίζονται στις παρακάτω ευρείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 2 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 2 18,0 C 15 10 5 2,0 C ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 2005 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ 3η Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Δ. ΠΙΛΑΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Πρότυπα ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Be-7 ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ (Υ0118) 4. Η ΡΑΔΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ. 4.1 Εισαγωγή. 4.2 Αρχές της ραδιενεργής μεταστοιχείωσης. dn dt

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ (Υ0118) 4. Η ΡΑΔΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ. 4.1 Εισαγωγή. 4.2 Αρχές της ραδιενεργής μεταστοιχείωσης. dn dt 4. Η ΡΑΔΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 4. Εισαγωγή Από την ανακάλυψη της ραδιενέργειας (H. Becquerel, 896), οι μετρήσεις της ραδιενέργειας των πετρωμάτων και ορυκτών έχουν βρει εφαρμογές σε πολλούς τομείς της γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές και πλεονεκτήματα ενός βιοκλιματικού σπιτιού

Βασικές αρχές και πλεονεκτήματα ενός βιοκλιματικού σπιτιού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές αρχές και πλεονεκτήματα ενός βιοκλιματικού σπιτιού ΟΝΟΜΑ : ΝΙΟΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Μ.: 4247 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 44/87 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης,- σχεδίασης, κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας των µηχανολογικών εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίµων των επιχειρήσεων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!!

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Η σπατάλη ενέργειας γίνεται με τις διάφορες δραστηριότητες που ασχολούμαστε καθημερινά στο σπίτι. Οι ξεχασμένες μπρίζες σε κατάσταση ON, οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 9 ο ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ: 31622 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΥ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΥ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΥ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Εκπόνηση: ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής: κ. ΝΑΜΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Πρόδρομου Ζάνη Επίκουρου Καθηγητή Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΗΣΗ Αρχιτέκτων Πανεπιστηµίου Φλωρεντίας Msc University College of London Υπ. ιδάκτωρ και συνεργάτης του Ε.Μ.Π. www. ecoarchitects.gr e-mail: menelaos@ecoarchitects.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΗ. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας να χρησιμοποιούμε αποδοτικά την ενέργεια. Εγχειρίδιο για τους μαθητές

Μαθαίνοντας να χρησιμοποιούμε αποδοτικά την ενέργεια. Εγχειρίδιο για τους μαθητές Μαθαίνοντας να χρησιμοποιούμε αποδοτικά την ενέργεια Εγχειρίδιο για τους μαθητές Έκδοση EL 1.0 - Σεπτέμβριος 2010 Δείτε την ιστοσελίδα του έργου IUSES www.iuses.eu για ενημερωμένες εκδόσεις. Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση της ατµόσφαιρας Στην ατµόσφαιρα της Γης οφείλεται η ύπαρξη ζωής. Χωρίς αυτήν ο άνθρωπος δε µπορεί να επιβιώσει. Ωστόσο παρατηρείται ρύπανσή της εξαιτίας των αέριων αποβλήτων των πόλεων (εργοστάσια,

Διαβάστε περισσότερα