Πανεπιστήµιο Κρήτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήµιο Κρήτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - 1 -"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - 1 -

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. Περίληψη 3 1. Κατηγορίες Προσφερόµενων Μαθηµάτων 3 2. Κύριοι Κανόνες Φοίτησης 4 3. Πρότυπο Πρόγραµµα Σπουδών 5 4. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Φυσικής 5 5. Μεταβατικές Διατάξεις Προγράµµατος Σπουδών 6 6. Παραρτήµατα Παράρτηµα Α Κατανοµή Μαθηµάτων Παράρτηµα Β Κανονισµοί Λειτουργείας Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων Παράρτηµα Γ Αναλυτική Περιγραφή Μαθηµάτων (Syllabi) 13 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Το παρόν κείµενο περιγράφει τον οδηγό προπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Η δοµή και βασικές αρχές του οδηγού αυτού ο οποίος ήταν αποτέλεσµα πολύµηνης µελέτης της Επιτροπής Σπουδών του Τµήµατος, υπερψηφίσθηκαν από την Γενική Συνέλευση του Τµήµατος που έλαβε χώρα στις 3 Νοεµβρίου Ο νέος οδηγός σπουδών είναι απλός και σύντοµος και ισχύει για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές από την 1 η Ιανουαρίου Το πιστεύει ότι η νέα αυτή δοµή αποτελεί µια σαφή βελτίωση του προγενέστερου προγράµµατος, ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, και ότι θα βοηθήσει στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης την οποία προσφέρει το Τµήµα στους φοιτητές του. Ηράκλειο, 4 Νοεµβρίου 2008 Νίκος Παπαπανικολάου, Καθηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Σπουδών Γιώργος Τσιρώνης, Καθηγητής Πρόεδρος Τµήµατος Φυσικής - 2 -

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παρόν κείµενο περιγράφονται οι προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου από το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης και δίνονται γενικές οδηγίες προς τους φοιτητές του Τµήµατος ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους µε επιτυχία. Συνοπτικά για να αποκτήσει το Πτυχίο Φυσικής ένας φοιτητής/φοιτήτρια πρέπει: Να φοιτήσει στο Τµήµα για τουλάχιστον 8 εξάµηνα, κατά την διάρκεια των οποίων να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς µια σειρά από µαθήµατα από τα οποία να συλλέξει συνολικά τουλάχιστον 240 ECTS (=European Credit Transfer System). Από τα 240 ECTS τα οποία θα αποκτήσει ο φοιτητής, 144 πρέπει να προέρχονται από τα 22 Υποχρεωτικά Μαθήµατα του Τµήµατος (Κατηγορία Α), τουλάχιστον 42 από Μαθήµατα της Κατηγορίας Β, και το υπόλοιπο αν υπάρχει - από µαθήµατα της Κατηγορίας Γ. 1. Κ ΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Το προσφέρει στους φοιτητές του µια σειρά από µαθήµατα τα οποία κατανέµονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Μαθήµατα Κατηγορίας Α - «Υποχρεωτικά» Τα Υποχρεωτικά Μαθήµατα είναι 22, είναι τα βασικότερα µαθήµατα του Τµήµατος και παρουσιάζονται στον Πίνακα A. Τα µαθήµατα αυτά προσφέρονται από το Τµήµα κάθε ακαδηµαϊκό έτος, στο Xειµερινό ή στο Eαρινό, ή και στα δύο εξάµηνα. Όλοι οι φοιτητές του Τµήµατος πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα µαθήµατα αυτά, τα οποία αντιστοιχούν σε 144 ECTS. Μαθήµατα Κατηγορίας Β «Γενικές Κατευθύνσεις Φυσικής» Τα µαθήµατα της Kατηγορίας B προσφέρονται από το Τµήµα και παρουσιάζονται στον Πίνακα Β. Τα µαθήµατα είναι προπτυχιακού ή µεταπτυχιακού επιπέδου και προσφέρουν γνώσεις σε κύριες κατευθύνσεις της σύγχρονης φυσικής. Oι φοιτητές του Τµήµατος πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς µαθήµατα της Κατηγορίας Β τα οποία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 42 ECTS. Μαθήµατα Κατηγορίας Γ «Ειδικά Θέµατα Φυσικής» Τα µαθήµατα της Kατηγορίας Γ περιλαµβάνουν όλα τα υπόλοιπα µαθήµατα που προσφέρει το Τµήµατος Φυσικής, καθώς και µαθήµατα τα οποία προσφέρονται από άλλα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Στην αρχή κάθε εξαµήνου µε βάση τον διαθέσιµο αριθµό διδασκόντων και αξιολογώντας τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες το Τµήµα καταρτίζει τη λίστα των µαθηµάτων που θα προσφέρει στην Κατηγορία Γ. Αποφασίζει επίσης ποια από τα µαθήµατα τα οποία προσφέρουν άλλα Τµήµατα συµπεριλαµβάνονται στην κατηγορία αυτή. Το διατηρεί το δικαίωµα να µην προσφέρει κάποιο µάθηµα το οποίο ανήκει στην Κατηγορία Β ή Γ αν ο αριθµός των φοιτητών που εγγραφούν σε αυτό είναι µικρότερος του πέντε (5)

4 2. Κ ΥΡΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Φ ΟΙΤΗΣΗΣ Οι ακόλουθοι πέντε κανόνες καθορίζουν τον τρόπο επιλογής µαθηµάτων στο Τµήµα Φυσικής. Ο µέγιστος αριθµός µαθηµάτων τα οποία ένας φοιτητής µπορεί να δηλώσει προς παρακολούθηση κατά τη διάρκεια ενός εξαµήνου είναι οκτώ (8). Κάθε εξάµηνο σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει µέχρι το πολύ οκτώ (8) µαθήµατα µε την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 1. Όλα τα προσφερόµενα µαθήµατα Κατηγορίας Α προηγουµένων εξαµήνων τα οποία δεν έχει περάσει, µε τη σειρά που αυτά εµφανίζονται στον Πίνακα Α. 2. Όλα τα προσφερόµενα µαθήµατα Κατηγορίας Α του εξαµήνου φοίτησης στο οποίο είναι εγγεγραµµένος µε τη σειρά που αυτά εµφανίζονται στον Πίνακα Α. 3. Όποια µαθήµατα από την Κατηγορία Β ή Γ επιθυµεί. Για να θεωρηθεί ότι ένας φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς (=«περάσει») ένα µάθηµα πρέπει α) να το έχει συµπεριλάβει στην δήλωση των µαθηµάτων του εξαµήνου και β) να έχει αξιολογηθεί είτε κατά το ίδιο εξάµηνο είτε κατά την εξεταστική του Σεπτεµβρίου µε προβιβάσιµο βαθµό, δηλαδή µε βαθµό ανώτερο ή ίσο του πέντε (5). Ο ελάχιστος βαθµός αξιολόγησης είναι το µηδέν (0), ο µέγιστος το δέκα (10), και η ελάχιστη υποδιαίρεση βαθµού το µισό (0.5). Αν ένας φοιτητής δεν έχει προβιβάσιµο βαθµό (=«περάσει») σε ένα προπτυχιακό µάθηµα το οποίο δήλωσε στο Χειµερινό ή στο Εαρινό εξάµηνο ενός ακαδηµαϊκού έτους µπορεί να εξεταστεί σε αυτό κατά τη διάρκεια της περιόδου του Σεπτεµβρίου του ίδιου ακαδηµαϊκού έτους. Αν αποτύχει και στην περίοδο του Σεπτεµβρίου πρέπει να το συµπεριλάβει σε δήλωση µαθηµάτων εποµένου εξαµήνου φοίτησης για να µπορέσει να εξεταστεί σε αυτό. Αν ένας φοιτητής έχει αποκτήσει προβιβάσιµο βαθµό σε ένα µάθηµα κατά την εξεταστική περίοδο του Χειµερινού ή του Εαρινού εξαµήνου µπορεί αν το επιθυµεί να εξεταστεί και πάλι σε αυτό κατά την περίοδο του Σεπτεµβρίου του ίδιου ακαδηµαϊκού έτους για να βελτιώσει την βαθµολογία του. Για να το κάνει αυτό πρέπει να ζητήσει εγγράφως από τη Γραµµατεία το αργότερο 15 µέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεµβρίου ότι επιθυµεί να προσέλθει στις εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή ισχύει ο µεγαλύτερος από τους δύο βαθµούς. Ο βαθµός Πτυχίου υπολογίζεται αθροίζοντας το γινόµενο του βαθµού (από 5 έως 10) σε κάθε µάθηµα το οποίο έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ο φοιτητής επί τα αντίστοιχα ECTS του µαθήµατος, και διαιρώντας το µε το άθροισµα όλων των ECTS των µαθηµάτων αυτών. Το αποτέλεσµα δίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 240 µονάδες ECTS αφαιρούνται από τον υπολογισµό του µέσου όρου τα επιπλέον µαθήµατα της Κατηγορίας Β και Γ µε τη µικρότερη βαθµολογία, διατηρώντας πάντοτε συνολικό άθροισµα µεγαλύτερο ή ίσο των 240 ECTS

5 3. Π ΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το προτείνει το ακόλουθο πρόγραµµα µαθηµάτων το οποίο µπορεί να ακολουθήσει ένας φοιτητής για να ολοκληρώσει της σπουδές του µέσα σε 8 εξάµηνα φοίτησης. Το κάθε µάθηµα αναφέρεται µε το συνοπτικό του όνοµα καθώς και µε τον κωδικό του, µέσα σε παρένθεση, όπως αυτός αναγράφεται στον Πίνακα Α. Μαθήµατα επιλογής (της Κατηγορίας Β ή Γ) δηλώνονται µε το γενικό όνοµα «Μάθηµα Επιλογής». Εξάµηνο Φοίτησης 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο Φυσική I (Φ101) Φυσική ΙΙ (Φ102) Συγ. Φυσική Ι (Φ201) Συγ. Φυσική ΙΙ (Φ202) Μαθηµατικά Ι (Φ111) Μαθηµατικά ΙΙ (Φ112) Διαφορικές Ι (Φ211) Διαφορικές ΙΙ (Φ212) Μαθ. για Φυς. Ι (Φ113) Εργαστήριο ΦΙ (Φ108) Εργαστήριο ΦΙΙ (Φ207) Κλασική Μηχ. Ι (Φ204) Αγγλικά Ι (Φ011) Αγγλικά ΙΙ (Φ012) Μάθηµα Επιλογής Εργαστήριο ΦΙΙΙ (Φ208) Η/Υ 0 (Φ150) Η/Υ Fortran (Φ151) Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής Εξάµηνο Φοίτησης 5 ο 6 ο 7 ο 8 ο Κβαντοµηχανική Ι (Φ303) Ηλεκτροµαγνητισµός Ι (Φ301) Quarks (Φ403) Μάθηµα Επιλογής ΘερµοΣτατιστική (Φ306) Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής Προχ. Εργαστήρια Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής Παρά το γεγονός ότι το πρόγραµµα αυτό είναι ενδεικτικό, και ένας φοιτητής είναι ελεύθερος να το αναµορφώσει όπως αυτός επιθυµεί, το θεωρεί ότι δεν είναι συνετό να υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές σε αυτό. Η διδακτέα ύλη που καλύπτεται από τα µαθήµατα προχωρηµένων εξαµήνων αλλά και ο τρόπος διδασκαλίας τους γίνεται µε την υπόθεση ότι ο φοιτητής έχει κατανοήσει το περιεχόµενο όλων των προηγούµενων µαθηµάτων. Με εξαίρεση τα τέσσερα Εργαστήρια Φυσικής κανένα µάθηµα δεν έχει αυστηρά προαπαιτούµενα. Αν όµως ένας φοιτητής επιθυµεί να δηλώσει ένα προχωρηµένο µάθηµα ενώ δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς σε βασικά µαθήµατα προηγουµένων εξαµήνων συνιστάται να ζητήσει τη συµβουλή του διδάσκοντα ή του Συµβούλου Καθηγητή του. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Λόγω της ιδιαιτερότητάς τους οι κανόνες που διέπουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση των τεσσάρων υποχρεωτικών εργαστηριακών µαθηµάτων φυσικής (Φ- 108, Φ207, Φ208, Φ307) είναι διαφορετικοί. Αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Β, και συνοψίζονται ως ακολούθως: Ένας φοιτητής µπορεί να δηλώνει µόνο ένα από τα παραπάνω τέσσερα Εργαστηριακά µαθήµατα σε ένα εξάµηνο. Το µάθηµα Εργαστήριο Φυσικής Ι (Μηχανική & Θερµότητα) (Φ-108) έχει ως προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στο µάθηµα Γενική Φυσική Ι (Φ- 101) ή στα Εννοιοτριβεία Φυσικής (Φ-107)

6 Το µάθηµα Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Ηλεκτρισµός) (Φ-207) έχει ώς προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στα µαθήµατα Γενική Φυσική ΙΙ (Φ-102) και Εργαστήριο Φυσικής Ι (Μηχανική & Θερµότητα) (Φ-108). Το µάθηµα Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ (Οπτική) (Φ-208) έχει ως προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στο µάθηµα Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Ηλεκτρισµός) (Φ-207). Το µάθηµα Προχωρηµένα Εργαστήρια Φυσικής Ι (Φ-307) έχει ως προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στα µαθήµατα Εισαγωγή στην Σύγχρονη Φυσική Ι (Φ-201) και Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ (Οπτική) (Φ-208). 5. Μ ΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Το παρόν πρόγραµµα σπουδών ισχύει από την 1 η Ιανουαρίου 2009 για όλους του φοιτητές που εισήχθησαν στο από το ακαδηµαϊκό έτος και µετέπειτα. Φοιτητές που εισήχθησαν στο Τµήµα σε προγενέστερα έτη πρέπει να συµπληρώσουν και αυτοί 144 ECTS από τα Μαθήµατα της Κατηγορίας Α. Ο διαχωρισµός όµως των µαθηµάτων επιλογής σε Κατηγορίες Β και Γ δεν ισχύει και αρκεί να έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 96 ECTS από οποιαδήποτε µαθήµατα επιλογής έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς. Η αντιστοίχηση µονάδων ECTS σε µαθήµατα που έχουν δοθεί στο παρελθόν θα γίνει από την Επιτροπή Σπουδών και πάντως κατ αναλογία µε τα ισχύοντα σε τρέχοντα µαθήµατα

7 6. Π ΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 6.1 Π ΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Στο Παράρτηµα Α παρουσιάζουµε τους τρεις Πίνακες οι οποίοι περιέχουν την κατανοµή µαθηµάτων ανά Κατηγορία και τα ECTS τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε µάθηµα. Πίνακας Α Μαθήµατα Κατηγορίας Α «Υποχρεωτικά» A/A Κωδικός Τίτλος ECTS 1 Φ-101 Γενική Φυσική Ι 7 2 Φ-111 Γενικά Μαθηµατικά Ι 7 3 Φ-113 Μαθηµατικά για Φυσικούς Ι 7 4 Φ-150 Χρήσεις του Υπολογιστή 4 5 Φ-011 Αγγλικά Ι 4 6 Φ-102 Γενική Φυσική ΙΙ 7 7 Φ-112 Γενικά Μαθηµατικά ΙΙ 7 8 Φ-108 Εργαστήριο Φυσικής Ι: Μηχανική και Θερµοδυναµική 7 9 Φ-151 Γλώσσα Προγραµµατισµού (FORTRAN ή C) 6 10 Φ-012 Αγγλικά ΙΙ 4 11 Φ-201 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι 7 12 Φ-211 Διαφορικές Εξισώσεις Ι: Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 7 13 Φ-207 Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ: Ηλεκτρισµός 7 14 Φ-202 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική ΙΙ 7 15 Φ-212 Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ: Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις 7 16 Φ-204 Κλασική Μηχανική Ι 7 17 Φ-208 Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ: Οπτική 7 18 Φ-303 Κβαντοµηχανική Ι 7 19 Φ-306 Θερµοδυναµική και Στατιστική 7 20 Φ-307 Προχωρηµένα Εργαστήρια Φυσικής 7 21 Φ-301 Ηλεκτροµαγνητισµός Ι 7 22 Φ-403 Από τα Quarks µέχρι το Σύµπαν 7 Σύνολο 144 Παρατηρήσεις Πίνακα Α: Κάθε φοιτητής του Τµήµατος Φυσικής είναι υποχρεωµένος να παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα µαθήµατα του Πίνακα Α. Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα ή περισσότερα από αυτά κατά τις εξετάσεις ενός ακαδηµαϊκού έτους, ο φοιτητής υποχρεούται να τα δηλώσει και πάλι στο αµέσως επόµενο εξάµηνο σπουδών κατά το οποίο προσφέρονται. Η σειρά δήλωσης πρέπει να γίνεται µε τον αύξοντα αριθµό τους (Α/Α) όπως αυτός αναγράφεται στον Πίνακα Α, δηλαδή πρώτα τα µαθήµατα µε µικρό αριθµό (χαµηλότερων ετών) και στη συνέχεια αυτά µεγαλύτερων ετών

8 Πίνακας Β Μαθήµατα Κατηγορίας Β «Γενικές Κατευθύνσεις Φυσικής» A/A Κωδικός Τίτλος ECTS 1 Φ-311 Μαθηµατικά για Φυσικούς ΙΙ 6 2 Φ-152 Αριθµητική Ανάλυση 6 3 Φ-406 Μηχανική Συνεχών Μέσων 6 4 Φ-271 Εισαγωγή στη Θεωρία Κυκλωµάτων 6 5 Φ-374 Στοιχεία Ηλεκτρονικών 7 6 Φ-461 Εργαστήρια Laser & Μοντέρνας Οπτικής 7 7 Φ-302 Ηλεκτροµαγνητισµός ΙΙ (Κυµατική) 6 8 Φ-304 Κβαντοµηχανική ΙΙ (Δοµή της Ύλης) 6 9 Φ-230 Αστροφυσική Ι 6 10 Φ-331 Αστροφυσική ΙΙ 6 11 Φ-333 Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον 6 12 Φ-361 Εισαγωγή στην Οπτοηλεκτρονική 6 13 Φ-467 Ατοµική Μοριακή και Οπτική Φυσική 6 14 Φ-273 Φυσική και Τεχνολογία Ηµιαγωγικών Διατάξεων 6 15 Φ-441 Εισαγωγή στη Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης 6 16 Φ-351 Υπολογιστική Φυσική Ι 6 17 Φ-442 Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης 6 18 Φ-324 Βαρύτητα και Κοσµολογία 6 19 Φ-422 Στοιχειώδη Σωµάτια και Δυνάµεις 6 20 Φ-429 Ειδικά Θέµατα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών 6 - Μεταπτυχιακά Μαθήµατα των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης «Προχωρηµένης Φυσικής» και «Φωτονικής Νανοηλεκτρονικής ΦΩ.ΝΗ» του Τµήµατος Φυσικής. 5 ή 6 Παρατηρήσεις Πίνακα Β: Κάθε φοιτητής του Τµήµατος Φυσικής είναι υποχρεωµένος κατά την διάρκεια των σπουδών του να παρακολουθήσει επιτυχώς µαθήµατα της Κατηγορίας Β, τα οποία παρουσιάζονται στον παραπάνω Πίνακα, που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 42 ECTS. Ο Πίνακας περιλαµβάνει προπτυχιακά µαθήµατα στα οποία προσθέτονται και όλα τα Μεταπτυχιακά µαθήµατα των 5 ή 6 ECTS τα οποία προσφέρονται από το στα πλαίσια των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης «Προχωρηµένης Φυσικής» και «Φωτονικής Νανοηλεκτρονικής - ΦΩ.ΝΗ

9 Πίνακας Γ Μαθήµατα Κατηγορίας Γ «Ειδικά Θέµατα Φυσικής» A/A Κωδικός Τίτλος ECTS 1 Φ-491 Διπλωµατική Εργασία 12 Φ-103 Θέµατα Σύγχρονης Φυσικής Ι 6 Φ-107 Εννοιοτριβεία της Φυσικής 6 Φ-232 Παρατηρησιακή Αστροφυσική 6 Φ-277 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία 6 Φ-334 Εισαγωγή στην Ατµοσφαιρική Φυσική 6 Φ-407 Φυσική του Εσωτερικού της Γης 6 Φ-428 Εισαγωγή στα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα 6 Φ-457 Μαθηµατικά Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης Ι 6 Φ-473 Εργαστήριο Φυσικής Ηµιαγωγικών Διατάξεων 7 Φ-485 Εισαγωγή στη Φυσική Ιονισµένων Αερίων 6 Φ-547 Εφαρµοσµένη Γεωφυσική Φ-015 Σύγχρονη Φυσική µε Αγγλικά 5 Ξένες Γλώσσες Ι,ΙΙ,ΙΙI,ΙV Επιλεγµένα µαθήµατα τα οποία προσφέρονται από άλλα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης. - Παρατηρήσεις Πίνακα Γ: Τα µαθήµατα Κατηγορίας Γ τα οποία περιλαµβάνονται στον παραπάνω Πίνακα είναι ενδεικτικά µια που το αν προσφέρονται ή όχι από το Τµήµα Φυσικής εξαρτάται από το ενδιαφέρον των φοιτητών και τη διαθεσιµότητα διδακτικού προσωπικού µε εµπειρία στην συγκεκριµένη κατεύθυνση. Η Κατηγορία Γ περιλαµβάνει επίσης και επιλεγµένα µαθήµατα τα οποία προσφέρονται από άλλα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Ο συνολικός κατάλογος των µαθηµάτων Κατηγορίας Γ θα ανακοινώνεται πριν την έναρξη κάθε εξαµήνου. Κάθε φοιτητής του Τµήµατος Φυσικής είναι υποχρεωµένος κατά την διάρκεια των σπουδών του να παρακολουθήσει επιτυχώς όσα µαθήµατα της Κατηγορίας Γ απαιτούνται ώστε να συµπληρώσει τα 240 ECTS που είναι το ελάχιστο για την απόκτηση του πτυχίου Φυσικής. Στο µάθηµα «Διπλωµατική Εργασία» ο φοιτητής µπορεί να ασχοληθεί µε ερευνητική εργασία υπό την καθοδήγηση καθηγητή-συµβούλου που προέρχεται από το Τµήµα Φυσικής. Η κατοχύρωση της διπλωµατικής εργασίας γίνεται µε δηµόσια παρουσίαση την οποία ακολουθεί προφορική εξέταση από τριµελή επιτροπή, τα µέλη της οποίας ορίζονται από την Επιτροπή Σπουδών

10 6.2 Π ΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Στο Παράρτηµα Β, παρουσιάζονται λεπτοµερώς οι κανονισµοί λειτουργίας και αξιολόγησης των υποχρεωτικών Εργαστηριακών µαθηµάτων Φυσικής (Φ-108, Φ-207, Φ-208, Φ-307) Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα εργαστήρια Φ-108, Φ-207, Φ-208, και Φ-307, προσφέρονται και τα δύο εξάµηνα του έτους. Ένας φοιτητής µπορεί να δηλώνει µόνο ένα από τα παραπάνω τέσσερα Εργαστηριακά µαθήµατα το εξάµηνο ώστε να αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις τους. Οι δηλώσεις των εργαστηριών γίνονται το αργότερο µία εβδοµάδα πριν την έναρξη των µαθηµάτων του εξαµήνου στον διδάσκοντα ή στον υπεύθυνο Εργαστηρίου. Μια που ο αριθµός των τµηµάτων και διθέσιων εργαστηριακών θέσεων είναι περιορισµένος ακολουθείται σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση αδυναµίας εγγραφής ο φοιτητής αποκτά προτεραιότητα εγγραφής για το επόµενο εξάµηνο. Το µάθηµα Εργαστήριο Φυσικής Ι (Μηχανική & Θερµότητα) (Φ-108) έχει ως προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στο µάθηµα Γενική Φυσική Ι (Φ- 101) ή στα Εννοιοτριβεία Φυσικής (Φ-107) Το µάθηµα Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Ηλεκτρισµός) (Φ-207) έχει ως προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στα µαθήµατα: Γενική Φυσική ΙΙ (Φ- 102) και Εργαστήριο Φυσικής Ι (Μηχανική & Θερµότητα) (Φ-108) Το µάθηµα Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ (Οπτική) (Φ-208) έχει ως προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στο µάθηµα: Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Ηλεκτρισµός) (Φ-207) Το µάθηµα Προχωρηµένα Εργαστήρια Φυσικής Ι (Φ-307) έχει ως προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στα µαθήµατα: Εισαγωγή στην Σύγχρονη Φυσική Ι (Φ3) (Φ-201) και Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ (Οπτική) (Φ-208) Σε όλα τα Εργαστήρια µπορεί ο φοιτητής να χάσει µόνο ένα εργαστηριακό µάθηµα (πείραµα) κατά την διάρκεια των προγραµµατισµένων ωρών το οποίο και θα αναπληρώνει σε άλλο χρόνο µόνο ύστερα από συνεννόηση µε τον διδάσκοντα. Αδυναµία παρακολούθησης δύο (2) ή περισσότερων εργαστηριακών µαθηµάτων συνεπάγεται ότι ο φοιτητής δεν περνά το µάθηµα και πρέπει να επαναλάβει εκ νέου το Εργαστήριο και θα κάνει όλα τα πειράµατα και εργαστηριακές αναφορές σε επόµενο εξάµηνο

11 6.2.2 Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ο εκάστοτε διδάσκων διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει το τρόπο αξιολόγησης του µαθήµατός του. Παρά το γεγονός αυτό λόγω της ιδιαιτερότητας των εργαστηρίων προτείνεται η παρακάτω µορφή αξιολόγησης για να διατηρηθεί µία οµοιοµορφία στις απαιτήσεις που έχει το Τµήµα από το τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνονται οι φοιτητές στα εργαστηριακά µαθήµατα. Στο Φ-108 ο τελικός βαθµός κάθε φοιτητή υπολογίζεται ως εξής: 50% του βαθµού προέρχεται από τις αναφορές (Α1). Ο µέσος βαθµός των αναφορών υπολογίζεται από όλες πλην µίας (της χειρότερης). 10% του βαθµού προέρχεται από την προφορική εξέταση κάθε εβδοµάδα κατά την διάρκεια του εξαµήνου. (Α2) 40% του βαθµού προέρχεται από την γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου (Β1) Στο Φ-207 και Φ-208 ο τελικός βαθµός κάθε φοιτητή υπολογίζεται ως εξής: 50% του βαθµού προέρχεται από τις αναφορές και προφορική εξέταση κατά τη διάρκεια του εξαµήνου όπως καθορίζει ο διδάσκων (Α). Ο µέσος βαθµός από όλες τις αναφορές υπολογίζεται από όλες πλην µίας (της χειρότερης). 25% του βαθµού προέρχεται από την γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου. (Β1) 25% του βαθµού προέρχεται από εξέταση στο τέλος του εξαµήνου σε µία πειραµατική άσκηση µέσα στο εργαστήριο από αυτές που έχει διδαχθεί. (Β2) Στο Φ-307 ο τελικός βαθµός κάθε φοιτητή υπολογίζεται ως εξής: 25% του βαθµού προέρχεται από τις αναφορές (Α1) ή/και εκπόνηση µιας µικρής εργασίας (τεχνική ανάλυση ενός οργάνου υψηλής τεχνολογίας που σχετίζεται κάπως µε τη φυσική που διδάσκεται στα διάφορα πειράµατα των εργαστηρίων) 25 % προφορική εξέταση στο πείραµα και διατάξεις κάθε εβδοµάδα κατά του εξαµήνου. (Α2) 25% του βαθµού προέρχεται από την γραπτή θεωρητική εξέταση στο τέλος του εξαµήνου. (Β1) 25% του βαθµού προέρχεται από εξέταση στο τέλος του εξαµήνου σε µία πειραµατική άσκηση µέσα στο εργαστήριο από αυτές που έχει διδαχθεί. (Β2) Για όλα τα υποχρεωτικά εργαστήρια θα ισχύουν τα εξής: Αν ένας φοιτητής έχει βαθµό Α (=Α1+Α2)<5 δεν µπορεί να λάβει µέρος στις γραπτές εξετάσεις. Πρέπει να δηλώσει εκ νέου το µάθηµα σε µελλοντικό εξάµηνο, και να το επαναλάβει εξ ολοκλήρου εκτελώντας και πάλι όλα τα πειράµατα. Για να θεωρηθεί ότι ένας φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ένα από τα εργαστηριακά µαθήµατα πρέπει να έχει αξιολογηθεί µε βαθµό ανώτερο του 5 σε κάθε επιµέρους κοµµάτι, δηλαδή Α (=Α1+Α2)>5, Β1>5 και Β2>5. Αυτό αντιστοιχεί σε προβιβάσιµο βαθµό στην αξιολόγηση εργασιών και προετοιµασίας κατά τη διάρκεια του εξαµήνου (Α), τελική θεωρητική γραπτή

12 εξέταση (Β1) και στην πειραµατική τελική εξέταση για τα Φ-207, Φ-208, & Φ- 307 (Β2). Όπως προαναφέρθηκε το µάθηµα Φ-108 δεν έχει βαθµό Β2. Ο διδάσκων παραδίνει κατάσταση βαθµολογίας στην Γραµµατεία στην οποία φαίνονται µαζί µε τον τελικό βαθµό και οι τρεις επιµέρους βαθµοί Α, Β1 και Β2. Αν ένας φοιτητής έχει Α>=5 αλλά Β1<5 ή Β2<5 οφείλει να δηλώσει το µάθηµα εκ νέου σε µελλοντικό εξάµηνο (εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου ή Ιουνίου) οπότε και θα εξεταστεί µόνο στο τελικό µέρος διατηρώντας τον βαθµό (Α) που είχε από την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του εξαµήνου και τους αντίστοιχους βαθµούς Β1 η Β2 (>5). Για τα µάθηµα Εργαστήριο Φυσικής Φ-Ι (Φ-108) υπάρχει η δυνατότητα επανάληψης της τελικής εξέτασης (Β1) και στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου Μ ΕΤΑΒΑΤΙΚ ΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Υ ΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φοιτητές οι οποίοι εισήχθησαν πριν από το ακαδηµαϊκό έτος για τους οποίους ίσχυαν άλλα προαπαιτούµενα ή δυνατότητα παρακολούθησης περισσότερων του ενός υποχρεωτικών Εργαστηρίων το εξάµηνο, θα ισχύουν µεν οι παλαιοί κανονισµοί δήλωσης Εργαστηρίων, αλλά θα ακολουθούνται οι νέες διατάξεις αξιολόγησής τους (τρόποι βαθµολογίας, αριθµός αναφορών κ.τ.λ.)

13 6.2 Π ΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Στο Παράρτηµα Γ παρουσιάζουµε την διδακτέα ύλη, προτεινόµενα συγγράµµατα και παρατηρήσεις όλων των προπτυχιακών µαθηµάτων τα οποία προσφέρονται από το, µε αύξοντα αριθµό κωδικού του µαθήµατος. Ο πίνακας παρουσίασης του κάθε µαθήµατος περιλαµβάνει µια σειρά από πληροφορίες οι οποίες διαχωρίζονται σε δύο τµήµατα. Το πρώτο περιλαµβάνει το όνοµα και κωδικό του µαθήµατος (ο οποίος αποτελείται από το γράµµα «Φ», ακολουθούµενο από 3 ψηφία) καθώς και την ένδειξη Α, Β, Γ που προσδιορίζει την κατηγορία στην οποία ανήκει το µάθηµα. Περιέχει επίσης τον αριθµό των ECTS (που υποδηλώνει το φόρτο εργασίας τον οποίο πρέπει να αφιερώσει ο φοιτητής για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του µαθήµατος), τις ώρες διδασκαλίας του µαθήµατα ανά εβδοµάδα (δίνονται ως άθροισµα των ωρών διαλέξεων/θεωρίας και ασκήσεων) καθώς και την ιστοσελίδα του µαθήµατος όπου ο φοιτητής µπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες. Το δεύτερο τµήµα του πίνακα περιλαµβάνει τα προτεινόµενα συγγράµµατα, τη διδακτέα ύλη (syllabus) και µια σύντοµη περιγραφή του διδακτικού σκοπού στον οποίο ανταποκρίνεται το µάθηµα Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ Α «Π ΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ» Φ-101 Γενική Φυσική I (Φ1) A ECTS: 7 Ώρες Διδασκαλίας: 4+2 web: Σκοπός: Tο µάθηµα απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές. Αποτελεί µία εντατική επανάληψη της ύλης της µηχανικής, κυµατικής, και θερµοδυναµικής η οποία διδάσκεται στα λύκεια, αλλά σε ανώτερο επίπεδο µαθηµατικών. Eισάγονται και χρησιµοποιούνται ο απειροστικός λογισµός και απλές διαφορικές εξισώσεις στη διατύπωση των νόµων της φυσικής και στη λύση των προβληµάτων. Διδακτέα Ύλη: Μηχανική: Εισαγωγή, Κλίµακες Κίνηση σε 1 διάσταση Κίνηση σε 2 διαστάσεις Νόµοι του Newton - Κυκλική κίνηση Έργο, Δυναµική & Κινητική Ενέργεια, Διατήρηση Ενέργειας Γραµµική Ορµή & Κρούσεις Περιστροφή στερεού σώµατος Κύλιση, στροφορµή & ροπή Νόµος της Παγκόσµιας Έλξης Κυµατική: Ταλαντώσεις Κυµατική κίνηση Ηχητικά κύµατα, Ακουστική, Φαινόµενο Doppler Επαλληλία & Στάσιµα κύµατα Συντονισµός Θερµοδυναµική: Θερµοκρασία & ιδανικά αέρια Κινητική θεωρία αερίων - Θερµότητα 1 ος νόµος της Θερµοδυναµικής Εντροπία 2 ος νόµος της Θερµοδυναµικής Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 1. «Physics for Scientists & Engineers» R. Serway (Τόµοι Ι & ΙΙΙ) Μετάφραση Λ. Ρεσβάνης 2. «Πανεπιστηµιακή Φυσική» - H. Young Τόµος Ι

14 Τελευταία Ενηµέρωση: Νοέµβριος 21, 2008 Copyright, Πανεπιστήµιο Κρήτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. Περίληψη 3 1. Κατηγορίες Προσφερόµενων Μαθηµάτων 3 2. Κύριοι Κανόνες Φοίτησης 4 3. Πρότυπο Πρόγραµµα Σπουδών 5 4. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Στην υπ αριθµ. 361/30-11-2009 Γ.Σ. το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων υιοθέτησε, σε εναρµόνιση µε το

Διαβάστε περισσότερα

Σε ότι αφορά τα επί μέρους μαθήματα ισχύουν τα εξής: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ για τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σε ότι αφορά τα επί μέρους μαθήματα ισχύουν τα εξής: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ για τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Παλαιού Προγράμματος Σπουδών (Οι διατάξεις αυτές αφορούν τους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής, οι οποίοι παρακολουθούν το παλαιό πρόγραμμα σπουδών, δηλ. γράφτηκαν στο Α εξάμηνο το Ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Πρόγραµµα Εξεταστικής 2016 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Παρατηρήσεις: α) Στα παρακάτω µαθήµατα δικαίωµα εξέτασης έχουν µόνο φοιτητές οι οποίοι τα είχαν συµπεριλάβει στις δηλώσεις τους κατά

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡ. ΦΟΙΤ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΚΥΛΑΦΗΣ

Έκδοση: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡ. ΦΟΙΤ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΚΥΛΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Παρατηρήσεις: α) Στα παρακάτω μαθήματα δικαίωμα εξέτασης έχουν μόνο φοιτητές οι οποίοι τα είχαν συμπεριλάβει στις δηλώσεις τους κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΑΡΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΑΡΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/1/2017 ΤΡΙΤΗ 24/1/2017 1η 1ο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ, 4 3ο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, 4 Γαλλικά (9.00 11.00)

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ Φ150 Φ101. Γενική Φυσική Ι Εργ. Διδάσκων: Κυλάφης Φ107 Φ107 Φ101 Φ101 Φ103. Θέµατα Σύχρονης Φυσικής Ι Διδάσκων: Ζέζας Φ107. Εννοιοτριβεία Φυσικής Ι Διδάσκων: Περάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ Φ011 Φ011 Φ101. Γενική Φυσική Ι Διδάσκων: Κυλάφης 10-11 Φ103. Θέµατα Σύχρονης Φυσικής Ι Διδάσκων: Ζέζας Φ101 Φ101 14-15 (Αµφ. Α ασκ) Φ103 Φ101 ασ Φ011. Αγγλικά Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. 2010-2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Εισαγωγικά: Το σχέδιο περιλαµβάνει τον προτεινόµενο κατάλογο υποχρεωτικών µαθηµάτων µε τις αντίστοιχες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2013 Σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ. Α ): α) άρθρο 30, εδάφιο β παρ. 2: Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Ωρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ Φ011. Φ101. Γενική Φυσική Ι Φ011. (Αίθ.1) Φ113. (Αμφ.Α) Εργ.

Ωρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ Φ011. Φ101. Γενική Φυσική Ι Φ011. (Αίθ.1) Φ113. (Αμφ.Α) Εργ. ΤΜΗΜΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ Φ011 Φ011 Φ101. Γενική Φυσική Ι Διδάσκων: Κυλάφης 10-11 Φ101 Φ101 14-15 15-16 (Αμφ. Α ασκ) Φ103 Φ101 ασ Φ103. Θέματα Σύχρονης Φυσικής Ι Διδάσκων: Ζέζας Φ011.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικής. Σχέδιο πρότασης για την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών

Τμήμα Φυσικής. Σχέδιο πρότασης για την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών Τμήμα Φυσικής Σχέδιο πρότασης για την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 010 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Π. Αργυράκης Σ. Βές Λ. Βλάχος, Γ. Λαλαζήσης (Πρόεδρος)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ Φ101. Γενική Φυσική Ι Φ107 Φ107 Φ150 Διδάσκων: Κυλάφης 10-11 Φ103. Θέµατα Σύχρονης Φυσικής Ι Διδάσκων: Ζέζας 14-15 Φ150 Φ101 Φ101 Φ011 Φ011 Φ101 ασ Φ150 Φ103

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωµατική εργασία στο τµήµα μηχανικών σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων Η ιπλωµατική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΑΡΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΑΡΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/1/20 ΠΕΜΠΤΗ 18/1/2 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/1/2018 ΤΡΙΤΗ 16/1/2018 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/1/2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ http://www.physics.auth.gr, Τηλ. 2310998120, Fax: 2310998122, e-mail: info@physics.auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 1η 5ο 7ο 9ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/1/201 ΠΕΜΠΤΗ 26/1/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ 2016 2017 Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, 81400 Μύρινα, Λήμνος,.: +302254083100, :, +302254083109, : secr-nutr@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Φυσικής. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Φυσικής. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικής Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Γραμματεία Τμήματος: Ελένη Καντιδάκη, Γραφείο: 307 +30 2810 394308 Εmail: kandida@physics.uoc.gr Γραμματεία Προέδρου:

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Δήλωσης Μαθημάτων (για φοιτητές με έτος εισαγωγής )

Κανόνες Δήλωσης Μαθημάτων (για φοιτητές με έτος εισαγωγής ) (για φοιτητές με έτος εισαγωγής 2016-2017) τα 6 υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου GCC307N (για φοιτητές με έτος εισαγωγής 2015-2016) τα 5 υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου ΕCC207 ΙΙ (για φοιτητές με έτος

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος στην υπ αριθμ. 9/22.06.2015 συνεδρίασή της ) Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ωρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ Φ112

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ωρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ Φ112 ΤΜΗΜΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Φ012 Φ101. Γενική Φυσική Ι Φ111 Διδάσκων = Αθανασίου (Ασκήσεις) 10-11 " (Αίθ.Υπ.2) Αίθουσα = Αμφ. Ξανθόπουλου/Πνευματικού. Γενική Φυσική ΙΙ Διδάσκoντες = Παπαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Για τους παλιούς. Σύγχρονη Φυσική Εισαγωγή στην

Για τους παλιούς. Σύγχρονη Φυσική Εισαγωγή στην Για τους παλιούς Κωδικός Α ξάμηνο κατηγορία ECTS Προαπαιτούμενα ΣΧΟΛΙΑ 101 Γενική Φυσική Ι Υ 6 111 Γενικά Μαθηματικά Ι Υ 6 121 Γενική Χημεία Υ 6 141 Υλικά Ι: ισαγωγή στην πιστήμη Υλικών Υ 6 ΗΥ0 EΥ 6 Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΥ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 5ο 7ο 9ο

ΚΟΡΜΟΥ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 5ο 7ο 9ο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 1η 5ο 7ο 9ο ΔΕΥΤΕΡΑ 23/1/2017 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, 4 --------- Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Ηράκλειο, 28/09/2015 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Σύμφωνα με το Ν. 4009, άρθρο 33, παρ. 2 και την ορθή επανάληψη της

Διαβάστε περισσότερα

Ωρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ Φ101. Γενική Φυσική Ι Φ011. (Αίθ.3) Φ113. (Αμφ. Ξ/Π) Φ150 Εργ.

Ωρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ Φ101. Γενική Φυσική Ι Φ011. (Αίθ.3) Φ113. (Αμφ. Ξ/Π) Φ150 Εργ. ΤΜΗΜΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ Φ101. Γενική Φυσική Ι Φ111 Φ011 Φ111 Φ011 Διδάσκων: Κυλάφης 10-11 Φ101 Φ113 Φ101 14-15 15-16 16-17 Φ111 ασκ Φ103 Φ113 Φ113 ασκ. Φ101 ασ ΓΕΝΙΚΟ Φ103. Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Προσοχή: Το ακόλουθο πρόγραµµα σπουδών ισχύει για όσους έχουν εγγραφεί ΕΩΣ το ακαδ. έτος 2004 Αντικείµενο της Γερµανικής Φιλολογίας Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/1/2016 ΠΕΜΠΤΗ 21/1/201 ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1/2016 ΤΡΙΤΗ 19/1/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 18/1/201 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Εξαμ 2ον

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Εξαμ 2ον ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Εξαμ 2ον ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΚΥΜΑΤΙΚΗ- ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ- ΚΥΜΑΤΙΚΗ- ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΚΥΜΑΤΙΚΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΜΦ11 ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΚΥΜΑΤΙΚΗ-

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί ειδική εργασία την οποία υποχρεωτικά πρέπει να εκτελέσει ο κάθε φοιτητής για την απόκτηση του Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 5 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 5 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 11/07/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών. Γαβριήλ Β. Γιαννακόπουλος Καθηγητής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών. Γαβριήλ Β. Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Γαβριήλ Β. Γιαννακόπουλος Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος για την διετία 2013-2015 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Διάρκεια ακαδημαϊκού έτους Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το διδακτικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/9/2016 ΠΕΜΠΤΗ 1/9/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8/2016 ΤΡΙΤΗ 30/8/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 29/8/2016 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 20-201 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 20-201 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 1η 5ο-6ο 7ο-8ο 9ο ΔΕΥΤΕΡΑ 18/1/201 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (ΣΤΑΤΙΚΗ) ΑΜΦ.1,2,3,4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Φ112 Φ012 Φ101. Γενική Φυσική Ι Διδάσκων = Κυλάφης (Ασκήσεις) 10-11 " (Αίθ.Υπ.2) Φ112 Φ113 Φ113 Φ102. Γενική Φυσική ΙΙ Διδάσκoντες = Παπαδάκης Φ102 12 13 Φ102 Φ012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1ο-2ο 3ο-4ο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 5ο-6ο 7ο-8ο 9ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 1η 1o - 2ο 3o - 4ο

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦ ΑΡΜ ΟΣΜ ΕΝΩΝ Μ ΑΘΗΜ ΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Φ ΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ ΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο 3ο-4ο 5ο-6ο 5ο-6ο Μαθηματικού 7ο-8ο Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Ωρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ Φ112 Φ102. Φ101. Γενική Φυσική Ι (Αμφ.A) (Αίθ.3)

Ωρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ Φ112 Φ102. Φ101. Γενική Φυσική Ι (Αμφ.A) (Αίθ.3) ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Φ112 Φ102 Φ101. Γενική Φυσική Ι (Αμφ.A) Διδάσκων = Κυλάφης (Ασκήσεις) 10-11 " Φ151 (Αίθ.Υπ.2) Φ112 (Αμφ.A) Φ113 Αίθουσα = Αμφ. Α Φ102. Γενική Φυσική ΙΙ Διδάσκoντες

Διαβάστε περισσότερα

Ωρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ Φ112. Φ101. Γενική Φυσική Ι (Αμφ.A) Φ102. (Αίθ.3) Φ012 (Αίθ.

Ωρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ Φ112. Φ101. Γενική Φυσική Ι (Αμφ.A) Φ102. (Αίθ.3) Φ012 (Αίθ. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Φ112 Φ012 Φ102 Φ101. Γενική Φυσική Ι (Αμφ.A) Διδάσκων = Κυλάφης (Ασκήσεις) 10-11 " Φ151 (Αίθ.Υπ.2) Φ112 (Αμφ.A) Φ113 Αίθουσα = Αμφ. Α Φ102. Γενική Φυσική ΙΙ Διδάσκoντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Εξαμ 1ο

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Εξαμ 1ο ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-2017 Εξαμ 1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι - - - Φ6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Η Εισηγητική Επιτροπή για το Πρόγραµµα Σπουδών, που ορίστηκε στην υπ αριθ. 7/18-1-2005 ΓΣ του Τµήµατος, πραγµατοποίησε πολλές πολύωρες συνεδριάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦ ΑΡΜ ΟΣΜ ΕΝΩΝ Μ ΑΘΗΜ ΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Φ ΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ ΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-201 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-201 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο ο 5ο (κατ.

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Α Π Ε Κ Η Σ Κ. Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Ο Υ Λ Ι Η Σ

Λ. Α Π Ε Κ Η Σ Κ. Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Ο Υ Λ Ι Η Σ Λ. Α Π Ε Κ Η Σ Κ. Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Ο Υ Λ Ι Η Σ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τ Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Παρατηρήσεις: α) Στα παρακάτω µαθήµατα δικαίωµα εξέτασης έχουν µόνο φοιτητές οι οποίοι τα είχαν συµπεριλάβει στις δηλώσεις τους κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Παρατηρήσεις: α) Στα παρακάτω μαθήματα δικαίωμα εξέτασης έχουν μόνο φοιτητές οι οποίοι τα είχαν συμπεριλάβει στις δηλώσεις τους κατά το εαρινό ή χειμερινό εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016 Ηράκλειο, 22/02/2016 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Σύμφωνα με το Ν. 4009, άρθρο 33, παρ. 2 και την ορθή επανάληψη της υπ αριθμ. Φ5/114174/Β3/6-10-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Πρόγραµµα Εξεταστικής 2016 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Παρατηρήσεις: α) Στα παρακάτω µαθήµατα δικαίωµα εξέτασης έχουν µόνο φοιτητές οι οποίοι τα είχαν συµπεριλάβει στις δηλώσεις τους κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ I. Πρόγραµµα Εξεταστικής Ιανουαρίου 2016 Έκδοση: ΑΡ. ΦΟΙΤ. 343 (115) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ Πέµπτη 14 Ιανουαρίου 9-12

ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ I. Πρόγραµµα Εξεταστικής Ιανουαρίου 2016 Έκδοση: ΑΡ. ΦΟΙΤ. 343 (115) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ Πέµπτη 14 Ιανουαρίου 9-12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Παρατηρήσεις: α) Στα παρακάτω µαθήµατα δικαίωµα εξέτασης έχουν µόνο φοιτητές οι οποίοι τα είχαν συµπεριλάβει στις δηλώσεις τους κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφορίες: Στ. Πλαϊνού - Ψυχή Θεσσαλονίκη 18-10-11 Τηλέφωνο: 891-218 Αρ.Πρωτ.: Ανακοίνωση σχετικά µε τις δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Περίληψη Τί προτείνουμε, πώς και γιατί με λίγα λόγια: 55 μαθήματα = 30 για ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 1η ΚΟΡΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Πρόγραμμα σπουδών

Συνοπτικό Πρόγραμμα σπουδών Αιγάλεω 25 Μαΐου 2016 Συνοπτικό Πρόγραμμα σπουδών Δομή και Διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει συνολικά οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών, στα οποία περιλαμβάνονται: Επτά (7) εξάμηνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΔΙΠΛΗΣ) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΔΙΠΛΗΣ) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/2/2015 ΠΕΜΠΤΗ 5/2/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 4/2/2015 ΤΡΙΤΗ 3/2/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 2/2/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΔΙΠΛΗΣ) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Ηράκλειο 2-8-2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡ. ΦΟΙΤ. Δευτέρα 29 Αυγούστου ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Ι 145 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΤΣΑΜΗΣ, Παπαδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ΕΘΝΚΟ ΜΕΤΣΟΒΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΚΩΝ ΚΑ ΦΥΣΚΩΝ ΕΠΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ΗΜ/ΝΑ 1ο-2ο 3ο-4ο 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2017 2018 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Ηράκλειο, 17/2/2015 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Σύμφωνα με το Ν. 4009, άρθρο 33, παρ. 2 και την ορθή επανάληψη της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. (κατ. Φυσικού. Εφαρμογών) Μαθηματικού Εφαρμογών) και Σχεδιασμοί Αμφ. 1, Εμβιομηχανική του μυοσκελετικού αμφ.

ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. (κατ. Φυσικού. Εφαρμογών) Μαθηματικού Εφαρμογών) και Σχεδιασμοί Αμφ. 1, Εμβιομηχανική του μυοσκελετικού αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( )

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχίες μαθημάτων νέου 5ετούς π.σ. με τα παλαιά π.σ. Α και Β κύκλου

Αντιστοιχίες μαθημάτων νέου 5ετούς π.σ. με τα παλαιά π.σ. Α και Β κύκλου Αντιστοιχίες μαθημάτων νέου 5ετούς π.σ. με τα παλαιά π.σ. Α και Β κύκλου 1 Πλαίσιο αντιστοιχιών Από το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014, όλοι οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τον πενταετή κύκλο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1. Δείκτης Προόδου

Εικόνα 1. Δείκτης Προόδου ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 2018 Οι δηλώσεις μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος pithia. Θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2016-17 Ανακοινώνεται η έναρξη της διαδικασίας επιλογής φοιτητών του Τµήµατος Θεολογίας που επιθυµούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011 2012 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011 2012 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2010-2011 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1. Στόχοι του Προγράµµατος Σπουδών Το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ AΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ AΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ AΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μαθήματα Μεταπτυχιακού Στις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος

Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξαμήνο του ακ. έτους 12-13 ΕΝΟΤΗΤΑ: Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Φ112 Φ101. Γενική Φυσική Ι (Αµφ.A) Διδάσκων = Κυλάφης (Ασκήσεις) 10-11 " Φ112 (Αµφ.A) Φ113 Φ113. Γενική Φυσική ΙΙ Διδάσκoντες = Παπαδάκης, Βαρδαβάς 12 13.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ισχύει για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής και μετά)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ισχύει για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής και μετά) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ισχύει για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2015-16 και μετά) Για τη λήψη του πτυχίου τους οι φοιτητές υποχρεούνται να εξετασθούν επιτυχώς σε 38 μαθήματα και σε 4 μαθήματα ξένης γλώσσας.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους 214-215 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής Ι) Τροποποίηση της Διάρκειας, Δομής και Περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών 1 Το ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος διαρκεί τρια (3) διδακτικά εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ.: 2610 969700-05, Telefax: 2610 969780-969705 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ. ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1. Δείκτης Προόδου

Εικόνα 1. Δείκτης Προόδου ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 Οι δηλώσεις μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος pithia. Θα ξεκινήσουν την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017,

Διαβάστε περισσότερα

Ωρες ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ 9 10 Μ2

Ωρες ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ 9 10 Μ2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 9-2-09 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑ. ΕΤΟΥΣ 2008-2009 Ωρες ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ 9 10 Μ2

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Πρόγραμμα σπουδών

Συνοπτικό Πρόγραμμα σπουδών Αιγάλεω 15 Φεβρουαρίου 2016 Συνοπτικό Πρόγραμμα σπουδών Δομή και Διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει συνολικά οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών, στα οποία περιλαμβάνονται: Επτά (7)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΥ II ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Αργυρίου ΗΥ II ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Αργυρίου ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Σουρλάς ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Σουρλάς ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματο Σπουδ με τίτλο Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-2017 Ηράκλειο, 17/02/2017 ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τη δήλωση των μαθημάτων σας θα την κάνετε και αυτό το εξάμηνο ηλεκτρονικά μέσω του StudentsWeb, με τον κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

(Αμφ.Α) ΡώσΙ. (Αίθ.3) (Αμφ.Α) ΗΥΟ Εργ. ΜΦ1 (Αμφ.Β) ΗΥΟ Αγγ Ι Εργ. (Αίθ.2) Αγγ Ι (Αίθ.2) Αγγ Ι Ρώσσικ Ι (Αίθ. 2) (Αίθ.3) ΗΥΟ. Εργ. Φ1 ασκ. (Αμφ.Α) ΕΠ?

(Αμφ.Α) ΡώσΙ. (Αίθ.3) (Αμφ.Α) ΗΥΟ Εργ. ΜΦ1 (Αμφ.Β) ΗΥΟ Αγγ Ι Εργ. (Αίθ.2) Αγγ Ι (Αίθ.2) Αγγ Ι Ρώσσικ Ι (Αίθ. 2) (Αίθ.3) ΗΥΟ. Εργ. Φ1 ασκ. (Αμφ.Α) ΕΠ? ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ Φθινόπωρο 2007-2008 9-10-2007 Ωρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ 9-10 Μ1 10-11 Μ1 11-12 Φ1 12-13 Φ1 13-14 Αγγ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ωρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ Φ112

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ωρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ Φ112 ΤΜΗΜΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Φ112 Φ101. Γενική Φυσική Ι Διδάσκων = Χαρµανδάρης 10-11 " 12 13 14 15 (Αίθ.Υπ.2) (Αίθ.Υπ.3) Φ111 Φ101 Φ032 (Αιθ. 4) Φ112 Φ113 Φ113 Φ032 (Αιθ. 4) (Αίθ.Υπ.2,3)

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα