Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης"

Transcript

1 Έλεγχος Έκδοσης Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης Σειρές εκδόσεων 4.1, 4.5 Εάν στην εγκατάστασή σας χρησιμοποιείτε έκδοση της σειράς 4.1 ή προγενέστερη θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε αναβάθμιση σε 4.12h πριν συνεχίσετε. Εάν στην εγκατάστασή σας χρησιμοποιείτε έκδοση της σειράς 4.5 θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε αναβάθμιση σε 4.50d πριν συνεχίσετε. Οι σειρές εκδόσεων 4.1 και 4.5 καθώς και οι σχετικές οδηγίες αναβάθμισης είναι διαθέσιμες δωρεάν σε όλους τους συμβεβλημένους πελάτες. Η έκδοση της εγκατάστασης του προγράμματος αναγράφεται στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (δεξιά από την login Εταιρία Υποκ/μα) και στην οθόνη με τα στοιχεία άδειας χρήσης της εφαρμογής (System menu \ Βοήθεια \ Για το πρόγραμμα). Οι δύο μέθοδοι για τις εργασίες κλεισίματος χρήσης Το KΕΦΑΛΑΙΟ υποστηρίζει δύο (2) μεθόδους για τις εργασίες κλεισίματος χρήσης. Σύμφωνα με την ΜΕΘΟΔΟ Α (προτεινόμενη) διατηρούνται τα αρχεία της κλειόμενης χρήσης και δημιουργείται νέα εταιρία στην οποία θα γίνει η διαχείριση της νέας χρήσης. Σημαντικά χαρακτηριστικά της MEΘΟΔΟΥ Αείναι: 1. Κατά τη διαδικασία κλεισίματος η νέα εταιρία (που θα διαχειριστεί τη νέα χρήση) δημιουργείται αυτόματα. 2. Οι δύο χρήσεις μπορούν να τηρηθούν παράλληλα. Η παράλληλη λειτουργία ισχύει τόσο στην Εμπορική Διαχείριση όσο και στη Γενική / Αναλυτική Λογιστική καθώς και στην ενότητα Παγίων. Συγκεκριμένα και στις δύο διαχειριστικές ενότητες (Εμπορική Διαχείριση & Λογιστική) έχουν προβλεφθεί εργασίες μεταφοράς υπολοίπων από την προηγούμενη χρήση στη νέα χρήση (ως απογραφή έναρξης) ακόμα και μετά τις εργασίες κλείσιματος. Σύμφωνα με τη ΜΕΘΟΔΟ Β, η οποία αφορά αποκλειστικά εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν μόνο τις ενότητες της Λογιστικής και των Παγίων, γίνεται «οριστικό» κλείσιμο της παλαιάς χρήσης και έναρξη λειτουργίας την νέας χρήσης, σε μία μόνο εταιρία. Παραμένει στις σύγχρονες εκδόσεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ κυρίως για λόγους συμβατότητας με τις παλαιότερες εκδόσεις, αλλά και για να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις εγκαταστάσεων με περιορισμένο ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο. Έλεγχος χώρου στο δίσκο Προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ο απαραίτητος χώρος για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται παρακάτω (και για την δημιουργία των αρχείων του προγράμματος για τη νέα χρήση), θα πρέπει να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο δίσκο σας και να τον συγκρίνετε με το χώρο που καταλαμβάνουν ήδη τα αρχεία σας. Ο συνολικός διαθέσιμος χώρος στον δίσκο σας πρέπει να είναι μεγαλύτερος, τουλάχιστον κατά 20%, από τον χώρο που καταλαμβάνουν τα αρχεία της εταιρίας με την κλειόμενη χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να φροντίσετε για τη διασφάλιση του απαραίτητου ελεύθερου χώρου. Τις απαραίτητες πληροφορίες, για τον παραπάνω έλεγχο, μπορείτε να τις βρείτε και στην εργασία «Πληροφορίες Συστήματος» (F9), ενώ βρίσκεστε στην εταιρία του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ που θα κλείσει χρήση. Μέτρα ασφαλείας Πριν εκτελέσετε τις εργασίες κλεισίματος χρήσης θα πρέπει να εφαρμόσετε τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας.

2 Συγκεκριμένα, εκτός από το τακτικό backup τέλους ημέρας που πάντα εφαρμόζετε, αυτή τη φορά θα πάρετε backup σε 2 set νέων δισκετών (ή tape streamer, zip drives, CD s κλπ). Τα μέσα αυτά θα φυλαχθούν προσεκτικά και δεν θα χρησιμοποιηθούν πλέον στη διάρκεια της νέας διαχειριστικής χρήσης. Έλεγχος παραμέτρων Εάν η εγκατάσταση του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ που χρησιμοποιείτε, δεν περιλαμβάνει κάποια από τις παρακάτω ενότητες, τότε παραλείψτε τις σχετικές οδηγίες της ενότητας αυτής. Πελάτες Η μεταφορά υπολοίπων των Πελατών στη νέα χρήση θα γίνει με κινήσεις απογραφής. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται οι κινήσεις «Χρέωση Απογραφής» και «Πίστωση Απογραφής». Πριν λοιπόν εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες, θα πρέπει να ελεγχθεί η ύπαρξη και η ορθότητα σχεδιασμού των κινήσεων αυτών. Επιλέξτε την εργασία: [Οργάνωση - Παράμετροι Σχεδιασμός κινήσεων - Κινήσεις Πελατών] και ελέγξτε αν υπάρχoυν οι κινήσεις: Χρέωσης Απογραφής, με flags 1 και 10 (καμία άλλη ένδειξη flag εκτός από [1] και [10] δε θα πρέπει να υπάρχει στο σχετικό πλαίσιο). Πίστωσης Απογραφής, με flags 1 και 11 (καμία άλλη ένδειξη flag εκτός από [1] και [11] δε θα πρέπει να υπάρχει στο σχετικό πλαίσιο). Αν οι παραπάνω κινήσεις δεν υπάρχουν, θα πρέπει να τις σχεδιάσετε σε δύο κενές θέσεις του πίνακα των κινήσεων Πελατών, δίνοντας προσοχή στον σωστό καθορισμό των σχετικών flags. Προμηθευτές Η μεταφορά υπολοίπων των Προμηθευτών στη νέα χρήση θα γίνει με κινήσεις απογραφής. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται οι κινήσεις «Χρέωση Απογραφής» και «Πίστωση Απογραφής». Πριν λοιπόν εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες, θα πρέπει να ελεγχθεί η ύπαρξη και η ορθότητα σχεδιασμού των κινήσεων αυτών. Επιλέξτε την εργασία: [Οργάνωση - Παράμετροι Σχεδιασμός κινήσεων - Κινήσεις Προμηθευτών] και ελέγξτε αν υπάρχoυν οι κινήσεις: Χρέωσης Απογραφής, με flags 1 και 10 (καμία άλλη ένδειξη flag εκτός από [1] και [10] δε θα πρέπει να υπάρχει στο σχετικό πλαίσιο). Πίστωσης Απογραφής, με flags 1 και 11 (καμία άλλη ένδειξη flag εκτός από [1] και [11] δε θα πρέπει να υπάρχει στο σχετικό πλαίσιο). Αν οι παραπάνω κινήσεις δεν υπάρχουν, θα πρέπει να τις σχεδιάσετε σε δύο κενές θέσεις του πίνακα των κινήσεων Προμηθευτών, δίνοντας προσοχή στον σωστό καθορισμό των σχετικών flags. Γενική Λογιστική Οι εγγραφές που αφορούν την περίοδο Ισολογισμού (Κλεισίματος, Διορθωτικές, Ανοίγματος κλπ) θα πρέπει να γίνουν με «ειδικούς» τύπους κινήσεων Λογιστικής, διαφορετικούς για κάθε περίπτωση. Πριν λοιπόν εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες, θα πρέπει να ελεγχθεί η ύπαρξη και η ορθότητα σχεδιασμού των κινήσεων αυτών. Επιλέξτε την εργασία: [Οργάνωση - Παράμετροι Σχεδιασμός κινήσεων Κινήσεις Λογιστικής] και ελέγξτε αν υπάρχoυν οι κινήσεις: Τύπος κίνησης Αντισυμβαλλόμενος Flags Σχόλια Κλείσιμο Ισολογισμού Δεν προβλέπεται 1, 4 Χρήση για το κλείσιμο των υπολοίπων Εγγραφές Τακτοποίησης Δεν προβλέπεται 1, 4 Χρήση για διορθωτικές εγγραφές (τακτοποίησης) Άνοιγμα Ισολογισμού ΧΧΧ 5 Άνοιγμα νέας Χρήσης Γενικής Λογιστικής Τελικό κλείσιμο Ισολογισμού ΧΧΧ 1, 4 Τελικό Κλείσιμο Ισολογισμού Γενικής Λογιστικής με αντισυμβαλλόμενο λογαριασμό

3 Ο τύπος κίνησης «Κλείσιμο Ισολογισμού» θα χρησιμοποιηθεί για το κλείσιμο των υπολοίπων (π.χ. λογαριασμοί των ομάδων 2, 6 και 7). Ο τύπος κίνησης «Εγγραφές Τακτοποίησης» θα χρησιμοποιηθεί για να καταχωρήσετε τις εγγραφές τακτοποίησης (διορθωτικές εγγραφές) αν προκύψουν τέτοιες οι οποίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Μηχανογραφημένο Ισοζύγιο που θα υποβληθεί το Φθινόπωρο. Ο ειδικός αυτός τύπος κίνησης θα πρέπει να είναι διαφορετικός ώστε να επιλέγεται μεν στις εργασίες έκδοσης του Μηχανογραφημένου Ισοζυγίου, αλλά χωρίς να συγχέεται με την κίνηση «Κλεισίματος Ισολογισμού». Ο τύπος κίνησης «Άνοιγμα Ισολογισμού» θα χρησιμοποιηθεί για την αυτόματη δημιουργία άρθρων ανοίγματος ισολογισμού (Απογραφή Έναρξης) στην επιλογή [Οργάνωση - Γενικές Εργασίες - Κλείσιμο χρήσης - Μέθοδος Α / Μεταφορά Υπολοίπων]. Ο τύπος κίνησης «Τελικό κλείσιμο Ισολογισμού» θα χρησιμοποιηθεί για να κλείσουν οριστικά (μηδενιστούν) τα υπόλοιπα του λογιστικού σχεδίου. Αυτό θα γίνει αργότερα στην επιλογή [Οργάνωση - Γενικές Εργασίες - Κλείσιμο χρήσης - Μέθοδος Α / Μεταφορά Υπολοίπων]. Αν οι παραπάνω κινήσεις δεν υπάρχουν, θα πρέπει να τις σχεδιάσετε σε κενές θέσεις του πίνακα των κινήσεων Λογιστικής, δίνοντας προσοχή στον σωστό καθορισμό των Αντισυμβαλλομένων και των σχετικών flags. Τέλος, βεβαιωθείτε στη στήλη [Ημερολόγιο] ότι κάθε κίνηση ενημερώνει το σωστό Θεωρημένο Ημερολόγιο. Αναλυτική Λογιστική Οι εγγραφές που αφορούν την περίοδο Ισολογισμού (Κλεισίματος, Ανοίγματος) θα πρέπει να γίνουν με «ειδικούς» τύπους κινήσεων Λογιστικής, διαφορετικούς για κάθε περίπτωση. Πριν λοιπόν εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες, θα πρέπει να ελεγχθεί η ύπαρξη και η ορθότητα σχεδιασμού των κινήσεων αυτών. Επιλέξτε την εργασία: [Οργάνωση - Παράμετροι Σχεδιασμός κινήσεων - Κινήσεις Λογιστικής] και ελέγξτε αν υπάρχoυν οι κινήσεις: Τύπος κίνησης Άνοιγμα Ισολογισμού Αναλυτικής Λογιστικής Τελικό κλείσιμο Ισολογισμού Αναλυτικής Λογιστικής Αντισυμβαλλόμενος Flags Σχόλια 9Χ.ΧΧ.ΧΧΧ 5 Άνοιγμα νέας Χρήσης Αναλυτικής Λογιστικής 9Χ.ΧΧ.ΧΧΧ 1, 4 Τελικό Κλείσιμο Ισολογισμού Αναλυτικής Λογιστικής με αντισυμβαλλόμενο λογαριασμό Αν οι παραπάνω κινήσεις δεν υπάρχουν, θα πρέπει να τις σχεδιάσετε σε κενές θέσεις του πίνακα των κινήσεων Λογιστικής, δίνοντας προσοχή στον σωστό καθορισμό των Αντισυμβαλλομένων και των σχετικών flags. Τέλος, βεβαιωθείτε στη στήλη [Ημερολόγιο] ότι κάθε κίνηση ενημερώνει το σωστό Θεωρημένο Ημερολόγιο.

4 Διαδικασία Κλεισίματος & Ανοίγματος Χρήσης ΜΕΘΟΔΟΣ Α Βασικές πληροφορίες & προφυλάξεις Σύμφωνα με τη Μέθοδο Α τα αρχεία της κλειόμενης χρήσης παραμένουν «ανοικτά», παράλληλα με τα αρχεία της νέας χρήσης που δημιουργούνται αυτόματα σε άλλη εταιρία. Ο χειριστής έχει δυνατότητα επανάληψης της εργασίας μεταφοράς υπολοίπων ακόμα και μετά το κλείσιμο χρήσης. Ωστόσο η παραλληλία στη λειτουργία δύο χρήσεων απαιτεί να υπάρχει απολύτως ίδια παραμετροποίηση και στις δύο «εταιρίες» του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Άρα θα πρέπει να προσέξετε ώστε από το σημείο αυτό και μέχρι το οριστικό τέλος κάθε διαδικασίας που σχετίζεται με το κλείσιμο χρήσης, να μην γίνει καμία μεταβολή παραμέτρων. Ο περιορισμός αυτός αφορά: 1. Στο σχεδιασμό κινήσεων που ελέγχθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους (ισχύει δηλαδή και για την Εμπορική Διαχείριση και για τη Γενική - Αναλυτική Λογιστική). 2. Ειδικά για τη Γενική Λογιστική δε θα πρέπει να μεταβληθεί η ρύθμιση [Καταχώριση κινήσεων On Line, Προσωρινές ή Και τα δύο <1/2/3>] που καθορίζεται στην εργασία [Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Λογιστική]. 3. Ο περιορισμός αφορά επίσης και σε όλους τους κωδικούς των κυρίων αρχείων Εμπορικής Διαχείρισης & Λογιστικής (δηλαδή Αποθήκης, Πελατών, Προμηθευτών, Λογιστικής & Παγίων) οι οποίοι θα πρέπει να μείνουν ως έχουν. Φυσικά η «απαγόρευση» στη μεταβολή παραμέτρων και κωδικών ισχύει τόσο στην εταιρία της παλαιάς χρήσης, όσο και στην εταιρία της νέας χρήσης που θα δημιουργηθεί με τις εργασίες της παρακάτω παραγράφου - και μέχρι το οριστικό τέλος των εργασιών για το κλείσιμο της χρήσης. Άνοιγμα νέας Χρήσης Επιλέξτε την εργασία [Οργάνωση - Γενικές Εργασίες - Κλείσιμο Χρήσης - Μέθοδος Α / Άνοιγμα νέας Χρήσης]. Πρώτα πρέπει να δημιουργηθεί η νέα εταιρία - η οποία θα διαχειριστεί τη νέα χρήση - οπότε προβάλλεται o πίνακας επιλογής των εταιριών της εφαρμογής και εσείς πρέπει να επιλέξετε μία κενή θέση για τη νέα εταιρία. Ακολούθως συμπληρώνετε διαδοχικά τα πεδία: [Ονομασία εταιρίας], [Συντομογραφία], [Prefix αρχείων]. Συνίσταται να θέσετε [Ονομασία] και [Συντομογραφία] τέτοια που να δείχνει σαφώς ποια χρήση θα διαχειριστεί η νέα εταιρία (πχ. Εμπορική A.E. 20XΧ). Το πεδίο [Prefix αρχείων] μένει κενό εκτός εάν συνηθίζετε να θέτετε σε διαφορετικά directories τα αρχεία της κάθε εταιρίας της εφαρμογής. Αν πράγματι ισχύει κάτι τέτοιο, τότε το πεδίο συμπληρώνεται με το path στο οποίο επιθυμείτε να τεθούν τα αρχεία της εταιρίας που θα δημιουργηθεί. Αμέσως μετά τις καταχωρίσεις σας πιέζετε [Esc] και επιβεβαιώνετε την καταχώριση των «αλλαγών» (με Ναι). Μετά την επιβεβαίωση προβάλλεται το μήνυμα «Να μεταφερθούν οι εκτελεσμένες παραγγελίες;». Eάν απαντηθεί [Ναι] μεταφέρονται οι παραγγελίες αυτές στη νέα χρήση. Εάν απαντηθεί [Όχι] μεταφέρονται μόνο οι ανεκτέλεστες, οι μερικώς εκτελεσμένες και οι υπό παραγωγή. Κατόπιν αρχίζει αυτόματα η αντιγραφή των αρχείων και προβάλλεται σε διάγραμμα η πορεία της διαδικασίας αντιγραφής. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στο δίσκο σας, προβάλλεται σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα και η διαδικασία δημιουργίας νέας εταιρίας δεν ολοκληρώνεται πλήρως (δεν εκτελείται η διαδικασία αντιγραφής αρχείων). Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να διακόψετε όλη τη

5 διαδικασία, να διαγράψετε πλήρως την (κενή) εταιρία που έχει δημιουργηθεί και να εξασφαλίσετε τον απαραίτητο ελεύθερο χώρο στο δίσκο σας. Η δημιουργία νέας εταιρίας ολοκληρώνεται με την εμφάνιση του πίνακα «Περίοδοι Χρήσης». Στον πίνακα «Περίοδοι Χρήσης» (που έχει εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη σας) καθορίζετε τα ονόματα και τις ημερομηνιακές περιόδους στις οποίες κατανέμεται η νέα χρήση. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ προτείνει ως πιθανότερη κατανομή των περιόδων της νέας χρήσης, την αντίστοιχη αυτής που εφαρμόσατε στην παλαιά χρήση. Έτσι, ολοκληρώνετε ταχύτερα την εργασία σας. Περατώνετε την εργασία με [Esc]. Aν έχετε μεταβάλει τις προτεινόμενες περιόδους, απαντήστε [Ναι] στην ερώτηση «Καταχώρηση αλλαγών». Με το πέρας της εργασίας, το πρόγραμμα θα έχει δημιουργήσει μια νέα εταιρία που περιέχει τα κύρια αρχεία και παραμέτρους της κλειόμενης χρήσης, κινήσεις παγίων, εκκρεμείς παραγγελίες, ανεκτέλεστα παραστατικά παραγωγής & τεχνικές προδιαγραφές, σε τιμές και αξίες. H νέα εταιρία δεν περιέχει ακόμα λοιπά αρχεία κινήσεων και «σελίδες» ιστορικών στατιστικών στοιχείων στα κύρια αρχεία. Από το σημείο αυτό μπορείτε να αρχίσετε να καταχωρείτε εγγραφές στην νέα χρήση (εταιρία) τόσο στην Εμπορική Διαχείριση όσο και στις ενότητες Γενικής / Αναλυτικής Λογιστικής και Παγίων. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε - αμέσως τώρα - τις οδηγίες της ενότητας «Μεταφορά Υπολοίπων» (αυτές όμως που αφορούν μόνο στη μεταφορά υπολοίπων της Εμπορικής Διαχείρισης). Εγγραφές κλεισίματος Λογιστικής Μετά το άνοιγμα της νέας χρήσης, που εκτελέσατε στην προηγούμενη ενότητα, μπορείτε να αρχίσετε κανονικά την καταχώριση εγγραφών Γενικής / Αναλυτικής Λογιστικής, στην εταιρία της νέας χρήσης. Επίσης, μπορείτε να εργάζεστε στην εταιρία της παλαιάς χρήσης για τις εγγραφές τακτοποίησης ή άλλες που τυχόν θα προκύψουν. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να «κλείσετε» τους λογαριασμούς οι οποίοι δε μεταφέρονται στην επόμενη χρήση (πχ. λογαριασμοί της ομάδας 2, 6, και 7). Οι εγγραφές αυτές κλεισίματος καταχωρούνται στην εταιρία της παλαιάς χρήσης και μπορούν να γίνουν με δύο τρόπους. Είτε με «απ ευθείας» καταχωρίσεις άρθρων με τη γνωστή επιλογή [Λογιστική - Κινήσεις - Καταχωρίσεις], είτε με μαζική δημιουργία των σχετικών άρθρων από την επιλογή [Λογιστική - Εργασίες - Εγγραφές κλεισίματος]. Εάν επιλέξετε την «απ ευθείας» καταχώριση, τότε οι εγγραφές σας από πλευράς χειρισμών δεν παρουσιάζουν καμία διαφορά από τις καθημερινές σας καταχωρίσεις. Προσέχετε μόνο να χρησιμοποιείτε τον κωδικό κίνησης: Κλείσιμο Ισολογισμού (δηλαδή αυτόν που υποδείχθηκε στην παράγραφο «Έλεγχος Παραμέτρων» της ενότητας Γενικής Λογιστικής). Εάν επιλέξετε τον «μαζικό» τρόπο, τότε επιλέγετε την εργασία: [Λογιστική - Εργασίες - Εγγραφές κλεισίματος] και συμπληρώνετε διαδοχικά τα πεδία: Ημερομηνία, όπου τίθεται η ημερομηνία με την οποία θέλετε να καταχωρηθούν οι εγγραφές κλεισίματος (π.χ. 31/12/ΧΧΧΧ). Κωδ. Κίνησης, όπου με τη βοήθεια του πλήκτρου [Tab] επιλέγετε την κίνηση: Κλείσιμο Ισολογισμού. Παραστατικό, όπου συμπληρώνετε ελεύθερα το παραστατικό ή το λογιστικό σημείωμα βάσει του οποίου θα διενεργηθούν οι εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού. Αιτιολογία, όπου ομοίως συμπληρώνετε την αιτιολογία που θα χρησιμοποιήσει το KΕΦΑΛΑΙΟ στις εγγραφές κλεισίματος που θα δημιουργηθούν αυτόματα. Μεταφορά από Λογαριασμό: έως Λογαριασμό: σε Λογαριασμό, Χρεωστικό: Πιστωτικό:

6 Στα παραπάνω πεδία συμπληρώνετε την ομάδα ή τους συγκεκριμένους λογαριασμούς στους οποίους επιθυμείτε το μηδενισμό υπολοίπων και μεταφορά τους στους αντίστοιχους αποτελεσματικούς, π.χ. Μεταφορά από Λογαριασμό: έως Λογαριασμό: σε Λογαριασμό, Χρεωστικό: ΧΧΧ Πιστωτικό: ΧΧΧ Επιβεβαιώνετε την εκτέλεση της εργασίας και την επαναλαμβάνετε τόσες φορές όσες ομάδες ή συγκεκριμένους λογαριασμούς θέλετε να κλείσετε. Με το πέρας των παραπάνω εργασιών μπορείτε να προβάλλετε ή να εκτυπώσετε Θεωρημένο Ισοζύγιο και Ισοζύγιο για τη 13η περίοδο (Ισολογισμού), επιλέγοντας την περίοδο «Κλείσιμο» στις αντίστοιχες εργασίες. Αντίστοιχα μπορείτε να εκτυπώσετε ή να προβάλλετε Καταστάσεις Ελέγχου ή Θεωρημένα Ημερολόγια, που περιλαμβάνουν μόνο τις κινήσεις εγγραφών ισολογισμού. Στο σημείο αυτό έχετε ολοκληρώσει τις εργασίες που αφορούν τις εγγραφές κλεισίματος. Σημειώστε μόνον ότι πριν εφαρμόσετε τα βήματα που περιγράφονται στη «Μεταφορά Υπολοίπων Λογιστικής» (επόμενη ενότητα), θα πρέπει να έχετε οριστικοποιήσει όλες τις λογιστικές εγγραφές της παλαιάς χρήσης (συμπεριλαμβανομένων και των εγγραφών κλεισίματος). Μεταφορά Υπολοίπων Η [Μεταφορά Υπολοίπων] είναι εργασία η οποία ανάλογα με τον τρόπο που θα εκτελεστεί αφορά την Εμπορική Διαχείριση (Αποθήκη Πελάτες Προμηθευτές Αξιόγραφα) ή/και την Γενική / Αναλυτική Λογιστική και τα Πάγια. Συγκεκριμένα μεταφέρονται τα υπόλοιπα Αποθήκης, Πελατών, Προμηθευτών καθώς και τα εκκρεμή Αξιόγραφα (χωρίς πινάκια). Επίσης δημιουργούνται εγγραφές ανοίγματος Λογιστικής και μεταφέρονται εκ νέου τα αρχεία Παγίων (κύριο και κινήσεων), συμπεριλαμβάνοντας τις κινήσεις αποσβέσεων που πιθανότατα δεν είχαν ακόμα δημιουργηθεί κατά το άνοιγμα της εταιρίας της νέας χρήσης. Συνήθως η [Μεταφορά Υπολοίπων] της Εμπορικής Διαχείρισης εκτελείται στις αρχές της νέας χρήσης, ενώ η [Μεταφορά Υπολοίπων] της Λογιστικής όταν περατωθεί κάθε λογιστική εκκρεμότητα και αποφασιστεί το οριστικό λογιστικό κλείσιμο της παλαιάς χρήσης. Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία μεταφοράς των υπολοίπων θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι εργάζεστε στην εταιρία της παλαιάς χρήσης. Επίσης, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτά που αναφέρονται στην συνέχεια, για κάθε ενότητα του προγράμματος: Αποθήκη Εάν χρησιμοποιείτε την διαχείριση «Κοστολόγηση Εισαγωγών» θα πρέπει να φροντίσετε για την οριστική ενημέρωση όλων των «ανεκτέλεστων» κοστολογίων, πριν την εκτέλεση της εργασίας μεταφοράς των υπολοίπων. Πελάτες / Προμηθευτές Για την ακριβή ενημέρωση του πεδίου Μέση Ηλικία Απογραφής (στη νέα χρήση), θα πρέπει να προηγηθεί της μεταφοράς υπολοίπων, η εκτέλεση της εργασίας υπολογισμός Μέσου Χρόνου Πληρωμής (στη παλιά χρήση) [Πελάτες / Προμηθευτές Εργασίες Υπολογισμός Μ.Χ. Πληρωμής]. Αξιόγραφα Η εργασία θα μεταφέρει, από την εταιρία της παλαιάς χρήσης σ αυτή της νέας χρήσης, όλα τα σώματα και τις κινήσεις των Αξιογράφων, πλην αυτών με κατάσταση «Εξοφλημένο».

7 Επίσης, κατά την έναρξη λειτουργίας της νέας χρήσης, θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η κωδικοποίηση των νέων αξιογράφων. Η κωδικοποίηση πρέπει να αποκλείει την περίπτωση να υπάρξουν διαφορετικά αξιόγραφα, στην παλαιά και νέα χρήση, με τον ίδιο κωδικό. Σε κάθε περίπτωση η εργασία μεταφοράς των αξιογράφων, ελέγχει την ύπαρξη αξιογράφων με κοινό κωδικό, μεταξύ των δυο εταιριών. Αν βρεθούν τέτοια αξιόγραφα, εμφανίζονται σε ενημερωτική λίστα και θα πρέπει η μεταφορά τους να τακτοποιηθεί από τον χρήστη (αφού δεν θα μεταφερθούν από το πρόγραμμα). Προσοχή! Η εκτέλεση της εργασίας για την μεταφορά των αξιογράφων πρέπει να γίνει αφού έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι σχετικές καταχωρίσεις, ενώ η επανάληψή της θα μεταφέρει μόνο τα αξιόγραφα της παλαιάς χρήσης που έχουν καταχωρηθεί μετά την προηγούμενη μεταφορά. Γενική / Αναλυτική Λογιστική Η εργασία θα πρέπει να εκτελεστεί αφού έχετε ολοκληρώσει τις εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού και είστε έτοιμοι για μεταφορά των «οριστικών» υπολοίπων των λογαριασμών. Επίσης, θα πρέπει να έχετε οριστικοποιήσει όλες τις λογιστικές εγγραφές της παλαιάς χρήσης. Με την εκτέλεση της εργασίας, εκτός από την αυτόματη δημιουργία εγγραφών ανοίγματος (στην εταιρία της νέας χρήσης), θα δημιουργηθούν και τα άρθρα οριστικού κλεισίματος (στην εταιρία της παλαιάς χρήσης) με πλήρη μηδενισμό των υπολοίπων του λογιστικού σχεδίου. Για να ξεκινήσετε την διαδικασία μεταφοράς των υπολοίπων θα πρέπει να εκτελέσετε την εργασία[οργάνωση Γενικές Εργασίες Κλείσιμο Χρήσης Μέθοδος Α Mεταφορά Υπολοίπων] όπου από τον πίνακα με τις εταιρίες του προγράμματος, θα επιλέξετε αυτήν στην οποία γίνεται η διαχείριση της νέας χρήσης. Μετά την επιλογή εταιρίας προβάλλεται πίνακας πολλαπλής επιλογής, στον οποίο εμφανίζονται οι ενότητες της εφαρμογής (Εμπορικής Διαχείρισης, Λογιστικής και Παγίων). Αφού επιλέξετε τις ενότητες εκείνες για τις οποίες θέλετε να γίνει μεταφορά υπολοίπων στη νέα χρήση, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία, κατά ενότητα: Πελάτες / Προμηθευτές Κωδικός κίνησης χρέωσης απογραφής Κωδικός κίνησης πίστωσης απογραφής Στους κωδικούς κίνησης θέτετε με τη βοήθεια του πλήκτρου [Tab] τους κωδικούς κίνησης χρέωσης και πίστωσης απογραφής αντίστοιχα. Eάν το ΚΕΦΑΛΑΙΟ δε «δέχεται» τις κινήσεις που επιλέγετε με το πλήκτρο [Tab], τότε θα πρέπει να ελέγξετε το σχεδιασμό των κινήσεων αυτών σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας «Έλεγχος παραμέτρων». Θέλετε ανάλυση απογραφών κατά πελάτη / προμηθευτή [Ν/Ο]? Η ερώτηση για την ανάλυση απογραφών κατά πελάτη / προμηθευτή, αφορά στην δυνατότητα δημιουργίας περισσοτέρων της μιας, κινήσεων απογραφής σε κάθε πελάτη / προμηθευτή. Απαντήστε [Ναι] αν επιθυμείτε το υπόλοιπο των πελατών / προμηθευτών να μεταφερθεί στην νέα χρήση, όχι με την μορφή μιας κίνησης αλλά με τόσες, όσες οι μη αντιστοιχισμένες ή μερικώς αντιστοιχισμένες κινήσεις τους στην κλειόμενη χρήση. Η αξία κάθε κίνησης θα ισούται με την ακάλυπτη αξία της κίνησης από την οποία προήλθε. Η συνολική αξία των κινήσεων αυτών θα είναι ίση με την αξία της μοναδικής που θα δημιουργήσει αν απαντήσετε [Όχι] στην σχετική ερώτηση. Ημερομηνία κινήσεων απογραφής Στο πεδίο ημερομηνίας συνήθως τίθεται η πρώτη ημέρα της νέας χρήσης (π.χ. 1/1/ΧΧΧΧ).

8 Μεταφορά τιμών αρχείου αποθήκης Η ερώτηση αυτή εμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση των διαλόγων της εργασίας και αφορά τις τιμές κόστους, χονδρικής και λιανικής, των ειδών Αποθήκης. Απαντήστε [Nαι] εάν θέλετε να ενημερωθούν οι τιμές αυτές στα αρχεία της νέας χρήσης. Σημειώστε ότι η ερώτηση αφορά μόνο τα είδη αποθήκης που δεν έχουν κινηθεί στη εταιρία της νέας χρήσης. Γενική / Αναλυτική Λογιστική Κωδικός κίνησης ανοίγματος ισολ. Γ.Λ. Κωδ. κίνησης ανοίγματος ισολ. Αναλ.Λ. Κωδικός κίνησης κλεισίματος ισολ. Γ.Λ. Κωδ. κίνησης κλεισίματος ισολ. Αναλ.Λ. Στους κωδικούς κίνησης θέτετε με τη βοήθεια του πλήκτρου [Tab] τους κωδικούς κίνησης που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία των αντίστοιχων άρθρων. Πρόκειται για τους κωδικούς κίνησης που ελέγξατε νωρίτερα στην ενότητα «Έλεγχος παραμέτρων». Προσέξτε ιδιαίτερα ώστε να χρησιμοποιήσετεδιαφορετικούς κωδικούς κίνησης για τη Γενική και Αναλυτική Λογιστική τόσο για το «άνοιγμα» όσο και για το «κλείσιμο». Παραστατικό ανοίγματος χρήσης Παραστατικό κλεισίματος χρήσης Ημερομηνία κινήσεων απογραφής Στα πεδία παραστατικών θέτετε τα παραστατικά ή λογιστικά σημειώματα βάσει των οποίων θα διενεργηθούν οι αντίστοιχες εγγραφές ανοίγματος (στη νέα χρήση) και κλεισίματος (στην παλαιά χρήση). Συμπληρώνετε επίσης την ημερομηνία της νέας χρήσης την οποία θέλετε να έχουν οι εγγραφές ανοίγματος ισολογισμού. Να γίνει έλεγχος υπολοίπου μη μεταφερόμενων λογαριασμών, [Ν/Ο]? Απαντήστε [Ναι] προκειμένου να ελεγχθεί αυτόματα από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ αν έχουν όντως κλείσει (και άρα έχουν μηδενικά υπόλοιπα) όλοι οι λογαριασμοί, τα υπόλοιπα των οποίων δεν μεταφέρονται στην επόμενη χρήση. Έτσι, εάν το πρόγραμμα σας προβάλλει το μήνυμα: «Ο Λογαριασμός ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧ δεν έχει κλείσει», σημαίνει ότι ο έλεγχος βρήκε λογαριασμό που δεν μεταφέρεται στην επόμενη χρήση αλλά έχει ακόμα λογιστικό υπόλοιπο. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία διακόπτεται χωρίς να έχει δημιουργηθεί καμία εγγραφή είτε στην παλιά είτε στη νέα σας χρήση. Τέλος, εάν κατά την εκτέλεση της διαδικασίας προκύψει περίπτωση κατά την οποία λογαριασμοί της παλαιάς χρήσης δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο της νέας χρήσης, τότε μετά το πέρας της διαδικασίας προβάλλεται το μήνυμα: «Προσοχή! Υπάρχουν μηνύματα λαθών». Με το πλήκτρο [Enter] μπορείτε να προβάλλετε, εκτυπώσετε ή αποθηκεύσετε σε αρχείο, ειδική κατάσταση των λαθών αυτών. Υπογραμμίζεται ότι η μεταφορά των ποσών για τους υπόλοιπους λογαριασμούς διενεργείται κανονικά. Για να επαναλάβετε την διαδικασία μεταφοράς των υπολοίπων κάποιας ενότητας, θα πρέπει πριν εκτελέσετε ξανά την εργασία, να κάνετε τις παρακάτω ενέργειες: Πελάτες / Προμηθευτές Στην εταιρία της νέας χρήσης θα πρέπει να διαγραφούν οι κινήσεις απογραφής πελατών / προμηθευτών, που είχαν δημιουργηθεί με την προηγούμενη εκτέλεση της εργασίας. Σχετικό υπενθυμιστικό μήνυμα προβάλλεται άλλωστε κάθε φορά που εκτελείτε την εργασία, αμέσως μετά την επιλογή ενοτήτων που χρησιμοποιούν κινήσεις για την απογραφή έναρξης της νέας χρήσης. Γενική / Αναλυτική Λογιστική Ειδικά για την ενότητα της Λογιστικής θα πρέπει να διαγραφούν εκτός από τις εγγραφές ανοίγματος στην εταιρία της νέας χρήσης και οι εγγραφές «Τελικού Κλεισίματος Ισολογισμού Γενικής Λογιστικής» και «Τελικού Κλεισίματος Ισολογισμού Αναλυτικής Λογιστικής» της παλαιάς χρήσης. Προσοχή! Οι εργασίες διαγραφής των κινήσεων απογραφής (προκειμένου να επαναληφθεί η εργασία μεταφοράς υπολοίπων) πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά και να περιοριστούν μόνο στους κωδικούς κίνησης που χρησιμοποιήθηκαν για την απογραφή έναρξης. Η ανάκτηση των κινήσεων που έχουν διαγραφεί δεν είναι δυνατή.

9 Διαδικασία Κλεισίματος & Ανοίγματος Χρήσης ΜΕΘΟΔΟΣ Β Προσοχή! Γενικά η ΜΕΘΟΔΟΣ Β είναι από οργανωτικής πλευράς υποδεέστερη της ΜΕΘΟΔΟΥ Α και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον εάν υπάρχουν πραγματικά προβλήματα χωρητικότητας δίσκου. Βήμα Προ εργασιών έλεγχος Αντίγραφα ασφαλείας Καθορισμός περιόδων χρήσης [Οργάνωση Σύστημα Περίοδοι χρήσης] Αλλαγή ημερομηνίας συστήματος Άνοιγμα Νέας χρήσης στην ενότητα της Λογιστικής [Οργάνωση Εργασίες Κλείσιμο χρήσης Μέθοδος Β] Άνοιγμα Νέας χρήσης στην ενότητα των Παγίων [Οργάνωση Εργασίες Κλείσιμο χρήσης Μέθοδος Β] Εγγραφές κλεισίματος Λογιστικής Κλείσιμο Χρήσης Λογιστικής Μεταφορά Υπολοίπων [Οργάνωση Εργασίες Κλείσιμο χρήσης Μέθοδος Β] Κλείσιμο Χρήσης Παγίων [Οργάνωση Εργασίες Κλείσιμο χρήσης Μέθοδος Β] Οδηγίες Βεβαιώνεστε ότι έχετε εκτελέσει όλα τα βήματα της ενότητας «Έλεγχος παραμέτρων» και ότι έχετε πράγματι επιλέξει οριστικά την ΜΕΘΟΔΟ Β ως διαδικασία για τις εργασίες κλεισίματος. Φροντίζετε να σιγουρευτείτε για την ύπαρξη αξιόπιστων αντιγράφων ασφαλείας (2 set). Θα καθορίσετε την κατανομή των περιόδων της νέας διαχειριστικής χρήσης. Θα πρέπει να αλλάξετε την ημερομηνία του προγράμματος και να επιλέξετε μια ημερομηνία της νέας χρήσης. Προετοιμάζετε την ενότητα της Λογιστικής για τη διαχείριση των πράξεων της νέας χρήσης. Η εργασία αφορά εγκαταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟY που περιλαμβάνουν την ενότητα Παγίων. Καταχωρείτε τις εγγραφές που είναι απαραίτητες για το κλείσιμο χρήσης της Λογιστικής. Σε χρόνο που επιλέγετε ως κατάλληλο διενεργείτε το «οριστικό» κλείσιμο και τη μεταφορά υπολοίπων των λογαριασμών Λογιστικής. Διενεργείτε το κλείσιμο της ενότητας Παγίων (για εγκαταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟY που περιλαμβάνουν τη σχετική ενότητα).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου.

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου. Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Παράµετρος & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Οικονοµικές Χρήσεις Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Μέσω της εργασίας αυτής, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΗΓΟΥ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 2. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σελ. 3 Εύρεση πελάτη σελ. 68 Κινήσεις πελατών σελ. 69 Καρτέλα πελάτη σελ. 71 Αλλαγή Ημερομηνίας Ώρας σελ. 5 Εκκίνηση Κλείσιμο του Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 3 Entersoft ERP 4 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Lenovo Security Solution FP

Οδηγός χρήστη. Lenovo Security Solution FP Οδηγός χρήστη Lenovo Security Solution FP Οι πληροφορίες που παρέχονται θεωρούνται ακριβείς και έγκυρες. Ωστόσο, η Upek, Inc δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

Taxis Receipts. Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού. Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη. (έκδοση 1.0) Copyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος

Taxis Receipts. Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού. Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη. (έκδοση 1.0) Copyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος Taxis Receipts Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού (έκδοση 1.0) Cpyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος Ευρετήριο Περιεχομένων ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Εισαγωγή 2 Ιστορικό Εκδόσεων 3 Η

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015 εκέµβριος 2014 Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν στις λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού ALTEC Software, παρέχονται αποκλειστικά σε συµβεβληµένους πελάτες της και είναι πνευµατική

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ Τάξεις Β Δ Δημοτικού και Ε Δημοτικού Β Γυμνασίου Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Χρήστος Σκαλούμπακας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών

Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Carat Sign Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΑΦΔΣΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ DRIVER ΤΥΠΟΥ Α NANOTAX Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 1. Δημιουργία Μεταβολή Καρτέλας Λογιστικής. Αν η καρτέλα έχει τύπο Λογιστικής και μορφή Κινούμενη, τότε ενεργοποιείται το πεδίο Αριθμός ΦΤΜ στην θέση του πεδίου Επάγγελμα.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου και της μηχανογραφικής

Διαβάστε περισσότερα