2013 Ετήσια Επισκόπηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2013 Ετήσια Επισκόπηση"

Transcript

1 Ένας κόσμος μεταρρυθμίσεων Οι απόψεις, οι προβλέψεις και οι σταθμίσεις στις επενδυτικές κατηγορίες που εκφράζονται από την Citigroup Global Consumer Group Investments μπορεί να μην επιτευχθούν ή να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Υπάρχουν επιπλέον κίνδυνοι, που συνδέονται με τις διεθνείς επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων ξένων, πολιτικών, συναλλαγματικών και οικονομικών παραγόντων, που πρέπει να ληφθούν υπ όψιν. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο προκειμένου να καθορίσετε ποιες επενδύσεις είναι κατάλληλες για την περίπτωσή σας. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ. Τα Επενδυτικά Προϊόντα δεν είναι τραπεζικές καταθέσεις ή υποχρεώσεις τής Citibank International plc ή των καταστημάτων και των συνδεδεμένων ή θυγατρικών εταιρειών της ούτε είναι εγγυημένα από αυτές (εκτός εάν ρητά και ειδικά ορίζεται το αντίθετο), υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας τού αρχικού κεφαλαίου και δεν διασφαλίζονται από το Κράτος ή από κάποιο οργανισμό του.

2 Περιεχόμενα Πρώτο Μέρος: Παγκόσμιο Πλαίσιο το Δεύτερο Μέρος: Eπενδυτικά Θέματα για το Ο Δημοσιονομικός Γκρεμός στις ΗΠΑ 06 Αναδυόμενες Αγορές 07 Τρίτο Μέρος: Προβλέψεις 08 Γενικές Επισημάνσεις 09 1

3 Πρώτο Μέρος: Παγκόσμιο Πλαίσιο το 2013 Μετά την έντονη παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη του 2010, που ήταν αποτέλεσμα των μέτρων τόνωσης, η δυναμική της οικονομικής δραστηριότητας εξασθενεί σταθερά. Το σημαντικότερο είναι ότι καμία περιοχή δεν θεωρείται εκτός κινδύνου κατά τη σημερινή οικονομική εξασθένηση. Οι κυριότεροι παράγοντες της συνεχιζόμενης και ευρείας κλίμακας οικονομικής επιβράδυνσης παγκοσμίως είναι, μεταξύ άλλων, η μείωση δανεισμού (απομόχλευση) στον ιδιωτικό τομέα και η εμμένουσα αυξημένη ανεργία στις ΗΠΑ, η κρίση χρέους σε κρατικό επίπεδο και τα δημοσιονομικά μέτρα λιτότητας στην Ευρώπη, καθώς και η φούσκα των ακινήτων και η ανισορροπία της ανάπτυξης στην Κίνα. Όπως θα ήταν ίσως αναμενόμενο, οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι το 2013 θα είναι μια ακόμη δύσκολη χρονιά σε μακροοικονομικό επίπεδο με μεγαλύτερη ύφεση στην ευρωζώνη (αύξηση του ΑΕΠ -0,7%) και υποτονική ανάπτυξη στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία με αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,6% και 0,7% αντιστοίχως. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, οι περισσότερες αρνητικές εκπλήξεις εντοπίζονται στις Αναδυόμενες Αγορές, για τις οποίες σήμερα προβλέπεται ότι θα έχουν αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,7% το 2012 ξεπερνώντας μόλις το 5% κατά τα αμέσως επόμενα έτη, ενώ από το 2001 έως το 2011 κατέγραψαν μέση αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 6,5%. Παρά το επιδεινούμενο μακροοικονομικό περιβάλλον, οι μετοχές είχαν ευμετάβλητες αλλά αξιοπρεπείς αποδόσεις για τους επενδυτές. Παρά το πραγματικά δυσμενές περιβάλλον, η απόδοση των μετοχικών αγορών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εντυπωσιακή. Μάλιστα, κατά την τριετή περίοδο οι παγκόσμιες μετοχές, όπως αποτυπώνονται στον δείκτη MSCI World, κατέγραψαν μέση ετήσια απόδοση ύψους 7% (στοιχεία κατά την 30 η Νοεμβρίου 2012), ωθούμενες από τις ακόμη καλύτερες αποδόσεις που επιτεύχθηκαν σε ορισμένες αγορές όπως των ΗΠΑ και της Γερμανίας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι αποδόσεις κατά το συγκεκριμένο διάστημα προήλθαν, κατά 2/3, από μερίσματα. Καταδεικνύεται έτσι αφενός μεν ότι οι (ΣΧΗΜΑ 1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΡΜΙ έναντι ΜΕΤΟΧΩΝ) πηγές: MSCI, JPMorgan και Bloomberg 2

4 στρατηγικές επένδυσης σε μετοχές μπορούν να αποφέρουν αξιοπρεπείς αποδόσεις σε περιόδους μεγάλης αβεβαιότητας, αφετέρου δε ότι μια αποτελεσματική στρατηγική δεν διακρίνεται μόνο από την εύστοχη επιλογή ως προς την ανάληψη κινδύνων, αλλά και από τη συνεκτίμηση άλλων σημαντικών παραμέτρων όπως η ποιότητα, η διαφάνεια και η σταθερότητα. Ακόμη πιο εντυπωσιακή από τη συνολική απόδοση των μετοχών είναι η μεταβλητότητά τους. Κατά την τελευταία τριετία οι παγκόσμιες μετοχές βίωσαν 5 περιπτώσεις διόρθωσης που ξεπέρασαν το 10% καθώς και 5 περιπτώσεις έντονης ανόδου αντίστοιχου ύψους, 3 από τις οποίες μάλιστα ξεπέρασαν το 20%. Υπό αυτό το πρίσμα, η προσπάθεια εκτίμησης της πιο πρόσφορης χρονικής στιγμής στην αγορά (το γνωστό timing) μπορεί να είναι αποδοτική αλλά μπορεί επίσης να είναι και πολύ επιζήμια. Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και η μέση ετήσια απόδοση κατά την ως άνω περίοδο ήταν ελαφρώς υψηλότερη από 7%, το εύρος των αποδόσεων κυμαινόταν από +33% έως -11% για τον άτυχο επενδυτή. Η αύξηση της εταιρικής κερδοφορίας και τα επιθετικά μέτρα νομισματικής πολιτικής στήριξαν την απόδοση των μετοχών, όμως η επίδρασή τους αρχίζει να φθίνει λόγω των επιδεινούμενων μακροοικονομικών συνθηκών και της αυξημένης πολιτικής αβεβαιότητας. Κατά την υπό εξέταση περίοδο τα εταιρικά κέρδη ανέκαμψαν αρκετά ικανοποιητικά, παρέχοντας στις μετοχές γενικά μια ισχυρή βάση για την επίτευξη θετικών αποδόσεων. Στις ΗΠΑ και τις Αναδυόμενες Αγορές τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ξεπέρασαν ακόμη και τα ανώτατα σημεία που είχαν καταγραφεί πριν από το Σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο, η ανάκαμψη αυτή σχετίζεται με την μείωση δανεισμού και τη μείωση των δαπανών, οπότε η τάση αύξησης των κερδών ανά μετοχή αρχίζει να εμφανίζει μια φθίνουσα πορεία σε όλες τις περιοχές. Επίσης, τα περιθώρια κέρδους έχουν φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ και κάποια στιγμή θα πρέπει να αυξηθεί η βάση των εταιρικών κερδών για να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία για τον επενδυτή. Στο σημείο εκείνο θα επανέλθει η συσχέτιση κερδών και οικονομικής ανάπτυξης, πράγμα που ενδέχεται να είναι εις βάρος των επενδυτών εάν η τάση της μακροοικονομικής εικόνας παγκοσμίως δεν εμφανίσει ενδείξεις βελτίωσης. Η επιθετική νομισματική πολιτική, αρχικά στις ΗΠΑ και τη Βρετανία και πιο πρόσφατα στην ευρωζώνη, ήταν καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση της τάσης των μετοχικών αγορών. Κατά την τελευταία τριετία όλες οι περιπτώσεις έντονης ανόδου συνέπεσαν με τη λήψη μέτρων νομισματικής πολιτικής, ξεκινώντας από την Ποσοτική Χαλάρωση (QE) στις ΗΠΑ και φθάνοντας στο πρόγραμμα Άμεσων Νομισματικών Συναλλαγών (ΟΜΤ) που πρόσφατα εφάρμοσε η ΕΚΤ. Οι επενδυτές, ωστόσο, έχουν πάρει το μάθημά τους και αντιλαμβάνονται ότι η οικονομική αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων σε μεγάλο βαθμό παρεμποδίζεται από το ισχυρό κλίμα "οικονομικής καταστολής" που επικρατεί γενικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μετοχικές αγορές δεν αντέδρασαν τόσο θετικά όσο στο παρελθόν όταν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο τον τρίτο γύρο ποσοτικής χαλάρωσης (QE3). Μετά από έναν χρόνο έντονης αβεβαιότητας στην πολιτική σκηνή, οι κυβερνήσεις, νεοεκλεγείσες και επανεκλεγείσες, καλούνται σήμερα να τοποθετηθούν υποστηρίζοντας την πολιτική μεταρρυθμίσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να επέλθει περαιτέρω διαρθρωτική επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών παγκοσμίως και η στήριξη που προσέφεραν τα μέτρα νομισματικής πολιτικής μπορεί να μεταβληθεί σε επικίνδυνο παράγοντα πληθωρισμού τίτλων. Μετά από έναν χρόνο πολιτικών αλλαγών, το 2013 θα πρέπει να είναι ένα έτος αποφασιστικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Δεν αρκεί μόνο η νομισματική πολιτική προκειμένου μια αρχική οικονομική ανάκαμψη να εξελιχθεί σε βιώσιμη ανάπτυξη. Η παγκόσμια οικονομία προσκρούει σε διαρθρωτικές αδυναμίες οι οποίες, μετά από μια χρονιά πολλών και σημαντικών εκλογών και πολιτικών αλλαγών σε παγκόσμια κλίμακα, θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με τη δημιουργία ενός κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου. Σύμφωνα με τους αναλυτές της Citi, το επόμενο έτος θα επηρεαστεί ιδιαίτερα από την ικανότητα υλοποίησης των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων από τους πολιτικούς ηγέτες. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ Δημοσιονομικό Αύξηση ΑΕΠ Ισοζύγιο (% επί του ΑΕΠ) Παγκοσμίως ΗΠΑ Ευρωζώνη Ιαπωνία Ηνωμένο Βασίλειο Γερμανία Ελλάδα Ισπανία Αναδυόμενες Αγορές Κίνα Ρωσία Πολωνία Ουγγαρία Τσεχία Τουρκία πηγή: Citi Investment Research & Analysis

5 Η μεταρρύθμιση μιας οικονομίας συνίσταται στη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής της κατά τρόπο που να βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα ή η αποδοτικότητά της με αποτέλεσμα να ενισχύεται η ευημερία των συντελεστών της (νοικοκυριά, επιχειρήσεις, φορολογικές αρχές). Για την επίτευξη αυτών των στόχων, μπορούν να θεσπιστούν αλλαγές στην παιδεία, στο σύστημα υγείας, στο θεσμικό πλαίσιο, ή στη δημοσιονομική πολιτική. Υπό τις παρούσες συνθήκες, ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι μεταρρύθμιση δεν σημαίνει μόνο μέτρα λιτότητας. Είναι σαφές ότι πολλά κράτη θα πρέπει να εισαγάγουν μέτρα λιτότητας, ιδιαίτερα δε εκείνα των οποίων το έλλειμμα και το κρατικό χρέος φθάνουν σε τόσο υψηλά επίπεδα που ωθούν σε μια οικονομική επιβράδυνση και αυξάνουν σε επικίνδυνο βαθμό το ενδεχόμενο χρεοκοπίας του δημοσίου, όμως η θέσπιση μέτρων λιτότητας σε όλες τις χώρες ή η λήψη άστοχων μέτρων θα μπορούσαν να είναι επισφαλείς αντί επωφελείς επιλογές. Καθοριστικής σημασίας είναι επίσης η χρονική στιγμή των μεταρρυθμίσεων. Ιδανικά, μια μεταρρύθμιση πρέπει να αποφασίζεται όταν η οικονομία βρίσκεται σε άνθηση και ακόμη σε θετική τροχιά. Μάλιστα, όταν στον ιδιωτικό τομέα παρατηρείται έντονη μείωση δανεισμού, ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να έρχεται και ν αναλαμβάνει εξισορροπητικό ρόλο ως αναπτυξιακός συντελεστής. Σήμερα πολλές οικονομίες οι οποίες αντέδρασαν είτε πολύ αργά είτε πολύ πρώιμα βρίσκονται σε σημείο όπου είναι αναγκασμένες να εφαρμόσουν μέτρα με στόχο την εξοικονόμηση χρημάτων, πράγμα που με τη σειρά του επιταχύνει τις αρνητικές συνέπειες της μείωσης δανεισμού του ιδιωτικού τομέα. Η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς κόστος και αυτό συχνά αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για μια πολιτική ηγεσία. Οι κυβερνήσεις καλούνται να εξετάσουν το κόστος και το όφελος προκειμένου να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης που να είναι επωφελές για όλα τα μέρη. Σε μια περίοδο κρίσης και αβεβαιότητας, η εισαγωγή των κατάλληλων μεταρρυθμίσεων είναι καθοριστικής σημασίας για να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης για όλους τους παράγοντες της οικονομίας. Μάλιστα, όσο ισχυρότερη είναι η αξιοπιστία της πολιτικής ηγεσίας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ανταπόκριση των συντελεστών της οικονομίας. Οι αναλυτές της Citi σημειώνουν, για παράδειγμα, ότι κατά το διάστημα η Ισπανία ανέφερε μέσο συντελεστή χρεοκοπίας 21 ανά εκατομμύριο κατοίκων, εν συγκρίσει με τη Γερμανία και τις ΗΠΑ που ανέφεραν και αντιστοίχως. Στη περίπτωση των ζημιών από την ακίνητη περιουσία, εάν ένα πρόβλημα δεν αναγνωριστεί, δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Επίσης, όταν τα δημοσιευμένα στοιχεία δεν είναι αξιόπιστα, σε αυτή την περίπτωση εξαιτίας πολύ αυστηρών ορισμών και νόμων περί χρεοκοπίας, είναι δύσκολο να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι και να εδραιωθεί η απαιτούμενη εμπιστοσύνη για να είναι αποτελεσματικά τα οποιαδήποτε δημοσιονομικά μέτρα. Τέλος, η μεγαλύτερη δυσκολία για τις κυβερνήσεις συνίσταται ίσως στο γεγονός ότι δεν υπάρχει μεταρρύθμιση που να μην συνεπάγεται ένα κόστος, για κάποιους δηλαδή θα υπάρχουν οφέλη ενώ για άλλους ζημίες. Επιπλέον, οι ζημίες έχουν κατά κανόνα μεγαλύτερη απήχηση σε σχέση με τα οφέλη, για τα οποία απαιτείται περισσότερος χρόνος για να γίνουν αντιληπτά. Συνεπώς, η μεγαλύτερη πρόκληση για τους κυβερνώντες είναι όχι μόνο να προβούν στις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις μέσα από μια 2013 μακροπρόθεσμη προοπτική, αλλά και να τις εντάξουν στο σωστό πλαίσιο. Θα πρέπει να αναγνωρίσουν τις αναγκαίες δυσκολίες και να επεξηγήσουν γιατί τα θετικά αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν αξίζουν το κόστος που συνεπάγονται οι μεταρρυθμίσεις. 4

6 Δεύτερο Μέρος: Επενδυτικά Θέματα για το 2013 Κρίση Κρατικού Χρέους στην Ευρώπη - "Ο θάνατος του ασθενή" Και ενώ αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη μαίνονται οι συζητήσεις για την "ανάπτυξη" και τη "λιτότητα", φαίνεται να υπάρχει μια σημαντική παρανόηση, ότι δηλαδή "λιτότητα" σημαίνει να κάνουμε λιγότερο απ ότι κάναμε και "ανάπτυξη" περισσότερο απ ότι κάναμε, εξακολουθώντας όμως να κάνουμε το ίδιο. Στην πραγματικότητα, η λιτότητα και η ανάπτυξη είναι δύο έννοιες που η μία δεν αποκλείει την άλλη. Η λιτότητα είναι ένα εργαλείο δημοσιονομικής πολιτικής που συνίσταται στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος με την περικοπή των κρατικών δαπανών, ενώ η οικονομική ανάπτυξη είναι το αποτέλεσμα της συμβολής, αποταμίευσης και δαπάνης, όλων των συντελεστών μιας οικονομίας. Εάν η μόνη πολιτική που εφαρμόζει μια κυβέρνηση είναι η λιτότητα για την ίδια τη λιτότητα, δηλαδή εάν κάνει συνεχώς το ίδιο πράγμα και απλώς το προσαρμόζει για να είναι λιγότερο δαπανηρό, δεν μπορούμε να περιμένουμε να επέλθει ανάκαμψη της ανάπτυξης ή βελτίωση της οικονομίας, ιδιαίτερα μάλιστα σε μια περίοδο, όπως σήμερα, που ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι διατεθειμένος να προβεί σε δαπάνες. Υπό αυτές τις συνθήκες απαιτούνται οικονομικές μεταρρυθμίσεις για να αναπτυχθεί μια νέα δυναμική στην οικονομική δραστηριότητα, όπως έγινε στην περίπτωση της Ασίας μετά την κρίση της δεκαετίας του '90 και της Γερμανίας στις αρχές της δεκαετίας του Ωστόσο, η Ευρωζώνη φαίνεται ότι έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει. Μετά από δυο χρόνια "στην εντατική", η λιτότητα οδήγησε τις χώρες της περιφέρειας σε βαθύτερη ύφεση, οι στόχοι μείωσης του ελλείμματος δεν επιτεύχθηκαν, και ο λόγος χρέους προς το ΑΕΠ επιδεινώθηκε περαιτέρω, τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. Είναι πράγματι εντυπωσιακό να βλέπουμε ότι στις χώρες της περιφέρειας ο συνδυασμός της υψηλότερης ανεργίας και του χαμηλότερου ονομαστικού εισοδήματος με τη μείωση των αποταμιεύσεων και τη μη έγκαιρη αναγνώριση των περιπτώσεων χρεοκοπίας και διαγραφής ώθησε σε υψηλότερα επίπεδα τον λόγο ιδιωτικού χρέους προς το ΑΕΠ, ενώ σε χώρες όπως η Βρετανία, τα Σκανδιναβικά κράτη, ή ακόμη και οι Ανατολικές χώρες της ΟΝΕ, όπου εφαρμόστηκαν έντονα μέτρα μείωσης του χρέους, ο ιδιωτικός τομέας έχει ήδη προβεί σε σημαντική μείωση δανεισμού. Είναι σαφές ότι, εάν το βασικό πρόβλημα της Ευρωζώνης και ειδικότερα των χωρών της περιφέρειας είναι τα υπερβολικά επίπεδα χρέους, η Ευρώπη υστερεί κατά πολύ έναντι των άλλων αναπτυγμένων χωρών στη κατεύθυνση της μείωσης δανεισμού. Οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι η επίλυση της κρίσης στην Ευρωζώνη προϋποθέτει ένα βαθμό δημοσιονομικής λιτότητας αλλά και εκτενέστερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αναδιάρθρωση χρέους του τραπεζικού και δημόσιου τομέα, καθώς και κάποιο βαθμό δημοσιονομικής και τραπεζικής ενοποίησης. Ωστόσο, δεν προβλέπουν πολλές αλλαγές στη σημερινή πολιτική των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων καθώς οι επερχόμενες εκλογές στη Γερμανία και το πολιτικό κόστος που συνεπάγονται αυτές οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις φαίνεται ότι υπερτερούν σε σχέση με τις οικονομικές ζημιές της τρέχουσας κρίσης. Επενδύσεις στην Ευρώπη: Γερμανικές Μετοχές Δεδομένης της αυξημένης πολιτικής συμφόρησης και των επιδεινούμενων μακροοικονομικών συνθηκών, η διάθεση των επενδυτών έναντι των ευρωπαϊκών μετοχών εύλογα δεν είναι και η καλύτερη. Ωστόσο, αν και η σημερινή κρίση κρατικού χρέους εντείνει τους μακροοικονομικούς κινδύνους, παράλληλα δημιουργεί και ευκαιρίες για τους επενδυτές, καθώς η απόκλιση μεταξύ των χωρών της Ευρώπης αυξήθηκε σε επίπεδα ρεκόρ από την ίδρυση της ΟΝΕ και την περίοδο κατά την οποία επικρατούσε το θέμα της σύγκλισης. Οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι οι γερμανικές μετοχές, ειδικότερα, βρίσκονται σε καλό σημείο για να συνεχίσουν να έχουν καλύτερες αποδόσεις. Η γερμανική αγορά μετοχών πράγματι διαθέτει ορισμένους "παγκόσμιους πρωταθλητές", δηλαδή εταιρείες που κατέχουν ηγετική θέση στον κλάδο τους, έχουν ισχυρό όνομα, ή είναι καλά τοποθετημένες σε επίπεδο κερδοφορίας σε γρήγορα αναπτυσσόμενες οικονομίες. Οι εταιρείες αυτές το πιθανότερο είναι να διατηρήσουν την αύξηση της κερδοφορίας τους και να επιτύχουν καλύτερη ποιότητα ισολογισμών σε περιόδους οικονομικής κάμψης. Επίσης, οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι οι εταιρείες αυτές, παρά το γεγονός ότι ήδη καταγράφουν ισχυρές αποδόσεις εδώ και δύο χρόνια, έχουν έναν βαθμό ασφάλειας έναντι του κινδύνου της εναλλαγής χωρών στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα λόγω των πολύ ελκυστικών αποτιμήσεων και της υποτονικής προόδου που σημειώνεται στην επίλυση της κρίσης της ευρωζώνης. 5

7 Ο Δημοσιονομικός Γκρεμός στις ΗΠΑ 6 Ποιος θα κάνει πίσω πρώτος; Το επενδυτικό θέμα που θα έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις αγορές το 2013 είναι, κατά πάσα πιθανότητα, ο «δημοσιονομικός γκρεμός» στις ΗΠΑ. Μάλιστα, μόλις 24 ώρες μετά την επανεκλογή του Προέδρου Ομπάμα, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου John Boehner επανέφερε το ζήτημα του τι θα πρέπει να γίνει για τον "δημοσιονομικό γκρεμό". Πρόκειται για ένα ζήτημα που ήδη έχει σημαντικό αντίκτυπο στις αγορές καθώς το γεγονός ότι δεν υπήρξε κατεύθυνση για τις αγορές μετά την επανεκλογή του Προέδρου Ομπάμα οφείλεται σαφώς στη στάση αναμονής που τήρησαν οι επενδυτές, η ανησυχία των οποίων ενδέχεται να αυξάνεται όλο και περισσότερο καθώς πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία. Το κλίμα στην επενδυτική κοινότητα παραμένει ακόμη αρκετά αισιόδοξο ως προς την έκβαση των συζητήσεων και οι αναλυτές της Citi επίσης εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ δεν θα καταλήξουν στον δημοσιονομικό γκρεμό. Είναι σημαντικό, ωστόσο, ο επενδυτής να λάβει υπόψη ορισμένα κύρια χαρακτηριστικά του κινδύνου του δημοσιονομικού γκρεμού. Το πρώτο είναι ότι ο δημοσιονομικός γκρεμός δεν ανάγεται σε ζήτημα 0/1 κατά το δυαδικό σύστημα. Οι αναλυτές μας εκτιμούν ότι το πακέτο της συμφωνίας θα περιλαμβάνει έναν συνδυασμό φορολογικών αυξήσεων και μείωσης των δαπανών με επίπτωση της τάξης του 1,25% το 2013, κυρίως με τη λήξη του ευνοϊκού καθεστώτος της φορολογίας εισοδήματος και του έκτακτου επιδόματος ανεργίας που, συνολικά, μεταφράζεται σε μείωση κατά σχεδόν $150 δις του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Αυτό σημαίνει ότι, καθώς δεν θα υπάρξει παράταση των φοροαπαλλαγών που θέσπισε η κυβέρνηση Μπους, θα επέλθει βραχυπρόθεσμα αρνητική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ και στις αγορές, δεδομένης της ισχυρής συσχέτισης της απόδοσης των αγορών με το διαθέσιμο εισόδημα στις ΗΠΑ. Το δεύτερο σημείο αφορά στη χρονική στιγμή. Μάλιστα, καθώς το φορολογικό καθεστώς που θέσπισε η κυβέρνηση Μπους εξέπνευσε την 1η Ιανουαρίου, έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την αμερικανική κυβέρνηση. Κατά τη σύνταξη του παρόντος, ωστόσο, τα σχέδια και οι απόψεις των δύο πλευρών εξακολουθούν να απέχουν αρκετά μεταξύ τους και οι συζητήσεις μάλλον τόνισαν ποια σημεία θεωρούσαν οι δύο παρατάξεις μη διαπραγματεύσιμα παρά εκείνα που ήταν διατεθειμένες να διαπραγματευθούν. Όπως επισημαίνει η Tina Fordham, πολιτική αναλύτρια της Citi, τα δύο πολιτικά κόμματα θεμελίωσαν τις θέσεις τους στα ζητήματα της φορολογίας και τη δημοσιονομικής πολιτικής, οπότε δεν αναμένεται να κάνουν πίσω σε αυτά τα θέματα τη στιγμή που η πολιτική κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη. Τέλος, το τρίτο σημείο σχετίζεται με την πρόσφατη ιστορία. Κατά την περίοδο οι Αμερικανοί νομοθέτες ακολούθησαν μια επικίνδυνη πορεία επιζήμιων διαφωνιών. Τον Αύγουστο του 2011 οι Δημοκράτες και οι Ρεπουμπλικάνοι διαφώνησαν για το πλαφόν του χρέους και για τον δημοσιονομικό γκρεμό με αποτέλεσμα ο S&P500 να καταγράψει πτώση 20% σε λιγότερο από έναν μήνα. Κατά τους αναλυτές της Citi, οι εν δυνάμει κίνδυνοι δεν εντοπίζονται στον ίδιο τον δημοσιονομικό γκρεμό, αλλά στην πορεία για την επίλυσή του, στην έκτασή του, και στη χρονική στιγμή επίλυσής του. Επενδύσεις στις ΗΠΑ: Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (MBS) Ενόψει της αβεβαιότητας που περιβάλλει τον «δημοσιονομικό γκρεμό» στις ΗΠΑ, οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι η αναζήτηση μιας ασφαλούς επιλογής σε σχετικά καλή τιμή, όπως είναι οι Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (MBS), για ένα μικρό διάστημα είναι ίσως μια πιο φρόνιμη προσέγγιση των αμερικανικών αγορών. Οι Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση εκδίδονται από ομοσπονδιακούς στεγαστικούς φορείς της Αμερικανικής κυβέρνησης (π.χ. Fannie Mae, Freddy Mac) και έχουν εξασφάλιση μέσα από μια δέσμη υποθηκών. Ουσιαστικά, κάποιος που επενδύει σε MBS δανείζει χρήματα σε έναν αγοραστή ακινήτων. Η κρίση των δανείων μειωμένης εξασφάλισης (Subprime) διαφοροποίησε σε μεγάλο βαθμό το επενδυτικό προφίλ των MBS. Παρεμβαίνοντας για να αποτρέψει τη χρεοκοπία μη κρατικών φορέων, η αμερικανική κυβέρνηση δήλωσε, ρητά ή στην πράξη, ότι εγγυάται όλα τα στεγαστικά δάνεια που είχαν δοθεί. Σήμερα, ποσοστό 95% του συνόλου των στεγαστικών δανείων προέρχεται από κρατικούς φορείς. Το αποτέλεσμα για τις αγορές, από τεχνική άποψη, ήταν η απόλυτη συσχέτιση μεταξύ της απόδοσης των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και της απόδοσης των MBS. Εκτός από το νέο αυτό προφίλ που απέκτησαν ως ασφαλής επενδυτική κατηγορία, οι τίτλοι MBS εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερη απόδοση κατά σχεδόν 90 μονάδες βάσης έναντι των κρατικών ομολόγων όμοιας διάρκειας και κατά 30 μονάδες βάσης έναντι των υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων εκτός του χρηματοοικονομικού κλάδου, κάτι που αποτελεί ελκυστικό χαρακτηριστικό για τον επενδυτή που αναζητά απόδοση σε συνδυασμό με ασφάλεια. Βραχυπρόθεσμα, τέλος, το νέο πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ θα απορροφήσει 50% όλων των νέων εκδόσεων MBS εξασφαλίζοντας μια πολύ ευνοϊκή τάση ζήτησης/προσφοράς για τους επενδυτές.

8 Αναδυόμενες Αγορές Αναστάθμιση του Αναπτυξιακού Μοντέλου Υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στις επενδύσεις, το οποίο είναι ότι ο κίνδυνος που σχετίζεται με μια κατηγορία επένδυσης είναι σε αναλογία με τις προσδοκίες για την πορεία του. Οι Αναδυόμενες Αγορές αποτελούν πολύ καλό παράδειγμα αυτού του μοτίβου. Από την περίοδο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008, οι Αναδυόμενες Αγορές αναμένεται ότι θα αποτελέσουν τη νέα και μελλοντική κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης παγκοσμίως. Αναμένεται ότι θα προσδώσουν βιωσιμότητα και δύναμη, μειώνοντας τις επιπτώσεις της διασύνδεσης των παγκόσμιων οικονομιών. Παρά το γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζουν οι ίδιες παρόμοιας έκτασης δημοσιονομικά προβλήματα αλλά και προβλήματα χρέους με εκείνα που πλήττουν σήμερα τις αναπτυγμένες αγορές, οι Αναδυόμενες Αγορές ήταν ίσως η μεγαλύτερη απογοήτευση του Σε σύγκριση, μάλιστα, με την αντίστοιχη περίοδο πριν έναν χρόνο, οι Αναδυόμενες Αγορές εμφάνισαν τη μεγαλύτερη μείωση των προσδοκιών για τους ρυθμόυς αύξησης του ΑΕΠ από 6,1% στο 4,7%. Ακόμη και αν αναμενόταν μια επιβράδυνση, η έκτασή της ήταν πολύ μεγαλύτερη από τις εκτιμήσεις και, το κυριότερο, έφερε στο φως τις διαρθρωτικές αδυναμίες του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης των αναδυόμενων αγορών. Η άνοδος της κινεζικής οικονομίας κατά την τελευταία δεκαετία και ειδικότερα η ισχυρή ανάκαμψή της που σημειώθηκε ως αποτέλεσμα των μέτρων τόνωσης της οικονομίας από τις αρχές, κατά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, έδωσαν την εντύπωση ότι συντελείται μια ανακατανομή σε παγκόσμια κλίμακα, η οποία μειώνει τον βαθμό σύνδεσης και την εξάρτηση των αναδυόμενων αγορών από τις αναπτυγμένες. Το αναπτυξιακό μοντέλο των αναδυόμενων αγορών, ωστόσο, εξακολουθεί να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές και, αν και εξαρτάται πλέον λιγότερο από τις αναπτυγμένες αγορές (για αυτές τις εξαγωγές), συνδέεται όλο και περισσότερο με την Κίνα και την έντονη κινεζική ζήτηση για εμπορεύματα. Κατά την τελευταία τριετία, όμως, η Κίνα αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα όπως είναι το χρέος των τοπικών κυβερνήσεων, η άνθηση των πιστώσεων, η φούσκα των ακινήτων και, το σημαντικότερο, οι ανισορροπίες στην ανάπτυξη, καθώς η ανάκαμψη που στηρίχθηκε στα μέτρα τόνωσης και τις επενδύσεις προκάλεσε μεγάλη αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Οι κινεζικές αρχές ακόμη δεν έχουν βρει τη λύση και εν τω μεταξύ η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης δεν έχει φθάσει στα κατώτατα επίπεδα. Η αύξηση του ΑΕΠ της Κίνας εμφανίζει επιβράδυνση κατά τα τελευταία 10 τρίμηνα, από 12% το πρώτο τρίμηνο του 2010 στο 7,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2012 και οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι το 2013 θα επέλθει σταθεροποίηση μεταξύ του 7,6% και του 8%. Οι αναλυτές της Citi θεωρούν ότι, καθώς η ανταγωνιστικότητα μεταξύ νομισμάτων και η παγκόσμια ζήτηση δεν ευνοούν μια ανάκαμψη που να στηρίζεται στις εξαγωγές, οι αρχές θα πρέπει να στραφούν σε μέτρα που να αξιοποιούν περισσότερο τις δυνατότητες ανάπτυξης σε εγχώριο επίπεδο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, οι δύο προφανείς μηχανισμοί που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της ανάπτυξης του ΑΕΠ βάσει των εγχώριων συντελεστών είναι η εγχώρια αγορά πιστωτικών τίτλων και η δημοσιονομική πολιτική. Μάλιστα, οι αναδυόμενες αγορές, με εξαίρεση την Κίνα, έχουν ακόμη ένα πολύ περιορισμένο απόθεμα χρέους του ιδιωτικού τομέα και αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την τόνωση της εγχώριας ζήτησης. Επίσης, κατά την τελευταία δεκαετία, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε σημαντικά στις αναδυόμενες αγορές, κάτι που θα μπορούσε να ενθαρρύνει τις αρχές να εισαγάγουν μέτρα δημοσιονομικής χαλάρωσης προκειμένου να αμβλύνουν τα αρνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την επιβράδυνση των εξαγωγών. Επενδύσεις στις αναδυόμενες αγορές: Ομόλογα αναδυόμενων αγορών Την ίδια ώρα που οι μετοχές αναδυόμενων αγορών παρείχαν χαμηλές και ευμετάβλητες αποδόσεις για τους επενδυτές κατά τα τελευταία δύο χρόνια, τα ομόλογα αναδυόμενων αγορών ήταν μεταξύ των κατηγοριών επένδυσης με την καλύτερη απόδοση. Τα ομόλογα αυτά, ιδιαίτερα αυτά που εκδίδονται σε "σκληρό νόμισμα" (δολάριο ΗΠΑ, ευρώ), συνέχισαν να ωφελούνται από τη βελτίωση της ποιότητας του χρέους χάρη στον χαμηλό συντελεστή χρέους/αεπ, τη βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας και τα υγιή δημοσιονομικά ισοζύγια, αλλά και από τις πολύ ελκυστικές και υψηλές αποδόσεις για τους επενδυτές που αποβλέπουν σε σταθερή απόδοση σε σκληρό νόμισμα. Οι αναλυτές της Citi επισημαίνουν ότι, παρά το γεγονός ότι τα περιθώρια της απόδοσης των ομολόγων των αναδυόμενων αγορών συρρικνώθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2008, τα ομόλογα των αναδυόμενων αγορών εξακολουθούν να προσφέρουν 5 φορές μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και ο συντελεστής αυτός είναι πολύ υψηλότερος από τον μέσο λόγο της τελευταίας πενταετίας. Οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι συνδυαστικά, η ισχυρή ποιότητα, τα υψηλά περιθώρια και η δυνατότητα νομισματικής χαλάρωσης, θα λειτουργήσουν ιδιαίτερα υποστηρικτικά για τη συγκεκριμένη κατηγορία επένδυσης και κατά το

9 Τρίτο Μέρος - Προβλέψεις Πίνακας 3: Προβλέψεις Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (έναντι δολαρίου ΗΠΑ) ΗΠΑ Ευρωζώνη Ιαπωνία Ηνωμένο Βασίλειο Κίνα Ρωσία Πολωνία Ουγγαρία Τσεχία Τουρκία Πηγή: Citi Investment Research and Analysis Πίνακας 4: Προβλέψεις Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (έναντι δολαρίου ΗΠΑ) Ιούνιος 2013 Δεκέμβριος 2013 Ευρωζώνη Πίνακας 5: Εμπορεύματα Εκτιμώμενη Μέση Τιμή 2013 Πετρέλαιο τύπου WTI 85 Δολάριο/βαρέλι Ιαπωνία Πετρέλαιο τύπου Brent 99 Δολάριο/βαρέλι Ηνωμένο Βασίλειο LME Χαλκός 7,865 Δολάρια/μετρικό τόνο Αυστραλία LME Νικέλιο 21,770 Δολάρια/μετρικό τόνο Νορβηγία Χρυσός 1749 Δολάρια/ουγκιά Ρωσία Σιδηρομετάλλευμα 120 Δολάρια/μετρικό τόνο Πολωνία CBOT Καλαμπόκι 700 Δολάρια/λίμπρα Τουρκία CBOT Σιτάρι 860 Δολάρια/λίμπρα Πηγή: Citi Investment Research and Analysis Πηγή: Citi Investment Research and Analysis Ετήσια Επισκόπηση ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

10 Γενικές Επισημάνσεις Οι απόψεις και οι προβλέψεις που διατυπώνονται από την Citigroup EMEA Consumer Bank Investments είναι πιθανόν να μην επιτευχθούν ή να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Υπάρχουν πρόσθετοι κίνδυνοι που συνδέονται με τις διεθνείς επενδύσεις και ενδείκνυται να ληφθούν υπόψη, περιλαμβανομένων και παραμέτρων που σχετίζονται με την αλλοδαπή, την πολιτική, το συνάλλαγμα, και την οικονομία. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο προκειμένου να προσδιορίσετε τι είναι κατάλληλο για τη δική σας περίπτωση. Ο όρος «Αναλυτές της Citi» αναφέρεται σε επαγγελματίες συμβούλους επενδύσεων εντός της Citi Investment Research and Analysis και της Citigroup Global Markets, καθώς και σε μέλη με δικαίωμα ψήφου της Global Investment Committee και της Global Portfolio Committee της Citi Private Bank. Το παρόν έγγραφο βασίζεται σε πληροφορίες που παρέχονται από τις Citigroup Investment Research and Analysis, Citigroup Global Markets, Citi Private Bank και Citigroup Alternative Investments. Παρέχεται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας. Δεν συνιστά προσφορά ή πρόσκληση για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε τίτλου. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο έχουν καταρτιστεί χωρίς να ληφθούν υπόψη οι στόχοι, η χρηματοοικονομική κατάσταση, ή οι ανάγκες οποιουδήποτε συγκεκριμένου επενδυτή. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές θα πρέπει, πριν ενεργήσουν βάσει αυτών των πληροφοριών, να εξετάσουν την καταλληλότητά τους λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, και τις ανάγκες τους. Οποιαδήποτε απόφαση για την αγορά τίτλων που αναφέρονται στο παρόν θα πρέπει να λαμβάνεται μετά από εξέταση των συγκεκριμένων περιστάσεων που αφορούν εσάς σε συνεργασία με τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο. Οι επενδύσεις που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο δεν συνιστούν υπόδειξη της Citibank ή των συνδεδεμένων με αυτήν νομικών προσώπων. Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες ελήφθησαν από και βασίζονται σε πηγές που η Citibank θεωρεί αξιόπιστες, δεν παρέχουμε εγγύηση ως προς την ακρίβειά τους, ενώ ενδέχεται να είναι ελλιπείς ή συνοπτικές. Όλες οι απόψεις, οι προβολές και οι εκτιμήσεις αναπτύσσονται κατά την κρίση του συντάκτη κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των χρηματοοικονομικών τίτλων επίσης ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Δεδομένης της φύσης και του περιεχομένου του παρόντος εγγράφου, οι επενδύσεις που περιγράφονται στο παρόν υπόκεινται σε διακυμάνσεις τιμής ή/και αξίας και οι επενδυτές ενδέχεται να λάβουν ποσό μικρότερο από την αρχική τους επένδυση. Ορισμένες επενδύσεις υψηλής μεταβλητότητας ενδέχεται να υπόκεινται σε απότομες ή μεγάλες πτώσεις αξίας που ενδέχεται να είναι ίσες με το ποσό της επένδυσης. Ορισμένες επενδύσεις που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να έχουν φορολογικές συνέπειες για τους ιδιώτες πελάτες ως αποτέλεσμα των οποίων είναι πιθανό να διαφοροποιηθούν ο φορολογικός συντελεστής και η βάση φορολόγησης. Η Citibank δεν παρέχει φοροτεχνικές συμβουλές και οι επενδυτές θα πρέπει να αναζητήσουν συμβουλές από φοροτεχνικό σύμβουλο. Τα επενδυτικά προϊόντα: (i) δεν είναι ασφαλισμένα από τον Ομοσπονδιακό Οργανισμό Ασφάλισης Καταθέσεων (ii) δεν συνιστούν καταθέσεις ή άλλη υποχρέωση οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης καταθέσεων (περιλαμβανομένης της Citibank) και (iii) υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, περιλαμβανομένης και της πιθανής απώλειας του κεφαλαίου της αρχικής επένδυσης. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται από τη Citibank International plc -Υποκατάστημα Ελλάδος, η οποία εποπτεύεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου (Financial Services Authority), την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν έγγραφο έχει πληροφοριακό και μόνο σκοπό και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για αγορά, διακράτηση ή πώληση μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, ούτε τίθεται αυτό στη διάθεσή σας στο πλαίσιο παροχής κάποιας επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας από τη Citibank International plc -Υποκατάστημα Ελλάδος. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, η Citibank International plc -Υποκατάστημα Ελλάδος δεν εγγυάται ούτε φέρει ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβειά τους. Όλες οι εκφερόμενες απόψεις και εκτιμήσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο αποτελούν προσωπικές απόψεις των αντίστοιχων αναλυτών, οι οποίοι απασχολούνται και αμείβονται από τις εταιρείες που συνεργάζονται με τον όμιλο Citigroup. Οι αναλυτές βεβαιώνουν ότι οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις ή απόψεις, οι οποίες αναφέρονται από τους ίδιους στο παρόν, δεν ήταν, δεν είναι και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες με την καταβολή αμοιβής από τρίτον. Κατά τη σύνταξη και δημοσίευση του παρόντος τηρήθηκαν οι εσωτερικοί κανονισμοί της Citibank για την πρόληψη και αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων. Η Citibank, επίσης, διαβεβαιώνει ότι συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και την αποτροπή πράξεων χειραγώγησης της αγοράς. Οι εκτιμήσεις που παρατίθενται σε αυτό το έντυπο πρέπει να διαβάζονται με προσοχή. Οι αναφερόμενες στο παρόν έγγραφο επενδύσεις υπόκεινται σε κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης και ενδεχομένης απώλειας του αρχικώς επενδυμένου κεφαλαίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι απόψεις και τυχόν εκτιμήσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως ενδεικτικά τον πληθωρισμό, το ύψος των επιτοκίων, το οικονομικό περιβάλλον, την κατάσταση της αγοράς και άλλα ειδικά εταιρικά γεγονότα. Θα πρέπει ακόμη να γνωρίζουν ότι τα αριθμητικά δεδομένα που περιέχονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται στο παρελθόν και οι προηγούμενες επιδόσεις ή οι προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Οι επενδυτές πρέπει να εκλάβουν το παρόν ως ένα μόνο από τους παράγοντες διαμόρφωσης της επενδυτικής επιλογής τους. Το έντυπο αυτό απευθύνεται μόνο σε επενδυτές και απαγορεύεται η αναπαραγωγή του, η αντιγραφή του, η επανεκτύπωσή του και η μετάδοσή του, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την άδεια του εκδότη του. GRA /12

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση για το Δολάριο 1ο Τρίμηνο 2013. Των Jamie Saettele, Senior Technical Strategist και David Rodriguez, Quantitative Strategist

Ανάλυση για το Δολάριο 1ο Τρίμηνο 2013. Των Jamie Saettele, Senior Technical Strategist και David Rodriguez, Quantitative Strategist Ανάλυση για το Δολάριο 1ο Τρίμηνο 2013 Των Jamie Saettele, Senior Technical Strategist και David Rodriguez, Quantitative Strategist Δολάριο: Γεμάτο προκλήσεις το α τρίμηνο του 2013 Των Jamie Saettele,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Αμοιβαίο κεφάλαιο DB Platinum III Nikkei 225 Index Protected Fund II Ελκυστικές Επενδυτικές Ευκαιρίες με Πλήρη Προστασία Κεφαλαίου κατά την Λήξη Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές. in DEEP ANALYSIS. Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές. Α γ ο ρ έ ς. Κύρια Σημεία

Αγορές. in DEEP ANALYSIS. Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές. Α γ ο ρ έ ς. Κύρια Σημεία Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Αγορές Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές του Στρατή Κωνσταντίνου in DEEP ANALYSIS Η κατανομή του πλούτου μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Citibank Investment Forum II Το κορυφαίο επενδυτικό γεγονός

Citibank Investment Forum II Το κορυφαίο επενδυτικό γεγονός Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 16 Φεβρουάριος 2011 Citibank Investment Forum II Το κορυφαίο επενδυτικό γεγονός Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στο δεύτερο Επενδυτικό Forum της Citibank.

Διαβάστε περισσότερα

Citibank Investment Forum V Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός συνεχίζεται

Citibank Investment Forum V Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός συνεχίζεται Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 27 Φεβρουάριος 2014 Citibank Investment Forum V Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός συνεχίζεται Με μεγάλη επιτυχία και απαράμιλλο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ)» με κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση" Θεματική Ενότητα 2 ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

Πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011 για τον χρυσό

Πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011 για τον χρυσό Weekly Financial Report Δευτέρα 15- -04-2013 Πτώση 4,1% στο χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Ιουλίου του 2011 σημείωσε ο χρυσός καθώς τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και την καταναλωτική εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων 1 Θέματα παρουσίασης Η Παγκόσμια Αγορά ο κύκλος της οικονομίας και των επενδύσεων Το Τρίπτυχο της Επένδυσης : Κατανομή Διασπορά Χρονικός Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών! «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &!Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)»! µε κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση"!

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών! «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &!Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)»! µε κατεύθυνση τη Στρατηγική Διοίκηση! Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)» µε κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση" Θεµατική Ενότητα 1 ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Citibank Investment Forum IV Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός επιστρέφει

Citibank Investment Forum IV Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός επιστρέφει Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 24 Ιανουάριος 2013 Citibank Investment Forum IV Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός επιστρέφει Και φέτος, πιστός στο ραντεβού του με τον κορυφαίο επενδυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Ανησυχία για τους καταθέτες από τη συμφωνία για τη διάσωση των προβληματικών τραπεζών της Ευρωζώνης

Ανησυχία για τους καταθέτες από τη συμφωνία για τη διάσωση των προβληματικών τραπεζών της Ευρωζώνης Weekly Financial Report Δευτέρα 01- -07-2013 Σημαντικές ήταν οι ειδήσεις για την Ευρωζώνη την εβδομάδα που πέρασε καθώς η ΕΚΤ διέψευσε τις φήμες περί εξέτασης σχεδίου προγράμματος αγοράς ομολόγων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Financial Report. Δευτέρα 24-06-2013

Weekly Financial Report. Δευτέρα 24-06-2013 Weekly Financial Report Δευτέρα 24-06-2013 Το ESM σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των χωρών, θα αναλάβει την ανακεφαλαιοποίηση κάθε συστημικής τράπεζας με τους και τους μετόχους να καλούνται να συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 8 Ιουνίου, 2012

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 8 Ιουνίου, 2012 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 8 Ιουνίου, 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διαστάσεις της κρίσης Γενεσιουργές Αιτίες & Συστημικές Αδυναμίες Προσπάθειες Επίλυσης Γιατί η ύφεση είναι τόσο βαθειά & παρατεταμένη;

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική 1. Διεθνές εμπόριο, Διεθνής Εμπορική Πολιτική και Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες και Θεσμοί 2. Μακροοικονομική Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση από την ΕΚΤ των επιτοκίων στο 0,5%. Ακόμη και αρνητικά επιτόκια;

Μείωση από την ΕΚΤ των επιτοκίων στο 0,5%. Ακόμη και αρνητικά επιτόκια; Weekly Financial Report Δευτέρα 06-05-2013 Η ΕΚΤ μείωσε το βασικό της επιτόκιο στο ιστορικά χαμηλό του 0,5% στην προσπάθειά της για έξοδο της Ευρωζώνης από την μεγαλύτερη ύφεση των τελευταίων 40 ετών.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Report 242 ο Τεύχος

Weekly Report 242 ο Τεύχος Snapshot Αγορών Κύριοι Δείκτες Ανάλυση Αγορών [Επεξηγήσεις Πίνακα περισσότερες πληροφορίες στο τέλος του report] *Η μέτρηση για το CBOE VIX γίνεται από το Υψηλό του Μαρτίου 2009 1 S&P500 Που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και

Διαβάστε περισσότερα

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Συνοπτικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου % Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Εκδότης: Citibank International PLC (S&P AA)

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 16/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 16/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 694,48 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 2,71%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 48,12 εκατ. εκ των οποίων 8,03 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα εντείνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, θα επιταχύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 950,95 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 86,05 εκατ. εκ των οποίων 19,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Κοινότητα Τεχνικών Αναλυτών. Πάνος Παναγιώτου. Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση. 02 Μαρτίου 2014

Ελληνική Κοινότητα Τεχνικών Αναλυτών. Πάνος Παναγιώτου. Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση. 02 Μαρτίου 2014 Ελληνική Κοινότητα Τεχνικών Αναλυτών Πάνος Παναγιώτου Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση 02 Μαρτίου 2014 Αποποίηση ευθυνών: Η παρούσα αναφορά δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στο Επενδυτικό Forum της Citibank

Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στο Επενδυτικό Forum της Citibank Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 12 Ιανουάριος 2010 Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στο Επενδυτικό Forum της Citibank Αποτυπώνουμε τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές από το κορυφαίο επενδυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 11/2/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 11/2/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.260,17 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,43%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,98 εκατ. εκ των οποίων 5,91αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Εγχώριας Χρηματιστηριακής Αγοράς. Ανδρέας Κωνσταντίνου Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης

Ανασκόπηση Εγχώριας Χρηματιστηριακής Αγοράς. Ανδρέας Κωνσταντίνου Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης Τμήμα Έρευνας & Ανάλυσης Ανασκόπηση Εγχώριας Χρηματιστηριακής Αγοράς Ανδρέας Κωνσταντίνου Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης 4 Οκτωβρίου 2006 1 Πίνακας Περιεχομένων i. Ανασκόπηση Χρηματιστηρίου Αξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σχεδόν αµετάβλητο το Χ.Α. παρά την πτώση του τραπεζικού δείκτη (-2,37%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 821,23 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 959,85 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,38 εκατ. εκ των οποίων 5,32 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή Σαράντης στις αρχές Ιουλίου αφού δεν κατάφερε να διασπάσει ανοδικά τον κινητό µέσο όρο των 30 ηµ., κινήθηκε έντονα πτωτικά, µε αποτέλεσµα η τιµή της να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Precious Metals Greece. Starter Kit 1. Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece.

Precious Metals Greece. Starter Kit 1. Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece. Starter Kit 1 Precious Metals Greece Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece.com Αγαπητέ επενδυτή, Σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου προς

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση του ΚΕΠΠ με θέμα : «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ» Αίθουσα Παλαιάς Βουλής Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2009 Με ιδιαίτερη ικανοποίηση μετέχω στη σημερινή συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα