Ηλεκτρικός ή πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου Eικ. 1: Διακόπτης ορίου τύπου Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8365 EL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρικός ή πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου 4746. Eικ. 1: Διακόπτης ορίου τύπου 4746. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8365 EL"

Transcript

1 Ηλεκτρικός ή πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου 4746 Eικ. 1: Διακόπτης ορίου τύπου 4746 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8365 EL Έκδοση Οκτώβριος 2013

2 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν αποφευχθούν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ΠΡΟΣΟΧΗ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν αποφευχθούν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μήνυμα για υλικές ζημιές ή δυσλειτουργία Σημείωση: Πρόσθετες πληροφορίες Συμβουλή: Συνιστώμενη ενέργεια 2 EB 8365 EL

3 Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες για την ασφάλεια Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας Αρχή λειτουργίας Επαγωγικός διακόπτης ορίου τύπου 4746-x Ηλεκτρικός διακόπτης ορίου τύπου 4746-x Πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου Κωδικός τεμαχίου και εκδόσεις Τεχνικά δεδομένα Παρελκόμενα Σύνδεση στη βαλβίδα Σύνδεση στη βαλβίδα με χυτό ζυγό Σύνδεση στη βαλβίδα με ζυγό τύπου ράβδου Σύνδεση στη βαλβίδα τύπου Συνδεση στη διάταξη τοποθέτησης Συνδέσεις: Ηλεκτρική σύνδεση Ενισχυτής μεταγωγής για τον τύπο 4746-x Πνευματική σύνδεση για τον τύπο Λειτουργία Ρύθμιση σημείου μεταγωγής Τύπος 4746-x Τύπος 4746-x3 και τύπος Τεχνική συντήρηση συσκευών με προστασία από έκρηξη Συντήρηση και βαθμονόμηση Διαστάσεις Πιστοποιητικά EB 8365 EL 3

4

5 Γενικές οδηγίες για την ασφάλεια 1 Γενικές οδηγίες για την ασφάλεια Για λόγους ασφάλειας, ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες αναφορικά με την τοποθέτηση, εκκίνηση και λειτουργία της συσκευής: Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται, να τίθεται σε λειτουργία ή να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, το οποίο είναι εξοικειωμένο με το προϊόν. Σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας, ως εκπαιδευμένο προσωπικό νοούνται τα άτομα που είναι σε θέση να κρίνουν την εργασία που τους ανατίθεται και να αναγνωρίζουν πιθανούς κινδύνους λόγω της ειδικής εκπαίδευσης, των γνώσεων και της εμπειρίας τους, καθώς και της γνώσης των ισχυόντων προτύπων. Οι εκδόσεις της συσκευής που φέρουν προστασία από εκρήξεις προορίζονται για χρήση μόνο από προσωπικό που έχει λάβει ειδική εκπαίδευση ή οδηγίες ή το οποίο φέρει εξουσιοδότηση εργασίας σε συσκευές με προστασία από εκρήξεις σε επικίνδυνες ατμόσφαιρες. Ανατρέξτε στην ενότητα 6. Τυχόν κίνδυνοι που μπορούν να προκληθούν στη βαλβίδα από το μέσο διεργασίας, την πίεση λειτουργίας ή από κινούμενα μέρη οφείλουν να αποτρέπονται με εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων. Σε περίπτωση που προκύψουν μη επιτρεπόμενες κινήσεις ή αναπτυχθούν μη επιτρεπόμενες δυνάμεις στον πνευματικό ενεργοποιητή ως αποτέλεσμα της στάθμης πιέσεως, η πίεση πρέπει να περιοριστεί με χρήση κατάλληλου σταθμού μειωτήρα πίεσης παροχής. Επιπλέον, για την αποτροπή ζημίας του εξοπλισμού οφείλουν να τηρούνται τα εξής: Η ορθή αποστολή και αποθήκευση αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση. Σημείωση: Οι διατάξεις τοποθέτησης με σήμανση CE καλύπτουν τις απαιτήσεις των Κατευθυντήριων οδηγιών 94/9/EC και 2004/108/EC. Η Δήλωση συμμόρφωσης παρέχεται κατόπιν αιτήματος. EB 8365 EL 5

6 Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας 2 Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας Οι διακόπτες ορίου συνδέονται σε πνευματικές βαλβίδες ελέγχου, καθώς και σε διατάξεις τοποθέτησης τύπου 4765 και τύπου Αυτοί οι διακόπτες ορίου διαθέτουν επαγωγικές, ηλεκτρικές ή πνευματικές επαφές. Εκπέμπουν σήμα όταν η διαδρομή της βαλβίδας υπερβαίνει ή υστερεί ενός καθορισμένου ορίου και ιδιαίτερα όταν η βαλβίδα ελέγχου έχει προσεγγίσει την τελική της θέση. Αυτό το σήμα μεταδίδεται, για παράδειγμα, σε ένα σύστημα συναγερμού ή ενδείξεων. 2.1 Αρχή λειτουργίας Η διαδρομή της βαλβίδας μεταδίδεται είτε απευθείας στον πείρο (1.1) και το μοχλό (1) του διακόπτη ορίου από το έλασμα (10) ή με έναν πείρο σύνδεσης, όταν έχει συνδεθεί διάταξη τοποθέτησης. Η γραμμική διαδρομή μετατρέπεται σε περιστροφική κίνηση από τον άξονα (2) Επαγωγικός διακόπτης ορίου τύπου 4746-x Σε αυτή την έκδοση, ο άξονας (2) μεταφέρει δύο περιβλήματα μεταγωγής (3) με ρυθμίσιμες μεταλλικές ετικέτες (4.1) για την χωρίς-επαφή ενεργοποίηση των ενσωματωμένων διακοπτών εγγύτητας (5). Για τη λειτουργία των επαγωγικών διακοπτών ορίου (με την εξαίρεση του τύπου ), πρέπει να ενσωματωθούν στο κύκλωμα εξόδου κατάλληλοι ενισχυτές μεταγωγής. Η λειτουργία μεταγωγής και το σημείο μεταγωγής είναι διαρκώς ρυθμιζόμενα με χρήση του ρυθμιστικού κοχλία (3.1) Ηλεκτρικός διακόπτης ορίου τύπου 4746-x3 Σε αυτή την έκδοση, ο άξονας (2) φέρει δύο περιβλήματα μεταγωγής (3) με ρυθμίσιμους δίσκους κνώδακα (4.2). Κάθε δίσκος κνώδακα ενεργοποιεί έναν ηλεκτρικό διακόπτη διπλής διαδρομής (7) στο ράουλο (6.1), το οποίο είναι συνδεδεμένο στο μοχλό του διακόπτη (6). Η λειτουργία μεταγωγής και το σημείο μεταγωγής είναι διαρκώς ρυθμιζόμενα με χρήση του ρυθμιστικού κοχλία (3.1) Πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου Σε αυτή την έκδοση, ο άξονας (2) φέρει δύο περιβλήματα μεταγωγής (3) με ρυθμίσιμους δίσκους κνώδακα (4.2). Κάθε δίσκος κνώδακα ενεργοποιεί ένα σύστημα ακροφυσίων/πτερυγίων μέσα στον πνευματικό διακόπτη (8). Όποτε ο δίσκος κνώδακα (4.2) ενεργοποιεί το μοχλό του διακόπτη (6) μέσω του ράουλου (6.1), το ακροφύσιο στον πνευματικό διακόπτη (8) ανοίγει και ο αέρας παροχής από το μικροδιακόπτη (9) μετάγεται στη θύρα A 1 ή A 2. Το ακροφύσιο κλείνει στον πνευματικό διακόπτη (8) και ο αέρας παροχής που τροφοδοτείται στο μικροδιακόπτη διακόπτεται μόλις ο δίσκος κνώδακα απελευθερώσει το μοχλό του διακόπτη (6). Ως αποτέλεσμα, δεν εφαρμόζεται πλέον πίεση στη θύρα A 1 ή A 2. Η λειτουργία μεταγωγής και το σημείο μεταγωγής είναι διαρκώς ρυθμιζόμενα με χρήση του ρυθμιστικού κοχλία (3.1). 6 EB 8365 EL

7 Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας 2 L Επαγωγικός διακόπτης ορίου L Ηλεκτρικός διακόπτης ορίου 10 1 Μοχλός διαδρομής βαλβίδας 1.1 Πείρος 2 Άξονας 3 Περίβλημα μεταγωγής 3.1 Ρυθμιστικός κοχλίας 4.1 Μεταλλική ετικέτα 4.2 Δίσκος κνώδακα 5 Διακόπτης εγγύτητας 6 Μοχλός διακόπτη 6.1 Ράουλο 6.2 Ελατήριο 7 Ηλεκτρικός διακόπτης 8 Πνευματικός διακόπτης 8.1 Ακροφύσιο (στο διακόπτη) 8.2 Πτερύγιο (στο διακόπτη) 9 Πνευματικός μικρο-διακόπτης 10 Έλασμα συνδεδεμένο είτε στον άξονα του ενεργοποιητή, είτε στον άξονα του κώνου 2 L A 1 A 2 9 p 9 z Πνευματικός διακόπτης ορίου με λειτουργία μεταγωγής Eικ. 1: Σχεδιαγράμματα λειτουργίας EB 8365 EL 7

8 Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας 2.2 Κωδικός τεμαχίου και εκδόσεις Διακόπτης ορίου (δείκτης συσκευής 07 και υψηλότερος) Προστασία από έκρηξη Τύπος x x x x x x x 0 x x x x Χωρίς 0 Ex II 2G Ex ia IIC T6 σύμφωνα με το ATEX 1 CSA/FM εγγενώς ασφαλές/χωρίς τάσεις πρόκλησης πυρκαγιάς 3 Ex II 3G Ex na II T6 σύμφωνα με το ATEX 8 Τύπος Επαγωγικός 2 1/2 Ηλεκτρικός 3 2 Πνευματικός Επαφές Διακόπτης εγγύτητας SC 3,5-NO Διακόπτης εγγύτητας SJ 3,5 -SN Διακόπτης εγγύτητας SJ 3,5 -S1N SAIA, ηλεκτρικός μικροδιακόπτης XGK SAIA, ηλεκτρικός μικροδιακόπτης XGK Πνευματικός μικροδιακόπτης Διακόπτης εγγύτητας SB 3,5 -E Στοιχεία μεταγωγής Με ένα στοιχείο μεταγωγής 1 Με δύο στοιχεία μεταγωγής 2 Ηλεκτρική σύνδεση Χωρίς Πλαστικός στυπιοθλίπτης καλωδίου M20 x 1,5, μαύρου χρώματος 1 0 Πνευματικές συνδέσεις Χωρίς 0 ISO 221/1-G ⅛ ⅛ -27 NPT Ειδικές εκδόσεις Χωρίς Έγκριση NEPSI Ex ia, Επαγωγικός, τύπου Έγκριση NEPSI Ex nl, Επαγωγικός, τύπου Έγκριση GOST Ex ia, Τύπος / Έγκριση KOSHA Ex ia 1 2/ Έγκριση INMETRO Ex ia 1 2/ Συμβατότητα με βαφή Χωρίς 0 Ελεύθερο ουσιών που υποβαθμίζουν την επικόλληση της βαφής 1 8 EB 8365 EL

9 Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας Διακόπτης ορίου (δείκτης συσκευής.06 ή χαμηλότερος) Τύπος x x x x Τύπος Επαγωγικός, χωρίς προστασία από έκρηξη 1 Επαγωγικός, Ex ib IIC T6 2 Ηλεκτρικός 3 Πνευματικός 4 Ηλεκτρική σύνδεση/μοχλός Χωρίς 0 Στυπιοθλίπτης καλωδίου, μοχλός I (δείκτης συσκευής.04 ή υψηλότερος χωρίς μοχλό) 1 Στυπιοθλίπτης καλωδίου, μοχλός II για σύνδεση διάταξης τοποθέτησης 2 ½ Στυπιοθλίπτης καλωδίου ΗΠΑ, μοχλός I 3 ½ Στυπιοθλίπτης καλωδίου ΗΠΑ, μοχλός II για σύνδεση διάταξης τοποθέτησης 4 Επαφές SJ3,5-N 0 SJ3,5-SN 1 SAIA ηλεκτρικός μικροδιακόπτης XGK 3 2 Πνευματικός μικροδιακόπτης με σπείρωμα σύνδεσης ISO 228/1-G ⅛ 3 Πνευματικός μικροδιακόπτης με σπείρωμα σύνδεσης ⅛ -27 NPT 4 SJ3,5-N (λευκή κουκίδα βαφής), μέγ. υστέρηση με μοχλό 100 χλστ. = 0,6 χλστ. 5 Μικροδιακόπτης (χρυσές επαφές) 6 SJ 3,5-E2 με ενδεικτική λυχνία LED (διακόπτης τριών συρμάτων) χωρίς προστασία από έκρηξη, ΧΩΡΙΣ επαφή 1 8 SB 3,5-E2 (διακόπτης τριών συρμάτων) χωρίς προστασία από έκρηξη, ΧΩΡΙΣ επαφή 1 9 Στοιχεία μεταγωγής Με ένα στοιχείο μεταγωγής 1 Με δύο στοιχεία μεταγωγής 2 Σημείωση: Κατά την αντικατάσταση συσκευών με δείκτη.00 έως.03, πρέπει να παραγγείλετε και μονάδα τοποθέτησης με μοχλό, όπως αναγράφεται στον πίνακα στη σελίδα 11. EB 8365 EL 9

10 Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας 2.3 Τεχνικά δεδομένα Επαγωγικός διακόπτης ορίου Τύπος 4746-x2 Τύπος Κύκλωμα ελέγχου Ενισχυτής μεταγωγής σύμφωνα με το πρότυπο EN Διακόπτης τριών συρμάτων Τάση λειτουργίας 10 έως 30 V Διακόπτης εγγύτητας SC 3,5-NO 2) SJ 3,5 SN SJ 3,5-S1N SB 3,5-E2 Επιτρεπόμενη θερμοκρασία 20 έως 70 C 20 έως 100 C 20 έως 100 C περιβάλλοντος 1) με μεταλλικό στυπιοθλίπτη καλωδίου Ηλεκτρικές συνδέσεις 40 έως 70 C 50 έως 100 C 40 έως 100 C 20 έως 70 C 25 έως 70 C Ένας στυπιοθλίπτης καλωδίου M20x1,5 για περιοχή σύσφιγξης 5,5 έως 13 χλστ. Βιδωτοί ακροδέκτες για διατομή καλωδίου 0,2 έως 2,5 mm² Βαθμός προστασίας IP 65 Βάρος Περίπου 0,7 κιλά Ηλεκτρικός διακόπτης ορίου τύπου 4746-x3 Οι προδιαγραφές ισχύουν για επάργυρες και επιχρυσωμένες επαφές Στοιχείο μεταγωγής Επιτρεπόμενο φορτίο Ηλεκτρικός διακόπτης ορίου: μετάπτωση/spdt (μονοπολικός/διπλής διαδρομής) Τάση ΕΡ: 220 V, 6,9 A Τάση ΣΡ: 220 V, 0,25 A 20 V, 6,9 A Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος 1) 20 έως 85 C με μεταλλικό στυπιοθλίπτη καλωδίου Ηλεκτρικές συνδέσεις 40 έως 85 C Ένας στυπιοθλίπτης καλωδίου M20x1,5 για περιοχή σύσφιγξης 5,5 έως 13 χλστ. Βιδωτοί ακροδέκτες για διατομή καλωδίου 0,2 έως 2,5 mm² Βαθμός προστασίας IP 65 Βάρος Περίπου 0,7 κιλά Πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου Στοιχείο μεταγωγής Πνευματικός διακόπτης ορίου με κατάντη πνευματικό μικροδιακόπτη Αέρας παροχής 1.4 bar (20 psi), δυνατότητα βραχείας υπερφόρτωσης μέχρι τα 4 bar (60 psi) Κατανάλωση αέρα 0,04 m n3 /h Έξοδος 0 ή 1,4 bar (20 psi) Χωρητικότητα αέρα Ένας κλειστός διακόπτης: 0,7 m n3 /h Δύο κλειστοί διακόπτες: 1,0 m n3 /h Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 έως 60 C Βαθμός προστασίας IP 54 Βάρος Περίπου 0,75 κιλά Υλικά Περίβλημα και κάλυμμα Αλουμίνιο με επίστρωση κόνεως Μοχλός και άξονας EB 8365 EL

11 Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας Στυπιοθλίπτης καλωδίου Εύρος διαδρομής Σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο IEC (NAMUR) Σύνδεση σε διάταξη τοποθέτησης τύπου 4763 και τύπου 4765 M20x1.5, μαύρου χρώματος πολυαμίδιο Μοχλός I: 7,5 έως 60 χλστ. Μοχλός II: 60 έως 180 χλστ. Διαδρομή ίδια με αυτή της διάταξης τοποθέτησης 1) Τηρήστε τα όρια που προσδιορίζονται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου EC. 2) Τα μοντέλα κατασκευής μέχρι το 2006 διαθέτουν διακόπτη εγγύτητας SJ 3,5 N. Τύπου με τύπο προστασίας Ex ia (ATEX) Μέγιστες τιμές για τη σύνδεση σε πιστοποιημένα εγγενώς ασφαλή κυκλώματα Διακόπτης ορίου Τύπος Τύπος Επαφές ορίου Επαγωγικός Ηλεκτρικός U i 16 V 16 V 45 V I i 52 ma 25 ma P i 169 mw 64 mw 2 W C i - ενεργή εσωτερική χωρητικότητα 60 nf 50 nf Αμελητέα μικρή L i - ενεργή εσωτερική αυτεπαγωγή 160 µh 250 µh Κλάσεις θερμοκρασίας Εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος σύμφωνα με το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου EC (επιπρόσθετα, ισχύουν τα τεχνικά δεδομέναν που ορίζονται στον παραπάνω πίνακα) T4 45 έως 80 C 45 έως 100 C 45 έως 80 C T5 45 έως 70 C 45 έως 81 C 45 έως 70 C T6 45 έως 60 C 45 έως 66 C 45 έως 60 C 2.4 Παρελκόμενα Παρελκόμενα για σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο IEC (ανατρέξτε στην ενότητα 3.1) Βαλβίδα Ζυγός τύπου ράβδου (διάμετρος ράβδου 18 έως Χυτός ζυγός (νεύρωση NAMUR) 32 χλστ.) Διαδρομή Μέχρι 60 χλστ. Μέχρι 180 χλστ. Μέχρι 60 χλστ. Μέχρι 180 χλστ. Αρ. παραγγελίας κιτ τοποθέτησης (μοχλός I) (μοχλός II) (μοχλός I) συν (μοχλός II) συν Παρελκόμενα για σύνδεση στη διάταξη τοποθέτησης τύπου 4763 και τύπου 4765 (ανατρέξτε στην ενότητα 3.4) Αρ. παραγγελίας κιτ τοποθέτησης Παρελκόμενα για σύνδεση στη βαλβίδα τύπου 3351 (ανατρέξτε στην ενότητα 3.2) Ονομαστικό μέγεθος DN 15 έως 50 DN 65 έως 100 Αρ. παραγγελίας κιτ τοποθέτησης Παρελκόμενα για σύνδεση στη βαλβίδα τύπου 3591 με μοχλό II (ανατρέξτε στην ενότητα 3.3) Αρ. παραγγελίας κιτ τοποθέτησης EB 8365 EL 11

12 Σύνδεση στη βαλβίδα 3 Σύνδεση στη βαλβίδα Τα παρελκόμενα που αναφέρονται στην ενότητα 2.4 είναι απαραίτητα για τη σύνδεση. Ο μοχλός (I ή II) πρέπει να εγκατασταθεί πριν τη σύνδεση του διακόπτη ορίου στη βαλβίδα ελέγχου. Για να το κανετε αυτό, ολισθήστε το έλασμα σύσφιγξης του μοχλού (1.1) επάνω από το μοχλό (1) και ολισθήστε τα στον άξονα (2). Συσφίγξτε τον κοχλία σύνδεσης (1.2). 3.1 Σύνδεση στη βαλβίδα με χυτό ζυγό 1. Συνδέστε το έλασμα (10) στο σύνδεσμο του άξονα της βαλβίδας χρησιμοποιώντας δύο κοχλίες (10.1). 2. Συνδέστε τον πείρο (11) στο έλασμα (10) χρησιμοποιώντας δύο περικόχλια (11.1). 3. Ξεβιδώστε το κάλυμμα του διακόπτη ορίου. Συνδέστε τον διακόπτη ορίου στο ζυγό της βαλβίδας χρησιμοποιώντας τον κοχλία τοποθέτησης (12), τη ροδέλα (13) και το δακτυλιοειδές περικόχλιο (14). Διασφαλίστε ότι ο πείρος (11) εισαγάγεται μέσω το συρμάτινου ιμάντα (ντίζα) (1.3) του μοχλού (1). 6. Συνδέστε χαλαρά το στήριγμα (15) και το έλασμα σύσφιγξης της ράβδου (16) στη ράβδο. Στο μέσο της διαδρομής της βαλβίδας, μετακινήστε το στήριγμα μέχρι το κέντρο του ελάσματος (10) και το στήριγμα (15) να ευθυγραμμιστούν. 7. Συνδέστε το έλασμα σύνδεσης της ράβδου. 8. Συνδέστε το διακόπτη ορίου στο στήριγμα με τον κοχλία τοποθέτησης (12), τη ροδέλα (13) και το δακτυλιοειδές περικόχλιο (14). Διασφαλίστε ότι ο πείρος (11) έχει εισαχθεί μέσα από τον συρμάτινο ιμάντα (ντίζα) (1.3) του μοχλού (1). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μετά τη σύνδεση του διακόπτη ορίου, διασφαλίστε ότι η τάπα εξαέρωσης του καλύμματος του περιβλήματος είναι στραμμένη προς τα κάτω κατά την τοποθέτηση της βαλβίδας. 3.2 Σύνδεση στη βαλβίδα με ζυγό τύπου ράβδου 4. Συνδέστε το έλασμα (10) στο σύνδεσμο του άξονα της βαλβίδας χρησιμοποιώντας δύο κοχλίες (10.1). 5. Συνδέστε τον πείρο (11) στο έλασμα (10) χρησιμοποιώντας δύο περικόχλια (11.1). 12 EB 8365 EL

13 Σύνδεση στη βαλβίδα Σύνδεση σε βαλβίδα με χυτό ζυγό (νεύρωση NAMUR) Σύνδεση σε βαλβίδα με ζυγό τύπου ράβδου 1 Μοχλός 1.1 Έλασμα σύσφιγξης 1.2 Κοχλίας 1.3 Συρμάτινος ιμάντας (ντίζα) 2 Άξονας 10 Έλασμα στήριξης 10.1 Κοχλίες 11 Πείρος 11.1 Περικόχλια 12 Κοχλίας 13 Ροδέλα 14 Δακτυλιοειδές περικόχλιο 15 Στήριγμα 16 Έλασμα σύσφιγξης ράβδου Eικ. 2: Σύνδεση στη βαλβίδα EB 8365 EL 13

14 Σύνδεση στη βαλβίδα 3.3 Σύνδεση στη βαλβίδα τύπου 3591 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες ροδέλες για όλες τις βιδωτές συνδέσεις. 9. Συνδέστε χαλαρά τους κυκλικούς βραχίονες (1) χρησιμοποιώντας σφιγκτήρες (3) και περικόχλια (2) στο ζυγό της βαλβίδας. 10. Συσφίγξτε τη ράβδο (4) στους σφιγκτήρες (3) χρησιμοποιώντας τους κοχλίες (5). 11. Συνδέστε το διακόπτη ορίου (6) στη ράβδο (4) όπως περιγράφεται στο βήμα 3 της ενότητας 3.1. Χρησιμοποιήστε το σπείρωμα (7) της ράβδου. 12. Συνδέστε το βραχίονα τοποθέτησης (9) στο στήριγμα εμπλοκής της περιστροφής (8) της βαλβίδας, χρησιμοποιώντας τους κοχλίες (10). 13. Βιδώστε το σφιγκτήρα επέκτασης (11) στο βραχίονα στερέωσης (9) χρησιμοποιώντας το περικόχλιο και τον κοχλία (12). 14. Εισαγάγετε τον πείρο (13) στην επιμήκη οπή του σφιγκτήρα επέκτασης (11). Διασφαλίστε ότι ο πείρος διέρχεται από το συρμάτινο ιμάντα (ντίζα) της επέκτασης του σφιγκτήρα. 15. Βιδώστε το περικόχλιο (14) στον πείρο (13). Τοποθετήστε τον σφιγκτήρα (16) στο μοχλό (15) του διακόπτη ορίου (6). 16. Χρησιμοποιήστε το περικόχλιο (17) για να στερεώσετε το μοχλό (15) στην προέκταση μοχλού (18). 17. Συνδέστε το άλλο άκρο της προέκτασης του μοχλού (18) στην προέκταση του σφιγκτήρα (11). 18. Ευθυγραμμίστε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εκτελέστε την ευθυγράμμιση έτσι ώστε ο μοχλός (15), η προέκταση του μοχλού (18) και η επιμήκης οπή της προέκτασης του σφιγκτήρα (11) να είναι ευθυγραμμισμένα μεταξύ τους. Μετά τη σύνδεση του διακόπτη ορίου, διασφαλίστε ότι η τάπα εξαέρωσης του καλύμματος του περιβλήματος είναι στραμμένη προς τα κάτω κατά την τοποθέτηση της βαλβίδας. 14 EB 8365 EL

15 Σύνδεση στη βαλβίδα Στρογγυλός σφιγκτήρας 2 Περικόχλιο 3 Σφιγκτήρας 4 Ράβδος 5 Κοχλίες 6 Διακόπτης ορίου 7 Σπείρωμα 8 Στήριγμα προστασίας από περιστροφή 9 Βραχίονας τοποθέτησης 10 Κοχλίες 11 Προέκταση σφιγκτήρα 12 Περικόχλιο και κοχλίας 13 Πείρος 14 Περικόχλιο 15 Μοχλός II 16 Σφιγκτήρας (για μοχλό) 17 Περικόχλιο 18 Προέκταση μοχλού Eικ. 3: Σύνδεση στη βαλβίδα τύπου 3591 EB 8365 EL 15

16 Σύνδεση στη βαλβίδα 3.4 Συνδεση στη διάταξη τοποθέτησης Για τη σύνδεση του διακόπτη ορίου στη διάταξη τοποθέτησης τύπου 4763 ή 4765 σύμφωνα με το Eικ. 4, απαιτούνται ως παρελκόμενα ένας βραχύς μοχλός (1) και ένα ενδιάμεσο τεμάχιο (31) (αρ. παραγγελίας ). 19. Εισαγάγετε ένα δακτυλιοειδές περικόχλιο (30) και στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά του ενδιάμεσου τεμαχίου (31). 20. Ωθήστε τους δύο κοχλίες με κυλινδρική κεφαλή (33) μέσα από το διακόπτη ορίου και το ενδιάμεσο τεμάχιο και εισαγάγετέ τους στη διάταξη τοποθέτησης. 21. Εισαγάγετε τα περικόχλια (32) στο περίβλημα της διάταξης τοποθέτησης και βιδώστε σφικτά τους δύο κοχλίες με κυλινδρική κεφαλή (33). Διασφαλίστε ότι ο βραχύς μοχλός (1) ολισθαίνει επάνω από τον πείρο (16) της διάταξης τοποθέτησης. 22. Αντικαταστήστε την τάπα εξαερισμού (17) στο περίβλημα της διάταξης τοποθέτησης, με την βιδωτή τάπα που περιλαμβάνεται στα παρελκόμενά του (αρ. παραγγελίας ). Στη συνέχεια, εισαγάγετε την τάπα εξαερισμού στο περίβλημα του διακόπτη ορίου. Αυτή η ενέργεια διασφαλίζει ότι ο βαθμός προστασίας του διακόπτη ορίου αντιστοιχεί με εκείνον της διάταξης τοποθέτησης. ÎÎ Για να επιτύχετε βαθμό προστασίας IP 65, πρέπει να εγκαταστήσετε μια βαλβίδα αντεπιστροφής (αρ. παραγγελίας ) στο περίβλημα του διακόπτη ορίου. 17 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Συνδέστε το κάλυμμα του περιβλήματος στο διακόπτη ορίου, διασφαλίζοντας ότι η τάπα εξαέρωσης (17) είναι στραμμένη προς τα κάτω μετά την εγκατάσταση της βαλβίδας Μοχλός με ελατήριο Τομή A B A B Eικ. 4: Σύνδεση με ενδιάμεσο τεμάχιο, π.χ. στον τύπο 4765 ή τον τύπο 4763 της διάταξης τοποθέτησης 16 EB 8365 EL

17 Συνδέσεις: 4 Συνδέσεις: 4.1 Ηλεκτρική σύνδεση ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Για την ηλεκτρική εγκατάσταση, τηρήστε τους σχετικούς ηλεκτροτεχνικούς κανονισμούς και τους κανονισμούς περί πρόληψης ατυχημάτων εν ισχύ στη χώρα χρήσης. Στη Γερμανία, αυτοί είναι οι κανονισμοί VDE και οι κανονισμοί περί πρόληψης ατυχημάτων της ασφάλισης αστικής ευθύνης του εργοδότη. Οι παρακάτω κανονισμοί ισχύουν για την εγκατάσταση σε επικίνδυνες τοποθεσίες: EN :2008 (VDE 0165, Μέρος 1) Εκρηκτικές ατμόσφαιρες Σχεδιασμός, επιλογή και κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τηρήστε τον προσδιορισμό εκχώρησης των ακροδεκτών! Η εναλλαγή της εκχώρησης των ηλεκτρικών ακροδεκτών ενδέχεται να καταστήσει αναποτελεσματική την προστασία από έκρηξη. Μην χαλαρώνετε τους κοχλίες με επίστρωση σμάλτου στο περίβλημα. Οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές που ορίζονται στα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου EC ισχύουν κατά την διασύνδεση εγγενώς ασφαλούς εξοπλισμού. (U i και U 0, I i και I 0, P i και P 0, C i και C 0, καθώς και L i και L 0 ) Σημείωση για την επιλογή καλωδίων και συρμάτων: Τηρήστε το άρθρο 12 του προτύπου EN (VDE 0165, Μέρος 1) για την εγκατάσταση εγγενώς ασφαλών κυκλωμάτων. Το άρθρο ισχύει κατά τη δρομολόγηση πολύκλωνων καλωδίων και συρμάτων με περισσότερα από ένα εγγενώς ασφαλές κύκλωμα. Το ακτινικό πάχος της μόνωσης ενός αγωγού για κοινά μονωτικά υλικά (π.χ. πολυαιθυλένιο) δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 0,2 χλστ. Η διάμετρος ενός μεμονωμένου σύρματος σε αγωγό λεπτού κλώνου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0,1 χλστ. Προστατέψτε τα άκρα του αγωγού από απόσχιση, π.χ. χρησιμοποιώντας συνδετήρες άκρων συρμάτων. Κατά τη χρήση δύο ξεχωριστών καλωδίων για τη σύνδεση, μπορεί να τοποθετηθεί πρόσθετος στυπιοθλίπτης καλωδίου. Σφραγίστε τις εισόδους καλωδίων με τάπες. Εξοπλίστε τις συσκευές που χρησιμοποιούνται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω των 20 C με μεταλλικές εισόδους καλωδίων. EB 8365 EL 17

18 Συνδέσεις: Σημείωση για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στη ζώνη 2: Για τον εξοπλισμό που λειτουργεί σύμφωνα με τον τύπο προστασίας Ex na II (εξοπλισμός που δεν παράγει σπινθηρισμό), σύμφωνα με το πρότυπο EN :2003, τα κυκλώματα μπορούν να συνδέονται, διακόπτονται ή μετάγονται ενώ βρίσκονται υπό τάση μόνο κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή την επισκευή. Ο εξοπλισμός που συνδέεται σε κυκλώματα με περιορισμό τάσης με τύπο προστασίας Ex nl (εξοπλισμός με περιορισμό τάσης) σύμφωνα με το πρότυπο EN :2003 μπορεί να μετάγεται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές που ορίζονται στη δήλωση συμμόρφωσης ή τα προσαρτήματα ισχύουν κατά τη διασύνδεση του εξοπλισμού με κυκλώματα με περιορισμό τάσης σε τύπο προστασίας Ex nl IIC. 18 EB 8365 EL

19 Συνδέσεις: Είσοδος καλωδίων Τα καλώδια για το σήμα ηλεκτρικού ελέγχου πρέπει να δρομολογούνται μέσα από το στυπιοθλίπτη καλωδίου στο περίβλημα και να συνδέονται στους ακροδέκτες εισόδου με τη σήμανση + και, όπως απεικονίζεται στην Eικ. 5 ή σύμφωνα με την αυτοκόλλητη ετικέτα στο εσωτερικό του καλύμματος. Διατίθενται τα παρακάτω παρελκόμενα: Στυπιοθλίπτης καλωδίου M20 x 1,5: Μαύρο πλαστικό με ροδέλα Αρ. παραγγελίας Μπλε πλαστικό με ροδέλα Αρ. παραγγελίας Επινικελωμένος ορείχαλκος Αρ. παραγγελίας Προσαρμογέας M20x1,5 σε ½ NPT: Αλουμίνιο με επίστρωση κόνεως Αρ. παραγγελίας Δείκτης συσκευής.06 και χαμηλότερος Μαύρο πλαστικό Αρ. παραγγελίας Μπλε πλαστικό Αρ. παραγγελίας Ενισχυτής μεταγωγής για τον τύπο 4746-x2 Για τη λειτουργία των επαγωγικών διακοπτών ορίου, πρέπει να συνδεθούν στο κύκλωμα εξόδου ενισχυτές μεταγωγής σύμφωνα με το πρότυπο EN (όχι για τον τύπο ). Τηρήστε τους σχετικούς κανονισμούς για την εγκατάσταση σε επικίνδυνες τοποθεσίες. 4.2 Πνευματική σύνδεση για τον τύπο Οι συνδέσεις αέρα είναι κοχλιοτομημένες οπές με σπείρωμα G ⅛ ISO 228 ή ⅛-27 NPT. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσαρμοσμένα εξαρτήματα μεταλλικής σωλήνωσης ή πλαστικοί εύκαμπτοι σωλήνες. Τύπος 4746-x2 Τύπος Τύπος 4746-x L+ L GW1 GW2 + _ + _ Ενισχυτής μεταγωγής σύμφωνα με το πρότυπο EN _ + _ GW1 GW2 Έκδοση τριών συρμάτων Παροχή τάσης 10 έως 30 V GW1 GW2 Eικ. 5: Ηλεκτρική σύνδεση EB 8365 EL 19

20 Λειτουργία 5 Λειτουργία 5.1 Ρύθμιση σημείου μεταγωγής Οι διακόπτες ορίου που συνδέονται στις βαλβίδες ελέγχου συνήθως προσαρμόζονται έτσι ώστε να εκπέμπουν ένα σήμα όταν επιτυγχάνονται οι τελικές θέσεις διαδρομής. Κατ' επιλογή, το σημείο μεταγωγής μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε θέση εντός του εύρους της διαδρομής, π.χ. εάν πρόκειται να υποδειχθεί κάποια ενδιάμεση θέση. Οι ρυθμισμένες θέσεις μεταγωγής μπορούν να καταγραφούν στις παρεχόμενες αυτοκόλλητες ετικέτες με την επισήμανση A, B και C, και να εκχωρηθούν στα αντίστοιχα στοιχεία μεταγωγής Τύπος 4746-x2 Μετακινήστε τη βαλβίδα στη θέση μεταγωγής και περιστρέψτε τον ρυθμιστικό κοχλία (3.1) μέχρι η μεταλλική ετικέτα (4.1) να φθάσει στο σημείο μεταγωγής. Μετακινείτε πάντα τη βαλβίδα στις τελικές θέσεις διαδρομής από μια ενδιάμεση θέση κατά την προσαρμογή ή τον έλεγχο του σημείου μεταγωγής! Σημείωση: Τα στοιχεία μεταγωγής και οι μοχλοί που απαιτούνται για την 3.1 Ρυθμιστικός κοχλίας 4.1 Μεταλλική ετικέτα 4.2 Δίσκος κνώδακα Τύπος 4746-x2 Επαγωγικός διακόπτης ορίου Τύπος Κλειστός αισθητήρας τριών συρμάτων PNP Ανοικτός Κλειστός , 4.2 Τύπος 4746-x3 Ηλεκτρικός διακόπτης ορίου Τύπος Πνευματικός διακόπτης ορίου 42 (52) Κλειστός 41(51) 43(53) 42 (52) Ανοικτός 41(51) 43(53) A Εφαρμογή αέρα παροχής A Διακοπή αέρα παροχής Eικ. 6: Επαφές ορίου 20 EB 8365 EL

21 Λειτουργία ενεργοποίησή τους αντιδρούν στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη μεταγωγή, η υστέρηση μεταγωγής μεταξύ της μηχανικής διάταξης τερματισμού (π.χ. κώνος στην έδρα) και του σημείου μεταγωγής του διακόπτη ορίου πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη μετατόπιση του σημείου μεταγωγής που προκαλείται από τις μεταβολές της θερμοκρασίας. ετικέτα (4.1) προς την επαφή μέχρι να επιτευχθεί το σημείο μεταγωγής. Περιστρέψτε τον ρυθμιστικό κοχλία προς την αντίθετη κατεύθυνση για να διασφαλίσετε ότι το σημείο μεταγωγής προσεγγίζει μετά το σημείο τερματισμού επαφή SJ 3,5-NO 1 /6 περιστροφή επαφή SJ 3.5 SN 1 /16 έως 1 /10 περιστροφή Εάν η ρύθμιση εκτελεστεί με προσοχή, ισχύουν οι αποστάσεις μεταξύ των σημείων μεταγωγής που ορίζονται ανωτέρω. Απόσταση μεταξύ των σημείων μεταγωγής για μοχλό 100 χλστ.: Επαφή SC 3,5-NO 2 χλστ. Επαφή SJ 3,5 SN 0,75 χλστ. Με άλλα μήκη μοχλών, προσαρμόστε το σημείο μεταγωγής στο διαφοροποιημένο μήκος του μοχλού. Για παράδειγμα, εάν το μήκος του μοχλού αλλάξει από 100 σε 160 χλστ. η απόσταση μεταξύ των σημείων μεταγωγής αυξάνει από 2,0 έως 3,2 χλστ. αντίστοιχα. Απλοποιημένη προσαρμογή των επαγωγικών διακοπτών ορίου: Βαλβίδα ΚΛΕΙΣΤΗ: Κλείστε τη βαλβίδα μέχρι ο κώνος να εδράσει στην έδρα. Βαλβίδα ΑΝΟΙΚΤΗ: Μετακινήστε τη βαλβίδα στην επιθυμητή θέση διαδρομής, π.χ. τελική θέση Τύπος 4746-x3 και τύπος Για τη ρύθμιση, ο δίσκος κνώδακα (4.2) πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε ο κνώδακας να κινείται προς το ράουλο (6.1, Eικ. 1) σύμφωνα με την κατεύθυνση περιστροφής. Μετακινήστε τη βαλβίδα στην επιθυμητή θέση μεταγωγής (π.χ. τελική θέση διαδρομής "βαλβίδα ΑΝΟΙΚΤΗ" ή "βαλβίδα ΚΛΕΙΣΤΗ"). Προσαρμόστε το διακόπτη που έχει εκχωρηθεί στο επάνω ή το κάτω σημείο μεταγωγής. Περιστρέψτε τον κοχλία προσαρμογής (3.1) μέχρι ο κνώδακας του δίσκου κνώδακα (4.2) να προσεγγίσει το ράουλο (6.1, Eικ. 1) και ο διακόπτης να αλλάξει θέση. Για να ελέγξετε με ακρίβεια το σημείο μεταγωγής, μετακινήστε ελαφρώς προς τα πίσω τη βαλβίδα και στη συνέχεια μετακινήστε τη ξανά στη θέση μεταγωγής. Περιστρέψτε το ρυθμιστικό κοχλία (3.1) για να μετακινήσετε αργά τη μεταλλική EB 8365 EL 21

22 Τεχνική συντήρηση συσκευών με προστασία από έκρηξη 6 Τεχνική συντήρηση συσκευών με προστασία από έκρηξη Εάν κάποιο τμήμα της συσκευής, στο οποίο βασίζεται η προστασία από έκρηξη, απαιτεί τεχνική συντήρηση, η συσκευή δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία μέχρι να αξιολογηθεί από έμπειρο επιθεωρητή ως προς τις απαιτήσεις προστασίας από έκρηξη και την έκδοση αντίστοιχου πιστοποιητικού ή την απόδοση στη συσκευή της σήμανσης συμμόρφωσης. Η επιθεώρηση από αρμόδιο επιθεωρητή δεν είναι απαραίτητη, εάν ο κατασκευαστής εκτελέσει τυπική δοκιμή πριν την εκ νέου θέση της συσκευής σε λειτουργία. Η επιτυχία στην τυπική δοκιμή τεκμηριώνεται με επικόλληση σήμανσης συμμόρφωσης στη συσκευή. Αντικαθιστάτε τα εξαρτήματα με προστασία από έκρηξη μόνο με γνήσια, τυπικά δοκιμασμένα εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Οι συσκευές που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί εκτός επικίνδυνων περιοχών και προορίζονται για μελλοντική χρήση εντός επικίνδυνων περιοχών, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται για τις συσκευές που έχουν υποστεί τεχνική συντήρηση. Πριν τη λειτουργία εντός επικίνδυνων περιοχών, ελέγξτε τις συσκευές σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την τεχνική συντήρηση συσκευών με προστασία από έκρηξη. 7 Συντήρηση και βαθμονόμηση Η διασύνδεση με εγγενώς ασφαλή κυκλώματα για τον έλεγχο ή τη βαθμονόμηση του εξοπλισμού εντός ή εκτός επικίνδυνων περιοχών πρέπει να εκτελείται μόνο με εγγενώς ασφαλείς βαθμονομητές και όργανα μέτρησης τάσης/έντασης για να αποτραπεί το ενδεχόμενο ζημίας των εξαρτημάτων που σχετίζονται με την προστασία από έκρηξη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τηρήστε τις μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές που ορίζονται στα πιστοποιητικά για τα εγγενώς ασφαλή κυκλώματα. 22 EB 8365 EL

23 Διαστάσεις 8 Διαστάσεις Τύπος 4746-x2 και τύπος 4746-x3 Σύνδεση αέρα για ξεχωριστή παροχή αέρα, κοχλιοτομημένη οπή G 1 /8 Type Συνδέσεις αέρα, κοχλιοτομημένη οπή G 1 /8 ή 1 /8 NPT M 20x1.5 Ενδιάμεσο τεμάχιο για τη σύνδεση σε διάταξη τοποθέτησης Έξοδος ,5 Αέρας παροχής Πνευματικές συνδέσεις Νεύρωση NAMUR Μήκος μοχλού L I/L II Μοχλός I: 149 χλστ. Μοχλός II: 202 χλστ. Νεύρωση NAMUR L 148 I/L II L 148 I/L II Κοχλίας σύνδεσης M8 Κοχλίας σύνδεσης M8 EB 8365 EL 23

24

25 Πιστοποιητικά 9 Πιστοποιητικά Σημείωση: Οι προσδιορισμοί τύπου για τους διακόπτες ορίου τύπου και άλλαξαν. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης διατηρούν την ισχύ τους. Ανατρέξτε στις παρακάτω λεπτομέρειες επιβεβαίωσης. EB 8365 EL 25

26 26 EB 8365 EL

27 EB 8365 EL 27

28 28 EB 8365 EL

29 EB 8365 EL 29

30 30 EB 8365 EL

31 EB 8365 EL 31

32 32 EB 8365 EL

33 EB 8365 EL 33

34 34 EB 8365 EL

35 EB 8365 EL 35

36 SAMSON AG MESS- UND REGELTECHNIK Weismüllerstraße Frankfurt am Main, Γερμανία Τηλέφωνο: Fax: EB 8365 EL

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8393 EL. Σειρά 3755. Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8393 EL. Σειρά 3755. Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755 Σειρά 3755 Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755 Τύπος 3755-1: εξαέρωση χαμηλής στάθμης θορύβου σε δισκόφιλτρο από συντετηγμένο πολυαιθυλένιο Τύπος 3755-2: θύρα εξαγωγής με σπείρωμα στερεωμένη με παρέμβυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες τύπου 3963

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες τύπου 3963 Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες τύπου 3963 Εικ. 1 Έκδοση: Φεβρουάριος 2014 EB 3963 EL Περιεχόμενα Γενικές σημειώσεις 3 Αριθμός μοντέλου και ενδεικτικός αριθμός συσκευής 3

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AMExC

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Η Danfoss δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα στους καταλόγους, τα φυλλάδια και το λοιπό

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Ελληνικά Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Τεχνολογία συμπύκνωσης για επιδαπέδιους λέβητες καυστήρων αερίου ή πετρελαίου με ισχύ έως 28 W Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την πληρότητα των οδηγιών εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος Εγχειρίδιο χρήσης (Ελληνικά) Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για τα παρακάτω πακέτα κοπής ESP-101 που ξεκινούν με το σειριακό αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση 11/2013 20145942 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Drvg the world Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 ECO και Logano G25 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 6304 037 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας θέρμανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G5 WS Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315 Έκδοση 03/2011 17055806 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ecotec plus 0 66 65 55 Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

Manual de instalação e funcionamento Notice de montage et de mise en service

Manual de instalação e funcionamento Notice de montage et de mise en service Wilo-Yonos MAXO/-D de Einbau- und Betriebsanleitung pt Manual de instalação e funcionamento fr Notice de montage et de mise en service nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften it Istruzioni di montaggio,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 646 656 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 646 656 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό GR 2 Πίνακας περιεχομένων el Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας..............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό 604 4490 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN.0 / SKE.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 604965.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα Γενικά.....................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης BFG1 178 060 35-1 2011-10-05

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης BFG1 178 060 35-1 2011-10-05 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης BFG1 178 060 35-1 2011-10-05 Γενικά ΓΕΝΙΚΆ Πίνακας περιεχομένων ΓΕΝΙΚΆ Σημαντικές υποδείξεις! 4 Οδηγίες ασφαλείας 4 Προειδοποίηση 4 Οδηγίες ασφαλείας 5 Έλεγχος κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001 *D1170386-1001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/2006 11528818 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/2006 11528818 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό Έκδοση 11/2006

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP CMPZ7 CMPZ00 Έκδοση /0 0976 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα