μοχλοί mechanical science κτίσε ένα γερανό κτίσε μια ζυγαριά γραμμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "μοχλοί mechanical science κτίσε ένα γερανό κτίσε μια ζυγαριά γραμμάτων"

Transcript

1 κτίσ έ γρό education Η Engino Education έχι τύξι ι έ σιρά Μηχική Ειστήη, ιδικά γι ιδιά ρωτιύτι γι τ άτ γύρω τ κι θέλ κά κάτι γι τό! Η σιρά σχλίτι 8 κύρι θέτ τη Μηχική: Μχλύ, Σύδσι Μχλώ, Οδτωτί Τρχί, Τρχύ κι Άξ, Κκλιέ Είδ κι Σφή, Τρχλί, Στρόφλι κι Βίδ έ δισκδστικό τρό, διφρτικό ό κάθ σηθισέ τρό κάθηση τ θέτ. Κτίσ έ κληκτικό τέλ γρύ κι άθ ω χρησιιίτι γι σηκώι βριά φρτί, χωρί έφτι ό τη άλλη ριά. Σύγκρι τ τέλ σ έ ληθιό γρό κι άθ γι τη λιτργί τω χλώ ρώτ τύ. Πω σηκώτ βριά τικί. Τι ίι χλό ρώτ τύ. κτίσ ι ζγριά γράτω Κτίσ έ δικό τέλ ζγριά γράτω κι άθτ ω ζγίζτι λφριά τικί όω χρτιά κι φκέλ. Πιρτίσ κι κάλψ ό ό σ τ λόγ η ζγριά δίι ρικέ φρέ λάθ άτηση. Μάθ ω χρησιιύτι ι γι ξήσ τη δύη κι σηκώσ βριά φρτί, κι ω η χρήση τω χλώ ρί λλάξι τη κτύθση τη κίηση. Κτίσ 7 τέλ, σριλβέ ι ύλη στάθση, ι τράλ, 2 τύω ζγριώ κι έ κρτσάκι. Έ δρστηριτήτω 36 σλίδω σριλβάτι ρωτρικά ιράτ κι δρστηριότητ κθώ ίση κι έ γχιρίδι κτσκή λτρή δηγί! Πω ζγίζτ λφριά τικί. Πιι ίι ι λόγι ζγιστικώ λθώ. γι τ χλύ Ο Αρχιήδη κάτ ί: «Βρίτ έ έρ στθώ κι θ κιήσω τη Γη», ξηγώτ τό τ ξχωριστό τρό τη ρχή λιτργί τω χλώ. Πόσ ληθιό ίι τό ί; Οι ίι ιθό τ ρώτ ργλί χρησιίησ άθρω γι τκιήσι βριά τικί κι ό τότ χρησιιύτι σ λλέ τέρ φργέ. Σχδό κάθ λή ή σύθτη ηχή ριέχι έ! Μ σ τό τ σρστικό κόσ τω χλώ κι ξρύησ τη γί τη Μηχική Ειστήη! κτίσ ι τράλ Ατό τ σρστικό τέλ τράλ θ σ βηθήσι άθι ω δλύι η τράλ. Μάθ γι τη ρχή τη ρή κι ισρρί, κι ω χρησιιίτι γι άρ ηχικό λέκτη. Είι ιθό γι έ ιδί σηκώσι έ ήλικ; Πω δλύι κάθ τύ χλύ. Πι ίι ι ρχέ τω χλώ. κτίσ έ κρτσάκι Πίξ τό τ τέλ ό κρτσιύ κι άθ ω χρησιιίτι γι τφέρι βριά τικί, χρησιιώτ τ στιχί τω χλώ: όχλι, φρτί κι ρσάθι, κλύττ τι ιδιότητ τω χλώ δύτρ τύ. Πω τφέρτ βριά τικί. Τι ίι χλό δύτρ τύ. Engino.net Ltd P.O. Box 71040, 3840, Limassol Cyprus, European union Tel.: Fax: Web: Copyright 2010 Engino.net Ltd. All Rights Reserved δρστηριτήτω

2 01 δρστηριτήτω Τι θ άθ; 02 Μι ιστρική δρή στ χλύ Διάβσ τη διφέρ ιστρί τω χλώ, ό τ ρχί χρόι έχρι σήρ. 03 Τι ίι κριβώ χλό; Κτίσ κι ιρτίσ ι κληκτική τράλ, γι άθι τι ίι χλό κι ι ι βσικέ ρχέ τ. ηχ 08 Μχλό ρώτ τύ ική γι τη Γώρισ τ στξιδιώτ σ κι ξκίησ τό τ σρστικό τξίδι στ έρχ κόσ τω χλώ! η ιστή ι έ τύξι ά γι έχι, ιδικ τ cation τήη o Edu ική Εισ ι γι τ ά ι in g n ΗE ιύτ κάτι γ Μηχ σιρά ρωτ κά κύρι 8 ιδιά κι θέλ χλίτι χλύ, σ τ Μ ά : ω γύρ Η σιρ ική χύ τό! τ τη Μηχ άζι, Τρ κι ρ δ Γ έ θ, ί Μχλώ κλιέ Ε Βίδ ι σ Κ Σύδ ι Άξ, τρόφλι κ φρτικό κ Σ ι, δ χλί ικό τρό, κάθηση τ, Τρ Σφή δισκδσ έ τρό έ σάι ί ό τ ητ ισ έ θ θ η ι κτό O, έ βιβλ δ. σ ι, ό θ θ ά ά β κ ό IN, έ ό G ικ ιλ N τ κ τ ρ τι E τ θέ ί ρ Τ στ ητ κά σλίδω βάθ ίτ ι 3 ρ θ τω 6 άτ κι γικώ ηριτή δρστ ρικά ιρ ρω τχλ ιά θ ό ιδ φ τ ι ω δ ύ Τ ρ ή, φ ι τω τι. ξηγήσ λέκ τη Μηχικ ι έ ρχώ τ άτ γ ι ρκτικ ιχί γι ά άθ ί ριλβ ιφέρ στ ι σκήσι δ λ κ ιβ, β η τ τ ίσ ξώ ηριότη ί δρστ θέτ, κθ άτ ι ιδιύ. λλά κάθ ιρ ικότητ τ γ λ έ ρ τ ι στ τη δη σκύ 13 Κτίσ ι σσκή τράι τ βάρ έ σρστικό τέλ «ζγριά κιύ βάρ» κι ιρτίσ τι ιδιότητ τ χλύ ρώτ τύ. Κτίσ έ «γρό» γι σηκώι βριά τικί. Κτίσ ι «ζγριά γράτω» κι άθ ω τρύ τ βάρ λφριώ τικιέω. Μχλό δύτρ τύ Εδώ θ βρι ι χρήσιη σσκή γι όλ τ τικί τ γρφί σ τ κτίσι έ δικό τέλ «κρτσιύ» κι θ άθι κι γι τ χλύ δύτρ τύ! Ότ τλιώσι, ηρέησ στ τέλ «κύι» τη Engino! 17 Μχλό τρίτ τύ Κτίσ ι «ύλη στάθση» γι τ τκιητάκι σ κι άθ τη θωρί ίσω ό τ χλύ τρίτ τύ. 22 Ώρ γι τ τλικό Τστ Γώσω Ήρθ η ώρ δλέψι! Πρσάθησ λύσι κάθ άσκηση χρησιιώτ όλη τη γώση έκτησ ό τ ρηγύ ιράτ κι δρστηριότητ. 26 Σχόλι κι Λύσι Διάβσ τ σχόλι γι κάθ ίρ κι δ βρήκ τι σωστέ τήσι. 31 Ώρ Βρβί Ήρθ η ώρ τιφθί γι όλη τη σκληρή δλιά έκ γι λύσι τ Τστ Γώσω κι άρι τη βθλγί σ σ Μηχικό Ειστή, στ τή τω Μχλώ! ιό. ι ηθ ίζτι ί ικ ω σ ό τ ρ ιδή κι σκό, κό τι ω ρ η ύτι γι ιι χρησ Οι ικό Μρικά ό τ τέλ σ τό τ δ σριλβάτι σ τό τ κέτ, λλά σ άλλ κέτ ENGINO. Λτέρι στ ριχό

3 δρστηριτήτω Τι θ άθ; Γι! Μ λέ Αρχιήδη κι θ ίι δηγό σ σ τό τ σρστικό τξίδι γι γώση στ θύτ τη Μηχική! Φτάζι έχι ήδη ισκφθί έ ιχιδότ γι ίξι τράλ τ φίλ σ! Έχι τέ σ ρωτηθί ω τ ι ικρόσω ιδί κτάφρ σηκώσι τ γλύτρ ιδί τη ρέ, χωρί κό; Κι η φρά βήθησ τ τέρ σ στ κή, κι κβάλησ τ κρτσάκι τόσ λλά τικί χωρί κέ κό, τη βήθι τή τη λή σσκή! Ατό τ Μηχική Ειστήη: Μχλί τη Engino Education ριέχι λτρή δηγί, ώστ άθι ό ό σ, έσ ό ύκλ ιράτ κι δρστηριότητ, τ άτ γι τ χλύ κι ω χρησιιύτι κθηριά. Μ τ κάτι Engino ρί κτίσι 7 σρστικά τέλ γι κάι τ δικά σ ιράτ: τράλ, δύ τύι ζγριώ, γρό, κύι, κρτσάκι κι ύλη στάθση. Πω σ λέ; Μι ιστρική δρή στ χλύ: Στη ρϊστρική χή, ι ήτ ιθό τ ρώτ ργλί χρησιίησ άθρω γι τφέρι βριά τικί όω γάλ έτρ, δέτρ κ.. Ο ρώτ ριέγρψ τ χλύ ήτ θώ ρχί Έλλη θητικό στ ρό». Αρχιήδη τ 260.Χ. Έ ιστρικό έ η Γ ω τη φέρι ότι Αρχιήδη ( Χ.) «Βρίτ ι θ κιήσ κ ί τη φράση στ ριστρά, κφράζτ τη θητική ρχή ριγράφι τη λιτργί τω χλώ. Οι ρχίι Αιγύτιι χρησιιύσ ίση τ χλύ λλύ τρό: γι φέρ ρό ό τύ ή κτίσ τι ρίδ τ. Γώριζ ότι; Ατό τ ίση ριέχι διφέρ στιχί κι ιστρί γι τ κόσ τω χλώ, γι ρκλέσι τ τό σ. Θ δίτι βθί γι κάθ σωστή άτηση, γι ξιλγήσι τ τό σ ό «Αρχάρι» έχρι κι «Ιδιφΐ». Οι λύσι βρίσκτι στι σλίδ Πρι ρχίσ όω, θ ήθλ σ γωρίσω στ φίλ θ ίι ι στξιδιώτ σ τό τ τξίδι: Στ Πέτρ ρέσι ξρά κι βρίσκι ρίργ ιστρί ό όλ τ κόσ. Θ τι ιράζτι ζί στ τή «Γώριζ ότι;». Ο Μτθί ίι κύρι Πτγώστη! Θ διδάσκι τι ρίτητ θωρί κι ληρφρί στ «Τή Γώσω». Πιχιδότ Η Τζέιφρ ίι η κλύτρή ιστή. Θ κθδηγί σ κάθ ίρ. Κτά τη διάρκι τη κτσκή τη Πρίδ τη Γκίζ (γύρω στ 2500.Χ.) ι κτίστ χρησιίησ κάτι έτρ ζύγιζ 2.5 τό τ έ. Γι κιήσ τά τ γιγάτι κάτι, κθώ δ ίχ γρύ, χρησιίησ ρχί θόδ όω ρά, τσλήθρ σκιιά κι φσικά χλύ. Ο ρχί Έλλη ιστρικό Ηρόδτ έφρ ότι άω ό 100,000 θρώι δύλ γι τη κτσκή τη ρίδ γι άω ό 20 χρόι! Ο κτέλτη χρησιιύσ λιά ήτ ίση έ όχλ, φρέθηκ ό τ Έλλη κι τλιιήθηκ ό τ Ρωί. Ήτ βσικά έ βρτό ηχισό κτόξ βριά τικί (έτρ, βέλη) σ όστση έχρι 800 έτρ. Υήρχ δύ ίδη: γάλι λιρκητικί κι ικρί φρητί. Αρχίι κτέλτ Σήρ, χρησιιύ λύ σχά τ χλύ, σ σδσό άλλ λέ ηχέ, γι κά τη ζωή κλότρη. Αό σύθτ ηχέ όω γρύ κι τκίητ έχρι τι ι λέ σσκέ όω ψλίδι κι χκότ, σχδό τ άτ δλύ τι ρχέ τω χλώ κι θ τι ξρήσι σύτ! Χρήση χλύ σ ρλά Ο Ατρέ ίι έ κλό κι ρίργ άτ. Θ κάι ρωτήσι γι δι κτλβί τ ίρ στ τή «Πρτηρήσι». 01 Η Αγγέλ ίι η ι δισκδστική! Θ ισάγι σ κάθ ίρ διφέρ γγότ κι δρστηριότητ Ο Τζέι θ δίι βθύ γι κάθ σωστή άτηση. Ότ τ δι στ τή «Τστ Γώσω» βάλ τ δτά σ κι ίσω γίι «Ιδιφΐ» στι Μηχικέ Ειστή! Πρίδ στη Αίγτ 02

4 δρστηριτήτω Τι ίι κριβώ χλό; 1. Εισγωγή Έχι ήδη ίξι ή κλίσι ι σηθισέη όρτ, σωστά; Κι τ έχι κάι σρώχτ τη όρτ ό τ όλ, ίι άτ στη άκρη τη όρτ. Γιτί όω; Γιτί τ όλ δ ίι στη έση τη όρτ, ή στη άλλη ριά; Γι τη ρώτη ιρτική δρστηριότητ ήγι σ ι όρτ κι έλγξ τη. Σρώξ τη όρτ ό τ όλ κι ιώσ τη δύη σκί. Μτκίησ τότ τ δάκτλ σ στη έση τη όρτ κι ξσρώξ. Τι έχι ι γι τη δύη τώρ; Σέχισ τκιί τ δάκτλά σ έχρι φτάσι στη άλλη άκρη τη όρτ. Μρί τώρ τη ίξι...;, nd on to sta th. e c a l p ar me a the E Give will move and I Η Αγγέλ ίγι ι όρτ, δλύι σ χλό! Πίρ 1: Τράλ Αριθό τρχώ: 2. 24η τρύ Αριθό τρχώ: Ακάλψ... Διδικσί: Πρι ρχίσ, θήσ ότι ρί βρι σχόλι (ριθί στη ρέθση) γι κάθ βή τ ιράτ στ τέλ τ. Μρί ίση γράψι τι τήσι σ στ χώρ σ δίτι. Τι ρέι κάι Ατρέ κι η δλφή τ Βρβάρ γι ισρρήσι η τράλ 1. Δ ρσκτικά τι δηγί στ γχιρίδι κτσκή: Μχλί στι σλίδ 1-2, γι κτίσι τ δικό σ τέλ τράλ. Α τ κάι σωστά ρέι ισρρί! 12η τρύ 3. Αριθό τρχώ: 2. Τώρ, φίρσ έ τρχό ό ι λρά τη τράλ κι ρτήρησ τι σβίι (1). 3. Πρσάθησ τ χέρι σ φέρι τη ισρρί. Σ ι λρά τη τράλ ρέι σκήσι δύη; Α τη βρι, βάλ ρώτ τ δάκτλό σ στη άκρη έχρι ισρρήσι η τράλ. Μτκίησ τ δάκτλό σ ρ τ κέτρ δκιάζτ διφρτικέ στάσι. Νιώθι ότι η δύη ρέι σκί γλώι; (2) 4. Αφήτ έ ό τρχό στη ριστρή λρά τη τράλ, άρ τ όλι τρχύ ό τ κέτ κι ρσάθησ δι όσ τρχύ ρέι βάλι στη δξιά λρά γι ισρρήσι η τράλ. Στη όη ρί δκιάσι 4 ριτώσι. Μρί γράψι τι τήσι σ στ χώρ σ δίτι. Ισρρόησ τη τράλ σ κάθ ρίτωση ώτ τ τρχύ στη κόκκιη τρχλί στι κτάλληλ θέσι. Γράψ όσ τρχύ χριάζσι σ κάθ ρίτωση. Η όστση ό τ κέτρ ρέι τθτήσι τ τρχύ ίι: 24, 12, 8 κι 6. 8η τρύ Έ ιδί δισκδάζι σ ι τράλ Αιτύ λικά: Αριθό τρχώ: Κάτι Engino 2. Εγχιρίδι κτσκή: Μχλί τη Engino. 6η τρύ 03 Μτέλ τράλ Engino 04

5 δρστηριτήτω Πρτηρήσι Τή Γώσω 1) Σλήρωσ τ ίκ σύφω τι τρήσι σ. Αριστρά Πρίτωση Αριθό Αόστση ό τρχώ κέτρ Αριθό τρχώ Δξιά Αόστση ό κέτρ 24 2) Έλγξ τι τήσι σ στι τλτί σλίδ τ. Α κά λά θητικά: ρώτ, γι τη ριστρή ριά, λλλσίσ τ ριθό τω τρχώ ί τη όστση ό τ κέτρ γι κάθ ρίτωση. Πι ίι τ τλέστά σ; Είι άτ τ ίδι; 3) Κά τ ίδι κι γι τη δξιά ριά, δηλδή λλλσίσ τ ριθό τω τρχώ ί τη όστση ό τ κέτρ γι κάθ ρίτωση. Πι ίι τ τλέστά σ; Είι άτ τ ίδι; Είι τ ίδι τη ριστρή ριά; 4) Πι ίι τ σράστά σ ό τ λγισύ σ ι άω, γι τη δξιά κι ριστρή ριά; Ορισό χλύ: Ο χλό ίι ι άκτη ράβδ στρωέη σ έ στθρό άξ άζτι όχλι. Δ τ Αρχιήδη στ τέλ τή τη. Τθτί έ ξύλ κάτω ό ι έτρ γι τη τκιήσι. Ατό ίι τρό δηιργήσι έ χλό! Στ ράδιγά, η ικρή έτρ ίι τ όχλι, η γάλη έτρ θέλ κιήσ τ φρτί, κι η δύη σκύ η ρσάθι. Η όστση ό τ όχλι έχρι τ σηί σκίτι η δύη άζτι βρχί δύη κι η όστση ό τ όχλι στ φρτί βρχί φρτί. Α έχι ρδτί δ τη ικό κάτω κι σίγρ θ κτλάβι.. Πρσάθι Βρχί Δύη Στιχί χλύ Φρτί Βρχί Φρτί Υόχλι Τύι Μχλώ: Υάρχ τρι τύι χλώ κι κάθ έ ξρτάτι ό τη θέση τη ρσάθι (δύη σκύ), τ χλί κι τ φρτί. Θ ιρτιστύ όλ στι σλίδ κλθύ. Διλί Μχλί: Δύ ρύ ωθύ ζί κι κά έ διλό χλό. Τ ψλίδι κι ι κρθρύστ ίι ρδίγτ τέτιω χλώ. Οι δύ βρχί ώτι ι άρθρωση τ ιτρέι κιύτι. Μ άλλ λόγι, διλό χλό ίι ι λή ρφή σδέσ χλώ. Σιρά Μχλώ (Σύδσι): Ο σύδσ ίι σδσό δύ ή ρισσότρω χλώ τ ίδι ή διφρτικύ τύ, ι ίι ώτι γι δηιργήσ έ ηχισό. Έ τέτι ηχισό χρησιιίτι γι τφέρι κίηση ή δύη. Μρί κλύψι τ στικά τω σδέσω κι ιρτιστί τά στ κέτ Μηχική Ειστήη: Σύδσι χλώ τη Engino Education. Πρδίγτ διλώ χλώ Ρή: Τώρ ξέρ ω ιάζ ι, δύ ω κριβώ δλύ. Ότ σκύ ι δύη σ έ χλό κριά ό τ όχλι, ράγτι ι τάση γι ριστρφή, άζτι ρή (M). Ατή ξρτάτι ό τη δύη (F) σκίτι στ χλό κι τη όστση (S) τξύ τη δύη κι τ χλί. Ατό κφράζτι θητικά ό τη σχέση ι κάτω. M = F x S Σχέση γι τη ρή (M) 05 Τστ Γώσω 1 Τι ρέι κάι Ατρέ κι η ικρή τ δλφή Βρβάρ γι ισρρήσ τη τράλ; (2 βθί) Η ρή ίι ι βσική ιδέ στη Φσική κι τη Μηχλγί. Ο όρ τό κφράζι τη τάση ό τικιέ ριστρφί, κι φρόζτι σ λλέ ριτώσι, όω γι ράδιγ ριγράψι τη κίηση ό κτσβιδιύ γρίζι ή γι ριγράψι τη δύη κάτι ι ράβδ. Ο Αρχιήδη χρησιιί έ χλό γι τκιήσι ι έτρ 06

6 S1 δρστηριτήτω S2 F1 F2 Τόσ η ρσάθι όσ κι τ φρτί ίι δάι σκύτι σ έ χλό. Εέω, έχ δύ ρέ. Α τ φρόσ τό στη ικό στ ριστρά έχ: () τη ριστρόστρφη ρή ό τη ρσάθι κι τη δξιόστρφη ρή ό τ φρτί. Ότ χλό ίι σ ισρρί (δ κιίτι) ι δύ ρέ ισύτι (M1 = M2). Σδάζτ τ τά τη σχέση ό ρι ρ τη φόρλ στ ριστρά. Ατή η φόρλ κφράζι τη βσική ιδέ τω χλώ άζτι ισρρί ρώ. S1 S2 Μχλό ρώτ τύ Εισγωγή Ότ έ χλό ίι σ ισρρί, η ριστρόστρφη ρή (F1 x S1) ισύτι τη δξιόστρφη ρή (F2 x S2). Μι ζγριά ισρρί ιτρί F2 F1 F1 x S1 = F2 x S2 Ισρρί ρώ: η ρή στη δξιά ριά ίι ίση τη ρή στη ριστρή ριά Είι σίγρ ότι όλι σ έχτ άι στ γιτρό γι γική ξέτση! Πρι γιτρό ρχίσι τη σηθισέη διδικσί «άιξ τ στό σ κι!!!» ή σ ζητήσι βήξι γι κύσι τ στηθσκόι, ι σκό τρά τ ύψ κι τ βάρ σ. Είι ρκτά φρό τ ω τρά τ ύψ σ: στέκσι λά δίλ σ ι γάλη ρίγ! Τώρ γι τ βάρ σ... Μήω θάσι βίι σ ι ρίργη σσκή κιύ ράβδ κι ράξ ριθύ; Τι ίζι ίι τή η σσκή κι ω δλύι; Θ άθι σύτ κάτ τ ό ίρ τη Τζέιφρ! Εδώ έχ έ κλό ράδιγ τ ω λιτργί η ισρρί ρώ (F1xS1=F2xS2). Ο Ατρέ (σκώτ δύη F1) ίι γλύτρ ό τη ικρή Βρβάρ (F2). Γι ισρρί, κάθτι κτά στ κέτρ τη τράλ (όχλι), σ όστση S1, ώ η Βρβάρ στη άκρη τη τράλ(s2). Ακάλψ... Πω δλύι ι ζγριά ισρρί Πίρ 2: Ζγριά κιύ βάρ Διδικσί: 1. Ακλύθησ ρσκτικά τι δηγί στ γχιρίδι κτσκή: Μχλί τη Engino στι σλίδ 3-4, γι κτίσι τ δικό σ τέλ ζγριά κιύ βάρ. Μηχικό Πλέκτη (M.Π.): Οι ήκ στη κτηγρί τω λώ ηχώ, ι ί ρίζτι σ ι λύστρ ηχέ έχ τη ικότητ λλλσιάζ τη δύη σκύ. Ατή η ικότητ άζτι ηχικό λέκτη (M.Π.). Υλγίζτι διιρώτ τ φρτί τη ρσάθι κι δ έχι άδ έτρηση (ίι κθρό ριθό). Πρδσικά, ι ιστή έχ γωρίσι έξι λέ ηχέ, τ χλύ, τρχύ άξ, τρχλί, κκλιέ ίδ, σφή κι βίδ. Μρί διβάσι κι ιρτιστί όλ τέ κι λλέ ρισσότρ τη κληκτική σιρά τη Engino Education, Μηχική Ειστήη. Φρτί M.Π.= Πρσάθι 2. Πρσάθησ ισρρήσι τ τέλ τη βήθι τ κιύ έρ (τ έρ τ τρχό) κι έτρησ τη όστση ό τ όχλι σ ττργωάκι, ρχίζτ ό τ λ κάτι κτά στ όχλι. Πόσ ττργωάκι ίι τή η όστση κι ω άζτι; (1) Σχέση γι τ Μηχικό Πλέκτη (Μ.Π.) Λόγ Τχτήτω (Λ.Τ.): Οι κά τη ζωή κλότρη λλάζτ τ τρό δλύ. Σγκκριέ, ιώ σ γάλ βθό τη ρσάθι κά γι κιήσ έ φρτί ή κά έ δύσκλ έργ. Ατό ρί σ κάι ιστύι ότι κρδίζ κάτι ό τίτ. Μρί τό Αόστση Πρσάθι ίι λήθι; Δστχώ όχι, γιτί σκφτύ ρσκτικά θ κτλάλ.τ.= Αόστση Φρτί β ότι κι χλό ιώι τη δύη σκύ, ξάι τη όστση στη ί ρέι σκύ τη δύη. Ατή η όστση ίι λύ γλύτρη ό τη όστση τξιδύι τ φρτί. Α σγκρί Σχέση γι τ Λόγ Τχτήτω τι δύ στάσι ίρ τ λόγ τχτήτω (Λ.Τ.). Μ λά λόγι, Λ.Τ. λέι ότι γι σηκώσ φρτί 2 φρέ γλύτρ ό τη ρσάθι, ρέι σκύ τη δύη γι διλάσι όστση. Έλγχ Γώσω έλγξ τι έχι άθι Τι ίι χλό κι ι ίι τ κύρι στιχί τ; Ζγριά ισρρί Αιτύ λικά: 1. Κάτι Engino 2. Εγχιρίδι κτσκή: Μχλί τη Engino 3. Φσόλι, έτρ ή άλλ ικρά τικί 3. Θ χριστύ τώρ ρικά ικρά τικί χρησιιήσ σ βάρ. Ατά ρί ίι: έτρ, φσόλι, ή κι άλλ κάτι ό τ στ σ. Βάλ 3 ή 4 στ τρχύ κι δ τι σβίι. 4. Θ έχι ιθόττ ρσέξι ότι η ισρρί έχι χθί κι η ζγριά γέρι ρ τ τρχύ. Ακτέστησ τη ισρρί τκιώτ τ κιύ τρχό. Είι η όστση τ κιύ βάρ γλύτρη ό ρι; (2) 5. Τθέτησ κι άλλ λικά στ τρχύ έχρι γίσι η βάση κι ρσάθησ ισρρήσι τη ζγριά. Είι δτό; Γιτί σβίι τό; (3) Τι ίι η ρή κι ω τη λγίζ; 07 Τι σηίι ισρρί ρώ; Τι ίι τ ηχικό λέέκτη ι λή ηχή κι ω τ λγίζ; Μτέλ «ζγριά κιύ βάρ» Engino 08

7 Πρτηρήσι 1) Δ τ τέλ σ τη «ζγριά κιύ βάρ» κι σλήρωσ τ κτιά τέ τι λέξι: φρτί, ρσάθι, όχλι. δρστηριτήτω Τή Γώσω Μχλό ρώτ τύ: Ατό ίι ι λό κι κιό τύ χλύ, στ ί τ σηί στήριξη ίι τξύ τω δύ δάω. Τ όχλι ίι στη έση, η ρσάθι ισγωγή στ έ βρχί κι τ φρτί (ργωγή) στ άλλ. Μρί δι τά τ στιχί στη ικό ι κάτω. Τ ηχικό λέκτη τ χλύ ξρτάτι ό τι στάσι τ φρτί ό τ όχλι κι τη ρσάθι ό τ όχλι (βρχί φρτί κι βρχί ρσάθι). Όσ ι κτά ίι τ φρτί στ όχλι, ή όσ ι κριά ίι η ρσάθι ό τ όχλι, τόσ γλύτρ ηχικό λέκτη έχ, Φρτί Πρσάθι Διάγρ χλύ ρώτ τύ: τ όχλι βρίσκτι στη έση, ώ τ φρτί κι η ρσάθι στι δύ άκρ. Υόλι 2) Πι ό τ τρί στιχί (φρτί, όχλι, ρσάθι) τ χλύ ίι τθτηέ τξύ τω δύ άλλω; Τστ Γώσω 2 Πω δλύι ι ζγριά ισρρί; (2 βθί) Πω δηιργήσ ι ζγριά: Σηί Αφρά Μέτρηση Μρί δηιργήσι τη δική σ ζγριά τ στ τη Engino! Πρώτ, ισρρόησ τη ράβδ χωρί έχι βάρ στη βάση, τκιώτ τ τρχό. Ο τρχό θ ρέι ίι γύρω στ 9 ττργωάκι κριά ό τ όχλι, κι τό τ σηί θ ίι τ σηί φρά σ. Μτά θ χριστί έ ικρό τικί τ ί ξέρι τ βάρ,.χ.100 gr. Τθέτησέ τ στη βάση κι έτρησ τ ττργωάκι γι ισρρήσι η βάση,.χ. 2 ττργωάκι τά τ σηί φρά. Κόλλησ έ κάτι χρτί στη ζγριά σ κι σηάδψ τ σηί βρίσκτι τρχό. Δηιύργησ τότ ι ρίγ, διιρώτ τ κάτι χρτί έχι σ ίσ έρη, σηδύτ κάθ έρ σύφω τ ρηγύ ίρ. Στ ράδιγά, τ ρώτ ττράγω ό τ σηί φρά θ ίι 100gr, τ δύτρ 200gr, τ τρίτ 300gr κ.τ.λ.. Μρί τ διιρέσι κι σ ικρότρ στάσι γι γλύτρη κρίβι. Ρϊγ Κτίσ τ δικό σ τέλ ζγριά τη Engino. Αφύ κτάφρ δηιργήσι τη ρίγ, τ όλι θ ίι ύκλ. Κάθ φρά τθτί έ άγωστ βάρ, θ ισρρί τη ράβδ τ κιύ τρχό. Α διβάσι σ ι σηί τη ρίγ ίι τρχό θ ξέρι κι τ βάρ. Πρδίγτ χλώ ρώτ τύ: Στι ό ικό ρί δι ρδίγτ χλώ ρώτ τύ. Δ τι ικό κι ρσάθησ γωρίσι ίι τ φρτί, η δύη κι η ρσάθι σ κάθ ρίτωση. Ψλίδι (διλό) Πέσσ (διλό) Σφρί 09 10

8 Ζγριά γράτω: Γρό χλύ Ο γρό χλύ ίι ι σσκή η ί χρησιιίτι κρίω στ λιάι ή σ ργτάξι γι σηκώι κι κιί βριά τικί. Οι γρί έχ έ βάρ στη ι ριά, άζτι τίβρ, τ ί βηθά τ γρό ισρρί βριά τικί, ώστ η γρίζι. Σίγρ θ έχι ρσέξι τι έξι κόκκι τρχλί ιτρέ στη ζγριά κιηθί. Ατέ άζτι ρθρώσι κι ζί τι ράβδ δηιργύ τ σδέσ. Μρί ιρτιστί στ σδέσ στ κέτ τη Engino Education Μηχική Ειστήη: Σύδσι Μχλώ. Στ ίδι κέτ θ βρι κι έ τέλ ράλληλή ζγριά, δλύι τη ρχή τω χλώ. Γρό χλύ 7 Η ρσάθι ίι τ βάρ τθτύ στ τρχό ( λιτργί σ βάση κι σρώχι ρ τ κάτω) κι τ λ «βέλ» ίι τ φρτί (κιίτι ρ τ άω). Βάλ βάρ στη βάση (ικρέ έτρ, φσόλι ή άλλ κάτι Engino) κι ρτήρησ τι σβίι. Πρέι ρσέξι ότι τ τικί τθέτησ γκάζ τ βέλ κιηθί ρ τ άω. Πω όω βηθά τό τρήσ τ βάρ; Φτάσ ότι έχ έ κκλικό κάτι χρτί στη ρί τ βέλ (δ τη ικό στ δξιά) δίχι όση όστση κάλψ. Ότ η ζγριά ίι σ ισρρί, τ βέλ δίχι ηδέ. Κθώ ρσθέτι ρισσότρ βάρ, τ βέλ βίι σ έ άλλ ριθό, ί τιρσωύι τ βάρ. 6 5 Γώριζ ότι; Πω χρησιιίτι η ζγριά τή γι τρήσι τ βάρ Λόγι γι λάθη σ τρήσι κριβί: Αφίρσ τ βάρ ό τη ζγριά γράτω σ. Τι ρτηρί; Ακριβώ! Η ζγριά δ έστρψ ίσω στη θέση τη, δ ισρρί όω θ έρ. Ατό σβίι ξιτί τη τριβή τξύ τω διφόρω κτιώ τη, ιδιίτρ στι ρθρώσι, δ τη ιτρέ έρθι σ ισρρί. Ατό ίι κύρι λόγ ρικέ ζγριέ δ δλύ όω θ έρ κι δίχ λάθ τιή. Άλλι λόγι ίι: Είση τριέτι κι έρ τ τικιέ Η θρκρσί ρκλί σστλή ή διστλή τ τικιέ Ζγριά γράτω δρστηριτήτω Η ζγριά γράτω ίι ι σσκή γι τρά σχτικά λφριά τικί. Ατύ τ ίδ η ζγριά ίι σχδισέη γι ίι λύ κριβή, κθώ ρί τρήσι τη ρικρή λλγή στ βάρ ό τικιέ. Γι τό τ λόγ, η ζγριά γράτω χρησιιίτι κρίω στ τχδρί, γι τρά τ βάρ φκέλω, ικρώ κέτω κι άλλω τικιέω. Α δηιργήσ τη δική ζγριά γι γράτ τ στ τη Engino! Ακλύθησ ρσκτικά τι δηγί στι σλίδ 5-6 στ γχιρίδι κτσκή: Μχλί τη Engino κι κτίσ τ τέλ σ. Μτέλ ζγριά γράτω Engino Χιλιάδ χρόι ρι, ι ρχίι Αιγύτιι χρησιίησ ι ρωτρική κδχή τ χλύ γι τφέρ ρό ό τ τάι στ κάλι τ. Στη ι άκρη ι γάλη ράβδ έωσ έ κβά ώ στη άλλη έ τίβρ, ώστ τ ρό σηκώτι ύκλ. Αφύ τ ρό βί, η ράβδ ριστρέφτι κι τ ρό έφτι στ κάλι, λύ ι ύκλ. Υλγίζτι ότι έ άτ ρύσ τφέρι 2,500 λίτρ ρύ ηρησίω. Χωρί τ χλύ ίι ίθ ρύσ κάι τφέρι τόσ. Ακλύθησ τι δηγί στι σλίδ 7-8 στ γχιρίδι κτσκή: Μχλί τη Engino κι κτίσ τ δικό σ τέλ γρύ χλύ. Πίξ γι λίγ τ τέλ σ γι κτλάβι ω δλύι. Όω ρί δι, γρό τό ρί σηκώσι ρκτό βάρ, χάρι στι ιδιότητ τ χλύ. Τ όχλι τθτίτι στι δύ κόκκι τρχλί κι τ φρτί στ σκιί στ τέρ τ γρύ. Η ρσάθι σκίτι στη άλλη άκρη τ γρύ (στη ρίτωσή τ χέρι ). Τι άλλ ρτηρήσι ρί κάι γι τη κίηση τ βρχί τ γρύ; Σ ληθιύ γρύ, η ρσάθι σκίτι ηχικά δρλικά σστήτ κι, κτό ό χλύ, σιρά τρχλιώ. Μρί άθι κι ιρτιστί τι τρχλί στ κέτ Μηχική Ειστήη: Τρχλί τη Engino Education. Μτέλ γρύ χλώ Σέρσ: φρτί, ρσάθι, ρώτ, όχλι Σλήρωσ τ σέρσ τι λέξι στ κτί. Ο χλό σ τό τ ίρ άζτι χλό... τύ. Σ τό τ τύ τ... κι η... ίι στι άκρι τ χλύ ώ τ... ίι στη έση. Αρχί Αιγτική κδχή τ γρύ χλύ Έχι γίι λάθ στ βάρ φρά Χάι τη κρίβι τη η ζγριά τ χρό Δήσι κι σισικέ δρστηριότητ (γι ράδιγ έ τρέ ρά) Έλγχ Γώσω έλγξ τι έχι άθι Πι ίι τ κύρι στιχί τ χλύ ρώτ τύ; Χρκτηριστικά ρδίγτ χλώ ρώτ τύ. Τι ίι η ζγριά γράτω κι ω δλύι; 11 Τι ίι η ζγριά χλύ κι ω δλύι; 12

9 Μχλό δύτρ τύ δρστηριτήτω Πρτηρήσι 1) Δ τη ικό κάτω κι σλήρωσ τ κά τι λέξι: φρτί, ρσάθι, όχλι. Εισγωγή Έχι τέ σ κύσι γι τη κύρσ κρτσάκι; Ή ήω έχι λάβι έρ τέ σ; Α ι τότ ίι σίγρη έχι δισκδάσι λύ! Γι τύ δ ξέρ γι τι ράγ ιλάω, η κύρσ κρτσάκι ίι έ ιχίδι ό άδ δύ ιχτώ κά κύρσ, τ έ ίκτη ίι δηγό, κι άλλ τ κρτσάκι. Ο δηγό κρτάι τ όδι τ άλλ ίκτη κι τό τρέχι τ χέρι τ κι η άδ τρτίζι ρώτη ίι η ικήτρι! Τι σχέση έχι όω τό τ χλύ; Τ ό τύ τ ιχιδιύ φσικά! Τ ήρ ό τ κρτσάκι, τ ί δλύι βάση τη ρχή τω χλώ. Θ άθι σύτ κι σύ κάτ τ ό ιράτ! Πίρ 3: Κρτσάκι Κύρσ κρτσάκι! Ακάλψ... Διδικσί: 1. Ακλύθησ ρσκτικά τι δηγί στ γχιρίδι κτσκή: Μχλί τη Engino στη 9 κι κτίσ έ κρτσάκι. Πω δλύι έ κρτσάκι κι ω ρί βλτιωθί Σγχρητήρι! Μόλι έχι κτίσι ι λύ χρήσιη σσκή τφρώ! Χρησιίησ τ τέλ σ γι τφέρι σβηστήρι, έ, λύβι κι τιδήτ έχι στ γρφί σ. Μρί γωρίσι σκύτι η ρσάθι κι τ φρτί, κι ίι τ όχλι στ τέλ σ; (1) Τστ Γώσω 3 Πω ρύ βλτιώσ τ κρτσάκι γι τκιί ρισσότρ φρτί λιγότρη ρσάθι (γράψ τρι ιθύ τρό); (2 βθί) 3. Φόρτωσ τώρ τ κρτσάκι τ λικά άζψ γι τό τ ίρ (έτρ, φσόλι κ..), σιγρέψ όω ότι δ θ έσ κάτω. Μρί τ βάλι σ έ ικρό λστικό σκλάκι θέλι. Πρσάθησ τότ τφέρι τ κρτσάκι, κι ιώσι τη δύη σκί. 4. Μρί κάι κλύτρ τ τέλ σ κι τφέρι κόη ρισσότρ βάρ κάι ρικέ ττρέ τ κάτι Engino σ. Μρί σκφτί κάτι; Ν ξέρι ότι έχι κάι έ χλό, δλύι τι ρχέ τω Ρώ. (2) 2) Πι ό τ τρί στιχί (φρτί, όχλι, ρσάθι) τ χλύ ίι τθτηέ στη έση τω δύ άλλω;... Έ κρτσάκι Αιτύ λικά: 1. Κάτι Engino 2. Εγχιρίδι κτσκή: τη Engino 3. Φσόλι, έτρ κι άλλ ικρά τικί Κρτσάκι τη Engino 13 14

10 Τή Γώσω Η κύι ίι έ κάθισ τ ί κρέτι ό δύ κάτι σκιί. Ότ ρχίσι κιίτι, σχίζι κιίτι κάτ τλάτωση, έχρι σττήσι ό κάι ή ό τη τριβή τ έρ. Κύι ρί βρι σ ιχιδότ κι άρκ. Α δηιργήσ τη δική κύι τ κάτι Engino! Ακλύθησ ρσκτικά τι δηγί στη 10 στ γχιρίδι κτσκή: Μχλί γι κτίσι τ τέλ σ. Πίξ γι λίγ ζί τ γι άθι ω δλύι κι ρσάθησ σκήσι τη δύη σ διφρτικά σηί. Μρί βρι τ τρί στιχί τ χλύ στη κύι; Υόχλι Πρσάθι Διάγρ χλύ δύτρ τύ: τ όχλι κι η ρσάθι ίι στ δύ άκρ, κι τ φρτί τξύ τ. Μι κύι Πρδίγτ χλώ δύτρ τύ: Κάτω, άρχ ρδίγτ χλώ δύτρ τύ. Δ τι ικό κι ρσάθησ κτλάβι ι ίι τ όχλι, η ρσάθι κι τ φρτί σ κάθ ρίτωση. Χρτκότη Κρθρύστη δρστηριτήτω Κύι: Φρτί Μχλό δύτρ τύ: Στ χλό δύτρ τύ, τ όχλι ίι στη ί άκρη, η ρσάθι στη άλλη κι τ φρτί στη έση τω δύ. Μρί δι όλ τά τ στιχί στη ικό στ δξιά. Ειδή τ φρτί ίι τξύ τω δύ, η ρσάθι χριάζτι γι ισρρί χλό ίι λιγότρη. Σ τή τη ρίτωση η ρχή ισρρί ρώ ισχύι, όω κι στ χλό ρώτ τύ. Κρτσάκι Γώριζ ότι; Οι Κιέζι έχ κτσκάσι ί διφρτική κδχή γι τ κρτσάκι: ι ιά! Νι, κλά διάβσ! Έχ στιχί ό τ 550.Χ. ότι Γκκάγκ Γύσ φηύρ έ «κίητ» κρτσάκι, χρησιιύσ κτάρτι κι ί, όω έ λί, κι ρύσ τφέρι έχρι 30 άτ, κι δ ίχ τρχό. Αό τ 16 ιώ κι τά, Ερωίι τξιδιώτ στη Κί φέρ τέτι κρτσάκι στ κίά τ, τ ί ήτ βσικά γάλ κρτσάκι ιά. Η κύι ρί τρφωθί ό χλό δύτρ τύ σ χλό τρίτ τύ, άλγ τ σκίτι η ρσάθι. Α η ρσάθι ίι στ κάτω έρ τη (ότ κάι τ όδι σ) τότ θ ιάζι χλό δύτρ τύ (τ φρτί ίι τξύ τη ρσάθι κι τ χλί). Α όω σ σρώχι έ φίλ σ ό τ σκιιά τη κύι τότ θ δλύι σ χλό τρίτ τύ (η ρσάθι ίι τξύ τ φρτί κι τ χλί.). Μτέλ κύι Engino Σέρσ: φρτί, ρσάθι, δύτρ, όχλι Σλήρωσ τ σέρσ τι λέξι στ κτί. Ο χλό σ τό τ ίρ άζτι χλό... τύ. Σ τό τ τύ τ... κι η... ίι στι άκρι τ χλύ ώ τ... ίι στη έση. Κρτσάκι ί στη Κί Έλγχ Γώσω έλγξ τι έχι άθι Πι ίι τ κύρι στιχί τ χλύ δύτρ τύ; Πρδίγτ χλώ δύτρ τύ χρησιιύ. 15 κρτσάκι Τι ίι η κύι κι ω δλύι; 16

τροχοί mechanical science και άξονες κτίσε ένα μοτοποδήλατο κτίσε ένα αυτοκίνητο με τιμόνι

τροχοί mechanical science και άξονες κτίσε ένα μοτοποδήλατο κτίσε ένα αυτοκίνητο με τιμόνι κί έ δήλ education Η Engino Education έχι ύξι ι έ ιρά Μηχικής Ειήης, ιδικά γι ιδιά υ ρωιύι γι ά γύρω υς κι θέλυ κάυ κάι γι υό! Η ιρά χλίι 8 κύρι θέ ης Μηχικής: Μχλύς, Σύδι Μχλώ, Οδωί Τρχί, Τρχύς κι Άξς,

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

έκκεντρα mechanical science και στρόφαλοι κτίσε ένα ιπτάμενο αετό κτίσε ένα γερανό

έκκεντρα mechanical science και στρόφαλοι κτίσε ένα ιπτάμενο αετό κτίσε ένα γερανό κτίσε ιτάμε ετό education Η Engino Education χει τύξει μι σειά Μηχικής Ειστήμης, ειδικά γι ιδιά υ ωτιύτι γι τ άτ γύω τυς κι θλυ κάυ κάτι γι υτό! Η σειά σχλείτι με 8 κύι θμτ της Μηχικής: Μχλύς, Σύδεσμι

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κρούσεις σε μια τραμπάλα

Δυο κρούσεις σε μια τραμπάλα Δ κρύσις σ μια τραμάλα μια τραμάλα μήκς και μάζας της ίας τ μέσ στηρίζται σ βάση ύψς αφήνμ να έσι στ ένα άκρ της αό ύψς άν αό τ έδαφς σφαιρίδι μάζας νώ στ άλλ άκρ της έχμ ττήσι σ ήκη σφαιρίδι μάζας. Να

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education κί έ γό γέφυς education Η Engino Education έχ ύξ έ ά Μηχκής Εήης, δκά γ δά υ ωύ γ ά γύω υς κ θέλυ κάυ κά γ υό! Η ά χλί 8 κύ θέ ης Μηχκής: Μχλύς, Σύδ Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κ Άξς, Κκλέ Είδ κ Σφής, Τχλίς,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) Τ: ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ 1 ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΠΙΚΕ ΚΤΤΞ ΤΩ ΥΠΨΦΙΩ Θ (: Ε ΠΛΡ ΠΡΤ, : Ε ΕΛΛΙΠ ΠΡΤ) Όσοι υποψήφιοι δεν ανήκουν ούτε στον πίνακα ούτε στον πίνακα δεν έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Σύ στα ση της Φύ σης

H Σύ στα ση της Φύ σης H Σύ στα ση της Φύ σης ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΔΒ) Διο νύ σιος Π. Κα λο γε ράς, Ρα διο η λε κτρο λό γος Α (ΣΤΗ ΑΔ), MSc in Data Communications & Networks (Kingston University), Τελειόφοιτος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες σημειώσεις στα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικά κύματα

Πρόχειρες σημειώσεις στα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικά κύματα Πρόχειρες σηειώσεις στ είεδ ηλεκτρογνητικά κύτ ΠΡΙΧΟΜΝΑ Διάδοση είεδων ΗΜΚ σε η γώγι έσ Ανάκλση κι διάδοση γι ρόστωση κάετη στην ειφάνει Ο νόος του Sell στην λάγι ρόστωση Πόλωση κάετη στο είεδο ρόστωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ουράς. Πειθαρχία ουράς ή Πειθαρχία εξυπηρέτησης

Σύστηµα Ουράς. Πειθαρχία ουράς ή Πειθαρχία εξυπηρέτησης ΘΕΩΡΙΑ ΟΥΡΑΣ Ουρές ή Γρές Ανονής: Φινόενο που δηιουργείτι ότν η τρέχουσ ζήτηση γι ί εξυπηρέτηση είνι εγύτερη πό την τρέχουσ ικνότητ εξυπηρέτησης του συστήτος Αντικειενικός σκοπός του προβήτος της ουράς:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΥΣ 1 01 Θετικοί ριθοί λέοτι οι ριθοί που έχου προστά τους το πρόσηο () 02 Αρητικοί ριθοί λέοτι οι ριθοί που έχου προστά τους το πρόσηο () 03 Το ηδέ είι θετικός ριθός. 04 Οόσηοι

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /1 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ ΤΕ 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη Π τ π δε μα Ξ Σ Δ τ ι ΦΣΙ Ι Θ Δ ΛΩΣ ακρ βε α τω τ ε ω π π βι λλ τα με α τη τη δηλω η μπ ρε α ελεψ Θε με β οη τ αρ ε λλω πηρε ι ν ρθρ παρ Π Σ ΕΠ ΕΛ τ ΦΩ ΔΑΣ μα π νυμ μα α πω μ Πατερα ο μα κα πφ υμ ητ ραζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος Μί γείκευση της Αιθμητικής κι της Γεμετικής πόδυ - Ο Στθμικός μέσς ς γεικός μέσς Δ. Πγιώτης Λ. Θεδόπυς Σχικός Σύμυς κάδυ ΠΕ0 www.p-theodoropoulos.gr Πείηψη Στη εγσί υτή μεετάτι η ειδική κτηγί τ κυθιώ όπυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένο ολοκλήρωμα συνάρτησης Η συνάρτηση F( x ) = ( )

Ορισμένο ολοκλήρωμα συνάρτησης Η συνάρτηση F( x ) = ( ) 9 Ορισμένο ολοκλήρωμ συνάρτησης Η συνάρτηση F( = f t dt Θεωρούμε τη συνεχή συνάρτηση f:a R με A = [,] Χωρίζουμε το [,] σε ν ισομήκη υοδιστήμτ ου το κθέν έχει μήκος Δ = Σε κάθε υοδιάστημ ου σχημτίζετι ν

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 5/2011 (ΣΕΠ.-ΟΚΤ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

βίδες mechanical science και κοχλίες κτίσε ένα περιστρεφόμενο γερανό

βίδες mechanical science και κοχλίες κτίσε ένα περιστρεφόμενο γερανό κίσε εισεφόμε γεό education Η Engino Education χει ύξει μι σειά Μηχικής Εισήμης, ειδικά γι ιδιά υ ωιύι γι ά γύω υς κι θλυ κάυ κάι γι υό! Η σειά σχλείι με 8 κύι θμ ης Μηχικής: Μχλύς, Σύδεσμι Μχλώ, Οδωί

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

Τυπολόγιο Μαθηµατικών

Τυπολόγιο Μαθηµατικών Τπολόιο Μθητικώ * πιάτσης πιώτης Εδό κύκλο κτίς ρ E =πρ Ο ρ Μήκος κύκλο κτίς ρ L= πρ Ο ρ Όκος πρίστος Εδό άσης ύψος= Ε. Ε Όκος κλίδρο ε κτί άσης ρ κι ύψος V =πρ ρ Εδό πράπλερης επιφάεις κλίδρο Ε= πρ Εδό

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα