2013 Ετήσια Επισκόπηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2013 Ετήσια Επισκόπηση"

Transcript

1 Ένας κόσμος μεταρρυθμίσεων Οι απόψεις, οι προβλέψεις και οι σταθμίσεις στις επενδυτικές κατηγορίες που εκφράζονται από την Citigroup Global Consumer Group Investments μπορεί να μην επιτευχθούν ή να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Υπάρχουν επιπλέον κίνδυνοι, που συνδέονται με τις διεθνείς επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων ξένων, πολιτικών, συναλλαγματικών και οικονομικών παραγόντων, που πρέπει να ληφθούν υπ όψιν. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο προκειμένου να καθορίσετε ποιες επενδύσεις είναι κατάλληλες για την περίπτωσή σας. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ. Τα Επενδυτικά Προϊόντα δεν είναι τραπεζικές καταθέσεις ή υποχρεώσεις τής Citibank International plc ή των καταστημάτων και των συνδεδεμένων ή θυγατρικών εταιρειών της ούτε είναι εγγυημένα από αυτές (εκτός εάν ρητά και ειδικά ορίζεται το αντίθετο), υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας τού αρχικού κεφαλαίου και δεν διασφαλίζονται από το Κράτος ή από κάποιο οργανισμό του.

2 Περιεχόμενα Πρώτο Μέρος: Παγκόσμιο Πλαίσιο το Δεύτερο Μέρος: Eπενδυτικά Θέματα για το Ο Δημοσιονομικός Γκρεμός στις ΗΠΑ 06 Αναδυόμενες Αγορές 07 Τρίτο Μέρος: Προβλέψεις 08 Γενικές Επισημάνσεις 09 1

3 Πρώτο Μέρος: Παγκόσμιο Πλαίσιο το 2013 Μετά την έντονη παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη του 2010, που ήταν αποτέλεσμα των μέτρων τόνωσης, η δυναμική της οικονομικής δραστηριότητας εξασθενεί σταθερά. Το σημαντικότερο είναι ότι καμία περιοχή δεν θεωρείται εκτός κινδύνου κατά τη σημερινή οικονομική εξασθένηση. Οι κυριότεροι παράγοντες της συνεχιζόμενης και ευρείας κλίμακας οικονομικής επιβράδυνσης παγκοσμίως είναι, μεταξύ άλλων, η μείωση δανεισμού (απομόχλευση) στον ιδιωτικό τομέα και η εμμένουσα αυξημένη ανεργία στις ΗΠΑ, η κρίση χρέους σε κρατικό επίπεδο και τα δημοσιονομικά μέτρα λιτότητας στην Ευρώπη, καθώς και η φούσκα των ακινήτων και η ανισορροπία της ανάπτυξης στην Κίνα. Όπως θα ήταν ίσως αναμενόμενο, οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι το 2013 θα είναι μια ακόμη δύσκολη χρονιά σε μακροοικονομικό επίπεδο με μεγαλύτερη ύφεση στην ευρωζώνη (αύξηση του ΑΕΠ -0,7%) και υποτονική ανάπτυξη στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία με αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,6% και 0,7% αντιστοίχως. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, οι περισσότερες αρνητικές εκπλήξεις εντοπίζονται στις Αναδυόμενες Αγορές, για τις οποίες σήμερα προβλέπεται ότι θα έχουν αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,7% το 2012 ξεπερνώντας μόλις το 5% κατά τα αμέσως επόμενα έτη, ενώ από το 2001 έως το 2011 κατέγραψαν μέση αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 6,5%. Παρά το επιδεινούμενο μακροοικονομικό περιβάλλον, οι μετοχές είχαν ευμετάβλητες αλλά αξιοπρεπείς αποδόσεις για τους επενδυτές. Παρά το πραγματικά δυσμενές περιβάλλον, η απόδοση των μετοχικών αγορών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εντυπωσιακή. Μάλιστα, κατά την τριετή περίοδο οι παγκόσμιες μετοχές, όπως αποτυπώνονται στον δείκτη MSCI World, κατέγραψαν μέση ετήσια απόδοση ύψους 7% (στοιχεία κατά την 30 η Νοεμβρίου 2012), ωθούμενες από τις ακόμη καλύτερες αποδόσεις που επιτεύχθηκαν σε ορισμένες αγορές όπως των ΗΠΑ και της Γερμανίας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι αποδόσεις κατά το συγκεκριμένο διάστημα προήλθαν, κατά 2/3, από μερίσματα. Καταδεικνύεται έτσι αφενός μεν ότι οι (ΣΧΗΜΑ 1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΡΜΙ έναντι ΜΕΤΟΧΩΝ) πηγές: MSCI, JPMorgan και Bloomberg 2

4 στρατηγικές επένδυσης σε μετοχές μπορούν να αποφέρουν αξιοπρεπείς αποδόσεις σε περιόδους μεγάλης αβεβαιότητας, αφετέρου δε ότι μια αποτελεσματική στρατηγική δεν διακρίνεται μόνο από την εύστοχη επιλογή ως προς την ανάληψη κινδύνων, αλλά και από τη συνεκτίμηση άλλων σημαντικών παραμέτρων όπως η ποιότητα, η διαφάνεια και η σταθερότητα. Ακόμη πιο εντυπωσιακή από τη συνολική απόδοση των μετοχών είναι η μεταβλητότητά τους. Κατά την τελευταία τριετία οι παγκόσμιες μετοχές βίωσαν 5 περιπτώσεις διόρθωσης που ξεπέρασαν το 10% καθώς και 5 περιπτώσεις έντονης ανόδου αντίστοιχου ύψους, 3 από τις οποίες μάλιστα ξεπέρασαν το 20%. Υπό αυτό το πρίσμα, η προσπάθεια εκτίμησης της πιο πρόσφορης χρονικής στιγμής στην αγορά (το γνωστό timing) μπορεί να είναι αποδοτική αλλά μπορεί επίσης να είναι και πολύ επιζήμια. Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και η μέση ετήσια απόδοση κατά την ως άνω περίοδο ήταν ελαφρώς υψηλότερη από 7%, το εύρος των αποδόσεων κυμαινόταν από +33% έως -11% για τον άτυχο επενδυτή. Η αύξηση της εταιρικής κερδοφορίας και τα επιθετικά μέτρα νομισματικής πολιτικής στήριξαν την απόδοση των μετοχών, όμως η επίδρασή τους αρχίζει να φθίνει λόγω των επιδεινούμενων μακροοικονομικών συνθηκών και της αυξημένης πολιτικής αβεβαιότητας. Κατά την υπό εξέταση περίοδο τα εταιρικά κέρδη ανέκαμψαν αρκετά ικανοποιητικά, παρέχοντας στις μετοχές γενικά μια ισχυρή βάση για την επίτευξη θετικών αποδόσεων. Στις ΗΠΑ και τις Αναδυόμενες Αγορές τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ξεπέρασαν ακόμη και τα ανώτατα σημεία που είχαν καταγραφεί πριν από το Σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο, η ανάκαμψη αυτή σχετίζεται με την μείωση δανεισμού και τη μείωση των δαπανών, οπότε η τάση αύξησης των κερδών ανά μετοχή αρχίζει να εμφανίζει μια φθίνουσα πορεία σε όλες τις περιοχές. Επίσης, τα περιθώρια κέρδους έχουν φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ και κάποια στιγμή θα πρέπει να αυξηθεί η βάση των εταιρικών κερδών για να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία για τον επενδυτή. Στο σημείο εκείνο θα επανέλθει η συσχέτιση κερδών και οικονομικής ανάπτυξης, πράγμα που ενδέχεται να είναι εις βάρος των επενδυτών εάν η τάση της μακροοικονομικής εικόνας παγκοσμίως δεν εμφανίσει ενδείξεις βελτίωσης. Η επιθετική νομισματική πολιτική, αρχικά στις ΗΠΑ και τη Βρετανία και πιο πρόσφατα στην ευρωζώνη, ήταν καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση της τάσης των μετοχικών αγορών. Κατά την τελευταία τριετία όλες οι περιπτώσεις έντονης ανόδου συνέπεσαν με τη λήψη μέτρων νομισματικής πολιτικής, ξεκινώντας από την Ποσοτική Χαλάρωση (QE) στις ΗΠΑ και φθάνοντας στο πρόγραμμα Άμεσων Νομισματικών Συναλλαγών (ΟΜΤ) που πρόσφατα εφάρμοσε η ΕΚΤ. Οι επενδυτές, ωστόσο, έχουν πάρει το μάθημά τους και αντιλαμβάνονται ότι η οικονομική αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων σε μεγάλο βαθμό παρεμποδίζεται από το ισχυρό κλίμα "οικονομικής καταστολής" που επικρατεί γενικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μετοχικές αγορές δεν αντέδρασαν τόσο θετικά όσο στο παρελθόν όταν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο τον τρίτο γύρο ποσοτικής χαλάρωσης (QE3). Μετά από έναν χρόνο έντονης αβεβαιότητας στην πολιτική σκηνή, οι κυβερνήσεις, νεοεκλεγείσες και επανεκλεγείσες, καλούνται σήμερα να τοποθετηθούν υποστηρίζοντας την πολιτική μεταρρυθμίσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να επέλθει περαιτέρω διαρθρωτική επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών παγκοσμίως και η στήριξη που προσέφεραν τα μέτρα νομισματικής πολιτικής μπορεί να μεταβληθεί σε επικίνδυνο παράγοντα πληθωρισμού τίτλων. Μετά από έναν χρόνο πολιτικών αλλαγών, το 2013 θα πρέπει να είναι ένα έτος αποφασιστικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Δεν αρκεί μόνο η νομισματική πολιτική προκειμένου μια αρχική οικονομική ανάκαμψη να εξελιχθεί σε βιώσιμη ανάπτυξη. Η παγκόσμια οικονομία προσκρούει σε διαρθρωτικές αδυναμίες οι οποίες, μετά από μια χρονιά πολλών και σημαντικών εκλογών και πολιτικών αλλαγών σε παγκόσμια κλίμακα, θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με τη δημιουργία ενός κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου. Σύμφωνα με τους αναλυτές της Citi, το επόμενο έτος θα επηρεαστεί ιδιαίτερα από την ικανότητα υλοποίησης των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων από τους πολιτικούς ηγέτες. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ Δημοσιονομικό Αύξηση ΑΕΠ Ισοζύγιο (% επί του ΑΕΠ) Παγκοσμίως ΗΠΑ Ευρωζώνη Ιαπωνία Ηνωμένο Βασίλειο Γερμανία Ελλάδα Ισπανία Αναδυόμενες Αγορές Κίνα Ρωσία Πολωνία Ουγγαρία Τσεχία Τουρκία πηγή: Citi Investment Research & Analysis

5 Η μεταρρύθμιση μιας οικονομίας συνίσταται στη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής της κατά τρόπο που να βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα ή η αποδοτικότητά της με αποτέλεσμα να ενισχύεται η ευημερία των συντελεστών της (νοικοκυριά, επιχειρήσεις, φορολογικές αρχές). Για την επίτευξη αυτών των στόχων, μπορούν να θεσπιστούν αλλαγές στην παιδεία, στο σύστημα υγείας, στο θεσμικό πλαίσιο, ή στη δημοσιονομική πολιτική. Υπό τις παρούσες συνθήκες, ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι μεταρρύθμιση δεν σημαίνει μόνο μέτρα λιτότητας. Είναι σαφές ότι πολλά κράτη θα πρέπει να εισαγάγουν μέτρα λιτότητας, ιδιαίτερα δε εκείνα των οποίων το έλλειμμα και το κρατικό χρέος φθάνουν σε τόσο υψηλά επίπεδα που ωθούν σε μια οικονομική επιβράδυνση και αυξάνουν σε επικίνδυνο βαθμό το ενδεχόμενο χρεοκοπίας του δημοσίου, όμως η θέσπιση μέτρων λιτότητας σε όλες τις χώρες ή η λήψη άστοχων μέτρων θα μπορούσαν να είναι επισφαλείς αντί επωφελείς επιλογές. Καθοριστικής σημασίας είναι επίσης η χρονική στιγμή των μεταρρυθμίσεων. Ιδανικά, μια μεταρρύθμιση πρέπει να αποφασίζεται όταν η οικονομία βρίσκεται σε άνθηση και ακόμη σε θετική τροχιά. Μάλιστα, όταν στον ιδιωτικό τομέα παρατηρείται έντονη μείωση δανεισμού, ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να έρχεται και ν αναλαμβάνει εξισορροπητικό ρόλο ως αναπτυξιακός συντελεστής. Σήμερα πολλές οικονομίες οι οποίες αντέδρασαν είτε πολύ αργά είτε πολύ πρώιμα βρίσκονται σε σημείο όπου είναι αναγκασμένες να εφαρμόσουν μέτρα με στόχο την εξοικονόμηση χρημάτων, πράγμα που με τη σειρά του επιταχύνει τις αρνητικές συνέπειες της μείωσης δανεισμού του ιδιωτικού τομέα. Η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς κόστος και αυτό συχνά αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για μια πολιτική ηγεσία. Οι κυβερνήσεις καλούνται να εξετάσουν το κόστος και το όφελος προκειμένου να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης που να είναι επωφελές για όλα τα μέρη. Σε μια περίοδο κρίσης και αβεβαιότητας, η εισαγωγή των κατάλληλων μεταρρυθμίσεων είναι καθοριστικής σημασίας για να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης για όλους τους παράγοντες της οικονομίας. Μάλιστα, όσο ισχυρότερη είναι η αξιοπιστία της πολιτικής ηγεσίας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ανταπόκριση των συντελεστών της οικονομίας. Οι αναλυτές της Citi σημειώνουν, για παράδειγμα, ότι κατά το διάστημα η Ισπανία ανέφερε μέσο συντελεστή χρεοκοπίας 21 ανά εκατομμύριο κατοίκων, εν συγκρίσει με τη Γερμανία και τις ΗΠΑ που ανέφεραν και αντιστοίχως. Στη περίπτωση των ζημιών από την ακίνητη περιουσία, εάν ένα πρόβλημα δεν αναγνωριστεί, δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Επίσης, όταν τα δημοσιευμένα στοιχεία δεν είναι αξιόπιστα, σε αυτή την περίπτωση εξαιτίας πολύ αυστηρών ορισμών και νόμων περί χρεοκοπίας, είναι δύσκολο να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι και να εδραιωθεί η απαιτούμενη εμπιστοσύνη για να είναι αποτελεσματικά τα οποιαδήποτε δημοσιονομικά μέτρα. Τέλος, η μεγαλύτερη δυσκολία για τις κυβερνήσεις συνίσταται ίσως στο γεγονός ότι δεν υπάρχει μεταρρύθμιση που να μην συνεπάγεται ένα κόστος, για κάποιους δηλαδή θα υπάρχουν οφέλη ενώ για άλλους ζημίες. Επιπλέον, οι ζημίες έχουν κατά κανόνα μεγαλύτερη απήχηση σε σχέση με τα οφέλη, για τα οποία απαιτείται περισσότερος χρόνος για να γίνουν αντιληπτά. Συνεπώς, η μεγαλύτερη πρόκληση για τους κυβερνώντες είναι όχι μόνο να προβούν στις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις μέσα από μια 2013 μακροπρόθεσμη προοπτική, αλλά και να τις εντάξουν στο σωστό πλαίσιο. Θα πρέπει να αναγνωρίσουν τις αναγκαίες δυσκολίες και να επεξηγήσουν γιατί τα θετικά αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν αξίζουν το κόστος που συνεπάγονται οι μεταρρυθμίσεις. 4

6 Δεύτερο Μέρος: Επενδυτικά Θέματα για το 2013 Κρίση Κρατικού Χρέους στην Ευρώπη - "Ο θάνατος του ασθενή" Και ενώ αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη μαίνονται οι συζητήσεις για την "ανάπτυξη" και τη "λιτότητα", φαίνεται να υπάρχει μια σημαντική παρανόηση, ότι δηλαδή "λιτότητα" σημαίνει να κάνουμε λιγότερο απ ότι κάναμε και "ανάπτυξη" περισσότερο απ ότι κάναμε, εξακολουθώντας όμως να κάνουμε το ίδιο. Στην πραγματικότητα, η λιτότητα και η ανάπτυξη είναι δύο έννοιες που η μία δεν αποκλείει την άλλη. Η λιτότητα είναι ένα εργαλείο δημοσιονομικής πολιτικής που συνίσταται στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος με την περικοπή των κρατικών δαπανών, ενώ η οικονομική ανάπτυξη είναι το αποτέλεσμα της συμβολής, αποταμίευσης και δαπάνης, όλων των συντελεστών μιας οικονομίας. Εάν η μόνη πολιτική που εφαρμόζει μια κυβέρνηση είναι η λιτότητα για την ίδια τη λιτότητα, δηλαδή εάν κάνει συνεχώς το ίδιο πράγμα και απλώς το προσαρμόζει για να είναι λιγότερο δαπανηρό, δεν μπορούμε να περιμένουμε να επέλθει ανάκαμψη της ανάπτυξης ή βελτίωση της οικονομίας, ιδιαίτερα μάλιστα σε μια περίοδο, όπως σήμερα, που ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι διατεθειμένος να προβεί σε δαπάνες. Υπό αυτές τις συνθήκες απαιτούνται οικονομικές μεταρρυθμίσεις για να αναπτυχθεί μια νέα δυναμική στην οικονομική δραστηριότητα, όπως έγινε στην περίπτωση της Ασίας μετά την κρίση της δεκαετίας του '90 και της Γερμανίας στις αρχές της δεκαετίας του Ωστόσο, η Ευρωζώνη φαίνεται ότι έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει. Μετά από δυο χρόνια "στην εντατική", η λιτότητα οδήγησε τις χώρες της περιφέρειας σε βαθύτερη ύφεση, οι στόχοι μείωσης του ελλείμματος δεν επιτεύχθηκαν, και ο λόγος χρέους προς το ΑΕΠ επιδεινώθηκε περαιτέρω, τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. Είναι πράγματι εντυπωσιακό να βλέπουμε ότι στις χώρες της περιφέρειας ο συνδυασμός της υψηλότερης ανεργίας και του χαμηλότερου ονομαστικού εισοδήματος με τη μείωση των αποταμιεύσεων και τη μη έγκαιρη αναγνώριση των περιπτώσεων χρεοκοπίας και διαγραφής ώθησε σε υψηλότερα επίπεδα τον λόγο ιδιωτικού χρέους προς το ΑΕΠ, ενώ σε χώρες όπως η Βρετανία, τα Σκανδιναβικά κράτη, ή ακόμη και οι Ανατολικές χώρες της ΟΝΕ, όπου εφαρμόστηκαν έντονα μέτρα μείωσης του χρέους, ο ιδιωτικός τομέας έχει ήδη προβεί σε σημαντική μείωση δανεισμού. Είναι σαφές ότι, εάν το βασικό πρόβλημα της Ευρωζώνης και ειδικότερα των χωρών της περιφέρειας είναι τα υπερβολικά επίπεδα χρέους, η Ευρώπη υστερεί κατά πολύ έναντι των άλλων αναπτυγμένων χωρών στη κατεύθυνση της μείωσης δανεισμού. Οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι η επίλυση της κρίσης στην Ευρωζώνη προϋποθέτει ένα βαθμό δημοσιονομικής λιτότητας αλλά και εκτενέστερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αναδιάρθρωση χρέους του τραπεζικού και δημόσιου τομέα, καθώς και κάποιο βαθμό δημοσιονομικής και τραπεζικής ενοποίησης. Ωστόσο, δεν προβλέπουν πολλές αλλαγές στη σημερινή πολιτική των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων καθώς οι επερχόμενες εκλογές στη Γερμανία και το πολιτικό κόστος που συνεπάγονται αυτές οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις φαίνεται ότι υπερτερούν σε σχέση με τις οικονομικές ζημιές της τρέχουσας κρίσης. Επενδύσεις στην Ευρώπη: Γερμανικές Μετοχές Δεδομένης της αυξημένης πολιτικής συμφόρησης και των επιδεινούμενων μακροοικονομικών συνθηκών, η διάθεση των επενδυτών έναντι των ευρωπαϊκών μετοχών εύλογα δεν είναι και η καλύτερη. Ωστόσο, αν και η σημερινή κρίση κρατικού χρέους εντείνει τους μακροοικονομικούς κινδύνους, παράλληλα δημιουργεί και ευκαιρίες για τους επενδυτές, καθώς η απόκλιση μεταξύ των χωρών της Ευρώπης αυξήθηκε σε επίπεδα ρεκόρ από την ίδρυση της ΟΝΕ και την περίοδο κατά την οποία επικρατούσε το θέμα της σύγκλισης. Οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι οι γερμανικές μετοχές, ειδικότερα, βρίσκονται σε καλό σημείο για να συνεχίσουν να έχουν καλύτερες αποδόσεις. Η γερμανική αγορά μετοχών πράγματι διαθέτει ορισμένους "παγκόσμιους πρωταθλητές", δηλαδή εταιρείες που κατέχουν ηγετική θέση στον κλάδο τους, έχουν ισχυρό όνομα, ή είναι καλά τοποθετημένες σε επίπεδο κερδοφορίας σε γρήγορα αναπτυσσόμενες οικονομίες. Οι εταιρείες αυτές το πιθανότερο είναι να διατηρήσουν την αύξηση της κερδοφορίας τους και να επιτύχουν καλύτερη ποιότητα ισολογισμών σε περιόδους οικονομικής κάμψης. Επίσης, οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι οι εταιρείες αυτές, παρά το γεγονός ότι ήδη καταγράφουν ισχυρές αποδόσεις εδώ και δύο χρόνια, έχουν έναν βαθμό ασφάλειας έναντι του κινδύνου της εναλλαγής χωρών στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα λόγω των πολύ ελκυστικών αποτιμήσεων και της υποτονικής προόδου που σημειώνεται στην επίλυση της κρίσης της ευρωζώνης. 5

7 Ο Δημοσιονομικός Γκρεμός στις ΗΠΑ 6 Ποιος θα κάνει πίσω πρώτος; Το επενδυτικό θέμα που θα έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις αγορές το 2013 είναι, κατά πάσα πιθανότητα, ο «δημοσιονομικός γκρεμός» στις ΗΠΑ. Μάλιστα, μόλις 24 ώρες μετά την επανεκλογή του Προέδρου Ομπάμα, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου John Boehner επανέφερε το ζήτημα του τι θα πρέπει να γίνει για τον "δημοσιονομικό γκρεμό". Πρόκειται για ένα ζήτημα που ήδη έχει σημαντικό αντίκτυπο στις αγορές καθώς το γεγονός ότι δεν υπήρξε κατεύθυνση για τις αγορές μετά την επανεκλογή του Προέδρου Ομπάμα οφείλεται σαφώς στη στάση αναμονής που τήρησαν οι επενδυτές, η ανησυχία των οποίων ενδέχεται να αυξάνεται όλο και περισσότερο καθώς πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία. Το κλίμα στην επενδυτική κοινότητα παραμένει ακόμη αρκετά αισιόδοξο ως προς την έκβαση των συζητήσεων και οι αναλυτές της Citi επίσης εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ δεν θα καταλήξουν στον δημοσιονομικό γκρεμό. Είναι σημαντικό, ωστόσο, ο επενδυτής να λάβει υπόψη ορισμένα κύρια χαρακτηριστικά του κινδύνου του δημοσιονομικού γκρεμού. Το πρώτο είναι ότι ο δημοσιονομικός γκρεμός δεν ανάγεται σε ζήτημα 0/1 κατά το δυαδικό σύστημα. Οι αναλυτές μας εκτιμούν ότι το πακέτο της συμφωνίας θα περιλαμβάνει έναν συνδυασμό φορολογικών αυξήσεων και μείωσης των δαπανών με επίπτωση της τάξης του 1,25% το 2013, κυρίως με τη λήξη του ευνοϊκού καθεστώτος της φορολογίας εισοδήματος και του έκτακτου επιδόματος ανεργίας που, συνολικά, μεταφράζεται σε μείωση κατά σχεδόν $150 δις του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Αυτό σημαίνει ότι, καθώς δεν θα υπάρξει παράταση των φοροαπαλλαγών που θέσπισε η κυβέρνηση Μπους, θα επέλθει βραχυπρόθεσμα αρνητική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ και στις αγορές, δεδομένης της ισχυρής συσχέτισης της απόδοσης των αγορών με το διαθέσιμο εισόδημα στις ΗΠΑ. Το δεύτερο σημείο αφορά στη χρονική στιγμή. Μάλιστα, καθώς το φορολογικό καθεστώς που θέσπισε η κυβέρνηση Μπους εξέπνευσε την 1η Ιανουαρίου, έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την αμερικανική κυβέρνηση. Κατά τη σύνταξη του παρόντος, ωστόσο, τα σχέδια και οι απόψεις των δύο πλευρών εξακολουθούν να απέχουν αρκετά μεταξύ τους και οι συζητήσεις μάλλον τόνισαν ποια σημεία θεωρούσαν οι δύο παρατάξεις μη διαπραγματεύσιμα παρά εκείνα που ήταν διατεθειμένες να διαπραγματευθούν. Όπως επισημαίνει η Tina Fordham, πολιτική αναλύτρια της Citi, τα δύο πολιτικά κόμματα θεμελίωσαν τις θέσεις τους στα ζητήματα της φορολογίας και τη δημοσιονομικής πολιτικής, οπότε δεν αναμένεται να κάνουν πίσω σε αυτά τα θέματα τη στιγμή που η πολιτική κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη. Τέλος, το τρίτο σημείο σχετίζεται με την πρόσφατη ιστορία. Κατά την περίοδο οι Αμερικανοί νομοθέτες ακολούθησαν μια επικίνδυνη πορεία επιζήμιων διαφωνιών. Τον Αύγουστο του 2011 οι Δημοκράτες και οι Ρεπουμπλικάνοι διαφώνησαν για το πλαφόν του χρέους και για τον δημοσιονομικό γκρεμό με αποτέλεσμα ο S&P500 να καταγράψει πτώση 20% σε λιγότερο από έναν μήνα. Κατά τους αναλυτές της Citi, οι εν δυνάμει κίνδυνοι δεν εντοπίζονται στον ίδιο τον δημοσιονομικό γκρεμό, αλλά στην πορεία για την επίλυσή του, στην έκτασή του, και στη χρονική στιγμή επίλυσής του. Επενδύσεις στις ΗΠΑ: Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (MBS) Ενόψει της αβεβαιότητας που περιβάλλει τον «δημοσιονομικό γκρεμό» στις ΗΠΑ, οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι η αναζήτηση μιας ασφαλούς επιλογής σε σχετικά καλή τιμή, όπως είναι οι Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (MBS), για ένα μικρό διάστημα είναι ίσως μια πιο φρόνιμη προσέγγιση των αμερικανικών αγορών. Οι Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση εκδίδονται από ομοσπονδιακούς στεγαστικούς φορείς της Αμερικανικής κυβέρνησης (π.χ. Fannie Mae, Freddy Mac) και έχουν εξασφάλιση μέσα από μια δέσμη υποθηκών. Ουσιαστικά, κάποιος που επενδύει σε MBS δανείζει χρήματα σε έναν αγοραστή ακινήτων. Η κρίση των δανείων μειωμένης εξασφάλισης (Subprime) διαφοροποίησε σε μεγάλο βαθμό το επενδυτικό προφίλ των MBS. Παρεμβαίνοντας για να αποτρέψει τη χρεοκοπία μη κρατικών φορέων, η αμερικανική κυβέρνηση δήλωσε, ρητά ή στην πράξη, ότι εγγυάται όλα τα στεγαστικά δάνεια που είχαν δοθεί. Σήμερα, ποσοστό 95% του συνόλου των στεγαστικών δανείων προέρχεται από κρατικούς φορείς. Το αποτέλεσμα για τις αγορές, από τεχνική άποψη, ήταν η απόλυτη συσχέτιση μεταξύ της απόδοσης των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και της απόδοσης των MBS. Εκτός από το νέο αυτό προφίλ που απέκτησαν ως ασφαλής επενδυτική κατηγορία, οι τίτλοι MBS εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερη απόδοση κατά σχεδόν 90 μονάδες βάσης έναντι των κρατικών ομολόγων όμοιας διάρκειας και κατά 30 μονάδες βάσης έναντι των υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων εκτός του χρηματοοικονομικού κλάδου, κάτι που αποτελεί ελκυστικό χαρακτηριστικό για τον επενδυτή που αναζητά απόδοση σε συνδυασμό με ασφάλεια. Βραχυπρόθεσμα, τέλος, το νέο πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ θα απορροφήσει 50% όλων των νέων εκδόσεων MBS εξασφαλίζοντας μια πολύ ευνοϊκή τάση ζήτησης/προσφοράς για τους επενδυτές.

8 Αναδυόμενες Αγορές Αναστάθμιση του Αναπτυξιακού Μοντέλου Υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στις επενδύσεις, το οποίο είναι ότι ο κίνδυνος που σχετίζεται με μια κατηγορία επένδυσης είναι σε αναλογία με τις προσδοκίες για την πορεία του. Οι Αναδυόμενες Αγορές αποτελούν πολύ καλό παράδειγμα αυτού του μοτίβου. Από την περίοδο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008, οι Αναδυόμενες Αγορές αναμένεται ότι θα αποτελέσουν τη νέα και μελλοντική κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης παγκοσμίως. Αναμένεται ότι θα προσδώσουν βιωσιμότητα και δύναμη, μειώνοντας τις επιπτώσεις της διασύνδεσης των παγκόσμιων οικονομιών. Παρά το γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζουν οι ίδιες παρόμοιας έκτασης δημοσιονομικά προβλήματα αλλά και προβλήματα χρέους με εκείνα που πλήττουν σήμερα τις αναπτυγμένες αγορές, οι Αναδυόμενες Αγορές ήταν ίσως η μεγαλύτερη απογοήτευση του Σε σύγκριση, μάλιστα, με την αντίστοιχη περίοδο πριν έναν χρόνο, οι Αναδυόμενες Αγορές εμφάνισαν τη μεγαλύτερη μείωση των προσδοκιών για τους ρυθμόυς αύξησης του ΑΕΠ από 6,1% στο 4,7%. Ακόμη και αν αναμενόταν μια επιβράδυνση, η έκτασή της ήταν πολύ μεγαλύτερη από τις εκτιμήσεις και, το κυριότερο, έφερε στο φως τις διαρθρωτικές αδυναμίες του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης των αναδυόμενων αγορών. Η άνοδος της κινεζικής οικονομίας κατά την τελευταία δεκαετία και ειδικότερα η ισχυρή ανάκαμψή της που σημειώθηκε ως αποτέλεσμα των μέτρων τόνωσης της οικονομίας από τις αρχές, κατά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, έδωσαν την εντύπωση ότι συντελείται μια ανακατανομή σε παγκόσμια κλίμακα, η οποία μειώνει τον βαθμό σύνδεσης και την εξάρτηση των αναδυόμενων αγορών από τις αναπτυγμένες. Το αναπτυξιακό μοντέλο των αναδυόμενων αγορών, ωστόσο, εξακολουθεί να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές και, αν και εξαρτάται πλέον λιγότερο από τις αναπτυγμένες αγορές (για αυτές τις εξαγωγές), συνδέεται όλο και περισσότερο με την Κίνα και την έντονη κινεζική ζήτηση για εμπορεύματα. Κατά την τελευταία τριετία, όμως, η Κίνα αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα όπως είναι το χρέος των τοπικών κυβερνήσεων, η άνθηση των πιστώσεων, η φούσκα των ακινήτων και, το σημαντικότερο, οι ανισορροπίες στην ανάπτυξη, καθώς η ανάκαμψη που στηρίχθηκε στα μέτρα τόνωσης και τις επενδύσεις προκάλεσε μεγάλη αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Οι κινεζικές αρχές ακόμη δεν έχουν βρει τη λύση και εν τω μεταξύ η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης δεν έχει φθάσει στα κατώτατα επίπεδα. Η αύξηση του ΑΕΠ της Κίνας εμφανίζει επιβράδυνση κατά τα τελευταία 10 τρίμηνα, από 12% το πρώτο τρίμηνο του 2010 στο 7,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2012 και οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι το 2013 θα επέλθει σταθεροποίηση μεταξύ του 7,6% και του 8%. Οι αναλυτές της Citi θεωρούν ότι, καθώς η ανταγωνιστικότητα μεταξύ νομισμάτων και η παγκόσμια ζήτηση δεν ευνοούν μια ανάκαμψη που να στηρίζεται στις εξαγωγές, οι αρχές θα πρέπει να στραφούν σε μέτρα που να αξιοποιούν περισσότερο τις δυνατότητες ανάπτυξης σε εγχώριο επίπεδο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, οι δύο προφανείς μηχανισμοί που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της ανάπτυξης του ΑΕΠ βάσει των εγχώριων συντελεστών είναι η εγχώρια αγορά πιστωτικών τίτλων και η δημοσιονομική πολιτική. Μάλιστα, οι αναδυόμενες αγορές, με εξαίρεση την Κίνα, έχουν ακόμη ένα πολύ περιορισμένο απόθεμα χρέους του ιδιωτικού τομέα και αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την τόνωση της εγχώριας ζήτησης. Επίσης, κατά την τελευταία δεκαετία, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε σημαντικά στις αναδυόμενες αγορές, κάτι που θα μπορούσε να ενθαρρύνει τις αρχές να εισαγάγουν μέτρα δημοσιονομικής χαλάρωσης προκειμένου να αμβλύνουν τα αρνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την επιβράδυνση των εξαγωγών. Επενδύσεις στις αναδυόμενες αγορές: Ομόλογα αναδυόμενων αγορών Την ίδια ώρα που οι μετοχές αναδυόμενων αγορών παρείχαν χαμηλές και ευμετάβλητες αποδόσεις για τους επενδυτές κατά τα τελευταία δύο χρόνια, τα ομόλογα αναδυόμενων αγορών ήταν μεταξύ των κατηγοριών επένδυσης με την καλύτερη απόδοση. Τα ομόλογα αυτά, ιδιαίτερα αυτά που εκδίδονται σε "σκληρό νόμισμα" (δολάριο ΗΠΑ, ευρώ), συνέχισαν να ωφελούνται από τη βελτίωση της ποιότητας του χρέους χάρη στον χαμηλό συντελεστή χρέους/αεπ, τη βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας και τα υγιή δημοσιονομικά ισοζύγια, αλλά και από τις πολύ ελκυστικές και υψηλές αποδόσεις για τους επενδυτές που αποβλέπουν σε σταθερή απόδοση σε σκληρό νόμισμα. Οι αναλυτές της Citi επισημαίνουν ότι, παρά το γεγονός ότι τα περιθώρια της απόδοσης των ομολόγων των αναδυόμενων αγορών συρρικνώθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2008, τα ομόλογα των αναδυόμενων αγορών εξακολουθούν να προσφέρουν 5 φορές μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και ο συντελεστής αυτός είναι πολύ υψηλότερος από τον μέσο λόγο της τελευταίας πενταετίας. Οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι συνδυαστικά, η ισχυρή ποιότητα, τα υψηλά περιθώρια και η δυνατότητα νομισματικής χαλάρωσης, θα λειτουργήσουν ιδιαίτερα υποστηρικτικά για τη συγκεκριμένη κατηγορία επένδυσης και κατά το

9 Τρίτο Μέρος - Προβλέψεις Πίνακας 3: Προβλέψεις Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (έναντι δολαρίου ΗΠΑ) ΗΠΑ Ευρωζώνη Ιαπωνία Ηνωμένο Βασίλειο Κίνα Ρωσία Πολωνία Ουγγαρία Τσεχία Τουρκία Πηγή: Citi Investment Research and Analysis Πίνακας 4: Προβλέψεις Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (έναντι δολαρίου ΗΠΑ) Ιούνιος 2013 Δεκέμβριος 2013 Ευρωζώνη Πίνακας 5: Εμπορεύματα Εκτιμώμενη Μέση Τιμή 2013 Πετρέλαιο τύπου WTI 85 Δολάριο/βαρέλι Ιαπωνία Πετρέλαιο τύπου Brent 99 Δολάριο/βαρέλι Ηνωμένο Βασίλειο LME Χαλκός 7,865 Δολάρια/μετρικό τόνο Αυστραλία LME Νικέλιο 21,770 Δολάρια/μετρικό τόνο Νορβηγία Χρυσός 1749 Δολάρια/ουγκιά Ρωσία Σιδηρομετάλλευμα 120 Δολάρια/μετρικό τόνο Πολωνία CBOT Καλαμπόκι 700 Δολάρια/λίμπρα Τουρκία CBOT Σιτάρι 860 Δολάρια/λίμπρα Πηγή: Citi Investment Research and Analysis Πηγή: Citi Investment Research and Analysis Ετήσια Επισκόπηση ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

10 Γενικές Επισημάνσεις Οι απόψεις και οι προβλέψεις που διατυπώνονται από την Citigroup EMEA Consumer Bank Investments είναι πιθανόν να μην επιτευχθούν ή να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Υπάρχουν πρόσθετοι κίνδυνοι που συνδέονται με τις διεθνείς επενδύσεις και ενδείκνυται να ληφθούν υπόψη, περιλαμβανομένων και παραμέτρων που σχετίζονται με την αλλοδαπή, την πολιτική, το συνάλλαγμα, και την οικονομία. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο προκειμένου να προσδιορίσετε τι είναι κατάλληλο για τη δική σας περίπτωση. Ο όρος «Αναλυτές της Citi» αναφέρεται σε επαγγελματίες συμβούλους επενδύσεων εντός της Citi Investment Research and Analysis και της Citigroup Global Markets, καθώς και σε μέλη με δικαίωμα ψήφου της Global Investment Committee και της Global Portfolio Committee της Citi Private Bank. Το παρόν έγγραφο βασίζεται σε πληροφορίες που παρέχονται από τις Citigroup Investment Research and Analysis, Citigroup Global Markets, Citi Private Bank και Citigroup Alternative Investments. Παρέχεται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας. Δεν συνιστά προσφορά ή πρόσκληση για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε τίτλου. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο έχουν καταρτιστεί χωρίς να ληφθούν υπόψη οι στόχοι, η χρηματοοικονομική κατάσταση, ή οι ανάγκες οποιουδήποτε συγκεκριμένου επενδυτή. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές θα πρέπει, πριν ενεργήσουν βάσει αυτών των πληροφοριών, να εξετάσουν την καταλληλότητά τους λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, και τις ανάγκες τους. Οποιαδήποτε απόφαση για την αγορά τίτλων που αναφέρονται στο παρόν θα πρέπει να λαμβάνεται μετά από εξέταση των συγκεκριμένων περιστάσεων που αφορούν εσάς σε συνεργασία με τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο. Οι επενδύσεις που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο δεν συνιστούν υπόδειξη της Citibank ή των συνδεδεμένων με αυτήν νομικών προσώπων. Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες ελήφθησαν από και βασίζονται σε πηγές που η Citibank θεωρεί αξιόπιστες, δεν παρέχουμε εγγύηση ως προς την ακρίβειά τους, ενώ ενδέχεται να είναι ελλιπείς ή συνοπτικές. Όλες οι απόψεις, οι προβολές και οι εκτιμήσεις αναπτύσσονται κατά την κρίση του συντάκτη κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των χρηματοοικονομικών τίτλων επίσης ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Δεδομένης της φύσης και του περιεχομένου του παρόντος εγγράφου, οι επενδύσεις που περιγράφονται στο παρόν υπόκεινται σε διακυμάνσεις τιμής ή/και αξίας και οι επενδυτές ενδέχεται να λάβουν ποσό μικρότερο από την αρχική τους επένδυση. Ορισμένες επενδύσεις υψηλής μεταβλητότητας ενδέχεται να υπόκεινται σε απότομες ή μεγάλες πτώσεις αξίας που ενδέχεται να είναι ίσες με το ποσό της επένδυσης. Ορισμένες επενδύσεις που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να έχουν φορολογικές συνέπειες για τους ιδιώτες πελάτες ως αποτέλεσμα των οποίων είναι πιθανό να διαφοροποιηθούν ο φορολογικός συντελεστής και η βάση φορολόγησης. Η Citibank δεν παρέχει φοροτεχνικές συμβουλές και οι επενδυτές θα πρέπει να αναζητήσουν συμβουλές από φοροτεχνικό σύμβουλο. Τα επενδυτικά προϊόντα: (i) δεν είναι ασφαλισμένα από τον Ομοσπονδιακό Οργανισμό Ασφάλισης Καταθέσεων (ii) δεν συνιστούν καταθέσεις ή άλλη υποχρέωση οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης καταθέσεων (περιλαμβανομένης της Citibank) και (iii) υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, περιλαμβανομένης και της πιθανής απώλειας του κεφαλαίου της αρχικής επένδυσης. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται από τη Citibank International plc -Υποκατάστημα Ελλάδος, η οποία εποπτεύεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου (Financial Services Authority), την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν έγγραφο έχει πληροφοριακό και μόνο σκοπό και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για αγορά, διακράτηση ή πώληση μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, ούτε τίθεται αυτό στη διάθεσή σας στο πλαίσιο παροχής κάποιας επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας από τη Citibank International plc -Υποκατάστημα Ελλάδος. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, η Citibank International plc -Υποκατάστημα Ελλάδος δεν εγγυάται ούτε φέρει ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβειά τους. Όλες οι εκφερόμενες απόψεις και εκτιμήσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο αποτελούν προσωπικές απόψεις των αντίστοιχων αναλυτών, οι οποίοι απασχολούνται και αμείβονται από τις εταιρείες που συνεργάζονται με τον όμιλο Citigroup. Οι αναλυτές βεβαιώνουν ότι οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις ή απόψεις, οι οποίες αναφέρονται από τους ίδιους στο παρόν, δεν ήταν, δεν είναι και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες με την καταβολή αμοιβής από τρίτον. Κατά τη σύνταξη και δημοσίευση του παρόντος τηρήθηκαν οι εσωτερικοί κανονισμοί της Citibank για την πρόληψη και αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων. Η Citibank, επίσης, διαβεβαιώνει ότι συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και την αποτροπή πράξεων χειραγώγησης της αγοράς. Οι εκτιμήσεις που παρατίθενται σε αυτό το έντυπο πρέπει να διαβάζονται με προσοχή. Οι αναφερόμενες στο παρόν έγγραφο επενδύσεις υπόκεινται σε κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης και ενδεχομένης απώλειας του αρχικώς επενδυμένου κεφαλαίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι απόψεις και τυχόν εκτιμήσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως ενδεικτικά τον πληθωρισμό, το ύψος των επιτοκίων, το οικονομικό περιβάλλον, την κατάσταση της αγοράς και άλλα ειδικά εταιρικά γεγονότα. Θα πρέπει ακόμη να γνωρίζουν ότι τα αριθμητικά δεδομένα που περιέχονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται στο παρελθόν και οι προηγούμενες επιδόσεις ή οι προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Οι επενδυτές πρέπει να εκλάβουν το παρόν ως ένα μόνο από τους παράγοντες διαμόρφωσης της επενδυτικής επιλογής τους. Το έντυπο αυτό απευθύνεται μόνο σε επενδυτές και απαγορεύεται η αναπαραγωγή του, η αντιγραφή του, η επανεκτύπωσή του και η μετάδοσή του, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την άδεια του εκδότη του. GRA /12

Citibank Investment Forum II Το κορυφαίο επενδυτικό γεγονός

Citibank Investment Forum II Το κορυφαίο επενδυτικό γεγονός Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 16 Φεβρουάριος 2011 Citibank Investment Forum II Το κορυφαίο επενδυτικό γεγονός Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στο δεύτερο Επενδυτικό Forum της Citibank.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στο Επενδυτικό Forum της Citibank

Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στο Επενδυτικό Forum της Citibank Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 12 Ιανουάριος 2010 Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στο Επενδυτικό Forum της Citibank Αποτυπώνουμε τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές από το κορυφαίο επενδυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 11 Οκτώβριος 2009

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 11 Οκτώβριος 2009 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 11 Οκτώβριος 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Τα επενδυτικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες Citigold Τεύχος 28 Σεπτέμβριος 2014

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες Citigold Τεύχος 28 Σεπτέμβριος 2014 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες Citigold Τεύχος 28 Σεπτέμβριος 2014 Ευρωζώνη Η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής περιφέρειας Από το «θερμό» καλοκαίρι του 2012 και τις περίφημες δηλώσεις του Μ. Ντράγκι ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 9 Μάρτιος 2009

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 9 Μάρτιος 2009 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 9 Μάρτιος 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Τα επενδυτικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 8 Ιανουάριος 2009

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 8 Ιανουάριος 2009 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 8 Ιανουάριος 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Τα επενδυτικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Σεπτεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Μαρτίου το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε να διατηρήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάρτιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Μάρτιος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 18 Ιούλιος 2011

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 18 Ιούλιος 2011 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 18 Ιούλιος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Τα επενδυτικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 10ης Ιουνίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2011 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι, 20 Απριλίου 2012 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου...7 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Πρόσβαση στις αγορές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο Με την ολική επαναφορά χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 17 Απρίλιος 2011

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 17 Απρίλιος 2011 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 17 Απρίλιος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Τα επενδυτικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 13 Μάιος 2010

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 13 Μάιος 2010 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 13 Μάιος 2010 Ιαν-99 05/10 ΑΝΑΛΥΣΗ Η σπουδαιότητα της Κατανομής Επενδύσεων σε ένα χαρτοφυλάκιο Δεδομένης της ιδιαίτερα αυξημένης μεταβλητότητας των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς Τη Βουλή των Ελλήνων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς Τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 29 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προς Τη Βουλή των Ελλήνων Έχω την τιμή να θέσω στην κρίση της Εθνικής Αντιπροσωπείας το τελικό σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας (Σ.Δ.Ο.) Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ιδάσκων: Α. Καρασαββόγλου (akarasa@teikav.edu.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 2 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/13

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/13 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 4/13 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 74, Ιανουάριος 2014 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 5ης Σεπτεμβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε να

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Οικονομία 3/00

Η Ελληνική Οικονομία 3/00 Η Ελληνική Οικονομία 3/00 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 26, Οκτώβριος 2000 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών - ΙΟΒΕ Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2014 3,5E 7,5E

Ετήσια Έκθεση 2014 3,5E 7,5E Ετήσια Έκθεση 2014 30 6E E 3,5E 6E E 80 E 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Ταχυδρομική διεύθυνση: 60640 Frankfurt am Main, Germany Τηλέφωνο: +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος: www.ecb.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Citibank Investment Forum IV Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός επιστρέφει

Citibank Investment Forum IV Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός επιστρέφει Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 24 Ιανουάριος 2013 Citibank Investment Forum IV Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός επιστρέφει Και φέτος, πιστός στο ραντεβού του με τον κορυφαίο επενδυτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εμπεριστατωμένη επισκόπηση για την ΚΥΠΡΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εμπεριστατωμένη επισκόπηση για την ΚΥΠΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 SWD(2012) 152 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εμπεριστατωμένη επισκόπηση για την ΚΥΠΡΟ σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ. Παναγιωτόπουλος Χρήστος

Διπλωματική Εργασία ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ. Παναγιωτόπουλος Χρήστος Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης Κειμένου: NN Investment Partners Μεγαλύτερες διακυμάνσεις στις αγορές - η τακτική κατανομή χαρτοφυλακίου κινείται προς την ουδετερότητα

Συντάκτης Κειμένου: NN Investment Partners Μεγαλύτερες διακυμάνσεις στις αγορές - η τακτική κατανομή χαρτοφυλακίου κινείται προς την ουδετερότητα 16 Ιουνίου 2015 MarketScope Μηνιαία ανασκόπηση σχετικά με το τι συμβαίνει και τι πιθανώς θα συμβεί στις παγκόσμιες αγορές Οι προοπτικές για τις μετοχές είναι ελαφρώς πιο ανάμικτες από ότι νωρίτερα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) Αθήναι, 27 Mαρτίου 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου...7 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά και σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα