ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα Καναλάτη Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης του και φυλάξτε τις για την περίπτωση που χρειαστεί να ανατρέξετε ξανά στο μέλλον.

2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1. Έξοδος Αέρα 2. Είσοδος Αέρα 3. Φίλτρο Αέρα ( προαιρετικό ) 4. Πίνακας Ενδείξεων 5. Τηλεχειριστήριο 6. Σωλήνας Αποχέτευσης ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 7. Ψυκτικές Σωληνώσεις Σύνδεσης Εσωτερικής - Εξωτερικής 8. Είσοδος Αέρα 9. Έξοδος Αέρα Σημείωση: Οι εικόνες αυτού του εγχειριδίου υπάρχουν για επεξηγηματικό σκοπό. Για το λόγο αυτό η εμφάνισή τους μπορεί να διαφέρει συγκριτικά με το πραγματικό προϊόν.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας 1 Τα μέρη του κλιματιστικού.2 Λειτουργίες του Κλιματιστικού...2 Τρόποι για οικονομική λειτουργία.3 Συντήρηση 3 Συμπτώματα που δεν αποτελούν προβλήματα του κλιματιστικού..5 Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων..6

4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποτρέψετε πιθανό τραυματισμό του χρήστη ή άλλων ατόμων και πιθανή ζημιά περιουσίας, πρέπει να τηρηθούν οι κάτωθι οδηγίες. Λανθασμένη λειτουργία της συσκευής λόγω άγνοιας των οδηγιών χρήσεως μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, βλάβη ή δυσλειτουργία του μηχανήματος. Οι προφυλάξεις ασφαλείας που υποδεικνύονται, είναι διαχωρισμένες σε 2 κατηγορίες. Σε κάθε περίπτωση, οι σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας που υπάρχουν θα πρέπει να διαβαστούν. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η παράβλεψη μιας προειδοποίησης μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο. Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες καλωδίωσης. ΠΡΟΣΟΧΗ Η παράβλεψη των κανόνων που φέρουν τον τίτλο ΠΡΟΣΟΧΗ μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο. Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες καλωδίωσης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ζητήστε από εξουσιοδοτημένο τεχνικό να κάνει την εγκατάσταση του κλιματιστικού σας. Λανθασμένη εγκατάσταση από μη εξειδικευμένο άτομο μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή ακόμη και πυρκαγιά. Ζητήστε από εξουσιοδοτημένο τεχνικό να κάνει επισκευή ή την προβλεπόμενη συντήρηση για το κλιματιστικό σας. Λανθασμένη επισκευή ή συντήρηση μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού και ηλεκτροπληξία. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή ατυχήματος στην περίπτωση που παρατηρήσετε κάποια δυσλειτουργία του κλιματιστικού σας, όπως παράξενη οσμή ή καπνός, απενεργοποιείστε τη μονάδα και αφαιρέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος από το ηλεκτρικό κύκλωμα. Καλέστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για επιπλέον βοήθεια. Ποτέ μην αφήνετε νερό να εισχωρήσει στην εσωτερική μονάδα και το χειριστήριο. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ποτέ μην πιέζετε τα πλήκτρα του χειριστηρίου με αιχμηρά αντικείμενα. Μπορεί να καταστραφεί το χειριστήριο. Μην αντικαθιστάτε την ασφάλεια με κάποια λανθασμένης ισχύος ή άλλα καλώδια όταν η ασφάλεια καεί. Η χρήση λανθασμένης καλωδίωσης ή χαλκού μπορεί να προκαλέσει καταστροφή της μονάδας, ή πυρκαγιά. Δε συνιστάται να φέρετε το σώμα σας απευθείας σε επαφή με την έξοδο του αέρα για αρκετή ώρα. Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στις γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα. Όταν ο ανεμιστήρας γυρίζει με υψηλή ταχύτητα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ατυχήματος. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά όπως σπρέι για τα μαλλιά ή κάποια μπογιά κοντά στη μονάδα. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Ποτέ μην αγγίζετε τις γρίλιες εξόδου του αέρα κατά τη διάρκεια λειτουργίας και κίνησης των περσίδων. Μπορεί να εγκλωβιστούν τα δάχτυλά σας και να καταστραφεί η μονάδα. Μην βάζετε εμπόδια μπροστά από τις εισόδους και εξόδους του αέρα. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία του μηχανήματος ή τραυματισμός. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη μονάδα. Ζητήστε τη βοήθεια ενός εξουσιοδοτημένου τεχνικού. Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η ξεχωριστή αποκομιδή για ειδική επεξεργασία είναι απαραίτητη. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με την αποκομιδή του προϊόντος.

5 Σε διαφορετική περίπτωση, διαρροή επικίνδυνων ουσιών μπορεί να πραγματοποιηθεί επηρεάζοντας την τροφική αλυσίδα και το οικοσύστημα. Για να αποφύγετε τη διαρροή ψυκτικού υγρού, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία της συσκευής που αγοράσατε. Όταν η κλιματιστική μονάδα εγκαθίσταται και λειτουργεί σε ένα μικρό χώρο, καθώς και οι σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου είναι εντός του χώρου, είναι δυνατό να δημιουργηθεί πρόβλημα σημαντικό σε περίπτωση διαρροής του μέσου ( μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά το οξυγόνο που υπάρχει στο δωμάτιο προκαλώντας σοβαρό ατύχημα ). Το ψυκτικό υγρό υπό κανονικές συνθήκες είναι ασφαλές και δεν υπάρχει διαρροή. Αν υπάρχει διαρροή ψυκτικού υγρού στο δωμάτιο και βρίσκεται σε λειτουργία ένα θερμαντικό ή ένα φούρνο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνο αέριο. Απενεργοποιείστε οποιαδήποτε εύφλεκτη συσκευή, αερίστε το δωμάτιο και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Μη χρησιμοποιήσετε ξανά το κλιματιστικό μέχρι εξειδικευμένος τεχνικός να επιβεβαιώσει ότι η μονάδα έχει επισκευαστεί. ΠΡΟΣΟΧΗ Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για άλλους σκοπούς, εκτός από τους προβλεπόμενους. Για να αποφύγετε οποιαδήποτε αρνητική επίδραση στην ποιότητα λειτουργίας, μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε όργανα ψύξης ακριβείας, φαγητά, ζώα. Πριν καθαρίσετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι απενεργοποιήσατε τη λειτουργία της και αποσυνδέσατε το καλώδιο παροχής ρεύματος από την πρίζα. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός. Προκειμένου να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί η κατάλληλη ηλεκτρική παροχή, η γείωση, η κατάλληλη ασφάλεια και ο ηλεκτρικός πίνακας διαθέτει ρελέ διαφυγής. εγκαταστήσει έναν ανιχνευτή γείωσης. Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό έχει γειωθεί. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστή γείωση και το καλώδιο γείωσης δεν είναι συνδεδεμένο με το σωλήνα σύνδεσης υγρού ή αερίου, ή το καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. Για να αποφύγετε τον τραυματισμό, μην αγγίξετε τα πτερύγια ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας. Μη χειρίζεστε το κλιματιστικό με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Μην αγγίζετε τα πτερύγια του εναλλάκτη θερμότητας. Τα πτερύγια είναι αιχμηρά και μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα. Μην τοποθετείτε αντικείμενα κάτω από το κλιματιστικό που μπορεί να καταστραφούν από την υγρασία. Υγροποίηση μπορεί να σχηματισθεί αν η υγρασία είναι πάνω από 80%, ο αποχετευτικός σωλήνας έχει φραγεί ή το φίλτρο δεν είναι καθαρό. Μετά από μακρά περίοδο χρήσης ελέγξτε αν η επιτοίχια βάση στήριξης έχει υποστεί ζημιά. Στην περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει κίνδυνος η μονάδα να πέσει κάτω και να προκληθεί ατύχημα. Για να αποφύγετε την έλλειψη οξυγόνου, αερίστε το δωμάτιο επαρκώς αν ταυτόχρονα με το κλιματιστικό χρησιμοποιείτε και κάποια συσκευή θέρμανσης. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποχέτευσης είναι σωστά τοποθετημένος ώστε να διασφαλίζεται σωστή αποχέτευση. Ατελής αποχέτευσης μπορεί να δημιουργήσει υγρασία στο κτίριο και τα έπιπλα. Ποτέ μην αγγίζετε τα εσωτερικά μέρη του τηλεχειριστηρίου. Μην αφαιρείτε την πρόσοψη. Ορισμένα εσωτερικά μέρη είναι επικίνδυνα να τα αγγίζετε και μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στη συσκευή.

6 Ποτέ μην αφήνετε μικρά παιδιά, ζώα και φυτά να έρθουν σε απευθείας επαφή με τη ροή αέρα. Μπορεί να δημιουργηθούν δυσμενείς επιδράσεις. Μην αφήνετε παιδιά να ανεβαίνουν πάνω στην εξωτερική μονάδα και αποφύγετε να τοποθετήσετε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω σε αυτή. Αν η μονάδα πέσει ή μπερδευτείτε σε αυτή μπορεί να δημιουργηθεί τραυματισμός. Μη λειτουργείτε το κλιματιστικό όταν κάνετε απολύμανση ή χρησιμοποιείτε διάφορα αποσμητικά χώρου σε υγρή μορφή. Μπορεί τα χημικά να εισχωρήσουν στη μονάδα και να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων. Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν φωτιά σε σημεία όπου είναι εκτεθειμένα στη ροή αέρα από τη μονάδα. Μπορεί να δημιουργηθεί ατελής καύση ή να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της μονάδας, εξαιτίας της θέρμανσης. Μην εγκαθιστάτε το κλιματιστικό σε μέρη όπου μπορεί να υπάρχει διαρροή εύφλεκτων αερίων. Αν υπάρχει διαρροή αερίου, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση για άτομα (περιλαμβανομένων και των παιδιών) μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και εάν βρίσκεται υπό εποπτεία ή τους έχουν παρασχεθεί οδηγίες σχετικές με την χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 2. ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Το κλιματιστικό αποτελείται από την εσωτερική μονάδα, την εξωτερική μονάδα, το σωλήνα σύνδεσης και το χειριστήριο. (Δείτε Εικ.2-1) Οι ενδείξεις λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας εμφανίζονται στην οθόνη. Η χειροκίνητη λειτουργία χρησιμοποιείται στην περίπτωση που επιθυμείτε να λειτουργήσετε το κλιματιστικό σας χειροκίνητα, ή στην περίπτωση που χάσατε το χειριστήριο, ή έχουν τελειώσει οι μπαταρίες του. Δύο λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων και της Αυτόματης ( Auto ) και της Γρήγορης Ψύξης (Forced Cool ) μπορούν να επιλεχθούν από τη χειροκίνητη λειτουργία στην οθόνη λειτουργιών της εσωτερικής μονάδας. Από τη στιγμή που πιέσετε αυτό το κουμπί, το κλιματιστικό θα λειτουργήσει με την ακόλουθη σειρά λειτουργιών: Αυτόματη ( Auto ), Γρήγορη Ψύξη ( Forced Cool ), Απενεργοποίηση ( OFF) και ξανά αυτόματη ( Auto ). 1. Αυτόματη λειτουργία ( Auto ) Η λυχνία λειτουργίας του κλιματιστικού ανάβει και το κλιματιστικό λειτουργεί στην Αυτόματη λειτουργία. Μέσω του χειριστηρίου το κλιματιστικό μπορεί να λειτουργήσει σύμφωνα με το σήμα που λαμβάνει. 2. Γρήγορη Ψύξη ( Forced Cool ): Η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει, το κλιματιστικό θα αλλάξει στην λειτουργία Auto, αφού λειτουργήσει στην ψύξη, στην υψηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα για 30 λεπτά. Η λειτουργία του χειριστηρίου δεν υπάρχει. 3. Απενεργοποίηση της μονάδας ( OFF ):

7 Η λυχνία λειτουργίας σβήνει. Το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο ενώ η λειτουργία του χειριστηρίου είναι δυνατή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτό το εγχειρίδιο δε συμπεριλαμβάνει τις οδηγίες τηλεχειριστηρίου. Για μεγαλύτερη πληροφόρηση ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του τηλεχειριστηρίου. 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ Χρησιμοποιείστε το σύστημα στις παρακάτω θερμοκρασίες για ασφαλή και αποδοτική λειτουργία. Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας για το κλιματιστικό ( Ψύξη / Θέρμανση ). Πίνακας 2-1 Λειτουργία Λειτουργία Ψύξης Θερμοκρασία Εξωτερική Θερμοκρασία 18 C~43 C -7 C~43 C (Για τα μοντέλα με σύστημα ψύξης χαμηλής θερμοκρασίας ) 18 C ~ 52 C (Για ειδικά μοντέλα τροπικού κλίματος ) Θερμοκρασία Δωματίου 17 C ~32 C Λειτουργία Θέρμανσης -7 ~24 C 0 C ~ 30 C Λειτουργία Αφύγρανσης 18 C ~ 43 C 18 C ~ 52 C ( Για ειδικά μοντέλα τροπικού κλίματος ) 17 C ~ 32 C Πίνακας 2-2 ( Για κλιματιστικά Inverter ) Θερμοκρασία Εξωτερική Θερμοκρασία Θερμοκρασία Δωματίου Λειτουργία Λειτουργία Ψύξης 0 C~ 50 C -15 C~50 C (Για τα μοντέλα με σύστημα ψύξης χαμηλής θερμοκρασίας ) 17 C Λειτουργία Θέρμανσης -15 C~24 C 30 C Λειτουργία Αφύγρανσης 0 C ~ 50 C 17 C ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Αν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται εκτός των ορίων θερμοκρασιών που αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορεί να δημιουργηθεί δυσλειτουργία στη μονάδα. 2. Το φαινόμενο συγκέντρωσης συμπυκνωμένου νερού στην επιφάνεια του κλιματιστικού είναι όταν υπάρχει σχετική υγρασία στο δωμάτιο, θα πρέπει να κλείσετε την πόρτα ή το παράθυρο. 3. Η μέγιστη απόδοση θα επιτευχθεί μεταξύ αυτής της κλίμακας θερμοκρασίας λειτουργίας.

8 Λειτουργία Προστασίας 3 λεπτών Μία λειτουργία προστασίας δεν αφήνει το κλιματιστικό να ενεργοποιηθεί για περίπου 3 λεπτά, όταν υπήρχε διακοπή της ηλεκτρικής παροχής. Αδυναμία Σύνδεσης Μία σύνδεση από τον εγκαταστάτη εκτός προδιαγραφών κατά τη διάρκεια λειτουργίας, μπορεί να απενεργοποιήσει τη μονάδα αμέσως. Για επανεκκίνηση λειτουργίας, πιέστε το πλήκτρο ON/OFF στο χειριστήριο. Αστραπή ή κινητό τηλέφωνο που λειτουργεί κοντά στο κλιματιστικό, μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της μονάδας. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και επανασυνδέστε τη. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF στο χειριστήριο για την επανεκκίνησή του. 4. Πως μπορείτε να επιτύχετε οικονομική λειτουργία Οι ακόλουθες οδηγίες θα πρέπει να ακολουθούνται προκειμένου να εξασφαλίσετε οικονομική λειοτυργία του κλιματιστικού σας ( Ανατρέξτε στο σχετικό κεφάλαιο για λεπτομέρειες ). Προσαρμόστε σωστά την κατεύθυνση ροής αέρα, για να αποφύγετε τα ρεύματα αέρα να χτυπούν κατευθείαν πάνω στο σώμα σας. Προσαρμόστε τη θερμοκρασία δωματίου κατάλληλα για να επιτύχετε ώστε να επιτύχετε τη θερμοκρασία άνεσης στο χώρο σας και να αποφύγετε την υπερβολική ψύξη ή θέρμανση. Στη λειτουργία ψύξης, κλείστε τις κουρτίνες για να αποφύγετε την απευθείας έκθεση στον ήλιο. Για να διατηρήσετε την θέρμανση ή τη δροσιά στο χώρο, κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα όταν είναι απαραίτητο. Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη για τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας. Μην τοποθετείτε εμπόδια κοντά στις εισόδους και εξόδους αέρα. Θα δημιουργηθεί μειωμένη απόδοση, ακόμη και ξαφνικός τερματισμός λειτουργίας. Αν δεν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για πολύ καιρό, αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος από την πρίζα και αφαιρέστε τις μπαταρίες από το χειριστήριο. Όταν η πρίζα συνδεθεί στο ηλεκτρικό κύκλωμα, κάποια ενέργεια θα καταναλωθεί, ακόμη και αν το κλιματιστικό δε βρίσκεται σε λειτουργία. Σε αυτή την περίπτωση αποσυνδέστε το κλιματιστικό από το ηλεκτρικό κύκλωμα προκειμένου να εξοικονομήσετε ενέργεια. Συνδέστε ξανά την πρίζα στο ηλεκτρικό κύκλωμα 12 ώρες πριν επανεκκινηθεί για να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία στη συνέχεια. Ένα φραγμένο φίλτρο αέρα μπορεί να μειώσει την ψυκτική και θερμική απόδοση. Συνιστάται να καθαρίζεται μία φορά κάθε 2 εβδομάδες και σύμφωνα με τη χρήση της μονάδας. 5.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν καθαρίσετε το κλιματιστικό βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το κλιματιστικό και έχετε αφαιρέσει το φις από την πρίζα. Ελέγξτε αν η καλωδίωση έχει καταστραφεί ή είναι αποσυνδεμένη. Χρησιμοποιείστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε την εσωτερική μονάδα και το χειριστήριο.

9 Ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό της μονάδας, στην περίπτωση που δεν είναι καθόλου καθαρή. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε βρεγμένο πανί για τον καθαρισμό του χειριστηρίου. Μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά για τον καθαρισμό ή αφήνετε τέτοια υλικά στη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να καταστρέψει ή να ξεθωριάσει την επιφάνεια της μονάδας. 5.Συμπτώματα που δεν αποτελούν προβλήματα του κλιματιστικού Σύμπτωμα 1: Το σύστημα δε λειτουργεί Το κλιματιστικό δεν ξεκινά αυτόματα τη λειτουργία του μόλις πατήσετε το πλήκτρο ON/OFF στο χειριστήριο. Αν η λυχνία λειτουργίας ανάβει, το σύστημα λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες. Για να αποφύγετε την υπερφόρτωση του συμπιεστή, το κλιματιστικό ξεκινά 3 λεπτά αφού το ενεργοποιήσετε. Αν η λυχνία λειτουργίας και η ένδειξη Pre Def ( πριν την απόψυξη ) ή η ένδειξη Fan (ανεμιστήρα) ( μόνο στην ψύξη ) ανάψει, σημαίνει ότι επιλέξατε τη λειτουργία θέρμανσης. Μόλις ξεκινήσει, αν ο συμπιεστής δεν έχει ξεκινήσει, η εσωτερική μονάδα λειτουργεί υπό την anti cold wind προστασία εξαιτίας της υπερβολικής εξωτερικής θερμοκρασίας. Σύμπτωμα 2: Αλλάξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια της ψύξης. Για την αποφυγή πάγου στον εξατμιστή της εσωτερικής μονάδας, το σύστημα θα αλλάξει αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα, αφού αποκατασταθεί η ψυκτική λειτουργία αμέσως. Όταν η θερμοκρασία δωματίου πέφτει σε αυτή που έχετε ρυθμίσει, ο συμπιεστής σταματάει και η εσωτερική μονάδα αλλάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Όταν η θερμοκρασία αυξηθεί ο συμπιεστής ξεκινά ξανά. Το ίδιο γίνεται και στη θέρμανση. Σύμπτωμα 3: Λευκή ομίχλη βγαίνει από τη μονάδα Σύμπτωμα 3.1: Εσωτερική Μονάδα Όταν η υγρασία είναι υψηλή κατά τη διάρκεια ψυκτικής λειτουργίας, αν το εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας έχει επηρεαστεί πολύ, η διανομή θερμοκρασίας μέσα στο δωμάτιο δεν είναι ισοκατανεμημένη. Σύμπτωμα 3.2: Εσωτερική Μονάδα, Εξωτερική Μονάδα Όταν το σύστημα αλλάζει στη λειτουργία θέρμανσης μετά τη λειτουργία απόψυξης, η υγρασία που δημιουργείται κατά την απόψυξη γίνεται ατμός και εξατμίζεται. Σύμπτωμα 4: Θόρυβος του κλιματιστικού κατά τη λειτουργία ψύξης Σύμπτωμα 4.1: Εσωτερική μονάδα

10 Ένας συνεχόμενος χαμηλός ήχος ακούγεται όταν το σύστημα βρίσκεται στη λειτουργία ψύξης ή έχει σταματήσει να λειτουργεί. Όταν η αντλία αποχέτευσης ( προαιρετικό εξάρτημα ) βρίσκεται σε λειτουργία, αυτός ο ήχος ακούγεται..ήχος ακούγεται όταν το σύστημα σταματάει μετά από τη λειτουργία θέρμανσης. Συστολή και διαστολή των πλαστικών μερών προέρχεται από αλλαγή θερμοκρασίας και ακούγεται αυτός ο ήχος. Σύμπτωμα 4.2: Εσωτερική μονάδα, Εξωτερική Μονάδα Ένας συνεχόμενος χαμηλός ήχος ακούγεται όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία. Αυτός είναι ο ήχος από το ψυκτικό αέριο που κυκλοφορεί μέσα στην εσωτερική και εξωτερική μονάδα. Ένας ήχος που ακούγεται ακριβώς στο ξεκίνημα της λειτουργίας ενός κλιματιστικού ή αμέσως αφού το απενεργοποιήσετε ή κατά τη λειτουργία απόψυξης. Αυτός είναι ο θόρυβος του ψυκτικού που προέρχεται από την παύση ροής ή την αλλαγή ροής. Σύμπτωμα 4.3: Εξωτερική μονάδα Όταν ο τόνος του θορύβου λειτουργίας αλλάζει. Ο θόρυβος προκαλείται από την αλλαγή της συχνότητας Σύμπτωμα 5: Σκόνη βγαίνει από τη μονάδα: Όταν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται για πρώτη φορά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό συμβαίνει επειδή σκόνη έχει εισέλθει μέσα στη μονάδα. Σύμπτωμα 6: Η μονάδα μπορεί να μυρωδιές Η μονάδα μπορεί να απορροφήσει τη μυρωδιά των δωματίων, των επίπλων, των τσιγάρων κ.λ.π και να τις αποδώσει ξανά. Σύμπτωμα 7: Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας δεν περιστρέφεται. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα ελέγχεται ώστε να μεγιστοποίηση τη λειτουργία του προϊόντος. 6. ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 8.1 Προβλήματα και αιτίες του κλιματιστικού Αν μία από τις παραπάνω δυσλειτουργίες συμβούν, απενεργοποιείστε τη λειτουργία, αφαιρέστε το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος από την πρίζα και επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει πολύ γρήγορα (5Hz). Αυτή η λυχνία ακόμη αναβοσβήνει πολύ γρήγορα, απενεργοποιείστε τη λειτουργία και ενεργοποιείστε τη ξανά. ( Δείτε τον πίνακα 8-1α και 8-1β ). Το χειριστήριο λαμβάνει δυσλειτουργία ή το πλήκτρο δε λειτουργεί σωστά. Μία συσκευή ασφαλείας, όπως είναι μία ασφάλεια, ένα κύκλωμα ενεργοποιείται. Εμπόδια και νερό έχουν εισαχθεί στη μονάδα. Νερό εκρέει από την εσωτερική μονάδα. Άλλες δυσλειτουργίες Αν το σύστημα δε λειτουργεί κανονικά εκτός από τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, ή τις παραπάνω αναφερόμενες δυσλειτουργίες εξετάστε το σύστημα σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες. ( Δείτε τον πίνακα 8-2 )

11 8.2 Προβλήματα και αιτίες του χειριστηρίου Πριν ζητήσετε να γίνει επισκευή του μηχανήματός σας, ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία. ( Πίνακας 8-3 ). Αριθμός Διαχωρισμός προστασίας και δυσλειτουργίας LED1 (Λυχνία 1) Λειτουργία LED2 (Λυχνία2) Χρονοδιακόπτης LED3 (Λυχνία3) Απόψυξη - Ανεμιστήρας LED4 ( Λυχνία 4) Συναγερμός Ψηφιακή Οθόνη Ανεμιστήρας εσωτερικής μονάδας εκτός 1 ελέγχου Εσωτερική Εξωτερική μονάδα COMM. 2 Έλεγχος αν το κανάλι είναι μη κανονικό 3 Αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου ή Έλεγχος αν το κανάλι είναι μη κανονικό Σωλήνας αισθητήρα θερμοκρασίας 4 δωματίου ή Έλεγχος αν το κανάλι είναι μη κανονικό (Τ2) Σωλήνας αισθητήρα θερμοκρασίας 5 δωματίου ή Έλεγχος αν το κανάλι είναι μη κανονικό (Τ2Β) E8 E1 Ε2 E3 E4 6 ERPR OM Δυσλειτουργία E7 7 Δυσλειτουργία στάθμης νερού EΕ 8 Δυσλειτουργία εξωτερικής μονάδας Ed Δυσλειτουργία εσωτερικής επικοινωνίας 9 δυδίμων F3 10 Άλλες δυσλειτουργίες F4 11 Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού EC Φωτίζει Αναβοσβήνει στα Αναβοσβήνει 2,5Hz στα 5Hz Διαχωρισμός προστασίας και δεισλειτουργίας LED1 (Λυχνία 1) Λειτουργία LED2 (Λυχνία2) Χρονοδιακόπτης LED3 (Λυχνία3) Απόψυξη - Ανεμιστήρας LED4 ( Λυχνία 4) Συναγερμός Ψηφιακή Οθόνη

12 Αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου ή Έλεγχος αν το κανάλι είναι μη κανονικό Σωλήνας αισθητήρα θερμοκρασίας δωματίου ή Έλεγχος αν το κανάλι είναι μη κανονικό (Τ2) Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου ή Έλεγχος αν το κανάλι είναι μη κανονικό Δυσλειτουργία εξωτερικής μονάδας Δυσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας αντλίας ERPR OM Δυσλειτουργία Δυσλειτουργία στάθμης νερού Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού Φωτίζει Αναβοσβήνει στα 5Hz Αναβοσβήνει στο 1Hz Συμπτώματα Αιτίες Λύση Η μονάδα δεν ξεκινά -Αδυναμία σύνδεσης -Το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι κλειστό -Η ασφάλεια ή ο διακόπτης μπορεί να έχουν καεί -Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου χρειάζονται αντικατάσταση ή υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα με το χειριστήριο Ο αέρας κινείται κανονικά αλλά δεν υπάρχει ψύξη -Η θερμοκρασία δεν είναι σωστή -Βρίσκεται υπό προστασία συμπιεστή 3 λεπτών - Περιμένετε για την επαναφορά του ρεύματος - Ανοίξτε το διακόπτη - ReplLocation - Αντικαταστήστε τις μπαταρίες και ελέγξτε το χειριστήριο -Ρυθμίστε σωστά τη θερμοκρασία -Περιμένετε Η μονάδα σταματά και ξεκινά συχνά Χαμηλό αποτέλεσμα ψύξης Χαμηλό αποτέλεσμα θέρμανσης -Το ψυκτικό υγρό είναι πολύ λίγο ή πάρα πολύ -Αέρας στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού -Ο συμπιεστής δυσλειτουργεί -Η τάση είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή -Το σύστημα κύκλωμα έχει μπλοκάρει -Ο εναλλάκτης θερμότητας της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας δεν είναι καθαρός. -Το φίλτρο αέρα δεν έιναι καθαρό. -Οι είσοδοι / έξοδοι του αέρα έχουν φραγεί. -Οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοιχτά -Απευθείας έκθεση στον ήλιο -Πάρα πολύ ζέστη -Η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή -Διαρροή ψυκτικού υγρού ή έλλειψη ψυκτικού υγρού -Η εξωτερική θερμοκρασία έιναι χαμηλότερη από 7 C -Οι πόρτες και τα παράθυρα δεν είναι τελείως κλειστά -Διαρροή ψυκτικού υγρού ή έλλειψη ψυκτικού υγρο -Ελέγξτε τη διαρροή, και συμπληρώστε ψυκτικό υγρό. -Σκουπίστε και συμπληρώστε ψυκτικό υγρό -Ο συμπιεστής χρειάζεται συντήρηση ή αντικατάσταση -Βρείτε αιτίες και λύσεις -Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας -Καθαρίστε το φίλτρο αέρα -Καθαρίστε όλα τα σημεία που έχουν συγκεντρώσει σκόνη για να είναι καθαρός ο αέρας -Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα -Χρησιμοποιείστε τις κουρτίνες για να προφυλάξετε από την απευθείας έκθεση στην ακτινοβολία του ήλιου -Μειώστε την πηγή θερμότητας -Η ψυκτική απόδοση μειώνεται ( κανονικά ) -Ελέγξτε τη διαρροή και συμπληρώστε ψυκτικό υγρό -Χρησιμοποιήστε συσκευή θέρμανσης -Κλείστε πόρτες και παράθυρα -Ελέγξτε τη διαρροή και συμπληρώστε Ψυκτικό υγρό

13 Συμπτώματα Αιτίες Λύση Ο ανεμιστήρας δε μπορεί να αλλάξει Το χειριστήριο δε μπορεί να μεταφέρει το σήμα στην εσωτερική μονάδα, όταν πιέζεται το πλήκτρο ON/OFF Ο δείκτης θερμοκρασίας δε λειτουργεί Ελέγξτε αν η ένδειξη λειτουργίας στην οθόνη είναι Auto. Ελέγξτε αν η ένδειξη λειτουργίας στην οθόνη είναι Dry Ελέγξτε αν οι μπαταρίες χρειάζονται αντικατάσταση. Ελέγξτε αν η λειτουργία που φαίνεται στην οθόνη είναι το FAN ONLY Όταν επιλέγεται η αυτόματη λειτουργία, το κλιματιστικό αυτόματα αλλάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα Όταν η λειτουργία Dry επιλεχθεί, το κλιματιστικό αυτόματα αλλάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να επιλεχθεί κατά τη λειτουργία COOL, FAN ONLY και HEAT. Ελέγξτε αν είναι απενεργοποιημένη Η θερμοκρασία δε μπορεί να ρυθμιστεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ανεμιστήρα Η ένδειξη στην οθόνη εξαφανίζεται μετά από λίγη ώρα Ελέγξτε αν έχει ολοκληρωθεί η λειτουργία του χρονοδιακόπτη όταν η ένδειξη Timer Off εμφανιστεί στην οθόνη. Η λειτουργία του κλιματιστικού στα σταματήσει στο ρυθμισμένο χρόνο Η ένδειξη χρονοδιακόπτη Timer On απενεργοποιείται μετά από λίγη ώρα Ελέγξτε αν η λειτουργία χρονοδιακόπτη ξεκινάει αμέσως μόλις εμφανιστεί η ένδειξη Timer On στην οθόνη. Μέχρι το ρυθμισμένο χρόνο, το κλιματιστικό θα ξεκινήσει αυτόματα και οι κατάλληλες ενδείξεις θα εξαφανιστούν Δε λαμβάνεται σήμα από την εσωτερική μονάδα ακόμη και όταν το πλήκτρο ON/OFF πιέζεται. Ελέγξτε αν το σήμα μετάδοσης του χειριστηρίου καθοδηγείται σωστά προς τον αποδέκτη σήματος της εσωτερικής μονάδας, όταν πιέζετε το πλήκτρο ON/OFF. Άμεσα πιέστε ώστε να μεταδωθεί το σήμα από το μεταδότη προς τον αποδέκτη της εσωτερικής μονάδας και ύστερα πατήστε επαναλαμβανόμενα δύο φορές το πλήκτρο ON/OFF.

14 Εισαγωγέας: Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. Λεωφόρος Κηφισού 6, Αιγάλεω, , Αθήνα Τηλέφωνο: SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. Λεωφόρος Κηφισού 6, Αιγάλεω, , Αθήνα Τηλέφωνο: Φαξ: Το προϊόν κατασκευάζεται στην Κίνα Importer: G.E.DIMITRIOU S.A. 6, Kifissou, Egaleo, , Athens Telephone: SERVICE SPARE PARTS SIBA S.A. 6, Kifi ssou, Egaleo, , Athens Telephone: Fax: The product is made in China Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος υπόκειται σε αλλαγές, που αφορούν στη βελτιστοποίηση του μηχανήματος, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένε κέντρο τεχνικής υποστήριξης για περισσότερες λεπτομέρειες.

15 Ασύρματο Χειριστήριο κλιματιστικού Οδηγίες Χρήσης Μοντέλο: KJR-12B/DP(T)-E KJR-12B/DP(T)-F Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

16 Αυτό το εγχειρίδιο, δίνει λεπτομερή περιγραφή των πιθανών κινδύνων που θα πρέπει να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κλιματιστικού. Για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση του ασύρματου χειριστηρίου, διαβάστε τις οδηγίες πριν τη λειτουργία του κλιματιστικού. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Περιεχόμενα 1. Προφυλάξεις Ασφαλείας Σύνοψη ασύρματου χειριστηρίου Σύνοψη Λειτουργιών Ονόματα και λειτουργίες στην οθόνη LCD του χειριστηρίου.3 5. Μέθοδος Εγκατάστασης Ονόματα και λειτουργίες των πλήκτρων στο χειριστήριο Χρήση του ασύρματου χειριστηρίου...8 Αυτόματη Λειτουργία..8 Λειτουργία Αφύγρανσης..8 Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη...9 Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Έναρξης Λειτουργίας. 9 Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Παύσης Λειτουργίας....9 Ταυτόχρονη Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Έναρξης και Παύσης λειτουργίας Τεχνική Επιβεβαίωση Προφυλάξεις ασφαλείας Τα παρακάτω περιεχόμενα αφορούν τις οδηγίες λειτουργίας του χειριστηρίου, τη χρήση του και κατά συνέπεια τις προφυλάξεις ασφαλείας που πρέπει να ακολουθούνται, προκειμένου να αποφευχθούν φθορές περιουσίας ή τραυματισμοί. Επίσης αναφέρονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ασφαλή λειτουργία του χειριστηρίου. Αφού κατανοήσετε το παρακάτω περιεχόμενο, διαβάστε το κείμενο και ακολουθείστε τους παρακάτω κανόνες. Περιγραφή Αναγνωριστικών Συμβόλων ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Σημαίνει ότι λανθασμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο. Σημαίνει ότι λανθασμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει καταστροφή περιουσίας και τραυματισμό. Σημείωση (1): Οι βασικοί κίνδυνοι είναι τραυματισμός, ηλεκτροπληξία που χρειάζονται μακρόχρονη θεραπεία, χωρίς όμως να απαιτείται νοσηλεία. Σημείωση (2): Καταστροφή περιουσίας σημαίνει καταστροφή αντικειμένων και

17 απώλεια περιουσίας. Περιγραφή Εικόνας Εικόνα Έννοια Απεικονίζει κάτι απαγορευτικό. Το απαγορευτικό θέμα απεικονίζεται με κάποια εικόνα ή κάποιο σύμβολο δίπλα από αυτό το εικονίδιο. Απεικονίζει υποχρεωτική εγκατάσταση. Το υποχρεωτικό θέμα απεικονίζεται με κάποια εικόνα ή κάποιο σύμβολο δίπλα από αυτό το εικονίδιο. Προειδοποίηση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Εγκατάσταση εξουσιοδοτημένο τεχνικό από Εμπιστευτείτε το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την εγκατάσταση του κλιματιστικού. Οι εγκαταστάτες θα πρέπει να έχουν κατάλληλη τεχνογνωσία. Λανθασμένη εγκατάσταση από το χρήστη ή από άτομο μη εξουσιοδοτημένο, μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή διαρροή νερού. Προειδοποίηση Χρήσης Απαγόρευση Απαγόρευση Μην ψεκάζετε με εύφλεκτα υλικά απευθείας πάνω στην οθόνη του χειριστηρίου. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Μη λειτουργείτε το χειριστήριο με βρεγμένα χέρια ή αφήνετε νερό να εισχωρήσει σε αυτό. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

18 2. Ασύρματο χειριστήριο Οι βασικές καταστάσεις λειτουργίας του ασύρματου χειριστηρίου, εμφανίζονται παρακάτω: 1. Το επίπεδο ηλεκτρικής ισχύος (Voltage input 5V DC ) 2. Επίπεδο θερμοκρασίας περιβάλλοντος -15 C~+43 C 3. Επίπεδο υγρασίας περιβάλλοντος RH40% ~ RH90% 3.Σύνοψη Λειτουργιών Το ασύρματο χειριστήριο περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες: 1. Συνδέστε με τις εσωτερικές μονάδες με πέντε κανάλια A,B,C,D,E 2. Ρυθμίστε τη λειτουργία μέσα από τα πλήκτρα. 3. Οθόνη LCD 4. Ένδειξη την λειτουργίας χρονοδιακόπτη από τον εναπομείναντα χρόνο. 4.Ονόματα και λειτουργίες της οθόνης LCD πάνω στο χειριστήριο 1 Ένδειξη επιλογής λειτουργίας (MODE): Πατήστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε μεταξύ των λειτουργιών COOL ( Λειτουργία Ψύξης ), DRY ( Λειτουργία Αφύγρανσης ), HEAT ( Λειτουργία Θέρμανσης ), ή FAN ( Λειτουργία Ανεμιστήρα ).

19 2 Ένδειξη Ανεμιστήρα (FAN SPEED): Πιέστε το πλήκτρο FAN SPEED για να επιλέξετε τη λειτουργία ανεμιστήρα στις εξής ταχύτητες Auto (Αυτόματη), Low (Χαμηλή), MED (Ενδιάμεση) και High (Υψηλή). 3 Ένδειξη Οικονομικής Λειτουργίας: Πιέστε το πλήκτρο ECONOMICAL για να επιλέξετε την οικονομική λειτουργία. Αν πατήσετε το ίδιο πλήκτρο ξανά, η ένδειξη εξαφανίζεται. 4 Ενδειξη Κλειδώματος Lock: Πιέστε το πλήκτρο LOCK και θα εμφανιστεί το εικονίδιο Lock στην οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο αυτό ξανά και η ένδειξη Lock θα εξαφανιστεί. Στη λειτουργία Lock όλα τα πλήκτρα δε λειτουργούν εκτός από το πλήκτρο Lock. 5 Ένδειξη Ρολογιού (CLOCK): Συνήθως δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση ρολογιού. Πατήστε το πλήκτρο του ρολογιού Clock για 4 δευτερόλεπτα, το σημείο εμφάνισης της ώρας θα αναβοσβήσει. Πιέστε το πλήκτρο και προσαρμόστε την ώρα. Πιέστε το πλήκτρο Clock ξανά, το σημείο που εμφανίζονται τα λεπτά θα αναβοσβήσει. Πιέστε το για να προσαρμόσετε τα λεπτά. Αφού ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά, πιέστε Confirm για επιβεβαίωση. 6 Ένδειξη Χρονοδιακόπτη Timer On: Όταν ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη έναρξης λειτουργίας, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη ON. Η ένδειξη ON αναφέρεται στην προσαρμογή ρύθμισης TIMER ON. Όταν ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη παύσης, η ένδειξη OFF εμφανίζεται στην οθόνη. Η ταυτόχρονη ένδειξη ON/OFF εμφανίζεται στην ταυτόχρονη ρύθμιση χρονοδιακόπτη έναρξης και παύσης. 7 Περιοχή ένδειξης θερμοκρασίας: Συνήθως εμφανίζει τη θερμοκρασία που ρυθμίσατε. Πατήστε το πλήκτρο TEMP για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Στη λειτουργία του ανεμιστήρα (FAN), δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη.

20 5. Μέθοδος Εγκατάστασης Κατανόηση Εγκατάστασης: Πρόκειται να εγκαταστήσετε το ασύρματο χειριστήριο, ένα επιπλέον 5-κάναλο είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί στην εσωτερική μονάδα, προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάδοση του σήματος. Συνδέστε την άνοδο και την κάθοδο αντίστοιχα στο τέλος του Α και Β και στη συνέχεια συνδέστε το +5V GND και λειτουργείστε αντίστοιχα στις άκρες των C, D και Ε.

21 6. ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας: Χρησιμοποιείται για να επιλέξετε τη λειτουργία. Πιέστε το πλήκτρο μία φορά, και η σειρά των λειτουργιών που μπορείτε να επιλέξετε είναι η ακόλουθη: Αυτόματη Λειτουργία (Auto), Ψύξη (Cooling), Αφύγρανση (Dehumidify), Θέρμανση (Heating), Ανεμιστήρας (Fan). 2. Πλήκτρο Χρονοδιακόπτη έναρξης λειτουργίας: Πατήστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το Χρονοδιακόπτη έναρξης λειτουργίας. Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, ο χρόνος μεταβάλλεται κατά μισή ώρα προς τα μπροστά. Όταν ο χρόνος ρύθμισης είναι πάνω από 10 ώρες, κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο ο χρόνος μεταβάλλεται μπροστά κατά 1 ώρα. Αν θέλετε να ακυρώσετε την έναρξη λειτουργίας μέσω του χρονοδιακόπτη, απλά προσαρμόστε το χρόνο του TIMER ON στο Πλήκτρο Χρονοδιακόπτη παύσης λειτουργίας: Πατήστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το Χρονοδιακόπτη παύσης λειτουργίας. Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, ο χρόνος μεταβάλλεται κατά μισή ώρα προς τα μπροστά. Όταν ο χρόνος ρύθμισης είναι πάνω από 10 ώρες, κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο ο χρόνος μεταβάλλεται μπροστά κατά 1 ώρα. Αν θέλετε να ακυρώσετε την παύσης λειτουργίας μέσω του χρονοδιακόπτη, απλά προσαρμόστε το χρόνο του TIMER OFF στο Πλήκτρο Ρολογιού (CLOCK): Συνήθως δείχνει το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στην παρούσα στιγμή. Όταν πατάτε το πλήκτρο για 4 δευτερόλεπτα, το σημείο που απεικονίζει την ώρα στο ρολόι αναβοσβήνει κάθε 0,5 δευτερόλεπτα. Πατήστε το πλήκτρο ξανά για να ρυθμίσετε την ώρα. Αν το πατήσετε ξανά το σημείο που απεικονίζει τα λεπτά στο ρολόι

22 αναβοσβήνει κάθε 0,5 δευτερόλεπτα. Όταν ρυθμίσετε και τα λεπτά, πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να απομνημονευτεί η ρύθμιση. 5.Πλήκτρο επιβεβαίωσης οk: Αυτό το πλήκτρο χρησιμοποιείται κατά τη ρύθμιση ρολογιού. Αφού επιλέξετε την ώρα πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση και η τρέχουσα ώρα που ρυθμίσατε θα εμφανιστεί. 6.Reset button(hidden): Χρησιμοποιείστε μία μικρή ράβδο με διάμετρο περίπου 1χιλ. προκειμένου να πατήσετε το πλήκτρο επαναφοράς, ώστε να ακυρωθούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις και να γίνει ρύθμιση εκ νέου. 7. Πλήκτρο Έναρξης / Παύσης Λειτουργίας: Πιέστε το πλήκτρο σε κατάσταση απενεργοποίησης (Off). Η λυχνία λειτουργίας θα ανάψει και το χειριστήριο θα λειτουργήσει στην κατάσταση ON, ταυτόχρονα θα στείλει την πληροφορία της επιλεγμένης λειτουργίας, θερμοκρασίας, ανεμιστήρα, χρονοδιακόπτη κ.λ.π. Πατήστε το πλήκτρο σε κατάσταση ON, η λυχνία λειτουργίας θα σβήσει, ταυτόχρονα θα στείλει σήμα απενεργοποίησης OFF. Αν έχετε ρυθμίσει το χρονοδιακόπτη Έναρξης και Παύσης λειτουργίας, το ασύρματο χειριστήριο θα ακυρώσει αυτές τις ρυθμίσεις πριν μπει στο OFF, στη συνέχεια θα απενεργοποιηθούν οι ενδείξεις και το κλιματιστικό θα επέλθει σε κατάσταση OFF. 8.Πλήκτρο επιλογής ανεμιστήρα (FAN SPEED) Επιλέξτε μία από τις ταχύτητες του ανεμιστήρα (Auto, Low, Med., High). Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, ο ανεμιστήρας θα αλλάξει με την παραπάνω σειρά. 9.Πλήκτρο ρύθμισης :: Ρυθμίστε την εσωτερική θερμοκρασία υψηλότερα. Αν το πιέσετε και το κρατήσετε πατημένο, θα αυξάνεται κατά 1 βαθμό κάθε 0,5 δευτερόλεπτα. 10. Πλήκτρο ρύθμισης : Ρυθμίστε την εσωτερική θερμοκρασία χαμηλότερα. Αν το πιέσετε και το κρατήσετε πατημένο, θα μειώνεται κατά 1 βαθμό κάθε 0,5 δευτερόλεπτα. 11. Πλήκτρο παλινδρόμησης (Swing): Πιέστε αυτό το πλήκτρο για πρώτη φορά όταν η κλιματιστική μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία. Θα ξεκινήσει η παλινδρόμηση. Πατώντας το πλήκτρο για δεύτερη φορά, ακυρώνεται η λειτουργία παλινδρόμησης. 12. Πλήκτρο Οικονομικής λειτουργίας (Economical): Πιέστε το πλήκτρο για να ρυθμίσετε την οικονομική λειτουργία, πατήστε το ξανά για να ακυρώσετε αυτή τη ρύθμιση. Η λειτουργία είναι κατάλληλη για τις ώρες του ύπνου σας. 13. Λειτουργία Ψύξης / Θέρμανσης (cooling and heating) (κρυμμένο): Χρησιμοποιείστε μία μικρή ράβδο 1 χιλ. για να πιέσετε το πλήκτρο και να αλλάξετε λειτουργία. 14. Πλήκτρο κλειδώματος Lock (κρυμμένο): Χρησιμοποιείστε μία μικρή ράβδο 1 χιλ. για να πιέσετε το πλήκτρο κλειδώματος ώστε να κλειδώσει την τρέχουσα ρύθμιση. Πιέστε το πλήκτρο ξανά για να ακυρώσετε αυτή τη ρύθμιση.

23 7. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εισάγετε το καλώδιο παροχής ρεύματος στην πρίζα. Η λυχνία λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα ενεργοποιηθεί. 1. Πιέστε το πλήκτρο MODE και επιλέξτε τη λειτουργία AUTO. 2.Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία πιέζοντας το πλήκτρο ρύθμισης ( συνήθως η θερμοκρασία ρυθμίζεται από 17 C-30 C). 3. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF, η λυχνία λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα ενεργοποιηθεί, το κλιματιστικό θα αρχίσει να λειτουργεί σε κατάσταση AUTO. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα ελέγχεται αυτόματα, η οθόνη του χειριστηρίου δείχνει AUTO ο ανεμιστήρας θα προσαρμοστεί ξανά. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF ξανά και ύστερα το κλιματιστικό θα απενεργοποιήσει τη λειτουργία του. Σημείωση: Δε μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ανεμιστήρα. 4. Το πλήκτρο Οικονομικής λειτουργίας είναι διαθέσιμο στη λειτουργία AUTO. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ 1.Πιέστε το πλήκτρο Mode για να επιλέξετε τη λειτουργία αφύγρανσης (Dry). 2.Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία πατώντας το πλήκτρο Temp. Συνήθως το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας είναι από Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF, η λυχνία λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα ανάψει, το κλιματιστικό θα ξεκινήσει τη λειτουργία αφύγρανσης. Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF ξανά για να απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό. 4.Το πλήκτρο Οικονομικής λειτουργίας και ανεμιστήρα δεν έχει καμία ισχύ στη λειτουργία αφύγρανσης. ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 1. Το πλήκτρο Timer On μπορεί να ρυθμίσει το χρόνο έναρξης. 2. Το πλήκτρο Timer Off μπορεί να ρυθμίσει το χρόνο παύσης. ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΝΑΡΞΗΣ 1.Πιέστε το πλήκτρο Timer On, το ασύρματο χειριστήριο εμφανίζει την ένδειξη SETTING, οι εικόνες της ώρας HOUR και η ένδειξη ενεργοποίησης ON θα εμφανιστούν στην περιοχή ρύθμισης χρονοδιακόπτη. Το ασύρματο χειριστήριο θα βρεθεί στη θέση ρύθμισης του χρονοδιακόπτη. 2. Πιέστε το πλήκτρο Timer On ξανά και προσαρμόστε το χρόνο που επιθυμείτε. 3.Πιέστε το πλήκτρο συνεχόμενα, ο χρόνος του χρονοδιακόπτη θα αυξάνεται κατά 0.5 ώρες τη φορά. Από τη στιγμή που ο χρόνος του χρονοδιακόπτη φτάσει στις 10 ώρες, ο χρόνος θα αυξηθεί κατά 1 ώρα κάθε φορά δευτερόλεπτα αργότερα, αφού τελειώσετε τη ρύθμιση, το ασύρματο χειριστήριο στέλνει την πληροφορία του χρονοδιακόπτη έναρξης. Η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη έναρξης έχει πραγματοποιηθεί.

24 ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΥΣΗΣ 1.Πιέστε το πλήκτρο Timer Off, το ασύρματο χειριστήριο εμφανίζει την ένδειξη SETTING, οι εικόνες της ώρας HOUR και η ένδειξη απενεργοποίησης OFF θα εμφανιστούν στην περιοχή ρύθμισης χρονοδιακόπτη. Το ασύρματο χειριστήριο θα βρεθεί στη θέση ρύθμισης του χρονοδιακόπτη. 2. Πιέστε το πλήκτρο Timer Off ξανά και προσαρμόστε το χρόνο που επιθυμείτε. 3.Πιέστε το πλήκτρο συνεχόμενα, ο χρόνος του χρονοδιακόπτη θα αυξάνεται κατά 0.5 ώρες τη φορά. Από τη στιγμή που ο χρόνος του χρονοδιακόπτη φτάσει στις 10 ώρες, ο χρόνος θα αυξηθεί κατά 1 ώρα κάθε φορά δευτερόλεπτα αργότερα, αφού τελειώσετε τη ρύθμιση, το ασύρματο χειριστήριο στέλνει την πληροφορία του χρονοδιακόπτη παύσης. Η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη παύσης έχει πραγματοποιηθεί. ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 1. Διαβάστε ξανά το βήμα 1 και 2 του χρονοδιακόπτη Timer On, για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη έναρξης. 2. Διαβάστε ξανά το βήμα 1 και 2 του χρονοδιακόπτη Timer Off, για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη παύσης. 3. Όταν ο ρυθμισμένος χρόνος του χρονοδιακόπτη Timer On και Timer Off ρυθμίζεται ταυτόχρονα, αν ο χρόνος ρύθμισης Timer On και Timer off είναι πάνω από 10 ώρες, ο χρονοδιακόπτης Timer Off είναι πάντοτε καθυστερημένος 1 ώρα από το χρονοδιακόπτη Timer On. 4. 0,5 δευτερόλεπτα αργότερα, αφού τελειώσετε τη ρύθμιση, το ασύρματο χειριστήριο στέλνει την πληροφορία του χρονοδιακόπτη παύσης και έναρξης, οι ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη έναρξης και παύσης έχουν τελειώσει. ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Για να αλλάξετε το χρόνο του χρονοδιακόπτη έναρξης και παύσης, πατήστε το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη για επιβεβαίωση ακόμη μία φορά. Προσαρμόστε το χρόνο του χρονοδιακόπτη έναρξης και παύσης στο 0.0 για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη έναρξης και παύσης. Σημείωση: Ο χρόνος του χρονοδιακόπτη έναρξης είναι σχετικός. Είναι σχετικός με το σταθερό χρόνο λειτουργίας του ασύρματου χειριστηρίου. Αν έχετε ρυθμίσει το χρονοδιακόπτη έναρξης ή παύσης, το ρολόι δε μπορεί να ρυθμιστεί. 8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ EMC και EMR θα πρέπει να συνάδουν με την πιστοποίηση CE.

25 Έκδοση: MDV06U-009FW Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές για λόγους αναβάθμισης του προϊόντος χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Συμβουλευτείτε την αντιπροσωπεία για περισσότερες πληροφορίες. Importer: G.E.DIMITRIOU SA 6 Kifi ssou Av, Egaleo, Athens Telephone: (+30) Fax: (+30) SERVICE SPARE PARTS G.E.DIMITRIOU SA 6 Kifi ssou Av, Egaleo, Athens Telephone: (+30) Fax: (+30) Εισαγωγέας: Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. Λεωφόρος Κηφισού 6, Αιγάλεω, , Αθήνα Τηλέφωνο: Φαξ: SERVICE - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. Λεωφόρος Κηφισού 6, Αιγάλεω, , Αθήνα Τηλέφωνο: Φαξ: Made in China Το προϊόν κατασκευάζεται στην Κίνα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Κασέτα Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Ντουλάπας Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο:

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο: Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Μοντέλο: V2MDI-18 V2MDI-24 V2MDI-36 V2MDI-50 V2MDI-60 V1MDI-60 IMDI-60 Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello TDN/TDG-A28VR4 TDN/TDG-A35VR4 For the proper use

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello KTN/KTG-09IV KTN/KTG-12IV KTN/KTG-18IV KTN/KTG-24IV

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Ασύρματο τηλεχειριστήριο...13 Λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

R OOM A IR C ONDIT IONE R

R OOM A IR C ONDIT IONE R Μοντέλα MVI-09/MVO-09 B efore us ing your air c onditioner, pleas e read MVI-/MVO- this manual c arefully and keep it for future referenc e. MVI-8/MVO-8 INV E R T E R S P L IT-T Y P E R OOM A IR C ONDIT

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Σημειώσεις για τη χρήση... 4 Περιγραφή κάθε εξαρτήματος...6 Ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΜΟΝΤΈΛΑ FTX20J2V1B Εγχειρίδιο λειτουργίας FTX25J2V1B FTX35J2V1B FTX20J3V1B FTX25J3V1B FTX35J3V1B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) Μέσα θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε σωστά το κλιματιστικό. Μια μικρή προληπτική φροντίδα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από κάθε χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24

Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24 CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελληνικά / Greek... 3 English

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXG25JV1BS FTXG35JV1BS FTXG50JV1BS CTXG50JV1BS 00_CV_3P255639-2A.indd 1 Pyccкий FTXG25JV1BW FTXG35JV1BW FTXG50JV1BW CTXG50JV1BW Тürkçe MODELS Portugues Eλληνικά Italiano

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUC-18UR4SAA1/AUW-18U4SZ1 AUC-24UR4SEA1/AUW-24U4SA1

Διαβάστε περισσότερα