μοχλοί mechanical science κτίσε ένα γερανό κτίσε μια ζυγαριά γραμμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "μοχλοί mechanical science κτίσε ένα γερανό κτίσε μια ζυγαριά γραμμάτων"

Transcript

1 κτίσ έ γρό education Η Engino Education έχι τύξι ι έ σιρά Μηχική Ειστήη, ιδικά γι ιδιά ρωτιύτι γι τ άτ γύρω τ κι θέλ κά κάτι γι τό! Η σιρά σχλίτι 8 κύρι θέτ τη Μηχική: Μχλύ, Σύδσι Μχλώ, Οδτωτί Τρχί, Τρχύ κι Άξ, Κκλιέ Είδ κι Σφή, Τρχλί, Στρόφλι κι Βίδ έ δισκδστικό τρό, διφρτικό ό κάθ σηθισέ τρό κάθηση τ θέτ. Κτίσ έ κληκτικό τέλ γρύ κι άθ ω χρησιιίτι γι σηκώι βριά φρτί, χωρί έφτι ό τη άλλη ριά. Σύγκρι τ τέλ σ έ ληθιό γρό κι άθ γι τη λιτργί τω χλώ ρώτ τύ. Πω σηκώτ βριά τικί. Τι ίι χλό ρώτ τύ. κτίσ ι ζγριά γράτω Κτίσ έ δικό τέλ ζγριά γράτω κι άθτ ω ζγίζτι λφριά τικί όω χρτιά κι φκέλ. Πιρτίσ κι κάλψ ό ό σ τ λόγ η ζγριά δίι ρικέ φρέ λάθ άτηση. Μάθ ω χρησιιύτι ι γι ξήσ τη δύη κι σηκώσ βριά φρτί, κι ω η χρήση τω χλώ ρί λλάξι τη κτύθση τη κίηση. Κτίσ 7 τέλ, σριλβέ ι ύλη στάθση, ι τράλ, 2 τύω ζγριώ κι έ κρτσάκι. Έ δρστηριτήτω 36 σλίδω σριλβάτι ρωτρικά ιράτ κι δρστηριότητ κθώ ίση κι έ γχιρίδι κτσκή λτρή δηγί! Πω ζγίζτ λφριά τικί. Πιι ίι ι λόγι ζγιστικώ λθώ. γι τ χλύ Ο Αρχιήδη κάτ ί: «Βρίτ έ έρ στθώ κι θ κιήσω τη Γη», ξηγώτ τό τ ξχωριστό τρό τη ρχή λιτργί τω χλώ. Πόσ ληθιό ίι τό ί; Οι ίι ιθό τ ρώτ ργλί χρησιίησ άθρω γι τκιήσι βριά τικί κι ό τότ χρησιιύτι σ λλέ τέρ φργέ. Σχδό κάθ λή ή σύθτη ηχή ριέχι έ! Μ σ τό τ σρστικό κόσ τω χλώ κι ξρύησ τη γί τη Μηχική Ειστήη! κτίσ ι τράλ Ατό τ σρστικό τέλ τράλ θ σ βηθήσι άθι ω δλύι η τράλ. Μάθ γι τη ρχή τη ρή κι ισρρί, κι ω χρησιιίτι γι άρ ηχικό λέκτη. Είι ιθό γι έ ιδί σηκώσι έ ήλικ; Πω δλύι κάθ τύ χλύ. Πι ίι ι ρχέ τω χλώ. κτίσ έ κρτσάκι Πίξ τό τ τέλ ό κρτσιύ κι άθ ω χρησιιίτι γι τφέρι βριά τικί, χρησιιώτ τ στιχί τω χλώ: όχλι, φρτί κι ρσάθι, κλύττ τι ιδιότητ τω χλώ δύτρ τύ. Πω τφέρτ βριά τικί. Τι ίι χλό δύτρ τύ. Engino.net Ltd P.O. Box 71040, 3840, Limassol Cyprus, European union Tel.: Fax: Web: Copyright 2010 Engino.net Ltd. All Rights Reserved δρστηριτήτω

2 01 δρστηριτήτω Τι θ άθ; 02 Μι ιστρική δρή στ χλύ Διάβσ τη διφέρ ιστρί τω χλώ, ό τ ρχί χρόι έχρι σήρ. 03 Τι ίι κριβώ χλό; Κτίσ κι ιρτίσ ι κληκτική τράλ, γι άθι τι ίι χλό κι ι ι βσικέ ρχέ τ. ηχ 08 Μχλό ρώτ τύ ική γι τη Γώρισ τ στξιδιώτ σ κι ξκίησ τό τ σρστικό τξίδι στ έρχ κόσ τω χλώ! η ιστή ι έ τύξι ά γι έχι, ιδικ τ cation τήη o Edu ική Εισ ι γι τ ά ι in g n ΗE ιύτ κάτι γ Μηχ σιρά ρωτ κά κύρι 8 ιδιά κι θέλ χλίτι χλύ, σ τ Μ ά : ω γύρ Η σιρ ική χύ τό! τ τη Μηχ άζι, Τρ κι ρ δ Γ έ θ, ί Μχλώ κλιέ Ε Βίδ ι σ Κ Σύδ ι Άξ, τρόφλι κ φρτικό κ Σ ι, δ χλί ικό τρό, κάθηση τ, Τρ Σφή δισκδσ έ τρό έ σάι ί ό τ ητ ισ έ θ θ η ι κτό O, έ βιβλ δ. σ ι, ό θ θ ά ά β κ ό IN, έ ό G ικ ιλ N τ κ τ ρ τι E τ θέ ί ρ Τ στ ητ κά σλίδω βάθ ίτ ι 3 ρ θ τω 6 άτ κι γικώ ηριτή δρστ ρικά ιρ ρω τχλ ιά θ ό ιδ φ τ ι ω δ ύ Τ ρ ή, φ ι τω τι. ξηγήσ λέκ τη Μηχικ ι έ ρχώ τ άτ γ ι ρκτικ ιχί γι ά άθ ί ριλβ ιφέρ στ ι σκήσι δ λ κ ιβ, β η τ τ ίσ ξώ ηριότη ί δρστ θέτ, κθ άτ ι ιδιύ. λλά κάθ ιρ ικότητ τ γ λ έ ρ τ ι στ τη δη σκύ 13 Κτίσ ι σσκή τράι τ βάρ έ σρστικό τέλ «ζγριά κιύ βάρ» κι ιρτίσ τι ιδιότητ τ χλύ ρώτ τύ. Κτίσ έ «γρό» γι σηκώι βριά τικί. Κτίσ ι «ζγριά γράτω» κι άθ ω τρύ τ βάρ λφριώ τικιέω. Μχλό δύτρ τύ Εδώ θ βρι ι χρήσιη σσκή γι όλ τ τικί τ γρφί σ τ κτίσι έ δικό τέλ «κρτσιύ» κι θ άθι κι γι τ χλύ δύτρ τύ! Ότ τλιώσι, ηρέησ στ τέλ «κύι» τη Engino! 17 Μχλό τρίτ τύ Κτίσ ι «ύλη στάθση» γι τ τκιητάκι σ κι άθ τη θωρί ίσω ό τ χλύ τρίτ τύ. 22 Ώρ γι τ τλικό Τστ Γώσω Ήρθ η ώρ δλέψι! Πρσάθησ λύσι κάθ άσκηση χρησιιώτ όλη τη γώση έκτησ ό τ ρηγύ ιράτ κι δρστηριότητ. 26 Σχόλι κι Λύσι Διάβσ τ σχόλι γι κάθ ίρ κι δ βρήκ τι σωστέ τήσι. 31 Ώρ Βρβί Ήρθ η ώρ τιφθί γι όλη τη σκληρή δλιά έκ γι λύσι τ Τστ Γώσω κι άρι τη βθλγί σ σ Μηχικό Ειστή, στ τή τω Μχλώ! ιό. ι ηθ ίζτι ί ικ ω σ ό τ ρ ιδή κι σκό, κό τι ω ρ η ύτι γι ιι χρησ Οι ικό Μρικά ό τ τέλ σ τό τ δ σριλβάτι σ τό τ κέτ, λλά σ άλλ κέτ ENGINO. Λτέρι στ ριχό

3 δρστηριτήτω Τι θ άθ; Γι! Μ λέ Αρχιήδη κι θ ίι δηγό σ σ τό τ σρστικό τξίδι γι γώση στ θύτ τη Μηχική! Φτάζι έχι ήδη ισκφθί έ ιχιδότ γι ίξι τράλ τ φίλ σ! Έχι τέ σ ρωτηθί ω τ ι ικρόσω ιδί κτάφρ σηκώσι τ γλύτρ ιδί τη ρέ, χωρί κό; Κι η φρά βήθησ τ τέρ σ στ κή, κι κβάλησ τ κρτσάκι τόσ λλά τικί χωρί κέ κό, τη βήθι τή τη λή σσκή! Ατό τ Μηχική Ειστήη: Μχλί τη Engino Education ριέχι λτρή δηγί, ώστ άθι ό ό σ, έσ ό ύκλ ιράτ κι δρστηριότητ, τ άτ γι τ χλύ κι ω χρησιιύτι κθηριά. Μ τ κάτι Engino ρί κτίσι 7 σρστικά τέλ γι κάι τ δικά σ ιράτ: τράλ, δύ τύι ζγριώ, γρό, κύι, κρτσάκι κι ύλη στάθση. Πω σ λέ; Μι ιστρική δρή στ χλύ: Στη ρϊστρική χή, ι ήτ ιθό τ ρώτ ργλί χρησιίησ άθρω γι τφέρι βριά τικί όω γάλ έτρ, δέτρ κ.. Ο ρώτ ριέγρψ τ χλύ ήτ θώ ρχί Έλλη θητικό στ ρό». Αρχιήδη τ 260.Χ. Έ ιστρικό έ η Γ ω τη φέρι ότι Αρχιήδη ( Χ.) «Βρίτ ι θ κιήσ κ ί τη φράση στ ριστρά, κφράζτ τη θητική ρχή ριγράφι τη λιτργί τω χλώ. Οι ρχίι Αιγύτιι χρησιιύσ ίση τ χλύ λλύ τρό: γι φέρ ρό ό τύ ή κτίσ τι ρίδ τ. Γώριζ ότι; Ατό τ ίση ριέχι διφέρ στιχί κι ιστρί γι τ κόσ τω χλώ, γι ρκλέσι τ τό σ. Θ δίτι βθί γι κάθ σωστή άτηση, γι ξιλγήσι τ τό σ ό «Αρχάρι» έχρι κι «Ιδιφΐ». Οι λύσι βρίσκτι στι σλίδ Πρι ρχίσ όω, θ ήθλ σ γωρίσω στ φίλ θ ίι ι στξιδιώτ σ τό τ τξίδι: Στ Πέτρ ρέσι ξρά κι βρίσκι ρίργ ιστρί ό όλ τ κόσ. Θ τι ιράζτι ζί στ τή «Γώριζ ότι;». Ο Μτθί ίι κύρι Πτγώστη! Θ διδάσκι τι ρίτητ θωρί κι ληρφρί στ «Τή Γώσω». Πιχιδότ Η Τζέιφρ ίι η κλύτρή ιστή. Θ κθδηγί σ κάθ ίρ. Κτά τη διάρκι τη κτσκή τη Πρίδ τη Γκίζ (γύρω στ 2500.Χ.) ι κτίστ χρησιίησ κάτι έτρ ζύγιζ 2.5 τό τ έ. Γι κιήσ τά τ γιγάτι κάτι, κθώ δ ίχ γρύ, χρησιίησ ρχί θόδ όω ρά, τσλήθρ σκιιά κι φσικά χλύ. Ο ρχί Έλλη ιστρικό Ηρόδτ έφρ ότι άω ό 100,000 θρώι δύλ γι τη κτσκή τη ρίδ γι άω ό 20 χρόι! Ο κτέλτη χρησιιύσ λιά ήτ ίση έ όχλ, φρέθηκ ό τ Έλλη κι τλιιήθηκ ό τ Ρωί. Ήτ βσικά έ βρτό ηχισό κτόξ βριά τικί (έτρ, βέλη) σ όστση έχρι 800 έτρ. Υήρχ δύ ίδη: γάλι λιρκητικί κι ικρί φρητί. Αρχίι κτέλτ Σήρ, χρησιιύ λύ σχά τ χλύ, σ σδσό άλλ λέ ηχέ, γι κά τη ζωή κλότρη. Αό σύθτ ηχέ όω γρύ κι τκίητ έχρι τι ι λέ σσκέ όω ψλίδι κι χκότ, σχδό τ άτ δλύ τι ρχέ τω χλώ κι θ τι ξρήσι σύτ! Χρήση χλύ σ ρλά Ο Ατρέ ίι έ κλό κι ρίργ άτ. Θ κάι ρωτήσι γι δι κτλβί τ ίρ στ τή «Πρτηρήσι». 01 Η Αγγέλ ίι η ι δισκδστική! Θ ισάγι σ κάθ ίρ διφέρ γγότ κι δρστηριότητ Ο Τζέι θ δίι βθύ γι κάθ σωστή άτηση. Ότ τ δι στ τή «Τστ Γώσω» βάλ τ δτά σ κι ίσω γίι «Ιδιφΐ» στι Μηχικέ Ειστή! Πρίδ στη Αίγτ 02

4 δρστηριτήτω Τι ίι κριβώ χλό; 1. Εισγωγή Έχι ήδη ίξι ή κλίσι ι σηθισέη όρτ, σωστά; Κι τ έχι κάι σρώχτ τη όρτ ό τ όλ, ίι άτ στη άκρη τη όρτ. Γιτί όω; Γιτί τ όλ δ ίι στη έση τη όρτ, ή στη άλλη ριά; Γι τη ρώτη ιρτική δρστηριότητ ήγι σ ι όρτ κι έλγξ τη. Σρώξ τη όρτ ό τ όλ κι ιώσ τη δύη σκί. Μτκίησ τότ τ δάκτλ σ στη έση τη όρτ κι ξσρώξ. Τι έχι ι γι τη δύη τώρ; Σέχισ τκιί τ δάκτλά σ έχρι φτάσι στη άλλη άκρη τη όρτ. Μρί τώρ τη ίξι...;, nd on to sta th. e c a l p ar me a the E Give will move and I Η Αγγέλ ίγι ι όρτ, δλύι σ χλό! Πίρ 1: Τράλ Αριθό τρχώ: 2. 24η τρύ Αριθό τρχώ: Ακάλψ... Διδικσί: Πρι ρχίσ, θήσ ότι ρί βρι σχόλι (ριθί στη ρέθση) γι κάθ βή τ ιράτ στ τέλ τ. Μρί ίση γράψι τι τήσι σ στ χώρ σ δίτι. Τι ρέι κάι Ατρέ κι η δλφή τ Βρβάρ γι ισρρήσι η τράλ 1. Δ ρσκτικά τι δηγί στ γχιρίδι κτσκή: Μχλί στι σλίδ 1-2, γι κτίσι τ δικό σ τέλ τράλ. Α τ κάι σωστά ρέι ισρρί! 12η τρύ 3. Αριθό τρχώ: 2. Τώρ, φίρσ έ τρχό ό ι λρά τη τράλ κι ρτήρησ τι σβίι (1). 3. Πρσάθησ τ χέρι σ φέρι τη ισρρί. Σ ι λρά τη τράλ ρέι σκήσι δύη; Α τη βρι, βάλ ρώτ τ δάκτλό σ στη άκρη έχρι ισρρήσι η τράλ. Μτκίησ τ δάκτλό σ ρ τ κέτρ δκιάζτ διφρτικέ στάσι. Νιώθι ότι η δύη ρέι σκί γλώι; (2) 4. Αφήτ έ ό τρχό στη ριστρή λρά τη τράλ, άρ τ όλι τρχύ ό τ κέτ κι ρσάθησ δι όσ τρχύ ρέι βάλι στη δξιά λρά γι ισρρήσι η τράλ. Στη όη ρί δκιάσι 4 ριτώσι. Μρί γράψι τι τήσι σ στ χώρ σ δίτι. Ισρρόησ τη τράλ σ κάθ ρίτωση ώτ τ τρχύ στη κόκκιη τρχλί στι κτάλληλ θέσι. Γράψ όσ τρχύ χριάζσι σ κάθ ρίτωση. Η όστση ό τ κέτρ ρέι τθτήσι τ τρχύ ίι: 24, 12, 8 κι 6. 8η τρύ Έ ιδί δισκδάζι σ ι τράλ Αιτύ λικά: Αριθό τρχώ: Κάτι Engino 2. Εγχιρίδι κτσκή: Μχλί τη Engino. 6η τρύ 03 Μτέλ τράλ Engino 04

5 δρστηριτήτω Πρτηρήσι Τή Γώσω 1) Σλήρωσ τ ίκ σύφω τι τρήσι σ. Αριστρά Πρίτωση Αριθό Αόστση ό τρχώ κέτρ Αριθό τρχώ Δξιά Αόστση ό κέτρ 24 2) Έλγξ τι τήσι σ στι τλτί σλίδ τ. Α κά λά θητικά: ρώτ, γι τη ριστρή ριά, λλλσίσ τ ριθό τω τρχώ ί τη όστση ό τ κέτρ γι κάθ ρίτωση. Πι ίι τ τλέστά σ; Είι άτ τ ίδι; 3) Κά τ ίδι κι γι τη δξιά ριά, δηλδή λλλσίσ τ ριθό τω τρχώ ί τη όστση ό τ κέτρ γι κάθ ρίτωση. Πι ίι τ τλέστά σ; Είι άτ τ ίδι; Είι τ ίδι τη ριστρή ριά; 4) Πι ίι τ σράστά σ ό τ λγισύ σ ι άω, γι τη δξιά κι ριστρή ριά; Ορισό χλύ: Ο χλό ίι ι άκτη ράβδ στρωέη σ έ στθρό άξ άζτι όχλι. Δ τ Αρχιήδη στ τέλ τή τη. Τθτί έ ξύλ κάτω ό ι έτρ γι τη τκιήσι. Ατό ίι τρό δηιργήσι έ χλό! Στ ράδιγά, η ικρή έτρ ίι τ όχλι, η γάλη έτρ θέλ κιήσ τ φρτί, κι η δύη σκύ η ρσάθι. Η όστση ό τ όχλι έχρι τ σηί σκίτι η δύη άζτι βρχί δύη κι η όστση ό τ όχλι στ φρτί βρχί φρτί. Α έχι ρδτί δ τη ικό κάτω κι σίγρ θ κτλάβι.. Πρσάθι Βρχί Δύη Στιχί χλύ Φρτί Βρχί Φρτί Υόχλι Τύι Μχλώ: Υάρχ τρι τύι χλώ κι κάθ έ ξρτάτι ό τη θέση τη ρσάθι (δύη σκύ), τ χλί κι τ φρτί. Θ ιρτιστύ όλ στι σλίδ κλθύ. Διλί Μχλί: Δύ ρύ ωθύ ζί κι κά έ διλό χλό. Τ ψλίδι κι ι κρθρύστ ίι ρδίγτ τέτιω χλώ. Οι δύ βρχί ώτι ι άρθρωση τ ιτρέι κιύτι. Μ άλλ λόγι, διλό χλό ίι ι λή ρφή σδέσ χλώ. Σιρά Μχλώ (Σύδσι): Ο σύδσ ίι σδσό δύ ή ρισσότρω χλώ τ ίδι ή διφρτικύ τύ, ι ίι ώτι γι δηιργήσ έ ηχισό. Έ τέτι ηχισό χρησιιίτι γι τφέρι κίηση ή δύη. Μρί κλύψι τ στικά τω σδέσω κι ιρτιστί τά στ κέτ Μηχική Ειστήη: Σύδσι χλώ τη Engino Education. Πρδίγτ διλώ χλώ Ρή: Τώρ ξέρ ω ιάζ ι, δύ ω κριβώ δλύ. Ότ σκύ ι δύη σ έ χλό κριά ό τ όχλι, ράγτι ι τάση γι ριστρφή, άζτι ρή (M). Ατή ξρτάτι ό τη δύη (F) σκίτι στ χλό κι τη όστση (S) τξύ τη δύη κι τ χλί. Ατό κφράζτι θητικά ό τη σχέση ι κάτω. M = F x S Σχέση γι τη ρή (M) 05 Τστ Γώσω 1 Τι ρέι κάι Ατρέ κι η ικρή τ δλφή Βρβάρ γι ισρρήσ τη τράλ; (2 βθί) Η ρή ίι ι βσική ιδέ στη Φσική κι τη Μηχλγί. Ο όρ τό κφράζι τη τάση ό τικιέ ριστρφί, κι φρόζτι σ λλέ ριτώσι, όω γι ράδιγ ριγράψι τη κίηση ό κτσβιδιύ γρίζι ή γι ριγράψι τη δύη κάτι ι ράβδ. Ο Αρχιήδη χρησιιί έ χλό γι τκιήσι ι έτρ 06

6 S1 δρστηριτήτω S2 F1 F2 Τόσ η ρσάθι όσ κι τ φρτί ίι δάι σκύτι σ έ χλό. Εέω, έχ δύ ρέ. Α τ φρόσ τό στη ικό στ ριστρά έχ: () τη ριστρόστρφη ρή ό τη ρσάθι κι τη δξιόστρφη ρή ό τ φρτί. Ότ χλό ίι σ ισρρί (δ κιίτι) ι δύ ρέ ισύτι (M1 = M2). Σδάζτ τ τά τη σχέση ό ρι ρ τη φόρλ στ ριστρά. Ατή η φόρλ κφράζι τη βσική ιδέ τω χλώ άζτι ισρρί ρώ. S1 S2 Μχλό ρώτ τύ Εισγωγή Ότ έ χλό ίι σ ισρρί, η ριστρόστρφη ρή (F1 x S1) ισύτι τη δξιόστρφη ρή (F2 x S2). Μι ζγριά ισρρί ιτρί F2 F1 F1 x S1 = F2 x S2 Ισρρί ρώ: η ρή στη δξιά ριά ίι ίση τη ρή στη ριστρή ριά Είι σίγρ ότι όλι σ έχτ άι στ γιτρό γι γική ξέτση! Πρι γιτρό ρχίσι τη σηθισέη διδικσί «άιξ τ στό σ κι!!!» ή σ ζητήσι βήξι γι κύσι τ στηθσκόι, ι σκό τρά τ ύψ κι τ βάρ σ. Είι ρκτά φρό τ ω τρά τ ύψ σ: στέκσι λά δίλ σ ι γάλη ρίγ! Τώρ γι τ βάρ σ... Μήω θάσι βίι σ ι ρίργη σσκή κιύ ράβδ κι ράξ ριθύ; Τι ίζι ίι τή η σσκή κι ω δλύι; Θ άθι σύτ κάτ τ ό ίρ τη Τζέιφρ! Εδώ έχ έ κλό ράδιγ τ ω λιτργί η ισρρί ρώ (F1xS1=F2xS2). Ο Ατρέ (σκώτ δύη F1) ίι γλύτρ ό τη ικρή Βρβάρ (F2). Γι ισρρί, κάθτι κτά στ κέτρ τη τράλ (όχλι), σ όστση S1, ώ η Βρβάρ στη άκρη τη τράλ(s2). Ακάλψ... Πω δλύι ι ζγριά ισρρί Πίρ 2: Ζγριά κιύ βάρ Διδικσί: 1. Ακλύθησ ρσκτικά τι δηγί στ γχιρίδι κτσκή: Μχλί τη Engino στι σλίδ 3-4, γι κτίσι τ δικό σ τέλ ζγριά κιύ βάρ. Μηχικό Πλέκτη (M.Π.): Οι ήκ στη κτηγρί τω λώ ηχώ, ι ί ρίζτι σ ι λύστρ ηχέ έχ τη ικότητ λλλσιάζ τη δύη σκύ. Ατή η ικότητ άζτι ηχικό λέκτη (M.Π.). Υλγίζτι διιρώτ τ φρτί τη ρσάθι κι δ έχι άδ έτρηση (ίι κθρό ριθό). Πρδσικά, ι ιστή έχ γωρίσι έξι λέ ηχέ, τ χλύ, τρχύ άξ, τρχλί, κκλιέ ίδ, σφή κι βίδ. Μρί διβάσι κι ιρτιστί όλ τέ κι λλέ ρισσότρ τη κληκτική σιρά τη Engino Education, Μηχική Ειστήη. Φρτί M.Π.= Πρσάθι 2. Πρσάθησ ισρρήσι τ τέλ τη βήθι τ κιύ έρ (τ έρ τ τρχό) κι έτρησ τη όστση ό τ όχλι σ ττργωάκι, ρχίζτ ό τ λ κάτι κτά στ όχλι. Πόσ ττργωάκι ίι τή η όστση κι ω άζτι; (1) Σχέση γι τ Μηχικό Πλέκτη (Μ.Π.) Λόγ Τχτήτω (Λ.Τ.): Οι κά τη ζωή κλότρη λλάζτ τ τρό δλύ. Σγκκριέ, ιώ σ γάλ βθό τη ρσάθι κά γι κιήσ έ φρτί ή κά έ δύσκλ έργ. Ατό ρί σ κάι ιστύι ότι κρδίζ κάτι ό τίτ. Μρί τό Αόστση Πρσάθι ίι λήθι; Δστχώ όχι, γιτί σκφτύ ρσκτικά θ κτλάλ.τ.= Αόστση Φρτί β ότι κι χλό ιώι τη δύη σκύ, ξάι τη όστση στη ί ρέι σκύ τη δύη. Ατή η όστση ίι λύ γλύτρη ό τη όστση τξιδύι τ φρτί. Α σγκρί Σχέση γι τ Λόγ Τχτήτω τι δύ στάσι ίρ τ λόγ τχτήτω (Λ.Τ.). Μ λά λόγι, Λ.Τ. λέι ότι γι σηκώσ φρτί 2 φρέ γλύτρ ό τη ρσάθι, ρέι σκύ τη δύη γι διλάσι όστση. Έλγχ Γώσω έλγξ τι έχι άθι Τι ίι χλό κι ι ίι τ κύρι στιχί τ; Ζγριά ισρρί Αιτύ λικά: 1. Κάτι Engino 2. Εγχιρίδι κτσκή: Μχλί τη Engino 3. Φσόλι, έτρ ή άλλ ικρά τικί 3. Θ χριστύ τώρ ρικά ικρά τικί χρησιιήσ σ βάρ. Ατά ρί ίι: έτρ, φσόλι, ή κι άλλ κάτι ό τ στ σ. Βάλ 3 ή 4 στ τρχύ κι δ τι σβίι. 4. Θ έχι ιθόττ ρσέξι ότι η ισρρί έχι χθί κι η ζγριά γέρι ρ τ τρχύ. Ακτέστησ τη ισρρί τκιώτ τ κιύ τρχό. Είι η όστση τ κιύ βάρ γλύτρη ό ρι; (2) 5. Τθέτησ κι άλλ λικά στ τρχύ έχρι γίσι η βάση κι ρσάθησ ισρρήσι τη ζγριά. Είι δτό; Γιτί σβίι τό; (3) Τι ίι η ρή κι ω τη λγίζ; 07 Τι σηίι ισρρί ρώ; Τι ίι τ ηχικό λέέκτη ι λή ηχή κι ω τ λγίζ; Μτέλ «ζγριά κιύ βάρ» Engino 08

7 Πρτηρήσι 1) Δ τ τέλ σ τη «ζγριά κιύ βάρ» κι σλήρωσ τ κτιά τέ τι λέξι: φρτί, ρσάθι, όχλι. δρστηριτήτω Τή Γώσω Μχλό ρώτ τύ: Ατό ίι ι λό κι κιό τύ χλύ, στ ί τ σηί στήριξη ίι τξύ τω δύ δάω. Τ όχλι ίι στη έση, η ρσάθι ισγωγή στ έ βρχί κι τ φρτί (ργωγή) στ άλλ. Μρί δι τά τ στιχί στη ικό ι κάτω. Τ ηχικό λέκτη τ χλύ ξρτάτι ό τι στάσι τ φρτί ό τ όχλι κι τη ρσάθι ό τ όχλι (βρχί φρτί κι βρχί ρσάθι). Όσ ι κτά ίι τ φρτί στ όχλι, ή όσ ι κριά ίι η ρσάθι ό τ όχλι, τόσ γλύτρ ηχικό λέκτη έχ, Φρτί Πρσάθι Διάγρ χλύ ρώτ τύ: τ όχλι βρίσκτι στη έση, ώ τ φρτί κι η ρσάθι στι δύ άκρ. Υόλι 2) Πι ό τ τρί στιχί (φρτί, όχλι, ρσάθι) τ χλύ ίι τθτηέ τξύ τω δύ άλλω; Τστ Γώσω 2 Πω δλύι ι ζγριά ισρρί; (2 βθί) Πω δηιργήσ ι ζγριά: Σηί Αφρά Μέτρηση Μρί δηιργήσι τη δική σ ζγριά τ στ τη Engino! Πρώτ, ισρρόησ τη ράβδ χωρί έχι βάρ στη βάση, τκιώτ τ τρχό. Ο τρχό θ ρέι ίι γύρω στ 9 ττργωάκι κριά ό τ όχλι, κι τό τ σηί θ ίι τ σηί φρά σ. Μτά θ χριστί έ ικρό τικί τ ί ξέρι τ βάρ,.χ.100 gr. Τθέτησέ τ στη βάση κι έτρησ τ ττργωάκι γι ισρρήσι η βάση,.χ. 2 ττργωάκι τά τ σηί φρά. Κόλλησ έ κάτι χρτί στη ζγριά σ κι σηάδψ τ σηί βρίσκτι τρχό. Δηιύργησ τότ ι ρίγ, διιρώτ τ κάτι χρτί έχι σ ίσ έρη, σηδύτ κάθ έρ σύφω τ ρηγύ ίρ. Στ ράδιγά, τ ρώτ ττράγω ό τ σηί φρά θ ίι 100gr, τ δύτρ 200gr, τ τρίτ 300gr κ.τ.λ.. Μρί τ διιρέσι κι σ ικρότρ στάσι γι γλύτρη κρίβι. Ρϊγ Κτίσ τ δικό σ τέλ ζγριά τη Engino. Αφύ κτάφρ δηιργήσι τη ρίγ, τ όλι θ ίι ύκλ. Κάθ φρά τθτί έ άγωστ βάρ, θ ισρρί τη ράβδ τ κιύ τρχό. Α διβάσι σ ι σηί τη ρίγ ίι τρχό θ ξέρι κι τ βάρ. Πρδίγτ χλώ ρώτ τύ: Στι ό ικό ρί δι ρδίγτ χλώ ρώτ τύ. Δ τι ικό κι ρσάθησ γωρίσι ίι τ φρτί, η δύη κι η ρσάθι σ κάθ ρίτωση. Ψλίδι (διλό) Πέσσ (διλό) Σφρί 09 10

8 Ζγριά γράτω: Γρό χλύ Ο γρό χλύ ίι ι σσκή η ί χρησιιίτι κρίω στ λιάι ή σ ργτάξι γι σηκώι κι κιί βριά τικί. Οι γρί έχ έ βάρ στη ι ριά, άζτι τίβρ, τ ί βηθά τ γρό ισρρί βριά τικί, ώστ η γρίζι. Σίγρ θ έχι ρσέξι τι έξι κόκκι τρχλί ιτρέ στη ζγριά κιηθί. Ατέ άζτι ρθρώσι κι ζί τι ράβδ δηιργύ τ σδέσ. Μρί ιρτιστί στ σδέσ στ κέτ τη Engino Education Μηχική Ειστήη: Σύδσι Μχλώ. Στ ίδι κέτ θ βρι κι έ τέλ ράλληλή ζγριά, δλύι τη ρχή τω χλώ. Γρό χλύ 7 Η ρσάθι ίι τ βάρ τθτύ στ τρχό ( λιτργί σ βάση κι σρώχι ρ τ κάτω) κι τ λ «βέλ» ίι τ φρτί (κιίτι ρ τ άω). Βάλ βάρ στη βάση (ικρέ έτρ, φσόλι ή άλλ κάτι Engino) κι ρτήρησ τι σβίι. Πρέι ρσέξι ότι τ τικί τθέτησ γκάζ τ βέλ κιηθί ρ τ άω. Πω όω βηθά τό τρήσ τ βάρ; Φτάσ ότι έχ έ κκλικό κάτι χρτί στη ρί τ βέλ (δ τη ικό στ δξιά) δίχι όση όστση κάλψ. Ότ η ζγριά ίι σ ισρρί, τ βέλ δίχι ηδέ. Κθώ ρσθέτι ρισσότρ βάρ, τ βέλ βίι σ έ άλλ ριθό, ί τιρσωύι τ βάρ. 6 5 Γώριζ ότι; Πω χρησιιίτι η ζγριά τή γι τρήσι τ βάρ Λόγι γι λάθη σ τρήσι κριβί: Αφίρσ τ βάρ ό τη ζγριά γράτω σ. Τι ρτηρί; Ακριβώ! Η ζγριά δ έστρψ ίσω στη θέση τη, δ ισρρί όω θ έρ. Ατό σβίι ξιτί τη τριβή τξύ τω διφόρω κτιώ τη, ιδιίτρ στι ρθρώσι, δ τη ιτρέ έρθι σ ισρρί. Ατό ίι κύρι λόγ ρικέ ζγριέ δ δλύ όω θ έρ κι δίχ λάθ τιή. Άλλι λόγι ίι: Είση τριέτι κι έρ τ τικιέ Η θρκρσί ρκλί σστλή ή διστλή τ τικιέ Ζγριά γράτω δρστηριτήτω Η ζγριά γράτω ίι ι σσκή γι τρά σχτικά λφριά τικί. Ατύ τ ίδ η ζγριά ίι σχδισέη γι ίι λύ κριβή, κθώ ρί τρήσι τη ρικρή λλγή στ βάρ ό τικιέ. Γι τό τ λόγ, η ζγριά γράτω χρησιιίτι κρίω στ τχδρί, γι τρά τ βάρ φκέλω, ικρώ κέτω κι άλλω τικιέω. Α δηιργήσ τη δική ζγριά γι γράτ τ στ τη Engino! Ακλύθησ ρσκτικά τι δηγί στι σλίδ 5-6 στ γχιρίδι κτσκή: Μχλί τη Engino κι κτίσ τ τέλ σ. Μτέλ ζγριά γράτω Engino Χιλιάδ χρόι ρι, ι ρχίι Αιγύτιι χρησιίησ ι ρωτρική κδχή τ χλύ γι τφέρ ρό ό τ τάι στ κάλι τ. Στη ι άκρη ι γάλη ράβδ έωσ έ κβά ώ στη άλλη έ τίβρ, ώστ τ ρό σηκώτι ύκλ. Αφύ τ ρό βί, η ράβδ ριστρέφτι κι τ ρό έφτι στ κάλι, λύ ι ύκλ. Υλγίζτι ότι έ άτ ρύσ τφέρι 2,500 λίτρ ρύ ηρησίω. Χωρί τ χλύ ίι ίθ ρύσ κάι τφέρι τόσ. Ακλύθησ τι δηγί στι σλίδ 7-8 στ γχιρίδι κτσκή: Μχλί τη Engino κι κτίσ τ δικό σ τέλ γρύ χλύ. Πίξ γι λίγ τ τέλ σ γι κτλάβι ω δλύι. Όω ρί δι, γρό τό ρί σηκώσι ρκτό βάρ, χάρι στι ιδιότητ τ χλύ. Τ όχλι τθτίτι στι δύ κόκκι τρχλί κι τ φρτί στ σκιί στ τέρ τ γρύ. Η ρσάθι σκίτι στη άλλη άκρη τ γρύ (στη ρίτωσή τ χέρι ). Τι άλλ ρτηρήσι ρί κάι γι τη κίηση τ βρχί τ γρύ; Σ ληθιύ γρύ, η ρσάθι σκίτι ηχικά δρλικά σστήτ κι, κτό ό χλύ, σιρά τρχλιώ. Μρί άθι κι ιρτιστί τι τρχλί στ κέτ Μηχική Ειστήη: Τρχλί τη Engino Education. Μτέλ γρύ χλώ Σέρσ: φρτί, ρσάθι, ρώτ, όχλι Σλήρωσ τ σέρσ τι λέξι στ κτί. Ο χλό σ τό τ ίρ άζτι χλό... τύ. Σ τό τ τύ τ... κι η... ίι στι άκρι τ χλύ ώ τ... ίι στη έση. Αρχί Αιγτική κδχή τ γρύ χλύ Έχι γίι λάθ στ βάρ φρά Χάι τη κρίβι τη η ζγριά τ χρό Δήσι κι σισικέ δρστηριότητ (γι ράδιγ έ τρέ ρά) Έλγχ Γώσω έλγξ τι έχι άθι Πι ίι τ κύρι στιχί τ χλύ ρώτ τύ; Χρκτηριστικά ρδίγτ χλώ ρώτ τύ. Τι ίι η ζγριά γράτω κι ω δλύι; 11 Τι ίι η ζγριά χλύ κι ω δλύι; 12

9 Μχλό δύτρ τύ δρστηριτήτω Πρτηρήσι 1) Δ τη ικό κάτω κι σλήρωσ τ κά τι λέξι: φρτί, ρσάθι, όχλι. Εισγωγή Έχι τέ σ κύσι γι τη κύρσ κρτσάκι; Ή ήω έχι λάβι έρ τέ σ; Α ι τότ ίι σίγρη έχι δισκδάσι λύ! Γι τύ δ ξέρ γι τι ράγ ιλάω, η κύρσ κρτσάκι ίι έ ιχίδι ό άδ δύ ιχτώ κά κύρσ, τ έ ίκτη ίι δηγό, κι άλλ τ κρτσάκι. Ο δηγό κρτάι τ όδι τ άλλ ίκτη κι τό τρέχι τ χέρι τ κι η άδ τρτίζι ρώτη ίι η ικήτρι! Τι σχέση έχι όω τό τ χλύ; Τ ό τύ τ ιχιδιύ φσικά! Τ ήρ ό τ κρτσάκι, τ ί δλύι βάση τη ρχή τω χλώ. Θ άθι σύτ κι σύ κάτ τ ό ιράτ! Πίρ 3: Κρτσάκι Κύρσ κρτσάκι! Ακάλψ... Διδικσί: 1. Ακλύθησ ρσκτικά τι δηγί στ γχιρίδι κτσκή: Μχλί τη Engino στη 9 κι κτίσ έ κρτσάκι. Πω δλύι έ κρτσάκι κι ω ρί βλτιωθί Σγχρητήρι! Μόλι έχι κτίσι ι λύ χρήσιη σσκή τφρώ! Χρησιίησ τ τέλ σ γι τφέρι σβηστήρι, έ, λύβι κι τιδήτ έχι στ γρφί σ. Μρί γωρίσι σκύτι η ρσάθι κι τ φρτί, κι ίι τ όχλι στ τέλ σ; (1) Τστ Γώσω 3 Πω ρύ βλτιώσ τ κρτσάκι γι τκιί ρισσότρ φρτί λιγότρη ρσάθι (γράψ τρι ιθύ τρό); (2 βθί) 3. Φόρτωσ τώρ τ κρτσάκι τ λικά άζψ γι τό τ ίρ (έτρ, φσόλι κ..), σιγρέψ όω ότι δ θ έσ κάτω. Μρί τ βάλι σ έ ικρό λστικό σκλάκι θέλι. Πρσάθησ τότ τφέρι τ κρτσάκι, κι ιώσι τη δύη σκί. 4. Μρί κάι κλύτρ τ τέλ σ κι τφέρι κόη ρισσότρ βάρ κάι ρικέ ττρέ τ κάτι Engino σ. Μρί σκφτί κάτι; Ν ξέρι ότι έχι κάι έ χλό, δλύι τι ρχέ τω Ρώ. (2) 2) Πι ό τ τρί στιχί (φρτί, όχλι, ρσάθι) τ χλύ ίι τθτηέ στη έση τω δύ άλλω;... Έ κρτσάκι Αιτύ λικά: 1. Κάτι Engino 2. Εγχιρίδι κτσκή: τη Engino 3. Φσόλι, έτρ κι άλλ ικρά τικί Κρτσάκι τη Engino 13 14

10 Τή Γώσω Η κύι ίι έ κάθισ τ ί κρέτι ό δύ κάτι σκιί. Ότ ρχίσι κιίτι, σχίζι κιίτι κάτ τλάτωση, έχρι σττήσι ό κάι ή ό τη τριβή τ έρ. Κύι ρί βρι σ ιχιδότ κι άρκ. Α δηιργήσ τη δική κύι τ κάτι Engino! Ακλύθησ ρσκτικά τι δηγί στη 10 στ γχιρίδι κτσκή: Μχλί γι κτίσι τ τέλ σ. Πίξ γι λίγ ζί τ γι άθι ω δλύι κι ρσάθησ σκήσι τη δύη σ διφρτικά σηί. Μρί βρι τ τρί στιχί τ χλύ στη κύι; Υόχλι Πρσάθι Διάγρ χλύ δύτρ τύ: τ όχλι κι η ρσάθι ίι στ δύ άκρ, κι τ φρτί τξύ τ. Μι κύι Πρδίγτ χλώ δύτρ τύ: Κάτω, άρχ ρδίγτ χλώ δύτρ τύ. Δ τι ικό κι ρσάθησ κτλάβι ι ίι τ όχλι, η ρσάθι κι τ φρτί σ κάθ ρίτωση. Χρτκότη Κρθρύστη δρστηριτήτω Κύι: Φρτί Μχλό δύτρ τύ: Στ χλό δύτρ τύ, τ όχλι ίι στη ί άκρη, η ρσάθι στη άλλη κι τ φρτί στη έση τω δύ. Μρί δι όλ τά τ στιχί στη ικό στ δξιά. Ειδή τ φρτί ίι τξύ τω δύ, η ρσάθι χριάζτι γι ισρρί χλό ίι λιγότρη. Σ τή τη ρίτωση η ρχή ισρρί ρώ ισχύι, όω κι στ χλό ρώτ τύ. Κρτσάκι Γώριζ ότι; Οι Κιέζι έχ κτσκάσι ί διφρτική κδχή γι τ κρτσάκι: ι ιά! Νι, κλά διάβσ! Έχ στιχί ό τ 550.Χ. ότι Γκκάγκ Γύσ φηύρ έ «κίητ» κρτσάκι, χρησιιύσ κτάρτι κι ί, όω έ λί, κι ρύσ τφέρι έχρι 30 άτ, κι δ ίχ τρχό. Αό τ 16 ιώ κι τά, Ερωίι τξιδιώτ στη Κί φέρ τέτι κρτσάκι στ κίά τ, τ ί ήτ βσικά γάλ κρτσάκι ιά. Η κύι ρί τρφωθί ό χλό δύτρ τύ σ χλό τρίτ τύ, άλγ τ σκίτι η ρσάθι. Α η ρσάθι ίι στ κάτω έρ τη (ότ κάι τ όδι σ) τότ θ ιάζι χλό δύτρ τύ (τ φρτί ίι τξύ τη ρσάθι κι τ χλί). Α όω σ σρώχι έ φίλ σ ό τ σκιιά τη κύι τότ θ δλύι σ χλό τρίτ τύ (η ρσάθι ίι τξύ τ φρτί κι τ χλί.). Μτέλ κύι Engino Σέρσ: φρτί, ρσάθι, δύτρ, όχλι Σλήρωσ τ σέρσ τι λέξι στ κτί. Ο χλό σ τό τ ίρ άζτι χλό... τύ. Σ τό τ τύ τ... κι η... ίι στι άκρι τ χλύ ώ τ... ίι στη έση. Κρτσάκι ί στη Κί Έλγχ Γώσω έλγξ τι έχι άθι Πι ίι τ κύρι στιχί τ χλύ δύτρ τύ; Πρδίγτ χλώ δύτρ τύ χρησιιύ. 15 κρτσάκι Τι ίι η κύι κι ω δλύι; 16

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education κί έ γό γέφυς education Η Engino Education έχ ύξ έ ά Μηχκής Εήης, δκά γ δά υ ωύ γ ά γύω υς κ θέλυ κάυ κά γ υό! Η ά χλί 8 κύ θέ ης Μηχκής: Μχλύς, Σύδ Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κ Άξς, Κκλέ Είδ κ Σφής, Τχλίς,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) Τ: ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ 1 ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΠΙΚΕ ΚΤΤΞ ΤΩ ΥΠΨΦΙΩ Θ (: Ε ΠΛΡ ΠΡΤ, : Ε ΕΛΛΙΠ ΠΡΤ) Όσοι υποψήφιοι δεν ανήκουν ούτε στον πίνακα ούτε στον πίνακα δεν έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος Μί γείκευση της Αιθμητικής κι της Γεμετικής πόδυ - Ο Στθμικός μέσς ς γεικός μέσς Δ. Πγιώτης Λ. Θεδόπυς Σχικός Σύμυς κάδυ ΠΕ0 www.p-theodoropoulos.gr Πείηψη Στη εγσί υτή μεετάτι η ειδική κτηγί τ κυθιώ όπυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ουράς. Πειθαρχία ουράς ή Πειθαρχία εξυπηρέτησης

Σύστηµα Ουράς. Πειθαρχία ουράς ή Πειθαρχία εξυπηρέτησης ΘΕΩΡΙΑ ΟΥΡΑΣ Ουρές ή Γρές Ανονής: Φινόενο που δηιουργείτι ότν η τρέχουσ ζήτηση γι ί εξυπηρέτηση είνι εγύτερη πό την τρέχουσ ικνότητ εξυπηρέτησης του συστήτος Αντικειενικός σκοπός του προβήτος της ουράς:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Τυπολόγιο Μαθηµατικών

Τυπολόγιο Μαθηµατικών Τπολόιο Μθητικώ * πιάτσης πιώτης Εδό κύκλο κτίς ρ E =πρ Ο ρ Μήκος κύκλο κτίς ρ L= πρ Ο ρ Όκος πρίστος Εδό άσης ύψος= Ε. Ε Όκος κλίδρο ε κτί άσης ρ κι ύψος V =πρ ρ Εδό πράπλερης επιφάεις κλίδρο Ε= πρ Εδό

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει τα κεφάλαια: Στατικός Ηλεκτρισµός Συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα Ηλεκτροµαγνητισµός Μηχανικές ταλαντώσεις

Περιέχει τα κεφάλαια: Στατικός Ηλεκτρισµός Συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα Ηλεκτροµαγνητισµός Μηχανικές ταλαντώσεις ίας : λαια ς ά φ τα κ κτρισµό ύµα ι χ έ Πρι τικός Ηλ τρικό ρ α κ Στ χές ηλ νητισµός ις ν γ Συ κτροµα λαντώσ α τ λ Η χανικές ουν η χ ρ Μ ά π αιο υ λ ά φ θ κ θωρίας ά κ ογής ς Σ α ι λ ί ι π σ χ ι ς ο κή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια για Παιδάκια 3-6 ετώ

Παιχνίδια για Παιδάκια 3-6 ετώ Πιχίδι γι Πιδάκι 3-6 τώ γλύτρ Είι διάηι! Είι γπηέι! Είι ι ήρως πυ θέλυ τ πιδιά όλη τη ικυέη! Κι ίι δώ! Κι ίι κι τη τηλόρη, ίι ι κέτη όη! Κι Μίκυ θ φέρι τ πέρ-δώθ, τ πήγιέλ, τ τρέχ-γύρυ... Μπέρδ! Πις έχι

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Τετραπλή Φωτοηλεκτρική Δέσμη ABH

Τετραπλή Φωτοηλεκτρική Δέσμη ABH Τεραλή Φωλεριή σ ABH Εγχειρίδι Χρήσ 1. εριγραφή εξαράων Εξωερι διασάσει 110mm 103mm Βίδα άθε ρύθισ 440mm Οριζνια ρύθισ Φα Σευρ Tamper Βίδα άθε ρύθισ Οριζνια ρύθισ Άνιγα ελγχυ άσ Ενδειιά Led ια ευθυγράισ

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης Ο ΔΗΓΟ Σ ΚΟ ΜΠΟ ΣΤΟ ΠΟ ΙΗΣΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος ΜηχανικόςΜ Ε.Μ.Π., M.Sc. Υποψήφιαπ ΔιδάκτωρΕ.Μ.Π. Δ ρ Τομ έας ΈργωνΥποδομ ής και Αγροτικής Ανάπτυξης Τιείναιη κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣ ΜΑΘ. Κασσάνδρα Φλόγα. κος Πράσινο. Άρτεμις Λευκή. Τζακ. Ελεονόρα Παγώνη. Βίκτωρ Δαμάσκηνος. www.hasbro.gr. Approval: Conf

ΜΕΣ ΜΑΘ. Κασσάνδρα Φλόγα. κος Πράσινο. Άρτεμις Λευκή. Τζακ. Ελεονόρα Παγώνη. Βίκτωρ Δαμάσκηνος. www.hasbro.gr. Approval: Conf Ιάκωβ Πράσ Κσσάδρ Φλόγ ωκή ετρ κάθε κ Εί τ επίκ» στρ «κυτή εκδήλωσ κ τ γράφυ Έχε τυ κμτ υ ώ κ τω περδ πρσχή όλω Ο ε τ με δσμότ σχλύτ ότ φόβ τ εί μεγλύτερ τωλά ρ επάσε τ μ Τύ θ ξεσκ τάσε φ υ έκε γ πράγμτ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ λί 2012 012, Vol.6 2 28 Ι, Σάββ Α p estyle Cam Healthy Lif Δκίω µµ µ δά χ 10-15 λκί χω κ δφ. έφ κ άκ y h lt κθ Hea κ ί ί, ώ Ο Α Camp, Camp ί le le y t y s t s e e if hy L Lif δξί Healt, έφ κ ί φλ κ Η άδ

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιέχει ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Τι περιέχει ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ υ κ ε Λεμπ υρ εβ νοατ Φ κε Δρ τ ρ τι τω Περ βο τ κ γωγ κ δευτ κ κ αθ τ τ μ υρι τ θε Λμερο ρ Στ κδ δ γφ Σ υ ε γ ε φ κ Πρ τ ερ β γ ο ογρ τ κ α τυξ Πρ γρομμα ερ β ν ι Ε Ε ΕΕ υ ν ε η ε Ε ν ΕΕ Ε ε Εθ κ Η ιρ

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των τοπικών ποικιλιών στην ανάπτυξη: Τα καλάθια των περιφερειών και οι τοπικές ποικιλίες

Ο ρόλος των τοπικών ποικιλιών στην ανάπτυξη: Τα καλάθια των περιφερειών και οι τοπικές ποικιλίες Ο ρόλος ων οπικών ποικιλιών σην νάπυξη: Τ κλάθι ων περιφερειών κι οι οπικές ποικιλίες Δρ Τζουράνη Ειρήνη Ερευνήρι Γ Ινσιούο Γεωργοοικονοικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Προκλήσεις γι ην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

InfraWell. κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας. InfraWell. θερμαντικά πάνελ υπερύθρων. w w w.infra w e ll-he a ting.c o m

InfraWell. κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας. InfraWell. θερμαντικά πάνελ υπερύθρων. w w w.infra w e ll-he a ting.c o m κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας θερμαντικά πάνελ υπερύθρων w w w.infra w e ll-he a ting.c o m κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας B ring the s un into yo ur ho m e w ith Infra We ll he a te rs!

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

παιδιά! ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ! Σελίδες Magazine Βρεφανάπτυξη μεγαλώσει! Κινούμαι, κινείσαι, ΚΙΝΕΙΤΑΙ! Τα καλύτερα παιχνίδια για ευτυχισμένα ittle

παιδιά! ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ! Σελίδες Magazine Βρεφανάπτυξη μεγαλώσει! Κινούμαι, κινείσαι, ΚΙΝΕΙΤΑΙ! Τα καλύτερα παιχνίδια για ευτυχισμένα ittle ittle Magazine Τ ύτ πχίδ γ υτυχσ πδ! Σίδ Κτγ γ πδ 0-6 τώ Φθόπ-Χώ 2009 Τύχ: 02 Τή: 0,00 σ πό τη ζή! ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ! Η συσθητή δύη τυ πχδύ! ΦτσόΚσ Πχίδ γ Πδ πό 3 τώ Βφπτυξη πό τ 0- γώσ!

Διαβάστε περισσότερα

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση ΤΟ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟ ASD S2000M International Specification for Materiel Management Integrated Data Processing for Military Equipment ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΥΠ) Πα να γιώ της Γκιώ νης Εφ. Αν θλγος (ΥΠ) Κων στα ντί νος

Διαβάστε περισσότερα

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου λ λ Νμβ 2009 -. ύλλ 5 Αχ μίδ Κί, Νί, Δώ, Πμ anarxiko-resalto.blogspot.com ω ί...χ ί λ, μβ 2009 ω 2 ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΚΑΜΡΑΝ ΑΤΙΦ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ 26 Σμβ, 1:30.μ., 15 μ βλ χμ ώ ώ, Ηλλω 82, Νί.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ολοκληρώματα. Υπολογισμός ολοκληρωμάτων. Μέθοδοι ολοκλήρωσης. Εμβαδά. Η συνάρτηση που ορίζεται από ολοκλήρωμα

Θέμα: Ολοκληρώματα. Υπολογισμός ολοκληρωμάτων. Μέθοδοι ολοκλήρωσης. Εμβαδά. Η συνάρτηση που ορίζεται από ολοκλήρωμα Θέμ: Ολοκληρώμτ Υολογισμός ολοκληρωμάτων Μέθοδοι ολοκλήρωσης Εμβδά Η συνάρτηση ου ορίζετι ό ολοκλήρωμ Ενλητικές σκήσεις ολοκληρωμάτων ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ή ΠΑΡΑΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ: Άλλο πεδίο Κ.Α.: Κωδικός μηχανογραφικού Θ15: Θέσεις 90% 2015 Ε: Ειδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014

ΑΠ: Άλλο πεδίο Κ.Α.: Κωδικός μηχανογραφικού Θ15: Θέσεις 90% 2015 Ε: Ειδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014 : Άλλο πεδίο Κ..: Κωδικός μηχανογραφικού : Θέσεις 90% 2015 : ιδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014 Κ ΝΙΤΜΙ 127 ΛΙΚ ΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΙ (ΘΝ) - Κ... 189 129 ΛΙΚ ΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΙ (ΘΛΝΙΚ) - Θ... 144

Διαβάστε περισσότερα

Λογάριθμοι. Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η έννοια του λογάριθμου Έστω η εξίσωση αx

Λογάριθμοι. Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η έννοια του λογάριθμου Έστω η εξίσωση αx Λογάριθμοι Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η έοι του λογάριθμου Έστω η εξίσωση θ, 0, θ 0. Η εξίσωση υτή έχει μοδική λύση φού η εκθετική συάρτηση f είι γησίως μοότοη κι το θ ήκει στο σύολο τιμώ της. Τη μοδική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Ε ρευ νη τι κή Θέ μα ει δικoύ εργα σί α εν δια φέρoντoς EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2005,16(4):294-301 2005,16(4):294- Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Δ.Ι. ΓOΥ ΛΕΣ Η ε πε ξή γη

Διαβάστε περισσότερα

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών και οι υ π ηρεσίες του ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Είναι μια υπ ηρεσία του Πανεπ ιστημίου Κρήτης π ου π αρέχει ψυχολογική υπ οστήριξη και συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ. Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αριθμ. Μητρώου. Ημερομηνία 20 ΔΗΛΩΣΗ. περιουσιακής κατάστασης έτους 20 1. Κατά ΤΟ άρθρο 2 του Ν.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ. Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αριθμ. Μητρώου. Ημερομηνία 20 ΔΗΛΩΣΗ. περιουσιακής κατάστασης έτους 20 1. Κατά ΤΟ άρθρο 2 του Ν. . 3.1 Εττωνυμο ς κυριο ονομα..ι ετος γεννησεως.- ΤΑΧΥΔΡΜΙΚΩΣ. ΔΛΩΣ Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αριθμ. Μητρώου περιουσιακής κατάστασης έτους 20 1. μερομηνία 20 Κατά Τ άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί;

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί; American Bar το καναμε * κι από τη Σκιά τους. * κι απο τις Συνιστώσες τους. * για όλους μας. * * * σε κάθε νησί; * σε κάθε υπουργείο. * έξω από το σπίτι του. * * * Ποιος είναι πίσω μας; * Ο...πισινός μας!

Διαβάστε περισσότερα