ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2032 της 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 11/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Συμβάσεως της ΟΥΝΕΣΚΟ για την Αναγνώριση Σπουδών, Διπλωμάτων και Πτυχίων τα οποία αφορούν την Ανώτερη Εκπαίδευση στα Κράτη που ανήκουν στην περιοχή της Ευρώπης (Κυρωτικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. Αριθμός 11 του 1965 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑ ΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΥΝΕΣΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμβάσεως της Συνοπτικός ΟΥΝΕΣίΚΟ για την Αναγνώριση Σπουδών, Διπλω'μάτων και Πτυχίων τίτλος. τα οποία αφορούν την Ανώτερη Εκπαίδευση στα Κράτη που ανήκουν στην περιοχή της Ευρώπης (Κυρωτικός) Νόμος του Στον παρόντα Νόμο εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια Ερμηνεία, από το κείμενο «Σύμβαση» σηιμαίνει τη Σύμβαση της ΟΥΝΕΣΚΟ, νια την Αναγνώριση Σπουδών, Διπλωμάτων και Πτυχίων τα οποία αφορούν την Ανώτερη Εκπαίδευση στα Κράτη που ανήκουν στην περιοχή της Ευρώπης, το κείμενο της οποίας στο αγγλικό πρωτότυπο εκτίθεται στο Πρώτο Μέρος του Πίνακα και σε μετάφραση πίνακας, στην ελληνική στο Δεύτερο Μέρος του Πίνακα :. Πρώτο Δεύτερο Μέρος. Νοείται ότι σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των δυο κειμένων υπερισχύει το κείμενο που εκτίθεται στο Πρώτο Μέρος του. Πίνσίκα. 3. Η Σύμβαση η οποία υπογράφτηκε από την Κυπριακή Δήμο κύρωση κραταιά σύμφωνα με την υπ' αρ και ημερομηνία Ι ς ^ Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με τον παρόντα Νόμο υ * χβα<π ι ς ' kupourocu (769)

2 Ν. 11/ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 2) ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ CONVENTION ON THE RECOGNITION OF STUDIES, DIPLOMAS AND DEGREES CONCERNING HIGHER EDUCATION IN THE STATES BELONGING TO THE EUROPE REGION PREAMBLE The States of the Europe Region, Parties to this Convention, Recalling that, as the General Conference of Unesco has noted on several occasions in its resolutions concerning European co operation, "the development of co operation between nations in the fields of education, science, culture and communication, in accordance with the principles set out in Unesco's Constitution, plays an essential role in the promotion of peace and international understanding", Conscious of the close relationship that exists between their cultures, despite their diversity of languages and the differences in economic and social systems, and desiring to strengthen their co operation in the field of education and training in the interests of the well being and lasting prosperity of their peoples, Recalling that the States meeting in Helsinki expressed, in the Final Act of the Conference on Security and Co operation in Europe (1 August 1975), their intention "to improve access, under mutually acceptable conditions, for students, teachers and scholars of the participating States to each other's educational, cultural and scientific institutions... in particular by... arriving at the mutual recognition of academic degrees and diplomas either through governmental agreements, where necessary, or direct arrangements between universities and other institutions of higher learning and research", and also by "promoting a more exact assessment of the problems of comparison and equivalence of academic degrees and diplomas", Recalling that, with a view to promoting the attainment of these objectives, most of the Contracting States have already concluded bilateral or subregional agreements among themselves concerning the equivalence or recognition of diplomas; but desiring, while pursuing and intensifying their efforts at the bilateral and subregional levels, to extend their co operation in this field to the whole Europe Region, Convinced that the great diversity of higher education systems in the Europe Region constitutes an exceptionally rich cultural asset which should be preserved, and desiring to enable all their peoples to benefit fully from this

3 771 Ν. 11/85 rich cultural asset by facilitating access by the inhabitants of each Contracting State to the educational resources of the other Contracting States, more especially by authorizing them to continue their education in higher educational institutions in those other States, Considering that, to authorize admission to further stages of study, the concept of the recognition of studies should be employed, a concept which in a context of social and international mobility, makes it possible to evaluate the level of education reached bearing in mind knowledge acquired, as attested by diplomas and degrees obtained and also the individual's other relevant qualifications, so far as these may be deemed acceptable by competent authorities, Considering that the recognition by all the Contracting States of studies, certificates, diplomas and degrees obtained in any one of them is intended to develop the international mobility of persons and the exchange of ideas, knowledge and scientific and technological experience, and that it would be desirable to accept foreign students into establishments of higher education on the understanding that recognition of their studies or diplomas shall at no time confer on them greater rights than those enjoyed by national students, Noting that this recognition constitutes one of the conditions necessary for: 1. Enabling means of education existing in their territories to be used as effectively as possible, 2. Ensuring that teachers, students, research workers and professional workers have greater mobility, 3. Alleviating the difficulties encountered on their return by persons who have been trained or educated abroad, Desiring to ensure that studies, certificates, diplomas and degrees are recognized as widely as possible, taking into account the principles of the promotion of lifelong education, the democratization of education, and the adoption and application of an education policy allowing for structural, economic, technological and social changes and suited to the cultural context of each country, Determined to sanction and organize their future collaboration in these matters by means of a convention which will be the starting point for

4 Ν. 11/ concerted dynamic action taken in particular by means of national, bilateral, subregional and multilateral machinery already existing or that may be deemed necessary, Mindful that the ultimate objective set by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization consists in "preparing an International Convention on the Recognition and the Validity of Degrees, Diplomas and Certificates issued by establishments of Higher Learning and Research in all Countries", Have agreed as follows: I. DEFINITIONS Article 1 1. For the purpose of this Convention, the "recognition" of a foreign certificate, diploma or degree of higher education means its acceptance as a valid credential by the competent authorities in a Contracting State and the granting to its holder of rights enjoyed by persons who possess a national certificate, diploma or degree with which the foreign one is assessed as comparable. Recognition is further defined as follows: (a) (b) Recognition of a certificate, diploma or degree with a view to undertaking or pursuing studies at the higher level shall enable the holder to be considered for entry to the higher educational and research institutions of any Contracting State as if he were the holder of a comparable certificate, diploma or degree issued in the Contracting State concerned. Such recognition does not exempt the holder of the foreign certificate, diploma or degree from complying with the conditions (other than those relating to the holding of a diploma) which may be required for admission to the higher educational or research institution concerned of the receiving State. Recognition of a foreign certificate, diploma or degree with a view to the practice of a profession is recognition of the professional preparation of the holder for the practice of the profession concerned, without prejudice, however, to the legal and professional rules or procedures in force in the Contracting States concerned. Such recognition does not exempt

5 773 Ν. 11/85 the holder of the foreign certificate, diploma or degree from complying with any other conditions for the practice of the profession concerned which may be laid down by the competent governmental or professional authorities, (c) Recognition of a certificate, diploma or degree should not, however, entitle the holder to more rights in another Contracting State than he would enjoy in the country in which the certificate, diploma or degree was awarded. 2. For the purposes of this Convention, "partial studies" means periods of study or training which while not constituting a complete course are such that they add significantly to the acquisition of knowledge or skills. II. AIMS Article 2 1. The Contracting States intend to contribute through their joint action both to the promotion of the active co operation of all the countries of the Europe Region in the cause of peace and international understanding, and to the development of more effective collaboration with other Member States of Unesco with regard to a better use of their educational, technological and scientific potential. 2. The Contracting States solemnly declare their firm resolve to co operate closely within the framework of their legislation and constitutional structures, as well as within the framework of existing intergovernmental agreements, with a view to: (a) Enabling, in the interest of the Contracting States, and consistent with their general policy for educational provision and administrative procedures, the best use of their available education and research resources, and for this purpose: (i) to make their higher educational institutions as widely accessible as possible to students or researchers from any of the Contracting States; (ii) to recognize the studies, certificates, diplomas and degrees of such persons; (iii) to examine the possibility of elaborating and adopting similar terminology and evaluation criteria which would facilitate the application of a system which will ensure

6 Ν. 11/ the comparability of credits, subjects of study and certificates, diplomas and degrees; (b) (c) (iv) to adopt a dynamic approach in matters of admission to further stages of study, bearing in mind knowledge acquired, as attested by certificates, diplomas and degrees, and also the individual's other relevant qualifications, so far as these may be deemed acceptable by competent authorities; (v) to adopt flexible criteria for the evaluation of partial studies, based on the educational level reached and on the content of the courses taken, bearing in mind the interdisciplinary character of knowledge at the higher educational level; (vi) to improve the system for the exchange of information regarding the recognition of studies, certificates, diplomas and degrees; Constantly improving curricula in the Contracting States and methods of planning and promoting higher education, on the basis of not only the requirements for economic, social and cultural development, the policies of each country and also the objectives that are set out in the recommendations made by the competent organs of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization concerning the continuous improvement of the quality of education, the promotion of lifelong education and the democratization of education, but also the aims of the full development of the human personality and of understanding, tolerance and friendship among nations and in general all aims concerning human rights assigned to education by the Universal Declaration of Human Rights and the United Nations International Covenants on Human Rights and the Unesco Convention Against Discrimination in Education. Promoting regional and world wide co operation for the solution of the "problems of comparison and equivalence between academic degrees and diplomas"... as well as for recognition of studies and academic diplomas.

7 775 Ν. 11/85 3. The Contracting States agree to take all feasible steps at the national, bilateral and multilateral levels, in particular by means of bilateral, subregional, regional or other agreements, arrangements between universities or other higher educational institutions and arrangements with the competent national or international organizations and other bodies, with a view to the progressive attainment by the competent authorities concerned of the goals defined in the present article. III. UNDERTAKINGS FOR IMMEDIATE APPLICATION Article 3 1. The Contracting States in addition to any obligations of governments, agree to take all feasible steps with a view to encouraging the competent authorities concerned to give recognition, as defined in Article 1, paragraph 1 to secondary school leaving certificates and other diplomas issued in the other Contracting States that grant access to higher education with a view to enabling the holders to undertake studies in institutions of higher education situated in the respective territories of the Contracting States. 2. Without prejudice to the provisions of Article 1, paragraph 1(a), however, admission to a given higher educational institution may also be dependent upon the availability of places and the qualifications concerning linguistic knowledge required in order profitably to undertake the studies in question. Article 4 1. The Contracting States, in addition to any obligations of governments, agree to take all feasible steps with a view to encouraging the competent authorities concerned to: (a) give recognition as defined in Article 1, paragraph 1 to certificates, diplomas and degrees with a view to enabling the holders to pursue advanced studies and training and undertake research in their institutions of higher education;

8 Ν. 11/ (b) define, so far as possible, the procedure applicable to the recognition, for the purpose of the pursuit of studies, of the partial studies pursued in higher educational institutions situated in the other Contracting States. 2. The provisions of Article 3, paragraph 2 above shall apply to the cases covered by this article. Article 5 The Contracting States, in addition to any obligations of governments, agree to take all feasible steps with a view to encouraging the competent authorities concerned to give recognition to the certificates, diplomas or degrees issued by the competent authorities of the other Contracting States for the purpose of practising a profession within the meaning of Article 1, paragraph 1(b). Article 6 Where admission to educational instxtutions in the territory of a Contracting State is outside the control of that State, it shall transmit the text of the Convention to the institutions concerned and use its best endeavours to obtain the acceptance by the latter of the principles stated in Sections II and III of the Convention. Article 7 1. Considering that recognition refers to tha studies followed and the certificates, diplomas or degrees obtained from institutions approved by the competent authorities concerned in the Contracting State in which the certificates, diplomas, or degrees were obtained, any person, of whatever nationality or political or legal status, who has followed such studies and obtained such certificates, diplomas or degrees shall be eligible for consideration to benefit from the provisions of Articles 3, 4 and Any national of a Contracting State who has obtained in the territory of a non-contracting State one or more Certificates, diplomas or degrees comparable to those defined in Articles 3, 4 and 5 may avail himself of those provisions which are applicable, on condition that his certificates, diplomas or degrees have been recognized'in his home country and in the country in which he wishes to continue his studies.

9 777 Ν. 11/85 IV. MACHINERY FOR IMPLEMENTATION Article 8 The Contracting States shall undertake to work for the attainment of the objectives defined in Article 2 and shall make their best efforts to ensure that the undertakings set forth in Articles 3, 4, 5 and 6 above are put into effect by means of: (a) national bodies; (b) the Regional Committee defined in Article 10; (c) bilateral or subregional bodies. Article 9 1. The Contracting States recognize that the attainment of the goals and the execution of the undertakings defined in this Convention will require, at the national level, close co-operation and co-ordination of the efforts of a great variety of national authorities, whether governmental or non-governmental, particularly universities, validating bodies and other educational institutions. They therefore agree to entrust the study of the problems involved in the application of this Convention to appropriate national bodies, with which all the sectors concerned will be associated and which will be empowered to propose appropriate solutions. The Contracting States will furthermore take all feasible measures required to speed up the effective functioning of these national bodies. 2. The Contracting States shall co-operate with the competent authorities of another Contracting State especially by enabling them to collect all information of use to them in their activities relating to studies, diplomas and degrees in higher education. 3. Every national body shall have at its disposal the necessary means to enable it either to collect, process and file all information of use to it in its activities relating to studies, diplomas and degrees in higher education, or to obtain the information it requires in this connection at short notice from a separate national documentation centre. Article A regional committee composed of representatives of the governments of the Contracting States is hereby set up. Its Secretariat is entrusted to the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

10 Ν. 11/ Non-Contracting States of the Europe Region which have been invited to take part in the diplomatic conference entrusted with the adoption of this Convention shall be able to participate in the meetings of the Regional Committee. 3. The function of the Regional Committee shall be to promote the application of this Convention. It shall receive and examine the periodic reports which the Contracting States shall communicate to it on the progress made and the obstacles encountered by them in the application of the Convention and also the studies carried out by its Secretariat on the said Convention. The Contracting States undertake to submit a report to the Committee at least once every two years. 4. The Regional Committee shall, where appropriate, address to the Contracting States recommendations of a general or individual character concerning the application of this Convention. Article The Regional Committee shall elect its Chairman for each session and adopt its Rules of Procedure. It shall meet in ordinary session at least every two years. The Committee shall meet for the first time three months after the sixth instrument of ratification or accession has been deposited. 2. The Secretariat of the Regional Committee shall prepare the agenda for the meetings of the Committee, in accordance with the instructions it receives from the Committee and the provisions of the Rules of Procedure. It shall help national bodies to obtain the information needed by them in their activities. V. DOCUMENTATION Article The Contracting States shall engage in exchanges of information and documentation pertaining to studies, certificates, diplomas and degrees in higher education. 2. They shall endeavour to promote the development of methods and machinery for collecting, processing, classifying and disseminating all the necessary information pertaining to the recognition of studies, certificates, diplomas and degrees in higher education, taking into account existing methods and machinery as well as information collected

11 779 Ν. 11/85 by national, regional, subregional and international bodies, in particular the United Nations educational, Scientific and Cultural Organization. VI. CO-OPERATION WITH INTERNATIONAL ORGANIZATIONS Article 13 The Regional Committee shall make all the appropriate arrangements for associating with its efforts, for the purpose of ensuring that this Convention is applied as fully as possible, the competent international governmental and non-governmental organizations. This applies particularly to the intergovernmental institutions and agencies vested with responsibility for the application of subregional conventions or agreements concerning the recognition of diplomas and degrees in the States belonging to the Europe Region. VII. Article 14 INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION UNDER THE AUTHORITY OF A CONTRACTING STATE BUT SITUATED OUTSIDE ITS TERRITORY The provisions of this Convention shall apply to studies pursued at, and to certificates, diplomas and degrees obtained from, any institution of higher education under the authority of a Contracting State, even when this institution is situated outside its territory, provided that the competent authorities *in the Contracting State in which the institution is situated have rio objections. VIII. RATIFICATION, ACCESSION AND ENTRY INTO FORCE Article 15 This Convention shall be open for signature and ratification by the States of the Europe Region which have been invited to take part in the diplomatic conference entrusted with the adoption of this Convention as well as by the Holy See. Article 16 '...'.' 1. Other States which are members of the United Nations, of one of the Specialized Agencies or of "the International Atomic Energy Agency or which are Parties to the Statute of the International Court of Justice may be authorized to accede to this Convention.

12 Ν. 11/ Any request to this effect shall be communicated to the >irector-general of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization who shall transmit it to the Contracting States at least three months before the meeting of the ad hoc committee referred to in paragraph 3 of this article. 3. The Contracting States shall meet as an ad hoc committee comprising one representative for each Contracting State, with an express mandate from his government to consider such a request. In such cases, the decision of the committee shall require a two-thirds majority of the Contracting States. 4. This procedure shall apply only when the Convention has been ratified by at least 20 of the States referred to in Article 15. Article 17 Ratification of this Convention or accession to it shall be effected by depositing an instrument of ratification or accession with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Article 18 This Convention shall enter into force one month after the fifth instrument of ratification has been deposited, but solely with respect to the States which have deposited their instruments of ratification. It shall enter into force for each other State one month after that State has deposited its instrument of ratification or accession. Article The Contracting States shall have the right to denounce this Convention. 2. The denunciation shall be signified by an instrument in writing deposited with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 3. The denunciation shall take effect twelve months after the instrument of denunciation has been received. However, persons having benefited from the provisions of this Convention who may be pursuing studies in the territory of the State denouncing the Convention will be able to complete the course of studies they have begun. Article 20 The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall inform the Contracting States and

13 781 Ν. 11/85 the other States mentioned in Articles 15 and 16 and also the United Nations of the deposit of all the instruments of ratification or accession referred to?n Article 17 and the denunciations provided for in Article 19 of this Convention. Article 21 In conformity with Article 102 of the United Nations Charter, this Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nations at the request of the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. IN WITNESS WHEREOF the undersigned representatives, being duly authorized, have signed this Convention. Done at Paris, this 21st day of December 1979, in the English, French, Russian and Spanish languages, the four texts being equally authoritative, in a single copy which shall be deposited in the archives of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. A certified copy shall be sent to all the States referred to in Articles 15 and 16 and to the United Nations.

14 Ν. 11/ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Τα Κράτη της Περιοχής Ευρώπης, Συμβαλλόμενα Μέρη στη Σύμβαση αυτή*, Υπενθυμίζοντας ότι, όπως η Γενική Διάσκεψη της Unesco το έχει, διαπιστώσει σε πλείστες περιπτώσεις στις αποφάσεις της σχετικά με την Ευρωπαϊκή συνεργασία, "η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ εθνών στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού και της επικοινωνίας, σύμφωνα με τις αρχές που εκτίθενται στο Καταστατικό της Unesco, διαδραματίζει, βασικό ρόλο στην προώθηση της ειρήνης xat της διεθνούς κατανόησης", Γνωρίζοντας τη στενή σχέση που υπάρχει, μεταξύ" των πολιτισμών τους, παρά την ποικιλία των γλωσσών τους χαι τις διαφορές στα οικονομικά και κοινωνικά τους συστήματα, και επιθυμώντας να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης προς το συμφέρον της ευημερίας και διαρκούς ευτυχίας των λαών τους, Υπενθυμίζοντας ότι τα Κράτη που συναντήθηκαν στο Ελσ*,\>κι έχουν εκφράσει, στην Τελική Πράξη της Διάσκεψης για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Συνεργασία (1 Αυγούστου 1975), την πρόθεση τους "να βελτιώσουν τις δυνατότητες εισόδου, κάτω από αμοιβαία αποδεκτούς όρους, φοιτητών, διδασκάλων.και μελετητών των συμμετεχόντων Κρατών στα εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και επιστημονικά ιδρύματα αλλήλων... ιδιαίτερα με..:... την επίτευξη^αμοιβαίας αναγνώρισης ακαδημαϊκών πτυχίων και διπλωμάτων είτε μέσω κυβερνητικών συμφωνιών, όπου είναι αναγκαίο, είτε με απ'ευθείας διευθετήσεις μεταξύ των Πανεπιστημίων και άλλων ιδρυμάτων ανώτερης μάθησης και ερεύνης'"ί.και επίσης "με "την προώθηση μιας περισσότερο επακριβούς εκτίμησης των προβλημάτων^σύγκρισης και ισοδυναμία;ακαδημαϊκών πτυχίων και διπλωμάτων", '.*'.,. Υπενθυμίζοντας ότι τα περισσότερα Συμβαλλόμενα Κράτη, με σκοπό την προώθηση της επίτευξης των στόχων αυτών, έχουν ήδη συνάψει διμερείς η'υποπεριφερειακές συμφωνίες μεταξύ τους για την ισοδυναμία ή την^αναγνώριση διπλωμάτων* επιθυμώντας, όμως, να επεκτείνουν τη συνεργασία τους στον τομέάικαι σ*ολόκληρη την περιοχή* της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα επιδιώκουν και επαυξάνουν τις προσπάθειες τους σε διμερή και υποπερίφερειακά επίπεδα,

15 783 Ν. 11/85 Πεπεισμένα ότι η μεγάλη ποικιλία των συστημάτων ανώτερης εκπαίδευσης στην Περιοχή της Ευρώπης συνιστά ένα εξαιρετικά πλούσιο πολιτιστικό* κεφάλαιο που πρέπει να προστατευθεί, και επιθυμώντας να προσφέρουν σ'ολόκληρο το λαό τους τη δυνατότητα να επωφεληθεί πλήρως ατό το πλούσιο αυτό πολιτιστικό κεφάλαιο με τη διευκόλυνση της εισόδου των κατοίκων του καθενός Συμβαλλόμενου Μέρους στον εκπαιδευτικό πλούτο των άλλων Συμβαλλόμενων Μερών, και πιο συγκεκριμένα με το να επιτρέπουν σ'αυτούς να συνεχίσουν την εκπαίδευση* τους σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα των άλλων αυτών Κρατών, Λαμβάνοντας υπόφη ότι, για να επιτραπεί η εισαγωγή σε περαιτέρω στάδια σπουδών, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η έννοια της αναγνώρισης σπουδών, μιας έννοιας που μέσα στα πλαίσια κοινωνικη'ς και διεθνούς κινητικότητας καθιστά δυνατή* την αξιολόγηση του επιπέδου εκπαίδευσης που επιτεύχθηκε έχοντας υπόψη τις γνώσεις που αποκτήθηκαν, όπως αυτές επιβεβαιώνονται από τα διπλώματα και τα πτυχία που εξασφαλίζονται, καθώς επίσης και από τα άλλα σχετικά προσόντα του ατόμου, στο μέτρο που αυτά μπορεί να θεωρηθούν αποδεκτά από τις αρμόδιες αρχές, Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση απ*όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη των σπουδών, πιστοποιητικών, διπλωμάτων και πτυχίων που εξασφαλίζονται σ'οποιοδήποτε απ'αυτά έχει σκοπό την ανάπτυξη της διεθνούς κινητικότητας προσώπων και την ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων και επιστημονικών και τεχνολογικών εμπειριών, και ότι θα ήταν επιθυμητό να δέχονται αλλοδαπούς φοιτητές στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα με την προϋπόθεση ότι η αναγνώριση των σπουδών και διπλωμάτων τους ουδέποτε θα παρέχει σ'αυτούς περισσότερα δικαιώματα από εκείνα που απολαμβάνουν ημεδαποί φοιτητές, Σημειώνοντας ότι η αναγνώριση αυτή συνιστά μια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για: 1. να καταστεί δυνατό να χρησιμοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα εκπαιδευτικά μέσα που υπάρχουν στις επικράτειες τους, 2. να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη κινητικότητα για τους διδασκάλους, φοιτητές, ερευνητές και επαγγελματίες, 3. να απαμβλυνθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την επιστροφή* τους τα πρόσωπα που έχουν καταρτισθεί η εκπαιδευθεί στο εξωτερικό., Επιθυμώντας να διασφαλίσουν ότι σπουδές, πιστοποιητικά, διπλώματα και πτυχία αναγνωρίζονται στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση, λαμβανομένων υπόψη των αρχών της προαγωγη'ς της δια βίου εκπαίδευσης, της εκδημοκρατικοποίησης της εκπαίδευσης και της υιοθέτησης και εφαρμογη'ς εκπαιδευτικής πολΐ ΐκής που να επιτρέπει διαρθρωτικές, οικονομικές, τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές και που να ταιριάζει με το πολιτιστικό πλαίσιο της κάθε χώρας,

16 Ν. 11/ Αποφασισμένα να καθιερώσουν και οργανώσουν τη μελλοντική τους συνεργασία στα θέματα αυτά με σύμβαση που θα αποτελέσει την αφετηρία για την ανάληψη προσχεδιασμένων δυναμικών ενεργειών ιδιαίτερα μέσω εθνικών, διμερών, υποπεριφερειακών και πολυμερών μηχανισμών που υπάρχουν ήδη η που πιθανόν να κριθούν αναγκαίοι, Ενθυμούμενα ότι ο απώτατος στόχος που έθεσε η Γενική Διάσκεψη του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών είναι η "επεξεργασία Διεθνούς Σύμβασης για την Αναγνώριση και το Κύρος Πτυχίων, Διπλωμάτων και Πιστοποιητικών που εκδίδονται από ιδρύματα Ανώτερης Μάθησης και Ερεύνης σ'όλες τις χώρες", Έχουν συμφωνήσει τα ακόλουθα: Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Για τοος σκοπούς της Σύμβασης αυτής, η "αναγνώριση" αλλοδαπού πιστοποιητικού, διπλώματος ή πτυχίου ανώτερης εκπαίδευσης σημαίνει την αποδοχή τούτου ως έγκυρου πιστοποιητικού από τις αρμόδιες αρχές ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και τη χορήγηση στον κάτοχο του των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν ημεδαπό πιστοποιητικό, δίπλωμα ή πτυχίο προς το οποίο το αλλοδαπό εκτιμάται ως ανάλογο. Η αναγνώριση ορίζεται περαιτέρω ως εξής: (α) Αναγνώριση πιστοποιητικού, διπλώματος ή πτυχίου με σκοπό την ανάληψη ή επιδίωξη σπουδών σε ανώτερο επίπεδο θα επιτρέπει στον κάτοχο να θεωρείται, για σκοπούς εισαγωγη'ς σε ανώτερα ιδρύματα εκπαίδευσης και ερευνών οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Κράτους, ως αν ήταν κάτοχος ανάλογου πιστοποιητικού, διπλώματος ή πτυχίου που εκδίδεται στο ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Κράτος. Η αναγνώριση αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο του αλλοδαπού πιστοποιητικού, διπλώματος ή πτυχίου από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τους όρους (εκτός από εκείνους που αφορούν στην κατοχή διπλώματος) οι οποίοι τυχόν απαιτούνται για εισαγωγή στα συγκεκριμένα ανώτερα ιδρύματα εκπαίδευσης ή ερευνών του δεχόμενου Κράτους. (β) Αναγνώριση αλλοδαπού πιστοποιητικού, διπλώματος ή πτυχίου με σκοπό την εξάσκηση επαγγέλματος σημαίνει αναγνώριση της επαγγελματικής προπαρασκευής του κατόχου για την εξάσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, χωρίς επηρεασμό, όμως των νομικών και επαγγελματικών κανόνων ή διαδικασιών που ισχύουν στα συγκεκριμένα Συμβαλλόμενα Κράτη. Η αναγνώριση αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο του αλλοδαπού πιστοποιητικού διπλώματος ή πτυχίου από την υποχρέωση συμμόρφωσης με οποιουσδήποτε άλλους όρους για την εξάσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος οι οποίοι τυχόν προβλέπονται από τις αρμόδιες κυβερνητικές ή επαγγελματικές αρχές.

17 785 Ν. 11/85 (γ) Αναγνώρυση πυστοπουητυκού, δυπλώματος η πτυχυου δεν παρέχει,, όμως., στον κάτοχο περισσότερα δυκαυώματα σε άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος από εκείνα τα οποία αυτός θα είχε στη χώρα στην οποία χορηγη'θηκε το πυστοπουητυχό, δίπλωμα ή πτυχίο. 2. Γυα τους σχοπούς της Σύμβασης αυτής, "επί μέρους σπουδές 51 σημαυνευ περυόδους σπουδών η χατάρτυσης ου οποίες ενώ δεν αποτελούν ολοκληρωμένη σευρά μαθημάτων είναυ τέτουες που να συμβάλλουν σημαντυχά στην απόχτηση γνώσεων η δεζυοτητων. II. ΣΤΟΧΟΙ "Αρθρο 2 1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σκοπεύουν να συμβάλουν με χούνες ενέργειες τους τόσο στην προώθηση της ενεργού συνεργασίας όλων των χωρών της Περυοχης Ευρώπης στην υπόθεση της ευρηνης καυ της δυεθνούς κατανόησης όσο καυ στην ανάπτυξη πυο αποτελεσματικής συνεργασίας με άλλα Κράτη Μέλη της Unesco γυα την καλύτερη χρησυμοποίηση του εκπαυδευτυκού, τεχνολογικού καυ επυστημονυκού τους δυναμυκού. 2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επίσημα δυαδηλώνουν τη σταθερή απόφαση τους να συνεργασθούν στενά μέσα στα πλαίσυα της νομοθεσίας και, των συνταγματικών δομών τους, καθώς καυ μέσα στα πλαίσυα των υφυσταμένων δυακυβερνητυχών συμφωνυών με σκοπό: (α) τη δυευκόλυνση, προς το συμφέρον των Συμβαλλόμενων Κρατών καυ σύμφωνα με τη γενυκη τουδ πολυτυκη σε εκπαυδευτυκές παροχές καυ δυουκητυκές δυαδυκασυες, της καλύτερης δυνατής χρησυμοποίησης των δυαθεσυμων εκπαυδευτυκών καυ ερευνητυκών πόρων τους, χαυ γυα το σκοπό αυτό: υ) να καταστήσουν τα ανώτερα εκπαυδευτυκά τους υδρύματα όσο το δυνατό πυο προσυτά σε φουτητές καυ ερευνητές οπουουδηποτε από τα Συμβαλλόμενα Κράτη* υυ) να αναγνωρΰζουν τυς σπουδές, πυστοπουητυκά, δυπλώματα καυ πτυχία των προσώπων αυτών* υυυ) να μελετήσουν τη δυνατότητα επεξεργασίας καυ υυοθέτησης όμουας ορολογίας καυ όμουων αξυολογυκών κρυτηρίων που θα δυευκόλυναν την εφαρμογή' συστήματος που να δυασφαλίζευ την αναλογία πυστωτυχώνμονάδων, μαθημάτων καυ πυστοπουητυκών, δυπλωμάτων χαυ πτυχίων* υν) λ>α υυοθετησουν δυναμυκη' προσέγγυση σε θέματα ευσαγωγή*ς γυα περαυτέρω στάδυα σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη τυς γνώσευς που αποκτήθηκαν, όπως επυβεβαυώνονταυ από τα πυστοπουητυκά, δυπλώματα καυ πτυχυα, καθώς επίσης ^<αυ τα άλλα σχετυκά προσόντα του ατόμου, στο μέτρο που αυτά μπορούν να θεωρηθούν αποδεκτά από τυς αρμόδιες αρχές*

18 Ν. 11/ ν) να υιοθετήσουν ελαστυκά κρυτήρυα γυα την αξυολόγηση των επύ μέρους σπουδών 3 τα οπούα να βασύζονταυ στο εκπαυδευτυκό επύπεδο που έχευ επυτευχθεύ και, στο περυεχόμενο των σευρών μαθημάτων που έχουν ληφθεύ., λαμβάνοντας υπόψη το δυαθεματυκό χαρακτήρα των γνώσεων στο ανώτερο εκπαιδευτικό επύπεδο' νυ) να βελτυώσουν το σύστημα της ανταλλαγής πληροφορυών αναφορυκά με την αναγνώριση σπουδών, πυστοπουητυκών,, δυτλωμάτων καυ πτυχύων' (β) τη σταθερή βελτύωση των προγραμμάτων μαθημάτων στα Συμβαλλόμενα Κράτη καυ των μεθόδων οργάνωσης και προαγωγής της ανώτερης εκπαίδευσης, με βάση όχυ μόνο τυς ανάγχες γυα ουκονομυκή, κουνωνυκή καυ πολυτυστυχή ανάπτυξη, την πολυτυκή της καθεμυάς χώρας καθώς καυ τους στόχους που δυαγράφονταυ στυς ευσηγήσευς που γύνονταυ από τα αρμόυυα όργανα του Εκπαυδευτυκού, Επυστημονυκού καυ Πολυτυστυκού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών σχετυκά με τη συνεχή βελτύωση της πουότητας της εκπαίδευσης, την προώθηση της δυά βύου εκπαίδευσης καυ της εκδημοκρατυκοπούησης της εκπαύδευσης, αλλ'επύσης με βάση τους στόχους της πλήρους ανάπτυξης της ανθρώπινης προσωπυκότητας καυ της κατανόησης, ανοχής καυ φυλύας μεταξύ των εθνών καυ γενυκά όλους τους στόχους αναφορυκά με τα ανθρώπυνα δυκαυώματα που παραχωρήθηκαν στην εκπαύδευση από την Ουκουμενυκή Δυακήρυξη των Ανθρωπύνοιν Λυκαυωμάτων, τα Δυεθνή Σύμφωνα Ανθρωπύνων Δυκαυωμάτων, τα Δυεθνή Σύμφωνα Ανθρωπύνων Δυκαυωμάτων των Ηνωμένων Εθνών καυ τη Σύμβαση της Unesco κατά των Δυακρύσεων στην Εκπαύδευση* (γ) την προώθηση περυφερευαχής καυ παγκόσμυας συνεργασύας γυα την επύλυση των "προβλημάτων σύγχρυσης καυ υσοτυμύας μεταξύ των ακαδημαϋκών πτυχύων καυ δυπλωμάτων" καθώς καυ γυα την αναγνώρυση σπουδών καυ ακαδημαϊκών δυπλωμάτων. 3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνούν να πάρουν όλα τα πραχτυκά μέτρα σε εθνυκά, δυμερή καυ πολυμερή επύπεδα, υδυαύτερα με τη βοήθευα δυμερών, υποπερυφερευακών, περυφερευακών ή άλλων συμφωνυών, δυευθετήσεων μεταξύ Πανεπυστημύων ή άλλων ανώτερων εκπαυδευτυχών υδρυμάτων καυ δυευθετήσεων με τους αρμόδυους εθνυκούς ή δυεθνεύς οργανυσμούς καυ άλλα σώματα, με σκοπό την προοδευτυχή επύτευξη από τυς ενδυαφερόμενες αρμόδυες αρχές των στόχων που καθορύζονταυ στο παρόν άρθρο. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 3 1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη, εκτός από τυς οπουεσδήποτε υποχρεώσευς κυβερνήσεων, συμφωνούν να πάρουν όλα τα πραχτυκά μέτρα γυα την ενθάρρυνση των εvδcαφεpόμεvωv αρμόδυων αρχών ώστε να παρέχουν αναγνώρυση, όπως αυτή ορΰζεταυ στο Άρθρο 1, παράγ.1, στα πυστοπουητυχά καυ άλλα δυπλώματα της μέσης εχπαύδευσης τα οπούα εκδύδονταυ στα άλλα Συμβαλλόμενα Κράτη καυ τα οπούα επυτρέπουν την εύσοδο στην

19 787 Ν. 11/85 ανώτερη εκπαίδευση* με σκοπό να μπορούν ου κάτοχου να παρακολουθήσουν σπουδές σε υδρυματα ανώτερης εκπαυδευσης τα οπουα ευρυσκονταυ στυς αντυστουχες επυκράτευες των Συμβαλλόμενων Κρατών. 2. Χωρΰς επηρεασμό των δυατάξεων του Άρθρου 1, παράγ. Κα), όμως, η ευσαγωγή σε ορυσμένο ανώτερο εκπαυδευτυκά ΰδρυμα μπορευ' επΰσης να εξαρτάταυ από την ύπαρξη θε'σεων καυ από τα προσόντα αναφορυκά με τυς γλωσσυκές γνώσευς που απαυτούνταυ γυα την επω'ρελη παρακολούθηση των συγκεκρυμένων σπουδών. Άρθρο 4 1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη, εκτός από τυς οπουεσδηποτε υποχρεώσευς κυβερνήσεων., συμφωνούν να πάρουν όλα τα πρακτυκά μέτρα γυα την ενθάρρυνση των ενδυαφερόμενων αρμόδυων αρχών ώστε: (α) να παρέχουν αναγνώρυση» όπως αυτή ορυ'ζεταυ στο Άρθρο 1, παραγρ.1, στα πυστοπουητυκά, δυπλώματα καυ πτυχυα με σκοπό να μπορούν ου κάτοχου να επυδυώξουν ανώτερες σπουδές καυ κατάρτυση καυ να αναλάβουν έρευνες στα ανώτερα εκπαυδευτυκά τους υδρυματα' (β) να καθορυσουν, στο μέτρο του δυνατού, την εφαρμοστέα δυαδυκασυ'α γυα την αναγνώρυση, γυα σκοπούς παρακολούθησης σπουδών, των επυ μέρους σπουδών που έχουν πραγματοπουηθευ' σε ανώτερα εκπαυδευτυκά υδρυματα που ευρυσκονταυ στα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη. 2. Ου δυατάξευς του Άρθρου 3, παράγ.2 θα εφαρμόζονταυ στυς περυπτώσευς που καλυπτευ το Άρθρο αυτό. Άρθρο 5 Τα Συμβαλλόμενα Κράτη-, εκτός από τυς οπουεσδηποτε υποχρεώσευς κυβερνήσεων, συμφωνούν να πάρουν όλα τα πρακτυκά μέτρα γυα την ενθάρρυνση των ενδυαφερόμενων αρμόδυων αρχών ώστε να παρέχουν αναγνώρυση στα πυστοπουητυκά, δυπλώματα ή πτυχυα που εκδυδονταυ από τυς αρμόδυες αρχές των άλλων Συμβαλλόμενων Κρατών γυα σκοπούς εξάσκησης επαγγέλματος με την έννουα του Άρθρου 1, παράγ.1(β) Άρθρο 6 Όταν η ευσαγωγή στα εκπαυδευτυκά υδρυματα της επυκράτευας ενός Συμβαλλόμενου Κράτους δεν υπάγεταυ στην αρμοδυότητα του Κράτους τούτου, το Κράτος τούτο οφευλευ να δυαβυβάσευ το κευμενο της Σύμβασης στα αρμόδυα υδρυματα καυ να καταβάλευ τυς καλύτερες δυνατές προσπάθευές του γυα να επυτύχευ την αποδοχή από μέρους των τελευταυοηι των αρχών που αναφέρονταυ στα Τμήματα II καυ III της Σύμβασης.

20 Ν. 11/ Άρθρο 7 1. Λαμβάνοντας υπόψη <5TC η αναγνώριση αφορά στις σπουδές που πραγματοποιούνται, και στα πιστοποιητικά, δικλώματα ή πτυχία που χορηγούνται. από ιδρύματα εγκεκριμένα απ<5 τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχε'ς στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο αυτά χορηγούνται, οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιασδήποτε εθνικότητας η* πολιτικής ή νομικής κατάστασης, που έχει, πραγματοποιήσει, τέτοιες σπουδές και έχει αποκτήσει, τέτοια πιστοποιητικά, διπλώματα η πτυχία θα δικαιούται να διεκδικήσει να ωφεληθεί από τις πρόνοιες των Άρθρων 3,4 και, Υπήκοος Συμβαλλόμενου Κράτους ο οποίος έχει, αποκτήσει στην επικράτεια ενός μη Συμβαλλόμενου Κράτους ένα η περισσότερα πιστοποιητικά, διπλώματα η πτυχία ανάλογα με εκείνα που καθορίζονται στα Άρθρα 3, Η και 5 μπορεί να επωφεληθεί από τις διατάξεις εκείνες που είναι εφαρμόσιμες, με την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά, διπλώματα ή πτυχία του έχουν αναγνωρισθεί τόσο στην πατρίδα του όσο και στη χώρα στην οποία επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του. IV. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 8 Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να εργασθούν για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο Άρθρο 2 και να καταβάλουν τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες τους για να εξασφαλίσουν ότι οι υποχρεώσεις που εκτίθενται στα πιο πάνω Άρθρα 3, 4, 5 και 6 τίθενται σε εφαρμογή μέσω: (α) εθνικών σωμάτων" (β) της Περιφερειακής Επιτροπής που καθορίζεται στο Άρθρο 10* (γ) διμερών ή υποπεριφερειακώυ σωμάτων. Άρθρο 9 1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι η επίτευξη των σκοπών και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που καθορίζονται στη Σύμβαση αυτή θα απαιτήσει, σε εθνικό επίπεδο, στενή συνεργασία και συντονισμό των προσπαθειών μιας ποικιλίας εθνικών αρχών, κυβερνητικών ή μη, ιδιαίτερα πανεπιστημίων, επικυρωτικών σωμάτων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ένεκα του λόγου αυτού τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνούν να αναθέσουν τη μελέτη των προβλημάτων που συνεπάγεται η εφαρμογή της Σύμβασης αυτής σε κατάλληλα εθνικά σώματα, με τα οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι τομείς θα συνεργάζονται και τα οποία θα έχουν εξουσίαν να προτείνουν κατάλληλες λύσεις. Τα συμβαλλόμενα Κράτη περαιτέρω θα πάρουν όλα τα πρακτικά μέτρα που απαιτούνται για την επίσπευση της αποτελεσματικής λειτουργίας των εθνικών αυτών σωμάτων. 2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές άλλων Συμβαλλόμενων Κρατών, ιδιαίτερα με το να διευκολύνουν αυτές στη συλλογή όλων των πληροφοριών που είναι χρήσιμες στις δραστηριότητες τους αναφορικά με σπουδές, διπλώματα και πτυχία ανώτερης εκπαίδευσης.

21 789 Ν. 11/85 3. Κάθε εθνι,κό σώμα πρέπει, να έχει, στη δυάθεσή του τα αναγκαία μέσα ώστε να μπορεί είτε να συλλέγεις επεξεργάζεται, και, ταξι,νομεί όλες τι,ς πληροφορίες που του είναι, χρήσυμες στι,ς δραστηριότητες του αναφορι,κά με σπουδές, δι,πλώματα και, πτυχία ανώτερης εκπαίδευσης, είτε να λαμβάνει από ξεχωρι,στό εθνι,κό κέντρο συλλογής στοι,χείων τι,ς πληροφορίες που χρευάζεται, πάνω στα θέματα αυτά, ύστερα από σύντομη ειδοποίηση. Άρθρο Με τη Σύμβαση αυτή δημιουργείται, περοφερει,ακή επι,τροπή αποτελούμενη από αντι,προσώπους των κυβερνήσεων των Συμβαλλόμενων Μερών. Η Γραμματεία αυτής ανατίθεται, στο Γενι,κό Δυευθυντή του Εχπαι,δευτι,κού, Επυστημονι,κού και, Πολι,τι,στι,κού Οργανυσμου των Ηνωμένων Εθνών. 2. Μη Συμβαλλόμενα Κράτη της Περυοχής Ευρώπης που έχουν προσκληθεί να πάρουν μέρος στη δι,πλωματι,κή διάσκεψη στην οποία ανατέθηκε η υι,οθέτηση της Σύμβασης αυτής θα μπορούν να συμμετέχουν στυς συνεδρι,άσει,ς της Περι,φερει,ακής Επι,τροπής. 3. Η αρμοδυότητα της Περι,φερει,ακής Επυτροπής θα είvat η προώθηση της εφαρμογής της Σύμβασης. Θα λαμβάνει και, εξετάζει, τι,ς περι,οδι,κές αναφορές τι,ς οποίες τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα της υποβάλλουν σχετι,κά με την πρόοδο χου πραγματοποιούν και, τα προβλήματα που αντι,μετωπίζουν στην εφαρμογή της Σύμβασης, καθώς επίσης τι,ς μελέτες που γίνονται, από τη Γραμματεία της γι,α τη Σύμβαση αυτή. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να υποβάλλουν^αναφορά στην Επι,τροπή τουλάχι,στο μυα φορά κάθε δι,ετία. 4. Η Περι,φερει,ακή Επι,τροπή', όπου είναι, αρμόζον, θα αποστέλλει, στα Συμβαλλόμενα Κράτη εισηγήσεις, γενικού ή ατομικού χαρακτήρα, σχετικές με την εφαρμογή της Σύμβασης αυτής. Άρθρο Η Περιφερειακή Επι,τροπή εκλέγει, τον Πρόεδρο της γι,α κάθε σύνοδο και, υιοθετεί τους Διαδικαστικούς της Κανονισμούς. Συνέρχεται, σε τακτική σύνοδο τουλάχι,στο κάθε δι,ετία. Η Επι,τροπή θα συνέλθει, γι,α πρώτη φορά τρείς μήνες μετά από την κατάθεση του έκτου εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης. 2. Η Γραμματεία της Περιφερειακής Επιτροπής καταρτίζει, την ημερήσια διάταξη γι,α τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, σύμφωνα με τις οδηγίες που λάμβανες από την Επι,τροπή και, τι,ς διατάξεις των Διαδικαστικών Κανονισμών. Οφείλει να βοηθεί τα εθνικά σώματα στην εξασφάλιση των πληροφοριών που χρειάζονται γι,α τις δραστηριότητες τους.

22 Ν. 11/ V. ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Άρθρο Τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες «αυ στουχεύα σχετοκά με σπουδές, πυστοπουητι,χά., δυπλώματα και, πτυχυα ανώτερης εχπαύδευσης. 2. Θα προσπαθούν να προωθήσουν την ανάπτυξη μεθόδων και, μηχαυι,σμών γι,α τη συλλογή, επεξεργασία, ταξυνόμηση και, δι,άδοση όλων των αναγκαίων πληροφορ«.*ί>ν που σχετυζονται, με την αναγνώρυση σπουδών, πυστοποι,ητι,κών, δυπλωμάτων και, πτυχύων ανώτερης εκπαΰδευσης, λαμβάνοντας υπόψη υφιστάμενες μεθόδους και, μηχανισμούς, καθώς επίσης και, πληροφορίες που συλλέγονται, από εθνι,κά, περι,φερει,ακά, υποπερυφερει,ακά καο δι,εθνη σώματα, ι,δι,αύτερα από τον Εκπαυδευτι,κό, Επι,στημονι,κό xau Πολι,τυστι,κό Οργανι,σμό των Ηνωμένων Εθνών. VI.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Άρθρο 13 Με σχοπό τη δυασφάλι,ση της πληρέστερης δυνατής εφαρμογής της Σύμβασης αυτής, η Περι,φερευακη Επυτροκή θα προβαίνει, σ'όλες τι,ς κατάλληλες διευθετήσεις ώστε να συντονίζει, τυς προσπάθει,ές της με εχεύνες των αρμόδι,ων δι,εθνών κυβερνητι,χοίν xat μη κυβερνητικών οργανισμών. Αυτό υδι,αοτερα γι,α τα δυακυβερνητυχά υδρυματα xat υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη της εφαρμογής υποπερυφερευακών συμβάσεων η συμφωνι,ών που αφορούν στην αναγνώρι,ση δι,πλωμάτων και, πτυχοων στα Κράτη της Περιοχής Ευρώπης. VII. ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΟΜΩΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Άρθρο 14 Ου δι,ατάξευς της Σύμβασης αυτής θα εφαρμόζονται, σε σπουδές που παρακολουθούνται, σ'οποι,οδηποτε ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης υπό τον έλεγχο Συμβαλλόμενου Κράτους, καθώς και, σε πυστοπουητι,κά, δυπλώματα και, πτυχύα που χορηγούνται, από τέτουο ίδρυμα, ακόμη xau όταν το ύδρυμα αυτό ευρύσκεταυ έξω απο' την επυκράτει,ά του, με την προϋπόθεση ότι, οι, αρμόδιες αρχές του Συμβαλλόμενου Κράτους στο οπούο ευρίσκεται, το ύδρυμα δε φέρουν ένσταση. VIII. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ, ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 15 Η Σύμβαση αυτή εύναυ ανοι,κτη γι,α υπογραφή και, επυκυρωση από τα Κράτη της Περι,οχής Ευρώπης τα οπούα έχουν προσκληθεί να πάρουν μέρος στη δυπλιοματι,κή δοάσκεψη στην οπούα ανατέθηκε η υιοθέτηση της Σύμβασης αυτής, καθώς χαυ από την Αγύα Έδρα. Άρθρο Άλλα Κράτη τα οπού* εύναι, μέλη των Ηνωμένοι Εθνών, μυας από τι,ς Ευδυκευμένες Οργανώσεις τους ή του Δι,εθνούς Οργανυσμού Ατομυκήε Ενέργευας ή τα οπούα εύναο

23 791 Ν. 11/85 Συμβαλλόμενα Μέρη στο Καταστατικό" του Δι,εθνούς Δυκαστηρίου της Δι,και,οσύνης μπορεύ να τους επι.τραπεό να προσχωρήσουν στη Σύμβαση αυτή. 2. Κάθε αύτηση προς το σκοπό αυτό πρέπει, να γνωστοποι,εόται. στο Γενι.κό Δυευθυυτή του Εκπαι.δευτυκού, Επι.στημουυκου και. Πολιτι,στικού Οργανι,σμού, ο οπούος καο θα διαβιβάζει αυτή στα Συμβαλλόμενα Κράτη τουλάχιστο τρεις μήνες πριν από τη συνεδρία της ειδικής επιτροπής που αναφέρεται, στην παράγραφο 3 του Άρθρου αυτού. 3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συνέρχονται ως ειδική επιτροπή περιλαμβάνουσα ένα αντιπρόσωπο από κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος, με ρητή εντολή από την Κυβέρνηση του για την εξέταση τέτοιας αίτησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις 3 η απόφαση της επιτροπής απαιτεί πλειοψηφία δυο τρίτων των Συμβαλλόμενων Κρατών. 4. Η διαδικασία αυτή τότε μόνο θέλει εφαρμοσθεί όταν η Σύμβαση επικυρωθεί από 20 τουλάχιστο από τα Κράτη που αναφέρονται, στο Άρθρο 15. Άρθρο 17 Επικύρωση της Σύμβασης αυτής ή προσχώρηση σ'αυτή θέλει πραγματοποιείται με κατάθεση ενός εγγράφου επικύρωσης η προσχώρησης στο Γενικό Διευθυντή του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 18 Η Σύμβαση αυτή αρχίζει να ισχύει ένα μη'να μετά από την κατάθεση του πέμπτου εγγράφου επικύρωσης.j μάλιστα δε μόνο για τα Κράτη που έχουν καταθέσει, τα έγγραφα επικύρωσες τους. Γυα κάθε άλλο Κράτος αυτή* αρχίζει να ισχύει ένα μήνα μετά από την κατάθεση του δοκού του εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης. Άρθρο Τα Συμβαλλόμενα Κράτη έχουν δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης αυτής. 2. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή πράξη που κατατίθεται στο Γενικό Διευθυντή του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και. Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. 3. Η Καταγγελία αρχίζει να ισχύει δώδεκα μήνες μετά από την παραλαβή του εγγράφου της καταγγελίας. Παραταύτα, πρόσωπα που έχουν επωφεληθεί από τις διατάξεις της Σύμβασης αυτής και. που πιθανό να παρακολουθούν σπουδές στην επικράτεια του καταγγέλλοντος Κράτους θα πρέπει, να έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τη σειρά των σπουδών που έχουν αρχίσει. Άρθρο 20 Ο Γενικός Διευθυντής του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών θα πληροφορεί τα Συμβαλλόμενα Κράτη και τα άλλα Κράτη που αναφέρονται, στα Άρθρα 15 και 16 καθώς και τα Ηνωμένα Έθνη, γυα την κατάθεση

24 Ν. 11/ <5λων των εγγράφων επυκύρωσης ή προσχώρησης που αναφέρονταυ στο Άρθρο 17 Mat των καταγγελυών που προβλέπονται, στο Άρθρο 19 της Σύμβασης αυτής. Άρθρο 21 Σύμφωνα με το Άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η Σύμβαση αυτή θέλει, καταχωρυσθεί στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών με αίτηση του Γενι,χού Δι,ευθυυτή του Εκπαιδευτικού, Επι,στημονυχού «at Πολυτι,στι,Μού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ου υπογεγραμμένοι, αντι,πρόσωποι,, έχοντας κανονιά εξουσιοδοτηθεί γι.'αυτά το σκοπό> έχουν υπόγραψεt τη Σύμβαση αυτή. Έγυνε στο Παρυσι, στυς 21 Δεκεμβρίου 1979, στα Αγγλι,κά, Γαλλι,κά, Ρωσι,κά και, Ισπανυκά, και, τα τέσσερα κείμενα με την iota αυθεντυκάτητα σ'ένα καυ μοναδυκό αντίτυπο το οποίο θέλευ κατατεθεί στα αρχεία του Εκπαυδευτι,κού, Επυστημονυκού καυ Πoλtτtστtκoύ Οργανυσμού των Ηνωμένων Εθνών. Ι^στοπουημένο αντίγραφο θέλευ αποσταλεί σ'όλα τα Κράτη που αναφέρονταυ στα Άρθρα 15 κat 16 xat στα Ηνωμένα Έθνη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2312 της 26ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2312 της 26ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 30/88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2312 της 26ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συμφωνίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας για Αμοιβαία Αναγνώριση Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ενεργειακά Συστήματα" (MSc in Energy Systems) με κατευθύνσεις "Διαχείριση Ενέργειας"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38. Ημερίδα στην Ελλάδα στις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38. Ημερίδα στην Ελλάδα στις ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 Παναγιώτης Κατσαμπάνης Επιστημονικός συνεργάτης της ΟΒΕΣ Ημερίδα στην Ελλάδα στις 1 Μερικές νέες; Ιδέες στην σημερινή κρίση Αγοράστε αμερικανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 339 Ν. 32(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων Σχετικών με την Ποινική Δικαιοδοσία επί Θεμάτων Συγκρούσεως Πλοίων ή Άλλων Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

1338 Ν. 33(ΙΙΙ)/2005

1338 Ν. 33(ΙΙΙ)/2005 E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 4049,11.11.2005 1338 Ν. 33(ΙΙΙ)/2005 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας για Πολιτιστική Συνεργασία (Κυρωτικός) Νόμος του 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3014 της 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3014 της 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 20(ΠΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3014 της 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας για την Εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 Ό περί της Πολιτιστικής Συμφωνίας μεταεύ τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας (Κυρωτικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 Ο περί της Συμβάσεως (Αρ. 172) για τους Όρους Εργασίας στα Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Παρόμοιες Επιχειρήσεις (Κυρωτικός) Νόμος του 1997, εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(lll)/2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4113 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009 Ο περί της Σύμβασης για το Πλαίσιο Προαγωγής της Ασφάλειας και της

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96 Ο περί της Συμβάσεως περί του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Τροποποιήσεις) (Κυρωτικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 17/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1937 της 8ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Δευτέρου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης Φυγόδικων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 50(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 234/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2565 της 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών μεταξύ Κρατών καα Διεθνών Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

«Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων

«Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων «Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι οι εξειδικευμένοι φοιτητές να αποκτήσουν ευρύτερη γνώση θεμάτων του Δικαίου των Υδάτων όπως τη Διεθνή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Οµιλία κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην τελετή εγκαινίων της νέας πτέρυγος του Μουσείου Ολοκαυτώµος Yad Vashem Ιεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4000 της 3ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4000 της 3ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 12(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4000 της 3ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού (Κυρωτικός) Νόμος του 2005

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» Άρθρο Πρώτο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» Άρθρο Πρώτο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» Άρθρο Πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης,

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου.

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) Γιάννη Σταυρουλάκη 5, Παράδεισος Αμαρουσίου, 151 25 ΑΘΗΝΑ (τηλ.210 6183500 - fax 210 6819231) (www.obi.gr) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ * Στοιχεία αιτούντος I : Ονoματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Greece 1 Last edited: November 29, 2005

Greece 1 Last edited: November 29, 2005 Greece 1 Last edited: November 29, 2005 Summary and Analysis Greece signed the UN Convention on the Rights of the Child (CRC) on January 26, 1990 and ratified it about three years later, on May 11, 1993.

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Α.Π. : Σέρρες.../.../... DIPLOMA SUPPLEMENT Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Συστήματα Επικοινωνιών & Πληροφορικής This diploma supplement

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ Ραφαέλλα Ζάττα Λεμεσός 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη THE RESEARCH Η ΕΡΕΥΝΑ Questionnaire for students Ερωτηµατολόγιο για µαθητές Questionnaire for teachers Ερωτηµατολόγιο για

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους 1 Θέματα Κυπριακό τραπεζικό σύστημα πριν την εξυγίανση Αίτηση ένταξης στο μηχανισμό στήριξης Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2566 της 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2566 της 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 243/9t ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2566 της 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Συμβάσεως περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Priorities of the Greek ehealth ecosystem

Priorities of the Greek ehealth ecosystem Priorities of the Greek ehealth ecosystem Mina Boubaki IT Department, Ministry of Health ehealth Network, ehealth Forum 2014 Participants: Commercial, academic, health, well being and social care stakeholders,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της αίτησης διακοπής αναβολής κατάτα ξης.... 1 Έγκριση χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97 1577 Ν. 27(ΙΠ)/97 Ο Κυρωτικός της Συνθήκης Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Xτίσιμο μαθήματος αποκλειστικά από ανοιχτό εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό διαθέσιμο στο Διαδίκτυο (Εργαστήριο)

Xτίσιμο μαθήματος αποκλειστικά από ανοιχτό εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό διαθέσιμο στο Διαδίκτυο (Εργαστήριο) Xτίσιμο μαθήματος αποκλειστικά από ανοιχτό εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό διαθέσιμο στο Διαδίκτυο (Εργαστήριο) Α. Ανδρεάτος (1) & Σ. Κατσούλης (2) (1) Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών, Σχολή Ικάρων aandreatos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

School of Modern Greek Language

School of Modern Greek Language School of Modern Greek Language The School of Modern Greek Language at Aristotle University of Thessaloniki offers courses in Greek language and culture to foreign students and also to students of Greek

Διαβάστε περισσότερα

THE WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE) INC. OCEANIA & FAR EAST REGION

THE WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE) INC. OCEANIA & FAR EAST REGION THE WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE) INC. OCEANIA & FAR EAST REGION EΛΛHNIKH ΝΕΟΛΑΙΑ ΩΚΕΑΝΙΑΣ - OCEANIA GREEK YOUTH άμες δε γ εσόμεθα πολλώ κάρονες Στίχοι προς τους Έλληνες Νέους της Σπάρτης - Folk

Διαβάστε περισσότερα

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 217 Ν. 14(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συνθήκης εναντίον της Στρατολόγησης, Χρησιμοποίησης, Χρηματοδότησης και Εκπαίδευσης Μισθοφόρων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προς τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS, ΔΡΑΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/12 Συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2919 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2919 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 17(ΙΙΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2919 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί των Τελικών Πράξεων της Έκτακτης Παγκόσμιας Διάσκεψης των Πληρεξουσίων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα