СЭЛЭНГЭ МӨРНИЙ САВ ГАЗРЫН ГОЛ МӨРНИЙ УСНЫ ЧАНАРЫН АЖИГЛАЛТ ХЭМЖИЛТИЙН НЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "СЭЛЭНГЭ МӨРНИЙ САВ ГАЗРЫН ГОЛ МӨРНИЙ УСНЫ ЧАНАРЫН АЖИГЛАЛТ ХЭМЖИЛТИЙН НЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР"

Transcript

1 Гүйцэтгэгчид: Холбооны улсын төсвийн байгууллага «Усны химийн хүрээлэн» (ХУТБ «УХХ»); Холбооны улсын төсвийн байгууллага «Бурятский ЦГМС» СЭЛЭНГЭ МӨРНИЙ САВ ГАЗРЫН ГОЛ МӨРНИЙ УСНЫ ЧАНАРЫН АЖИГЛАЛТ ХЭМЖИЛТИЙН НЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР Гүйцэтгэгчид: Монгол улсын Ус, цаг уур орчны хүрээлэн; Байгаль орчин хэмжил зүйн төв лаборатори

2 Агуулга 1 Ерөнхий зүйл ОХУ болон Монгол улсын нутаг дахь Сэлэнгэ мөрний сав газрын ажиглалт хэмжилтийн систем Сэлэнгэ мөрний сав газарт нэгдсэн ажиглалт хэмжилт зохион байгуулах санал Шинжилгээний багаж төхөөрөмжийн чанарын шалгалт Сэлэнгэ мөрний сав газрын усны чанарын нэгдсэн ажиглалт хэмжилтийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө... 14

3 1 Ерөнхий зүйл Байгаль нуур бол өмнө хүний үйл ажиллагаанд харьцангуй бага өртсөн байгалийн онцгой ач холбогдол бүхий экосистем болно. Сэлэнгэ мөрний сав газрын экосистемийн (Байгаль нуурын сав газрын экосистемийн хамтаар) байгалийн нөхцөлийг хадгалж, хамгаалах асуудал бол зөвхөн Оросын Холбооны улс хийгээд Монгол улсын ашиг сонирхол төдийгүй бүхэлдээ даян дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн асуудал болно. ОХУ ба Монгол улсын нутаг дэсвгэр дээрх гадаргын усны төлөв байдал, бохирдлын хяналт, ажиглалт хэмжилт нь юуны өмнө хоёр улсын хилийн харилцаа холбоо хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, сав газрын байгаль орчны бусад мэдээллийн хамтаар усны чанарын талаарх харьцуулан нэгтгэх боломж бүхий нэгдсэн мэдээлэл цуглуулж, солилцоход чиглэсэн байвал зохино. Энэ бүхний үндсэн дээр Байгаль болон Хөвсгөл нуурын сав газрын байгалийн баялаг, нөөцийг зүй зохистой, цогц хэлбэрээр хамгаалж, ашиглахад чиглэсэн үнэн зөв, бодит шийдвэр гаргах боломжтой болж улмаар хоёр нуурын хосгүй экосистемийг хамгаалах түүний тогтвортой оршин тогтнох нөхцөлийг бүрдүүлэх юм. Сэлэнгэ мөрний сав газрын усны чанарын нэгдсэн хяналт, ажиглалт хэмжилтийн нэгдсэн хөтөлбөр нь ОХУ ба Монгол улсын мониторингийн системийг ойртуулан нягтруулж, хяналт тавих, ажиглалт хэмжилт зохион байгуулах, гүйцэтгэх явцад гарч болзошгүй зөрчил, маргаан, үл нийцэх байдлыг зохицуулан шийдвэрлэж, арилгахад чиглэсэн болно. Гадаргын усны бохирдлын нэгдсэн ажиглалт, хэмжилт нь дараах гол зарчмуудтай байхаар төлөвлөж байна. Үүнд: ажиглалт хэмжилтийг тогтсон системтэйгээр зохион байгуулах; ажиглалт хэмжилтийг голын усны горимын тодорхой үеүдэд харилцан тохирсон хугацаанд хийх; усны найрлага, чанарыг харилцан тохирсон, харьцуулах боломж бүхий нэг аргаар хийж байх; тухайн цэг, харуулын онцлогийг харгалзсан болон ажиглалт хэмжилтийн бүх цэг сүлжээнд заавал гүйцэтгэх ёстой үзүүлэлтүүдийг тусгасан ажиглалт хэмжилтийн нэгдсэн хөтөлбөрийг бий болгох: тухайн цэг сүлжээний ойролцоо нийлүүлж буй хаягдал усны болон тухайн усан обьектын урьдчилсан шинжилгээ судалгааны мэдээ, мэдээлэл дээр үндэслэн тодорхойлох үзүүлэлтүүдийг харилцан тогтооно; шалгагдаж, баталгаажсан хийгээд мэдрэмж сайтай хэмжилтийн арга, багаж төхөөрөмж хэрэглэх; 2

4 хэмжилтийн чанарын дотоод шалгалтыг тогтмол хийх ба гадаад шалгалтыг тогтсон хугацаанд хийж (усны найрлагын үзүүлэлтүүдийн хэмжилтийн аргын лаборатори хоорондын харьцуулсан туршилт). ОХУ ба Монгол улсын усны чанарын хяналт, ажиглалт хэмжилт хийх эрх бүхий бүх оролцогчид дээр дурьдсан үндсэн зарчмуудыг өөрсдийн үйл ажиллагаанд хэрэглэснээр хил орчмын усан обьектын төлөв байдлын үнэлгээ ба моинторинг хийх явцад бодит хийгээд харьцуулан, нэгтгэж болох дүн шинжилгээ хийх боломж бүхий мэдээлэл олж авах болно. 2. ОХУ ба Монгол улсын нутаг дэсвгэр дээрх Сэлэнгэ мөрний сав газрын мониторингийн сүлжээ, систем Өнөөдрийн байдлаар Сэлэнгэ мөрний сав газрын ОХУд хамаарах нутаг дэвсгэр дээрх гадаргын усны чанар, бохирдлын хяналт, ажиглалт хэмжилтийн улсын сүлжээнд усны горимын ажиглалтын 26 цэг харуул ( гол ба тэдгээрийн цутгал 16 гол дээрх цэг сүлжээ) ажиллаж байгаа бөгөөд ОХУын талаас дээрх сүлжээг хоёр улсын хамтарсан хийгээд нэгдсэн сүлжээнд оруулах саналтай байна. Эдгээр мониторингийн цэг сүлжээний дэлгэрэнгүй тодорхойлолтыг Хавсралт Ад үзүүлсэн болно. Сэлэнгэ мөрөн ба түүний цутгал дээрх ОХУын талын ажиглалт хэмжилтийн улсын сүлжээний (ГСН) цэг харуулын бохирдуулагч элемент, бодисын ажиглалтын хөтөлбөрт 3443 үзүүлэлт орох тэдгээрийн мэдээллийг Хавсралт Бд үзүүлсэн байна. Тогтсон категорийн дагуу ажиглалт хэмжилтийг тодорхой хөтөлбөрөөр хийж усны сорьцыг тогтсон хугацааг баримтлан авч байх ёстой. Цаг агаар, уур амьсгалын нөхцөлөөс шалтгаалан (жишээлбэл, гол мөрөн хөлдөх гэх мэт) зарим үед завь болон бусад хөвөх хэрэгсэл байхгүй буюу тэдгээрийг түрээслэн авах боломжгүй, эсвэл бензин шатахуун хүрэлцээгүй, дутагдалтай, түүнчлэн зарим ажиглалт хэмжилтийн цэг, харуул шинжилгээ хийх лабораториас алслагдсан байх тул химийн мэргэжилтэн болон сорьц авах хүнгүй байх зэрэг шалтгаанаар зарим цэг харуулд сорьц авах цаг, хугацаа, давтамж алдагдах тохиолдол гарна. Бохирдуулагч элементүүдээс гадна бүх цэг харуулд дараах үзүүлэлтүүдийг заавал тодорхойлно. Үүнд: усны температур, ус төрөгчийн үзүүлэлт, хөвүүр хагшаас, өнгө, тунгалагшил, үнэр, ууссан хүчилтөрөгч, нүүрс хүчлийн давхар исэл, нүүрс төрөгчийн диоксин, цахиур, калцийн ион, сульфатные, хлор, гидрокарбонатын ионууд болон хатуулаг зэрэг болно. Усан орчин хүчилтөрөгчөөр ханасан байдлын хувь, ионуудын нийлбэр, натри болон калийн ионуудын 3

5 нийлбэр, минерал азотын нийлбэр, магнийн ионы агууламж зэргийг тооцоолон гаргана. ОХУын талын дээр дурьдсан 26 ажиглалт хэмжилтийн цэгийн 6 цэг орчим хаягдал усыг зохион байгуулалттай нийлүүлдэг болно (Хавсралт А үзэх). Хотын ахуйн бохирдолт, усан зам тээвэр (Сэлэнгэ мөрөн дээр Улаан үд хот орчмоор), одоогоор үйл ажиллагааг нь зогсоогоод байгаа Жидийн вольфраммолибденийн үйлдвэрийн уурхайн болон сав газрын угаалгын ус (Модонкуль дээр Закаменск суурингийн орчим), Дулааны цахилгаан станц, нисэх онгоцны үйлдвэр (Үүд гол Улаан үд хотын орчим) зэрэг нь дээр дурьдсан 6 цэгийн бохирдуулагч гол эх үссвэрүүд болно. Зохион байгуулалт, хяналтгүй бохир хаяж буй бусад цэгүүд дэх бохирдуулагч гол эх үүсвэр нь тэр орчмын сав газрын гадаргын урсац байдаг. Сүүлийн 10 жилд ОХУын талд их бохирдолт (ВЗ) ба онцгой их бохирдсон (ЭВЗ) тохиолдол ажиглагдаагүй байна. Хил орчмын гадаргын усны ажиглалт хэмжилтийн сүлжээний дээр дурьдсан дэд системд (ПМ ТПВС) Сэлэнгэ мөрний баруун гарын цутгал болох Цөх, Минж ба Хяраан голууд дээрх дээрх ОХУын Ус, цаг уурын албаны харъяа ус судлалын улсын сүлжээний горимын харуулуудыг оруулахын зэрэгцээ хил орчмын усыг хамгаалах, ашиглах тухай ОХУ ба Монголын засгийн газар хорондын 199 оны 2 дугаар сарын 11нд байгуулсан гэрээний хүрээнд ажиллаж буй Сэлэнгэ мөрний зүүн гарын цутгал Зэлтэр ба Хиагт гол дээрх цэг сүлжээг мөн хамарсан болно. Сэлэнгэ мөрний сав газрын Монголын талын хил орчмын усны чанарын ажиглалт хэмжилтийн сүлжээний хувьд урьд өмнө харилцан тохирсон 13 цэг харуулаас гадна нэмэлт 6 цэг харуулыг сонгон хийж байна. Усны химийн найрлага, бохирдлын шинжилгээг Байгаль орчин, хэмжил зүйн төв лаборатори (БОХЗТЛ) болон орон нутгийн лабораторид хийж байна. Харин Монголын талд Минж ба Цөх гол дээр усны химийн үзүүлэлтүүдийн ажиглалт хэмжилт хийдэггүй. Хяраан голын хувьд 2011 онд Монголын талаас зарим сорьц авч, усны шинжилгээ хийсэн дүн байдаг. Хоёр улсын хооронд байгуулсан хилийн усны гэрээний хүрээнд Сэлэнгэ, Зэлтэр ба Хиагт зэрэг голууд дээр хилийн усны чанарын хяналтыг Монголын талаас тавьж байгаа болно. ОХУын горимын сүлжээнд оруулах нэмэлт (Хавсралт А) болон Усны чанарын ажиглалт хэмжилтийн Нэгдсэн хөтөлбөрт оруулахаар ОХУ ба Монголын талаас санал болгож буй хил орчмын ажиглалт хэмжилтийн цэг сүлжэээний товч тодорхойлолтыг доор нэгтгэв (Хүснэгт 1). 4

6 Хүснэгт 1 ОХУ ба Монголын хил орчмын ажиглалт хэмжилтийн цэг, харуулууд Улс ОХУ Монголия ОХУ Монголия ОХУ Монголия ОХУ ОХУ Ажиглалт хэмжилтийн цэг, харуул Сэлэнгэ мөрөн Наушк суурин Сэлэнгэ мөрөн Сүхбаатар хот р. Хиагт гол Хиагт * Хиагт гол Алтанбулаг Зэлтэр гол Зэлтэр суурин Зэлтэр гол Цагаан нуур сум Цагаан нуур Цөх голцөх суурин р. Хяраан голхяраан тосгон Сорьц авах чиглэл Суурин ба ус судлалын харуулаас Зүүн өмнөд зүгт 1, км Сүхбаатар хотоос баруун хойд зүт км Харуул нээгдсэ н он Цэг, харуулаас улсын хил хүртэлх зай, км 190 0,1 Хиагт хотын өмнөд захад ,1 ОХУ Монголын хилийн Алтанбулаг боомтын баруун захад Зэлтэр сууринд Зэлтэр сумын зүүнхойд захад суурин ба ус судлалын харуулаас зүүн тийш 2 км Ус судлалын харуулаас дээш 1. км ба улсын хилээс 3 км 1968 Ус судлалын харуул хүртэлх зай, (ГП) ус судлалын харуул орчим, Наушки Жилд сорьц авах давтамж, 9 0,0 Ус судлалын харуулгүй 0,0 6 ус судлалын харуул орчим 0 4 Улсын хил хүртэл шууд 3.0 км ,0 ус судлалын харуул II орчим буюу Цөхийн арьс ширний үйлдвэр Ус судлалыын харуул болон Усть Киранаас дээш 1, км 4 4 8, 4

7 Улс Ажиглалт хэмжилтийн цэг, харуул Сорьц авах чиглэл Харуул нээгдсэ н он Цэг, харуулаас улсын хил хүртэлх зай, км Ус судлалын харуул хүртэлх зай, (ГП) Жилд сорьц авах давтамж ОХУ Минж гол Укыр суурин Ус судлалын харуул болон суурингээс дээш 0,4 км ,0 * тухайн цэг улсын хяналт шинжилгээний сүлжээнд байхгүй судлалын харуул II орчим, Укыр Хиагт3 хотоос Хиагт гол руу нийлүүлж буй хаягдал уснаас бусад цэгт зохион байгуулалттай хаягдал усны нийлүүлэлт байхгүй болно. Гадаргуугийн шууд урсацаар болон ахуйн шинжтэй тохиолдлын хаягдал ус орох мөн түүнчлэн хилийн гаднаас бохирдолт орж ирэх зэрэг бохирдлын гол үүсвэрүүд бий. Сэлэнгэ мөрний сав газрын ОХУын тал дахь ажиглалт хэмжилтийн сүлжээний байршлыг Зураг 1д, мөн Зураг 2т Сэлэнгэ мөрний сав газрын Монголын тал дахь ажиглалт хэмжилтийн сүлжээний цэг, харуулын байршлыг тус тус үзүүлэв. 6

8 Зураг 1 ОХУын нутаг дахь Сэлэнгэ мөрний сав газрын ажиглалт хэмжилтийн сүлжээний байршил

9 р.орхонп.сухебатор р. Селенгап. Дзунбурен р.харап. Дархан Зураг 2 Сэлэнгэ мөрний сав газрын хил орчмын ажиглалт хэмжилтийн сүлжээний байршил 8

10 Зураг 3 Монгол улсын нутаг дахь Сэлэнгэ мөрний сав газрын ажиглалт хэмжилтийн сүлжээний байршил 9

11 3 Сэлэнгэ мөрний сав газарт усны чанарын хяналт, ажиглалт хэмжилтийн арга зүй, багаж төхөөрөмж, шинжилгээний үзүүлэлтийн нэгдсэн хөтөлбөр бий болгох санал ОХУ ба Монгол улсын тал дахь ажиглалт хэмжилтийн хөтөлбөрийг дараах чиглэлүүдээр нэгтгэн, харилцан нийцүүлэх шаардлагатай байна. Үүнд: 1) ажиглалт хэмжилтийг цаг хугацаа, давтамжийн хувьд нийцүүлэх; 2) сорьц авах шаардлага, сорьцыг шинжилгээнд бэлтгэх, сорьцыг лабораторид хүргэх хугацааны хувьд болон сорьцыг хадгалах зэрэг сорьц авах, шинжилгээний аргын хувьд хоёр тал харилцан зохицон нийцүүлэх; 3) усны шинжилгээний үзүүлэлтийн хувьд хоёр тал нэг нэгдсэн жагсаалттай болох; 4) Аналитик хэмжилтийн чанарын нэгдсэн хяналтын асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг болно. Хүснэгт 2оос үзэхэд сорьц авах хугацаа, давтамжийн хувьд ОХУ ба Монголын талд тодорхой ялгаа байгаа нь харагдаж байна. Ажиглалт хэмжилтийн давтамжийн хувьд улсын сүлжээний цэг, харуулд тавьдаг шаардлагыг харгалзан бохируудлагч бодисын агуулгын ажиглалт хэмжилтийг голын усны горимын тодорхой үеүдийг хамруулан жилдээ 9 удаа хийж байх нь тохиромжтой гэж үзэж байна. Хавсралт Вд усны сорьцод тодорхойлж буй үзүүлэлтүүдийн жагсаалт болон хэргэлж буй шинжилгээний аргын тухай оруулсан болно. Үүнд: ОХУ болон Монголын талд нэгэн адил хэрэглэж, харьцуулах боломжтой, цаашид нийцүүлэх шаардлагагүй аргууд (Хүснэгт В.1); ОХУ болон Монголын талд хэрэглэж буй, цаашид нэгтгэж, нийцүүлэх шаардлагатай, харьцуулалт хийх боломжгүй аргууд (Хүснэгт В.2); Зөвхөн ОХУын талд зөвшөөрөгдсөн аргаар шинжлэн тодорхойлдог үзүүлэлтүүд ба дурьдсан аргуудыг Монголын талд нэвтрүүлж, улмаар нэгдсэн хөтөлбөрийг өргөжүүлэхээр санал болгож буй үзүүлэлтүүдийн жагсаалт (Хүснэгт В.3). Сэлэнгэ мөрний сав дахь усны чанарын нэгдсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх явцад шинжилгээний буюу чанарын үзүүлэлтүүдийг өргөжүүлэхэд Монголын талд доорх багаж төхөөрөмж шаардлагатай байна. Үүнд: 1. Нүхний диаметр нь 0,4 мкм бүхий мембран шүүлтүүр. 2. Сорьц боловсруулах хэт богинодолгионы систем 3. Цахилгаандулааны болон дөлөн автоматчилал бүхий атомын абсорбционы спектрфотометр 4. Мөнгөн усыг тодорхойлох хүйтэн уурын атомын абсорбци дээр үндэслэгдсэн анализатор 10

12 . Хлорын пестицид болон бусад органик бодисыг тодорхойлоход шаардлагатай хийн хромограф Хавсралт Вд нэгтгэсэн дэлгэрэнгүй хүснэгт дээр үндэслэн Сэлэнгэ мөрний сав газрын ажиглалт хэмжилтийн нэгдсэн хөтөлбөрт оруулах үзүүлэлтүүдийн жагсаалтыг бүрдүүлэв (Хүснэгт 2). Өнөөгийн байдлаар марганец, хөнгөн цагаан, ерөнхий хром, ерөнхий фосфор, гадаргуугийн идэвхит нийлэг бодис, альфа ба гаммагхцг, 4,4' ДДТ зэргийг зөвхөн ОХУын талд тодорхойлж байна. Иймд эдгээр үзүүлэлтүүдийг Сэлэнгэ мөрний сав газрын ажиглалт хэмжилтийн нэгдсэн хөтөлбөрт оруулахаар санал болгож байна. Одоогоор Сэлэнгэ мөрний сав газрын бохирдлын үнэлгээг хоёр талд харьцуулалт хийх боломж бүхий аргаар (хүснэгт 2), 1 үзүүлэлтээр хоёр талд тодорхойлох боломжтой байна. Иймд харьцуулалт хийх боломжгүй аргаар тодорхойлж буй 1 үзүүлэлт түүнчлэн Монголын талд одоогоор тодорхойлох боломжгүй байгаа 8 үзүүлэлтээр Монголын талд шинэ арга, багаж төхөөрмжийг дугаар хэсэгт тусгасан Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу нэвтрүүлэх шаардлагатай байна. Хүснэгт 2 Сэлэнгэ мөрний сав газрын ажиглалт хэмжилтийн нэгдсэн хөтөлбөрт оруулахаар санал болгож үзүүлэлтүүдийн жагсаалт ОХУ ба Монгол улсын талд харилцан нийцүүлэх шаардлагагүй, харьцуулах боломж бүхий арга зүй хэрэглэн тодорхойлж буй усны чанарын үзүүлэлүүдийн жагсаалт 11 ОХУ ба Монгол улсын талд харилцан нийцүүлэх шаардлагатай, харьцуулах боломж бүхий арга зүй хэрэглэн тодорхойлж буй усны чанарын үзүүлэлүүдийн жагсаалт Үзүүлэлтүүдийн нэр д/д д/д Үзүүлэлтүүдийн нэр Тайлбар 1 Усны температур 1 Хлор 2 Усны цахилгаан 2 дамжуулах чанар Гидрокарбонат 3 Ус төрөгчийн 3 үзүүлэлтүүд Аммоны азот 4 Умбуур бодис 4 Нийт ууссан төмөр Химийн хэрэгцээт Ууссан хүчилтөрөгч хүчилтөрөгч 6 Сульфат 6 Нефтийн бүтээгдэхүүн Кальц Хром (VI) 8 Магни Зарим нөхцөлд 8 Цайр 9 Хатуулаг харьцуулах боломжтой 9 Кадмий

13 10 Натри ба калийн ионы нийлбэр 11 Нитратын азот (хатуулагийн хэмжээ 0, ммоль/дм 3 дээш үед КВЭ) 1 Зарим нөхцөлд харьцуулах боломжтой (нитритын азотын агууламж 0, мг/дм 3 дээш үед) Никель Тугалга Нитритын азот Зэс 13 Фосфатууд (натрийн 13 фосфат доторх фосфорт Кобальт тооцсоноор) 14 Цахиур 14 Мөнгөн ус 1 Биологийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 1 Зарим нөхцөлд харьцуулах боломжтой (бохир усны шинжилгээний үед харьцуулалт хийх боломжтой) 1 моль/ дм 3 КВЭ бодисын эквивалентын тоо буюу мгэкв/дм 3 Фтор Эндээс хүснэгт2ын зүүн хэсэгт дурьдсан доорх үзүүлэлтүүд нь нэгэн адил арга, багаж хэрэгслээр тодорхойлж буй тул цаашид нэгтгэж, нийцүүлэх шаардлагагүй тул ажиглалт хэмжилтийн нэгдсэн хөтөлбөрт шууд оруулах боломжтой болно. Үүнд: усны температур, цахилгаан дамжуулах чанар, ус төрөгчийн үзүүлэлтүүд, умбуур бодис, ууссан хүчилтөрөгч, сульфат, кальц, натрийн нийлбэр, калийн ион, нитритын азот, фосфатууд (натрийн фосфат доторх фосфорт тооцсоноор) зэрэг болно. Түүнчлэн магни, хатуулаг, азот нитратын азот ба биологийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч гэсэн 4 үзүүлэлтийг зарим нөхцөлд харьцуулах боломжтой (бохир усны шинжилгээний үед). Харин бусад үзүүлэлтүүдийг нийцүүлэн нэгтгэхийн тулд төлөвлөгөөнд туссан үйл ажиллагаа, судалгаа, ажил үүргийг хоёр тал хамтран гүйцэтгэх шаардлагатай. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлснээр ОХУын тал дахь 28 цэг харуул болон Монголын талын 6 цэг, харуулд усны чанар, бохирдлыг 38 үзүүлэлтээр харилцан харьцуулах боломж бүхий арга, техникээр тодорхойлж улмаар Сэлэнгэ мөрний сав газрын усны чанарын талаарх үнэн зөв, бодит мэдээлэл авах, үнэлэлт өгөх боломжтой болно. Ажиглалт хэмжилтийн нэгдсэн хөтөлбөр боловсруулах ажлыг Монголын талд аммоны азот, нитритууд, нийт төмөр, хлорууд (2013 он), нитратууд, химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, нефтийн бүтээгдэхүүн,

14 гадаргуугийн идэвхит нийлэг бодис (2014 он), болон хүнд металууд (201 он), хлорорганикийн пестицидуудыг (2016 он) тодорхойлоход шинэ хийгээд илүү мэдрэмтгий, сонгомол арга, багаж хэрэгслийг нэвтрүүлэх ажлаас эхэлбэл зохино. Байгал нуур болон Хөвсгөл нуурын сав газрын уул уурхайн үйлдвэрлэл болон аялал, жуулчлалын үлэмж боломж хийгээд тэдгээрийн эрчимтэй хөгжилтэй уялдаж сав газрын усан обьектууд дахь аюултай бохирдуулагч элементүүдийн ажиглалт хэмжилтийн сүлжээ, түүний хөтөлбөрийг өргөжүүлэх асуудлыг зайлшгүй авч хэлэлцэх шаардлага тулгарч байна. Хил орчмын усан обьектын ажиглалт хэмжилтэд нэвтрүүлэхээр санал болгож буй РД 2.24 нэрийн дор Усны химийн хүрээлэнд боловсруулсан арга зүйг Монголын усны химийн лаборторид буцалтгүй тусламж хэлбэрээр шилжүүлэх боломжтой. 4 Аналитик хэмжилтийн чанарын хяналт Аналитик хэмжилтийн чанарын хяналтын системийг хангах, ОХУ ба Монголын тал дахь усны бохирдлын лабораторуудын шинжилгээний үр дүнгийн үнэмшил, бодит байдлыг дээшлүүлэх үүднээс чанарын хяналтын систем бий болгох, түүнийг хэрэгжүүлэх аргазүй нь хоёр талд адил, нийцсэн байх шаардлагатай. Санал болгож буй системийн баталгаа ба мэдээллийн чанарын хяналтыг бий болгоход доорх зүйлүүдийг анхаарсан байвал зохино. Үүнд: усны найрлаганд нэн тэргүүнд зайлшгүй тодорхойлох шаардлагатай үзүүлэлтүүдийг зөв сонгох; усны чанарыг төлөөлөхүйц сорьцыг авах; ГОСТ 8.63 болон бусад нормчилсон дүрэм журмаар батлагдсан хэмжилтийн аргазүй болон усны сорьцыг бэлтгэх ба шинжилгээ хийх нөхцөл, шаардлагыг биелүүлэн, чанд мөрдөх; усны найрлагын үзүүлэлтүүдийн хэмжилтийг баталгаажсан аргазүйгээр гүйцэтгэх Хэмжилтийн чанарын дотоод хяналт буюу сорьц авалтын чанарын хяналт, шинжилгээний хийх зарчим, журмын шуурхай хяналт болон шинжилгээний дүнгийн тогтвортой байдлын хяналт зэрэг орсон байна (хяналт тавьж буй бүхий л хугацаан дахь шинжилгээний үр дүнгийн нийлбэр үнэлгээ); лаборатори хоорондын харьцуулсан туршилтад хамрагдах, оролцох (хэмжилтийн чанарын гадаад хяналт). 13

15 ОХУ ба Монголын лабориториудад хийсэн шинжилгээний үр дүнгийн харьцуулсан ба зэрэгцээ шалгалтыг дараах арга замаар гүйцэтгэх. Үүнд: усны сорьцыг авах түүнийг лабораторид шинжлэх ажлыг хамтарсан хэлбэрээр зохион байгуулах, шинжилгээний дүнг хэмжилтийн нарийвчлал алдааг тооцон харилцан харьцуулах; ОХУд (ХУТБ «УХХ») бэлтгэсэн хяналтын сорьц, сорьцуудыг хэмжилтийн чанарт гадаад хяналт тавих зорилгоор гадагшаа илгээж шинжлүүлэх тусгай туршилт, арга хэмжээ зохион байгуулах зэрэг болно. Сэлэнгэ мөрний сав газрын усны чанарын нэгдсэн (нийцсэн) хөтөлбөрийг харэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ОХУ ба Монголын тал дахь Сэлэнгэ мөрний сав газрын усны чанарын хяналт, ажиглалт хэмжилтийн Нэгдсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор дараах төлөвлөгөөг боловсруулав. Хүснэгт 3 Сэлэнгэ мөрний сав газрын усны чанарын нэгдсэн (нийцсэн) хөтөлбөрийг харэгжүүлэхэд шаардлагатай үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Үйл ажиллагааны нэр төрөл Гүйцэтгэгч байгууллага 2013 онд төлөвлөсөн үйл ажиллагаа* 1 ХУТБ «УХХ» зүгээс санал болгож Монголын Холбооны улсын талаас зөвшөөрсний үндсэн дээр хоёр улсын төсвийн байгууллага лаборатор хоорондын хамтарсан туршилт хийх: «Усны химийн Хил орчмын ажиглалт хэмжилтийн цэг хүрээлэн» (ХУТБ сүлжээнд зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг үе үе «УХХ» ФГБУ давж ажиглагдаж буй доорх элементүүдийг «ГХИ») агуулсан хяналтын сорьцыг бэлтгэж хүргүүлэх. зохицуулагч; Үүнд: зэс, тугалга, цинкийн ионууд зэрэг болно ХУТБ «Байгалийн чанад дахь ус цаг уурын албаугмс», Монголын талаас 2 Хяналтын сорьцонд дүн шинжилгээ хийж, шинжилгэний дүнг ажлын зохицуулагчид (ХУТБ «УХХ») танилцуулан цаашдын боловсруулалтыг хийх 3 Хяналтын сорьцын шинжилгээний дүнг лаборатори хоорондын хамтарсан туршилтад зориулан боловсруулж, үр дүнг гүйцэтгэгч нарт тайлагнах 14 БОХЗТЛ «Байгалийн чанад дахь ус цаг уурын албаугмс», Монголын талаас БОХЗТЛ, ХУТБ «УХХ», Гүйцэтгэх хугацаа 2013 оны ба 6 дугаар сард 2013 ны 68 дугаар сард ХУТБ «УХХ» 2013 оны 9 дүгээр сар 4 ОХУ ба Монголын хил орчмын усан объектоос ХУТБ «Байгалийн Сорьц авах

16 Үйл ажиллагааны нэр төрөл Гүйцэтгэгч байгууллага 2013 онд лаборатор хоорондын хамтарсан чанад дахь ус цаг туршилтад зориулан сорьц авах ажлыг зохион уурын албабайгуулах ба авсан нэг сорьцыг хувааж хоёр УГМС», Монголын талд шинжлэх хэлбэрээр гүйцэтгэнэ. талаас БОХЗТЛ, болон УЦУОХ Холбооны улсын төсвийн байгууллага «Усны химийн хүрээлэн» нд (ХУТБ «УХХ» ФГБУ «ГХИ») олон улсын стандарт шаардлага дээр үндэслэн боловсруулсан, аммоний ион, төмөр, хлор, нитрат, химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, нефтийн бүтээгдэхүүн ба гадаргуугийн идэвхт нийлэг бодис зэргийг тодорхойлох өндөр мэдрэмж бүхий аргазүйн сургалтыг Монголын БОТЛийн 2 мэргэжилтэнд зориулан зохион байгуулах 6 Монголын талын лабораторид нитрат, аммоны ион, хлор, төмөр зэргийг тодорхойлох шинэ аргазүйг нэвтрүүлэх 2013 оны ажлыг дүгнэж, цаашдын хамтын ажиллагааны талаар шийдвэр гаргах ХУТБ «УХХ» ба ЦЛОСМ Монголын БОХЗТЛ, Монголын БОХЗТЛ ХУТБ «УХХ» ФГБУ «ГХИ»), ХУТБ «Байгалийн чанд дахь ус цаг уурын алба УГМС», Монголын талаас БОХЗТЛ болон УЦУОХ 2014 онд төлөвлөсөн үйл ажиллагаа.* Монголын БОХЗТЛ 8 Монголын талын лабораторид химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, нитрат нефтийн бүтээгдэхүүн ба гадаргуугын идэвхт нийлэг бодис зэргийг тодорхойлох шинэ арга зүйг нэвтрүүлэх 9 Цахилгаандулааны болон дөлөн автоматчлалтай, атомабсорбционий спектрофотометрийг Монголын БОХЗТЛ ба ОХУын ХУТБ «Байгалийн чанд дахь ус цаг уурын алба УГМС»нд тавьж өгөх UNOPS болон ОХУын ус цаг уурын албаны санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Гүйцэтгэх хугацаа хугацааг ажлын хэсгийн хуралдаанаар харилцан тохирч шийдвэрлэнэ 2013 оны 6 дугаар сард ОХУын Ростов хотод 2013 оны 9 10 дугаар сар 2013 оны 11 дүгээр сар, ОХУын Улаан үд хотод 2014 оны 13 дугаар сард онуудад 10 Нийт металын агууламжийг тодорхойлоход шаардлагатай усны болон ёроолын хагшаасны сорьц авах бэлтгэл ажлын хангах зориулалт бүхий хэт богинодолгионы системийг Монголын БОХЗТЛ ба ОХУын ХУТБ «Байгалийн чанад дахь ус цаг уурын алба УГМС»нд тавьж өгөх 11 Атомабсорбционий аргаар ууссан металуудыг (никель, кадмий, тугалга, цэс, кобальт. цайр, 1 UNOPS болон ОХУын ус цаг уурын албаны санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ХУТБ «Байгалийн чанд дахь ус цаг 2014 онд 2014 онд

17 Үйл ажиллагааны нэр төрөл Гүйцэтгэгч байгууллага хөнгөн цагаан) тодорхойлох аргыг хил орчмын уурын албаажиглалт хэмжилтийн цэгүүдэд нэвтрүүлэх УГМС», Монголын (Атомабсорбционны спектрофотометрийг талаас БОХЗТЛ суурилуулснаас хойших 6 сарын дотор) ХУТБ «УХХ» зүгээс санал болгож Монголын талаас зөвшөөрсний үндсэн дээр азот, аммон, нитрат, нефтийн бүтээгдэхүүн ба химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч бүхий хяналтын уусмалуудаар хоёр улсын лаборатори хоорондын хамтарсан туршилт хийх 201 онд төлөвлөсөн үйл ажиллагаа* 13 Атомабсорбционий аргаар ууссан металууд болон ёроолын хагшаасан дахь нийт металыг (никель, кадмий, тугалга, цэс, кобальт, цайр, хөнгөн цагаан) тодорхойлох аргыг хил орчмын ажиглалт хэмжилтийн цэгүүдэд нэвтрүүлэх (Атомабсорбционий спектрофотометрийг суурилуулснаас хойших 6 сарын дотор) 14 ХУТБ «УХХ» зүгээс санал болгож Монголын талаас зөвшөөрсний үндсэн дээр никелийн ион, кадмий болон марганец бүхий хяналтын уусмалуудаар хоёр улсын лаборатори хоорондын хамтарсан туршилт хийх 1 Атомын абсорбцийн хүйтэн уурын зарчим дээр үндэслэгдсэн, өндөр мэдрэмж бүхий мөнгөн ус тодорхойлох багажийг Монголын БОХЗТЛ ба ОХУын ХУТБ «Байгалийн чанад дахь ус цаг уурын албаугмс»нд авч өгөх 16 Шинэ багажийг (анализатор) ашиглан мөнгөн ус тодорхойлох аргыг хоёр талд нэвтрүүлэх (шинэ багажийг суурилуулснаас хойших 6 сарын дотор) ХУТБ «УХХ» ФГБУ «ГХИ») удирдан зохион байгуулж ХУТБ «Байгалийн чанад дахь ус цаг уурын албаугмс», Монголын талаас БОХЗТЛ оролцоно ХУТБ «Байгалийн чанд дахь ус цаг уурын алба УГМС», Монголын талаас БОХЗТЛ ХУТБ «УХХ» ФГБУ «ГХИ») удирдан зохион байгуулж ХУТБ «Байгалийн чанд дахь ус цаг уурын албаугмс», Монголын талаас БОХЗТЛ оролцоно UNOPS болон ОХУын ус цаг уурын албаны санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ХУТБ «Байгалийн чанад дахь ус цаг уурын алба УГМС», Монголын талаас БОХЗТЛ Гүйцэтгэх хугацаа 2014 оны 6 дугаар сард 201 он 201 оны 6 дугаар сард 201 онд 201 онд 1 ОХУ ба Монголын хил орчмын усан объектоос 201 онд лаборатор хоорондын хамтарсан туршилтад зориулан сорьц авах ажлыг зохион байгуулах ба авсан нэг сорьцыг хувааж хоёр талд шинжлэх хэлбэрээр гүйцэтгэнэ. 16 ХУТБ «Байгалийн чанад дахь ус цаг уурын алба УГМС», Монголын талаас БОХЗТЛ Хугацааг ажлын хэсгийн хуралдаанаар харилцан

18 Үйл ажиллагааны нэр төрөл Гүйцэтгэгч байгууллага оны хамтарсан ажлыг дүгнэх, Сэлэнгэ мөрний сав газрын Нэгдсэн буюу нийцүүлсэн ажиглалт хэмжилтийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын үр дүнгээр шийдвэр гаргаж, ирээдүйн хамтын ажиллагааны талаар хэлэлцэх ХУТБ «УХХ» ФГБУ «ГХИ»), ХУТБ «Байгалийн чанад дахь ус цаг уурын алба УГМС», Монголын талаас БОХЗТЛ болон УЦУОХ 2016 онд төлөвлөсөн үйл ажиллагаа* UNOPS болон ОХУын ус цаг уурын албаны санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр 19 Хлорын пестицид болон бусад органик бодисыг тодорхойлоход шаардлагатай хийн хроматографыг ОХУын ХУТБ «Байгалийн чанад дахь ус цаг уурын албаугмс»нд авч өгөх 20 Хлорын пестицид болон бусад органик бодисыг тодорхойлох аргыг нэвтрүүлэх 21 ОХУ ба Монголын хил орчмын усан объектоос 2016 онд лаборатори хоорондын хамтарсан туршилтад зориулан сорьц авах ажлыг зохион байгуулах ба авсан нэг сорьцыг хувааж хоёр талд шинжлэх хэлбэрээр гүйцэтгэнэ. БОХЗТЛ УЦУОХ, Монгол улс ХУТБ «Байгалийн чанад дахь ус цаг уурын алба УГМС», Монголын талаас БОХЗТЛ 22 ХУТБ «УХХ» зүгээс санал болгож Монголын ХУТБ «УХХ» талаас зөвшөөрсний үндсэн дээр мөнгөн усны ион ФГБУ «ГХИ») ба хөнгөн цагаан бүхий хяналтын уусмалуудаар удирдан зохион хоёр улсын лаборатори хоорондын хамтарсан байгуулж туршилт хийх ХУТБ «Байгалийн чанад дахь ус цаг уурын албаугмс», Монголын талаас БОХЗТЛ оролцоно оны ажлыг дүгнэх, Сэлэнгэ мөрний сав ХУТБ «УХХ» газрын Нэгдсэн буюу нийцүүлсэн ажиглалт ФГБУ «ГХИ»), хэмжилтийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын ХУТБ «Байгалийн үр дүнгээр шийдвэр гаргаж, ирээдүйн хамтын чанад дахь ус цаг ажиллагааны талаар хэлэлцэх уурын алба УГМС», Монголын талаас БОХЗТЛ болон УЦУОХ *) Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх санхүүлжилтын талаар UNOPSийн хүрээнд ярилцаж шийдвэрлэх Гүйцэтгэх хугацаа тохирно 201 оны дүгээр сард,охуын Улаан үд хотод 2016 онд 2016 онд Хугацааг ажлын хэсгийн хуралдаанаар харилцан тохирно 2016 оны 6 дугаар сард 2016 оны дүгээр сард,охуын Улаан үд хотод 1

19 Хавсралт А Хүснэгт А.1 ОХУын нутаг дахь Сэлэнгэ мөрөн ба түүний цутгал голуудын усны бохирдын ажиглалт хэмжилтийн улсын сүлжээний харуулуудын тодорхойлолт д /д Ус, цаг уурын албаны сүлжээний дугаар (индекс) ба цэг, харуулын нэр Ажиглалт хэмжилтийн цэг сүлжээний байршил Цэг, харуулын категор Цэг, харуулын нээсэн он Расположение Босоонуудын голын өргөнөөс эзлэх хувь левого берега Босоонуудын солбицолын дугаар Адгаас харуул хүртэлх зай, км Ажиглалт хэмжилтийн тухайн цэг, харуулыг нээсэн үндэслэл Сэлэнгэ мөрөн Наушки тосгон Сэлэнгэ мөрөн Новоселенгинск тосгон 1019 Сэлэнгэ мөрөн УлаанҮд хот 1020 Сэлэнгэ мөрөн Кабанск суурин 1021 Ус судалын харуул болон тосгоноос зүүн өмнө зүгт 1, кмд байрлана Ус судлалын харуул болон тосгоноос доош 1.6 км 1. УлаанҮд хотоос дээш 2 кмт 2. ГОСын хаягдал ус нийлүүлдэг хэсгээс доош 0. км болон хотоос доош 1.0 км 3.Ус судлалын харуул болон хотоос доош 22. кмт 1. Селенгинск суурингийн МУП ЖКХын бохирдол. хаядаг цэгээс дээш 3 кмт болон суурин газраас дээш 23. км 2. Селенгинск суурингийн , , , , , 0, 0, 0, 0, ,0 148,,0 6,0 63,2 Монгол улсын хилийг дайрч өнгөрөх хэсэг дэх голын усны чанарын мэдээлэл авах зорилгоор байгуулагдсан Хүн ам суурьшсан хэсгийн голын усны чанарын мэдээлэл авах зорилгоор байгуулагдсан Агнуурын ач холбогдол бүхий загасны үржлийн хэсгийн болон хот суурин газрын хаягдал ус зохион байгуулалттай нийлүүлж буй хэсгийн усны чанарын дээд ангиллын мэдээлэл авах зорилгоор байгуулагдсан Хот суурин газрын хаягдал ус зохион байгуулалттай нийлүүлж буй хэсгийн усны чанарын мэдээлэл авах зорилгоор болон ГСМОС/Вода хэмээх үндэсний дэд систем дэх химийн бодисын

20 Сэлэнгэ мөрөн Мурзино суурин 1022 Зэд гол Хамней суурин 1023 Зэд гол Джида суурин 1024 Модонкуль гол Закаменск хот 102 Темник гол УланУдунга 1026 Цөх гол Гремячка суурин 102 МУП ЖКХын бохирдол. хаядаг цэгээс доош 0.8 км буюу суурингаас дээш 3. Ус судлалын харуул болон суурингаас доош 0. кмт Ус судлалын харуул болон суурингаас доош 0.4 кмт Ус судлалын харуул болон суурингаас дээш 4 кмт 4 км Станц болон ус судлалын харуулаас зүүн өмнөд зүгт 3. кмт байрлана. 1. Хотоос болон ус судлалын харуулаас дээш 2 кмт 2. Хотоос доош 1,3 кмт Улусаас зүүн өмнөд зүгт 1 км, Ус судлалын харуул дээр Суурин болон ус судлалын харуулаас доош 0,2 км 0, , , , , , , ,0 0, ,0 0, , , , , ,0 ялгаруулалтын тусгай ажиглалт хэмжилт хийх зорилготой. Байгал нуурын үндсэн цутгалын адаг орчмын усны чанарын мэдээлэл авах зорилгоор байгуулагдсан Голын усны чанарын дундаж ангиллын мэдээлэл авах зорилгоор байгуулсан ба Тусгай ажиглалт хэмжилтүүд: ажиглалтын цэгийн дэвсгэр ажиглалт ба ГСМОС/Вода үндэсний дэд системийн ажиглалт хэмжилт хийх зорилготой Дундаж ангиллын голын адгийн усны чанарын мэдээлэл авах зорилготой Хот суурин газрын хаягдал ус зохион байгуулалттай нийлүүлж буй хэсгийн усны чанарын мэдээлэл авах зорилгоор байгуулагдсан Хот суурин газрын хаягдал ус зохион байгуулалттай нийлүүлж буй хэсгийн усны чанарын мэдээлэл авах зорилгоор байгуулагдсан Дундаж ангиллын голын агнуурын ач холбогдол бүхий загасны үржлийн болон өвөлжөө орчмын усны чанарын мэдээлэл авах зорилгоор байгуулагдсан 19

21 Цөх гол Чикой суурин 1028 Цөх гол Поворот суурин 1029 Аса гол Аца суурин 1031 Минж гол Укыр суурин 1032 Хяраан гол Хяраан суурин 1033 Хилок гол Хилок хот 1034 Хилок гол Малета суурин 103 Хилок гол Хайлааст суурин 1036 Блудная гол Энгорок суурин 103 Суурин болон ус судлалын харуулаас зүүн зүгт 2 км Суурин болон ус судлалын харуулаас дээш 0, км Суурин болон ус судлалын харуулаас дээш 4 км Суурин болон ус судлалын харуулаас дээш 0,4 км Улсын хилээс 3 кмт буюу ГПээс дээш 1. км 1. Хотоос дээш 0,2 км мөн ус судлалын харуулаас дээш 0,8 км 2. Хотоос доош 0,2 км ба Хилок станцын цэвэрлэх байгууламжийн хаягдал ус нийлүүлдэг цэгээс доош 3,км Суурингаас дээш 0, км ба мөн ус судлалын харуулаас дээш 0, км Суурингийн дагуул сууринд, ус судлалын харуул дээр Суурингаас дээш 0, км, ГПээс дээш 0, км , , , , , , , , , ,0 0, , , , , , , , , , Монголын улсын хилийн ойролцоох дундаж ангиллын голын усны чанарын мэдээлэл цуглуулах зорилготой. Дундаж ангиллын голын адаг орчмын усны чанарын мэдээлэл авах зорилготой. Дэвсгэр нөхцөлийн ажиглалт хэмжилтийн цэг дэх усны чанарын мэдээлэл цуглуулах зорилготой. Монгол улсын хилийг дайрч өнгөрөх хэсэг дэх голын усны чанарын мэдээлэл авах зорилгоор байгуулагдсан Монгол улсын хилийг дайрч өнгөрөх хэсэг дэх голын усны чанарын мэдээлэл авах зорилгоор байгуулагдсан Хот суурин газрын хаягдал ус зохион байгуулалттай нийлүүлж буй хэсгийн усны чанарын мэдээлэл авах зорилгоор байгуулагдсан Дундаж ангиллын голын дунд орчмын усны чанарын мэдээлэл цуглуулах зорилготой. Дундаж ангиллын голын адаг орчмын усны чанарын мэдээлэл цуглуулах зорилготой. Дэвсгэр нутгийн нөхцөлийн ажиглалт хэмжилтийн цэг дэх усны чанарын мэдээлэл авах тухай 20

22 Баляга гол Петровск Забайкальский хот 1038 Унго гол Усть Унго суурин 1039 Куйтунка гол Тарвагатай суурин 1042 Үд гол Улаан Үд хот 1043 Она гол Нижняя Майла суурин 102 Курба гол Новая Курба суурин 1046 Брянка гол Заиграево суурин Хотоос дээш 0, км 2. Хотоос доош 0, км Суурин ба ус судлалын харуулаас дээш 1, км Суурин ба ус судлалын харуулаас дээш 0,2 км 1. Хотоос дээш 1 км ба ГПээс дээш,9 км выше 2. Хотын захад буюу ГПээс доош 3,6 км Суурингийн захад буюу ус судлалын харуулын орчим Суурин ба ус судлалын харуулаас дээш 3 км Станц ба ус судлалын харуулаас дээш 0,2 км 0, , , , , , , 01020,0 0, , , , , , , , , ,1 Хот суурин газрын хаягдал ус зохион байгуулалттай нийлүүлж буй хэсгийн усны чанарын мэдээлэл авах зорилгоор байгуулагдсан Дундаж ангиллын голын адаг орчмын усны чанарын мэдээлэл цуглуулах зорилготой. Бохирдолтой цутгал голын адаг орчмын усны чанарын ажиглалт хэмжилт хийх зорилготой Үйлдвэрийн хаягдал ус зохион байгуулалттай нийлүүлж буй хэсгийн усны чанарын мэдээлэл авах зорилгоор байгуулагдсан Дундаж ангиллын голын усны чанарын мэдээлэл цуглуулах зорилготой. Дундаж ангиллын голын адаг орчмын усны чанарын мэдээлэл цуглуулах зорилготой. Дундаж ангиллын голын усны чанарын мэдээлэл цуглуулах зорилготой. 21

23 22 Хүснэгт А.2 Монгол улсын нутаг дахь Сэлэнгэ мөрөн ба түүний цутгал голуудын усны бохирдлын ажиглалт хэмжилтийн улсын сүлжээний харуулуудын тодорхойлолт д /д Ус, цаг уурын албаны сүлжээний дугаар (индекс) ба цэг, харуулын нэр Ажиглалт хэмжилтийн цэг сүлжээний байршил Цэг, харуулын нээсэн он Босоонууды н голын өргөнөөс эзлэх хувь Босоонууды н солбицолын дугаар Адгаас харуул хүртэлх зай, км Ажиглалт хэмжилтийн тухайн цэг, харуулыг нээсэн үндэслэл Сум болон ус судлалын Суурин газар орчмын голын усны чанарын Сэлэнгэ мөрөн 1 Зүүнбүрэн сум харуулаас зүүн өмнөд хяналт тавих зорилгоор , чиглэлд 1, кмт байрлана Сэлэнгэ мөрөн Сүхбаатар хот Идэр голзүрх сум Дэлгэрмөрөн гол Мөрөн сум Бүгсий гол Төмөрбулаг сум 2010 Суман голтариат сум 2098 Чулуут голөндөр Улаан сум 2099 Эг гол Хантай сум 2021 Улсын хил болон ус судлалын харуулаас 11 кмын зайд байрлана Сум ба ус судлалын харуулаас доош 0.8 км Мөрөн хотоос баруун өмнө зүгт 8 км ба хаягдал ус нийлүүлдэг цэгээс доош 400 м Сум ба ус судлалын харуулаас дээш 01. км , ОХУын хилийн ойролцоох голын усны чанарын хяналт тавих 0, Суурин газар орчмын голын усны чанарын хяналт тавих зорилгоор , Сумын захад , Төмөр бетонон гүүр болон ус судлалын харуулаас доош 0,2 км Сум ба ус судлалын харуулаас доош 0,2 км , , Суурин газар орчмын голын усны чанарын хяналт тавих зорилгоор Суурин газар орчмын голын усны чанарын хяналт тавих зорилгоор Суурин газар орчмын голын усны чанарын хяналт тавих зорилгоор Ус судлалын харуул орчмын голын усны чанарын хяналт тавих зорилгоор Суурин газар орчмын голын усны чанарын хяналт тавих зорилгоор

24 Үүр гол ЦагаанҮүр сум 2010 Орхон голорхон баг Орхон гол Сүхбаатар хот Хойт тамирын гол Ихтамир сум 209 Зүүнтүрүү гол Булган сум Хангал гол Жаргалант сум Туул гол Улаанбаатар хот Туул гол Лүн сум Тэрэлж гол Тэрэлж баг Хараа голдархан хот 2043 Шарын гол Жимсний станц 2044 Сум болон ус судлалын харуулаас зүүн зүгт 2 км Сум ба ус судлалын харуулаас дээш 0,4 км , , Улсын хилээс 3 км зайд 193 0, Сум болон ус судлалын харуулаас доош 2 км 199 0, Булган хотын захад , Сумаас баруун өмнөд зүгт 6 км 199 0, Улаанбаатар хотын захад , Сумаас дээш 0, км 199 0, Суурингаас дээш 1, км , ГПээс дээш.9 км болон хотоос дээш 1 км Суурингийн захад буюу ус судлалын харуул орчим , , Суурин газар орчмын голын усны чанарын хяналт тавих зорилгоор Суурин газар орчмын голын усны чанарын хяналт тавих зорилгоор Суурин газар орчмын голын усны чанарын хяналт тавих зорилгоор Суурин газар орчмын голын усны чанарын хяналт тавих зорилгоор Суурин газар орчмын голын усны чанарын хяналт тавих зорилгоор Бохир усыг зохион байгуулалттай хаядаг суурин газар орчмын голын усны чанарын талаарх мэдээлэл цуглуулах зорилгоор байгуулагдсан Бохир усыг зохион байгуулалттай хаядаг суурин газар орчмын голын усны чанарын талаарх мэдээлэл цуглуулах зорилгоор байгуулагдсан Суурин газар орчмын голын усны чанарын хяналт тавих зорилгоор Суурин газар орчмын голын усны чанарын хяналт тавих зорилгоор Үйлдвэрийн бохир усыг зохион байгуулалттай хаядаг суурин газар орчмын голын усны чанарын талаарх мэдээлэл цуглуулах зорилгоор байгуулагдсан Суурин газар орчмын голын усны чанарын хяналт тавих зорилгоор 23

25 Ерөө гол Дулаанхаан сум Хүдэр голхүдэр сум Ус судлалын харуул дээр Сум болон ус судлалын харуулаас дээш 3 км , Суурин газар орчмын голын усны чанарын хяналт тавих зорилгоор Суурин газар орчмын голын усны чанарын хяналт тавих зорилгоор 22 Зэлтэр голзэлтэр сум Станц болон ус судлалын харуулаас дээш 0,2 км , ,6 Суурин газар орчмын голын усны чанарын хяналт тавих зорилгоор 24

26 2 п/ п Хавсралт Б Хүснэгт Б.1 ОХУын нутаг дахь Сэлэнгэ мөрөнийн сав газар ба түүний цутгал голууд дээрх улсын сүлжээний цэг, харуул дээрх бохирдуулагч бодисын агуулгын ажиглалт хэмжилтийн хөтөлбөр, 20 он Ажиглалтын цэг Чиглэлийн дугаар Босоо Цэг, харуулын категор Ажиглалт хэмжилтийн хөтөлбөрийн төрөл ба сорьц авах давтамж ХПК. БПК NH4, NO2, NO3 Фосфатууд, нийт фосфор Полифосфатууд Органик фосфор Тодорхойлох бохирдуулагч бодис Дэгдэмхий фенол 2 Нефтийн бүтээгдэхүүн Давирхай ба асфальт гадаргуугын идэвхт нийлэг бодис Нийт төмөр Зэс, Цайр, кадми,хар тугалга, винец Нийт хром Сэлэнгэ мөрөн Наушки тосгон 1018 Сэлэнгэ мөрөн Новоселенгинс к тосгон 1019 Сэлэнгэ мөрөн УлаанҮд хот , 3 1 0, , 0, 0, 2 Хураангуй хөтөлбөр 3 1) : 9 удаа хөтөлбөр 2) : удаа Хураангуй хөтөлбөр 3 : 9 удаа хөтөлбөр : удаа Хураангуй хөтөлбөр 1 3) : 36 удаа Хураангуй хөтөлбөр 3 : удаа хөтөлбөр : удаа Мөн адил Хураангуй Зургаан валентийн хром Марганец, никель Мөнгөн ус Хөнгөн цагаан Ванадий, кобальт Өөх тос Фторууд Хүхэрт ус төрөгч α, γгхцг, ДДТ

27 26 п/ п 4 Ажиглалтын цэг Сэлэнгэ мөрөн Кабанск суурин 1021 Чиглэлийн дугаар Босоо Цэг, харуулын категор 0, 0, 0, 2 Ажиглалт хэмжилтийн хөтөлбөрийн төрөл ба сорьц авах давтамж хөтөлбөр 3 : удаа хөтөлбөр : удаа Хураангуй хөтөлбөр 3 : удаа хөтөлбөр : удаа хөтөлбөр 3 : 8 удаа хөтөлбөр : удаа Хураангуй хөтөлбөр 3 : раз хөтөлбөр : удаа ХПК. БПК 8 NH4, NO2, NO3 8 Фосфатууд, нийт фосфор Полифосфатууд Органик фосфор Тодорхойлох бохирдуулагч бодис Дэгдэмхий фенол Нефтийн бүтээгдэхүүн Давирхай ба асфальт гадаргуугын идэвхт нийлэг бодис Нийт төмөр Зэс, Цайр, кадми,хар тугалга, винец Нийт хром Хураангуй Сэлэнгэ мөрөн хөтөлбөр 3 : 9 Мурзино удаа 1 0,3 3 суурин хөтөлбөр : удаа 6 Зэд гол 1 0, Зургаан валентийн хром Марганец, никель Мөнгөн ус Хөнгөн цагаан Ванадий, кобальт Өөх тос 8 Фторууд Хүхэрт ус төрөгч 8 α, γгхцг, ДДТ 6

28 2 п/ п Ажиглалтын цэг Хамней суурин 1023 Зэд гол Джида суурин 1024 Модонкуль гол Закаменск хот 102 Темник гол УланУдунга 1026 Цөх гол Гремячка суурин 102 Цөх гол Чикой суурин 1028 Чиглэлийн дугаар Босоо Цэг, харуулын категор 1 0, Ажиглалт хэмжилтийн хөтөлбөрийн төрөл ба сорьц авах давтамж хөтөлбөр : удаа хөтөлбөр : удаа 0, 0, 4 хөтөлбөр : удаа 1 0, , 4 1 0,1 3 хөтөлбөр : 4 удаа хөтөлбөр : 4 удаа Хураангуй хөтөлбөр 3 : 8 удаа хөтөлбөр : удаа ХПК. БПК NH4, NO2, NO3 Фосфатууд, нийт фосфор Полифосфатууд Органик фосфор Тодорхойлох бохирдуулагч бодис Дэгдэмхий фенол Нефтийн бүтээгдэхүүн Давирхай ба асфальт гадаргуугын идэвхт нийлэг бодис Нийт төмөр Зэс, Цайр, кадми,хар тугалга, винец Нийт хром Зургаан валентийн хром Хураангуй Цөх голхөтөлбөр 3 : 8 Поворот 1 0, 3 удаа суурин 1029 хөтөлбөр : удаа Аса гол 1 0, Марганец, никель Мөнгөн ус Хөнгөн цагаан Ванадий, кобальт Өөх тос Фторууд Хүхэрт ус төрөгч α, γгхцг, ДДТ

29 28 п/ п Ажиглалтын цэг Чиглэлийн дугаар Босоо Цэг, харуулын категор Ажиглалт хэмжилтийн хөтөлбөрийн төрөл ба сорьц авах давтамж Аца суурин хөтөлбөр : 4 удаа 1031 Минж гол 14 Укыр суурин 1 0, 4 хөтөлбөр : удаа 1032 Хяраан гол 1 Хяраан суурин 1 0, 4 хөтөлбөр : 4 удаа 1033 Хилок гол 1 0, 16 Хилок хот 2 0, 3 хөтөлбөр : удаа 1034 Мөн адил Хилок гол 1 Малета суурин 1 0, 4 хөтөлбөр: удаа 103 Хилок гол Хайлааст , 3 суурин хөтөлбөр: удаа Блудная гол Энгорок суурин 1 0, 4 хөтөлбөр : 4 удаа 103 Баляга гол Петровск 1 0, 20 Забайкальский 2 0, 3 хөтөлбөр : удаа хот 1038 ХПК. БПК NH4, NO2, NO3 Фосфатууд, нийт фосфор Полифосфатууд Органик фосфор Тодорхойлох бохирдуулагч бодис Дэгдэмхий фенол 28 Нефтийн бүтээгдэхүүн Давирхай ба асфальт гадаргуугын идэвхт нийлэг бодис Нийт төмөр Зэс, Цайр, кадми,хар тугалга, винец Нийт хром Зургаан валентийн хром Марганец, никель Мөнгөн ус Хөнгөн цагаан Ванадий, кобальт Өөх тос Фторууд Хүхэрт ус төрөгч α, γгхцг, ДДТ 4

30 29 п/ п Ажиглалтын цэг Унго гол Усть Унго суурин 1039 Куйтунка гол Тарвагатай суурин 1042 Үд гол Улаан Үд хот 1043 Она гол Нижняя Майла суурин 102 Курба гол Новая Курба суурин 1046 Брянка гол Заиграево суурин 104 Чиглэлийн дугаар Босоо Цэг, харуулын категор 1 0, 4 1 0, ,8 0, , , , 4 Ажиглалт хэмжилтийн хөтөлбөрийн төрөл ба сорьц авах давтамж хөтөлбөр : 4 удаа хөтөлбөр : 4 удаа Хураангуй хөтөлбөр 3 : удаа хөтөлбөр : удаа Мөн адил хөтөлбөр : 4 удаа хөтөлбөр : 4 удаа хөтөлбөр : 4 удаа ХПК. БПК NH4, NO2, NO3 Фосфатууд, нийт фосфор Полифосфатууд Органик фосфор Тодорхойлох бохирдуулагч бодис Дэгдэмхий фенол 29 Нефтийн бүтээгдэхүүн Давирхай ба асфальт гадаргуугын идэвхт нийлэг бодис Нийт төмөр Зэс, Цайр, кадми,хар тугалга, винец Нийт хром Зургаан валентийн хром Марганец, никель Мөнгөн ус Хөнгөн цагаан Ванадий, кобальт Өөх тос Фторууд Хүхэрт ус төрөгч α, γгхцг, ДДТ

31 30 п/ п Ажиглалтын цэг Чиглэлийн дугаар Босоо Цэг, харуулын категор Ажиглалт хэмжилтийн хөтөлбөрийн төрөл ба сорьц авах давтамж ХПК. БПК NH4, NO2, NO3 Фосфатууд, нийт фосфор Полифосфатууд Органик фосфор Тодорхойлох бохирдуулагч бодис Дэгдэмхий фенол Нефтийн бүтээгдэхүүн Давирхай ба асфальт гадаргуугын идэвхт нийлэг бодис Нийт төмөр Зэс, Цайр, кадми,хар тугалга, винец Нийт хром 1) СП 3 хураангуй хөтөлбөр буюу тухайн цэг, харуулд сар бүр тодорхойлох шаардлагатай бүх бохирдуулагч бодис буюу температур, цахилгаан дамжуулах чадвар, ууссан хүчилтөрөгч, химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, биологийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч ба гидрологийн үзүүлэлтүүд; 2) ОП тухайн цэг харуулд тодорхойлох шаардлагатай бүх үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох хөтөлбөр; 3) СП 1 температур, цахилгаан дамжуулах чанар, ууссан хүчилтөрөгч ба бусад гидрологийн үзүүлэлтүүд болон тухайн цэг харуулыг онцлогийг харуулсан 23ын зэрэг бохирдуулагч бодисуудыг арав хоног бүр тодорхойлох хөтөлбөрийг хураангуй хөтөлбөр гэх. Зургаан валентийн хром Марганец, никель Мөнгөн ус Хөнгөн цагаан Ванадий, кобальт Өөх тос Фторууд Хүхэрт ус төрөгч α, γгхцг, ДДТ 30

32 31 Хүснэгт Б.1 Монгол улсын нутаг дахь Сэлэнгэ мөрөнийн сав газар ба түүний цутгал голуудын цэг, харуул дээрх бохирдуулагч бодисын агуулгын ажиглалт хэмжилтийн хөтөлбөр, 20 он Тодорхойлох бодисууд д/д Ажиглалт хэмжилтийн цэг сүлжээ Чиглэлийн дугаар Босоо Ажиглалт хэмжилтийн хөтөлбөрийн төрөл ба сорьц авах давтамж t усны температур, ph, цахилгаан дамжуулах чанар, перменганатнын исэлдүүлэгч, умбуур бодис О2, БПК NH4, NO2, NO3 Фосфатууд Дэгдэмхий фенол Нефтийн бүтээгдэхүүн гадаргуугын идэвхт Хром (VI), Нийт төмөр Зэс, цайр, кадмий, хар тугалга Фторууд Марганец, никель Мөнгөн ус Сэлэнгэ мөрөн Зүүнбүрэн сум Сэлэнгэ мөрөн Сүхбаатар хот Идэр голзүрх сум Дэлгэрмөрөн гол Мөрөн сум Бүгсий гол Төмөрбулаг сум 2010 Суман голтариат сум ,3 хөтөлбөр : удаа 1 0,3 хөтөлбөр : удаа 1 0, хөтөлбөр : 9 удаа , 1 0, хөтөлбөр : удаа удаа хөтөлбөр : 4 удаа 1 0, хөтөлбөр : удаа

33 32 Тодорхойлох бодисууд д/д Ажиглалт хэмжилтийн цэг сүлжээ Чиглэлийн дугаар Босоо Ажиглалт хэмжилтийн хөтөлбөрийн төрөл ба сорьц авах давтамж t усны температур, ph, цахилгаан дамжуулах чанар, перменганатнын исэлдүүлэгч, умбуур бодис О2, БПК NH4, NO2, NO3 Фосфатууд Дэгдэмхий фенол Нефтийн бүтээгдэхүүн гадаргуугын идэвхт Хром (VI), Нийт төмөр Зэс, цайр, кадмий, хар тугалга Фторууд Марганец, никель Мөнгөн ус Чулуут гол Өндөрулаан сум 2099 Эг гол Хантай сум 2021 Үүр гол Цагаан Үүр сум 2010 Орхон голорхон баг Орхон гол Сүхбаатар хот Хойт тамирын гол Ихтамир сум 209 Зүүнтүрүү гол Булган сум Хангал гол Жаргалант сум , 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0,8 1 0, хөтөлбөр : удаа хөтөлбөр : удаа хөтөлбөр : удаа хөтөлбөр : удаа хөтөлбөр : удаа хөтөлбөр : 6 удаа хөтөлбөр: 6 удаа хөтөлбөр : удаа

34 33 Тодорхойлох бодисууд д/д Ажиглалт хэмжилтийн цэг сүлжээ Чиглэлийн дугаар Босоо Ажиглалт хэмжилтийн хөтөлбөрийн төрөл ба сорьц авах давтамж t усны температур, ph, цахилгаан дамжуулах чанар, перменганатнын исэлдүүлэгч, умбуур бодис О2, БПК NH4, NO2, NO3 Фосфатууд Дэгдэмхий фенол Нефтийн бүтээгдэхүүн гадаргуугын идэвхт Хром (VI), Нийт төмөр Зэс, цайр, кадмий, хар тугалга Фторууд Марганец, никель Мөнгөн ус 14 Туул гол Улаанбаатар хот Туул гол Лүн сум Тэрэлж гол 16 Тэрэлж баг Хараа гол 1 Дархан хот 2043 Шарын гол 18 Жимсний станц 2044 Орхон гол 19 Сүхбаатар хот Ерөө гол 20 Дулаанхаан сум Хүдэр голхүдэр 21 сум , 1 0, 1 0, 1 0,8 1 0, 1 0,8 1 0, 1 0, хөтөлбөр : 6 удаа хөтөлбөр : 9 удаа хөтөлбөр : 6 удаа хөтөлбөр: удаа хөтөлбөр : удаа хөтөлбөр : 8 удаа хөтөлбөр : 9 раз хөтөлбөр : 4 удаа

35 34 Тодорхойлох бодисууд д/д Ажиглалт хэмжилтийн цэг сүлжээ Чиглэлийн дугаар Босоо Ажиглалт хэмжилтийн хөтөлбөрийн төрөл ба сорьц авах давтамж t усны температур, ph, цахилгаан дамжуулах чанар, перменганатнын исэлдүүлэгч, умбуур бодис О2, БПК NH4, NO2, NO3 Фосфатууд Дэгдэмхий фенол Нефтийн бүтээгдэхүүн гадаргуугын идэвхт Хром (VI), Нийт төмөр Зэс, цайр, кадмий, хар тугалга Фторууд Марганец, никель Мөнгөн ус 22 Зэлтэр голзэлтэр сум ,8 хөтөлбөр : 4 удаа

36 3 Хавсралт В Хүснэгт В.1 Харьцуулах боломж бүхий шинжилгээний аргаар ОХУ ба Монгол улсын усны сорьцонд тодорхойлох үзүүлэлтүүдийн жагсаалт Тодорхойлох үзүүлэлтүүд Температура Цахилгаан дамжуулах чанар Ус төрөгчийн үзүүлэлтүүд Умбуур бодис Ууссан хүчилтөрөгч Сульфатууд Кальц Магни Хэрэглэж буй аргууд (шифр, хэмжилтийн аргын зарчим РД , Гадаргын усны температур, тунгалагшил ба үнэр, РД , Усны ус төрөгчийн үзүүлэлтүүд ба цахилгаан дамжуулах чанар. Хэмжилт гүйцэтгэх арга: цахилгаан хэмжилтийн арга РД Усны ус төрөгчийн үзүүлэлтүүд ба цахилгаан дамжуулах чанар. Хэмжилт гүйцэтгэх арга: цахилгаан хэмжилтийг арга РД Умбуур бодис ба усан дахь хатуу бодисын нийт агуулга. Гравиметрийн аргаар хэмжилтийн гүцэтгэнэ. РД Усан дахь ууссан хүчилтөрөгчийн жингийн агуулга Иодометрийн аргаар хэмжилтийг гүйцэтгэнэ. РД Усан дахь сульфатуудын жингийн агууламж. Турбидиметрийн аргаар хэмжилтийг гүйцэтгэнэ. РД Усан дахь кальцийн жингийн агууламжийг трилон Б бүхий титрийн аргаар хэмжинэ. РД Усны хатуулаг. Трилон Б бүхий титрийн аргаар хэмжилтийг гүйцэтгэнэ Хэрэглэж буй аргууд ба тэдгээрийн тодорхойлолтууд ОХУын талд Монгол улсын талд Тодорхойлж буй хамгийн Хэрэглэж буй аргууд (шифр, бага агууламж, хэмжилтийн аргын зарчим хэмжээ 3 Тодорхойлж буй хамгийн бага агууламж, хэмжээ 0 о С 0 о С 0,00мСм/см 4 ед.рн MNS ISO 4889:99 Кондукт метрийн аргаар хэмжилтийг гүйцэтгэнэ. MNS ISO 1023:2001 Хэмжилт гүйцэтгэх арга: цахилгаан хэмжилтийн арга мг/дм 3 MNS ISO 11923:2001 Гравиметрийн аргаар хэмжилтийг гүцэтгэнэ. 1 мг/дм 3 MNS (ISO) 4816:99 Иодометрийн аргаар хэмжилтийг гүйцэтгэнэ. MNS 621: мг/дм 3 Турбидиметрийн аргаар хэмжилтийг гүйцэтгэнэ. MNS (ISO) 22:99 1 мг/дм 3 Трилон Б бүхий титрийн аргаар хэмжилтийг гүйцэтгэнэ. Өгөгдөл мэдээгүй болно 310 2мг/дм 3 Тооцооны арга Тайлбар 0,0 мг/дм 3 * 0, мг/дм 3 * 0, мг/дм 3 Харьцуулалт хийх боломж

37 36 Тодорхойлох үзүүлэлтүүд Хатуулаг Натрийн ба калийн ионуудын нийлбэр Нитратын азот Нитритын азот Фосфатууд (натрийн фосфат доторх фосфорт тооцсоноор) Цахиур Хэрэглэж буй аргууд (шифр, хэмжилтийн аргын зарчим РД Усны хатуулаг. Трилон Б бүхий титрийн аргаар хэмжилтийг гүйцэтгэнэ РД Усан дахь натрийн болон калийн ионы агуулга болон нийт ионы агуулгыг тооцооны аргаар тодорхойлно. РД Усан дахь нитратын массын агуулга. Гриссын урвалж бүхий фотометрийн аргаар хэмжилтийг гүйцэтгэнэ (кадмийн редукторт сэргээсний дараа) РД Усан дахь ниратын массын агууламж. Гриссын урвалж бүхий фотометрийн аргаар хэмжилтийг гүйцэтгэнэ РД Усан дахь фосфатууд ба полифосфатуудын агууламж. Фотометрийн аргаар хэмжлтийг гүйцэтгэнэ РД Гадаргын усан дахь силикатын массын агууламж. Молибиденцахиурын хүчил бүхий фотометрийн аргаар хэмжилтийг гүйцэтгэнэ (сэргээсэн, хөх өнгөтэй) Хэрэглэж буй аргууд ба тэдгээрийн тодорхойлолтууд ОХУын талд Монгол улсын талд Тодорхойлж буй хамгийн Хэрэглэж буй аргууд (шифр, бага агууламж, хэмжилтийн аргын зарчим хэмжээ 0,06 ммоль/дм 3 КВЭ ** MNS ISO 609:2001 Усны хатуулаг. Трилон Б бүхий титрийн аргаар хэмжилтийг гүйцэтгэнэ Б MNS 421:1994 Салицилатын 0,01 мг/дм 3 натри бүхий фотометрийн аргаар хэмжилтийг гүйцэтгэнэ 0,01 мг/дм 3 MNS 4431:200 Гриссын урвалж бүхий фотометрийн аргаар хэмжлтийг гүйцэтгэнэ Тодорхойлж буй хамгийн бага агууламж, хэмжээ Тайлбар 0, мгэкв/дм 3 хязгаарлагдмал Тооцооны арга 0,01 мг/дм 3 MNS ISO 688:2001 Молибдатын аммон бүхий фотометрийн аргаар хэмжлтийг гүйцэтгэнэ 0,1 мг/дм 3 MNS ISO 33:1983 Молибиденцахиурын хүчил бүхий фотометрийн аргаар хэмжлтийг гүйцэтгэнэ (сэргээсэн) 0,1 мг/дм 3 Хязгаарлагдмал харьцуулалт (азотын нитратын агууламж 0, мг/дм 3 ахиу нөхцөлд харьцуулалт хийнэ) 0,00 мг/дм 3 0,00 мг/дм 3 0,02 мг/дм 3 36

38 3 Тодорхойлох үзүүлэлтүүд Биологийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч Хэрэглэж буй аргууд (шифр, хэмжилтийн аргын зарчим РД Гадаргын усан дахь силикатын массын агууламж. Молибденцахиурын хүчил бүхий фотометрийн аргаар хэмжилтийг гүйцэтгэнэ (сэргээсэн, шар өнгөтэй) РД Усан дахь хүчилтөрөгчийн биоаиминй хэрэглээ. Скляночны аргаар хэмжилтийг гүйцэтгэнэ. Тайлбар * илрэх хязгаар (detection limit) ** моль/ дм 3 КВЭ бодисын эквивалентын тоо буюу мгэкв/дм 3 Хэрэглэж буй аргууд ба тэдгээрийн тодорхойлолтууд ОХУын талд Монгол улсын талд Тодорхойлж буй хамгийн Хэрэглэж буй аргууд (шифр, бага агууламж, хэмжилтийн аргын зарчим хэмжээ Тодорхойлж буй хамгийн бага агууламж, хэмжээ Тайлбар 0, мг/дм 3 1,0 мг/дм 3 MNS ISO 81:2001 Скляночны аргаар хэмжилтийг гүйцэтгэнэ. 3 мг/дм 3 Хязгаарлагдмал харьцуулалт (бохирдсон усны шинжилгээний үед харьцуулах боломжтой) Хүснэгт В.2 Харьцуулах боломжгүй шинжилгээний аргаар ОХУ ба Монгол улсын усны сорьцонд тодорхойлох үзүүлэлтүүдийн жагсаалт Тодорхойлох үзүүлэлт Хлорууд Хэрэглэж буй аргууд (шифр, хэмжилтийн аргын зарчим РД Усан дахь хлорын агууламж. Меркуриметрийн аргаар хэмжилтийг гүйцэтгэнэ. Хэрэглэж буй аргууд ба тэдгээрийн тодорхойлолтууд ОХУын талд Монгол улсын талд Тодорхойлж буй хамгийн Хэрэглэж буй аргууд (шифр, бага агууламж, хэмжилтийн аргын зарчим хэмжээ 1 мг/дм 3 MNS 3968 Меркуриметрийн аргаар хэмжилтийг гүйцэтгэнэ. 3 Тодорхойлж буй хамгийн бага агууламж, хэмжээ 10мг/дм 3 Тайлбар Харьцуулах боломжгүй (хлорын агууламж 10 мг/дм 3 багатай усан обьектын хувьд ) Гидрокарбонат РД Гадаргын ус болон 10 мг/дм 3 MNS mg/l Мэдээлэл

Монгол Улсын Нэгдсэн Түрүүлэгч Индикатор (НТИ, СLI) Др. Б. Эрдэнэбат

Монгол Улсын Нэгдсэн Түрүүлэгч Индикатор (НТИ, СLI) Др. Б. Эрдэнэбат Монгол Улсын Нэгдсэн Түрүүлэгч Индикатор (НТИ, СLI) Др. Б. Эрдэнэбат Сангийн Яам, Дэлхийн Банкны Олон Салбарыг Хамарсан Техник Туслалцааны Төсөл Агуулга I. Зорилго, хэрэглээ II. Бодлого боловсруулагчдын

Διαβάστε περισσότερα

Байгаль орчны бохирдлын талаар Япон улсаас авч хэрэгжүүлж буй хамтын ажиллагааны үнэлгээ

Байгаль орчны бохирдлын талаар Япон улсаас авч хэрэгжүүлж буй хамтын ажиллагааны үнэлгээ Япон улсын Гадаад хэргийн яамнаас хэрэгжүүлж буй 2016 оны Хөгжлийн Албан Ёсны Тусламж (ХАЁТ)-ийн үнэлгээ Байгаль орчны бохирдлын талаар Япон улсаас авч хэрэгжүүлж буй хамтын ажиллагааны үнэлгээ 2017 оны

Διαβάστε περισσότερα

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ. Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2009 оны 12 дугаар сарын 24- ний өдрийн 52 дугаар тогтоолоор батлав.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ. Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2009 оны 12 дугаар сарын 24- ний өдрийн 52 дугаар тогтоолоор батлав. МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ Ангилалтын код 91.040.30 Орон сууцны барилгын доторх сууцны талбай тооцох аргачлал Methodology of housing unit area calculation in residential buildings Стандартчилал, Хэмжилзүйн

Διαβάστε περισσότερα

САЙНШАНДЫН АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ПАРК-д ЗЭС ХАЙЛУУЛАХ ҮЙЛДВЭР БОЛОН БОРДООНЫ ХИМИЙН ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛАХ БОЛОМЖ

САЙНШАНДЫН АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ПАРК-д ЗЭС ХАЙЛУУЛАХ ҮЙЛДВЭР БОЛОН БОРДООНЫ ХИМИЙН ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛАХ БОЛОМЖ САЙНШАНДЫН АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ПАРК-д ЗЭС ХАЙЛУУЛАХ ҮЙЛДВЭР БОЛОН БОРДООНЫ ХИМИЙН ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛАХ БОЛОМЖ С.Дамбадаржаа / Инженер металлург / Ч. Хурц / Геологи уул уурхайн сайд асан, Геологи, эрдэс зүйн ухааны

Διαβάστε περισσότερα

Зохиогч: Ч. Ганбаатар Удирдагч: Доктор (Ph.D) Б. Батзолбоо. ШУТИС-Компьютерийн Техник Менежментийн Сургуулийн Програмчлалын профессорын баг.

Зохиогч: Ч. Ганбаатар Удирдагч: Доктор (Ph.D) Б. Батзолбоо. ШУТИС-Компьютерийн Техник Менежментийн Сургуулийн Програмчлалын профессорын баг. АВТОМАШИНЫ ДУГААР ИЛРҮҮЛЭХ СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ АСУУДАЛД: Зохиогч: Ч. Ганбаатар Удирдагч: Доктор (Ph.D) Б. Батзолбоо ШУТИС-Компьютерийн Техник Менежментийн Сургуулийн Програмчлалын профессорын баг. Хураангуй:

Διαβάστε περισσότερα

Бодолт: ( ) ,2

Бодолт: ( ) ,2 46. AOB = 9, Rрадиустай секторын AO, OB хэрчмүүд болон AB нумыг шүргэсэн тойрог багтсан бол тойргийн радиусыг ол. Бодолт: MO = x, OO = OK OK OO = R x, OO M = 45 = OMO OM = OM = O K = x, x + Rx R = ( )

Διαβάστε περισσότερα

НУТГИЙН ИРГЭДЭД ТҮШИГЛЭСЭН БЭЛЧЭЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТ ТӨСЛИЙН НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ БОЛОН ҮР ДҮН

НУТГИЙН ИРГЭДЭД ТҮШИГЛЭСЭН БЭЛЧЭЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТ ТӨСЛИЙН НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ БОЛОН ҮР ДҮН НУТГИЙН ИРГЭДЭД ТҮШИГЛЭСЭН БЭЛЧЭЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТ ТӨСЛИЙН НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ БОЛОН ҮР ДҮН Preliminary Results, June 18, 2013 ХУВЬ НЭМЭР ОРУУЛСАН БАГИЙН ГИШҮҮД Maria E. Fernandez-Gimenez, Batkhishig B., Batbuyan

Διαβάστε περισσότερα

Ерөнхий эмиттертэй транзисторт өсгөгч Унших материал

Ерөнхий эмиттертэй транзисторт өсгөгч Унших материал ажил7 Ерөнхий эмиттертэй транзисторт өсгөгч Унших материал Electronic Deices and ircuits, 4 th edition: Section 5-1, Ac amplifier Fundamentals; Section 5-3, Amplifier Analysis Usg Small-Signal Models,

Διαβάστε περισσότερα

МОНГОЛ ОРНЫ ЗАРИМ ЭМИЙН МӨӨГНИЙ ХИМИЙН НАЙРЛАГЫГ СУДАЛСАН ДҮН

МОНГОЛ ОРНЫ ЗАРИМ ЭМИЙН МӨӨГНИЙ ХИМИЙН НАЙРЛАГЫГ СУДАЛСАН ДҮН DOI: http://dx.doi.org/10.5564/pmas.v54i3.646 МОНГОЛ ОРНЫ ЗАРИМ ЭМИЙН МӨӨГНИЙ ХИМИЙН НАЙРЛАГЫГ СУДАЛСАН ДҮН Ш.Наранмандах, Н.Дагийсүрэн МУИС. Шинжлэх ухааны сургуь Хураангуй Сүүлийн жилүүдэд монголчууд

Διαβάστε περισσότερα

II бүлэг. Химийн элементийн геохимийн тархалт

II бүлэг. Химийн элементийн геохимийн тархалт CHEM 323: Геохимийн үндэс Атом ба химийн элемент Лекц 5 II бүлэг. Химийн элементийн геохимийн тархалт Химийн элементийн үүслийн тухай таамаглал Цацраг идэвх чанар. Цацараг идэвхт изотоп, түүний задрал

Διαβάστε περισσότερα

S.PH101 ФИЗИК-1 ЛЕКЦ 12

S.PH101 ФИЗИК-1 ЛЕКЦ 12 ЛЕКЦ 12 S.PH101 ФИЗИК-1 ЦАХИЛГААН ЦЭНЭГ, КУЛОНЫ ХУУЛЬ, ЦАХИЛГААН ОРОН, ОРНЫ ХҮЧЛЭГ, СИСТЕМ ЦЭНЭГҮҮДИЙН ХАРИЛЦАН ҮЙЛЧЛЭЛ, ДИПОЛЬ, СИСТЕМ ЦЭНЭГҮҮДИЙН ОРНЫГ ХОЛ ЗАЙД ТООЦОХ, ЦАХИЛГААН СТАТИК ОРНЫ ЦИРКУЛЯЦ,

Διαβάστε περισσότερα

Дамжууллын гэмтэл ба Сувгийн. багтаамж. Оюутан юу эзэмших вэ:

Дамжууллын гэмтэл ба Сувгийн. багтаамж. Оюутан юу эзэмших вэ: Дамжууллын гэмтэл ба Сувгийн Оюутан юу эзэмших вэ: багтаамж Дамжууллын гэмтэл үүсгүүр гэж юу болохыг тодорхойлох Унтралтыг тайлбарлах, тооцоолол хийх Дохионы гажуудлыг тайлбарлах Өгөгдлийн хурд буюу Найквистийн

Διαβάστε περισσότερα

г усанд 10 г давсыг уусгахад үүссэн уусмалын процентын концентрацыг бодож олно уу. A. 5% B. 10% C. 15% D. 20% E. 25%

г усанд 10 г давсыг уусгахад үүссэн уусмалын процентын концентрацыг бодож олно уу. A. 5% B. 10% C. 15% D. 20% E. 25% НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. СОНГОХ ДААЛГАВАР Санамж: Нэгдүгээр хэсэг нийт 68 оноотой бөгөөд 1 5 дугаар тест тус бүр 1 оноо, 6 0 дугаар тест тус бүр оноо, 1 1 дүгээр тест тус бүр оноо болно. Даалгавар бүрээс зөвхөн

Διαβάστε περισσότερα

Тухайн Дифференциал Тэгшитгэл ба Түүний Нийтлэг Хэрэглээ

Тухайн Дифференциал Тэгшитгэл ба Түүний Нийтлэг Хэрэглээ Тухайн Дифференциал Тэгшитгэл ба Түүний Нийтлэг Хэрэглээ Сүхболдын Төгөлдөр 2012 оны 1р сарын 23 1 Өмнөх Үг Юуны өмнө энэ семинарт оролцох боломжийг олгосон Төмөр ахдаа баярлалаа. Миний бие астрофизикийн

Διαβάστε περισσότερα

С.Бямбахорлоо (Доктор Ph.D, ММНБ, Аудитор, ТМЗ) СЭЗДСургуулийн ахлах багш

С.Бямбахорлоо (Доктор Ph.D, ММНБ, Аудитор, ТМЗ) СЭЗДСургуулийн ахлах багш С.Бямбахорлоо (Доктор Ph.D, ММНБ, Аудитор, ТМЗ) СЭЗДСургуулийн ахлах багш babur_26@yahoo.com ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫГ ӨРТГИЙН УДИРДЛАГААР ДЭМЖИХ НЬ (Ноос боловсруулах үйлдвэрлэлийн жишээн дээр)

Διαβάστε περισσότερα

Зорилго: Өмнөд Монголын тодорхой районы шүр ба изотопын судалгааны үр дүнг уялдуулан силур-девоны заагийг тогтоох.

Зорилго: Өмнөд Монголын тодорхой районы шүр ба изотопын судалгааны үр дүнг уялдуулан силур-девоны заагийг тогтоох. Сэдвийн судлагдсан байдал ба үндэслэл. Өмнөд Монголын дунд палеозойн тэнгисийн хурдсын стратиграфи, биостратиграфийн чиглэлийн судалгааг Н.Г.Маркова, Л.М.Улитина, Л.Н. Большакова (1976), Т.Т.Шаркова (1974,

Διαβάστε περισσότερα

Сонгуулийн прогноз хийх арга зүй: асуудал, хувилбар, арга. Ц.Болд, Ч.Тамир /МУИС-ийн Социологийн тэнхмийн багш нар/

Сонгуулийн прогноз хийх арга зүй: асуудал, хувилбар, арга. Ц.Болд, Ч.Тамир /МУИС-ийн Социологийн тэнхмийн багш нар/ Сонгуулийн прогноз хийх арга зүй: асуудал, хувилбар, арга.сонгуулийн прогноз хийх үндсэн нөхцөл, хүчин зүйлс Ц.Болд, Ч.Тамир /МУИС-ийн Социологийн тэнхмийн багш нар/ Сонгуулийн дүнг прогнозчилох явдал

Διαβάστε περισσότερα

орон нутгийн эдийн ЗАСАг, САнхүүгИйн САлБАРын Тойм Боловсруулсан: МБСГ, СХ-ийн эдийн засагч Ë.Дөлгөөн Удирдаж зөвлөсөн: МБСГ, СХ-ийн захирал Н.

орон нутгийн эдийн ЗАСАг, САнхүүгИйн САлБАРын Тойм Боловсруулсан: МБСГ, СХ-ийн эдийн засагч Ë.Дөлгөөн Удирдаж зөвлөсөн: МБСГ, СХ-ийн захирал Н. орон нутгийн эдийн ЗАСАг, САнхүүгИйн САлБАРын Тойм Боловсруулсан: МБСГ, СХ-ийн эдийн засагч Ë.Дөлгөөн Удирдаж зөвлөсөн: МБСГ, СХ-ийн захирал Н.Амар ОРОН НУТГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ТОЙМ Л.Дөлгөөн

Διαβάστε περισσότερα

CЭТГҮҮЛЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА

CЭТГҮҮЛЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА МОНГОЛБАНК CЭТГҮҮЛЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА (Анхан шатны сургалт) Олон Нийтийн Боловсрол, Мэдээллийн Төв Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Бага тойруу-3, 15160, CЭТГҮҮЛЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА (Анхан шатны

Διαβάστε περισσότερα

Уран олборлолт Танзани улсад ашигтай юу?

Уран олборлолт Танзани улсад ашигтай юу? Уран олборлолт Танзани улсад ашигтай юу? Уран олборлолт, уурхайн хаягдал тэйлинг ба хожим гарах зардлын эдийн засгийн тооцоо Уран олборлолтод нөлөөлөx хүчин зүйлс, тэдгээрийн эдийн засгийн тооцоо, баримт

Διαβάστε περισσότερα

Хамтарсан кредит олгох механизмын хүрээнд Магадлагаа, Нотологоо хийх талаар Төсөлд оролцогч талын олж мэдсэн зарим туршлага ЕЕС ХХК

Хамтарсан кредит олгох механизмын хүрээнд Магадлагаа, Нотологоо хийх талаар Төсөлд оролцогч талын олж мэдсэн зарим туршлага ЕЕС ХХК Хамтарсан кредит олгох механизмын хүрээнд Магадлагаа, Нотологоо хийх талаар Төсөлд оролцогч талын олж мэдсэн зарим туршлага Ж. Доржпүрэв ЕЕС ХХК 04 оны -рр сарын, Улаанбаатар Дулаан хангамжийн зориулалттай,

Διαβάστε περισσότερα

МОНГОЛ ОРНЫ ЭРДЭСТ НУУРУУДЫН ЛИТИЙ, УРАНЫ СУДАЛГАА

МОНГОЛ ОРНЫ ЭРДЭСТ НУУРУУДЫН ЛИТИЙ, УРАНЫ СУДАЛГАА МОНГОЛ ОРНЫ ЭРДЭСТ НУУРУУДЫН ЛИТИЙ, УРАНЫ СУДАЛГАА Abstract С.Ариунбилэг ШУА-ийн Геологи, эрдэс баялгийн хүрээлэн, эшаа. s_ariunbileg@yahoo.com For the last 30 years Central Asian and other countries closed

Διαβάστε περισσότερα

АКТИВЫГ АНГИЛАХ, АКТИВЫН ЭРСДЭЛИЙН САН БАЙГУУЛЖ, ЗАРЦУУЛАХ ЖУРМЫН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ

АКТИВЫГ АНГИЛАХ, АКТИВЫН ЭРСДЭЛИЙН САН БАЙГУУЛЖ, ЗАРЦУУЛАХ ЖУРМЫН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ ЖУРМЫН ТӨСӨЛ АКТИВЫГ АНГИЛАХ, АКТИВЫН ЭРСДЭЛИЙН САН БАЙГУУЛЖ, ЗАРЦУУЛАХ ЖУРМЫН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж,

Διαβάστε περισσότερα

S.PH102 Физик-2. Семинар 7. Сэдэв : Квант механикийн үндэс, Атомын физик. Тест оны намар

S.PH102 Физик-2. Семинар 7. Сэдэв : Квант механикийн үндэс, Атомын физик. Тест оны намар S.PH102 Физик-2 Семинар 7 Сэдэв : Квант механикийн үндэс, Атомын физик Тест 2015-2016 оны намар Физик -2 7.1 Устөрөгчийн атом фотон шингээсэн бол түүний электроны орбитын радиус............. А. Багасна.

Διαβάστε περισσότερα

ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад

ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ 2011 Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад 1 Тохиолдолд суурилсан тахиаритмийн ялган оношлогоо Д.Зулгэрэл, PhD, дэд профессор ЭМШУИСийн зүрх судасны тэнхмийн

Διαβάστε περισσότερα

ЦАЙДАМ НУУРЫН ОРДЫН НҮҮРСНИЙ ХАЛУУНЫ БОЛОВСРУУЛАЛТ, ХАТУУ БА ШИНГЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ СУДАЛГАА

ЦАЙДАМ НУУРЫН ОРДЫН НҮҮРСНИЙ ХАЛУУНЫ БОЛОВСРУУЛАЛТ, ХАТУУ БА ШИНГЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ СУДАЛГАА DOI: http://dx.doi.org/10.5564/pmas.v54i1.659 ЦАЙДАМ НУУРЫН ОРДЫН НҮҮРСНИЙ ХАЛУУНЫ БОЛОВСРУУЛАЛТ, ХАТУУ БА ШИНГЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ СУДАЛГАА С.Батбилэг, Б.Пүрэвсүрэн, Я.Даваажав, Ж.Намхайноров ШУА-ийн Хими,

Διαβάστε περισσότερα

Өгөгдөл(Data) and Дохио(signal)

Өгөгдөл(Data) and Дохио(signal) Мэдээллийн сүлжээ профессорын баг Өгөгдөл(Data) and Дохио(signal) Семинар 2 Багш (Доктор Ph.D) Л.Одончимэг Оюутан юу эзэмших вэ: Өгөгдөл гэж юу вэ? Өгөгдөл ба Дохионы ялгаа Аналог ба Тоон дохионы ялгаа

Διαβάστε περισσότερα

Лекц:5 Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл

Лекц:5 Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл Лекц:5 Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл 2017 оны 3-р сарын 9 Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 1 Агуулга 1 ХТ-г тодорхойлогчид 2 Өгөөжүүдийг харьцуулах нь 3 ЗГБХҮЦ

Διαβάστε περισσότερα

11-р ангийн математикийн хөтөлбөр. 2-р хувилбар (2012/08/05)

11-р ангийн математикийн хөтөлбөр. 2-р хувилбар (2012/08/05) 11-р ангийн математикийн хөтөлбөр -р хувилбар (01/08/05) Танилцуулга 11, 1 дугаар ангийн хөтөлбөр боловсруулах ажил болон сургалтын үеэр энэхүү материалыг ашиглана. 11 дүгээр ангийн Математик Хөтөлбөрийн

Διαβάστε περισσότερα

Нягтруулга Multiplexing

Нягтруулга Multiplexing Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль Мэдээлэл Холбооны Технологийн Сургууль Нягтруулга Multiplexing Мэдээллийн Сүлжээний баг Лекц 6 Багш Доктор (Ph.D) Л.Одончимэг Агуулга: Нягтруурлга гэж юу вэ? Нягтруулгын

Διαβάστε περισσότερα

Хадан Дээрх Тамганы Дүрсийг Адууны Тамганы Дүрстэй Машин Сургалтын Аргуудаар Харьцуулах

Хадан Дээрх Тамганы Дүрсийг Адууны Тамганы Дүрстэй Машин Сургалтын Аргуудаар Харьцуулах Хадан Дээрх Тамганы Дүрсийг Адууны Тамганы Дүрстэй Машин Сургалтын Аргуудаар Харьцуулах Пэрэнлэйлхүндэв Гантуяа*, Батсуурь Сувдаа*, Дамдинсүрэн Цэвээндорж** *Монгол Улсын Их Сургууль, Мэдээлэл, Компьютерийн

Διαβάστε περισσότερα

Монголд уул уурхайн өсөн нэмэгдэж буй үйлдвэрлэл хөдөө аж ахуйн салбарт хэрхэн нөлөөлж байгаа тухай

Монголд уул уурхайн өсөн нэмэгдэж буй үйлдвэрлэл хөдөө аж ахуйн салбарт хэрхэн нөлөөлж байгаа тухай Монголын бэлчээрийн нөхөн сэргэх чадамжийг бэхжүүлэх нь Салбар хөрвөсөн эрдэм шинжилгээний судалгааны хурлын бүтээл, Улаанбаатар хот, Монгол Улс, 2015 оны 6-р сарын 9-10 Монголд уул уурхайн өсөн нэмэгдэж

Διαβάστε περισσότερα

Бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүйн зөвлөмж /Суралцахуйн удирдамжийг удидлага болгоно/ Физик

Бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүйн зөвлөмж /Суралцахуйн удирдамжийг удидлага болгоно/ Физик Бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих арга зүйн зөвлөмж /Суралцахуйн удирдамжийг удидлага болгоно/ Физик Улаанбаатар хот 2016 он Гарчиг. 1. Хөтөлбөрийн агуулга: a) Багшид тулгамдаж

Διαβάστε περισσότερα

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 2017 ТАНИЛЦУУЛГА Schedule of Services

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 2017 ТАНИЛЦУУЛГА Schedule of Services ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 2017 ТАНИЛЦУУЛГА Schedule of Services Right Solutions Right Partner alsglobal.com ЗӨВ ШИЙДЭЛ ЗӨВ ХАМТРАГЧ Хайгуулын ажлын арга барилыг хөгжүүлэх Evolving exploration concepts Таны хайгуулын

Διαβάστε περισσότερα

615 АВС гурвалжны багтаасан тойргийн төв нь О. ( А>90 ) AL биссектрисийн үргэлжлэл нь багтаасан тойргийг F цэгт огтолно. OA радиус ВС талыг Е цэгээр

615 АВС гурвалжны багтаасан тойргийн төв нь О. ( А>90 ) AL биссектрисийн үргэлжлэл нь багтаасан тойргийг F цэгт огтолно. OA радиус ВС талыг Е цэгээр 615 АВС гурвалжны багтаасан тойргийн төв нь О. ( А>90 ) AL биссектрисийн үргэлжлэл нь багтаасан тойргийг F цэгт огтолно. OA радиус ВС талыг Е цэгээр огтолно. АН нь уг гурвалжны өндөр ба АН AF3 ÐAEH30 бол

Διαβάστε περισσότερα

ХЕПАТИТЫН С ВИРҮСИЙН ХАЛДВАРЫГ ЭРТ ИЛРҮҮЛЭХ, ОНОШЛОХ, ЭМЧЛЭХ УДИРДАМЖ оны 4-р сар УДИРДАМЖ

ХЕПАТИТЫН С ВИРҮСИЙН ХАЛДВАРЫГ ЭРТ ИЛРҮҮЛЭХ, ОНОШЛОХ, ЭМЧЛЭХ УДИРДАМЖ оны 4-р сар УДИРДАМЖ 1 ХЕПАТИТЫН С ВИРҮСИЙН ХАЛДВАРЫГ ЭРТ ИЛРҮҮЛЭХ, ОНОШЛОХ, ЭМЧЛЭХ УДИРДАМЖ 2014 оны 4-р сар УДИРДАМЖ 2 Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагаас 2014 онд "Guidelines for the Screening, Care and Treatment of persons

Διαβάστε περισσότερα

Математикийн хичээлийн даалгавар. Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье.

Математикийн хичээлийн даалгавар. Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье. Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье. Шалгалтын бодлого бодоход ашиглагдах зарим томьёонууд: 1. Конусын хажуу гадаргуу нь SS х.г = ππ RR ll байна. Үүнд ll нь байгуулагч.. log aa kk bb = 1 kk log aa bb 3.

Διαβάστε περισσότερα

БАЯЖУУЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ

БАЯЖУУЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ мби коул энд минералс техноложи гмбх БАЯЖУУЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ ТУЛГУУР ЧАНАР ЗАРЧИМУУД МААНЬ ҮРГЭЛЖ ХЭВЭЭРЭЭ МБИ КОУЛ ЭНД МИНЕРАЛС ТЕХНОЛОЖИ ГМБХ Готтфрийд-Хагены гудамж 20, 51105 Кёльн хот, Герман улс Утас:

Διαβάστε περισσότερα

Агуулга. Нүүрс ус. Моносахарид Гликозид, гликозидийн холбоо Дисахарид Полисахарид. Ангилал Нэршил

Агуулга. Нүүрс ус. Моносахарид Гликозид, гликозидийн холбоо Дисахарид Полисахарид. Ангилал Нэршил НҮҮРС УС Лекц 3 Агуулга Нүүрс ус Ангилал Нэршил Моносахарид Гликозид, гликозидийн холбоо Дисахарид Полисахарид Нүүрс ус амьд эд эсийн бүрэлдэхүүн хэсэг хоол тэжээлийн нөөц, энергийн үндсэн эх үүсвэр Түлш

Διαβάστε περισσότερα

ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад

ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ 2011 Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад 1 Миокардит ЭМШУИС-ийн ЗСР-ийн тэнхмийн ахлах багш Б.Бурмаа 2 Миокардит ЭМШУИС-ийн ЗСР-ийн тэнхмийн ахлах багш

Διαβάστε περισσότερα

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ C-н температур хэдэн кельвины температур болох вэ?. A. 281 B. 265 C. 8 D. 16 A B C. 726 D. 12

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ C-н температур хэдэн кельвины температур болох вэ?. A. 281 B. 265 C. 8 D. 16 A B C. 726 D. 12 НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ 1. 8 0 C-н температур хэдэн кельвины температур болох вэ?. A. 281 B. 265 C. 8 D. 16 2. 1273 0 К температур хэдэн цельсын температур болох вэ? A. 1523 B. 20 C. 0 D. 1000 Бодлого: (3-7) 1кг

Διαβάστε περισσότερα

ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÝÄ ÍªËªªËªÃ Õ ÈÍ Ç ÉËÑÈÉÍ ØÈÍÆÈËÃÝÝ

ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÝÄ ÍªËªªËªÃ Õ ÈÍ Ç ÉËÑÈÉÍ ØÈÍÆÈËÃÝÝ ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÝÄ ÍªËªªËªÃ Õ ÈÍ Ç ÉËÑÈÉÍ ØÈÍÆÈËÃÝÝ Санхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургууль Боловсруулсан: Багийн ахлагч Ц.Батсүх (Ph.D, Экономиксийн тэнхимийн багш) Багийн гишүүд: Д.Больтогтох (Ph.D, Санхүү удирдлагын

Διαβάστε περισσότερα

ХАВДАР ЭСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД JSAP (JNK/STRESS- ACTIVATED PROTEIN KINASE-ASSOCIATED PROTEIN) УУРГИЙН ОРОЛЦОО

ХАВДАР ЭСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД JSAP (JNK/STRESS- ACTIVATED PROTEIN KINASE-ASSOCIATED PROTEIN) УУРГИЙН ОРОЛЦОО DOI: http://dx.doi.org/10.5564/pmas.v56i3.694 ХАВДАР ЭСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД JSAP (JNK/STRESS- ACTIVATED PROTEIN KINASE-ASSOCIATED PROTEIN) УУРГИЙН ОРОЛЦОО П.Эрдэнэбаатар 1,2, Н.Риота 2, Ё. Кацүжи 2 1 Ерөнхий

Διαβάστε περισσότερα

Мицубиши Корпорацийн. Library. Корпорацийн мэдээллийн сан

Мицубиши Корпорацийн. Library.  Корпорацийн мэдээллийн сан Мицубиши Корпорацийн Mitsubishi Цахим Хуудас Corporation Website Мицубиши Корпорацийн бизнесийн үйл ажиллагаа, байгаль For орчин, more нийгмийн details about хариуцлага, Mitsubishi хөрөнгө Corporation

Διαβάστε περισσότερα

МИКРОКОНТРОЛЛЕРИЙН ХЯЛБАР ДАСГАЛУУД

МИКРОКОНТРОЛЛЕРИЙН ХЯЛБАР ДАСГАЛУУД 3.1. ГЭРЭЛТЭГЧ ДИОДЫГ УДИРДАХ МИКРОКОНТРОЛЛЕРИЙН ХЯЛБАР ДАСГАЛУУД Гэрэлтэгч диодуудыг төрөл бүрийн эффекттэйгээр асааж унтраах эдгээр дасгалууд нь портоор мэдээллийг хэрхэн гаргах талаар үзэх хичээл юм.

Διαβάστε περισσότερα

1. Атомын нарийн нийлмэл бүтэц 19 -р зууны эцэс. Физикийн шинжлэх ухааны нээлтүүд Атомын бүтцийн загварууд Атомын бүтцийн онолууд

1. Атомын нарийн нийлмэл бүтэц 19 -р зууны эцэс. Физикийн шинжлэх ухааны нээлтүүд Атомын бүтцийн загварууд Атомын бүтцийн онолууд CHEM101: Органик биш хими I Ëåêö ¹4 1. Атомын нарийн нийлмэл бүтэц 19 -р зууны эцэс. Физикийн шинжлэх ухааны нээлтүүд Атомын бүтцийн загварууд Атомын бүтцийн онолууд. Атомын электрон давхраат бүтэц, түүнийг

Διαβάστε περισσότερα

ТӨСВИЙН БА УРСГАЛ ТЭНЦЛИЙН АЛДАГДЛЫН ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ

ТӨСВИЙН БА УРСГАЛ ТЭНЦЛИЙН АЛДАГДЛЫН ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ ТӨСВИЙН БА УРСГАЛ ТЭНЦЛИЙН АЛДАГДЛЫН ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ Судалгааны хэлтсийн эдийн засагч Д.Энхзаяа Хураангуй Энэ судалгааны ажлаар хос алдагдлын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг тодорхойлохыг зорьсон.

Διαβάστε περισσότερα

АРГА ТЕХНОЛОГИЙН НЭР: Физикийн хичээлээр сурагчдыг ЕШ-д амжилттай бэлтгэх - арга технологи.

АРГА ТЕХНОЛОГИЙН НЭР: Физикийн хичээлээр сурагчдыг ЕШ-д амжилттай бэлтгэх - арга технологи. АРГА ТЕХНОЛОГИЙН НЭР: Физикийн хичээлээр сурагчдыг ЕШ-д амжилттай бэлтгэх - арга технологи. ЭЕШ- ийн сэдвийн хүрээ нь бүрэн дунд боловсролын стандартын агуулгын хүрээнд байж, их дээд сургуульд элсэхийг

Διαβάστε περισσότερα

LATEX 2ε-ийн гарын авлага

LATEX 2ε-ийн гарын авлага LATEX 2ε-ийн гарын авлага буюу L A TEX 2ε-г 141 минутад Тобиас Оетикер Хьюберт Партл, Ирэн Хина, Элизабет Шлегл Хувилбар 4.26, 2008 оны 09-р сарын 25 Орчуулсан: Доржготовын Батмөнх ii Зохиогчийн эрх 1995-2005

Διαβάστε περισσότερα

MOR2 ДАТА МЕНЕЖМЕНТ & АНАЛИЗ ХИЙХ СУРГАЛТ СЕМИНАР. 6 сарын 17-18, 2013, Гео-Экологийн Хүрээлэн, Улаанбаатар хот, Монгол Улс

MOR2 ДАТА МЕНЕЖМЕНТ & АНАЛИЗ ХИЙХ СУРГАЛТ СЕМИНАР. 6 сарын 17-18, 2013, Гео-Экологийн Хүрээлэн, Улаанбаатар хот, Монгол Улс MOR2 ДАТА МЕНЕЖМЕНТ & АНАЛИЗ ХИЙХ СУРГАЛТ СЕМИНАР 6 сарын 17-18, 2013, Гео-Экологийн Хүрээлэн, Улаанбаатар хот, Монгол Улс Хөтөлбөр Нээлтийн ажиллагаа, Удиртгал, Анхны мэдлэгийн шалгуур 1-р хэсэг, 6 сарын

Διαβάστε περισσότερα

ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад

ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ 2011 Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад 1 2 Кардиомиопати: ангилал, оношлогоо, эмчилгээ Д. Мөнгөнчимэг, Зүрх Судасны Төв 3 Кардиомиопатийн ангилал

Διαβάστε περισσότερα

Эрүүл мэндийн лаборатори, 2013, 2

Эрүүл мэндийн лаборатори, 2013, 2 Эрүүл мэндийн лаборатори, 2013, 2 Редакцийн зөвлөл Ерөнхий эрхлэгч Ц. Энхжаргал, БШУ-ны доктор, профессор, АУ-ны академич, НЭМҮТ-ийн Лавлагаа лабораторийн эрхлэгч Орлогч эрхлэгч В. Хадхүү, АУ-ны доктор,

Διαβάστε περισσότερα

International expert consultation on sanitation in cold climate. Opening speech

International expert consultation on sanitation in cold climate. Opening speech International expert consultation on sanitation in cold climate Opening speech 2 "Õ éòýí óóð àìüñãàëòàé îðíóóäûí àðèóí öýâðèéí áàéãóóëàìæèéí øèéäýë îëîí óëñûí çºâëºëäºõ óóëçàëò Opening speech INTERNATIONAL

Διαβάστε περισσότερα

Хэсэг 21 Монголын нийслэлд хэлмэгдүүлэлтийн өмнө болон шашин сэргэсний дараах бурханы шашны зан үйл, баяр ёслол

Хэсэг 21 Монголын нийслэлд хэлмэгдүүлэлтийн өмнө болон шашин сэргэсний дараах бурханы шашны зан үйл, баяр ёслол Хэсэг 21 Монголын нийслэлд хэлмэгдүүлэлтийн өмнө болон шашин сэргэсний дараах бурханы шашны зан үйл, баяр ёслол Кристина Телеки Монголын Бурханы шашны зан үйлүүд нь Бурханы шашныг түгээн дэлгэрүүлэх, хамаг

Διαβάστε περισσότερα

БИЕ ДААЛТЫН БОДЛОГО Цалин Татвар 10.

БИЕ ДААЛТЫН БОДЛОГО Цалин Татвар 10. БИЕ ДААЛТЫН БОДЛОГО. ax bx c 0 квадрат тэгшитгэлийн бодит шийдийг олох алгоритм зохиох. Хэрэв төсвийн байгууллагын ажилтан нь доорхи хүснэгтэнд өгсөн цалинтай бол татварыг тооцох программ зохио. Цалин

Διαβάστε περισσότερα

СҮРЬЕЭГИЙН АСУУЛТ, ХАРИУЛТУУД ИЛРҮҮЛЭЛТ, ЭМЧИЛГЭЭ, БА ХЯНАЛТ ХОЁРДАХЬ ХЭВЛЭЛ ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА ЖЕНЕВ

СҮРЬЕЭГИЙН АСУУЛТ, ХАРИУЛТУУД ИЛРҮҮЛЭЛТ, ЭМЧИЛГЭЭ, БА ХЯНАЛТ ХОЁРДАХЬ ХЭВЛЭЛ ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА ЖЕНЕВ СҮРЬЕЭГИЙН ИЛРҮҮЛЭЛТ, ЭМЧИЛГЭЭ, БА ХЯНАЛТ АСУУЛТ, ХАРИУЛТУУД ХОЁРДАХЬ ХЭВЛЭЛ ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА ЖЕНЕВ 2 Сүрьеэгийн Èлрүүлэлт, эмчилгээ, ба хяналт асуулт, хариултууд Хоёрдахь хэвлэл Хянасан

Διαβάστε περισσότερα

ФИЛОСОФИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОВЧ ТОЛЬ

ФИЛОСОФИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОВЧ ТОЛЬ ФИЛОСОФИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОВЧ ТОЛЬ 1 МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИЙН ФИЛОСОФИ, СОЦИОЛОГИ, ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭЛЭН М.ЗОЛЗАЯА С.СОЁЛМАА ФИЛОСОФИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОВЧ ТОЛЬ (МОНГОЛ- АНГЛИ- ОРОС) УЛААНБААТАР

Διαβάστε περισσότερα

АНДЕРРАЙТИНГИЙН ГАРЫН УЛААНБААТАР ХОТ АВЛАГА

АНДЕРРАЙТИНГИЙН ГАРЫН УЛААНБААТАР ХОТ АВЛАГА 2014 АНДЕРРАЙТИНГИЙН ГАРЫН УЛААНБААТАР ХОТ АВЛАГА ДААТГАЛЫН ТӨРӨЛ: ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ Д.Жаргал /Монгол Даатгал ХХК/ С.Золбоо /Практикал Даатгал ХХК/ Ч.Бат-Эрдэнэ /Бодь Даатгал ХХК/ С.Нарантунгалаг

Διαβάστε περισσότερα

БИЛЭЭ СУЛ ҮГИЙН УТГА, ХЭРЭГЛЭЭ

БИЛЭЭ СУЛ ҮГИЙН УТГА, ХЭРЭГЛЭЭ Беньямин Брозиг (Benjamin Brosig). 2012. БИЛЭЭ СУЛ ҮГИЙН УТГА, ХЭРЭГЛЭЭ (The meaning and usage of the particle bilee ). Хэл зохиол судлал V (37): 10-18. The wording of the text should be as published.

Διαβάστε περισσότερα

Qo.P.J-. o f. 02 N aaeap, JeeneM>K xypryyn3x Tyxalll

Qo.P.J-. o f. 02 N aaeap, JeeneM>K xypryyn3x Tyxalll H.r3HA3H>KAMUbiH H3P3M>K ~ T 3X XYYX,LI.M MH 3 PYYJI M 3 H,LI.lB1 H YH,11,3CHMM T8B 16060 YnaaH6aarap XOT, oarhron AVVP3r, XysbcranYAbiH ryaam)i(, 3X3MYT Yrac: 362205, akc: 976 11 362633 E-mail: ehemut@moh.mn,

Διαβάστε περισσότερα

ЛЕКЦ 13 Полисахарид Цардуул

ЛЕКЦ 13 Полисахарид Цардуул ЛЕКЦ 13 Полисахарид Нэг төрлийн буюу гомополисахарид эсвэл өөр өөр төрлийн гетерополисахарид монозын үлдэгдлээс тогтсон, байгальд фотосинтезээр үүсдэг өндөр молекулт нүүрс усыг полисахарид (буюу полиоз)

Διαβάστε περισσότερα

Transmission of Analog Signal

Transmission of Analog Signal Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль Мэдээлэл Холбооны Технологийн Сургууль Мэдээллийн сүлжээний профессорын баг Transmission of Analog Signal Лекц 5 Багш (Ph.D)Л.Одончимэг Аналог дохио дамжуулал Агуулга:

Διαβάστε περισσότερα

ШАР ХАЛУУНЫ ГҮРЭМ-7 УЛАМЖЛАЛТ ЖОР БОЛОН ТҮҮНЭЭС БЭЛДСЭН НЭМЭЛТ-4 БЭЛДМЭЛИЙН ГЕНТАМИЦИНААР ӨДӨӨСӨН НЕФРОХОРДОЛТОНД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ

ШАР ХАЛУУНЫ ГҮРЭМ-7 УЛАМЖЛАЛТ ЖОР БОЛОН ТҮҮНЭЭС БЭЛДСЭН НЭМЭЛТ-4 БЭЛДМЭЛИЙН ГЕНТАМИЦИНААР ӨДӨӨСӨН НЕФРОХОРДОЛТОНД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences Vol. 54 No 03 (211) 2014 DOI: http://dx.doi.org/10.5564/pmas.v54i3.641 ШАР ХАЛУУНЫ ГҮРЭМ-7 УЛАМЖЛАЛТ ЖОР БОЛОН ТҮҮНЭЭС БЭЛДСЭН НЭМЭЛТ-4 БЭЛДМЭЛИЙН ГЕНТАМИЦИНААР

Διαβάστε περισσότερα

/

/ 2016 2 / 4 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 2 3 4 5 6 ivision Shanghai Co., Ltd. 7 ʰ ʥ Ϳ ^ŽƵƚŚ ^ƚăīžƌěɛśŝƌğ ರ ರ ʰ ʥ ^ŽƵƚŚ ^ƚăīžƌěɛśŝƌğ ^^ ^ŽƵƚŚ ^ƚăīžƌěɛśŝƌğ ĂŵďƌŝĚŐĞ ϭ ϲ ರ ರ ರರ ರ ರ ʺ ʰ ʥ ϯϭ ರ ರ ರ ರರ ˑ

Διαβάστε περισσότερα

С. Лувсандондовын зохиосон ерөөл ба морины цолын шинээр олдсон гар бичмэлийн судалгаа 1

С. Лувсандондовын зохиосон ерөөл ба морины цолын шинээр олдсон гар бичмэлийн судалгаа 1 Ondřej Srba Прага дахь Карлын их сургууль С. Лувсандондовын зохиосон ерөөл ба морины цолын шинээр олдсон гар бичмэлийн судалгаа 1 1. Сэдбазарын Лувсандондов хийгээд түүний зохиол бүтээл Халхын алдартай

Διαβάστε περισσότερα

Minion Pro Condensed A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

Minion Pro Condensed A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Minion Pro Condensed Latin capitals A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z & Æ Ł Ø Œ Þ Ð Á Â Ä À Å Ã Ç É Ê Ë È Í Î Ï Ì İ Ñ Ó Ô Ö Ò Õ Š Ú Û Ü Ù Ý Ÿ Ž Ă Ā Ą Ć Č Ď Đ Ě Ė Ē Ę Ğ Ģ Ī Į Ķ Ĺ Ľ Ļ Ń

Διαβάστε περισσότερα

Sobota pred syropôstnou nedeľou apostichá

Sobota pred syropôstnou nedeľou apostichá Sobota pred syropôstnou nedeľou apostichá 2. hlas ZR Καθαρίσωµεν εαυτούς αδελφοί Byzantská tradícia:,, Ruská tradícia poreformná: S409, 411, 414 2013-15 irmologion.nfo.sk ΤΗ ΠΑΡΑΣΚEΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ Απόστιχα,

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / јануар 2018.

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / јануар 2018. СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 15. 2017/2018. 08. јануар 2018. ПОЛУФИНАЛЕ КУПА СРБИЈЕ 26. децембар 817 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА - ЈЕДИНСТВО (СП) 3:0 (25:18, 25:23, 25:21) 75:62 Поповић А., Баланџић П. Дел. Ћато Г. 818 ЖЕЛЕЗНИЧАР

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩΣΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΚΗ

ΡΩΣΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΚΗ ΡΩΣΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΚΗ А а С с Б б Т т В в У у Г г Ф ф Д д Е е Х х Ц ц Ё ё Ч ч Ж ж З з Ш ш Щ щ И и Ъ ъ σύµβολο για διαχωρισµό δυο λέξεων Й й Ы ы К к Ь ь σύµβολο που δηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Μνήµη τής ευρέσεως τής τιµίας κεφαλής τού Αγίου Προφήτου, Προδρόµου καί Βαπτιστού Ιωάννου. 2. hlas Byz. / ZR Byzantská tradícia: Am, Vi

Μνήµη τής ευρέσεως τής τιµίας κεφαλής τού Αγίου Προφήτου, Προδρόµου καί Βαπτιστού Ιωάννου. 2. hlas Byz. / ZR Byzantská tradícia: Am, Vi 24.2. Μνήµη τής ευρέσεως τής τιµίας κεφαλής τού Αγίου Προφήτου, Προδρόµου καί Βαπτιστού Ιωάννου. Пeрво е и 3 вт о р0 е њ брё т ен і е чес т н hz гл авы2 п т eч евы. 2. hlas Byz. / ZR.. Η τών θείων εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ. Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао

НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ. Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао НОРМА Вл а д о Ђу ка н о в и ћ НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао и ово: KO SU NEPROPISNI MIGRANTI? Ne p r o p i s n i m i g r

Διαβάστε περισσότερα

... 4 1. 10 1.1... 10 1.β... 14 1.3... 16 1.4... 21 1.5... 33 1.6... 39 1.7... 43 1.8... 50 1... 52 β... 54 β.1 6... 54 β.β... 64 β.β.1... 64 β.β.β... 70 β.β.γ.... 76 β.γ... 82 2 β... 87 γ... 90 γ.1...

Διαβάστε περισσότερα

ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И Л А Н Д А Р СКОМ И СТ У Д Е Н И Ч КОМ

ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И Л А Н Д А Р СКОМ И СТ У Д Е Н И Ч КОМ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 726.7(=163.41)(495) UDC 726.7(497.11 Studenica) UDC 091=163.41 DOI: 10.2298/ZMSDN1551239P ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И

Διαβάστε περισσότερα

Предварително съобщение

Предварително съобщение В ъ з р о ж д е н с к а т а и к о н о г р а ф и я н а с в. К и р и л и с в. М е т о д и й к а т о и з т о ч н и к н а н о в и и к о н о г р а ф с к и м о д е л и 1 Vanja Sapundzhieva Η πολιτισµική κληρονοµία

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL INTEREST ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА ПИТАЊА

NATIONAL INTEREST ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА ПИТАЊА NATIONAL INTEREST JOURNAL FOR NATIONAL AND STATE ISSUES ISSN 1820-4996 UDK 323.1(=163.40) година VIII vol. 13. 1/2012. ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА ПИТАЊА ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И ИДЕНТИТЕТ Митрофанова А.

Διαβάστε περισσότερα

ШЕФ ДР ЖА ВЕ У СР БИ ЈИ КРАЉ НА СПРАМ П РЕД СЕД Н И К А РЕ П У БЛ И К Е *

ШЕФ ДР ЖА ВЕ У СР БИ ЈИ КРАЉ НА СПРАМ П РЕД СЕД Н И К А РЕ П У БЛ И К Е * Ори ги нал ни на уч ни рад 342.511(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-13038 Др Сло бо дан П. Ор ло вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду sor lo vic@pf.uns.ac.rs

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας M110. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας M110. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips M110 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας MT3120. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας MT3120. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips MT3120 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m i lo r a d dju r

М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m i lo r a d dju r UDC 316.32 UDC 321.7 DOI: 10.2298/ZMSDN1552531D П РЕ ГЛ Е Д Н И Н А У Ч Н И РА Д ГЛО БА Л И ЗА Ц И Ј СК И И ЗА ЗОВ Д Е МО К РА Т И Ј И М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m

Διαβάστε περισσότερα

АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ ДЕЛИНКВЕНТНИХ АДОЛЕСЦЕНАТА

АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ ДЕЛИНКВЕНТНИХ АДОЛЕСЦЕНАТА UDC 364-781.2 UDC 343.85:343.91-053.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1345623C Оригинални научни рад АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ ДЕЛИНКВЕНТНИХ АДОЛЕСЦЕНАТА САНДРА ЧАЧИЋ Центар за социјални рад Сомбор Карађорђева 4, Сомбор, Србија

Διαβάστε περισσότερα

ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША ( )

ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША ( ) ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША (1935 1989) А Л Е К СА Н Д А Р Ј Е Р КОВ УВЕК О КИ ШУ, А СА ДА ЈОШ И О ПИ ТА ЊУ ЉУ БА ВИ У ЈЕ СЕН ГО ДИ НЕ 7464. ( ПО ВИ ЗА Н Т И Ј СКОМ РА Ч У Н А ЊУ ВРЕ М Е Н А), НА

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΗΙ 83205

ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΗΙ 83205 ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΗΙ 83205 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ενεργοποιήστε το όργανο πιέζοντας το πλήκτρο ON/OFF. Αρχικά θα πραγµατοποιηθεί στην οθόνη ένας αυτοδιαγνωστικός έλεγχος εµφανίζοντας όλες τις ενδείξεις.

Διαβάστε περισσότερα

СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И

СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И Л И Н Д А Х А Ч И ОН СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И Д И В Н И Х Г У БИ Т Н И К А Див ним гу бит ни ци ма при писива ни су ра зни епи те ти: од опсце ног и бун тов ног до из ван ред ног и хра брог ро

Διαβάστε περισσότερα

К К 31.4 :.. К,,. И ;.., -, - ( ): А.. /..,... :, ,. И К, - -,. К К 31.4 ISBN..,.. 2

К К 31.4 :.. К,,. И ;.., -, - ( ): А.. /..,... :, ,. И К, - -,. К К 31.4 ISBN..,.. 2 0 А.... я И И А А ИИ А По а о о а с а, о ссо а По осо а А.Ю. а а ка и хника 2016 1 К 621.039 К 31.4 :.. К,,. И ;.., -, - ( ): 2 27 2015. А.. /..,... :, 2016. 204.,. И - - -.. К, - -,. К 621.039 К 31.4

Διαβάστε περισσότερα

КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ

КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ Н И КО Л И Н А Т У Т У Ш КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ Мо тив ле те ће цр кве чест је у на род ним пре да њи ма и ле генда ма о на с т а н к у по је д и н и х ц р к а в а и ма на с т и ра. 1 Ро ма

Διαβάστε περισσότερα

ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА

ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА Е С Е Ј И С ЛО Б О Д А Н Г И Ш А Б О Г У НО ВИ Ћ ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА П РА К СА СК ЕП Т И Ч К Е СВЕ СТ И Јер ни шта не зна ти, то ни је ни шта, ни шта не хте ти да се зна та ко ђе,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµοί Διάθλου. А. Τύποι αγωνισµάτων:

Κανονισµοί Διάθλου. А. Τύποι αγωνισµάτων: Κανονισµοί Διάθλου Γενικά: Κατηγορίες: - Σκι Αντοχής και Σκοποβολή. - Rules of IBU /International Biathlon Union/ - Αντρες και Γυναίκες- από 21 ετών - Νέοι και Νέες - από 19 ως 21 ετών - Έφηβοι και Νεάνιδες

Διαβάστε περισσότερα

MATICA SRPSKA JOURNAL OF STAGE ARTS AND MUSIC

MATICA SRPSKA JOURNAL OF STAGE ARTS AND MUSIC ISSN 0352-9738 MATICA SRPSKA JOURNAL OF STAGE ARTS AND MUSIC 56 Editorial board Katarina TOMAŠEVIĆ, PhD, Editor-in-Chief (Institute of Musicology of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade)

Διαβάστε περισσότερα

Я З Ы К. Λέξεις, φράσεις και προτάσεις. (Слова, фразы и предложения) Г Р А М М А Т И К А Л Е К С И К О Н. νησί. фонология. δεν.

Я З Ы К. Λέξεις, φράσεις και προτάσεις. (Слова, фразы и предложения) Г Р А М М А Т И К А Л Е К С И К О Н. νησί. фонология. δεν. 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Слова, фразы и предложения) Греческий язык, как и все остальные человеческие языки, составлен из лексикона и грамматики, которые служат для образования предложений. Лексикон

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ. 8 ος 11 ος αι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ. 8 ος 11 ος αι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 8 ος 11 ος αι. 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (717-1025) Κατά τον 7 ο αι. σημειώθηκαν αλλαγές που απομάκρυναν το Βυζάντιο από τις ρωμαϊκές του καταβολές 2. Η μεταβατική εποχή:

Διαβάστε περισσότερα

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES MATICA SRPSKA SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10.

Διαβάστε περισσότερα

У к у п н о :

У к у п н о : ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА Наставни предмет: ФИЗИКА Разред: Седми Ред.број Н А С Т А В Н А Т Е М А / О Б Л А С Т Број часова по теми Број часова за остале обраду типове часова 1. КРЕТАЊЕ И

Διαβάστε περισσότερα

ВЛА ДАР И ДВОР У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ 1

ВЛА ДАР И ДВОР У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 342.511(497.11) 04/14 doi:10.5937/zrpfns50-11744 Др Ср ђан Н. Шар кић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S.Sar kic@pf.uns.ac.rs

Διαβάστε περισσότερα

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

Διαβάστε περισσότερα

СН Е Ж А Н А БО Ж А Н И Ћ s b o z a n m a i l.c o m. ЂУ РА Х А Р Д И h a r d i dju r m a i l.c o m

СН Е Ж А Н А БО Ж А Н И Ћ s b o z a n m a i l.c o m. ЂУ РА Х А Р Д И h a r d i dju r m a i l.c o m UDC 316.334.56 04/14 UDC 39(=163.41) 04/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1550079B ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД РЕ Л И Г И О ЗНО -МО РА Л Н И КОН Т ЕКСТ Д РУ Ш Т ВЕ Н Е ЗА Ш Т И Т Е СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОГ П РО СТО РА СН Е Ж А

Διαβάστε περισσότερα

ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД СВЕТОГ САВЕ (IX H 8 [Š 10])

ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД СВЕТОГ САВЕ (IX H 8 [Š 10]) UDC 091(=163.41) UDC 271.222(497.11)-36:929 Simeon Mirotočivi, Sveti UDC 27-36:929 Sava, Sveti DOI: 10.2298/ZMSDN1552451R ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД

Διαβάστε περισσότερα

Доц. д-р Наташа Ристовска

Доц. д-р Наташа Ристовска Доц. д-р Наташа Ристовска Класификација според структура на скелет Алифатични Циклични Ароматични Бензеноидни Хетероциклични (Повторете ги хетероцикличните соединенија на азот, петчлени и шестчлени прстени,

Διαβάστε περισσότερα

ЕДАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СТАНИШТА У ШУМАМА ЗАШТИТНОГ КАРАКТЕРА У РАВНИЧАРСКОМ ДЕЛУ ВОЈВОДИНЕ

ЕДАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СТАНИШТА У ШУМАМА ЗАШТИТНОГ КАРАКТЕРА У РАВНИЧАРСКОМ ДЕЛУ ВОЈВОДИНЕ UDK 630*114 : 630*266 (497.13) Оригинални научни рад ЕДАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СТАНИШТА У ШУМАМА ЗАШТИТНОГ КАРАКТЕРА У РАВНИЧАРСКОМ ДЕЛУ ВОЈВОДИНЕ ЗОРАН ГАЛИЋ 1 ПЕТАР ИВАНИШЕВИЋ 1 САША ОРЛОВИЋ 1 САША ПЕКЕЧ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Διάθλου. А. Τύποι αγωνισμάτων:

Κανονισμοί Διάθλου. А. Τύποι αγωνισμάτων: Κανονισμοί Διάθλου Γενικά: Κατηγορίες: - Σκι Αντοχής και Σκοποβολή. - Rules of IBU /International Biathlon Union/ - Αντρες και Γυναίκες- από 21 ετών - Νέοι και Νέες - από 19 ως 21 ετών - Έφηβοι και Νεάνιδες

Διαβάστε περισσότερα

692.66:

692.66: 1 69.66:6-83 05.05.05 -,, 015 .. 7... 8 1.... 19 1.1.,.. 19 1.. 8 1.3.. 1.4... 1.4.1.... 33 36 40 1.4.. 44 1.4.3. -... 48.. 53.,.. 56.1., -....... 56..... 6.3.... 71.. 76 3.,.... 77 3 3.1.... 77 3.1.1....

Διαβάστε περισσότερα