μοχλοί mechanical science κτίσε ένα γερανό κτίσε μια ζυγαριά γραμμάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "μοχλοί mechanical science κτίσε ένα γερανό κτίσε μια ζυγαριά γραμμάτων"

Transcript

1 κτίσ έ γρό education Η Engino Education έχι τύξι ι έ σιρά Μηχική Ειστήη, ιδικά γι ιδιά ρωτιύτι γι τ άτ γύρω τ κι θέλ κά κάτι γι τό! Η σιρά σχλίτι 8 κύρι θέτ τη Μηχική: Μχλύ, Σύδσι Μχλώ, Οδτωτί Τρχί, Τρχύ κι Άξ, Κκλιέ Είδ κι Σφή, Τρχλί, Στρόφλι κι Βίδ έ δισκδστικό τρό, διφρτικό ό κάθ σηθισέ τρό κάθηση τ θέτ. Κτίσ έ κληκτικό τέλ γρύ κι άθ ω χρησιιίτι γι σηκώι βριά φρτί, χωρί έφτι ό τη άλλη ριά. Σύγκρι τ τέλ σ έ ληθιό γρό κι άθ γι τη λιτργί τω χλώ ρώτ τύ. Πω σηκώτ βριά τικί. Τι ίι χλό ρώτ τύ. κτίσ ι ζγριά γράτω Κτίσ έ δικό τέλ ζγριά γράτω κι άθτ ω ζγίζτι λφριά τικί όω χρτιά κι φκέλ. Πιρτίσ κι κάλψ ό ό σ τ λόγ η ζγριά δίι ρικέ φρέ λάθ άτηση. Μάθ ω χρησιιύτι ι γι ξήσ τη δύη κι σηκώσ βριά φρτί, κι ω η χρήση τω χλώ ρί λλάξι τη κτύθση τη κίηση. Κτίσ 7 τέλ, σριλβέ ι ύλη στάθση, ι τράλ, 2 τύω ζγριώ κι έ κρτσάκι. Έ δρστηριτήτω 36 σλίδω σριλβάτι ρωτρικά ιράτ κι δρστηριότητ κθώ ίση κι έ γχιρίδι κτσκή λτρή δηγί! Πω ζγίζτ λφριά τικί. Πιι ίι ι λόγι ζγιστικώ λθώ. γι τ χλύ Ο Αρχιήδη κάτ ί: «Βρίτ έ έρ στθώ κι θ κιήσω τη Γη», ξηγώτ τό τ ξχωριστό τρό τη ρχή λιτργί τω χλώ. Πόσ ληθιό ίι τό ί; Οι ίι ιθό τ ρώτ ργλί χρησιίησ άθρω γι τκιήσι βριά τικί κι ό τότ χρησιιύτι σ λλέ τέρ φργέ. Σχδό κάθ λή ή σύθτη ηχή ριέχι έ! Μ σ τό τ σρστικό κόσ τω χλώ κι ξρύησ τη γί τη Μηχική Ειστήη! κτίσ ι τράλ Ατό τ σρστικό τέλ τράλ θ σ βηθήσι άθι ω δλύι η τράλ. Μάθ γι τη ρχή τη ρή κι ισρρί, κι ω χρησιιίτι γι άρ ηχικό λέκτη. Είι ιθό γι έ ιδί σηκώσι έ ήλικ; Πω δλύι κάθ τύ χλύ. Πι ίι ι ρχέ τω χλώ. κτίσ έ κρτσάκι Πίξ τό τ τέλ ό κρτσιύ κι άθ ω χρησιιίτι γι τφέρι βριά τικί, χρησιιώτ τ στιχί τω χλώ: όχλι, φρτί κι ρσάθι, κλύττ τι ιδιότητ τω χλώ δύτρ τύ. Πω τφέρτ βριά τικί. Τι ίι χλό δύτρ τύ. Engino.net Ltd P.O. Box 71040, 3840, Limassol Cyprus, European union Tel.: Fax: Web: Copyright 2010 Engino.net Ltd. All Rights Reserved δρστηριτήτω

2 01 δρστηριτήτω Τι θ άθ; 02 Μι ιστρική δρή στ χλύ Διάβσ τη διφέρ ιστρί τω χλώ, ό τ ρχί χρόι έχρι σήρ. 03 Τι ίι κριβώ χλό; Κτίσ κι ιρτίσ ι κληκτική τράλ, γι άθι τι ίι χλό κι ι ι βσικέ ρχέ τ. ηχ 08 Μχλό ρώτ τύ ική γι τη Γώρισ τ στξιδιώτ σ κι ξκίησ τό τ σρστικό τξίδι στ έρχ κόσ τω χλώ! η ιστή ι έ τύξι ά γι έχι, ιδικ τ cation τήη o Edu ική Εισ ι γι τ ά ι in g n ΗE ιύτ κάτι γ Μηχ σιρά ρωτ κά κύρι 8 ιδιά κι θέλ χλίτι χλύ, σ τ Μ ά : ω γύρ Η σιρ ική χύ τό! τ τη Μηχ άζι, Τρ κι ρ δ Γ έ θ, ί Μχλώ κλιέ Ε Βίδ ι σ Κ Σύδ ι Άξ, τρόφλι κ φρτικό κ Σ ι, δ χλί ικό τρό, κάθηση τ, Τρ Σφή δισκδσ έ τρό έ σάι ί ό τ ητ ισ έ θ θ η ι κτό O, έ βιβλ δ. σ ι, ό θ θ ά ά β κ ό IN, έ ό G ικ ιλ N τ κ τ ρ τι E τ θέ ί ρ Τ στ ητ κά σλίδω βάθ ίτ ι 3 ρ θ τω 6 άτ κι γικώ ηριτή δρστ ρικά ιρ ρω τχλ ιά θ ό ιδ φ τ ι ω δ ύ Τ ρ ή, φ ι τω τι. ξηγήσ λέκ τη Μηχικ ι έ ρχώ τ άτ γ ι ρκτικ ιχί γι ά άθ ί ριλβ ιφέρ στ ι σκήσι δ λ κ ιβ, β η τ τ ίσ ξώ ηριότη ί δρστ θέτ, κθ άτ ι ιδιύ. λλά κάθ ιρ ικότητ τ γ λ έ ρ τ ι στ τη δη σκύ 13 Κτίσ ι σσκή τράι τ βάρ έ σρστικό τέλ «ζγριά κιύ βάρ» κι ιρτίσ τι ιδιότητ τ χλύ ρώτ τύ. Κτίσ έ «γρό» γι σηκώι βριά τικί. Κτίσ ι «ζγριά γράτω» κι άθ ω τρύ τ βάρ λφριώ τικιέω. Μχλό δύτρ τύ Εδώ θ βρι ι χρήσιη σσκή γι όλ τ τικί τ γρφί σ τ κτίσι έ δικό τέλ «κρτσιύ» κι θ άθι κι γι τ χλύ δύτρ τύ! Ότ τλιώσι, ηρέησ στ τέλ «κύι» τη Engino! 17 Μχλό τρίτ τύ Κτίσ ι «ύλη στάθση» γι τ τκιητάκι σ κι άθ τη θωρί ίσω ό τ χλύ τρίτ τύ. 22 Ώρ γι τ τλικό Τστ Γώσω Ήρθ η ώρ δλέψι! Πρσάθησ λύσι κάθ άσκηση χρησιιώτ όλη τη γώση έκτησ ό τ ρηγύ ιράτ κι δρστηριότητ. 26 Σχόλι κι Λύσι Διάβσ τ σχόλι γι κάθ ίρ κι δ βρήκ τι σωστέ τήσι. 31 Ώρ Βρβί Ήρθ η ώρ τιφθί γι όλη τη σκληρή δλιά έκ γι λύσι τ Τστ Γώσω κι άρι τη βθλγί σ σ Μηχικό Ειστή, στ τή τω Μχλώ! ιό. ι ηθ ίζτι ί ικ ω σ ό τ ρ ιδή κι σκό, κό τι ω ρ η ύτι γι ιι χρησ Οι ικό Μρικά ό τ τέλ σ τό τ δ σριλβάτι σ τό τ κέτ, λλά σ άλλ κέτ ENGINO. Λτέρι στ ριχό

3 δρστηριτήτω Τι θ άθ; Γι! Μ λέ Αρχιήδη κι θ ίι δηγό σ σ τό τ σρστικό τξίδι γι γώση στ θύτ τη Μηχική! Φτάζι έχι ήδη ισκφθί έ ιχιδότ γι ίξι τράλ τ φίλ σ! Έχι τέ σ ρωτηθί ω τ ι ικρόσω ιδί κτάφρ σηκώσι τ γλύτρ ιδί τη ρέ, χωρί κό; Κι η φρά βήθησ τ τέρ σ στ κή, κι κβάλησ τ κρτσάκι τόσ λλά τικί χωρί κέ κό, τη βήθι τή τη λή σσκή! Ατό τ Μηχική Ειστήη: Μχλί τη Engino Education ριέχι λτρή δηγί, ώστ άθι ό ό σ, έσ ό ύκλ ιράτ κι δρστηριότητ, τ άτ γι τ χλύ κι ω χρησιιύτι κθηριά. Μ τ κάτι Engino ρί κτίσι 7 σρστικά τέλ γι κάι τ δικά σ ιράτ: τράλ, δύ τύι ζγριώ, γρό, κύι, κρτσάκι κι ύλη στάθση. Πω σ λέ; Μι ιστρική δρή στ χλύ: Στη ρϊστρική χή, ι ήτ ιθό τ ρώτ ργλί χρησιίησ άθρω γι τφέρι βριά τικί όω γάλ έτρ, δέτρ κ.. Ο ρώτ ριέγρψ τ χλύ ήτ θώ ρχί Έλλη θητικό στ ρό». Αρχιήδη τ 260.Χ. Έ ιστρικό έ η Γ ω τη φέρι ότι Αρχιήδη ( Χ.) «Βρίτ ι θ κιήσ κ ί τη φράση στ ριστρά, κφράζτ τη θητική ρχή ριγράφι τη λιτργί τω χλώ. Οι ρχίι Αιγύτιι χρησιιύσ ίση τ χλύ λλύ τρό: γι φέρ ρό ό τύ ή κτίσ τι ρίδ τ. Γώριζ ότι; Ατό τ ίση ριέχι διφέρ στιχί κι ιστρί γι τ κόσ τω χλώ, γι ρκλέσι τ τό σ. Θ δίτι βθί γι κάθ σωστή άτηση, γι ξιλγήσι τ τό σ ό «Αρχάρι» έχρι κι «Ιδιφΐ». Οι λύσι βρίσκτι στι σλίδ Πρι ρχίσ όω, θ ήθλ σ γωρίσω στ φίλ θ ίι ι στξιδιώτ σ τό τ τξίδι: Στ Πέτρ ρέσι ξρά κι βρίσκι ρίργ ιστρί ό όλ τ κόσ. Θ τι ιράζτι ζί στ τή «Γώριζ ότι;». Ο Μτθί ίι κύρι Πτγώστη! Θ διδάσκι τι ρίτητ θωρί κι ληρφρί στ «Τή Γώσω». Πιχιδότ Η Τζέιφρ ίι η κλύτρή ιστή. Θ κθδηγί σ κάθ ίρ. Κτά τη διάρκι τη κτσκή τη Πρίδ τη Γκίζ (γύρω στ 2500.Χ.) ι κτίστ χρησιίησ κάτι έτρ ζύγιζ 2.5 τό τ έ. Γι κιήσ τά τ γιγάτι κάτι, κθώ δ ίχ γρύ, χρησιίησ ρχί θόδ όω ρά, τσλήθρ σκιιά κι φσικά χλύ. Ο ρχί Έλλη ιστρικό Ηρόδτ έφρ ότι άω ό 100,000 θρώι δύλ γι τη κτσκή τη ρίδ γι άω ό 20 χρόι! Ο κτέλτη χρησιιύσ λιά ήτ ίση έ όχλ, φρέθηκ ό τ Έλλη κι τλιιήθηκ ό τ Ρωί. Ήτ βσικά έ βρτό ηχισό κτόξ βριά τικί (έτρ, βέλη) σ όστση έχρι 800 έτρ. Υήρχ δύ ίδη: γάλι λιρκητικί κι ικρί φρητί. Αρχίι κτέλτ Σήρ, χρησιιύ λύ σχά τ χλύ, σ σδσό άλλ λέ ηχέ, γι κά τη ζωή κλότρη. Αό σύθτ ηχέ όω γρύ κι τκίητ έχρι τι ι λέ σσκέ όω ψλίδι κι χκότ, σχδό τ άτ δλύ τι ρχέ τω χλώ κι θ τι ξρήσι σύτ! Χρήση χλύ σ ρλά Ο Ατρέ ίι έ κλό κι ρίργ άτ. Θ κάι ρωτήσι γι δι κτλβί τ ίρ στ τή «Πρτηρήσι». 01 Η Αγγέλ ίι η ι δισκδστική! Θ ισάγι σ κάθ ίρ διφέρ γγότ κι δρστηριότητ Ο Τζέι θ δίι βθύ γι κάθ σωστή άτηση. Ότ τ δι στ τή «Τστ Γώσω» βάλ τ δτά σ κι ίσω γίι «Ιδιφΐ» στι Μηχικέ Ειστή! Πρίδ στη Αίγτ 02

4 δρστηριτήτω Τι ίι κριβώ χλό; 1. Εισγωγή Έχι ήδη ίξι ή κλίσι ι σηθισέη όρτ, σωστά; Κι τ έχι κάι σρώχτ τη όρτ ό τ όλ, ίι άτ στη άκρη τη όρτ. Γιτί όω; Γιτί τ όλ δ ίι στη έση τη όρτ, ή στη άλλη ριά; Γι τη ρώτη ιρτική δρστηριότητ ήγι σ ι όρτ κι έλγξ τη. Σρώξ τη όρτ ό τ όλ κι ιώσ τη δύη σκί. Μτκίησ τότ τ δάκτλ σ στη έση τη όρτ κι ξσρώξ. Τι έχι ι γι τη δύη τώρ; Σέχισ τκιί τ δάκτλά σ έχρι φτάσι στη άλλη άκρη τη όρτ. Μρί τώρ τη ίξι...;, nd on to sta th. e c a l p ar me a the E Give will move and I Η Αγγέλ ίγι ι όρτ, δλύι σ χλό! Πίρ 1: Τράλ Αριθό τρχώ: 2. 24η τρύ Αριθό τρχώ: Ακάλψ... Διδικσί: Πρι ρχίσ, θήσ ότι ρί βρι σχόλι (ριθί στη ρέθση) γι κάθ βή τ ιράτ στ τέλ τ. Μρί ίση γράψι τι τήσι σ στ χώρ σ δίτι. Τι ρέι κάι Ατρέ κι η δλφή τ Βρβάρ γι ισρρήσι η τράλ 1. Δ ρσκτικά τι δηγί στ γχιρίδι κτσκή: Μχλί στι σλίδ 1-2, γι κτίσι τ δικό σ τέλ τράλ. Α τ κάι σωστά ρέι ισρρί! 12η τρύ 3. Αριθό τρχώ: 2. Τώρ, φίρσ έ τρχό ό ι λρά τη τράλ κι ρτήρησ τι σβίι (1). 3. Πρσάθησ τ χέρι σ φέρι τη ισρρί. Σ ι λρά τη τράλ ρέι σκήσι δύη; Α τη βρι, βάλ ρώτ τ δάκτλό σ στη άκρη έχρι ισρρήσι η τράλ. Μτκίησ τ δάκτλό σ ρ τ κέτρ δκιάζτ διφρτικέ στάσι. Νιώθι ότι η δύη ρέι σκί γλώι; (2) 4. Αφήτ έ ό τρχό στη ριστρή λρά τη τράλ, άρ τ όλι τρχύ ό τ κέτ κι ρσάθησ δι όσ τρχύ ρέι βάλι στη δξιά λρά γι ισρρήσι η τράλ. Στη όη ρί δκιάσι 4 ριτώσι. Μρί γράψι τι τήσι σ στ χώρ σ δίτι. Ισρρόησ τη τράλ σ κάθ ρίτωση ώτ τ τρχύ στη κόκκιη τρχλί στι κτάλληλ θέσι. Γράψ όσ τρχύ χριάζσι σ κάθ ρίτωση. Η όστση ό τ κέτρ ρέι τθτήσι τ τρχύ ίι: 24, 12, 8 κι 6. 8η τρύ Έ ιδί δισκδάζι σ ι τράλ Αιτύ λικά: Αριθό τρχώ: Κάτι Engino 2. Εγχιρίδι κτσκή: Μχλί τη Engino. 6η τρύ 03 Μτέλ τράλ Engino 04

5 δρστηριτήτω Πρτηρήσι Τή Γώσω 1) Σλήρωσ τ ίκ σύφω τι τρήσι σ. Αριστρά Πρίτωση Αριθό Αόστση ό τρχώ κέτρ Αριθό τρχώ Δξιά Αόστση ό κέτρ 24 2) Έλγξ τι τήσι σ στι τλτί σλίδ τ. Α κά λά θητικά: ρώτ, γι τη ριστρή ριά, λλλσίσ τ ριθό τω τρχώ ί τη όστση ό τ κέτρ γι κάθ ρίτωση. Πι ίι τ τλέστά σ; Είι άτ τ ίδι; 3) Κά τ ίδι κι γι τη δξιά ριά, δηλδή λλλσίσ τ ριθό τω τρχώ ί τη όστση ό τ κέτρ γι κάθ ρίτωση. Πι ίι τ τλέστά σ; Είι άτ τ ίδι; Είι τ ίδι τη ριστρή ριά; 4) Πι ίι τ σράστά σ ό τ λγισύ σ ι άω, γι τη δξιά κι ριστρή ριά; Ορισό χλύ: Ο χλό ίι ι άκτη ράβδ στρωέη σ έ στθρό άξ άζτι όχλι. Δ τ Αρχιήδη στ τέλ τή τη. Τθτί έ ξύλ κάτω ό ι έτρ γι τη τκιήσι. Ατό ίι τρό δηιργήσι έ χλό! Στ ράδιγά, η ικρή έτρ ίι τ όχλι, η γάλη έτρ θέλ κιήσ τ φρτί, κι η δύη σκύ η ρσάθι. Η όστση ό τ όχλι έχρι τ σηί σκίτι η δύη άζτι βρχί δύη κι η όστση ό τ όχλι στ φρτί βρχί φρτί. Α έχι ρδτί δ τη ικό κάτω κι σίγρ θ κτλάβι.. Πρσάθι Βρχί Δύη Στιχί χλύ Φρτί Βρχί Φρτί Υόχλι Τύι Μχλώ: Υάρχ τρι τύι χλώ κι κάθ έ ξρτάτι ό τη θέση τη ρσάθι (δύη σκύ), τ χλί κι τ φρτί. Θ ιρτιστύ όλ στι σλίδ κλθύ. Διλί Μχλί: Δύ ρύ ωθύ ζί κι κά έ διλό χλό. Τ ψλίδι κι ι κρθρύστ ίι ρδίγτ τέτιω χλώ. Οι δύ βρχί ώτι ι άρθρωση τ ιτρέι κιύτι. Μ άλλ λόγι, διλό χλό ίι ι λή ρφή σδέσ χλώ. Σιρά Μχλώ (Σύδσι): Ο σύδσ ίι σδσό δύ ή ρισσότρω χλώ τ ίδι ή διφρτικύ τύ, ι ίι ώτι γι δηιργήσ έ ηχισό. Έ τέτι ηχισό χρησιιίτι γι τφέρι κίηση ή δύη. Μρί κλύψι τ στικά τω σδέσω κι ιρτιστί τά στ κέτ Μηχική Ειστήη: Σύδσι χλώ τη Engino Education. Πρδίγτ διλώ χλώ Ρή: Τώρ ξέρ ω ιάζ ι, δύ ω κριβώ δλύ. Ότ σκύ ι δύη σ έ χλό κριά ό τ όχλι, ράγτι ι τάση γι ριστρφή, άζτι ρή (M). Ατή ξρτάτι ό τη δύη (F) σκίτι στ χλό κι τη όστση (S) τξύ τη δύη κι τ χλί. Ατό κφράζτι θητικά ό τη σχέση ι κάτω. M = F x S Σχέση γι τη ρή (M) 05 Τστ Γώσω 1 Τι ρέι κάι Ατρέ κι η ικρή τ δλφή Βρβάρ γι ισρρήσ τη τράλ; (2 βθί) Η ρή ίι ι βσική ιδέ στη Φσική κι τη Μηχλγί. Ο όρ τό κφράζι τη τάση ό τικιέ ριστρφί, κι φρόζτι σ λλέ ριτώσι, όω γι ράδιγ ριγράψι τη κίηση ό κτσβιδιύ γρίζι ή γι ριγράψι τη δύη κάτι ι ράβδ. Ο Αρχιήδη χρησιιί έ χλό γι τκιήσι ι έτρ 06

6 S1 δρστηριτήτω S2 F1 F2 Τόσ η ρσάθι όσ κι τ φρτί ίι δάι σκύτι σ έ χλό. Εέω, έχ δύ ρέ. Α τ φρόσ τό στη ικό στ ριστρά έχ: () τη ριστρόστρφη ρή ό τη ρσάθι κι τη δξιόστρφη ρή ό τ φρτί. Ότ χλό ίι σ ισρρί (δ κιίτι) ι δύ ρέ ισύτι (M1 = M2). Σδάζτ τ τά τη σχέση ό ρι ρ τη φόρλ στ ριστρά. Ατή η φόρλ κφράζι τη βσική ιδέ τω χλώ άζτι ισρρί ρώ. S1 S2 Μχλό ρώτ τύ Εισγωγή Ότ έ χλό ίι σ ισρρί, η ριστρόστρφη ρή (F1 x S1) ισύτι τη δξιόστρφη ρή (F2 x S2). Μι ζγριά ισρρί ιτρί F2 F1 F1 x S1 = F2 x S2 Ισρρί ρώ: η ρή στη δξιά ριά ίι ίση τη ρή στη ριστρή ριά Είι σίγρ ότι όλι σ έχτ άι στ γιτρό γι γική ξέτση! Πρι γιτρό ρχίσι τη σηθισέη διδικσί «άιξ τ στό σ κι!!!» ή σ ζητήσι βήξι γι κύσι τ στηθσκόι, ι σκό τρά τ ύψ κι τ βάρ σ. Είι ρκτά φρό τ ω τρά τ ύψ σ: στέκσι λά δίλ σ ι γάλη ρίγ! Τώρ γι τ βάρ σ... Μήω θάσι βίι σ ι ρίργη σσκή κιύ ράβδ κι ράξ ριθύ; Τι ίζι ίι τή η σσκή κι ω δλύι; Θ άθι σύτ κάτ τ ό ίρ τη Τζέιφρ! Εδώ έχ έ κλό ράδιγ τ ω λιτργί η ισρρί ρώ (F1xS1=F2xS2). Ο Ατρέ (σκώτ δύη F1) ίι γλύτρ ό τη ικρή Βρβάρ (F2). Γι ισρρί, κάθτι κτά στ κέτρ τη τράλ (όχλι), σ όστση S1, ώ η Βρβάρ στη άκρη τη τράλ(s2). Ακάλψ... Πω δλύι ι ζγριά ισρρί Πίρ 2: Ζγριά κιύ βάρ Διδικσί: 1. Ακλύθησ ρσκτικά τι δηγί στ γχιρίδι κτσκή: Μχλί τη Engino στι σλίδ 3-4, γι κτίσι τ δικό σ τέλ ζγριά κιύ βάρ. Μηχικό Πλέκτη (M.Π.): Οι ήκ στη κτηγρί τω λώ ηχώ, ι ί ρίζτι σ ι λύστρ ηχέ έχ τη ικότητ λλλσιάζ τη δύη σκύ. Ατή η ικότητ άζτι ηχικό λέκτη (M.Π.). Υλγίζτι διιρώτ τ φρτί τη ρσάθι κι δ έχι άδ έτρηση (ίι κθρό ριθό). Πρδσικά, ι ιστή έχ γωρίσι έξι λέ ηχέ, τ χλύ, τρχύ άξ, τρχλί, κκλιέ ίδ, σφή κι βίδ. Μρί διβάσι κι ιρτιστί όλ τέ κι λλέ ρισσότρ τη κληκτική σιρά τη Engino Education, Μηχική Ειστήη. Φρτί M.Π.= Πρσάθι 2. Πρσάθησ ισρρήσι τ τέλ τη βήθι τ κιύ έρ (τ έρ τ τρχό) κι έτρησ τη όστση ό τ όχλι σ ττργωάκι, ρχίζτ ό τ λ κάτι κτά στ όχλι. Πόσ ττργωάκι ίι τή η όστση κι ω άζτι; (1) Σχέση γι τ Μηχικό Πλέκτη (Μ.Π.) Λόγ Τχτήτω (Λ.Τ.): Οι κά τη ζωή κλότρη λλάζτ τ τρό δλύ. Σγκκριέ, ιώ σ γάλ βθό τη ρσάθι κά γι κιήσ έ φρτί ή κά έ δύσκλ έργ. Ατό ρί σ κάι ιστύι ότι κρδίζ κάτι ό τίτ. Μρί τό Αόστση Πρσάθι ίι λήθι; Δστχώ όχι, γιτί σκφτύ ρσκτικά θ κτλάλ.τ.= Αόστση Φρτί β ότι κι χλό ιώι τη δύη σκύ, ξάι τη όστση στη ί ρέι σκύ τη δύη. Ατή η όστση ίι λύ γλύτρη ό τη όστση τξιδύι τ φρτί. Α σγκρί Σχέση γι τ Λόγ Τχτήτω τι δύ στάσι ίρ τ λόγ τχτήτω (Λ.Τ.). Μ λά λόγι, Λ.Τ. λέι ότι γι σηκώσ φρτί 2 φρέ γλύτρ ό τη ρσάθι, ρέι σκύ τη δύη γι διλάσι όστση. Έλγχ Γώσω έλγξ τι έχι άθι Τι ίι χλό κι ι ίι τ κύρι στιχί τ; Ζγριά ισρρί Αιτύ λικά: 1. Κάτι Engino 2. Εγχιρίδι κτσκή: Μχλί τη Engino 3. Φσόλι, έτρ ή άλλ ικρά τικί 3. Θ χριστύ τώρ ρικά ικρά τικί χρησιιήσ σ βάρ. Ατά ρί ίι: έτρ, φσόλι, ή κι άλλ κάτι ό τ στ σ. Βάλ 3 ή 4 στ τρχύ κι δ τι σβίι. 4. Θ έχι ιθόττ ρσέξι ότι η ισρρί έχι χθί κι η ζγριά γέρι ρ τ τρχύ. Ακτέστησ τη ισρρί τκιώτ τ κιύ τρχό. Είι η όστση τ κιύ βάρ γλύτρη ό ρι; (2) 5. Τθέτησ κι άλλ λικά στ τρχύ έχρι γίσι η βάση κι ρσάθησ ισρρήσι τη ζγριά. Είι δτό; Γιτί σβίι τό; (3) Τι ίι η ρή κι ω τη λγίζ; 07 Τι σηίι ισρρί ρώ; Τι ίι τ ηχικό λέέκτη ι λή ηχή κι ω τ λγίζ; Μτέλ «ζγριά κιύ βάρ» Engino 08

7 Πρτηρήσι 1) Δ τ τέλ σ τη «ζγριά κιύ βάρ» κι σλήρωσ τ κτιά τέ τι λέξι: φρτί, ρσάθι, όχλι. δρστηριτήτω Τή Γώσω Μχλό ρώτ τύ: Ατό ίι ι λό κι κιό τύ χλύ, στ ί τ σηί στήριξη ίι τξύ τω δύ δάω. Τ όχλι ίι στη έση, η ρσάθι ισγωγή στ έ βρχί κι τ φρτί (ργωγή) στ άλλ. Μρί δι τά τ στιχί στη ικό ι κάτω. Τ ηχικό λέκτη τ χλύ ξρτάτι ό τι στάσι τ φρτί ό τ όχλι κι τη ρσάθι ό τ όχλι (βρχί φρτί κι βρχί ρσάθι). Όσ ι κτά ίι τ φρτί στ όχλι, ή όσ ι κριά ίι η ρσάθι ό τ όχλι, τόσ γλύτρ ηχικό λέκτη έχ, Φρτί Πρσάθι Διάγρ χλύ ρώτ τύ: τ όχλι βρίσκτι στη έση, ώ τ φρτί κι η ρσάθι στι δύ άκρ. Υόλι 2) Πι ό τ τρί στιχί (φρτί, όχλι, ρσάθι) τ χλύ ίι τθτηέ τξύ τω δύ άλλω; Τστ Γώσω 2 Πω δλύι ι ζγριά ισρρί; (2 βθί) Πω δηιργήσ ι ζγριά: Σηί Αφρά Μέτρηση Μρί δηιργήσι τη δική σ ζγριά τ στ τη Engino! Πρώτ, ισρρόησ τη ράβδ χωρί έχι βάρ στη βάση, τκιώτ τ τρχό. Ο τρχό θ ρέι ίι γύρω στ 9 ττργωάκι κριά ό τ όχλι, κι τό τ σηί θ ίι τ σηί φρά σ. Μτά θ χριστί έ ικρό τικί τ ί ξέρι τ βάρ,.χ.100 gr. Τθέτησέ τ στη βάση κι έτρησ τ ττργωάκι γι ισρρήσι η βάση,.χ. 2 ττργωάκι τά τ σηί φρά. Κόλλησ έ κάτι χρτί στη ζγριά σ κι σηάδψ τ σηί βρίσκτι τρχό. Δηιύργησ τότ ι ρίγ, διιρώτ τ κάτι χρτί έχι σ ίσ έρη, σηδύτ κάθ έρ σύφω τ ρηγύ ίρ. Στ ράδιγά, τ ρώτ ττράγω ό τ σηί φρά θ ίι 100gr, τ δύτρ 200gr, τ τρίτ 300gr κ.τ.λ.. Μρί τ διιρέσι κι σ ικρότρ στάσι γι γλύτρη κρίβι. Ρϊγ Κτίσ τ δικό σ τέλ ζγριά τη Engino. Αφύ κτάφρ δηιργήσι τη ρίγ, τ όλι θ ίι ύκλ. Κάθ φρά τθτί έ άγωστ βάρ, θ ισρρί τη ράβδ τ κιύ τρχό. Α διβάσι σ ι σηί τη ρίγ ίι τρχό θ ξέρι κι τ βάρ. Πρδίγτ χλώ ρώτ τύ: Στι ό ικό ρί δι ρδίγτ χλώ ρώτ τύ. Δ τι ικό κι ρσάθησ γωρίσι ίι τ φρτί, η δύη κι η ρσάθι σ κάθ ρίτωση. Ψλίδι (διλό) Πέσσ (διλό) Σφρί 09 10

8 Ζγριά γράτω: Γρό χλύ Ο γρό χλύ ίι ι σσκή η ί χρησιιίτι κρίω στ λιάι ή σ ργτάξι γι σηκώι κι κιί βριά τικί. Οι γρί έχ έ βάρ στη ι ριά, άζτι τίβρ, τ ί βηθά τ γρό ισρρί βριά τικί, ώστ η γρίζι. Σίγρ θ έχι ρσέξι τι έξι κόκκι τρχλί ιτρέ στη ζγριά κιηθί. Ατέ άζτι ρθρώσι κι ζί τι ράβδ δηιργύ τ σδέσ. Μρί ιρτιστί στ σδέσ στ κέτ τη Engino Education Μηχική Ειστήη: Σύδσι Μχλώ. Στ ίδι κέτ θ βρι κι έ τέλ ράλληλή ζγριά, δλύι τη ρχή τω χλώ. Γρό χλύ 7 Η ρσάθι ίι τ βάρ τθτύ στ τρχό ( λιτργί σ βάση κι σρώχι ρ τ κάτω) κι τ λ «βέλ» ίι τ φρτί (κιίτι ρ τ άω). Βάλ βάρ στη βάση (ικρέ έτρ, φσόλι ή άλλ κάτι Engino) κι ρτήρησ τι σβίι. Πρέι ρσέξι ότι τ τικί τθέτησ γκάζ τ βέλ κιηθί ρ τ άω. Πω όω βηθά τό τρήσ τ βάρ; Φτάσ ότι έχ έ κκλικό κάτι χρτί στη ρί τ βέλ (δ τη ικό στ δξιά) δίχι όση όστση κάλψ. Ότ η ζγριά ίι σ ισρρί, τ βέλ δίχι ηδέ. Κθώ ρσθέτι ρισσότρ βάρ, τ βέλ βίι σ έ άλλ ριθό, ί τιρσωύι τ βάρ. 6 5 Γώριζ ότι; Πω χρησιιίτι η ζγριά τή γι τρήσι τ βάρ Λόγι γι λάθη σ τρήσι κριβί: Αφίρσ τ βάρ ό τη ζγριά γράτω σ. Τι ρτηρί; Ακριβώ! Η ζγριά δ έστρψ ίσω στη θέση τη, δ ισρρί όω θ έρ. Ατό σβίι ξιτί τη τριβή τξύ τω διφόρω κτιώ τη, ιδιίτρ στι ρθρώσι, δ τη ιτρέ έρθι σ ισρρί. Ατό ίι κύρι λόγ ρικέ ζγριέ δ δλύ όω θ έρ κι δίχ λάθ τιή. Άλλι λόγι ίι: Είση τριέτι κι έρ τ τικιέ Η θρκρσί ρκλί σστλή ή διστλή τ τικιέ Ζγριά γράτω δρστηριτήτω Η ζγριά γράτω ίι ι σσκή γι τρά σχτικά λφριά τικί. Ατύ τ ίδ η ζγριά ίι σχδισέη γι ίι λύ κριβή, κθώ ρί τρήσι τη ρικρή λλγή στ βάρ ό τικιέ. Γι τό τ λόγ, η ζγριά γράτω χρησιιίτι κρίω στ τχδρί, γι τρά τ βάρ φκέλω, ικρώ κέτω κι άλλω τικιέω. Α δηιργήσ τη δική ζγριά γι γράτ τ στ τη Engino! Ακλύθησ ρσκτικά τι δηγί στι σλίδ 5-6 στ γχιρίδι κτσκή: Μχλί τη Engino κι κτίσ τ τέλ σ. Μτέλ ζγριά γράτω Engino Χιλιάδ χρόι ρι, ι ρχίι Αιγύτιι χρησιίησ ι ρωτρική κδχή τ χλύ γι τφέρ ρό ό τ τάι στ κάλι τ. Στη ι άκρη ι γάλη ράβδ έωσ έ κβά ώ στη άλλη έ τίβρ, ώστ τ ρό σηκώτι ύκλ. Αφύ τ ρό βί, η ράβδ ριστρέφτι κι τ ρό έφτι στ κάλι, λύ ι ύκλ. Υλγίζτι ότι έ άτ ρύσ τφέρι 2,500 λίτρ ρύ ηρησίω. Χωρί τ χλύ ίι ίθ ρύσ κάι τφέρι τόσ. Ακλύθησ τι δηγί στι σλίδ 7-8 στ γχιρίδι κτσκή: Μχλί τη Engino κι κτίσ τ δικό σ τέλ γρύ χλύ. Πίξ γι λίγ τ τέλ σ γι κτλάβι ω δλύι. Όω ρί δι, γρό τό ρί σηκώσι ρκτό βάρ, χάρι στι ιδιότητ τ χλύ. Τ όχλι τθτίτι στι δύ κόκκι τρχλί κι τ φρτί στ σκιί στ τέρ τ γρύ. Η ρσάθι σκίτι στη άλλη άκρη τ γρύ (στη ρίτωσή τ χέρι ). Τι άλλ ρτηρήσι ρί κάι γι τη κίηση τ βρχί τ γρύ; Σ ληθιύ γρύ, η ρσάθι σκίτι ηχικά δρλικά σστήτ κι, κτό ό χλύ, σιρά τρχλιώ. Μρί άθι κι ιρτιστί τι τρχλί στ κέτ Μηχική Ειστήη: Τρχλί τη Engino Education. Μτέλ γρύ χλώ Σέρσ: φρτί, ρσάθι, ρώτ, όχλι Σλήρωσ τ σέρσ τι λέξι στ κτί. Ο χλό σ τό τ ίρ άζτι χλό... τύ. Σ τό τ τύ τ... κι η... ίι στι άκρι τ χλύ ώ τ... ίι στη έση. Αρχί Αιγτική κδχή τ γρύ χλύ Έχι γίι λάθ στ βάρ φρά Χάι τη κρίβι τη η ζγριά τ χρό Δήσι κι σισικέ δρστηριότητ (γι ράδιγ έ τρέ ρά) Έλγχ Γώσω έλγξ τι έχι άθι Πι ίι τ κύρι στιχί τ χλύ ρώτ τύ; Χρκτηριστικά ρδίγτ χλώ ρώτ τύ. Τι ίι η ζγριά γράτω κι ω δλύι; 11 Τι ίι η ζγριά χλύ κι ω δλύι; 12

9 Μχλό δύτρ τύ δρστηριτήτω Πρτηρήσι 1) Δ τη ικό κάτω κι σλήρωσ τ κά τι λέξι: φρτί, ρσάθι, όχλι. Εισγωγή Έχι τέ σ κύσι γι τη κύρσ κρτσάκι; Ή ήω έχι λάβι έρ τέ σ; Α ι τότ ίι σίγρη έχι δισκδάσι λύ! Γι τύ δ ξέρ γι τι ράγ ιλάω, η κύρσ κρτσάκι ίι έ ιχίδι ό άδ δύ ιχτώ κά κύρσ, τ έ ίκτη ίι δηγό, κι άλλ τ κρτσάκι. Ο δηγό κρτάι τ όδι τ άλλ ίκτη κι τό τρέχι τ χέρι τ κι η άδ τρτίζι ρώτη ίι η ικήτρι! Τι σχέση έχι όω τό τ χλύ; Τ ό τύ τ ιχιδιύ φσικά! Τ ήρ ό τ κρτσάκι, τ ί δλύι βάση τη ρχή τω χλώ. Θ άθι σύτ κι σύ κάτ τ ό ιράτ! Πίρ 3: Κρτσάκι Κύρσ κρτσάκι! Ακάλψ... Διδικσί: 1. Ακλύθησ ρσκτικά τι δηγί στ γχιρίδι κτσκή: Μχλί τη Engino στη 9 κι κτίσ έ κρτσάκι. Πω δλύι έ κρτσάκι κι ω ρί βλτιωθί Σγχρητήρι! Μόλι έχι κτίσι ι λύ χρήσιη σσκή τφρώ! Χρησιίησ τ τέλ σ γι τφέρι σβηστήρι, έ, λύβι κι τιδήτ έχι στ γρφί σ. Μρί γωρίσι σκύτι η ρσάθι κι τ φρτί, κι ίι τ όχλι στ τέλ σ; (1) Τστ Γώσω 3 Πω ρύ βλτιώσ τ κρτσάκι γι τκιί ρισσότρ φρτί λιγότρη ρσάθι (γράψ τρι ιθύ τρό); (2 βθί) 3. Φόρτωσ τώρ τ κρτσάκι τ λικά άζψ γι τό τ ίρ (έτρ, φσόλι κ..), σιγρέψ όω ότι δ θ έσ κάτω. Μρί τ βάλι σ έ ικρό λστικό σκλάκι θέλι. Πρσάθησ τότ τφέρι τ κρτσάκι, κι ιώσι τη δύη σκί. 4. Μρί κάι κλύτρ τ τέλ σ κι τφέρι κόη ρισσότρ βάρ κάι ρικέ ττρέ τ κάτι Engino σ. Μρί σκφτί κάτι; Ν ξέρι ότι έχι κάι έ χλό, δλύι τι ρχέ τω Ρώ. (2) 2) Πι ό τ τρί στιχί (φρτί, όχλι, ρσάθι) τ χλύ ίι τθτηέ στη έση τω δύ άλλω;... Έ κρτσάκι Αιτύ λικά: 1. Κάτι Engino 2. Εγχιρίδι κτσκή: τη Engino 3. Φσόλι, έτρ κι άλλ ικρά τικί Κρτσάκι τη Engino 13 14

10 Τή Γώσω Η κύι ίι έ κάθισ τ ί κρέτι ό δύ κάτι σκιί. Ότ ρχίσι κιίτι, σχίζι κιίτι κάτ τλάτωση, έχρι σττήσι ό κάι ή ό τη τριβή τ έρ. Κύι ρί βρι σ ιχιδότ κι άρκ. Α δηιργήσ τη δική κύι τ κάτι Engino! Ακλύθησ ρσκτικά τι δηγί στη 10 στ γχιρίδι κτσκή: Μχλί γι κτίσι τ τέλ σ. Πίξ γι λίγ ζί τ γι άθι ω δλύι κι ρσάθησ σκήσι τη δύη σ διφρτικά σηί. Μρί βρι τ τρί στιχί τ χλύ στη κύι; Υόχλι Πρσάθι Διάγρ χλύ δύτρ τύ: τ όχλι κι η ρσάθι ίι στ δύ άκρ, κι τ φρτί τξύ τ. Μι κύι Πρδίγτ χλώ δύτρ τύ: Κάτω, άρχ ρδίγτ χλώ δύτρ τύ. Δ τι ικό κι ρσάθησ κτλάβι ι ίι τ όχλι, η ρσάθι κι τ φρτί σ κάθ ρίτωση. Χρτκότη Κρθρύστη δρστηριτήτω Κύι: Φρτί Μχλό δύτρ τύ: Στ χλό δύτρ τύ, τ όχλι ίι στη ί άκρη, η ρσάθι στη άλλη κι τ φρτί στη έση τω δύ. Μρί δι όλ τά τ στιχί στη ικό στ δξιά. Ειδή τ φρτί ίι τξύ τω δύ, η ρσάθι χριάζτι γι ισρρί χλό ίι λιγότρη. Σ τή τη ρίτωση η ρχή ισρρί ρώ ισχύι, όω κι στ χλό ρώτ τύ. Κρτσάκι Γώριζ ότι; Οι Κιέζι έχ κτσκάσι ί διφρτική κδχή γι τ κρτσάκι: ι ιά! Νι, κλά διάβσ! Έχ στιχί ό τ 550.Χ. ότι Γκκάγκ Γύσ φηύρ έ «κίητ» κρτσάκι, χρησιιύσ κτάρτι κι ί, όω έ λί, κι ρύσ τφέρι έχρι 30 άτ, κι δ ίχ τρχό. Αό τ 16 ιώ κι τά, Ερωίι τξιδιώτ στη Κί φέρ τέτι κρτσάκι στ κίά τ, τ ί ήτ βσικά γάλ κρτσάκι ιά. Η κύι ρί τρφωθί ό χλό δύτρ τύ σ χλό τρίτ τύ, άλγ τ σκίτι η ρσάθι. Α η ρσάθι ίι στ κάτω έρ τη (ότ κάι τ όδι σ) τότ θ ιάζι χλό δύτρ τύ (τ φρτί ίι τξύ τη ρσάθι κι τ χλί). Α όω σ σρώχι έ φίλ σ ό τ σκιιά τη κύι τότ θ δλύι σ χλό τρίτ τύ (η ρσάθι ίι τξύ τ φρτί κι τ χλί.). Μτέλ κύι Engino Σέρσ: φρτί, ρσάθι, δύτρ, όχλι Σλήρωσ τ σέρσ τι λέξι στ κτί. Ο χλό σ τό τ ίρ άζτι χλό... τύ. Σ τό τ τύ τ... κι η... ίι στι άκρι τ χλύ ώ τ... ίι στη έση. Κρτσάκι ί στη Κί Έλγχ Γώσω έλγξ τι έχι άθι Πι ίι τ κύρι στιχί τ χλύ δύτρ τύ; Πρδίγτ χλώ δύτρ τύ χρησιιύ. 15 κρτσάκι Τι ίι η κύι κι ω δλύι; 16

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

τροχοί mechanical science και άξονες κτίσε ένα μοτοποδήλατο κτίσε ένα αυτοκίνητο με τιμόνι

τροχοί mechanical science και άξονες κτίσε ένα μοτοποδήλατο κτίσε ένα αυτοκίνητο με τιμόνι κί έ δήλ education Η Engino Education έχι ύξι ι έ ιρά Μηχικής Ειήης, ιδικά γι ιδιά υ ρωιύι γι ά γύρω υς κι θέλυ κάυ κάι γι υό! Η ιρά χλίι 8 κύρι θέ ης Μηχικής: Μχλύς, Σύδι Μχλώ, Οδωί Τρχί, Τρχύς κι Άξς,

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

έκκεντρα mechanical science και στρόφαλοι κτίσε ένα ιπτάμενο αετό κτίσε ένα γερανό

έκκεντρα mechanical science και στρόφαλοι κτίσε ένα ιπτάμενο αετό κτίσε ένα γερανό κτίσε ιτάμε ετό education Η Engino Education χει τύξει μι σειά Μηχικής Ειστήμης, ειδικά γι ιδιά υ ωτιύτι γι τ άτ γύω τυς κι θλυ κάυ κάτι γι υτό! Η σειά σχλείτι με 8 κύι θμτ της Μηχικής: Μχλύς, Σύδεσμι

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κρούσεις σε μια τραμπάλα

Δυο κρούσεις σε μια τραμπάλα Δ κρύσις σ μια τραμάλα μια τραμάλα μήκς και μάζας της ίας τ μέσ στηρίζται σ βάση ύψς αφήνμ να έσι στ ένα άκρ της αό ύψς άν αό τ έδαφς σφαιρίδι μάζας νώ στ άλλ άκρ της έχμ ττήσι σ ήκη σφαιρίδι μάζας. Να

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education κί έ γό γέφυς education Η Engino Education έχ ύξ έ ά Μηχκής Εήης, δκά γ δά υ ωύ γ ά γύω υς κ θέλυ κάυ κά γ υό! Η ά χλί 8 κύ θέ ης Μηχκής: Μχλύς, Σύδ Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κ Άξς, Κκλέ Είδ κ Σφής, Τχλίς,

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) Τ: ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ 1 ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΠΙΚΕ ΚΤΤΞ ΤΩ ΥΠΨΦΙΩ Θ (: Ε ΠΛΡ ΠΡΤ, : Ε ΕΛΛΙΠ ΠΡΤ) Όσοι υποψήφιοι δεν ανήκουν ούτε στον πίνακα ούτε στον πίνακα δεν έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες σημειώσεις στα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικά κύματα

Πρόχειρες σημειώσεις στα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικά κύματα Πρόχειρες σηειώσεις στ είεδ ηλεκτρογνητικά κύτ ΠΡΙΧΟΜΝΑ Διάδοση είεδων ΗΜΚ σε η γώγι έσ Ανάκλση κι διάδοση γι ρόστωση κάετη στην ειφάνει Ο νόος του Sell στην λάγι ρόστωση Πόλωση κάετη στο είεδο ρόστωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

H Σύ στα ση της Φύ σης

H Σύ στα ση της Φύ σης H Σύ στα ση της Φύ σης ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΔΒ) Διο νύ σιος Π. Κα λο γε ράς, Ρα διο η λε κτρο λό γος Α (ΣΤΗ ΑΔ), MSc in Data Communications & Networks (Kingston University), Τελειόφοιτος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Εν δια φέ ρον Θέ μα EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1:77-97 Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Ν.Γ. ΓΑ ΛΑ ΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ Γ.Π. ΚΑ ΜΠΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Στην πα ρού

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ουράς. Πειθαρχία ουράς ή Πειθαρχία εξυπηρέτησης

Σύστηµα Ουράς. Πειθαρχία ουράς ή Πειθαρχία εξυπηρέτησης ΘΕΩΡΙΑ ΟΥΡΑΣ Ουρές ή Γρές Ανονής: Φινόενο που δηιουργείτι ότν η τρέχουσ ζήτηση γι ί εξυπηρέτηση είνι εγύτερη πό την τρέχουσ ικνότητ εξυπηρέτησης του συστήτος Αντικειενικός σκοπός του προβήτος της ουράς:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος Μί γείκευση της Αιθμητικής κι της Γεμετικής πόδυ - Ο Στθμικός μέσς ς γεικός μέσς Δ. Πγιώτης Λ. Θεδόπυς Σχικός Σύμυς κάδυ ΠΕ0 www.p-theodoropoulos.gr Πείηψη Στη εγσί υτή μεετάτι η ειδική κτηγί τ κυθιώ όπυ

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /1 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ ΤΕ 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Αθήνα 2008 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τις Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις & Χρη µα το οι κο νο µι κά Ερ γα λεί α των Α γο ρών ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (Ε) Α θα νά σιος Φουρ τού νας, Α πό φοι τος Οικονομικού Πα νε πι στη μί ου Μα κε δο νί ας 40 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα