2013 Ετήσια Επισκόπηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2013 Ετήσια Επισκόπηση"

Transcript

1 Ένας κόσμος μεταρρυθμίσεων Οι απόψεις, οι προβλέψεις και οι σταθμίσεις στις επενδυτικές κατηγορίες που εκφράζονται από την Citigroup Global Consumer Group Investments μπορεί να μην επιτευχθούν ή να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Υπάρχουν επιπλέον κίνδυνοι, που συνδέονται με τις διεθνείς επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων ξένων, πολιτικών, συναλλαγματικών και οικονομικών παραγόντων, που πρέπει να ληφθούν υπ όψιν. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο προκειμένου να καθορίσετε ποιες επενδύσεις είναι κατάλληλες για την περίπτωσή σας. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ. Τα Επενδυτικά Προϊόντα δεν είναι τραπεζικές καταθέσεις ή υποχρεώσεις τής Citibank International plc ή των καταστημάτων και των συνδεδεμένων ή θυγατρικών εταιρειών της ούτε είναι εγγυημένα από αυτές (εκτός εάν ρητά και ειδικά ορίζεται το αντίθετο), υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας τού αρχικού κεφαλαίου και δεν διασφαλίζονται από το Κράτος ή από κάποιο οργανισμό του.

2 Περιεχόμενα Πρώτο Μέρος: Παγκόσμιο Πλαίσιο το Δεύτερο Μέρος: Eπενδυτικά Θέματα για το Ο Δημοσιονομικός Γκρεμός στις ΗΠΑ 06 Αναδυόμενες Αγορές 07 Τρίτο Μέρος: Προβλέψεις 08 Γενικές Επισημάνσεις 09 1

3 Πρώτο Μέρος: Παγκόσμιο Πλαίσιο το 2013 Μετά την έντονη παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη του 2010, που ήταν αποτέλεσμα των μέτρων τόνωσης, η δυναμική της οικονομικής δραστηριότητας εξασθενεί σταθερά. Το σημαντικότερο είναι ότι καμία περιοχή δεν θεωρείται εκτός κινδύνου κατά τη σημερινή οικονομική εξασθένηση. Οι κυριότεροι παράγοντες της συνεχιζόμενης και ευρείας κλίμακας οικονομικής επιβράδυνσης παγκοσμίως είναι, μεταξύ άλλων, η μείωση δανεισμού (απομόχλευση) στον ιδιωτικό τομέα και η εμμένουσα αυξημένη ανεργία στις ΗΠΑ, η κρίση χρέους σε κρατικό επίπεδο και τα δημοσιονομικά μέτρα λιτότητας στην Ευρώπη, καθώς και η φούσκα των ακινήτων και η ανισορροπία της ανάπτυξης στην Κίνα. Όπως θα ήταν ίσως αναμενόμενο, οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι το 2013 θα είναι μια ακόμη δύσκολη χρονιά σε μακροοικονομικό επίπεδο με μεγαλύτερη ύφεση στην ευρωζώνη (αύξηση του ΑΕΠ -0,7%) και υποτονική ανάπτυξη στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία με αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,6% και 0,7% αντιστοίχως. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, οι περισσότερες αρνητικές εκπλήξεις εντοπίζονται στις Αναδυόμενες Αγορές, για τις οποίες σήμερα προβλέπεται ότι θα έχουν αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,7% το 2012 ξεπερνώντας μόλις το 5% κατά τα αμέσως επόμενα έτη, ενώ από το 2001 έως το 2011 κατέγραψαν μέση αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 6,5%. Παρά το επιδεινούμενο μακροοικονομικό περιβάλλον, οι μετοχές είχαν ευμετάβλητες αλλά αξιοπρεπείς αποδόσεις για τους επενδυτές. Παρά το πραγματικά δυσμενές περιβάλλον, η απόδοση των μετοχικών αγορών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εντυπωσιακή. Μάλιστα, κατά την τριετή περίοδο οι παγκόσμιες μετοχές, όπως αποτυπώνονται στον δείκτη MSCI World, κατέγραψαν μέση ετήσια απόδοση ύψους 7% (στοιχεία κατά την 30 η Νοεμβρίου 2012), ωθούμενες από τις ακόμη καλύτερες αποδόσεις που επιτεύχθηκαν σε ορισμένες αγορές όπως των ΗΠΑ και της Γερμανίας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι αποδόσεις κατά το συγκεκριμένο διάστημα προήλθαν, κατά 2/3, από μερίσματα. Καταδεικνύεται έτσι αφενός μεν ότι οι (ΣΧΗΜΑ 1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΡΜΙ έναντι ΜΕΤΟΧΩΝ) πηγές: MSCI, JPMorgan και Bloomberg 2

4 στρατηγικές επένδυσης σε μετοχές μπορούν να αποφέρουν αξιοπρεπείς αποδόσεις σε περιόδους μεγάλης αβεβαιότητας, αφετέρου δε ότι μια αποτελεσματική στρατηγική δεν διακρίνεται μόνο από την εύστοχη επιλογή ως προς την ανάληψη κινδύνων, αλλά και από τη συνεκτίμηση άλλων σημαντικών παραμέτρων όπως η ποιότητα, η διαφάνεια και η σταθερότητα. Ακόμη πιο εντυπωσιακή από τη συνολική απόδοση των μετοχών είναι η μεταβλητότητά τους. Κατά την τελευταία τριετία οι παγκόσμιες μετοχές βίωσαν 5 περιπτώσεις διόρθωσης που ξεπέρασαν το 10% καθώς και 5 περιπτώσεις έντονης ανόδου αντίστοιχου ύψους, 3 από τις οποίες μάλιστα ξεπέρασαν το 20%. Υπό αυτό το πρίσμα, η προσπάθεια εκτίμησης της πιο πρόσφορης χρονικής στιγμής στην αγορά (το γνωστό timing) μπορεί να είναι αποδοτική αλλά μπορεί επίσης να είναι και πολύ επιζήμια. Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και η μέση ετήσια απόδοση κατά την ως άνω περίοδο ήταν ελαφρώς υψηλότερη από 7%, το εύρος των αποδόσεων κυμαινόταν από +33% έως -11% για τον άτυχο επενδυτή. Η αύξηση της εταιρικής κερδοφορίας και τα επιθετικά μέτρα νομισματικής πολιτικής στήριξαν την απόδοση των μετοχών, όμως η επίδρασή τους αρχίζει να φθίνει λόγω των επιδεινούμενων μακροοικονομικών συνθηκών και της αυξημένης πολιτικής αβεβαιότητας. Κατά την υπό εξέταση περίοδο τα εταιρικά κέρδη ανέκαμψαν αρκετά ικανοποιητικά, παρέχοντας στις μετοχές γενικά μια ισχυρή βάση για την επίτευξη θετικών αποδόσεων. Στις ΗΠΑ και τις Αναδυόμενες Αγορές τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ξεπέρασαν ακόμη και τα ανώτατα σημεία που είχαν καταγραφεί πριν από το Σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο, η ανάκαμψη αυτή σχετίζεται με την μείωση δανεισμού και τη μείωση των δαπανών, οπότε η τάση αύξησης των κερδών ανά μετοχή αρχίζει να εμφανίζει μια φθίνουσα πορεία σε όλες τις περιοχές. Επίσης, τα περιθώρια κέρδους έχουν φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ και κάποια στιγμή θα πρέπει να αυξηθεί η βάση των εταιρικών κερδών για να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία για τον επενδυτή. Στο σημείο εκείνο θα επανέλθει η συσχέτιση κερδών και οικονομικής ανάπτυξης, πράγμα που ενδέχεται να είναι εις βάρος των επενδυτών εάν η τάση της μακροοικονομικής εικόνας παγκοσμίως δεν εμφανίσει ενδείξεις βελτίωσης. Η επιθετική νομισματική πολιτική, αρχικά στις ΗΠΑ και τη Βρετανία και πιο πρόσφατα στην ευρωζώνη, ήταν καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση της τάσης των μετοχικών αγορών. Κατά την τελευταία τριετία όλες οι περιπτώσεις έντονης ανόδου συνέπεσαν με τη λήψη μέτρων νομισματικής πολιτικής, ξεκινώντας από την Ποσοτική Χαλάρωση (QE) στις ΗΠΑ και φθάνοντας στο πρόγραμμα Άμεσων Νομισματικών Συναλλαγών (ΟΜΤ) που πρόσφατα εφάρμοσε η ΕΚΤ. Οι επενδυτές, ωστόσο, έχουν πάρει το μάθημά τους και αντιλαμβάνονται ότι η οικονομική αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων σε μεγάλο βαθμό παρεμποδίζεται από το ισχυρό κλίμα "οικονομικής καταστολής" που επικρατεί γενικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μετοχικές αγορές δεν αντέδρασαν τόσο θετικά όσο στο παρελθόν όταν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο τον τρίτο γύρο ποσοτικής χαλάρωσης (QE3). Μετά από έναν χρόνο έντονης αβεβαιότητας στην πολιτική σκηνή, οι κυβερνήσεις, νεοεκλεγείσες και επανεκλεγείσες, καλούνται σήμερα να τοποθετηθούν υποστηρίζοντας την πολιτική μεταρρυθμίσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να επέλθει περαιτέρω διαρθρωτική επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών παγκοσμίως και η στήριξη που προσέφεραν τα μέτρα νομισματικής πολιτικής μπορεί να μεταβληθεί σε επικίνδυνο παράγοντα πληθωρισμού τίτλων. Μετά από έναν χρόνο πολιτικών αλλαγών, το 2013 θα πρέπει να είναι ένα έτος αποφασιστικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Δεν αρκεί μόνο η νομισματική πολιτική προκειμένου μια αρχική οικονομική ανάκαμψη να εξελιχθεί σε βιώσιμη ανάπτυξη. Η παγκόσμια οικονομία προσκρούει σε διαρθρωτικές αδυναμίες οι οποίες, μετά από μια χρονιά πολλών και σημαντικών εκλογών και πολιτικών αλλαγών σε παγκόσμια κλίμακα, θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με τη δημιουργία ενός κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου. Σύμφωνα με τους αναλυτές της Citi, το επόμενο έτος θα επηρεαστεί ιδιαίτερα από την ικανότητα υλοποίησης των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων από τους πολιτικούς ηγέτες. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ Δημοσιονομικό Αύξηση ΑΕΠ Ισοζύγιο (% επί του ΑΕΠ) Παγκοσμίως ΗΠΑ Ευρωζώνη Ιαπωνία Ηνωμένο Βασίλειο Γερμανία Ελλάδα Ισπανία Αναδυόμενες Αγορές Κίνα Ρωσία Πολωνία Ουγγαρία Τσεχία Τουρκία πηγή: Citi Investment Research & Analysis

5 Η μεταρρύθμιση μιας οικονομίας συνίσταται στη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής της κατά τρόπο που να βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα ή η αποδοτικότητά της με αποτέλεσμα να ενισχύεται η ευημερία των συντελεστών της (νοικοκυριά, επιχειρήσεις, φορολογικές αρχές). Για την επίτευξη αυτών των στόχων, μπορούν να θεσπιστούν αλλαγές στην παιδεία, στο σύστημα υγείας, στο θεσμικό πλαίσιο, ή στη δημοσιονομική πολιτική. Υπό τις παρούσες συνθήκες, ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι μεταρρύθμιση δεν σημαίνει μόνο μέτρα λιτότητας. Είναι σαφές ότι πολλά κράτη θα πρέπει να εισαγάγουν μέτρα λιτότητας, ιδιαίτερα δε εκείνα των οποίων το έλλειμμα και το κρατικό χρέος φθάνουν σε τόσο υψηλά επίπεδα που ωθούν σε μια οικονομική επιβράδυνση και αυξάνουν σε επικίνδυνο βαθμό το ενδεχόμενο χρεοκοπίας του δημοσίου, όμως η θέσπιση μέτρων λιτότητας σε όλες τις χώρες ή η λήψη άστοχων μέτρων θα μπορούσαν να είναι επισφαλείς αντί επωφελείς επιλογές. Καθοριστικής σημασίας είναι επίσης η χρονική στιγμή των μεταρρυθμίσεων. Ιδανικά, μια μεταρρύθμιση πρέπει να αποφασίζεται όταν η οικονομία βρίσκεται σε άνθηση και ακόμη σε θετική τροχιά. Μάλιστα, όταν στον ιδιωτικό τομέα παρατηρείται έντονη μείωση δανεισμού, ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να έρχεται και ν αναλαμβάνει εξισορροπητικό ρόλο ως αναπτυξιακός συντελεστής. Σήμερα πολλές οικονομίες οι οποίες αντέδρασαν είτε πολύ αργά είτε πολύ πρώιμα βρίσκονται σε σημείο όπου είναι αναγκασμένες να εφαρμόσουν μέτρα με στόχο την εξοικονόμηση χρημάτων, πράγμα που με τη σειρά του επιταχύνει τις αρνητικές συνέπειες της μείωσης δανεισμού του ιδιωτικού τομέα. Η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς κόστος και αυτό συχνά αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για μια πολιτική ηγεσία. Οι κυβερνήσεις καλούνται να εξετάσουν το κόστος και το όφελος προκειμένου να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης που να είναι επωφελές για όλα τα μέρη. Σε μια περίοδο κρίσης και αβεβαιότητας, η εισαγωγή των κατάλληλων μεταρρυθμίσεων είναι καθοριστικής σημασίας για να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης για όλους τους παράγοντες της οικονομίας. Μάλιστα, όσο ισχυρότερη είναι η αξιοπιστία της πολιτικής ηγεσίας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ανταπόκριση των συντελεστών της οικονομίας. Οι αναλυτές της Citi σημειώνουν, για παράδειγμα, ότι κατά το διάστημα η Ισπανία ανέφερε μέσο συντελεστή χρεοκοπίας 21 ανά εκατομμύριο κατοίκων, εν συγκρίσει με τη Γερμανία και τις ΗΠΑ που ανέφεραν και αντιστοίχως. Στη περίπτωση των ζημιών από την ακίνητη περιουσία, εάν ένα πρόβλημα δεν αναγνωριστεί, δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Επίσης, όταν τα δημοσιευμένα στοιχεία δεν είναι αξιόπιστα, σε αυτή την περίπτωση εξαιτίας πολύ αυστηρών ορισμών και νόμων περί χρεοκοπίας, είναι δύσκολο να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι και να εδραιωθεί η απαιτούμενη εμπιστοσύνη για να είναι αποτελεσματικά τα οποιαδήποτε δημοσιονομικά μέτρα. Τέλος, η μεγαλύτερη δυσκολία για τις κυβερνήσεις συνίσταται ίσως στο γεγονός ότι δεν υπάρχει μεταρρύθμιση που να μην συνεπάγεται ένα κόστος, για κάποιους δηλαδή θα υπάρχουν οφέλη ενώ για άλλους ζημίες. Επιπλέον, οι ζημίες έχουν κατά κανόνα μεγαλύτερη απήχηση σε σχέση με τα οφέλη, για τα οποία απαιτείται περισσότερος χρόνος για να γίνουν αντιληπτά. Συνεπώς, η μεγαλύτερη πρόκληση για τους κυβερνώντες είναι όχι μόνο να προβούν στις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις μέσα από μια 2013 μακροπρόθεσμη προοπτική, αλλά και να τις εντάξουν στο σωστό πλαίσιο. Θα πρέπει να αναγνωρίσουν τις αναγκαίες δυσκολίες και να επεξηγήσουν γιατί τα θετικά αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν αξίζουν το κόστος που συνεπάγονται οι μεταρρυθμίσεις. 4

6 Δεύτερο Μέρος: Επενδυτικά Θέματα για το 2013 Κρίση Κρατικού Χρέους στην Ευρώπη - "Ο θάνατος του ασθενή" Και ενώ αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη μαίνονται οι συζητήσεις για την "ανάπτυξη" και τη "λιτότητα", φαίνεται να υπάρχει μια σημαντική παρανόηση, ότι δηλαδή "λιτότητα" σημαίνει να κάνουμε λιγότερο απ ότι κάναμε και "ανάπτυξη" περισσότερο απ ότι κάναμε, εξακολουθώντας όμως να κάνουμε το ίδιο. Στην πραγματικότητα, η λιτότητα και η ανάπτυξη είναι δύο έννοιες που η μία δεν αποκλείει την άλλη. Η λιτότητα είναι ένα εργαλείο δημοσιονομικής πολιτικής που συνίσταται στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος με την περικοπή των κρατικών δαπανών, ενώ η οικονομική ανάπτυξη είναι το αποτέλεσμα της συμβολής, αποταμίευσης και δαπάνης, όλων των συντελεστών μιας οικονομίας. Εάν η μόνη πολιτική που εφαρμόζει μια κυβέρνηση είναι η λιτότητα για την ίδια τη λιτότητα, δηλαδή εάν κάνει συνεχώς το ίδιο πράγμα και απλώς το προσαρμόζει για να είναι λιγότερο δαπανηρό, δεν μπορούμε να περιμένουμε να επέλθει ανάκαμψη της ανάπτυξης ή βελτίωση της οικονομίας, ιδιαίτερα μάλιστα σε μια περίοδο, όπως σήμερα, που ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι διατεθειμένος να προβεί σε δαπάνες. Υπό αυτές τις συνθήκες απαιτούνται οικονομικές μεταρρυθμίσεις για να αναπτυχθεί μια νέα δυναμική στην οικονομική δραστηριότητα, όπως έγινε στην περίπτωση της Ασίας μετά την κρίση της δεκαετίας του '90 και της Γερμανίας στις αρχές της δεκαετίας του Ωστόσο, η Ευρωζώνη φαίνεται ότι έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει. Μετά από δυο χρόνια "στην εντατική", η λιτότητα οδήγησε τις χώρες της περιφέρειας σε βαθύτερη ύφεση, οι στόχοι μείωσης του ελλείμματος δεν επιτεύχθηκαν, και ο λόγος χρέους προς το ΑΕΠ επιδεινώθηκε περαιτέρω, τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. Είναι πράγματι εντυπωσιακό να βλέπουμε ότι στις χώρες της περιφέρειας ο συνδυασμός της υψηλότερης ανεργίας και του χαμηλότερου ονομαστικού εισοδήματος με τη μείωση των αποταμιεύσεων και τη μη έγκαιρη αναγνώριση των περιπτώσεων χρεοκοπίας και διαγραφής ώθησε σε υψηλότερα επίπεδα τον λόγο ιδιωτικού χρέους προς το ΑΕΠ, ενώ σε χώρες όπως η Βρετανία, τα Σκανδιναβικά κράτη, ή ακόμη και οι Ανατολικές χώρες της ΟΝΕ, όπου εφαρμόστηκαν έντονα μέτρα μείωσης του χρέους, ο ιδιωτικός τομέας έχει ήδη προβεί σε σημαντική μείωση δανεισμού. Είναι σαφές ότι, εάν το βασικό πρόβλημα της Ευρωζώνης και ειδικότερα των χωρών της περιφέρειας είναι τα υπερβολικά επίπεδα χρέους, η Ευρώπη υστερεί κατά πολύ έναντι των άλλων αναπτυγμένων χωρών στη κατεύθυνση της μείωσης δανεισμού. Οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι η επίλυση της κρίσης στην Ευρωζώνη προϋποθέτει ένα βαθμό δημοσιονομικής λιτότητας αλλά και εκτενέστερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αναδιάρθρωση χρέους του τραπεζικού και δημόσιου τομέα, καθώς και κάποιο βαθμό δημοσιονομικής και τραπεζικής ενοποίησης. Ωστόσο, δεν προβλέπουν πολλές αλλαγές στη σημερινή πολιτική των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων καθώς οι επερχόμενες εκλογές στη Γερμανία και το πολιτικό κόστος που συνεπάγονται αυτές οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις φαίνεται ότι υπερτερούν σε σχέση με τις οικονομικές ζημιές της τρέχουσας κρίσης. Επενδύσεις στην Ευρώπη: Γερμανικές Μετοχές Δεδομένης της αυξημένης πολιτικής συμφόρησης και των επιδεινούμενων μακροοικονομικών συνθηκών, η διάθεση των επενδυτών έναντι των ευρωπαϊκών μετοχών εύλογα δεν είναι και η καλύτερη. Ωστόσο, αν και η σημερινή κρίση κρατικού χρέους εντείνει τους μακροοικονομικούς κινδύνους, παράλληλα δημιουργεί και ευκαιρίες για τους επενδυτές, καθώς η απόκλιση μεταξύ των χωρών της Ευρώπης αυξήθηκε σε επίπεδα ρεκόρ από την ίδρυση της ΟΝΕ και την περίοδο κατά την οποία επικρατούσε το θέμα της σύγκλισης. Οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι οι γερμανικές μετοχές, ειδικότερα, βρίσκονται σε καλό σημείο για να συνεχίσουν να έχουν καλύτερες αποδόσεις. Η γερμανική αγορά μετοχών πράγματι διαθέτει ορισμένους "παγκόσμιους πρωταθλητές", δηλαδή εταιρείες που κατέχουν ηγετική θέση στον κλάδο τους, έχουν ισχυρό όνομα, ή είναι καλά τοποθετημένες σε επίπεδο κερδοφορίας σε γρήγορα αναπτυσσόμενες οικονομίες. Οι εταιρείες αυτές το πιθανότερο είναι να διατηρήσουν την αύξηση της κερδοφορίας τους και να επιτύχουν καλύτερη ποιότητα ισολογισμών σε περιόδους οικονομικής κάμψης. Επίσης, οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι οι εταιρείες αυτές, παρά το γεγονός ότι ήδη καταγράφουν ισχυρές αποδόσεις εδώ και δύο χρόνια, έχουν έναν βαθμό ασφάλειας έναντι του κινδύνου της εναλλαγής χωρών στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα λόγω των πολύ ελκυστικών αποτιμήσεων και της υποτονικής προόδου που σημειώνεται στην επίλυση της κρίσης της ευρωζώνης. 5

7 Ο Δημοσιονομικός Γκρεμός στις ΗΠΑ 6 Ποιος θα κάνει πίσω πρώτος; Το επενδυτικό θέμα που θα έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις αγορές το 2013 είναι, κατά πάσα πιθανότητα, ο «δημοσιονομικός γκρεμός» στις ΗΠΑ. Μάλιστα, μόλις 24 ώρες μετά την επανεκλογή του Προέδρου Ομπάμα, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου John Boehner επανέφερε το ζήτημα του τι θα πρέπει να γίνει για τον "δημοσιονομικό γκρεμό". Πρόκειται για ένα ζήτημα που ήδη έχει σημαντικό αντίκτυπο στις αγορές καθώς το γεγονός ότι δεν υπήρξε κατεύθυνση για τις αγορές μετά την επανεκλογή του Προέδρου Ομπάμα οφείλεται σαφώς στη στάση αναμονής που τήρησαν οι επενδυτές, η ανησυχία των οποίων ενδέχεται να αυξάνεται όλο και περισσότερο καθώς πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία. Το κλίμα στην επενδυτική κοινότητα παραμένει ακόμη αρκετά αισιόδοξο ως προς την έκβαση των συζητήσεων και οι αναλυτές της Citi επίσης εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ δεν θα καταλήξουν στον δημοσιονομικό γκρεμό. Είναι σημαντικό, ωστόσο, ο επενδυτής να λάβει υπόψη ορισμένα κύρια χαρακτηριστικά του κινδύνου του δημοσιονομικού γκρεμού. Το πρώτο είναι ότι ο δημοσιονομικός γκρεμός δεν ανάγεται σε ζήτημα 0/1 κατά το δυαδικό σύστημα. Οι αναλυτές μας εκτιμούν ότι το πακέτο της συμφωνίας θα περιλαμβάνει έναν συνδυασμό φορολογικών αυξήσεων και μείωσης των δαπανών με επίπτωση της τάξης του 1,25% το 2013, κυρίως με τη λήξη του ευνοϊκού καθεστώτος της φορολογίας εισοδήματος και του έκτακτου επιδόματος ανεργίας που, συνολικά, μεταφράζεται σε μείωση κατά σχεδόν $150 δις του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Αυτό σημαίνει ότι, καθώς δεν θα υπάρξει παράταση των φοροαπαλλαγών που θέσπισε η κυβέρνηση Μπους, θα επέλθει βραχυπρόθεσμα αρνητική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ και στις αγορές, δεδομένης της ισχυρής συσχέτισης της απόδοσης των αγορών με το διαθέσιμο εισόδημα στις ΗΠΑ. Το δεύτερο σημείο αφορά στη χρονική στιγμή. Μάλιστα, καθώς το φορολογικό καθεστώς που θέσπισε η κυβέρνηση Μπους εξέπνευσε την 1η Ιανουαρίου, έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την αμερικανική κυβέρνηση. Κατά τη σύνταξη του παρόντος, ωστόσο, τα σχέδια και οι απόψεις των δύο πλευρών εξακολουθούν να απέχουν αρκετά μεταξύ τους και οι συζητήσεις μάλλον τόνισαν ποια σημεία θεωρούσαν οι δύο παρατάξεις μη διαπραγματεύσιμα παρά εκείνα που ήταν διατεθειμένες να διαπραγματευθούν. Όπως επισημαίνει η Tina Fordham, πολιτική αναλύτρια της Citi, τα δύο πολιτικά κόμματα θεμελίωσαν τις θέσεις τους στα ζητήματα της φορολογίας και τη δημοσιονομικής πολιτικής, οπότε δεν αναμένεται να κάνουν πίσω σε αυτά τα θέματα τη στιγμή που η πολιτική κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη. Τέλος, το τρίτο σημείο σχετίζεται με την πρόσφατη ιστορία. Κατά την περίοδο οι Αμερικανοί νομοθέτες ακολούθησαν μια επικίνδυνη πορεία επιζήμιων διαφωνιών. Τον Αύγουστο του 2011 οι Δημοκράτες και οι Ρεπουμπλικάνοι διαφώνησαν για το πλαφόν του χρέους και για τον δημοσιονομικό γκρεμό με αποτέλεσμα ο S&P500 να καταγράψει πτώση 20% σε λιγότερο από έναν μήνα. Κατά τους αναλυτές της Citi, οι εν δυνάμει κίνδυνοι δεν εντοπίζονται στον ίδιο τον δημοσιονομικό γκρεμό, αλλά στην πορεία για την επίλυσή του, στην έκτασή του, και στη χρονική στιγμή επίλυσής του. Επενδύσεις στις ΗΠΑ: Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (MBS) Ενόψει της αβεβαιότητας που περιβάλλει τον «δημοσιονομικό γκρεμό» στις ΗΠΑ, οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι η αναζήτηση μιας ασφαλούς επιλογής σε σχετικά καλή τιμή, όπως είναι οι Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (MBS), για ένα μικρό διάστημα είναι ίσως μια πιο φρόνιμη προσέγγιση των αμερικανικών αγορών. Οι Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση εκδίδονται από ομοσπονδιακούς στεγαστικούς φορείς της Αμερικανικής κυβέρνησης (π.χ. Fannie Mae, Freddy Mac) και έχουν εξασφάλιση μέσα από μια δέσμη υποθηκών. Ουσιαστικά, κάποιος που επενδύει σε MBS δανείζει χρήματα σε έναν αγοραστή ακινήτων. Η κρίση των δανείων μειωμένης εξασφάλισης (Subprime) διαφοροποίησε σε μεγάλο βαθμό το επενδυτικό προφίλ των MBS. Παρεμβαίνοντας για να αποτρέψει τη χρεοκοπία μη κρατικών φορέων, η αμερικανική κυβέρνηση δήλωσε, ρητά ή στην πράξη, ότι εγγυάται όλα τα στεγαστικά δάνεια που είχαν δοθεί. Σήμερα, ποσοστό 95% του συνόλου των στεγαστικών δανείων προέρχεται από κρατικούς φορείς. Το αποτέλεσμα για τις αγορές, από τεχνική άποψη, ήταν η απόλυτη συσχέτιση μεταξύ της απόδοσης των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και της απόδοσης των MBS. Εκτός από το νέο αυτό προφίλ που απέκτησαν ως ασφαλής επενδυτική κατηγορία, οι τίτλοι MBS εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερη απόδοση κατά σχεδόν 90 μονάδες βάσης έναντι των κρατικών ομολόγων όμοιας διάρκειας και κατά 30 μονάδες βάσης έναντι των υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων εκτός του χρηματοοικονομικού κλάδου, κάτι που αποτελεί ελκυστικό χαρακτηριστικό για τον επενδυτή που αναζητά απόδοση σε συνδυασμό με ασφάλεια. Βραχυπρόθεσμα, τέλος, το νέο πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ θα απορροφήσει 50% όλων των νέων εκδόσεων MBS εξασφαλίζοντας μια πολύ ευνοϊκή τάση ζήτησης/προσφοράς για τους επενδυτές.

8 Αναδυόμενες Αγορές Αναστάθμιση του Αναπτυξιακού Μοντέλου Υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στις επενδύσεις, το οποίο είναι ότι ο κίνδυνος που σχετίζεται με μια κατηγορία επένδυσης είναι σε αναλογία με τις προσδοκίες για την πορεία του. Οι Αναδυόμενες Αγορές αποτελούν πολύ καλό παράδειγμα αυτού του μοτίβου. Από την περίοδο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008, οι Αναδυόμενες Αγορές αναμένεται ότι θα αποτελέσουν τη νέα και μελλοντική κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης παγκοσμίως. Αναμένεται ότι θα προσδώσουν βιωσιμότητα και δύναμη, μειώνοντας τις επιπτώσεις της διασύνδεσης των παγκόσμιων οικονομιών. Παρά το γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζουν οι ίδιες παρόμοιας έκτασης δημοσιονομικά προβλήματα αλλά και προβλήματα χρέους με εκείνα που πλήττουν σήμερα τις αναπτυγμένες αγορές, οι Αναδυόμενες Αγορές ήταν ίσως η μεγαλύτερη απογοήτευση του Σε σύγκριση, μάλιστα, με την αντίστοιχη περίοδο πριν έναν χρόνο, οι Αναδυόμενες Αγορές εμφάνισαν τη μεγαλύτερη μείωση των προσδοκιών για τους ρυθμόυς αύξησης του ΑΕΠ από 6,1% στο 4,7%. Ακόμη και αν αναμενόταν μια επιβράδυνση, η έκτασή της ήταν πολύ μεγαλύτερη από τις εκτιμήσεις και, το κυριότερο, έφερε στο φως τις διαρθρωτικές αδυναμίες του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης των αναδυόμενων αγορών. Η άνοδος της κινεζικής οικονομίας κατά την τελευταία δεκαετία και ειδικότερα η ισχυρή ανάκαμψή της που σημειώθηκε ως αποτέλεσμα των μέτρων τόνωσης της οικονομίας από τις αρχές, κατά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, έδωσαν την εντύπωση ότι συντελείται μια ανακατανομή σε παγκόσμια κλίμακα, η οποία μειώνει τον βαθμό σύνδεσης και την εξάρτηση των αναδυόμενων αγορών από τις αναπτυγμένες. Το αναπτυξιακό μοντέλο των αναδυόμενων αγορών, ωστόσο, εξακολουθεί να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές και, αν και εξαρτάται πλέον λιγότερο από τις αναπτυγμένες αγορές (για αυτές τις εξαγωγές), συνδέεται όλο και περισσότερο με την Κίνα και την έντονη κινεζική ζήτηση για εμπορεύματα. Κατά την τελευταία τριετία, όμως, η Κίνα αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα όπως είναι το χρέος των τοπικών κυβερνήσεων, η άνθηση των πιστώσεων, η φούσκα των ακινήτων και, το σημαντικότερο, οι ανισορροπίες στην ανάπτυξη, καθώς η ανάκαμψη που στηρίχθηκε στα μέτρα τόνωσης και τις επενδύσεις προκάλεσε μεγάλη αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Οι κινεζικές αρχές ακόμη δεν έχουν βρει τη λύση και εν τω μεταξύ η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης δεν έχει φθάσει στα κατώτατα επίπεδα. Η αύξηση του ΑΕΠ της Κίνας εμφανίζει επιβράδυνση κατά τα τελευταία 10 τρίμηνα, από 12% το πρώτο τρίμηνο του 2010 στο 7,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2012 και οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι το 2013 θα επέλθει σταθεροποίηση μεταξύ του 7,6% και του 8%. Οι αναλυτές της Citi θεωρούν ότι, καθώς η ανταγωνιστικότητα μεταξύ νομισμάτων και η παγκόσμια ζήτηση δεν ευνοούν μια ανάκαμψη που να στηρίζεται στις εξαγωγές, οι αρχές θα πρέπει να στραφούν σε μέτρα που να αξιοποιούν περισσότερο τις δυνατότητες ανάπτυξης σε εγχώριο επίπεδο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, οι δύο προφανείς μηχανισμοί που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της ανάπτυξης του ΑΕΠ βάσει των εγχώριων συντελεστών είναι η εγχώρια αγορά πιστωτικών τίτλων και η δημοσιονομική πολιτική. Μάλιστα, οι αναδυόμενες αγορές, με εξαίρεση την Κίνα, έχουν ακόμη ένα πολύ περιορισμένο απόθεμα χρέους του ιδιωτικού τομέα και αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την τόνωση της εγχώριας ζήτησης. Επίσης, κατά την τελευταία δεκαετία, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε σημαντικά στις αναδυόμενες αγορές, κάτι που θα μπορούσε να ενθαρρύνει τις αρχές να εισαγάγουν μέτρα δημοσιονομικής χαλάρωσης προκειμένου να αμβλύνουν τα αρνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την επιβράδυνση των εξαγωγών. Επενδύσεις στις αναδυόμενες αγορές: Ομόλογα αναδυόμενων αγορών Την ίδια ώρα που οι μετοχές αναδυόμενων αγορών παρείχαν χαμηλές και ευμετάβλητες αποδόσεις για τους επενδυτές κατά τα τελευταία δύο χρόνια, τα ομόλογα αναδυόμενων αγορών ήταν μεταξύ των κατηγοριών επένδυσης με την καλύτερη απόδοση. Τα ομόλογα αυτά, ιδιαίτερα αυτά που εκδίδονται σε "σκληρό νόμισμα" (δολάριο ΗΠΑ, ευρώ), συνέχισαν να ωφελούνται από τη βελτίωση της ποιότητας του χρέους χάρη στον χαμηλό συντελεστή χρέους/αεπ, τη βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας και τα υγιή δημοσιονομικά ισοζύγια, αλλά και από τις πολύ ελκυστικές και υψηλές αποδόσεις για τους επενδυτές που αποβλέπουν σε σταθερή απόδοση σε σκληρό νόμισμα. Οι αναλυτές της Citi επισημαίνουν ότι, παρά το γεγονός ότι τα περιθώρια της απόδοσης των ομολόγων των αναδυόμενων αγορών συρρικνώθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2008, τα ομόλογα των αναδυόμενων αγορών εξακολουθούν να προσφέρουν 5 φορές μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και ο συντελεστής αυτός είναι πολύ υψηλότερος από τον μέσο λόγο της τελευταίας πενταετίας. Οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι συνδυαστικά, η ισχυρή ποιότητα, τα υψηλά περιθώρια και η δυνατότητα νομισματικής χαλάρωσης, θα λειτουργήσουν ιδιαίτερα υποστηρικτικά για τη συγκεκριμένη κατηγορία επένδυσης και κατά το

9 Τρίτο Μέρος - Προβλέψεις Πίνακας 3: Προβλέψεις Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (έναντι δολαρίου ΗΠΑ) ΗΠΑ Ευρωζώνη Ιαπωνία Ηνωμένο Βασίλειο Κίνα Ρωσία Πολωνία Ουγγαρία Τσεχία Τουρκία Πηγή: Citi Investment Research and Analysis Πίνακας 4: Προβλέψεις Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (έναντι δολαρίου ΗΠΑ) Ιούνιος 2013 Δεκέμβριος 2013 Ευρωζώνη Πίνακας 5: Εμπορεύματα Εκτιμώμενη Μέση Τιμή 2013 Πετρέλαιο τύπου WTI 85 Δολάριο/βαρέλι Ιαπωνία Πετρέλαιο τύπου Brent 99 Δολάριο/βαρέλι Ηνωμένο Βασίλειο LME Χαλκός 7,865 Δολάρια/μετρικό τόνο Αυστραλία LME Νικέλιο 21,770 Δολάρια/μετρικό τόνο Νορβηγία Χρυσός 1749 Δολάρια/ουγκιά Ρωσία Σιδηρομετάλλευμα 120 Δολάρια/μετρικό τόνο Πολωνία CBOT Καλαμπόκι 700 Δολάρια/λίμπρα Τουρκία CBOT Σιτάρι 860 Δολάρια/λίμπρα Πηγή: Citi Investment Research and Analysis Πηγή: Citi Investment Research and Analysis Ετήσια Επισκόπηση ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

10 Γενικές Επισημάνσεις Οι απόψεις και οι προβλέψεις που διατυπώνονται από την Citigroup EMEA Consumer Bank Investments είναι πιθανόν να μην επιτευχθούν ή να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Υπάρχουν πρόσθετοι κίνδυνοι που συνδέονται με τις διεθνείς επενδύσεις και ενδείκνυται να ληφθούν υπόψη, περιλαμβανομένων και παραμέτρων που σχετίζονται με την αλλοδαπή, την πολιτική, το συνάλλαγμα, και την οικονομία. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο προκειμένου να προσδιορίσετε τι είναι κατάλληλο για τη δική σας περίπτωση. Ο όρος «Αναλυτές της Citi» αναφέρεται σε επαγγελματίες συμβούλους επενδύσεων εντός της Citi Investment Research and Analysis και της Citigroup Global Markets, καθώς και σε μέλη με δικαίωμα ψήφου της Global Investment Committee και της Global Portfolio Committee της Citi Private Bank. Το παρόν έγγραφο βασίζεται σε πληροφορίες που παρέχονται από τις Citigroup Investment Research and Analysis, Citigroup Global Markets, Citi Private Bank και Citigroup Alternative Investments. Παρέχεται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας. Δεν συνιστά προσφορά ή πρόσκληση για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε τίτλου. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο έχουν καταρτιστεί χωρίς να ληφθούν υπόψη οι στόχοι, η χρηματοοικονομική κατάσταση, ή οι ανάγκες οποιουδήποτε συγκεκριμένου επενδυτή. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές θα πρέπει, πριν ενεργήσουν βάσει αυτών των πληροφοριών, να εξετάσουν την καταλληλότητά τους λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, και τις ανάγκες τους. Οποιαδήποτε απόφαση για την αγορά τίτλων που αναφέρονται στο παρόν θα πρέπει να λαμβάνεται μετά από εξέταση των συγκεκριμένων περιστάσεων που αφορούν εσάς σε συνεργασία με τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο. Οι επενδύσεις που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο δεν συνιστούν υπόδειξη της Citibank ή των συνδεδεμένων με αυτήν νομικών προσώπων. Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες ελήφθησαν από και βασίζονται σε πηγές που η Citibank θεωρεί αξιόπιστες, δεν παρέχουμε εγγύηση ως προς την ακρίβειά τους, ενώ ενδέχεται να είναι ελλιπείς ή συνοπτικές. Όλες οι απόψεις, οι προβολές και οι εκτιμήσεις αναπτύσσονται κατά την κρίση του συντάκτη κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των χρηματοοικονομικών τίτλων επίσης ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Δεδομένης της φύσης και του περιεχομένου του παρόντος εγγράφου, οι επενδύσεις που περιγράφονται στο παρόν υπόκεινται σε διακυμάνσεις τιμής ή/και αξίας και οι επενδυτές ενδέχεται να λάβουν ποσό μικρότερο από την αρχική τους επένδυση. Ορισμένες επενδύσεις υψηλής μεταβλητότητας ενδέχεται να υπόκεινται σε απότομες ή μεγάλες πτώσεις αξίας που ενδέχεται να είναι ίσες με το ποσό της επένδυσης. Ορισμένες επενδύσεις που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να έχουν φορολογικές συνέπειες για τους ιδιώτες πελάτες ως αποτέλεσμα των οποίων είναι πιθανό να διαφοροποιηθούν ο φορολογικός συντελεστής και η βάση φορολόγησης. Η Citibank δεν παρέχει φοροτεχνικές συμβουλές και οι επενδυτές θα πρέπει να αναζητήσουν συμβουλές από φοροτεχνικό σύμβουλο. Τα επενδυτικά προϊόντα: (i) δεν είναι ασφαλισμένα από τον Ομοσπονδιακό Οργανισμό Ασφάλισης Καταθέσεων (ii) δεν συνιστούν καταθέσεις ή άλλη υποχρέωση οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης καταθέσεων (περιλαμβανομένης της Citibank) και (iii) υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους, περιλαμβανομένης και της πιθανής απώλειας του κεφαλαίου της αρχικής επένδυσης. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται από τη Citibank International plc -Υποκατάστημα Ελλάδος, η οποία εποπτεύεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου (Financial Services Authority), την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν έγγραφο έχει πληροφοριακό και μόνο σκοπό και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για αγορά, διακράτηση ή πώληση μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, ούτε τίθεται αυτό στη διάθεσή σας στο πλαίσιο παροχής κάποιας επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας από τη Citibank International plc -Υποκατάστημα Ελλάδος. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, η Citibank International plc -Υποκατάστημα Ελλάδος δεν εγγυάται ούτε φέρει ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβειά τους. Όλες οι εκφερόμενες απόψεις και εκτιμήσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο αποτελούν προσωπικές απόψεις των αντίστοιχων αναλυτών, οι οποίοι απασχολούνται και αμείβονται από τις εταιρείες που συνεργάζονται με τον όμιλο Citigroup. Οι αναλυτές βεβαιώνουν ότι οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις ή απόψεις, οι οποίες αναφέρονται από τους ίδιους στο παρόν, δεν ήταν, δεν είναι και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες με την καταβολή αμοιβής από τρίτον. Κατά τη σύνταξη και δημοσίευση του παρόντος τηρήθηκαν οι εσωτερικοί κανονισμοί της Citibank για την πρόληψη και αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων. Η Citibank, επίσης, διαβεβαιώνει ότι συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και την αποτροπή πράξεων χειραγώγησης της αγοράς. Οι εκτιμήσεις που παρατίθενται σε αυτό το έντυπο πρέπει να διαβάζονται με προσοχή. Οι αναφερόμενες στο παρόν έγγραφο επενδύσεις υπόκεινται σε κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης και ενδεχομένης απώλειας του αρχικώς επενδυμένου κεφαλαίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι απόψεις και τυχόν εκτιμήσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως ενδεικτικά τον πληθωρισμό, το ύψος των επιτοκίων, το οικονομικό περιβάλλον, την κατάσταση της αγοράς και άλλα ειδικά εταιρικά γεγονότα. Θα πρέπει ακόμη να γνωρίζουν ότι τα αριθμητικά δεδομένα που περιέχονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται στο παρελθόν και οι προηγούμενες επιδόσεις ή οι προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Οι επενδυτές πρέπει να εκλάβουν το παρόν ως ένα μόνο από τους παράγοντες διαμόρφωσης της επενδυτικής επιλογής τους. Το έντυπο αυτό απευθύνεται μόνο σε επενδυτές και απαγορεύεται η αναπαραγωγή του, η αντιγραφή του, η επανεκτύπωσή του και η μετάδοσή του, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την άδεια του εκδότη του. GRA /12

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Αμοιβαίο κεφάλαιο DB Platinum III Nikkei 225 Index Protected Fund II Ελκυστικές Επενδυτικές Ευκαιρίες με Πλήρη Προστασία Κεφαλαίου κατά την Λήξη Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Citibank Investment Forum II Το κορυφαίο επενδυτικό γεγονός

Citibank Investment Forum II Το κορυφαίο επενδυτικό γεγονός Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 16 Φεβρουάριος 2011 Citibank Investment Forum II Το κορυφαίο επενδυτικό γεγονός Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στο δεύτερο Επενδυτικό Forum της Citibank.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Citibank Investment Forum IV Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός επιστρέφει

Citibank Investment Forum IV Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός επιστρέφει Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 24 Ιανουάριος 2013 Citibank Investment Forum IV Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός επιστρέφει Και φέτος, πιστός στο ραντεβού του με τον κορυφαίο επενδυτικό

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στο Επενδυτικό Forum της Citibank

Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στο Επενδυτικό Forum της Citibank Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 12 Ιανουάριος 2010 Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στο Επενδυτικό Forum της Citibank Αποτυπώνουμε τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές από το κορυφαίο επενδυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Precious Metals Greece. Starter Kit 1. Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece.

Precious Metals Greece. Starter Kit 1. Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece. Starter Kit 1 Precious Metals Greece Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece.com Αγαπητέ επενδυτή, Σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου προς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων 1 Θέματα παρουσίασης Η Παγκόσμια Αγορά ο κύκλος της οικονομίας και των επενδύσεων Το Τρίπτυχο της Επένδυσης : Κατανομή Διασπορά Χρονικός Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 8 Ιουνίου, 2012

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 8 Ιουνίου, 2012 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 8 Ιουνίου, 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διαστάσεις της κρίσης Γενεσιουργές Αιτίες & Συστημικές Αδυναμίες Προσπάθειες Επίλυσης Γιατί η ύφεση είναι τόσο βαθειά & παρατεταμένη;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Φεβρουάριος 2005 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, Χριστόφορος Ι. Μακρυάς (*) Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Κοινότητα Τεχνικών Αναλυτών. Πάνος Παναγιώτου. Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση. 02 Μαρτίου 2014

Ελληνική Κοινότητα Τεχνικών Αναλυτών. Πάνος Παναγιώτου. Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση. 02 Μαρτίου 2014 Ελληνική Κοινότητα Τεχνικών Αναλυτών Πάνος Παναγιώτου Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση 02 Μαρτίου 2014 Αποποίηση ευθυνών: Η παρούσα αναφορά δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ

Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ 27 Οκτωβρίου 2004 Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ & ο Ρόλος Κλειδί των Ελληνικών Τραπεζών Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Οι προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας εµφανίζονται ως αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Εισαγωγή Κατ αρχάς θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του πρώην Ομοσπονδιακού Υπουργού των Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ)

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ) ISSN:2241 4878 Tεύχος 101 20 Νοεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 25 Απριλίου 2014 Αναβαθμίσεις από Standard and Poor s και Fitch Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι η επάνοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 17 Ιουνίου 2015 Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15 Υποβλήθηκε σήμερα στην Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και το Υπουργικό Συμβούλιο η Έκθεση της

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Συνοπτικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου % Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Εκδότης: Citibank International PLC (S&P AA)

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες Citigold Τεύχος 28 Σεπτέμβριος 2014

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες Citigold Τεύχος 28 Σεπτέμβριος 2014 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες Citigold Τεύχος 28 Σεπτέμβριος 2014 Ευρωζώνη Η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής περιφέρειας Από το «θερμό» καλοκαίρι του 2012 και τις περίφημες δηλώσεις του Μ. Ντράγκι ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα: Κριτικές του Παρελθόντος και ο Δρόμος προς τα Εμπρός

Ελλάδα: Κριτικές του Παρελθόντος και ο Δρόμος προς τα Εμπρός Ελλάδα: Κριτικές του Παρελθόντος και ο Δρόμος προς τα Εμπρός Από τον Ολιβιέ Μπλανσάρ 9 Ιουλίου 2015 Τα μάτια όλου του κόσμου είναι καρφωμένα στην Ελλάδα, καθώς τα εμπλεκόμενα μέρη συνεχίζουν τις προσπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΑΖΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ / ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ: 1207Μ065

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις

Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις Schroders Multi-Manager ΑΠΟΦ.ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 4216/ 4.10.2006 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Δημήτρης Γ. Τσιμπανούλης, Dr. jur. 30 Νοεμβρίου 2012 1 Η κεφαλαιουχική κατάσταση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο»

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία «Η πορεία της Ελλάδας πριν και μετά το Μνημόνιο» Προπτυχιακή φοιτήτρια: ΝΙΚΙΑ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής: ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ Τεηάρηη, 10 Ιοσλίοσ 2013 1 Ελλάδα: Από την Κρίση στην Ανάκαμψη;

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 ISSN:2241 4878 Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης: από το -10,4% (2011q1) στο 1,9% (2014q3). Επενδύσεις: από το -38.6%

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαία ανασκόπηση 19/01 25/01-2015

Εβδοµαδιαία ανασκόπηση 19/01 25/01-2015 Εβδοµαδιαία ανασκόπηση 19/01 25/01-2015 Ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, ανακοίνωσε πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης (QE), ύψους 60 δισ. ευρώ µηνιαίως, το οποίο θα ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2015. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Μάρτιος 2014 Η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται για το μέλλον. ΑΕΠ & Ανεργία Η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το 2013 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ. Οι ιεθνείς Οργανισµοί κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου διατήρησαν την αρνητική εικόνα αναφορικά µε την παγκόσµια ζήτηση πετρελαίου το 2009.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ. Οι ιεθνείς Οργανισµοί κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου διατήρησαν την αρνητική εικόνα αναφορικά µε την παγκόσµια ζήτηση πετρελαίου το 2009. ΜΑΡΤΙΟΣ 29r Commodities Monitor Τµήµα Αναλύσεως ιεθνών Αγορών ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Η πρόσφατη άνοδος της τιµής οφείλεται περισσότερο στην ευνοϊκή εικόνα των χρηµατιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, Η ετήσια γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας γίνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

MarketScope. Αναζήτηση ασφαλών αποδόσεων. Συντάκτης Κειμένου: ING Investment Management Europe B.V. Ομόλογα. Γεωγραφική κατανομή

MarketScope. Αναζήτηση ασφαλών αποδόσεων. Συντάκτης Κειμένου: ING Investment Management Europe B.V. Ομόλογα. Γεωγραφική κατανομή Μηνιαία ανασκόπηση σχετικά με το τι συμβαίνει, και τι πιθανώς θα συμβεί στις παγκόσμιες 18 Φεβρουαρίου 2015 MarketScope Οι εντάσεις σχετικά με το ελληνικό χρέος, το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Οι παρακάτω θεματικές ενότητες προτείνονται ενδεικτικά για το έτος 2012 (παράδοση: Μάιος 2013). Τα θέματα παρουσιάζονται σε ευρεία μορφή και μπορούν να καλύψουν μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Εισαγωγική ομιλία του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Συνδέσμου Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ιεθνείς οικονοµικές εξελίξεις Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, µε προοπτική µεσοπρόθεσµα, την επιβράδυνση της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές ΚΕΦ. 5 ΧΡΗΜΑ Τα πολύ παλιά χρόνια η ανταλλαγή των αγαθών γινόταν απευθείας χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος. Γινόταν δηλαδή Αντιπραγματισμός ή φυσική ανταλλαγή (έδινε προϊόντα και έπαιρνε προϊόντα, έκανε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (25 μονάδες) Υποθέστε ότι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας Lowland ασκεί πολιτική ανοικτής αγοράς με στόχο την διευκόλυνση της οικονομικής μεγέθυνσης. α) Παρουσιάστε διαγραμματικά την πιθανή επίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομισματική Προσέγγιση

Η Νομισματική Προσέγγιση Η Νομισματική Προσέγγιση Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Νομισματική Προσέγγιση Βάση της νομισματικής προσέγγισης είναι το λεγόμενο νομισματικό υπόδειγμα, το οποίο προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα