Ηλεκτρικός ή πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου Eικ. 1: Διακόπτης ορίου τύπου Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8365 EL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρικός ή πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου 4746. Eικ. 1: Διακόπτης ορίου τύπου 4746. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8365 EL"

Transcript

1 Ηλεκτρικός ή πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου 4746 Eικ. 1: Διακόπτης ορίου τύπου 4746 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8365 EL Έκδοση Οκτώβριος 2013

2 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν αποφευχθούν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ΠΡΟΣΟΧΗ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν αποφευχθούν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μήνυμα για υλικές ζημιές ή δυσλειτουργία Σημείωση: Πρόσθετες πληροφορίες Συμβουλή: Συνιστώμενη ενέργεια 2 EB 8365 EL

3 Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες για την ασφάλεια Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας Αρχή λειτουργίας Επαγωγικός διακόπτης ορίου τύπου 4746-x Ηλεκτρικός διακόπτης ορίου τύπου 4746-x Πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου Κωδικός τεμαχίου και εκδόσεις Τεχνικά δεδομένα Παρελκόμενα Σύνδεση στη βαλβίδα Σύνδεση στη βαλβίδα με χυτό ζυγό Σύνδεση στη βαλβίδα με ζυγό τύπου ράβδου Σύνδεση στη βαλβίδα τύπου Συνδεση στη διάταξη τοποθέτησης Συνδέσεις: Ηλεκτρική σύνδεση Ενισχυτής μεταγωγής για τον τύπο 4746-x Πνευματική σύνδεση για τον τύπο Λειτουργία Ρύθμιση σημείου μεταγωγής Τύπος 4746-x Τύπος 4746-x3 και τύπος Τεχνική συντήρηση συσκευών με προστασία από έκρηξη Συντήρηση και βαθμονόμηση Διαστάσεις Πιστοποιητικά EB 8365 EL 3

4

5 Γενικές οδηγίες για την ασφάλεια 1 Γενικές οδηγίες για την ασφάλεια Για λόγους ασφάλειας, ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες αναφορικά με την τοποθέτηση, εκκίνηση και λειτουργία της συσκευής: Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται, να τίθεται σε λειτουργία ή να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, το οποίο είναι εξοικειωμένο με το προϊόν. Σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας, ως εκπαιδευμένο προσωπικό νοούνται τα άτομα που είναι σε θέση να κρίνουν την εργασία που τους ανατίθεται και να αναγνωρίζουν πιθανούς κινδύνους λόγω της ειδικής εκπαίδευσης, των γνώσεων και της εμπειρίας τους, καθώς και της γνώσης των ισχυόντων προτύπων. Οι εκδόσεις της συσκευής που φέρουν προστασία από εκρήξεις προορίζονται για χρήση μόνο από προσωπικό που έχει λάβει ειδική εκπαίδευση ή οδηγίες ή το οποίο φέρει εξουσιοδότηση εργασίας σε συσκευές με προστασία από εκρήξεις σε επικίνδυνες ατμόσφαιρες. Ανατρέξτε στην ενότητα 6. Τυχόν κίνδυνοι που μπορούν να προκληθούν στη βαλβίδα από το μέσο διεργασίας, την πίεση λειτουργίας ή από κινούμενα μέρη οφείλουν να αποτρέπονται με εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων. Σε περίπτωση που προκύψουν μη επιτρεπόμενες κινήσεις ή αναπτυχθούν μη επιτρεπόμενες δυνάμεις στον πνευματικό ενεργοποιητή ως αποτέλεσμα της στάθμης πιέσεως, η πίεση πρέπει να περιοριστεί με χρήση κατάλληλου σταθμού μειωτήρα πίεσης παροχής. Επιπλέον, για την αποτροπή ζημίας του εξοπλισμού οφείλουν να τηρούνται τα εξής: Η ορθή αποστολή και αποθήκευση αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση. Σημείωση: Οι διατάξεις τοποθέτησης με σήμανση CE καλύπτουν τις απαιτήσεις των Κατευθυντήριων οδηγιών 94/9/EC και 2004/108/EC. Η Δήλωση συμμόρφωσης παρέχεται κατόπιν αιτήματος. EB 8365 EL 5

6 Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας 2 Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας Οι διακόπτες ορίου συνδέονται σε πνευματικές βαλβίδες ελέγχου, καθώς και σε διατάξεις τοποθέτησης τύπου 4765 και τύπου Αυτοί οι διακόπτες ορίου διαθέτουν επαγωγικές, ηλεκτρικές ή πνευματικές επαφές. Εκπέμπουν σήμα όταν η διαδρομή της βαλβίδας υπερβαίνει ή υστερεί ενός καθορισμένου ορίου και ιδιαίτερα όταν η βαλβίδα ελέγχου έχει προσεγγίσει την τελική της θέση. Αυτό το σήμα μεταδίδεται, για παράδειγμα, σε ένα σύστημα συναγερμού ή ενδείξεων. 2.1 Αρχή λειτουργίας Η διαδρομή της βαλβίδας μεταδίδεται είτε απευθείας στον πείρο (1.1) και το μοχλό (1) του διακόπτη ορίου από το έλασμα (10) ή με έναν πείρο σύνδεσης, όταν έχει συνδεθεί διάταξη τοποθέτησης. Η γραμμική διαδρομή μετατρέπεται σε περιστροφική κίνηση από τον άξονα (2) Επαγωγικός διακόπτης ορίου τύπου 4746-x Σε αυτή την έκδοση, ο άξονας (2) μεταφέρει δύο περιβλήματα μεταγωγής (3) με ρυθμίσιμες μεταλλικές ετικέτες (4.1) για την χωρίς-επαφή ενεργοποίηση των ενσωματωμένων διακοπτών εγγύτητας (5). Για τη λειτουργία των επαγωγικών διακοπτών ορίου (με την εξαίρεση του τύπου ), πρέπει να ενσωματωθούν στο κύκλωμα εξόδου κατάλληλοι ενισχυτές μεταγωγής. Η λειτουργία μεταγωγής και το σημείο μεταγωγής είναι διαρκώς ρυθμιζόμενα με χρήση του ρυθμιστικού κοχλία (3.1) Ηλεκτρικός διακόπτης ορίου τύπου 4746-x3 Σε αυτή την έκδοση, ο άξονας (2) φέρει δύο περιβλήματα μεταγωγής (3) με ρυθμίσιμους δίσκους κνώδακα (4.2). Κάθε δίσκος κνώδακα ενεργοποιεί έναν ηλεκτρικό διακόπτη διπλής διαδρομής (7) στο ράουλο (6.1), το οποίο είναι συνδεδεμένο στο μοχλό του διακόπτη (6). Η λειτουργία μεταγωγής και το σημείο μεταγωγής είναι διαρκώς ρυθμιζόμενα με χρήση του ρυθμιστικού κοχλία (3.1) Πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου Σε αυτή την έκδοση, ο άξονας (2) φέρει δύο περιβλήματα μεταγωγής (3) με ρυθμίσιμους δίσκους κνώδακα (4.2). Κάθε δίσκος κνώδακα ενεργοποιεί ένα σύστημα ακροφυσίων/πτερυγίων μέσα στον πνευματικό διακόπτη (8). Όποτε ο δίσκος κνώδακα (4.2) ενεργοποιεί το μοχλό του διακόπτη (6) μέσω του ράουλου (6.1), το ακροφύσιο στον πνευματικό διακόπτη (8) ανοίγει και ο αέρας παροχής από το μικροδιακόπτη (9) μετάγεται στη θύρα A 1 ή A 2. Το ακροφύσιο κλείνει στον πνευματικό διακόπτη (8) και ο αέρας παροχής που τροφοδοτείται στο μικροδιακόπτη διακόπτεται μόλις ο δίσκος κνώδακα απελευθερώσει το μοχλό του διακόπτη (6). Ως αποτέλεσμα, δεν εφαρμόζεται πλέον πίεση στη θύρα A 1 ή A 2. Η λειτουργία μεταγωγής και το σημείο μεταγωγής είναι διαρκώς ρυθμιζόμενα με χρήση του ρυθμιστικού κοχλία (3.1). 6 EB 8365 EL

7 Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας 2 L Επαγωγικός διακόπτης ορίου L Ηλεκτρικός διακόπτης ορίου 10 1 Μοχλός διαδρομής βαλβίδας 1.1 Πείρος 2 Άξονας 3 Περίβλημα μεταγωγής 3.1 Ρυθμιστικός κοχλίας 4.1 Μεταλλική ετικέτα 4.2 Δίσκος κνώδακα 5 Διακόπτης εγγύτητας 6 Μοχλός διακόπτη 6.1 Ράουλο 6.2 Ελατήριο 7 Ηλεκτρικός διακόπτης 8 Πνευματικός διακόπτης 8.1 Ακροφύσιο (στο διακόπτη) 8.2 Πτερύγιο (στο διακόπτη) 9 Πνευματικός μικρο-διακόπτης 10 Έλασμα συνδεδεμένο είτε στον άξονα του ενεργοποιητή, είτε στον άξονα του κώνου 2 L A 1 A 2 9 p 9 z Πνευματικός διακόπτης ορίου με λειτουργία μεταγωγής Eικ. 1: Σχεδιαγράμματα λειτουργίας EB 8365 EL 7

8 Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας 2.2 Κωδικός τεμαχίου και εκδόσεις Διακόπτης ορίου (δείκτης συσκευής 07 και υψηλότερος) Προστασία από έκρηξη Τύπος x x x x x x x 0 x x x x Χωρίς 0 Ex II 2G Ex ia IIC T6 σύμφωνα με το ATEX 1 CSA/FM εγγενώς ασφαλές/χωρίς τάσεις πρόκλησης πυρκαγιάς 3 Ex II 3G Ex na II T6 σύμφωνα με το ATEX 8 Τύπος Επαγωγικός 2 1/2 Ηλεκτρικός 3 2 Πνευματικός Επαφές Διακόπτης εγγύτητας SC 3,5-NO Διακόπτης εγγύτητας SJ 3,5 -SN Διακόπτης εγγύτητας SJ 3,5 -S1N SAIA, ηλεκτρικός μικροδιακόπτης XGK SAIA, ηλεκτρικός μικροδιακόπτης XGK Πνευματικός μικροδιακόπτης Διακόπτης εγγύτητας SB 3,5 -E Στοιχεία μεταγωγής Με ένα στοιχείο μεταγωγής 1 Με δύο στοιχεία μεταγωγής 2 Ηλεκτρική σύνδεση Χωρίς Πλαστικός στυπιοθλίπτης καλωδίου M20 x 1,5, μαύρου χρώματος 1 0 Πνευματικές συνδέσεις Χωρίς 0 ISO 221/1-G ⅛ ⅛ -27 NPT Ειδικές εκδόσεις Χωρίς Έγκριση NEPSI Ex ia, Επαγωγικός, τύπου Έγκριση NEPSI Ex nl, Επαγωγικός, τύπου Έγκριση GOST Ex ia, Τύπος / Έγκριση KOSHA Ex ia 1 2/ Έγκριση INMETRO Ex ia 1 2/ Συμβατότητα με βαφή Χωρίς 0 Ελεύθερο ουσιών που υποβαθμίζουν την επικόλληση της βαφής 1 8 EB 8365 EL

9 Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας Διακόπτης ορίου (δείκτης συσκευής.06 ή χαμηλότερος) Τύπος x x x x Τύπος Επαγωγικός, χωρίς προστασία από έκρηξη 1 Επαγωγικός, Ex ib IIC T6 2 Ηλεκτρικός 3 Πνευματικός 4 Ηλεκτρική σύνδεση/μοχλός Χωρίς 0 Στυπιοθλίπτης καλωδίου, μοχλός I (δείκτης συσκευής.04 ή υψηλότερος χωρίς μοχλό) 1 Στυπιοθλίπτης καλωδίου, μοχλός II για σύνδεση διάταξης τοποθέτησης 2 ½ Στυπιοθλίπτης καλωδίου ΗΠΑ, μοχλός I 3 ½ Στυπιοθλίπτης καλωδίου ΗΠΑ, μοχλός II για σύνδεση διάταξης τοποθέτησης 4 Επαφές SJ3,5-N 0 SJ3,5-SN 1 SAIA ηλεκτρικός μικροδιακόπτης XGK 3 2 Πνευματικός μικροδιακόπτης με σπείρωμα σύνδεσης ISO 228/1-G ⅛ 3 Πνευματικός μικροδιακόπτης με σπείρωμα σύνδεσης ⅛ -27 NPT 4 SJ3,5-N (λευκή κουκίδα βαφής), μέγ. υστέρηση με μοχλό 100 χλστ. = 0,6 χλστ. 5 Μικροδιακόπτης (χρυσές επαφές) 6 SJ 3,5-E2 με ενδεικτική λυχνία LED (διακόπτης τριών συρμάτων) χωρίς προστασία από έκρηξη, ΧΩΡΙΣ επαφή 1 8 SB 3,5-E2 (διακόπτης τριών συρμάτων) χωρίς προστασία από έκρηξη, ΧΩΡΙΣ επαφή 1 9 Στοιχεία μεταγωγής Με ένα στοιχείο μεταγωγής 1 Με δύο στοιχεία μεταγωγής 2 Σημείωση: Κατά την αντικατάσταση συσκευών με δείκτη.00 έως.03, πρέπει να παραγγείλετε και μονάδα τοποθέτησης με μοχλό, όπως αναγράφεται στον πίνακα στη σελίδα 11. EB 8365 EL 9

10 Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας 2.3 Τεχνικά δεδομένα Επαγωγικός διακόπτης ορίου Τύπος 4746-x2 Τύπος Κύκλωμα ελέγχου Ενισχυτής μεταγωγής σύμφωνα με το πρότυπο EN Διακόπτης τριών συρμάτων Τάση λειτουργίας 10 έως 30 V Διακόπτης εγγύτητας SC 3,5-NO 2) SJ 3,5 SN SJ 3,5-S1N SB 3,5-E2 Επιτρεπόμενη θερμοκρασία 20 έως 70 C 20 έως 100 C 20 έως 100 C περιβάλλοντος 1) με μεταλλικό στυπιοθλίπτη καλωδίου Ηλεκτρικές συνδέσεις 40 έως 70 C 50 έως 100 C 40 έως 100 C 20 έως 70 C 25 έως 70 C Ένας στυπιοθλίπτης καλωδίου M20x1,5 για περιοχή σύσφιγξης 5,5 έως 13 χλστ. Βιδωτοί ακροδέκτες για διατομή καλωδίου 0,2 έως 2,5 mm² Βαθμός προστασίας IP 65 Βάρος Περίπου 0,7 κιλά Ηλεκτρικός διακόπτης ορίου τύπου 4746-x3 Οι προδιαγραφές ισχύουν για επάργυρες και επιχρυσωμένες επαφές Στοιχείο μεταγωγής Επιτρεπόμενο φορτίο Ηλεκτρικός διακόπτης ορίου: μετάπτωση/spdt (μονοπολικός/διπλής διαδρομής) Τάση ΕΡ: 220 V, 6,9 A Τάση ΣΡ: 220 V, 0,25 A 20 V, 6,9 A Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος 1) 20 έως 85 C με μεταλλικό στυπιοθλίπτη καλωδίου Ηλεκτρικές συνδέσεις 40 έως 85 C Ένας στυπιοθλίπτης καλωδίου M20x1,5 για περιοχή σύσφιγξης 5,5 έως 13 χλστ. Βιδωτοί ακροδέκτες για διατομή καλωδίου 0,2 έως 2,5 mm² Βαθμός προστασίας IP 65 Βάρος Περίπου 0,7 κιλά Πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου Στοιχείο μεταγωγής Πνευματικός διακόπτης ορίου με κατάντη πνευματικό μικροδιακόπτη Αέρας παροχής 1.4 bar (20 psi), δυνατότητα βραχείας υπερφόρτωσης μέχρι τα 4 bar (60 psi) Κατανάλωση αέρα 0,04 m n3 /h Έξοδος 0 ή 1,4 bar (20 psi) Χωρητικότητα αέρα Ένας κλειστός διακόπτης: 0,7 m n3 /h Δύο κλειστοί διακόπτες: 1,0 m n3 /h Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 έως 60 C Βαθμός προστασίας IP 54 Βάρος Περίπου 0,75 κιλά Υλικά Περίβλημα και κάλυμμα Αλουμίνιο με επίστρωση κόνεως Μοχλός και άξονας EB 8365 EL

11 Σχεδίαση και αρχή λειτουργίας Στυπιοθλίπτης καλωδίου Εύρος διαδρομής Σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο IEC (NAMUR) Σύνδεση σε διάταξη τοποθέτησης τύπου 4763 και τύπου 4765 M20x1.5, μαύρου χρώματος πολυαμίδιο Μοχλός I: 7,5 έως 60 χλστ. Μοχλός II: 60 έως 180 χλστ. Διαδρομή ίδια με αυτή της διάταξης τοποθέτησης 1) Τηρήστε τα όρια που προσδιορίζονται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου EC. 2) Τα μοντέλα κατασκευής μέχρι το 2006 διαθέτουν διακόπτη εγγύτητας SJ 3,5 N. Τύπου με τύπο προστασίας Ex ia (ATEX) Μέγιστες τιμές για τη σύνδεση σε πιστοποιημένα εγγενώς ασφαλή κυκλώματα Διακόπτης ορίου Τύπος Τύπος Επαφές ορίου Επαγωγικός Ηλεκτρικός U i 16 V 16 V 45 V I i 52 ma 25 ma P i 169 mw 64 mw 2 W C i - ενεργή εσωτερική χωρητικότητα 60 nf 50 nf Αμελητέα μικρή L i - ενεργή εσωτερική αυτεπαγωγή 160 µh 250 µh Κλάσεις θερμοκρασίας Εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος σύμφωνα με το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου EC (επιπρόσθετα, ισχύουν τα τεχνικά δεδομέναν που ορίζονται στον παραπάνω πίνακα) T4 45 έως 80 C 45 έως 100 C 45 έως 80 C T5 45 έως 70 C 45 έως 81 C 45 έως 70 C T6 45 έως 60 C 45 έως 66 C 45 έως 60 C 2.4 Παρελκόμενα Παρελκόμενα για σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο IEC (ανατρέξτε στην ενότητα 3.1) Βαλβίδα Ζυγός τύπου ράβδου (διάμετρος ράβδου 18 έως Χυτός ζυγός (νεύρωση NAMUR) 32 χλστ.) Διαδρομή Μέχρι 60 χλστ. Μέχρι 180 χλστ. Μέχρι 60 χλστ. Μέχρι 180 χλστ. Αρ. παραγγελίας κιτ τοποθέτησης (μοχλός I) (μοχλός II) (μοχλός I) συν (μοχλός II) συν Παρελκόμενα για σύνδεση στη διάταξη τοποθέτησης τύπου 4763 και τύπου 4765 (ανατρέξτε στην ενότητα 3.4) Αρ. παραγγελίας κιτ τοποθέτησης Παρελκόμενα για σύνδεση στη βαλβίδα τύπου 3351 (ανατρέξτε στην ενότητα 3.2) Ονομαστικό μέγεθος DN 15 έως 50 DN 65 έως 100 Αρ. παραγγελίας κιτ τοποθέτησης Παρελκόμενα για σύνδεση στη βαλβίδα τύπου 3591 με μοχλό II (ανατρέξτε στην ενότητα 3.3) Αρ. παραγγελίας κιτ τοποθέτησης EB 8365 EL 11

12 Σύνδεση στη βαλβίδα 3 Σύνδεση στη βαλβίδα Τα παρελκόμενα που αναφέρονται στην ενότητα 2.4 είναι απαραίτητα για τη σύνδεση. Ο μοχλός (I ή II) πρέπει να εγκατασταθεί πριν τη σύνδεση του διακόπτη ορίου στη βαλβίδα ελέγχου. Για να το κανετε αυτό, ολισθήστε το έλασμα σύσφιγξης του μοχλού (1.1) επάνω από το μοχλό (1) και ολισθήστε τα στον άξονα (2). Συσφίγξτε τον κοχλία σύνδεσης (1.2). 3.1 Σύνδεση στη βαλβίδα με χυτό ζυγό 1. Συνδέστε το έλασμα (10) στο σύνδεσμο του άξονα της βαλβίδας χρησιμοποιώντας δύο κοχλίες (10.1). 2. Συνδέστε τον πείρο (11) στο έλασμα (10) χρησιμοποιώντας δύο περικόχλια (11.1). 3. Ξεβιδώστε το κάλυμμα του διακόπτη ορίου. Συνδέστε τον διακόπτη ορίου στο ζυγό της βαλβίδας χρησιμοποιώντας τον κοχλία τοποθέτησης (12), τη ροδέλα (13) και το δακτυλιοειδές περικόχλιο (14). Διασφαλίστε ότι ο πείρος (11) εισαγάγεται μέσω το συρμάτινου ιμάντα (ντίζα) (1.3) του μοχλού (1). 6. Συνδέστε χαλαρά το στήριγμα (15) και το έλασμα σύσφιγξης της ράβδου (16) στη ράβδο. Στο μέσο της διαδρομής της βαλβίδας, μετακινήστε το στήριγμα μέχρι το κέντρο του ελάσματος (10) και το στήριγμα (15) να ευθυγραμμιστούν. 7. Συνδέστε το έλασμα σύνδεσης της ράβδου. 8. Συνδέστε το διακόπτη ορίου στο στήριγμα με τον κοχλία τοποθέτησης (12), τη ροδέλα (13) και το δακτυλιοειδές περικόχλιο (14). Διασφαλίστε ότι ο πείρος (11) έχει εισαχθεί μέσα από τον συρμάτινο ιμάντα (ντίζα) (1.3) του μοχλού (1). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μετά τη σύνδεση του διακόπτη ορίου, διασφαλίστε ότι η τάπα εξαέρωσης του καλύμματος του περιβλήματος είναι στραμμένη προς τα κάτω κατά την τοποθέτηση της βαλβίδας. 3.2 Σύνδεση στη βαλβίδα με ζυγό τύπου ράβδου 4. Συνδέστε το έλασμα (10) στο σύνδεσμο του άξονα της βαλβίδας χρησιμοποιώντας δύο κοχλίες (10.1). 5. Συνδέστε τον πείρο (11) στο έλασμα (10) χρησιμοποιώντας δύο περικόχλια (11.1). 12 EB 8365 EL

13 Σύνδεση στη βαλβίδα Σύνδεση σε βαλβίδα με χυτό ζυγό (νεύρωση NAMUR) Σύνδεση σε βαλβίδα με ζυγό τύπου ράβδου 1 Μοχλός 1.1 Έλασμα σύσφιγξης 1.2 Κοχλίας 1.3 Συρμάτινος ιμάντας (ντίζα) 2 Άξονας 10 Έλασμα στήριξης 10.1 Κοχλίες 11 Πείρος 11.1 Περικόχλια 12 Κοχλίας 13 Ροδέλα 14 Δακτυλιοειδές περικόχλιο 15 Στήριγμα 16 Έλασμα σύσφιγξης ράβδου Eικ. 2: Σύνδεση στη βαλβίδα EB 8365 EL 13

14 Σύνδεση στη βαλβίδα 3.3 Σύνδεση στη βαλβίδα τύπου 3591 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες ροδέλες για όλες τις βιδωτές συνδέσεις. 9. Συνδέστε χαλαρά τους κυκλικούς βραχίονες (1) χρησιμοποιώντας σφιγκτήρες (3) και περικόχλια (2) στο ζυγό της βαλβίδας. 10. Συσφίγξτε τη ράβδο (4) στους σφιγκτήρες (3) χρησιμοποιώντας τους κοχλίες (5). 11. Συνδέστε το διακόπτη ορίου (6) στη ράβδο (4) όπως περιγράφεται στο βήμα 3 της ενότητας 3.1. Χρησιμοποιήστε το σπείρωμα (7) της ράβδου. 12. Συνδέστε το βραχίονα τοποθέτησης (9) στο στήριγμα εμπλοκής της περιστροφής (8) της βαλβίδας, χρησιμοποιώντας τους κοχλίες (10). 13. Βιδώστε το σφιγκτήρα επέκτασης (11) στο βραχίονα στερέωσης (9) χρησιμοποιώντας το περικόχλιο και τον κοχλία (12). 14. Εισαγάγετε τον πείρο (13) στην επιμήκη οπή του σφιγκτήρα επέκτασης (11). Διασφαλίστε ότι ο πείρος διέρχεται από το συρμάτινο ιμάντα (ντίζα) της επέκτασης του σφιγκτήρα. 15. Βιδώστε το περικόχλιο (14) στον πείρο (13). Τοποθετήστε τον σφιγκτήρα (16) στο μοχλό (15) του διακόπτη ορίου (6). 16. Χρησιμοποιήστε το περικόχλιο (17) για να στερεώσετε το μοχλό (15) στην προέκταση μοχλού (18). 17. Συνδέστε το άλλο άκρο της προέκτασης του μοχλού (18) στην προέκταση του σφιγκτήρα (11). 18. Ευθυγραμμίστε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εκτελέστε την ευθυγράμμιση έτσι ώστε ο μοχλός (15), η προέκταση του μοχλού (18) και η επιμήκης οπή της προέκτασης του σφιγκτήρα (11) να είναι ευθυγραμμισμένα μεταξύ τους. Μετά τη σύνδεση του διακόπτη ορίου, διασφαλίστε ότι η τάπα εξαέρωσης του καλύμματος του περιβλήματος είναι στραμμένη προς τα κάτω κατά την τοποθέτηση της βαλβίδας. 14 EB 8365 EL

15 Σύνδεση στη βαλβίδα Στρογγυλός σφιγκτήρας 2 Περικόχλιο 3 Σφιγκτήρας 4 Ράβδος 5 Κοχλίες 6 Διακόπτης ορίου 7 Σπείρωμα 8 Στήριγμα προστασίας από περιστροφή 9 Βραχίονας τοποθέτησης 10 Κοχλίες 11 Προέκταση σφιγκτήρα 12 Περικόχλιο και κοχλίας 13 Πείρος 14 Περικόχλιο 15 Μοχλός II 16 Σφιγκτήρας (για μοχλό) 17 Περικόχλιο 18 Προέκταση μοχλού Eικ. 3: Σύνδεση στη βαλβίδα τύπου 3591 EB 8365 EL 15

16 Σύνδεση στη βαλβίδα 3.4 Συνδεση στη διάταξη τοποθέτησης Για τη σύνδεση του διακόπτη ορίου στη διάταξη τοποθέτησης τύπου 4763 ή 4765 σύμφωνα με το Eικ. 4, απαιτούνται ως παρελκόμενα ένας βραχύς μοχλός (1) και ένα ενδιάμεσο τεμάχιο (31) (αρ. παραγγελίας ). 19. Εισαγάγετε ένα δακτυλιοειδές περικόχλιο (30) και στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά του ενδιάμεσου τεμαχίου (31). 20. Ωθήστε τους δύο κοχλίες με κυλινδρική κεφαλή (33) μέσα από το διακόπτη ορίου και το ενδιάμεσο τεμάχιο και εισαγάγετέ τους στη διάταξη τοποθέτησης. 21. Εισαγάγετε τα περικόχλια (32) στο περίβλημα της διάταξης τοποθέτησης και βιδώστε σφικτά τους δύο κοχλίες με κυλινδρική κεφαλή (33). Διασφαλίστε ότι ο βραχύς μοχλός (1) ολισθαίνει επάνω από τον πείρο (16) της διάταξης τοποθέτησης. 22. Αντικαταστήστε την τάπα εξαερισμού (17) στο περίβλημα της διάταξης τοποθέτησης, με την βιδωτή τάπα που περιλαμβάνεται στα παρελκόμενά του (αρ. παραγγελίας ). Στη συνέχεια, εισαγάγετε την τάπα εξαερισμού στο περίβλημα του διακόπτη ορίου. Αυτή η ενέργεια διασφαλίζει ότι ο βαθμός προστασίας του διακόπτη ορίου αντιστοιχεί με εκείνον της διάταξης τοποθέτησης. ÎÎ Για να επιτύχετε βαθμό προστασίας IP 65, πρέπει να εγκαταστήσετε μια βαλβίδα αντεπιστροφής (αρ. παραγγελίας ) στο περίβλημα του διακόπτη ορίου. 17 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Συνδέστε το κάλυμμα του περιβλήματος στο διακόπτη ορίου, διασφαλίζοντας ότι η τάπα εξαέρωσης (17) είναι στραμμένη προς τα κάτω μετά την εγκατάσταση της βαλβίδας Μοχλός με ελατήριο Τομή A B A B Eικ. 4: Σύνδεση με ενδιάμεσο τεμάχιο, π.χ. στον τύπο 4765 ή τον τύπο 4763 της διάταξης τοποθέτησης 16 EB 8365 EL

17 Συνδέσεις: 4 Συνδέσεις: 4.1 Ηλεκτρική σύνδεση ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Για την ηλεκτρική εγκατάσταση, τηρήστε τους σχετικούς ηλεκτροτεχνικούς κανονισμούς και τους κανονισμούς περί πρόληψης ατυχημάτων εν ισχύ στη χώρα χρήσης. Στη Γερμανία, αυτοί είναι οι κανονισμοί VDE και οι κανονισμοί περί πρόληψης ατυχημάτων της ασφάλισης αστικής ευθύνης του εργοδότη. Οι παρακάτω κανονισμοί ισχύουν για την εγκατάσταση σε επικίνδυνες τοποθεσίες: EN :2008 (VDE 0165, Μέρος 1) Εκρηκτικές ατμόσφαιρες Σχεδιασμός, επιλογή και κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τηρήστε τον προσδιορισμό εκχώρησης των ακροδεκτών! Η εναλλαγή της εκχώρησης των ηλεκτρικών ακροδεκτών ενδέχεται να καταστήσει αναποτελεσματική την προστασία από έκρηξη. Μην χαλαρώνετε τους κοχλίες με επίστρωση σμάλτου στο περίβλημα. Οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές που ορίζονται στα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου EC ισχύουν κατά την διασύνδεση εγγενώς ασφαλούς εξοπλισμού. (U i και U 0, I i και I 0, P i και P 0, C i και C 0, καθώς και L i και L 0 ) Σημείωση για την επιλογή καλωδίων και συρμάτων: Τηρήστε το άρθρο 12 του προτύπου EN (VDE 0165, Μέρος 1) για την εγκατάσταση εγγενώς ασφαλών κυκλωμάτων. Το άρθρο ισχύει κατά τη δρομολόγηση πολύκλωνων καλωδίων και συρμάτων με περισσότερα από ένα εγγενώς ασφαλές κύκλωμα. Το ακτινικό πάχος της μόνωσης ενός αγωγού για κοινά μονωτικά υλικά (π.χ. πολυαιθυλένιο) δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 0,2 χλστ. Η διάμετρος ενός μεμονωμένου σύρματος σε αγωγό λεπτού κλώνου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0,1 χλστ. Προστατέψτε τα άκρα του αγωγού από απόσχιση, π.χ. χρησιμοποιώντας συνδετήρες άκρων συρμάτων. Κατά τη χρήση δύο ξεχωριστών καλωδίων για τη σύνδεση, μπορεί να τοποθετηθεί πρόσθετος στυπιοθλίπτης καλωδίου. Σφραγίστε τις εισόδους καλωδίων με τάπες. Εξοπλίστε τις συσκευές που χρησιμοποιούνται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω των 20 C με μεταλλικές εισόδους καλωδίων. EB 8365 EL 17

18 Συνδέσεις: Σημείωση για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στη ζώνη 2: Για τον εξοπλισμό που λειτουργεί σύμφωνα με τον τύπο προστασίας Ex na II (εξοπλισμός που δεν παράγει σπινθηρισμό), σύμφωνα με το πρότυπο EN :2003, τα κυκλώματα μπορούν να συνδέονται, διακόπτονται ή μετάγονται ενώ βρίσκονται υπό τάση μόνο κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή την επισκευή. Ο εξοπλισμός που συνδέεται σε κυκλώματα με περιορισμό τάσης με τύπο προστασίας Ex nl (εξοπλισμός με περιορισμό τάσης) σύμφωνα με το πρότυπο EN :2003 μπορεί να μετάγεται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές που ορίζονται στη δήλωση συμμόρφωσης ή τα προσαρτήματα ισχύουν κατά τη διασύνδεση του εξοπλισμού με κυκλώματα με περιορισμό τάσης σε τύπο προστασίας Ex nl IIC. 18 EB 8365 EL

19 Συνδέσεις: Είσοδος καλωδίων Τα καλώδια για το σήμα ηλεκτρικού ελέγχου πρέπει να δρομολογούνται μέσα από το στυπιοθλίπτη καλωδίου στο περίβλημα και να συνδέονται στους ακροδέκτες εισόδου με τη σήμανση + και, όπως απεικονίζεται στην Eικ. 5 ή σύμφωνα με την αυτοκόλλητη ετικέτα στο εσωτερικό του καλύμματος. Διατίθενται τα παρακάτω παρελκόμενα: Στυπιοθλίπτης καλωδίου M20 x 1,5: Μαύρο πλαστικό με ροδέλα Αρ. παραγγελίας Μπλε πλαστικό με ροδέλα Αρ. παραγγελίας Επινικελωμένος ορείχαλκος Αρ. παραγγελίας Προσαρμογέας M20x1,5 σε ½ NPT: Αλουμίνιο με επίστρωση κόνεως Αρ. παραγγελίας Δείκτης συσκευής.06 και χαμηλότερος Μαύρο πλαστικό Αρ. παραγγελίας Μπλε πλαστικό Αρ. παραγγελίας Ενισχυτής μεταγωγής για τον τύπο 4746-x2 Για τη λειτουργία των επαγωγικών διακοπτών ορίου, πρέπει να συνδεθούν στο κύκλωμα εξόδου ενισχυτές μεταγωγής σύμφωνα με το πρότυπο EN (όχι για τον τύπο ). Τηρήστε τους σχετικούς κανονισμούς για την εγκατάσταση σε επικίνδυνες τοποθεσίες. 4.2 Πνευματική σύνδεση για τον τύπο Οι συνδέσεις αέρα είναι κοχλιοτομημένες οπές με σπείρωμα G ⅛ ISO 228 ή ⅛-27 NPT. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσαρμοσμένα εξαρτήματα μεταλλικής σωλήνωσης ή πλαστικοί εύκαμπτοι σωλήνες. Τύπος 4746-x2 Τύπος Τύπος 4746-x L+ L GW1 GW2 + _ + _ Ενισχυτής μεταγωγής σύμφωνα με το πρότυπο EN _ + _ GW1 GW2 Έκδοση τριών συρμάτων Παροχή τάσης 10 έως 30 V GW1 GW2 Eικ. 5: Ηλεκτρική σύνδεση EB 8365 EL 19

20 Λειτουργία 5 Λειτουργία 5.1 Ρύθμιση σημείου μεταγωγής Οι διακόπτες ορίου που συνδέονται στις βαλβίδες ελέγχου συνήθως προσαρμόζονται έτσι ώστε να εκπέμπουν ένα σήμα όταν επιτυγχάνονται οι τελικές θέσεις διαδρομής. Κατ' επιλογή, το σημείο μεταγωγής μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε θέση εντός του εύρους της διαδρομής, π.χ. εάν πρόκειται να υποδειχθεί κάποια ενδιάμεση θέση. Οι ρυθμισμένες θέσεις μεταγωγής μπορούν να καταγραφούν στις παρεχόμενες αυτοκόλλητες ετικέτες με την επισήμανση A, B και C, και να εκχωρηθούν στα αντίστοιχα στοιχεία μεταγωγής Τύπος 4746-x2 Μετακινήστε τη βαλβίδα στη θέση μεταγωγής και περιστρέψτε τον ρυθμιστικό κοχλία (3.1) μέχρι η μεταλλική ετικέτα (4.1) να φθάσει στο σημείο μεταγωγής. Μετακινείτε πάντα τη βαλβίδα στις τελικές θέσεις διαδρομής από μια ενδιάμεση θέση κατά την προσαρμογή ή τον έλεγχο του σημείου μεταγωγής! Σημείωση: Τα στοιχεία μεταγωγής και οι μοχλοί που απαιτούνται για την 3.1 Ρυθμιστικός κοχλίας 4.1 Μεταλλική ετικέτα 4.2 Δίσκος κνώδακα Τύπος 4746-x2 Επαγωγικός διακόπτης ορίου Τύπος Κλειστός αισθητήρας τριών συρμάτων PNP Ανοικτός Κλειστός , 4.2 Τύπος 4746-x3 Ηλεκτρικός διακόπτης ορίου Τύπος Πνευματικός διακόπτης ορίου 42 (52) Κλειστός 41(51) 43(53) 42 (52) Ανοικτός 41(51) 43(53) A Εφαρμογή αέρα παροχής A Διακοπή αέρα παροχής Eικ. 6: Επαφές ορίου 20 EB 8365 EL

21 Λειτουργία ενεργοποίησή τους αντιδρούν στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη μεταγωγή, η υστέρηση μεταγωγής μεταξύ της μηχανικής διάταξης τερματισμού (π.χ. κώνος στην έδρα) και του σημείου μεταγωγής του διακόπτη ορίου πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη μετατόπιση του σημείου μεταγωγής που προκαλείται από τις μεταβολές της θερμοκρασίας. ετικέτα (4.1) προς την επαφή μέχρι να επιτευχθεί το σημείο μεταγωγής. Περιστρέψτε τον ρυθμιστικό κοχλία προς την αντίθετη κατεύθυνση για να διασφαλίσετε ότι το σημείο μεταγωγής προσεγγίζει μετά το σημείο τερματισμού επαφή SJ 3,5-NO 1 /6 περιστροφή επαφή SJ 3.5 SN 1 /16 έως 1 /10 περιστροφή Εάν η ρύθμιση εκτελεστεί με προσοχή, ισχύουν οι αποστάσεις μεταξύ των σημείων μεταγωγής που ορίζονται ανωτέρω. Απόσταση μεταξύ των σημείων μεταγωγής για μοχλό 100 χλστ.: Επαφή SC 3,5-NO 2 χλστ. Επαφή SJ 3,5 SN 0,75 χλστ. Με άλλα μήκη μοχλών, προσαρμόστε το σημείο μεταγωγής στο διαφοροποιημένο μήκος του μοχλού. Για παράδειγμα, εάν το μήκος του μοχλού αλλάξει από 100 σε 160 χλστ. η απόσταση μεταξύ των σημείων μεταγωγής αυξάνει από 2,0 έως 3,2 χλστ. αντίστοιχα. Απλοποιημένη προσαρμογή των επαγωγικών διακοπτών ορίου: Βαλβίδα ΚΛΕΙΣΤΗ: Κλείστε τη βαλβίδα μέχρι ο κώνος να εδράσει στην έδρα. Βαλβίδα ΑΝΟΙΚΤΗ: Μετακινήστε τη βαλβίδα στην επιθυμητή θέση διαδρομής, π.χ. τελική θέση Τύπος 4746-x3 και τύπος Για τη ρύθμιση, ο δίσκος κνώδακα (4.2) πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε ο κνώδακας να κινείται προς το ράουλο (6.1, Eικ. 1) σύμφωνα με την κατεύθυνση περιστροφής. Μετακινήστε τη βαλβίδα στην επιθυμητή θέση μεταγωγής (π.χ. τελική θέση διαδρομής "βαλβίδα ΑΝΟΙΚΤΗ" ή "βαλβίδα ΚΛΕΙΣΤΗ"). Προσαρμόστε το διακόπτη που έχει εκχωρηθεί στο επάνω ή το κάτω σημείο μεταγωγής. Περιστρέψτε τον κοχλία προσαρμογής (3.1) μέχρι ο κνώδακας του δίσκου κνώδακα (4.2) να προσεγγίσει το ράουλο (6.1, Eικ. 1) και ο διακόπτης να αλλάξει θέση. Για να ελέγξετε με ακρίβεια το σημείο μεταγωγής, μετακινήστε ελαφρώς προς τα πίσω τη βαλβίδα και στη συνέχεια μετακινήστε τη ξανά στη θέση μεταγωγής. Περιστρέψτε το ρυθμιστικό κοχλία (3.1) για να μετακινήσετε αργά τη μεταλλική EB 8365 EL 21

22 Τεχνική συντήρηση συσκευών με προστασία από έκρηξη 6 Τεχνική συντήρηση συσκευών με προστασία από έκρηξη Εάν κάποιο τμήμα της συσκευής, στο οποίο βασίζεται η προστασία από έκρηξη, απαιτεί τεχνική συντήρηση, η συσκευή δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία μέχρι να αξιολογηθεί από έμπειρο επιθεωρητή ως προς τις απαιτήσεις προστασίας από έκρηξη και την έκδοση αντίστοιχου πιστοποιητικού ή την απόδοση στη συσκευή της σήμανσης συμμόρφωσης. Η επιθεώρηση από αρμόδιο επιθεωρητή δεν είναι απαραίτητη, εάν ο κατασκευαστής εκτελέσει τυπική δοκιμή πριν την εκ νέου θέση της συσκευής σε λειτουργία. Η επιτυχία στην τυπική δοκιμή τεκμηριώνεται με επικόλληση σήμανσης συμμόρφωσης στη συσκευή. Αντικαθιστάτε τα εξαρτήματα με προστασία από έκρηξη μόνο με γνήσια, τυπικά δοκιμασμένα εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Οι συσκευές που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί εκτός επικίνδυνων περιοχών και προορίζονται για μελλοντική χρήση εντός επικίνδυνων περιοχών, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται για τις συσκευές που έχουν υποστεί τεχνική συντήρηση. Πριν τη λειτουργία εντός επικίνδυνων περιοχών, ελέγξτε τις συσκευές σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την τεχνική συντήρηση συσκευών με προστασία από έκρηξη. 7 Συντήρηση και βαθμονόμηση Η διασύνδεση με εγγενώς ασφαλή κυκλώματα για τον έλεγχο ή τη βαθμονόμηση του εξοπλισμού εντός ή εκτός επικίνδυνων περιοχών πρέπει να εκτελείται μόνο με εγγενώς ασφαλείς βαθμονομητές και όργανα μέτρησης τάσης/έντασης για να αποτραπεί το ενδεχόμενο ζημίας των εξαρτημάτων που σχετίζονται με την προστασία από έκρηξη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τηρήστε τις μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές που ορίζονται στα πιστοποιητικά για τα εγγενώς ασφαλή κυκλώματα. 22 EB 8365 EL

23 Διαστάσεις 8 Διαστάσεις Τύπος 4746-x2 και τύπος 4746-x3 Σύνδεση αέρα για ξεχωριστή παροχή αέρα, κοχλιοτομημένη οπή G 1 /8 Type Συνδέσεις αέρα, κοχλιοτομημένη οπή G 1 /8 ή 1 /8 NPT M 20x1.5 Ενδιάμεσο τεμάχιο για τη σύνδεση σε διάταξη τοποθέτησης Έξοδος ,5 Αέρας παροχής Πνευματικές συνδέσεις Νεύρωση NAMUR Μήκος μοχλού L I/L II Μοχλός I: 149 χλστ. Μοχλός II: 202 χλστ. Νεύρωση NAMUR L 148 I/L II L 148 I/L II Κοχλίας σύνδεσης M8 Κοχλίας σύνδεσης M8 EB 8365 EL 23

24

25 Πιστοποιητικά 9 Πιστοποιητικά Σημείωση: Οι προσδιορισμοί τύπου για τους διακόπτες ορίου τύπου και άλλαξαν. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης διατηρούν την ισχύ τους. Ανατρέξτε στις παρακάτω λεπτομέρειες επιβεβαίωσης. EB 8365 EL 25

26 26 EB 8365 EL

27 EB 8365 EL 27

28 28 EB 8365 EL

29 EB 8365 EL 29

30 30 EB 8365 EL

31 EB 8365 EL 31

32 32 EB 8365 EL

33 EB 8365 EL 33

34 34 EB 8365 EL

35 EB 8365 EL 35

36 SAMSON AG MESS- UND REGELTECHNIK Weismüllerstraße Frankfurt am Main, Γερμανία Τηλέφωνο: Fax: EB 8365 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8393 EL. Σειρά 3755. Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8393 EL. Σειρά 3755. Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755 Σειρά 3755 Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755 Τύπος 3755-1: εξαέρωση χαμηλής στάθμης θορύβου σε δισκόφιλτρο από συντετηγμένο πολυαιθυλένιο Τύπος 3755-2: θύρα εξαγωγής με σπείρωμα στερεωμένη με παρέμβυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικές βαλβίδες ελέγχου τύπος 3241 1 και τύπος 3241 7. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8015 EL

Πνευματικές βαλβίδες ελέγχου τύπος 3241 1 και τύπος 3241 7. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8015 EL Πνευματικές βαλβίδες ελέγχου τύπος 3241 1 και τύπος 3241 7 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8015 EL Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Υποδείξεις για ασφαλή εφαρµογή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 1 Χρήση Οι συσκευές, που περιλαµβάνουν αυτοασφαλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό 1/12 R-GR 26564-XC-B2/6.9 Αντικαταστεί: 12.5 Τύπος DR 6 DP...XC και ZDR 6 D...XC Ονομαστικό μέγεθος 6 Σειρές συσκευών 5X (DR 6...) και 4X (ZDR 6...) Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series

Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series www.danfoss.com/solar Ασφάλεια Ασφάλεια Τύποι μηνυμάτων ασφάλειας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η προειδοποίηση χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Χαρακτηριστικές καμπύλες Δp-c (σταθερή) Κλάση ενεργειακής αποδοτικότητας Κατηγορία EEI A Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικόνα 1. Ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ηλ. περίφραξης 1. Βγάζουμε τη συσκευή (κεντρική μονάδα) από τη συσκευασία (εικ. 2). Εικόνα 2. Κεντρική μονάδα 2. Τη στερεώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Ελληνικά 64

Ελληνικά. Ελληνικά 64 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά 64 Ελληνικά 1. Τεχνικά δεδομένα Χωρητικότητα γράσου του LAGD 60 60 ml, (2,03 fl.oz US) Χωρητικότητα γράσου του LAGD

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης Οδηγίες χρήσης EL 1. Γενικές πληροφορίες >30 cm Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ δέκτη και πομπού Πομπός >30 cm Δέκτης 5-120 m Μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems NRS 1 7. Ελληνικά. Οδηγίες εγκατάστασης 818423-02. Διακόπτης στάθμης NRS 1 7

GESTRA Steam Systems NRS 1 7. Ελληνικά. Οδηγίες εγκατάστασης 818423-02. Διακόπτης στάθμης NRS 1 7 GESTRA Steam Systems NRS 1 7 EL Ελληνικά Οδηγίες εγκατάστασης 818423-02 Διακόπτης στάθμης NRS 1 7 1 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά.

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά. Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 14/1 Eco Τe Advanced είναι κάτι παραπάνω από μια απλή ηλεκτρική σκούπα. Αποτελεί την ιδανική μηχανή για τεχνίτες - σχεδιασμένη σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm PPP Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 5,5 mm 5,5 mm ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Ο μηχανισμός με γρανάζια ελαχιστοποιεί την απαιτούμενη δύναμη και διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series

Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Ασφάλεια και συμμόρφωση Ασφάλεια και συμμόρφωση Τύποι μηνυμάτων ασφάλειας Στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

LBC 3482/00 Μεγάφωνο τύπου κόρνας

LBC 3482/00 Μεγάφωνο τύπου κόρνας Συστήματα επικοινωνίας LBC 3482/ Μεγάφωνο τύπου κόρνας LBC 3482/ Μεγάφωνο τύπου κόρνας www.boschsecrity.gr Οδηγός υψηλής απόδοσης Εξαιρετική αναπαραγωγή ομιλίας Πρόβλεψη για εσωτερική τοποθέτηση της προαιρετικής

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Τεχνικά χαρακτηριστικά: 12V AC/DC (εύρος λειτουργίας: 12-18 VAC or DC) Χρόνος ζωής: 60000 ώρες 16 προγράμματα φωτισμού με δυνατότητα συντονισμού. 333 LED RGB: 19W White:

Διαβάστε περισσότερα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ INERGEN 200 & 300 Bar ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.0 Γενικά 1 2.0 Περιγραφή Υλικού 1 3.0 ιάθεση 2 4.0 Εγκατάσταση 2 5.0 Λειτουργία Συστήµατος 2 6.0 Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρια Με πτερύγια Χωρητικότητας Επιτηρητές Στροφών Με πλωτήρα Αγώγιμοι Πίεση Εκκρεμές Ροόμετρα

Αισθητήρια Με πτερύγια Χωρητικότητας Επιτηρητές Στροφών Με πλωτήρα Αγώγιμοι Πίεση Εκκρεμές Ροόμετρα Αισθητήρια Με πτερύγια Χωρητικότητας Επιτηρητές Στροφών Με πλωτήρα Αγώγιμοι Πίεση Εκκρεμές Ροόμετρα PFG05 Σειρά: με πτερύγια / Για υλικά: Στερεά Αυτή η μονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αθήνα, (30)210 5381427, Φαξ 2105451128, islab@in.teipir.gr Καθηγητής Γ. Ε. Χαµηλοθώρης ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

LH1 UC30E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής

LH1 UC30E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής Συστήματα επικοινωνίας LH1 UC3E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής LH1 UC3E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής www.boschsecrity.gr Εξαιρετική αναπαραγωγή ομιλίας και μουσικής Σύστημα διπλής κατεύθυνσης Κομψό περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες τύπου 3963

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες τύπου 3963 Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες τύπου 3963 Εικ. 1 Έκδοση: Φεβρουάριος 2014 EB 3963 EL Περιεχόμενα Γενικές σημειώσεις 3 Αριθμός μοντέλου και ενδεικτικός αριθμός συσκευής 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Β (ΓΕ.010.0) Η βάση είναι χυτοσιδηρά και διαστάσεων 20 cm περίπου x 12 cm περίπου x 1 cm περίπου, και εδράζεται σε τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ημιαυτόματοι σπειροτόμοι

Ημιαυτόματοι σπειροτόμοι Ημιαυτόματοι σπειροτόμοι REMS Unimat 75 REMS Unimat 77 for Professionals Μέγιστη οικονομία Μεμονωμένη παραγωγή και παραγωγή σε σειρά Εύκολος χειρισμός Μικρός χρόνος ανανέωσης εξοπλισμού Μπουλόνια Σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία Εύχρηστη μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ, αυτόματο σύστημα καθαρισμού των φίλτρων - ΤACT - και κάδο όγκου 35, κατάλληλη για κάθε τύπου εφαρμογές σε αρτοποιεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 45/1 Tact

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 45/1 Tact Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 45/1 Tact H NT 45/1 Τact είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη με το καινοτόμο, κατοχυρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA RK... Eλληνικά. Οδηγίες Eγκατάστασης 818624-01 Βαλβίδες Αντεπιστροφής RK

GESTRA RK... Eλληνικά. Οδηγίες Eγκατάστασης 818624-01 Βαλβίδες Αντεπιστροφής RK GESTRA RK... EL Eλληνικά Οδηγίες Eγκατάστασης 818624-01 Βαλβίδες Αντεπιστροφής RK Σημείωση ασφαλείας Ο εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται και να τίθεται σε λειτουργία μόνο από αρμόδιο και επαρκώς εκπαιδευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα EMV 110 603 Σύνδεση σωλήνα: αρσενική ένωση/θηλυκό σπείρωμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας για Αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης για λέβητα με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου 15-75 kw Διαθέσιμος σε τρία μοντέλα: GPH AK 28 έως 28 kw GPH AK 50 έως 50 kw GPH AK 75 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα : 25/06/2013. Αρ. Πρωτ. 29798 ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Λάρισα : 25/06/2013. Αρ. Πρωτ. 29798 ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Λάρισα : 25/06/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 29798 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Installation and Operating Instructions Version 08.2004

Installation and Operating Instructions Version 08.2004 Ρυθμιστής χαμηλής 1.5 kg/h τύπος CN 61-DS/-DS.2 Ρυθμιστής με ενσωματωμένη διάταξη ασφαλείας έναντι υπερβολικής για εγκαταστάσεις υγραερίου ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ο χαμηλής τύπος CN 61-DS διατηρεί σταθερή την πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Αναρρόφηση

FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Αναρρόφηση Συστήματα πυροπροστασίας FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με www.boschsecrity.gr Με δυνατότητα σύνδεσης σε συμβατικούς πίνακες πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) Τα επιδαπέδια SERVER-RACK Εσωτερικού Χώρου παρέχουν υψηλή ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. 1. Δοκιμαστική λυχνία ή δοκιμαστικό (Test lights) Η δοκιμαστική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 Συστήματα μποϊλερ Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP σελίδα 2 BSP-SL σελίδα 3 BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 BSP-W-SL για αντλία θερμότητας σελίδα 5 Εξαρτήματα σελίδα 6 Μποϊλερ αποθήκευσης BSH σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Metron Αυτοματισμοί. αρπάγης. Οδηγίες εγκατάστασης

Metron Αυτοματισμοί. αρπάγης. Οδηγίες εγκατάστασης Metron Αυτοματισμοί Οδηγίες εγκατάστασεις αρπάγης Οδηγίες εγκατάστασης Περιεχόμενα 3-4 4 4 5 5 7-11 8 9-10 11 13-14 14 1. Οδηγίες ασφαλείας 1.1 Οδηγίες ασφαλείας 1.2 Προφυλάξεις Γενικά 1.4 Περιγραφή Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

M215 TM (M215-60-230)

M215 TM (M215-60-230) ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ M215 M215 TM (M215-60-230) Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας Το παρόν έγγραφο περιέχει σημαντικές οδηγίες για χρήση κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση του μικρομετατροπέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO Έκδοση 03/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Ευρεία γκάμα για συγκεκριμένες ανάγκες κουρμπαρίσματος και διαμόρφωσης άκρων. Ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τύπος μοντέλων Σελίδα Κουρμπαδόροι Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από ηλεκτροπληξία

Προστασία από ηλεκτροπληξία Μέτρα κατά της ηλεκτροπληξίας Αποφυγή της άμεσης επαφής με: Ισχυρή μόνωση Φράγματα ή περιβλήματα Εμπόδια Χωροθέτηση σε απρόσιτη θέση Χώρους με αγώγιμο δάπεδο Χώρους με ισοδυναμικές συνδέσεις Αγείωτα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα