Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης"

Transcript

1 Έλεγχος Έκδοσης Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης Σειρές εκδόσεων 4.1, 4.5 Εάν στην εγκατάστασή σας χρησιμοποιείτε έκδοση της σειράς 4.1 ή προγενέστερη θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε αναβάθμιση σε 4.12h πριν συνεχίσετε. Εάν στην εγκατάστασή σας χρησιμοποιείτε έκδοση της σειράς 4.5 θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε αναβάθμιση σε 4.50d πριν συνεχίσετε. Οι σειρές εκδόσεων 4.1 και 4.5 καθώς και οι σχετικές οδηγίες αναβάθμισης είναι διαθέσιμες δωρεάν σε όλους τους συμβεβλημένους πελάτες. Η έκδοση της εγκατάστασης του προγράμματος αναγράφεται στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (δεξιά από την login Εταιρία Υποκ/μα) και στην οθόνη με τα στοιχεία άδειας χρήσης της εφαρμογής (System menu \ Βοήθεια \ Για το πρόγραμμα). Οι δύο μέθοδοι για τις εργασίες κλεισίματος χρήσης Το KΕΦΑΛΑΙΟ υποστηρίζει δύο (2) μεθόδους για τις εργασίες κλεισίματος χρήσης. Σύμφωνα με την ΜΕΘΟΔΟ Α (προτεινόμενη) διατηρούνται τα αρχεία της κλειόμενης χρήσης και δημιουργείται νέα εταιρία στην οποία θα γίνει η διαχείριση της νέας χρήσης. Σημαντικά χαρακτηριστικά της MEΘΟΔΟΥ Αείναι: 1. Κατά τη διαδικασία κλεισίματος η νέα εταιρία (που θα διαχειριστεί τη νέα χρήση) δημιουργείται αυτόματα. 2. Οι δύο χρήσεις μπορούν να τηρηθούν παράλληλα. Η παράλληλη λειτουργία ισχύει τόσο στην Εμπορική Διαχείριση όσο και στη Γενική / Αναλυτική Λογιστική καθώς και στην ενότητα Παγίων. Συγκεκριμένα και στις δύο διαχειριστικές ενότητες (Εμπορική Διαχείριση & Λογιστική) έχουν προβλεφθεί εργασίες μεταφοράς υπολοίπων από την προηγούμενη χρήση στη νέα χρήση (ως απογραφή έναρξης) ακόμα και μετά τις εργασίες κλείσιματος. Σύμφωνα με τη ΜΕΘΟΔΟ Β, η οποία αφορά αποκλειστικά εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν μόνο τις ενότητες της Λογιστικής και των Παγίων, γίνεται «οριστικό» κλείσιμο της παλαιάς χρήσης και έναρξη λειτουργίας την νέας χρήσης, σε μία μόνο εταιρία. Παραμένει στις σύγχρονες εκδόσεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ κυρίως για λόγους συμβατότητας με τις παλαιότερες εκδόσεις, αλλά και για να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις εγκαταστάσεων με περιορισμένο ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο. Έλεγχος χώρου στο δίσκο Προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ο απαραίτητος χώρος για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται παρακάτω (και για την δημιουργία των αρχείων του προγράμματος για τη νέα χρήση), θα πρέπει να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο δίσκο σας και να τον συγκρίνετε με το χώρο που καταλαμβάνουν ήδη τα αρχεία σας. Ο συνολικός διαθέσιμος χώρος στον δίσκο σας πρέπει να είναι μεγαλύτερος, τουλάχιστον κατά 20%, από τον χώρο που καταλαμβάνουν τα αρχεία της εταιρίας με την κλειόμενη χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να φροντίσετε για τη διασφάλιση του απαραίτητου ελεύθερου χώρου. Τις απαραίτητες πληροφορίες, για τον παραπάνω έλεγχο, μπορείτε να τις βρείτε και στην εργασία «Πληροφορίες Συστήματος» (F9), ενώ βρίσκεστε στην εταιρία του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ που θα κλείσει χρήση. Μέτρα ασφαλείας Πριν εκτελέσετε τις εργασίες κλεισίματος χρήσης θα πρέπει να εφαρμόσετε τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας.

2 Συγκεκριμένα, εκτός από το τακτικό backup τέλους ημέρας που πάντα εφαρμόζετε, αυτή τη φορά θα πάρετε backup σε 2 set νέων δισκετών (ή tape streamer, zip drives, CD s κλπ). Τα μέσα αυτά θα φυλαχθούν προσεκτικά και δεν θα χρησιμοποιηθούν πλέον στη διάρκεια της νέας διαχειριστικής χρήσης. Έλεγχος παραμέτρων Εάν η εγκατάσταση του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ που χρησιμοποιείτε, δεν περιλαμβάνει κάποια από τις παρακάτω ενότητες, τότε παραλείψτε τις σχετικές οδηγίες της ενότητας αυτής. Πελάτες Η μεταφορά υπολοίπων των Πελατών στη νέα χρήση θα γίνει με κινήσεις απογραφής. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται οι κινήσεις «Χρέωση Απογραφής» και «Πίστωση Απογραφής». Πριν λοιπόν εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες, θα πρέπει να ελεγχθεί η ύπαρξη και η ορθότητα σχεδιασμού των κινήσεων αυτών. Επιλέξτε την εργασία: [Οργάνωση - Παράμετροι Σχεδιασμός κινήσεων - Κινήσεις Πελατών] και ελέγξτε αν υπάρχoυν οι κινήσεις: Χρέωσης Απογραφής, με flags 1 και 10 (καμία άλλη ένδειξη flag εκτός από [1] και [10] δε θα πρέπει να υπάρχει στο σχετικό πλαίσιο). Πίστωσης Απογραφής, με flags 1 και 11 (καμία άλλη ένδειξη flag εκτός από [1] και [11] δε θα πρέπει να υπάρχει στο σχετικό πλαίσιο). Αν οι παραπάνω κινήσεις δεν υπάρχουν, θα πρέπει να τις σχεδιάσετε σε δύο κενές θέσεις του πίνακα των κινήσεων Πελατών, δίνοντας προσοχή στον σωστό καθορισμό των σχετικών flags. Προμηθευτές Η μεταφορά υπολοίπων των Προμηθευτών στη νέα χρήση θα γίνει με κινήσεις απογραφής. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται οι κινήσεις «Χρέωση Απογραφής» και «Πίστωση Απογραφής». Πριν λοιπόν εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες, θα πρέπει να ελεγχθεί η ύπαρξη και η ορθότητα σχεδιασμού των κινήσεων αυτών. Επιλέξτε την εργασία: [Οργάνωση - Παράμετροι Σχεδιασμός κινήσεων - Κινήσεις Προμηθευτών] και ελέγξτε αν υπάρχoυν οι κινήσεις: Χρέωσης Απογραφής, με flags 1 και 10 (καμία άλλη ένδειξη flag εκτός από [1] και [10] δε θα πρέπει να υπάρχει στο σχετικό πλαίσιο). Πίστωσης Απογραφής, με flags 1 και 11 (καμία άλλη ένδειξη flag εκτός από [1] και [11] δε θα πρέπει να υπάρχει στο σχετικό πλαίσιο). Αν οι παραπάνω κινήσεις δεν υπάρχουν, θα πρέπει να τις σχεδιάσετε σε δύο κενές θέσεις του πίνακα των κινήσεων Προμηθευτών, δίνοντας προσοχή στον σωστό καθορισμό των σχετικών flags. Γενική Λογιστική Οι εγγραφές που αφορούν την περίοδο Ισολογισμού (Κλεισίματος, Διορθωτικές, Ανοίγματος κλπ) θα πρέπει να γίνουν με «ειδικούς» τύπους κινήσεων Λογιστικής, διαφορετικούς για κάθε περίπτωση. Πριν λοιπόν εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες, θα πρέπει να ελεγχθεί η ύπαρξη και η ορθότητα σχεδιασμού των κινήσεων αυτών. Επιλέξτε την εργασία: [Οργάνωση - Παράμετροι Σχεδιασμός κινήσεων Κινήσεις Λογιστικής] και ελέγξτε αν υπάρχoυν οι κινήσεις: Τύπος κίνησης Αντισυμβαλλόμενος Flags Σχόλια Κλείσιμο Ισολογισμού Δεν προβλέπεται 1, 4 Χρήση για το κλείσιμο των υπολοίπων Εγγραφές Τακτοποίησης Δεν προβλέπεται 1, 4 Χρήση για διορθωτικές εγγραφές (τακτοποίησης) Άνοιγμα Ισολογισμού ΧΧΧ 5 Άνοιγμα νέας Χρήσης Γενικής Λογιστικής Τελικό κλείσιμο Ισολογισμού ΧΧΧ 1, 4 Τελικό Κλείσιμο Ισολογισμού Γενικής Λογιστικής με αντισυμβαλλόμενο λογαριασμό

3 Ο τύπος κίνησης «Κλείσιμο Ισολογισμού» θα χρησιμοποιηθεί για το κλείσιμο των υπολοίπων (π.χ. λογαριασμοί των ομάδων 2, 6 και 7). Ο τύπος κίνησης «Εγγραφές Τακτοποίησης» θα χρησιμοποιηθεί για να καταχωρήσετε τις εγγραφές τακτοποίησης (διορθωτικές εγγραφές) αν προκύψουν τέτοιες οι οποίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Μηχανογραφημένο Ισοζύγιο που θα υποβληθεί το Φθινόπωρο. Ο ειδικός αυτός τύπος κίνησης θα πρέπει να είναι διαφορετικός ώστε να επιλέγεται μεν στις εργασίες έκδοσης του Μηχανογραφημένου Ισοζυγίου, αλλά χωρίς να συγχέεται με την κίνηση «Κλεισίματος Ισολογισμού». Ο τύπος κίνησης «Άνοιγμα Ισολογισμού» θα χρησιμοποιηθεί για την αυτόματη δημιουργία άρθρων ανοίγματος ισολογισμού (Απογραφή Έναρξης) στην επιλογή [Οργάνωση - Γενικές Εργασίες - Κλείσιμο χρήσης - Μέθοδος Α / Μεταφορά Υπολοίπων]. Ο τύπος κίνησης «Τελικό κλείσιμο Ισολογισμού» θα χρησιμοποιηθεί για να κλείσουν οριστικά (μηδενιστούν) τα υπόλοιπα του λογιστικού σχεδίου. Αυτό θα γίνει αργότερα στην επιλογή [Οργάνωση - Γενικές Εργασίες - Κλείσιμο χρήσης - Μέθοδος Α / Μεταφορά Υπολοίπων]. Αν οι παραπάνω κινήσεις δεν υπάρχουν, θα πρέπει να τις σχεδιάσετε σε κενές θέσεις του πίνακα των κινήσεων Λογιστικής, δίνοντας προσοχή στον σωστό καθορισμό των Αντισυμβαλλομένων και των σχετικών flags. Τέλος, βεβαιωθείτε στη στήλη [Ημερολόγιο] ότι κάθε κίνηση ενημερώνει το σωστό Θεωρημένο Ημερολόγιο. Αναλυτική Λογιστική Οι εγγραφές που αφορούν την περίοδο Ισολογισμού (Κλεισίματος, Ανοίγματος) θα πρέπει να γίνουν με «ειδικούς» τύπους κινήσεων Λογιστικής, διαφορετικούς για κάθε περίπτωση. Πριν λοιπόν εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες, θα πρέπει να ελεγχθεί η ύπαρξη και η ορθότητα σχεδιασμού των κινήσεων αυτών. Επιλέξτε την εργασία: [Οργάνωση - Παράμετροι Σχεδιασμός κινήσεων - Κινήσεις Λογιστικής] και ελέγξτε αν υπάρχoυν οι κινήσεις: Τύπος κίνησης Άνοιγμα Ισολογισμού Αναλυτικής Λογιστικής Τελικό κλείσιμο Ισολογισμού Αναλυτικής Λογιστικής Αντισυμβαλλόμενος Flags Σχόλια 9Χ.ΧΧ.ΧΧΧ 5 Άνοιγμα νέας Χρήσης Αναλυτικής Λογιστικής 9Χ.ΧΧ.ΧΧΧ 1, 4 Τελικό Κλείσιμο Ισολογισμού Αναλυτικής Λογιστικής με αντισυμβαλλόμενο λογαριασμό Αν οι παραπάνω κινήσεις δεν υπάρχουν, θα πρέπει να τις σχεδιάσετε σε κενές θέσεις του πίνακα των κινήσεων Λογιστικής, δίνοντας προσοχή στον σωστό καθορισμό των Αντισυμβαλλομένων και των σχετικών flags. Τέλος, βεβαιωθείτε στη στήλη [Ημερολόγιο] ότι κάθε κίνηση ενημερώνει το σωστό Θεωρημένο Ημερολόγιο.

4 Διαδικασία Κλεισίματος & Ανοίγματος Χρήσης ΜΕΘΟΔΟΣ Α Βασικές πληροφορίες & προφυλάξεις Σύμφωνα με τη Μέθοδο Α τα αρχεία της κλειόμενης χρήσης παραμένουν «ανοικτά», παράλληλα με τα αρχεία της νέας χρήσης που δημιουργούνται αυτόματα σε άλλη εταιρία. Ο χειριστής έχει δυνατότητα επανάληψης της εργασίας μεταφοράς υπολοίπων ακόμα και μετά το κλείσιμο χρήσης. Ωστόσο η παραλληλία στη λειτουργία δύο χρήσεων απαιτεί να υπάρχει απολύτως ίδια παραμετροποίηση και στις δύο «εταιρίες» του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Άρα θα πρέπει να προσέξετε ώστε από το σημείο αυτό και μέχρι το οριστικό τέλος κάθε διαδικασίας που σχετίζεται με το κλείσιμο χρήσης, να μην γίνει καμία μεταβολή παραμέτρων. Ο περιορισμός αυτός αφορά: 1. Στο σχεδιασμό κινήσεων που ελέγχθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους (ισχύει δηλαδή και για την Εμπορική Διαχείριση και για τη Γενική - Αναλυτική Λογιστική). 2. Ειδικά για τη Γενική Λογιστική δε θα πρέπει να μεταβληθεί η ρύθμιση [Καταχώριση κινήσεων On Line, Προσωρινές ή Και τα δύο <1/2/3>] που καθορίζεται στην εργασία [Οργάνωση - Παράμετροι - Ειδικές - Λογιστική]. 3. Ο περιορισμός αφορά επίσης και σε όλους τους κωδικούς των κυρίων αρχείων Εμπορικής Διαχείρισης & Λογιστικής (δηλαδή Αποθήκης, Πελατών, Προμηθευτών, Λογιστικής & Παγίων) οι οποίοι θα πρέπει να μείνουν ως έχουν. Φυσικά η «απαγόρευση» στη μεταβολή παραμέτρων και κωδικών ισχύει τόσο στην εταιρία της παλαιάς χρήσης, όσο και στην εταιρία της νέας χρήσης που θα δημιουργηθεί με τις εργασίες της παρακάτω παραγράφου - και μέχρι το οριστικό τέλος των εργασιών για το κλείσιμο της χρήσης. Άνοιγμα νέας Χρήσης Επιλέξτε την εργασία [Οργάνωση - Γενικές Εργασίες - Κλείσιμο Χρήσης - Μέθοδος Α / Άνοιγμα νέας Χρήσης]. Πρώτα πρέπει να δημιουργηθεί η νέα εταιρία - η οποία θα διαχειριστεί τη νέα χρήση - οπότε προβάλλεται o πίνακας επιλογής των εταιριών της εφαρμογής και εσείς πρέπει να επιλέξετε μία κενή θέση για τη νέα εταιρία. Ακολούθως συμπληρώνετε διαδοχικά τα πεδία: [Ονομασία εταιρίας], [Συντομογραφία], [Prefix αρχείων]. Συνίσταται να θέσετε [Ονομασία] και [Συντομογραφία] τέτοια που να δείχνει σαφώς ποια χρήση θα διαχειριστεί η νέα εταιρία (πχ. Εμπορική A.E. 20XΧ). Το πεδίο [Prefix αρχείων] μένει κενό εκτός εάν συνηθίζετε να θέτετε σε διαφορετικά directories τα αρχεία της κάθε εταιρίας της εφαρμογής. Αν πράγματι ισχύει κάτι τέτοιο, τότε το πεδίο συμπληρώνεται με το path στο οποίο επιθυμείτε να τεθούν τα αρχεία της εταιρίας που θα δημιουργηθεί. Αμέσως μετά τις καταχωρίσεις σας πιέζετε [Esc] και επιβεβαιώνετε την καταχώριση των «αλλαγών» (με Ναι). Μετά την επιβεβαίωση προβάλλεται το μήνυμα «Να μεταφερθούν οι εκτελεσμένες παραγγελίες;». Eάν απαντηθεί [Ναι] μεταφέρονται οι παραγγελίες αυτές στη νέα χρήση. Εάν απαντηθεί [Όχι] μεταφέρονται μόνο οι ανεκτέλεστες, οι μερικώς εκτελεσμένες και οι υπό παραγωγή. Κατόπιν αρχίζει αυτόματα η αντιγραφή των αρχείων και προβάλλεται σε διάγραμμα η πορεία της διαδικασίας αντιγραφής. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στο δίσκο σας, προβάλλεται σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα και η διαδικασία δημιουργίας νέας εταιρίας δεν ολοκληρώνεται πλήρως (δεν εκτελείται η διαδικασία αντιγραφής αρχείων). Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να διακόψετε όλη τη

5 διαδικασία, να διαγράψετε πλήρως την (κενή) εταιρία που έχει δημιουργηθεί και να εξασφαλίσετε τον απαραίτητο ελεύθερο χώρο στο δίσκο σας. Η δημιουργία νέας εταιρίας ολοκληρώνεται με την εμφάνιση του πίνακα «Περίοδοι Χρήσης». Στον πίνακα «Περίοδοι Χρήσης» (που έχει εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη σας) καθορίζετε τα ονόματα και τις ημερομηνιακές περιόδους στις οποίες κατανέμεται η νέα χρήση. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ προτείνει ως πιθανότερη κατανομή των περιόδων της νέας χρήσης, την αντίστοιχη αυτής που εφαρμόσατε στην παλαιά χρήση. Έτσι, ολοκληρώνετε ταχύτερα την εργασία σας. Περατώνετε την εργασία με [Esc]. Aν έχετε μεταβάλει τις προτεινόμενες περιόδους, απαντήστε [Ναι] στην ερώτηση «Καταχώρηση αλλαγών». Με το πέρας της εργασίας, το πρόγραμμα θα έχει δημιουργήσει μια νέα εταιρία που περιέχει τα κύρια αρχεία και παραμέτρους της κλειόμενης χρήσης, κινήσεις παγίων, εκκρεμείς παραγγελίες, ανεκτέλεστα παραστατικά παραγωγής & τεχνικές προδιαγραφές, σε τιμές και αξίες. H νέα εταιρία δεν περιέχει ακόμα λοιπά αρχεία κινήσεων και «σελίδες» ιστορικών στατιστικών στοιχείων στα κύρια αρχεία. Από το σημείο αυτό μπορείτε να αρχίσετε να καταχωρείτε εγγραφές στην νέα χρήση (εταιρία) τόσο στην Εμπορική Διαχείριση όσο και στις ενότητες Γενικής / Αναλυτικής Λογιστικής και Παγίων. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε - αμέσως τώρα - τις οδηγίες της ενότητας «Μεταφορά Υπολοίπων» (αυτές όμως που αφορούν μόνο στη μεταφορά υπολοίπων της Εμπορικής Διαχείρισης). Εγγραφές κλεισίματος Λογιστικής Μετά το άνοιγμα της νέας χρήσης, που εκτελέσατε στην προηγούμενη ενότητα, μπορείτε να αρχίσετε κανονικά την καταχώριση εγγραφών Γενικής / Αναλυτικής Λογιστικής, στην εταιρία της νέας χρήσης. Επίσης, μπορείτε να εργάζεστε στην εταιρία της παλαιάς χρήσης για τις εγγραφές τακτοποίησης ή άλλες που τυχόν θα προκύψουν. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να «κλείσετε» τους λογαριασμούς οι οποίοι δε μεταφέρονται στην επόμενη χρήση (πχ. λογαριασμοί της ομάδας 2, 6, και 7). Οι εγγραφές αυτές κλεισίματος καταχωρούνται στην εταιρία της παλαιάς χρήσης και μπορούν να γίνουν με δύο τρόπους. Είτε με «απ ευθείας» καταχωρίσεις άρθρων με τη γνωστή επιλογή [Λογιστική - Κινήσεις - Καταχωρίσεις], είτε με μαζική δημιουργία των σχετικών άρθρων από την επιλογή [Λογιστική - Εργασίες - Εγγραφές κλεισίματος]. Εάν επιλέξετε την «απ ευθείας» καταχώριση, τότε οι εγγραφές σας από πλευράς χειρισμών δεν παρουσιάζουν καμία διαφορά από τις καθημερινές σας καταχωρίσεις. Προσέχετε μόνο να χρησιμοποιείτε τον κωδικό κίνησης: Κλείσιμο Ισολογισμού (δηλαδή αυτόν που υποδείχθηκε στην παράγραφο «Έλεγχος Παραμέτρων» της ενότητας Γενικής Λογιστικής). Εάν επιλέξετε τον «μαζικό» τρόπο, τότε επιλέγετε την εργασία: [Λογιστική - Εργασίες - Εγγραφές κλεισίματος] και συμπληρώνετε διαδοχικά τα πεδία: Ημερομηνία, όπου τίθεται η ημερομηνία με την οποία θέλετε να καταχωρηθούν οι εγγραφές κλεισίματος (π.χ. 31/12/ΧΧΧΧ). Κωδ. Κίνησης, όπου με τη βοήθεια του πλήκτρου [Tab] επιλέγετε την κίνηση: Κλείσιμο Ισολογισμού. Παραστατικό, όπου συμπληρώνετε ελεύθερα το παραστατικό ή το λογιστικό σημείωμα βάσει του οποίου θα διενεργηθούν οι εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού. Αιτιολογία, όπου ομοίως συμπληρώνετε την αιτιολογία που θα χρησιμοποιήσει το KΕΦΑΛΑΙΟ στις εγγραφές κλεισίματος που θα δημιουργηθούν αυτόματα. Μεταφορά από Λογαριασμό: έως Λογαριασμό: σε Λογαριασμό, Χρεωστικό: Πιστωτικό:

6 Στα παραπάνω πεδία συμπληρώνετε την ομάδα ή τους συγκεκριμένους λογαριασμούς στους οποίους επιθυμείτε το μηδενισμό υπολοίπων και μεταφορά τους στους αντίστοιχους αποτελεσματικούς, π.χ. Μεταφορά από Λογαριασμό: έως Λογαριασμό: σε Λογαριασμό, Χρεωστικό: ΧΧΧ Πιστωτικό: ΧΧΧ Επιβεβαιώνετε την εκτέλεση της εργασίας και την επαναλαμβάνετε τόσες φορές όσες ομάδες ή συγκεκριμένους λογαριασμούς θέλετε να κλείσετε. Με το πέρας των παραπάνω εργασιών μπορείτε να προβάλλετε ή να εκτυπώσετε Θεωρημένο Ισοζύγιο και Ισοζύγιο για τη 13η περίοδο (Ισολογισμού), επιλέγοντας την περίοδο «Κλείσιμο» στις αντίστοιχες εργασίες. Αντίστοιχα μπορείτε να εκτυπώσετε ή να προβάλλετε Καταστάσεις Ελέγχου ή Θεωρημένα Ημερολόγια, που περιλαμβάνουν μόνο τις κινήσεις εγγραφών ισολογισμού. Στο σημείο αυτό έχετε ολοκληρώσει τις εργασίες που αφορούν τις εγγραφές κλεισίματος. Σημειώστε μόνον ότι πριν εφαρμόσετε τα βήματα που περιγράφονται στη «Μεταφορά Υπολοίπων Λογιστικής» (επόμενη ενότητα), θα πρέπει να έχετε οριστικοποιήσει όλες τις λογιστικές εγγραφές της παλαιάς χρήσης (συμπεριλαμβανομένων και των εγγραφών κλεισίματος). Μεταφορά Υπολοίπων Η [Μεταφορά Υπολοίπων] είναι εργασία η οποία ανάλογα με τον τρόπο που θα εκτελεστεί αφορά την Εμπορική Διαχείριση (Αποθήκη Πελάτες Προμηθευτές Αξιόγραφα) ή/και την Γενική / Αναλυτική Λογιστική και τα Πάγια. Συγκεκριμένα μεταφέρονται τα υπόλοιπα Αποθήκης, Πελατών, Προμηθευτών καθώς και τα εκκρεμή Αξιόγραφα (χωρίς πινάκια). Επίσης δημιουργούνται εγγραφές ανοίγματος Λογιστικής και μεταφέρονται εκ νέου τα αρχεία Παγίων (κύριο και κινήσεων), συμπεριλαμβάνοντας τις κινήσεις αποσβέσεων που πιθανότατα δεν είχαν ακόμα δημιουργηθεί κατά το άνοιγμα της εταιρίας της νέας χρήσης. Συνήθως η [Μεταφορά Υπολοίπων] της Εμπορικής Διαχείρισης εκτελείται στις αρχές της νέας χρήσης, ενώ η [Μεταφορά Υπολοίπων] της Λογιστικής όταν περατωθεί κάθε λογιστική εκκρεμότητα και αποφασιστεί το οριστικό λογιστικό κλείσιμο της παλαιάς χρήσης. Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία μεταφοράς των υπολοίπων θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι εργάζεστε στην εταιρία της παλαιάς χρήσης. Επίσης, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτά που αναφέρονται στην συνέχεια, για κάθε ενότητα του προγράμματος: Αποθήκη Εάν χρησιμοποιείτε την διαχείριση «Κοστολόγηση Εισαγωγών» θα πρέπει να φροντίσετε για την οριστική ενημέρωση όλων των «ανεκτέλεστων» κοστολογίων, πριν την εκτέλεση της εργασίας μεταφοράς των υπολοίπων. Πελάτες / Προμηθευτές Για την ακριβή ενημέρωση του πεδίου Μέση Ηλικία Απογραφής (στη νέα χρήση), θα πρέπει να προηγηθεί της μεταφοράς υπολοίπων, η εκτέλεση της εργασίας υπολογισμός Μέσου Χρόνου Πληρωμής (στη παλιά χρήση) [Πελάτες / Προμηθευτές Εργασίες Υπολογισμός Μ.Χ. Πληρωμής]. Αξιόγραφα Η εργασία θα μεταφέρει, από την εταιρία της παλαιάς χρήσης σ αυτή της νέας χρήσης, όλα τα σώματα και τις κινήσεις των Αξιογράφων, πλην αυτών με κατάσταση «Εξοφλημένο».

7 Επίσης, κατά την έναρξη λειτουργίας της νέας χρήσης, θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η κωδικοποίηση των νέων αξιογράφων. Η κωδικοποίηση πρέπει να αποκλείει την περίπτωση να υπάρξουν διαφορετικά αξιόγραφα, στην παλαιά και νέα χρήση, με τον ίδιο κωδικό. Σε κάθε περίπτωση η εργασία μεταφοράς των αξιογράφων, ελέγχει την ύπαρξη αξιογράφων με κοινό κωδικό, μεταξύ των δυο εταιριών. Αν βρεθούν τέτοια αξιόγραφα, εμφανίζονται σε ενημερωτική λίστα και θα πρέπει η μεταφορά τους να τακτοποιηθεί από τον χρήστη (αφού δεν θα μεταφερθούν από το πρόγραμμα). Προσοχή! Η εκτέλεση της εργασίας για την μεταφορά των αξιογράφων πρέπει να γίνει αφού έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι σχετικές καταχωρίσεις, ενώ η επανάληψή της θα μεταφέρει μόνο τα αξιόγραφα της παλαιάς χρήσης που έχουν καταχωρηθεί μετά την προηγούμενη μεταφορά. Γενική / Αναλυτική Λογιστική Η εργασία θα πρέπει να εκτελεστεί αφού έχετε ολοκληρώσει τις εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού και είστε έτοιμοι για μεταφορά των «οριστικών» υπολοίπων των λογαριασμών. Επίσης, θα πρέπει να έχετε οριστικοποιήσει όλες τις λογιστικές εγγραφές της παλαιάς χρήσης. Με την εκτέλεση της εργασίας, εκτός από την αυτόματη δημιουργία εγγραφών ανοίγματος (στην εταιρία της νέας χρήσης), θα δημιουργηθούν και τα άρθρα οριστικού κλεισίματος (στην εταιρία της παλαιάς χρήσης) με πλήρη μηδενισμό των υπολοίπων του λογιστικού σχεδίου. Για να ξεκινήσετε την διαδικασία μεταφοράς των υπολοίπων θα πρέπει να εκτελέσετε την εργασία[οργάνωση Γενικές Εργασίες Κλείσιμο Χρήσης Μέθοδος Α Mεταφορά Υπολοίπων] όπου από τον πίνακα με τις εταιρίες του προγράμματος, θα επιλέξετε αυτήν στην οποία γίνεται η διαχείριση της νέας χρήσης. Μετά την επιλογή εταιρίας προβάλλεται πίνακας πολλαπλής επιλογής, στον οποίο εμφανίζονται οι ενότητες της εφαρμογής (Εμπορικής Διαχείρισης, Λογιστικής και Παγίων). Αφού επιλέξετε τις ενότητες εκείνες για τις οποίες θέλετε να γίνει μεταφορά υπολοίπων στη νέα χρήση, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία, κατά ενότητα: Πελάτες / Προμηθευτές Κωδικός κίνησης χρέωσης απογραφής Κωδικός κίνησης πίστωσης απογραφής Στους κωδικούς κίνησης θέτετε με τη βοήθεια του πλήκτρου [Tab] τους κωδικούς κίνησης χρέωσης και πίστωσης απογραφής αντίστοιχα. Eάν το ΚΕΦΑΛΑΙΟ δε «δέχεται» τις κινήσεις που επιλέγετε με το πλήκτρο [Tab], τότε θα πρέπει να ελέγξετε το σχεδιασμό των κινήσεων αυτών σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας «Έλεγχος παραμέτρων». Θέλετε ανάλυση απογραφών κατά πελάτη / προμηθευτή [Ν/Ο]? Η ερώτηση για την ανάλυση απογραφών κατά πελάτη / προμηθευτή, αφορά στην δυνατότητα δημιουργίας περισσοτέρων της μιας, κινήσεων απογραφής σε κάθε πελάτη / προμηθευτή. Απαντήστε [Ναι] αν επιθυμείτε το υπόλοιπο των πελατών / προμηθευτών να μεταφερθεί στην νέα χρήση, όχι με την μορφή μιας κίνησης αλλά με τόσες, όσες οι μη αντιστοιχισμένες ή μερικώς αντιστοιχισμένες κινήσεις τους στην κλειόμενη χρήση. Η αξία κάθε κίνησης θα ισούται με την ακάλυπτη αξία της κίνησης από την οποία προήλθε. Η συνολική αξία των κινήσεων αυτών θα είναι ίση με την αξία της μοναδικής που θα δημιουργήσει αν απαντήσετε [Όχι] στην σχετική ερώτηση. Ημερομηνία κινήσεων απογραφής Στο πεδίο ημερομηνίας συνήθως τίθεται η πρώτη ημέρα της νέας χρήσης (π.χ. 1/1/ΧΧΧΧ).

8 Μεταφορά τιμών αρχείου αποθήκης Η ερώτηση αυτή εμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση των διαλόγων της εργασίας και αφορά τις τιμές κόστους, χονδρικής και λιανικής, των ειδών Αποθήκης. Απαντήστε [Nαι] εάν θέλετε να ενημερωθούν οι τιμές αυτές στα αρχεία της νέας χρήσης. Σημειώστε ότι η ερώτηση αφορά μόνο τα είδη αποθήκης που δεν έχουν κινηθεί στη εταιρία της νέας χρήσης. Γενική / Αναλυτική Λογιστική Κωδικός κίνησης ανοίγματος ισολ. Γ.Λ. Κωδ. κίνησης ανοίγματος ισολ. Αναλ.Λ. Κωδικός κίνησης κλεισίματος ισολ. Γ.Λ. Κωδ. κίνησης κλεισίματος ισολ. Αναλ.Λ. Στους κωδικούς κίνησης θέτετε με τη βοήθεια του πλήκτρου [Tab] τους κωδικούς κίνησης που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία των αντίστοιχων άρθρων. Πρόκειται για τους κωδικούς κίνησης που ελέγξατε νωρίτερα στην ενότητα «Έλεγχος παραμέτρων». Προσέξτε ιδιαίτερα ώστε να χρησιμοποιήσετεδιαφορετικούς κωδικούς κίνησης για τη Γενική και Αναλυτική Λογιστική τόσο για το «άνοιγμα» όσο και για το «κλείσιμο». Παραστατικό ανοίγματος χρήσης Παραστατικό κλεισίματος χρήσης Ημερομηνία κινήσεων απογραφής Στα πεδία παραστατικών θέτετε τα παραστατικά ή λογιστικά σημειώματα βάσει των οποίων θα διενεργηθούν οι αντίστοιχες εγγραφές ανοίγματος (στη νέα χρήση) και κλεισίματος (στην παλαιά χρήση). Συμπληρώνετε επίσης την ημερομηνία της νέας χρήσης την οποία θέλετε να έχουν οι εγγραφές ανοίγματος ισολογισμού. Να γίνει έλεγχος υπολοίπου μη μεταφερόμενων λογαριασμών, [Ν/Ο]? Απαντήστε [Ναι] προκειμένου να ελεγχθεί αυτόματα από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ αν έχουν όντως κλείσει (και άρα έχουν μηδενικά υπόλοιπα) όλοι οι λογαριασμοί, τα υπόλοιπα των οποίων δεν μεταφέρονται στην επόμενη χρήση. Έτσι, εάν το πρόγραμμα σας προβάλλει το μήνυμα: «Ο Λογαριασμός ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧ δεν έχει κλείσει», σημαίνει ότι ο έλεγχος βρήκε λογαριασμό που δεν μεταφέρεται στην επόμενη χρήση αλλά έχει ακόμα λογιστικό υπόλοιπο. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία διακόπτεται χωρίς να έχει δημιουργηθεί καμία εγγραφή είτε στην παλιά είτε στη νέα σας χρήση. Τέλος, εάν κατά την εκτέλεση της διαδικασίας προκύψει περίπτωση κατά την οποία λογαριασμοί της παλαιάς χρήσης δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο της νέας χρήσης, τότε μετά το πέρας της διαδικασίας προβάλλεται το μήνυμα: «Προσοχή! Υπάρχουν μηνύματα λαθών». Με το πλήκτρο [Enter] μπορείτε να προβάλλετε, εκτυπώσετε ή αποθηκεύσετε σε αρχείο, ειδική κατάσταση των λαθών αυτών. Υπογραμμίζεται ότι η μεταφορά των ποσών για τους υπόλοιπους λογαριασμούς διενεργείται κανονικά. Για να επαναλάβετε την διαδικασία μεταφοράς των υπολοίπων κάποιας ενότητας, θα πρέπει πριν εκτελέσετε ξανά την εργασία, να κάνετε τις παρακάτω ενέργειες: Πελάτες / Προμηθευτές Στην εταιρία της νέας χρήσης θα πρέπει να διαγραφούν οι κινήσεις απογραφής πελατών / προμηθευτών, που είχαν δημιουργηθεί με την προηγούμενη εκτέλεση της εργασίας. Σχετικό υπενθυμιστικό μήνυμα προβάλλεται άλλωστε κάθε φορά που εκτελείτε την εργασία, αμέσως μετά την επιλογή ενοτήτων που χρησιμοποιούν κινήσεις για την απογραφή έναρξης της νέας χρήσης. Γενική / Αναλυτική Λογιστική Ειδικά για την ενότητα της Λογιστικής θα πρέπει να διαγραφούν εκτός από τις εγγραφές ανοίγματος στην εταιρία της νέας χρήσης και οι εγγραφές «Τελικού Κλεισίματος Ισολογισμού Γενικής Λογιστικής» και «Τελικού Κλεισίματος Ισολογισμού Αναλυτικής Λογιστικής» της παλαιάς χρήσης. Προσοχή! Οι εργασίες διαγραφής των κινήσεων απογραφής (προκειμένου να επαναληφθεί η εργασία μεταφοράς υπολοίπων) πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά και να περιοριστούν μόνο στους κωδικούς κίνησης που χρησιμοποιήθηκαν για την απογραφή έναρξης. Η ανάκτηση των κινήσεων που έχουν διαγραφεί δεν είναι δυνατή.

9 Διαδικασία Κλεισίματος & Ανοίγματος Χρήσης ΜΕΘΟΔΟΣ Β Προσοχή! Γενικά η ΜΕΘΟΔΟΣ Β είναι από οργανωτικής πλευράς υποδεέστερη της ΜΕΘΟΔΟΥ Α και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον εάν υπάρχουν πραγματικά προβλήματα χωρητικότητας δίσκου. Βήμα Προ εργασιών έλεγχος Αντίγραφα ασφαλείας Καθορισμός περιόδων χρήσης [Οργάνωση Σύστημα Περίοδοι χρήσης] Αλλαγή ημερομηνίας συστήματος Άνοιγμα Νέας χρήσης στην ενότητα της Λογιστικής [Οργάνωση Εργασίες Κλείσιμο χρήσης Μέθοδος Β] Άνοιγμα Νέας χρήσης στην ενότητα των Παγίων [Οργάνωση Εργασίες Κλείσιμο χρήσης Μέθοδος Β] Εγγραφές κλεισίματος Λογιστικής Κλείσιμο Χρήσης Λογιστικής Μεταφορά Υπολοίπων [Οργάνωση Εργασίες Κλείσιμο χρήσης Μέθοδος Β] Κλείσιμο Χρήσης Παγίων [Οργάνωση Εργασίες Κλείσιμο χρήσης Μέθοδος Β] Οδηγίες Βεβαιώνεστε ότι έχετε εκτελέσει όλα τα βήματα της ενότητας «Έλεγχος παραμέτρων» και ότι έχετε πράγματι επιλέξει οριστικά την ΜΕΘΟΔΟ Β ως διαδικασία για τις εργασίες κλεισίματος. Φροντίζετε να σιγουρευτείτε για την ύπαρξη αξιόπιστων αντιγράφων ασφαλείας (2 set). Θα καθορίσετε την κατανομή των περιόδων της νέας διαχειριστικής χρήσης. Θα πρέπει να αλλάξετε την ημερομηνία του προγράμματος και να επιλέξετε μια ημερομηνία της νέας χρήσης. Προετοιμάζετε την ενότητα της Λογιστικής για τη διαχείριση των πράξεων της νέας χρήσης. Η εργασία αφορά εγκαταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟY που περιλαμβάνουν την ενότητα Παγίων. Καταχωρείτε τις εγγραφές που είναι απαραίτητες για το κλείσιμο χρήσης της Λογιστικής. Σε χρόνο που επιλέγετε ως κατάλληλο διενεργείτε το «οριστικό» κλείσιμο και τη μεταφορά υπολοίπων των λογαριασμών Λογιστικής. Διενεργείτε το κλείσιμο της ενότητας Παγίων (για εγκαταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟY που περιλαμβάνουν τη σχετική ενότητα).

Κλείσιµο Άνοιγµα Χρήσης

Κλείσιµο Άνοιγµα Χρήσης Έλεγχος Έκδοσης Κλείσιµο Άνοιγµα Χρήσης Σειρά εκδόσεων 5.00 Οι οδηγίες αφορούν αποκλειστικά τις εγκαταστάσεις µε έκδοση 5.00d και µεταγενέστερη. Εάν στην εγκατάστασή σας χρησιµοποιείτε έκδοση της σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή Business Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP Για να κλείσουμε μία χρήση στο InnovEra, επιλέγουμε από το κεντρικό μενού των Τμημάτων «Οικονομική Διαχείριση», «Περιοδικές Εργασίες»,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Φορολογικής Βάσης λογαριασμών

Παρακολούθηση Φορολογικής Βάσης λογαριασμών Παρακολούθηση Φορολογικής Βάσης λογαριασμών Ο Νόμος 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» Σύμφωνα με τις διατάξεις του του ν. 4308/2014 για τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», το λογιστικό σύστημα κάθε οντότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Ενέργειες Ανοίγματος Χρήσης & Μεταφοράς Υπολοίπων

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Ενέργειες Ανοίγματος Χρήσης & Μεταφοράς Υπολοίπων ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ενέργειες Ανοίγματος Χρήσης & Μεταφοράς Υπολοίπων Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Άνοιγμα Χρήσης... 3 Άνοιγμα Χρήσης... 3 Μεταφορές Υπολοίπων στη νέα Χρήση... 4 Μεταφορά Υπολοίπων Ειδών...

Διαβάστε περισσότερα

Θα κάνετε φύλαξη όλων των αρχείων σας σε δισκέτες που θα κρατήσετε για λόγους ασφαλείας και ιστορίας,δεδοµένων χρήσεων.

Θα κάνετε φύλαξη όλων των αρχείων σας σε δισκέτες που θα κρατήσετε για λόγους ασφαλείας και ιστορίας,δεδοµένων χρήσεων. Page 1 of 5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ KAI METAΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ MANAGER KAI EUROFASMA Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου γίνονται κάποιες επιπλέον εργασίες από τις

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Φορολογικής Βάσης λογαριασμών

Παρακολούθηση Φορολογικής Βάσης λογαριασμών Παρακολούθηση Φορολογικής Βάσης λογαριασμών Ο Νόμος 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» Σύμφωνα με τις διατάξεις του του ν. 4308/2014 για τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», το λογιστικό σύστημα κάθε οντότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Εάν αποφασιστεί η μετάβαση στο προτεινόμενο από τα ΕΛΠ λογιστικό σχέδιο, το ATLANTIS E.R.P. παρέχει αυτόματες εργασίες μετάβασης. Η μετάβαση στο νέο λογιστικό σχέδιο πρέπει να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων Άνοιγµα Οικονοµικής Χρήσης Μεταφορές Υπολοίπων Η εργασία καταχώρησης της οικονοµικής χρήσης επιλέγεται ως εξής : Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσεις Οργάνωση Αρχεία Οικονοµικές Χρήσεις Στοιχεία Χρήσης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin)

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Εμπορική Διαχείριση > Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Μέσα από τη διαχείριση βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου.

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου. Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Παράµετρος & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Οικονοµικές Χρήσεις Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Μέσω της εργασίας αυτής, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Μελίσσια, 16 Ιουνίου 2010. Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ από InnovEra

Μελίσσια, 16 Ιουνίου 2010. Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ από InnovEra Μελίσσια, 16 Ιουνίου 2010 Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ από InnovEra Εισαγωγή Αρχείων-Objects για τη συγκεντρωτική ΚΕΠΥΟ (ΜΥΦ) Πριν προχωρήσετε στη διαδικασία της εξαγωγής των συγκεντρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διατήρηση του Ε.Γ.Λ.Σ.

Διατήρηση του Ε.Γ.Λ.Σ. Διατήρηση του Ε.Γ.Λ.Σ. Εάν αποφασιστεί η συνέχιση λειτουργίας με το υπάρχον λογιστικό σχέδιο θα πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες: Βήμα 1 ο - Άνοιγμα νέας χρήσης Το άνοιγμα της νέας χρήσης 2016 γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

4. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ DOS

4. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ DOS 4. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ DOS 4.1 Μεταφορά εταιριών από BUSINESS Β σε WINERA 1. Στο δίσκο που είναι εγκατεστημένο το BUSINESS B εγκαθιστάτε την εφαρμογή BUSINESS Γ. 2. Ανοίγετε μία εταιρεία στο BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

Είδη. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους

Είδη. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους Είδη Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Είδους 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία 4 Καρτέλα Πολιτική Τιμολόγησης 7 Στην καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI EUROFASMA ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI EUROFASMA ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Page 1 of 5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ EUROFASMA ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI Πριν προχωρήσετε στην εκτέλεση της εργασίας "Άνοιγµα Νέας Χρήσης " θα πρέπει: α. Η συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012 εκέµβριος 2011 Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν στις λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού ALTEC Software, παρέχονται αποκλειστικά σε συµβεβληµένους πελάτες της και είναι πνευµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΝΟΤΗΤΑ 1...1 ΠΛΗΚΤΡΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2...3 ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ...4 - Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισπράξεων. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η διαχείριση των εισπράξεων

Διαχείριση Εισπράξεων. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η διαχείριση των εισπράξεων Διαχείριση Εισπράξεων Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η διαχείριση των εισπράξεων Περιεχόμενα Δημιουργία είσπραξης μετρητών 3 Δημιουργία είσπραξης πιστωτικών καρτών 6 Δημιουργία είσπραξης αξιογράφου 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE ΑΠΟΓΡΑΦH-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Προτείνεται να εκτελείται δημιουργία Εφεδρικού Αντιγράφου(Back up) πριν από την παρακάτω εργασία. ΒΗΜΑ 1 ο Κάνουμε εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

6. Μεταφορά Δελτίων στο ΟΠΣ από τη Διαχειριστική Αρχή

6. Μεταφορά Δελτίων στο ΟΠΣ από τη Διαχειριστική Αρχή 6. Μεταφορά Δελτίων στο ΟΠΣ από τη Διαχειριστική Αρχή 6.1. Διαδικασία Μεταφοράς Δελτίων στο ΟΠΣ 6.1.1 Έγκριση / Απόρριψη ενός δελτίου από ΕΥΔ Για να μπορεί να μεταφερθεί ένα Δελτίο σε κατάσταση "Υποβλήθηκε"

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 1. Προετοιμασία Απογραφής Πριν από την διαδικασία Απογραφής θα πρέπει να προηγηθούν τα παρακάτω βήματα: α. Επανεκκίνηση Κάνετε έξοδο από το Farmakonet και επανεκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση εισπράξεων

Διαχείριση εισπράξεων Διαχείριση εισπράξεων Περιεχόμενα Δημιουργία είσπραξης μετρητών... 3 Δημιουργία είσπραξης πιστωτικών καρτών... 6 Δημιουργία είσπραξης αξιογράφου... 10 Ακύρωση παραστατικού είσπραξης... 14 Αντιγραφή παραστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ

Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ Για το σωστό υπολογισµό των µηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων, στο Soft1 απαιτείται παραµετροποίηση στο αρχείο συναλλασσοµένων καθώς και στις Σειρές των παραστατικών. Αν αποστείλετε

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Λογιστικής. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Είδη. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους

Pylon Entry. Είδη. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους Pylon Entry Είδη Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Είδους... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Πολιτική Τιμολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανοίγματος Χρήσης 2016

Οδηγίες Ανοίγματος Χρήσης 2016 Δεκέμβριος 2015 Οδηγίες Ανοίγματος Χρήσης 2016 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν στις λειτουργικές δυνατότητες λογισμικού ALTEC Software, παρέχονται αποκλειστικά σε συμβεβλημένους πελάτες της και είναι πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Έκδοση 21.28. 10/02/2016 Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα... 3 Παρακρατούμενοι φόροι... 3 Μαζικές πληρωμές... 3 Αναστολή πληρωμών... 3 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ... 3 1 ο Βήμα: Δημιουργία νέας χρήσης.... 3 2 ο Βήμα: Εισαγωγή στην νέα χρήση... 3 3ο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα / Έξοδα Λογιστική Πάγια ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. έχει κατοχυρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας Φάση 1 Φάση 1.1 Με την εκτέλεση του προγράμματος εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη Επιλογή των δύο checkbox τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού

Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BUSINESS REPORTING SYSTEM... 2 HOME... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 6 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ... 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ... 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ REPORT... 8

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Έκδοση 21.28 10/02/2016 Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα... 3 Παρακρατούμενοι φόροι... 3 Μαζικές πληρωμές... 3 Αναστολή πληρωμών... 3 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Extra. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική ή από

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ

Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ . 2 Περιεχόμενα 1 Περίληψη... 1 3 Συγχρονισμός Λογιστικού Σχεδίου... 5 4 Υπολογισμός Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α.... 6 4.1 Αυτόματη Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Νέας εγγραφής Εσόδου Εξόδου και Άρθρου Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική Τακτοποίηση Εσόδων & Εξόδων (Απλογραφικά βιβλία)

Χρονική Τακτοποίηση Εσόδων & Εξόδων (Απλογραφικά βιβλία) Χρονική Τακτοποίηση Εσόδων & Εξόδων (Απλογραφικά βιβλία) Γενικά Με τις διατάξεις του ν.4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην υποχρέωση των οντοτήτων για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της

Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της Αναλυτική Λογιστική Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της Λογιστικής Η Αναλυτική Λογιστική περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Pylon Entry Υπηρεσίες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Υπηρεσίας... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Μεταφορά Δεδομένων από Business σε Pylon. Version: 01.00

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Μεταφορά Δεδομένων από Business σε Pylon. Version: 01.00 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μεταφορά Δεδομένων από Business σε Pylon Version: 01.00 4/4/2017 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Παραμετροποίηση... 4 Εκτέλεση Λειτουργία... 5 Αποτέλεσμα... 13 Διάθεση... 13 Πίνακας Αλλαγών...

Διαβάστε περισσότερα

Εάν αποφασιστεί η συνέχιση λειτουργίας με το υπάρχον λογιστικό σχέδιο θα πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες:

Εάν αποφασιστεί η συνέχιση λειτουργίας με το υπάρχον λογιστικό σχέδιο θα πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες: Διατήρηση Ε.Γ.Λ.Σ. Εάν αποφασιστεί η συνέχιση λειτουργίας με το υπάρχον λογιστικό σχέδιο θα πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες: Παραμετροποίηση Βήμα 1 ο Τροποποίηση & προσθήκη λογαριασμών Καθώς το υπάρχων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Υποβολή Περιοδικής ΦΠΑ

Δημιουργία και Υποβολή Περιοδικής ΦΠΑ Δημιουργία και Υποβολή Περιοδικής ΦΠΑ Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού και Αυτόματης Υποβολής Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ στην εφαρμογή extra

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Εγχειρίδιο Χρήσης. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Εγχειρίδιο Χρήσης για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΜΕΛΕΤΗΣ/ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - Ανοικτές διαδικασίες με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή» Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

G-Remote Banking e-banking ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

G-Remote Banking e-banking ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σε αυτή την ενότητα, σας δίνεται η δυνατότητα να εκτελέσετε µεταφορές χρηµατικών ποσών από λογαριασµούς σας στη GENIKI Bank σε πολλούς λογαριασµούς τρίτων στη GENIKI Bank, µε

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P.

Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P. Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P. Οι τροποποιήσεις που έγιναν στα προγράμματά μας ισχύουν μόνο για τα serial numbers εσωτερικού και

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από τα Έσοδα Έξοδα και από την διαχείριση παγίων

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Καλοκαίρι 2012 Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Οδηγίες για την υποβολή 2012 (*προσοχή αφορούν εγκαταστάσεις XLINE που έχουν µόνο Γενική Λογιστική) Oι οδηγίες αυτές, αφορούν σε λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Α Ν Ο Ι Γ Μ Α Τ Ο Σ Ν Ε Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ 2017

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Α Ν Ο Ι Γ Μ Α Τ Ο Σ Ν Ε Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ 2017 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Α Ν Ο Ι Γ Μ Α Τ Ο Σ Ν Ε Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ 2017 I M S _ d m s _ v 06/n e w - y e a r the green business solution ims_dms_v06_new-year_v01 Δεκέμβριος 2016 Η διαδικασία ανοίγματος Νέας Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Καλοκαίρι 2012 Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Οδηγίες για την υποβολή 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν σε λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού υπό την διακριτική ένδειξη «ALTEC Software» πνευµατικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Pylon Entry Υπηρεσίες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Υπηρεσίας... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Δημιουργία Πρότυπων εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία Δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας. Φάση 1 Φάση 1.1 Με την

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Για να κλείσουµε µία χρήση στο InnovEra ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα: Από το κεντρικό µενού επιλέγουµε διαδοχικά «Οικονοµική ιαχείριση», «Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015 εκέµβριος 2014 Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν στις λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού ALTEC Software, παρέχονται αποκλειστικά σε συµβεβληµένους πελάτες της και είναι πνευµατική

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή συντελεστών Φ.Π.Α. & μετάβαση σε Νέο Καθεστώς Φ.Π.Α.

Αλλαγή συντελεστών Φ.Π.Α. & μετάβαση σε Νέο Καθεστώς Φ.Π.Α. συντελεστές Φ.Π.Α. Αλλαγή συντελεστών Φ.Π.Α. & μετάβαση σε Νέο Καθεστώς Φ.Π.Α. Μάϊος 2016 Σελίδα 1 Εισαγωγή Προκειμένου να καλυφθούν οι τροποποιήσεις σχετικά με τους νέους συντελεστές και το νέο καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής

Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής 1 Περίληψη Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή Hyper

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία υπόχρεου /υποβάλλοντα τη ΔΑΟ. Στοιχεία παραλήπτη οχήματος. Στοιχεία κάθε Οχήματος ανά στίχο

Στοιχεία υπόχρεου /υποβάλλοντα τη ΔΑΟ. Στοιχεία παραλήπτη οχήματος. Στοιχεία κάθε Οχήματος ανά στίχο ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΦΙΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΑΟ ΣΤΟ SEPAdesktop. Εισαγωγή. Γενικά για τη ΔΑΟ Η ΔΑΟ είναι ένα εθνικό τελωνειακό παραστατικό έγγραφο, που υποβάλλεται από τον υπόχρεο (μεταφορέα / παραλήπτη

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος Έλεγχος Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και Μηχανογραφικής Έκδοσης Ισοζυγίου

Γρήγορος Έλεγχος Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και Μηχανογραφικής Έκδοσης Ισοζυγίου Γρήγορος Έλεγχος Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και Μηχανογραφικής Έκδοσης Ισοζυγίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας γρήγορου ελέγχου των Συγκεντρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγή Οικονοµικών Αναφορών (Ισολογισµός, Αποτελέσµατα Χρήσης, Λογαριασµοί Γενικής Εκµετάλλευσης) στην Εφαρµογή Ms Excel

Εξαγωγή Οικονοµικών Αναφορών (Ισολογισµός, Αποτελέσµατα Χρήσης, Λογαριασµοί Γενικής Εκµετάλλευσης) στην Εφαρµογή Ms Excel Εξαγωγή Οικονοµικών Αναφορών (Ισολογισµός, Αποτελέσµατα Χρήσης, Λογαριασµοί Γενικής Εκµετάλλευσης) στην Εφαρµογή Ms Excel Η εφαρµογή σε συνεργασία µε τη Microsoft σας προσφέρει τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Pylon Entry Πελάτες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πελάτη... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 5 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εκκαθαριστικής Δήλωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εκκαθαριστικής Δήλωσης Οδηγίες Συμπλήρωσης Εκκαθαριστικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας του εντύπου Εκκαθαριστικής Δήλωσης. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία πληρωμής μετρητών Πεδία Παραστατικού Πληρωμής Δημιουργία πληρωμής αξιογράφων Καταχώρηση Αξιογράφου...

Δημιουργία πληρωμής μετρητών Πεδία Παραστατικού Πληρωμής Δημιουργία πληρωμής αξιογράφων Καταχώρηση Αξιογράφου... Δημιουργία πληρωμής Περιεχόμενα Δημιουργία πληρωμής μετρητών... 3 Πεδία Παραστατικού Πληρωμής... 4 Δημιουργία πληρωμής αξιογράφων... 6 Καταχώρηση Αξιογράφου... 8 Αντιγραφή παραστατικού πληρωμής... 10 Ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Απογραφή σημαίνει : 1. Καταμέτρηση (Καταγραφή) των διαθέσιμων υπολοίπων 2. Ενημέρωση της αποθήκης με τα σωστά υπόλοιπα 3. Υπολογισμός και Αποτύπωση των Ελλειμάτων και Πλεονασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση-Χρήση Auto Moto Cube

Εκτέλεση-Χρήση Auto Moto Cube POWERED BY ACT Εκτέλεση-Χρήση Auto Moto Cube Version: 01 1 Μάιος 2017 Περιεχόμενα All in One 3 Καλάθι 13 2 All in One Η All in One αποτελεί μια ευέλικτη και εύχρηστη φόρμα δημιουργημένη να εξυπηρετεί πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή των νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 8 1. Αντιγραφή γέφυρας λογιστικής σε εταιρείες... 8 2. Ιστορικό Μετασχηματισμών... 9 3. Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Καλοκαίρι 2012 Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Οδηγίες για την υποβολή 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν σε λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού υπό την διακριτική ένδειξη «ALTEC Software» πνευµατικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 4.00.515

Soft1 Version 4.00.515 Νέες προδιαγραφές Version : 2.00 Date: 08/12/2015 Department: Product Management Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Γενικά... 3 Εμπορικό... 3 Χρηματοοικονομικά... 5 Μισθοδοσία... 6

Διαβάστε περισσότερα

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος.

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ανοίγματος χρήσης και εργασιών τέλους χρήσης

Διαδικασία ανοίγματος χρήσης και εργασιών τέλους χρήσης Διαδικασία ανοίγματος χρήσης και εργασιών τέλους χρήσης Ροή εργασιών Διαδικασία ανοίγματος χρήσης Ενέργειες στην προηγούμενη χρήση πριν τη διαδικασία μεταφοράς υπολοίπου και λοιπών μεταβλητών Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Μητρώο Παγίων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Μητρώου Παγίων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Καλοκαίρι 2012 Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Οδηγίες για την υποβολή 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν σε λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού υπό την διακριτική ένδειξη «ALTEC Software» πνευµατικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσαρτήματος

Οδηγίες Προσαρτήματος Οδηγίες Προσαρτήματος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Προσαρτήματος στην εφαρμογή Γενική Λογιστική Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου;

1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου; Οδηγίες ΓΓΔΕ: Οι 37 απαντήσεις για τη σωστή συμπλήρωση του Ε9 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Οδηγίες ΓΓΔΕ: Οι 37 απαντήσεις για τη σωστή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 1. Δημιουργία Μεταβολή Καρτέλας Λογιστικής. Αν η καρτέλα έχει τύπο Λογιστικής και μορφή Κινούμενη, τότε ενεργοποιείται το πεδίο Αριθμός ΦΤΜ στην θέση του πεδίου Επάγγελμα.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Εκτύπωσης Γενικού Ημερολογίου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Προμηθευτές. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή

Pylon Entry. Προμηθευτές. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή Pylon Entry Προμηθευτές Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Προμηθευτή... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 5 Καρτέλα Εμπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΟΥ «ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ»

ΜΕΝΟΥ «ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» ΜΕΝΟΥ «ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Για τον έλεγχο των συνταγών (Χειρόγραφων και Ηλεκτρονικών) επιλέξτε από το μενού εργασιών το . ΓΕΝΙΚΑ Η οθόνη εργασίας αυτής της επιλογής προσφέρεται για:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219

Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ... 220 3. ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ... 221 4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ...

Διαβάστε περισσότερα

$ Προϊόντα Γράψτε τον κωδικό του προϊόντος και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε την περιγραφή του προϊόντος,την οµάδα,την µονάδα µέτρησης, την συσκευασία,τα πακέτα, την 2 η µονάδα µέτρησης, τις µερίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. 1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του

Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. 1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. 1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου; Από την υπηρεσία αυτή τα Φυσικά πρόσωπα μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

5. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ASCII ΑΡΧΕΙΟ

5. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ASCII ΑΡΧΕΙΟ 5. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ASCII ΑΡΧΕΙΟ Είναι δυνατή η ενημέρωση της απογραφής μέσω αρχείων ASCII. Όσον αφορά το αρχείο ειδών είναι δυνατόν μέσω αυτής της διαδικασίας να ενημερωθεί η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές πληροφορίες για το καθένα από τα παραπάνω θα βρείτε στις επόμενες σελίδες.

Αναλυτικές πληροφορίες για το καθένα από τα παραπάνω θα βρείτε στις επόμενες σελίδες. Αξιότιμοι κύριοι, Ανακοινώθηκε όπως γνωρίζετε, αλλαγή στους συντελεστές Φ.Π.Α. με ισχύ από HIT 1/1/2011 και εξής. Για να αντιμετωπίσετε αυτή την αλλαγή, θα πρέπει να προβείτε στις ενέργειες που περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής. Τύποι Λογιστικών Άρθρων. Ηµερολόγια Λογιστικής. Στοιχεία Λογαριασµών Λογιστικού Σχεδίου

Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής. Τύποι Λογιστικών Άρθρων. Ηµερολόγια Λογιστικής. Στοιχεία Λογαριασµών Λογιστικού Σχεδίου Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής Με την επιλογή αυτή («Παράµετροι & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Παράµετροι Λογιστικής») µπορείτε να καθορίσετε τη Μορφή κωδικού Αναλυτικών Λογαριασµών* που επιθυµείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Τακτοποιητικών Κινήσεων Πελάτη & Προμηθευτή

Δημιουργία Τακτοποιητικών Κινήσεων Πελάτη & Προμηθευτή Δημιουργία Τακτοποιητικών Κινήσεων Πελάτη & Προμηθευτή Περιεχόμενα Δημιουργία Τακτοποιητικών Κινήσεων Πελάτη & Προμηθευτή... 3 Δημιουργία Απογραφικής Κίνησης Πελατών... 3 Διόρθωση Υπολοίπου Πελατών...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω Internet

Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω Internet Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εξαγωγής & Υποβολής Συγκεντρωτικών

Διαβάστε περισσότερα