T.Q.C. Καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας ως µοχλού ανάπτυξης των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "T.Q.C. Καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας ως µοχλού ανάπτυξης των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών"

Transcript

1 T.Q.C. Καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας ως µοχλού ανάπτυξης των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Του. Α. Γεωργίου Αναπληρωτή Καθηγητή του.π.θ. Λέγεται ότι η µεταβιοµηχανική εποχή παραχωρεί τη θέση της στην εποχή της πληροφορίας. Η παγκόσµια οικονοµία έχει προσανατολισθεί και στηρίζεται ήδη στη διαχείριση και εκµετάλλευση ενός όγκου πληροφορίας που το µέγεθός του δεν είναι πλέον δυνατό να εκτιµηθεί. Οι προοπτικές ανάπτυξης στηρίζονται αοκλειστικά στη διαχείριση της πληροφορίας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο ρόλος των πανεπιστηµίων, που παράγουν και διαχέουν την επιστηµονική πληροφορία, γίνεται σηµαντικότατος. Οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες καλούνται να διαδραµατίσουν ένα εξαιρετικής σηµασίας ρόλο στο νέο οικονοµικοκοινωνικό γίγνεσθαι. Το ρόλο αυτό επεσήµανε η ευρωπαϊκή επιτροπή και µέσω της ΧΙΙΙ διεύθυνσης εξασφάλισε τις διαδικασίες για τον εκσυγχρονισµό των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών, σε δεύτερη δε φάση, τη διασύνδεση σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό δίκτυο οργάνωσης και παροχής πληροφοριών και εκπαίδευσης. Οι Βιβλιοθήκες των πανεπιστηµίων καλούνται να αντιληφθούν τη σηµασία που θα διαδραµατίσουν και να επιδοθούν σε µία άνευ προηγουµένου προσπάθεια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας που στρέφει τα βλέµµατά της σε αυτές. Οι βιβλιοθηκάριοι και οι βιβλιοθηκονόµοι καλούνται να πρωτοστατήσουν στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού της βιβλιοθήκης, και να την οργανώσουν εφ' ενός µεν στηριζόµενοι στην εµπειρία τους αφ' ετέρου δε εκµεταλλευόµενοι την νέα τεχνολογία. Το εγχείρηµα αυτό θα επιτύχει όταν υπάρξει το ισχυρό ενδιαφέρον, η αγάπη και η φλόγα για το έργο του εκσυγχρονισµού της βιβλιοθήκης και της συνεχούς βελτίωσής της. Είναι συνεπώς απαραίτητο να καλλιεργηθεί η αντίληψη της ολικής ποιότητας. Η λέξη "ποιότητα" έχει αποδοθεί µε πολλές και διαφορετικές έννοιες, και ποτέ δεν υπήρξε συµφωνία για το τι ακριβώς σηµαίνει ποιότητα. Κατά µία ευρέως αποδεκτή έννοια, ποιότητα είναι οτιδήποτε µπορεί να βελτιωθεί. Όροι όπως : Ποιοτικός έλεγχος (quality control - QC), Στατιστικός Ποιοτικός Έλεγχος (Statistical Quality Control - SQC), κύκλοι ποιοτικού ελέγχου (QC circles) και Ολική Ποιότητα ( Total Quality - TQ) αποτέλεσαν τον πυρήνα πάνω στον οποίο αναπτύχθηκε η οικονοµία κυρίως στις χώρες του δυτικού κόσµου καθώς χρησιµοποιήθηκαν στο management των επιχειρήσεων. Στις χώρες τις ανατολής το management αναπτύχθηκε στηριζόµενο αποκλειστικά στη συνεχή βελτίωση, µια έννοια προωθηµένη, που περιέχει όλη τις ιδέες του TQC και ότι προηγήθηκε αυτού στη δύση. Για να αντιληφθούµε καλλίτερα τη διαφορά µεταξύ δυτικής και ανατολικής σκέψης, αρκεί να σηµειώσουµε ότι µε τον όρο βελτίωση (improvement) οι δυτικοί αντιλαµβανόµαστε την βελτίωση στον εξοπλισµό ή στο παραγόµενο προϊόν, ενώ οι ιάπωνες µε τη λέξη ΚΑΙΖΕΝ αντιλαµβάνονται τη γενετική ιδιότητα της βελτίωσης σε κάθε ενός τη συµπεριφορά, είτε πρόκειται για άνθρωπο, κοινωνική οµάδα, ή και αντικείµενο. Η καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας στηρίζεται στη διάδοση και ενστερνισµό ορισµένων βασικών αξιών. Οι αξίες αυτές είναι : 1. Η Συνεχής Βελτίωση 2. To Οµαδικό πνεύµα 3. Το Όραµα 4. Η Συµµετοχή και έσµευση στα πλαίσια της οµάδας Η Συνεχής Βελτίωση

2 Στη δεκαετία του 50, ο Masaaki Imai, συγγραφέας του βιβλίου KAIZEN the key to Japan's Competitive Success, εργαζόταν στο Κέντρο Ιαπωνικής Παραγωγικότητας στη Washington D.C. H δουλειά του ήταν να συνοδεύει Ιάπωνες επιχειρηµατίες που επισκέπτονταν Αµερικανικές Επιχειρήσεις για να µελετήσουν το "µυστικό της Αµερικανικής βιοµηχανικής παραγωγικότητας". Σε µία από τις καθιερωµένες επισκέψεις σε βιοµηχανία αυτοκινήτων συµµετείχε και ο Toshiro Yamada, οµότιµος καθηγητής του πανεπιστηµίου του Kyoto. Στα 1980, τα µέλη εκείνης της οµάδας εόρτασαν µε µία συνεστίαση εκείνη την επίσκεψη. Ο Yamada, που λίγο καιρό πριν είχε επισκεφθεί ξανά τα ίδια εργοστάσια στο River Rouge, του Dearborn στο Michigan, τους είπε ότι τα εργοστάσια ήταν ακριβώς τα ίδια όπως πριν 25 χρόνια. Μίλησε ακόµη για µια πρόσφατη επίσκεψή του σε εργοστάσια κατασκευής πλακιδίων στην Ευρώπη, όπου τον εντυπωσίασαν οι "αρχαϊκές" εγκαταστάσεις. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980, οι βασικές διαφορές µεταξύ των δυτικών και των Ιαπώνων, στο θέµα της διαχείρισης των επιχειρήσεων βρίσκονταν στις λέξεις " συντηρητισµός" και "βελτίωση". Οι δυτικοί για πάρα πολλά χρόνια έµειναν προσκολληµένοι στο παράδειγµα αρνούµενοι να υιοθετήσουν ακόµη και τις πλέον φθηνές νεωτεριστικές ιδέες, όπως στην περίπτωση της ελβετικής ωρολογοποιίας OMEGA. Εκείνο όµως που δηµιούργησε το λεγόµενο Ιαπωνικό Θαύµα, ήταν η εισαγωγή του ΚΑΙΖΕΝ στη διαχείριση των επιχειρήσεων. ΚΑΪ σηµαίνει αλλαγή και ΖΕΝ είναι το καλό. ΚΑΙΖΕΝ είναι λοιπόν η αλλαγή προς το καλό, ενώ ΚΑΙΚU η αλλαγή προς το χειρότερο. Η αλλαγή είναι µαγική λέξη. Περικλείει στην έννοιά της τόση δύναµη, όση δύναµη έχει το νέο µπροστά στο παλιό και δεφθαρµένο, όση δύναµη έχει ελπίδα µπροστά στην απόγνωση ή το λιγότερο µπροστά στην αδιαφορία που θανατώνει την εξέλιξη. Η "αλλαγή" 'όµως χωρίς των προσδιορισµό της κίνησης προς τα εµπρός ή προς τα πίσω, µπορεί να είναι απατηλή έννοια και να ξεγελά. Το ΚΑΙΖΕΝ για την ολική ποιότητα σηµαίνει συνεχής - αδιάλειπτη βελτίωση. Το ΚΑΙΖΕΝ ακούγεται παντού στην Ιαπωνία. Τα ραδιόφωνα, οι εφηµερίδες, οι τηλεοράσεις, οι κυβερνητικοί παράγοντες και οι εργάτες που δηµιουργούν το Ιαπωνικό Θαύµα µιλούν συνεχώς για το ΚΑΙΖΕΝ. Αλλά το βασικό είναι ότι το ΚΑΙΖΕΝ δεν είναι λέξη της µόδας, αλλά νοοτροπία για τους Ιάπωνες. Αντίθετα στη δύση που επίσης επιζητεί µετά µανίας την αλλαγή και προφανώς εκείνη που σηµαίνει βελτίωση και πρόοδο, φαίνεται ότι ο συντηρητισµός ή όπως στην Ελλάδα συνήθως λέµε "το βόλεµα" που επικρατεί τελικά. Τα συστατικά στοιχεία µιας επιχείρησης είναι ο εξοπλισµός, το λογισµικό, και το ανθρώπινο δυναµικό (hardware, software και το hardware). Η συνεχής βελτίωση αφορά και τα τρία. Επιβάλλεται όµως από το ανθρώπινο δυναµικό τόσο στο επίπεδο της διοίκησης όσο και σε εκείνο των εργαζοµένων. Η φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης αποτελεί βίωµα ή τρόπο ζωής σε ατοµικό, οικογενειακό, κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο. Είναι έµφυτη στα γενετικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, αλλά παράλληλα καλλιεργείται µέχρι ένα σηµείο στον αθλητισµό και λιγότερο στο σχολείο. Η καλλιέργεια της φιλοσοφίας της συνεχούς βελτίωσης πρέπει να είναι αντικείµενο όχι µόνο της εκπαίδευσης, αλλά και της δια βίου εκπαίδευσης. Μέσω της εκπαίδευσης διαχέεται η αντίληψη και γίνεται ανάγκη ατοµική και κοινωνική. Η συνεχής βελτίωση έχει τελολογικό χαρακτήρα αλλά συγχρόνως είναι και αυτοπροσδιοριζόµενη έννοια. Έχει τελολογικό χαρακτήρα γιατί αποβλέπει στην επίτευξη τελικού αποτελέσµατος και είναι αυτοπροσδιοριζόµενη έννοια γιατί το τελικό αποτέλεσµα εξελίσσεται µε δυναµικό τρόπο και σε συνάρτηση της επιτυγχανόµενης βελτίωσης. Η κοινωνική οµάδα που έχει την αντίληψη της συνεχούς βελτίωσης, έχει οραµατισµούς. Το όραµα προδιαγράφει την πορεία και εξηγεί τον τελολογικό χαρακτήρα της. Η υιοθέτηση των οραµάτων είναι συνεχής. ηµιουργείται έτσι µια χρονική ακολουθία στόχων που αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της συνεχούς βελτίωσης. Τα µέλη της οµάδας συµµετέχουν και δεσµεύονται για τη συνεχή βελτίωση. Η αντίληψη της σηµασίας της συµµετοχής δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Καλλιεργείται όµως έµµεσα µε δύο τρόπους. Πρώτα µε την ενθάρρυνση της δηµιουργικότητας που είναι κύριο ανθρώπινο χαρακτηριστικό.

3 Παράλληλα µε την αποδοχή από την οµάδα, των νεωτεριστικών ιδεών που συµβάλουν στην συνεχή βελτίωση. Η συνεχής βελτίωση είναι σταθερή επιδίωξη αλλά δεν έχει κατ' ανάγκη ως επακόλουθο µια σταθερά ανοδική πορεία των δεικτών της επιχείρησης. Σύµφωνα µε σειρά µελετών αξιολόγησης προγραµµάτων ολικής ποιότητας, στην Ιαπωνία εφαρµόζεται ένα επαναλαµβανόµενο µοντέλο όπου τεχνικές συνεχούς βελτίωσης (ΚΑΙΖΕΝ) ακολουθούνται από διαστήµατα σταθερότητας. Στη δύση το µοντέλο περιγράφεται µε επαναλαµβανόµενες θεαµατικές βελτιώσεις που όµως ακολουθούνται από διαστήµατα οπισθοδρόµησης λόγω έλλειψης πειθαρχίας. Μετά από µακροχρόνιες παρατηρήσεις διαπιστώνεται ότι τα δύο µοντέλα παρουσιάζουν µεγάλη διαφορά στο τελικό αποτέλεσµα προς όφελος του Ιαπωνικού µοντέλου. Φυσικά παρατηρεί κανείς αβίαστα ότι εδώ δεν έχουµε τίποτε καινούργιο. Ήδη ο Αίσωπος περιέγραψε τα δύο µοντέλα µε το µύθο του λαγού και της χελώνας. Άλλωστε η Ολική Ποιότητα, για την οποία έχει δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι πρόκειται περί µίας νέας ιδιαίτερα πολύπλοκης επιστήµης, δεν είναι τίποτε περισσότερο από απλές ιδέες που όλοι µας έχουµε ή διαισθανόµαστε. Η αντίληψη της Ολικής Ποιότητας είναι το ζητούµενο. Γιατί από την γνώση µέχρι την εφαρµογή είναι πολύς ο δρόµος. Στο δρόµο αυτό προηγούνται σήµερα οι Ιάπωνες. Η οµάδα Οι συµµετέχοντες σε µία οµάδα, συνήθως δεν έχουν σαφή αντίληψη των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων της οµάδας τους. Η έννοια της οµάδας είναι πρωταρχική και στηρίζεται στη διαισθητική µας αντίληψη για αυτή. Παρόλα αυτά θα ήταν ίσως χρήσιµο να περιγράψουµε την επιθυµητή εικόνα της οµάδας στελεχών ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης, στην οποία καλλιεργείται η φιλοσοφία της Ολικής Ποιότητας. Μια κοινωνική οµάδα χαρακτηρίζεται από την κοινή αντίληψη των µελών της για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Συνδετικός ιστός της οµάδας είναι η επίτευξη των κοινών στόχων. Τα άτοµα που συγκροτούν την οµάδα συνεργάζονται και συνεισφέρουν µε όλες τους τις δυνάµεις στην ενιαία αυτή προσπάθεια Το πνεύµα συνεργασίας, που συχνά αποκαλείται και οµαδικό πνεύµα, είναι η ατοµική αντίληψη των µελών της οµάδας για τη σηµασία της προσφοράς του ατόµου στο σύνολο. Στο γνωστό αγώνισµα της διελκυστίνδας είναι ιδιαίτερα πρόδηλη η σηµασία της υπέρτατης ατοµικής προσφοράς για να υπερισχύσει η οµάδα επί της αντιπάλου. Οι αγωνιζόµενοι σε αυτό το αγώνισµα ποτέ δεν επιρρίπτουν ευθύνες στα λοιπά µέλη της οµάδας. Όταν η οµάδα ηττάται θεωρούν εαυτούς υπαιτίους. Σε άλλα αθλητικά οµαδικά αγωνίσµατα, παρατηρεί κανείς την αντίληψη αυτή να χαλαρώνει. Πολύ χαλαρότερο απαντάται το πνεύµα συνεργασίας στους χώρους εργασίας και σχεδόν ανύπαρκτο είναι σε εκείνους του δηµόσιου τοµέα. Στις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες περισσότερο ή λιγότερο το πνεύµα συνεργασίας είναι δυνατό να αναπτυχθεί. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη των κοινών στόχων των στελεχών της βιβλιοθήκης. Σηµαντικό επίσης είναι να οριστούν οι αντίπαλοι σε αυτή την προσπάθεια. Και για µεν τους στόχους θα αναφερθούµε εκτενέστερα παρακάτω αλλά ως αντιπάλους, θα µπορούσαµε να δεχτούµε το χρόνο, όταν σηµειώνεται υστέρηση στην ανάπτυξη της βιβλιοθήκης ως προς το χρονοδιάγραµµά της. Αντίπαλος επίσης µπορεί να θεωρηθεί η οργανωµένη βιβλιοθήκη ενός άλλου πανεπιστηµίου. Σήµερα µάλιστα, όπου η εικόνα οργάνωσης της βιβλιοθήκης είναι προσπελάσιµη µέσω δικτύων και οι χρήστες επισκέπτονται χωρίς κόπο τις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες στον κυβερνοχώρο, ο ανταγωνισµός των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών φαίνεται να αναπτύσσεται. Η κατανόηση της αναγκαιότητας ύπαρξης στόχων και η υιοθέτηση κατάλληλων κατά περίπτωση µεθόδων για την δηµιουργία του οµαδικού πνεύµατος στη βιβλιοθήκη, είναι το πρώτο στάδιο βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας των διοικήσεων. Η διαδικασίες που ακολουθούν οι διοικήσεις των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών ώστε να διαχυθεί το οµαδικό πνεύµα στα στελέχη τους

4 διαφέρουν. Ανάλογα µε τις τοπογραφικές ιδιαιτερότητες και τις ιδιοµορφίες του στελεχιακού δυναµικού, οι υπεύθυνοι της βιβλιοθήκης οργανώνουν, µεθοδεύουν και υλοποιούν βραχυπρόθεσµα προγράµµατα για τη δηµιουργία της οµαδικής συνείδησης. Το Όραµα Ο επισκέπτης της Ακρόπολης των Αθηνών, νοιώθει δέος καθώς σκέφτεται το τεράστιο έργο που δηµιούργησε µια µικρή οµάδα ανθρώπων µε ελάχιστα τεχνικά µέσα, αν συγκρίνουµε µε τα σηµερινά µεγέθη των αναπτυγµένων κρατών. Γιατί όµως εκείνοι οι κάτοικοι της Αθήνας δηµιούργησαν, αλλά και διατήρησαν το µοναδικό πολιτισµό που αποτελεί το πρότυπο του πανανθρώπινου σύγχρονου πολιτισµού; Στο υπόβαθρο της ανάπτυξης του Αθηναϊκού πολιτισµού βρίσκεται το πολίτευµα της Αθήνας. Η δηµοκρατία έδωσε στους Αθηναίους το µοναδικό την εποχή εκείνη προνόµιο της ελεύθερης σκέψης και τη διάθεση της δέσµευσης και της προσφοράς προς µία κοινωνική οµάδα που σέβεται τους πολίτες της. Η γνώµη των Αθηναίων ήταν σεβαστή και ακουγόταν. Σε πολλές περιπτώσεις ιδέες των πολιτών χάραζαν την πορεία του κράτους. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι πολίτες αυτοβούλως δεσµεύονταν για τη συνεχή βελτίωση. Με συµµετοχικές διαδικασίες που εξασφαλίζει το δηµοκρατικό πολίτευµα, ο Αθηναϊκός λαός κινήθηκε προς ένα και µοναδικό όραµα. Να αποτελέσει η Αθήνα την πρώτη δύναµη όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο στον κόσµο. Ταξιδεύοντας µε τα πλοία τους, γνώριζαν τα µεγάλα έργα που άλλες ελληνικές πολιτείες ή και άλλοι λαοί είχαν δηµιουργήσει. Το όραµα της Αθήνας επέβαλε ακόµα µεγαλύτερα έργα. Το όραµα είναι µία από τις λέξεις-κλειδιά στην καλλιέργεια της ολικής ποιότητας. Η οµάδα που δεν έχει όραµα, στερείται στόχων και παραπαίει σε µια ατέρµονα προσπάθεια χωρίς αποτέλεσµα. Αλλά, όπως φαίνεται και στην περίπτωση του χρυσού αιώνα της Αθήνας, το όραµα της οµάδος συλλαµβάνεται από τα µέλη της και σε καµιά περίπτωση δεν επιβάλλεται από τη διοίκηση. Έργο της διοίκησης είναι να βοηθήσει µε κάθε τρόπο την οµάδα να συλλάβει το όραµα και να συντηρήσει το ενδιαφέρον για το όραµα αυτό. Και στην περίπτωση της Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης, η επιλογή του οράµατος δεν είναι µονοσήµαντη. Αν υποθέσουµε ότι το όραµα που επιλέγεται είναι η δηµιουργία µιας µονάδας διαχείρισης πληροφορίας, που είναι άριστα οργανωµένη και η ταχύτητα προσπέλασης σε κάθε είδους παρεχόµενη πληροφορία τείνει να εκµηδενιστεί, θα ήταν λάθος να εκφραστεί αυτό το όραµα ως στόχος. Θα ήταν δηλαδή λάθος αν οριζόταν από τη διοίκηση ότι το ζητούµενο από τα στελέχη της βιβλιοθήκης είναι η τελική δηµιουργία µιας µονάδος διαχείρισης πληροφορίας µε τα χαρακτηριστικά που περιγράφτηκαν. Η προτεινόµενη διαδικασία προβάλλει εµµέσως πλην σαφώς σειρά από σχετικά παραδείγµατα - όχι κατ' ανάγκη βιβλιοθηκών - που πληρούν µέρος των ζητουµένων χαρακτηριστικών. Στη συνέχεια επιδιώκεται η πρόταση από την πλευρά των στελεχών του οράµατος στην πλήρη του µορφή. Έτσι το όραµα που συνελήφθη από τα ίδια τα στελέχη γίνεται προσωπική τους υπόθεση και τους απασχολεί συνεχώς. Τα προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά τη φάση υλοποίησης του οράµατος δεν εκλαµβάνονται ως προβλήµατα της διοίκησης, αλλά ως προσωπικά προβλήµατα των στελεχών που εµποδίζουν την πορεία προς την υλοποίηση του οράµατός τους. Σε µια τέτοια διαδικασία, ο ρόλος της διοίκησης είναι ρόλος συντονιστή και όχι ρόλος καθοδηγητή. Η διοίκηση που λειτουργεί µε τέτοιο τρόπο επιτυγχάνει πολλαπλάσια αποτελέσµατα από εκείνη τη διοίκηση που επιβάλλει µε βίαιο τρόπο την άποψή της. Ο λόγος είναι απλός. Η διοίκηση - συντονιστής έχει συνεργάτες δηµιουργικούς ανθρώπους που χρησιµοποιούν τη φαντασία και την εµπειρία τους για να δηµιουργήσουν το δικό τους έργο. Η διοίκηση - καθοδηγητής στερεί από τους συνεργάτες της την ευχαρίστηση να δηµιουργήσουν τη δική τους βιβλιοθήκη που θα είναι η καλλίτερη από όλες.

5 Συµµετοχή και έσµευση Ένας άνδρας και µια γυναίκα αποφασίζουν να ζήσουν µαζί. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει συµµετοχή και δέσµευση. Ένας νέος αθλητής εντάσσεται σε µία αθλητική οµάδα. Αυτό σηµαίνει ότι θέλει να συµµετέχει στην κοινή προσπάθεια και αναλαµβάνει δέσµευση για αυτό. Ένας βιβλιοθηκονόµος ζητά να συνεργαστεί µε µια βιβλιοθήκη. Με τον τρόπο αυτό δηλώνει την πρόθεσή του να συµµετάσχει στην κοινή προσπάθεια και την πρόθεσή του να δεσµευτεί για αυτό. Συνήθως, η διαφορά στις έννοιες "ατοµική προσπάθεια" και "συλλογική προσπάθεια" θεωρείται αυτονόητη. Στην πράξη όµως δεν φαίνεται να είναι έτσι. Όταν σε µία επιχείρηση ή µία ποδοσφαιρική οµάδα την συλλογική προσπάθεια αντικαθιστά η ατοµική, οι οντότητες αυτές παύουν να υπάρχουν διότι ακριβώς στηρίζονται στη συλλογική προσπάθεια. Η Συµµετοχή είναι διάθεση που στη συνέχεια πραγµατοποιείται. Είναι προφανές ότι η συµµετοχή δεν επιβάλλεται. Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές ότι η δέσµευση δεν εκµαιεύεται. Πρόκειται για µια απόλυτα ελεύθερη έκφραση προσφοράς που χαρακτηρίζεται από ανιδιοτέλεια. Στην δέσµευση φθάνουν οι άνθρωποι µόνον όταν εµπιστευθούν απόλυτα την οντότητα µε την οποία δεσµεύονται. Η συµµετοχή και η δέσµευση, που τόσο απαραίτητες είναι για την καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας, είναι και ιδιαίτερα εύθραυστες. Η διάθεση των µελών της οµάδας να δεσµευτούν και να συµµετάσχουν στην κοινή προσπάθεια, εύκολα µπορεί να ανασταλεί. Θα λέγαµε µάλιστα ότι χαρακτηρίζεται από µία ασταθή ισορροπία ιδιαίτερα ευαίσθητη σε εξωτερικές διαταράξεις. Η οικειοθελής αποµάκρυνση ενός µέλους της οµάδας, µπορεί να αποτελέσει την αρχή µιας αλυσσωτής αντίδρασης, µε καταστροφικές συνέπειες για τη λειτουργία της οµάδας. Προκειµένου να διατηρηθεί η εµπιστοσύνη των µελών της οµάδας, εφαρµόζονται διάφορες διαδικασίες. Για παράδειγµα, σε µεγάλα εργοστάσια όπου καλλιεργείται η φιλοσοφία της Ολικής Ποιότητας, εφαρµόζονται προγράµµατα ασφάλειας των εργαζοµένων. Στόχος είναι να µη ανοίξει ούτε µια µύτη, να µη υπάρξει ούτε µια αµυχή. Ο περιορισµός των εργατικών ατυχηµάτων διαφηµίζεται δεόντως και ο επισκέπτης παρατηρεί µεγάλες πινακίδες όπου όλοι οι εργαζόµενοι διαβάζουν πόσες συνεχείς ηµέρες παρήλθαν χωρίς ατύχηµα στο εργοστάσιο. Όταν συµβεί ατύχηµα, τονίζεται η σηµασία του και αναλύονται οι ευθύνες της εταιρείας που φροντίζει να καλύψει µε τον καλλίτερο δυνατό τρόπο τις συνέπειες του ατυχήµατος. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία αποκτά την εµπιστοσύνη των εργαζόµενων και το κυριότερο, διατηρεί την εµπιστοσύνη αυτή. Η συµµετοχή και η δέσµευση, είναι απαραίτητες για την επιτυχία των στόχων της οµάδας.. Τα µέλη της οµάδας συµµετέχουν στον προσδιορισµό των στόχων ή συλλαµβάνουν και υποδεικνύουν τέτοιους. Στη συνέχεια, αντιλαµβανόµενοι ότι η πραγµατοποίηση των στόχων είναι δική τους υπόθεση, ενεργούν προς στην κατεύθυνση αυτή. Το Παράδειγµα ως Αναστολέας Το παράδειγµα είναι ακρογωνιαίος λίθος του συντηρητισµού. Με αυτή την έννοια, είναι δυνατό να θεωρηθεί ως ανασταλτικός παράγοντας στις προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της οµάδας. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, τρεις επιστήµονες που εργάζονταν στα εργαστήρια της ελβετικής OMEGA, παρουσίασαν στη διεύθυνση της εταιρείας τα σχέδια για ένα ρολόι χωρίς γρανάζια. Είχαν χρησιµοποιήσει ένα συνδυασµό ηλεκτρονικών διατάξεων και υγρών κρυστάλλων. υστυχώς για την ΟMEGA, οι διοικούντες ήταν προσκολληµένοι στο παράδειγµα των παραδοσιακών ρολογιών χάρις στα οποία είχε γίνει γνωστή η χώρα τους. Έφτασαν δε στο σηµείο να µη φροντίσουν για την κατοχύρωση της µελέτης, που είχε εκπονηθεί µε δαπάνες της εταιρείας τους. Οι τρεις επιστήµονες, καθώς δεν υπήρχε δέσµευση, παρουσίασαν τη δουλειά τους σε ένα συνέδριο ωρολογοποιίας και η ευρεσιτεχνία τους αγοράσθηκε από την Ιαπωνική TIMEX. Τη συνέχεια τη γνωρίζουµε.

6 Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι κατασκευασµένος έτσι ώστε να λειτουργεί µε βάση το παράδειγµα. Η πρότερη γνώση, η εµπειρία και τα πρότυπα, στηρίζονται στο παρελθόν και στις γνώσεις που προέρχονται από εκεί. Τα νευρωνικά δίκτυα του εγκεφάλου επεξεργάζονται πληροφορίες που προέρχονται από τον παρελθόντα χρόνο για να καταλήξουν στη λύση των προβληµάτων του ενεστώτα ή του µέλλοντα χρόνου. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας ενώ αποδεικνύεται τόσο σηµαντικός για την επιβίωση του ανθρώπου, γίνεται συγχρόνως εµπόδιο στην εξέλιξη νέων ιδεών. Οι νεωτεριστικές ιδέες ή η αποδοχή τους, δεν στηρίζονται απόλυτα στην προηγούµενη γνώση και εµπειρία. Η καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας µε τη Συνεχή Βελτίωση ενθαρρύνει τα µέλη των οµάδων στην αποδοχή ή την ανάπτυξη νέων ιδεών. Η Περίπτωση της Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης Το συνολικό µοντέλο µιας επιχείρησης είναι πολυσύνθετο µιας και αποτελείται από πολλά επί µέρους µικρότερα µοντέλα. Η εφαρµογή της Ολικής Ποιότητας στο συνολικό µοντέλο είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Αν όµως τέτοιες µέθοδοι εφαρµοστούν στα επιµέρους µικρότερα µοντέλα τότε θα είναι εφικτή η συνολική αναδιάρθρωση της λειτουργίας της εταιρείας στο µοντέλο της Ολικής Ποιότητας. Με ανάλογο τρόπο η Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη οργανώνεται σε επιµέρους υποσυστήµατα µε σαφώς καθορισµένο αντικείµενο, όπως τµήµα προσκτήσεων, τµήµα διαδανεισµού κ.λ.π. Tόσο στα τµήµατα µεµονωµένα, όσο και στο επίπεδο των συνεργαζοµένων τµηµάτων και υποδιευθύνσεών της, η βιβλιοθήκη εφαρµόζει τις µεθόδους της ολικής ποιότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δηµιουργία της νέας βιβλιοθήκης των ελληνικών πανεπιστηµίων, είναι η ύπαρξη οργανισµών λειτουργίας, όπου τα στελέχη θα έχουν σαφώς καθορισµένες αρµοδιότητες και καθήκοντα. Η εικόνα του παρελθόντος όπου όλοι είχαν όλα τα καθήκοντα αλλά καµία αρµοδιότητα, δεν είναι εκείνη πάνω στην οποία θα καλλιεργηθεί η ολική ποιότητα και η συνεχής βελτίωση. Η συνεχής βελτίωση στις βιβλιοθήκες των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων αφορά στην ανάπτυξη που βασίζεται στην τεχνολογία, στην αύξηση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των χρηστών, στην αύξηση του αριθµού των χρηστών, στην σύνδεσή της µε τους εκδότες, στη διασύνδεσή τους ώστε να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο και σε σειρά άλλων παρεµφερών στόχων. Για την επίτευξή τους απαιτείται σύγχρονο hardware και software. Ο κυριότερος όµως παράγοντας επιτυχίας στην προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης είναι το ανθρώπινο δυναµικό της βιβλιοθήκης. Τα στελέχη των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών επιτελούν κατεξοχήν πνευµατική εργασία και αυτό σηµαίνει ότι η απασχόλησή τους είναι ιδιαίτερα δηµιουργική. Στην πράξη όµως αυτή η δηµιουργικότητα στραγγαλίστηκε κατά το παρελθόν µέσα στη γραφειοκρατική αντίληψη του δηµόσιου τοµέα. Οι φιλότιµες προσπάθειες που κατέβαλαν πολλοί από τους εργαζόµενους στις βιβλιοθήκες των πανεπιστηµίων, ώστε να εκσυγχρονίσουν τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, όχι µόνο δεν υποστηρίχθηκαν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αντιµετωπίστηκαν αρνητικά. Και όταν ακόµα χάρη στις άοκνες προσπάθειες των βιβλιοθηκονόµων σηµειώθηκαν σηµαντικές επιτυχίες, αυτές αντιµετωπίστηκαν µάλλον µε αδιαφορία. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ήταν περισσότερο από φυσικό η δηµιουργικότητα να παραχωρήσει τη θέση της στην αδιαφορία. Νοµίζω ότι η λέξη εκφράζει ακριβώς την κατάσταση στις περισσότερες από τις βιβλιοθήκες των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Η καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας στις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες θα εφαρµοστεί σήµερα µε τη βοήθεια του στελεχιακού τους δυναµικού. Ένα κουρασµένο και απογοητευµένο από την πραγµατικότητα στελεχιακό δυναµικό, θα κληθεί να προβάλει ένα κοινό όραµα που στηρίζεται στη νέα µορφή της τεχνολογικά ισχυρής βιβλιοθήκης, µε τις σύγχρονες υπηρεσίες και τις αναβαθµισµένες λειτουργίες που απαιτούν εξειδικευµένη κατάρτιση. Οι πρώτες ενέργειες που απαιτούνται είναι καθοριστικές για την επιτυχία της προσπάθειας. εν υπάρχουν γενικές συνταγές τις οποίες θα µπορούσε κανείς να προβάλει. Ανάλογα µε τις ιδιοµορφίες της

7 οργανωτικής µορφής της βιβλιοθήκης, αλλά κυρίως ανάλογα µε τις ιδιοµορφίες του προσωπικού, η διοίκησή της θα πρέπει να οργανώσει το πρόγραµµα για την καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας. Σε γενικές γραµµές, θα κινηθεί στο πλαίσιο της δηµιουργίας συνείδησης οµάδας, στην πρόταση και υιοθέτηση από τα στελέχη της βιβλιοθήκης του οράµατος, τον προσδιορισµό των στόχων, την δέσµευση και τη συµµετοχή των στελεχών για την επίτευξη των στόχων. Στο χώρο των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών όπου δεν καλλιεργείται η φιλοσοφία της ολικής ποιότητας, η πλειοψηφία των στελεχών συµµετέχει χαλαρά και διεκπεραιώνει αργά το έργο που τους ανατίθεται. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα στελέχη δεν έχουν πλήρη εικόνα του έργου που η βιβλιοθήκη καλείται να προσφέρει. Η περιορισµένη αντίληψη για το συνολικό έργο της βιβλιοθήκης εµποδίζει την ανάπτυξη αισθήµατος συµµετοχής. Τα στελέχη νοιώθουν ότι είναι τοποθετηµένα στο περιθώριο και χρησιµοποιούνται από τη διοίκηση για την επιτυχία αγνώστων στόχων που δεν γνωρίζουν στην πραγµατικότητα. Έτσι δηµιουργείται ένα κλίµα καχυποψίας που φυσικά δεν συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων. Η εικόνα που προβάλλεται µέσα από την καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας, είναι η συµµετοχική λειτουργία της βιβλιοθήκης, όπου τα στελέχη κάθε τµήµατος συγκεντρώνονται κάθε πρωί και οργανώνουν τις εργασίες της ηµέρας αφού πρώτα ενηµερωθούν για την πορεία δουλειάς των λοιπών τµηµάτων, τις στατιστικές τις προηγούµενης µέρας και τις απόψεις των χρηστών που αφορούν το τµήµα τους ή τα άλλα τµήµατα. Η προετοιµασία των συναντήσεων αυτών είναι έργο των προϊστάµενων τµηµάτων που µε τη σειρά τους συµµετέχουν σε άλλες συναντήσεις της διοικητικής ιεραρχίας. Μέσα από τις σύντοµες αυτές συναντήσεις θα πρέπει να επιτυγχάνονται δύο στόχοι: 1. Η πλήρης ενηµέρωση των στελεχών για κάθε ενέργεια που συντελείται µέσα στη βιβλιοθήκη. 2. Η επίλυση των προβληµάτων που παρουσιάζονται. Η επίλυση των προβληµάτων στηρίζεται σε προτάσεις των στελεχών και όχι σε ενέργειες της διοίκησης. Στις συναντήσεις αυτές πρέπει να αποφεύγεται η κριτική. Σκοπός των συναντήσεων είναι ο εντοπισµός των προβληµάτων και η επίλυσή τους και όχι η απόδοση ευθυνών. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεταιι η διάθεση για δέσµευση στον κοινό στόχο και αυξάνεται το συναίσθηµα ευθύνης των εργαζοµένων, ώστε να µη προκαλείται από τυχόν παραλείψεις τους καθυστέρηση στην επίτευξη των στόχων. Σε τακτά περιοδικά διαστήµατα, το σύνολο των στελεχών της βιβλιοθήκης συγκεντρώνονται για να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά µε την πορεία της κοινής προσπάθειας. Στις συναντήσεις αυτές ενισχύονται οι πρωτοβουλίες, υποστηρίζονται οι νεωτεριστικές ιδέες και αναπροσαρµόζονται τα χρονοδιαγράµµατα για να επιτευχθούν οι βελτιωµένοι στόχοι. Το δυσκολότερο θέµα στην καλλιέργεια της ολικής ποιότητας σε ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες είναι εκείνο της αντιµετώπισης του παραδείγµατος που προέρχεται από το παρελθόν. Τα σηµερινά στελέχη εργάστηκαν στις βιβλιοθήκες του παρελθόντος και τα βιώµατά τους, αναπαράγουν το µοντέλο. Έτσι, αντιλαµβάνονται τη βιβλιοθήκη του 2000 που βρίσκεται στον κυβερνοχώρο, να έχει τη γνωστή µορφή του παρελθόντος µε τη µόνη διαφορά ότι υπάρχουν και οι υπολογιστές που βοηθούν την αναζήτηση, και το διαδανεισµό. Απαιτούνται, προγράµµατα ενηµέρωσης για τις νέες δυνατότητες, τις νέες υπηρεσίες που σχεδιάζονται και τις δοµικές διαφορές µεταξύ των παλαιών και νέων βιβλιοθηκών. Απαιτούνται στη συνέχεια, σειρές από σεµινάρια κατάρτισης που θα επιτρέψουν στα στελέχη να ανταποκριθούν στα νέα δεδοµένα της βιβλιοθήκης στον κυβερνοχώρο. Όλα τα παραπάνω απαιτούν γνώση, ενδιαφέρον, φαντασία και κυρίως συνεχή προσπάθεια ώστε να καλλιεργηθεί στο χώρο της ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης η συνείδηση της ολικής ποιότητας.

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία ενθάρρυνσης, έµπνευσης και βοήθειας στους άλλους για να δουλέψουν µε ενθουσιασµό ως προς κάποιους στόχους.

ιαδικασία ενθάρρυνσης, έµπνευσης και βοήθειας στους άλλους για να δουλέψουν µε ενθουσιασµό ως προς κάποιους στόχους. ΗΓΕΣΙΑ Η φύση της ηγεσίας ιαδικασία ενθάρρυνσης, έµπνευσης και βοήθειας στους άλλους για να δουλέψουν µε ενθουσιασµό ως προς κάποιους στόχους. Βοηθάει την οµάδα να εντοπίσει «που πηγαίνει» και προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ www.romvos.edu.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1) Ο συγγραφέας αναφέρεται στην απαράµιλλη οµορφιά της Ελλάδας, καθώς επίσης και στον κίνδυνο καταστροφής της εξαιτίας του τουρισµού. Επισηµαίνει

Διαβάστε περισσότερα

www.emfasisfoundation.org

www.emfasisfoundation.org www.emfasisfoundation.org Emfasis Foundation 2 Περιεχόμενα Emfasis σελ. 4 Ο σκοπός μας σελ. 4 Κοινωνική Εργασία Δρόμου (Social Street Work) σελ. 5-6 Τι είναι αυτό που μας ορίζει σελ. 6-7 Οι ομάδες μας

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρατική Μεθοδολογία (Λήψης Αποφάσεων)

Δημοκρατική Μεθοδολογία (Λήψης Αποφάσεων) Δημοκρατική Μεθοδολογία (Λήψης Αποφάσεων) Η Δημοκρατική Μεθοδολογία είναι ένας μηχανισμός λειτουργίας πολυπληθών ομάδων βάσει δημοκρατικών διαδικασιών. Οι προτεινόμενες τεχνικές εκπορεύονται από συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για το µέλλον. Σαρασλανίδης Πλούταρχος Αναπληρωτής καθηγητής προπονητικής κλασικού αθλητισµού

Προτάσεις για το µέλλον. Σαρασλανίδης Πλούταρχος Αναπληρωτής καθηγητής προπονητικής κλασικού αθλητισµού Πορεία εµφάνισης Ελλήνων αθλητών σε Πανευρωπαϊκούς αγώνες και συγκριτική πορεία µεσοπρόθεσµης αθλητικής ανάπτυξης µεταξύ της Ελλάδος και οµοειδών ευρωπαϊκών χωρών Προτάσεις για το µέλλον Σαρασλανίδης Πλούταρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης 1 ηµ. Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ02 Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης Αριστοτέλης Ενότητα 15η 1. Μετάφραση Γι αυτόν που ασχολείται µε το σύστηµα διακυβέρνησης, πιο ειδικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ 7,11,14,18 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2011

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ 7,11,14,18 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΊΑΣ ΓΡΑΦΕΊΟΥ ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗΣ ΙΟΝΊΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΥ 7,11,14,18 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2011 Λειτουργία της Μνήμης και Τεχνικές Μάθησης και Συγκέντρωσης Τρόποι Αποδοτικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση του προσωπικού ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών για τη βελτίωση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης

Εκπαίδευση του προσωπικού ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών για τη βελτίωση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης Εκπαίδευση του προσωπικού ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών για τη βελτίωση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης Φωτεινή Σταύρου Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ;

ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ; ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΤΟ 3 επιχειρηµατικές διαλέξεις ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ; 1984, 1991, 2006 Wilson Learning Worldwide Inc. WLW 46663 Challenge 1 O Ηγέτης-Manager: Επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση µε αίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα κατανοηθεί η έννοια του οργανισµού Θα κατανοηθεί η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κύρια έννοια: Φιλία ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ «Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής των φίλων µας;» ευτερεύουσες έννοιες: Κριτήρια επιλογής Ζητούµενο: Το θέµα Φιλία αποκαλείται το κοινωνικό συναίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο;

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Συνήθως ο όρος φίλτρο υποδηλώνει µια διαδικασία αποµάκρυνσης µη επιθυµητών στοιχείων Απότολατινικόόροfelt : το υλικό για το φιλτράρισµα υγρών Στη εποχή των ραδιολυχνίων:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Νίκος Καριανάκης Τομέας Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, ΣΕΒ 27/03/15 Γιατί η επιχειρηματικότητα; Η δημιουργία επιχειρήσεων σημαίνει δημιουργία πλούτου, εισοδήματος,

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Βιογραφικά στοιχεία Σπουδές στο Χηµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές, ιδακτορικό ίπλωµα (Ph D)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!!

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!! ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!! Μάτα Χαροκόπου Ανδρέας Καλλιβωκάς ΤΟ ΟΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ Οι συνεργασίες αποτελούν την πεμπτουσία της ανάπτυξης, του διαχρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, Κύριε Πρόεδρε του ΙΤΕ, Κύριοι Πρυτάνεις, Κύριοι Συνάδελφοι, Επίσημοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, Κύριε Πρόεδρε του ΙΤΕ, Κύριοι Πρυτάνεις, Κύριοι Συνάδελφοι, Επίσημοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, Κύριε Πρόεδρε του ΙΤΕ, Κύριοι Πρυτάνεις, Κύριοι Συνάδελφοι, Επίσημοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι, Θερμώς ευχαριστώ το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για την

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Το πρόβλημα της επιλογής των μέσων διαφήμισης (??) το αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι διαφημιστικές εταιρείες στην προσπάθειά τους ν' αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

modus & Amplio ˇ building smiles consulting "Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες."

modus & Amplio ˇ building smiles consulting Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες. Θάσου 4. Βάρκιζα 166 72. Αττική Τηλ: + 30 210 8976 196 Φαξ: +30 210 8976 198 info@modus-amplio.com www.modus-amplio.com Healthcare solutions "Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες." Επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση.

Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση. Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση. Ιωάννης Αντ. Παναγιωτόπουλος Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης Κυρίες και κύριοι, Το 1970, ο μέσος όρος των αναλφάβητων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ Επαγγελματικές Δεξιότητες Οι επαγγελματικές δεξιότητες προσδιορίζουν τον υποψήφιο επαγγελματία και αναφέρονται σε μεταβιβάσιμες συμπεριφορές οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο Παύλος Ιωσηφίδης Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα