T.Q.C. Καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας ως µοχλού ανάπτυξης των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "T.Q.C. Καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας ως µοχλού ανάπτυξης των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών"

Transcript

1 T.Q.C. Καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας ως µοχλού ανάπτυξης των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Του. Α. Γεωργίου Αναπληρωτή Καθηγητή του.π.θ. Λέγεται ότι η µεταβιοµηχανική εποχή παραχωρεί τη θέση της στην εποχή της πληροφορίας. Η παγκόσµια οικονοµία έχει προσανατολισθεί και στηρίζεται ήδη στη διαχείριση και εκµετάλλευση ενός όγκου πληροφορίας που το µέγεθός του δεν είναι πλέον δυνατό να εκτιµηθεί. Οι προοπτικές ανάπτυξης στηρίζονται αοκλειστικά στη διαχείριση της πληροφορίας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο ρόλος των πανεπιστηµίων, που παράγουν και διαχέουν την επιστηµονική πληροφορία, γίνεται σηµαντικότατος. Οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες καλούνται να διαδραµατίσουν ένα εξαιρετικής σηµασίας ρόλο στο νέο οικονοµικοκοινωνικό γίγνεσθαι. Το ρόλο αυτό επεσήµανε η ευρωπαϊκή επιτροπή και µέσω της ΧΙΙΙ διεύθυνσης εξασφάλισε τις διαδικασίες για τον εκσυγχρονισµό των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών, σε δεύτερη δε φάση, τη διασύνδεση σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό δίκτυο οργάνωσης και παροχής πληροφοριών και εκπαίδευσης. Οι Βιβλιοθήκες των πανεπιστηµίων καλούνται να αντιληφθούν τη σηµασία που θα διαδραµατίσουν και να επιδοθούν σε µία άνευ προηγουµένου προσπάθεια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας που στρέφει τα βλέµµατά της σε αυτές. Οι βιβλιοθηκάριοι και οι βιβλιοθηκονόµοι καλούνται να πρωτοστατήσουν στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού της βιβλιοθήκης, και να την οργανώσουν εφ' ενός µεν στηριζόµενοι στην εµπειρία τους αφ' ετέρου δε εκµεταλλευόµενοι την νέα τεχνολογία. Το εγχείρηµα αυτό θα επιτύχει όταν υπάρξει το ισχυρό ενδιαφέρον, η αγάπη και η φλόγα για το έργο του εκσυγχρονισµού της βιβλιοθήκης και της συνεχούς βελτίωσής της. Είναι συνεπώς απαραίτητο να καλλιεργηθεί η αντίληψη της ολικής ποιότητας. Η λέξη "ποιότητα" έχει αποδοθεί µε πολλές και διαφορετικές έννοιες, και ποτέ δεν υπήρξε συµφωνία για το τι ακριβώς σηµαίνει ποιότητα. Κατά µία ευρέως αποδεκτή έννοια, ποιότητα είναι οτιδήποτε µπορεί να βελτιωθεί. Όροι όπως : Ποιοτικός έλεγχος (quality control - QC), Στατιστικός Ποιοτικός Έλεγχος (Statistical Quality Control - SQC), κύκλοι ποιοτικού ελέγχου (QC circles) και Ολική Ποιότητα ( Total Quality - TQ) αποτέλεσαν τον πυρήνα πάνω στον οποίο αναπτύχθηκε η οικονοµία κυρίως στις χώρες του δυτικού κόσµου καθώς χρησιµοποιήθηκαν στο management των επιχειρήσεων. Στις χώρες τις ανατολής το management αναπτύχθηκε στηριζόµενο αποκλειστικά στη συνεχή βελτίωση, µια έννοια προωθηµένη, που περιέχει όλη τις ιδέες του TQC και ότι προηγήθηκε αυτού στη δύση. Για να αντιληφθούµε καλλίτερα τη διαφορά µεταξύ δυτικής και ανατολικής σκέψης, αρκεί να σηµειώσουµε ότι µε τον όρο βελτίωση (improvement) οι δυτικοί αντιλαµβανόµαστε την βελτίωση στον εξοπλισµό ή στο παραγόµενο προϊόν, ενώ οι ιάπωνες µε τη λέξη ΚΑΙΖΕΝ αντιλαµβάνονται τη γενετική ιδιότητα της βελτίωσης σε κάθε ενός τη συµπεριφορά, είτε πρόκειται για άνθρωπο, κοινωνική οµάδα, ή και αντικείµενο. Η καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας στηρίζεται στη διάδοση και ενστερνισµό ορισµένων βασικών αξιών. Οι αξίες αυτές είναι : 1. Η Συνεχής Βελτίωση 2. To Οµαδικό πνεύµα 3. Το Όραµα 4. Η Συµµετοχή και έσµευση στα πλαίσια της οµάδας Η Συνεχής Βελτίωση

2 Στη δεκαετία του 50, ο Masaaki Imai, συγγραφέας του βιβλίου KAIZEN the key to Japan's Competitive Success, εργαζόταν στο Κέντρο Ιαπωνικής Παραγωγικότητας στη Washington D.C. H δουλειά του ήταν να συνοδεύει Ιάπωνες επιχειρηµατίες που επισκέπτονταν Αµερικανικές Επιχειρήσεις για να µελετήσουν το "µυστικό της Αµερικανικής βιοµηχανικής παραγωγικότητας". Σε µία από τις καθιερωµένες επισκέψεις σε βιοµηχανία αυτοκινήτων συµµετείχε και ο Toshiro Yamada, οµότιµος καθηγητής του πανεπιστηµίου του Kyoto. Στα 1980, τα µέλη εκείνης της οµάδας εόρτασαν µε µία συνεστίαση εκείνη την επίσκεψη. Ο Yamada, που λίγο καιρό πριν είχε επισκεφθεί ξανά τα ίδια εργοστάσια στο River Rouge, του Dearborn στο Michigan, τους είπε ότι τα εργοστάσια ήταν ακριβώς τα ίδια όπως πριν 25 χρόνια. Μίλησε ακόµη για µια πρόσφατη επίσκεψή του σε εργοστάσια κατασκευής πλακιδίων στην Ευρώπη, όπου τον εντυπωσίασαν οι "αρχαϊκές" εγκαταστάσεις. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980, οι βασικές διαφορές µεταξύ των δυτικών και των Ιαπώνων, στο θέµα της διαχείρισης των επιχειρήσεων βρίσκονταν στις λέξεις " συντηρητισµός" και "βελτίωση". Οι δυτικοί για πάρα πολλά χρόνια έµειναν προσκολληµένοι στο παράδειγµα αρνούµενοι να υιοθετήσουν ακόµη και τις πλέον φθηνές νεωτεριστικές ιδέες, όπως στην περίπτωση της ελβετικής ωρολογοποιίας OMEGA. Εκείνο όµως που δηµιούργησε το λεγόµενο Ιαπωνικό Θαύµα, ήταν η εισαγωγή του ΚΑΙΖΕΝ στη διαχείριση των επιχειρήσεων. ΚΑΪ σηµαίνει αλλαγή και ΖΕΝ είναι το καλό. ΚΑΙΖΕΝ είναι λοιπόν η αλλαγή προς το καλό, ενώ ΚΑΙΚU η αλλαγή προς το χειρότερο. Η αλλαγή είναι µαγική λέξη. Περικλείει στην έννοιά της τόση δύναµη, όση δύναµη έχει το νέο µπροστά στο παλιό και δεφθαρµένο, όση δύναµη έχει ελπίδα µπροστά στην απόγνωση ή το λιγότερο µπροστά στην αδιαφορία που θανατώνει την εξέλιξη. Η "αλλαγή" 'όµως χωρίς των προσδιορισµό της κίνησης προς τα εµπρός ή προς τα πίσω, µπορεί να είναι απατηλή έννοια και να ξεγελά. Το ΚΑΙΖΕΝ για την ολική ποιότητα σηµαίνει συνεχής - αδιάλειπτη βελτίωση. Το ΚΑΙΖΕΝ ακούγεται παντού στην Ιαπωνία. Τα ραδιόφωνα, οι εφηµερίδες, οι τηλεοράσεις, οι κυβερνητικοί παράγοντες και οι εργάτες που δηµιουργούν το Ιαπωνικό Θαύµα µιλούν συνεχώς για το ΚΑΙΖΕΝ. Αλλά το βασικό είναι ότι το ΚΑΙΖΕΝ δεν είναι λέξη της µόδας, αλλά νοοτροπία για τους Ιάπωνες. Αντίθετα στη δύση που επίσης επιζητεί µετά µανίας την αλλαγή και προφανώς εκείνη που σηµαίνει βελτίωση και πρόοδο, φαίνεται ότι ο συντηρητισµός ή όπως στην Ελλάδα συνήθως λέµε "το βόλεµα" που επικρατεί τελικά. Τα συστατικά στοιχεία µιας επιχείρησης είναι ο εξοπλισµός, το λογισµικό, και το ανθρώπινο δυναµικό (hardware, software και το hardware). Η συνεχής βελτίωση αφορά και τα τρία. Επιβάλλεται όµως από το ανθρώπινο δυναµικό τόσο στο επίπεδο της διοίκησης όσο και σε εκείνο των εργαζοµένων. Η φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης αποτελεί βίωµα ή τρόπο ζωής σε ατοµικό, οικογενειακό, κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο. Είναι έµφυτη στα γενετικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, αλλά παράλληλα καλλιεργείται µέχρι ένα σηµείο στον αθλητισµό και λιγότερο στο σχολείο. Η καλλιέργεια της φιλοσοφίας της συνεχούς βελτίωσης πρέπει να είναι αντικείµενο όχι µόνο της εκπαίδευσης, αλλά και της δια βίου εκπαίδευσης. Μέσω της εκπαίδευσης διαχέεται η αντίληψη και γίνεται ανάγκη ατοµική και κοινωνική. Η συνεχής βελτίωση έχει τελολογικό χαρακτήρα αλλά συγχρόνως είναι και αυτοπροσδιοριζόµενη έννοια. Έχει τελολογικό χαρακτήρα γιατί αποβλέπει στην επίτευξη τελικού αποτελέσµατος και είναι αυτοπροσδιοριζόµενη έννοια γιατί το τελικό αποτέλεσµα εξελίσσεται µε δυναµικό τρόπο και σε συνάρτηση της επιτυγχανόµενης βελτίωσης. Η κοινωνική οµάδα που έχει την αντίληψη της συνεχούς βελτίωσης, έχει οραµατισµούς. Το όραµα προδιαγράφει την πορεία και εξηγεί τον τελολογικό χαρακτήρα της. Η υιοθέτηση των οραµάτων είναι συνεχής. ηµιουργείται έτσι µια χρονική ακολουθία στόχων που αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της συνεχούς βελτίωσης. Τα µέλη της οµάδας συµµετέχουν και δεσµεύονται για τη συνεχή βελτίωση. Η αντίληψη της σηµασίας της συµµετοχής δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Καλλιεργείται όµως έµµεσα µε δύο τρόπους. Πρώτα µε την ενθάρρυνση της δηµιουργικότητας που είναι κύριο ανθρώπινο χαρακτηριστικό.

3 Παράλληλα µε την αποδοχή από την οµάδα, των νεωτεριστικών ιδεών που συµβάλουν στην συνεχή βελτίωση. Η συνεχής βελτίωση είναι σταθερή επιδίωξη αλλά δεν έχει κατ' ανάγκη ως επακόλουθο µια σταθερά ανοδική πορεία των δεικτών της επιχείρησης. Σύµφωνα µε σειρά µελετών αξιολόγησης προγραµµάτων ολικής ποιότητας, στην Ιαπωνία εφαρµόζεται ένα επαναλαµβανόµενο µοντέλο όπου τεχνικές συνεχούς βελτίωσης (ΚΑΙΖΕΝ) ακολουθούνται από διαστήµατα σταθερότητας. Στη δύση το µοντέλο περιγράφεται µε επαναλαµβανόµενες θεαµατικές βελτιώσεις που όµως ακολουθούνται από διαστήµατα οπισθοδρόµησης λόγω έλλειψης πειθαρχίας. Μετά από µακροχρόνιες παρατηρήσεις διαπιστώνεται ότι τα δύο µοντέλα παρουσιάζουν µεγάλη διαφορά στο τελικό αποτέλεσµα προς όφελος του Ιαπωνικού µοντέλου. Φυσικά παρατηρεί κανείς αβίαστα ότι εδώ δεν έχουµε τίποτε καινούργιο. Ήδη ο Αίσωπος περιέγραψε τα δύο µοντέλα µε το µύθο του λαγού και της χελώνας. Άλλωστε η Ολική Ποιότητα, για την οποία έχει δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι πρόκειται περί µίας νέας ιδιαίτερα πολύπλοκης επιστήµης, δεν είναι τίποτε περισσότερο από απλές ιδέες που όλοι µας έχουµε ή διαισθανόµαστε. Η αντίληψη της Ολικής Ποιότητας είναι το ζητούµενο. Γιατί από την γνώση µέχρι την εφαρµογή είναι πολύς ο δρόµος. Στο δρόµο αυτό προηγούνται σήµερα οι Ιάπωνες. Η οµάδα Οι συµµετέχοντες σε µία οµάδα, συνήθως δεν έχουν σαφή αντίληψη των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων της οµάδας τους. Η έννοια της οµάδας είναι πρωταρχική και στηρίζεται στη διαισθητική µας αντίληψη για αυτή. Παρόλα αυτά θα ήταν ίσως χρήσιµο να περιγράψουµε την επιθυµητή εικόνα της οµάδας στελεχών ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης, στην οποία καλλιεργείται η φιλοσοφία της Ολικής Ποιότητας. Μια κοινωνική οµάδα χαρακτηρίζεται από την κοινή αντίληψη των µελών της για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Συνδετικός ιστός της οµάδας είναι η επίτευξη των κοινών στόχων. Τα άτοµα που συγκροτούν την οµάδα συνεργάζονται και συνεισφέρουν µε όλες τους τις δυνάµεις στην ενιαία αυτή προσπάθεια Το πνεύµα συνεργασίας, που συχνά αποκαλείται και οµαδικό πνεύµα, είναι η ατοµική αντίληψη των µελών της οµάδας για τη σηµασία της προσφοράς του ατόµου στο σύνολο. Στο γνωστό αγώνισµα της διελκυστίνδας είναι ιδιαίτερα πρόδηλη η σηµασία της υπέρτατης ατοµικής προσφοράς για να υπερισχύσει η οµάδα επί της αντιπάλου. Οι αγωνιζόµενοι σε αυτό το αγώνισµα ποτέ δεν επιρρίπτουν ευθύνες στα λοιπά µέλη της οµάδας. Όταν η οµάδα ηττάται θεωρούν εαυτούς υπαιτίους. Σε άλλα αθλητικά οµαδικά αγωνίσµατα, παρατηρεί κανείς την αντίληψη αυτή να χαλαρώνει. Πολύ χαλαρότερο απαντάται το πνεύµα συνεργασίας στους χώρους εργασίας και σχεδόν ανύπαρκτο είναι σε εκείνους του δηµόσιου τοµέα. Στις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες περισσότερο ή λιγότερο το πνεύµα συνεργασίας είναι δυνατό να αναπτυχθεί. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη των κοινών στόχων των στελεχών της βιβλιοθήκης. Σηµαντικό επίσης είναι να οριστούν οι αντίπαλοι σε αυτή την προσπάθεια. Και για µεν τους στόχους θα αναφερθούµε εκτενέστερα παρακάτω αλλά ως αντιπάλους, θα µπορούσαµε να δεχτούµε το χρόνο, όταν σηµειώνεται υστέρηση στην ανάπτυξη της βιβλιοθήκης ως προς το χρονοδιάγραµµά της. Αντίπαλος επίσης µπορεί να θεωρηθεί η οργανωµένη βιβλιοθήκη ενός άλλου πανεπιστηµίου. Σήµερα µάλιστα, όπου η εικόνα οργάνωσης της βιβλιοθήκης είναι προσπελάσιµη µέσω δικτύων και οι χρήστες επισκέπτονται χωρίς κόπο τις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες στον κυβερνοχώρο, ο ανταγωνισµός των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών φαίνεται να αναπτύσσεται. Η κατανόηση της αναγκαιότητας ύπαρξης στόχων και η υιοθέτηση κατάλληλων κατά περίπτωση µεθόδων για την δηµιουργία του οµαδικού πνεύµατος στη βιβλιοθήκη, είναι το πρώτο στάδιο βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας των διοικήσεων. Η διαδικασίες που ακολουθούν οι διοικήσεις των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών ώστε να διαχυθεί το οµαδικό πνεύµα στα στελέχη τους

4 διαφέρουν. Ανάλογα µε τις τοπογραφικές ιδιαιτερότητες και τις ιδιοµορφίες του στελεχιακού δυναµικού, οι υπεύθυνοι της βιβλιοθήκης οργανώνουν, µεθοδεύουν και υλοποιούν βραχυπρόθεσµα προγράµµατα για τη δηµιουργία της οµαδικής συνείδησης. Το Όραµα Ο επισκέπτης της Ακρόπολης των Αθηνών, νοιώθει δέος καθώς σκέφτεται το τεράστιο έργο που δηµιούργησε µια µικρή οµάδα ανθρώπων µε ελάχιστα τεχνικά µέσα, αν συγκρίνουµε µε τα σηµερινά µεγέθη των αναπτυγµένων κρατών. Γιατί όµως εκείνοι οι κάτοικοι της Αθήνας δηµιούργησαν, αλλά και διατήρησαν το µοναδικό πολιτισµό που αποτελεί το πρότυπο του πανανθρώπινου σύγχρονου πολιτισµού; Στο υπόβαθρο της ανάπτυξης του Αθηναϊκού πολιτισµού βρίσκεται το πολίτευµα της Αθήνας. Η δηµοκρατία έδωσε στους Αθηναίους το µοναδικό την εποχή εκείνη προνόµιο της ελεύθερης σκέψης και τη διάθεση της δέσµευσης και της προσφοράς προς µία κοινωνική οµάδα που σέβεται τους πολίτες της. Η γνώµη των Αθηναίων ήταν σεβαστή και ακουγόταν. Σε πολλές περιπτώσεις ιδέες των πολιτών χάραζαν την πορεία του κράτους. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι πολίτες αυτοβούλως δεσµεύονταν για τη συνεχή βελτίωση. Με συµµετοχικές διαδικασίες που εξασφαλίζει το δηµοκρατικό πολίτευµα, ο Αθηναϊκός λαός κινήθηκε προς ένα και µοναδικό όραµα. Να αποτελέσει η Αθήνα την πρώτη δύναµη όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο στον κόσµο. Ταξιδεύοντας µε τα πλοία τους, γνώριζαν τα µεγάλα έργα που άλλες ελληνικές πολιτείες ή και άλλοι λαοί είχαν δηµιουργήσει. Το όραµα της Αθήνας επέβαλε ακόµα µεγαλύτερα έργα. Το όραµα είναι µία από τις λέξεις-κλειδιά στην καλλιέργεια της ολικής ποιότητας. Η οµάδα που δεν έχει όραµα, στερείται στόχων και παραπαίει σε µια ατέρµονα προσπάθεια χωρίς αποτέλεσµα. Αλλά, όπως φαίνεται και στην περίπτωση του χρυσού αιώνα της Αθήνας, το όραµα της οµάδος συλλαµβάνεται από τα µέλη της και σε καµιά περίπτωση δεν επιβάλλεται από τη διοίκηση. Έργο της διοίκησης είναι να βοηθήσει µε κάθε τρόπο την οµάδα να συλλάβει το όραµα και να συντηρήσει το ενδιαφέρον για το όραµα αυτό. Και στην περίπτωση της Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης, η επιλογή του οράµατος δεν είναι µονοσήµαντη. Αν υποθέσουµε ότι το όραµα που επιλέγεται είναι η δηµιουργία µιας µονάδας διαχείρισης πληροφορίας, που είναι άριστα οργανωµένη και η ταχύτητα προσπέλασης σε κάθε είδους παρεχόµενη πληροφορία τείνει να εκµηδενιστεί, θα ήταν λάθος να εκφραστεί αυτό το όραµα ως στόχος. Θα ήταν δηλαδή λάθος αν οριζόταν από τη διοίκηση ότι το ζητούµενο από τα στελέχη της βιβλιοθήκης είναι η τελική δηµιουργία µιας µονάδος διαχείρισης πληροφορίας µε τα χαρακτηριστικά που περιγράφτηκαν. Η προτεινόµενη διαδικασία προβάλλει εµµέσως πλην σαφώς σειρά από σχετικά παραδείγµατα - όχι κατ' ανάγκη βιβλιοθηκών - που πληρούν µέρος των ζητουµένων χαρακτηριστικών. Στη συνέχεια επιδιώκεται η πρόταση από την πλευρά των στελεχών του οράµατος στην πλήρη του µορφή. Έτσι το όραµα που συνελήφθη από τα ίδια τα στελέχη γίνεται προσωπική τους υπόθεση και τους απασχολεί συνεχώς. Τα προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά τη φάση υλοποίησης του οράµατος δεν εκλαµβάνονται ως προβλήµατα της διοίκησης, αλλά ως προσωπικά προβλήµατα των στελεχών που εµποδίζουν την πορεία προς την υλοποίηση του οράµατός τους. Σε µια τέτοια διαδικασία, ο ρόλος της διοίκησης είναι ρόλος συντονιστή και όχι ρόλος καθοδηγητή. Η διοίκηση που λειτουργεί µε τέτοιο τρόπο επιτυγχάνει πολλαπλάσια αποτελέσµατα από εκείνη τη διοίκηση που επιβάλλει µε βίαιο τρόπο την άποψή της. Ο λόγος είναι απλός. Η διοίκηση - συντονιστής έχει συνεργάτες δηµιουργικούς ανθρώπους που χρησιµοποιούν τη φαντασία και την εµπειρία τους για να δηµιουργήσουν το δικό τους έργο. Η διοίκηση - καθοδηγητής στερεί από τους συνεργάτες της την ευχαρίστηση να δηµιουργήσουν τη δική τους βιβλιοθήκη που θα είναι η καλλίτερη από όλες.

5 Συµµετοχή και έσµευση Ένας άνδρας και µια γυναίκα αποφασίζουν να ζήσουν µαζί. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει συµµετοχή και δέσµευση. Ένας νέος αθλητής εντάσσεται σε µία αθλητική οµάδα. Αυτό σηµαίνει ότι θέλει να συµµετέχει στην κοινή προσπάθεια και αναλαµβάνει δέσµευση για αυτό. Ένας βιβλιοθηκονόµος ζητά να συνεργαστεί µε µια βιβλιοθήκη. Με τον τρόπο αυτό δηλώνει την πρόθεσή του να συµµετάσχει στην κοινή προσπάθεια και την πρόθεσή του να δεσµευτεί για αυτό. Συνήθως, η διαφορά στις έννοιες "ατοµική προσπάθεια" και "συλλογική προσπάθεια" θεωρείται αυτονόητη. Στην πράξη όµως δεν φαίνεται να είναι έτσι. Όταν σε µία επιχείρηση ή µία ποδοσφαιρική οµάδα την συλλογική προσπάθεια αντικαθιστά η ατοµική, οι οντότητες αυτές παύουν να υπάρχουν διότι ακριβώς στηρίζονται στη συλλογική προσπάθεια. Η Συµµετοχή είναι διάθεση που στη συνέχεια πραγµατοποιείται. Είναι προφανές ότι η συµµετοχή δεν επιβάλλεται. Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές ότι η δέσµευση δεν εκµαιεύεται. Πρόκειται για µια απόλυτα ελεύθερη έκφραση προσφοράς που χαρακτηρίζεται από ανιδιοτέλεια. Στην δέσµευση φθάνουν οι άνθρωποι µόνον όταν εµπιστευθούν απόλυτα την οντότητα µε την οποία δεσµεύονται. Η συµµετοχή και η δέσµευση, που τόσο απαραίτητες είναι για την καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας, είναι και ιδιαίτερα εύθραυστες. Η διάθεση των µελών της οµάδας να δεσµευτούν και να συµµετάσχουν στην κοινή προσπάθεια, εύκολα µπορεί να ανασταλεί. Θα λέγαµε µάλιστα ότι χαρακτηρίζεται από µία ασταθή ισορροπία ιδιαίτερα ευαίσθητη σε εξωτερικές διαταράξεις. Η οικειοθελής αποµάκρυνση ενός µέλους της οµάδας, µπορεί να αποτελέσει την αρχή µιας αλυσσωτής αντίδρασης, µε καταστροφικές συνέπειες για τη λειτουργία της οµάδας. Προκειµένου να διατηρηθεί η εµπιστοσύνη των µελών της οµάδας, εφαρµόζονται διάφορες διαδικασίες. Για παράδειγµα, σε µεγάλα εργοστάσια όπου καλλιεργείται η φιλοσοφία της Ολικής Ποιότητας, εφαρµόζονται προγράµµατα ασφάλειας των εργαζοµένων. Στόχος είναι να µη ανοίξει ούτε µια µύτη, να µη υπάρξει ούτε µια αµυχή. Ο περιορισµός των εργατικών ατυχηµάτων διαφηµίζεται δεόντως και ο επισκέπτης παρατηρεί µεγάλες πινακίδες όπου όλοι οι εργαζόµενοι διαβάζουν πόσες συνεχείς ηµέρες παρήλθαν χωρίς ατύχηµα στο εργοστάσιο. Όταν συµβεί ατύχηµα, τονίζεται η σηµασία του και αναλύονται οι ευθύνες της εταιρείας που φροντίζει να καλύψει µε τον καλλίτερο δυνατό τρόπο τις συνέπειες του ατυχήµατος. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία αποκτά την εµπιστοσύνη των εργαζόµενων και το κυριότερο, διατηρεί την εµπιστοσύνη αυτή. Η συµµετοχή και η δέσµευση, είναι απαραίτητες για την επιτυχία των στόχων της οµάδας.. Τα µέλη της οµάδας συµµετέχουν στον προσδιορισµό των στόχων ή συλλαµβάνουν και υποδεικνύουν τέτοιους. Στη συνέχεια, αντιλαµβανόµενοι ότι η πραγµατοποίηση των στόχων είναι δική τους υπόθεση, ενεργούν προς στην κατεύθυνση αυτή. Το Παράδειγµα ως Αναστολέας Το παράδειγµα είναι ακρογωνιαίος λίθος του συντηρητισµού. Με αυτή την έννοια, είναι δυνατό να θεωρηθεί ως ανασταλτικός παράγοντας στις προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της οµάδας. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, τρεις επιστήµονες που εργάζονταν στα εργαστήρια της ελβετικής OMEGA, παρουσίασαν στη διεύθυνση της εταιρείας τα σχέδια για ένα ρολόι χωρίς γρανάζια. Είχαν χρησιµοποιήσει ένα συνδυασµό ηλεκτρονικών διατάξεων και υγρών κρυστάλλων. υστυχώς για την ΟMEGA, οι διοικούντες ήταν προσκολληµένοι στο παράδειγµα των παραδοσιακών ρολογιών χάρις στα οποία είχε γίνει γνωστή η χώρα τους. Έφτασαν δε στο σηµείο να µη φροντίσουν για την κατοχύρωση της µελέτης, που είχε εκπονηθεί µε δαπάνες της εταιρείας τους. Οι τρεις επιστήµονες, καθώς δεν υπήρχε δέσµευση, παρουσίασαν τη δουλειά τους σε ένα συνέδριο ωρολογοποιίας και η ευρεσιτεχνία τους αγοράσθηκε από την Ιαπωνική TIMEX. Τη συνέχεια τη γνωρίζουµε.

6 Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι κατασκευασµένος έτσι ώστε να λειτουργεί µε βάση το παράδειγµα. Η πρότερη γνώση, η εµπειρία και τα πρότυπα, στηρίζονται στο παρελθόν και στις γνώσεις που προέρχονται από εκεί. Τα νευρωνικά δίκτυα του εγκεφάλου επεξεργάζονται πληροφορίες που προέρχονται από τον παρελθόντα χρόνο για να καταλήξουν στη λύση των προβληµάτων του ενεστώτα ή του µέλλοντα χρόνου. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας ενώ αποδεικνύεται τόσο σηµαντικός για την επιβίωση του ανθρώπου, γίνεται συγχρόνως εµπόδιο στην εξέλιξη νέων ιδεών. Οι νεωτεριστικές ιδέες ή η αποδοχή τους, δεν στηρίζονται απόλυτα στην προηγούµενη γνώση και εµπειρία. Η καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας µε τη Συνεχή Βελτίωση ενθαρρύνει τα µέλη των οµάδων στην αποδοχή ή την ανάπτυξη νέων ιδεών. Η Περίπτωση της Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης Το συνολικό µοντέλο µιας επιχείρησης είναι πολυσύνθετο µιας και αποτελείται από πολλά επί µέρους µικρότερα µοντέλα. Η εφαρµογή της Ολικής Ποιότητας στο συνολικό µοντέλο είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Αν όµως τέτοιες µέθοδοι εφαρµοστούν στα επιµέρους µικρότερα µοντέλα τότε θα είναι εφικτή η συνολική αναδιάρθρωση της λειτουργίας της εταιρείας στο µοντέλο της Ολικής Ποιότητας. Με ανάλογο τρόπο η Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη οργανώνεται σε επιµέρους υποσυστήµατα µε σαφώς καθορισµένο αντικείµενο, όπως τµήµα προσκτήσεων, τµήµα διαδανεισµού κ.λ.π. Tόσο στα τµήµατα µεµονωµένα, όσο και στο επίπεδο των συνεργαζοµένων τµηµάτων και υποδιευθύνσεών της, η βιβλιοθήκη εφαρµόζει τις µεθόδους της ολικής ποιότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δηµιουργία της νέας βιβλιοθήκης των ελληνικών πανεπιστηµίων, είναι η ύπαρξη οργανισµών λειτουργίας, όπου τα στελέχη θα έχουν σαφώς καθορισµένες αρµοδιότητες και καθήκοντα. Η εικόνα του παρελθόντος όπου όλοι είχαν όλα τα καθήκοντα αλλά καµία αρµοδιότητα, δεν είναι εκείνη πάνω στην οποία θα καλλιεργηθεί η ολική ποιότητα και η συνεχής βελτίωση. Η συνεχής βελτίωση στις βιβλιοθήκες των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων αφορά στην ανάπτυξη που βασίζεται στην τεχνολογία, στην αύξηση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των χρηστών, στην αύξηση του αριθµού των χρηστών, στην σύνδεσή της µε τους εκδότες, στη διασύνδεσή τους ώστε να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο και σε σειρά άλλων παρεµφερών στόχων. Για την επίτευξή τους απαιτείται σύγχρονο hardware και software. Ο κυριότερος όµως παράγοντας επιτυχίας στην προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης είναι το ανθρώπινο δυναµικό της βιβλιοθήκης. Τα στελέχη των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών επιτελούν κατεξοχήν πνευµατική εργασία και αυτό σηµαίνει ότι η απασχόλησή τους είναι ιδιαίτερα δηµιουργική. Στην πράξη όµως αυτή η δηµιουργικότητα στραγγαλίστηκε κατά το παρελθόν µέσα στη γραφειοκρατική αντίληψη του δηµόσιου τοµέα. Οι φιλότιµες προσπάθειες που κατέβαλαν πολλοί από τους εργαζόµενους στις βιβλιοθήκες των πανεπιστηµίων, ώστε να εκσυγχρονίσουν τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, όχι µόνο δεν υποστηρίχθηκαν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αντιµετωπίστηκαν αρνητικά. Και όταν ακόµα χάρη στις άοκνες προσπάθειες των βιβλιοθηκονόµων σηµειώθηκαν σηµαντικές επιτυχίες, αυτές αντιµετωπίστηκαν µάλλον µε αδιαφορία. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ήταν περισσότερο από φυσικό η δηµιουργικότητα να παραχωρήσει τη θέση της στην αδιαφορία. Νοµίζω ότι η λέξη εκφράζει ακριβώς την κατάσταση στις περισσότερες από τις βιβλιοθήκες των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Η καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας στις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες θα εφαρµοστεί σήµερα µε τη βοήθεια του στελεχιακού τους δυναµικού. Ένα κουρασµένο και απογοητευµένο από την πραγµατικότητα στελεχιακό δυναµικό, θα κληθεί να προβάλει ένα κοινό όραµα που στηρίζεται στη νέα µορφή της τεχνολογικά ισχυρής βιβλιοθήκης, µε τις σύγχρονες υπηρεσίες και τις αναβαθµισµένες λειτουργίες που απαιτούν εξειδικευµένη κατάρτιση. Οι πρώτες ενέργειες που απαιτούνται είναι καθοριστικές για την επιτυχία της προσπάθειας. εν υπάρχουν γενικές συνταγές τις οποίες θα µπορούσε κανείς να προβάλει. Ανάλογα µε τις ιδιοµορφίες της

7 οργανωτικής µορφής της βιβλιοθήκης, αλλά κυρίως ανάλογα µε τις ιδιοµορφίες του προσωπικού, η διοίκησή της θα πρέπει να οργανώσει το πρόγραµµα για την καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας. Σε γενικές γραµµές, θα κινηθεί στο πλαίσιο της δηµιουργίας συνείδησης οµάδας, στην πρόταση και υιοθέτηση από τα στελέχη της βιβλιοθήκης του οράµατος, τον προσδιορισµό των στόχων, την δέσµευση και τη συµµετοχή των στελεχών για την επίτευξη των στόχων. Στο χώρο των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών όπου δεν καλλιεργείται η φιλοσοφία της ολικής ποιότητας, η πλειοψηφία των στελεχών συµµετέχει χαλαρά και διεκπεραιώνει αργά το έργο που τους ανατίθεται. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα στελέχη δεν έχουν πλήρη εικόνα του έργου που η βιβλιοθήκη καλείται να προσφέρει. Η περιορισµένη αντίληψη για το συνολικό έργο της βιβλιοθήκης εµποδίζει την ανάπτυξη αισθήµατος συµµετοχής. Τα στελέχη νοιώθουν ότι είναι τοποθετηµένα στο περιθώριο και χρησιµοποιούνται από τη διοίκηση για την επιτυχία αγνώστων στόχων που δεν γνωρίζουν στην πραγµατικότητα. Έτσι δηµιουργείται ένα κλίµα καχυποψίας που φυσικά δεν συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων. Η εικόνα που προβάλλεται µέσα από την καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας, είναι η συµµετοχική λειτουργία της βιβλιοθήκης, όπου τα στελέχη κάθε τµήµατος συγκεντρώνονται κάθε πρωί και οργανώνουν τις εργασίες της ηµέρας αφού πρώτα ενηµερωθούν για την πορεία δουλειάς των λοιπών τµηµάτων, τις στατιστικές τις προηγούµενης µέρας και τις απόψεις των χρηστών που αφορούν το τµήµα τους ή τα άλλα τµήµατα. Η προετοιµασία των συναντήσεων αυτών είναι έργο των προϊστάµενων τµηµάτων που µε τη σειρά τους συµµετέχουν σε άλλες συναντήσεις της διοικητικής ιεραρχίας. Μέσα από τις σύντοµες αυτές συναντήσεις θα πρέπει να επιτυγχάνονται δύο στόχοι: 1. Η πλήρης ενηµέρωση των στελεχών για κάθε ενέργεια που συντελείται µέσα στη βιβλιοθήκη. 2. Η επίλυση των προβληµάτων που παρουσιάζονται. Η επίλυση των προβληµάτων στηρίζεται σε προτάσεις των στελεχών και όχι σε ενέργειες της διοίκησης. Στις συναντήσεις αυτές πρέπει να αποφεύγεται η κριτική. Σκοπός των συναντήσεων είναι ο εντοπισµός των προβληµάτων και η επίλυσή τους και όχι η απόδοση ευθυνών. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεταιι η διάθεση για δέσµευση στον κοινό στόχο και αυξάνεται το συναίσθηµα ευθύνης των εργαζοµένων, ώστε να µη προκαλείται από τυχόν παραλείψεις τους καθυστέρηση στην επίτευξη των στόχων. Σε τακτά περιοδικά διαστήµατα, το σύνολο των στελεχών της βιβλιοθήκης συγκεντρώνονται για να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά µε την πορεία της κοινής προσπάθειας. Στις συναντήσεις αυτές ενισχύονται οι πρωτοβουλίες, υποστηρίζονται οι νεωτεριστικές ιδέες και αναπροσαρµόζονται τα χρονοδιαγράµµατα για να επιτευχθούν οι βελτιωµένοι στόχοι. Το δυσκολότερο θέµα στην καλλιέργεια της ολικής ποιότητας σε ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες είναι εκείνο της αντιµετώπισης του παραδείγµατος που προέρχεται από το παρελθόν. Τα σηµερινά στελέχη εργάστηκαν στις βιβλιοθήκες του παρελθόντος και τα βιώµατά τους, αναπαράγουν το µοντέλο. Έτσι, αντιλαµβάνονται τη βιβλιοθήκη του 2000 που βρίσκεται στον κυβερνοχώρο, να έχει τη γνωστή µορφή του παρελθόντος µε τη µόνη διαφορά ότι υπάρχουν και οι υπολογιστές που βοηθούν την αναζήτηση, και το διαδανεισµό. Απαιτούνται, προγράµµατα ενηµέρωσης για τις νέες δυνατότητες, τις νέες υπηρεσίες που σχεδιάζονται και τις δοµικές διαφορές µεταξύ των παλαιών και νέων βιβλιοθηκών. Απαιτούνται στη συνέχεια, σειρές από σεµινάρια κατάρτισης που θα επιτρέψουν στα στελέχη να ανταποκριθούν στα νέα δεδοµένα της βιβλιοθήκης στον κυβερνοχώρο. Όλα τα παραπάνω απαιτούν γνώση, ενδιαφέρον, φαντασία και κυρίως συνεχή προσπάθεια ώστε να καλλιεργηθεί στο χώρο της ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης η συνείδηση της ολικής ποιότητας.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Χρ.Ιωαννίδου Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Εισηγητής: Γεωργία Κατωτικίδη. Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Στιβακτάκης

ΘΕΜΑ. Εισηγητής: Γεωργία Κατωτικίδη. Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Στιβακτάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ιστορική Εξέλιξη του Management & Προοπτικές στο Σύγχρονο Περιβάλλον. Η ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΪΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΤΩΝ: ΜΩΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΤΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ - ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Επιχειρηµατικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Επιχειρηµατικότητα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

«Δημόσιες Σχέσεις κι Επικοινωνία»

«Δημόσιες Σχέσεις κι Επικοινωνία» Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημόσιες Σχέσεις κι Επικοινωνία» Με πρακτικό θέμα : «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμυνταίου»

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Η έννοια της δηµιουργικότητας και της Καινοτοµίας

Κεφάλαιο 2. Η έννοια της δηµιουργικότητας και της Καινοτοµίας Κεφάλαιο 2. Η έννοια της δηµιουργικότητας και της Καινοτοµίας 2.1 Η έννοια της ηµιουργικότητας Όταν αναφερόµαστε γενικά στην έννοια της δηµιουργικότητας, στο µυαλό µάς έρχεται η έννοια του πρωτότυπου,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση της Ποιότητας

Κατανόηση της Ποιότητας κεφάλαιο Κατανόηση της Ποιότητας 1 1.1 Εισαγωγή Η έννοια της ποιότητας είναι δύσκολο να οριστεί, παρόλο που όλοι έχουμε την εμπειρία της ποιότητας των προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ποιότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ειρήνη Κορρέ Νάτση Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του Simon Fraser University Vancouver Canada Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της νεανικής επιγειρηματικότητας στην Ελλάδα στο πλαίσιο των επενδυτικών ποονοαμμάτων ΕΣΠΑ ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Οι προοπτικές της νεανικής επιγειρηματικότητας στην Ελλάδα στο πλαίσιο των επενδυτικών ποονοαμμάτων ΕΣΠΑ ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Στους γονείς μας [2] Οι προοπτικές της νεανικής επιγειρηματικότητας στ^^ Ελλάδα στο πλαίσιο των επενδυτικών ποονοαμμάτ^^ ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 5 ΣΕΛ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0 VALUE ANALYSIIS Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας Nick Rich, BSc MBA Matthias Holweg, Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) MSc Lean Enterprise Research Centre

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

IBCS Business College

IBCS Business College IBCS Business College ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Δρ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ 2012 Περιεχόμενα 1. Η έννοια του Μάνατζμεντ 3 2. Η έννοια της Ηγεσίας 6 2.1. Ποιος είναι ηγέτης; 8 2.2. Ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Η Δηλούσα, Μετρίδου Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 17 2.1 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. «Οι διαρκείς εκπαιδευτικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού των Ξενοδοχείων 5 Αστέρων της Κρήτης»

Πτυχιακή Εργασία. «Οι διαρκείς εκπαιδευτικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού των Ξενοδοχείων 5 Αστέρων της Κρήτης» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία «Οι διαρκείς εκπαιδευτικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σπουδαστής: Nτένμπεκ

Διαβάστε περισσότερα