Η Ακουστική Λειτουργία της Σκηνογραφίας σε Σύγχρονες Παραστάσεις Αρχαίου ράµατος ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ακουστική Λειτουργία της Σκηνογραφίας σε Σύγχρονες Παραστάσεις Αρχαίου ράµατος (1950 1975)"

Transcript

1 Ανακοίνωση στο 5ο Συνέδριο ΕΛΙΝΑ «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010», ΕΜΠ, Αθήνα Η Ακουστική Λειτουργία της Σκηνογραφίας σε Σύγχρονες Παραστάσεις Αρχαίου ράµατος ( ) Μαρία Αγγελική Ζάννη Αρχιτέκτων Μηχανικός.Π.Θ. Σοφία Μαυρογονάτου Αρχιτέκτων Μηχανικός.Π.Θ. Νίκος Κ. Μπάρκας, επίκουρος καθηγητής ΠΘ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ H ανακοίνωση αφορά ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα πενήντα τεσσάρων (54) παραστάσεων της περιόδου , που περιλαµβάνει σωζόµενα δράµατα όλων των ποιητών της αρχαιότητας, σε χαρακτηριστικές σκηνογραφικές προτάσεις των καθιερωµένων ελλήνων καλλιτεχνών. Εξετάζεται διεξοδικά ένα σύνολο σκηνικών εφαρµογών όπως η ύπαρξη σκηνικού βάθους (ενιαίου ή διασπασµένου) και σκηνικής εξέδρας (χαµηλής ή υπερυψωµένης), το ύψος και τα ανοίγµατα της σκηνογραφίας (αριθµός ορόφων και θυρών), οι σχετικές θέσεις των σκηνικών κατασκευών στην ορχήστρα και τα υλικά τους, µε σκοπό τη συγκρότηση ενός καταλόγου παραµέτρων ακουστικής αξιολόγησης του χώρου των παραστάσεων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας εµφανίζονται οµαδοποιηµένα ανά τύπο σκηνογραφίας και ανά δεκαετία παράστασης. The Acoustic Function of Stage Design in Contemporary Performances of Greek Ancient Drama ( ) ABSTRACT The current announcement is about a representative sample of fifty four (54) performances of ancient drama between the period , that includes surviving tragedies of all ancient dramatists in typical stage design proposals of established Greek artists. This sample of stage designs is examined in detail. These factors are the existence of stage depth (single or split) and scenic platform (low or elevated), the height and the openings of the stage design (number of floors and doors), the related positions of the scenic construction into the orchestra and their materials. The scope is the formation of a catalogue of parameters to perform an acoustical evaluation of the space of the performances. The results of the research appear in groups regarding the kind of stage design and the decade of the drama performance. Εισαγωγή Ως τµήµα µιας ευρύτερης έρευνας ( ) µε στόχο την αναζήτηση αρχειακού υλικού αναφορικά µε τις συνθήκες της αναβίωσης του αρχαίου δράµατος στη διάρκεια του 20 ου αιώνα, καθώς επίσης και την αξιολόγηση της ακουστικής

2 συνεισφοράς των επιµέρους σκηνογραφικών εφαρµογών κατά τη σύγχρονη επαναλειτουργία των θεατρικών µνηµείων της αρχαιότητας, η παρούσα ανακοίνωση επιχειρεί να προσεγγίσει τη σκηνογραφία µέσα από τη σχέση της µε την αρχιτεκτονική και την ακουστική λειτουργία του θεατρικού χώρου. Η έρευνα επικεντρώνεται το χρονικό διάστηµα τριών (3) δεκαετιών ( ), παρακολουθώντας την καθιέρωση των Επιδαυρίων στη δεκαετία του 50, την ίδρυση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και την εξάπλωση των θεατρικών φεστιβάλ αρχαίου θεάτρου στη δεκαετία του 60, καθώς επίσης και τον γόνιµο, πολυκεντρικό διάλογο των σύγχρονων σκηνογράφων κατά τη δεκαετία του Οι Θεατρικές Εξελίξεις κατά την Κλασική Αθηναϊκή Εποχή Η κατάρρευση της πρόχειρης θεατρικής διάταξης µε ξύλινα ικρία στην αγορά των Αθηνών, λίγο µετά το 500 π.χ. προκάλεσε την ανάγκη µιας µόνιµης και ασφαλούς θεατρικής εγκατάστασης. Η πρώτη δεκαετία του 5 ου αιώνα π.χ. σηµατοδοτεί την γέννηση του αθηναϊκού θεάτρου µε την κατασκευή µιας µόνιµης εγκατάστασης στο ιερό άλσος του ιονύσου [1], [2]. Με αφορµή την παράσταση της «Ορέστειας» διαπιστώθηκαν σηµαντικές αλλαγές στη µορφή και τη λειτουργία του θεατρικού χώρου : το αµφιθέατρο αυξάνει σε κλίση και χωρητικότητα, η ορχήστρα µικραίνει και πλησιάζει προς το κοίλο, ενώ στο ελεύθερο τµήµα πίσω της εγκαθίσταται ένα πρόχειρο, ξύλινο σκηνικό πλαίσιο που εξασφάλιζε έναν εγκάρσιο αρχιτεκτονικό άξονα, εστιάζοντας το δραµατικό ενδιαφέρον πίσω από την ορχήστρα [2]. Μεταξύ 440 και 425 π.χ. διαµορφώνονται τα παρασκήνια στα πλευρά του σκηνικού πλαισίου και σταδιακά, µπροστά από το κεντρικό θύρωµα της σκηνής προστέθηκαν ορισµένες βαθµίδες, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των ηθοποιών στην ορχήστρα και η αναπαράσταση µιας µετάβασης σε ένα συµβολικά ψηλότερο επίπεδο στάσης [2], [3]. Στις περισσότερες θεατρικές παραστάσεις το σκηνικό βάθος αναπαριστά την όψη ενός ανακτόρου ή ναού που, σε συνδυασµό µε τις προεξοχές των παρασκηνίων σχηµάτιζε µια θεατρική κατασκευή σχήµατος Π σε κάτοψη, µε τρεις θύρες. Συχνά, στην πρόσοψη της σκηνής τοποθετούσαν πρόσθετες σκηνικές κατασκευές. Επίσης στη στέγη ή τον πάνω όροφο της σκηνής βρισκόταν το θεολογείο, ένα περιορισµένο επίπεδο στάσης για τις εµφανίσεις των θεοτήτων [3]. 2. Ο Ακουστικός Σχεδιασµός του Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου Ένα σύνολο εµπειρικών γνώσεων αναφορικά µε την ηχοδιάδοση και την αντήχηση εγγράφονται στο σχήµα και τη µορφή του κλασικού αθηναϊκού θεάτρου : -ήρεµο ακουστικό περιβάλλον, απουσία διαταρακτικών θορύβων, -υπαίθριοι χώροι µεγάλης χωρητικότητας, -αµφιθέατρα κυκλικού σχήµατος, -ηχοανακλαστικές επιφάνειες κοντά στους υποκριτές, -εξαφάνιση των ηχοανακλαστικών επιφανειών πίσω από τους θεατές [2]. Η ορχήστρα ενισχύει τον κατευθείαν ήχο (κυρίως στο κάτω διάζωµα όπου κανένα άλλο διαθέσιµο ανάκλαστρο δεν προσφέρει ουσιαστική βοήθεια) µε ελάχιστη χρονική καθυστέρηση. Η έλλειψη στέγης στο κοίλο εξαφανίζει τις ανεπιθύµητες ηχοανακλάσεις, περιορίζοντας τη διάρκεια της αντήχησης Παράλληλα, µε την ανάπτυξη του ξύλινου σκηνικού πλαισίου, η φωνή του ηθοποιού ενισχυόταν στις 2

3 ψηλότερες βαθµίδες (περιοχή όπου οι ηχοανακλάσεις από την ορχήστρα εξασθενούν σηµαντικά). Τέλος, η εµφάνιση του ηθοποιού στο θεολογείο επιφέρει σηµαντική πτώση των ηχητικών εντάσεων, κατάσταση που βελτιώνεται µε τη διαµόρφωση του επισκηνίου [4], [5], [6]. Η ευεργετική συνεισφορά του σκηνικού πλαισίου περιορίζεται στο κατώτερο τµήµα της σκηνής. Όταν στο ελληνιστικό ελληνορωµαϊκό θέατρο η σκηνή εξελίχθηκε σε πολυώροφο κτίριο, για την αντιµετώπιση των ανεπιθύµητων ηχοανακλάσεων, η πρόσοψη της απέκτησε ένα τυπικό διάκοσµο (εσοχές, ανάγλυφα και γλυπτά), ευνοώντας την ηχοδιάχυση [4]. Στη συνέχεια, για να ελαχιστοποιηθούν οι ακουστικές παρενέργειες από τη διαµόρφωση µιας υπερυψωµένης εξέδρας προσκηνίου, στο ελληνορωµαϊκό και στο ρωµαϊκό θέατρο υιοθετήθηκαν ανακλητές εφαρ- µογές σκηνογραφίας, στα πολυάριθµα ανοίγµατα σκηνής και υποσκηνίου [7]. Για να οµογενοποιηθούν οι θετικές ενισχύσεις από τα ισχυρά ανάκλαστρα του θεάτρου της κλασσικής εποχής (την ορχήστρα και το σκηνικό πλαίσιο), οι ηθοποιοί υποχρεώθηκαν να περιορίσουν τις µετακινήσεις τους, παραµένοντας κοντά στο σκηνικό πλαίσιο. Αυτή η εξέλιξη ανέδειξε τη λειτουργική και δραµατική σπουδαιότητα του ενδιάµεσου, προσκήνιου χώρου (λογείον). Πολυάριθµες αρχαιολογικές και ακουστικές έρευνες οδηγούν στην υπόθεση ενός στενού ισόγειου χώρου, ανάµεσα στην νοητή εφαπτοµένη της ορχήστρας, τα παρασκήνια και το σκηνικό πλαίσιο και διαπιστώνουν επίσης την υπεροχή µίας χαµηλής εξέδρας µπροστά από τη σκηνογραφία, σε σχέση µε ένα υπερυψωµένο προσκήνιο [4], [7], [8,], [9] 3. Η Μεθοδολογία της Έρευνας Η αναζήτηση του φωτογραφικού υλικού των παραστάσεων και η αναγνώριση των παραµέτρων ανάλυσης των σκηνογραφιών του δείγµατος της έρευνας προήλθε από τα συλλεκτικά λευκώµατα και τα προγράµµατα των παραστάσεων του Εθνικού και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, καθώς επίσης και από το αρχείο του Εθνικού Μουσείου Θεάτρου (Πανεπιστηµίου, Αθήνα). Τα πλήρη στοιχεία των πενήντα τεσσάρων (54) παραστάσεων που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν σύµφωνα µε έξι (6) παραµέτρους, που σε πρώτο επίπεδο θεωρήθηκαν ως οι σηµαντικότερες για να προσεγγιστεί η ακουστική λειτουργία της σκηνογραφίας σε υπαίθριες συνθήκες παράστασης : -την εφαρµογή σκηνικού βάθους, -την ενιαία ή διασπασµένη κατασκευή του σκηνικού, -τον αριθµό των ορόφων και των ανοιγµάτων στο ισόγειο, -η εφαρµογή και το ύψος της προσκήνιας εξέδρας -τα υλικά κατασκευής των σκηνικών. 4. Χαρακτηριστικές Σκηνογραφίες του είγµατος Για την οικονοµία της ανακοίνωσης, στην παρούσα διαπραγµάτευση παρουσιάζονται µόνον πέντε (5) έλληνες σκηνογράφοι, καθώς επίσης και τα συγκεντρωτικά συµπεράσµατα της έρευνας. 4.1 Κλεόβουλος Κλώνης Ο Κ. Κλώνης, ως αρχικός και µόνιµος σκηνογράφος του Εθνικού Θεάτρου, ουσιαστικά ανέλαβε να λύσει τα σκηνογραφικά προβλήµατα της αναβίωσης του 3

4 αρχαίου δράµατος στα υπαίθρια αρχαία θέατρα [10]. Χρησιµοποιούσε αρχιτεκτονικούς όγκους (αντί για επιζωγραφισµένα φόντα), υποστηρίζοντας ότι ο ηθοποιός πρέπει να κινείται σε ένα σκηνικό-περιβάλλον [3]. Παράλληλα µε την καθιέρωση των Επιδαυρίων (1955), πρότεινε την αντικατάσταση των ουδέτερων και συχνά αφηρηµένων όγκων µε ένα σχεδόν µόνιµο σκηνικό (η πρόσοψη ενός αρχαίου ναού ή ανακτόρου µε µια κεντρική και δύο πλευρικές θύρες), κατά τις εξελίξεις της σκηνής στα τέλη του 5ου αιώνα π.χ.. Μπροστά από το κεντρικό οίκηµα προσθαφαιρούνται, ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε παράστασης, διάφορα συµπληρωµατικά αρχιτεκτονικά µέλη, όπως κιονοστοιχίες, ανοίγµατα και πολυεπίπεδες κλίµακες [3]. Εικ. 4.1 «Εκάβη» και Εικ. 4.2 «Ορέστεια», Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1955 Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι δύο παραλλαγές που δηµιούργησε την πρώτη χρονιά των Επιδαυρίων για την «Εκάβη» (1955) (εικόνα 4.1) και την «Ορέστεια» (1955) (εικόνα 4.2), µε σωστή απόδοση του σκηνικού βάθους (ενιαίο σκηνικό µε έναν όροφο), αλλά και υπερυψωµένη εξέδρα του προσκήνιου. Στον «Οιδίποδα επί Κολωνώ» (1958) (εικόνα 4.3) διαπιστώνουµε σηµαντική βελτίωση των ακουστικών συνθηκών και προϋποθέσεων : κάτοψη σχήµατος Π µε ακραίες προεξοχές, ένα επιβλητικό πρόπυλο στο κέντρο της σκηνογραφίας και µπροστά του ένα κεκλιµένο επίπεδο που συνδέει το χαµηλό προσκήνιο µε την ορχήστρα (συνδυασµός ενιαίου βάθους και χαµηλού προσκηνίου, δηλαδή εστιασµός των έγκαιρων ηχοανακλάσεων από την σκηνή προς το κοίλο, εκτροπή των καθυστερηµένων ηχοανακλάσεων προς τις παρόδους και οµαδοποίηση των δύο βασικών ηχοανακλάσεων για την επιτυχηµένη ενίσχυση του κατευθείαν ήχου). Εικ. 4.3: «Οιδίπους επί Κολωνώ», Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος,

5 4.2 Γιώργος Βακαλό Στις αριστοφανικές κωµωδίες του Εθνικού Θεάτρου ξεχωρίζει η σκηνογραφική δουλειά του Γ. Βακαλό, ο οποίος υποστήριζε την ανάγκη µιας διαλεκτικής σχέσης ανάµεσα στο αρχιτεκτονικό και ζωγραφικό σκηνικό [11]. Σε όλες τις σκηνογραφίες της δεκαετίας του '50 (όπως η «Λυσιστράτη», εικόνα 4.4), ακολουθεί µια τυπική επίλυση, όπου οι όψεις των αρχιτεκτονηµάτων παραπέµπουν άµεσα στα νεοκλασικά κτίρια της Αθήνας, θέλοντας να τονίσει την πολιτισµική συνέχεια. Εφάρµοσε την τριµερή διαίρεση του σκηνικού βάθους, µε διακοσµηµένα αρχιτεκτονικά µέλη, πρόσθετες κατασκευές και υπερυψωµένη εξέδρα του προσκηνίου (εικόνα 4.4). Εικ. 4.4 «Λυσιστράτη», Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, Γιάννης Τσαρούχης Ο Γ. Τσαρούχης παρουσιάζει τη σκηνογραφία των «Ορνίθων» το 1959 (εικόνα 4.5), σε µια σπάνια παράσταση του Θεάτρου Τέχνης (ενός άλλου θιάσου, πλην του Εθνικού Θεάτρου) στο Φεστιβάλ Επιδαύρου. Η άτεχνη αρχική κατασκευή, κατά την εξέλιξη της δράσης συµπληρωνόταν µε πρόσθετα κινητά αντικείµενα, σηµαιάκια και λαµπιόνια, όπως στα πανηγύρια της ελληνικής υπαίθρου [3], [12]. Εικ. 4.5 «Όρνιθες» Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, Επίδαυρος, 1959 Το σκηνικό ήταν ένα ξύλινο ικρίωµα, µε κεκλιµένα επίπεδα και µια κλίµακα προς την ορχήστρα, ενώ στην πλάτη της κατασκευής τοποθετήθηκαν καραβόπανα. Πρόκειται για µια κατασκευή που δεν ευνοεί τις ακουστικές συνθήκες ενός υπαίθριου θεάτρου, καθώς το υπερυψωµένο προσκήνιο ακυρώνει την ανακλαστική επίδραση της ορχήστρας, ενώ οι ηχοαπορροφητικές επιφάνειες στο βάθος της σκηνογραφίας εξουδετερώνουν τις δυνατότητες του σκηνικού βάθους. 5

6 4.4 Νίκος Εγγονόπουλος Ο Ν. Εγγονόπουλος προσπαθεί να συνδυάσει τις ευρωπαϊκές αναζητήσεις του Σουρεαλισµού µε την ελληνική παράδοση, µεταφέροντας στη σκηνή κατασκευές ιστορικής και εθνικής µνήµης και χρησιµοποιώντας µια βυζαντινή εικαστική αντίληψη (τα αντικείµενα σε κοντινά επίπεδα προς το θεατή, η προοπτική εστιάζει σε κάποιο ουσιώδες στοιχείο, στο βάθος της σύνθεσης) [11]. Εικ. 4.6: «Ιππόλυτος» Κ.Θ.Β.Ε., Αρχαία Θέατρα Φιλίππων - Θάσου, 1964 Για τον «Ιππόλυτο» του Κ.Θ.Β.Ε. (1964, εικόνα 4.6) εφάρµοσε ένα ξύλινο διώροφο ανάκτορο (από επιζωγραφισµένη λιθοδοµία, µε κεντρική πύλη και δύο δευτερεύουσες θύρες) και απέδωσε σε πλήρη ανάπτυξη τη στενή εξέδρα του προσκηνίου (στο ύψος ενός πλήρους ορόφου), µια σύνθεση (που επαναλαµβάνεται σε γενικές γραµµές στη «Λυσιστράτη» του Κ.Θ.Β.Ε. το 1965) και ουσιαστικά ακυρώνει την ανακλαστική συνεισφορά της ορχήστρας. 4.5 Βασίλης Βασιλειάδης Ο Β. Βασιλειάδης εµφανίζεται σκηνογραφικά στις αρχές της δεκαετίας του 60, επηρεασµένες από τη λαϊκή παράδοση και χωρίς να ενταχθεί σε κάποιο ευρωπαϊκό καλλιτεχνικό κίνηµα της εποχής [10]. Τα σκηνικά του ποικίλουν µορφολογικά, αλλά έχουν ως κοινό γνώρισµα την πλαστικότητα, κατασκευασµένα από οµοιογενές και µονόχρωµο υλικό. Εικ. 4.7 «Αγαµέµνων», Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1965 Για τον «Αγαµέµνονα» (1965, εικόνα 4.7) κατασκεύασε ένα µονώροφο σκηνικό µε ενιαία πλάτη (κεντρική πύλη και δύο µικρά παράπλευρα ανοίγµατα) και χαµηλό προσκήνιο, σύνθεση που δείχνει να προσαρµόζεται στις ακουστικές απαιτήσεις των θεάτρων ανοιχτής κάτοψης. Αντίθετα, στο «Φιλοκτήτη» (1967) και στους «Πέρσες» 6

7 (1971) δηµιουργεί ένα υπερυψωµένο προσκήνιο, χωρίς σκηνικό βάθος, ενώ τοποθετεί µια κεντρική πύλη πίσω από επιβλητικές κλίµακες. 5. Κατηγοριοποίηση των εδοµένων και Συµπεράσµατα Στο δείγµα των πενήντα τεσσάρων (54) παραστάσεων, δεκατέσσερις (14) ανήκουν στη δεκαετία του 50, είκοσι έξι (26) στη δεκαετία του 60 και δεκατέσσερις (14) στη δεκαετία του 70. Στο σύνολο των παραστάσεων περιλαµβάνονται τριάντα επτά (37) τραγωδίες, δεκαέξι (16) κωµωδίες και ένα (1) σατυρικό δράµα. Σαράντα οχτώ (48) παραστάσεις διαθέτουν σκηνικό βάθος (ποσοστό 89%), ενώ τριάντα επτά (37) από αυτές έχουν ενιαία κατασκευή (ποσοστό 68,5 %). Όλοι οι σκηνογράφοι κατά τη δεκαετία του 50 εφαρµόζουν ενιαίο σκηνικό βάθος, µε εξαίρεση τον Γιάννη Τσαρούχη, στις «Όρνιθες» (1959). Από τις είκοσι έξι (26) παραστάσεις της δεκαετίας του `60, τρεις (3) δεν διαθέτουν σκηνικό βάθος, ενώ στις υπόλοιπες είκοσι τρεις (23) το σκηνικό βάθος δεν είναι ενιαίο. Στο πρώτο µισό της δεκαετίας του 70, οι τρεις (3) από τις δεκατέσσερις (14) παραστάσεις του δείγµατος δεν έχουν σκηνικό βάθος, ενώ έξι (6) δεν διαθέτουν ενιαία κατασκευή. Γενικά, στο σύνολο του δείγµατος κυριαρχεί το σκηνικό βάθος, το οποίο σταδιακά τεµαχίζεται. Είκοσι οχτώ (28) παραστάσεις έχουν ισόγειες κατασκευές, είκοσι (20) δύο ορόφους, ενώ οι υπόλοιπες έξι (6) δεν διαθέτουν υπέργεια σκηνικά. Κατά τη δεκαετία του `50, µόνο τρεις (3) από τις δεκατέσσερις (14) σκηνογραφίες επεκτείνονται σε δεύτερο όροφο. Αντίθετα, στην δεκαετία του `60, τα µισά σχεδόν σκηνικά είναι διώροφα, ενώ µετά το 70, η πλειοψηφία των σκηνικών του δείγµατος περιορίζεται σε ένα επίπεδο. Σαράντα τέσσερις (44) παραστάσεις (ποσοστό 81,5%) διαθέτουν υπερυψωµένη εξέδρα (>0,5 µ.), εννέα (9) έχουν εξέδρα χαµηλού ύψους (<0,50µ) και µόνο µία (1) προϋποθέτει απόλυτα ισόγεια διαµόρφωση. Στη δεκαετία του 50 κυριαρχούν οι ανυψωµένες εξέδρες : δύο (2) από τις δεκατέσσερις (14) είναι χαµηλές, ενώ οι υπόλοιπες δώδεκα (12) υψηλές. Την ίδια πυκνότητα εντοπίζουµε και στην δεκαετία του 60 : τέσσερις (4) έχουν χαµηλή εξέδρα, ενώ η πλειοψηφία διαθέτει υπερυψω- µένο προσκήνιο. Επίσης κατά την δεκαετία του 70 µόνο σε µία (1) παράσταση διαθέτει ισόγεια διαµόρφωση, τρεις (3) παραστάσεις έχουν χαµηλή εξέδρα και δέκα (10) από τις δεκατέσσερις (14) έχουν υπερυψωµένη εξέδρα. ηλαδή, το υπερυψωµένο προσκήνιο κυριαρχεί διαχρονικά στην πλειοψηφία του δείγµατος. Γενικά, κατά τη δεκαετία του 50 κυριαρχεί ο συνδυασµός της ενιαίας πλάτης, του µονώροφου σκηνικού και της υπερυψωµένης εξέδρας, κατάσταση που δεν µεγιστοποιεί την ακουστική ενίσχυση της φωνής των ηθοποιών, δηλαδή ενεργοποιεί µερικά το κατακόρυφο ανάκλαστρο της σκηνογραφίας, αλλά ακυρώνει το οριζόντιο της ορχήστρας. Πρόκειται µάλλον για µια διαµόρφωση που προσιδιάζει σε θέατρα κλειστής µορφής (όπως στις αρχικές απόπειρες αναβίωσης του αρχαίου δράµατος) και δεν καταφέρνει να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις της ακουστικής λειτουργίας των υπαιθρίων θεάτρων. Κατά την δεκαετία του 60 εντοπίζουµε µια µορφολογική εξέλιξη που οδηγεί στη διόγκωση των σκηνικών κατασκευών, την επέκταση τους σε δύο ορόφους και παράλληλα στη διαµόρφωση µιας ευέλικτης σκηνογραφίας. Πρόκειται για µια τάση που σταδιακά οδηγεί στη διάσπαση του σκηνικού βάθους, που, σε συνδυασµό µε την υπερυψωµένη εξέδρα του προσκηνίου, αυξάνει τις δυσχέρειες της εν δυνάµει ακουστικής λειτουργίας των αρχαίων θεάτρων. 7

8 Κατά την δεκαετία του 70, παρά τις ισόρροπες τάσεις στο χειρισµό του σκηνικού βάθους (είτε ενιαία, είτε µε επιµέρους κατασκευές), η πλειοψηφία του δείγµατος εξακολουθεί να υιοθετεί την υπερυψωµένη εξέδρα του προσκηνίου θέτοντας σε ουσιαστική αµφισβήτηση την ακουστική λειτουργία της ορχήστρας. Συνοψίζοντας διαπιστώνουµε ότι, οι διαχρονικές εξελίξεις στο χώρο της σκηνογραφίας δεν σχετίζονται, ούτε µε την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων του θεατρικού χώρου, ούτε µε την βελτίωση των ακουστικών συνθηκών, αλλά είτε απορρέουν από την αλλαγή των καλλιτεχνικών τάσεων, είτε ανάγονται στο προσωπικό ιδίωµα κάθε καλλιτέχνη : οι διαφοροποιήσεις επικεντρώνονται σε αισθητικά κριτήρια, ενώ φαίνεται πως αγνοούνται συστηµατικά οι απαιτήσεις της ακουστικής λειτουργίας των αρχαίων θεάτρων. Με τα δεδοµένα των παραστάσεων του δείγµατος, ελάχιστα είναι τα φωτεινά παραδείγµατα που εξασφαλίζουν απόλυτα την ακουστική ενίσχυση του θεατρικού χώρου µέσω της σκηνογραφίας και αξιοσηµείωτο είναι πως κανένα από αυτά δεν εντοπίζεται στην τελευταία δεκαετία της έρευνας. 6. Αναφορές [1] Αθανασόπουλος, Χ. Προβλήµατα στις Εξελίξεις του Σύγχρονου Θεάτρου. Ι. Σιδέρης, Αθήνα (1976). [2] Μπάρκας, Ν. «Η Ακουστική ως Παράµετρος Σχεδιασµού στο Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο», Μνηµείο και Περιβάλλον 2, σσ (1994). [3] Κοντογιώργη, Α. Η σκηνογραφία του ελληνικού θεάτρου University Studio Press, Θεσσαλονίκη (2000) [4] Canac, Fr. L Acoustique Des Théâtres Antiques, Paris, CNRS (1967). [5] Μπάρκας, Ν. «Ακουστική Άνεση κατά τη Σύγχρονη Χρήση των Αρχαίων Θεάτρων, Ηχοπροστασία & Εφαρµογές Σκηνογραφίας». Στο Ν. Χατζητρύφων (επιµ. εκδ.) Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Ήπιες Επεµβάσεις, Θεσσαλονίκη, σσ (2004) [6] Μπάρκας, Ν. «Η ακουστική λειτουργία της σκηνικής ανωδοµής του αρχαίου ελληνικού θεάτρου : ήταν ηχητικά ισχυροί οι θεοί στο αρχαίο δράµα;». Στο Μ. Ταρουδάκης (επιµ. εκδ.) Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ 2006, Ηράκλειο, σσ (2007) [7] Izenour, G.C. Theater Design, Mc Graw Hill, New York (1977). [8] Doerpfeld, W. Reisch E. Das Griechische Theater, Barth und von Hirst. Athen, (1896). [9] Allen, J. T. The Key to the Reconstruction of the Fifth Century Theater. Πανεπιστηµιακή έκδοση, California (1918). [10] Φωτόπουλος,. Σκηνογραφία στο Ελληνικό Θέατρο. Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα (1987). [11] Βακαλό, Ε. Η φυσιογνωµία της Μεταπολεµικής Τέχνης στην Ελλάδα, β τόµος, Εξπρεσιονισµός Υπερρεαλισµός. Κέδρος, Αθήνα (1982). [12] Τσούχλου,. & Μπαχαριάν, Α. Η Σκηνογραφία στο Νεοελληνικό Θέατρο. Άποψη, Αθήνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης (1985). 8

H ακουστική λειτουργία της σκηνικής ανωδοµής του αρχαίου ελληνικού θεάτρου: ήταν ηχητικά ισχυροί οι θεοί στο αρχαίο δράµα; ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT

H ακουστική λειτουργία της σκηνικής ανωδοµής του αρχαίου ελληνικού θεάτρου: ήταν ηχητικά ισχυροί οι θεοί στο αρχαίο δράµα; ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2006», Ηράκλειο : Μ. Ταρουδάκης Π. Παπαδάκης (σελίδες 191-198) H ακουστική λειτουργία της σκηνικής ανωδοµής του αρχαίου ελληνικού θεάτρου: ήταν ηχητικά ισχυροί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ : Ηχοπροστασία & Εφαρµογές Σκηνογραφίας

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ : Ηχοπροστασία & Εφαρµογές Σκηνογραφίας Πρακτικά 2 ου Συνεδρίου TEE/τKM - YΠΠO Ήπιες Επεµβάσεις και Προστασία Ιστορικών Κατασκευών, Θεσσαλονίκη 2004, 1 ος τόµος (σελίδες 376-390) ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ : Ηχοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ : Προβλήµατα Θεατρικού & Ακουστικού Σχεδιασµού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ : Προβλήµατα Θεατρικού & Ακουστικού Σχεδιασµού ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ : Προβλήµατα Θεατρικού & Ακουστικού Σχεδιασµού Σηµειώσεις από της παραδόσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ : ΟΡΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ : ΟΡΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Δημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο «Η αναπαράσταση ως Όχημα Αρχιτεκτονικής Σκέψης», εκδόσεις Futura, Aθήνα 2006, σελ. 426-433 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη του σκηνικού οικοδομήματος στο αρχαίο ελληνικό θέατρο.

Η εξέλιξη του σκηνικού οικοδομήματος στο αρχαίο ελληνικό θέατρο. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ (Α.Μ. 31) Η εξέλιξη του σκηνικού οικοδομήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ Διπλωματική Εργασία της Καφάση Αλεξάνδρα Επιβλέπουσα: Σωτηροπούλου Α. Επικ.Καθηγήτρια Ε.Μ.Π ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Το αρχαίο ελληνικό θέατρο είναι μια υπαίθρια αμφιθεατρική κατασκευή ημικυκλικής κάτοψης η οποία χρησιμευε για πολλά,από θρησκευτικές τελετουργίες ως αγορά. Στην αρχή φτιαχνοταν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Ιστορικό πλαίσιο Οι κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ανατολή, πέρα από τα όρια της Περσικής αυτοκρατορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Το Πολυλειτουργικό Κέντρο του Ελευθερίου Κορδελιού : Θεατρικός και Ακουστικός Σχεδιασμός

Το Πολυλειτουργικό Κέντρο του Ελευθερίου Κορδελιού : Θεατρικός και Ακουστικός Σχεδιασμός Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 4 ου Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2008» Ξάνθη, σελ. 454-464 Το Πολυλειτουργικό Κέντρο του Ελευθερίου Κορδελιού : Θεατρικός και Ακουστικός Σχεδιασμός Kατερίνα Μπαδόλα, αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Κακουδάκη Τζωρτζίνα, Πατρίτσια Απέργη

Κακουδάκη Τζωρτζίνα, Πατρίτσια Απέργη Επιστημονική Ευθύνη Άσπα Τσαούση, Δρ. Κοινωνιολογίας, Επίκ. Καθηγήτρια ALBA Συγγραφή Κακουδάκη Τζωρτζίνα, Πατρίτσια Απέργη Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιητική του χώρου και αρχαία τραγωδία στη νεοελληνική σκηνή. Μια περιδιάβαση

Ποιητική του χώρου και αρχαία τραγωδία στη νεοελληνική σκηνή. Μια περιδιάβαση Δηώ Καγγελάρη Ποιητική του χώρου και αρχαία τραγωδία στη νεοελληνική σκηνή. Μια περιδιάβαση Μόνο μέσα από τον χώρο και μέσα στον χώρο μπορούμε να βρούμε τα ωραία απολιθώματα της διάρκειας που έχουν σταθεροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. Έρευνα και μελέτη αναστήλωσης του προσκηνίου του αρχαίου θεάτρου Θάσου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. Έρευνα και μελέτη αναστήλωσης του προσκηνίου του αρχαίου θεάτρου Θάσου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔIATMHMATIKO ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΣTAΣIA ΣYNTHPHΣH KAI AΠOKATAΣTAΣH MNHMEIΩN ΠOΛITIΣMOY ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Έρευνα και μελέτη αναστήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε ιστορικά κτίρια : προβλήματα θεατρικού & ακουστικού σχεδιασμού

Οργάνωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε ιστορικά κτίρια : προβλήματα θεατρικού & ακουστικού σχεδιασμού Πρακτικά Συνεδρίου «Ήπιες Επεμβάσεις και Προστασία Ιστορικών Κατασκευών», Θεσσαλονίκη 2000, σελ 399-410 Οργάνωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε ιστορικά κτίρια : προβλήματα θεατρικού & ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Η «Επαν-εκκίνηση και Επανα-θεώρηση» ενός Κινηματο-θεάτρου

Η «Επαν-εκκίνηση και Επανα-θεώρηση» ενός Κινηματο-θεάτρου Δημοσιεύτηκε στα ψηφιακά πρακτικά του συνεδρίου «Ιστορία Δομικών Κατασκευών» Ξάνθη 2008, λήμμα Ε48 Η «Επαν-εκκίνηση και Επανα-θεώρηση» ενός Κινηματο-θεάτρου Ολυμπία Χατζοπούλου, Μαγδαληνή Χατζή, Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

1 Νίκος Λιανός, αρχιτέκτων, Επ. Καθηγητής ΤΑΜ- ΠΘ. Μορφολογικά χαρακτηριστικά των κτηρίων της παλιάς πόλης της Ξάνθης. Ο πολεοδοµικός ιστός της πόλης: µια σύντοµη µορφολογική προσέγγιση. Η πρώτη φάση οικοδόµησης

Διαβάστε περισσότερα

diplomeeting 2012 πρακτικά επιστηµονικής ηµερίδας ψηφιακή έκδοση

diplomeeting 2012 πρακτικά επιστηµονικής ηµερίδας ψηφιακή έκδοση diplomeeting 2012 πρακτικά επιστηµονικής ψηφιακή ηµερίδας έκδοση Diplomeeting ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. iii 2012 * Πανεπιστήµιο Frederick * Τµήµα Αρχιτεκτονικής ΑναγνωστόπουλοςΓιάννης, Ολοκληρωµένη «Κρητικών» παρέµβαση

Διαβάστε περισσότερα

diplomeeting πρακτικά επιστηµονικής 2012 κατάλογος διπλωµατικών εργασιών ηµερίδας

diplomeeting πρακτικά επιστηµονικής 2012 κατάλογος διπλωµατικών εργασιών ηµερίδας diplomeeting πρακτικά επιστηµονικής 2012 κατάλογος διπλωµατικών εργασιών ηµερίδας επιµέλεια: βύρων λευκωσία, ιωάννου 2013 Diplomeeting ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. iii 2012 * Πανεπιστήµιο Frederick * Τµήµα Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ά ΜΕΡΟΣ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ά     ΜΕΡΟΣ Β Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TA ΝΕΟΚΛΑΣΙΚA ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΩΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΩΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηχομόνωση και Διαρρύθμιση της Νεοελληνικής Κατοικίας : οι δεκαετίες 20-30

Ηχομόνωση και Διαρρύθμιση της Νεοελληνικής Κατοικίας : οι δεκαετίες 20-30 Δημοσίευση στα ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2012», Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2012 Ηχομόνωση και Διαρρύθμιση της Νεοελληνικής Κατοικίας : οι δεκαετίες 20-30 Ρίκα Δεληγιαννίδου, διδάσκουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΦΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΦΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΦΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : MΕΤΑΤΡΟΠΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Η ΑΛΛΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος : 2011-2012 ΤΑΞΗ Α3 Μάθημα : Τεχνολογία

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος : 2011-2012 ΤΑΞΗ Α3 Μάθημα : Τεχνολογία 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος : 2011-2012 ΤΑΞΗ Α3 Μάθημα : Τεχνολογία ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Της μαθήτριας : Τζούπη Αναστασίας ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Αρχαίο Θέατρο Καθηγητής : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Μαρίτα Τσαλκιτζόγλου. Φεστιβάλ Φιλίππων-Θάσου: Τα πρώτα χρόνια (1957-66)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Μαρίτα Τσαλκιτζόγλου. Φεστιβάλ Φιλίππων-Θάσου: Τα πρώτα χρόνια (1957-66) Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Μαρίτα Τσαλκιτζόγλου Φεστιβάλ Φιλίππων-Θάσου: Τα πρώτα χρόνια (1957-66) Θεσσαλονίκη, Μάιος 2009 Τμήμα Θεάτρου, Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Η ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ ΑΙΜΙΛIΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2014 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

νεοελληνική αρχιτεκτονική και ταυτότητα το ζήτηµα της ελληνικότητας Παπαδάκη Αλεξάνδρα Τσαπάκη Έλενα

νεοελληνική αρχιτεκτονική και ταυτότητα το ζήτηµα της ελληνικότητας Παπαδάκη Αλεξάνδρα Τσαπάκη Έλενα νεοελληνική αρχιτεκτονική και ταυτότητα το ζήτηµα της ελληνικότητας Παπαδάκη Αλεξάνδρα Τσαπάκη Έλενα ξάνθη 2010 στην Πιτσού Μαρία νεοελληνική αρχιτεκτονική και ταυτότητα το ζήτηµα της ελληνικότητας Παπαδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Ακουστική συμπεριφορά της Αίθουσας Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α.Μ. 43/06 Επιβλέπων καθηγητής: Νηστικάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΜΕΑΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΨΑΡΡΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ. Ολυμπία Χατζοπούλου Νίκος Μπάρκας

ΞΥΛΙΝΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ. Ολυμπία Χατζοπούλου Νίκος Μπάρκας Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό «Η Αρχιτεκτονική ως Τέχνη», έκδοση ΣΑΘ, τεύχος 6, Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2002, σελ. 20 ΞΥΛΙΝΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ολυμπία Χατζοπούλου Νίκος Μπάρκας

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA 2-32 AΦIEPΩMA. Aρχαίο αμφιθέατρο. Mια αρχιτεκτονική μορφή που δεν ξεπεράστηκε

A ΦIEPΩMA 2-32 AΦIEPΩMA. Aρχαίο αμφιθέατρο. Mια αρχιτεκτονική μορφή που δεν ξεπεράστηκε A ΦIEPΩMA KYPIAKH 25 IOYΛIOY 1999 2-32 AΦIEPΩMA Aρχαίο αμφιθέατρο. Mια αρχιτεκτονική μορφή που δεν ξεπεράστηκε. Tου Bασίλη Aγγελικόπουλου Tο κοινό στην κλασική Aθήνα. Συμμετοχή, σύνθεση και συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα