ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ"

Transcript

1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ Οι Μοχλοί είναι ένα παράδειγμα συστήματος παράλληλων δυνάμεων και συναντώνται πολύ συχνά στο ανθρώπινο σώμα. Ο μοχλός είναι μια στερεή δοκός η οποία μπορεί να στρέφεται γύρω από ένα σταθερό σημείο ή άξονα. Σ ένα μοχλό υπάρχουν : 1. Ο άξονας ή υπομόχλιο (Fulcrum) που στο ανθρώπινο σώμα είναι συνήθως ο άξονας μιας άρθρωσης. 2.Η αντίσταση ή βάρος (Resistance) που μπορεί να είναι το βάρος ενός τμήματος ενός οστού ή μια εξωτερικά εφαρμοζόμενη δύναμη ή βάρος, η οποία αντιτίθεται στην κίνηση. 3.Η δύναμη ή προσπάθεια (Effort) η οποία κινεί ή στηρίζει και στο ανθρώπινο σώμα συνήθως προέρχεται από τη συστολή ενός μυ που συμβάλλει έτσι στην ισορροπία ή στην πρόκληση κίνησης. Το σημείο εφαρμογής της δύναμης είναι συχνά το σημείο κατάφυσης του μυός. Υπάρχουν τρία είδη μοχλών. ΜΟΧΛΟΣ Α ΕΙΔΟΥΣ Το υπομόχλιο βρίσκεται μεταξύ της δύναμης και της αντίστασης (φορτίο). Με αυτό το είδος μοχλού μπορούμε να επιτύχουμε είτε κέρδος σε δύναμη είτε κέρδος σε ταχύτητα.μεγαλύτερη δύναμη επιτυγχάνεται, όταν ο άξονας περιστροφής βρίσκεται πλησιέστερα προς την δύναμη αντίστασης αντίθετα μεγαλύτερη ταχύτητα επιτυγχάνουμε όταν ο άξονας περιστροφής βρίσκεται πλησιέστερα στη δύναμη. Παράδειγμα μοχλού Α είδους (Εικόνα 1α) είναι η τραμπάλα όπου το βαρύτερο παιδί κάθεται πλησιέστερα στον άξονα περιστροφής, με αποτέλεσμα μικρότερη δύναμη να αντισταθμίζει μεγαλύτερο βάρος (φορτίο).άλλα παραδείγματα είναι το πόμολο και το ψαλίδι (Εικόνα 1β). (Εικόνα 1α) (Εικόνα 1β) Στο ανθρώπινο σώμα παραδείγματα μοχλού Α Είδους είναι η στήριξη της κεφαλής όπου ρόλο υπομόχλιου παίζει η ατλαντοινιακή άρθρωση, δύναμη ασκούν οι σπληνοειδείς μύες και δύναμη αντίστασης είναι το βάρος της κεφαλής (Εικόνα 1γ) και ο τρικέφαλος μυς που δρά στην ωλένη ως δύναμη με υπομόχλιο την άρθρωση του αγκώνα και δύναμη αντίστασης το βάρος του πήχυ,όταν ο πήχυς εκτείνεται. Στο ανθρώπινο σώμα τα παραδείγματα μοχλού Α είδους είναι σπάνια. (Εικόνα 1γ) 1

2 ΜΟΧΛΟΣ B ΕΙΔΟΥΣ Η αντίσταση (φορτίο) βρίσκεται μεταξύ του υπομόχλιου και της δύναμης (Εικόνα 2α). Χρησιμοποιείται για τη στήριξη ή κίνηση ενός μεγάλου βάρους από μια μικρότερη δύναμη και ο μοχλοβραχίονας της δύναμης είναι μεγαλύτερος από τον μοχλοβραχίονα της δύναμης αντίστασης, γι αυτό και θεωρείται ως μεγεθυντής δύναμης. Παραδείγματα μοχλού Β είδους είναι η χειράμαξα (Εικόνα 2β) και ο καρυοθραύστης. Στο ανθρώπινο σώμα παραδείγματα μοχλού Β Είδους είναι η στήριξη του σώματος στα άκρα των δακτύλων με το μεγάλο δάκτυλο να θεωρείται ως υπομόχλιο- άξονας, τους μυς που καταφύονται στη φτέρνα να ασκούν τη δύναμη και το βάρος του σώματος που ασκείται στον αστράγαλο να είναι η δύναμη αντίστασης (φορτίο) (Εικόνα 2γ). Επίσης, ο πήχυς και ο βραχιόνιος (brachialis) μυς είναι μοχλός Β Είδους, διότι το βάρος του πήχυ ασκείται μεταξύ της άρθρωσης του αγκώνα και της δύναμης που ασκεί ο βραχιόνιος μυς. Στο ανθρώπινο σώμα τα παραδείγματα μοχλού Β είδους είναι σπάνια. (Εικόνα 2α) (Εικόνα 2β) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: (Εικόνα 2γ) Στη βιβλιογραφία διατυπώνεται και η άποψη ότι κακώς αναφέρεται ως παράδειγμα μοχλού Β ΕΙΔΟΥΣ η στήριξη του σώματος στα άκρα των δακτύλων του ποδιού, διότι το σημείο εφαρμογής της δύναμης, της δύναμης φορτίου και το υπομόχλιο δε βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο στήριξης. 2

3 ΜΟΧΛΟΣ Γ ΕΙΔΟΥΣ Η δύναμη είναι μεταξύ του υπομόχλιου άξονα και της δύναμης αντίστασης.ο μοχλός Γ ΕΙΔΟΥΣ (Εικόνα 3α) επιτρέπει την ανάπτυξη ταχύτητας η κίνησης ενός μικρού βάρους για μεγάλη απόσταση και ο μοχλοβραχίονας της δύναμης είναι μικρότερος από τον μοχλοβραχίονα της δύναμης αντίστασης γι αυτό και θεωρείται και μειωτής δύναμης, αφού η δύναμη είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη αντίστασης (φορτίο).το καλάμι του ψαρέματος και η λαβίδα (Εικόνα 3β) είναι παραδείγματα μοχλού Γ ΕΙΔΟΥΣ. Στο ανθρώπινο σώμα παραδείγματα μοχλού Γ Είδους είναι ο Δικέφαλος μυς του βραχίονα του άνω άκρου που καταφύεται στον πήχυ (Κερκίδα) μεταξύ της άρθρωσης του αγκώνα (υπομόχλιο) και του βάρους του πήχυ. (Εικόνα 3γ) Στο ανθρώπινο σώμα τα παραδείγματα μοχλών στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι Γ είδους. (Εικόνα 3α) (Εικόνα 3β) (Εικόνα 3γ) ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Το Μηχανικό Πλεονέκτημα (ΜΠ) ορίζεται ως το πηλίκο του μοχλοβραχίονα της δύναμης προς τον μοχλοβραχίονα της δύναμης αντίστασης : Μοχλοβραχίονας δύναμης MΠ= Μοχλοβραχίονας δύναμης αντίστασης Στους μοχλούς Α είδους το Μηχανικό Πλεονέκτημα διαφέρει και εξαρτάται από τη θέση του υπομόχλιου (άξονα) σε σχέση με τη δύναμη και τη δύναμη αντίστασης. Στους μοχλούς Β είδους όπου ο Μοχλοβραχίονας δύναμης είναι μεγαλύτερος από τον Μοχλοβραχίονας δύναμης αντίστασης το Μηχανικό Πλεονέκτημα είναι ΜΠ>1, δηλαδή υφίσταται πάντα. 3

4 Στους μοχλούς Γ είδους όπου ο Μοχλοβραχίονας δύναμης είναι μικρότερος από τον Μοχλοβραχίονας δύναμης αντίστασης, το Μηχανικό Πλεονέκτημα είναι ΜΠ<1,δηλαδή δεν υπάρχει. Το παράδοξο στο ανθρώπινο σώμα είναι ότι οι μοχλοί που προσφέρουν μεγάλο Μηχανικό Πλεονέκτημα είναι σπάνιοι. Αυτό οφείλεται στο ότι τα σώματα μας δεν μεταφέρουν συχνά μεγάλα βάρη και μάλιστα αργά. Αν αυτό συνέβαινε θα μας ενδιέφερε το ΜΠ. Αντίθετα, τα σώματα μας χρησιμοποιούνται πολύ συχνά σε δραστηριότητες που απαιτούν μικρά βάρη να κινούνται γρήγορα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στο ανθρώπινο σώμα κυριαρχεί η παρουσία μοχλών Γ είδους. Άλλα κλινικά παραδείγματα μοχλών είναι οι νάρθηκες (splints).(εικόνα 4).Η άρθρωση που περιβάλλει ο νάρθηκας είναι το υπομόχλιο, ένα τμήμα του αποτελεί τον μοχλοβραχίονα της δύναμης και το άλλο το μοχλοβραχίονα της δύναμης αντίστασης.η περιοχή που ενσωματώνεται στο νάρθηκα πρέπει να δέχεται καλά σχεδιασμένη κατανομή της πίεσης και η δύναμη να αντισταθμίζει τη δύναμη αντίστασης, διαφορετικά ο νάρθηκας γίνεται άβολος και αναποτελεσματικός. Η σύγκριση των εικόνων (4α) και (4β) δείχνει ότι η αύξηση του μοχλοβραχίονα της δύναμης (FA) σε σχέση με το μοχλοβραχίονα της δύναμης αντίστασης (RA) προκαλεί αύξηση του Μηχανικού Πλεονεκτήματος. Ο νάρθηκας εκ του τρόπου κατασκευής του ασκεί και τη δύναμη (που είναι ίσου μέτρου με τη δύναμη που ασκεί ο μυς) και τη δύναμη αντίστασης (που είναι ίση με το βάρος του τμήματος του χεριού). Στην εικόνα (4γ) φαίνεται ένας νάρθηκας στην περιοχή του πήχυ και του άκρου χεριού. F F A (Εικόνα 4α) A (Εικόνα 4β) R R (Εικόνα 4γ) 4

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ. ΔΥΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ. Όταν η δύναμη καταβάλλεται από ένα μυ και ο μοχλοβραχίονάς της είναι μικρότερος από τον μοχλοβραχίονα της δύναμης αντίστασης, τότε το μέτρο της δύναμης είναι μεγάλο, αλλά η δαπάνη σε μυική δύναμη αντισταθμίζεται από το κέρδος σε ταχύτητα και σε μήκος τροχιάς των μακρινότερων αναλογικά από τον άξονα περιστροφής τμημάτων. Αυτό συμβαίνει στους μοχλούς Γ είδους όπου: Μοχλοβραχίονας δύναμης < Μοχλοβραχίονας δύναμης αντίστασης Επειδή το σημείο εφαρμογής της δύναμης αντίστασης βρίσκεται μακρύτερα από τον άξονα περιστροφής σε σχέση με αυτό της δύναμης, θα ταξιδεύει μεγαλύτερη απόσταση στον ίδιο χρόνο, αλλά μεγαλύτερη απόσταση στον ίδιο χρόνο σημαίνει μεγαλύτερη ταχύτητα. Επομένως, οι μοχλοί Γ είδους είναι κατάλληλοι για ρίψη αντικειμένων, λακτίσματα κ.λ.π Όταν η δύναμη είναι μια εξωτερική δύναμη και ο μοχλοβραχίονάς της είναι μεγαλύτερος από τον μοχλοβραχίονα της δύναμης αντίστασης, τότε το μέτρο της δύναμης είναι μικρό σε σχέση με το μέτρο της δύναμης αντίστασης, αλλά μικρό είναι τότε και το κέρδος σε ταχύτητα και μήκος τροχιάς. Αυτό συμβαίνει με τους μοχλούς Β είδους και σε όσους από τους μοχλούς Α είδους ισχύει: Μοχλοβραχίονας δύναμης > Μοχλοβραχίονας δύναμης αντίστασης Οι ιδέες αυτές είναι βαθύτατα συνδεδεμένες αφ ενός με την λογική προστασίας των αρθρώσεων, καθώς και με την χρήση, όσο το δυνατόν δυνατότερων αρθρώσεων για δραστηριότητες και αφ ετέρου με τις αρχές της μηχανικής του σώματος οι οποίες συνηγορούν υπέρ της διατήρησης των αντικειμένων κοντά στο σώμα, όχι μόνο για λόγους μεγαλύτερης σταθερότητας αλλά και για λόγους καταβολής μικρότερης δύναμης για την ανύψωση αντικειμένων και τη μεταφορά τους. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Ο σκελετός του άνω άκρου αποτελείται από τα οστά της ωμικής ζώνης δηλαδή του ώμου, με τα οποία το άνω άκρο συνδέεται με τον κορμό,το βραχίονα, τον πήχη (αντιβραχίονα) και το άκρο χέρι. Για την καλύτερη κατανόηση του παραδείγματος που ακολουθεί θα περιοριστούμε στα εξής : Ο βραχίονας(upper arm) αποτελείται από ένα οστό,το βραχιόνιο οστό (humerus), ο πήχυς (forearm) από δύο οστά την κερκίδα (radius) και την ωλένη(ulna), με την ωλένη να είναι μεγαλύτερη σε μήκος από την κερκίδα.τα οστά του βραχίονα και του πήχυ συνδέονται με την άρθρωση του αγκώνα (elbow). Οι μύες του άνω άκρου είναι γραμμωτοί, όπως όλοι οι σκελετικοί μύες, οι οποίοι ονομάζονται έτσι, επειδή προσφύονται σε οστά. Η πρόσφυση στο πιο ακίνητο οστό ονομάζεται έκφυση και η πρόσφυση στο πιο κινητό κατάφυση. Εδώ, δε θα αποφύγω τον πειρασμό να σχολιάσω τις αντίστοιχες λέξεις της σημερινής Διεθνούς Γλώσσας (έκφυση origin= πηγή, αρχή, καταγωγή, προέλευση, προέρχομαι, κατάγομαι και κατάφυση insertion = εισαγωγή, παρεμβολή, καταχώρηση ). Αν κάποιος δεν έχει διαβάσει τίποτα από τα προηγούμενα και του πω ο μυς εκφύεται, αν το συνδέσει με το φύομαι συμπεραίνει ότι κάτι που φυτρώνει είναι λογικό να είναι πιο σταθερό (ακίνητο) στο σημείο από το οποίο φυτρώνει (ρίζα) και ο μυς καταφύεται είναι λογικό να έχει να κάνει με την κατάληξη αυτού που φύτρωσε, άρα αυτή η η κατάληξη είναι πιο ελεύθερη να κινείται (φύλλα). 5

6 Είναι αυτοτελή όργανα και νευρώνονται από νεύρα του εγκεφαλονωτιαίου νευρικού συστήματος και γι αυτό λέγονται εκούσιοι μύες. Οι μύες προκείμένου να γίνει μια κίνηση μόνο συστέλλονται, γι αυτό εμφανίζονται κατά ζεύγη με τον ανταγωνιστή τους μυ. Ακόμη και σε κατάσταση πλήρους χαλάρωσης οι μύες έχουν μια μικρή σύσπαση που λέγεται μυικός τόνος. Στο σώμα οι μύες είναι έτσι τοποθετημένοι, ώστε το μήκος ηρεμίας (relaxing length) τους να είναι περίπου το βέλτιστο μήκος (optimal length) τους. Το βέλτιστο μήκος (optimal length) είναι αυτό στο οποίο μπορεί να επιτευχθεί η μέγιστη δύναμη κατά τη διάρκεια μιας τετανικής συστολής,ο όρος τετανική δεν έχει καμία σχέση με το βακτήριο clostridium tetani που προκαλεί την ασθένεια του τετάνου, αλλά με την κανονική ανταπόκριση του μυ από τη νευρική διέγερση. Ισοτονική συστολή είναι αυτή στην οποία η τάση του μυ αρχικά αυξάνεται και έπειτα παραμένει σταθερή καθώς αλλάζει το μήκος του, οπότε παράγει μηχανικό έργο π.χ ανύψωση ενός αντικειμένου. Πιο συγκεκριμένα, κρατάω ένα δέμα και το σηκώνω για να το αποθέσω στο τραπέζι. Κατά τη διάρκεια αυτής της κίνησης συστέλλονται, κυρίως, ο Βραχιόνιος μυς και ο Δικέφαλος μυς, οι οποίοι εκτελούν ισοτονική συστολή. Οι ισοτονικές συστολές χωρίζονται σε ομόκεντρες (concentric) στις οποίες η τάση του μυ υπερνικά την αντίσταση και ο μυς συστέλλεται και σε έκκεντρες (eccentric) συστολές όπου η μέγιστη τάση που αναπτύσσει ο μυς είναι μικρότερη από την αντίσταση και ο μυς επιμηκύνεται, λόγω της συστολής κάποιου άλλου μυ ή της έλξης της βαρύτητας. Οι ισομετρικές συστολές είναι αυτές στις οποίες το μήκος του μυ δε μικραίνει (βραχύνεται), με αποτέλεσμα η τάση του μυ να αναπτύσσεται σε σταθερό μήκος μυ, να ασκεί έλξη στους τένοντες, χωρίς να παράγει μηχανικό έργο και να μην υπερβαίνει ποτέ την αντίσταση. Για παράδειγμα, όταν προσπαθούμε να ανυψώσουμε ένα μεγάλο βάρος, το μήκος του μυ παραμένει σταθερό καθώς συστέλλεται και η τάση αυξάνεται. Στο προηγούμενο παράδειγμα, αν δεν αποθέσω το δέμα στο τραπέζι, αλλά το κρατάω πάνω από την επιφάνεια του τραπεζιού, οι δύο μύες (Βραχιόνιος -Δικέφαλος) εκτελούν ισομετρική συστολή για την κάμψη του αντιβράχιου (πήχυ) προς τον βραχίονα (κάμψη του αγκώνα) και δεν παράγουν έργο. Οι ισομετρικές συστολές είναι σημαντικές για τη διατήρηση μιας στάσης, όπως η στήλωση των ποδιών όταν στεκόμαστε ή η συγκράτηση ενός ποτού που το πίνουμε σε γουλιές. Ο μυικός τόνος αυξάνεται σε ψυχρό περιβάλλον, με αποτέλεσμα η ισομετρική συστολή να μετατρέπεται σε τρομώδη ισοτονική συστολή (ρίγος) που εξαναγκάζει τους μύες σε παραγωγή μηχανικού έργου, δηλαδή καύσεις στους μύες, άρα και παραγωγή θερμότητας. Οι έκκεντρες συστολές, είναι πολύ σπουδαίες σε πολλές συνηθισμένες κινήσεις. Μέσω αυτών μπορούμε να ασκήσουμε ακριβή έλεγχο στο μέγεθος της παραγόμενης από το μυ τάσης. Όταν μεταβάλλουμε την τάση του μυ σε μία έκκεντρη συστολή μπορούμε να ελέγξουμε το μέγεθος της επιμήκυνσης του μυ, όπως ακριβώς μπορούμε να μεταβάλλουμε την τάση σε μια ομόκεντρη συστολή π.χ έκκεντρες συστολές προκύπτουν καλώς κατεβαίνουμε τα σκαλιά μιας σκάλας και κύκλους από έκκεντρες και ομόκεντρες συστολές εκτελούμε κατά τη φυσική άσκηση στην οποία, κρατώντας ένα βάρος (αλτήρα), κάμπτουμε και εκτείνουμε το σύστημα αγκώνας πήχυς. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η μεταβολή της ταχύτητας συστολής ενός μυ σε σχέση με το φορτίο: ταχύτητα συστολής του μυ Μέγιστη ταχύτητα συστολής (μηδενικό φορτίο) Μέγιστη φορτίο, μηδενική ταχύτητα συστολής 6 φορτίο

7 Από το διάγραμμα προκύπτει ότι όταν σηκώνουμε μικρά βάρη ελαφρά σώματα- η ανύψωση γίνεται με μεγάλη ταχύτητα, όσο αυξάνεται το βάρος η ταχύτητα ανύψωσης μικραίνει μέχρι που μηδενίζεται. Στο παράδειγμα που ακολουθεί μας ενδιαφέρει ο Δικέφαλος μυς (biceps brachii) του βραχίονα, ανταγωνιστής του οποίου είναι ο Τρικέφαλος μυς (triceps brachii). Ο Δικέφαλος μυς εκφύεται με δύο εκφυτικές κεφαλές, τη μακρά και τη βραχεία από την ωμοπλάτη και καταφύεται στον πήχυ. Όταν ο Δικέφαλος μυς συστέλλεται με την ενέργειά του κάμπτει τον πήχυ προς τον βραχίονα και συγχρόνως μπορεί να τον υπτιάζει. Αντίθετα, στην έκταση του πήχυ συστέλλεται ο Τρικέφαλος. Άλλοι μυς που παίζουν ρόλο στην κίνηση του άνω άκρου είναι ο Βραχιόνιος μυς (brachialis) ο οποίος εκφύεται από το βραχιόνιο οστούν και καταφύεται στην ωλένη και κάμπτει τον πήχυ και ο βραχιονοκερκιδικός (brachioradialis) μυς ο οποίος εκφύεται από το βραχιόνιο οστούν και καταφύεται στην κερκίδα, ο οποίος κάμπτει τον πήχυ και βοηθάει στον πρηνισμό του. Μυς του Άνω Άκρου- Πρόσθια Επιφάνεια Μυς του Άνω Άκρου- Οπίσθια Επιφάνεια ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ 7

8 Οι σκελετικοί μύες προσφύονται στα οστά μέσω των τενόντων (tendons) που είναι τα ακραία τμήματα των μυών και αποτελούν τον συνδετικό τους κρίκο με τα οστά. Λόγω των ελαστικών ιδιοτήτων που παρουσιάζει ο τένοντας του Δικέφαλου, σε μελέτες που έχουν γίνει φαίνεται ότι το σύστημα τένοντας - μάζα πήχυ μπορεί να θεωρηθεί ως σύστημα ελατηρίου μάζας με φυσική συχνότητα από 2,2-2,5 Hz. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Στην εικόνα φαίνεται το άνω άκρο ενός ενήλικα άνδρα που κρατά στο χέρι του ομογενή σφαίρα μάζας m= 5Kg, το Δικέφαλος μυς κέντρο μάζας της οποίας, απέχει από την άρθρωση του αγκώνα Ε απόσταση d= 36 cm.το σύστημα πήχυς άκρο χέρι μάζας Μ=3Kg βρίσκεται σε d=36cm οριζόντια θέση και είναι κάθετος προς τον βραχίονα και το κέντρο μάζας του C απέχει από την άρθρωση του αγκώνα Ε απόσταση l=18,4cm. Ο Δικέφαλος μυς καταφύεται μέσω του τένοντα στο Ε Β C L σημείο Β του πήχυ που απέχει από την άρθρωση του αγκώνα Ε απόσταση γ=4cm και σχηματίζει με την διεύθυνση του βραχίονα γωνία θ=12 0. Να υπολογιστούν: γ=4cm α. Το μέτρο της δύναμης που ασκεί ο Δικέφαλος στον πήχυ. β. Το μέτρο της δύναμης που ασκείται από τον βραχίονα στον πήχυ στην άρθρωση του αγκώνα. γ. Ανυψώνουμε τον πήχυ και το σώμα, έτσι, ώστε το σημείο L να βρεθεί στη θέση L 1 που απέχει από την αρχική του θέση κατακόρυφη απόσταση h=(ll 1 )=18cm.Ποια η κατακόρυφη ανύψωση ΒΒ 1 του σημείου Β. Τι παρατηρείτε; δ. Υποθέτουμε ότι το σύστημα τένοντας του Δικέφαλου μυ πήχυς άκρο χέρι - σφαίρα αντιστοιχεί σε σύστημα <<ελατηρίου μάζας>> σταθεράς κ. Αν ο πήχυς εκτελέσει περιοδική κίνηση μεταξύ των θέσεων L 1 και L 2 που είναι συμμετρικές ως προς τη θέση L (curls), παρατηρείται ότι φθάνει από τη θέση L στην ανώτερη θέση L 1 σε χρόνο Δt=0,1s, οπότε ο Δικέφαλος μυς φτάνει στην κατάσταση μέγιστης συστολής του. Θεωρώντας ότι η κίνηση του συστήματος είναι τμήμα περιοδικής κίνησης περιόδου Τ 0 =2π Μ + m, να υπολογίσετε τη σταθερά κ του «ισοδύναμου ελατηρίου» κ και τη συχνότητα της κίνησης του συστήματος «τένοντας Δικεφάλου πήχυς». Δίνεται g=10 m/s 2, π 2 =10. Να αγνοήσετε τις δυνάμεις που ασκούν ο Τρικέφαλος μυς (ανταγωνιστής μυς) και ο Βραχιόνιος μυς στον πήχυ. Να θεωρήσετε ότι ημ12 0 =0,20 και συν12 0 =0,98. 8

9 ΛΥΣΗ α. Από την ισορροπία του πήχυ έχουμε: Στ (Ε) =0 Τ y (EB) W(EC) W Σ (ΕL)=0 Τ y , =0 Τ y =588 N.(1) T Αλλά Τ y =Τσυν12 0 (1) y Τ= 0 συν12 Τ=600Ν (2) β. Επίσης, ΣF x =0 T x =F x F x =T ημ12 0 (2) F x =120N(3) ΣF x =0 Τ y =W+W Σ +F (1) y F y = F y =508N (4). Επομένως η δύναμη που δέχεται η άρθρωση του αγκώνα είναι: 2 2 F= F + F (3) F=521,98Ν 522Ν x y (4) γ. Από τα όμοια τρίγωνα (ΕΒΒ 1) 1 και (ΕCC 1) 9 προκύπτει: (BB ) 1 (EB) (BB ) 2cm.Το σημείο Β που βρίσκεται πλησιέστερα στον άξονα 1 (LL ) (EL) περιστροφής που διέρχεται από το Ε και είναι κάθετος στο επίπεδο της κίνησης του πήχυ, ανυψώνεται 9 φορές λιγότερο σε σχέση με το σημείο L. Δηλαδή, το σημείο L κινείται 9 φορές ταχύτερα από το σημείο Β αφού στον ίδιο χρόνο ανυψώνεται 9 φορές περισσότερο. Αυτό είναι «το κέρδος» που προκύπτει από «το τίμημα» της καταβολής πολύ μεγαλύτερης δύναμης από τον Δικέφαλο (Τ=600Ν ) σε σχέση με τη δύναμη φορτίου W Σ =50Ν. δ. Ο χρόνος κίνησης του πήχυ από τη θέση L στη θέση L 1, Δt αντιστοιχεί σε ένα Τ τέταρτο της περιόδου, Δt= 0 4. Άρα Τ 0=4Δt T 0 =0,4s (5) Αλλά Τ 0 = 2π 1 f= =2,5Hz. T 0 2 (5) Μ + m 4π (Μ + m) κ= κ=2000n/m. Η συχνότητα είναι κ T 2 0 γ=4cm Δικέφαλος μυς d=36cm Β C L ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Είναι προφανές ότι η παραπάνω προσέγγιση της κίνησης του συστήματος πήχυς Δικέφαλος μυς στο δ. ερώτημα είναι μια υπεραπλούστευση. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα προσεγγίσεις του θέματος. Οι S. J. Fellows και P. Rack σε σχετική δημοσίευση (v. 383; Feb 1989, The Journal of physiology ) μεταξύ των άλλων αναφέρουν τα εξής: Ο συνδυασμός πήχυ και τενόντων συμπεριφέρεται σε σχετικά πειράματα ως σύστημα «ελατηρίου - μάζας» με φυσική συχνότητα μεταξύ των 2-2,5Hz. Κατά τη διάρκεια αυθορμήτων κινήσεων είναι ενεργοί ο Δικέφαλος, ο Βραχιόνιος, ο Βραχιονιοκερκιδικός και επιπροσθέτως ο Τρικέφαλος. Επειδή κατά την κάμψη του πήχυ οι δυνάμεις κατανέμονται μεταξύ των τενόντων των παραπάνω μυών και λειτουργούν ως ελατήρια σε παράλληλη σύνδεση, αυτό στην πραγματικότητα αποτελεί ένα σκληρότερο ισοδύναμο ελατήριο από αυτό που αντιστοιχεί στον τένοντα του Δικεφάλου μόνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η φυσική συχνότητα του συστήματος τένοντας μάζα πήχυ να είναι υψηλότερη με αποτέλεσμα να μην Ε T F x F y T x T y B 1 W C 1 L 1 W Σ L 2

10 είναι εύκολο να επιτευχθούν αυθόρμητες κινήσεις με συχνότητες μεγαλύτερες από 5Hz. 2. Σε άλλα μοντέλα το σύστημα πήχυς άκρο χέρι θεωρείται ως στερεό με ροπή αδρανείας που δίνεται από τον τύπο της ροπής αδρανείας ελλειψοειδούς, το οποίο όταν στρέφεται περί άξονα που διέρχεται από την άρθρωση του αγκώνα M 2 2 και είναι κάθετος στο επίπεδο της περιστροφής έχει ροπή αδρανείας Ι= (b +c ) 5 όπου Μ= η μάζα του συστήματος πήχυς άκρο χέρι και b, c= οι δύο άξονες του ελλειψοειδούς που είναι κάθετοι στον τρίτο άξονα περιστροφής. 3. Σε πειραματικές διατάξεις ο υπολογισμός της ροπής αδρανείας του 2 T Mgd προηγούμενου συστήματος γίνεται από τη σχέση Ι= όπου Τ = η περίοδος 2 4π της στροφικής ταλάντωσης που θεωρείται ότι εκτελεί το σύστημα, M= η μάζα του πήχυ και του άκρου χεριού και d= η απόσταση του κέντρου μάζας του συστήματος από την άρθρωση του αγκώνα. ΣΧΟΛΙΟ Μελέτες έχουν δείξει ότι η δυνατότητα ανάπτυξης της περιμέτρου του Δικεφάλου μυ (κοινώς «ποντίκι») εξαρτάται από γενετικούς παράγοντες όπως είναι η φύση των μυικών ινών και κυρίως από την απόσταση της κατάφυσης του Δικέφαλου μυ από τον αγκώνα. Όσο πιο μακριά καταφύεται ο Δικέφαλος από την άρθρωση του αγκώνα τόσο μικρότερη είναι η δυνατότητα ανάπτυξης της περιμέτρου του Δικεφάλου. Ας το έχουν λοιπόν αυτό υπόψη τους όσοι ενδιαφέρονται πριν καταφύγουν στην αλόγιστη χρήση διαφόρων «ουσιών» Βιβλιογραφία 1. Occupational therapy for physical Dysfunction Mary Vining Radomski Katherine A. Trombly 2. Human Physiology Lauralee Sherwood 3. S. J. Fellows και P. Rack Changes in the length of the human biceps brachii muscle during elbow movements ( The Journal of physiology, v. 383; Feb 1989) Ξ. Στεργιάδης 10

Α ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Α ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ανάπτυξη του ώµου εξελίσσεται γρήγορα κατά τις 8 πρώτες εβδοµάδες στη µήτρα. Ανωµαλίες στην ανάπτυξη µπορεί να οδηγήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ I: ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική Ανάλυση 2 Μηχανικές Ιδιότητες των Υλικών 3 Εμβιομηχανική των Οστών 4 Εμβιομηχανική των Σκελετικών Μυών 5 Εμβιομηχανική των Χόνδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΗΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της δύναμης χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη ν αλληλεπίδραση μεταξύ δύο σωμάτων. Ο Νεύτωνας πίστευε ότι:

Η έννοια της δύναμης χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη ν αλληλεπίδραση μεταξύ δύο σωμάτων. Ο Νεύτωνας πίστευε ότι: Επιστημονικό μέρος Η έννοια της δύναμης Μια δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι δυνατό να το παραμορφώσει, να το σταματήσει όταν κινείται, να το κινήσει όταν αυτό είναι ακίνητο, να επιταχύνει ή να επιβραδύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Σε όλες τις κινήσεις που μελετούσαμε μέχρι τώρα, προκειμένου να απλοποιηθεί η μελέτη τους, θεωρούσαμε τα σώματα ως υλικά σημεία. Το υλικό σημείο ορίζεται ως σώμα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σάκκουλα Βάλια Κεφάλαιο 1 ο 1.1. Ηλεκτρική δύναμη Τα σώματα τα οποία έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε άλλα ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΡΘΡΩΤΗ ΦΙΓΟΥΡΑ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΡΘΡΩΤΗ ΦΙΓΟΥΡΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΡΘΡΩΤΗ ΦΙΓΟΥΡΑ Γ ιαγτζή Αναστασία Κάζογλου Αναστασία ΜΑΙΟΣ 2009 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μαρκουλίδης

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝ ΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΥΓΟΥΛΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 159 Εισαγωγή: Μηχανική ονομάζεται το τμήμα της Φυσικής, το οποίο εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία των σωμάτων. Επειδή η σημασία της είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙ Α ΓΟΝΑΤΟΣ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙ Α ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙ Α ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ ΝΕ ΕΛΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Εμβιομηχανική (Biomechanics)

Κεφάλαιο 4 ο. Εμβιομηχανική (Biomechanics) Κεφάλαιο 4 ο Εμβιομηχανική (Biomechanics) Η εμβιομηχανική (biomechanics) είναι ίσως ο παλαιότερος τομέας της βιοϊατρικής τεχνολογίας με αναφορές που φτάνουν ως την αρχαία Ελλάδα. Η λέξη «εμβιομηχανική»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ Εργασία της: ΤΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση της ταλάντωσης των φωνητικών χορδών

Μοντελοποίηση της ταλάντωσης των φωνητικών χορδών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μοντελοποίηση της ταλάντωσης των φωνητικών χορδών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εμβιομηχανική. Σοφία Ξεργιά PT, MSc, PhD

Εμβιομηχανική. Σοφία Ξεργιά PT, MSc, PhD Εμβιομηχανική Σοφία Ξεργιά PT, MSc, PhD Λειτουργία των σκελετικών μυών Γραμμή έλξης Γωνία πρόσφυσης Είδη συστολής Επίδραση της βαρύτητας Μηκοδυναμική σχέση Ταχοδυναμική σχέση Ελαστικές ιδιότητες Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη Κεφάλαιο 1 ο Φυσικά μεγέθη 1.1. Μέγεθος Μέγεθος είναι κάθε ποσότητα η οποία μπορεί να μετρηθεί. 1.2. Μέτρηση Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη. 1.. Φυσικά μεγέθη Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ ΑΓΚΩΝΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ ΑΓΚΩΝΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ ΑΓΚΩΝΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΚΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:2737 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ. 1.Μηχανές γύρω µας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ. 1.Μηχανές γύρω µας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ 1.Μηχανές γύρω µας Ποιος κουβαλάει µεγάλα βάρη σήµερα; Ποιος ανοίγει µια τρύπα στον τοίχο µε τη µυϊκή του δύναµη; Ποιος πλένει ακόµα τα ρούχα του στη σκάφη; Σχεδόν κανείς. Ο άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙAΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙAΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙAΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Κατατίθεται

Διαβάστε περισσότερα