Pārsprieguma aizsardzība

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Pārsprieguma aizsardzība"

Transcript

1 Pārsprieguma aizsardzība 1

2 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko iekārtu skaita pieaugumu gan mājās, gan uzņēmumos. Uzņēmumos ir pieaugušas iekārtu darbības drošībai izvirzītās prasības, jo mūsdienās pastāvošās konkurences apstākļos piegādēm vienmēr jānotiek noteiktajā laikā. Sekundes daļā zibens izraisītais pīķa pārspriegums var radīt pilnīgu haosu, pārtraucot uzņēmumam vitāli svarīgas funkcijas, piemēram, datu komunikācijas un datorizēto un automatizēto sistēmu darbību. Mūsdienās dzīvokļos glabātā īpašuma vērtība ir ievērojami pieaugusi. Dārgu mājas elektronisko iekārtu, piemēram, datoru, video projektoru, televizoru, aizsardzība mūsdienās kļūst ekonomiski izdevīga. Turklāt dzīvokļos pieaugošā apmērā izmanto nekustamā īpašuma kontroles elektroniskās iekārtas un signalizācijas sistēmas. Šo sistēmu netraucēta darbība ir jānodrošina arī negaisa laikā. Zibens izlādes nav iespējams novērst, taču no to radītā posta iespējams profilaktiski aizsargāties. Pārspriegums Atmosfēriskas izcelsmes pārspriegums rodas vai nu no tiešas, vai tuvumā vai tālākā vietā notikušas zibens izlādes. Zibens izlāde var notikt arī ēkai pieslēgtajos elektrību vadošajos, piemēram, elektroapgādes, tālruņa sakaru un kontroles kabeļu, tīklos. Strāvas impulsa īpašības raksturo ar diviem atšķirīgiem viļņiem. Viļņa formu 10/50 μs izmanto, lai raksturotu vadīšanas ceļā pārnestu zibens izlādes strāvu, un viļņa forma 8/20 μs raksturo zibens inducētu spriegumu radītus strāvas impulsus. Pirmais viļņa formu aprakstošais skaitlis (10 un 8) apzīmē strāvas impulsa paaugstināšanās laiku un otrais (50 un 20) laiku, līdz strāvas līmenis nokrītas līdz pusei tās augstākās vērtības. Zibens nav vienīgais pārspriegumu radītājs, dažādi pīķa pārspriegumi var rasties arī dažādos slēguma apstākļos. Pārspriegums var rasties, piemēram, lielu motoru slodžu ieslēgšanas/izslēgšanas laikā. Zibens izraisītu pārspriegumu enerģija tomēr ir ievērojami lielāka, tādēļ aizsardzība pret atmosfēriskas izcelsmes pārspriegumu nodrošina labu aizsardzību arī pret citas izcelsmes pārspriegumiem. Slēguma situāciju radītus pārsprieguma impulsus raksturo ar viļņa formu 8/20 μs. Pārsprieguma aizsardzība Elektrotīkla pārsprieguma aizsardzību atkarībā no tā izmantošanas nolūka iedala trīs tipos. Gan10/50 μs, gan 8/20 μs impulsu formai izmanto lietošanas nolūkam piemērotas pārsprieguma aizsargierīces. 1. tipa pārsprieguma aizsargierīču mērķis ir novērst zibens izlādes strāvas iekļūšanu ēkā pa elektroapgādes līniju vadiem. Šīm ierīcēm ir jāspēj neitralizēt zibens izlādes strāvu, kuru standartos apzīmē ar viļņa formu 10/50 μs. 2. un. pārsprieguma aizsargierīces nav projektētas zibens izlādes strāvai to uzdevums ir pīķa pārspriegumus, kurus nav neitralizējušas 1. tipa aizsargierīces, pazemināt līdz līmenim, kas nebojā iekārtas, kā arī neitralizēt 8/20 μs viļņu formas pīķa pārspriegumus. Šādi pīķa pārspriegumi rodas no pārspriegumiem, kurus vados inducē zibens un iekārtu slēguma pasākumi. DEHN + SÖHNE radītā RED/LINE izstrādājumu sērija piedāvā sistemātisku pieeju elektroapgādes tīklam pieslēgtu iekārtu aizsardzībai no pārsprieguma. Savukārt YELLOW/LINE izstrādājumu sērija iekļauj plašu, vājstrāvu tīkliem paredzētu izstrādājumu klāstu. Šis sistemātiskais iekārtu klāsts nodrošina ekonomiski efektīvu aizsardzību neatkarīgi no darbības jomas un aizsargājamā objekta lieluma. Visas DEHN + SÖHNE pārsprieguma aizsardzības iekārtas atbilst pastāvošajiem standartiem. Trīspakāpju aizsardzība Elektrotīkla trīspakāpju aizsardzība ēkas elektrotīklam sniedz triju dažādu veidu aizsardzību. Pareizi izveidojot trīspakāpju aizsardzību, tiek nodrošināta efektīva pārspriegumu aizsardzība un garantēta iekārtu netraucēta darbība. Nākošajā lapā ir aprakstīti trīspakāpju aizsardzības principi. 2

3 Pārsprieguma aizsargierīču izvietojums 1. pakāpe Pirmajā aizsardzības pakāpē izmanto 1. tipa pārsprieguma aizsargierīci jeb t. s. rupjo aizsardzību. 1. tipa pārsprieguma aizsargierīci uzstāda iespējami tuvu vietai, kur elektrības padeves kabelis ir pievienots ēkai, parasti galvenajā sadalnē. Pirmās pakāpes uzdevums ir novadīt zemē lielāko daļu pārsprieguma strāvas, kas ēkā ieplūst pa kabeli. Pēc pirmā pārsprieguma aizsardzības līmeņa pīķa spriegums mērāms vairākos kilovoltos. 2. pakāpe Otrajā aizsardzības pakāpē izmanto 2. tipa pārsprieguma aizsargierīces jeb t. s. vidējo aizsardzību. Šīs pakāpes uzdevums ir pazemināt pīķa spriegumu, kuru nav neitralizējusi pirmā aizsardzības pakāpe ( 1,5 kv). 2. pakāpes pārsprieguma aizsargierīces parasti uzstāda grupas sadalnes skapī. Ja attālums starp aizsargājamajām iekārtām un 2. pakāpes aizsargierīcēm nepārsniedz desmit metru,. aizsardzības pakāpe var nebūt nepieciešama.. pakāpe Trešajā aizsardzības pakāpē izmanto. tipa pārsprieguma aizsargierīces jeb tā saukto smalko aizsardzību.. pakāpes aizsargierīču uzdevums ir ierobežot inducētos un ēkas iekšienē radušos pīķa spriegumus, nevis no ārpuses pa elektroapgādes vadiem ēkā nonākušo pārspriegumu. Smalko aizsardzību uzstāda ne tālāk kā 5 m attālumā no aizsargājamajām iekārtām. Kombinētā aizsardzība Ar kombinētajām aizsargierīcēm iespējams izveidot 1. un 2. pakāpes, kā arī. pakāpes aizsardzību, ja aizsargājamās iekārtas nav novietotas tālāk par 10 m no kombinētās aizsardzības. Kombinētā aizsardzība iztur zibens izlādes strāvu un spēj samazināt spriegumu līdz drošam 1,5 kv līmenim. Kombinēto aizsardzību izmanto vietās, kur iekārtas atrodas netālu no galvenā sadales skapja. DEHN + SÖHNE ir pasaulē vienīgais iekārtu ražotājs, kura kombinētās aizsargierīces pilnībā ir izveidotas, izmantojot dzirksteļstarpas kameras tehnoloģiju. Šajā tehnoloģijā izveidotas aizsardzības ekspluatācijas laiks ir ievērojami ilgāks par aizsardzību, kas ir izveidota, izmantojot varistoru tehnoloģiju. Vai attālums no aizsargājamajām elektroiekārtām līdz galvenās sadales skapim ir mazāks par 15 Jā Nē Uzstādiet kombinēto aizsardzību galvenajam sadales skapim Jā Vai ēkā ir grupu sadales skapis? Nē Uzstādiet 1. tipa pārsprieguma aizsargierīces galvenajā sadales skapī Uzstādiet 2. tipa pārsprieguma aizsargierīces grupu sadales skapī Vai no iekārtām līdz iepriekšējai aizsardzības pakāpei ir vairāk nekā desmit Jā Iekārtu aizsardzībai uzstādiet. tipa pārsprieguma aizsargierīces ik pa pieciem metriem. Nē Pārsprieguma aizsardzībā kārtībā!

4 Neitralizējiet pārspriegumu ar Red/Line pārsprieguma aizsargierīcēm DEHN + SÖHNE piedāvā visplašāko elektrotīkla pārsprieguma aizsargierīču klāstu. Papildus šajā bukletā redzamajām pārsprieguma aizsargierīcēm ir pieejamas arī citas, apmēram 200 dažādiem spriegumiem un dažādiem objektiem piemērotas pārsprieguma aizsargierīces. Funkcionalitātes kontroli nodrošina zaļš un sarkans statusa indikators un kontroli iespējams izveidot, arī uzstādot attālināti nolasāmas ierīces (FM marķējums). Rupjās aizsargierīces 1. tips DEHNbloc M un DEHNbloc H izstrādājumu sērijas rupjās aizsargierīces pilnībā ir izveidotas, izmantojot dzirksteļstarpas kameras tehnoloģiju. DEHN + SÖHNE dzirksteļstarpas kamerā izmanto patentētu RADAX Flow tehnoloģiju, kas efektīvi nodrošina pārsprieguma impulsam sekojošās strāvas atslēgšanu un novērš nevajadzīgus elektroapgādes pārtraukumus. 1 DEHNbloc Tips Poli Artikuls DB M D DB M FM D DBH M D Kombinētā aizsardzība Tips (+) DEHNventil M un DEHNshield izstrādājumu sērijas kombinētās aizsargierīces ir pilnībā izveidotas, izmantojot dzirksteļstarpas kameras tehnoloģiju. Kombinētā aizsardzība nodrošina efektīvu, standartiem atbilstošu, nelielā telpā uzstādāmu pārsprieguma aizsardzību. Kombinētā aizsardzība ienākošo pīķa spriegumu samazina līdz drošam ( 1,5 kv) līmenim. DEHNventil Tips Poli Artikuls 2 DV M TNC D DV M TNC 255 FM 95105D DV M TNS D DV M TNS 255 FM D DEHNshield DSH TNC D DSH TNS D Vidējās aizsargierīces 2. tips DEHNguad S un DEHNguard M izstrādājumu sērijas vidējās aizsargierīces ir izveidotas, izmantojot kvalitatīvus cinka oksīda varistorus, kuriem ir raksturīga augsta izlādes spēja. Smalkās aizsargierīces DEHNguard Tips Poli Artikuls DG S D DG S 275 FM D DG M TNC D DG M TNC 275 FM 95205D DG M TNS D DG M TNS 255 FM D. tips DEHN + SÖHNE piedāvā daudzas smalkās aizsargierīces dažādām vajadzībām, sākot ar DEHNrail M izstrādājumu sērijas modulārajām, uz sliedes montējamajām aizsargierīcēm un beidzot ar kontaktligzdām izmantojamajām aizsargierīcēm. DEHNrail, DEHNsafe & DEHNpro Tips Poli Artikuls DR M 2P D DR M 2P 255 FM D DSA 20 LA D DPRO D

5 Montāža Pareiza montāža ir svarīga darboties spējīgas pārsprieguma aizsardzības uzstādīšanas daļa. Nepareizas montāžas dēļ pārsprieguma aizsargierīces var zaudēt efektivitāti daļēji vai pat pilnībā. Katras ierīces komplektācijā ir iekļauta arī montāžas instrukcija, kuru ievērojot, iespējams sasniegt vislabāko iespējamo pārsprieguma aizsardzības līmeni. Turpmāk ir sniegta principiālā DEHNventil kombinētās aizsargierīces uzstādīšanas shēma. Izmantojiet pēc iespējas īsākus slēguma vadus (ne garākus par 0,5 m). Paralēlais slēgums Ja pirms pārsprieguma aizsargierīces esošā drošinātāja (attēlā: F1 F) vērtība ir lielāka par aizsargierīces datos minēto vērtību, pirms aizsargierīces ir jāuzstāda t. s. back-up drošinātājs (attēlā: F4 F6). Ja iepriekšējo drošinātāju vērtība nepārsniedz 125 A, iespējams izmantot virknes slēgumu, kas nodrošina augstāku aizsardzības līmeni. ŅEMIET VĒRĀ! Iespējams iegādāties arī pārsprieguma aizsargierīces, kuru komplektācijā ir iekļauti šie drošinātāji. Virknes slēgums Nelielu ēku aizsardzība Nelielās ēkās uzstāda DEHNventil kombinēto aizsargierīci, kas neitralizē no elektrotīkla ienākošo pārspriegumu. Visām gala iekārtām, kas ir pieslēgtas vairākiem tīkliem, nepieciešama sava smalkā aizsardzība. Šādas gala iekārtas ir, piemēram, televizori, tālruņi un ADSL uztvērēji. Privātmājas aizsardzībai jāņem vērā arī iespējamās telpu lietojuma izmaiņas, tādēļ ieteicami pārvietojami smalkās aizsardzības risinājumi. Antenni Dehn protector aizsargierīcei piemīt antenas un elektrotīkla aizsargierīces īpašības, tādēļ ar tās palīdzību iespējams ērti nodrošināt abu minēto avotu aizsardzību. Pääkeskus Tele Dehn SFL PRO pārsprieguma aizsargierīces ir vērts izmantot, ja vienā un tajā pašā telpā iespējams mainīgs aizsargājamo iekārtu skaits. Turklāt, mainoties istabas izmantošanas nolūkam, aizsargierīces iespējams viegli pārvietot uz vietu, kur tās ir nepieciešamas. 5

6 Biroja ēku aizsardzība Biroja ēkās nepieciešams nodrošināt datortehnikas darbību. Datori, serveri un datu komunikācijas tīkli ir pamata aprīkojuma daļa un to darbības pārtraukumi nav pieļaujami. Mērķi iespējams sasniegt, ēkas galvenajā sadalnē uzstādot DEHNbloc rupjās aizsargierīces un grupu sadales skapjos DEHNguard vidējās aizsargierīces. Atsevišķu iekārtu aizsardzību nodrošina ar kontaktligzdai pievienojamām DEHNsafe aizsargierīcēm. Datu komunikācijas tīklu aizsardzībai izmanto BLITZDUCTOR XT aizsargierīces, kuru funkcionalitāti iespējams uzraudzīt attālināti, izmantojot DRC MCM moduli. Vietējo tīklu iespējams droši aizsargāt ar CAT 6 līmeņa DEHNpatch aizsargierīcēm. Aizsardzība nepieciešama arī nekustamo īpašumu kontroles, automātikas, video novērošanas un signalizācijas sistēmām. Mūsu plašajā izstrādājumu klāstā ir pieejamas efektīvas pārsprieguma aizsargierīces arī šīm sistēmām. Aizsargierīču pareiza montāža nodrošina ekonomiski efektīvu pārsprieguma aizsardzību. Katrai kontaktligzdai obligāti nav nepieciešama atsevišķa pārsprieguma aizsargierīce Ir svarīgi izvēlēties tādus kabeļu maršrutus, kas nerada nevajadzīgi lielas indukcijas cilpas. 6

7 Aizsargājiet savas datu komunikācijas ar Yellow/ Line pārsprieguma aizsargierīcēm DEHN + SÖHNE piedāvā visplašāko datu komunikācijas pārsprieguma aizsargierīču klāstu. Ar jaunajām, testēšanai paredzētajām ierīcēm ir iespējams nodrošināt nepārtrauktu pārsprieguma aizsardzības stāvokļa uzraudzību. Tālruņa un datu tīkls BLIZDUCTOR XT izstrādājumu sērijā ir daudzas dažādas uz DIN sliedes instalējamas, tālruņa un datu tīkliem paredzētas pārsprieguma aizsargierīces. Aizsargierīces iespējams izmantot arī dažādu kanālu, mērījumu un vadības līniju, kā arī signalizācijas sistēmu aizsardzībai. BXT BAS pamatne ir savietojama ar XT sērijas izstrādājumiem. Moduļu fiksācijas mehānisms nodrošina uzticamu darbību arī vibrējošā vidē. Ethernet kanālu aizsardzība ir viegli izveidojama, izmantojot DEHNpatch aizsargierīces, kā arī netieši iezemējot kabeļu apvalkus ar DSM TM aizsargierīcēm. Antenas tīkls BLIZDUCTOR XT Tips Pāri Artikuls BXT ML4 BD D BXT ML2 BD D BXT BAS (kanta) D DEHNgate izstrādājumu sērija piedāvā plašu klāstu dažādu aizsargierīču, ar kurām iespējams aizsargāt, piemēram, televīzijas antenu pieslēgumus un video novērošanas sistēmu iekārtas. Pārsprieguma aizsardzības testēšana DEHN + SÖHNE LifeCheck izstrādājumu sērija vienīgā pasaulē piedāvā vienkāršu pārsprieguma aizsargierīču stāvokļa pārbaudes iespēju. Testēšana pamatojas uz RFID tehnoloģiju, pateicoties tai, pārbaudāmajai aizsargierīcei nav pat jāpieskaras. Iekārta nodrošina ekonomiski izdevīgu pārsprieguma aizsargierīču kontroles iespēju. Viens DRC MCM XT modulis nodrošina nepārtrauktu stāvokļa uzraudzību desmit aizsargierīcēm. Aizsargierīču stāvokli iespējams pārbaudīt arī to atrašanās vietā, palūkojoties uz kontroles moduļa gaismas diodi. LifeCheck BXT testerit DEHNpatch, DEHNpro & DSM TM Tips Kanāls Artikuls DEHNpatch Ethernet D DPRO 20 LAN Ethernet 90920D DSM TM Ethernet D DEHNgate Tips Signāls Artikuls DGA FF TV TV 90970D DGA GF TV TV D DPRO 20 TV TV 90900D UGKF BNC Video D Tips Testa veids Artikuls DRC MCM XT Automātisks D DRC LC M Manuāls 91065D 7

8 DEHN + SÖHNE zibensaizsardzības celmlauži DEHN + SÖHNE ir gadā dibināts uzņēmums, kura galvenā darbības nozare ir zibensaizsardzība un pārsprieguma aizsardzība. DEHN + SÖHNE piedāvā visplašāko izstrādājumu klāstu, kurā ir pārstāvēti gan pārsprieguma aizsardzības, gan ārējās zibensaizsardzības komponenti. DEHN + SÖHNE laboratorija ir viena no labākajām visā pasaulē. Ievērojamie ieguldījumi pētījumos un izstrādājumu izstrādē ir devuši daudzas nozīmīgas inovācijas, kas nodrošina visas zibensaizsardzības jomas attīstību. Visi DEHN+SÖHNE izstrādājumi atbilst jaunākajiem IEC standartiem. Sīkāka informācija ir pieejama rokasgrāmatā Lightning Protection Guide, kuru iespējams lejupielādēt no DEHN + SÖHNE mājaslapas. Finn_Electric_Internal_lightning_protection_lv_ Klinkmann Lat Finn_Electric_External_Lightning_Protection_lv_0514 Finn_Electric_Internal_lightning_protection_lv_0514 Ganību dambis 2a, Rīga, LV-1045 Tālr , Fakss Finn +71 Electric Oy

Compress 6000 LW Bosch Compress LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Compress 6000 LW Bosch Compress LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013 Ι 55 C 35 C A A B C D E F G 47 17 21 18 19 19 18 db kw kw db 2015 811/2013 Ι A A B C D E F G 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst ES regulu 811/2013,

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

FIZIKĀLO FAKTORU KOPUMS, KAS VEIDO ORGANISMA SILTUMAREAKCIJU AR APKĀRTĒJO VIDI UN NOSAKA ORGANISMA SILTUMSTĀVOKLI

FIZIKĀLO FAKTORU KOPUMS, KAS VEIDO ORGANISMA SILTUMAREAKCIJU AR APKĀRTĒJO VIDI UN NOSAKA ORGANISMA SILTUMSTĀVOKLI Mikroklimats FIZIKĀLO FAKTORU KOPUMS, KAS VEIDO ORGANISMA SILTUMAREAKCIJU AR APKĀRTĒJO VIDI UN NOSAKA ORGANISMA SILTUMSTĀVOKLI P 1 GALVENIE MIKROKLIMATA RĀDĪTĀJI gaisa temperatūra gaisa g relatīvais mitrums

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 Raksturlīknes Δp-c (konstants),4,8 1,2 1,6 Rp 1¼ H/m Wilo-Yonos PICO p/kpa 6 15/1-6, 25/1-6, 3/1-6 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 6 5 v 1 2 3 4 5 6 7 Rp ½,5 1, p-c 1,5 2,

Διαβάστε περισσότερα

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4 Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 1 2 3 4,4,8 1,2 Rp ½ Rp 1,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Yonos PICO p/kpa 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 m/s Atļautie

Διαβάστε περισσότερα

Sērijas apraksts: Wilo-Stratos PICO-Z

Sērijas apraksts: Wilo-Stratos PICO-Z Sērijas apraksts:, /-, /- Modelis Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūsaienojumu, bloķējošās strāas pārbaudes EC motors un integrēta elektroniskā jaudas regulēšana. Modeļa koda atšifrējums Piemērs:

Διαβάστε περισσότερα

ENERGOSTANDARTS PĀRSPRIEGUMU AIZSARDZĪBA VIDSPRIEGUMA ELEKTROTĪKLOS

ENERGOSTANDARTS PĀRSPRIEGUMU AIZSARDZĪBA VIDSPRIEGUMA ELEKTROTĪKLOS LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 042-1 Pirmais izdevums 2005 PĀRSPRIEGUMU AIZSARDZĪBA VIDSPRIEGUMA ELEKTROTĪKLOS Energostandartā aprakstīti vispārīgie principi pārspriegumu aizsardzības ierīkošanai 6 20 kv

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUKCIJA ERNEST BLUETOOTH IMMOBILIZER

INSTRUKCIJA ERNEST BLUETOOTH IMMOBILIZER APRAKSTS: INSTRUKCIJA ERNEST BLUETOOTH IMMOBILIZER BLUETOOTH IMOBILAIZERS ir transporta līdzekļa papildus drošibas sistēma. IERĪCES DARBĪBA 1. Ja iekārta netiek aktivizēta 1 minūtes laikā, dzinējs izslēdzas.

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 15/1-6

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 15/1-6 Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 15/1-6 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 5 4 3 2 1 v 1 2 3 4 5 6,5 1, p-c 1,5 2, Rp 1 m/s 1 2 3 4,2,4,6,8 1, 1,2,4,8 1,2 1,6 Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-6, 25/1-6, 3/1-6

Διαβάστε περισσότερα

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/ ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr. 009/0196/1DP/1...1.5/09/IPIA/VIAA/001 ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības

Διαβάστε περισσότερα

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte Acti 9 Lite Izdevīga kvalitāte Drošība Elektriskās ķēdes aizsardzība K60N automātiskie slēdži "Biconnect" PB110016-40 PB110017-40 IEC/EN 60898-1 K60N "Biconnect" automātisko slēdžu funkcijas: vvelektriskās

Διαβάστε περισσότερα

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra SATURS 1. Ievads... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Jauni veidi, kā balansēt divu cauruļu sistēmu

Jauni veidi, kā balansēt divu cauruļu sistēmu Jauni veidi, kā balansēt divu cauruļu sistēmu Izcila hidrauliskā balansēšana apkures sistēmās, izmantojot Danfoss RA-DV tipa Dynamic Valve vārstu un Grundfos MAGNA3 mainīga ātruma sūkni Ievads Zema enerģijas

Διαβάστε περισσότερα

JELGAVAS TEHNIKUMS AINĀRS KREIJA. Metodiskā izstrādne AUTOMOBIĻU ELEKTROIEKĀRTA

JELGAVAS TEHNIKUMS AINĀRS KREIJA. Metodiskā izstrādne AUTOMOBIĻU ELEKTROIEKĀRTA JELGAVAS TEHNIKUMS AINĀRS KREIJA Metodiskā izstrādne AUTOMOBIĻU ELEKTROIEKĀRTA Jelgava 2013 SATURS 1. Anotācija... 3 lpp 2. Tēmas materiāls... 4 lpp 2.1 Ievads automobiļu elektroiekārtu vispārīgs raksturojums...

Διαβάστε περισσότερα

EISEMANN ugunsdzēsības, militāro un glābšanas dienestu aprīkojums. DIN produkti

EISEMANN ugunsdzēsības, militāro un glābšanas dienestu aprīkojums. DIN produkti EISEMANN ugunsdzēsības, militāro un glābšanas dienestu aprīkojums DIN produkti ε DIN aprīkojums DIN aprīkojuma klāstā speciālajiem dienestiem ir šāds ekipējums: Apgaismojuma aprīkojums Kabeļu spoles Tripodi

Διαβάστε περισσότερα

Tehniskais apraksts. 72 Mini sadales IP Modulārās aizsardzības ierīces. 107 Modulārās vadības ierīces

Tehniskais apraksts. 72 Mini sadales IP Modulārās aizsardzības ierīces. 107 Modulārās vadības ierīces Tehniskais apraksts 7 Mini sadales IP0 8 Modulārās aizsardzības ierīces 07 Modulārās vadības ierīces 7 Ēku elektroiekārtu vadības sistēma tebis TS Mini sadales IP 0 GD0/GD0/GD06/GD08/GD0 Kopējais apraksts:

Διαβάστε περισσότερα

Pārspriegumaizsardzības un zibensaizsardzības sistēmas

Pārspriegumaizsardzības un zibensaizsardzības sistēmas Pārspriegumaizsardzības un zibensaizsardzības sistēmas Izvēles katalogs Viss produktu klāsts ir atrodams mūsu TBS zibensaizsardzības un pārspriegumaizsardzības katalogā. Latvijā klientu apkalpošana Tel.:

Διαβάστε περισσότερα

ūvfizika ENERGOEFEKTĪVAS ĒKAS PROJEKTĒŠANA LIKUMDOŠANA, NOSACĪJUMI, PIEREDZE P - 1 Andris Vulāns, Msc. Ing

ūvfizika ENERGOEFEKTĪVAS ĒKAS PROJEKTĒŠANA LIKUMDOŠANA, NOSACĪJUMI, PIEREDZE P - 1 Andris Vulāns, Msc. Ing ENERGOEFEKTĪVAS ĒKAS PROJEKTĒŠANA LIKUMDOŠANA, NOSACĪJUMI, PIEREDZE P - 1 Būvniecības likums 2.pants. Likuma mērķis Likuma mērķis ir kvalitagvas dzīves vides radīšana, nosakot efekgvu būvniecības procesa

Διαβάστε περισσότερα

Jauna tehnoloģija magnētiskā lauka un tā gradienta mērīšanai izmantojot nanostrukturētu atomārās gāzes vidi

Jauna tehnoloģija magnētiskā lauka un tā gradienta mērīšanai izmantojot nanostrukturētu atomārās gāzes vidi Projekts (vienošanās ) Jauna tehnoloģija magnētiskā lauka un tā gradienta mērīšanai izmantojot nanostrukturētu atomārās gāzes vidi Izveidotā jaunā magnētiskā lauka gradienta mērīšanas moduļa apraksts Aktivitāte

Διαβάστε περισσότερα

LEKTRISKO SADALES TĪKLU ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA

LEKTRISKO SADALES TĪKLU ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA E L E K T R I S K O S A D A L E S T Ī K L U E L E K T R O I E T A I Š U E K S P L U AT Ā C I J A IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Mārtiņš Budahs Mareks Zviedrītis E LEKTRISKO SADALES TĪKLU ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA

Διαβάστε περισσότερα

Darba vides fizikālo riska faktoru noteikšana un novērtēšana

Darba vides fizikālo riska faktoru noteikšana un novērtēšana Žanna Martinsone, Svetlana Lakiša, Ivars Vanadzinš Darba drošības un vides veselības institūts, Higiēnas un arodslimību laboratorija Zanna.Martinsone@rsu.lv Darba vides fizikālo riska faktoru noteikšana

Διαβάστε περισσότερα

InfoPost. HUPshrink. hermētiski noslēgt, izolēt, aizsargāt

InfoPost. HUPshrink. hermētiski noslēgt, izolēt, aizsargāt InfoPost LV HUPshrink hermētiski noslēgt, izolēt, aizsargāt elektriskā izolācija mitruma aizsardzība mehāniskā aizsardzība detaļu remonts aizsardzība pret koroziju HUPshrink Siltumā saraujošās caurules

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina"

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB ArmetLina UAB "ArmetLina" Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina" piegādātājs SIA "EK Sistēmas" 1. Daļa Satura rādītājs: Uzskaites sadalne IUS-1/63 3 Uzskaites

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS

UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS Vieglas un noslogotas koka konstrukcijas TERMINU SKAIDROJUMI UN SAĪSINĀJUMI Ugunsaizsardzība Ugunsizturība Ugunsdroša būvkonstrukcija Nestspējas R kritērijs Viengabalainība,

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē»

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» «Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» Vitalijs Rodins, M.Sc., Žanna Martinsone, Dr.med.,, Rīgas Stradiņa universitāte Rīga, 12.04.2016. veselības institūts 1 Prezentācijas saturs 1. Kas

Διαβάστε περισσότερα

RA-N radiatora vārsti ar integrētiem priekšiestatījumiem

RA-N radiatora vārsti ar integrētiem priekšiestatījumiem RA-N radiatora vārsti ar integrētiem priekšiestatījumiem Sertificēts atbilstoši EN 215 Taisnais variants Stūra variants Horizontāls stūra variants Variants uzstādīšanai kreisajā stūrī Pielietojums Visus

Διαβάστε περισσότερα

Andrejs Rauhvargers VISPĀRĪGĀ ĶĪMIJA. Eksperimentāla mācību grāmata. Atļāvusi lietot Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

Andrejs Rauhvargers VISPĀRĪGĀ ĶĪMIJA. Eksperimentāla mācību grāmata. Atļāvusi lietot Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija Andrejs Rauhvargers VISPĀRĪGĀ ĶĪMIJA Eksperimentāla mācību grāmata Atļāvusi lietot Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija Rīga Zinātne 1996 UDK p 54(07) Ra 827 Recenzenti: Dr. chem. J. SKRĪVELIS

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw kw

MICROMASTER kw kw MICROMASTER 430 7.5 kw - 250 kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā.

Διαβάστε περισσότερα

PAVIRO Router PVA-4R24. lv Operation manual

PAVIRO Router PVA-4R24. lv Operation manual PAVIRO Router PVA-4R24 lv Operation manual PAVIRO Router Saturs lv 3 Satura rādītājs 1 Drošība 4 2 Īsa informācija 8 3 Sistēmas pārskats 9 3.1 Priekšējais panelis 9 3.2 Aizmugurējais panelis 11 4 Komplektācija

Διαβάστε περισσότερα

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē»

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» «Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» Žanna Martinsone, Dr.med., Vitalijs Rodins, M.Sc.,, Rīgas Stradiņa universitāte Preiļi, 22.03.2016. veselības institūts 1 Prezentācijas saturs 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Drošības pasākumi. Aizliegts veikt modifikācijas ierīces konstrukcijā.

1. Drošības pasākumi. Aizliegts veikt modifikācijas ierīces konstrukcijā. 2 Satura rādītājs 1. Drošības pasākumi... 4 2. Vispārēja informācija... 5 3. Sagatavošana darbam... 6 4. Darbs ar iekārtu... 8 5. Specifikācija... 9 6. Tehniskā apkope un tīrīšana... 10 7. Garantijas saistības.

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/17

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/17 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/17 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 245/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Διαβάστε περισσότερα

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis:

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi  TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis: TARIFI Klientu serviss Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80200400 Bojājumu pieteikšana: 80 200 404 Pašapkalpošanās portāls: www.elatvenergo.lv Epasts: klientu.serviss@latvenergo.lv Pasta adrese: AS klientu

Διαβάστε περισσότερα

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016 CENRĀDIS IR SPĒKĀ NO 02/05/2016 IZDEVUMS: LV PUBLICĒTS 05/2016 ProRox Industriālā izolācija Produktu katalogs 2016 Cenrādis ir spēkā no 02.05.2016 1 Ekspertu veidota tehniskā izolācija Mēs dalāmies ar

Διαβάστε περισσότερα

Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija

Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Ainars Knipšis Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Ainars Knipšis Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Projekts: Rīgas

Διαβάστε περισσότερα

Vadības modulis 2 apkures lokiem

Vadības modulis 2 apkures lokiem LV Vadības modulis 2 apkures lokiem AD290 C-Mix Uzstādīšanas un apkopes instrukcija Saturs 1. Ievads...3 1.1. Izmantotie simboli...3 1.2. Abreviatūras...3 2. Drošības instrukcijas un ieteikumi...3 3. Tehniskais

Διαβάστε περισσότερα

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU LV DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU DoP No. Hilti HIT-HY 270 33-CPR-M 00-/07.. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY 270 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs, kā

Διαβάστε περισσότερα

PAVIRO Controller PVA-4CR12. lv Operation manual

PAVIRO Controller PVA-4CR12. lv Operation manual PAVIRO Controller PVA-4CR12 lv Operation manual PAVIRO Controller Saturs lv 3 Satura rādītājs 1 Drošība 4 2 Īsa informācija 8 3 Sistēmas pārskats 9 3.1 Priekšpuse 12 3.2 Aizmugure 15 4 Komplektācija 16

Διαβάστε περισσότερα

Uponor PE-Xa. Ātrs, elastīgs, uzticams

Uponor PE-Xa. Ātrs, elastīgs, uzticams Uponor PE-Xa Ātrs, elastīgs, uzticams Pasaulē pirmās, vislabākās un visbiežāk izmantotās PEX sistēmas Plastmasas risinājumu pionieru kompetence, vairāk nekā četru dekāžu pieredzes rezultāts Sistēma izstrādāta

Διαβάστε περισσότερα

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Kristīna Širokova AS Grindeks Darba aizsardzības speciālists 2015. gads Par Grindeks AS Grindeks ir vadošais

Διαβάστε περισσότερα

Mērīšana ar osciloskopu.

Mērīšana ar osciloskopu. Mērīšana ar osciloskopu. Elektronisku shēmu testēšanas gaitā bieži ne vien jāizmēra elektrisko signālu amplitūda, bet arī jākonstatē šo signālu forma. Gadījumos, kad svarīgi noskaidrot elektriskā signāla

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

Vēja elektrostacijas pieslēguma tehniskie noteikumi

Vēja elektrostacijas pieslēguma tehniskie noteikumi Vēja elektrostacijas pieslēguma tehniskie noteikumi LEEA Rīga 2008 Saturs 1. Tehnisko noteikumu mērķis... 3 2. Tehnisko noteikumu mērķauditorija... 3 3. Terminoloģija un simboli... 3 4. Iesniedzamā dokumentācija...

Διαβάστε περισσότερα

Rekurentās virknes. Aritmētiskā progresija. Pieņemsim, ka q ir fiksēts skaitlis, turklāt q 0. Virkni (b n ) n 1, kas visiem n 1 apmierina vienādību

Rekurentās virknes. Aritmētiskā progresija. Pieņemsim, ka q ir fiksēts skaitlis, turklāt q 0. Virkni (b n ) n 1, kas visiem n 1 apmierina vienādību Rekurentās virknes Rekursija ir metode, kā kaut ko definēt visbiežāk virkni), izmantojot jau definētas vērtības. Vienkāršākais šādu sakarību piemērs ir aritmētiskā un ǧeometriskā progresija, kuras mēdz

Διαβάστε περισσότερα

LEK 043 Pirmais izdevums 2002 LATVIJAS ENERGOSTANDARTS SPĒKA KABEĻLĪNIJU PĀRBAUDES METODIKA Tikai lasīšanai 043 LEK 2002

LEK 043 Pirmais izdevums 2002 LATVIJAS ENERGOSTANDARTS SPĒKA KABEĻLĪNIJU PĀRBAUDES METODIKA Tikai lasīšanai 043 LEK 2002 LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 043 Pirmais izdevums 2002 SPĒKA KABEĻLĪNIJU PĀRBAUDES METODIKA Latvijas Elektrotehniskā komisija LEK 043 LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 043 Pirmais izdevums 2002 SPĒKA KABEĻLĪNIJU

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS LEK ENERGOSTANDARTS 055 Pirmais izdevums 2003 Tikai lasīšanai

LATVIJAS LEK ENERGOSTANDARTS 055 Pirmais izdevums 2003 Tikai lasīšanai LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LE 055 Pirmais izdevums 2003 ĢENERATORU, ĢENERATORU-TRANSFORMATORU BLOU, 110kV UN 330kV LĪNIJU, OPŅU, TRANSFORMATORU RELEJU AIZSARDZĪBAS UN AUTOMĀTIAS TEHNISĀ APOPE Latvijas Elektrotehniskā

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN DURVJU IZVĒLEI LOGU UN DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJA PĒC LVS EN

CEĻVEDIS LOGU UN DURVJU IZVĒLEI LOGU UN DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJA PĒC LVS EN LOGU DIZAINS CEĻVEDIS LOGU UN DURVJU IZVĒLEI www.rehau.lv Būvniecība Autobūve Industrija PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas procesā nepieciešami skaidrojumi normatīviem un prasībām. Eiropas

Διαβάστε περισσότερα

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks 3.2.2. SAITES STARP ATOMIEM SAIŠU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Lai izprastu materiālu fizikālo īpašību būtību jābūt priekšstatam par spēkiem, kas darbojas starp atomiem. Aplūkosim mijiedarbību starp diviem izolētiem

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE 2. LKTROMAGNĒTISKI VIĻŅI Radio izgudrošana Svārstību kontūrs Nerimstošas elektriskās svārstības lektromagnētisko viļņu iegūšana lektromagnētiskais šķērsvilnis lektromagnētisko viļņu ātrums lektromagnētisko

Διαβάστε περισσότερα

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA LV EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA DoP No. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Unikāls izstrādājuma veida identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY 170 2. Tipa, partijas vai sērijas

Διαβάστε περισσότερα

Altira & OptiLine Ātrā ( klik ) stiprinājumu sistēma

Altira & OptiLine Ātrā ( klik ) stiprinājumu sistēma Risinājumi komerciālām ēkām Altira & OptiLine Ātrā ( klik ) stiprinājumu sistēma Katalogs 2008 P0708 P0934 P94925 P0980 P8957 P9439 P094 P0964 P0975 P80527 P092 P094 Ātrā ( klik ) stiprinājumu sistēma

Διαβάστε περισσότερα

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 KVANTOMETRS CPT01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes kvantometra konstrukcijas

Διαβάστε περισσότερα

Lielais dānis Nilss Bors

Lielais dānis Nilss Bors Lielais dānis Nilss Bors No kā sastāv atoms? Atoma kodola atklāšana Atoma planetārais modelis. Bora teorija Orbitālais kvantu skaitlis Magnētiskais kvantu skaitlis. Magnētiskā mijiedarbība atomā Elektrona

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

Vienlaidu griesti. Rigitone. perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm. Par produktu

Vienlaidu griesti. Rigitone. perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm. Par produktu Piekārtie griesti Vienlaidu griesti Rigitone perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm Par produktu Rigitone lielā formāta plāksnes - tiešā un pārnestā nozīmē. Tās

Διαβάστε περισσότερα

Saturs. Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs TH-47LFV5W. Modeļa Nr.

Saturs. Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs TH-47LFV5W. Modeļa Nr. Modeļa Nr. TH-47LFV5W Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs Saturs Svarīgs drošības paziņojums...2 Piesardzības pasākumi...3 Piederumi...6 Daļas un funkcijas...8 Savienojumi...10 Tehniskās specifi

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA Ieguldījums tavā nākotnē Ieguldījums tavā nākotnē Profesionālās vidējās izglītības programmu Lauksaimniecība un Lauksaimniecības tehnika īstenošanas kvalitātes uzlabošana 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS

TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS www.klinkmann.lv TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS www.klinkmann.lv SATURS STRUKTURĒTĀ KABEĻU SISTĒMA (SKS)...2 PRODUKTI DATORTĪKLIEM...4 TELEFONTĪKLU KOMPONENTI...6 19 KOMUTĀCIJAS SKAPJI...8 OPTISKĀS

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētiskie lauki

Elektromagnētiskie lauki Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu Elektromagnētiskie lauki 2. sējums. Gadījumu analīzes Sociālā Eiropa Šī publikācija saņēmusi Eiropas Savienības Nodarbinātības

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα

Donāts Erts LU Ķīmiskās fizikas institūts

Donāts Erts LU Ķīmiskās fizikas institūts Donāts Erts LU Ķīmiskās fizikas institūts Nanovadu struktūras ir parādījušas sevi kā efektīvi (Nat. Mater, 2005, 4, 455) fotošūnu elektrodu materiāli 1.katrs nanovads nodrošina tiešu elektronu ceļu uz

Διαβάστε περισσότερα

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS Rīga 2006 DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT

Διαβάστε περισσότερα

Pioneering for You. Wilo-Rexa UNI. Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Ed.01/

Pioneering for You. Wilo-Rexa UNI. Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Ed.01/ Pioneering for You Wilo-Rexa UNI Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija 6082109 Ed.01/2017-03 Satura rādītājs 1 Vispārīga informācija... 5 1.1 Par šo instrukciju... 5 1.2 Autortiesības... 5 1.3 Tiesības

Διαβάστε περισσότερα

INDIVIDUĀLĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU PAREIZAS IZVĒLES PRINCIPI

INDIVIDUĀLĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU PAREIZAS IZVĒLES PRINCIPI INDIVIDUĀLĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU PAREIZAS IZVĒLES PRINCIPI IEVADS Drošai un veselībai nekaitīgai darba videi ir liela nozīme katra nodarbinātā un mūsu valsts iedzīvotāja dzīvē. Šādas vides nodrošināšana

Διαβάστε περισσότερα

1.6. Terase Mājām, kurām pēc projekta ir paredzēta terase, standarta piedāvājumā ir apstrādāti (impregnēti) terases dēļi, biezums 28mm-30mm.

1.6. Terase Mājām, kurām pēc projekta ir paredzēta terase, standarta piedāvājumā ir apstrādāti (impregnēti) terases dēļi, biezums 28mm-30mm. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA KOKA VASARNĪCĀM. Koka vasarnīcu būvkomplekta raksturojums.. Sienas Māju sienām izmantotais kokmateriāls tiek rūpnieciski apstrādāts, izžāvēts (mitruma koeficients -%), ēvelēts ar Wiening

Διαβάστε περισσότερα

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02 Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT02 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes skaitītāja

Διαβάστε περισσότερα

Montāžas un apkopes instrukcija

Montāžas un apkopes instrukcija Montāžas un apkopes instrukcija Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Logamax plus GB162-25/35/45 Apkalpošanas speciālistam Lūdzam pirms montāžas un apkopes rūpīgi izlasīt. 6 720 615 620 (10/2010)

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER 440 0,12 kw kw

MICROMASTER 440 0,12 kw kw ,12 kw - 25 kw Lietošanas instrukcija (Saīsinātā versija) Izdevums 1/6 Lietotāja dokumentācija Brīdinājumi, Ieteikumi un Piezīmes Izdevums 1/6 Brīdinājumi, Ieteikumi un Piezīmes Sekojošie ieteikumi, brīdinājumi

Διαβάστε περισσότερα

Aidosti kotimainen. KABEĻU TREPE KS20

Aidosti kotimainen. KABEĻU TREPE KS20 Aidosti kotimainen. KABEĻU TREPE Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Nepieciešamo virsmas apstrādi izvēlas atkarībā no atmosfēras iedarbības faktoriem kabeļus nesošās konstrukcijas

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. Dominē labākais gada katalogs

Sedna. Dominē labākais gada katalogs Dominē labākais 2010. gada katalogs DOMINO, atvijas elektroslēdžu līderis jau vairāk nekā 15 gadus, tagad ir ieguvis daudz jaunu, labu īpašību, kas palīdzēs veidot savstarpēji veiksmīgu ikdienas sadarbību.

Διαβάστε περισσότερα

Naftas produktu atdalītāju sistēmas Labko

Naftas produktu atdalītāju sistēmas Labko Aprīlis 2011 Naftas produktu atdalītāju sistēmas Labko Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas no noliktavu un rūpnieciskām teritorijām, garāžām, autostāvvietām, DUS, lidostām, u.c. Droši risinājumi Tvertnes

Διαβάστε περισσότερα

Deltabar S. Īsā lietošanas instrukcija PMD70, PMD75, FMD76, FMD77, FMD78. Diferenciālspiediena mērīšanai

Deltabar S. Īsā lietošanas instrukcija PMD70, PMD75, FMD76, FMD77, FMD78. Diferenciālspiediena mērīšanai Līmenis Spiediens Plūsma Temperatūra Šķidruma analīze Reģistrācija Sistēmas komponenti Serviss Risinājumi Īsā lietošanas instrukcija Deltabar S PMD70, PMD75, FMD76, FMD77, FMD78 Diferenciālspiediena mērīšanai

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Materiālu un Konstrukciju institūts. Uzdevums: 3D- sijas elements Beam 189. Programma: ANSYS 9

Rīgas Tehniskā universitāte Materiālu un Konstrukciju institūts. Uzdevums: 3D- sijas elements Beam 189. Programma: ANSYS 9 Rīgas Tehniskā universitāte Materiālu un Konstrukciju institūts Uzdevums: 3D- sijas elements Beam 189 Programma: ANSYS 9 Autori: E. Skuķis 1 ANSYS elements: Beam 189, 3-D Quadratic Finite Strain Beam Beam

Διαβάστε περισσότερα

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem.

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. 005, Pēteris Daugulis PREDIKĀTU LOĢIKA Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. Par predikātiem ir jādomā kā par funkcijām, kuru vērtības apgabals ir patiesumvērtību

Διαβάστε περισσότερα

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź tel: (0-42) 684 47 62 fax: (0-42) 684 77 15 ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA I. DARBĪBA UN UZBŪVE.............. lpp. 2 II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS......

Διαβάστε περισσότερα

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Jelgava 008 P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Mācību līdzeklis lietišėajā elektronikā Jelgava 008 Mācību līdzeklis sagatavots un

Διαβάστε περισσότερα

Automātikas elementi un ierīces

Automātikas elementi un ierīces LATVIJAS LAKSAIMNIECĪBAS NIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKLTĀTE Lauksaimniecības enerģētikas institūts Automātikas elementi un ierīces Mācību metodiskais līdzeklis automātikas pamatos Jelgava 006 Sastādīja: prof.

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Satura

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. Calcigran 500 mg/200 SV košļājamās tabletes Calcium/Cholecalciferolum

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. Calcigran 500 mg/200 SV košļājamās tabletes Calcium/Cholecalciferolum LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Calcigran 500 mg/200 SV košļājamās tabletes Calcium/Cholecalciferolum Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. Šīs zāles

Διαβάστε περισσότερα

Cerabar S. Īsā lietošanas instrukcija PMC71, PMP71, PMP72, PMP75. Procesa spiediena mērīšanai

Cerabar S. Īsā lietošanas instrukcija PMC71, PMP71, PMP72, PMP75. Procesa spiediena mērīšanai Līmenis Spiediens Plūsma Temperatūra Šķidruma analīze Reģistrācija Sistēmas komponenti Serviss Risinājumi Īsā lietošanas instrukcija Cerabar S PMC71, PMP71, PMP72, PMP75 Procesa spiediena mērīšanai Šī

Διαβάστε περισσότερα

Fizikas valsts 66. olimpiāde Otrā posma uzdevumi 12. klasei

Fizikas valsts 66. olimpiāde Otrā posma uzdevumi 12. klasei Fizikas valsts 66. olimpiāde Otrā posma uzdevumi 12. klasei 12-1 Pseido hologramma Ievēro mērvienības, kādās jāizsaka atbildes. Dažus uzdevuma apakšpunktus var risināt neatkarīgi no pārējiem. Mūsdienās

Διαβάστε περισσότερα

SATURS IEVADS IEVADS Rokasgrāmatas mērķis DEFA SISTĒMAS APRAKSTS SISTĒMAS APRAKSTS...

SATURS IEVADS IEVADS Rokasgrāmatas mērķis DEFA SISTĒMAS APRAKSTS SISTĒMAS APRAKSTS... SATURS SATURS...1 1. IEVADS...3 1. IEVADS...3 1.1 Rokasgrāatas ērķis...3 1.2 DEFA...3 2. SISTĒMAS APRAKSTS...4 2. SISTĒMAS APRAKSTS...4 2.1 Kāpēc jālieto DEFA War Up?...4 2.2 Kas ir DEFA War Up?...4 2.3

Διαβάστε περισσότερα

DEHN & SOHNE ELMA ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΣ Α.Ε.

DEHN & SOHNE ELMA ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΣ Α.Ε. DEHN & SOHNE Η Γερµανική εταιρεία DEHN & SOHNE ιδρύθηκε το 1910 και από τότε ασχολείται µε την προστασία από κεραυνούς, κατασκευάζοντας όλα τα υλικά εξωτερικής προστασίας (κλωβού). Από το 1954, διαγνώνοντας

Διαβάστε περισσότερα