Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης"

Transcript

1 Έλεγχος Έκδοσης Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης Σειρές εκδόσεων 4.1, 4.5 Εάν στην εγκατάστασή σας χρησιμοποιείτε έκδοση της σειράς 4.1 ή προγενέστερη θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε αναβάθμιση σε 4.12h πριν συνεχίσετε. Εάν στην εγκατάστασή σας χρησιμοποιείτε έκδοση της σειράς 4.5 θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε αναβάθμιση σε 4.50d πριν συνεχίσετε. Οι σειρές εκδόσεων 4.1 και 4.5 καθώς και οι σχετικές οδηγίες αναβάθμισης είναι διαθέσιμες δωρεάν σε όλους τους συμβεβλημένους πελάτες. Η έκδοση της εγκατάστασης του προγράμματος αναγράφεται στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (δεξιά από την login Εταιρία Υποκ/μα) και στην οθόνη με τα στοιχεία άδειας χρήσης της εφαρμογής (System menu \ Βοήθεια \ Για το πρόγραμμα). Οι δύο μέθοδοι για τις εργασίες κλεισίματος χρήσης Το KΕΦΑΛΑΙΟ υποστηρίζει δύο (2) μεθόδους για τις εργασίες κλεισίματος χρήσης. Σύμφωνα με την ΜΕΘΟΔΟ Α (προτεινόμενη) διατηρούνται τα αρχεία της κλειόμενης χρήσης και δημιουργείται νέα εταιρία στην οποία θα γίνει η διαχείριση της νέας χρήσης. Σημαντικά χαρακτηριστικά της MEΘΟΔΟΥ Αείναι: 1. Κατά τη διαδικασία κλεισίματος η νέα εταιρία (που θα διαχειριστεί τη νέα χρήση) δημιουργείται αυτόματα. 2. Οι δύο χρήσεις μπορούν να τηρηθούν παράλληλα. Η παράλληλη λειτουργία ισχύει τόσο στην Εμπορική Διαχείριση όσο και στη Γενική / Αναλυτική Λογιστική καθώς και στην ενότητα Παγίων. Συγκεκριμένα και στις δύο διαχειριστικές ενότητες (Εμπορική Διαχείριση & Λογιστική) έχουν προβλεφθεί εργασίες μεταφοράς υπολοίπων από την προηγούμενη χρήση στη νέα χρήση (ως απογραφή έναρξης) ακόμα και μετά τις εργασίες κλείσιματος. Σύμφωνα με τη ΜΕΘΟΔΟ Β, η οποία αφορά αποκλειστικά εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν μόνο τις ενότητες της Λογιστικής και των Παγίων, γίνεται «οριστικό» κλείσιμο της παλαιάς χρήσης και έναρξη λειτουργίας την νέας χρήσης, σε μία μόνο εταιρία. Παραμένει στις σύγχρονες εκδόσεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ κυρίως για λόγους συμβατότητας με τις παλαιότερες εκδόσεις, αλλά και για να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις εγκαταστάσεων με περιορισμένο ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο. Έλεγχος χώρου στο δίσκο Προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ο απαραίτητος χώρος για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται παρακάτω (και για την δημιουργία των αρχείων του προγράμματος για τη νέα χρήση), θα πρέπει να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο δίσκο σας και να τον συγκρίνετε με το χώρο που καταλαμβάνουν ήδη τα αρχεία σας. Ο συνολικός διαθέσιμος χώρος στον δίσκο σας πρέπει να είναι μεγαλύτερος, τουλάχιστον κατά 20%, από τον χώρο που καταλαμβάνουν τα αρχεία της εταιρίας με την κλειόμενη χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να φροντίσετε για τη διασφάλιση του απαραίτητου ελεύθερου χώρου. Τις απαραίτητες πληροφορίες, για τον παραπάνω έλεγχο, μπορείτε να τις βρείτε και στην εργασία «Πληροφορίες Συστήματος» (F9), ενώ βρίσκεστε στην εταιρία του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ που θα κλείσει χρήση. Μέτρα ασφαλείας Πριν εκτελέσετε τις εργασίες κλεισίματος χρήσης θα πρέπει να εφαρμόσετε τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας.

2 Συγκεκριμένα, εκτός από το τακτικό backup τέλους ημέρας που πάντα εφαρμόζετε, αυτή τη φορά θα πάρετε backup σε 2 set νέων δισκετών (ή tape streamer, zip drives, CD s κλπ). Τα μέσα αυτά θα φυλαχθούν προσεκτικά και δεν θα χρησιμοποιηθούν πλέον στη διάρκεια της νέας διαχειριστικής χρήσης. Έλεγχος παραμέτρων Εάν η εγκατάσταση του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ που χρησιμοποιείτε, δεν περιλαμβάνει κάποια από τις παρακάτω ενότητες, τότε παραλείψτε τις σχετικές οδηγίες της ενότητας αυτής. Πελάτες Η μεταφορά υπολοίπων των Πελατών στη νέα χρήση θα γίνει με κινήσεις απογραφής. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται οι κινήσεις «Χρέωση Απογραφής» και «Πίστωση Απογραφής». Πριν λοιπόν εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες, θα πρέπει να ελεγχθεί η ύπαρξη και η ορθότητα σχεδιασμού των κινήσεων αυτών. Επιλέξτε την εργασία: [Οργάνωση - Παράμετροι Σχεδιασμός κινήσεων - Κινήσεις Πελατών] και ελέγξτε αν υπάρχoυν οι κινήσεις: Χρέωσης Απογραφής, με flags 1 και 10 (καμία άλλη ένδειξη flag εκτός από [1] και [10] δε θα πρέπει να υπάρχει στο σχετικό πλαίσιο). Πίστωσης Απογραφής, με flags 1 και 11 (καμία άλλη ένδειξη flag εκτός από [1] και [11] δε θα πρέπει να υπάρχει στο σχετικό πλαίσιο). Αν οι παραπάνω κινήσεις δεν υπάρχουν, θα πρέπει να τις σχεδιάσετε σε δύο κενές θέσεις του πίνακα των κινήσεων Πελατών, δίνοντας προσοχή στον σωστό καθορισμό των σχετικών flags. Προμηθευτές Η μεταφορά υπολοίπων των Προμηθευτών στη νέα χρήση θα γίνει με κινήσεις απογραφής. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται οι κινήσεις «Χρέωση Απογραφής» και «Πίστωση Απογραφής». Πριν λοιπόν εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες, θα πρέπει να ελεγχθεί η ύπαρξη και η ορθότητα σχεδιασμού των κινήσεων αυτών. Επιλέξτε την εργασία: [Οργάνωση - Παράμετροι Σχεδιασμός κινήσεων - Κινήσεις Προμηθευτών] και ελέγξτε αν υπάρχoυν οι κινήσεις: Χρέωσης Απογραφής, με flags 1 και 10 (καμία άλλη ένδειξη flag εκτός από [1] και [10] δε θα πρέπει να υπάρχει στο σχετικό πλαίσιο). Πίστωσης Απογραφής, με flags 1 και 11 (καμία άλλη ένδειξη flag εκτός από [1] και [11] δε θα πρέπει να υπάρχει στο σχετικό πλαίσιο). Αν οι παραπάνω κινήσεις δεν υπάρχουν, θα πρέπει να τις σχεδιάσετε σε δύο κενές θέσεις του πίνακα των κινήσεων Προμηθευτών, δίνοντας προσοχή στον σωστό καθορισμό των σχετικών flags. Γενική Λογιστική Οι εγγραφές που αφορούν την περίοδο Ισολογισμού (Κλεισίματος, Διορθωτικές, Ανοίγματος κλπ) θα πρέπει να γίνουν με «ειδικούς» τύπους κινήσεων Λογιστικής, διαφορετικούς για κάθε περίπτωση. Πριν λοιπόν εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες, θα πρέπει να ελεγχθεί η ύπαρξη και η ορθότητα σχεδιασμού των κινήσεων αυτών. Επιλέξτε την εργασία: [Οργάνωση - Παράμετροι Σχεδιασμός κινήσεων Κινήσεις Λογιστικής] και ελέγξτε αν υπάρχoυν οι κινήσεις: Τύπος κίνησης Αντισυμβαλλόμενος Flags Σχόλια Κλείσιμο Ισολογισμού Δεν προβλέπεται 1, 4 Χρήση για το κλείσιμο των υπολοίπων Εγγραφές Τακτοποίησης Δεν προβλέπεται 1, 4 Χρήση για διορθωτικές εγγραφές (τακτοποίησης) Άνοιγμα Ισολογισμού ΧΧΧ 5 Άνοιγμα νέας Χρήσης Γενικής Λογιστικής Τελικό κλείσιμο Ισολογισμού ΧΧΧ 1, 4 Τελικό Κλείσιμο Ισολογισμού Γενικής Λογιστικής με αντισυμβαλλόμενο λογαριασμό

3 Ο τύπος κίνησης «Κλείσιμο Ισολογισμού» θα χρησιμοποιηθεί για το κλείσιμο των υπολοίπων (π.χ. λογαριασμοί των ομάδων 2, 6 και 7). Ο τύπος κίνησης «Εγγραφές Τακτοποίησης» θα χρησιμοποιηθεί για να καταχωρήσετε τις εγγραφές τακτοποίησης (διορθωτικές εγγραφές) αν προκύψουν τέτοιες οι οποίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Μηχανογραφημένο Ισοζύγιο που θα υποβληθεί το Φθινόπωρο. Ο ειδικός αυτός τύπος κίνησης θα πρέπει να είναι διαφορετικός ώστε να επιλέγεται μεν στις εργασίες έκδοσης του Μηχανογραφημένου Ισοζυγίου, αλλά χωρίς να συγχέεται με την κίνηση «Κλεισίματος Ισολογισμού». Ο τύπος κίνησης «Άνοιγμα Ισολογισμού» θα χρησιμοποιηθεί για την αυτόματη δημιουργία άρθρων ανοίγματος ισολογισμού (Απογραφή Έναρξης) στην επιλογή [Οργάνωση - Γενικές Εργασίες - Κλείσιμο χρήσης - Μέθοδος Α / Μεταφορά Υπολοίπων]. Ο τύπος κίνησης «Τελικό κλείσιμο Ισολογισμού» θα χρησιμοποιηθεί για να κλείσουν οριστικά (μηδενιστούν) τα υπόλοιπα του λογιστικού σχεδίου. Αυτό θα γίνει αργότερα στην επιλογή [Οργάνωση - Γενικές Εργασίες - Κλείσιμο χρήσης - Μέθοδος Α / Μεταφορά Υπολοίπων]. Αν οι παραπάνω κινήσεις δεν υπάρχουν, θα πρέπει να τις σχεδιάσετε σε κενές θέσεις του πίνακα των κινήσεων Λογιστικής, δίνοντας προσοχή στον σωστό καθορισμό των Αντισυμβαλλομένων και των σχετικών flags. Τέλος, βεβαιωθείτε στη στήλη [Ημερολόγιο] ότι κάθε κίνηση ενημερώνει το σωστό Θεωρημένο Ημερολόγιο. Αναλυτική Λογιστική Οι εγγραφές που αφορούν την περίοδο Ισολογισμού (Κλεισίματος, Ανοίγματος) θα πρέπει να γίνουν με «ειδικούς» τύπους κινήσεων Λογιστικής, διαφορετικούς για κάθε περίπτωση. Πριν λοιπόν εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες, θα πρέπει να ελεγχθεί η ύπαρξη και η ορθότητα σχεδιασμού των κινήσεων αυτών. Επιλέξτε την εργασία: [Οργάνωση - Παράμετροι Σχεδιασμός κινήσεων - Κινήσεις Λογιστικής] και ελέγξτε αν υπάρχoυν οι κινήσεις: Τύπος κίνησης Άνοιγμα Ισολογισμού Αναλυτικής Λογιστικής Τελικό κλείσιμο Ισολογισμού Αναλυτικής Λογιστικής Αντισυμβαλλόμενος Flags Σχόλια 9Χ.ΧΧ.ΧΧΧ 5 Άνοιγμα νέας Χρήσης Αναλυτικής Λογιστικής 9Χ.ΧΧ.ΧΧΧ 1, 4 Τελικό Κλείσιμο Ισολογισμού Αναλυτικής Λογιστικής με αντισυμβαλλόμενο λογαριασμό Αν οι παραπάνω κινήσεις δεν υπάρχουν, θα πρέπει να τις σχεδιάσετε σε κενές θέσεις του πίνακα των κινήσεων Λογιστικής, δίνοντας προσοχή στον σωστό καθορισμό των Αντισυμβαλλομένων και των σχετικών flags. Τέλος, βεβαιωθείτε στη στήλη [Ημερολόγιο] ότι κάθε κίνηση ενημερώνει το σωστό Θεωρημένο Ημερολόγιο.

4 Διαδικασία Κλεισίματος & Ανοίγματος Χρήσης ΜΕΘΟΔΟΣ Α Βασικές πληροφορίες & προφυλάξεις Σύμφωνα με τη Μέθοδο Α τα αρχεία της κλειόμενης χρήσης παραμένουν «ανοικτά», παράλληλα με τα αρχεία της νέας χρήσης που δημιουργούνται αυτόματα σε άλλη εταιρία. Ο χειριστής έχει δυνατότητα επανάληψης της εργασίας μεταφοράς υπολοίπων ακόμα και μετά το κλείσιμο χρήσης. Ωστόσο η παραλληλία στη λειτουργία δύο χρήσεων απαιτεί να υπάρχει απολύτως ίδια παραμετροποίηση και στις δύο «εταιρίες» του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Άρα θα πρέπει να προσέξετε ώστε από το σημείο αυτό και μέχρι το οριστικό τέλος κάθε διαδικασίας που σχετίζεται με το κλείσιμο χρήσης, να μην γίνει καμία μεταβολή παραμέτρων. Ο περιορισμός αυτός αφορά: 1. Στο σχεδιασμό κινήσεων που ελέγχθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους (ισχύει δηλαδή και για την Εμπορική Διαχείριση και για τη Γενική - Αναλυτική Λογιστική). 2. Ειδικά για τη Γενική Λογιστική δε θα πρέπει να μεταβληθεί η ρύθμιση [Καταχώριση κινήσεων On Line, Προσωρινές ή Και τα δύο <1/2/3>] που καθορίζεται στην εργασία [Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Λογιστική]. 3. Ο περιορισμός αφορά επίσης και σε όλους τους κωδικούς των κυρίων αρχείων Εμπορικής Διαχείρισης & Λογιστικής (δηλαδή Αποθήκης, Πελατών, Προμηθευτών, Λογιστικής & Παγίων) οι οποίοι θα πρέπει να μείνουν ως έχουν. Φυσικά η «απαγόρευση» στη μεταβολή παραμέτρων και κωδικών ισχύει τόσο στην εταιρία της παλαιάς χρήσης, όσο και στην εταιρία της νέας χρήσης που θα δημιουργηθεί με τις εργασίες της παρακάτω παραγράφου - και μέχρι το οριστικό τέλος των εργασιών για το κλείσιμο της χρήσης. Άνοιγμα νέας Χρήσης Επιλέξτε την εργασία [Οργάνωση - Γενικές Εργασίες - Κλείσιμο Χρήσης - Μέθοδος Α / Άνοιγμα νέας Χρήσης]. Πρώτα πρέπει να δημιουργηθεί η νέα εταιρία - η οποία θα διαχειριστεί τη νέα χρήση - οπότε προβάλλεται o πίνακας επιλογής των εταιριών της εφαρμογής και εσείς πρέπει να επιλέξετε μία κενή θέση για τη νέα εταιρία. Ακολούθως συμπληρώνετε διαδοχικά τα πεδία: [Ονομασία εταιρίας], [Συντομογραφία], [Prefix αρχείων]. Συνίσταται να θέσετε [Ονομασία] και [Συντομογραφία] τέτοια που να δείχνει σαφώς ποια χρήση θα διαχειριστεί η νέα εταιρία (πχ. Εμπορική A.E. 20XΧ). Το πεδίο [Prefix αρχείων] μένει κενό εκτός εάν συνηθίζετε να θέτετε σε διαφορετικά directories τα αρχεία της κάθε εταιρίας της εφαρμογής. Αν πράγματι ισχύει κάτι τέτοιο, τότε το πεδίο συμπληρώνεται με το path στο οποίο επιθυμείτε να τεθούν τα αρχεία της εταιρίας που θα δημιουργηθεί. Αμέσως μετά τις καταχωρίσεις σας πιέζετε [Esc] και επιβεβαιώνετε την καταχώριση των «αλλαγών» (με Ναι). Μετά την επιβεβαίωση προβάλλεται το μήνυμα «Να μεταφερθούν οι εκτελεσμένες παραγγελίες;». Eάν απαντηθεί [Ναι] μεταφέρονται οι παραγγελίες αυτές στη νέα χρήση. Εάν απαντηθεί [Όχι] μεταφέρονται μόνο οι ανεκτέλεστες, οι μερικώς εκτελεσμένες και οι υπό παραγωγή. Κατόπιν αρχίζει αυτόματα η αντιγραφή των αρχείων και προβάλλεται σε διάγραμμα η πορεία της διαδικασίας αντιγραφής. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στο δίσκο σας, προβάλλεται σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα και η διαδικασία δημιουργίας νέας εταιρίας δεν ολοκληρώνεται πλήρως (δεν εκτελείται η διαδικασία αντιγραφής αρχείων). Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να διακόψετε όλη τη

5 διαδικασία, να διαγράψετε πλήρως την (κενή) εταιρία που έχει δημιουργηθεί και να εξασφαλίσετε τον απαραίτητο ελεύθερο χώρο στο δίσκο σας. Η δημιουργία νέας εταιρίας ολοκληρώνεται με την εμφάνιση του πίνακα «Περίοδοι Χρήσης». Στον πίνακα «Περίοδοι Χρήσης» (που έχει εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη σας) καθορίζετε τα ονόματα και τις ημερομηνιακές περιόδους στις οποίες κατανέμεται η νέα χρήση. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ προτείνει ως πιθανότερη κατανομή των περιόδων της νέας χρήσης, την αντίστοιχη αυτής που εφαρμόσατε στην παλαιά χρήση. Έτσι, ολοκληρώνετε ταχύτερα την εργασία σας. Περατώνετε την εργασία με [Esc]. Aν έχετε μεταβάλει τις προτεινόμενες περιόδους, απαντήστε [Ναι] στην ερώτηση «Καταχώρηση αλλαγών». Με το πέρας της εργασίας, το πρόγραμμα θα έχει δημιουργήσει μια νέα εταιρία που περιέχει τα κύρια αρχεία και παραμέτρους της κλειόμενης χρήσης, κινήσεις παγίων, εκκρεμείς παραγγελίες, ανεκτέλεστα παραστατικά παραγωγής & τεχνικές προδιαγραφές, σε τιμές και αξίες. H νέα εταιρία δεν περιέχει ακόμα λοιπά αρχεία κινήσεων και «σελίδες» ιστορικών στατιστικών στοιχείων στα κύρια αρχεία. Από το σημείο αυτό μπορείτε να αρχίσετε να καταχωρείτε εγγραφές στην νέα χρήση (εταιρία) τόσο στην Εμπορική Διαχείριση όσο και στις ενότητες Γενικής / Αναλυτικής Λογιστικής και Παγίων. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε - αμέσως τώρα - τις οδηγίες της ενότητας «Μεταφορά Υπολοίπων» (αυτές όμως που αφορούν μόνο στη μεταφορά υπολοίπων της Εμπορικής Διαχείρισης). Εγγραφές κλεισίματος Λογιστικής Μετά το άνοιγμα της νέας χρήσης, που εκτελέσατε στην προηγούμενη ενότητα, μπορείτε να αρχίσετε κανονικά την καταχώριση εγγραφών Γενικής / Αναλυτικής Λογιστικής, στην εταιρία της νέας χρήσης. Επίσης, μπορείτε να εργάζεστε στην εταιρία της παλαιάς χρήσης για τις εγγραφές τακτοποίησης ή άλλες που τυχόν θα προκύψουν. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να «κλείσετε» τους λογαριασμούς οι οποίοι δε μεταφέρονται στην επόμενη χρήση (πχ. λογαριασμοί της ομάδας 2, 6, και 7). Οι εγγραφές αυτές κλεισίματος καταχωρούνται στην εταιρία της παλαιάς χρήσης και μπορούν να γίνουν με δύο τρόπους. Είτε με «απ ευθείας» καταχωρίσεις άρθρων με τη γνωστή επιλογή [Λογιστική - Κινήσεις - Καταχωρίσεις], είτε με μαζική δημιουργία των σχετικών άρθρων από την επιλογή [Λογιστική - Εργασίες - Εγγραφές κλεισίματος]. Εάν επιλέξετε την «απ ευθείας» καταχώριση, τότε οι εγγραφές σας από πλευράς χειρισμών δεν παρουσιάζουν καμία διαφορά από τις καθημερινές σας καταχωρίσεις. Προσέχετε μόνο να χρησιμοποιείτε τον κωδικό κίνησης: Κλείσιμο Ισολογισμού (δηλαδή αυτόν που υποδείχθηκε στην παράγραφο «Έλεγχος Παραμέτρων» της ενότητας Γενικής Λογιστικής). Εάν επιλέξετε τον «μαζικό» τρόπο, τότε επιλέγετε την εργασία: [Λογιστική - Εργασίες - Εγγραφές κλεισίματος] και συμπληρώνετε διαδοχικά τα πεδία: Ημερομηνία, όπου τίθεται η ημερομηνία με την οποία θέλετε να καταχωρηθούν οι εγγραφές κλεισίματος (π.χ. 31/12/ΧΧΧΧ). Κωδ. Κίνησης, όπου με τη βοήθεια του πλήκτρου [Tab] επιλέγετε την κίνηση: Κλείσιμο Ισολογισμού. Παραστατικό, όπου συμπληρώνετε ελεύθερα το παραστατικό ή το λογιστικό σημείωμα βάσει του οποίου θα διενεργηθούν οι εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού. Αιτιολογία, όπου ομοίως συμπληρώνετε την αιτιολογία που θα χρησιμοποιήσει το KΕΦΑΛΑΙΟ στις εγγραφές κλεισίματος που θα δημιουργηθούν αυτόματα. Μεταφορά από Λογαριασμό: έως Λογαριασμό: σε Λογαριασμό, Χρεωστικό: Πιστωτικό:

6 Στα παραπάνω πεδία συμπληρώνετε την ομάδα ή τους συγκεκριμένους λογαριασμούς στους οποίους επιθυμείτε το μηδενισμό υπολοίπων και μεταφορά τους στους αντίστοιχους αποτελεσματικούς, π.χ. Μεταφορά από Λογαριασμό: έως Λογαριασμό: σε Λογαριασμό, Χρεωστικό: ΧΧΧ Πιστωτικό: ΧΧΧ Επιβεβαιώνετε την εκτέλεση της εργασίας και την επαναλαμβάνετε τόσες φορές όσες ομάδες ή συγκεκριμένους λογαριασμούς θέλετε να κλείσετε. Με το πέρας των παραπάνω εργασιών μπορείτε να προβάλλετε ή να εκτυπώσετε Θεωρημένο Ισοζύγιο και Ισοζύγιο για τη 13η περίοδο (Ισολογισμού), επιλέγοντας την περίοδο «Κλείσιμο» στις αντίστοιχες εργασίες. Αντίστοιχα μπορείτε να εκτυπώσετε ή να προβάλλετε Καταστάσεις Ελέγχου ή Θεωρημένα Ημερολόγια, που περιλαμβάνουν μόνο τις κινήσεις εγγραφών ισολογισμού. Στο σημείο αυτό έχετε ολοκληρώσει τις εργασίες που αφορούν τις εγγραφές κλεισίματος. Σημειώστε μόνον ότι πριν εφαρμόσετε τα βήματα που περιγράφονται στη «Μεταφορά Υπολοίπων Λογιστικής» (επόμενη ενότητα), θα πρέπει να έχετε οριστικοποιήσει όλες τις λογιστικές εγγραφές της παλαιάς χρήσης (συμπεριλαμβανομένων και των εγγραφών κλεισίματος). Μεταφορά Υπολοίπων Η [Μεταφορά Υπολοίπων] είναι εργασία η οποία ανάλογα με τον τρόπο που θα εκτελεστεί αφορά την Εμπορική Διαχείριση (Αποθήκη Πελάτες Προμηθευτές Αξιόγραφα) ή/και την Γενική / Αναλυτική Λογιστική και τα Πάγια. Συγκεκριμένα μεταφέρονται τα υπόλοιπα Αποθήκης, Πελατών, Προμηθευτών καθώς και τα εκκρεμή Αξιόγραφα (χωρίς πινάκια). Επίσης δημιουργούνται εγγραφές ανοίγματος Λογιστικής και μεταφέρονται εκ νέου τα αρχεία Παγίων (κύριο και κινήσεων), συμπεριλαμβάνοντας τις κινήσεις αποσβέσεων που πιθανότατα δεν είχαν ακόμα δημιουργηθεί κατά το άνοιγμα της εταιρίας της νέας χρήσης. Συνήθως η [Μεταφορά Υπολοίπων] της Εμπορικής Διαχείρισης εκτελείται στις αρχές της νέας χρήσης, ενώ η [Μεταφορά Υπολοίπων] της Λογιστικής όταν περατωθεί κάθε λογιστική εκκρεμότητα και αποφασιστεί το οριστικό λογιστικό κλείσιμο της παλαιάς χρήσης. Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία μεταφοράς των υπολοίπων θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι εργάζεστε στην εταιρία της παλαιάς χρήσης. Επίσης, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτά που αναφέρονται στην συνέχεια, για κάθε ενότητα του προγράμματος: Αποθήκη Εάν χρησιμοποιείτε την διαχείριση «Κοστολόγηση Εισαγωγών» θα πρέπει να φροντίσετε για την οριστική ενημέρωση όλων των «ανεκτέλεστων» κοστολογίων, πριν την εκτέλεση της εργασίας μεταφοράς των υπολοίπων. Πελάτες / Προμηθευτές Για την ακριβή ενημέρωση του πεδίου Μέση Ηλικία Απογραφής (στη νέα χρήση), θα πρέπει να προηγηθεί της μεταφοράς υπολοίπων, η εκτέλεση της εργασίας υπολογισμός Μέσου Χρόνου Πληρωμής (στη παλιά χρήση) [Πελάτες / Προμηθευτές Εργασίες Υπολογισμός Μ.Χ. Πληρωμής]. Αξιόγραφα Η εργασία θα μεταφέρει, από την εταιρία της παλαιάς χρήσης σ αυτή της νέας χρήσης, όλα τα σώματα και τις κινήσεις των Αξιογράφων, πλην αυτών με κατάσταση «Εξοφλημένο».

7 Επίσης, κατά την έναρξη λειτουργίας της νέας χρήσης, θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η κωδικοποίηση των νέων αξιογράφων. Η κωδικοποίηση πρέπει να αποκλείει την περίπτωση να υπάρξουν διαφορετικά αξιόγραφα, στην παλαιά και νέα χρήση, με τον ίδιο κωδικό. Σε κάθε περίπτωση η εργασία μεταφοράς των αξιογράφων, ελέγχει την ύπαρξη αξιογράφων με κοινό κωδικό, μεταξύ των δυο εταιριών. Αν βρεθούν τέτοια αξιόγραφα, εμφανίζονται σε ενημερωτική λίστα και θα πρέπει η μεταφορά τους να τακτοποιηθεί από τον χρήστη (αφού δεν θα μεταφερθούν από το πρόγραμμα). Προσοχή! Η εκτέλεση της εργασίας για την μεταφορά των αξιογράφων πρέπει να γίνει αφού έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι σχετικές καταχωρίσεις, ενώ η επανάληψή της θα μεταφέρει μόνο τα αξιόγραφα της παλαιάς χρήσης που έχουν καταχωρηθεί μετά την προηγούμενη μεταφορά. Γενική / Αναλυτική Λογιστική Η εργασία θα πρέπει να εκτελεστεί αφού έχετε ολοκληρώσει τις εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού και είστε έτοιμοι για μεταφορά των «οριστικών» υπολοίπων των λογαριασμών. Επίσης, θα πρέπει να έχετε οριστικοποιήσει όλες τις λογιστικές εγγραφές της παλαιάς χρήσης. Με την εκτέλεση της εργασίας, εκτός από την αυτόματη δημιουργία εγγραφών ανοίγματος (στην εταιρία της νέας χρήσης), θα δημιουργηθούν και τα άρθρα οριστικού κλεισίματος (στην εταιρία της παλαιάς χρήσης) με πλήρη μηδενισμό των υπολοίπων του λογιστικού σχεδίου. Για να ξεκινήσετε την διαδικασία μεταφοράς των υπολοίπων θα πρέπει να εκτελέσετε την εργασία[οργάνωση Γενικές Εργασίες Κλείσιμο Χρήσης Μέθοδος Α Mεταφορά Υπολοίπων] όπου από τον πίνακα με τις εταιρίες του προγράμματος, θα επιλέξετε αυτήν στην οποία γίνεται η διαχείριση της νέας χρήσης. Μετά την επιλογή εταιρίας προβάλλεται πίνακας πολλαπλής επιλογής, στον οποίο εμφανίζονται οι ενότητες της εφαρμογής (Εμπορικής Διαχείρισης, Λογιστικής και Παγίων). Αφού επιλέξετε τις ενότητες εκείνες για τις οποίες θέλετε να γίνει μεταφορά υπολοίπων στη νέα χρήση, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία, κατά ενότητα: Πελάτες / Προμηθευτές Κωδικός κίνησης χρέωσης απογραφής Κωδικός κίνησης πίστωσης απογραφής Στους κωδικούς κίνησης θέτετε με τη βοήθεια του πλήκτρου [Tab] τους κωδικούς κίνησης χρέωσης και πίστωσης απογραφής αντίστοιχα. Eάν το ΚΕΦΑΛΑΙΟ δε «δέχεται» τις κινήσεις που επιλέγετε με το πλήκτρο [Tab], τότε θα πρέπει να ελέγξετε το σχεδιασμό των κινήσεων αυτών σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας «Έλεγχος παραμέτρων». Θέλετε ανάλυση απογραφών κατά πελάτη / προμηθευτή [Ν/Ο]? Η ερώτηση για την ανάλυση απογραφών κατά πελάτη / προμηθευτή, αφορά στην δυνατότητα δημιουργίας περισσοτέρων της μιας, κινήσεων απογραφής σε κάθε πελάτη / προμηθευτή. Απαντήστε [Ναι] αν επιθυμείτε το υπόλοιπο των πελατών / προμηθευτών να μεταφερθεί στην νέα χρήση, όχι με την μορφή μιας κίνησης αλλά με τόσες, όσες οι μη αντιστοιχισμένες ή μερικώς αντιστοιχισμένες κινήσεις τους στην κλειόμενη χρήση. Η αξία κάθε κίνησης θα ισούται με την ακάλυπτη αξία της κίνησης από την οποία προήλθε. Η συνολική αξία των κινήσεων αυτών θα είναι ίση με την αξία της μοναδικής που θα δημιουργήσει αν απαντήσετε [Όχι] στην σχετική ερώτηση. Ημερομηνία κινήσεων απογραφής Στο πεδίο ημερομηνίας συνήθως τίθεται η πρώτη ημέρα της νέας χρήσης (π.χ. 1/1/ΧΧΧΧ).

8 Μεταφορά τιμών αρχείου αποθήκης Η ερώτηση αυτή εμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση των διαλόγων της εργασίας και αφορά τις τιμές κόστους, χονδρικής και λιανικής, των ειδών Αποθήκης. Απαντήστε [Nαι] εάν θέλετε να ενημερωθούν οι τιμές αυτές στα αρχεία της νέας χρήσης. Σημειώστε ότι η ερώτηση αφορά μόνο τα είδη αποθήκης που δεν έχουν κινηθεί στη εταιρία της νέας χρήσης. Γενική / Αναλυτική Λογιστική Κωδικός κίνησης ανοίγματος ισολ. Γ.Λ. Κωδ. κίνησης ανοίγματος ισολ. Αναλ.Λ. Κωδικός κίνησης κλεισίματος ισολ. Γ.Λ. Κωδ. κίνησης κλεισίματος ισολ. Αναλ.Λ. Στους κωδικούς κίνησης θέτετε με τη βοήθεια του πλήκτρου [Tab] τους κωδικούς κίνησης που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία των αντίστοιχων άρθρων. Πρόκειται για τους κωδικούς κίνησης που ελέγξατε νωρίτερα στην ενότητα «Έλεγχος παραμέτρων». Προσέξτε ιδιαίτερα ώστε να χρησιμοποιήσετεδιαφορετικούς κωδικούς κίνησης για τη Γενική και Αναλυτική Λογιστική τόσο για το «άνοιγμα» όσο και για το «κλείσιμο». Παραστατικό ανοίγματος χρήσης Παραστατικό κλεισίματος χρήσης Ημερομηνία κινήσεων απογραφής Στα πεδία παραστατικών θέτετε τα παραστατικά ή λογιστικά σημειώματα βάσει των οποίων θα διενεργηθούν οι αντίστοιχες εγγραφές ανοίγματος (στη νέα χρήση) και κλεισίματος (στην παλαιά χρήση). Συμπληρώνετε επίσης την ημερομηνία της νέας χρήσης την οποία θέλετε να έχουν οι εγγραφές ανοίγματος ισολογισμού. Να γίνει έλεγχος υπολοίπου μη μεταφερόμενων λογαριασμών, [Ν/Ο]? Απαντήστε [Ναι] προκειμένου να ελεγχθεί αυτόματα από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ αν έχουν όντως κλείσει (και άρα έχουν μηδενικά υπόλοιπα) όλοι οι λογαριασμοί, τα υπόλοιπα των οποίων δεν μεταφέρονται στην επόμενη χρήση. Έτσι, εάν το πρόγραμμα σας προβάλλει το μήνυμα: «Ο Λογαριασμός ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧ δεν έχει κλείσει», σημαίνει ότι ο έλεγχος βρήκε λογαριασμό που δεν μεταφέρεται στην επόμενη χρήση αλλά έχει ακόμα λογιστικό υπόλοιπο. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία διακόπτεται χωρίς να έχει δημιουργηθεί καμία εγγραφή είτε στην παλιά είτε στη νέα σας χρήση. Τέλος, εάν κατά την εκτέλεση της διαδικασίας προκύψει περίπτωση κατά την οποία λογαριασμοί της παλαιάς χρήσης δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο της νέας χρήσης, τότε μετά το πέρας της διαδικασίας προβάλλεται το μήνυμα: «Προσοχή! Υπάρχουν μηνύματα λαθών». Με το πλήκτρο [Enter] μπορείτε να προβάλλετε, εκτυπώσετε ή αποθηκεύσετε σε αρχείο, ειδική κατάσταση των λαθών αυτών. Υπογραμμίζεται ότι η μεταφορά των ποσών για τους υπόλοιπους λογαριασμούς διενεργείται κανονικά. Για να επαναλάβετε την διαδικασία μεταφοράς των υπολοίπων κάποιας ενότητας, θα πρέπει πριν εκτελέσετε ξανά την εργασία, να κάνετε τις παρακάτω ενέργειες: Πελάτες / Προμηθευτές Στην εταιρία της νέας χρήσης θα πρέπει να διαγραφούν οι κινήσεις απογραφής πελατών / προμηθευτών, που είχαν δημιουργηθεί με την προηγούμενη εκτέλεση της εργασίας. Σχετικό υπενθυμιστικό μήνυμα προβάλλεται άλλωστε κάθε φορά που εκτελείτε την εργασία, αμέσως μετά την επιλογή ενοτήτων που χρησιμοποιούν κινήσεις για την απογραφή έναρξης της νέας χρήσης. Γενική / Αναλυτική Λογιστική Ειδικά για την ενότητα της Λογιστικής θα πρέπει να διαγραφούν εκτός από τις εγγραφές ανοίγματος στην εταιρία της νέας χρήσης και οι εγγραφές «Τελικού Κλεισίματος Ισολογισμού Γενικής Λογιστικής» και «Τελικού Κλεισίματος Ισολογισμού Αναλυτικής Λογιστικής» της παλαιάς χρήσης. Προσοχή! Οι εργασίες διαγραφής των κινήσεων απογραφής (προκειμένου να επαναληφθεί η εργασία μεταφοράς υπολοίπων) πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά και να περιοριστούν μόνο στους κωδικούς κίνησης που χρησιμοποιήθηκαν για την απογραφή έναρξης. Η ανάκτηση των κινήσεων που έχουν διαγραφεί δεν είναι δυνατή.

9 Διαδικασία Κλεισίματος & Ανοίγματος Χρήσης ΜΕΘΟΔΟΣ Β Προσοχή! Γενικά η ΜΕΘΟΔΟΣ Β είναι από οργανωτικής πλευράς υποδεέστερη της ΜΕΘΟΔΟΥ Α και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον εάν υπάρχουν πραγματικά προβλήματα χωρητικότητας δίσκου. Βήμα Προ εργασιών έλεγχος Αντίγραφα ασφαλείας Καθορισμός περιόδων χρήσης [Οργάνωση Σύστημα Περίοδοι χρήσης] Αλλαγή ημερομηνίας συστήματος Άνοιγμα Νέας χρήσης στην ενότητα της Λογιστικής [Οργάνωση Εργασίες Κλείσιμο χρήσης Μέθοδος Β] Άνοιγμα Νέας χρήσης στην ενότητα των Παγίων [Οργάνωση Εργασίες Κλείσιμο χρήσης Μέθοδος Β] Εγγραφές κλεισίματος Λογιστικής Κλείσιμο Χρήσης Λογιστικής Μεταφορά Υπολοίπων [Οργάνωση Εργασίες Κλείσιμο χρήσης Μέθοδος Β] Κλείσιμο Χρήσης Παγίων [Οργάνωση Εργασίες Κλείσιμο χρήσης Μέθοδος Β] Οδηγίες Βεβαιώνεστε ότι έχετε εκτελέσει όλα τα βήματα της ενότητας «Έλεγχος παραμέτρων» και ότι έχετε πράγματι επιλέξει οριστικά την ΜΕΘΟΔΟ Β ως διαδικασία για τις εργασίες κλεισίματος. Φροντίζετε να σιγουρευτείτε για την ύπαρξη αξιόπιστων αντιγράφων ασφαλείας (2 set). Θα καθορίσετε την κατανομή των περιόδων της νέας διαχειριστικής χρήσης. Θα πρέπει να αλλάξετε την ημερομηνία του προγράμματος και να επιλέξετε μια ημερομηνία της νέας χρήσης. Προετοιμάζετε την ενότητα της Λογιστικής για τη διαχείριση των πράξεων της νέας χρήσης. Η εργασία αφορά εγκαταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟY που περιλαμβάνουν την ενότητα Παγίων. Καταχωρείτε τις εγγραφές που είναι απαραίτητες για το κλείσιμο χρήσης της Λογιστικής. Σε χρόνο που επιλέγετε ως κατάλληλο διενεργείτε το «οριστικό» κλείσιμο και τη μεταφορά υπολοίπων των λογαριασμών Λογιστικής. Διενεργείτε το κλείσιμο της ενότητας Παγίων (για εγκαταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟY που περιλαμβάνουν τη σχετική ενότητα).

Κλείσιµο Άνοιγµα Χρήσης

Κλείσιµο Άνοιγµα Χρήσης Έλεγχος Έκδοσης Κλείσιµο Άνοιγµα Χρήσης Σειρά εκδόσεων 5.00 Οι οδηγίες αφορούν αποκλειστικά τις εγκαταστάσεις µε έκδοση 5.00d και µεταγενέστερη. Εάν στην εγκατάστασή σας χρησιµοποιείτε έκδοση της σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP Για να κλείσουμε μία χρήση στο InnovEra, επιλέγουμε από το κεντρικό μενού των Τμημάτων «Οικονομική Διαχείριση», «Περιοδικές Εργασίες»,

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

Θα κάνετε φύλαξη όλων των αρχείων σας σε δισκέτες που θα κρατήσετε για λόγους ασφαλείας και ιστορίας,δεδοµένων χρήσεων.

Θα κάνετε φύλαξη όλων των αρχείων σας σε δισκέτες που θα κρατήσετε για λόγους ασφαλείας και ιστορίας,δεδοµένων χρήσεων. Page 1 of 5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ KAI METAΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ MANAGER KAI EUROFASMA Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου γίνονται κάποιες επιπλέον εργασίες από τις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων Άνοιγµα Οικονοµικής Χρήσης Μεταφορές Υπολοίπων Η εργασία καταχώρησης της οικονοµικής χρήσης επιλέγεται ως εξής : Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσεις Οργάνωση Αρχεία Οικονοµικές Χρήσεις Στοιχεία Χρήσης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Εάν αποφασιστεί η μετάβαση στο προτεινόμενο από τα ΕΛΠ λογιστικό σχέδιο, το ATLANTIS E.R.P. παρέχει αυτόματες εργασίες μετάβασης. Η μετάβαση στο νέο λογιστικό σχέδιο πρέπει να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI EUROFASMA ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI EUROFASMA ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Page 1 of 5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ EUROFASMA ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI Πριν προχωρήσετε στην εκτέλεση της εργασίας "Άνοιγµα Νέας Χρήσης " θα πρέπει: α. Η συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου.

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου. Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Παράµετρος & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Οικονοµικές Χρήσεις Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Μέσω της εργασίας αυτής, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012 εκέµβριος 2011 Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν στις λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού ALTEC Software, παρέχονται αποκλειστικά σε συµβεβληµένους πελάτες της και είναι πνευµατική

Διαβάστε περισσότερα

Μελίσσια, 16 Ιουνίου 2010. Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ από InnovEra

Μελίσσια, 16 Ιουνίου 2010. Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ από InnovEra Μελίσσια, 16 Ιουνίου 2010 Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ από InnovEra Εισαγωγή Αρχείων-Objects για τη συγκεντρωτική ΚΕΠΥΟ (ΜΥΦ) Πριν προχωρήσετε στη διαδικασία της εξαγωγής των συγκεντρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE ΑΠΟΓΡΑΦH-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Προτείνεται να εκτελείται δημιουργία Εφεδρικού Αντιγράφου(Back up) πριν από την παρακάτω εργασία. ΒΗΜΑ 1 ο Κάνουμε εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση εισπράξεων

Διαχείριση εισπράξεων Διαχείριση εισπράξεων Περιεχόμενα Δημιουργία είσπραξης μετρητών... 3 Δημιουργία είσπραξης πιστωτικών καρτών... 6 Δημιουργία είσπραξης αξιογράφου... 10 Ακύρωση παραστατικού είσπραξης... 14 Αντιγραφή παραστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 1. Προετοιμασία Απογραφής Πριν από την διαδικασία Απογραφής θα πρέπει να προηγηθούν τα παρακάτω βήματα: α. Επανεκκίνηση Κάνετε έξοδο από το Farmakonet και επανεκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανοίγματος Χρήσης 2016

Οδηγίες Ανοίγματος Χρήσης 2016 Δεκέμβριος 2015 Οδηγίες Ανοίγματος Χρήσης 2016 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν στις λειτουργικές δυνατότητες λογισμικού ALTEC Software, παρέχονται αποκλειστικά σε συμβεβλημένους πελάτες της και είναι πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας Φάση 1 Φάση 1.1 Με την εκτέλεση του προγράμματος εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη Επιλογή των δύο checkbox τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ... 3 1 ο Βήμα: Δημιουργία νέας χρήσης.... 3 2 ο Βήμα: Εισαγωγή στην νέα χρήση... 3 3ο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Νέας εγγραφής Εσόδου Εξόδου και Άρθρου Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική Τακτοποίηση Εσόδων & Εξόδων (Απλογραφικά βιβλία)

Χρονική Τακτοποίηση Εσόδων & Εξόδων (Απλογραφικά βιβλία) Χρονική Τακτοποίηση Εσόδων & Εξόδων (Απλογραφικά βιβλία) Γενικά Με τις διατάξεις του ν.4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην υποχρέωση των οντοτήτων για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα / Έξοδα Λογιστική Πάγια ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. έχει κατοχυρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BUSINESS REPORTING SYSTEM... 2 HOME... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 6 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ... 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ... 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ REPORT... 8

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική ή από

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P.

Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P. Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P. Οι τροποποιήσεις που έγιναν στα προγράμματά μας ισχύουν μόνο για τα serial numbers εσωτερικού και

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Έκδοση 21.28 10/02/2016 Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα... 3 Παρακρατούμενοι φόροι... 3 Μαζικές πληρωμές... 3 Αναστολή πληρωμών... 3 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Για να κλείσουµε µία χρήση στο InnovEra ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα: Από το κεντρικό µενού επιλέγουµε διαδοχικά «Οικονοµική ιαχείριση», «Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015 εκέµβριος 2014 Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν στις λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού ALTEC Software, παρέχονται αποκλειστικά σε συµβεβληµένους πελάτες της και είναι πνευµατική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία πληρωμής μετρητών Πεδία Παραστατικού Πληρωμής Δημιουργία πληρωμής αξιογράφων Καταχώρηση Αξιογράφου...

Δημιουργία πληρωμής μετρητών Πεδία Παραστατικού Πληρωμής Δημιουργία πληρωμής αξιογράφων Καταχώρηση Αξιογράφου... Δημιουργία πληρωμής Περιεχόμενα Δημιουργία πληρωμής μετρητών... 3 Πεδία Παραστατικού Πληρωμής... 4 Δημιουργία πληρωμής αξιογράφων... 6 Καταχώρηση Αξιογράφου... 8 Αντιγραφή παραστατικού πληρωμής... 10 Ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 4.00.515

Soft1 Version 4.00.515 Νέες προδιαγραφές Version : 2.00 Date: 08/12/2015 Department: Product Management Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Γενικά... 3 Εμπορικό... 3 Χρηματοοικονομικά... 5 Μισθοδοσία... 6

Διαβάστε περισσότερα

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος.

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Δημιουργία Πρότυπων εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία Δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Καλοκαίρι 2012 Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Οδηγίες για την υποβολή 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν σε λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού υπό την διακριτική ένδειξη «ALTEC Software» πνευµατικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή των νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 8 1. Αντιγραφή γέφυρας λογιστικής σε εταιρείες... 8 2. Ιστορικό Μετασχηματισμών... 9 3. Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία υπόχρεου /υποβάλλοντα τη ΔΑΟ. Στοιχεία παραλήπτη οχήματος. Στοιχεία κάθε Οχήματος ανά στίχο

Στοιχεία υπόχρεου /υποβάλλοντα τη ΔΑΟ. Στοιχεία παραλήπτη οχήματος. Στοιχεία κάθε Οχήματος ανά στίχο ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΦΙΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΑΟ ΣΤΟ SEPAdesktop. Εισαγωγή. Γενικά για τη ΔΑΟ Η ΔΑΟ είναι ένα εθνικό τελωνειακό παραστατικό έγγραφο, που υποβάλλεται από τον υπόχρεο (μεταφορέα / παραλήπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ανοίγματος χρήσης και εργασιών τέλους χρήσης

Διαδικασία ανοίγματος χρήσης και εργασιών τέλους χρήσης Διαδικασία ανοίγματος χρήσης και εργασιών τέλους χρήσης Ροή εργασιών Διαδικασία ανοίγματος χρήσης Ενέργειες στην προηγούμενη χρήση πριν τη διαδικασία μεταφοράς υπολοίπου και λοιπών μεταβλητών Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσαρτήματος

Οδηγίες Προσαρτήματος Οδηγίες Προσαρτήματος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Προσαρτήματος στην εφαρμογή Γενική Λογιστική Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

$ Προϊόντα Γράψτε τον κωδικό του προϊόντος και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε την περιγραφή του προϊόντος,την οµάδα,την µονάδα µέτρησης, την συσκευασία,τα πακέτα, την 2 η µονάδα µέτρησης, τις µερίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Μητρώο Παγίων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Μητρώου Παγίων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Απογραφή σημαίνει : 1. Καταμέτρηση (Καταγραφή) των διαθέσιμων υπολοίπων 2. Ενημέρωση της αποθήκης με τα σωστά υπόλοιπα 3. Υπολογισμός και Αποτύπωση των Ελλειμάτων και Πλεονασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Καλοκαίρι 2012 Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Οδηγίες για την υποβολή 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν σε λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού υπό την διακριτική ένδειξη «ALTEC Software» πνευµατικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διασύνδεση Π.Σ.Π.Α. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Συστήματος ΑΤΛΑΣ: Οδηγίες Χρήσης Δαραδήμος Ηλίας Οδηγίες για φοιτητές Είσοδος στο σύστημα Η πρόσβαση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 1. Δημιουργία Μεταβολή Καρτέλας Λογιστικής. Αν η καρτέλα έχει τύπο Λογιστικής και μορφή Κινούμενη, τότε ενεργοποιείται το πεδίο Αριθμός ΦΤΜ στην θέση του πεδίου Επάγγελμα.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Τακτοποιητικών Κινήσεων Πελάτη & Προμηθευτή

Δημιουργία Τακτοποιητικών Κινήσεων Πελάτη & Προμηθευτή Δημιουργία Τακτοποιητικών Κινήσεων Πελάτη & Προμηθευτή Περιεχόμενα Δημιουργία Τακτοποιητικών Κινήσεων Πελάτη & Προμηθευτή... 3 Δημιουργία Απογραφικής Κίνησης Πελατών... 3 Διόρθωση Υπολοίπου Πελατών...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ 1 Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219

Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ... 220 3. ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ... 221 4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές πληροφορίες για το καθένα από τα παραπάνω θα βρείτε στις επόμενες σελίδες.

Αναλυτικές πληροφορίες για το καθένα από τα παραπάνω θα βρείτε στις επόμενες σελίδες. Αξιότιμοι κύριοι, Ανακοινώθηκε όπως γνωρίζετε, αλλαγή στους συντελεστές Φ.Π.Α. με ισχύ από HIT 1/1/2011 και εξής. Για να αντιμετωπίσετε αυτή την αλλαγή, θα πρέπει να προβείτε στις ενέργειες που περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος.

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος. Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος. 2) Η διαδικασία της απογραφής θα πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί σε χρόνο που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή.

Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή. Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡIN ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ BACK-UP ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (DATA) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ CUSTOM ΦΟΡΜΩΝ EKTYΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ!!!

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡIN ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ BACK-UP ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (DATA) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ CUSTOM ΦΟΡΜΩΝ EKTYΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ!!! ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ FRONT OFFICE ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ & ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡIN ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ BACK-UP ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (DATA) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ CUSTOM

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Φορολογικής Αναμόρφωσης στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

#1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση.

#1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση. #1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση. Ενέργειες Οδηγίες εισηγητή Δείγματα οθονών 1. Επιλέγω Πωλήσεις & Μάρκετινγκ Πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Front Office

Αλέξανδρος Front Office Αλέξανδρος Front Office ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΥΣ & ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Αλέξανδρος Front Office Αμβροσία POS Αλέξανδρος Αμβροσία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ FRONT OFFICE 1. Ολοκληρώστε τις εκκρεμότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» 4 ΤΗΣ ALTEC

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» 4 ΤΗΣ ALTEC ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» 4 ΤΗΣ ALTEC Με την καθιέρωση του λογιστικού σχεδίου αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα µια πληθώρα από µηχανογραφικά προγράµµατα µηχανογράφησης των λογιστικών εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Απογραφή Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Απογραφής Ειδών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (BSD16) ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Η κεντρική οθόνη του προγράμματος. Ανά χρήστη υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού Menu Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Υποσύστημα. Διαχείρισης Δαπανών. του Τακτικού Προϋπολογισμού

Υποσύστημα. Διαχείρισης Δαπανών. του Τακτικού Προϋπολογισμού 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 Υποσύστημα Διαχείρισης Δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στην συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής.

Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής. Καταχώρηση στοιχείων διασάφησης εισαγωγής Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής. Από το αρχικό μενού του συστήματος επιλέγετε Δηλώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ / ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΛΑΘΙΟΥ/ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΚΟΗΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ / ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΛΑΘΙΟΥ/ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΟΗΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ / ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΛΑΘΙΟΥ/ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 4. Παραγγελίες 4.1. Δημιουργία Καλαθιού (Παραγγελίας) Αναζητάμε τον Προμηθευτή και επιλέγουμε Νέο Καλάθι.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες πόντων (Loyalty card system)

Κάρτες πόντων (Loyalty card system) Κάρτες πόντων (Loyalty card system) 1 Πί νακας περίεχομε νων Γενική περιγραφή... 3 Στοιχεία καρτών συγκέντρωσης πόντων... 4 Συγκέντρωση πόντων κατά την πώληση... 5 Εξαργύρωση πόντων κατά την πώληση...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 1-1 1.1 Τι απαιτείται για τη δημιουργία Νέας Περιόδου... 1-1 1.2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εισαγωγής νέου λογαριασμού καθώς και την παραμετροποίησή του. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ... 179 1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ... 179 2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (Μ.Υ.Φ)... 180 copyright DATA COMMUNICATION

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015 Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Εμπορική διαχείριση 3 Σύνδεση γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων/ειδών... 3 Παραστατικά Σύνθεσης... 3 Συναλλασσόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργίας Ενεργειών

Δημιουργίας Ενεργειών Δημιουργίας Ενεργειών Περιεχόμενα Δημιουργία Ενεργειών (Επικοινωνίας, Ραντεβού)... 3 Καταχώρηση Επικοινωνίας και Ραντεβού... 4 Βασικά Στοιχεία... 7 Πεδία Χρήστη... 8 Υπομνήματα... 8 Μεταβολή Ενέργειας...

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win POS Sync Merge Replication

PRISMA Win POS Sync Merge Replication ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Ρυθμίσεων Συγχρονισμού PRISMA Win POS Sync Merge Replication Η διαδικασία του συγχρονισμού γίνεται από τον Η/Υ που έχει το Back Office. Βασική προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP Α. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η έκδοση 5.91.00 του WinEra ERP υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ. Σεπτέμβριος 2015. Copyright 2010-2015 - Sunsoft Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ. Σεπτέμβριος 2015. Copyright 2010-2015 - Sunsoft Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ Σεπτέμβριος 2015 Copyright 2010-2015 - Sunsoft Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ BACK-UP ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ! ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων

Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων (ΠΟΛ.1221/1995, ΠΟΛ.1071/2002, ΠΟΛ.2859/2000)... 4 1.1. Εισαγωγή Ταξιδιωτικού «Πακέτου»... 6 1.2. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης εγγραφών Εσόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικής Λογιστικής στην εφαρμογή της σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΒSD10) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΓΕΝΙΚΑ... 4 1. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εισαγωγή γνωματεύσεων διαβητικών υλικών στο internet (eδαπυ) 1. Εισάγουμε τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό για να εισέλθουμε στην εφαρμογή https://apps.ika.gr/econsummedsuppl/faces/login.xhtml.

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Στο πρόγραμμα κάνουμε είσοδο πληκτρολογώντας Username DC Password DC Βασικά πλήκτρα F8 κάνει εκτύπωση (πρέπει να είμαστε στο κατάλληλο πεδίο) F9 κάνει αναζήτηση F12 κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ Οι µηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 5 του ν.4036/2012 προβλέπεται η καταγραφή της λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

Η προηγούμενη (ετήσια) μορφή με τα αρχεία IL01 & IL01.pis θα υποβληθεί για τελευταία φορά για το έτος 2013 και μετά καταργείται.

Η προηγούμενη (ετήσια) μορφή με τα αρχεία IL01 & IL01.pis θα υποβληθεί για τελευταία φορά για το έτος 2013 και μετά καταργείται. Κεφαλληνίας 103 11251, Αθήνα Τηλ. 2108660903 Fax. 2108660905 http://www.panasoft.gr Αθήνα 07/04/2014 Αγαπητοί μας Πελάτες, Από το 2014, ως γνωστόν αλλάζει ο τρόπος που θα υποβάλλονται οι Συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Academia Financials ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Academia Financials ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ copyright DATA COMMUNICATION 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ... 1 2.1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Περιεχόμενα Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Βασικό... 4 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία... 5 Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα