Έκθεση Πεπραγμένων 1 ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Νεανικής Επιχειρηματικότητας «ideatree»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Πεπραγμένων 1 ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Νεανικής Επιχειρηματικότητας «ideatree»"

Transcript

1 Έκθεση Πεπραγμένων 1 ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Νεανικής Επιχειρηματικότητας «ideatree» Ιούλιος 2014

2 Περιεχόμενα 1 Επιτελική σύνοψη Στατιστικά Στοιχεία Χορηγίες και Υποστήριξη Δημοσιότητα Αξιολογητές/Μέντορες Φάσεις Αξιολόγησης Τελετή Βράβευσης Νικητές Διαγωνισμού Υποστήριξη Ενδιαφερομένων-Συμμετεχόντων Παράρτημα I-Στοιχεία Δημιουργικού Σχεδιασμού Παράρτημα II-Φωτογραφίες Τελετής Βράβευσης Γραφήματα Γράφημα Γράφημα Γράφημα Γράφημα Γράφημα Γράφημα Γράφημα Φωτογραφίες Φωτογραφία Φωτογραφία Φωτογραφία Φωτογραφία έκθεση πεπραγμένων ideatree Ιούλιος 2014

3 Φωτογραφία Φωτογραφία Φωτογραφία Φωτογραφία Φωτογραφία Φωτογραφία Φωτογραφία Πίνακες Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας έκθεση πεπραγμένων ideatree Ιούλιος 2014

4 1 Επιτελική σύνοψη Ο 1 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας με την ονομασία «ideatree» του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Μάρτιος Ιούνιος Ο διεξαγωγή του διαγωνισμού υλοποιήθηκε σε τρία στάδια: Α) Το στάδιο της προετοιμασίας του διαγωνισμού Β) Η περίοδος υποβολής αιτήσεων από τις 10 Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου 2014 Γ) Το στάδιο αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων η οποία χωρίστηκε σε δύο φάσεις αξιολόγησης που οδήγησαν στην τελική φάση αξιολόγησης των 15 καλύτερων προτάσεων. Η τελετή βράβευσης των νικητών πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2014 και σήμανε έτσι την επίσημη λήξη του διαγωνισμού ideatree. Η ανταπόκριση και ο αριθμός των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ξεπέρασε τις προσδοκίες και τους αρχικούς στόχους της ομάδας έργου καταδεικνύοντας την ανάγκη για ουσιαστική ενίσχυση και συντονισμό των δράσεων που υποστηρίζουν τη νεανική και καινοτομική επιχειρηματικότητα στη χώρας μας. Συνολικά υποβλήθηκαν 194 επιχειρηματικές προτάσεις προερχόμενες από όλες τις ηλικιακές ομάδες που όριζε ο διαγωνισμός και με μια ευρεία γεωγραφική διασπορά που κάλυψε σχεδόν όλη την επικράτεια. H παρούσα έκθεση πεπραγμένων έχει σκοπό να αναλύσει τις κύριες δράσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και να παραθέσει αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τη διοργάνωση του διαγωνισμού «ideatree». Στη συνέχεια θα γίνει παράθεση γενικών στατιστικών στοιχείων που προέκυψαν από τη διοργάνωση του διαγωνισμού, ανάλυση των χορηγών και των υποστηρικτών του διαγωνισμού, αναλυτική παρουσίαση των αξιολογητών/μεντόρων του διαγωνισμού, ανάλυση της έκτασης και των τρόπων με τους οποίους ο διαγωνισμός έλαβε δημοσιότητα, ανάλυση των φάσεων αξιολόγησης του διαγωνισμού, παρουσίαση της τελετής βράβευσης καθώς και των νικητών του διαγωνισμού και τέλος, παράθεση παραρτήματων με εικαστικά και φωτογραφίες από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού «ideatree». Εικόνα 1 4 έκθεση πεπραγμένων ideatree Ιούλιος 2014

5 2 Στατιστικά Στοιχεία Ο διαγωνισμός «ideatree» έλαβε ιδιαίτερα θερμής αποδοχής και ανταπόκρισης από τον κοινό στο οποίο απευθυνόταν. Τα στατιστικά στοιχεία που θα παρατεθούν στη συνέχεια είναι ενδεικτικά της επιτυχίας του εγχειρήματος το οποίο έλαβε χώρα για πρώτη φορά και ήταν άγνωστο στο κοινό πριν την εκκίνηση της διαδικασίας υποβολών των αιτήσεων. Οι συμμετοχές προήλθαν από όλη την επικράτεια της χώρα και από όλο το εύρος ηλικιών. - Συνολικά 194 προτάσεις υποβλήθηκαν με επιτυχία στο διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης των αιτήσεων, ενώ οι προτάσεις είχαν υποβληθεί απο 378 άτομα. Απλή εγγραφή στο σύστημα έγινε από 683 μέλη. Στον παρακάτω χάρτη φαίνεται παραστατικά από που προήλθαν γεωγραφικά οι 194 προτάσεις του διαγωνισμού. Γράφημα 1 5 έκθεση πεπραγμένων ideatree Ιούλιος 2014

6 - Από τις 194 προτάσεις που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, 98 προτάσεις προήλθαν από ομάδες, 89 υποβολές από μεμονωμένες συμμετοχές ατόμων και 7 προτάσεις από νεοιδρυθείσες εταιρείες όπως παρουσιάζεται και στο παρακάτω γράφημα. Γράφημα 2 - Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος συνολικά 378 άτομα. Από αυτά 72 δήλωσαν πως είναι άνεργοι, 52 πως είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, 6 δημόσιοι υπάλληλοι, 61 ελευθεροι επαγγελματίες, 22 επιχειρηματίες, 13 ερευνητές/καθηγητές, 115 φοιτητές, 20 μαθητές και 17 άλλη ιδιότητα. Γράφημα 3 6 έκθεση πεπραγμένων ideatree Ιούλιος 2014

7 - Οι συμμετέχοντες δήλωσαν σε ποσοστό 99% πως η εθνικότητα τους είναι ελληνική. - Η ηλικίες των διαγωνιζομένων παρατίθενται στο γράφημα πιο κάτω και αναλύονται ως εξής: ετών 10%, ετών 36%, ετών 30% και ετών 24%. Γράφημα 4 - Όλες οι θεματικές ενότητες του διαγωνισμού δέχθηκαν προτάσεις και ο πλουραλισμός στις ιδέες που παρουσιάστηκαν ήταν πραγματικά εντυπωσιακός. Συγκεκριμένα πιο κάτω παρατίθεται πίνακας με τις 194 προτάσεις που υποβλήθηκαν με επιτυχία ανά κατηγορία: Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1 2 Καινοτομία στον Πρωτογενή Τομέα (Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία κλπ) Τεχνολογίες Πληροφορικής & Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 16 4 Ενέργεια & Περιβάλλον 19 5 Τουρισμός & Πολιτισμός 47 Πίνακας 1 7 έκθεση πεπραγμένων ideatree Ιούλιος 2014

8 Στην δεύτερη φάση αξιολόγησης προκρίθηκαν 42 προτάσεις οι οποίες λαμβάνοντας υπόψιν τα σχόλια των αξιολογητών/μεντόρων τους επανυπόβαλαν τις προτάσεις τους. Από τη δεύτερη φάση αξιολόγησης προέκυψαν οι 15 φιναλίστ του διαγωνισμού. Στην διαδικασία αξιολόγησης ενεπλάκησαν 37 αξιολογητές/μέντορες που κάλυπταν όλο το φάσμα των θεματικών ενοτήτων του διαγωνισμού, καθώς και του συνόλου της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. 3 Χορηγίες και Υποστήριξη Ο διαγωνισμός «ideatree» είχε καθόλη τη διάρκειά του την στήριξη μιας μεγάλης ομάδας φορέων του επιχειρηματικού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού και ενημερωτικού οικοσυστήματος, που περιελάμβανε οργανισμούς, ιδρύματα, φορείς, εταιρείες και μέσα επικοινωνίας. Η προώθηση του διαγωνισμού από την πλευρά τους ήταν καθημερινή και το κύρος που προσέφεραν στο διαγωνισμό ήταν πολύ σημαντικός παράγοντας στις συνειδήσεις των συμμετεχόντων. Ο διαγωνισμός διεξήχθη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η υπόστηριξη που παρείχαν το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων (HSA) και του Industry Disruptors- Game Changers ήταν καίριας σημασίας. Οι συνεργασίες που συνήφθησαν και με τους τέσσερις κορυφαίους συνεργατικούς χώρους στην Ελλάδα Orange Grove Athens, The Cube Athens, colab Workspace και Found.Ation ως χορηγούς του διαγωνισμού, αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία αναφορικά με τις παροχές που εξασφάλισαν στους νικητές του καθώς και στο κύρος και αγκάλιασμα του διαγωνισμού από το εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας. Οι παροχές αυτές συμπεριλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης και mentoring στις 8 πρώτες ομάδες του διαγωνισμού. 8 έκθεση πεπραγμένων ideatree Ιούλιος 2014

9 Τα δύο καλύτερα videos παρουσίασης των επιχειρηματικών προτάσεων έλαβαν τεχνολογικά δώρα της Sony Hellas και συγκεκριμένα: το πρώτο καλύτερο video έλαβε ένα Sony Xperia Tablet, ενώ τo δεύτερο καλύτερο video έλαβε την καινοτόμα κάμερα/φακό υψηλής ευκρίνειας για smartphones, Sony DSCQX10. Οι πρόσθετες παροχές στους νικητές του διαγωνισμού όμως δεν περιορίστηκαν στην στέγαση και το mentoring στους κορυφαίους συνεργατικούς χώρους. Μετά από κλήρωση, δόθηκαν σε τέσσερα μέλη των νικητριών ομάδων, τέσσερις υποτροφίες φοίτησης στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Athens Information Technology (AIT) και συγκεκριμένα δύο υποτροφίες για το Web Applications Diploma και δύο υποτροφίες για το Tech Mini MBA: Leading Strategic Innovation. Επιπλέον, μετά από συννενόηση για την διοργάνωσή του με την Ελληνική Επιχείρηση Προσωπικής Ανάπτυξης (ΕΛΕΠΑ), δόθηκε η δυνατότητα παρακολούθησης του ειδικά σχεδιασμένου για τους νικητές του διαγωνισμού «ideatree» σεμιναρίου με τίτλο "Effective Coaching: Το μονοπάτι για την προσωπική και επαγγελματική επιτυχία". Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στους χορηγούς επικοινωνίας του διαγωνισμού οι οποίοι εκτός από τη δημοσίευση όλων των σχετικών εξελίξεων γύρω από το διαγωνισμό, είχαν αναρτημένα τα επίσημα web banners με πληροφορίες σχετικές με τον διαγωνισμό σχεδόν καθόλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής προτάσεων. Οι χορηγοί επικοινωνίας του διαγωνισμού «ideatree» ήταν οι εξής: 9 έκθεση πεπραγμένων ideatree Ιούλιος 2014

10 4 Δημοσιότητα Ο διαγωνισμός «ideatree» είχε ισχυρή παρουσία στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, στα social media, καθώς και δική του ιστοσελίδα Η ιστοσελίδα του διαγωνισμού δέχθηκε περισσότερες από επισκέψεις από διαφορετικούς χρήστες από τη μέρα δημιουργίας της και μέχρι σήμερα. Ο διαγωνισμός είχε την επίσημη υποστήριξη 14 χορηγών επικοινωνίας οι οποίοι εκτός από τη δημοσίευση των δελτίων τύπου του διαγωνισμού είχαν σχεδόν καθόλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής προτάσεων στο διαγωνισμό αναρτημένα web banners με πληροφορίες σχετικές με τον διαγωνισμό. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού είχε την υποστήριξη και κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη των κοινοτήτων των μεγάλων ελληνικών συνεργατικών χώρων, Orange Grove, The Cube Athens, colab Workspace, Found.Ation, παράλληλα στο Hellenic Startup Association, στο Industry Disruptors, το AIT, στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, καθώς και στο Γραφείο Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Tα δελτία τύπου του διαγωνισμού στάλθηκαν και δημοσιεύτηκαν σε πάνω από 400 παραλήπτες και έκαναν την εμφάνισή τους σε όλες τις μεγάλες ηλεκτρονικές ενημερωτικές ιστοσελίδες, καθώς και σε ιστοσελίδες που αφορούν αποκλειστικά την νεανική- φοιτητική δραστηριότητα. Στον έντυπο τύπο η παρουσία του διαγωνισμού ήταν επίσης έντονη. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως υπήρξε συνέντευξη του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» καθώς και αναπαραγωγή της είδησης διεξαγωγής του διαγωνισμού στο μηνιαίο έντυπο ενημερωτικό newsletter της ιστοσελίδας karriera.gr. Αναφορικά με το τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό κομμάτι δημοσιότητας του διαγωνισμού τα στελέχη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ είχαν προσκλήσεις και μίλησαν σχετικά με τον διαγωνισμό σε ραδιοφωνικές εκπομπές από την Κρήτη μέχρι και την Μακεδονία, ενώ ο Διευθύνων Συμβούλος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της κας Μπουσδούκου στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ. Δημιουργήθηκαν προφίλ- σελίδες αποκλειστικά για τον διαγωνισμό στα κοινωνικά δίκτυα- facebook, twitter- με καθημερινές δημοσιεύσεις ειδήσεων σχετικών με τον διαγωνισμό και με συναφή θέματα επικαιρότητας. Η σελίδα του διαγωνισμού στο Facebook (ideatreegr) αριθμεί 753 μέλη και η σελίδα στο Twitter αριθμεί 92 μέλη. Η ανταπόκριση του κοινού στις δημοσιεύσεις στις σελίδες του διαγωνισμού στα κοινωνικά δίκτυα είναι ακόμα και σήμερα σημαντική με καθημερινή διάδραση των χρηστών. 10 έκθεση πεπραγμένων ideatree Ιούλιος 2014

11 Αποτελέσματα αναζήτησης στο Google για: Διαγωνισμός ideatree Μέσα αναφοράς διαγωνισμού ideatree στο διαδίκτυο Επισκέψεις ιστοσελίδας διαγωνισμού Επίσημοι χορηγοί επικοινωνίας διαγωνισμού Αποτελέσματα αναζήτησης στο Google για: Νικητές ideatree- Τελετή βράβευσης Περισσότερα από Περισσότερα από 400 Περισσότερες από Περισσότερα από Πίνακας 2 Facebook Page - ideatreegr: Εικόνα 2 11 έκθεση πεπραγμένων ideatree Ιούλιος 2014

12 Likes 753 Posts ανά ημέρα 2-3 ανά ημέρα Total reach fan page Πάνω από άτομα Ενεργή εμπλοκή και αναφορά από και σε χορηγούς, υποστηρικτές και αξιολογητές/μέντορες Καθημερινή Ενεργά εμπλεκόμενοι χρήστες Πάνω από 400 ανά εβδομάδα Πίνακας 3 Ακολουθούν γραφήματα που παραθέτουν στοιχεία σχετικά με την ηλικιακή κατανομή των επισκεπτών- μελών της σελίδας του διαγωνισμού στο facebook, το φύλο τους, καθώς και την πρόοδο των likes κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Γράφημα 5 12 έκθεση πεπραγμένων ideatree Ιούλιος 2014

13 Γράφημα 6 Twitter page Εικόνα 3 13 έκθεση πεπραγμένων ideatree Ιούλιος 2014

14 Followers 99 Tweets ανά ημέρα 2-3 Retweets και Favorites Πάνω από 100 Ενεργή εμπλοκή και αναφορά από και σε χορηγούς, υποστηρικτές και αξιολογητές/μέντορες Καθημερινή Πίνακας 4 Ενδεικτική παράθεση δελτίων τύπου και banners του διαγωνισμού ideatree στο διαδίκτυο: 14 έκθεση πεπραγμένων ideatree Ιούλιος 2014

15 Ενδεικτική παράθεση αναφορών του διαγωνισμού ideatree στα social media: 15 έκθεση πεπραγμένων ideatree Ιούλιος 2014

16 16 έκθεση πεπραγμένων ideatree Ιούλιος 2014

17 5 Αξιολογητές/Μέντορες Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό είχε το κύρος έμπειρων στελεχών της αγοράς, με έντονη δραστηριότητα στον χώρο της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας καθώς και υψηλή αποδοχή από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα προερχόμενοι από ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα της. Από την ανακοίνωση έναρξης του διαγωνισμού μέχρι και την τελετή βράβευσης η συνεισφορά τους ήταν καίρια στην επιτυχία του εγχειρήματος. Οι αξιολογητές/μέντορες του διαγωνισμού ideatree ήταν οι εξής: Αλεξόπουλος Σωτήρης, Head of Operations, Warply Ο κ. Αλεξόπουλος είναι Head of Operations στην εταιρεία Warply. Έχει έντονη και καθημερινή εμπειρία στον τομέα του σχεδιασμού και της εμπορικής προώθησης mobile applications. Βαΐτσας Κωνσταντίνος, Σύμβουλος καινοτομίας και αξιοποίησης τεχνολογίας Ο κ. Κωνσταντίνος Βαΐτσας ειδικεύεται στην προώθηση και αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών την υποστήριξη ΜΜΕ. Είναι σύμβουλος του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού δικτύου μεταφοράς τεχνολογίας Enterprise Europe Network επί σειρά ετών για την προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών και αναζήτηση συνεργασιών στο εξωτερικό, καθώς επίσης και για τη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών και εκδηλώσεων μεταφοράς τεχνολογίας. Έχει αναλάβει το ρόλο του IPR HelpDesk ambassador για την Ελλάδα και υποστηρίζει τις ΜΜΕ σε ότι αφορά τη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Έχει συντονίσει και διαχειριστεί σει ρά έργων για τη καινοτομία και την υποστήριξη ΜΜΕ στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7) και έχει οριστεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικό Σημείο Επαφής για τις προτεραιότητες Βιο- οικονομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη στο πλαίσιο του Horizon Ο κ. Βαΐτσας σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο University of Sunderland, Αγγλία και Τεχνολογία και Διαχείριση της Καινοτομίας (MSc) στο University of Sussex, SPRU (Social Policy Research Unit), Αγγλία καθώς επίσης έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένο σεμινάριο για τη καινοτομία και την αξιοποίηση τεχνολογιών στο Massachusetts Institute of Technology, HΠA. Βερβερίδης Νίκος, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του ελculture, Συνιδρυτής του Aephoria.net Ο κ. Νίκος Βερβερίδης δραστηριοποιείται στο πολιτιστικό επιχειρείν και συγκεκριμένα σε τομείς παραγωγής, διαφήμισης, και επικοινωνίας. Είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του ελculture, μιας πολυσύνθετης πλατφόρμας, η οποία παρέχει ψηφιακές καμπάνιες προβολής, καινοτόμες επικοινωνιακές στρατηγικές και περιεχόμενο για εκδηλώσεις όπως και για 17 έκθεση πεπραγμένων ideatree Ιούλιος 2014

18 διαδικτυακές και τηλεοπτικές πλατφόρμες. Εγχειρήματα του κ. Βερβερίδη, τα οποία αντικατοπτρίζουν το όραμά του για την κοινωνική ανάπτυξη μέσω της τέχνης και του πολιτισμού, είναι η διεθνής πλατφόρμα τέχνης και πολιτισμού στο Αιγαίου Aegeanale, το φεστιβάλ βίντεο και φωτογραφίας μέσω κινητού τηλεφώνου shoot_it, το Sol 'n Roll, ένα πρότζεκτ που βασίζεται σε μια ζωντανή μουσική περιοδεία στις γειτονιές της Αθήνας, το Swing Jazz Festival. Είναι ταμίας της συμβουλευτικής επιτροπής της ολλανδικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Biennial Foundation, μέλος της οργανωτικής επιτροπής της Athens Tedx Academy (GR), και μέλος του Pecha Kucha network για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, είναι συνιδρυτής του Aephoria.net, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει θερμοκοιτίδα εκκόλαψης για νεοφυείς επιχειρήσεις αναπτύσσοντας προϊόντα και υπηρεσίες που εξασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Βλάχου Μαρία, Διευθύντρια Πωλήσεων & Marketing Fereikos Helix Η κα. Μαρία Βλάχου γεννήθηκε πριν από 34 χρόνια στο Μαρούσι Αττικής, αλλά μεγάλωσε στην Κόρινθο. Σπούδασε Ξένες Γλώσσες και Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Federico II της Νάπολης στην Ιταλία. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Πορτογαλική διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο του Πόρτο και Μίνιου Μπράγκα στην Πορτογαλία και είναι υποψήφια Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας. Μιλάει 9 γλώσσες. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, υπήρξε υπότροφος και αριστούχος από όλα τα πανεπιστήμια. Εργάστηκε στις Βρυξέλλες ως μεταφράστρια της Ευρωπαϊκής και Οικονομικής Επιτροπής, όπως επίσης και ως υπεύθυνη συνεδριακού τουρισμού για την Ευρώ πη στην Ελλάδα. Από το 2010 είναι Διευθύντρια πωλήσεων & Marketing της εταιρίας Fereikos - Helix. Το 2011 ξεκίνησε μια νέα σειρά τυποποιημένων προϊόντων σαλιγκαριών με την επωνυμία Φερέοικος Γεύσεις η οποία βραβεύθηκε για την συσκευασία της. Το 2009 η εταιρία Fereikos Helix, της οποίας είναι συνιδιοκτήτρια, βραβεύτηκε με το «Χρυσό Σαλιγκάρι» ως η καλύτερη εταιρία στον κόσμο από το Διεθνές Ινστιτούτο Σαλιγκαροτροφίας. Το 2011 έλαβε το Διεθνές Βραβείο Σαλιγκαροτροφίας για το συνολικό της έργο και το βραβείο Young entrepreneur of the year από τον Sir Στέλιο Χατζηιωάννου. Παράλληλα, η συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus for Young Entrepreneurs ως Host entrepreneur χρησιμοποιείται ως ιστορία επιτυχίας από πολλά ελληνικά συνέδρια startup, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεις και Βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2013 η κα. Βλάχου έγινε μέλος στο παγκόσμιο δίκτυο της Endeavor, το πιο αποκλειστικό δίκτυο επιχειρηματιών στον κόσμο και έχει συμπεριληφθεί στη λίστα 40 κάτω των 40 Fortune στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Young Leaders, με τίτλο "40 κάτω των 40". Είναι μέντορας επιχειρηματικότητας για το startup Greece καθώς και μέλος των Σ.Ε.Γ.Ε. (Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος), Young Leaders of Greece, ΕΣΥΝΕ (ομοσπονδία Ελληνικών συνδέσμων Νέων επιχειρηματιών), business, European Women s Lobby, μέλος στην ομάδα εργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και συμμετέχει σε παγκόσμια συνέδρια και αφιερώματα στην ελληνική και ξένη τηλεόραση. 18 έκθεση πεπραγμένων ideatree Ιούλιος 2014

19 Γεραγωτέλλης Γιάννης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος KiNNO Consultants LTD Ο κ. Ιωάννης Γεραγωτέλλης είναι Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρία KNOWLEDGE and INNOVATION CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (ΚiNNO Consultants Ltd) και διαθέτει 20ετή εμπειρία στον κλάδο των συμβούλων επιχειρήσεων καθώς και στον ιδιωτικό και ερευνητικό τομέα. Εξειδικεύεται στην ενίσχυση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας σε Ελλάδα και εξωτερικό υποστηρίζοντας τη σύσταση επιχειρηματικών προσπαθειών και παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη σε ΜΜΕ και επιχειρηματίες με έμφαση τις νέες τεχνολογίες. Ολοκλήρωσε τις σπουδές στο τμήμα Πληροφορικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1993 και το μεταπτυχιακό του Δίπλωμα στην Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας, στο Πανεπιστήμιο του Sussex / SPRU (Ηνωμένο Βασίλειο) ενώ παρακολουθεί Executive Courses σχετικά με τη Στρατηγική και την Καινοτομία στο ΜΙΤ (ΗΠΑ). Η εργασιακή του εμπειρία περιλαμβάνει τη λειτουργία της ερευνητικής μονάδας ESTRANET (Επιχειρηματικές Στρατηγικές των Νέων Τεχνολογιών) στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου καθώς και την ίδρυση και λειτουργία της εταιρείας spin- off ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ. Επίσης, ο κος Γεραγωτέλλης εργάστηκε ως Σύμβουλος Καινοτομίας σε εταιρίες συμβούλων και ως στέλεχος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού σε πολυεθνική στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως Υπεύθυνος Έργων σε πληθώρα ευρωπαϊκών έργων που υποστηρίζουν την καινοτομία, τη μεταφορά τεχνολογίας, την αξιοποίηση της έρευνας και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η εμπειρία του μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών mentoring, coaching και capacity building σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και στελέχη σε τομείς όπως αγροδιατροφικός τομέας, ενέργεια, περιβάλλον, μεταφορές, ναυτιλία και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Γεωργιλή Αρετή, Διευθύνουσα Σύμβουλος Black Hole, Ιδιοκτήτρια Free Thinking Zone Η κα. Αρετή Γεωργιλή είναι επαγγελματίας της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων τα τελευταία 23 χρόνια, σην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Yπήρξε Γενική Διευθύντρια της εταιρείας στρατηγικής και επικοινωνίας CIVITAS Global για τη Βουλγαρία και Ρουμανία καθώς και διευθύντρια επικοινωνίας της CITROEN HELLAS. Είναι ιδιοκτήτρια του concept βιβλιοπωλείου Free Thinking Zone που ξεκίνησε τη λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2011 στην Αθήνα και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας δημοσίων σχέσεων Black Hole στα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτικό μέλος και αν. μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων(Hellenic Start Up Association). Επίσης είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και Υπεύθυνη για θέματα Πολιτισμού της 'Δράσης". 19 έκθεση πεπραγμένων ideatree Ιούλιος 2014

20 Γιοβανόφ Γρηγόρης, Καθηγητής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Athens Information Technology (ΑΙΤ) Ο Δρ. Γρηγόρης Γιοβανώφ είναι καθηγητής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας και πρώην Αναπληρωτής Πρύτανης του Athens Information Technology (ΑΙΤ). Από τον Απρίλιο 2008 έως τον Ιούνιο του 2009, ο κος Γιοβανώφ διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Hellas Online. Στο ΑΙΤ ο Δρ. Γιοβανώφ είναι επικεφαλής ερευνητικής ομάδας για την μελέτη της Στρατηγικής Διαχείρισης της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα εκτελεί χρέη Ακαδημαικού Διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος για την «Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τεχνολογίας και Επιχειρηματικότητας» («Management of Business, Innovation & Technology MBIT). Η επαγγελματική του καριέρα εκτός απο την ακαδημαϊκή πτυχή περιλαμβάνει και μία εικοσαετή θητεία ερευνητικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στην βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας στην ευρύτερη περιοχή Ασίας- Ειρηνικού, οπου έχει εργαστεί μεταξύ άλλων στα ερευνητικά εργαστήρια της Eastman Kodak και Hewlett- Packard. Επίσης έχει ηγηθεί της ανάπτυξης πολλών βραβευμένων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για την αγορά του DVD και των ευρυζωνικών επικοινωνιών ως συν- ιδρυτής και διευθυντικό στέλεχος σε δύο startup εταιρείες στo Silicon Valley. Ο Δρ. Γιοβανώφ αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και έλαβε το Ph.D. του από το University of Southern California, Los Angeles, CA. Είναι Senior Member του IEEE Communications Society και κάτοχος τεσσάρων US και ευρωπαϊκών πατέντων σε συστήματα πολυμέσων. Το βιογραφικό του αναφέρεται στις επαγγελματικές λίστες του Lexington s Who s Who and the Marquis Who s Who in the World. Δραγανίδης Φώτης, Γενικός Διευθυντής Κέντρου Καινοτομίας Microsoft O κ. Φώτης Δραγανίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το Πήρε το διδακτορικό του από την σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και είναι κάτοχος MBA από το ίδιο πολυτεχνείο. Από το 2000 εργάζεται στην Microsoft Ελλάς και επί του παρόντος ασκεί τα καθήκοντα του ως Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Καινοτομίας της Microsoft. Το Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft ιδρύθηκε το 2008 και υποστηρίζει φοιτητές και επιχειρηματίες στην υλοποίηση καινοτόμων λύσεων με τη χρήση λογισμικού. Καλαβρός-Γουσίου Δημήτρης, Ιδρυτής TEDxAthens, Συνιδρυτής Nest Media, Found.ation Ο Δημήτρης Καλαβρός- Γουσίου είναι νέος επιχειρηματίας, ιδρυτής του TEDxAthens και συνιδρυτής της Nest Media και του Found.ation, ενώ νέου co- working place στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει Νομικά στο University of Kent ενώ συνέχισε τις σπουδές του στο Queen Mary University of London με ειδίκευση το Δίκαιο του Διαδικτύου και των Τηλεπικοινωνιών. Ο Δημήτρης έχει ιδρύσει το Away.gr (Online Media για την Τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα), το TEDxAthens (Πλατφόρμα εκδηλώσεων και άλλων δράσεων με στόχο τη 20 έκθεση πεπραγμένων ideatree Ιούλιος 2014

21 διάδοσης καινοτόμων ιδεών), ενώ συνεργάζεται με το TechCrunch Europe, στο οποίο αρθρογραφεί για ελληνικές τεχνολογικές εταιρίες. Από τον Ιούνιο του 2011, συνεργάζεται και με την γερμανική τεχνολογική επενδυτική εταιρεία HackFwd, από τον ρόλο του Referrer για την Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Καπετανάκης Σπύρος, Ιδρυτής CoLab O κ. Σπύρος Καπετανάκης είναι απόφοιτος θετικών επιστημών και τα τελευταία δέκα χρόνια ασχολείται ενεργά με την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στο χώρο της πληροφορικής. Ιδρυτής του πρώτου συνεργατικού χώρου στην Ελλάδα "CoLab", έχει συμμετάσχει σε διάφορα Startup και λειτουργεί ως σύμβουλος σε νέες επιχειρηματικές προσπάθειες. Μέλος επί τιμή στο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων. Με συμμετοχή σε έργα πληροφορικής ως PM αναλαμβάνοντας την οργάνωση ομάδων έργου για την δημιουργία και ανάπτυξη web λύσεων, είτε για web application είτε για ανάπτυξη και παρακολούθηση εταιριών ενεργειών στα κοινωνικά δίκτυα. Συνέβαλε ενεργά στην Ελληνοποίηση και προώθηση του vtiger CRM, λύσης ανοικτού κώδικα για την ενσωμάτωση CRM τακτικών σε μικρομεσαίες εταιρείες. Κατσάνος Χρήστος, Εκτελεστικός Διευθυντής DKG GROUP Ο κ. Χρήστος Κατσάνος είναι Γεωπόνος με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τις Διαπραγματεύσεις. Ασχολείται με τον κλάδο των τροφίμων μέσω των Υδροπονικών θερμοκηπίων πάνω από 20 έτη. Είναι Executive Director του DKG GROUP με δραστηριοποίηση στις Βαλκανικές και τις χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Έχει συμβάλλει έντονα στην είσοδο του branding στον αγροτικό χώρο από το 1992, με συμμετοχή σε αρκετά επώνυμα προϊόντα εντός κι εκτός Ελλάδας. Εκτός από τη Συμβουλευτική, ασχολείται με κάθετους υδροπονικούς κήπους, urban/city farming, την εκπαίδευση μέσω του IRTC, τη διοίκηση Οργανισμού Διαχείρισης Φήμης προϊόντων, start ups και το Portal υδροπονίας Κόρακας Παναγιώτης, Συνιδρυτής greeceandgrapes.com Ο κ. Παναγιώτης Κόρακας είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Ασχολείται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, και συγκεκριμένα, με την εμπορία Ελληνικών οίνων και αποσταγμάτων, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος Η δραστηριότητα του αυτή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του Στον τομέα αυτό μεταπήδησε από τον τραπεζικό χώρo, από τον οποίο ξεκίνησε η επαγγελματική του σταδιοδρομία. Από το 2000 ως και το 2005 εργαζόταν στην Εγνατία Τράπεζα στο Τμήμα Ανασχεδιασμού Εργασιών. Στη συνέχεια, βρέθηκε στην Credicom Εμπορική Τράπεζα, στην οποία παρέμεινε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2013 ως Δ/ντής του Τμήματος Ανάπτυξης 21 έκθεση πεπραγμένων ideatree Ιούλιος 2014

22 Εφαρμογών. Αποφοίτησε από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος (Deree) και είναι κάτοχος Bachelor στο CIS.Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και διαχείρισης έργων.ο Παναγιώτης Κόρακας ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Κοσμίδης Θάνος, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος CareAcross Ο κ. Θάνος Κοσμίδης έχει τίτλους σπουδών από το Imperial College (UK) και το Carnegie Mellon University (USA), ενώ έχει παρακολουθήσει κύκλους μαθημάτων του MIT Sloan School of Management (USA). Εργάστηκε στην Αγγλία στην επενδυτική τράπεζα UBS, καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών Verizon. Μετά από 10 χρόνια σπουδών και εργασίας στο εξωτερικό, επέστρεψε στην Ελλάδα και εργάστηκε στις εταιρείες WIND & COSMOTE, συμπληρώνοντας 12ετή επαγγελματική πορεία στο χώρο της τεχνολογίας, με πιο πρόσφατο ρόλο αυτόν του υποδιευθυντή στο τμήμα Στρατηγικού Εμπορικού Σχεδιασμού της COSMOTE. Είναι συνιδρυτής & CEO της CareAcross, μιας digital health start- up που εστιάζει στον καρκίνο. Λιβιεράτος Αντώνης, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας στην Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου Ο Δρ. Αντώνης Λιβιεράτος εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρηματικότητας στην Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ως σύμβουλος στρατηγικής για καινοτόμες επιχειρήσεις. Επίσης, διδάσκει το μάθημα της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων ως εντεταλμένος διδασκαλίας στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Απέκτησε το διδακτορικό του στην καινοτομία και την στρατηγική των επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Universite Paris Sud 11, το μεταπτυχιακό του (DESS) στη Διοίκηση Καινοτομίας και Τεχνολογίας από το Πανεπιστήμιο Universite Paris Dauphine 9 ενώ έλαβε το Πτυχίο του στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μαύρος Κωνσταντίνος, Διευθύνων Σύμβουλος Seed Innovative Ο κ. Κωνσταντίνος Μαύρος διαθέτει σημαντική εμπειρία στους τομείς της επιχειρηματικής χρηματοδότησης, των τραπεζικών υπηρεσιών και την αγοράς ενέργειας. Η ευρεία επαγγελματική του εμπειρία ξεκίνησε στην τράπεζα Societe Generale και αργότερα συνεργάστηκε με την Renault VI στις Βρυξέλλες, τον όμιλο της Ιντρακόμ στην Αθήνα, την Ολυμπιακή Κοινοπραξία PINS στην Ολυμπιάδα της Αθήνας, την Positive Energy και τη Sense One Technologies στο Λονδίνο, σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Σήμερα, ο Κωνσταντίνος είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Seed Innovative στο Λονδίνο, με δραστηριότητα σε επενδύσεις τεχνολογίας και σταθερού εισοδήματος (fixed income). Ο κ. Μαύρος είναι 22 έκθεση πεπραγμένων ideatree Ιούλιος 2014

23 κάτοχος πτυχίου MSc στα Χρηματοοικονομικά από το Imperial College του Λονδίνου και έχει παρακολουθήσει με επιτυχία υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά προγράμματα, για ανώτερα διοικητικά στελέχη, στο Πανεπιστήμιο Harvard των ΗΠΑ. Είναι ενεργό μέλος σε επιχειρηματικούς συνδέσμους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (CEO Clubs Athens Chapter Advisory Board member, Imperial College AAB, Economists Association in Greece, EO Athens και άλλους) και δίδει διαλέξεις ως επισκέπτης λέκτορας σε διεθνές πρόγραμμα MBA. Μαυροσκότης Κωνσταντίνος, Iδρυτής AROMA Fresh Herbs Ο κ. Κωνσταντίνος Μαυροσκότης γεννήθηκε το 1974 στην Αθήνα. Αποφοίτησε το 1992 από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα και συνέχισε τις σπουδές του στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμμετείχε στη σύνταξη μελετών αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης (landscaping) μεγάλων εθνικών έργων. Το 1997 ίδρυσε την επιχείρηση Φυτώρια Μαυροσκότη, που αποτέλεσε τη συνέχεια της οικογενειακής δραστηριότητας στην επιχειρηματική ανθοκομία και στον κλάδο του Αστικού Πρασίνου. Η εταιρεία εξελίχθηκε μέσα σε 10 χρόνια στη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής φυτών στην Ελλάδα και σε μια από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των Ολυμπιακών αγώνων του 2004, συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς και υπήρξε από τους βασικότερους προμηθευτές σε φυτικό υλικό, για την κάλυψη των αναγκών διαμόρφωσης της πόλης. Το 2005 η επιχειρηματική δραστηριότητα επεκτάθηκε και στον τομέα των τροφίμων έναν πιο εξωστρεφή τομέα και κυρίως στην παραγωγή, τυποποίηση και διακίνηση φρέσκων προϊόντων, με έμφαση στην παραγωγή φρέσκων αρωματικών φυτών με το brand «Άρωμα». Το 2012 επεκτάθηκε στην τυποποίηση και διακίνηση gourmet Ελληνικών προϊόντων με προορισμό τη διεθνή αγορά και επιλέχθηκε από το State Department να εκπροσωπήσει την Ελλάδα συμμετέχοντας στο International Visitor Leadership Program A new beginning, μια πρωτοβουλία του Προέδρου Barack Obama για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. στο Association of Medicinal and Aromatic Plants of Greece, μέντορας στον Ελληνικό Οργανισμό Ι for U mentoring network for empowering young women entrepreneurs, καθώς και μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Επιχειρηματιών Entrepreneurs Organization και ιδρυτικός Πρόεδρος του Ελληνικού chapter αυτού του Οργανισμού. Μεσσήνης Σταύρος, Συνιδρυτής The Cube Athens Ο κ. Σταύρος Μεσσήνης, ήταν ένας από τους ιδρυτές του colab,του πρώτου συνεργατικού χώρου εργασίας στην Αθήνα και πλέον είναι συνιδρυτής του συνεργατικού χώρου The Cube Athens. Είναι μέλος της παγκόσμιας ομάδας Facilitators του Startup Weekend που διοργανώνει εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας σε διάφορες πόλεις σε όλο τον κόσμο. Έχει παρουσιάσει το Startup Weekend στην Κολωνία, στην Τζέντα, στο Κισινάου, στην Αθήνα και στη Λευκωσία. Ο κ. Μεσσήνης είναι μέλος του Advisory Board στο Hellenic Start- up Association. Επίσης πρόσφατα ίδρυσε το Foundersmeal, το οποίο είναι ένα 23 έκθεση πεπραγμένων ideatree Ιούλιος 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

Επανεκκινώντας. την ανάπτυξη. Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. www.aenergyinvestments.gr

Επανεκκινώντας. την ανάπτυξη. Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. www.aenergyinvestments.gr Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ) Επανεκκινώντας την ανάπτυξη Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα 20-21 IANOYAΡΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL www.aenergyinvestments.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασάτος Τάσος Βέττας Νικόλαος Βλάχος Γιώργος Βλάχου Παρασκευή Γιαννακούρου Γεωργία

Αναστασάτος Τάσος Βέττας Νικόλαος Βλάχος Γιώργος Βλάχου Παρασκευή Γιαννακούρου Γεωργία Αναστασάτος Τάσος: Eίναι Senior Economist της Eurobank. Είναι κάτοχος διδακτορικού από το University of Warwick (UK) στα Χρηματοοικονομικά και τα Διεθνή Νομισματικά Οικονομικά, μεταπτυχιακού (M.Sc., Warwick)

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμοί 2-3 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 4 Aναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Mega Trends: τι αλλάζει στους όρους του παιχνιδιού

10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Mega Trends: τι αλλάζει στους όρους του παιχνιδιού ΠΕΜΠΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ METROPOLITAN HOTEL ATHENS Η ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Mega Trends: τι αλλάζει στους όρους του παιχνιδιού 2024 ΜΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ SUPPLY

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ. Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης. Όλγα Λατουσάκη C A R EER D AY. 2 0 Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ 2 0 1 2

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ. Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης. Όλγα Λατουσάκη C A R EER D AY. 2 0 Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ 2 0 Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ 2 0 1 2 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ C A R EER D AY Όλγα Λατουσάκη Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης Χάρις Παππά ΗΜΕΡΑ Σ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 Πληροφορίες Επικοινωνίας Τμήμα Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητό νέο μέλος της μεγάλης μας εκπαιδευτικής «οικογένειας»,

Αγαπητό νέο μέλος της μεγάλης μας εκπαιδευτικής «οικογένειας», > page _ 2 Αγαπητό νέο μέλος της μεγάλης μας εκπαιδευτικής «οικογένειας», Σε καλωσορίζουμε στο σύγχρονο κόσμο του ΙΕΚ ΞΥΝΗ. Όπως ήδη γνωρίζεις, το ΙΕΚ ΞΥΝΗ εμπεριέχει σε κάθε του κύτταρο όλη την εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ό,τι ονομάζουμε τέχνη και το θαυμάζουμε ως ποικιλία μορφών μέσα στην ιστορία έχει ως πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

GREEK EXPORTS FORUM 2013 1

GREEK EXPORTS FORUM 2013 1 GREEK EXPORTS FORUM 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 GREEK EXPORTS CONFERENCE 2013 4 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 6 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ B2B MEETINGS WITH BUYERS 11 GREEK EXPORTS AWARDS 2013 12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης

Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης CAREER DAY ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης 7 Φεβρουαρίου 2011 ΗΜΕΡΑ Σ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 7 Φεβρουαρίου 2011 Οι Διευθύνσεις των Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες

Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Έργο: Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Ανερχόμενοι επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΑΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ Δείτε τί κρύβεί το εξώφύλλο & κατεβαστε εκδοσείσ τού ΠανεΠίστήμίού στο κίνήτο σασ Κατεβάστε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011 ICAP GROUP Α.Ε. Ανάδοχος: ICAP GROUP A.E. [Επιλογή ημερομηνίας] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011 ΕΘΝΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΏ Ι.ΜΕΤ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

business technology news

business technology news Νέα προγράμματα προϋπολογισμού 53 εκ. ευρώ για το 2010 από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», παρουσίασε πρόσφατα σε συνέντευξη τύπου, η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Awards 2013. www.businessitawards.gr

Awards 2013. www.businessitawards.gr Awards B u s i n e s s I. T. E x c e l l e n c e www.businessitawards.gr Με τη Συνεργασία Με την Υποστήριξη Επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών αξιοποίησης των τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για τη Γιορτή των Γραμμάτων, «μία διοργάνωση του

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα