ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΡΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. Μιχαηλέλλης Σωκράτης, οικονοµολόγος.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΡΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2011-12 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. Μιχαηλέλλης Σωκράτης, οικονοµολόγος."

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΓΕΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΡΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ Μιχαηλέλλης Σωκράτης, οικονοµολόγος. Χατζηδηµητρίου Μαρία, καθηγήτρια Αγγλικής φιλολογίας. 0

2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Για να οριστεί η οικονοµική κρίση χρησιµοποιούνται συνήθως οι έννοιες από την θεωρία των οικονοµικών διακυµάνσεων. Οικονοµικές διακυµάνσεις είναι το φαινόµενο των επαναλαµβανόµενων διακυµάνσεων της γενικής οικονοµικής δραστηριότητας που παρατηρούνται για µια περίοδο ετών. Μια κρίση µπορεί να αποτελείται από 4 διαφορετικά και διακριτά στάδια. 1. Στάδιο διαµόρφωσης της κατάστασης 2. Στάδιο εκδήλωσης-κορύφωσης της κρίσης 3. Στάδιο των επιπτώσεων 4. Στάδιο επίλυσης-οµαλοποίησης Μια αναδροµή στις πρόσφατες κρίσεις Η ευάλωτη διεθνής οικονοµία : α) Η διεθνής οικονοµία ήταν ήδη εξασθενηµένη από τον 2 ο Παγκόσµιο πόλεµο β) Ο αµερικάνικος προστατευτισµός και η εµµονή στην αποπληρωµή του συνόλου των δανείων που είχανε δοθεί στις ευρωπαϊκές χώρες επιδείνωνε ακόµη περισσότερο το πρόβληµα. Η αλυσιδωτή κατάρρευση επιχειρήσεων και τραπεζών έφερε την παγκόσµια οικονοµική ύφεση. Κατά την κρισιµότερη καµπή αυτής της κρίσης οι άνεργοι έφτασαν τα Τα αίτια της οικονοµικής κρίσης Οι κυριότερες αιτίες που προκάλεσαν την εµφάνιση και ανάπτυξη της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης είναι οι εξής: 1. Υπερβολική χρήση δανειακών κεφαλαίων 2. Πληµµελής διαβάθµιση πιστοληπτικού κινδύνου 3. Αµοιβές στελεχών στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα 4. Κίνητρα για αλόγιστη χορήγηση στεγαστικών δανείων, ανεξάρτητα από τον πιστοληπτικό κίνδυνο δανειοληπτών. 5. Στεγαστικά δάνεια για αγορά κατοικίας χωρίς συµµετοχή δανειολήπτη. 1

3 Επιπτώσεις Οι σηµαντικότερες επιπτώσεις που είχε η εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης των ετών είναι η εξής: Κρίση ρευστότητας, καθώς µέσω της µη χορήγησης επαγγελµατικών και καταναλωτικών δανείων, θα τεθεί πρόβληµα ρευστότητας στην αγορά και την κατανάλωση. υσκολία παροχής δανείων Αύξηση επιτοκίων, βραχυπρόθεσµα µείωση επενδυτικής δραστηριότητας και περιορισµός καταναλωτικής πίστης. Μείωση παραγωγής/µείωση κατανάλωσης/µείωση εθνικού εισοδήµατος. Μείωση του εµπορικού ισοζυγίου. ραµατική πτώση της τιµής του πετρελαίου και, συνεπώς, µείωση του κόστους παραγωγής. Πτώση του πληθωρισµού και, συνεπώς, σε επόµενη φάση δηµιουργία ζήτησης. Πτώση των τιµών πρώτων υλών και συνεπακόλουθη µείωση του κόστους και του πληθωρισµού. 2

4 Επιπτώσεις στην ελληνική οικονοµία Οι βασικότερες επιπτώσεις της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης στην ελληνική οικονοµία µπορούν να συνοψισθούν ως εξής : Περιορισµός καταναλωτικής πίστης που οδηγεί σε µείωση της κατανάλωσης. Μείωση εξαγωγών. Αύξηση της ανεργίας. Καταναλωτική συµπεριφορά Κατά την διάρκεια των κρίσεων παρατηρείται µια δίχως προηγούµενο αλλαγή της καταναλωτικής συµπεριφοράς. Παρατηρείται µείωση των δαπανών για αγορές, έλλειψη εµπιστοσύνης στα Brand και στους θεσµούς της αγοράς και µια γενική µεταβολή των προτιµήσεων.οι παράγοντες που οδηγούνε σε αυτή την συµπεριφορά ποικίλουν. 3

5 ΑΝΕΡΓΙΑ Ανεργία είναι η κατάσταση ενός ατόµου, που, ενώ είναι ικανό, πρόθυµο και διαθέσιµο να απασχοληθεί, δεν δύναται να βρει εργασία. Το εργατικό δυναµικό αποτελείται από όσους έχουν εργασία (απασχολούµενοι) και εκείνους που δεν απασχολούνται (άνεργοι) αλλά έχουν δηλώσει ότι επιθυµούν και είναι διαθέσιµοι να εργασθούν. Το µη-εργατικό δυναµικό είναι το µέρος του ενήλικου πληθυσµού που ασχολείται µε τα οικιακά, είναι συνταξιούχοι, ασθενούν σοβαρά ώστε απέχουν από την εργασία, ή δεν ψάχνουν για εργασία. Το ποσοστό ανεργίας είναι ο αριθµός των ανέργων διαιρούµενος µε το σύνολο του εργατικού δυναµικού. ΕΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑΣ Θεωρώντας ότι, ο βασικός υπαίτιος της ανεργίας είναι η υπερβολική συγκέντρωση κεφαλαίων σε λίγους, η οποία «εκτρέφει» κυρίως το χρηµατοπιστωτικό κλάδο, εις βάρος όλων των υπολοίπων, διακρίνουµε τις παρακάτω «µορφές» της, οι οποίες µπορούν να εµφανισθούν σε ένα κράτος είτε µεµονωµένα, είτε συνδυαστικά: (α) Ανεργία «τριβής»: ηµιουργείται λόγω της µετάβασης από µία θέση εργασίας σε κάποια άλλη, είναι µικρής διάρκειας, ενώ δεν µπορεί να αποφευχθεί ακόµη και σε εποχές πλήρους απασχόλησης - «θεραπεύεται» από τη βελτίωση της οργάνωσης ή της πρόβλεψης. (β) Εποχιακή ανεργία: Οφείλεται στις επιδράσεις του κλίµατος κατά τη διάρκεια του έτους (εµφανίζεται, για παράδειγµα, στη γεωργία ή στον τουρισµό), καθώς επίσης στις λοιπές αυξοµειώσεις της ζήτησης καταπολεµάται επίσης µε τη βοήθεια της οργάνωσης, αλλά και της τεχνολογίας (χειµερινός τουρισµός, θερµοκήπια κλπ). (γ) Αναπτυξιακή ανεργία: Οφείλεται στην «παρενέργειες» των συνήθων ανοδικών και καθοδικών οικονοµικών κύκλων, ενώ ακολουθεί τις «εναλλαγές» στη ζήτηση και στην προσφορά. Για παράδειγµα, σε περιόδους οικονοµικής ανάπτυξης οι εταιρείες προσλαµβάνουν νέο προσωπικό, ενώ το απολύουν κατά τη διάρκεια υφέσεων η ευελιξία στο 4

6 χρόνο εργασίας και η κρατική επιδότηση της µειωµένης απασχόλησης, αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά το πρόβληµα. (δ) οµική ανεργία: Είναι το δυσµενές αποτέλεσµα δοµικών (διαρθρωτικών) κρίσεων µεγάλης διάρκειας, οι οποίες επιδρούν άµεσα στην αγορά εργασίας. Το είδος αυτό της ανεργίας έχει πολλά «παράγωγα», µεταξύ των οποίων τα εξής: 1. Τη δοµική ανεργία, η οποία οφείλεται στο ότι, οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας απαιτούν διαφορετικές ικανότητες/δεξιότητες, από αυτές που διαθέτουν το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζεται µε την έγκαιρη επανεκπαίδευση τους. 2. Τη δοµική ανεργία που προέρχεται από την αντικατάσταση θέσεων εργασίας από τις µηχανές από την ανάπτυξη της τεχνολογίας καλύτερα και από τον «αυτοµατισµό», ο οποίος αυξάνει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Το είδος αυτό της ανεργίας µπορεί να καταπολεµηθεί µόνο µε µία συνεχή οικονοµική ανάπτυξη, ελάχιστου ύψους 1,5% επί του ετησίου πραγµατικού ΑΕΠ. Εποµένως, όταν η ανάπτυξη είναι αρνητική, όπως συµβαίνει σήµερα, καταστρέφονται χιλιάδες θέσεις εργασίας, «ανατροφοδοτώντας» το ευρύτερο πρόβληµα της Οικονοµίας. 3. Τη «θεσµική» δοµική ανεργία: Οφείλεται στην εργατική νοµοθεσία όταν, για παράδειγµα, οι µηνιαίες πληρωµές από τα ταµεία ανεργίας είναι αρκετά υψηλές, λειτουργώντας «απαγορευτικά» - αποτελώντας αντικίνητρο καλύτερα στην αναζήτηση µίας λιγότερο αποδοτικής θέσης εργασίας (χαµηλότερο ηµεροµίσθιο, µικρότερες παροχές κλπ). Η λύση εδώ είναι προφανώς η αλλαγή της νοµοθεσίας. (ε) Κρυφή ανεργία: Η συγκεκριµένη µορφή ανεργίας έχει αρκετά «παράγωγα» (για παράδειγµα, αυτούς που δεν δηλώνονται άνεργοι στα ταµεία, όσους εκπαιδεύονται για την ανάληψη άλλου είδους εργασίας κλπ), µε κυριότερο όµως την υποαπασχόληση αυτών που διαθέτουν θέσεις εργασίας. Για παράδειγµα, όταν ο παραγωγικός χρόνος αποτελεί µόνο ένα µέρος του καθηµερινού ωραρίου, µε τον υπόλοιπο να διατίθεται σε άλλους σκοπούς (σκόπιµη χρονική καθυστέρηση στην εκπλήρωση των εργασιών, µεγάλα διαλλείµατα κλπ). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Το κόστος της ανεργίας είναι ένας αρκετά σηµαντικός παράγοντας, ενώ ευρίσκεται στην πλευρά των εξόδων του προϋπολογισµού της εκάστοτε χώρας, αποτελώντας ένα µεγάλο ποσοστό του (για παράδειγµα, στον 5

7 οµοσπονδιακό προϋπολογισµό της Γερµανίας, ύψους περίπου 280 δις, ανέρχεται στο 45%). Από την άλλη πλευρά, το ύψος της ανεργίας δεν αποτελεί µόνο κόστος, αλλά και «διαφυγούσα» ωφέλεια, αφού αναδεικνύει έναν µη εκµεταλλεύσιµο οικονοµικό πόρο, ο οποίος θα µπορούσε να αυξήσει σηµαντικά το ΑΕΠ. Τέλος, ο κάθε άνεργος συνιστά µία διπλή επιβάρυνση για το κράτος, επειδή αφενός µεν δεν συµµετέχει στη χρηµατοδότηση του «ασφαλιστικού», αφετέρου δε γιατί «αφαιρεί» ασφαλιστικούς πόρους, από τη στιγµή εκείνη και µετά που εγγράφεται στο ταµείο ανεργίας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Οι επιπτώσεις της ανεργίας στον άνθρωπο είναι πάρα πολλές ειδικά αυτές της «µακροπρόθεσµης». Ουσιαστικά διακρίνονται σε (α) φυσικές, όπως για παράδειγµα η απαξίωση των κεκτηµένων δεξιοτήτων του ανέργου, η κοινωνική-πολιτισµική αποµόνωση του και η απώλεια του βιοτικού επιπέδου του (φτώχεια). Σε πολλές περιπτώσεις επιδρά και στις επόµενες γενιές, επειδή τα παιδιά των ανέργων έχουν αρνητικές προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν υγιώς - πνευµατικά και σωµατικά. (β) ψυχοκοινωνικές, επειδή για τους περισσότερους ανθρώπους η εργασία αποτελεί έναν «ψυχοκοινωνικό» σταθεροποιητικό παράγοντα, ο οποίος καθορίζει τη «δοµή» της καθηµερινότητας τους (πρόγραµµα) και τον κοινωνικό τους περίγυρο. Στις πιο φτωχές χώρες, οι υλικές ανάγκες ευρίσκονται στο «προσκήνιο» της ανεργίας, ενώ στις πλουσιότερες οι «ψυχοκοινωνικές» επιδράσεις της. Στα ψυχολογικά επακόλουθα προσµετρούνται η απογοήτευση (frustration), η απώλεια της ελπίδας, η µείωση της αυτοπεποίθησης (καταλυτικός παράγοντας, αφού προάγει την απώλεια της υπευθυνότητας του ατόµου, τόσο στους γύρω του, όσο και απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό), καθώς επίσης η «συνθηκολόγηση» (resignation). Επειδή η προσωπική επιτυχία και η κοινωνική αναγνώριση εξαρτώνται άµεσα από την επαγγελµατική απόδοση, εκλείπει από τον άνεργο η επιβεβαίωση του περιβάλλοντος του άρα το κίνητρο (motivation) «επανόδου» του (restart), το οποίο πολύ δύσκολα µπορεί να αναπληρώσει µόνος του (µε δική του «ενέργεια»). Εκτός αυτού είναι το αντικείµενο κριτικής της Πολιτείας του, η οποία συχνά χαρακτηρίζει τους ανέργους «οκνηρούς» για να αποφύγει τις δικές 6

8 της ευθύνες, δηµιουργώντας έτσι ένα κλίµα «διάκρισης» και άνισης µεταχείρισης των ανέργων. Το ίδιο συµβαίνει και σε επίπεδο κρατών, όπως σήµερα όπου, οι πλεονασµατικές χώρες της ΕΕ, για να αποφύγουν τις δικές τους ευθύνες, κατηγορούν τις ελλειµµατικές για κακή οργάνωση, οκνηρία, φοροδιαφυγή κλπ, δηµιουργώντας έτσι ένα κλίµα «φυλετικών διακρίσεων», µε «ολοκληρωτική» χροιά. Οι ψυχολογικές συνέπειες της ανεργίας είναι πάρα πολλές, µεταξύ των οποίων το υπερβολικό άγχος (stress), η κατάθλιψη, οι εξαρτήσεις από διάφορες ουσίες, τα συµπλέγµατα, η απελπισία, η απώλεια της χαράς της ζωής, καθώς επίσης ο αυξηµένος κίνδυνος αυτοκτονίας. Ειδικά όσο αφορά τους νέους, η ανεργία τους στερεί επί πλέον το µέσον για την αναζήτηση και την εξεύρεση της ταυτότητας τους. Τέλος, η υψηλή ανεργία έχει αρνητικά επακόλουθα και για τους εργαζοµένους, αφού ο φόβος απώλειας της θέσης εργασίας τους δηµιουργεί φόβους και ισχυρές ψυχολογικές πιέσεις. (γ) σωµατικές, αφού οι πιθανότητες απώλειας της υγείας αυξάνονται ανάλογα µε τη διάρκεια του χρόνου παραµονής ενός ατόµου στην ανεργία. Οι άνεργοι έχουν τετραπλάσιο ρίσκο επιδείνωσης της υγείας τους, σε σχέση µε τους εργαζοµένους. Σύµφωνα µε µία επίσηµη έρευνα, οι άνεργοι άνδρες παραµένουν στα νοσοκοµεία το διπλό χρονικό διάστηµα από τους εργαζοµένους (οι γυναίκες 1,7 φορές), ο προσδοκώµενος χρόνος ζωής µειώνεται ανάλογα µε τη διάρκεια της ανεργίας που έχει προηγηθεί, ενώ υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες, οι οποίες συσχετίζουν την ανεργία µε την εµφάνιση επικίνδυνων ασθενειών. Τα παιδιά ανέργων γονέων επιβαρύνονται ιδιαίτερα, όσον αφορά την νοητική τους ανάπτυξη, καθώς επίσης την «γλωσσολογική» τους πρόοδο. Απέναντι στην ανεργία αντιδρούν συχνά µε δειλία και «συνθηκολόγηση», ενώ διακρίνονται από µειωµένη αυτοσυγκέντρωση, από έντονα προβλήµατα συµπεριφοράς και από συναισθηµατική «αστάθεια». Εν τούτοις, όλα αυτά τα αρνητικά συµπτώµατα εµφανίζονται µόνο στα παιδιά γονέων µε περιορισµένη µόρφωση, ενώ τα άτοµα µε υψηλή µόρφωση µπορούν να ανταπεξέλθουν πολύ καλύτερα µε όλους τους προβληµατισµούς που συνεπάγεται η ανεργία. 7

9 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Ολοκληρώνοντας το θέµα, δεν µπορούµε παρά να συµπεράνουµε ότι η ανεργία αποτελεί το νούµερο ένα πρόβληµα της εκάστοτε κοινωνίας κατ επακόλουθο οι υφέσεις, οι οποίες την προκαλούν κατά κύριο λόγο, όπως και η κακή διαχείριση των δηµοσίων Οικονοµικών, µε όλα όσα «συνδυαστικά» κάτι τέτοιο συνεπάγεται. Εποµένως, όλες οι προσπάθειες της Πολιτείας πρέπει να επικεντρώνονται στην εξάλειψη όλων των µορφών της ανεργίας - κατά πολύ λιγότερο σε όλα τα υπόλοιπα όπως, για παράδειγµα σήµερα, στα ελλείµµατα, τα οποία φαίνεται να αποτελούν, δυστυχώς, τη µοναδική «φροντίδα» της Κοµισιόν και της ΕΚΤ (σε πλήρη αντίθεση µε τις Η.Π.Α., όπου προηγείται το Κεφάλαιο, µε τη Γερµανία και την Κίνα, όπου προέχει η πλήρης απασχόληση κλπ). 8

10 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Αναζητώντας µια καλύτερη ποιότητα ζωής, µε σαφώς πιο περιορισµένες δαπάνες, πολλοί αφήνουν πίσω τους τη µεγαλούπολη και στήνουν ένα νέο νοικοκυριό στο χωριό. Αυτοί που επιστρέφουν έχουν δικό τους σπίτι,δεν πληρώνουν ενοίκιο,έχουν τον δικό τους κήπο και τα έξοδα διαβίωσης συνολικά είναι λιγότερα σε σύγκριση µε αυτά στην πόλη. Εκεί οι ρυθµοί ζωής είναι σαφώς πιο χαλαροί. Αναπνέουν καθαρό αέρα και ψυχολογικά είναι καλύτερα. Η οικονοµική δυσπραγία και η έλλειψη θέσεων εργασίας έχει ωθήσει χιλιάδες κατοίκους των πόλεων να επιστρέψουν στο χωριό τους και την αγροτική παραγωγή, µε αποτέλεσµα τη σταθερή αύξηση των αγροτών αφού την τελευταία τριετία πολίτες επέλεξαν λόγω συνθηκών το επάγγελµα του αγρότη. Μάλιστα, την ώρα που οι δείκτες της ανεργίας κτυπούν κόκκινο στην αγορά εργασίας του πρωτογενούς τοµέα, παρατηρείται αύξηση 7% αποδεικνύοντας ότι µπορεί υπό προϋποθέσεις να αποτελέσει «βαριά» βιοµηχανία και... ατµοµηχανή ανάπτυξης. Ο αγροτικός τοµέας απασχολεί το 2010, αµέσως µετά το εµπόριο, το µεγαλύτερο αριθµό εργαζοµένων, που εκτιµώνται σε 551,3 χιλιάδες καλύπτοντας ποσοστό της τάξεως του 12,5% στο σύνολο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της χώρας. Το 2010 σε σύγκριση µε το 2008 οι νέες θέσεις εργασίας στον πρωτογενή τοµέα είναι της τάξεως των και πλέον, από τις οποίες το 95% αναλογεί στη γεωργία και το υπόλοιπο στην αλιεία. Πιο συγκεκριµένα η εκτροφή ζώων µειώνει τα συνολικά έξοδα κατανάλωσης ετησίως που κάνει µια µέση οικογένεια για την αγορά κρέατος και γαλακτοκοµικών προϊόντων. Επίσης η εκµετάλλευση της καλλιεργήσιµης γης τους προσφέρει επιπλέον εργασία και προϊόντα τα οποία ζώντας στην πόλη θα τα προµηθεύονταν µόνο από καταστήµατα αυξάνοντας και πάλι τα έξοδα. 9

11 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ Πιάνουν την τσάπα και το τιµόνι του τρακτέρ και επιστρέφουν στην ελληνική γη για να κερδίσουν το ψωµί τους λόγω της κρίσης... Σύµφωνα µε ρεπορτάζ της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, την τελευταία τριετία πολίτες επέλεξαν λόγω συνθηκών το επάγγελµα του αγρότη αλλάζοντας την ανθρωπογεωγραφία του κλάδου και µειώνοντας το µέσο όρο ηλικίας στο επάγγελµα. Έτσι, την ώρα που οι δείκτες της ανεργίας χτυπούν «κόκκινο», στην αγορά εργασίας του πρωτογενούς τοµέα, παρατηρείται αύξηση. Η τάση επιστροφής στην πρωτογενή παραγωγή επιβεβαιώνεται και από τις υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίµων. Στην κατανοµή του εθνικού αποθέµατος ενιαίας ενίσχυσης ποσοστό µεγαλύτερο από το 75% των δικαιούχων είναι νέοι σε ηλικία αγρότες, ενώ στα αιτήµατα για διανοµή αγροτεµαχίων από τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί µέσα σε ένα µήνα, για ενοικίαση και αξιοποίηση κατάλληλης δηµόσιας γης, η πλειονότητα αιτείται την κατανοµή για έναρξη γεωργικής δραστηριότητας. Αρκετοί είναι οι νέοι που επιλέγουν συνειδητά πλέον την ενασχόληση τους µε τον αγροτικό τοµέα. Η ηλικιακή οµάδα είναι πια από ετών, ενώ οι περιφέρειες που έρχονται πρώτες είναι η Νοτίου Αιγαίου και η Κρήτης. Η «τάση φυγής» από τα αστικά κέντρα που καταγράφεται, ενισχύθηκε και µέσα από µέτρα, όπως είναι η πριµοδότηση για την εγκατάσταση των νέων γεωργών, ενώ την επιστροφή στην ύπαιθρο, ευνόησαν επίσης η ενίσχυση του αγροτουρισµού, της µεταποίησης καθώς και η στήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας. Αυτό που δεν µπόρεσαν να κάνουν πράξη κυβερνητικές πολιτικές δεκαετιών, το φέρνει η κρίση. Η αδυναµία όλο και περισσότερων νοικοκυριών να ανταποκριθούν στα αυξηµένα έξοδα που συνεπάγεται η ζωή στην πόλη, τους οδηγεί πίσω στις ρίζες. Το φαινόµενο επεκτείνεται διαρκώς µε αποτέλεσµα οι πόλεις να αδειάζουν και να αποκτούν ζωή χωριά που µέχρι πρότινος µετρούσαν µερικές δεκάδες µόνιµους κατοίκους. Αναζητώντας µια καλύτερη ποιότητα ζωής, µε σαφώς πιο περιορισµένες δαπάνες, πολλοί Θεσσαλονικείς αφήνουν πίσω τους τη µεγαλούπολη και στήνουν ένα νέο νοικοκυριό στο χωριό. «Στη Θεσσαλονίκη ήµουν άνεργος τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ενώ η γυναίκα µου απολύθηκε πρόσφατα από µια ιδιωτική εταιρεία. Έχουµε δυο παιδιά. Καταλαβαίνεται πως πλέον το κλίµα δεν µας σήκωνε στην πόλη. Στο χωριό έχουµε το δικό µας σπίτι, δεν πληρώνουµε ενοίκιο, έχουµε το δικό µας κήπο, τα έξοδα διαβίωσης συνολικά είναι λιγότερα συγκριτικά µε εκείνα που δίναµε στη Θεσσαλονίκη» λέει στην «Κ» ο Κώστας Χ που ζει εδώ και 4 µήνες σε ένα µικρό χωριό έξω από το Κιλκίς. «Βρήκα την υγειά µου. Εδώ οι ρυθµοί ζωής είναι σαφώς πιο χαλαροί. Αναπνέω καθαρό αέρα και 10

12 ψυχολογικά είµαι καλύτερα. εν το περίµενα ούτε εγώ ότι θα προσαρµοστώ τόσο γρήγορα σε µια νέα ζωή» προσθέτει. «εν πήγαινε άλλο» Ο Παύλος Τ. είναι συνταξιούχος. «Σας ρωτάω. Με 600 ευρώ που παίρνω πλέον το µήνα πώς να ζήσω στη Θεσσαλονίκη; Τι να πρωτοπληρώσω; Τους λογαριασµούς, τα «χαράτσια», να στηρίξω οικονοµικά τα παιδιά µου; Επέλεξα, λοιπόν, να γυρίσω στο σπίτι που γεννήθηκα, να κάνω τον κήπο µου και να ζήσω σαν άνθρωπος. Χώρια που στέλνω φρούτα και λαχανικά στα παιδιά και στα εγγόνια µου, βοηθώντας τους µε αυτόν τον τρόπο να εξοικονοµήσουν µερικά ευρώ». «Ξεκλείδωσαν πολλά σπίτια» Για τον τέως δήµαρχο Σοχού και νυν Περιφερειακό Σύµβουλο, Θεοφάνη Παπά, η εικόνα των χωριών που γεµίζουν είναι µια πραγµατικότητα που βιώνει καθηµερινά. «Ξεκλείδωσαν πολλά σπίτια µετά από χρόνια. Το φαινόµενο είναι έντονο στην ευρύτερη περιοχή του Σοχού. Όλο και περισσότεροι, ακόµα και νέοι, είναι αυτοί που επιλέγουν συνειδητά να επιστρέψουν στο χωριό επειδή αδυνατούν να επιβιώσουν στην πόλη. Μπορούµε να διακρίνουµε τρεις κατηγορίες. Τους ανέργους, τους συνταξιούχους και τις οικογένειες. Οι πρώτοι επιλέγουν την επιστροφή στο χωριό για να τα βγάλουν πέρα, οι δεύτεροι το αποφασίζουν ανάλογα µε τις υποχρεώσεις των παιδιών τους και οι τρίτοι προτιµούν να κάνουν µερικά χιλιόµετρα παραπάνω και να έρθουν στο χωριό για µόνιµη εγκατάσταση, γιατί τα έξοδα της καθηµερινότητας είναι σαφώς λιγότερα. Από εκεί και πέρα οι συνθήκες διαβίωσης είναι πιο ανθρώπινες στο χωριό. Επιπλέον είναι και ο ψυχολογικός παράγοντας, αφού ο άνεργος του χωριού µπορεί να πει και µια κουβέντα µε έναν συγχωριανό του, ενώ εκείνοι της πόλης είναι κλεισµένοι στον εαυτό τους». «Η πολιτεία να προσέξει την επαρχία» Για τον Θεοφάνη Παπά, αυτή η εξέλιξη πρέπει να αναγκάσει την Πολιτεία να εναρµονιστεί µε τα νέα δεδοµένα και να ρίξει την προσοχή της στις ανάγκες που έχει η επαρχία. «Έχουµε συνηθίσει την Πολιτεία να ενεργεί αντιστρόφως ανάλογα µε το ρεύµα της εποχής. Το κράτος οφείλει να στηρίξει τον πρωτογενή τοµέα και να δηµιουργήσει στην επαρχία υποδοµές όπως σχολεία και υπηρεσίες ώστε να µην κάνει δύσκολη τη ζωή όσων κατοικούν σε αυτήν». «Καλό για τον τόπο µας» Παρόµοια άποψη έχει και ο τέως δήµαρχος Αγίου Αθανασίου και νυν δηµοτικός σύµβουλος του δήµου Κουφαλίων, Αριστείδης Αραµπατζής. «Παλαιότερα ο κόσµος άφηνε το χωριό για χάρη της Θεσσαλονίκης επειδή υπήρχαν δουλειές. Σήµερα, που η ανεργία κυµαίνεται σε πρωτοφανή 11

13 επίπεδα, ακολουθείται το αντίστροφο δροµολόγιο. Για εµάς είναι ευχάριστο το γεγονός ότι επιστρέφουν πίσω νέοι άνθρωποι και δίνουν ζωή στον τόπο µας. Άλλωστε οι χιλιοµετρικές αποστάσεις έχουν πλέον εξαλειφθεί. Οι νέοι γυρίζουν συνειδητά στο χωριό γιατί οι µεγαλύτεροι σε ηλικία επιστρέφουν έτσι και αλλιώς ως συνταξιούχοι». Ήρθε η κρίση, επιστροφή στη φύση Η οικονοµική δυσπραγία και η έλλειψη θέσεων εργασίας έχει ωθήσει χιλιάδες κατοίκους των πόλεων να επιστρέψουν στο χωριό τους και την αγροτική παραγωγή, µε αποτέλεσµα τη σταθερή αύξηση των αγροτών το τελευταίο διάστηµα. Η οικονοµική κρίση στρέφει όλο και περισσότερο κόσµο πίσω στην αγροτική οικονοµία. Την ώρα που ο δείκτης ανεργίας σηµειώνει ρεκόρ δεκαετίας, κλείνοντας στον Οκτώβριο του 2010 στο 13,5%, ο µόνος τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας που εµφανίζει αύξηση της απασχόλησης είναι ο αγροτικός. Το πρώτο εξάµηνο του 2010, ο αριθµός των αγροτών αυξήθηκε κατά 6,1% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2009 και η τάση αυτή, όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, είναι σταθερά ανοδική. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80 ο αριθµός των ατόµων που απασχολούνται στον αγροτικό τοµέα έβαινε, µε ορισµένες µικρές διακυµάνσεις, σταθερά µειούµενος µέχρι και το Το 1981, το ποσοστό του ενεργού αγροτικού πληθυσµού ανερχόταν στο 27%, το 1991 υποχώρησε στο 18,7% και το 2007 το ποσοστό έπεσε στο µισό. Στις αρχές του 2008, η πτωτική τάση ανακόπτεται και τα δύο τελευταία χρόνια ο αριθµός των αγροτών παρουσιάζει σταθερή αύξηση, αν και το αγροτικό εισόδηµα συνεχίζει να έχει φθίνουσα πορεία και, σύµφωνα µε την ΠΑΣΕΓΕΣ, από το 2005 έως το 2009 καταγράφονται απώλειες από 3% έως και 6% κάθε χρόνο. Το πρώτο τρίµηνο του 2009 ως αγρότες καταγράφηκαν άτοµα, το δεύτερο τρίµηνο , το τρίτο και το τέταρτο Η τάση αυτή διατηρήθηκε και το 2010, µε τον µεγαλύτερο αριθµό να καταγράφεται το πρώτο τρίµηνο, , και να διατηρείται τα δύο επόµενα τρίµηνα στα άτοµα. Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του αριθµού των αυτοαπασχολουµένων αγροτών, ενώ, αντιθέτως, ο αριθµός αυτών που δηλώνουν ότι απασχολούνται βοηθητικά σε οικογενειακές εκµεταλλεύσεις µειώνεται σταθερά. Σταθερός παραµένει ο αριθµός των αγροτών που απασχολούν προσωπικό (46.000), όπως και των ατόµων που εργάζονται ως µισθωτοί σε καλλιέργειες (54.000). 12

14 Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζ. Καραµίχα, η τάση αυτή θα συνεχιστεί και το 2011, εξ αιτίας των µεγάλων επιπτώσεων της κρίσης στους άλλους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων του γενικού διευθυντή της συνοµοσπονδίας Γ. Τσιφόρου, προκύπτει ότι το 11% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού απασχολείται πλέον στον αγροτικό τοµέα, ο οποίος όµως έχει πολύ χαµηλή συµµετοχή στη διαµόρφωση του ΑΕΠ, µόλις 3,5%, και συνεπώς το εισόδηµα των περισσότερων αγροτικών εκµεταλλεύσεων είναι µικρό. Παρ ότι το αγροτικό εισόδηµα είναι µικρό, φαίνεται πως πολλοί νέοι επιλέγουν να γυρίσουν στην καλλιέργεια της γης. Η τάση αυτή, λέει ο Γ. Τσιφόρος, συνδέεται µε τον αυξηµένο αριθµό των νέων που ξεκινούν από τον αγροτικό τοµέα, αλλά και µε τη µετακίνηση εργαζοµένων από τοµείς που έχουν πληγεί περισσότερο (κατασκευές, τουρισµός, µεταποίηση κ.λπ.). Το ποσοστό του ενεργού αγροτικού πληθυσµού στην Ελλάδα είναι το υψηλότερο στις χώρες της ευρωζώνης και εάν η αυξητική τάση συνεχιστεί, χωρίς παράλληλη αναδιάθρωση της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, εκτιµάται ότι οι πιέσεις στο αγροτικό εισόδηµα πολύ γρήγορα θα ενταθούν και οι συνέπειες της κρίσης θα είναι βαριές και στον αγροτικό κόσµο. Το ζήτηµα έχει απασχολήσει την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και την ερχόµενη εβδοµάδα, όπως επισηµαίνει ο υφυπουργός Γ. Κουτσούκος, θα ανακοινωθούν τα πρώτα σχέδια ενίσχυσης των νέων αγροτών για βελτιώσεις των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. Οι περισσότεροι από τους νέους που επιστρέφουν στην καλλιέργεια της γης συνδυάζουν την άσκηση του αγροτικού επαγγέλµατος µε άλλη παράλληλη απασχόληση, εκτιµά ο. Μιχαηλίδης, µέλος της γραµµατείας Νέων Αγροτών. Επίσης, αρκετοί ετεροαπασχολούµενοι που νοίκιαζαν τα χωράφια τους σε κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, τώρα, υπό την πίεση της οικονοµικής κρίσης, προτιµούν να τα εκµεταλλεύονται οι ίδιοι, παρότι αυτό σηµαίνει συνεχείς µετακινήσεις και µεγάλο κόπο, προκειµένου να αναπληρώσουν µέρος των απωλειών που έχουν από τη βασική εργασία τους. Στις ορεινές περιοχές και τα νησιά, εκτιµάται ότι θα ενταθεί το φαινόµενο της πολυαπασχόλησης. Καταλυτικά στη στροφή που σηµειώνεται τα δύο τελευταία χρόνια φαίνεται πως έχει λειτουργήσει η αύξηση της ζήτησης για προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας αλλά και οι προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν µε τα προγράµµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και βιοκαυσίµων. Επίσης, σε ορισµένες περιοχές, σύµφωνα µε τις 13

15 εκτιµήσεις των αγροτικών οργανώσεων, φαίνεται ότι έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο οι συνεταιρισµοί και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, µε νέα καλλιεργητικά προγράµµατα και παράλληλη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου. Τα προγράµµατα αυτά προσελκύουν και νέους µε µικρές αγροτικές ιδιοκτησίες. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι περιοχές που παράγουν λάδι και κρασί (Πελοπόννησος και Νησιωτική Ελλάδα), ενώ τελευταία ανάλογες πρωτοβουλίες εκδηλώνονται και σε περιοχές της Β. Ελλάδας, µε παραγωγή εσπεριδοειδών. 14

16 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΙΠΑΝ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΟΥ ΑΚΙ Αγρότες νέας κοπής Λίγο ο φόβος για την κρίση, λίγο η αγάπη για τη φύση, δηµιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια ένα υπολογίσιµο κύµα «φυγής» αρκετών Ελλήνων από µεγάλα αστικά κέντρα προς την ύπαιθρο. Η «Κ.Ε.» ήρθε σε επαφή µε ορισµένους από αυτούς, τους νέας κοπής αγρότες και κτηνοτρόφους. Ιδού οι ιστορίες τους. Ιστορίες που ξεκινάνε σχεδόν πάντα µε το ίδιο κίνητρο: την ανεύρεση εργασίας συνεχίζονται µε τις δυσκολίες εγκατάστασης και προσαρµογής και καταλήγουν στην ανακάλυψη των πλεονεκτηµάτων της ζωής σε έναν τόπο που είτε δεν έχει φτάσει η κρίση, είτε είναι πιο εύκολη η αντιµετώπισή της. «Εδώ ξεκίνησα από το µηδέν» Ο Λάζαρος είναι 26 ετών και εδώ και δύο χρόνια έχει αφήσει τον Βόλο, όπου µεγάλωσε, για να ζήσει στο χωριό Νότια, στην Πέλλα. «Είναι το χωριό του πατέρα µου, βέβαια οι γονείς µου µένουν ακόµη στο Βόλο, όπως και η αδελφή µου. Εµένα πάντα µε τραβούσε η φύση, έτσι µόλις τελείωσα το στρατό πήρα την απόφαση να έρθω εδώ», µας λέει. «Πήγαινα από παιδί συνέχεια στη Νότια και πριν µετακοµίσω, έτσι δεν δυσκολεύτηκα να εγκλιµατιστώ». Πλέον βγάζει τα προς το ζην από την καλλιέργεια κερασιών και πατάτας. «Ξεκίνησα από το µηδέν. εν υπήρχαν έτοιµες καλλιέργειες να µε περιµένουν, απλά είχε κάτι χωράφια ο πατέρας µου» εξηγεί. Όµως η αγάπη του για τη φύση δεν ήταν ο µόνος λόγος που τον έκανε να αφήσει τη ζωή του στην πόλη. «Πλέον τα πράγµατα πάνε από το κακό στο χειρότερο λόγω της κρίσης. Ίσως αν ήταν αλλιώς η κατάσταση να είχα παραµείνει στο Βόλο. Πιστεύω όµως ότι έκανα την καλύτερη επιλογή που έφυγα». Σύµφωνα µε τον ίδιο, η ζωή στο χωριό είναι τελείως διαφορετική. «εν υπάρχει η πίεση της πόλης, που είναι ένα τρελοκοµείο». Εκτός αυτού, όπως αναφέρει, το κόστος ζωής είναι πολύ χαµηλότερο. «Εδώ πίνεις ελληνικό καφέ µε 0,5 ευρώ και φραπέ µε 1 ευρώ, ενοίκιο δεν πληρώνω. Επίσης άµα βρεις τους κατάλληλους τρόπους να προωθήσεις τα προϊόντα σου, ζεις άνετα ως αγρότης». Όσο για την καθηµερινότητά του, όπως λέει «αν µπορείς να αξιοποιήσεις το χρόνο σου περνάς καλά και στο χωριό». 15

17 «Ήρθα στο χωριό να βρω δουλειά» Ο Μιχάλης γεννήθηκε και µεγάλωσε στη Γερµανία. Έµενε µε την οικογένειά του κοντά στη Βόνη αλλά εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια ζει και δουλεύει ως κτηνοτρόφος στο χωριό Ελαιώνας Σερρών. «Κι εγώ και η γυναίκα µου έχουµε κάνει διάφορες δουλειές στη Γερµανία. Σε εργοστάσια, σε λεωφορεία Τώρα ασχολούµαστε µε την εκτροφή αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ο λόγος που ήρθαµε στην Ελλάδα ήταν κυρίως τα παιδιά». Ο Μιχάλης είναι 37 ετών και έχει δύο κόρες, η µία 8 και η άλλη 11 ετών. «Μαζί µε εµάς γύρισαν και οι γονείς µου», µας λέει. «Εκεί που µέναµε, τα ενοίκια ήταν πάρα πολύ ακριβά. Ίσα ίσα τα έβγαζε κανείς πέρα. Ήρθαµε στο χωριό µε την προοπτική ότι υπάρχει δουλειά. Τα αδέρφια µου ήταν ήδη εδώ και ασχολούνταν µε την κτηνοτροφία». Βέβαια, όπως αναφέρει, «τώρα µε την κρίση κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Εµείς ήρθαµε στην Ελλάδα το 2007, ίσως αν είχε ξεκινήσει η κρίση από τότε, να είχαµε παραµείνει στη Γερµανία. Πάντως ήταν µια κίνηση που την προετοιµάζαµε από το ». Σύµφωνα µε τον ίδιο, πάντως, τα χωριά αντιστέκονται καλύτερα στην κρίση απ ό,τι οι πόλεις. «εν την καταλαβαίνουµε την κρίση και τόσο πολύ στο χωριό. Απ ό,τι βλέπω, και την πόλη των Σερρών οι αγρότες την κρατάνε. Οι άλλες δουλειές έχουν σταµατήσει». Όσο για την κτηνοτροφία, µας λέει ότι «δεν είναι εύκολη δουλειά. Είναι κάτι που πρέπει να το θέλεις. Αλλά ό,τι και να γίνει, όσο και να χειροτερεύσουν τα πράγµατα πάντα θα υπάρχει κάτι να κάνουµε για να βγάλουµε τα προς το ζην. Τουλάχιστον ένα πιάτο φαΐ θα υπάρχει». Κίνητρα για επιστροφή νέων στην ύπαιθρο ιάθεση έκτασης για ανέγερση κύριας κατοικίας και καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων σε κατοίκους πόλεων, καθώς και δωρεάν γη σε ακτήµονες αγρότες και κτηνοτρόφους. 16 Κίνητρα σε κατοίκους πόλεων για επιστροφή στην ύπαιθρο µε τη διάθεση έκτασης για ανέγερση κύριας κατοικίας και καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων, καθώς και δωρεάν γη σε ακτήµονες αγρότες και κτηνοτρόφους δίνει νοµοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής

18 Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ταυτόχρονα, µε άλλο σχέδιο νόµου νοµιµοποιούνται όλοι οι µικροί στάβλοι ζώων που είναι κατασκευασµένοι από πέτρες, τσιµεντόλιθους, ξύλα, κλαδιά, λαµαρίνες κ.λπ., ενώ προβλέπονται διαδικασίες «φαστ τρακ» για την αδειοδότηση µεγάλων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Τα δύο νοµοσχέδια παρουσίασαν στο Υπουργικό Συµβούλιο ο υπουργός Κ. Σκανδαλίδης και ο υφυπουργός Γ. ριβελέγκας και σε πρώτη ανάγνωση πήραν το «πράσινο φως». Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά την πολιτική γης, περίπου 3 εκατοµµύρια στρέµµατα ακινήτων που ανήκουν στην ιδιοκτησία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων θα µπορούν οι περιφερειάρχες να τα παραχωρήσουν: Κατά κυριότητα, για την ανέγερση κύριας κατοικίας, σε κατ' επάγγελµα απασχολούµενους στον πρωτογενή τοµέα, εντός οικισµών κάτω των κατοίκων, που δεν έχουν τουριστική ή οικοπεδική αξία. Προϋπόθεση είναι να µην έχουν ακίνητη περιουσία στο όνοµά τους ή στο όνοµα µελών της οικογένειάς τους. Αρµόδια πηγή του υπουργείου εξηγούσε στο «Έθνος» πως µε αυτόν τον τρόπο δίνεται κίνητρο σε πολίτες που θέλουν να ασχοληθούν µε τη γεωργία να φύγουν από τις πόλεις και να αποκτήσουν γη για την ανέγερση του σπιτιού τους, αλλά και για να καλλιεργήσουν. Για δραστηριότητες του εν γένει πρωτογενούς τοµέα, κατά χρήση, σε κάθε ενδιαφερόµενο έναντι τιµήµατος. Θα είναι ένα συµβολικό µίσθωµα 5 ευρώ το στρέµµα και η έκταση θα παραχωρείται για διάστηµα πέντε έως 15 χρόνια. Πρόκειται για ακόµη ένα κίνητρο σε όσους αναζητούν επαγγελµατική διέξοδο. Για γεωργική χρήση, δωρεάν, σε κατ' επάγγελµα γεωργούς, συνεταιρισµούς και οµάδες παραγωγών που δεν διαθέτουν αγροτικές εκτάσεις. Για κτηνοτροφική χρήση, δωρεάν, σε κατ' επάγγελµα κτηνοτρόφους που δεν διαθέτουν βοσκήσιµη γη. Τους όρους και τις προϋποθέσεις και άλλες λεπτοµέρειες θα εξειδικεύσει µε απόφασή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 17

19 Σηµειώνεται ότι οι πρώτες περιοχές όπου θα εφαρµοστούν τα κίνητρα αυτά είναι η Πιερία, η Ηµαθία, το Κιλκίς και η Θεσσαλονίκη. Εκεί οι εκτάσεις έχουν αποσαφηνιστεί και είναι «καθαρές». Με άλλες διατάξεις του νοµοσχεδίου δίνεται λύση σε περιπτώσεις που το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων διεκδικεί εκτάσεις από ιδιώτες - κατόχους αυτών. Πρόκειται για περίπου στρέµµατα και έχουν ως σηµείο χρονικής αναφοράς την 5η Ιουνίου του Οσοι, λοιπόν, απέκτησαν αυτές τις εκτάσεις µε συµβολαιογραφική πράξη, είναι κύριοί τους. Εκείνοι που αυθαίρετα κατέχουν εκτάσεις αρµοδιότητας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εξαγοράς στις Επιτροπές Θεµάτων Γης και Επίλυσης ιαφορών, που θα συγκροτηθούν στις Περιφέρειες. Παραχώρηση για επενδύσεις και κοινωφελείς σκοπούς Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να παραχωρεί έναντι τιµήµατος εκτάσεις για επενδύσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα άνω των 5 εκατ. ευρώ και δωρεάν, κατά χρήση, κτιριακές εγκαταστάσεις και εκτάσεις στο ηµόσιο και στους ΟΤΑ για κοινωφελείς σκοπούς. Επίσης, οι περιφερειάρχες θα µπορούν να διαθέτουν δωρεάν αγροτική γη για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού, σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και έναντι τιµήµατος για εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, για αναπτυξιακούς σκοπούς και για αµµοληψίες και λήψη αδρανών υλικών. «Ηλεκτρονικό µάτι» θα παρακολουθεί και θα καταγράφει όλα τα δεδοµένα των εκτάσεων. Πιο συγκεκριµένα, όπως προβλέπεται στο νοµοσχέδιο, στον ΟΠΕΚΕΠΕ τηρείται βάση δεδοµένων όπου απεικονίζονται ψηφιακά όλα τα ακίνητα διαχείρισης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Στη βάση δεδοµένων έχουν πρόσβαση οι Επιτροπές Θεµάτων Γης και Επίλυσης ιαφορών των Περιφερειών της χώρας, καθώς και οι Επιτροπές Ελέγχου και Νοµιµότητας των Αποκεντρωµένων ιοικήσεων. Το αρµόδιο όργανο οφείλει να καταχωρίζει στη βάση δεδοµένων κάθε µεταβολή των εκτάσεων που διαχειρίζεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Οι αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας εξακολουθούν να τηρούν τα κτηµατολογικά στοιχεία των διανοµών απαλλοτριωµένων 18

20 αγροκτηµάτων, καθώς και τις αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων και των Επιτροπών Οριστικών ιανοµών. Σε περίπτωση που το παραχωρούµενο, κατά κυριότητα, ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, για την παραχώρηση της έκτασης απαιτείται η αναγραφή του ΚΑΕΚ στη σχετική πράξη. 2 ο Νοµοσχέδιο Νόµιµοι οι µικροί και πρόχειροι στάβλοι ζώων Νοµιµοποιούνται χιλιάδες µικροί και πρόχειροι στάβλοι ζώων καθώς διαγράφονται όλα τα πρόστιµά τους, ενώ οι ιδιοκτήτες κτηνοτρόφοι τους υποχρεούνται µε απλή διαδικασία µέσα σε τρία χρόνια να φέρουν άδεια εγκατάστασης. Το ίδιο ισχύει και για µεγαλύτερες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Αυτό προβλέπει το δεύτερο νοµοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε τίτλο: «Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκµεταλλεύσεις». Οι κυριότερες αλλαγές του είναι: Η δηµιουργία υπηρεσίας µιας στάσης «one stop shop» - η διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα είναι το µοναδικό σηµείο επαφής του κτηνοτρόφου µε δηµόσια υπηρεσία. Η σύσταση µιας ιδιαίτερα ευέλικτης τριµελούς επιτροπής σταβλισµού που θα λειτουργεί σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα που θα έχει όλες τις γνωµοδοτικές αρµοδιότητες και θα εισηγείται στη ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ. Η αλλαγή του µοντέλου αδειοδότησης για τις µικρές µονάδες (µικρούς σταβλισµούς) από το σχήµα «πρώτα ελέγχω και µετά αδειοδοτώ», στο σχήµα «αδειοδοτώ την ίδρυση (έχοντας θέσει τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις) και µετά ελέγχω και χορηγώ την άδεια για τη λειτουργία της». Η µείωση του κόστους για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µε την απλοποίηση των περιβαλλοντικών, χωροταξικών και πολεοδοµικών εγκρίσεων και κυρίως µε τη χρήση τυποποιηµένων προτύπων ή/και τυποποίηση περιβαλλοντικών όρων και τη διαµόρφωση εξειδικευµένων προδιαγραφών για τις απαιτούµενες ΜΠΕ για τις µεγάλες κτηνοτροφικές µονάδες 19

21 Επιστρέφουν στην ύπαιθρο ως αγρότες νέας γενιάς Αρκετοί είναι οι Έλληνες οι οποίοι τα τελευταία χρόνια επέστρεψαν στο χωριό για να καλλιεργήσουν τη γη, ενώ αυξάνεται το ποσοστό εκείνων που λόγω της κρίσης σκέφτονται σοβαρά να ασχοληθούν µε τα χωράφια Γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Αθήνα, ενώ σπούδασε Πληροφορική στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Λευτέρης Ξανθάκης, µετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, εργάστηκε στο αντικείµενό του σε πολυεθνική εταιρεία στην Αθήνα. Σε ηλικία 27 ετών, όταν οι περισσότεροι νέοι προσπαθούν να µπουν στην αγορά εργασίας, εκείνος έβαλε προτεραιότητες και αποφάσισε να κάνει την... ανατροπή. Η ζωή τους στην πόλη δεν ήταν αυτή που ήθελαν. Για κάποιους η επαγγελµατική τους πορεία έως εκείνη τη στιγµή δεν τους γέµιζε και αποφάσισαν να κάνουν το επόµενο βήµα. Για κάποιους άλλους, πάλι, η επιστροφή στην ύπαιθρο ήταν µονόδροµος. Αρκετοί είναι οι Έλληνες οι οποίοι τα τελευταία χρόνια επέστρεψαν στο χωριό για να καλλιεργήσουν τη γη, ενώ αυξάνεται το ποσοστό εκείνων που λόγω της οικονοµικής κρίσης σκέφτονται σοβαρά να γίνουν αγρότες. «Προτίµησα τη φύση. Αν και δεν είχα καταγωγή, εγκαταστάθηκα στη Λακωνία. Ένας οικογενειακός φίλος είχε αγοράσει γη στην περιοχή και µαζί ξεκινήσαµε τον ελαιώνα. Έτσι προέκυψε η ενασχόλησή µου µε την ελιά, το πλέον δυναµικό, κατά τη γνώµη µου, ελληνικό προϊόν», λέει ο 32χρονος Λευτέρης, σήµερα ελαιοπαραγωγός. Όπως εξηγεί, για να πει κανείς αν έκανε καλά που έφυγε από την πόλη για την ύπαιθρο, πρέπει να περάσουν τουλάχιστον δύο χρόνια. «Είναι πολύ δύσκολα στην αρχή, γι' αυτό και πρέπει να µπουν προτεραιότητες και να δεις τι είναι αυτό που σε κάνει ευτυχισµένο. Έπειτα από πέντε χρόνια λέω ότι δεν το µετανιώνω που έκανα αυτή την επιλογή». εν το έβαλε κάτω ούτε όταν οι φωτιές στην Πελοπόννησο του έκαψαν τις ελιές, «από τις οποίες σώσαµε µόλις 400 ρίζες. Ξαναφύτεψα ελιές και συνεχίζω». Η παραγωγή του από τα περίπου 600 στρέµµατα φτάνει στον έναν τόνο ετησίως, µόνο από τα δέντρα που δεν κάηκαν, ενώ οι πελάτες του ξεπερνούν τους το 95% είναι από την Αθήνα. «Συνειδητά επέλεξα να δίνω το ελαιόλαδο αποκλειστικά σε ιδιώτες και όχι σε καταστήµατα, γι' αυτό και δύο φορές την εβδοµάδα ανεβαίνω Αθήνα και παραδίνω εγώ το λάδι. Παράλληλα έφτιαξα και το ελαιοτριβείο». Οι σπουδές και η προηγούµενη επαγγελµατική του εµπειρία τον βοήθησαν, καθώς µέσω του facebook διαφήµισε το προϊόν του: «Στόχευα σε νέους ανθρώπους ετών, οι οποίοι αγαπούν τα ελληνικά προϊόντα και τη µαγειρική». 20

22 Περιβαλλοντική συνείδηση, ανώτερη µόρφωση, διάθεση για δουλειά, πλούσιες ιδέες και συχνά - αλλά όχι απαραίτητα - νεαρή ηλικία είναι τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το προφίλ του αγρότη των επόµενων χρόνων. Σύµφωνα µε τον επίκουρο καθηγητή του Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε εξειδίκευση στη βιολογική γεωργία, ηµήτρη Μπιλάλη, οι τελευταίες και επόµενες φουρνιές αγροτών θα έχουν τα χαρακτηριστικά του παραγωγού και όχι του καλλιεργητή, γεγονός που σηµαίνει ότι θα ενδιαφέρονται περισσότερο για την ποιότητα των προϊόντων τους και λιγότερο για τη λήψη των χρηµάτων µιας επιδότησης. «εδοµένου ότι µιλάµε για αστούς, εν δυνάµει αγρότες, οι οποίοι θα βρεθούν στην ύπαιθρο, θα έχουν αρκετά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τον αγρότη των δεκαετιών του '70 και του '80. Θα ενδιαφέρονται για την ποιότητα της καλλιέργειάς τους, µε στόχο να φτάσει το προϊόν στο ράφι του σούπερ µάρκετ, και όχι µόνο να πάρουν την επιδότηση», λέει. Μάλιστα, όπως εξηγεί, τέσσερα είναι τα είδη των καλλιεργειών µε τη µεγαλύτερη δυναµική στην Ελλάδα: τα κηπευτικά, η ελαιοκοµία - αµπελουργία, τα φυτά µεγάλης καλλιέργειας - όπως σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτος (καλαµπόκι) -, καθώς και καινοτόµα αλλά και φαρµακευτικά φυτά, όπως το λινάρι για εργόχειρο λάδι ή για τη βιοµηχανία ή σουσάµι. «Ακόµη πιο ανερχόµενα είναι τα αρωµατικά φαρµακευτικά φυτά για να υποστηρίξουν τη βιοµηχανία των καλλυντικών αλλά και τη βιοµηχανία τροφίµων» αναφέρει ο ηµήτρης Μπιλάλης και εφιστά την προσοχή των νέων αγροτών στη διαδικασία της µεταποίησης. «Καλό θα ήταν τρειςτέσσερις αγρότες από την ίδια περιοχή να αναλάβουν µόνοι τους τη µεταποίηση, αλλιώς δεν µπορεί να υπάρξει γραµµική συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή του καταναλωτή και στην τιµή του παραγωγού». Εξηγεί δε ότι µπαίνοντας ένας αγρότης στο σύστηµα πιστοποιηµένης ή βιολογικής γεωργίας υποχρεούται να τυποποιεί ή να συσκευάζει τα προϊόντα του. «Αυτή η µεταποίηση εξαφανίζει αµέσως τους µεσάζοντες, µε αποτέλεσµα να έχουν µεγάλο οικονοµικό όφελος οι παραγωγοί και χαµηλότερη τιµή οι καταναλωτές» καταλήγει. Πώς η οικονοµική κρίση οδηγεί στην επιστροφή στο χωριό; Η οικονοµική δυσπραγία και η έλλειψη θέσεων εργασίας έχει ωθήσει χιλιάδες κατοίκους των πόλεων να επιστρέψουν στο χωριό τους και στην αγροτική παραγωγή, µε αποτέλεσµα την σταθερή αύξηση των αγροτών το τελευταίο διάστηµα. Η οικονοµική κρίση στρέφει όλο και περισσότερο κόσµο πίσω στην αγροτική οικονοµία. Την ώρα που ο δείκτης ανεργίας σηµειώνει ρεκόρ δεκαετίας, κλείνοντας στον Οκτώβριο του 2010 στο 13,5%, ο µόνος τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας που εµφανίζει αύξηση της απασχόλησης είναι ο αγροτικός. Το πρώτο 21

23 εξάµηνο του 2010, ο αριθµός των αγροτών αυξήθηκε κατά 6,1% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2009 και η τάση αυτή, είναι σταθερά ανοδική. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80 ο αριθµός των ατόµων που απασχολούνται στον αγροτικό τοµέα µειωνόταν µέχρι και το Το 1981, το ποσοστό του ενεργού αγροτικού πληθυσµού ανερχόταν στο 27%, το 1991 υποχώρησε στο 18,7% και το 2007 το ποσοστό έπεσε στο µισό. Στις αρχές του 2008, η πτωτική τάση ανακόπτεται και τα δύο τελευταία χρόνια ο αριθµός των αγροτών παρουσιάζει σταθερή αύξηση, αν και το αγροτικό εισόδηµα συνεχίζει να έχει φθίνουσα πορεία και από το 2005 έως το 2009 καταγράφονται απώλειες από 3% έως και 6% κάθε χρόνο. Το πρώτο τρίµηνο του 2009 ως αγρότες καταγράφηκαν άτοµα, το δεύτερο τρίµηνο , το τρίτο και το τέταρτο Η τάση αυτή διατηρήθηκε και το 2010, µε τον µεγαλύτερο αριθµό να καταγράφεται το πρώτο τρίµηνο, , και να διατηρείται τα δύο επόµενα τρίµηνα στα άτοµα. Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του αριθµού των αυτοαπασχολουµένων αγροτών, ενώ, αντιθέτως, ο αριθµός αυτών που δηλώνουν ότι απασχολούνται βοηθητικά σε οικογενειακές εκµεταλλεύσεις µειώνεται σταθερά. Σταθερός παραµένει ο αριθµός των αγροτών που απασχολούν προσωπικό (46.000), όπως και των ατόµων που εργάζονται ως µισθωτοί σε καλλιέργειες (54.000). Η τάση αυτή θα συνεχιστεί και το 2011, εξ αιτίας των µεγάλων επιπτώσεων της κρίσης στους άλλους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Παράλληλα προκύπτει ότι το 11% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού απασχολείται πλέον στον αγροτικό τοµέα, ο οποίος όµως έχει πολύ χαµηλή συµµετοχή στη διαµόρφωση του ΑΕΠ, µόλις 3,5%, και συνεπώς το εισόδηµα των περισσότερων αγροτικών εκµεταλλεύσεων είναι µικρό. Παρ ότι το αγροτικό εισόδηµα είναι µικρό, φαίνεται πως πολλοί νέοι επιλέγουν να γυρίσουν στην καλλιέργεια της γης. Η τάση αυτή, συνδέεται µε τον αυξηµένο αριθµό των νέων που ξεκινούν από τον αγροτικό τοµέα, αλλά και µε τη µετακίνηση εργαζοµένων από τοµείς που έχουν πληγεί περισσότερο (κατασκευές, τουρισµός, µεταποίηση κ.λπ.). Το ποσοστό του ενεργού αγροτικού πληθυσµού στην Ελλάδα είναι το υψηλότερο στις χώρες της ευρωζώνης και εάν η αυξητική τάση συνεχιστεί, χωρίς παράλληλη αναδιάρθρωση της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, εκτιµάται ότι οι πιέσεις στο αγροτικό εισόδηµα 22

24 πολύ γρήγορα θα ενταθούν και οι συνέπειες της κρίσης θα είναι βαριές και στον αγροτικό κόσµο. Οι περισσότεροι από τους νέους που επιστρέφουν στην καλλιέργεια της γης συνδυάζουν την άσκηση του αγροτικού επαγγέλµατος µε άλλη παράλληλη απασχόληση. Επίσης, αρκετοί ετεροαπασχολούµενοι που νοίκιαζαν τα χωράφια τους σε κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, τώρα, υπό την πίεση της οικονοµικής κρίσης, προτιµούν να τα εκµεταλλεύονται οι ίδιοι, παρότι αυτό σηµαίνει συνεχείς µετακινήσεις και µεγάλο κόπο, προκειµένου να αναπληρώσουν µέρος των απωλειών που έχουν από τη βασική εργασία τους. Στις ορεινές περιοχές και τα νησιά, εκτιµάται ότι θα ενταθεί το φαινόµενο της υπεραπασχόλησης. Καταλυτικά στη στροφή που σηµειώνεται τα δύο τελευταία χρόνια φαίνεται πως έχει λειτουργήσει η αύξηση της ζήτησης για προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας αλλά και οι προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν µε τα προγράµµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και βιοκαυσίµων. Επίσης, σε ορισµένες περιοχές, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των αγροτικών οργανώσεων, φαίνεται ότι έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο οι συνεταιρισµοί και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, µε νέα καλλιεργητικά προγράµµατα και παράλληλη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου. Τα προγράµµατα αυτά προσελκύουν και νέους µε µικρές αγροτικές ιδιοκτησίες. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι περιοχές που παράγουν λάδι και κρασί (Πελοπόννησος και Νησιωτική Ελλάδα), ενώ τελευταία ανάλογες πρωτοβουλίες εκδηλώνονται και σε περιοχές της Β. Ελλάδας, µε παραγωγή εσπεριδοειδών. Οικονοµική κρίση & θαλασσινή αειφορία Στην εποχή της οικονοµικής κρίσης που κυριαρχεί, εύλογο είναι το ερώτηµα τι θα συµβεί στη θάλασσα. Η αλιευτική πίεση που είχε αυξηθεί υπέρµετρα τα τελευταία χρόνια θα υποχωρήσει ώστε να πάρει η θάλασσα µια ανάσα, ή θα συνεχίσει την ανοδική πορεία της; Η ζήτηση των αλιευµάτων, από την οποία κυρίως εξαρτάται η εντατικοποίηση της παραγωγής, µοιάζει να έχει υποχωρήσει σχετικά, κυρίως µάλιστα των ακριβότερων ψαριών. Ο καταναλωτής αναγκάζεται να καλύπτει τις διατροφικές του ανάγκες σε ψάρι µε τα φθηνότερα και µη απειλούµενα είδη. Γόπες, σαρδέλες, µελανούρια, κέφαλοι, σάλπες, µικρά πετρόψαρα, αλλά και σαλάχια, σµέρνες, µουγκριά και άλλα τέτοια ψάρια δεν υστερούν σε τίποτα ούτε σε γεύση, ούτε σε πολύτιµα ιχνοστοιχεία των εµπορικών ψαριών. Μόνη προϋπόθεση να είναι φρέσκα και να είναι 23

25 ψαρεµένα σε καθαρά νερά. Είναι κατά την άποψή µας µια υγιής τάση αυτή, αφού τα είδη αυτά διατηρούν σε σηµαντικό ποσοστό τον πληθυσµό τους και ωριµάζουν σε µικρό χρονικό διάστηµα. Είναι επίσης πολύ φθηνά. Αυτό που λένε οι ψαράδες, ότι "όποιος ξέρει να φάει ψάρι, το τρώει τζάµπα", είναι αλήθεια. Τι γίνεται όµως µε τα ακριβά ψάρια, εκείνα που κυρίως ενδιαφέρουν τόσο τον παραγωγό, όσο και τον έµπορο; Συναγρίδες και αστακοί θα φθάσουν στο τραπέζι του µέσου Eλληνα καταναλωτή µε λιγότερη συχνότητα από ό,τι στην εποχή της ευµάρειας, ωστόσο δεν έχει εκλείψει η τάση που θέλει το διαιτολόγιο της ελληνικής οικογένειας να εµπλουτίζεται µε τα καλύτερα και ακριβότερα. Ποτέ εξάλλου η παραγωγή αυτών των ειδών δεν µπόρεσε να καλύψει τη ζήτηση, και παρά την οικονοµική κρίση, κάποιες κοινωνικές οµάδες διαθέτουν και θα συνεχίσουν να διαθέτουν το χρήµα που χρειάζεται για την εξαγορά τής έτσι κι αλλιώς µικρής σοδειάς. Καθώς ωστόσο οι οµάδες αυτές βρίσκονται κυρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα, µακριά από το πεδίο δραστηριοποίησης του ψαρά, εκείνοι που φαίνεται ότι ωφελούνται από την κατάσταση που διαµορφώνεται είναι και πάλι οι µεσάζοντες, οι έµποροι των ψαριών που µεσολαβούν ανάµεσα σε παραγωγό και καταναλωτή. Με πρόσχηµα την οικονοµική κρίση, θα αγοράζουν το πολύτιµο εµπόρευµα σε όλο πιο χαµηλές τιµές, ενώ θα διατηρούν την τελική τιµή των ψαριών στα επίπεδα της παλιάς, καλής εποχής. Αυτό συµβαίνει ήδη από το 2008, όταν τα πρώτα σύννεφα σκέπασαν τον ουρανό της ελληνικής οικονοµίας. Συµβαίνει µάλιστα, ιδιαίτερα τις εποχές εκτός τουριστικής σεζόν, τότε που ο ψαράς δεν έχει καµία εναλλακτική επιλογή προκειµένου να εξαργυρώσει την παραγωγή του. Είδαµε πρόπερσι λοιπόν µεγάλες συναγρίδες να πωλούνται στην Ιθάκη προς 17 ευρώ το κιλό, µια τιµή που επιτρέπει στον µεσάζοντα ποσοστό κέρδους που προσεγγίζει ή και υπερβαίνει το 100%. Η πτώση των τιµών του παραγωγού απαξιώνει συνολικά την εργασία του και υποβιβάζει το επίπεδό της, ωστόσο δεν τον αποτρέπει από την εντατικοποίηση της δραστηριότητάς του, το αντίθετο συµβαίνει. Ο ψαράς υποχρεώνεται να αυξήσει την παραγωγή του προκειµένου να κατορθώσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Προκειµένου να το καταφέρει αυτό, θα χρησιµοποιήσει περισσότερα δίχτυα, θα δουλέψει περισσότερο χρόνο στη θάλασσα και σε πολλές περιπτώσεις θα παρανοµήσει. Απαγορευµένα, και συνεπώς παραγωγικότερα εργαλεία θα ξαναµπούν στη θάλασσα, µέθοδοι αλίευσης που µε πολύ κόπο µπήκαν στο περιθώριο θα επανέλθουν, και όλα αυτά τελικά είναι προφανές ότι θα 24

26 βλάψουν ακόµα πιο πολύ το ενάλιο οικοσύστηµα. Για παράδειγµα, η βιτζότρατα απαγορεύτηκε πρόσφατα, ωστόσο η µαρίδα δεν λείπει από κάθε πάγκο µανάβη. Πώς συµβαίνει άραγε αυτό το οξύµωρο; Συµβαίνει διότι οι νόµοι από µόνοι τους δεν έχουν καµία αξία, τα οφέλη θα προέκυπταν εάν εφαρµόζονταν. Η οικονοµική κρίση και η κατακόρυφη άνοδος των ποσοστών της ανεργίας στρέφει όλο και περισσότερους ερασιτέχνες προς τη λαθραλιεία και την εµπορική εκµετάλλευση των ψαριών που πιάνουν. εν είναι κάτι που µπορεί εύκολα και ελαφρά τη καρδία να το κακίσει κανείς, αφού η ανάγκη να επιβιώσει ο άνθρωπος µε αξιοπρέπεια οφείλει να γίνεται σεβαστή, είναι προφανές ωστόσο ότι το αποτέλεσµα αυτής της τάσης δεν είναι θετικό για τη θάλασσα. Οι περιθωριοποιηµένοι ανέκαθεν στρέφονταν στη θάλασσα για να επιβιώσουν, αυτό το δικαίωµα δεν τους το αρνήθηκαν ποτέ οι ισχυροί. Τους το αρνούνται στις µέρες µας, όχι για το καλό της θάλασσας ωστόσο, αυτό είναι το τελευταίο που τους ενδιαφέρει. Τους το αρνούνται για να µπορέσουν να ξεπουλήσουν τον πλούτο της θάλασσας στις πολυεθνικές και στο µεγάλο κεφάλαιο, χωρίς να εµποδίζονται όλοι αυτοί από τους "ενοχλητικούς" του µαύρου, του αφορολόγητου µεροκάµατου. Τίποτα δεν µπορεί πια να είναι αφορολόγητο στον κόσµο του ελεύθερου εµπορίου, και η προσπάθεια να εµπεδωθεί η νοοτροπία αυτή στον κόσµο είναι πρωταρχικό µέληµα των υπαλλήλων του κεφαλαίου. Η οικονοµική κρίση και η έλλειψη κονδυλίων στερεί από τις αρµόδιες αρχές τη δυνατότητα ελέγχου της λαθραλιείας. Τα σκάφη του λιµενικού µένουν δεµένα στα λιµάνια εξαιτίας της δυσπραγίας, αφού δεν υπάρχουν πια χρήµατα ούτε για καύσιµα, ούτε για ανταλλακτικά και σέρβις των µηχανών. Αν συνυπολογιστεί η αύξηση του αριθµού των επίορκων υπαλλήλων, των διεφθαρµένων που πολλαπλασιάζονται εξαιτίας της κρίσης, γίνεται φανερό ότι οι τρέχουσες συνθήκες µόνο καλό δεν πρόκειται να κάνουν στη θάλασσα. Εξαντλήσαµε τη θάλασσα τα τελευταία 60 χρόνια, βασισµένοι στη λανθασµένη πεποίθηση ότι είναι ανεξάντλητη, κάτι που έχει διαψευστεί αµετάκλητα. Κατανοώ εν µέρει τους ψαράδες που ψαρεύουν παράτυπα. Επικρατεί η αίσθηση ότι ο "τρύγος" τελειώνει, και τώρα, στα "ξέτρυγα", όποιος προλάβει θα µαζέψει τους τελευταίους καρπούς. Χρεωµένοι οι περισσότεροι στις τράπεζες για να αγοράσουν σύγχρονα και ενεργοβόρα αλιευτικά, είναι κι αυτοί πιασµένοι στο µαγγανοπήγαδο της "ανάπτυξης". Το ότι είναι λάθος αυτό, σε όλα τα επίπεδα, φάνηκε 25

27 ήδη και τις συνέπειες τις πληρώνουµε ήδη και θα τις πληρώσουµε πολύ ακριβότερα τα αµέσως επόµενα χρόνια. Τίποτα δεν µπορεί να αναπτύσσεται εσαεί, σε πεπερασµένο περιβάλλον. Το θαλασσινό περιβάλλον, από χέρι πεπερασµένο, δεν µπορεί να συµµετέχει σε αυτή την ξέφρενη κούρσα. Γιατί να συνεχίσει η ανάπτυξη της αυτοκινητοβιοµηχανίας, όταν ο πλανήτης έχει γεµίσει πια µε αυτοκίνητα; Γιατί να πρέπει να γίνει τσιµέντο και το τελευταίο ελεύθερο τετραγωνικό µέτρο της ελληνικής επικράτειας; Για να µην καταρρεύσει το οικονοµικό σύστηµα θα πει κανείς. Ε, προκειµένου να καταρρεύσει το οικοσύστηµα, ας καταρρεύσει καλύτερα το νεοφιλελεύθερο οικονοµικό σύστηµα, αν πρόκειται να επικρατήσει η λογική και να πάµε σε αειφόρο και υγιή οικονοµία, που θα µεριµνά και για τις επόµενες γενεές που ασφαλώς σε τίποτα δεν φταίνε. Μέσα σε όλο αυτό τον κυκεώνα, εύκολα χάνει κανείς το δάσος και δεν βλέπει παρά το δέντρο. Η κεντρική αιτία αυτής της στρέβλωσης και κοινός παρονοµαστής των δεινών της θάλασσας και όχι µόνον αυτής, δεν είναι άλλη από τη µανία του κέρδους. Εξαιτίας αυτής της µανίας που εκτρέφεται από το οικονοµικό σύστηµα, ή εξαιτίας του συστήµατος που δηµιουργήθηκε από τη συγκεκριµένη µανία, οδηγηθήκαµε στη συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια των ολίγων "εκλεκτών", που λυµαίνονται τους πόρους και εξαναγκάζουν σε λιµοκτονία το σύνολο του τρίτου κόσµου, µεγάλο µέρος του δεύτερου, και περισσότερο από το ένα τρίτο του πρώτου κόσµου. Οι κυβερνήσεις δεν είναι παρά υποχείρια αυτών, ανδρείκελα που µε τεχνάσµατα υφαρπάζουν την έγκριση-ψήφο των πολλών, στήνοντας την απάτη που ονοµάζεται "κοινοβουλευτική δηµοκρατία" Το ότι πρόκειται περί απάτης, είναι ξεκάθαρο και σαφέστατο. Όταν ο κάθε πολιτικός δικαιούται προεκλογικά να εξαγγέλλει οτιδήποτε προκειµένου να χαϊδέψει τα αφελή αυτιά του εκλογικού σώµατος, και αφού εκλεγεί να εφαρµόζει τα εντελώς αντίθετα, τι άλλο είναι; Το "λεφτά υπάρχουν" είναι πολύ χαρακτηριστικό και πολύ πρόσφατο για να έχει ξεχαστεί. Αν εξουσιοδοτήσει κάποιος έναν άλλο να κάνει αντ' αυτού µια ενέργεια, µία πράξη, και ο άλλος κάνει τα ακριβώς αντίθετα, ή αµελήσει να κάνει αυτό το οποίο ανέλαβε, ο πρώτος που θα έχει ζηµιωθεί από την αµέλεια δικαιούται να στραφεί δικαστικά εναντίον του, να διεκδικήσει την αποκατάσταση της ζηµιάς που θα έχει υποστεί και ασφαλώς θα βρει το δίκιο του. Στην περίπτωση της αστικής δηµοκρατίας, όπου ο πολιτικός µέσω της ψήφου που λαµβάνει εξουσιοδοτείται µαζικά να κάνει αυτά που εξαγγέλλει, το αυτονόητο δεν ισχύει. 26

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ανεργία φ σ υ ικό ό π ο π σ ο οσ ο τό τ ό α νε ν ργί γ ας

Φυσική ανεργία φ σ υ ικό ό π ο π σ ο οσ ο τό τ ό α νε ν ργί γ ας ΑΝΕΡΓΙΑ Κατηγορίες ανεργίας Φυσική ανεργία (υπάρχει µακροχρονίως σε µια οικονοµία) το σύνηθες ποσοστό ανεργίας [δεν παραµένει σε σταθερό ύψος και επηρεάζεται από την οικονοµική πολιτική, απλά υποδηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΑΡΓΥΡΏ ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ 1. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.0 Γενικά Αντικείµενο της Μακροοικονοµικής είναι ο καθορισµός (υπολογισµός) των συνολικών µεγεθών της οικονοµίας, πχ. της συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά Το Βήµα 13/01/2002 Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά * Η γήρανση του πληθυσµού και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας αποθαρρύνουν τους νέους για τη δηµιουργία οικογένειας Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ηρωίδα στην

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία - Επάγγελμα. Ανάλυση 1 εννοιών

Εργασία - Επάγγελμα. Ανάλυση 1 εννοιών Εργασία - Επάγγελμα Ανάλυση 1 εννοιών Τι είναι εργασία επάγγελμα Εργασία : Η σωματική και πνευματική απασχόληση του ανθρώπου που αποβλέπει σε παραγωγικό σκοπό. Όλα τα καταναλωτικά αγαθά είναι προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΘΑΚΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ, ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ECONOMIST

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΙΝΑ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ. * Να τραφούν σωστά ώστε να σκεφτούν και να ενεργήσουν κατάλληλα.

Η ΠΕΙΝΑ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ. * Να τραφούν σωστά ώστε να σκεφτούν και να ενεργήσουν κατάλληλα. Η ΠΕΙΝΑ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΙΝΑ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ Υπάρχουν πολλοί και αλληλοεμπλεκόμενοι παράγοντες που επηρεάζουν το πρόβλημα. Ωστόσο, η πείνα καθαυτή μπορεί να προκληθεί από δύο απλούς λόγους. α)ο πρώτος

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Νίκος Χρυσόγελος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου www.chrysogelos.gr Αναθεώρηση: για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ Η ΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ Η ΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ Η ΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΒ ΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7.1 Η Έννοια του Εισοδήµατος 7.2 Μορφές Εισοδήµατος 7.3 Οι Μεταβιβαστικές Πληρωµές 7.4 Η ιανοµή του Εισοδήµατος και Η Φτώχεια ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα B Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Ιούλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Β Τρίμηνο 2010 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές.

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Ε. Σουρανάκης 1, Α. Στεφανάκης 2. Προβλήματα, προοπτικές. 1 Κτηνίατρος, Ιδιώτης, Πρόεδρος ΔΣ ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 2 Δρ, Κτηνίατρος,

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη.

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Ράλλη ιευθύνουσα Σύµβουλος Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 11 : Διαπεριφερειακή Αγορά εργασίας (κεφάλαιο 9, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαπεριφερειακή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και ΣΕΛ.210 οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου Λακωνίας. Η Βουλή τούς καλωσορίζει. (Χειροκροτήματα απ όλες τις πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. Τι είναι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.; Ν.4223/13 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

«Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής»

«Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής» «Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής» Ναταλία Σπυροπούλου Ερευνήτρια ΕΚΚΕ Μεθοδολογία και δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4.1 ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4.1 ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1/7 Το κύριο οικονομικό πρόβλημα Έχει παγκόσμια ισχύ Από αυτό απορρέουν όλα τα άλλα οικονομικά προβλήματα Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνων Σύµβουλος της ΑΝΟΣ ιεθνείς Σύµβουλοι & Εκτιµητές Ακινήτων

ιευθύνων Σύµβουλος της ΑΝΟΣ ιεθνείς Σύµβουλοι & Εκτιµητές Ακινήτων ιευθύνων Σύµβουλος της ΑΝΟΣ ιεθνείς Σύµβουλοι & Εκτιµητές Ακινήτων Υπερπροσφορά ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «υπερπροσφορά» (Investopedia) Η υπερβολική ποσότητα ενός αγαθού ή µιας υπηρεσίας. Η Υπερπροσφορά προκύπτει,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Γεράσιμος Νοταράς, πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ Η διεθνής οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

Η Μόλυνση του Περιβάλλοντος

Η Μόλυνση του Περιβάλλοντος Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Η Μόλυνση του Περιβάλλοντος Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β1 pc25

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό σε όλους ότι τα ιδιωτικά έργα αποτελούν για χρόνια στη χώρα µας, την ατµοµηχανή της Ελληνικής οικονοµίας. H άνοδος της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας «Η Καστριανή» Κέα - Νομού Κυκλάδων Fax:

ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας «Η Καστριανή» Κέα - Νομού Κυκλάδων Fax: Νικόλαος Μανιός Βουλευτής Νομού Κυκλάδων-ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ταχ. Δ/νση: Βουλής 4 Τ.Κ.: 10562 Τηλ.: 210 3236061, 210 3706463 Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ημερίδα: «Μετατρέποντας τις δεξιότητες σε επιχειρηματική δυνατότητα με βιώσιμη προοπτική, μέσω της συνέργειας, της καινοτομίας, της δικτύωσης» Νάνσυ Παπαλεξανδρή Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα)

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4.1 Απασχόληση σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ Το συνολικό εργατικό δυναµικό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. το 1991 ανέρχεται σε 217.828 άτοµα εκ των οποίων 17.111 είναι άνεργοι, ποσοστό 7,85%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016 1) «Η ελληνική οικονομία είναι κατά βάση αγροτική». Όπως άλλωστε προκύπτει από τη συμμετοχή του προϊόντος του αγροτικού τομέα της χώρας μας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ που ανέρχεται σε A. 25% B. 33% C. 10%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου.

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ/νση: Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα 5/ 11/ 2015 Τηλ: 210-2124388 Fax: 210-5237904 Θέμα: Ομιλία Υπουργού Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ:

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ Μέλη της ομάδας: ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα A Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Απρίλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης A Τρίμηνο 2010 3 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 17 Νοεµβρίου 2010 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προτάσεις του ΣΕΒ σε σχέση µε την οικονοµική κατάσταση και την ανάγκη να επανέλθει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά Α. Η κατάσταση της οικονοµίας σήµερα 1. Η χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013 π ε ρ ι ο δ ι κ η ε κ δ ο σ η τ η ς ε φ η μ ε ρ ι δ α σ ε π ε ν δ υ τ η σ aγρoterra #14 14/09/2013 Μάρκετινγκ Εξάγεις; Χτίσε τον «μύθο» των προϊόντων σου Καλλιέργειες Λαχανικά: Μπορούμε να γίνουμε ο κήπος

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγή

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγή Αγροτική Οικονομία Ενότητα 1: Εισαγωγή Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί ενότητας Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης

Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης Αθήνα, 09/03/2011 ΑΡΘΡΟ της Αικ. Ζαφείρη Καμπίτση Επιτ. Γεν. Διευθυντού ΟΑΕΕ Τ. Προέδρου Δ.Σ ΤΑΠΟΤΕ ΘΕΜΑ : Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης Ι. Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Το ΕΒΕΠ αναλύει το Βαρόμετρο του 2ου εξαμήνου του 2013 των ΜΜΕ επιχειρήσεων της Ευρώπης. Μετά την ύφεση, το Ευρωβαρόμετρο των ΜΜΕ δείχνει επιστροφή στη σταθερότητα με το Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής 15 Νοεμβρίου 2008 Έρευνα Καταναλωτών για την Κτηματαγορά Νοέμβριος 2008 Περιεχόμενα ΘΕΜΑ Η ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΙΜΠΑ ΖΙΖΗ. Δρ. Οικονομολόγος της Εργασίας Εμπειρογνώμων. Οικονομικές διακυμάνσεις - Πληθωρισμός Ανεργία

ΣΑΛΙΜΠΑ ΖΙΖΗ. Δρ. Οικονομολόγος της Εργασίας Εμπειρογνώμων. Οικονομικές διακυμάνσεις - Πληθωρισμός Ανεργία Βιογραφικό σημείωμα Η Ζιζή Σαλίμπα γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε οικονομικά στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (DEA) και διδακτορικό δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Οι κάτοικοι στην Ελλάδα μετακομίζουν κατά μέσο όρο 3 έως 5 φορές στη ζωή τους, διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία σε ποσοστό περίπου 70%,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ SIMON SMITS ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ECONOMIST

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα 1. Καταγράφεται σαφής σχέση µεταξύ µορφωτικού επιπέδου και οικονοµικής κατάστασης. Κατά την εξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τον αναλφαβητισµό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία: EUROSTAT για το 2005

Στοιχεία: EUROSTAT για το 2005 Ηµερίδα: Το αγροτικό µάρκετινγκ της ανάπτυξης. Η πορεία και οι προοπτικές των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων Καινοτοµώντας στις εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων Βασίλης Θωµαΐδης Πρόεδρος Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 Κείµενο Εργαζόµενοι από το σπίτι Στην εποχή της ταχύτητας που ζούµε οι αλλαγές είναι αναµενόµενες σε πολλούς τοµείς. Έτσι και στον εργασιακό χώρο παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών ΕΘΙΑΓΕ 14 / 15 Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών στροφής των καπνοπαραγωγών προς άλλες απασχολήσεις Δρ Δημήτρης Παπαδόπουλος, Δόκιμος Ερευνητής Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Το Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού Πρόταση Σε μια προσπάθεια για την αντικειμενική εξεύρεση του αγροτικού εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο Εργαζόµενοι από το σπίτι Στην εποχή της ταχύτητας που ζούµε οι αλλαγές είναι αναµενόµενες σε πολλούς τοµείς. Έτσι και στον εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Οκτώβριος Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Οκτώβριος Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Οκτώβριος 8 Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας Η ταυτότητα του Οικονομικού Βαρόμετρου της Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος (Consumer

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα