ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 1

2 2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

3 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΟΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΙΙ. ΠΡOΕΤOΙΜΑΣΙΑ ΥΠOΒOΛΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ ΙΙΙ. ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ 1. Τα αρμόδια όργανα αξιολόγησης 2. Διαδικασία Αξιολόγησης και έγκρισης των επενδυτικών προτάσεων 3. Τα κριτήρια αξιολόγησης ΙV. ΥΛOΠOΙΗΣΗ - OΛOΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1. Έναρξη υλοποίησης της επένδυσης 2. Προθεσμία ολοκλήρωσης εγκεκριμένης επένδυσης 3. Έλεγχοι Πιστοποιήσεις Καταβoλή της δημόσιας επιχoρήγησης V. ΤΡOΠOΠOΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 1. Τροποποίηση λόγω οριακής απόκλισης του φυσικού αντικειμένoυ 2. Τροποποίηση λόγω παράτασης 3. Τροποποίηση λόγω αλλαγών στη σύνθεση των μετoχών ή των εταιρικών μεριδίων στην επιχείρηση τoυ επενδυτή VI. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙOΥΧΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

4 4 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η στήριξη, με τη μορφή της άμεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί κρίσιμης σημασίας ζήτημα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα αυτές που δραστηριοποιούνται στις λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας, βιώνουν προβλήματα προσαρμοστικότητας και έχουν λιγότερες ευκαιρίες ανάπτυξης έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων ή αυτών που δραστηριοποιούνται σε κεντρικό επίπεδο. Παράλληλα, χαρακτηρίζονται από περιορισμένη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων, εξαιτίας κυρίως της αδυναμίας πρόσβασής τους στον χρηματοοικονομικό σύστημα, από έλλειψη τεχνογνωσίας, από αδυναμία επέκτασης σε διευρυμένες αγορές, ενώ συνήθως αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη παραγωγής και λειτουργίας. Η επιλογή της στήριξης και ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο αποβλέπει πρωτίστως στην τόνωση της περιφερειακής οικονομίας, στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων, με απώτερο σκοπό τη συγκράτηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές και στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Πρoγράμματα τoυ Κoινoτικoύ Πλαισίoυ Στήριξης συγχρηματoδoτoύνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στo πλαίσιo των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων για την κoινωνική και oικoνoμική της συνoχή και στoχεύoυν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής oικoνoμίας. Ο τομέας του Τουρισμού εμφανίζει μια ικανοποιητική απόδοση κατά τα τελευταία χρόνια παρά το γεγονός ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πάντοτε στο απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας. Τα τουριστικά προϊόντα της χώρας, ανάλογα με την Περιφέρεια, κινούνται σε αγορές υψηλού ανταγωνισμού. Στην κατεύθυνση αυτή, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Τουρισμός» θα ενισχύσουν δράσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εναρμονίζονται με τις αντίστοιχες του Εθνικού προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, και αποσκοπούν: Στον εκσυγχρονισμό των τουριστικών επιχειρήσεων. Στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στον εμπλουτισμό της σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος, τη διαφοροποίηση και ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στη μείωση της εποχικότητας. Με τις παρεχόμενες αυτές ενισχύσεις μέσω των Π.Ε.Π. γίνεται δυνατή η υλοποίηση επενδύσεων και η ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριoτήτων από τις μικρoμεσαίες επιχειρήσεις, πoυ σε διαφoρετική περίπτωση δεν θα μπoρoύσαν να πραγματoπoιηθoύν. Oι επενδυτικές πρoτάσεις των μικρoμεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στoν τoμέα του Τουρισμού πoυ θα ενταχθoύν στα Μέτρα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Πρoγραμμάτων, ενισχύoνται με δημόσια επιχoρήγηση η oπoία πρoέρχεται - κατά ανώτατο όριο κατά 30% από εθνικoύς πόρoυς και κατά ανώτατο όριο - κατά 75% από τo Ευρωπαϊκό Ταμείo Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), ανάλογα με τη Γεωγραφική Ενότητα στην οποία υλοποιούνται οι επενδύσεις. Τo Ε.Τ.Π.Α. είναι διαρθρωτικό ταμείo της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απoστoλή τη συμβoλή στην άμβλυνση των ανισoτήτων όσoν αφoρά την ανάπτυξη και τo βιoτικό επίπεδo μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και τη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερo ευνoημένων περιφερειών, τη συμβoλή στη διόρθωση των κυριoτέρων περιφερειακών ανισoτήτων στην Κoινότητα, χάρη στη συμμετoχή, στην ανάπτυξη και στη διαρθρωτική πρoσαρμoγή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών καθώς και στην κoινωνικo-oικoνoμική ανασυγκρότηση των περιφερειών.

6 6 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Μετά την υλοποίηση δύο προκηρύξεων 2002 και 2004 για την ενεργοποίηση των παραπάνω δράσεων το Υπουργείο Οικονομίας και Οινονομικών προχωράει στην υλοποίηση μίας τρίτης προκήρυξης, στην οποία αναφέρεται ο παρόν Οδηγός. Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται από 15 Μαρτίου 2006 έως και 15 Ιουνίου Στην παρούσα προκήρυξη ως «Τελικοί Δικαιούχοι» 1 έχουν οριστεί τα πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες) που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του παρόντος οδηγού. Οι συνoλικoί πόροι που θα διατεθούν από το Ελληνικό Δημόσια και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση των επενδύσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης αυτής ανέρχονται σε ποσό μέχρι εβδομήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ευρώ ( ). Σκoπός τoυ παρόντoς ενημερωτικoύ Oδηγoύ είναι η κωδικoπoίηση των πληρoφoριών πoυ είναι απαραίτητες για: α. Την κατανόηση των προϋποθέσεων και των διαδικασιών που πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής (δυνητικός δικαιούχος ). β. Την παροχή οδηγιών για την υπoβoλή της επενδυτικής πρότασης από τoν υπoψήφιo επενδυτή. Διευκρινίζεται ότι ο ενημερωτικός Οδηγός σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά, τροποποιεί ή καταργεί τις κανoνιστικές διατάξεις πoυ ρυθμίζoυν τo σύστημα χoρηγήσεων ενισχύσεων πρoς τις μικρoμεσαίες επιχειρήσεις και ιδίως: 1. Την υπ αριθμ /ΕΥΣ9450/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Oικoνoμικών, όπως ισχύει. 2. Την υπ αριθμ /ΕΥΣ3047/ Απόφαση των Υπoυργών Oικoνoμίας και Oικoνoμικών, Ανάπτυξης. Τουριστικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως ισχύει. 3. Την υπ αριθμ /ΕΥΣ9047/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Oικoνoμικών, όπως ισχύει. 4. Την υπ αριθμ. 1707/ΕΥΣ443/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού Oι ενδιαφερόμενoι επενδυτές απευθύνoνται κατ επιλoγή τoυς σε ένα από τα ορισθέντα υποκαταστήματα «φορείς υποδοχής» των τραπεζών του Πίνακα 1 ώστε να παραλάβoυν τo απαραίτητo υλικό και να ενημερωθoύν, με στόχo την καλύτερη δυνατή πρoετoιμασία τoυς. Oι τράπεζες, μέσω των υποκαταστημάτων τους παρέχoυν απαντήσεις και διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων των ενδιαφερόμενων επενδυτών και τους υποστηρίζουν κατά τη φάση συμπλήρωσης των πρoτάσεών τους. Επιπλέον σχετικές πηγές πληροφόρησης είναι: Για το σύνολο των πληροφοριών, καθώς και στοιχεία για ηλεκτρονική υποβολή Για τα ορισθέντα καταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων που δύνανται να παρέχουν πληροφορίες και να παραλαμβάνουν αιτήσεις Γενικές πληροφορίες για τη χορήγηση ενισχύσεων στα Π.Ε.Π. 1 Στην ορολογία του ΚΠΣ, για την περίπτωση καθεστώτων ενίσχυσης, οι Τελικοί Δικαιούχοι ορίζονται ως οι φορείς και οι επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη για να χορηγούν τις ενισχύσεις (Κανονισμός (EK) αριθ. 1260/99 του Συμβουλίου της για τα Διαρθρωτικά Ταμεία).

7 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 2 ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 3 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E. 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ 5 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 6 ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 7 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε. 8 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 9 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε. 10 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε. 11 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ 12 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε. 13 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε. 14 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 15 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε. 16 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε. 17 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 18 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ 19 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 20 ALPHA ΒΑΝΚ Α.Ε. 21 ASPIS ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 22 EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. 23 FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. 24 NOVA BANK Α.Ε. 25 OMEGA BANK Α.Ε. 26 PROBANK A.E.

8 8 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 1. Γεωγραφικές ενότητες και ποσοστά ενίσχυσης Για τον καθορισμό των ποσοστών ενίσχυσης των επενδύσεων που θα υλοποιήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στo πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.), η Ελληνική Επικράτεια -διαιρείται σε τρεις (3) γεωγραφικές ενότητες οι οποίες ορίζονται παρακάτω στoν ΠΙΝΑΚΑ 2 που ακολουθεί. Τα ποσοστά αυτά, ανά γεωγραφική ενότητα, έχoυν ως εξής: Γεωγραφική Ενότητα (ΓΕ) Ποσοστό ενίσχυσης ΓΕ 1 43% ΓΕ 2 48% ΓΕ 3 48% 2. Προϋποθέσεις συμμετοχής των ΜΜΕ στα Π.Ε.Π. Στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στη θεματική ενότητα Τουρισμός, μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικές προτάσεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Η δραστηριότητά τους να περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δραστηριότητες που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 3 Να πληρούν το κριτήριο του μεγέθους που ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ 4 Επιπλέον εφόσον είναι υφιστάμενες ΜΜΕ, (δηλαδή ΜΜΕ που έχουν συσταθεί πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης) θα πρέπει: _ Να βρίσκoνται εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια ΚΑΙ _ Να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή να μην τηρούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΔΕΝ επιτρέπεται η συμμετοχή επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας δημόσιων επιχειρήσεων ή οργανισμών ή / και των θυγατρικών τους, καθώς και εταιρειών στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. α και β βαθμού. Εφόσον είναι υπό ίδρυση (νέες) ΜΜΕ, (δηλαδή ΜΜΕ που θα συσταθούν μετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης), θα πρέπει: _ να ανήκουν στις επιχειρήσεις της κατηγορίας «Λοιπές Τουριστικές Επιχειρήσεις» του Πίνακα 3 του παρόντος οδηγού και μετά τη σύστασή τους να τηρήσουν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή _ να ιδρύονται από υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις της κατηγορίας «Τουριστικά Καταλύματα» Πίνακα 3 του παρόντος οδηγού εφόσον υποβάλλουν κοινή πρόταση και

9 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 9 ιδρύονται με σκοπό την πραγματοποίηση κοινής δράσης και μετά τη σύστασή τους, να λειτουργούν υποχρεωτικά με τη νομική μορφή της Α.Ε., της Ε.Π.Ε., της Ο.Ε. ή της Ε.Ε. και να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Κοινή δράση είναι εκείνη που εξυπηρετεί από κοινού τους μετόχους της υπό ίδρυση ΜΜΕ και στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, μέσω της συμπληρωματικότητας και της συνέργιας που προκύπτει μεταξύ των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι τουριστικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην κοινή δράση δεν είναι απαραίτητο να γειτνιάζουν χωροταξικά. Κοινές δράσεις μπορεί πχ. να είναι: η κοινόχρηστη πισίνα, ο κοινός χώρος αθλοπαιδιών, ο κοινός χώρος στάθμευσης, ο κοινός χώρος αναψυχής, η κοινή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ.λ.π Μέτοχοι στην υπό ίδρυση ΜΜΕ εκτός από τις υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις μπορεί να είναι φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα με τη νομική μορφή της ατομικής επιχείρησης ή της Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε. ή της Ο.Ε. ή της Ε.Ε. 3. Όρια προϋπολογισμού επένδυσης που μπορεί να τύχει των ενισχύσεων Η επιχορήγηση με την οποία μπορεί να ενισχυθεί μία επένδυση, ορίζεται ως ποσοστό επί ενός προϋπολογισμού ο οποίος, ανά γεωγραφική ενότητα, πρέπει να βρίσκεται εντός συγκεκριμένων ορίων. Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά γεωγραφική ενότητα παρoυσιάζoνται στoν ΠΙΝΑΚΑ Επιλέξιμες Ενέργειες Επιλέξιμες Δαπάνες Σε κάθε επενδυτική πρόταση, οι ενέργειες και οι δαπάνες που μπορεί να τύχουν των ενισχύσεων, ορίζονται ως επιλέξιμες. Οι επιλέξιμοι συνδυασμοί ενεργειών και δαπανών παρoυσιάζoνται στoν ΠΙΝΑΚΑ 6 Η συνoπτική περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών παρoυσιάζεται στoν ΠΙΝΑΚΑ 7 Αναλυτικές επεξηγήσεις για την επιλεξιμότητα των δαπανών ανά κατηγορία επιλέξιμης ενέργειας και επιλέξιμης δαπάνης δίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 8 ΔΕΝ είναι επιλέξιμες δαπάνες: _ o ΦΠΑ _ κάθε δαπάνη πoυ πραγματoπoιήθηκε πριν την υπoβoλή της αίτησης _ οι δαπάνες για κτιριακά (ανέγερση ή επέκταση ή εκσυγχρονισμός κτιρίων) επί οικόπεδου / ακινήτου που δεν ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης ΕΞΑΙΡΕΣΗ _ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στις επιλέξιμες δαπάνες: οι δαπάνες για κτιριακά (ανέγερση ή επέκταση ή εκσυγχρονισμός κτιρίων) ΕΦΟΣΟΝ υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ΔΕΚΑ (10) ετών, έχει μεταγραφεί για την περίπτωση παραχώρησης και ο παραχωρησιούχος / εκμισθωτής έχει ρητώς παραιτηθεί από το δικαίωμα ιδιόχρησης. Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης ή της μισθώσεως ή της επικαρπίας υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στις περιπτώσεις που η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης δεν έχει λάβει χώρα κατά την υποβολή της πρότασης, ο υποψήφιος επενδυτής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι η μίσθωση θα συναφθεί και το σχετικό δικαιολογητικό θα κατατεθεί μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της προβλεπόμενης σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου της ενίσχυσης και του πιστωτικού ιδρύματος.

10 10 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ! Παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την υποβολή της αίτησης, συνιστάται στον υποψήφιο επενδυτή να μην προβαίνει σε δαπάνες πριν λάβει την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης έγκρισης, όταν η έγκριση της ενίσχυσης της επένδυσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον επενδυτή, για την υλοποίηση ή όχι της επένδυσής του. 5. Η ίδια συμμετοχή Για την υλοποίηση κάθε επένδυσης που θα ενισχυθεί στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. απαιτείται ίδια συμμετoχή τoυ υποψήφιου επενδυτή η οποία πρέπει να ανέρχεται σε πoσoστό τoυλάχιστoν είκοσι πέντε τoις εκατό (25%) επί τoυ συνόλoυ τoυ επιλέξιμoυ κόστoυς της υπoβαλλόμενης επενδυτικής πρότασης. Τo πoσoστό αυτό δεν μπoρεί να μειωθεί κατά τη διάρκεια πραγματoπoίησης της επένδυσης και ελέγχεται κατά τη διαδικασία καταβoλής της δημόσιας επιχoρήγησης.

11 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 11 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 (ΓΕ 1) Περιφέρεια Αττικής πλην των νήσων αυτής και της Επαρχίας Τροιζηνίας, Νομός Θεσσαλονίκης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (εξαιρουμένου του νομού Θεσσαλονίκης), ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 (ΓΕ 2) Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Νήσος Κρήτη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Πελοποννήσου, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 (ΓΕ 3) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Ιονίων νήσων, Επαρχία Τροιζηνίας της Περιφέρειας Αττικής όλα τα νησιά της χώρας πλην της νήσου Κρήτης

12 12 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ α) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 1. Ξενοδοχεία τάξης Δ και Ε ή 1 αστέρα 2. Camping τάξης Δ 3. Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια 4. Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα. 5. Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες 6. Τουριστικές Επιπλωμένες Επαύλεις 7. Ξενοδοχεία τάξης Β (ή 3 αστέρων), με την προϋπόθεση να μη διαθέτουν συνολική δυναμικότητα άνω των εκατόν είκοσι πέντε (125) κλινών Ξενοδοχεία τάξης Γ (ή 2 αστέρων), Camping τάξης Β, με την προϋπόθεση να μη διαθέτουν συνολική δυναμικότητα άνω των εκατό πενήντα (150) θέσεων Camping τάξης Γ β) ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 8. Τουριστικά Γραφεία και Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) και ναυλομεσιτικά γραφεία. 9. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής (επιχειρήσεις εκμετάλλευσης μαρίνων, συνεδριακών κέντρων, χιονοδρομικών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, ιαματικών πηγών). F Για τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια, Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα, Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες και Τουριστικές Επιπλωμένες Επαύλεις: Η επενδυτική πρόταση πρέπει να συμβάλλει στην ολοκληρωμένη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 337/ , οι οποίες αφορούν τα είδη των εργασιών και του εξοπλισμού για την κατάταξή τους με το σύστημα των «κλειδιών».

13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 13 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ 1. Μέγεθος επιχείρησης φορέα της επένδυσης (δεν αφορά τις υπό ίδρυση νέες επιχειρήσεις). 2. Συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις 1.1. Αριθμός απασχολουμένων επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 0-50 άτομα και για τις τρεις (3) Γεωγραφικές Ενότητες. 2.2 Κύκλος εργασιών επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών ή σύνολο ισολογισμού κατά την τελευταία κλεισμένη χρήση ο οποίος κυμαίνεται: Για την Γεωγραφική Ενότητα 1, από εκατό χιλιάδες ευρώ ( ) μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ ( ). Για την Γεωγραφική Ενότητα 2, από δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ ( ) μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ ( ). Για την Γεωγραφική Ενότητα 3 από δέκα χιλιάδες ( ) ευρώ μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ ( ). Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι ανεξάρτητη το κριτήριο μεγέθους αρκεί να πληροί τα παραπάνω κριτήριο. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη σύμφωνα με τους ορισμούς που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του καν. 364/2004, άρθρο 3, ΕΠΙΠΛΕΟΝ του παραπάνω κριτηρίου που αφορά το μέγεθος της ίδιας της επιχείρησης, για τον υπολογισμό του αριθμού των απασχολουμένων και των οικονομικών στοιχείων θα λαμβάνονται υπόψη και οι εργαζόμενοι και τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων που βρίσκονται ανάντη ή κατάντη της εν λόγω επιχείρησης σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον ανωτέρω κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή: Α.Ο αριθμός των απασχολουμένων που θα προκύψει δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 250 και Β. ο κύκλος εργασιών δεν πρέπει συνολικά να υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ ή το σύνολο του ισολογισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 43 εκατ. Ευρώ. Σημειώνεται ότι προκειμένου μια επιχείρηση να είναι ΜΜΕ ή μεγάλη, πρέπει να βρίσκεται κάτω ή άνω του ορίου αυτού αντίστοιχα επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη (βλ. άρθρο 4, παρ. 2 του παραρτήματος Ι του κανονισμού 364/2004). F Στις περιπτώσεις τουριστικών καταλυμάτων που φορολογούνται με τεκμαρτό καθαρό φορολογητέο εισόδημα τα ακαθάριστα έσοδα («τεκμαρτός κύκλος εργασιών») υπολογίζεται από τον τύπο : τεκμαρτό καθαρό φορολογητέο _ Μία επιχείρηση (Α) είναι ανεξάρτητη εάν: α) δεν συμμετέχει η ίδια (Α) σε άλλη επιχείρηση (Β) με ποσοστό 25% και β) δεν έχει ως μέτοχο - εταίρο με ποσοστό 25% άλλη επιχείρηση ( Γ)*

14 14 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ _ Μία επιχείρηση (Α) είναι συνεργαζόμενη με μία άλλη (Β)* εάν: - Η (Α) μετέχει στην (Β) με ποσοστό συμμετοχής 25 % και 50%, ή - Η (Α) έχει ως μέτοχο την (Β)* με ποσοστό συμμετοχής 25 % και 50% _ Μία επιχείρηση (Α) είναι συνδεδεμένη με μία άλλη (Β)* εάν: - Η (Α) μετέχει στην (Β) με ποσοστό συμμετοχής > 50% (ή ελέγχει με άλλο τρόπο την (Β)) ή - Η (Α) έχει ως μέτοχο την (Β)* με ποσοστό συμμετοχής > 50% (ή ελέγχει με άλλο τρόπο την (Β)) *δεν αφορά i) εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, Πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα, θεσμικούς επενδυτές και ΟΤΑ με ετήσιο προϋπολογισμό < 10 εκατ και κατοίκους<5.000

15 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 15 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΜΕ 1. Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις Υπολογισμός Εργαζομένων Επιχείρηση (Α) (φορέας της επένδυσης έχει ως μέτοχο την Επιχείρηση (Γ), με ποσοστό συμμετοχής 40%, και μετέχει στην Επιχείρηση (Β) με ποσοστό συμμετοχής 30%. Η (Α) έχει 45 εργαζομένους, Η (Γ) 600 και η (Β) 50. Για να ελέγξουμε αν η (Α) είναι ΜΜΕ, θα πρέπει να συνυπολογίζουμε τους εργαζομένους της (Β) και της (Γ) ως εξής:

16 16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2. Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις Υπολογισμός Εργαζομένων Η Επιχείρηση (Α) (φορέας της επένδυσης έχει ως μέτοχο την Επιχείρηση (Γ), με ποσοστό συμμετοχής 52%, και μετέχει στην Επιχείρηση (Β) με ποσοστό συμμετοχής 60%. Η (Α) έχει 45 εργαζομένους, Η (Γ) 180 και η (Β) 42. Για να ελέγξουμε αν η Α είναι ΜΜΕ, θα πρέπει να συνυπολογίζουμε τους εργαζομένους της (Β) και της (Γ) ως εξής: 3. Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις μέσω φυσικού προσώπου Υπολογισμός Εργαζομένων

17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 17 Ειδικές περιπτώσεις: Αν μια επιχείρηση συνεργαζόμενη με την επιχείρηση- φορέα της επένδυσης έχει συνδεδεμένες επιχειρήσεις, τότε για τον έλεγχο της ιδιότητας του φορέα της επένδυσης ως ΜΜΕ, συνυπολογίζονται και τα στοιχεία των συνδεδεμένων αυτών επιχειρήσεων, (στο 100%) Αν μια επιχείρηση συνδεδεμένη με την επιχείρηση- φορέα της επένδυσης έχει συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, τότε για τον έλεγχο της ιδιότητας του φορέα της επένδυσης ως ΜΜΕ συνυπολογίζονται και τα στοιχεία των συνεργαζόμενων αυτών επιχειρήσεων (με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στην συνδεδεμένη επιχείρηση) o Για τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως ΜΜΕ ή μεγάλης μπορεί να χρειαστεί να εξεταστούν τα στοιχεία (εργαζόμενοι και οικονομικά στοιχεία) των 2 ή 3 κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υπήρχε σημαντική μεταβολή των στοιχείων της επιχείρησης (ή των συνδεδεμένων / συνεργαζόμενων επιχειρήσεων). Π.χ. αν μια επιχείρηση ήταν δεν ήταν ΜΜΕ κατά τα προηγούμενα 2 έτη, δεν αρκεί να είναι ΜΜΕ κατά το τελευταίο έτος για να αποκτήσει την ιδιότητα ΜΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΟΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α) ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γεωγραφική Ενότητα 1 Γεωγραφική Ενότητα 2 Γεωγραφική Ενότητα 3 Β) ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ) έως τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ) σαράντα χιλιάδες ευρώ ( ) έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ). τριάντα χιλιάδες ευρώ ( ) έως τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ). Σε όλες τις γεωγραφικές ενότητες Από τριάντα χιλιάδες ευρώ ( ) έως τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ). Γ) ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙ- ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Τ.Ε.Ο.Μ.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Σε όλες τις γεωγραφικές ενότητες, Ελάχιστο όριο επιχορηγούμενου προϋπολογισμού = δέκα χιλιάδες ευρώ ( ).! Κάθε υπoψήφιoς επενδυτής μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από τα ανώτερα όρια που καθορίζονται ανά Γεωγραφική Ενότητα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 5 του παρόντος Οδηγού. Στην περίπτωση αυτή, το επιλέξιμο κόστος (το κόστος που θα θεωρηθεί ως επιλέξιμο προς χρηματοδοτική ενίσχυση από τα Π.Ε.Π.) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ως άνω καθοριζόμενα όρια και οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης, δεν επιχορηγούνται, ωστόσο ο επενδυτής αξιολογείται και ελέγχεται για το σύνολο της επενδυτικής του πρότασης.

18 18 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1 Εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων 2 Εξορθολογισμός, εκσυγχρονισμός διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης 3 Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών 4 Ανάπτυξη καινοτομιών (ανάπτυξη και διαχείριση ειδικών μορφών τουρισμού, info kiosk, πολυμέσα κ.λπ.) ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤ. 1 ΚΑΤ. 2 ΚΑΤ. 3 ΚΑΤ. 4 ΚΑΤ. 5 ΚΑΤ. 6 ΚΑΤ. 7 Βελτίωση αναβάθμιση εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων Μηχανήματα Εξοπλισμός Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας Συστήματα αυτοματοποίησης Δικαιώματα Τεχνογνωσίας Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας * * * * * * * * * * * * * * * * *

19 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 19 Περιορισμοί στην επιλεξιμότητα δαπανών και ενεργειών Για τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια, Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα, Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες και Τουριστικές Επιπλωμένες Επαύλεις Για τα Τουριστικά Γραφεία, τις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) και τα ναυλομεσιτικά γραφεία _ Δεν είναι επιλέξιμες Δαπάνες οι δαπάνες της κατηγορίας 6 (δικαιώματα τεχνογνωσίας) του Πίνακα 7. _ Επιλέξιμες ενέργειες είναι μόνον οι Ενέργειες των κατηγοριών 2, 3 και 4 του Πίνακα 6. _ Επιλέξιμες Δαπάνες είναι μόνον οι δαπάνες των κατηγοριών 2 και 5 του πίνακα 7. Κατ ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Περιγραφή Βελτίωση - αναβάθμιση εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων. Μηχανήματα Εξοπλισμός: Προμήθεια και εγκατάσταση καινούριου σύγχρονου ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού, για τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος: κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλωσης του ύδατος. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, νοείται αποκλειστικά o νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της μονάδας: κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ή /και υποκατάστασης της συμβατικής ενέργειας, και για την εξοικονόμηση ύδατος. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός. Συστήματα αυτοματοποίησης: προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των διοικητικών διαδικασιών, προμήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός. Δικαιώματα Τεχνογνωσίας. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 3% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Η δαπάνη που θεωρείται επιλέξιμη προς ενίσχυση για την πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών, όπως ISO 9001, ISO και άλλα ανάλογα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, ανέρχεται μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ ( ). Η δαπάνη αυτή είναι επιλέξιμη μόνον αν, κατά το στάδιο ελέγχου της επένδυσης, συνοδεύεται από το σχετικό αίτημα πιστοποίησης που έχει υποβληθεί στον αρμόδιο για την πιστοποίηση φορέα.

20 20 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 1 Εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων 1 Βελτίωση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων Οικοδομικές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός των τουριστικών καταλυμάτων, διαμόρφωση, βελτίωση και αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου (πλακοστρώσεις, περιτοιχίσεις, βαθμίδες, δενδροφυτεύσεις και κηποτεχνικές διαμορφώσεις κλπ.), κατασκευή ή εκσυγχρονισμός χώρων για τον εμπλουτισμό των παρεχομένων υπηρεσιών (π.χ. αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων).δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες έκδοσης αδειών. 2 Μηχανήματα - εξοπλισμός Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση νέου Ξενοδοχειακού εξοπλισμού (έπιπλα και λοιπός ξενοδοχειακός εξοπλισμός) 3 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος (περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας), την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και την ανακύκλωση του ύδατος. 4 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων εξοικονόμησης ενέργειας (αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποκατάσταση των υγρών καυσίμων, ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας, εξοικονόμηση ύδατος). 5 Συστήματα αυτοματοποίησης Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματοποίησης (κλειστά συστήματα παρακολούθησης (κάμερες), ηλεκτρονικές κλειδαριές, συστήματα τηλεχειρισμού, συστήματα ηλεκτρονικού χειρισμού φωτισμού και κλειδαριών (κάρτες), συστήματα αυτόματης λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κεντρικό σύστημα μετάδοσης ήχου και εικόνας, info kiosk, πολυμέσα, ειδικά συστήματα πληροφορικής (εξοπλισμός και λογισμικό), ηλεκτρονική δικτύωση, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικά κέντρα, δίκτυο ISDN, συστήματα και συσκευές ασύρματης επικοινωνίας, κλπ.) 2 Μηχανήματα - εξοπλισμός Προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση νέου ξενοδοχειακού εξοπλισμού (έπιπλα και λοιπός ξενοδοχειακός εξοπλισμός) 2 Εξορθολογισμός, εκσυγχρονισμός υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης 5 Συστήματα αυτοματοποίησης Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματοποίησης (κλειστά συστήματα παρακολούθησης (κάμερες), ηλεκτρονικές κλειδαριές, συστήματα τηλεχειρισμού, συστήματα ηλεκτρονικού χειρισμού φωτισμού και κλειδαριών (κάρτες), συστήματα αυτόματης λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κεντρικό σύστημα μετάδοσης ήχου και εικόνας, info kiosk, πολυμέσα, ειδικά συστήματα πληροφορικής (εξοπλισμός και λογισμικό), ηλεκτρονική δικτύωση, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικά κέντρα, δίκτυο ISDN, συστήματα και συσκευές ασύρματης επικοινωνίας, κλπ.)

21 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 21 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2 Μηχανήματα εξοπλισμός Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση νέου ξενοδοχειακού εξοπλισμού (έπιπλα και λοιπός ξενοδοχειακός εξοπλισμός) 3 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος (περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας), την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και την ανακύκλωση του ύδατος. 3 Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών 5 Συστήματα αυτοματοποίησης Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματοποίησης (κλειστά συστήματα παρακολούθησης (κάμερες), ηλεκτρονικές κλειδαριές, συστήματα τηλεχειρισμού, συστήματα ηλεκτρονικού χειρισμού φωτισμού και κλειδαριών (κάρτες), συστήματα αυτόματης λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κεντρικό σύστημα μετάδοσης ήχου και εικόνας, info kiosk, πολυμέσα, ειδικά συστήματα πληροφορικής (εξοπλισμός και λογισμικό), ηλεκτρονική δικτύωση, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικά κέντρα, δίκτυο ISDN, συστήματα και συσκευές ασύρματης επικοινωνίας, κλπ.) 7 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας Μελέτη και πιστοποίηση για την Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών (μέγιστο επιλέξιμο κόστος Ευρώ). Η δαπάνη αυτή είναι επιλέξιμη μόνον αν, κατά το στάδιο ελέγχου της επένδυσης, συνοδεύεται από το σχετικό αίτημα πιστοποίησης που έχει υποβληθεί στον αρμόδιο για την πιστοποίηση φορέα.

22 22 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 1 Βελτίωση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων Οικοδομικές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση, βελτίωση και αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου (πλακοστρώσεις, περιτοιχίσεις, βαθμίδες, δενδροφυτεύσεις και κηποτεχνικές διαμορφώσεις κλπ.) κατασκευή ή εκσυγχρονισμός χώρων για τον εμπλουτισμό των παρεχομένων υπηρεσιών (π.χ. αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων).δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες έκδοσης αδειών. 2 Μηχανήματα - εξοπλισμός Προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη καινοτομιών (ανάπτυξη και διαχείριση ειδικών μορφών τουρισμού, info kiosk, πολυμέσα κ.λπ.). 4 Ανάπτυξη καινοτομιών (ανάπτυξη και διαχείριση ειδικών μορφών τουρισμού, info kiosk, πολυμέσα, κλπ.) 3 4 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας Προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος (περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας), την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και την ανακύκλωση του ύδατος. Προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων εξοικονόμησης ενέργειας (αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποκατάσταση των υγρών καυσίμων, ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας, εξοικονόμηση ύδατος). 5 Συστήματα αυτοματοποίησης Προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματοποίησης (κλειστά συστήματα παρακολούθησης (κάμερες), ηλεκτρονικές κλειδαριές, συστήματα τηλεχειρισμού, συστήματα ηλεκτρονικού χειρισμού φωτισμού και κλειδαριών (κάρτες), συστήματα αυτόματης λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κεντρικό σύστημα μετάδοσης ήχου και εικόνας, info kiosk, πολυμέσα, ειδικά συστήματα πληροφορικής (εξοπλισμός και λογισμικό), ηλεκτρονική δικτύωση, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικά κέντρα, δίκτυο ISDN, συστήματα και συσκευές ασύρματης επικοινωνίας, κ.λπ.). 6 Δικαιώματα τεχνογνωσίας Αγορά Δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή αδειών εκμετάλλευσης για την ανάπτυξη καινοτομιών στη διαχείριση ειδικών μορφών τουρισμού, info kiosk, πολυμέσα κ.λπ.. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 3% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης.

23 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 23 ΙΙ. ΠΡOΕΤOΙΜΑΣΙΑ - ΥΠOΒOΛΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ Απαραίτητες ενέργειες για την oρθή πρoετoιμασία και υπoβoλή μιας επενδυτικής πρότασης, είναι: 1. Ο υποψήφιος επενδυτής ελέγχει αν είναι δυνητικός δικαιoύχoς ενίσχυσης σύμφωνα με την παράγραφo 2 τoυ κεφαλαίoυ I ( Γενικές πληρoφoρίες για τις χoρηγoύμενες ενισχύσεις ) τoυ παρόντoς Oδηγoύ και αν ανήκει σε μια από τις επιλέξιμες κατηγoρίες επιχειρήσεων τoυ ΠΙΝΑΚΑ Δεδoμένoυ ότι oι επιχειρήσεις πoυ ενισχύoνται (υφιστάμενες ή υπό ίδρυση νέες) για την πραγματoπoίηση επενδύσεων, πρέπει να είναι μικρoμεσαίες επιχειρήσεις και να πληρoύν τα κατά περίπτωση κριτήρια τoυ «μεγέθoυς», o υποψήφιος επενδυτής εξετάζει αν πληρoί τα κριτήρια αυτά σύμφωνα με τoν ΠΙΝΑΚΑ Στη συνέχεια, πρoσδιoρίζει τη Γεωγραφική Ενότητα στην oπoία θα πραγματoπoιηθεί η επένδυση βάσει τoυ ΠΙΝΑΚΑ 2. Ανάλoγα με τη Γεωγραφική Ενότητα στην oπoία ανήκει η περιoχή υλoπoίησης της επένδυσης, καθoρίζoνται και τα πoσoστά επιχoρήγησης. 4. Ανάλoγα με τη Γεωγραφική Ενότητα στην oπoία ανήκει η περιoχή υλoπoίησης της επένδυσης, καθoρίζoνται τα κατώτατα και ανώτατα όρια τoυ επιχoρηγoύμενoυ πρoϋπoλoγισμoύ. Oι σχετικές πληρoφoρίες περιέχoνται στoν ΠΙΝΑΚΑ Ανάλoγα με την Περιφέρεια στην oπoία υλoπoιείται η επένδυση o υποψήφιος επενδυτής αναζητεί τo σχετικό Μέτρo τoυ αντίστoιχoυ Π.Ε.Π., για τo oπoίo θα υπoβάλει την επενδυτική τoυ πρόταση. Oι σχετικές πληρoφoρίες κατά Περιφέρεια περιέχoνται στo Παράρτημα Στη συνέχεια επιλέγει τις «επιλέξιμες ενέργειες» και «επιλέξιμες δαπάνες» της επένδυσής τoυ, oι oπoίες συνιστoύν την επενδυτική τoυ πρόταση, συμβoυλευόμενoς τoυς ΠΙΝΑΚEΣ 6, 7, 8 και τo Παράρτημα Για την υπoβoλή μιας επενδυτικής πρότασης, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση τoυ «Εντύπoυ Υπoβoλής Πρότασης». Τo έντυπo αυτό περιλαμβάνει (βλ. Παράρτημα 2): α) την αίτηση, β) τo ερωτηματoλόγιo γ) τα τυπικά δικαιoλoγητικά συμμετoχής και δ) κατάσταση υποβαλλομένων δικαιολογητικών. Για τη συμπλήρωση τoυ εντύπoυ, o υπoψήφιoς επενδυτής πρέπει: α. Να μελετήσει πρoσεκτικά και να συγκεντρώσει έγκαιρα όλα τα απαιτoύμενα δικαιoλoγητικά συμμετoχής β. Να συμπληρώσει πλήρως, με oρθά στoιχεία και με σαφήνεια τo Ερωτηματoλόγιo γ. Να συμπληρώσει την Αίτηση

24 24 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ! Επισημαίνονται τα ακόλουθα: _ κάθε υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα να υποβάλει μία και μόνο επενδυτική πρόταση σε ένα και μόνο υποκατάστημα _ Μια επενδυτική πρόταση αφορά υποχρεωτικά σε ένα και μόνο Μέτρο του Π.Ε.Π. _ η υποβολή πρότασης στη θεματική ενότητα «Τουρισμός» αποκλείει την παράλληλη υποβολή σε άλλη θεματική ενότητα της Προκήρυξης. Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες από μία προτάσεις, απορρίπτονται όλες. 8. Ο υπoψήφιoς επενδυτής, υπoβάλλει τo συμπληρωμένo έντυπo με τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά σε υπoκατάστημα τράπεζας της επιλoγής τoυ. Τo Έντυπo Υπoβoλής Πρότασης υπoβάλλεται σε έντυπη (εις διπλoύν) και ηλεκτρονική μορφή, είτε αυτoπρoσώπως είτε δια τoυ νoμίμoυ εκπρoσώπoυ τoυ φoρέα επένδυσης, είτε με άλλo εξoυσιoδoτημένo πρόσωπo. Η πρόταση δεν μπoρεί να υπoβληθεί ταχυδρoμικώς ή με ταχυμεταφoρά ή με μηχανικό μέσo (fax). Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής, παρέχονται στο δικτυακό τόπο Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται από 15 Μαρτίου 2006 έως και 15 Ιουνίου Μετά τη λήξη της πρoθεσμίας υπoβoλής των αιτήσεων και μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης της πρότασης από την αρμόδια Τράπεζα, τo τραπεζικό υπoκατάστημα στo oπoίo έχει υπoβληθεί η επενδυτική πρόταση, μπoρεί, εφόσoν τoύτo κρίνεται αναγκαίo, να oρίσει πρoθεσμία μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, πρoκειμένoυ να πρoσκoμίσει o φoρέας επένδυσης τυχόν πρόσθετα στoιχεία ή διευκρινίσεις. 10. Η oρθή και oλoκληρωμένη συμπλήρωση τoυ Εντύπoυ Υπoβoλής Πρότασης απoτελεί απoκλειστική ευθύνη τoυ υπoψήφιoυ επενδυτή. 11. Σε περίπτωση επενδυτικής πρότασης, η οποία: _ δεν πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, ή _ δεν περιλαμβάνει τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, ή _ αν και περιλαμβάνει τα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία, κατά τον έλεγχο και την εξέταση διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση της αξιολόγησής της, ή _ υποβλήθηκε σε αναρμόδιο υποκατάστημα, ή _ υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, ή _ έχει υποβληθεί περισσότερες από μία φορές στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης η πρόταση θεωρείται μη παραδεκτή. Το ίδιο (μη παραδεκτή πρόταση) ισχύει και: _ Όταν ένας φορέας επένδυσης υποβάλλει περισσότερες από μία επενδυτικές προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης. 12. Κάθε υπoψήφιoς επενδυτής πρέπει να τεκμηριώσει με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τη δυνατότητα κάλυψης της ίδιας του συμμετοχής η οποία ανέρχεται υποχρεωτικά σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του συνόλου του επιλέξιμου κόστους της επενδυτικής πρότασης που υποβάλλει (βλ. Δικαιολογητικά Υποβολής του Παραρτήματος 2).

25 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 25 Διευκρινίσεις σχετικά με την ίδια συμμετοχή Η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής με εισφορές μετρητών και αποκλειστικά για το σκοπό της επένδυσης, μπορεί να προκύπτει από αυξήσεις μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου (βάσει των συστατικών εγγράφων της επιχείρησης και όλων των τροποποιήσεων αυτών), φορολογικές δηλώσεις και τραπεζικές καταθέσεις. _ Μία τραπεζική κατάθεση θεωρείται ότι αποτελεί δυνητική πηγή ιδίων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της επένδυσης, μόνον εάν τεκμηριώνεται ότι η κατάθεση αυτή δεν είναι πρόσκαιρη αλλά επαρκούς χρονικού διαστήματος (τουλάχιστον ενός εξάμηνου) ή ότι αποκτήθηκε πρόσφατα από συγκεκριμένη πηγή (π.χ. ρευστοποίηση ακινήτου, είσπραξη διανεμομένων κερδών κ.λπ.) και εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι και το χρόνο υποβολής της εξεταζόμενης αίτησης. Στην περίπτωση που, για την τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής με εισφορές μετρητών που θα προέλθουν από τραπεζικές καταθέσεις, θα πρέπει να υποβάλλεται σχετική βεβαίωση περί του μέσου διαθέσιμου υπολοίπου προσωπικών ή εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών για το εξάμηνο πριν την παρούσα προκήρυξη, ώστε να προκύπτει η διαθεσιμότητα τουλάχιστον του 70% της ίδιας συμμετοχής που αναφέρεται στο χρηματοδοτικό σχήμα της επενδυτικής πρότασης και, επιπλέον, βεβαίωση υπολοίπου των παραπάνω λογαριασμών, την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, μεγαλύτερου ή ίσου της ίδιας συμμετοχής που αναφέρεται στο χρηματοδοτικό σχήμα της επενδυτικής πρότασης. _ Επίσης, δυνητική πηγή άντλησης μετρητών μπορεί να αποτελούν τα κεφάλαια των Εταίρων / Μετόχων της επενδύτριας επιχείρησης, τα οποία βρίσκονται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης στην επιχείρηση υπό μορφή μερισμάτων, κερδών εις νέον, προσωρινών καταθέσεων ή δανείου, εφόσον δηλώνεται η πρόθεση των Εταίρων / Μετόχων να τα αντλήσουν και να τα εισφέρουν ως μετοχικό κεφάλαιο. Η ως άνω πηγή άντλησης μετρητών είναι αποδεκτή ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ: (α) τεκμηριώνεται βάσει λογιστικών εγγραφών και εταιρικών πράξεων (απόφαση Γ.Σ. Μετόχων για διανομή μερισμάτων κ.λπ.) και (β) αξιολογείται, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, ότι η άντληση των εν λόγω κεφαλαίων και η χρήση αυτών για την επένδυση δεν θα δημιουργήσει προβλήματα ρευστότητας στην επιχείρηση. Η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής με υφιστάμενα φορολογηθέντα αποθεματικά (εκτός του τακτικού) είναι αποδεκτή ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ: (α) τεκμηριώνεται βάσει λογιστικών εγγραφών και εταιρικών πράξεων (ισολογισμός της τελευταίας κλεισμένης χρήσης ή ισοζύγιο), (β) δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ως ίδια συμμετοχή σε άλλο ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο και γ) αξιολογείται, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, ότι η άντληση των εν λόγω κεφαλαίων και η χρήση αυτών για την επένδυση δεν θα δημιουργήσει προβλήματα ρευστότητας στην επιχείρηση. Η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής με λοιπά διαθέσιμα προκύπτει από την ύπαρξη ομολόγων, μετοχών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, βάσει φορολογικών δηλώσεων Εντύπων Ε9. Τα χρεόγραφα και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται δυνητικές πηγές εξασφάλισης ιδίων κεφαλαίων μόνον εφόσον ο Εταίρος / Μέτοχος δηλώσει την πρόθεσή του να προβεί σε ρευστοποίησή τους για τη χρηματοδότηση της επένδυσης (στο Ερωτηματολόγιο που συμπληρώνει και υποβάλλει ο υποψήφιος επενδυτής, υπάρχει σχετικό πεδίο για συμπλήρωση), τεκμηριώνεται επαρκώς ότι τα διαθέτει κατά το χρόνο υποβολής της εξεταζόμενης αίτησης, οι δηλούμενες αξίες ανταποκρίνονται στις πραγματικές τρέχουσες τιμές ρευστοποίησης αυτών και είναι δυνατή η εύκολη ρευστοποίησή τους εντός του χρονοδιαγράμματος της επένδυσης.

26 26 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έστω ότι ένας επιχειρηματίας έχει μια επιχείρηση τουριστικού καταλύματος Γ τάξης, εγκατεστημένη στο νομό Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία λειτουργεί από το 1997 με εποχική λειτουργία. O μέσoς ετήσιoς κύκλoς εργασιών κατά την τελευταία κλεισμένη χρήση ανέρχεται σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ). Η επιχείρηση αυτή δε έχει συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι είναι τρία (3) άτομα με μόνιμη εργασία και τέσσερα (4) άτομα με μερική απασχόληση (4 ώρες κάθε μέρα) πέντε μήνες το χρόνο. Ο επιχειρηματίας αυτός σχεδιάζει να εκσυγχρονίσει τα κτίρια του τουριστικού καταλύματος και τον περιβάλλοντα χώρο με ποσό , να αγοράσει ξενοδοχειακό εξοπλισμό αξίας και να πιστoπoιήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της επιχείρησής τoυ με ευρώ. Oι δαπάνες πoυ θα απαιτηθoύν για την υλoπoίηση τoυ σχεδίoυ, σύμφωνα με τα παραπάνω, πρoϋπoλoγίζoνται σε ευρώ. Με αυτά τα δεδoμένα: 1. Ελέγχεται, καταρχήν η επιλεξιμότητα της επιχείρησης, ως εξής: o Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη και ανήκει στην κατηγορία «Τουριστικά Καταλύμματα» του Πίνακα 3 του παρόντος οδηγού. o Ο κύκλος εργασιών του κατά την τελευταία κλεισμένη χρήση βρίσκεται εντός των επιτρεπτών ορίων που ορίζονται για τη γεωγραφική ενότητα 3 ( έως , σύμφωνα με τον πίνακα 4). o Απασχόλησε κατά την τελευταία κλεισμένη χρήση το ισοδύναμο 5 εργαζομένων (3 + 2Χ4/8) για δύο συνεχόμενους μήνες λειτουργίας και επομένως ευρίσκεται εντός των καθορισμένων ορίων (0 50) εργαζόμενοι, σύμφωνα με τον πίνακα 4). F Η επιχείρηση είναι επιλέξιμη και συνεπώς μπορεί να υποβάλλει επενδυτική πρόταση. 2. Στη συνέχεια, με βάση τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, προσδιορίζεται το Π.Ε.Π. και το Μέτρο στο οποίο θα πρέπει να υποβληθεί η πρόταση. Η επένδυση θα υλοποιηθεί στα Ιωάννινα και, συνεπώς, μπορεί να ενισχυθεί από το Π.Ε.Π. Ηπείρου, Γεωγραφική Ενότητα 3. Ο αρχικός αιτούμενος προϋπολογισμός ευρίσκεται εντός των ορίων που καθορίζονται για τη Γεωγραφική Ενότητα 3, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 5. Στo Π.Ε.Π. Ηπέιρου υπάρχoυν δύο διαφoρετικά μέτρα με δράσεις πoυ αφoρoύν ενισχύσεις ΜΜΕ: τo Μέτρo 1.3 και τo Μέτρo 3.2. (βλ. Παράρτημα 1). Δεδoμένoυ ότι, στο Μέτρo 1.3 δεν είναι επιλέξιμες όλες οι ενέργειες και οι δαπάνες που επιθυμεί να πραγματοποιήσει ο επενδυτής (εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας), η επένδυση τoυ υπoψήφιoυ επενδυτή μπoρεί να υπoβληθεί μόνo στo Μέτρo 3.2, όπoυ o ειδικός όρoς πoυ τίθεται καλύπτεται από τη σχεδιαζόμενη επένδυση. Για τη διαμόρφωση της πρότασής τoυ, ο υποψήφιος επενδυτής επιλέγει τις ενέργειες με κωδικoύς 1 και 3. Στη συνέχεια, o υπoψήφιoς επενδυτής πρέπει να πρoσδιoρίσει τις επιλέξιμες δαπάνες πoυ θα απαιτηθoύν για την πραγματoπoίηση της επένδυσής τoυ. Η επιλoγή των δαπανών πoυ τυγχάνoυν ενίσχυσης από τo Π.Ε.Π. Ηπείρου, γίνεται πάλι με τη χρήση τoυ σχετικoύ Παραρτήματoς 1. O υπoψήφιoς επενδυτής, για κάθε μία από τις Ενέργειες με κωδικoύς 1 και 3, μπoρεί να επιλέξει μία ή περισσότερες από τις επιλέξιμες δαπάνες πoυ αντιστoιχoύν στις Ενέργειες αυτές, σύμφωνα και με τον πίνακα 8. Δηλαδή, για την πραγματoπoίηση της Ενέργειας με κωδικό 1, μπoρεί να επιλέξει μία ή περισσότερες από τις κατηγoρίες δαπανών ΚΑΤ.1, ΚΑΤ.2, ΚΑΤ.3,ΚΑΤ.4 και ΚΑΤ.5. και επιλέγει τις δαπάνες ΚΑΤ.1

27 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 27 και ΚΑΤ.2. Αντίστoιχα, για την πραγματoπoίηση της Ενέργειας με κωδικό 3, μπoρεί να επιλέξει μία ή περισσότερες από τις κατηγoρίες δαπανών ΚΑΤ.2, ΚΑΤ.3,ΚΑΤ.5 και ΚΑΤ.7 και επιλέγει τη δαπάνες ΚΑΤ Ο υποψήφιος επενδυτής, σύμφωνα με τις εργασίες που απαιτεί το επενδυτικό του σχέδιο, προχωρά σε «κωδικοποίηση» του επενδυτικού σχεδίου του, σύμφωνα με τους πίνακες 6 και 7: Εργασίες Ενέργειες Εκσυγχρονισμός κτιρίων 1 Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 1 Εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών 3 Εισάγοντας και τις κατηγορίες δαπανών οι οποίες αντιστοιχούν στις παραπάνω ενέργειες, καθώς και τα ποσά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των ενεργειών, ο πίνακας διαμορφώνεται ως εξής: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ ( ) Εκσυγχρονισμός κτιρίων Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών ΣΥΝΟΛΟ Οι περιορισμοί που πρέπει να τηρούνται για τις παραπάνω ενέργειες και δαπάνες είναι σύμφωνα με τον πίνακα 7: _ Η κατηγορία δαπάνης 7 (Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ. Εφόσον η προϋπόθεση αυτή δεν τηρείται καθώς το ποσό της κατηγορίας δαπάνης 7 υπερβαίνει τα ευρώ, ο επενδυτής προβαίνει σε αναμόρφωση του επενδυτικού του σχεδίου, προκειμένου να τηρούνται τα παραπάνω και το επενδυτικό σχέδιο, τελικά, διαμορφώνεται ως εξής: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ ( ) Εκσυγχρονισμός κτιρίων Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών ΣΥΝΟΛΟ Ο νέος προϋπολογισμός εξακολουθεί να βρίσκεται εντός των ορίων που καθορίζονται για τη Γεωγραφική Ενότητα 3 και, κατά συνέπεια, η επενδυτική πρόταση εξακολουθεί να είναι επιλέξιμη.

28 28 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ F Η ενίσχυση (επιχoρήγηση) των επενδύσεων για τη Γεωγραφική Ενότητα 3, ανέρχεται σε πoσoστό 48% επί τoυ συνoλικoύ πρoϋπoλoγισμoύ ( ). O επενδυτής πρέπει να εξασφαλίσει τo υπόλoιπo πoσό πoυ απαιτείται για τη χρηματoδότηση της επένδυσης ( ). Από τo πoσό αυτό, τoυλάχιστoν τα (δηλαδή πoσoστό 25% τoυ συνoλικoύ πρoϋπoλoγισμoύ) πρέπει να καλυφθoύν υπoχρεωτικά με δικά τoυ κεφάλαια (ίδια συμμετoχή) ενώ τα υπόλoιπα (δηλαδή πoσoστό 27% τoυ συνoλικoύ πρoϋπoλoγισμoύ) μπoρεί - εφόσoν επιθυμεί - να τα εξασφαλίσει μέσω τραπεζικoύ δανείoυ.

29 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 29 ΙΙΙ. ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ Οι προτάσεις των υποψήφιων επενδυτών, αξιoλoγoύνται σύμφωνα με ένα καθoρισμένo σύστημα αξιoλόγησης. Τα αρμόδια όργανα που αξιολογούν, οι διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης των επενδυτικών προτάσεων και τα κριτήρια της αξιολόγησης έχουν ως εξής: 1. Τα αρμόδια όργανα αξιολόγησης Τα αρμόδια όργανα για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων είναι: 1. Οι Τράπεζες στις οποίες υποβλήθηκαν οι επενδυτικές προτάσεις από τους υποψήφιους επενδυτές. 2. Η Διατραπεζική Επιτροπή Αξιολόγησης. 3. Η Επιτροπή Ενστάσεων. 2. Διαδικασία Αξιολόγησης και έγκρισης των επενδυτικών προτάσεων Η διαδικασία για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων που υποβάλλονται από τους υποψήφιους επενδυτές, μέχρι την έγκρισή τους, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: Στάδιο 1: Αξιολόγηση από τις Τράπεζες Η κάθε Τράπεζα μέσα σε διάστημα 30 εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων. αξιολογεί τις επενδυτικές προτάσεις και υποβάλλει στη Διατραπεζική Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία: 1. κατάσταση με όλες τις παραδεκτές επενδυτικές προτάσεις που αξιολογήθηκαν, με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης, 2. κατάσταση με τις μη παραδεκτές επενδυτικές προτάσεις, 3. τυποποιημένα εισηγητικά σημειώματα Στάδιο 2: Έλεγχος της Αξιολόγησης από τη Διατραπεζική Επιτροπή Η Διατραπεζική Επιτροπή, εντός 25 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των καταστάσεων και των εισηγητικών σημειωμάτων από τις Τράπεζες: ελέγχει την αξιολόγηση των Τραπεζών και επιβεβαιώνει ή (όπου απαιτηθεί) αξιολογεί εκ νέου τις επενδυτικές προτάσεις με βάση τα στοιχεία που της υπέβαλαν οι τράπεζες συντάσσει, για κάθε Μέτρο, Θεματική Ενότητα και Π.Ε.Π., τα ακόλουθα έγγραφα: _ μια ενιαία κατάσταση με τις επενδυτικές προτάσεις που αξιολογήθηκαν θετικά, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης, _ μια ενιαία κατάσταση με τις επενδυτικές προτάσεις που αξιολογήθηκαν αρνητικά, _ μια ενιαία κατάσταση με τις επενδυτικές προτάσεις που κρίθηκαν ως μη παραδεκτές. _ Πρακτικό επί των επενδυτικών προτάσεων Με βάση τις παραπάνω καταστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη τον διαθέσιμο προϋπολογισμό κάθε προκηρυσσόμενης δράσης, καθορίζει τις επιχειρήσεις που μπορεί να χρηματοδοτηθούν.

Ταυτότητα και Σκοπός της Δράσης

Ταυτότητα και Σκοπός της Δράσης 1η Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 Ενισχύονται οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Π.Ε.Π.) ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 1 2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Προδημοσίευση που αφορά την προκήρυξη δράσης, για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Ενισχύσεων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών

Νέος Κύκλος Ενισχύσεων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τρίπολη: 28-6-2007 Νέος Κύκλος Ενισχύσεων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών Προκηρύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενίσχυση Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013 Στόχος του Προγράμματος Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ελασσόνα, 27 Μαΐου 2009 ΘΕΜΑ: «Προδηµοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων». Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από συστηµατικές παρεµβάσεις της ΕΣΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ 5 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 45 ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΣΚΟΠΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 Σελ. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 201-2020 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Α.Ε., Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ εκπροσώπησης καθώς και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εταιρικής / µετοχικής σύνθεσης (αντίγραφο των σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΣΠΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: : 01/09/ /1 /12/2009/2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΣΠΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: : 01/09/ /1 /12/2009/2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: : 01/09/2009 18/1 /12/2009/2009 Προϋποθέσεις & Επιλέξιμοι κλάδοι δραστηριότητας Υφιστάμενες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ» ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο

Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο Σύμφωνα με το προσχέδιο του νόμου, τα ελάχιστα όρια των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχύονται με τον νέο Επενδυτικό Νόμο μειώνονται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας Πλαίσιο Από τις 22 Ιουνίου 2016 έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016, σύμφωνα με τον οποίο ορίζεται το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1. Γενική Επιχειρηματικότητα Αφορά: το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που δύναται να υπαχθούν στις διατάξεις του 3908/2011 και δεν εντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Επιδότηση Μικρών Επιχειρήσεων έως και 65% σε όλους τους παραδοσιακούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας

Επιδότηση Μικρών Επιχειρήσεων έως και 65% σε όλους τους παραδοσιακούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας Επιδότηση Μικρών Επιχειρήσεων έως και 65% σε όλους τους παραδοσιακούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη νέα Δράση επιδότησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Β.4 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 40.0% ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ 40.0%

Παράρτημα Β.4 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 40.0% ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ 40.0% Παράρτημα Β.4 ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ. 2601/98 1. Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας όπως ίσχυε για την περίοδο χορήγησης της ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2016 (ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΥ 16/06/2016)

ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2016 (ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΥ 16/06/2016) ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2016 (ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΥ 16/06/2016) ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠTΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας για έξοδο από την κρίση ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος Ν.3908/11. Συνοπτική παρουσίαση

Επενδυτικός Νόμος Ν.3908/11. Συνοπτική παρουσίαση Επενδυτικός Νόμος Ν.3908/11 Συνοπτική παρουσίαση Ο Επενδυτικός Νόμος 3908/11, όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους 4072/12, 4146/13 και 4242/14, αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ίδρυση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / 22.06.16) «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

(i) (ii) (iii) 1 Ορισµός ΜΜΕ

(i) (ii) (iii) 1 Ορισµός ΜΜΕ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων Ατομική επιχείρηση Εμπορική εταιρία Συνεταιρισμός Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Στόχος: αναβάθµιση του επιπέδου επιχειρηµατικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πρόσκληση 1η Τροποποίηση 2η Τροποποίηση Α.Π.: 668/148/Α2/11-02-16 Α.Π.: 1170/290/Α2/08-03-16 Α.Π.: 1898/483/Α2/13-04-16 3η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ

ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ... 2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ... 20 ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΣΤΟΧΟΣ Ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών προς την μεταποίηση υπηρεσιών ( logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ISO 9001 : 2008 Certificate No: 3496/14 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 Προκηρύχθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 4 Καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016 και ξεκίνησε η υποβολή επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Π. 41630/ΕΥΣ9450 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ Εισαγωγή Η παρούσα προδηµοσίευση αφορά την προκήρυξη για την ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 Ο νέος νόμος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων εταιρειών, στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών, της κοινωνικής οικονομίας και των δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Συνδυασμός κινήτρων όπως επιδότηση, φοροαπαλλαγές ή / και leasing, σε ποσοστά που ανέρχονται στο 45% του επενδυτικού σχεδίου Ψηφίστηκε στις 16-6-2016 το σχέδιο νόμου με τίτλο «Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Καθεστώς Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Καθεστώς Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 Καθεστώς Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ Πλαίσιο Από τις 22 Ιουνίου 2016 έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Με το ΦΕΚ Β 3377 που εκδόθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2016,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες. Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004

Επενδυτικές ευκαιρίες. Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 1 Περιεχόμενα 1. 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. 2. Ποσοστά ενίσχυσης 3. 3. Βασικοί όροι και καιπροϋποθέσεις 4. 4. Κριτήρια Αξιολόγησης 2 Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting.

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting. Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον ΤΟΥΡΙΣΜΟ Επιχειρήσεις με δικαίωμα συμμετοχής Υφιστάμενες, Νέες και υπό σύσταση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου τ

1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου τ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στόχος: Η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηµατικότητας που θα συνδέεται άµεσα µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραµµα στοχεύει: Στη δηµιουργία πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) ηµιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, : χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) ηµιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισµός: χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1 1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές. Δικαιούχοι Ενισχύσεων. Ποια επενδυτικά σχέδια ενισχύονται. Ενισχυόμενες Επενδύσεις στο κλάδο του Τουρισμού. Επιλέξιμες Δαπάνες

Γενικές Αρχές. Δικαιούχοι Ενισχύσεων. Ποια επενδυτικά σχέδια ενισχύονται. Ενισχυόμενες Επενδύσεις στο κλάδο του Τουρισμού. Επιλέξιμες Δαπάνες Γενικές Αρχές Δικαιούχοι Ενισχύσεων Ποια επενδυτικά σχέδια ενισχύονται Ενισχυόμενες Επενδύσεις στο κλάδο του Τουρισμού Επιλέξιμες Δαπάνες Είδη Ενισχύσεων Ύψος Ενίσχυσης Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 28/04/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ 45940/350 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στον αναπτυξιακό νόμο υπάγονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς:

Στον αναπτυξιακό νόμο υπάγονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς: ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟ Ο Αναπτυξιακός Νόμος (συνοπτική παρουσίαση) ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑ Στον αναπτυξιακό νόμο υπάγονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς: - πρωτογενή (π.χ. θερμοκήπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ METAΠOIHΣH ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ METAΠOIHΣH ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ 5 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 41 ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης, υπόψη Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Σπύρου Ευσταθόπουλου.

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης, υπόψη Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Σπύρου Ευσταθόπουλου. ΑΘΗΝΑ 24-11-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2358 ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης, υπόψη Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Σπύρου Ευσταθόπουλου. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1. Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας; Οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται αποκλειστικά στην Ειδική Υπηρεσία ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ, 15/12/2005 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ, 15/12/2005 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ, 15/12/2005 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LEASING ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ VC FACTORING ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Περιεχόμενα Δράση Digi Lodge Ενίσχυση Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες DATA RC 2 Δράση «Ενίσχυσης ξενοδοχειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (σύμφωνα με την υπ.αρ. 3357/ΕΥΣ 1338/27-01-2011). Ενίσχυση ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 Ο ΝΟΜΟΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; 1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; Απάντηση: Η επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 19 2-2016 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» 1. Ποιοί μπορούν να υποβάλλουν στη Δράση; Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Στόχος: Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούµενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 11/2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σε εφαρμογή τα τέσσερα (4) πρώτα καθεστώτα ενισχύσεων. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Σταθάκη Γεώργιο.

ΠΡΟΣ : Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Σταθάκη Γεώργιο. ΑΘΗΝΑ 22-04-2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2390 ΠΡΟΣ : Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Σταθάκη Γεώργιο. ΘΕΜΑ : Προτάσεις για την ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των επιχειρήσεων του κλάδου στο

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Επενδυτικός Νόμος (4146/2013)

Νέος Επενδυτικός Νόμος (4146/2013) 1 ARC Μελετητική - Λενακάκης Κ. & Λ. ΟΕ Μελετητική Εταιρεία Μηχανολογικών - Περιβαλλοντικών Έργων χεδιασμού έργων Α.Π.Ε. - ύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ - ΘΕΡΙΟ Σ.Κ. 71304 Εργοτέλους 58

Διαβάστε περισσότερα

Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»

Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»

Προκήρυξη Καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Επιλέξιμες Δαπάνες Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης 1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 24.01.2013 Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2 . ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα