Ηλεκτρικός ή πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου Eικ. 1: Διακόπτης ορίου τύπου Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8365 EL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρικός ή πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου 4746. Eικ. 1: Διακόπτης ορίου τύπου 4746. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8365 EL"

Transcript

1 Ηλεκτρικός ή πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου 4746 Eικ. 1: Διακόπτης ορίου τύπου 4746 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8365 EL Έκδοση Οκτώβριος 2013

2 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν αποφευχθούν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ΠΡΟΣΟΧΗ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν αποφευχθούν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μήνυμα για υλικές ζημιές ή δυσλειτουργία Σημείωση: Πρόσθετες πληροφορίες Συμβουλή: Συνιστώμενη ενέργεια 2 EB 8365 EL

3 Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες για την ασφάλεια Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας Αρχή λειτουργίας Επαγωγικός διακόπτης ορίου τύπου 4746-x Ηλεκτρικός διακόπτης ορίου τύπου 4746-x Πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου Κωδικός τεμαχίου και εκδόσεις Τεχνικά δεδομένα Παρελκόμενα Σύνδεση στη βαλβίδα Σύνδεση στη βαλβίδα με χυτό ζυγό Σύνδεση στη βαλβίδα με ζυγό τύπου ράβδου Σύνδεση στη βαλβίδα τύπου Συνδεση στη διάταξη τοποθέτησης Συνδέσεις: Ηλεκτρική σύνδεση Ενισχυτής μεταγωγής για τον τύπο 4746-x Πνευματική σύνδεση για τον τύπο Λειτουργία Ρύθμιση σημείου μεταγωγής Τύπος 4746-x Τύπος 4746-x3 και τύπος Τεχνική συντήρηση συσκευών με προστασία από έκρηξη Συντήρηση και βαθμονόμηση Διαστάσεις Πιστοποιητικά EB 8365 EL 3

4

5 Γενικές οδηγίες για την ασφάλεια 1 Γενικές οδηγίες για την ασφάλεια Για λόγους ασφάλειας, ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες αναφορικά με την τοποθέτηση, εκκίνηση και λειτουργία της συσκευής: Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται, να τίθεται σε λειτουργία ή να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, το οποίο είναι εξοικειωμένο με το προϊόν. Σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας, ως εκπαιδευμένο προσωπικό νοούνται τα άτομα που είναι σε θέση να κρίνουν την εργασία που τους ανατίθεται και να αναγνωρίζουν πιθανούς κινδύνους λόγω της ειδικής εκπαίδευσης, των γνώσεων και της εμπειρίας τους, καθώς και της γνώσης των ισχυόντων προτύπων. Οι εκδόσεις της συσκευής που φέρουν προστασία από εκρήξεις προορίζονται για χρήση μόνο από προσωπικό που έχει λάβει ειδική εκπαίδευση ή οδηγίες ή το οποίο φέρει εξουσιοδότηση εργασίας σε συσκευές με προστασία από εκρήξεις σε επικίνδυνες ατμόσφαιρες. Ανατρέξτε στην ενότητα 6. Τυχόν κίνδυνοι που μπορούν να προκληθούν στη βαλβίδα από το μέσο διεργασίας, την πίεση λειτουργίας ή από κινούμενα μέρη οφείλουν να αποτρέπονται με εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων. Σε περίπτωση που προκύψουν μη επιτρεπόμενες κινήσεις ή αναπτυχθούν μη επιτρεπόμενες δυνάμεις στον πνευματικό ενεργοποιητή ως αποτέλεσμα της στάθμης πιέσεως, η πίεση πρέπει να περιοριστεί με χρήση κατάλληλου σταθμού μειωτήρα πίεσης παροχής. Επιπλέον, για την αποτροπή ζημίας του εξοπλισμού οφείλουν να τηρούνται τα εξής: Η ορθή αποστολή και αποθήκευση αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση. Σημείωση: Οι διατάξεις τοποθέτησης με σήμανση CE καλύπτουν τις απαιτήσεις των Κατευθυντήριων οδηγιών 94/9/EC και 2004/108/EC. Η Δήλωση συμμόρφωσης παρέχεται κατόπιν αιτήματος. EB 8365 EL 5

6 Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας 2 Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας Οι διακόπτες ορίου συνδέονται σε πνευματικές βαλβίδες ελέγχου, καθώς και σε διατάξεις τοποθέτησης τύπου 4765 και τύπου Αυτοί οι διακόπτες ορίου διαθέτουν επαγωγικές, ηλεκτρικές ή πνευματικές επαφές. Εκπέμπουν σήμα όταν η διαδρομή της βαλβίδας υπερβαίνει ή υστερεί ενός καθορισμένου ορίου και ιδιαίτερα όταν η βαλβίδα ελέγχου έχει προσεγγίσει την τελική της θέση. Αυτό το σήμα μεταδίδεται, για παράδειγμα, σε ένα σύστημα συναγερμού ή ενδείξεων. 2.1 Αρχή λειτουργίας Η διαδρομή της βαλβίδας μεταδίδεται είτε απευθείας στον πείρο (1.1) και το μοχλό (1) του διακόπτη ορίου από το έλασμα (10) ή με έναν πείρο σύνδεσης, όταν έχει συνδεθεί διάταξη τοποθέτησης. Η γραμμική διαδρομή μετατρέπεται σε περιστροφική κίνηση από τον άξονα (2) Επαγωγικός διακόπτης ορίου τύπου 4746-x Σε αυτή την έκδοση, ο άξονας (2) μεταφέρει δύο περιβλήματα μεταγωγής (3) με ρυθμίσιμες μεταλλικές ετικέτες (4.1) για την χωρίς-επαφή ενεργοποίηση των ενσωματωμένων διακοπτών εγγύτητας (5). Για τη λειτουργία των επαγωγικών διακοπτών ορίου (με την εξαίρεση του τύπου ), πρέπει να ενσωματωθούν στο κύκλωμα εξόδου κατάλληλοι ενισχυτές μεταγωγής. Η λειτουργία μεταγωγής και το σημείο μεταγωγής είναι διαρκώς ρυθμιζόμενα με χρήση του ρυθμιστικού κοχλία (3.1) Ηλεκτρικός διακόπτης ορίου τύπου 4746-x3 Σε αυτή την έκδοση, ο άξονας (2) φέρει δύο περιβλήματα μεταγωγής (3) με ρυθμίσιμους δίσκους κνώδακα (4.2). Κάθε δίσκος κνώδακα ενεργοποιεί έναν ηλεκτρικό διακόπτη διπλής διαδρομής (7) στο ράουλο (6.1), το οποίο είναι συνδεδεμένο στο μοχλό του διακόπτη (6). Η λειτουργία μεταγωγής και το σημείο μεταγωγής είναι διαρκώς ρυθμιζόμενα με χρήση του ρυθμιστικού κοχλία (3.1) Πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου Σε αυτή την έκδοση, ο άξονας (2) φέρει δύο περιβλήματα μεταγωγής (3) με ρυθμίσιμους δίσκους κνώδακα (4.2). Κάθε δίσκος κνώδακα ενεργοποιεί ένα σύστημα ακροφυσίων/πτερυγίων μέσα στον πνευματικό διακόπτη (8). Όποτε ο δίσκος κνώδακα (4.2) ενεργοποιεί το μοχλό του διακόπτη (6) μέσω του ράουλου (6.1), το ακροφύσιο στον πνευματικό διακόπτη (8) ανοίγει και ο αέρας παροχής από το μικροδιακόπτη (9) μετάγεται στη θύρα A 1 ή A 2. Το ακροφύσιο κλείνει στον πνευματικό διακόπτη (8) και ο αέρας παροχής που τροφοδοτείται στο μικροδιακόπτη διακόπτεται μόλις ο δίσκος κνώδακα απελευθερώσει το μοχλό του διακόπτη (6). Ως αποτέλεσμα, δεν εφαρμόζεται πλέον πίεση στη θύρα A 1 ή A 2. Η λειτουργία μεταγωγής και το σημείο μεταγωγής είναι διαρκώς ρυθμιζόμενα με χρήση του ρυθμιστικού κοχλία (3.1). 6 EB 8365 EL

7 Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας 2 L Επαγωγικός διακόπτης ορίου L Ηλεκτρικός διακόπτης ορίου 10 1 Μοχλός διαδρομής βαλβίδας 1.1 Πείρος 2 Άξονας 3 Περίβλημα μεταγωγής 3.1 Ρυθμιστικός κοχλίας 4.1 Μεταλλική ετικέτα 4.2 Δίσκος κνώδακα 5 Διακόπτης εγγύτητας 6 Μοχλός διακόπτη 6.1 Ράουλο 6.2 Ελατήριο 7 Ηλεκτρικός διακόπτης 8 Πνευματικός διακόπτης 8.1 Ακροφύσιο (στο διακόπτη) 8.2 Πτερύγιο (στο διακόπτη) 9 Πνευματικός μικρο-διακόπτης 10 Έλασμα συνδεδεμένο είτε στον άξονα του ενεργοποιητή, είτε στον άξονα του κώνου 2 L A 1 A 2 9 p 9 z Πνευματικός διακόπτης ορίου με λειτουργία μεταγωγής Eικ. 1: Σχεδιαγράμματα λειτουργίας EB 8365 EL 7

8 Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας 2.2 Κωδικός τεμαχίου και εκδόσεις Διακόπτης ορίου (δείκτης συσκευής 07 και υψηλότερος) Προστασία από έκρηξη Τύπος x x x x x x x 0 x x x x Χωρίς 0 Ex II 2G Ex ia IIC T6 σύμφωνα με το ATEX 1 CSA/FM εγγενώς ασφαλές/χωρίς τάσεις πρόκλησης πυρκαγιάς 3 Ex II 3G Ex na II T6 σύμφωνα με το ATEX 8 Τύπος Επαγωγικός 2 1/2 Ηλεκτρικός 3 2 Πνευματικός Επαφές Διακόπτης εγγύτητας SC 3,5-NO Διακόπτης εγγύτητας SJ 3,5 -SN Διακόπτης εγγύτητας SJ 3,5 -S1N SAIA, ηλεκτρικός μικροδιακόπτης XGK SAIA, ηλεκτρικός μικροδιακόπτης XGK Πνευματικός μικροδιακόπτης Διακόπτης εγγύτητας SB 3,5 -E Στοιχεία μεταγωγής Με ένα στοιχείο μεταγωγής 1 Με δύο στοιχεία μεταγωγής 2 Ηλεκτρική σύνδεση Χωρίς Πλαστικός στυπιοθλίπτης καλωδίου M20 x 1,5, μαύρου χρώματος 1 0 Πνευματικές συνδέσεις Χωρίς 0 ISO 221/1-G ⅛ ⅛ -27 NPT Ειδικές εκδόσεις Χωρίς Έγκριση NEPSI Ex ia, Επαγωγικός, τύπου Έγκριση NEPSI Ex nl, Επαγωγικός, τύπου Έγκριση GOST Ex ia, Τύπος / Έγκριση KOSHA Ex ia 1 2/ Έγκριση INMETRO Ex ia 1 2/ Συμβατότητα με βαφή Χωρίς 0 Ελεύθερο ουσιών που υποβαθμίζουν την επικόλληση της βαφής 1 8 EB 8365 EL

9 Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας Διακόπτης ορίου (δείκτης συσκευής.06 ή χαμηλότερος) Τύπος x x x x Τύπος Επαγωγικός, χωρίς προστασία από έκρηξη 1 Επαγωγικός, Ex ib IIC T6 2 Ηλεκτρικός 3 Πνευματικός 4 Ηλεκτρική σύνδεση/μοχλός Χωρίς 0 Στυπιοθλίπτης καλωδίου, μοχλός I (δείκτης συσκευής.04 ή υψηλότερος χωρίς μοχλό) 1 Στυπιοθλίπτης καλωδίου, μοχλός II για σύνδεση διάταξης τοποθέτησης 2 ½ Στυπιοθλίπτης καλωδίου ΗΠΑ, μοχλός I 3 ½ Στυπιοθλίπτης καλωδίου ΗΠΑ, μοχλός II για σύνδεση διάταξης τοποθέτησης 4 Επαφές SJ3,5-N 0 SJ3,5-SN 1 SAIA ηλεκτρικός μικροδιακόπτης XGK 3 2 Πνευματικός μικροδιακόπτης με σπείρωμα σύνδεσης ISO 228/1-G ⅛ 3 Πνευματικός μικροδιακόπτης με σπείρωμα σύνδεσης ⅛ -27 NPT 4 SJ3,5-N (λευκή κουκίδα βαφής), μέγ. υστέρηση με μοχλό 100 χλστ. = 0,6 χλστ. 5 Μικροδιακόπτης (χρυσές επαφές) 6 SJ 3,5-E2 με ενδεικτική λυχνία LED (διακόπτης τριών συρμάτων) χωρίς προστασία από έκρηξη, ΧΩΡΙΣ επαφή 1 8 SB 3,5-E2 (διακόπτης τριών συρμάτων) χωρίς προστασία από έκρηξη, ΧΩΡΙΣ επαφή 1 9 Στοιχεία μεταγωγής Με ένα στοιχείο μεταγωγής 1 Με δύο στοιχεία μεταγωγής 2 Σημείωση: Κατά την αντικατάσταση συσκευών με δείκτη.00 έως.03, πρέπει να παραγγείλετε και μονάδα τοποθέτησης με μοχλό, όπως αναγράφεται στον πίνακα στη σελίδα 11. EB 8365 EL 9

10 Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας 2.3 Τεχνικά δεδομένα Επαγωγικός διακόπτης ορίου Τύπος 4746-x2 Τύπος Κύκλωμα ελέγχου Ενισχυτής μεταγωγής σύμφωνα με το πρότυπο EN Διακόπτης τριών συρμάτων Τάση λειτουργίας 10 έως 30 V Διακόπτης εγγύτητας SC 3,5-NO 2) SJ 3,5 SN SJ 3,5-S1N SB 3,5-E2 Επιτρεπόμενη θερμοκρασία 20 έως 70 C 20 έως 100 C 20 έως 100 C περιβάλλοντος 1) με μεταλλικό στυπιοθλίπτη καλωδίου Ηλεκτρικές συνδέσεις 40 έως 70 C 50 έως 100 C 40 έως 100 C 20 έως 70 C 25 έως 70 C Ένας στυπιοθλίπτης καλωδίου M20x1,5 για περιοχή σύσφιγξης 5,5 έως 13 χλστ. Βιδωτοί ακροδέκτες για διατομή καλωδίου 0,2 έως 2,5 mm² Βαθμός προστασίας IP 65 Βάρος Περίπου 0,7 κιλά Ηλεκτρικός διακόπτης ορίου τύπου 4746-x3 Οι προδιαγραφές ισχύουν για επάργυρες και επιχρυσωμένες επαφές Στοιχείο μεταγωγής Επιτρεπόμενο φορτίο Ηλεκτρικός διακόπτης ορίου: μετάπτωση/spdt (μονοπολικός/διπλής διαδρομής) Τάση ΕΡ: 220 V, 6,9 A Τάση ΣΡ: 220 V, 0,25 A 20 V, 6,9 A Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος 1) 20 έως 85 C με μεταλλικό στυπιοθλίπτη καλωδίου Ηλεκτρικές συνδέσεις 40 έως 85 C Ένας στυπιοθλίπτης καλωδίου M20x1,5 για περιοχή σύσφιγξης 5,5 έως 13 χλστ. Βιδωτοί ακροδέκτες για διατομή καλωδίου 0,2 έως 2,5 mm² Βαθμός προστασίας IP 65 Βάρος Περίπου 0,7 κιλά Πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου Στοιχείο μεταγωγής Πνευματικός διακόπτης ορίου με κατάντη πνευματικό μικροδιακόπτη Αέρας παροχής 1.4 bar (20 psi), δυνατότητα βραχείας υπερφόρτωσης μέχρι τα 4 bar (60 psi) Κατανάλωση αέρα 0,04 m n3 /h Έξοδος 0 ή 1,4 bar (20 psi) Χωρητικότητα αέρα Ένας κλειστός διακόπτης: 0,7 m n3 /h Δύο κλειστοί διακόπτες: 1,0 m n3 /h Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 έως 60 C Βαθμός προστασίας IP 54 Βάρος Περίπου 0,75 κιλά Υλικά Περίβλημα και κάλυμμα Αλουμίνιο με επίστρωση κόνεως Μοχλός και άξονας EB 8365 EL

11 Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας Στυπιοθλίπτης καλωδίου Εύρος διαδρομής Σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο IEC (NAMUR) Σύνδεση σε διάταξη τοποθέτησης τύπου 4763 και τύπου 4765 M20x1.5, μαύρου χρώματος πολυαμίδιο Μοχλός I: 7,5 έως 60 χλστ. Μοχλός II: 60 έως 180 χλστ. Διαδρομή ίδια με αυτή της διάταξης τοποθέτησης 1) Τηρήστε τα όρια που προσδιορίζονται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου EC. 2) Τα μοντέλα κατασκευής μέχρι το 2006 διαθέτουν διακόπτη εγγύτητας SJ 3,5 N. Τύπου με τύπο προστασίας Ex ia (ATEX) Μέγιστες τιμές για τη σύνδεση σε πιστοποιημένα εγγενώς ασφαλή κυκλώματα Διακόπτης ορίου Τύπος Τύπος Επαφές ορίου Επαγωγικός Ηλεκτρικός U i 16 V 16 V 45 V I i 52 ma 25 ma P i 169 mw 64 mw 2 W C i - ενεργή εσωτερική χωρητικότητα 60 nf 50 nf Αμελητέα μικρή L i - ενεργή εσωτερική αυτεπαγωγή 160 µh 250 µh Κλάσεις θερμοκρασίας Εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος σύμφωνα με το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου EC (επιπρόσθετα, ισχύουν τα τεχνικά δεδομέναν που ορίζονται στον παραπάνω πίνακα) T4 45 έως 80 C 45 έως 100 C 45 έως 80 C T5 45 έως 70 C 45 έως 81 C 45 έως 70 C T6 45 έως 60 C 45 έως 66 C 45 έως 60 C 2.4 Παρελκόμενα Παρελκόμενα για σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο IEC (ανατρέξτε στην ενότητα 3.1) Βαλβίδα Ζυγός τύπου ράβδου (διάμετρος ράβδου 18 έως Χυτός ζυγός (νεύρωση NAMUR) 32 χλστ.) Διαδρομή Μέχρι 60 χλστ. Μέχρι 180 χλστ. Μέχρι 60 χλστ. Μέχρι 180 χλστ. Αρ. παραγγελίας κιτ τοποθέτησης (μοχλός I) (μοχλός II) (μοχλός I) συν (μοχλός II) συν Παρελκόμενα για σύνδεση στη διάταξη τοποθέτησης τύπου 4763 και τύπου 4765 (ανατρέξτε στην ενότητα 3.4) Αρ. παραγγελίας κιτ τοποθέτησης Παρελκόμενα για σύνδεση στη βαλβίδα τύπου 3351 (ανατρέξτε στην ενότητα 3.2) Ονομαστικό μέγεθος DN 15 έως 50 DN 65 έως 100 Αρ. παραγγελίας κιτ τοποθέτησης Παρελκόμενα για σύνδεση στη βαλβίδα τύπου 3591 με μοχλό II (ανατρέξτε στην ενότητα 3.3) Αρ. παραγγελίας κιτ τοποθέτησης EB 8365 EL 11

12 Σύνδεση στη βαλβίδα 3 Σύνδεση στη βαλβίδα Τα παρελκόμενα που αναφέρονται στην ενότητα 2.4 είναι απαραίτητα για τη σύνδεση. Ο μοχλός (I ή II) πρέπει να εγκατασταθεί πριν τη σύνδεση του διακόπτη ορίου στη βαλβίδα ελέγχου. Για να το κανετε αυτό, ολισθήστε το έλασμα σύσφιγξης του μοχλού (1.1) επάνω από το μοχλό (1) και ολισθήστε τα στον άξονα (2). Συσφίγξτε τον κοχλία σύνδεσης (1.2). 3.1 Σύνδεση στη βαλβίδα με χυτό ζυγό 1. Συνδέστε το έλασμα (10) στο σύνδεσμο του άξονα της βαλβίδας χρησιμοποιώντας δύο κοχλίες (10.1). 2. Συνδέστε τον πείρο (11) στο έλασμα (10) χρησιμοποιώντας δύο περικόχλια (11.1). 3. Ξεβιδώστε το κάλυμμα του διακόπτη ορίου. Συνδέστε τον διακόπτη ορίου στο ζυγό της βαλβίδας χρησιμοποιώντας τον κοχλία τοποθέτησης (12), τη ροδέλα (13) και το δακτυλιοειδές περικόχλιο (14). Διασφαλίστε ότι ο πείρος (11) εισαγάγεται μέσω το συρμάτινου ιμάντα (ντίζα) (1.3) του μοχλού (1). 6. Συνδέστε χαλαρά το στήριγμα (15) και το έλασμα σύσφιγξης της ράβδου (16) στη ράβδο. Στο μέσο της διαδρομής της βαλβίδας, μετακινήστε το στήριγμα μέχρι το κέντρο του ελάσματος (10) και το στήριγμα (15) να ευθυγραμμιστούν. 7. Συνδέστε το έλασμα σύνδεσης της ράβδου. 8. Συνδέστε το διακόπτη ορίου στο στήριγμα με τον κοχλία τοποθέτησης (12), τη ροδέλα (13) και το δακτυλιοειδές περικόχλιο (14). Διασφαλίστε ότι ο πείρος (11) έχει εισαχθεί μέσα από τον συρμάτινο ιμάντα (ντίζα) (1.3) του μοχλού (1). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μετά τη σύνδεση του διακόπτη ορίου, διασφαλίστε ότι η τάπα εξαέρωσης του καλύμματος του περιβλήματος είναι στραμμένη προς τα κάτω κατά την τοποθέτηση της βαλβίδας. 3.2 Σύνδεση στη βαλβίδα με ζυγό τύπου ράβδου 4. Συνδέστε το έλασμα (10) στο σύνδεσμο του άξονα της βαλβίδας χρησιμοποιώντας δύο κοχλίες (10.1). 5. Συνδέστε τον πείρο (11) στο έλασμα (10) χρησιμοποιώντας δύο περικόχλια (11.1). 12 EB 8365 EL

13 Σύνδεση στη βαλβίδα Σύνδεση σε βαλβίδα με χυτό ζυγό (νεύρωση NAMUR) Σύνδεση σε βαλβίδα με ζυγό τύπου ράβδου 1 Μοχλός 1.1 Έλασμα σύσφιγξης 1.2 Κοχλίας 1.3 Συρμάτινος ιμάντας (ντίζα) 2 Άξονας 10 Έλασμα στήριξης 10.1 Κοχλίες 11 Πείρος 11.1 Περικόχλια 12 Κοχλίας 13 Ροδέλα 14 Δακτυλιοειδές περικόχλιο 15 Στήριγμα 16 Έλασμα σύσφιγξης ράβδου Eικ. 2: Σύνδεση στη βαλβίδα EB 8365 EL 13

14 Σύνδεση στη βαλβίδα 3.3 Σύνδεση στη βαλβίδα τύπου 3591 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες ροδέλες για όλες τις βιδωτές συνδέσεις. 9. Συνδέστε χαλαρά τους κυκλικούς βραχίονες (1) χρησιμοποιώντας σφιγκτήρες (3) και περικόχλια (2) στο ζυγό της βαλβίδας. 10. Συσφίγξτε τη ράβδο (4) στους σφιγκτήρες (3) χρησιμοποιώντας τους κοχλίες (5). 11. Συνδέστε το διακόπτη ορίου (6) στη ράβδο (4) όπως περιγράφεται στο βήμα 3 της ενότητας 3.1. Χρησιμοποιήστε το σπείρωμα (7) της ράβδου. 12. Συνδέστε το βραχίονα τοποθέτησης (9) στο στήριγμα εμπλοκής της περιστροφής (8) της βαλβίδας, χρησιμοποιώντας τους κοχλίες (10). 13. Βιδώστε το σφιγκτήρα επέκτασης (11) στο βραχίονα στερέωσης (9) χρησιμοποιώντας το περικόχλιο και τον κοχλία (12). 14. Εισαγάγετε τον πείρο (13) στην επιμήκη οπή του σφιγκτήρα επέκτασης (11). Διασφαλίστε ότι ο πείρος διέρχεται από το συρμάτινο ιμάντα (ντίζα) της επέκτασης του σφιγκτήρα. 15. Βιδώστε το περικόχλιο (14) στον πείρο (13). Τοποθετήστε τον σφιγκτήρα (16) στο μοχλό (15) του διακόπτη ορίου (6). 16. Χρησιμοποιήστε το περικόχλιο (17) για να στερεώσετε το μοχλό (15) στην προέκταση μοχλού (18). 17. Συνδέστε το άλλο άκρο της προέκτασης του μοχλού (18) στην προέκταση του σφιγκτήρα (11). 18. Ευθυγραμμίστε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εκτελέστε την ευθυγράμμιση έτσι ώστε ο μοχλός (15), η προέκταση του μοχλού (18) και η επιμήκης οπή της προέκτασης του σφιγκτήρα (11) να είναι ευθυγραμμισμένα μεταξύ τους. Μετά τη σύνδεση του διακόπτη ορίου, διασφαλίστε ότι η τάπα εξαέρωσης του καλύμματος του περιβλήματος είναι στραμμένη προς τα κάτω κατά την τοποθέτηση της βαλβίδας. 14 EB 8365 EL

15 Σύνδεση στη βαλβίδα Στρογγυλός σφιγκτήρας 2 Περικόχλιο 3 Σφιγκτήρας 4 Ράβδος 5 Κοχλίες 6 Διακόπτης ορίου 7 Σπείρωμα 8 Στήριγμα προστασίας από περιστροφή 9 Βραχίονας τοποθέτησης 10 Κοχλίες 11 Προέκταση σφιγκτήρα 12 Περικόχλιο και κοχλίας 13 Πείρος 14 Περικόχλιο 15 Μοχλός II 16 Σφιγκτήρας (για μοχλό) 17 Περικόχλιο 18 Προέκταση μοχλού Eικ. 3: Σύνδεση στη βαλβίδα τύπου 3591 EB 8365 EL 15

16 Σύνδεση στη βαλβίδα 3.4 Συνδεση στη διάταξη τοποθέτησης Για τη σύνδεση του διακόπτη ορίου στη διάταξη τοποθέτησης τύπου 4763 ή 4765 σύμφωνα με το Eικ. 4, απαιτούνται ως παρελκόμενα ένας βραχύς μοχλός (1) και ένα ενδιάμεσο τεμάχιο (31) (αρ. παραγγελίας ). 19. Εισαγάγετε ένα δακτυλιοειδές περικόχλιο (30) και στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά του ενδιάμεσου τεμαχίου (31). 20. Ωθήστε τους δύο κοχλίες με κυλινδρική κεφαλή (33) μέσα από το διακόπτη ορίου και το ενδιάμεσο τεμάχιο και εισαγάγετέ τους στη διάταξη τοποθέτησης. 21. Εισαγάγετε τα περικόχλια (32) στο περίβλημα της διάταξης τοποθέτησης και βιδώστε σφικτά τους δύο κοχλίες με κυλινδρική κεφαλή (33). Διασφαλίστε ότι ο βραχύς μοχλός (1) ολισθαίνει επάνω από τον πείρο (16) της διάταξης τοποθέτησης. 22. Αντικαταστήστε την τάπα εξαερισμού (17) στο περίβλημα της διάταξης τοποθέτησης, με την βιδωτή τάπα που περιλαμβάνεται στα παρελκόμενά του (αρ. παραγγελίας ). Στη συνέχεια, εισαγάγετε την τάπα εξαερισμού στο περίβλημα του διακόπτη ορίου. Αυτή η ενέργεια διασφαλίζει ότι ο βαθμός προστασίας του διακόπτη ορίου αντιστοιχεί με εκείνον της διάταξης τοποθέτησης. ÎÎ Για να επιτύχετε βαθμό προστασίας IP 65, πρέπει να εγκαταστήσετε μια βαλβίδα αντεπιστροφής (αρ. παραγγελίας ) στο περίβλημα του διακόπτη ορίου. 17 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Συνδέστε το κάλυμμα του περιβλήματος στο διακόπτη ορίου, διασφαλίζοντας ότι η τάπα εξαέρωσης (17) είναι στραμμένη προς τα κάτω μετά την εγκατάσταση της βαλβίδας Μοχλός με ελατήριο Τομή A B A B Eικ. 4: Σύνδεση με ενδιάμεσο τεμάχιο, π.χ. στον τύπο 4765 ή τον τύπο 4763 της διάταξης τοποθέτησης 16 EB 8365 EL

17 Συνδέσεις: 4 Συνδέσεις: 4.1 Ηλεκτρική σύνδεση ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Για την ηλεκτρική εγκατάσταση, τηρήστε τους σχετικούς ηλεκτροτεχνικούς κανονισμούς και τους κανονισμούς περί πρόληψης ατυχημάτων εν ισχύ στη χώρα χρήσης. Στη Γερμανία, αυτοί είναι οι κανονισμοί VDE και οι κανονισμοί περί πρόληψης ατυχημάτων της ασφάλισης αστικής ευθύνης του εργοδότη. Οι παρακάτω κανονισμοί ισχύουν για την εγκατάσταση σε επικίνδυνες τοποθεσίες: EN :2008 (VDE 0165, Μέρος 1) Εκρηκτικές ατμόσφαιρες Σχεδιασμός, επιλογή και κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τηρήστε τον προσδιορισμό εκχώρησης των ακροδεκτών! Η εναλλαγή της εκχώρησης των ηλεκτρικών ακροδεκτών ενδέχεται να καταστήσει αναποτελεσματική την προστασία από έκρηξη. Μην χαλαρώνετε τους κοχλίες με επίστρωση σμάλτου στο περίβλημα. Οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές που ορίζονται στα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου EC ισχύουν κατά την διασύνδεση εγγενώς ασφαλούς εξοπλισμού. (U i και U 0, I i και I 0, P i και P 0, C i και C 0, καθώς και L i και L 0 ) Σημείωση για την επιλογή καλωδίων και συρμάτων: Τηρήστε το άρθρο 12 του προτύπου EN (VDE 0165, Μέρος 1) για την εγκατάσταση εγγενώς ασφαλών κυκλωμάτων. Το άρθρο ισχύει κατά τη δρομολόγηση πολύκλωνων καλωδίων και συρμάτων με περισσότερα από ένα εγγενώς ασφαλές κύκλωμα. Το ακτινικό πάχος της μόνωσης ενός αγωγού για κοινά μονωτικά υλικά (π.χ. πολυαιθυλένιο) δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 0,2 χλστ. Η διάμετρος ενός μεμονωμένου σύρματος σε αγωγό λεπτού κλώνου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0,1 χλστ. Προστατέψτε τα άκρα του αγωγού από απόσχιση, π.χ. χρησιμοποιώντας συνδετήρες άκρων συρμάτων. Κατά τη χρήση δύο ξεχωριστών καλωδίων για τη σύνδεση, μπορεί να τοποθετηθεί πρόσθετος στυπιοθλίπτης καλωδίου. Σφραγίστε τις εισόδους καλωδίων με τάπες. Εξοπλίστε τις συσκευές που χρησιμοποιούνται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω των 20 C με μεταλλικές εισόδους καλωδίων. EB 8365 EL 17

18 Συνδέσεις: Σημείωση για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στη ζώνη 2: Για τον εξοπλισμό που λειτουργεί σύμφωνα με τον τύπο προστασίας Ex na II (εξοπλισμός που δεν παράγει σπινθηρισμό), σύμφωνα με το πρότυπο EN :2003, τα κυκλώματα μπορούν να συνδέονται, διακόπτονται ή μετάγονται ενώ βρίσκονται υπό τάση μόνο κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή την επισκευή. Ο εξοπλισμός που συνδέεται σε κυκλώματα με περιορισμό τάσης με τύπο προστασίας Ex nl (εξοπλισμός με περιορισμό τάσης) σύμφωνα με το πρότυπο EN :2003 μπορεί να μετάγεται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές που ορίζονται στη δήλωση συμμόρφωσης ή τα προσαρτήματα ισχύουν κατά τη διασύνδεση του εξοπλισμού με κυκλώματα με περιορισμό τάσης σε τύπο προστασίας Ex nl IIC. 18 EB 8365 EL

19 Συνδέσεις: Είσοδος καλωδίων Τα καλώδια για το σήμα ηλεκτρικού ελέγχου πρέπει να δρομολογούνται μέσα από το στυπιοθλίπτη καλωδίου στο περίβλημα και να συνδέονται στους ακροδέκτες εισόδου με τη σήμανση + και, όπως απεικονίζεται στην Eικ. 5 ή σύμφωνα με την αυτοκόλλητη ετικέτα στο εσωτερικό του καλύμματος. Διατίθενται τα παρακάτω παρελκόμενα: Στυπιοθλίπτης καλωδίου M20 x 1,5: Μαύρο πλαστικό με ροδέλα Αρ. παραγγελίας Μπλε πλαστικό με ροδέλα Αρ. παραγγελίας Επινικελωμένος ορείχαλκος Αρ. παραγγελίας Προσαρμογέας M20x1,5 σε ½ NPT: Αλουμίνιο με επίστρωση κόνεως Αρ. παραγγελίας Δείκτης συσκευής.06 και χαμηλότερος Μαύρο πλαστικό Αρ. παραγγελίας Μπλε πλαστικό Αρ. παραγγελίας Ενισχυτής μεταγωγής για τον τύπο 4746-x2 Για τη λειτουργία των επαγωγικών διακοπτών ορίου, πρέπει να συνδεθούν στο κύκλωμα εξόδου ενισχυτές μεταγωγής σύμφωνα με το πρότυπο EN (όχι για τον τύπο ). Τηρήστε τους σχετικούς κανονισμούς για την εγκατάσταση σε επικίνδυνες τοποθεσίες. 4.2 Πνευματική σύνδεση για τον τύπο Οι συνδέσεις αέρα είναι κοχλιοτομημένες οπές με σπείρωμα G ⅛ ISO 228 ή ⅛-27 NPT. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσαρμοσμένα εξαρτήματα μεταλλικής σωλήνωσης ή πλαστικοί εύκαμπτοι σωλήνες. Τύπος 4746-x2 Τύπος Τύπος 4746-x L+ L GW1 GW2 + _ + _ Ενισχυτής μεταγωγής σύμφωνα με το πρότυπο EN _ + _ GW1 GW2 Έκδοση τριών συρμάτων Παροχή τάσης 10 έως 30 V GW1 GW2 Eικ. 5: Ηλεκτρική σύνδεση EB 8365 EL 19

20 Λειτουργία 5 Λειτουργία 5.1 Ρύθμιση σημείου μεταγωγής Οι διακόπτες ορίου που συνδέονται στις βαλβίδες ελέγχου συνήθως προσαρμόζονται έτσι ώστε να εκπέμπουν ένα σήμα όταν επιτυγχάνονται οι τελικές θέσεις διαδρομής. Κατ' επιλογή, το σημείο μεταγωγής μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε θέση εντός του εύρους της διαδρομής, π.χ. εάν πρόκειται να υποδειχθεί κάποια ενδιάμεση θέση. Οι ρυθμισμένες θέσεις μεταγωγής μπορούν να καταγραφούν στις παρεχόμενες αυτοκόλλητες ετικέτες με την επισήμανση A, B και C, και να εκχωρηθούν στα αντίστοιχα στοιχεία μεταγωγής Τύπος 4746-x2 Μετακινήστε τη βαλβίδα στη θέση μεταγωγής και περιστρέψτε τον ρυθμιστικό κοχλία (3.1) μέχρι η μεταλλική ετικέτα (4.1) να φθάσει στο σημείο μεταγωγής. Μετακινείτε πάντα τη βαλβίδα στις τελικές θέσεις διαδρομής από μια ενδιάμεση θέση κατά την προσαρμογή ή τον έλεγχο του σημείου μεταγωγής! Σημείωση: Τα στοιχεία μεταγωγής και οι μοχλοί που απαιτούνται για την 3.1 Ρυθμιστικός κοχλίας 4.1 Μεταλλική ετικέτα 4.2 Δίσκος κνώδακα Τύπος 4746-x2 Επαγωγικός διακόπτης ορίου Τύπος Κλειστός αισθητήρας τριών συρμάτων PNP Ανοικτός Κλειστός , 4.2 Τύπος 4746-x3 Ηλεκτρικός διακόπτης ορίου Τύπος Πνευματικός διακόπτης ορίου 42 (52) Κλειστός 41(51) 43(53) 42 (52) Ανοικτός 41(51) 43(53) A Εφαρμογή αέρα παροχής A Διακοπή αέρα παροχής Eικ. 6: Επαφές ορίου 20 EB 8365 EL

21 Λειτουργία ενεργοποίησή τους αντιδρούν στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη μεταγωγή, η υστέρηση μεταγωγής μεταξύ της μηχανικής διάταξης τερματισμού (π.χ. κώνος στην έδρα) και του σημείου μεταγωγής του διακόπτη ορίου πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη μετατόπιση του σημείου μεταγωγής που προκαλείται από τις μεταβολές της θερμοκρασίας. ετικέτα (4.1) προς την επαφή μέχρι να επιτευχθεί το σημείο μεταγωγής. Περιστρέψτε τον ρυθμιστικό κοχλία προς την αντίθετη κατεύθυνση για να διασφαλίσετε ότι το σημείο μεταγωγής προσεγγίζει μετά το σημείο τερματισμού επαφή SJ 3,5-NO 1 /6 περιστροφή επαφή SJ 3.5 SN 1 /16 έως 1 /10 περιστροφή Εάν η ρύθμιση εκτελεστεί με προσοχή, ισχύουν οι αποστάσεις μεταξύ των σημείων μεταγωγής που ορίζονται ανωτέρω. Απόσταση μεταξύ των σημείων μεταγωγής για μοχλό 100 χλστ.: Επαφή SC 3,5-NO 2 χλστ. Επαφή SJ 3,5 SN 0,75 χλστ. Με άλλα μήκη μοχλών, προσαρμόστε το σημείο μεταγωγής στο διαφοροποιημένο μήκος του μοχλού. Για παράδειγμα, εάν το μήκος του μοχλού αλλάξει από 100 σε 160 χλστ. η απόσταση μεταξύ των σημείων μεταγωγής αυξάνει από 2,0 έως 3,2 χλστ. αντίστοιχα. Απλοποιημένη προσαρμογή των επαγωγικών διακοπτών ορίου: Βαλβίδα ΚΛΕΙΣΤΗ: Κλείστε τη βαλβίδα μέχρι ο κώνος να εδράσει στην έδρα. Βαλβίδα ΑΝΟΙΚΤΗ: Μετακινήστε τη βαλβίδα στην επιθυμητή θέση διαδρομής, π.χ. τελική θέση Τύπος 4746-x3 και τύπος Για τη ρύθμιση, ο δίσκος κνώδακα (4.2) πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε ο κνώδακας να κινείται προς το ράουλο (6.1, Eικ. 1) σύμφωνα με την κατεύθυνση περιστροφής. Μετακινήστε τη βαλβίδα στην επιθυμητή θέση μεταγωγής (π.χ. τελική θέση διαδρομής "βαλβίδα ΑΝΟΙΚΤΗ" ή "βαλβίδα ΚΛΕΙΣΤΗ"). Προσαρμόστε το διακόπτη που έχει εκχωρηθεί στο επάνω ή το κάτω σημείο μεταγωγής. Περιστρέψτε τον κοχλία προσαρμογής (3.1) μέχρι ο κνώδακας του δίσκου κνώδακα (4.2) να προσεγγίσει το ράουλο (6.1, Eικ. 1) και ο διακόπτης να αλλάξει θέση. Για να ελέγξετε με ακρίβεια το σημείο μεταγωγής, μετακινήστε ελαφρώς προς τα πίσω τη βαλβίδα και στη συνέχεια μετακινήστε τη ξανά στη θέση μεταγωγής. Περιστρέψτε το ρυθμιστικό κοχλία (3.1) για να μετακινήσετε αργά τη μεταλλική EB 8365 EL 21

22 Τεχνική συντήρηση συσκευών με προστασία από έκρηξη 6 Τεχνική συντήρηση συσκευών με προστασία από έκρηξη Εάν κάποιο τμήμα της συσκευής, στο οποίο βασίζεται η προστασία από έκρηξη, απαιτεί τεχνική συντήρηση, η συσκευή δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία μέχρι να αξιολογηθεί από έμπειρο επιθεωρητή ως προς τις απαιτήσεις προστασίας από έκρηξη και την έκδοση αντίστοιχου πιστοποιητικού ή την απόδοση στη συσκευή της σήμανσης συμμόρφωσης. Η επιθεώρηση από αρμόδιο επιθεωρητή δεν είναι απαραίτητη, εάν ο κατασκευαστής εκτελέσει τυπική δοκιμή πριν την εκ νέου θέση της συσκευής σε λειτουργία. Η επιτυχία στην τυπική δοκιμή τεκμηριώνεται με επικόλληση σήμανσης συμμόρφωσης στη συσκευή. Αντικαθιστάτε τα εξαρτήματα με προστασία από έκρηξη μόνο με γνήσια, τυπικά δοκιμασμένα εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Οι συσκευές που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί εκτός επικίνδυνων περιοχών και προορίζονται για μελλοντική χρήση εντός επικίνδυνων περιοχών, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται για τις συσκευές που έχουν υποστεί τεχνική συντήρηση. Πριν τη λειτουργία εντός επικίνδυνων περιοχών, ελέγξτε τις συσκευές σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την τεχνική συντήρηση συσκευών με προστασία από έκρηξη. 7 Συντήρηση και βαθμονόμηση Η διασύνδεση με εγγενώς ασφαλή κυκλώματα για τον έλεγχο ή τη βαθμονόμηση του εξοπλισμού εντός ή εκτός επικίνδυνων περιοχών πρέπει να εκτελείται μόνο με εγγενώς ασφαλείς βαθμονομητές και όργανα μέτρησης τάσης/έντασης για να αποτραπεί το ενδεχόμενο ζημίας των εξαρτημάτων που σχετίζονται με την προστασία από έκρηξη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τηρήστε τις μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές που ορίζονται στα πιστοποιητικά για τα εγγενώς ασφαλή κυκλώματα. 22 EB 8365 EL

23 Διαστάσεις 8 Διαστάσεις Τύπος 4746-x2 και τύπος 4746-x3 Σύνδεση αέρα για ξεχωριστή παροχή αέρα, κοχλιοτομημένη οπή G 1 /8 Type Συνδέσεις αέρα, κοχλιοτομημένη οπή G 1 /8 ή 1 /8 NPT M 20x1.5 Ενδιάμεσο τεμάχιο για τη σύνδεση σε διάταξη τοποθέτησης Έξοδος ,5 Αέρας παροχής Πνευματικές συνδέσεις Νεύρωση NAMUR Μήκος μοχλού L I/L II Μοχλός I: 149 χλστ. Μοχλός II: 202 χλστ. Νεύρωση NAMUR L 148 I/L II L 148 I/L II Κοχλίας σύνδεσης M8 Κοχλίας σύνδεσης M8 EB 8365 EL 23

24

25 Πιστοποιητικά 9 Πιστοποιητικά Σημείωση: Οι προσδιορισμοί τύπου για τους διακόπτες ορίου τύπου και άλλαξαν. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης διατηρούν την ισχύ τους. Ανατρέξτε στις παρακάτω λεπτομέρειες επιβεβαίωσης. EB 8365 EL 25

26 26 EB 8365 EL

27 EB 8365 EL 27

28 28 EB 8365 EL

29 EB 8365 EL 29

30 30 EB 8365 EL

31 EB 8365 EL 31

32 32 EB 8365 EL

33 EB 8365 EL 33

34 34 EB 8365 EL

35 EB 8365 EL 35

36 SAMSON AG MESS- UND REGELTECHNIK Weismüllerstraße Frankfurt am Main, Γερμανία Τηλέφωνο: Fax: EB 8365 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8393 EL. Σειρά 3755. Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8393 EL. Σειρά 3755. Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755 Σειρά 3755 Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755 Τύπος 3755-1: εξαέρωση χαμηλής στάθμης θορύβου σε δισκόφιλτρο από συντετηγμένο πολυαιθυλένιο Τύπος 3755-2: θύρα εξαγωγής με σπείρωμα στερεωμένη με παρέμβυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Υποδείξεις για ασφαλή εφαρµογή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 1 Χρήση Οι συσκευές, που περιλαµβάνουν αυτοασφαλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό 1/12 R-GR 26564-XC-B2/6.9 Αντικαταστεί: 12.5 Τύπος DR 6 DP...XC και ZDR 6 D...XC Ονομαστικό μέγεθος 6 Σειρές συσκευών 5X (DR 6...) και 4X (ZDR 6...) Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικόνα 1. Ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ηλ. περίφραξης 1. Βγάζουμε τη συσκευή (κεντρική μονάδα) από τη συσκευασία (εικ. 2). Εικόνα 2. Κεντρική μονάδα 2. Τη στερεώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες τύπου 3963

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες τύπου 3963 Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες τύπου 3963 Εικ. 1 Έκδοση: Φεβρουάριος 2014 EB 3963 EL Περιεχόμενα Γενικές σημειώσεις 3 Αριθμός μοντέλου και ενδεικτικός αριθμός συσκευής 3

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Ελληνικά 64

Ελληνικά. Ελληνικά 64 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά 64 Ελληνικά 1. Τεχνικά δεδομένα Χωρητικότητα γράσου του LAGD 60 60 ml, (2,03 fl.oz US) Χωρητικότητα γράσου του LAGD

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm PPP Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 5,5 mm 5,5 mm ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Ο μηχανισμός με γρανάζια ελαχιστοποιεί την απαιτούμενη δύναμη και διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Τεχνικά χαρακτηριστικά: 12V AC/DC (εύρος λειτουργίας: 12-18 VAC or DC) Χρόνος ζωής: 60000 ώρες 16 προγράμματα φωτισμού με δυνατότητα συντονισμού. 333 LED RGB: 19W White:

Διαβάστε περισσότερα

Ημιαυτόματοι σπειροτόμοι

Ημιαυτόματοι σπειροτόμοι Ημιαυτόματοι σπειροτόμοι REMS Unimat 75 REMS Unimat 77 for Professionals Μέγιστη οικονομία Μεμονωμένη παραγωγή και παραγωγή σε σειρά Εύκολος χειρισμός Μικρός χρόνος ανανέωσης εξοπλισμού Μπουλόνια Σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρια Με πτερύγια Χωρητικότητας Επιτηρητές Στροφών Με πλωτήρα Αγώγιμοι Πίεση Εκκρεμές Ροόμετρα

Αισθητήρια Με πτερύγια Χωρητικότητας Επιτηρητές Στροφών Με πλωτήρα Αγώγιμοι Πίεση Εκκρεμές Ροόμετρα Αισθητήρια Με πτερύγια Χωρητικότητας Επιτηρητές Στροφών Με πλωτήρα Αγώγιμοι Πίεση Εκκρεμές Ροόμετρα PFG05 Σειρά: με πτερύγια / Για υλικά: Στερεά Αυτή η μονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και

Διαβάστε περισσότερα

FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Αναρρόφηση

FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Αναρρόφηση Συστήματα πυροπροστασίας FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με www.boschsecrity.gr Με δυνατότητα σύνδεσης σε συμβατικούς πίνακες πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

M215 TM (M215-60-230)

M215 TM (M215-60-230) ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ M215 M215 TM (M215-60-230) Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας Το παρόν έγγραφο περιέχει σημαντικές οδηγίες για χρήση κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση του μικρομετατροπέα

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013. Marina πλαστικά ερμάρια, IP 66 (σ. 98) Atlantic-E. Eρμάρια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013. Marina πλαστικά ερμάρια, IP 66 (σ. 98) Atlantic-E. Eρμάρια NEO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ Eρμάρια σ. 98 Μεταλικά ερμάρια Atlantic-E IP Κλέμμες ράγας και στυπιοθλήπτες σ. 101 Viking 3 Βιομηχανικές κλέμμες ράγας Σήμανση καλωδίων, Ακροδέκτες σ.

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) Τα επιδαπέδια SERVER-RACK Εσωτερικού Χώρου παρέχουν υψηλή ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Β (ΓΕ.010.0) Η βάση είναι χυτοσιδηρά και διαστάσεων 20 cm περίπου x 12 cm περίπου x 1 cm περίπου, και εδράζεται σε τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

LH1 UC30E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής

LH1 UC30E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής Συστήματα επικοινωνίας LH1 UC3E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής LH1 UC3E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής www.boschsecrity.gr Εξαιρετική αναπαραγωγή ομιλίας και μουσικής Σύστημα διπλής κατεύθυνσης Κομψό περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από ηλεκτροπληξία

Προστασία από ηλεκτροπληξία Μέτρα κατά της ηλεκτροπληξίας Αποφυγή της άμεσης επαφής με: Ισχυρή μόνωση Φράγματα ή περιβλήματα Εμπόδια Χωροθέτηση σε απρόσιτη θέση Χώρους με αγώγιμο δάπεδο Χώρους με ισοδυναμικές συνδέσεις Αγείωτα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 4 3. Γαλλία 8 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 L00410594-01_27 1 1. Ρυθμίσεις ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ: Σειρά 1MFA, 4MFA, 6MFA και 8MFA 1MFA3001 (απεικονίζεται) 8MFA1001 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214

Κεφάλαιο 10. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214 Κεφάλαιο 10 Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213 Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214 211 PUR-THERM Logafix Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR-THERM ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ Διαμόρφωση Σπειρώματος Το σπείρωμα δημιουργείται από την κίνηση ενός παράγοντος σχήματος (τρίγωνο, ορθογώνιο κλπ) πάνω σε έλικα που

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Graco Σειρά EP Τεχνολογία αντλήσεως με σωλήνα

Graco Σειρά EP Τεχνολογία αντλήσεως με σωλήνα Graco Σειρά EP Τεχνολογία αντλήσεως με σωλήνα Μονός κύλινδρος πιέζει μία χαμηλής τριβής σωλήνα σε μία πλήρη περιέλιξη 360 Περισσότερη ροή ανά περιστροφή σε σχέση με συμβατικούς σχεδιασμούς Πίεση μόνο μία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ: Σειρά 1MFA, 4MFA, 6MFA και 8MFA 1MFA3001 (απεικονίζεται) 8MFA1001 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

φωτισμοσ ασφαλειασ νεα προϊοντα 2013 U21NEW KickspotTM Αυτόνομα φωτιστικά

φωτισμοσ ασφαλειασ νεα προϊοντα 2013 U21NEW KickspotTM Αυτόνομα φωτιστικά neo φωτισμοσ ασφαλειασ σ. 339 KickspotTM Φωτιστικά ασφαλείας με LEDs Φωτιστικά ασφαλείας αυτόνομα neo σ. 344 U21NEW Aυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας 6 W Σύστημα LVS2 σ. 347 Φωτιστικά ασφαλείας Autotest / Διευθυνσιοδοτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό 604 4490 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN.0 / SKE.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 604965.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα Γενικά.....................................

Διαβάστε περισσότερα

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής για κλειστά συστήματα θέρμανσης και ψύξης με πίεση λειτουργίας 3 bar και χρώμα ασημί (VIESSMANN): - N 25 με χωρητικότητα 25 lt,

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Ευρεία γκάμα για συγκεκριμένες ανάγκες κουρμπαρίσματος και διαμόρφωσης άκρων. Ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τύπος μοντέλων Σελίδα Κουρμπαδόροι Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 1 Περιεχόμενα Σελίδα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Ηλεκτρικά εξαρτήματα 3 Ηλεκτρισμός στο σπίτι 4 Ένα κύκλωμα 5 Η τάση 6 Θετικό και αρνητικό 7 Το κόψιμο και η απογύμνωση καλωδίων 8 Η σύνδεση των εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus

Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus Βασικός εξοπλισμός: Κάνη με σκανδάλη με μαλακή λαβή Σωλήνας υψηλής πίεσης 10 m Κάνη ψεκασμού 550 mm Τριπλό ακροφύσιο (0 /25

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Δελτίο συντήρησης Αρ. δελτίου 2007-19M Aρ. OEM 2007-09 Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Επίσημη ειδοποίηση ανάκλησης σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Οδηγίες τοποθέτησης 48PB-SMC-NR-IGR083211 98-00010311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71

/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη: Προµήθεια ειδων διακόσµου και φωταγώγησης οδών /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71 10.02.6691.01.72 ιεύθυνση : Κλεάνθους 18 10.02.6691.01.73

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο Η Γ Ι Ε Σ Χ ε ι ρ α ν τ λ ί ε ς Επιθεωρήστε οπτικά το σύστηµα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βλάβες από τη µεταφορά. Αν υπάρχουν ειδοποιήστε αµέσως τη µεταφορική εταιρία. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή του προϊόντος

Προσαρμογή του προϊόντος ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Προσαρμογή του προϊόντος 50 100 m = x4 Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα 8-100 m Στηρίξτε σε στέρεες επιφάνειες (σε δομικό τοίχο ή δοκό) 18

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας Wi-Fi επεκτείνει το δίκτυο Wi-Fi, ώστε να περιλαμβάνει την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Ελληνικά Σελίδα AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Ελληνικά. Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02. Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Ελληνικά. Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02. Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 EL Ελληνικά Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό... 4 Σημείωση ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου 1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο - BRC1E51A Τηλεχειριστήριο σύγχρονου σχεδιασμού, φιλικό προς το χρήστη BRC1E51A BRC1D52 Εύκολο στη χρήση: όλες οι κύριες λειτουργίες του

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΠΡΕΣΕΣ ΣΤΟΧΟΙ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΠΡΕΣΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: 123 ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΠΡΕΣΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Ορίζει τι είναι πρέσα 2. Κατονομάζει τις κατεργασίες διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών που γίνονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50 χρόνια τεχνολογία Lutz Ο Οίκος Lutz Γερµανίας ειδικεύεται στην ασφάλεια των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος αφού µε την χρήση των ειδικών αντλιών για

Διαβάστε περισσότερα