μοχλοί mechanical science κτίσε ένα γερανό κτίσε μια ζυγαριά γραμμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "μοχλοί mechanical science κτίσε ένα γερανό κτίσε μια ζυγαριά γραμμάτων"

Transcript

1 κτίσ έ γρό education Η Engino Education έχι τύξι ι έ σιρά Μηχική Ειστήη, ιδικά γι ιδιά ρωτιύτι γι τ άτ γύρω τ κι θέλ κά κάτι γι τό! Η σιρά σχλίτι 8 κύρι θέτ τη Μηχική: Μχλύ, Σύδσι Μχλώ, Οδτωτί Τρχί, Τρχύ κι Άξ, Κκλιέ Είδ κι Σφή, Τρχλί, Στρόφλι κι Βίδ έ δισκδστικό τρό, διφρτικό ό κάθ σηθισέ τρό κάθηση τ θέτ. Κτίσ έ κληκτικό τέλ γρύ κι άθ ω χρησιιίτι γι σηκώι βριά φρτί, χωρί έφτι ό τη άλλη ριά. Σύγκρι τ τέλ σ έ ληθιό γρό κι άθ γι τη λιτργί τω χλώ ρώτ τύ. Πω σηκώτ βριά τικί. Τι ίι χλό ρώτ τύ. κτίσ ι ζγριά γράτω Κτίσ έ δικό τέλ ζγριά γράτω κι άθτ ω ζγίζτι λφριά τικί όω χρτιά κι φκέλ. Πιρτίσ κι κάλψ ό ό σ τ λόγ η ζγριά δίι ρικέ φρέ λάθ άτηση. Μάθ ω χρησιιύτι ι γι ξήσ τη δύη κι σηκώσ βριά φρτί, κι ω η χρήση τω χλώ ρί λλάξι τη κτύθση τη κίηση. Κτίσ 7 τέλ, σριλβέ ι ύλη στάθση, ι τράλ, 2 τύω ζγριώ κι έ κρτσάκι. Έ δρστηριτήτω 36 σλίδω σριλβάτι ρωτρικά ιράτ κι δρστηριότητ κθώ ίση κι έ γχιρίδι κτσκή λτρή δηγί! Πω ζγίζτ λφριά τικί. Πιι ίι ι λόγι ζγιστικώ λθώ. γι τ χλύ Ο Αρχιήδη κάτ ί: «Βρίτ έ έρ στθώ κι θ κιήσω τη Γη», ξηγώτ τό τ ξχωριστό τρό τη ρχή λιτργί τω χλώ. Πόσ ληθιό ίι τό ί; Οι ίι ιθό τ ρώτ ργλί χρησιίησ άθρω γι τκιήσι βριά τικί κι ό τότ χρησιιύτι σ λλέ τέρ φργέ. Σχδό κάθ λή ή σύθτη ηχή ριέχι έ! Μ σ τό τ σρστικό κόσ τω χλώ κι ξρύησ τη γί τη Μηχική Ειστήη! κτίσ ι τράλ Ατό τ σρστικό τέλ τράλ θ σ βηθήσι άθι ω δλύι η τράλ. Μάθ γι τη ρχή τη ρή κι ισρρί, κι ω χρησιιίτι γι άρ ηχικό λέκτη. Είι ιθό γι έ ιδί σηκώσι έ ήλικ; Πω δλύι κάθ τύ χλύ. Πι ίι ι ρχέ τω χλώ. κτίσ έ κρτσάκι Πίξ τό τ τέλ ό κρτσιύ κι άθ ω χρησιιίτι γι τφέρι βριά τικί, χρησιιώτ τ στιχί τω χλώ: όχλι, φρτί κι ρσάθι, κλύττ τι ιδιότητ τω χλώ δύτρ τύ. Πω τφέρτ βριά τικί. Τι ίι χλό δύτρ τύ. Engino.net Ltd P.O. Box 71040, 3840, Limassol Cyprus, European union Tel.: Fax: Web: Copyright 2010 Engino.net Ltd. All Rights Reserved δρστηριτήτω

2 01 δρστηριτήτω Τι θ άθ; 02 Μι ιστρική δρή στ χλύ Διάβσ τη διφέρ ιστρί τω χλώ, ό τ ρχί χρόι έχρι σήρ. 03 Τι ίι κριβώ χλό; Κτίσ κι ιρτίσ ι κληκτική τράλ, γι άθι τι ίι χλό κι ι ι βσικέ ρχέ τ. ηχ 08 Μχλό ρώτ τύ ική γι τη Γώρισ τ στξιδιώτ σ κι ξκίησ τό τ σρστικό τξίδι στ έρχ κόσ τω χλώ! η ιστή ι έ τύξι ά γι έχι, ιδικ τ cation τήη o Edu ική Εισ ι γι τ ά ι in g n ΗE ιύτ κάτι γ Μηχ σιρά ρωτ κά κύρι 8 ιδιά κι θέλ χλίτι χλύ, σ τ Μ ά : ω γύρ Η σιρ ική χύ τό! τ τη Μηχ άζι, Τρ κι ρ δ Γ έ θ, ί Μχλώ κλιέ Ε Βίδ ι σ Κ Σύδ ι Άξ, τρόφλι κ φρτικό κ Σ ι, δ χλί ικό τρό, κάθηση τ, Τρ Σφή δισκδσ έ τρό έ σάι ί ό τ ητ ισ έ θ θ η ι κτό O, έ βιβλ δ. σ ι, ό θ θ ά ά β κ ό IN, έ ό G ικ ιλ N τ κ τ ρ τι E τ θέ ί ρ Τ στ ητ κά σλίδω βάθ ίτ ι 3 ρ θ τω 6 άτ κι γικώ ηριτή δρστ ρικά ιρ ρω τχλ ιά θ ό ιδ φ τ ι ω δ ύ Τ ρ ή, φ ι τω τι. ξηγήσ λέκ τη Μηχικ ι έ ρχώ τ άτ γ ι ρκτικ ιχί γι ά άθ ί ριλβ ιφέρ στ ι σκήσι δ λ κ ιβ, β η τ τ ίσ ξώ ηριότη ί δρστ θέτ, κθ άτ ι ιδιύ. λλά κάθ ιρ ικότητ τ γ λ έ ρ τ ι στ τη δη σκύ 13 Κτίσ ι σσκή τράι τ βάρ έ σρστικό τέλ «ζγριά κιύ βάρ» κι ιρτίσ τι ιδιότητ τ χλύ ρώτ τύ. Κτίσ έ «γρό» γι σηκώι βριά τικί. Κτίσ ι «ζγριά γράτω» κι άθ ω τρύ τ βάρ λφριώ τικιέω. Μχλό δύτρ τύ Εδώ θ βρι ι χρήσιη σσκή γι όλ τ τικί τ γρφί σ τ κτίσι έ δικό τέλ «κρτσιύ» κι θ άθι κι γι τ χλύ δύτρ τύ! Ότ τλιώσι, ηρέησ στ τέλ «κύι» τη Engino! 17 Μχλό τρίτ τύ Κτίσ ι «ύλη στάθση» γι τ τκιητάκι σ κι άθ τη θωρί ίσω ό τ χλύ τρίτ τύ. 22 Ώρ γι τ τλικό Τστ Γώσω Ήρθ η ώρ δλέψι! Πρσάθησ λύσι κάθ άσκηση χρησιιώτ όλη τη γώση έκτησ ό τ ρηγύ ιράτ κι δρστηριότητ. 26 Σχόλι κι Λύσι Διάβσ τ σχόλι γι κάθ ίρ κι δ βρήκ τι σωστέ τήσι. 31 Ώρ Βρβί Ήρθ η ώρ τιφθί γι όλη τη σκληρή δλιά έκ γι λύσι τ Τστ Γώσω κι άρι τη βθλγί σ σ Μηχικό Ειστή, στ τή τω Μχλώ! ιό. ι ηθ ίζτι ί ικ ω σ ό τ ρ ιδή κι σκό, κό τι ω ρ η ύτι γι ιι χρησ Οι ικό Μρικά ό τ τέλ σ τό τ δ σριλβάτι σ τό τ κέτ, λλά σ άλλ κέτ ENGINO. Λτέρι στ ριχό

3 δρστηριτήτω Τι θ άθ; Γι! Μ λέ Αρχιήδη κι θ ίι δηγό σ σ τό τ σρστικό τξίδι γι γώση στ θύτ τη Μηχική! Φτάζι έχι ήδη ισκφθί έ ιχιδότ γι ίξι τράλ τ φίλ σ! Έχι τέ σ ρωτηθί ω τ ι ικρόσω ιδί κτάφρ σηκώσι τ γλύτρ ιδί τη ρέ, χωρί κό; Κι η φρά βήθησ τ τέρ σ στ κή, κι κβάλησ τ κρτσάκι τόσ λλά τικί χωρί κέ κό, τη βήθι τή τη λή σσκή! Ατό τ Μηχική Ειστήη: Μχλί τη Engino Education ριέχι λτρή δηγί, ώστ άθι ό ό σ, έσ ό ύκλ ιράτ κι δρστηριότητ, τ άτ γι τ χλύ κι ω χρησιιύτι κθηριά. Μ τ κάτι Engino ρί κτίσι 7 σρστικά τέλ γι κάι τ δικά σ ιράτ: τράλ, δύ τύι ζγριώ, γρό, κύι, κρτσάκι κι ύλη στάθση. Πω σ λέ; Μι ιστρική δρή στ χλύ: Στη ρϊστρική χή, ι ήτ ιθό τ ρώτ ργλί χρησιίησ άθρω γι τφέρι βριά τικί όω γάλ έτρ, δέτρ κ.. Ο ρώτ ριέγρψ τ χλύ ήτ θώ ρχί Έλλη θητικό στ ρό». Αρχιήδη τ 260.Χ. Έ ιστρικό έ η Γ ω τη φέρι ότι Αρχιήδη ( Χ.) «Βρίτ ι θ κιήσ κ ί τη φράση στ ριστρά, κφράζτ τη θητική ρχή ριγράφι τη λιτργί τω χλώ. Οι ρχίι Αιγύτιι χρησιιύσ ίση τ χλύ λλύ τρό: γι φέρ ρό ό τύ ή κτίσ τι ρίδ τ. Γώριζ ότι; Ατό τ ίση ριέχι διφέρ στιχί κι ιστρί γι τ κόσ τω χλώ, γι ρκλέσι τ τό σ. Θ δίτι βθί γι κάθ σωστή άτηση, γι ξιλγήσι τ τό σ ό «Αρχάρι» έχρι κι «Ιδιφΐ». Οι λύσι βρίσκτι στι σλίδ Πρι ρχίσ όω, θ ήθλ σ γωρίσω στ φίλ θ ίι ι στξιδιώτ σ τό τ τξίδι: Στ Πέτρ ρέσι ξρά κι βρίσκι ρίργ ιστρί ό όλ τ κόσ. Θ τι ιράζτι ζί στ τή «Γώριζ ότι;». Ο Μτθί ίι κύρι Πτγώστη! Θ διδάσκι τι ρίτητ θωρί κι ληρφρί στ «Τή Γώσω». Πιχιδότ Η Τζέιφρ ίι η κλύτρή ιστή. Θ κθδηγί σ κάθ ίρ. Κτά τη διάρκι τη κτσκή τη Πρίδ τη Γκίζ (γύρω στ 2500.Χ.) ι κτίστ χρησιίησ κάτι έτρ ζύγιζ 2.5 τό τ έ. Γι κιήσ τά τ γιγάτι κάτι, κθώ δ ίχ γρύ, χρησιίησ ρχί θόδ όω ρά, τσλήθρ σκιιά κι φσικά χλύ. Ο ρχί Έλλη ιστρικό Ηρόδτ έφρ ότι άω ό 100,000 θρώι δύλ γι τη κτσκή τη ρίδ γι άω ό 20 χρόι! Ο κτέλτη χρησιιύσ λιά ήτ ίση έ όχλ, φρέθηκ ό τ Έλλη κι τλιιήθηκ ό τ Ρωί. Ήτ βσικά έ βρτό ηχισό κτόξ βριά τικί (έτρ, βέλη) σ όστση έχρι 800 έτρ. Υήρχ δύ ίδη: γάλι λιρκητικί κι ικρί φρητί. Αρχίι κτέλτ Σήρ, χρησιιύ λύ σχά τ χλύ, σ σδσό άλλ λέ ηχέ, γι κά τη ζωή κλότρη. Αό σύθτ ηχέ όω γρύ κι τκίητ έχρι τι ι λέ σσκέ όω ψλίδι κι χκότ, σχδό τ άτ δλύ τι ρχέ τω χλώ κι θ τι ξρήσι σύτ! Χρήση χλύ σ ρλά Ο Ατρέ ίι έ κλό κι ρίργ άτ. Θ κάι ρωτήσι γι δι κτλβί τ ίρ στ τή «Πρτηρήσι». 01 Η Αγγέλ ίι η ι δισκδστική! Θ ισάγι σ κάθ ίρ διφέρ γγότ κι δρστηριότητ Ο Τζέι θ δίι βθύ γι κάθ σωστή άτηση. Ότ τ δι στ τή «Τστ Γώσω» βάλ τ δτά σ κι ίσω γίι «Ιδιφΐ» στι Μηχικέ Ειστή! Πρίδ στη Αίγτ 02

4 δρστηριτήτω Τι ίι κριβώ χλό; 1. Εισγωγή Έχι ήδη ίξι ή κλίσι ι σηθισέη όρτ, σωστά; Κι τ έχι κάι σρώχτ τη όρτ ό τ όλ, ίι άτ στη άκρη τη όρτ. Γιτί όω; Γιτί τ όλ δ ίι στη έση τη όρτ, ή στη άλλη ριά; Γι τη ρώτη ιρτική δρστηριότητ ήγι σ ι όρτ κι έλγξ τη. Σρώξ τη όρτ ό τ όλ κι ιώσ τη δύη σκί. Μτκίησ τότ τ δάκτλ σ στη έση τη όρτ κι ξσρώξ. Τι έχι ι γι τη δύη τώρ; Σέχισ τκιί τ δάκτλά σ έχρι φτάσι στη άλλη άκρη τη όρτ. Μρί τώρ τη ίξι...;, nd on to sta th. e c a l p ar me a the E Give will move and I Η Αγγέλ ίγι ι όρτ, δλύι σ χλό! Πίρ 1: Τράλ Αριθό τρχώ: 2. 24η τρύ Αριθό τρχώ: Ακάλψ... Διδικσί: Πρι ρχίσ, θήσ ότι ρί βρι σχόλι (ριθί στη ρέθση) γι κάθ βή τ ιράτ στ τέλ τ. Μρί ίση γράψι τι τήσι σ στ χώρ σ δίτι. Τι ρέι κάι Ατρέ κι η δλφή τ Βρβάρ γι ισρρήσι η τράλ 1. Δ ρσκτικά τι δηγί στ γχιρίδι κτσκή: Μχλί στι σλίδ 1-2, γι κτίσι τ δικό σ τέλ τράλ. Α τ κάι σωστά ρέι ισρρί! 12η τρύ 3. Αριθό τρχώ: 2. Τώρ, φίρσ έ τρχό ό ι λρά τη τράλ κι ρτήρησ τι σβίι (1). 3. Πρσάθησ τ χέρι σ φέρι τη ισρρί. Σ ι λρά τη τράλ ρέι σκήσι δύη; Α τη βρι, βάλ ρώτ τ δάκτλό σ στη άκρη έχρι ισρρήσι η τράλ. Μτκίησ τ δάκτλό σ ρ τ κέτρ δκιάζτ διφρτικέ στάσι. Νιώθι ότι η δύη ρέι σκί γλώι; (2) 4. Αφήτ έ ό τρχό στη ριστρή λρά τη τράλ, άρ τ όλι τρχύ ό τ κέτ κι ρσάθησ δι όσ τρχύ ρέι βάλι στη δξιά λρά γι ισρρήσι η τράλ. Στη όη ρί δκιάσι 4 ριτώσι. Μρί γράψι τι τήσι σ στ χώρ σ δίτι. Ισρρόησ τη τράλ σ κάθ ρίτωση ώτ τ τρχύ στη κόκκιη τρχλί στι κτάλληλ θέσι. Γράψ όσ τρχύ χριάζσι σ κάθ ρίτωση. Η όστση ό τ κέτρ ρέι τθτήσι τ τρχύ ίι: 24, 12, 8 κι 6. 8η τρύ Έ ιδί δισκδάζι σ ι τράλ Αιτύ λικά: Αριθό τρχώ: Κάτι Engino 2. Εγχιρίδι κτσκή: Μχλί τη Engino. 6η τρύ 03 Μτέλ τράλ Engino 04

5 δρστηριτήτω Πρτηρήσι Τή Γώσω 1) Σλήρωσ τ ίκ σύφω τι τρήσι σ. Αριστρά Πρίτωση Αριθό Αόστση ό τρχώ κέτρ Αριθό τρχώ Δξιά Αόστση ό κέτρ 24 2) Έλγξ τι τήσι σ στι τλτί σλίδ τ. Α κά λά θητικά: ρώτ, γι τη ριστρή ριά, λλλσίσ τ ριθό τω τρχώ ί τη όστση ό τ κέτρ γι κάθ ρίτωση. Πι ίι τ τλέστά σ; Είι άτ τ ίδι; 3) Κά τ ίδι κι γι τη δξιά ριά, δηλδή λλλσίσ τ ριθό τω τρχώ ί τη όστση ό τ κέτρ γι κάθ ρίτωση. Πι ίι τ τλέστά σ; Είι άτ τ ίδι; Είι τ ίδι τη ριστρή ριά; 4) Πι ίι τ σράστά σ ό τ λγισύ σ ι άω, γι τη δξιά κι ριστρή ριά; Ορισό χλύ: Ο χλό ίι ι άκτη ράβδ στρωέη σ έ στθρό άξ άζτι όχλι. Δ τ Αρχιήδη στ τέλ τή τη. Τθτί έ ξύλ κάτω ό ι έτρ γι τη τκιήσι. Ατό ίι τρό δηιργήσι έ χλό! Στ ράδιγά, η ικρή έτρ ίι τ όχλι, η γάλη έτρ θέλ κιήσ τ φρτί, κι η δύη σκύ η ρσάθι. Η όστση ό τ όχλι έχρι τ σηί σκίτι η δύη άζτι βρχί δύη κι η όστση ό τ όχλι στ φρτί βρχί φρτί. Α έχι ρδτί δ τη ικό κάτω κι σίγρ θ κτλάβι.. Πρσάθι Βρχί Δύη Στιχί χλύ Φρτί Βρχί Φρτί Υόχλι Τύι Μχλώ: Υάρχ τρι τύι χλώ κι κάθ έ ξρτάτι ό τη θέση τη ρσάθι (δύη σκύ), τ χλί κι τ φρτί. Θ ιρτιστύ όλ στι σλίδ κλθύ. Διλί Μχλί: Δύ ρύ ωθύ ζί κι κά έ διλό χλό. Τ ψλίδι κι ι κρθρύστ ίι ρδίγτ τέτιω χλώ. Οι δύ βρχί ώτι ι άρθρωση τ ιτρέι κιύτι. Μ άλλ λόγι, διλό χλό ίι ι λή ρφή σδέσ χλώ. Σιρά Μχλώ (Σύδσι): Ο σύδσ ίι σδσό δύ ή ρισσότρω χλώ τ ίδι ή διφρτικύ τύ, ι ίι ώτι γι δηιργήσ έ ηχισό. Έ τέτι ηχισό χρησιιίτι γι τφέρι κίηση ή δύη. Μρί κλύψι τ στικά τω σδέσω κι ιρτιστί τά στ κέτ Μηχική Ειστήη: Σύδσι χλώ τη Engino Education. Πρδίγτ διλώ χλώ Ρή: Τώρ ξέρ ω ιάζ ι, δύ ω κριβώ δλύ. Ότ σκύ ι δύη σ έ χλό κριά ό τ όχλι, ράγτι ι τάση γι ριστρφή, άζτι ρή (M). Ατή ξρτάτι ό τη δύη (F) σκίτι στ χλό κι τη όστση (S) τξύ τη δύη κι τ χλί. Ατό κφράζτι θητικά ό τη σχέση ι κάτω. M = F x S Σχέση γι τη ρή (M) 05 Τστ Γώσω 1 Τι ρέι κάι Ατρέ κι η ικρή τ δλφή Βρβάρ γι ισρρήσ τη τράλ; (2 βθί) Η ρή ίι ι βσική ιδέ στη Φσική κι τη Μηχλγί. Ο όρ τό κφράζι τη τάση ό τικιέ ριστρφί, κι φρόζτι σ λλέ ριτώσι, όω γι ράδιγ ριγράψι τη κίηση ό κτσβιδιύ γρίζι ή γι ριγράψι τη δύη κάτι ι ράβδ. Ο Αρχιήδη χρησιιί έ χλό γι τκιήσι ι έτρ 06

6 S1 δρστηριτήτω S2 F1 F2 Τόσ η ρσάθι όσ κι τ φρτί ίι δάι σκύτι σ έ χλό. Εέω, έχ δύ ρέ. Α τ φρόσ τό στη ικό στ ριστρά έχ: () τη ριστρόστρφη ρή ό τη ρσάθι κι τη δξιόστρφη ρή ό τ φρτί. Ότ χλό ίι σ ισρρί (δ κιίτι) ι δύ ρέ ισύτι (M1 = M2). Σδάζτ τ τά τη σχέση ό ρι ρ τη φόρλ στ ριστρά. Ατή η φόρλ κφράζι τη βσική ιδέ τω χλώ άζτι ισρρί ρώ. S1 S2 Μχλό ρώτ τύ Εισγωγή Ότ έ χλό ίι σ ισρρί, η ριστρόστρφη ρή (F1 x S1) ισύτι τη δξιόστρφη ρή (F2 x S2). Μι ζγριά ισρρί ιτρί F2 F1 F1 x S1 = F2 x S2 Ισρρί ρώ: η ρή στη δξιά ριά ίι ίση τη ρή στη ριστρή ριά Είι σίγρ ότι όλι σ έχτ άι στ γιτρό γι γική ξέτση! Πρι γιτρό ρχίσι τη σηθισέη διδικσί «άιξ τ στό σ κι!!!» ή σ ζητήσι βήξι γι κύσι τ στηθσκόι, ι σκό τρά τ ύψ κι τ βάρ σ. Είι ρκτά φρό τ ω τρά τ ύψ σ: στέκσι λά δίλ σ ι γάλη ρίγ! Τώρ γι τ βάρ σ... Μήω θάσι βίι σ ι ρίργη σσκή κιύ ράβδ κι ράξ ριθύ; Τι ίζι ίι τή η σσκή κι ω δλύι; Θ άθι σύτ κάτ τ ό ίρ τη Τζέιφρ! Εδώ έχ έ κλό ράδιγ τ ω λιτργί η ισρρί ρώ (F1xS1=F2xS2). Ο Ατρέ (σκώτ δύη F1) ίι γλύτρ ό τη ικρή Βρβάρ (F2). Γι ισρρί, κάθτι κτά στ κέτρ τη τράλ (όχλι), σ όστση S1, ώ η Βρβάρ στη άκρη τη τράλ(s2). Ακάλψ... Πω δλύι ι ζγριά ισρρί Πίρ 2: Ζγριά κιύ βάρ Διδικσί: 1. Ακλύθησ ρσκτικά τι δηγί στ γχιρίδι κτσκή: Μχλί τη Engino στι σλίδ 3-4, γι κτίσι τ δικό σ τέλ ζγριά κιύ βάρ. Μηχικό Πλέκτη (M.Π.): Οι ήκ στη κτηγρί τω λώ ηχώ, ι ί ρίζτι σ ι λύστρ ηχέ έχ τη ικότητ λλλσιάζ τη δύη σκύ. Ατή η ικότητ άζτι ηχικό λέκτη (M.Π.). Υλγίζτι διιρώτ τ φρτί τη ρσάθι κι δ έχι άδ έτρηση (ίι κθρό ριθό). Πρδσικά, ι ιστή έχ γωρίσι έξι λέ ηχέ, τ χλύ, τρχύ άξ, τρχλί, κκλιέ ίδ, σφή κι βίδ. Μρί διβάσι κι ιρτιστί όλ τέ κι λλέ ρισσότρ τη κληκτική σιρά τη Engino Education, Μηχική Ειστήη. Φρτί M.Π.= Πρσάθι 2. Πρσάθησ ισρρήσι τ τέλ τη βήθι τ κιύ έρ (τ έρ τ τρχό) κι έτρησ τη όστση ό τ όχλι σ ττργωάκι, ρχίζτ ό τ λ κάτι κτά στ όχλι. Πόσ ττργωάκι ίι τή η όστση κι ω άζτι; (1) Σχέση γι τ Μηχικό Πλέκτη (Μ.Π.) Λόγ Τχτήτω (Λ.Τ.): Οι κά τη ζωή κλότρη λλάζτ τ τρό δλύ. Σγκκριέ, ιώ σ γάλ βθό τη ρσάθι κά γι κιήσ έ φρτί ή κά έ δύσκλ έργ. Ατό ρί σ κάι ιστύι ότι κρδίζ κάτι ό τίτ. Μρί τό Αόστση Πρσάθι ίι λήθι; Δστχώ όχι, γιτί σκφτύ ρσκτικά θ κτλάλ.τ.= Αόστση Φρτί β ότι κι χλό ιώι τη δύη σκύ, ξάι τη όστση στη ί ρέι σκύ τη δύη. Ατή η όστση ίι λύ γλύτρη ό τη όστση τξιδύι τ φρτί. Α σγκρί Σχέση γι τ Λόγ Τχτήτω τι δύ στάσι ίρ τ λόγ τχτήτω (Λ.Τ.). Μ λά λόγι, Λ.Τ. λέι ότι γι σηκώσ φρτί 2 φρέ γλύτρ ό τη ρσάθι, ρέι σκύ τη δύη γι διλάσι όστση. Έλγχ Γώσω έλγξ τι έχι άθι Τι ίι χλό κι ι ίι τ κύρι στιχί τ; Ζγριά ισρρί Αιτύ λικά: 1. Κάτι Engino 2. Εγχιρίδι κτσκή: Μχλί τη Engino 3. Φσόλι, έτρ ή άλλ ικρά τικί 3. Θ χριστύ τώρ ρικά ικρά τικί χρησιιήσ σ βάρ. Ατά ρί ίι: έτρ, φσόλι, ή κι άλλ κάτι ό τ στ σ. Βάλ 3 ή 4 στ τρχύ κι δ τι σβίι. 4. Θ έχι ιθόττ ρσέξι ότι η ισρρί έχι χθί κι η ζγριά γέρι ρ τ τρχύ. Ακτέστησ τη ισρρί τκιώτ τ κιύ τρχό. Είι η όστση τ κιύ βάρ γλύτρη ό ρι; (2) 5. Τθέτησ κι άλλ λικά στ τρχύ έχρι γίσι η βάση κι ρσάθησ ισρρήσι τη ζγριά. Είι δτό; Γιτί σβίι τό; (3) Τι ίι η ρή κι ω τη λγίζ; 07 Τι σηίι ισρρί ρώ; Τι ίι τ ηχικό λέέκτη ι λή ηχή κι ω τ λγίζ; Μτέλ «ζγριά κιύ βάρ» Engino 08

7 Πρτηρήσι 1) Δ τ τέλ σ τη «ζγριά κιύ βάρ» κι σλήρωσ τ κτιά τέ τι λέξι: φρτί, ρσάθι, όχλι. δρστηριτήτω Τή Γώσω Μχλό ρώτ τύ: Ατό ίι ι λό κι κιό τύ χλύ, στ ί τ σηί στήριξη ίι τξύ τω δύ δάω. Τ όχλι ίι στη έση, η ρσάθι ισγωγή στ έ βρχί κι τ φρτί (ργωγή) στ άλλ. Μρί δι τά τ στιχί στη ικό ι κάτω. Τ ηχικό λέκτη τ χλύ ξρτάτι ό τι στάσι τ φρτί ό τ όχλι κι τη ρσάθι ό τ όχλι (βρχί φρτί κι βρχί ρσάθι). Όσ ι κτά ίι τ φρτί στ όχλι, ή όσ ι κριά ίι η ρσάθι ό τ όχλι, τόσ γλύτρ ηχικό λέκτη έχ, Φρτί Πρσάθι Διάγρ χλύ ρώτ τύ: τ όχλι βρίσκτι στη έση, ώ τ φρτί κι η ρσάθι στι δύ άκρ. Υόλι 2) Πι ό τ τρί στιχί (φρτί, όχλι, ρσάθι) τ χλύ ίι τθτηέ τξύ τω δύ άλλω; Τστ Γώσω 2 Πω δλύι ι ζγριά ισρρί; (2 βθί) Πω δηιργήσ ι ζγριά: Σηί Αφρά Μέτρηση Μρί δηιργήσι τη δική σ ζγριά τ στ τη Engino! Πρώτ, ισρρόησ τη ράβδ χωρί έχι βάρ στη βάση, τκιώτ τ τρχό. Ο τρχό θ ρέι ίι γύρω στ 9 ττργωάκι κριά ό τ όχλι, κι τό τ σηί θ ίι τ σηί φρά σ. Μτά θ χριστί έ ικρό τικί τ ί ξέρι τ βάρ,.χ.100 gr. Τθέτησέ τ στη βάση κι έτρησ τ ττργωάκι γι ισρρήσι η βάση,.χ. 2 ττργωάκι τά τ σηί φρά. Κόλλησ έ κάτι χρτί στη ζγριά σ κι σηάδψ τ σηί βρίσκτι τρχό. Δηιύργησ τότ ι ρίγ, διιρώτ τ κάτι χρτί έχι σ ίσ έρη, σηδύτ κάθ έρ σύφω τ ρηγύ ίρ. Στ ράδιγά, τ ρώτ ττράγω ό τ σηί φρά θ ίι 100gr, τ δύτρ 200gr, τ τρίτ 300gr κ.τ.λ.. Μρί τ διιρέσι κι σ ικρότρ στάσι γι γλύτρη κρίβι. Ρϊγ Κτίσ τ δικό σ τέλ ζγριά τη Engino. Αφύ κτάφρ δηιργήσι τη ρίγ, τ όλι θ ίι ύκλ. Κάθ φρά τθτί έ άγωστ βάρ, θ ισρρί τη ράβδ τ κιύ τρχό. Α διβάσι σ ι σηί τη ρίγ ίι τρχό θ ξέρι κι τ βάρ. Πρδίγτ χλώ ρώτ τύ: Στι ό ικό ρί δι ρδίγτ χλώ ρώτ τύ. Δ τι ικό κι ρσάθησ γωρίσι ίι τ φρτί, η δύη κι η ρσάθι σ κάθ ρίτωση. Ψλίδι (διλό) Πέσσ (διλό) Σφρί 09 10

8 Ζγριά γράτω: Γρό χλύ Ο γρό χλύ ίι ι σσκή η ί χρησιιίτι κρίω στ λιάι ή σ ργτάξι γι σηκώι κι κιί βριά τικί. Οι γρί έχ έ βάρ στη ι ριά, άζτι τίβρ, τ ί βηθά τ γρό ισρρί βριά τικί, ώστ η γρίζι. Σίγρ θ έχι ρσέξι τι έξι κόκκι τρχλί ιτρέ στη ζγριά κιηθί. Ατέ άζτι ρθρώσι κι ζί τι ράβδ δηιργύ τ σδέσ. Μρί ιρτιστί στ σδέσ στ κέτ τη Engino Education Μηχική Ειστήη: Σύδσι Μχλώ. Στ ίδι κέτ θ βρι κι έ τέλ ράλληλή ζγριά, δλύι τη ρχή τω χλώ. Γρό χλύ 7 Η ρσάθι ίι τ βάρ τθτύ στ τρχό ( λιτργί σ βάση κι σρώχι ρ τ κάτω) κι τ λ «βέλ» ίι τ φρτί (κιίτι ρ τ άω). Βάλ βάρ στη βάση (ικρέ έτρ, φσόλι ή άλλ κάτι Engino) κι ρτήρησ τι σβίι. Πρέι ρσέξι ότι τ τικί τθέτησ γκάζ τ βέλ κιηθί ρ τ άω. Πω όω βηθά τό τρήσ τ βάρ; Φτάσ ότι έχ έ κκλικό κάτι χρτί στη ρί τ βέλ (δ τη ικό στ δξιά) δίχι όση όστση κάλψ. Ότ η ζγριά ίι σ ισρρί, τ βέλ δίχι ηδέ. Κθώ ρσθέτι ρισσότρ βάρ, τ βέλ βίι σ έ άλλ ριθό, ί τιρσωύι τ βάρ. 6 5 Γώριζ ότι; Πω χρησιιίτι η ζγριά τή γι τρήσι τ βάρ Λόγι γι λάθη σ τρήσι κριβί: Αφίρσ τ βάρ ό τη ζγριά γράτω σ. Τι ρτηρί; Ακριβώ! Η ζγριά δ έστρψ ίσω στη θέση τη, δ ισρρί όω θ έρ. Ατό σβίι ξιτί τη τριβή τξύ τω διφόρω κτιώ τη, ιδιίτρ στι ρθρώσι, δ τη ιτρέ έρθι σ ισρρί. Ατό ίι κύρι λόγ ρικέ ζγριέ δ δλύ όω θ έρ κι δίχ λάθ τιή. Άλλι λόγι ίι: Είση τριέτι κι έρ τ τικιέ Η θρκρσί ρκλί σστλή ή διστλή τ τικιέ Ζγριά γράτω δρστηριτήτω Η ζγριά γράτω ίι ι σσκή γι τρά σχτικά λφριά τικί. Ατύ τ ίδ η ζγριά ίι σχδισέη γι ίι λύ κριβή, κθώ ρί τρήσι τη ρικρή λλγή στ βάρ ό τικιέ. Γι τό τ λόγ, η ζγριά γράτω χρησιιίτι κρίω στ τχδρί, γι τρά τ βάρ φκέλω, ικρώ κέτω κι άλλω τικιέω. Α δηιργήσ τη δική ζγριά γι γράτ τ στ τη Engino! Ακλύθησ ρσκτικά τι δηγί στι σλίδ 5-6 στ γχιρίδι κτσκή: Μχλί τη Engino κι κτίσ τ τέλ σ. Μτέλ ζγριά γράτω Engino Χιλιάδ χρόι ρι, ι ρχίι Αιγύτιι χρησιίησ ι ρωτρική κδχή τ χλύ γι τφέρ ρό ό τ τάι στ κάλι τ. Στη ι άκρη ι γάλη ράβδ έωσ έ κβά ώ στη άλλη έ τίβρ, ώστ τ ρό σηκώτι ύκλ. Αφύ τ ρό βί, η ράβδ ριστρέφτι κι τ ρό έφτι στ κάλι, λύ ι ύκλ. Υλγίζτι ότι έ άτ ρύσ τφέρι 2,500 λίτρ ρύ ηρησίω. Χωρί τ χλύ ίι ίθ ρύσ κάι τφέρι τόσ. Ακλύθησ τι δηγί στι σλίδ 7-8 στ γχιρίδι κτσκή: Μχλί τη Engino κι κτίσ τ δικό σ τέλ γρύ χλύ. Πίξ γι λίγ τ τέλ σ γι κτλάβι ω δλύι. Όω ρί δι, γρό τό ρί σηκώσι ρκτό βάρ, χάρι στι ιδιότητ τ χλύ. Τ όχλι τθτίτι στι δύ κόκκι τρχλί κι τ φρτί στ σκιί στ τέρ τ γρύ. Η ρσάθι σκίτι στη άλλη άκρη τ γρύ (στη ρίτωσή τ χέρι ). Τι άλλ ρτηρήσι ρί κάι γι τη κίηση τ βρχί τ γρύ; Σ ληθιύ γρύ, η ρσάθι σκίτι ηχικά δρλικά σστήτ κι, κτό ό χλύ, σιρά τρχλιώ. Μρί άθι κι ιρτιστί τι τρχλί στ κέτ Μηχική Ειστήη: Τρχλί τη Engino Education. Μτέλ γρύ χλώ Σέρσ: φρτί, ρσάθι, ρώτ, όχλι Σλήρωσ τ σέρσ τι λέξι στ κτί. Ο χλό σ τό τ ίρ άζτι χλό... τύ. Σ τό τ τύ τ... κι η... ίι στι άκρι τ χλύ ώ τ... ίι στη έση. Αρχί Αιγτική κδχή τ γρύ χλύ Έχι γίι λάθ στ βάρ φρά Χάι τη κρίβι τη η ζγριά τ χρό Δήσι κι σισικέ δρστηριότητ (γι ράδιγ έ τρέ ρά) Έλγχ Γώσω έλγξ τι έχι άθι Πι ίι τ κύρι στιχί τ χλύ ρώτ τύ; Χρκτηριστικά ρδίγτ χλώ ρώτ τύ. Τι ίι η ζγριά γράτω κι ω δλύι; 11 Τι ίι η ζγριά χλύ κι ω δλύι; 12

9 Μχλό δύτρ τύ δρστηριτήτω Πρτηρήσι 1) Δ τη ικό κάτω κι σλήρωσ τ κά τι λέξι: φρτί, ρσάθι, όχλι. Εισγωγή Έχι τέ σ κύσι γι τη κύρσ κρτσάκι; Ή ήω έχι λάβι έρ τέ σ; Α ι τότ ίι σίγρη έχι δισκδάσι λύ! Γι τύ δ ξέρ γι τι ράγ ιλάω, η κύρσ κρτσάκι ίι έ ιχίδι ό άδ δύ ιχτώ κά κύρσ, τ έ ίκτη ίι δηγό, κι άλλ τ κρτσάκι. Ο δηγό κρτάι τ όδι τ άλλ ίκτη κι τό τρέχι τ χέρι τ κι η άδ τρτίζι ρώτη ίι η ικήτρι! Τι σχέση έχι όω τό τ χλύ; Τ ό τύ τ ιχιδιύ φσικά! Τ ήρ ό τ κρτσάκι, τ ί δλύι βάση τη ρχή τω χλώ. Θ άθι σύτ κι σύ κάτ τ ό ιράτ! Πίρ 3: Κρτσάκι Κύρσ κρτσάκι! Ακάλψ... Διδικσί: 1. Ακλύθησ ρσκτικά τι δηγί στ γχιρίδι κτσκή: Μχλί τη Engino στη 9 κι κτίσ έ κρτσάκι. Πω δλύι έ κρτσάκι κι ω ρί βλτιωθί Σγχρητήρι! Μόλι έχι κτίσι ι λύ χρήσιη σσκή τφρώ! Χρησιίησ τ τέλ σ γι τφέρι σβηστήρι, έ, λύβι κι τιδήτ έχι στ γρφί σ. Μρί γωρίσι σκύτι η ρσάθι κι τ φρτί, κι ίι τ όχλι στ τέλ σ; (1) Τστ Γώσω 3 Πω ρύ βλτιώσ τ κρτσάκι γι τκιί ρισσότρ φρτί λιγότρη ρσάθι (γράψ τρι ιθύ τρό); (2 βθί) 3. Φόρτωσ τώρ τ κρτσάκι τ λικά άζψ γι τό τ ίρ (έτρ, φσόλι κ..), σιγρέψ όω ότι δ θ έσ κάτω. Μρί τ βάλι σ έ ικρό λστικό σκλάκι θέλι. Πρσάθησ τότ τφέρι τ κρτσάκι, κι ιώσι τη δύη σκί. 4. Μρί κάι κλύτρ τ τέλ σ κι τφέρι κόη ρισσότρ βάρ κάι ρικέ ττρέ τ κάτι Engino σ. Μρί σκφτί κάτι; Ν ξέρι ότι έχι κάι έ χλό, δλύι τι ρχέ τω Ρώ. (2) 2) Πι ό τ τρί στιχί (φρτί, όχλι, ρσάθι) τ χλύ ίι τθτηέ στη έση τω δύ άλλω;... Έ κρτσάκι Αιτύ λικά: 1. Κάτι Engino 2. Εγχιρίδι κτσκή: τη Engino 3. Φσόλι, έτρ κι άλλ ικρά τικί Κρτσάκι τη Engino 13 14

10 Τή Γώσω Η κύι ίι έ κάθισ τ ί κρέτι ό δύ κάτι σκιί. Ότ ρχίσι κιίτι, σχίζι κιίτι κάτ τλάτωση, έχρι σττήσι ό κάι ή ό τη τριβή τ έρ. Κύι ρί βρι σ ιχιδότ κι άρκ. Α δηιργήσ τη δική κύι τ κάτι Engino! Ακλύθησ ρσκτικά τι δηγί στη 10 στ γχιρίδι κτσκή: Μχλί γι κτίσι τ τέλ σ. Πίξ γι λίγ ζί τ γι άθι ω δλύι κι ρσάθησ σκήσι τη δύη σ διφρτικά σηί. Μρί βρι τ τρί στιχί τ χλύ στη κύι; Υόχλι Πρσάθι Διάγρ χλύ δύτρ τύ: τ όχλι κι η ρσάθι ίι στ δύ άκρ, κι τ φρτί τξύ τ. Μι κύι Πρδίγτ χλώ δύτρ τύ: Κάτω, άρχ ρδίγτ χλώ δύτρ τύ. Δ τι ικό κι ρσάθησ κτλάβι ι ίι τ όχλι, η ρσάθι κι τ φρτί σ κάθ ρίτωση. Χρτκότη Κρθρύστη δρστηριτήτω Κύι: Φρτί Μχλό δύτρ τύ: Στ χλό δύτρ τύ, τ όχλι ίι στη ί άκρη, η ρσάθι στη άλλη κι τ φρτί στη έση τω δύ. Μρί δι όλ τά τ στιχί στη ικό στ δξιά. Ειδή τ φρτί ίι τξύ τω δύ, η ρσάθι χριάζτι γι ισρρί χλό ίι λιγότρη. Σ τή τη ρίτωση η ρχή ισρρί ρώ ισχύι, όω κι στ χλό ρώτ τύ. Κρτσάκι Γώριζ ότι; Οι Κιέζι έχ κτσκάσι ί διφρτική κδχή γι τ κρτσάκι: ι ιά! Νι, κλά διάβσ! Έχ στιχί ό τ 550.Χ. ότι Γκκάγκ Γύσ φηύρ έ «κίητ» κρτσάκι, χρησιιύσ κτάρτι κι ί, όω έ λί, κι ρύσ τφέρι έχρι 30 άτ, κι δ ίχ τρχό. Αό τ 16 ιώ κι τά, Ερωίι τξιδιώτ στη Κί φέρ τέτι κρτσάκι στ κίά τ, τ ί ήτ βσικά γάλ κρτσάκι ιά. Η κύι ρί τρφωθί ό χλό δύτρ τύ σ χλό τρίτ τύ, άλγ τ σκίτι η ρσάθι. Α η ρσάθι ίι στ κάτω έρ τη (ότ κάι τ όδι σ) τότ θ ιάζι χλό δύτρ τύ (τ φρτί ίι τξύ τη ρσάθι κι τ χλί). Α όω σ σρώχι έ φίλ σ ό τ σκιιά τη κύι τότ θ δλύι σ χλό τρίτ τύ (η ρσάθι ίι τξύ τ φρτί κι τ χλί.). Μτέλ κύι Engino Σέρσ: φρτί, ρσάθι, δύτρ, όχλι Σλήρωσ τ σέρσ τι λέξι στ κτί. Ο χλό σ τό τ ίρ άζτι χλό... τύ. Σ τό τ τύ τ... κι η... ίι στι άκρι τ χλύ ώ τ... ίι στη έση. Κρτσάκι ί στη Κί Έλγχ Γώσω έλγξ τι έχι άθι Πι ίι τ κύρι στιχί τ χλύ δύτρ τύ; Πρδίγτ χλώ δύτρ τύ χρησιιύ. 15 κρτσάκι Τι ίι η κύι κι ω δλύι; 16

Παιχνίδια για Παιδάκια 3-6 ετώ

Παιχνίδια για Παιδάκια 3-6 ετώ Πιχίδι γι Πιδάκι 3-6 τώ γλύτρ Είι διάηι! Είι γπηέι! Είι ι ήρως πυ θέλυ τ πιδιά όλη τη ικυέη! Κι ίι δώ! Κι ίι κι τη τηλόρη, ίι ι κέτη όη! Κι Μίκυ θ φέρι τ πέρ-δώθ, τ πήγιέλ, τ τρέχ-γύρυ... Μπέρδ! Πις έχι

Διαβάστε περισσότερα

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education κί έ γό γέφυς education Η Engino Education έχ ύξ έ ά Μηχκής Εήης, δκά γ δά υ ωύ γ ά γύω υς κ θέλυ κάυ κά γ υό! Η ά χλί 8 κύ θέ ης Μηχκής: Μχλύς, Σύδ Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κ Άξς, Κκλέ Είδ κ Σφής, Τχλίς,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του Γ.Π.Σ. από το ΣΧΟΠ Πολεοδομικό νοικοκύρεμα σε όλη την Πάρο

Έγκριση του Γ.Π.Σ. από το ΣΧΟΠ Πολεοδομικό νοικοκύρεμα σε όλη την Πάρο 67 ΧΡΟΝΙΑ φιρωέν σην νηέρωση Εβδμδιί λιική φημρίδ Πάρ - Ανιάρ Σκέψ ν λνήη σ... νκύκλωσ η ΦΩΝΗ σ Πρσκή 2 Μρί 2012 Φύλλ 200 www.fonitisparou.gr Έ 67 Νέ Πρίδ Έ Ίδρση 1945 Εί δό ι φρί γι λιμνικά έργ Μ ιμνή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣ ΜΑΘ. Κασσάνδρα Φλόγα. κος Πράσινο. Άρτεμις Λευκή. Τζακ. Ελεονόρα Παγώνη. Βίκτωρ Δαμάσκηνος. www.hasbro.gr. Approval: Conf

ΜΕΣ ΜΑΘ. Κασσάνδρα Φλόγα. κος Πράσινο. Άρτεμις Λευκή. Τζακ. Ελεονόρα Παγώνη. Βίκτωρ Δαμάσκηνος. www.hasbro.gr. Approval: Conf Ιάκωβ Πράσ Κσσάδρ Φλόγ ωκή ετρ κάθε κ Εί τ επίκ» στρ «κυτή εκδήλωσ κ τ γράφυ Έχε τυ κμτ υ ώ κ τω περδ πρσχή όλω Ο ε τ με δσμότ σχλύτ ότ φόβ τ εί μεγλύτερ τωλά ρ επάσε τ μ Τύ θ ξεσκ τάσε φ υ έκε γ πράγμτ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ι Ο ο ο υμαπ ο δρ υ Δ Σ Ε α ρ κ Κο ωγ κ θ μ δα εργαοιο κριτ ρια επ ογ Ο θρι πι Δ αμ Κ γωγ ε ευκ ρ ε ατ ρτ υε δ υδρ ε γ ρ αγωγ τα ωτ Πρ ια υ δαεφ δ μ ι Πρ ι Θ Ι Περ β γωγ Πο Δ α ε ρ περ βα τ κι Θεμ τω α

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός Επιβλέπων καθήγητης: Καλοκάσης Νικόλαος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια

π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια Ξ Ξ Ξ ι Ψ β κατσαρ ζ τσελ ντη νδρ αζ ερβ υ π ικα Φη ιρκινη Ευανθια χαβιαραζ αρι δη ασιλα η ι αγγελια ιχα ουζα ιτη Γ Ρ Λ Σ διεπιστημ νικ μ δα τ υ ε τρ υ ψ χικηζ γγειαζ ατρ παιδαγωγικ ερ υραζ και η μ δα

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα