ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «Π. ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΒΕΤΕ» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΣΟ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανική, Τεχνική, Εμπο ρική και Μηχανογραφικών Υπηρεσιών» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΑΜΑ 21ος ΑΙΩΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΜΕ ΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΡΑΜΑ 21ος ΑΙΩΝΑΣ Α.Ε.» Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.» Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VANGUARD BUILDINGS ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «VANGUARD BUILDINGS AE» Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΚΙΝΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΙ ΔΑΛΟΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DEDALUS MOTEL» Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΥ ΚΟΝΟΥ ΑΕ» και δ.τ. «ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΕ» Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ανώνυμος Εταιρεία»... 9 Αποφάσεις Εταιρειών της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών Ανακοινώσεις Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΠΕΛΟ ΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΚΡΥ ΣΤΑΛΛΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.» Εταιρειών στοιχείων Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΡΟ ΚΙΝΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.» Εταιρειών στοιχείων Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ELDRUG Α.Ε.». 13 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΧΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ» και δ.τ. «ΑΧΑ ΪΚΗ Ε.Λ.Δ.Ε. Α.Ε.» Εταιρειών στοιχείων Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» και δ.τ. «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Α.Ε.». 15 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΛΑΜΔΑ ΚΙΟΥΛΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΛΑΜΔΑ ΚΙΟΥΛΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ε.Π.Ε».. 16 Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «Π. ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΒΕΤΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και πήρε αριθμό μητρώου: 61771/01ΑΤ/Β/06/462 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Π. ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «Π. ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΒΕΤΕ» καθώς επίσης και η υπ αριθμ. ΕΜ 23237/ απόφαση με την οποία δόθη κε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας όπως καταρτίσθηκε με τη με αριθμό / πράξη της συμβολαιογράφου Πειραιά Αι κατερίνης Γκορίτσα Τριανταφύλλου και τροποποιήθηκε με την 25643/ πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου. Η πάρα πάνω εταιρεία προήλθε από τη μετατροπή μετασχηματισμό της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «Π. ΚΑΡΑΒΑΣ ΕΠΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1193, το δε κατα στατικό της συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως αυτός ισχύει σήμερα. Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής: 1. Επωνυμία Διακριτικός τίτλος: «Π. ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με δ.τ. «Π. ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΒΕΤΕ». 2. Έδρα: ο δήμος Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Αγίων Αναργύρων Σκοπός: 1) Η κατασκευή μεταλλικών κατασκευών από σιδηροσωλήνες και αλουμίνιο, μεταλλικών ικριωμά των κερκίδων, εξέδρων και κτιρίων, 2) Η πώληση και η ενοικίαση των παραπάνω ειδών, 3) η αγορά από το εσω τερικό και η εισαγωγή από το εξωτερικό οικοδομικών εξαρτημάτων, εργαλείων και μεταλλικών σκαλωσιών και συναφών ειδών και η πώληση αυτών στο εσωτερικό και εξωτερικό, 4) η ανάληψη και η εκτέλεση ιδιωτικών, δημοσίων και δημοτικών τεχνικών και οικοδομικών ερ γασιών μετά υλικών και 5) η ανέγερση πολυκατοικιών σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή σε οικόπεδα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής. 4. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τρι άντα (30) έτη και αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδι ας εποπτεύουσας Αρχής για την παροχή αδείας σύστα σης της και την έγκριση του καταστατικού της, οπότε η εταιρεία αποκτά και τη νομική προσωπικότητα της, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τρια κόσιες χιλιάδες ( ,00) ευρώ από το οποίο: (α) Ποσό (66.600,00) ευρώ προήλθε από την εισφορά στην συσταθείσα ΑΕ του κεφαλαίου της μετατραπεί σης ΕΠΕ, (β) Ποσό ευρώ ( ,00) με καταβολή μετρητών. 6. Μετοχές: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δι αιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας (30,00) η κάθε μία. 7. Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Η εταιρική χρή ση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμ βρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξη την Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Η εται ρεία διοικείται και εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως επτά μέλη και εκλέγεται για πενταετή θητεία. 9. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικη τικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και τελειώνει με τον ορισμό των νέων μελών του, όταν θα εκλεγούν από την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι την αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι τα κατωτέρω: 1) Πέτρος Καραβάς του Γεωργίου και της Μαρί ας επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1947, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ευβοίας αριθμ. 28, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ / του Α.Τ.με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδέλφειας. 2) Χριστίνα θυγατέρα Πέτρου και Θεανώς Ελένης Κα ραβά, έμπορος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ευβοίας αριθμ. 28, κάτοχος του με αριθμό Ρ / του Α.Τ. Μεταμόρφωσης, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ, Νέας Φιλαδέλφειας. 3) Αναστασία θυγατέρα Πέτρου και Θεανώς Ελένης Καραβά, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ευβοί ας αριθμ. 28, κάτοχος του με αριθμό Σ / του Α.Τ. Μεταμόρφωσης, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδέλφειας. 4) Μαρία θυγατέρα Πέτρου και Θεανώς Ελένης Κα ραβά, σύζυγος Δημητρίου Τράγου, οικοκυρά, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Μεταμόρφωσης Ατ τικής, οδός Ελευθερίας αριθμ. 34, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ / του Τ.Α. Με ταμόρφωσης Αττικής, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδέλφειας και 5) Ειρήνη θυγατέρα Πέτρου και Θεανώς Ελένης Καραβά, σύζυγος Αθανασίου Γιάνναρη, ιδιωτική υπάλ ληλος, γεννημένη στο Χολαργό Αττικής το έτος 1982, κάτοικος Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ελευθερίας αριθμ. 34, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ / του Α.Τ. Μεταμόρφωσης, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδέλφειας. 10. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Τακτικοί Ελεγκτές: 1) Νικόλαος Πολύμερος του Ιωάννου και της Βασιλικής γεννημένος στη Ροδωνιά Φθιώτιδος το έτος 1958, κά τοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα αριθμ. 24, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ /1995 του Α.Τ. Ηρακλείου, με αριθμό αδείας και 2) Αικατερίνη Μουσελίνη του Ανδρέα και της Γεσθη μανής, γεννημένη στη Δυτική Γερμανία το έτος 1971, Ελληνίδα Υπήκοος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ιερού Λόχου αριθμ , κάτοχος του δελτίου ταυτό τητας με αριθμό Ν /1986 του Α.Τ. Ηγουμενίτσας, με αριθμό αδείας και

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 Αναπληρωματικοί Ελεγκτές: 1) Αθανάσιος Λαμπρόπουλος του Νικολάου και της Χρυσούλας, γεννημένος στο Καλαπόδι Φθιώτιδος το έτος 1958, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Φιλικής Εταιρείας αριθμ. 53, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ /1983 του Η Παρ. Ασφαλ. Αθηνών, με αριθμό αδείας και 2) Γεώργιος Πλατίτσας του Ιωάννου και της Βασιλι κής, γεννημένος στο Καλαπόδι Φθιώτιδος το έτος 1951, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Εμμανου ηλίδου αριθμ. 15, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π /1992 του Α.Τ. Χαλκηδόνας, με αριθμό αδείας Αγία Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2006 ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (2) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΣΟ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανική, Τεχνική, Εμπορική και Μηχα νογραφικών Υπηρεσιών». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ /2006 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποί ηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΣΟ» Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανική, Τεχνική, Εμπορική και Μηχανογραφικών Υπηρεσιών» και με αριθμό μητρώου 223/01/Β/86/223, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακολούθως: Το ανερχόμενο σε ,40 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,20 ευρώ με την Κεφα λαιοποίηση α) της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων που προέκυψε την ,80 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2065/1992, β) της διαφοράς που προέκυψε από την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, 172,40 ευρώ και γ) την καταβολή μετρητών ενός (1,00) ευρώ και θα εκδοθούν νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,40 ευρώ, η κάθε μία. Με αυτόν τον τρόπο το μετοχικό κεφάλαιο της εται ρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλι άδες διακόσια σαράντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά ( ,60 ) και διαιρείται σε τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερις ( ) ονομαστι κές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (2,40 ) κάθε μίας. Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2006 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (3) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΑΜΑ 21ος ΑΙ ΩΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΡΑΜΑ 21ος ΑΙΩΝΑΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ /2006 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 6 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΑΜΑ 21ος ΑΙΩΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ ΣΤΙΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΡΑΜΑ 21ος ΑΙΩΝΑΣ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 56914/01/Β/04/267, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Οι εν λόγω εγκριθείσες τροποποιήσεις έχουν ως ακο λούθως: Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η Επωνυμία της εταιρείας είναι: «ΟΡΑΜΑ 21ος ΑΙΩΑΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙ ΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΌΡΑΜΑ 21ος ΑΙΩΝΑΣ Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία. Άρθρο 6ο ΜΕΤΟΧΕΣ 1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπο γράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, το οποίο ορίζεται από το Διοι κητικό Συμβούλιο και ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παράγραφος 1 και 2 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.) 3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με μετοχές, όταν αυτές εκδοθούν. Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2006 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (4) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ /2006

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥ ΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 57581/01/Β/04/476 που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως εξής: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ που διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 10 μετά την αύξηση του κατά με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 σύμφωνα με απόφαση της από Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανέρχεται σήμερα στο ποσό των και διαι ρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 η κάθε μία. Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2006 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (5) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VANGUARD BUILDINGS ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΑΥ ΤΙΛΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «VANGUARD BUILDINGS AE». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας η υπ αριθμ /2006 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «VANGUARD BUILDINGS ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «VANGUARD BUILDINGS AE» και με αριθμό Μητρώου 58148/01/Β/05/79 που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως εξής: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ που διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 100 μετά την αύξηση του κατά με την κα ταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 σύμφωνα με απόφαση της από Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανέρχεται σήμερα στο ποσό των και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 η κάθε μία. Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2006 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (6) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩ ΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. 6324/ απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 61477/22/Β/06/40/, σύμφωνα με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποίησεις του. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως εξής: Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχε ται σε ευρώ διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ η κάθε μία. Με την από απόφαση της έκτακτης Γενι κής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ διαιρούμενο σε 200 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ η κάθε μία και καλύφθηκε ως εξής: α) δια της εισφοράς της καθαρής θέσης της Ετερορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ποσού ευρώ, όπως εκτιμήθηκε σύμφωνα με την από έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 και β) δια της καταβολής μετρητών από τους λοιπούς μετόχους ποσού ευρώ. Μετά τα παραπάνω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ η κάθε μία. Οι λοιπές παράγραφοι του άρθρου παραμένουν ως έχουν. Πάτρα, 26 Οκτωβρίου 2006

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 (7) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «DEDALUS MOTEL». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. 3778/ απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 «μετοχικό κεφάλαιο» του κα ταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΙ ΔΑΛΟΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DEDALUS MOTEL» και αριθμό μητρώου 27425/81/Β/92/16 σύμφωνα με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει ως εξής: Μετοχικό κεφάλαιο 1. Ύψος: Με την από απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασί στηκε: η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ ,00 με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακι νήτων ν. 2065/1992 που προέκυψε στη χρήση 2004 με έκ δοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη οι οποίες διανέμονται στους μετόχους ανάλογα με την συμμετοχή ενός εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο που είναι ,84 διηρη μένο σε μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη μετά την αύξηση αυτή θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ ,84 διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη. Με την ίδια Γενική Συνέλευση αποφασί στηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ,00 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετό χους με την ακύρωση μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη. Η μείωση αυτή έγινε μετά την έκθεση του Ορκωτού Λογιστή Χρήστου Β. Κοκοτίνη με ΑΜΣΟΕΛ ο οποίος βεβαίωσε την ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά την μείωση αυτή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρεί ας ανέρχεται πλέον σε ,84 ευρώ ( , , ,00 = ,84) διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη. Ερμούπολη, 7 Νοεμβρίου 2006 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (8) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΕ» και δ.τ. «ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. 3812/ απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η άρθρου 5 «με τοχικό κεφάλαιο» του καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΕ» και δ.τ. «ΟΙ ΝΟΠΟΙΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΕ» και αριθμό μητρώου 45743/81/ Β/00/12 σύμφωνα με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει ως εξής: 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχι κά στο ποσό των δρχ διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ. (1.000) η κάθε μία που καλύφθηκε και καταβλήθηκε σε μετρητά. 2. Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο το οποίο ανήλθε στο ποσό των δρχ διαι ρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ (1.000) η κάθε μία που καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς. 3. Με την από απόφαση της έκτακτης Γε νικής Συνέλευσης μετατρέπεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής της σε ευρώ. Το μετοχικό της κεφάλαιο μειώνεται κατά 282,17 ευρώ με μεταφορά του ποσού σε αποθεματικά, και έτσι το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ και η ονομαστική αξία της μετοχής ορίζεται σε 2,93 ευρώ η κάθε μία 4. Ήδη με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των ,32 ευρώ με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφά λαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες ογδόντα έξι ευρώ και τριάντα δύο ( ,32) λεπτών διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα μία χιλιάδες διακόσιες είκοσι τέσσερεις ( ) ονομαστικές με τοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία (2,93) λεπτά η κάθε μία. Συνημμένα: διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Μυκόνου. Αριθμός: / Ερμούπολη, 8 Νοεμβρίου 2006 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (9) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙ ΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ανώνυμος Εταιρεία». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ / απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της ατομικής επιχείρησης της «ΓΕΩΡ

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ» από την Α.Ε. «ΓΕΩΡΠΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙ ΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»Ανώνυμος Εταιρεία με αριθμό μητρώου 11717/71/Β/86/43, με τροποποίηση του άρθρου 5 του κα ταστατικού της σύμφωνα με την από από φαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως εξής: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων ( ) Ευρώ και διαιρείται σε πενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες (56200) μετοχές ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ η κάθε μία. Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες τριάντα χιλιάδες ( ) με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μια και με καταβολή μετρητών. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρεί ας ανέρχεται σε οκτακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες ( ) Ευρώ και διαιρείται σε ογδόντα εννέα χιλι άδες διακόσιες (89.200) μετοχές ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ η κάθε μία. Από αυτές οι ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (87.910) μετοχές είναι ανώνυμες και οι χίλιες διακόσι ες ενενήντα (1.290) μετοχές είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% για μια πενταετία από την απορρόφηση της ατομικής επιχείρησης στις 28 Μαρτίου Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο ως έχει. Άγιος Νικόλαος, 7 Νοεμβρίου 2006 Ο Προϊστάμενος κ.α.α. ΧΑΡ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ AΠΟΦΑΣΕΙΣ (10) Εται ρειών της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Εταιρειών η υπ αριθμ. Ε.Μ 4657/ απόφαση του Νομάρχη Δωδεκανήσου με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των Ανωνύμων εταιρειών «ΣΑΙΝΤ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΚΩΣ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΑΙΝΤ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΚΩΣ Α.Ε.» με έδρα το δήμο Ηρακλείδων Κως και αριθμό MAE 57469/80/B/04/15 και «Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα το δήμο Ηρακλείδων Κως και αριθμό MAE 6188/80/B/86/5 με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 του ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το ν.δ. 1297/1972 και σύμ φωνα με τις από και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των ανωτέρω εταιρειών καθώς και με την υπ αριθ / πράξη της Συμβο λαιογράφου Ρόδου ΑΘΗΝΑΣ συζ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΥΤΑ ΛΙΑΝΟΥ το γένος ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ. Την ίδια ημερομηνία διαγράφεται από το Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η εταιρεία «Γ. ΑΝΑΓΝΩ ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ρόδος, 12 Οκτωβρίου 2006 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (11) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΕ ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 47024/22/Β/00/39/. 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για την χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 2006 ως εξής: Τακτικοί: 1. Φλωράτου Πολύμνια του Παναγιώτη και της Ελένης κατοίκου Πατρών οδός Ψηλορείτου ΑΔΤ Ξ πτυχ. του Οικ. Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών εγγεγραμ μένη στο ΟΕΕ αριθ Πυρρή Μόνικα Λεμονιά του Νικολάου και της Ολυ μπίας κατοίκου Πατρών οδός Λαύραγκα 20 ΑΔΤ Ξ πτυχ. Οίκο Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών εγγεγραμ μένη στο ΟΕΕ με AM Aναπληρωματικοί: 1. Ζορμπάς Γεώργιος του Ευαγγέλου και της Παρα σκευής που γεννήθηκε το 1950 στην Πάτρα και κα τοικεί ομοίως Πλατ. Γεωργίου 11 με ΑΔΤ Ξ και ΑΜ πτυχ. ΑΒΣΠ και 2. Παολίνου Αννα του Σπυρίδωνος και της Στέλλας που γεννήθηκε στην Πάτρα και κατοικεί ομοίως Κο ρίνθου 360 με ΑΔΤ Π και AM ΟΕΕ πτυχ. ΝΟΠΕ. Πάτρα, 2 Νοεμβρίου 2006 ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 (12) Εται ρειών στοιχείων Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡ ΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας το υπ αριθμόν 3/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 61477/22/Β/06/40/, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εκ ευρώ προερχόμενο: α) δια της εισφοράς της καθαρής θέσης της Ετερορρύθμου Εταιρείας με την επω νυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ποσού ευρώ, όπως εκτιμήθηκε σύμφωνα με την από έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 και β) δια της καταβολής μετρητών από τους λοιπούς μετόχους ποσού ευρώ, που αποφασίστηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της Πάτρα, 3 Νοεμβρίου 2006 (13) Εται ρειών στοιχείων Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ELDRUG Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας το υπ αριθμόν 2/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «ELDRUG A.E.» και με αριθμό μητρώου 61240/22/Β/06/34/, με το οποίο πιστο ποιήθηκε η καταβολή του Αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εκ ευρώ το οποίο προκύπτει ως εξής: α) ποσό 9.808,47 απο εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπό μενης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», όπως προκύπτει απο την από έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 και με καταβολή μετρητών ποσού ,40 ευρώπρος κάλυψη ζημιών που προέκυψαν κατά το με σοδιάστημα από ήτοι συνολικού ποσού ,87 ευρώ που αντιστιχοί στο ποσόν της καθαρής Θέσης που προέκυψε από την εκτίμηση και υπολογίσθηκε ως Μ.Κ κατά την σύσταση της εταιρείας. β) ποσό ,13 ευρώ απο μετρητά, σύμφωνα με το καταστατικό. Πάτρα, 25 Οκτωβρίου 2006 (14) Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΧΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗ ΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ» και δ.τ. «ΑΧΑΪΚΗ Ε.Λ.Δ.Ε. Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΧΑΪΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ» με δ.τ. «ΑΧΑΪΚΗ Ε.Λ.Δ.Ε. Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 41232/22/Β/98/24/. 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για την χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 2006 ως εξής: από την B.K.R ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε τους Ορ κωτούς Ελεγκτές Λογιστές α) Τακτικό τον Κουτρουμάνη Γεώργιο, κάτοικο Πατρών με Α.Μ ΣΟΕΛ και Α.Δ.Τ Ν /1985. β) Αναπληρωματικό τον Κούτρα Γρηγόριο του Ηλία Α.Μ ΣΟΕΛ Πάτρα, 1 Νοεμβρίου 2006 (15) Εται ρειών στοιχείων Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙ ΑΤΟΡΙΩΝ» και δ.τ. «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» με δ.τ. «ΛΕΟ ΝΑΡΔΟΣ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 51150/22/Β/02/9/. 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για την χρήση 142/ ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 2004 ως εξής: Τακτικοί: 1. Εμμανουήλ Βυζάς του Νικολάου και της Αγγελικής οικονομολόγος πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ κάτοικος Ρίου Πα τρών οδός Ανδρέα Πίττα 31 κάτοχος ΑΔΤ Τ και αριθ αδείας ΟΕΕ Νικόλαος Βυζάς του Βασιλείου και της Παναγιώτας οικονομολόγος πτυχιούχος Οικονομικών επιστημών Πα νεπιστημίου Αθηνών κάτοικος Ρίου Πατρών οδός Σιρο γιάννη 44 κάτοχος ΑΔΤ Π και αριθ αδείας ΟΕΕ Aναπληρωματικοί: 1. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος του Αποστόλου και της Νικολίτσας οικονομολόγος πτυχιούχος Ανωτάτης Βιο μηχανικής Σχολής Πειραιά κάτοικος Κρήνης Αχαίας κά τοχος ΑΔΤ Ρ και αριθ αδείας ΟΕΕ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2. Κάντζαρης Ευάγγελος του Βασιλείου και της Αν δριάνας πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ κάτοικος Πατρών οδός Αυστραλίας 107 κάτοχος ΑΔΤ Ι και αριθ αδείας ΟΕΕ Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας. Πάτρα, 31 Οκτωβρίου 2006 ETAIΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (16) Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «ΛΑΜΔΑ ΚΙΟΥΛΑΝΗ ΑΣΦΑΛ ΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΛΑΜΔΑ ΚΙΟΥΛΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ε.Π.Ε». Δυνάμει του υπ αριθμ συμβολαίου του συμβολαι ογράφου Αθηνών Γεωργίου Αδαμίδη, το οποίο νομίμως καταχωρήθηκε στα τηρούμενα αρχεία του Πρωτοδικεί ου Αθηνών με γενικό αριθμό και ειδικό αριθμό 4571, συστήνεται μονοπρόσωπη εταιρεία περιωρισμένης με μοναδική εταίρο την Λαμπρινή συζ. Αθανασίου Κιουλάνη, το γένος, Κωνσταντίνου Κορομανίδη, υπό την επωνυ μία «ΛΑΜΔΑ ΚΙΟΥΛΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟ ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον δ.τ. «ΛΑΜΔΑ ΚΙΟΥΛΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ε.Π.Ε», με ΕΔΡΑ τον Δήμο Αιγάλεω του νο μού Αττικής, ΔΙΑΡΚΕΙΑ πενήντα χρόνια (50) και ΣΚΟΠΟ: α) την διενέργεια πάσης φύσεως ασφαλτοστρώσεων και λοιπών εργασιών διαμόρφωσης εξωτερικών χώ ρων, αυλών, περιβόλων, πλατειών, δημοσίων και ιδιωτι κών οδών και άλλων, β) την ανάληψη δημοσίων έργων και συμμετοχή σε δημοσίους διαγωνισμούς ανάθεσης έργων και γ) την παραγωγή, επεξεργασία, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, μεταπώληση αδρανών υλικών. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εί κοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και υποδιαιρείται σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια καθένα των διακοσίων (200) ευρώ, το οποίο κατεβλήθη και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τη μοναδική εταίρο, Λαμπρινή συζ. Αθανασίου Κιουλά νη. Η εταιρεία ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή ενώπιον παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, παρά του μοναδικού εταίρου και διαχειρίστρια αυτής Λαμπρινή συζ. Αθανασίου Κιουλάνη. Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2006 Η Συμβολαιογράφος (Υπογραφή) (17) Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ». Τροποποιείται το υπ αριθμ /2000 καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» του Συμ/φου Πρέβεζας Ιωάννη Ραβανου ως εξής: α) Μετατρέπεται η αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου από ( δρχ. x 340,75 ευρώ = 88, ) σε (88,04) ευρώ και το κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των (200 x 88,04 ευρώ), των (17.608) ευρώ. β) Τροποποιείται το (5ο) άρθρο του ως άνω καταστα τικού συστάσεως της εταιρείας ως εξής: Το εταιρικό κεφάλαιο το οποίο αυξάνεται σε ( ,32) ευρώ και αποτελείται από (3.408) εταιρικά μερίδια αξίας (88,04) και ποσοστό συμμετοχής 100%. Πρέβεζα, 1 Νοεμβρίου 2006 Η Συμβολαιογράφος ΧΑΡΑ Ν. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 168 9 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7434 13 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9405 1 Σεπτεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 70 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9528 13 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εται νυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9286 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1602 6 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 145 21 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7651 29 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11596 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14891 30 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3283 18 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13172 11 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 15 2 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7785 19 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9037 24 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13474 23 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2616 7 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εται ρειών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 10242 26 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2886 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9904 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13509 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 23 Φεβρουαρίου 2012. Καταστατικά. Καταστατικά ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 23 Φεβρουαρίου 2012. Καταστατικά. Καταστατικά ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1382 23 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12341 23 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5256 18 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 487 28 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 8734 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 304 16 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα