Economics Weekly Alert

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Economics Weekly Alert"

Transcript

1 Economics Weekly Alert 27 Μαρτίου 2015 Καταθέσεις - άνεια - Ανεργία Αυτή τη βδομάδα δημοσιεύτηκαν σημαντικά στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις καταθέσεις και τα δάνεια, την απασχόληση και την ανεργία, το λιανικό και χονδρικό εμπόριο καθώς και τον δείκτη τιμών κατασκευαστικών υλικών. Καταθέσεις στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα Σύμφωνα με νέα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, προσαρμοσμένα ως προς τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 163,4 εκ. έναντι μείωσης 293,4 εκ. τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη θα απελευθερώσει, την επόμενη τριετία, τουλάχιστον 315 δις. για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην πραγματική οικονομία ( ). Το Σχέδιο προβλέπει μια έξυπνη κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης όπου κάθε ευρώ δημοσίου χρήματος θα χρησιμοποιείται για να κινητοποιεί πρόσθετες ιδιωτικές επενδύσεις, χωρίς να δημιουργεί νέο χρέος. Άγγελος Γρηγοριάδης Πρόεδρος Τάσος Γιασεμίδης ιοικητικός Σύμβουλος Γεωργία Μούσκου Advisor ΙΙ Χωρίς να ληφθεί υπόψη η συναλλαγματική ισοτιμία, οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 38,3 εκ. τον δεύτερο μήνα του 2015 έναντι αύξησης 395,4 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Οι συνολικές καταθέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ανήλθαν στα 46,48 δις από 46,52 δις τον Ιανουάριο του 2015 και 46,4 δις τον περσινό Φεβρουάριο. Οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 3,8% σε ετήσια βάση έναντι μείωσης 4,1% τον Ιανουάριο του 2015 και μείωσης 20,1% τον Φεβρουάριο του Οι καταθέσεις των Κυπρίων μειώθηκαν στα 32,23 δις από 32,38 δις τον προηγούμενο μήνα και 32,30 δις τον δεύτερο μήνα του Οι καταθέσεις κατοίκων τρίτων χωρών αυξήθηκαν στα 12,12 δις από 12,09 δις τον προηγούμενο μήνα. Τον Φεβρουάριο του

2 2014 ανέρχονταν στα 11,9 δις. Οι καταθέσεις των κατοίκων των υπόλοιπων χωρών της ευρωζώνης που περιλαμβάνουν και την Ελλάδα αυξήθηκαν στα 2,12 δις από 2,06 δις τον Ιανουάριο του 2015 και 2,2 δις τον αντίστοιχο περσινό μήνα (Πηγή: άνεια στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα Την ίδια ώρα που σημειώνεται μείωση στις καταθέσεις, παρατηρείται αύξηση στην παραχώρηση δανείων. Τα δάνεια σε ετήσια βάση προς κατοίκους Κύπρου αυξήθηκαν κατά 0,7% τον Φεβρουάριο του 2015 από αύξηση 0,4% τον Ιανουάριο. Τον Φεβρουάριο του 2014 μειώθηκαν κατά 7%. Τα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν τον δεύτερο μήνα του 2015 κατά 3,3% έναντι μείωσης 3,7% τον προηγούμενο μήνα ενώ στα στεγαστικά δάνεια η μείωση ανήλθε στο 2,3% από 2,4%. Όσον αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια, αυξήθηκαν κατά 0,4% έναντι αύξησης 0,2% τον πρώτο μήνα του Το σύνολο των χορηγήσεων στο σύστημα ανήλθε τέλος Φεβρουαρίου του 2015 στα 64,6 δις από 64,8 δις τον Ιανουάριο και 63 δις τον Φεβρουάριο του 2014 (Πηγή: Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη Το Σχέδιο στηρίζεται σε τρεις κύριους άξονες: τη δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), εγγυημένoυ με δημόσιο χρήμα, για την πραγματοποίηση πρόσθετων επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 315 δις κατά την επόμενη τριετία ( ) την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου διαύλου έργων σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα βοήθειας, ώστε οι επενδύσεις να κατευθύνονται εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο τη διαμόρφωση ενός φιλόδοξου χάρτη πορείας με στόχο να γίνει η Ευρώπη πιο ελκυστική για επενδύσεις και να αρθούν τα κανονιστικά εμπόδια. Το Επενδυτικό Σχέδιο θα απελευθερώσει, την επόμενη τριετία, τουλάχιστον 315 δις για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην πραγματική οικονομία ( ). Το Σχέδιο προβλέπει μια έξυπνη κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης όπου κάθε ευρώ δημοσίου χρήματος θα χρησιμοποιείται για να κινητοποιεί πρόσθετες ιδιωτικές επενδύσεις, χωρίς να δημιουργεί νέο χρέος. Ένα νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα συγκροτηθεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Θα στηρίζεται σε μια εγγύηση 16 δις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και ποσό 5 δις που θα δεσμευθεί να διαθέσει η ΕΤΕπ. Βάσει συνετών προβλέψεων που στηρίζονται στην πείρα του παρελθόντος, το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα του Ταμείου θα είναι 1:15. Με άλλα λόγια, για κάθε ευρώ δημοσίου χρήματος που κινητοποιείται μέσω του

3 Ταμείου θα πραγματοποιούνται επενδύσεις περίπου 15, οι οποίες δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί διαφορετικά. Το Ταμείο θα εστιάζει στην πραγματοποίηση επενδύσεων σε υποδομές, ιδίως στα ευρυζωνικά και ενεργειακά δίκτυα, καθώς και σε υποδομές μεταφορών σε βιομηχανικά κέντρα στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε ΜμΕ και σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η δημιουργία του Ταμείου, ως μέρους της υπάρχουσας δομής του ομίλου ΕΤΕπ, θα επιτρέψει τη γρήγορη συγκρότησή του την άνοιξη του Το Ταμείο μπορεί να κινητοποιήσει πάνω από 315 δις ευρώ πρόσθετης χρηματοδότησης την περίοδο Στόχος είναι να αρχίσει να λειτουργεί το Ταμείο μέχρι τα μέσα του Χάρη στο Επενδυτικό Σχέδιο θα καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας με τη δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου βιώσιμων έργων σε επίπεδο ΕΕ και την παροχή της απαραίτητης τεχνικής βοήθειας για τη διευκόλυνση της επιλογής και διάρθρωσης έργων και για τη χρήση πιο καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων. Τα κράτη μέλη παρέχουν ήδη στην κοινή ειδική ομάδα Επιτροπής- ΕΤΕπ, που συγκροτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014, καταλόγους έργων που επιλέγονται με βάση τρία βασικά κριτήρια: έργα με προστιθέμενη αξία ΕΕ για τη στήριξη των στόχων της ΕΕ οικονομική βιωσιμότητα και αξία προτεραιότητα σε έργα υψηλής κοινωνικοοικονομικής απόδοσης έργα που μπορούν να ξεκινήσουν το αργότερο μέσα στην επόμενη τριετία, δηλαδή με εύλογη προσδοκία για κεφαλαιουχικές δαπάνες την περίοδο Το Επενδυτικό Σχέδιο θα περιλαμβάνει επίσης έναν χάρτη πορείας για την άρση τομεακών κανονισμών που εμποδίζουν τις επενδύσεις (Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Ελληνική νομοθεσία για επιβολή φόρου ύψους 26% Η Ελληνική νομοθεσία αναφορικά με τις Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας (αρ. 4321/2015) περιλαμβάνει διάταξη που προβλέπει μεταξύ άλλων ότι όποια ελληνική επιχείρηση αγοράσει προϊόντα από μια εταιρεία στην Κύπρο, την Βουλγαρία, ή την Ιρλανδία, χώρες στις οποίες δηλαδή ισχύει προνομιακό φορολογικό καθεστώς σε σχέση με την Ελλάδα, δηλαδή έχουν φορολογικό συντελεστή κάτω του 13%, θα υποχρεώνεται στην καταβολή φόρου 26% επί της δαπάνης (Πηγή: Το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Είναι κατά το χρόνο έκδοσης του παραστατικού ή κατά το χρόνο διενέργειας της συναλλαγής φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο, β) Είναι κατά το χρόνο έκδοσης του παραστατικού ή κατά το χρόνο διενέργειας της συναλλαγής φορολογικός κάτοικος σε κράτος που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, (δηλ. ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το 50% του συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (26%) που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας),

4 δεν επιτρέπεται να αφαιρεθεί για φορολογικούς σκοπούς. Για τις πιο πάνω περιπτώσεις, προκειμένου ο φορολογούμενος να μην εμπίπτει στη μη έκπτωση της δαπάνης, θα πρέπει να καταβάλει παρακρατούμενο φόρο που προκύπτει από τον ισχύοντα στην Ελλάδα φορολογικό συντελεστή φόρου εισοδήματος για επιχειρηματική δραστηριότητα επί του συνόλου της εν λόγω δαπάνης. Εφόσον, εντός τριμήνου από τη συναλλαγή, ο φορολογούμενος αποδείξει ότι πρόκειται περί συνήθους συναλλαγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς, θα επιστρέφεται αζημίως για το ημόσιο ο παρακρατηθείς φόρος στον φορολογούμενο. Απασχόληση και ανεργία Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού υναμικού για το τέταρτο τρίμηνο του 2014, ο αριθμός των εργαζομένων ανερχόταν στις άτομα (άνδρες και γυναίκες ) και ο αριθμός των ανέργων στις χιλιάδες άτομα (άνδρες και γυναίκες ). Το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας ετών ήταν 68,4% (άνδρες 71,9% και γυναίκες 65,2%) σημειώνοντας αύξηση από το προηγούμενο τρίμηνο του 2014 (67,9%) και από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 (67,0%). Το ποσοστό ανεργίας ανερχόταν σε 16,0% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 16,9% και γυναίκες 15,1%) παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο του 2014 (16,0%) και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 (16,0%). Επίσης το ποσοστό ανεργίας για τους νέους ετών ήταν 33,7% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο του 2014 (33,4%) και σημειώνοντας μείωση από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 (39,4%). Για ολόκληρο το 2014 το ποσοστό της ανεργίας ήταν 16,1% σε σύγκριση με 15,9% το 2013 (Πηγή: CYSTAT). Λιανικό Εμπόριο Ο είκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το μήνα εκέμβριο 2014 ανήλθε στις 102,1 μονάδες (βάση 2010=100), παρουσιάζοντας αύξηση 23,6% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο Σε σύγκριση με τον εκέμβριο 2013 ο είκτης παρουσίασε μείωση 4,7%. Για την περίοδο Ιανουαρίου- εκεμβρίου 2014, ο είκτης σημείωσε αύξηση 0,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ο είκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το μήνα Ιανουάριο 2015 έφτασε στις 76,0 μονάδες και παρουσίασε μείωση 25,6% σε σύγκριση με τον εκέμβριο Για τον Ιανουάριο 2015 ο είκτης προκαταρκτικά υπολογίζεται ότι σημείωσε μείωση 0,8% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του Παράλληλα, ο είκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το μήνα εκέμβριο 2014 ανήλθε στις 103,2 μονάδες (βάση 2010=100), παρουσιάζοντας αύξηση 29,3% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο Σε σύγκριση με τον εκέμβριο 2013 ο είκτης παρουσίασε μείωση 0,7%. Για την περίοδο Ιανουαρίου- εκεμβρίου 2014 ο είκτης παρουσίασε αύξηση 2,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ο είκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το μήνα Ιανουάριο 2014 μειώθηκε

5 κατά 25,1% και έφτασε στις 77,3 μονάδες σε σύγκριση με τον εκέμβριο Για τον Ιανουάριο 2015 ο είκτης προκαταρκτικά υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 2,8% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2014 (Πηγή: CYSTAT). είκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών Ο είκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για το μήνα Φεβρουάριο 2015 ανήλθε στις 103,86 μονάδες (με βάση 2010=100,00), σημειώνοντας μείωση της τάξης του 0,61% σε σχέση με τον Ιανουάριο Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015, ο δείκτης σημείωσε μείωση της τάξης του 1,28% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 (Πηγή: CYSTAT). Χονδρικό Εμπόριο Ο είκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου εκτός από το Εμπόριο Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών για την περίοδο Οκτωβρίου- εκεμβρίου 2014 μειώθηκε κατά 4,8% και έφτασε στις 84,9 μονάδες (βάση 2010=100), σε σύγκριση με 89,2 μονάδες την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου Για την περίοδο Ιανουαρίου- εκεμβρίου 2014 ο είκτης σημείωσε μείωση 2,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 (Πηγή: CYSTAT). Οικονομικό κλίμα Όπως δημοσιεύει το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου το οικονομικό κλίμα παρουσίασε το Μάρτιο του 2015 οριακή επιδείνωση σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, γεγονός που οφείλεται, σε χειροτέρευση του κλίματος στο λιανικό εμπόριο καθώς και ανάμεσα στους καταναλωτές. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΚΟΕ, ο είκτης Οικονομικής Συγκυρίας ( ΟΣ) μειώθηκε το Μάρτιο κατά 0,2 μονάδες σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του Από το Μάιο 2014 ο ΟΣ κινείται ελαφρώς πάνω από το μακροχρόνιο μέσο όρο του (δηλ. 100 μονάδες), ενώ η πραγματική οικονομία συνεχίζει να βρίσκεται σε ύφεση. Η πτώση στο επιχειρηματικό κλίμα στο λιανικό εμπόριο σχετίζεται με πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις για τις πωλήσεις το επόμενο τρίμηνο, ενώ η υποχώρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών προήλθε κυρίως από πιο αρνητικές εκτιμήσεις σχετικά με την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους αλλά και της Κύπρου κατά τους επόμενους 12 μήνες. Συγκριτικά με το Φεβρουάριο, περισσότεροι καταναλωτές παρατήρησαν αυξήσεις στις τιμές τους τελευταίους 12 μήνες και ταυτόχρονα περισσότεροι αναμένουν ότι οι τιμές τους επόμενους 12 μήνες θα αυξηθούν. Το Μάρτιο σημειώθηκε επιδείνωση στις αξιολογήσεις για την καταλληλότητα της τρέχουσας περιόδου για μεγάλες αγορές, ενώ οι προθέσεις των καταναλωτών για τέτοιες αγορές τους επόμενους 12 μήνες βελτιώθηκαν.

6 Περισσότεροι καταναλωτές σε σχέση το Φεβρουάριο χαρακτηρίζουν την τρέχουσα περίοδο ως ακατάλληλη για αποταμίευση και ταυτόχρονα περισσότεροι απάντησαν ότι το ενδεχόμενο αποταμίευσης τους επόμενους 12 μήνες είναι πολύ απομακρυσμένο. Εξάλλου, το οικονομικό κλίμα στις κατασκευές, αν και συνεχίζει να καταγράφεται ως ιδιαίτερα αρνητικό, σημείωσε βελτίωση το Μάρτιο λόγω λιγότερο απαισιόδοξων αξιολογήσεων για τα υπό εξέλιξη έργα καθώς και για τις προοπτικές απασχόλησης στον κλάδο το επόμενο τρίμηνο. Επίσης, το επιχειρηματικό κλίμα στις υπηρεσίες και στη μεταποίηση δεν σημείωσε μεταβολή συγκριτικά με το Φεβρουάριο. Στον τομέα των υπηρεσιών το επιχειρηματικό κλίμα παρέμεινε σταθερό λόγω βελτίωσης των προσδοκιών και ταυτόχρονης επιδείνωσης της τρέχουσας κατάστασης. Συγκριτικά με το Φεβρουάριο, περισσότερες επιχειρήσεις αξιολόγησαν αρνητικά την οικονομική κατάσταση της επιχείρησής τους το τελευταίο τρίμηνο (Πηγή: sigmalive/inbusiness). Υποβολή φορολογικών δηλώσεων Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας η υποβολή των Φορολογικών ηλώσεων Φ.Π.Α. και η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου της τρίτης κατηγορίας των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Φ.Π.Α. προσώπων, των οποίων η φορολογική περίοδος έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 2015, μπορεί να γίνει μέχρι και την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015, καθότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής τους, 10 Απριλίου 2015, δεν είναι εργάσιμη μέρα. Σε περίπτωση που η φορολογική δήλωση δεν φθάσει έγκαιρα στο Τμήμα Φορολογίας, τότε θα επιβληθεί χρηματική επιβάρυνση που ανέρχεται σε 51 (Πηγή: ΚΥΠΕ). Φοιτητική χορηγία Τα έντυπα αιτήσεων για τη φοιτητική χορηγία θα είναι διαθέσιμα από τη ευτέρα 30 Μαρτίου 2015 στα γραφεία της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων, το γραφείο εξυπηρέτησης στο Υπουργείο Οικονομικών, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, καθώς και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών στη διεύθυνση Επισημαίνεται ότι, με βάση τους περί παροχής φοιτητικής χορηγίας νόμους του 2011 έως 2012, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2014/2015, δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια φοιτητή της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις , ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων. Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που θα παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το συνολικό ύψος του οικογενειακού εισοδήματος. Παράλληλα και ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος, για να έχει δικαίωμα η οικογένεια σε φοιτητική χορηγία πρέπει η συνολική αξία σε τρέχουσες τιμές των περιουσιακών της στοιχείων, να μην υπερβαίνει το Σημειώνεται ότι, για σκοπούς πιο αποτελεσματικού ελέγχου των αιτήσεων για φοιτητική χορηγία και ταυτόχρονα διευκόλυνσης των επηρεαζόμενων πολιτών έχει επιτευχθεί η διασύνδεση αρχείων με τις

7 This image cannot currently be display ed. πλείστες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών. Αιτήσεις από τους δικαιούχους μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την 31η Αυγούστου Aιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 31 Αυγούστου 2015, θα είναι εκπρόθεσμες βάσει της σχετικής νομοθεσίας και θ απορρίπτονται (Πηγή: ΥΠΟΙΚ). You have received this message from KPMG Cyprus. If you wish to unsubscribe, please click here. Contact Us Privacy Legal KPMG Cyprus/Social Media KPMG Limited, Εσπερίδων 14, 1087, Λευκωσία, Κύπρος 2015 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το ιεθνή Οίκο KPMG International Cooperative ( KPMG International ), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Η επωνυμία της KPMG, το λογότυπο και το "cutting through complexity" είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της KPMG International. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι γενικής φύσεως και δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες/περιστάσεις οποιουδήποτε ατόμου ή εταιρείας. Παρόλο που γίνεται προσπάθεια να δοθούν ακριβείς και σύγχρονες πληροφορίες, δεν μπορεί να εξασφαλισθεί ότι τέτοιες πληροφορίες θα είναι ακριβείς κατά την ημέρα που θα γίνεται αναφορά σε αυτές ή ότι θα συνεχίσουν να παραμένουν ακριβείς στο μέλλον. Κανείς δεν θα πρέπει να ενεργεί με βάση τις πληροφορίες αυτές χωρίς την εξασφάλιση κατάλληλης επαγγελματικής συμβουλής μετά από ενδελεχή εξέταση των συνθηκών της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Οι απόψεις και γνώμες που διατυπώνονται στο παρόν είναι αυτές του συγγραφέα και δεν εκπροσωπούν κατ ανάγκη τις απόψεις και γνώμες της KPMG International Cooperative ( KPMG International ) ή Οίκων Μελών της KPMG.

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 29 Αυγούστου 2014 Καταθέσεις Δάνεια Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών που

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Ανεργία Εκποιήσεις Ακινήτων

Επιτόκια Ανεργία Εκποιήσεις Ακινήτων Τα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων στην Κύπρο μειώθηκαν στο 5,98% από 6,09% τον προηγούμενο μήνα και είναι η πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο 2010 που το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 27 Σεπτεμβρίου 2013 Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας Καταθέσεις Ανανέωση διατάγματος για τις τραπεζικές συναλλαγές χωρίς αλλαγές Ανανεώθηκε το διάταγμα που αφορά τους περιορισμούς στις

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 14 Αυγούστου 2014 Δημοσιονομικό Έλλειμμα - Πληθωρισμός - Εξωτερικό Εμπόριο Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΜΠ, τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά την απόφαση για επιβολή εμπάργκο από τη Ρωσία

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 05 Ιουλιου 2013 Επιτόκια Ανεργία Μέτρα για ΜμΕ Δεν υπάρχουν αλλαγές στα διατάγματα που εκδόθηκαν σήμερα και αφορούν τα περιοριστικά μέτρα στις τραπεζικές συναλλαγές. KPMG Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 06 Δεκεμβρίου 2013 Αποκρατικοποιήσεις - Ψήφιση νομοσχεδίων - Τουρισμός - Ανεργία Η έγκριση του οδικού χάρτη για τις αποκρατικοποιήσεις και η ψήφιση μνημονιακών νομοσχεδίων, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 SWD(2013) 363 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και του προγράμματος σταθερότητας του 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2013-2014

Ετήσια Έκθεση 2013-2014 Ετήσια Έκθεση 2013-2014 Ετήσια Έκθεση 2013-2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 ΜΗΝΥΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 4 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 6 - Η Κυπριακή Οικονομία 7 - Κύριοι Οικονομικοί Δείκτες 11 - Εξελίξεις στο Χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ

Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ EL Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ Με λίγα λόγια Το 2013, με το πραγματικό ΑΕΠ να εκτιμάται ότι είναι σχεδόν 23% κάτω από τα επίπεδα του 2008, οι ελληνικές ΜΜΕ έχουν πληγεί

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2012 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Ελληνική Οικονοµία Παρά την ευνοϊκή διεθνή οικονοµική συγκυρία, που προσδιορίζεται από το σχετικά αδύναµο ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2012. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος. Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2012. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος. Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος 2011 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2012 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 2014 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 2015-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 2014 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 2015-2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 2014 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 2015-2017 Τπουργείο Οικονομικών επτέμβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ... 9 1.1 Οικονομικές Εξελίξεις 2013-2014... 9 1.2 Μεσοπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Περιεχόµενα. Οικονοµικές ειδήσεις.. 2. Επιχειρηµατικές ειδήσεις...

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Περιεχόµενα. Οικονοµικές ειδήσεις.. 2. Επιχειρηµατικές ειδήσεις... ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ Περιεχόµενα Οικονοµικές ειδήσεις.. 2 Επιχειρηµατικές ειδήσεις...8 Εµπορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Περιεχόµενα. Οικονοµικές ειδήσεις.. 1. Επιχειρηµατικές ειδήσεις...

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Περιεχόµενα. Οικονοµικές ειδήσεις.. 1. Επιχειρηµατικές ειδήσεις... ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ Περιεχόµενα Οικονοµικές ειδήσεις.. 1 Επιχειρηµατικές ειδήσεις...6 Εµπορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος

Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος B 2011 Εξαµηνιαία Έκθεση Εξελίξεων Αρ. Τεύχους 6 Φεβρουάριος 2012 ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ο

Διαβάστε περισσότερα

3 l. ΒiΟΤ~ΧΝΙΚο ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗβΙΟ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

3 l. ΒiΟΤ~ΧΝΙΚο ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗβΙΟ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Κυριάκου Μάτση l8, 1082 Λευκωσ ία, Κύπρου Τηλ.: 1357 22 672219/ 22 672604 βαχ: +357 22 672703 e-ιηαί1: έ;reekenm(π;cγιαιιet.cοιη.eγί ecocuιn-ηίcο5ια(/λτυfα.br ΕΜΒΑ5SΥ

Διαβάστε περισσότερα

Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2010

Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2010 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 20 Ιούνιος 2011 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 20 Πρώτη έκδοση: Iούνιος 2011 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Αμερικής 21α - 6 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 2.3386.500 Fax: 2.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για τη. Έκθεση Ε.Ε. τομείς που. και υψηλές. Από. Εσθονία, Σλοβενία, τα θέματα. ανταγωνιστικότητα: να λάβουν. τραπεζική

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για τη. Έκθεση Ε.Ε. τομείς που. και υψηλές. Από. Εσθονία, Σλοβενία, τα θέματα. ανταγωνιστικότητα: να λάβουν. τραπεζική ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12 Σεπτεμβρίου, 2014 Έκθεση Ε.Ε για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ε Έκθεση σχετικά με τηη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.. Τα αποτελέσματα της Έκθεσης δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011. Εισηγητική Έκθεση

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011. Εισηγητική Έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011 Εισηγητική Έκθεση Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος καταθέτω προς έγκριση από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα