T.Q.C. Καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας ως µοχλού ανάπτυξης των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "T.Q.C. Καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας ως µοχλού ανάπτυξης των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών"

Transcript

1 T.Q.C. Καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας ως µοχλού ανάπτυξης των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Του. Α. Γεωργίου Αναπληρωτή Καθηγητή του.π.θ. Λέγεται ότι η µεταβιοµηχανική εποχή παραχωρεί τη θέση της στην εποχή της πληροφορίας. Η παγκόσµια οικονοµία έχει προσανατολισθεί και στηρίζεται ήδη στη διαχείριση και εκµετάλλευση ενός όγκου πληροφορίας που το µέγεθός του δεν είναι πλέον δυνατό να εκτιµηθεί. Οι προοπτικές ανάπτυξης στηρίζονται αοκλειστικά στη διαχείριση της πληροφορίας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο ρόλος των πανεπιστηµίων, που παράγουν και διαχέουν την επιστηµονική πληροφορία, γίνεται σηµαντικότατος. Οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες καλούνται να διαδραµατίσουν ένα εξαιρετικής σηµασίας ρόλο στο νέο οικονοµικοκοινωνικό γίγνεσθαι. Το ρόλο αυτό επεσήµανε η ευρωπαϊκή επιτροπή και µέσω της ΧΙΙΙ διεύθυνσης εξασφάλισε τις διαδικασίες για τον εκσυγχρονισµό των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών, σε δεύτερη δε φάση, τη διασύνδεση σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό δίκτυο οργάνωσης και παροχής πληροφοριών και εκπαίδευσης. Οι Βιβλιοθήκες των πανεπιστηµίων καλούνται να αντιληφθούν τη σηµασία που θα διαδραµατίσουν και να επιδοθούν σε µία άνευ προηγουµένου προσπάθεια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας που στρέφει τα βλέµµατά της σε αυτές. Οι βιβλιοθηκάριοι και οι βιβλιοθηκονόµοι καλούνται να πρωτοστατήσουν στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού της βιβλιοθήκης, και να την οργανώσουν εφ' ενός µεν στηριζόµενοι στην εµπειρία τους αφ' ετέρου δε εκµεταλλευόµενοι την νέα τεχνολογία. Το εγχείρηµα αυτό θα επιτύχει όταν υπάρξει το ισχυρό ενδιαφέρον, η αγάπη και η φλόγα για το έργο του εκσυγχρονισµού της βιβλιοθήκης και της συνεχούς βελτίωσής της. Είναι συνεπώς απαραίτητο να καλλιεργηθεί η αντίληψη της ολικής ποιότητας. Η λέξη "ποιότητα" έχει αποδοθεί µε πολλές και διαφορετικές έννοιες, και ποτέ δεν υπήρξε συµφωνία για το τι ακριβώς σηµαίνει ποιότητα. Κατά µία ευρέως αποδεκτή έννοια, ποιότητα είναι οτιδήποτε µπορεί να βελτιωθεί. Όροι όπως : Ποιοτικός έλεγχος (quality control - QC), Στατιστικός Ποιοτικός Έλεγχος (Statistical Quality Control - SQC), κύκλοι ποιοτικού ελέγχου (QC circles) και Ολική Ποιότητα ( Total Quality - TQ) αποτέλεσαν τον πυρήνα πάνω στον οποίο αναπτύχθηκε η οικονοµία κυρίως στις χώρες του δυτικού κόσµου καθώς χρησιµοποιήθηκαν στο management των επιχειρήσεων. Στις χώρες τις ανατολής το management αναπτύχθηκε στηριζόµενο αποκλειστικά στη συνεχή βελτίωση, µια έννοια προωθηµένη, που περιέχει όλη τις ιδέες του TQC και ότι προηγήθηκε αυτού στη δύση. Για να αντιληφθούµε καλλίτερα τη διαφορά µεταξύ δυτικής και ανατολικής σκέψης, αρκεί να σηµειώσουµε ότι µε τον όρο βελτίωση (improvement) οι δυτικοί αντιλαµβανόµαστε την βελτίωση στον εξοπλισµό ή στο παραγόµενο προϊόν, ενώ οι ιάπωνες µε τη λέξη ΚΑΙΖΕΝ αντιλαµβάνονται τη γενετική ιδιότητα της βελτίωσης σε κάθε ενός τη συµπεριφορά, είτε πρόκειται για άνθρωπο, κοινωνική οµάδα, ή και αντικείµενο. Η καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας στηρίζεται στη διάδοση και ενστερνισµό ορισµένων βασικών αξιών. Οι αξίες αυτές είναι : 1. Η Συνεχής Βελτίωση 2. To Οµαδικό πνεύµα 3. Το Όραµα 4. Η Συµµετοχή και έσµευση στα πλαίσια της οµάδας Η Συνεχής Βελτίωση

2 Στη δεκαετία του 50, ο Masaaki Imai, συγγραφέας του βιβλίου KAIZEN the key to Japan's Competitive Success, εργαζόταν στο Κέντρο Ιαπωνικής Παραγωγικότητας στη Washington D.C. H δουλειά του ήταν να συνοδεύει Ιάπωνες επιχειρηµατίες που επισκέπτονταν Αµερικανικές Επιχειρήσεις για να µελετήσουν το "µυστικό της Αµερικανικής βιοµηχανικής παραγωγικότητας". Σε µία από τις καθιερωµένες επισκέψεις σε βιοµηχανία αυτοκινήτων συµµετείχε και ο Toshiro Yamada, οµότιµος καθηγητής του πανεπιστηµίου του Kyoto. Στα 1980, τα µέλη εκείνης της οµάδας εόρτασαν µε µία συνεστίαση εκείνη την επίσκεψη. Ο Yamada, που λίγο καιρό πριν είχε επισκεφθεί ξανά τα ίδια εργοστάσια στο River Rouge, του Dearborn στο Michigan, τους είπε ότι τα εργοστάσια ήταν ακριβώς τα ίδια όπως πριν 25 χρόνια. Μίλησε ακόµη για µια πρόσφατη επίσκεψή του σε εργοστάσια κατασκευής πλακιδίων στην Ευρώπη, όπου τον εντυπωσίασαν οι "αρχαϊκές" εγκαταστάσεις. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980, οι βασικές διαφορές µεταξύ των δυτικών και των Ιαπώνων, στο θέµα της διαχείρισης των επιχειρήσεων βρίσκονταν στις λέξεις " συντηρητισµός" και "βελτίωση". Οι δυτικοί για πάρα πολλά χρόνια έµειναν προσκολληµένοι στο παράδειγµα αρνούµενοι να υιοθετήσουν ακόµη και τις πλέον φθηνές νεωτεριστικές ιδέες, όπως στην περίπτωση της ελβετικής ωρολογοποιίας OMEGA. Εκείνο όµως που δηµιούργησε το λεγόµενο Ιαπωνικό Θαύµα, ήταν η εισαγωγή του ΚΑΙΖΕΝ στη διαχείριση των επιχειρήσεων. ΚΑΪ σηµαίνει αλλαγή και ΖΕΝ είναι το καλό. ΚΑΙΖΕΝ είναι λοιπόν η αλλαγή προς το καλό, ενώ ΚΑΙΚU η αλλαγή προς το χειρότερο. Η αλλαγή είναι µαγική λέξη. Περικλείει στην έννοιά της τόση δύναµη, όση δύναµη έχει το νέο µπροστά στο παλιό και δεφθαρµένο, όση δύναµη έχει ελπίδα µπροστά στην απόγνωση ή το λιγότερο µπροστά στην αδιαφορία που θανατώνει την εξέλιξη. Η "αλλαγή" 'όµως χωρίς των προσδιορισµό της κίνησης προς τα εµπρός ή προς τα πίσω, µπορεί να είναι απατηλή έννοια και να ξεγελά. Το ΚΑΙΖΕΝ για την ολική ποιότητα σηµαίνει συνεχής - αδιάλειπτη βελτίωση. Το ΚΑΙΖΕΝ ακούγεται παντού στην Ιαπωνία. Τα ραδιόφωνα, οι εφηµερίδες, οι τηλεοράσεις, οι κυβερνητικοί παράγοντες και οι εργάτες που δηµιουργούν το Ιαπωνικό Θαύµα µιλούν συνεχώς για το ΚΑΙΖΕΝ. Αλλά το βασικό είναι ότι το ΚΑΙΖΕΝ δεν είναι λέξη της µόδας, αλλά νοοτροπία για τους Ιάπωνες. Αντίθετα στη δύση που επίσης επιζητεί µετά µανίας την αλλαγή και προφανώς εκείνη που σηµαίνει βελτίωση και πρόοδο, φαίνεται ότι ο συντηρητισµός ή όπως στην Ελλάδα συνήθως λέµε "το βόλεµα" που επικρατεί τελικά. Τα συστατικά στοιχεία µιας επιχείρησης είναι ο εξοπλισµός, το λογισµικό, και το ανθρώπινο δυναµικό (hardware, software και το hardware). Η συνεχής βελτίωση αφορά και τα τρία. Επιβάλλεται όµως από το ανθρώπινο δυναµικό τόσο στο επίπεδο της διοίκησης όσο και σε εκείνο των εργαζοµένων. Η φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης αποτελεί βίωµα ή τρόπο ζωής σε ατοµικό, οικογενειακό, κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο. Είναι έµφυτη στα γενετικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, αλλά παράλληλα καλλιεργείται µέχρι ένα σηµείο στον αθλητισµό και λιγότερο στο σχολείο. Η καλλιέργεια της φιλοσοφίας της συνεχούς βελτίωσης πρέπει να είναι αντικείµενο όχι µόνο της εκπαίδευσης, αλλά και της δια βίου εκπαίδευσης. Μέσω της εκπαίδευσης διαχέεται η αντίληψη και γίνεται ανάγκη ατοµική και κοινωνική. Η συνεχής βελτίωση έχει τελολογικό χαρακτήρα αλλά συγχρόνως είναι και αυτοπροσδιοριζόµενη έννοια. Έχει τελολογικό χαρακτήρα γιατί αποβλέπει στην επίτευξη τελικού αποτελέσµατος και είναι αυτοπροσδιοριζόµενη έννοια γιατί το τελικό αποτέλεσµα εξελίσσεται µε δυναµικό τρόπο και σε συνάρτηση της επιτυγχανόµενης βελτίωσης. Η κοινωνική οµάδα που έχει την αντίληψη της συνεχούς βελτίωσης, έχει οραµατισµούς. Το όραµα προδιαγράφει την πορεία και εξηγεί τον τελολογικό χαρακτήρα της. Η υιοθέτηση των οραµάτων είναι συνεχής. ηµιουργείται έτσι µια χρονική ακολουθία στόχων που αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της συνεχούς βελτίωσης. Τα µέλη της οµάδας συµµετέχουν και δεσµεύονται για τη συνεχή βελτίωση. Η αντίληψη της σηµασίας της συµµετοχής δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Καλλιεργείται όµως έµµεσα µε δύο τρόπους. Πρώτα µε την ενθάρρυνση της δηµιουργικότητας που είναι κύριο ανθρώπινο χαρακτηριστικό.

3 Παράλληλα µε την αποδοχή από την οµάδα, των νεωτεριστικών ιδεών που συµβάλουν στην συνεχή βελτίωση. Η συνεχής βελτίωση είναι σταθερή επιδίωξη αλλά δεν έχει κατ' ανάγκη ως επακόλουθο µια σταθερά ανοδική πορεία των δεικτών της επιχείρησης. Σύµφωνα µε σειρά µελετών αξιολόγησης προγραµµάτων ολικής ποιότητας, στην Ιαπωνία εφαρµόζεται ένα επαναλαµβανόµενο µοντέλο όπου τεχνικές συνεχούς βελτίωσης (ΚΑΙΖΕΝ) ακολουθούνται από διαστήµατα σταθερότητας. Στη δύση το µοντέλο περιγράφεται µε επαναλαµβανόµενες θεαµατικές βελτιώσεις που όµως ακολουθούνται από διαστήµατα οπισθοδρόµησης λόγω έλλειψης πειθαρχίας. Μετά από µακροχρόνιες παρατηρήσεις διαπιστώνεται ότι τα δύο µοντέλα παρουσιάζουν µεγάλη διαφορά στο τελικό αποτέλεσµα προς όφελος του Ιαπωνικού µοντέλου. Φυσικά παρατηρεί κανείς αβίαστα ότι εδώ δεν έχουµε τίποτε καινούργιο. Ήδη ο Αίσωπος περιέγραψε τα δύο µοντέλα µε το µύθο του λαγού και της χελώνας. Άλλωστε η Ολική Ποιότητα, για την οποία έχει δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι πρόκειται περί µίας νέας ιδιαίτερα πολύπλοκης επιστήµης, δεν είναι τίποτε περισσότερο από απλές ιδέες που όλοι µας έχουµε ή διαισθανόµαστε. Η αντίληψη της Ολικής Ποιότητας είναι το ζητούµενο. Γιατί από την γνώση µέχρι την εφαρµογή είναι πολύς ο δρόµος. Στο δρόµο αυτό προηγούνται σήµερα οι Ιάπωνες. Η οµάδα Οι συµµετέχοντες σε µία οµάδα, συνήθως δεν έχουν σαφή αντίληψη των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων της οµάδας τους. Η έννοια της οµάδας είναι πρωταρχική και στηρίζεται στη διαισθητική µας αντίληψη για αυτή. Παρόλα αυτά θα ήταν ίσως χρήσιµο να περιγράψουµε την επιθυµητή εικόνα της οµάδας στελεχών ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης, στην οποία καλλιεργείται η φιλοσοφία της Ολικής Ποιότητας. Μια κοινωνική οµάδα χαρακτηρίζεται από την κοινή αντίληψη των µελών της για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Συνδετικός ιστός της οµάδας είναι η επίτευξη των κοινών στόχων. Τα άτοµα που συγκροτούν την οµάδα συνεργάζονται και συνεισφέρουν µε όλες τους τις δυνάµεις στην ενιαία αυτή προσπάθεια Το πνεύµα συνεργασίας, που συχνά αποκαλείται και οµαδικό πνεύµα, είναι η ατοµική αντίληψη των µελών της οµάδας για τη σηµασία της προσφοράς του ατόµου στο σύνολο. Στο γνωστό αγώνισµα της διελκυστίνδας είναι ιδιαίτερα πρόδηλη η σηµασία της υπέρτατης ατοµικής προσφοράς για να υπερισχύσει η οµάδα επί της αντιπάλου. Οι αγωνιζόµενοι σε αυτό το αγώνισµα ποτέ δεν επιρρίπτουν ευθύνες στα λοιπά µέλη της οµάδας. Όταν η οµάδα ηττάται θεωρούν εαυτούς υπαιτίους. Σε άλλα αθλητικά οµαδικά αγωνίσµατα, παρατηρεί κανείς την αντίληψη αυτή να χαλαρώνει. Πολύ χαλαρότερο απαντάται το πνεύµα συνεργασίας στους χώρους εργασίας και σχεδόν ανύπαρκτο είναι σε εκείνους του δηµόσιου τοµέα. Στις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες περισσότερο ή λιγότερο το πνεύµα συνεργασίας είναι δυνατό να αναπτυχθεί. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη των κοινών στόχων των στελεχών της βιβλιοθήκης. Σηµαντικό επίσης είναι να οριστούν οι αντίπαλοι σε αυτή την προσπάθεια. Και για µεν τους στόχους θα αναφερθούµε εκτενέστερα παρακάτω αλλά ως αντιπάλους, θα µπορούσαµε να δεχτούµε το χρόνο, όταν σηµειώνεται υστέρηση στην ανάπτυξη της βιβλιοθήκης ως προς το χρονοδιάγραµµά της. Αντίπαλος επίσης µπορεί να θεωρηθεί η οργανωµένη βιβλιοθήκη ενός άλλου πανεπιστηµίου. Σήµερα µάλιστα, όπου η εικόνα οργάνωσης της βιβλιοθήκης είναι προσπελάσιµη µέσω δικτύων και οι χρήστες επισκέπτονται χωρίς κόπο τις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες στον κυβερνοχώρο, ο ανταγωνισµός των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών φαίνεται να αναπτύσσεται. Η κατανόηση της αναγκαιότητας ύπαρξης στόχων και η υιοθέτηση κατάλληλων κατά περίπτωση µεθόδων για την δηµιουργία του οµαδικού πνεύµατος στη βιβλιοθήκη, είναι το πρώτο στάδιο βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας των διοικήσεων. Η διαδικασίες που ακολουθούν οι διοικήσεις των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών ώστε να διαχυθεί το οµαδικό πνεύµα στα στελέχη τους

4 διαφέρουν. Ανάλογα µε τις τοπογραφικές ιδιαιτερότητες και τις ιδιοµορφίες του στελεχιακού δυναµικού, οι υπεύθυνοι της βιβλιοθήκης οργανώνουν, µεθοδεύουν και υλοποιούν βραχυπρόθεσµα προγράµµατα για τη δηµιουργία της οµαδικής συνείδησης. Το Όραµα Ο επισκέπτης της Ακρόπολης των Αθηνών, νοιώθει δέος καθώς σκέφτεται το τεράστιο έργο που δηµιούργησε µια µικρή οµάδα ανθρώπων µε ελάχιστα τεχνικά µέσα, αν συγκρίνουµε µε τα σηµερινά µεγέθη των αναπτυγµένων κρατών. Γιατί όµως εκείνοι οι κάτοικοι της Αθήνας δηµιούργησαν, αλλά και διατήρησαν το µοναδικό πολιτισµό που αποτελεί το πρότυπο του πανανθρώπινου σύγχρονου πολιτισµού; Στο υπόβαθρο της ανάπτυξης του Αθηναϊκού πολιτισµού βρίσκεται το πολίτευµα της Αθήνας. Η δηµοκρατία έδωσε στους Αθηναίους το µοναδικό την εποχή εκείνη προνόµιο της ελεύθερης σκέψης και τη διάθεση της δέσµευσης και της προσφοράς προς µία κοινωνική οµάδα που σέβεται τους πολίτες της. Η γνώµη των Αθηναίων ήταν σεβαστή και ακουγόταν. Σε πολλές περιπτώσεις ιδέες των πολιτών χάραζαν την πορεία του κράτους. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι πολίτες αυτοβούλως δεσµεύονταν για τη συνεχή βελτίωση. Με συµµετοχικές διαδικασίες που εξασφαλίζει το δηµοκρατικό πολίτευµα, ο Αθηναϊκός λαός κινήθηκε προς ένα και µοναδικό όραµα. Να αποτελέσει η Αθήνα την πρώτη δύναµη όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο στον κόσµο. Ταξιδεύοντας µε τα πλοία τους, γνώριζαν τα µεγάλα έργα που άλλες ελληνικές πολιτείες ή και άλλοι λαοί είχαν δηµιουργήσει. Το όραµα της Αθήνας επέβαλε ακόµα µεγαλύτερα έργα. Το όραµα είναι µία από τις λέξεις-κλειδιά στην καλλιέργεια της ολικής ποιότητας. Η οµάδα που δεν έχει όραµα, στερείται στόχων και παραπαίει σε µια ατέρµονα προσπάθεια χωρίς αποτέλεσµα. Αλλά, όπως φαίνεται και στην περίπτωση του χρυσού αιώνα της Αθήνας, το όραµα της οµάδος συλλαµβάνεται από τα µέλη της και σε καµιά περίπτωση δεν επιβάλλεται από τη διοίκηση. Έργο της διοίκησης είναι να βοηθήσει µε κάθε τρόπο την οµάδα να συλλάβει το όραµα και να συντηρήσει το ενδιαφέρον για το όραµα αυτό. Και στην περίπτωση της Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης, η επιλογή του οράµατος δεν είναι µονοσήµαντη. Αν υποθέσουµε ότι το όραµα που επιλέγεται είναι η δηµιουργία µιας µονάδας διαχείρισης πληροφορίας, που είναι άριστα οργανωµένη και η ταχύτητα προσπέλασης σε κάθε είδους παρεχόµενη πληροφορία τείνει να εκµηδενιστεί, θα ήταν λάθος να εκφραστεί αυτό το όραµα ως στόχος. Θα ήταν δηλαδή λάθος αν οριζόταν από τη διοίκηση ότι το ζητούµενο από τα στελέχη της βιβλιοθήκης είναι η τελική δηµιουργία µιας µονάδος διαχείρισης πληροφορίας µε τα χαρακτηριστικά που περιγράφτηκαν. Η προτεινόµενη διαδικασία προβάλλει εµµέσως πλην σαφώς σειρά από σχετικά παραδείγµατα - όχι κατ' ανάγκη βιβλιοθηκών - που πληρούν µέρος των ζητουµένων χαρακτηριστικών. Στη συνέχεια επιδιώκεται η πρόταση από την πλευρά των στελεχών του οράµατος στην πλήρη του µορφή. Έτσι το όραµα που συνελήφθη από τα ίδια τα στελέχη γίνεται προσωπική τους υπόθεση και τους απασχολεί συνεχώς. Τα προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά τη φάση υλοποίησης του οράµατος δεν εκλαµβάνονται ως προβλήµατα της διοίκησης, αλλά ως προσωπικά προβλήµατα των στελεχών που εµποδίζουν την πορεία προς την υλοποίηση του οράµατός τους. Σε µια τέτοια διαδικασία, ο ρόλος της διοίκησης είναι ρόλος συντονιστή και όχι ρόλος καθοδηγητή. Η διοίκηση που λειτουργεί µε τέτοιο τρόπο επιτυγχάνει πολλαπλάσια αποτελέσµατα από εκείνη τη διοίκηση που επιβάλλει µε βίαιο τρόπο την άποψή της. Ο λόγος είναι απλός. Η διοίκηση - συντονιστής έχει συνεργάτες δηµιουργικούς ανθρώπους που χρησιµοποιούν τη φαντασία και την εµπειρία τους για να δηµιουργήσουν το δικό τους έργο. Η διοίκηση - καθοδηγητής στερεί από τους συνεργάτες της την ευχαρίστηση να δηµιουργήσουν τη δική τους βιβλιοθήκη που θα είναι η καλλίτερη από όλες.

5 Συµµετοχή και έσµευση Ένας άνδρας και µια γυναίκα αποφασίζουν να ζήσουν µαζί. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει συµµετοχή και δέσµευση. Ένας νέος αθλητής εντάσσεται σε µία αθλητική οµάδα. Αυτό σηµαίνει ότι θέλει να συµµετέχει στην κοινή προσπάθεια και αναλαµβάνει δέσµευση για αυτό. Ένας βιβλιοθηκονόµος ζητά να συνεργαστεί µε µια βιβλιοθήκη. Με τον τρόπο αυτό δηλώνει την πρόθεσή του να συµµετάσχει στην κοινή προσπάθεια και την πρόθεσή του να δεσµευτεί για αυτό. Συνήθως, η διαφορά στις έννοιες "ατοµική προσπάθεια" και "συλλογική προσπάθεια" θεωρείται αυτονόητη. Στην πράξη όµως δεν φαίνεται να είναι έτσι. Όταν σε µία επιχείρηση ή µία ποδοσφαιρική οµάδα την συλλογική προσπάθεια αντικαθιστά η ατοµική, οι οντότητες αυτές παύουν να υπάρχουν διότι ακριβώς στηρίζονται στη συλλογική προσπάθεια. Η Συµµετοχή είναι διάθεση που στη συνέχεια πραγµατοποιείται. Είναι προφανές ότι η συµµετοχή δεν επιβάλλεται. Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές ότι η δέσµευση δεν εκµαιεύεται. Πρόκειται για µια απόλυτα ελεύθερη έκφραση προσφοράς που χαρακτηρίζεται από ανιδιοτέλεια. Στην δέσµευση φθάνουν οι άνθρωποι µόνον όταν εµπιστευθούν απόλυτα την οντότητα µε την οποία δεσµεύονται. Η συµµετοχή και η δέσµευση, που τόσο απαραίτητες είναι για την καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας, είναι και ιδιαίτερα εύθραυστες. Η διάθεση των µελών της οµάδας να δεσµευτούν και να συµµετάσχουν στην κοινή προσπάθεια, εύκολα µπορεί να ανασταλεί. Θα λέγαµε µάλιστα ότι χαρακτηρίζεται από µία ασταθή ισορροπία ιδιαίτερα ευαίσθητη σε εξωτερικές διαταράξεις. Η οικειοθελής αποµάκρυνση ενός µέλους της οµάδας, µπορεί να αποτελέσει την αρχή µιας αλυσσωτής αντίδρασης, µε καταστροφικές συνέπειες για τη λειτουργία της οµάδας. Προκειµένου να διατηρηθεί η εµπιστοσύνη των µελών της οµάδας, εφαρµόζονται διάφορες διαδικασίες. Για παράδειγµα, σε µεγάλα εργοστάσια όπου καλλιεργείται η φιλοσοφία της Ολικής Ποιότητας, εφαρµόζονται προγράµµατα ασφάλειας των εργαζοµένων. Στόχος είναι να µη ανοίξει ούτε µια µύτη, να µη υπάρξει ούτε µια αµυχή. Ο περιορισµός των εργατικών ατυχηµάτων διαφηµίζεται δεόντως και ο επισκέπτης παρατηρεί µεγάλες πινακίδες όπου όλοι οι εργαζόµενοι διαβάζουν πόσες συνεχείς ηµέρες παρήλθαν χωρίς ατύχηµα στο εργοστάσιο. Όταν συµβεί ατύχηµα, τονίζεται η σηµασία του και αναλύονται οι ευθύνες της εταιρείας που φροντίζει να καλύψει µε τον καλλίτερο δυνατό τρόπο τις συνέπειες του ατυχήµατος. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία αποκτά την εµπιστοσύνη των εργαζόµενων και το κυριότερο, διατηρεί την εµπιστοσύνη αυτή. Η συµµετοχή και η δέσµευση, είναι απαραίτητες για την επιτυχία των στόχων της οµάδας.. Τα µέλη της οµάδας συµµετέχουν στον προσδιορισµό των στόχων ή συλλαµβάνουν και υποδεικνύουν τέτοιους. Στη συνέχεια, αντιλαµβανόµενοι ότι η πραγµατοποίηση των στόχων είναι δική τους υπόθεση, ενεργούν προς στην κατεύθυνση αυτή. Το Παράδειγµα ως Αναστολέας Το παράδειγµα είναι ακρογωνιαίος λίθος του συντηρητισµού. Με αυτή την έννοια, είναι δυνατό να θεωρηθεί ως ανασταλτικός παράγοντας στις προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της οµάδας. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, τρεις επιστήµονες που εργάζονταν στα εργαστήρια της ελβετικής OMEGA, παρουσίασαν στη διεύθυνση της εταιρείας τα σχέδια για ένα ρολόι χωρίς γρανάζια. Είχαν χρησιµοποιήσει ένα συνδυασµό ηλεκτρονικών διατάξεων και υγρών κρυστάλλων. υστυχώς για την ΟMEGA, οι διοικούντες ήταν προσκολληµένοι στο παράδειγµα των παραδοσιακών ρολογιών χάρις στα οποία είχε γίνει γνωστή η χώρα τους. Έφτασαν δε στο σηµείο να µη φροντίσουν για την κατοχύρωση της µελέτης, που είχε εκπονηθεί µε δαπάνες της εταιρείας τους. Οι τρεις επιστήµονες, καθώς δεν υπήρχε δέσµευση, παρουσίασαν τη δουλειά τους σε ένα συνέδριο ωρολογοποιίας και η ευρεσιτεχνία τους αγοράσθηκε από την Ιαπωνική TIMEX. Τη συνέχεια τη γνωρίζουµε.

6 Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι κατασκευασµένος έτσι ώστε να λειτουργεί µε βάση το παράδειγµα. Η πρότερη γνώση, η εµπειρία και τα πρότυπα, στηρίζονται στο παρελθόν και στις γνώσεις που προέρχονται από εκεί. Τα νευρωνικά δίκτυα του εγκεφάλου επεξεργάζονται πληροφορίες που προέρχονται από τον παρελθόντα χρόνο για να καταλήξουν στη λύση των προβληµάτων του ενεστώτα ή του µέλλοντα χρόνου. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας ενώ αποδεικνύεται τόσο σηµαντικός για την επιβίωση του ανθρώπου, γίνεται συγχρόνως εµπόδιο στην εξέλιξη νέων ιδεών. Οι νεωτεριστικές ιδέες ή η αποδοχή τους, δεν στηρίζονται απόλυτα στην προηγούµενη γνώση και εµπειρία. Η καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας µε τη Συνεχή Βελτίωση ενθαρρύνει τα µέλη των οµάδων στην αποδοχή ή την ανάπτυξη νέων ιδεών. Η Περίπτωση της Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης Το συνολικό µοντέλο µιας επιχείρησης είναι πολυσύνθετο µιας και αποτελείται από πολλά επί µέρους µικρότερα µοντέλα. Η εφαρµογή της Ολικής Ποιότητας στο συνολικό µοντέλο είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Αν όµως τέτοιες µέθοδοι εφαρµοστούν στα επιµέρους µικρότερα µοντέλα τότε θα είναι εφικτή η συνολική αναδιάρθρωση της λειτουργίας της εταιρείας στο µοντέλο της Ολικής Ποιότητας. Με ανάλογο τρόπο η Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη οργανώνεται σε επιµέρους υποσυστήµατα µε σαφώς καθορισµένο αντικείµενο, όπως τµήµα προσκτήσεων, τµήµα διαδανεισµού κ.λ.π. Tόσο στα τµήµατα µεµονωµένα, όσο και στο επίπεδο των συνεργαζοµένων τµηµάτων και υποδιευθύνσεών της, η βιβλιοθήκη εφαρµόζει τις µεθόδους της ολικής ποιότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δηµιουργία της νέας βιβλιοθήκης των ελληνικών πανεπιστηµίων, είναι η ύπαρξη οργανισµών λειτουργίας, όπου τα στελέχη θα έχουν σαφώς καθορισµένες αρµοδιότητες και καθήκοντα. Η εικόνα του παρελθόντος όπου όλοι είχαν όλα τα καθήκοντα αλλά καµία αρµοδιότητα, δεν είναι εκείνη πάνω στην οποία θα καλλιεργηθεί η ολική ποιότητα και η συνεχής βελτίωση. Η συνεχής βελτίωση στις βιβλιοθήκες των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων αφορά στην ανάπτυξη που βασίζεται στην τεχνολογία, στην αύξηση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των χρηστών, στην αύξηση του αριθµού των χρηστών, στην σύνδεσή της µε τους εκδότες, στη διασύνδεσή τους ώστε να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο και σε σειρά άλλων παρεµφερών στόχων. Για την επίτευξή τους απαιτείται σύγχρονο hardware και software. Ο κυριότερος όµως παράγοντας επιτυχίας στην προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης είναι το ανθρώπινο δυναµικό της βιβλιοθήκης. Τα στελέχη των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών επιτελούν κατεξοχήν πνευµατική εργασία και αυτό σηµαίνει ότι η απασχόλησή τους είναι ιδιαίτερα δηµιουργική. Στην πράξη όµως αυτή η δηµιουργικότητα στραγγαλίστηκε κατά το παρελθόν µέσα στη γραφειοκρατική αντίληψη του δηµόσιου τοµέα. Οι φιλότιµες προσπάθειες που κατέβαλαν πολλοί από τους εργαζόµενους στις βιβλιοθήκες των πανεπιστηµίων, ώστε να εκσυγχρονίσουν τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, όχι µόνο δεν υποστηρίχθηκαν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αντιµετωπίστηκαν αρνητικά. Και όταν ακόµα χάρη στις άοκνες προσπάθειες των βιβλιοθηκονόµων σηµειώθηκαν σηµαντικές επιτυχίες, αυτές αντιµετωπίστηκαν µάλλον µε αδιαφορία. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ήταν περισσότερο από φυσικό η δηµιουργικότητα να παραχωρήσει τη θέση της στην αδιαφορία. Νοµίζω ότι η λέξη εκφράζει ακριβώς την κατάσταση στις περισσότερες από τις βιβλιοθήκες των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Η καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας στις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες θα εφαρµοστεί σήµερα µε τη βοήθεια του στελεχιακού τους δυναµικού. Ένα κουρασµένο και απογοητευµένο από την πραγµατικότητα στελεχιακό δυναµικό, θα κληθεί να προβάλει ένα κοινό όραµα που στηρίζεται στη νέα µορφή της τεχνολογικά ισχυρής βιβλιοθήκης, µε τις σύγχρονες υπηρεσίες και τις αναβαθµισµένες λειτουργίες που απαιτούν εξειδικευµένη κατάρτιση. Οι πρώτες ενέργειες που απαιτούνται είναι καθοριστικές για την επιτυχία της προσπάθειας. εν υπάρχουν γενικές συνταγές τις οποίες θα µπορούσε κανείς να προβάλει. Ανάλογα µε τις ιδιοµορφίες της

7 οργανωτικής µορφής της βιβλιοθήκης, αλλά κυρίως ανάλογα µε τις ιδιοµορφίες του προσωπικού, η διοίκησή της θα πρέπει να οργανώσει το πρόγραµµα για την καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας. Σε γενικές γραµµές, θα κινηθεί στο πλαίσιο της δηµιουργίας συνείδησης οµάδας, στην πρόταση και υιοθέτηση από τα στελέχη της βιβλιοθήκης του οράµατος, τον προσδιορισµό των στόχων, την δέσµευση και τη συµµετοχή των στελεχών για την επίτευξη των στόχων. Στο χώρο των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών όπου δεν καλλιεργείται η φιλοσοφία της ολικής ποιότητας, η πλειοψηφία των στελεχών συµµετέχει χαλαρά και διεκπεραιώνει αργά το έργο που τους ανατίθεται. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα στελέχη δεν έχουν πλήρη εικόνα του έργου που η βιβλιοθήκη καλείται να προσφέρει. Η περιορισµένη αντίληψη για το συνολικό έργο της βιβλιοθήκης εµποδίζει την ανάπτυξη αισθήµατος συµµετοχής. Τα στελέχη νοιώθουν ότι είναι τοποθετηµένα στο περιθώριο και χρησιµοποιούνται από τη διοίκηση για την επιτυχία αγνώστων στόχων που δεν γνωρίζουν στην πραγµατικότητα. Έτσι δηµιουργείται ένα κλίµα καχυποψίας που φυσικά δεν συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων. Η εικόνα που προβάλλεται µέσα από την καλλιέργεια της Ολικής Ποιότητας, είναι η συµµετοχική λειτουργία της βιβλιοθήκης, όπου τα στελέχη κάθε τµήµατος συγκεντρώνονται κάθε πρωί και οργανώνουν τις εργασίες της ηµέρας αφού πρώτα ενηµερωθούν για την πορεία δουλειάς των λοιπών τµηµάτων, τις στατιστικές τις προηγούµενης µέρας και τις απόψεις των χρηστών που αφορούν το τµήµα τους ή τα άλλα τµήµατα. Η προετοιµασία των συναντήσεων αυτών είναι έργο των προϊστάµενων τµηµάτων που µε τη σειρά τους συµµετέχουν σε άλλες συναντήσεις της διοικητικής ιεραρχίας. Μέσα από τις σύντοµες αυτές συναντήσεις θα πρέπει να επιτυγχάνονται δύο στόχοι: 1. Η πλήρης ενηµέρωση των στελεχών για κάθε ενέργεια που συντελείται µέσα στη βιβλιοθήκη. 2. Η επίλυση των προβληµάτων που παρουσιάζονται. Η επίλυση των προβληµάτων στηρίζεται σε προτάσεις των στελεχών και όχι σε ενέργειες της διοίκησης. Στις συναντήσεις αυτές πρέπει να αποφεύγεται η κριτική. Σκοπός των συναντήσεων είναι ο εντοπισµός των προβληµάτων και η επίλυσή τους και όχι η απόδοση ευθυνών. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεταιι η διάθεση για δέσµευση στον κοινό στόχο και αυξάνεται το συναίσθηµα ευθύνης των εργαζοµένων, ώστε να µη προκαλείται από τυχόν παραλείψεις τους καθυστέρηση στην επίτευξη των στόχων. Σε τακτά περιοδικά διαστήµατα, το σύνολο των στελεχών της βιβλιοθήκης συγκεντρώνονται για να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά µε την πορεία της κοινής προσπάθειας. Στις συναντήσεις αυτές ενισχύονται οι πρωτοβουλίες, υποστηρίζονται οι νεωτεριστικές ιδέες και αναπροσαρµόζονται τα χρονοδιαγράµµατα για να επιτευχθούν οι βελτιωµένοι στόχοι. Το δυσκολότερο θέµα στην καλλιέργεια της ολικής ποιότητας σε ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες είναι εκείνο της αντιµετώπισης του παραδείγµατος που προέρχεται από το παρελθόν. Τα σηµερινά στελέχη εργάστηκαν στις βιβλιοθήκες του παρελθόντος και τα βιώµατά τους, αναπαράγουν το µοντέλο. Έτσι, αντιλαµβάνονται τη βιβλιοθήκη του 2000 που βρίσκεται στον κυβερνοχώρο, να έχει τη γνωστή µορφή του παρελθόντος µε τη µόνη διαφορά ότι υπάρχουν και οι υπολογιστές που βοηθούν την αναζήτηση, και το διαδανεισµό. Απαιτούνται, προγράµµατα ενηµέρωσης για τις νέες δυνατότητες, τις νέες υπηρεσίες που σχεδιάζονται και τις δοµικές διαφορές µεταξύ των παλαιών και νέων βιβλιοθηκών. Απαιτούνται στη συνέχεια, σειρές από σεµινάρια κατάρτισης που θα επιτρέψουν στα στελέχη να ανταποκριθούν στα νέα δεδοµένα της βιβλιοθήκης στον κυβερνοχώρο. Όλα τα παραπάνω απαιτούν γνώση, ενδιαφέρον, φαντασία και κυρίως συνεχή προσπάθεια ώστε να καλλιεργηθεί στο χώρο της ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης η συνείδηση της ολικής ποιότητας.

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ( σελίδες σχολικού βιβλίου 135 139, έκδοση 2014 : σελίδες 130 134 ) 3.3.3 υναµική Οµάδων 3.3.3.1 Βασικές έννοιες - Ορισµοί Η οµάδα αποτελεί έννοια και όρο που

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία ενθάρρυνσης, έµπνευσης και βοήθειας στους άλλους για να δουλέψουν µε ενθουσιασµό ως προς κάποιους στόχους.

ιαδικασία ενθάρρυνσης, έµπνευσης και βοήθειας στους άλλους για να δουλέψουν µε ενθουσιασµό ως προς κάποιους στόχους. ΗΓΕΣΙΑ Η φύση της ηγεσίας ιαδικασία ενθάρρυνσης, έµπνευσης και βοήθειας στους άλλους για να δουλέψουν µε ενθουσιασµό ως προς κάποιους στόχους. Βοηθάει την οµάδα να εντοπίσει «που πηγαίνει» και προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 5: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Εκπαίδευση Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Πύλο σεμινάριο με θέμα «Αειφόρο Σχολείο-Βιωματικές Δράσεις» το οποίο οργάνωσε η Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ 7,11,14,18 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2011

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ 7,11,14,18 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΊΑΣ ΓΡΑΦΕΊΟΥ ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗΣ ΙΟΝΊΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΥ 7,11,14,18 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2011 Λειτουργία της Μνήμης και Τεχνικές Μάθησης και Συγκέντρωσης Τρόποι Αποδοτικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 Το συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στην ανάγκη προσέγγισης των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης από τους Νεοέλληνες. Επρόκειτο για τόπους έκφρασης συλλογικότητας. Επιπλέον, σ αυτούς γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004. Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004. Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004 Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη 1 Αγαπητά µέλη της Πανεπιστηµιακής µας κοινότητας, Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτής της εκλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης 1 ηµ. Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ02 Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης Αριστοτέλης Ενότητα 15η 1. Μετάφραση Γι αυτόν που ασχολείται µε το σύστηµα διακυβέρνησης, πιο ειδικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη.

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. Η µεθοδολογία είναι κοινή για όλα τα προϊόντα, αλλά η µεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση Προσωπικού. Κεφάλαιο 3

Προσέλκυση Προσωπικού. Κεφάλαιο 3 Προσέλκυση Προσωπικού Κεφάλαιο 3 Στρατολόγηση (Προσέλκυση) «Σειρά ενεργειών που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση για να προσελκύσει τους κατάλληλους υποψηφίους για την επίτευξη των στόχων της.» Διαδικασία Προσέλκυσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Κεφάλαιο 2 Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον πληθυσμό, τον οποίο θα κάλυπτε η συγκεκριμένη έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου «Παγκόσμια Ευρώπη: οι Διεθνείς Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2007 1 Προσφωνήσεις. Αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ Επαγγελματικές Δεξιότητες Οι επαγγελματικές δεξιότητες προσδιορίζουν τον υποψήφιο επαγγελματία και αναφέρονται σε μεταβιβάσιμες συμπεριφορές οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»

Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» 1.Ερώτηση: Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της κυβερνητικής πλευράς. Εύκολος κοινοβουλευτικός ρόλος; Απάντηση: Ρόλος εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή.

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή. Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Γ. Βασιλείου στην ανοικτή σύσκεψη-παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου 25-5-2015 Σας καλωσορίζουμε σε μια ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις NDI Training & Consulting 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στον σημερινό πολύπλοκο και γεμάτο προκλήσεις κόσμο στον οποίο ζούμε, οι εταιρίες δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 5η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Κοινωνική λειτουργία, στοιχείο της κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ;

ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ; ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΤΟ 3 επιχειρηµατικές διαλέξεις ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ; 1984, 1991, 2006 Wilson Learning Worldwide Inc. WLW 46663 Challenge 1 O Ηγέτης-Manager: Επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση µε αίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης4 Καθορισµός στόχων στον Αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ Θεωρία στόχων -

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Παππάς. Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας. συνέντευξη. Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση. » συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ

Γιάννης Παππάς. Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας. συνέντευξη. Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση. » συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Γιάννης Παππάς Διευθυντής του Κλάδου Ζωής στη MEGA BROKERS S.A.» συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση Πιστός στην «παλιά συνταγή» της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Click to edit Master subtitle style 13/4/2011 Επιχειρηματική πρόταση συνεργασίας Mini Sports Club Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας προσφέρουμε μια κερδοφόρο

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Νίκος Καριανάκης Τομέας Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, ΣΕΒ 27/03/15 Γιατί η επιχειρηματικότητα; Η δημιουργία επιχειρήσεων σημαίνει δημιουργία πλούτου, εισοδήματος,

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ www.romvos.edu.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1) Ο συγγραφέας αναφέρεται στην απαράµιλλη οµορφιά της Ελλάδας, καθώς επίσης και στον κίνδυνο καταστροφής της εξαιτίας του τουρισµού. Επισηµαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 Εισήγηση με θέμα: «ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ» Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του Φροντιστηρίου της 11ης Νοεμβρίου 2012 γονέων μαθητών μας της Α & Β Λυκείου

Αποδελτίωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του Φροντιστηρίου της 11ης Νοεμβρίου 2012 γονέων μαθητών μας της Α & Β Λυκείου Αποδελτίωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του Φροντιστηρίου της 11ης Νοεμβρίου 2012 γονέων μαθητών μας της Α & Β Λυκείου 1. Η εικόνα που είχατε σχηματίσει για το Εκπαιδευτήριο πριν συνεργαστείτε με αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ H αντίληψή μας για τον εθελοντισμό Τι προσφέρουν οι εθελοντές Δούναι και λαβείν Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Βόλος, Απρίλιος 2009 Y σ xy σ yy σ yy σ xy X Τι είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός; Οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα7: Διοίκηση προσωπικού vsδιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ειρήνη Τριάρχη Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα