Συνεχίζεται ο µαθητικός διαγωνισµός ξεµπλόγκαρε. Δεύτερος κύκλος για το Δες την Ψηφιακά Από το επιχειρείν στο e-επιχειρείν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνεχίζεται ο µαθητικός διαγωνισµός ξεµπλόγκαρε. Δεύτερος κύκλος για το Δες την Ψηφιακά Από το επιχειρείν στο e-επιχειρείν"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Συνεχίζεται ο µαθητικός διαγωνισµός ξεµπλόγκαρε Δεύτερος κύκλος για το Δες την Ψηφιακά Από το επιχειρείν στο e-επιχειρείν

2 Ξεκίνησαν και προχωρούν οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου "Ψηφιακή Σύγκλιση", που εντάσσεται στην 4η προγραµµατική περίοδο, µε την συνεδρίαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση". Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν κρίσιµα θέµατα που αφορούν στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Συνεχίζεται, επίσης, για 2η συνεχή χρονιά, η πολύ πετυχηµένη δράση " ες την Ψηφιακά", στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής Η δράση επιδοτεί την απόκτηση προσωπικών φορητών Η/Υ στους πρωτεύσαντες πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν στα Ανώτατα και Ανώτερα ελληνικά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα µε τις Γενικές Εισαγωγικές Πανελλήνιες Εξετάσεις του έτους Απευθύνεται στο 20% των επιτυχόντων µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία σε κάθε τµήµα ή σχολή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, δηλαδή συνολικά σε πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές που εισήχθησαν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας. Στη φετινή υλοποίηση της δράσης, θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής και περίπου σπουδαστές που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, οι οποίοι εισάγονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Παράλληλα, συνεχίζεται ο πανελλήνιος µαθητικός διαγωνισµός µε τίτλο "Ξεµπλόγκαρε", ο οποίος δηµιουργήθηκε για να εµπνεύσει µαθητές από όλη την Ελλάδα να σκεφθούν, να φανταστούν, να περιγράψουν, να µοιραστούν ιδέες και να παρουσιάσουν το δικό τους "κόσµο", µέσα από το Internet. Ο κάθε µαθητής, µόνος του ή οµαδικά µε φίλους και συµµαθητές του, καλείται να χτίσει ένα µοναδικό ιστολόγιο (blog) µε πρωτοποριακό και συνάµα εκπαιδευτικό περιεχόµενο, µαθαίνοντας να ερευνά και να συνθέτει δηµιουργικά, µε εργαλείο την τεχνολογία, διαγωνιζόµενος για συναρπαστικά έπαθλα. Το παρόν τεύχος καλύπτει ακόµη και µια σειρά σηµαντικών νέων και ανακοινώσεων, όπως της αναβάθµισης του Εθνικού ικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε ΕΤ/GRNET), το οποίο αναβαθµίστηκε σε Ε ΕΤ3/GRNET3, ώστε να συνεχίσει να παρέχει προηγµένες υπηρεσίες Internet προς τα Ακαδηµαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύµατα της Ελλάδας αλλά και να αποτελεί κόµβο διασύνδεσης των οµολόγων των κρατών της ευρύτερης περιοχής. Ολοκληρώθηκε επίσης και το έργο "Ψηφιοποίηση, Αξιοποίηση, Ανάδειξη Πολιτιστικών Συλλογών του Ε.Λ.Ι.Α.". Το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, πιο γνωστό ως Ε.Λ.Ι.Α., είναι ένα µη κερδοσκοπικό σωµατείο, πολιτιστικού χαρακτήρα. Ως βασικό στόχο έχει τη διάσωση, συλλογή, ταξινόµηση, µελέτη και έκδοση αρχειακού και έντυπου υλικού του 19ου και 20ού αιώνα, το οποίο αφορά κυρίως στην ιστορική εξέλιξη και πνευµατική ανάπτυξη της Ελλάδας. Το ασύρµατο δίκτυο του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (ΕΙΕ) (www.broadbandcity.gr) παρουσιάστηκε στην ηµερίδα "Προηγµένες ευρυζωνικές υπηρεσίες για τους πολίτες της Αθήνας", που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ). Πρόκειται για το τέταρτο σηµείο δωρεάν πρόσβασης στο ιαδίκτυο που λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας (µετά το Σύνταγµα, το Θησείο και την πλατεία Κοτζιά). Τέλος, οι εξελίξεις στον τοµέα του e-επιχειρείν είναι σηµαντικές πια και στην Ελλάδα, µε πολλούς έλληνες επιχειρηµατίες να διαθέτουν τα προϊόντα τους και στο διαδίκτυο, µε µεγάλη επιτυχία. Στην συνέντευξη του µήνα, παρουσιάζεται µία τέτοια δραστηριότητα και συζητώνται τα οφέλη και οι δυσκολίες που αντιµετωπίστηκαν. Πραγµατοποίηση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης Σελ. 3 Ηµερίδα "Ευρυζωνικές Υπηρεσίες" Σελ. 4-5 Ε ΕΤ 3 Σελ. 6 Ξεµπλόγκαρε Σελ. 7 Από το επιχειρείν στο e-επιχειρείν Συνέντευξη Σελ. 8-9 ες την ψηφιακά Σελ ΕΛΙΑ Σελ. 12 Γραµµή εξυπηρέτησης 10/20 Σελ. 13 Oscar Ξενόγλωσσης ταινίας Σελ. 14 Πορεία Υλοποίησης Προγράµµατος Σελ. 15

3 Ðñáãìáôïðïßçóç ôçò 1çò EðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ Åðé åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò "ØçöéáêÞ Óýãêëéóç" Ολοκληρώθηκαν στις 19 Φεβρουαρίου οι εργασίες τις 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ψηφιακή Σύγκλιση", που θα πραγµατοποιηθεί στo πλαίσιo του ΕΣΠΑ Με την πραγµατοποίηση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης ξεκίνησε και επίσηµα το νέο Πρόγραµµα, το οποίο αποτελεί χρηµατοδοτικό εργαλείο της ήδη υλοποιούµενης Ψηφιακής Στρατηγικής και αντανακλά πλήρως τους στόχους και τη δοµή της. Στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης συµµετείχαν εκπρόσωποι των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης του Προγράµµατος, εκπρόσωποι δηµόσιων αρχών, εκπρόσωποι κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων, καθώς και µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες ενηµερώθηκαν για τη δοµή και τις διαδικασίες υλοποίησης. Στόχος του νέου αυτού Προγράµµατος είναι η προώθηση και η περαιτέρω αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, µε στόχο: α. τη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, και β. τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Την έναρξη του νέου Προγράµµατος κήρυξε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης Ειδικός Γραµµατέας Ψηφιακού Σχεδιασµού Καθ. Βασίλης Ασηµακόπουλος, ο οποίος επεσήµανε ότι το Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" περιλαµβάνει δράσεις που ακολουθούν το ήδη γνωστό µονοπάτι της Ψηφιακής Στρατηγικής, που ήδη εφαρµόζεται. Σηµαντικό επίσης στοιχείο είναι πως το νέο Πρόγραµµα δεν αποτελεί συνέχεια του Προγράµµατος "Κοινωνία της Πληροφορίας", καθώς φέρνει νέες αντιλήψεις στην υλοποίηση έργων τεχνολογίας, όπως δράσεις που κατευθύνονται απευθείας σε πολίτες και επιχειρήσεις, δράσεις Αριστείας για την επιβράβευση φορέων και οµάδων πολιτών που δουλεύουν αποτελεσµατικότερα και ταχύτερα, καθώς και δράσεις νέων τεχνολογιών που θα αξιολογούνται και θα εγκρίνονται εφ' όσον φέρνουν αισθητό και µετρήσιµο αποτέλεσµα σε πολίτες και επιχειρήσεις. Η χρηµατοδότηση του Προγράµµατος θα γίνει µε Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους, συνολικού προϋπολογισµού 2 δις ευρώ, ενώ οι δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν θα αφορούν έργα που θα βοηθήσουν την Ψηφιακή Σύγκλιση της Ελλάδας µε το µέσο όρο της Ε.Ε.

4 ÐñïçãìÝíåò ÅõñõæùíéêÝò Õðçñåóßåò To ασύρµατο δίκτυο του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (ΕΙΕ) (www.broadbandcity.gr) παρουσιάστηκε στην ηµερίδα "Προηγµένες ευρυζωνικές υπηρεσίες για τους πολίτες της Αθήνας" που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) την Πέµπτη 28 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για το τέταρτο σηµείο δωρεάν πρόσβασης στο ιαδίκτυο που λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας (µετά το Σύνταγµα, το Θησείο και την πλατεία Κοτζιά). Όπως τονίστηκε στην ηµερίδα η χρήση των δηµόσιων Wi-Fi HotSpots αυξάνεται συνεχώς, ιδιαίτερα από τους νέους, γεγονός που οδηγεί την πολιτεία στη χρηµατοδότηση της λειτουργίας 100 παρόµοιων σηµείων σε όλη την Ελλάδα. Η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε στο ΕΙΕ στο πλαίσιο του εορτασµού των 50 χρόνων λειτουργίας του, σε συνεργασία µε την Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών. Παρουσιάζοντας το ασύρµατο δίκτυο του ΕΙΕ, ο Ειδικός Γραµµατέας Ψηφιακού Σχεδιασµού, καθηγητής Β. Ασηµακόπουλος, υπογράµµισε την ενθουσιώδη υποδοχή των δηµόσιων ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων της Αθήνας από τους πολίτες, ενώ αναφέρθηκε στη συµπληρωµατική δράση " ες την Ψηφιακά", µέσω της οποίας επιδοτείται η απόκτηση φορητών υπολογιστών από φοιτητές. Αναφερόµενος στην εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, τόνισε ότι έχουν ήδη γίνει σηµαντικά βήµατα ως προς την ανάπτυξη υποδοµών και περιεχοµένου, και ότι το επόµενο βήµα θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ενθάρρυνση της χρήσης αυτών από όλες τις πληθυσµιακές οµάδες (φοιτητές, µαθητές, εργαζόµενους, συνταξιούχους, γυναίκες, άτοµα τρίτης ηλικίας, κ.λπ.). "Η θετική ανταπόκριση όλων, και ιδιαίτερα των νέων, στην αξιοποίηση των σηµείων δωρεάν ασύρµατης πρόσβασης στο Internet, µας ενθαρρύνει να επεκταθούµε σε ακόµη περισσότερα σηµεία. Σκοπεύουµε στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής να χρηµατοδοτήσουµε στους επόµενους µήνες τη λειτουργία 100 παρόµοιων σηµείων ασύρµατης πρόσβασης, σε ανοιχτούς χώρους σε πόλεις της Ελλάδας" δήλωσε ο Β. Ασηµακόπουλος. Στο χαιρετισµό του, ο ιευθυντής του ΕΙΕ, καθ.. Κυριακίδης, χαρακτήρισε το ασύρµατο ευρυζωνικό δίκτυο του ΕΙΕ "έργο προς όλη την κοινωνία". Ο Ο διευθυντής του ΕΚΤ κος Μπούµπουκας ιευθυντής του ΕΚΤ, Ε. Μπούµπουκας, υπογράµµισε ότι το ΕΚΤ συµβάλλει στη µετεξέλιξη του περιεχοµένου σε γνώση, ενώ επεσήµανε ότι τα γρήγορα δίκτυα επιτρέπουν και ενθαρρύνουν τη διάχυση του ψηφιακού περιεχοµένου στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Στην εισήγησή της, η Προϊσταµένη του Τµήµατος Στρατηγικής και Ανάπτυξης του ΕΚΤ, ρ Ε. Σαχίνη, επικεντρώθηκε στο ρόλο του ΕΚΤ ως φορέα επιστηµονικού, τεχνολογικού και πολιτιστικού περιεχοµένου, και στις στοχευµένες και εξατοµικευµένες υπηρεσίες που προσφέρει στην ακαδηµαϊκή, την ερευνητική και την O Ειδικός Γραµµατέας Ψηφιακού Σχεδιασµού, καθηγητής Βασίλης Ασηµακόπουλος Ο καθηγητής Νεκτάριος Κοζύρης επιχειρηµατική κοινότητα αλλά και στο ευρύ κοινό. Oπως ανακοίνωσε η Ε. Σαχίνη, θα παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης για όλο το 2008, έτος εορτασµού των 50 χρόνων του ΕΙΕ. Με την πρωτοβουλία αυτή ενισχύεται η λειτουργία του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών ως τόπου συνάντησης και εργασίας για ερευνητές, επιστήµονες, φοιτητές και µαθητές, παρέχοντας δωρεάν ασύρµατη ευρυζωνική σύνδεση στο ιαδίκτυο και προηγµένες υπηρεσίες πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόµενο επιστήµης και τεχνολογίας.

5 ãéá ôïõò ðïëßôåò ôçò ÁèÞíáò Ο Υπεύθυνος της Μονάδας Συστηµάτων & ικτύων του ΕΚΤ, ρ Π. Σταθόπουλος, παρουσίασε την τεχνολογική υποδοµή του ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου του ΕΙΕ, και τις δράσεις εκπαίδευσης και υποστήριξης για την προβολή της ευρυζωνικότητας σε µαθητές σχολείων, επιχειρήσεις και εξειδικευµένο επιστηµονικό κοινό, αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Από τον Μάιο του 2007 µέχρι σήµερα, έχουν πραγµατοποιηθεί πάνω από ασύρµατες συνδέσεις, µε συνεχώς αυξανόµενη τάση, ενώ εκατοντάδες µαθητές και στελέχη επιχειρήσεων έχουν παρακολουθήσει τα ενηµερωτικά σεµινάρια. Σηµειώνεται ότι το δηµόσιο ασύρµατο ευρυζωνικό δίκτυο (Wi-Fi HotSpot) του ΕΙΕ λειτουργεί όλη την ηµέρα και καλύπτει το ισόγειο του κτιρίου, όπου βρίσκονται η Βιβλιοθήκη Επιστήµης & Τεχνολογίας "Κ.Θ. ηµαράς" και το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης. Tο ηµόσιο Ασύρµατο ίκτυο στο κέντρο της Αθήνας (πλατεία Συντάγµατος, περιοχή Θησείου, πλατεία Κοτζιά), γνωστό ως Athenswifi, παρουσίασε ο επ. καθηγητής Νεκτάριος Κοζύρης (επιστηµονικός υπεύθυνος του Athenswifi) δίνοντας ένα σύντοµο ιστορικό της ανάπτυξής του και παραθέτοντας ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για τη χρήση του. Σύµφωνα µε τα συγκεντρωτικά στοιχεία για το Athenswifi από την αρχή του έργου (Ιούνιος 2006) ο αριθµός χρηστών του δικτύου ανέρχεται σε , ο αριθµός των συνδέσεων σε και ο όγκος δεδοµένων που έχουν µεταφερθεί σε 3.59 ΤΒ. Το ίκτυο νέας γενιάς Ε ΕΤ3 (ένα δίκτυο οπτικών ινών µε ταχύτητες Gbit στην υπηρεσία της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας) παρουσίασε η ρ Α. Σεβαστή, εκπρόσωπος του Εθνικού ικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας. Η Α. Σεβαστή αναφέρθηκε στις τεχνικές προδιαγραφές του Ε ΕΤ3, τις οµάδες χρηστών, τις υπηρεσίες που προσφέρει και τη διασύνδεσή του µε το δίκτυο GEANT2. Υπογράµµισε δε ότι το όραµα για το µέλλον είναι οι ενοποιηµένες ηλεκτρονικές υποδοµές (e-infrastructures), oι οποίες θα είναι βιώσιµες, αξιόπιστες, προηγµένες, επεκτάσιµες και µε δυνατότητα ανάπτυξης εφαρµογών για την έρευνα και την εκπαίδευση. Οι παρουσιάσεις των εισηγητών, καθώς και φωτογραφίες από την εκδήλωση, είναι διαθέσιµες στο δικτυακό τόπο του ΕΚΤ (www.ekt.gr). Το έργο "Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Αττικής από το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών" υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης στο πλαίσιο της "Ψηφιακής Ελλάδας" (www.psifiakiellada.gr) και συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από το Ελληνικό ηµόσιο (Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Κοινωνία της Πληροφορίας", Γ' ΚΠΣ ). Στο ιαδίκτυο Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) Ασύρµατο Ευρυζωνικό ίκτυο του ΕΙΕ Αthenswifi - ηµόσιο ίκτυο Ασύρµατης Πρόσβασης στην Αθήνα E ΕΤ

6 ÅÄÅÔ3/GRNET3 Το Εθνικό ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε ΕΤ/GRNET) αναβαθµίστηκε σε Ε ΕΤ3/GRNET3, ώστε να συνεχίσει να παρέχει προηγµένες υπηρεσίες Internet προς τα Ακαδηµαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύµατα της Ελλάδας αλλά και να αποτελεί κόµβο διασύνδεσης των οµολόγων των κρατών της ευρύτερης περιοχής. Το Ε ΕΤ3/GRNET3 αποτελεί έργο που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ενώ ταυτόχρονα υλοποιεί την πολιτική της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών της ακαδηµαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας. Με το δίκτυο Ε ΕΤ3 σηµατοδοτείται η µετάβαση από το µοντέλο µίσθωσης τηλεπικοινωνιακών κυκλωµάτων σε µακροχρόνια µίσθωση οπτικών ινών, στις οποίες θα εγκατασταθεί, και θα χρησιµοποιείται ιδιόκτητος εξοπλισµός οπτικής µετάδοσης. Για το λόγο αυτό το έργο Ε ΕΤ3 αποτελεί αποφασιστικό βήµα στην απρόσκοπτη ανάπτυξη της υποδοµής του Ε ΕΤ, µε ταυτόχρονη εξασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητάς του. Η Ε ΕΤ απέκτησε δικαίωµα χρήσης σκοτεινών οπτικών ινών χιλιοµέτρων για 15 έτη, µεταξύ των σηµείων παρουσίας σε πολλές µεγάλες πόλεις, και ήδη προχωρά στην επέκταση και σε άλλες µικρότερες. Με την προµήθεια και λειτουργία κατάλληλου οπτικού εξοπλισµού, το Ε ΕΤ3 επιτρέπει τη µετάδοση δεδοµένων σε πολύ υψηλές ταχύτητες (έως 16 µήκη κύµατος των 10 Gbps αρχικά), κάνοντας δυνατή την απεριόριστη και σε ευρεία κλίµακα χρήση προηγµένων δικτυακών εφαρµογών σε πραγµατικό χρόνο. Η τηλεεκπαίδευση, η τηλεδιάσκεψη και οι επικοινωνίες πολυµέσων µπορούν να διευκολύνουν τη βεβαρηµένη καθηµερινή δραστηριότητα των Ερευνητικών και Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων της Χώρας. Παράλληλα, υποστηρίζονται εφαρµογές ηλεκτρονικής επιστήµης και πλέγµατος υπολογιστικών συστηµάτων (GRIDs). Το σηµαντικότερο είναι ότι πετυχαίνοντας την απόκτηση των δικαιωµάτων χρήσης σκοτεινών οπτικών ινών, η Ε ΕΤ µπορεί να παρέχει και να διαχειρίζεται αυτόνοµα την πρακτικά ανεξάντλητη χωρητικότητα, επιτυγχάνοντας βέλτιστη χρήση του µέσου µετάδοσης, κάτι που αποτελεί τη βάση για οικονοµικά βιώσιµες υποδοµές και την εγγύηση για την αειφόρο τεχνολογική τους ανάπτυξη. Το Ε ΕΤ είναι απόλυτα σύµφωνο µε τη νέα Ψηφιακή Στρατηγική, η οποία απαντά στις προκλήσεις της ' Προγραµµατικής Περιόδου ( ) και είναι συµβατή µε τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική "i2010". Για την υλοποίηση του έργου υπήρξε αµέριστη υποστήριξη από την Ακαδηµαϊκή-Ερευνητική κοινότητα και την πολιτική ηγεσία. Βεβαίως, δεν θα µπορούσε να γίνει πράξη χωρίς τη συλλογική προσπάθεια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, των Εθνικών Ερευνητικών-Ακαδηµαϊκών ικτύων (DANTE, GEANT), και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG INFSO) στο 6ο και 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη. Το Ε ΕΤ συνδέει µε τον αποτελεσµατικότερο τρόπο την χώρα µε τα αντίστοιχα δίκτυα της Ευρώπης, µέσω του πανευρωπαϊκού Ερευνητικού και Ακαδηµαϊκού ικτύου GEANT2. Στην παρούσα φάση η σύνδεση του δικτύου κορµού του Ε ΕΤ µε το GEANT2 είναι 20 Gbps (2 x 10 Gbps). Το GEANT2 αποτελεί ένα πραγµατικά γιγαντιαίο σε χωρητικότητα και γεωγραφική κάλυψη υβριδικό δίκτυο, µοντέλο προς µίµηση για πολλά αντίστοιχα προηγµένα δίκτυα νέας γενιάς Internet των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ιαπωνίας. Τα εγκαίνια του νέου αυτού δικτύου έγιναν το εκέµβριο του 2007, στην αίθουσα του "Ψηφιακού Πλανηταρίου" του Ιδρύµατος Ευγενίδου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη συµβολή της ευρυζωνικότητας στην ελληνική κοινωνία και ειδικότερα στο ρόλο του Ε ΕΤ στην έρευνα και την εκπαίδευση στη χώρα µας, καθώς και ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Ιωάννης Τσουκαλάς, ο οποίος, ως επικεφαλής του εποπτεύοντος φορέα του Ε ΕΤ, αναφέρθηκε στον αποφασιστικό ρόλο του στην πορεία ένταξης της Ερευνητικής και Εκπαιδευτικής κοινότητας της Ελλάδας στην παγκόσµια κοινωνία της γνώσης. Την εκδήλωση τίµησε µε την παρουσία του ο Ειδικός Γραµµατέας Ψηφιακού Σχεδιασµού, κ. Βασίλης Ασηµακόπουλος, και εξήρε τη συµβολή του Ε ΕΤ στη προώθηση της ψηφιακής στρατηγικής. Επίσης, παραβρέθηκε ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΤΕ κ. Παναγής Βουρλούµης, ο οποίος αναφέρθηκε στη µακρόχρονη και στενή συνεργασία του ΟΤΕ µε το Ε ΕΤ, για την ανάπτυξη του εθνικού δικτύου κορµού και της διεθνούς διασύνδεσής του µε το ευρωπαϊκό ακαδηµαϊκό δίκτυο GEANT2. Ο κ. Τρύφων Χιώτης, Τεχνικός ιευθυντής Ε ΕΤ, παρουσίασε το νέο ίκτυο Ε ΕΤ3, ενώ ο κ. Βασίλης Μάγκλαρης, Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής των Ευρωπαϊκών Εθνικών Ερευνητικών & Εκπαιδευτικών ικτύων, αναφέρθηκε στην ενεργό συµµετοχή του Ε ΕΤ στις ευρωπαϊκές και παγκόσµιες ακαδηµαϊκές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδοµών.

7 Äéáãùíéóìüò "îåblogáñå" Ξεκίνησε από τις 11 Φεβρουαρίου 2008 ο πανελλήνιος µαθητικός διαγωνισµός µε τίτλο "Ξεµπλόγκαρε", ο οποίος δηµιουργήθηκε για να εµπνεύσει µαθητές από όλη την Ελλάδα να σκεφθούν, να φανταστούν, να περιγράψουν, να µοιραστούν ιδέες και να παρουσιάσουν το δικό τους "κόσµο", µέσα από το Internet. Ο κάθε µαθητής, µόνος του ή οµαδικά µε φίλους και συµµαθητές του, καλείται να χτίσει ένα µοναδικό ιστολόγιο (blog) µε πρωτοποριακό και συνάµα εκπαιδευτικό περιεχόµενο, µαθαίνοντας να ερευνά και να συνθέτει δηµιουργικά, µε εργαλείο την τεχνολογία, διαγωνιζόµενος για συναρπαστικά έπαθλα. Ο διαγωνισµός "Ξεµπλόγκαρε" διοργανώνεται από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και την Ψηφιακή Ελλάδα, στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής και χρηµατοδοτείται µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Κοινωνία της Πληροφορίας"από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ θα διαρκέσει µέχρι τις 16 Μαΐου Σκοπός του διαγωνισµού είναι να προσφέρει µια µοναδική ευκαιρία στους µαθητές να γνωριστούν µεταξύ τους και να παρουσιάσουν, µέσα από τη δική τους "φρέσκια" ιστοσελίδα, το σχολείο, την πόλη ή το χωριό, το περιβάλλον και τον πολιτισµό, αλλά και να δείξουν, µέσα από το διαδίκτυο, πώς φαντάζονται την "Ψηφιακή Ελλάδα του Μέλλοντος". ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι µαθητές ηµοτικού, Γυµνασίου ή Λυκείου, αφού ο διαγωνισµός χωρίζεται σε 3 κατηγορίες ανάλογα µε το σχολείο στο οποίο φοιτά κάποιος διαγωνιζόµενος. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι συµµετέχοντες είναι να δηµιουργήσουν µόνοι ή µε τους συµµαθητές τους το δικό τους blog, καλύπτοντας τα 4 βασικά θέµατα: (α) το σχολείο τους, (β) την πόλη ή το χωριό τους, (γ) το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής τους και (δ) την ψηφιακή Ελλάδα του µέλλοντος. Οι µαθητές καλούνται δηλαδή να φανταστούν και να περιγράψουν στο blog τους πώς είναι ή πώς θα ήθελαν να είναι όλα τα παραπάνω. Τα 6 καλύτερα blogs (2 από µαθητές ηµοτικού, 2 από Γυµνασίου και 2 από Λυκείου), αφού αξιολογηθούν από αρµόδια Επιτροπή, θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση το Σεπτέµβριο στην Αθήνα, µε σηµαντικά χρηµατικά έπαθλα. Εκπρόσωποι των νικητών, µαζί µε τους γονείς τους, θα παραλάβουν οι ίδιοι τα έπαθλα και θα παρουσιάσουν "ζωντανά" τη δουλειά τους στο διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφτούν τον διαδικτυακό χώρο του διαγωνισµού

8 Áðü ôï åðé åéñåßí óôï e- åðé åéñ Συνέντευξη µε τον ιευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου Σαββίδη, κο Ευδόκιµο Ελ. Σαββίδη (Oroloi.gr - Kosmima.gr - Accessory.gr) Κύριε Σαββίδη, ποιοι είστε και πώς ξεκινήσατε? Ο όµιλος επιχειρήσεων Σαββίδη έχει ιστορία 50 ετών. Ξεκίνησε µε φυσικό κατάστηµα - κοσµηµατοπωλείο και δραστηριοποιείται στην εµπορία ειδών πολυτελείας και πολυτίµων λίθων. Έχει στο ενεργητικό του αναλογικές-φυσικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο και την ανάπτυξη εφαρµογών πληροφορικής και ηλεκτρονικού εµπορίου. Τα ηλεκτρονικά µας καταστήµατα είναι τα OROLOI.gr (µε µεγάλη γκάµα ρολογιών σε µεγάλο εύρος τιµών), το KOSMIMA.gr (µε κοσµήµατα ξένων και ελληνικών οίκων) και το ACCESSORY.gr (µε αξεσουάρ πολυτελείας και είδη γραφής). Το όλο εγχείρηµα ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια, το Τότε δηµιουργήσαµε το πρώτο ηλεκτρονικό µας κατάστηµα, savvidis.com. Η πρώτη αυτή επαφή, µας έδωσε µεγάλη εµπειρία του χώρου, του τρόπου λειτουργίας καθώς και των ιδιαίτερων αναγκών που πρέπει να καλύπτονται. Επενδύσαµε πολύ στην έρευνα για την ανάπτυξη της υποδοµής ηλεκτρονικού εµπορίου και ξοδέψαµε πολλές ώρες για την εισαγωγή και βελτιστοποίηση παρουσίασης των προϊόντων στους καταλόγους των καταστηµάτων. Σηµαντική επίσης ήταν η επένδυση που κάναµε στην διαφήµιση. Ποιες ήταν οι συνθήκες τότε στην αγορά του ηλεκτρονικού εµπορίου? Η ηλεκτρονική αγορά στις αρχές της δεκαετίας στην Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, ήταν σε πρωτόγονη µορφή. Ουσιαστικά το 2004 άρχισε η ανάπτυξη του γρήγορου INTERNET, µε την πολιτεία να προωθεί και να στηρίζει τη χρήση νέων τεχνολογιών. Για µας η διαφαινόµενη επιχειρηµατική ευκαιρία ήταν µεγάλη. Πώς θα περιγράφατε την σηµερινή κατάσταση του οµίλου σας? Σήµερα, και τα τρία ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι πρώτα στην Ελλάδα, το καθένα στο είδος του. Το 2007 είχαµε περισσότερους από µοναδικούς επισκέπτες και επισκέψεις στις σελίδες των καταστηµάτων µας. Οι πελάτες µας βρίσκονται σε όλη την επικράτεια µε το µεγαλύτερο ποσοστό τους να βρίσκεται στο νοµό Αττικής και σε άλλες µεγάλες πόλεις της νοτίου Ελλάδος. Από την αρχή του έτους ξεκινήσαµε συνεργασία µε το µεγαλύτερο ηλεκτρονικό πολυκατάστηµα στην Ευρώπη και αναµένουµε πολύ θετικά αποτελέσµατα Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίσατε? Οι δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε, κυρίως στην αρχή, ήταν αρκετές. Οι Έλληνες δεν ήταν εξοικειωµένοι µε την χρήση του διαδυκτίου και τις ηλεκτρονικές αγορές. Υπήρχε ελλιπής τεχνογνωσία, τόσο των εταιρειών υποστήριξης, όσο και των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες δεν µπορούσαν να προσφέρουν αξιόλογες πλατφόρµες ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωµών. Ευτυχώς αυτό το γεγονός έχει επιλυθεί σήµερα. Μετά αντιµετωπίσαµε πρόβληµα µε την έδρα των ηλεκτρονικών µας καταστηµάτων (Γρεβενά). υστυχώς, στην Ελλάδα κάθε επιχειρηµατική προσπάθεια που γίνεται στην περιφέρεια θεωρείται υποδεέστερη µιας ίδιας που γίνεται στην Αθήνα. Πώς θα περιγράφατε τα οφέλη που προκύπτουν από την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου, για τους επιχειρηµατίες? Η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας συντελεί στη δηµιουργία αξιόλογων επιχειρήσεων που προσφέρουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Έχουµε µια θεαµατική αύξηση πελατολογίου, αφού απευθυνόµαστε σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους Ευρωπαίους, σε όλο τον Πλανήτη, 24 ώρες την ηµέρα, 365 ηµέρες τον χρόνο. Μια αρχική επένδυση για τη δηµιουργία ηλεκτρονικού καταστήµατος κρίνεται µικρή, σε σχέση µε τη δηµιουργία ενός φυσικού-αναλογικού καταστήµατος. Επίσης, ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα µπορεί να λειτουργήσει σαν µία πολύ καλή διαφήµιση για την επιχείρηση, ενώ η προώθηση

9 åßí των προϊόντων της επιχείρησης γίνεται µε κόστος πολύ µικρότερο από τις κλασσικές προωθητικές ενέργειες. Αντίστοιχα, ποια κρίνετε ότι είναι τα οφέλη για τους καταναλωτές? Τα προϊόντα των ηλεκτρονικών καταστηµάτων προσφέρονται σε χαµηλότερες τιµές από αυτές των καταστηµάτων, αφού δεν απαιτούνται υψηλά ενοίκια και επενδύσεις πολυτελείας. Λόγω της απουσίας φυσικής επίδειξης των προϊόντων τους, προσφέρουν στους καταναλωτές τα προϊόντα, όπως ακριβώς τα παραλαµβάνουν από τα εργοστάσια, χωρίς να µεσολαβούν εκθέσεις σε βιτρίνες και δοκιµές από άλλους υποψήφιους αγοραστές, µε αποτέλεσµα το τελικό προϊόν που φτάνει στον καταναλωτή να είναι ποιοτικά καλύτερο. Τέλος, ο καταναλωτής εξοικονοµεί χρόνο, αφού µπορεί να έχει οποιοδήποτε προϊόν στην πόρτα του πολύ σύντοµα, ακόµη και µέσα σε λίγες ώρες. Ποιες είναι οι απαιτήσεις ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος, για τους επιχειρηµατίες? Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι ένα αυτόνοµοανεξάρτητο κατάστηµα και χρειάζεται περισσότερη προσοχή και δουλειά από ένα φυσικό κατάστηµα. Η λειτουργία του απαιτεί αξιοπιστία, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών του, σε θέµατα: σωστής απεικόνισης, συχνής ενηµέρωσης, έγκαιρης παράδοσης, άµεσης ανταπόκρισης, και συνέπειας. Κυρίαρχο στοιχείο είναι επίσης, η διασφάλιση των προσωπικών πληροφοριών και στοιχείων των πελατών του. Κάθε ηλεκτρονική επιχείρηση πρέπει να λαµβάνει σοβαρά τους κινδύνους που απορρέουν από τις ηλεκτρονικές πληρωµές και να αναθέτει στα τραπεζικά ιδρύµατα την διεκπεραίωση τους. Πολλές ελληνικές τράπεζες έχουν αναπτύξει συστήµατα εκκαθάρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών, τα οποία εξασφαλίζουν τόσο τους επιχειρηµατίες όσο και τους καταναλωτές. Κάθε e-επιχειρηµατίας πρέπει να έχει προχωρηµένες γνώσεις υπολογιστή, διότι πρέπει ο ίδιος να συµµετέχει ενεργά στην διαχείριση, εποπτεία και διεκπεραίωση των θεµάτων που προκύπτουν. Πώς βλέπετε το µέλλον και τις επερχόµενες αλλαγές? Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ελλάδα, θα επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αγορά. Αλλαγές που ήδη έχουν δροµολογηθεί στις προηγµένες τεχνολογικά χώρες ανατρέποντας αντιλήψεις που κυριάρχησαν για χρόνια και οι οποίες µας δείχνουν τον δρόµο.

10 "Äåò ôçí ØçöéáêÜ" Συνεχίζεται και για 2η συνεχή χρονιά η πολύ πετυχηµένη δράση " ες την Ψηφιακά", στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής Η δράση επιδοτεί την απόκτηση προσωπικών φορητών Η/Υ στους πρωτεύσαντες πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν στα Ανώτατα και Ανώτερα ελληνικά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα µε τις Γενικές Εισαγωγικές Πανελλήνιες Εξετάσεις του έτους Η υλοποίηση της δράσης κατά το προηγούµενο έτος παρουσίασε εξαιρετικά υψηλή συµµετοχή των σπουδαστών και φοιτητών, που ξεπέρασε το 90% του συνόλου των δικαιούχων. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρόµοιες πρωτοβουλίες για την απόκτηση προσωπικών υπολογιστών από φοιτητές, θεωρούνται επιτυχείς όταν το ποσοστό συµµετοχής ξεπερνά κατά µέσο όρο το 40%. Η δράση υλοποιείται από κοινού από τα Υπουργεία Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και από το Εθνικό ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε ΕΤ). Απευθύνεται στο 20% των επιτυχόντων µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία σε κάθε τµήµα ή σχολή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, δηλαδή συνολικά σε πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές που εισήχθησαν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας µε τις εισαγωγικές εξετάσεις του Κάθε δικαιούχος φοιτητής θα επιχορηγηθεί από την Κυβέρνηση µε το 80% της αξίας του φορητού υπολογιστή της επιλογής του, µε µέγιστη επιδότηση τα 500 ευρώ. κάλυψη των αυξηµένων τους αναγκών σε ειδικό εξοπλισµό χειρισµού των υπολογιστών, κάθε δικαιούχος αυτής της κατηγορίας θα επιχορηγηθεί µε το 80% της αξίας του φορητού υπολογιστή και µε µέγιστη επιδότηση τα ευρώ. Η υλοποίηση της δράσης ξεκίνησε τη ευτέρα 3 Μαρτίου Στους δικαιούχους σπουδαστές θα αποσταλεί ειδική ενηµερωτική επιστολή, η οποία θα περιλαµβάνει έναν "Προσωπικό Κωδικό". Χρησιµοποιώντας αυτό τον κωδικό, την ταυτότητά τους και βεβαίωση σπουδών από τη Γραµµατεία της Σχολής τους ή το "φοιτητικό πάσο", θα έχουν τη δυνατότητα να προµηθευτούν το φορητό υπολογιστή της αρεσκείας τους µέχρι το Σάββατο 17 Μαΐου 2008, από οποιοδήποτε κατάστηµα πώλησης υπολογιστών επιθυµούν, καταβάλλοντας µόνο το υπόλοιπο της αξίας του. Στη φετινή υλοποίηση της δράσης " ες την Ψηφιακά", έχουν δικαίωµα συµµετοχής και σπουδαστές που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, οι οποίοι εισάγονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ως ποσοστό 3% των εισακτέων σε κάθε τµήµα ή σχολή. Από αυτή τη κατηγορία (3%) καλύπτονται όσοι εισήχθησαν τόσο µε τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2007, όσο και µε τις προηγούµενες εισαγωγικές εξετάσεις του 2006 (συνολικά περίπου φοιτητές και σπουδαστές, πλέον των πρωτευσάντων). Οι εν λόγω σπουδαστές θα ενηµερωθούν σχετικά από τις Γραµµατείες των σχολών ή τµηµάτων τους. Για την

11 Ãéá 2ç óõíå Þ ñïíéü Οι προδιαγραφές των επιδοτούµενων υπολογιστών είναι τεχνολογικά ουδέτερες, ώστε να διασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισµός. Παρ' όλα αυτά, για να εξασφαλισθεί ότι οι φοιτητές θα αποκτήσουν σύγχρονα συστήµατα, έχουν τεθεί ορισµένες ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές. Οι φορητοί προσωπικοί υπολογιστές που θα αποκτήσουν οι φοιτητές από οποιοδήποτε κατάστηµα µέσω της δράσης " ες την Ψηφιακά", θα πρέπει να έχουν: δυνατότητα ασύρµατης ευρυζωνικής σύνδεσης, πιστοποίηση CE οποιοδήποτε εξελληνισµένο λογισµικό αυτοµατισµού γραφείου µε γραφικό περιβάλλον εργασίας. Ο προϋπολογισµός της δράσης " ες την Ψηφιακά" θα µπορεί να φθάσει τα 12,5 εκατ. ευρώ και χρηµατοδοτείται µέσω του Προγράµµατος "Κοινωνία της Πληροφορίας" µε τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι η ακόµη µεγαλύτερη ενίσχυση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και η περαιτέρω προώθηση και αξιοποίηση της ευρυζωνικότητας (γρήγορο Internet) από τη νεότερη γενιά. Πρόκειται για µια δράση που απευθύνεται απευθείας στον πολίτη, ακολουθώντας τη νέα αντίληψη που ορίζει η Ψηφιακή Στρατηγική Επιπλέον, οι φορητοί προσωπικοί υπολογιστές που θα αποκτούν οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 12µηνη τηλεφωνική υποστήριξη, 24µηνη εγγύηση και υποχρεωτική αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης κατά τον πρώτο µήνα κτήσης. Στη δράση " ες την Ψηφιακά" µπορούν να συµµετάσχουν ελεύθερα όσες προµηθεύτριες επιχειρήσεις επιθυµούν και µπορούν να διαθέτουν φορητούς υπολογιστές µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Οι επιχειρήσεις που θα συµµετάσχουν, θα εισπράττουν την επιχορήγηση µετά την πώληση των υπολογιστών στους φοιτητές και αφού υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά στην Ε ΕΤ ΑΕ, που έχει αναλάβει την υλοποίηση των διαδικασιών της δράσης. Για την πληροφόρηση των δικαιούχων φοιτητών, των σπουδαστών και των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων, λειτουργεί κατά τη διάρκεια της δράσης ηλεκτρονική σελίδα (website) στη διεύθυνση καθώς και γραµµή τηλεφωνικής υποστήριξης στον αριθµό Εκτός του πληροφοριακού υλικού, οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα µπορούν να ανακτούν από την ηλεκτρονική σελίδα και προωθητικό υλικό της δράσης (αφίσες, σήµατα, σήµανση), που θα διανέµεται ηλεκτρονικώς, δωρεάν.

12 Ψηφιοποίηση και Τεκµηρίωση του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου ΕΛΙΑ στα πλαίσια του Ε.Π. ΚτΠ Ολοκληρώθηκε το έργο "Ψηφιοποίηση, Αξιοποίηση, Ανάδειξη Πολιτιστικών Συλλογών του Ε.Λ.Ι.Α.", που πραγµατοποιήθηκε στo πλαίσιo του Ε.Π. ΚτΠ. Το έργο ανήκει στην Πρόσκληση 65, Μέτρο 1.3 του Ε.Π. και συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και σε ποσοστό 20% από εθνικούς πόρους. Το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, πιο γνωστό ως Ε.Λ.Ι.Α., είναι ένα µη κερδοσκοπικό σωµατείο, πολιτιστικού χαρακτήρα. Ως βασικό στόχο έχει τη διάσωση, συλλογή, ταξινόµηση, µελέτη και έκδοση αρχειακού και έντυπου υλικού του 19ου και 20ού αιώνα, το οποίο αφορά κυρίως στην ιστορική εξέλιξη και πνευµατική ανάπτυξη της Ελλάδας. Παράλληλα, στοχεύει στη στήριξη της έρευνας και τη διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας σε ένα ευρύ φάσµα πολιτιστικών και ακαδηµαϊκών κατευθύνσεων. Iδρύθηκε το 1980 και στα είκοσι χρόνια δραστηριότητάς του έχει εντοπίσει και συγκεντρώσει πολύτιµο υλικό, που κάτω από διαφορετικές συνθήκες ίσως να χανόταν για πάντα. Σκοπός του έργου που µόλις ολοκληρώθηκε ήταν η ψηφιοποίηση και επιστηµονική τεκµηρίωση πρωτογενών πηγών και συλλογών, που αφορούν στην ιστορία και στην πνευµατική ζωή της Ελλάδας του 19ου και 20ου αιώνα, και η προβολή και διάδοση του ελληνικού πολιτισµού στην ευρωπαϊκή και διεθνή κοινότητα. Η υλοποίησή του θα επιφέρει τη συστηµατοποίηση των επιµέρους συλλογών του Ε.Λ.Ι.Α. και τη µεταξύ τους σύνδεση. Επιπλέον, τµήµα των συλλογών θα προστατευθεί από τη φθορά που επέρχεται από τη συνεχή χρήση των τεκµηρίων και, τέλος, οι πληροφορίες που πηγάζουν από τα τεκµήρια θα καταστούν άµεσα προσιτές και συνδυαστικά αξιοποιήσιµες από ένα ευρύ φάσµα ενδιαφεροµένων. Συγκεκριµένα, το έργο περιλαµβάνει: α) Την επιστηµονική τεκµηρίωση και ψηφιοποίηση τεκµηρίων από τις συλλογές του Ε.Λ.Ι.Α.: φωτογραφίες, cartes postales (συλλογή Φωτογραφικού Αρχείου) εφήµερα αρχεία (συλλογές εφήµερων τεκµηρίων) πρωτοσέλιδα εφηµερίδων, περιοδικών και ηµερολογίων (συλλογή Τύπου) θεατρικά προγράµµατα, µουσικές παρτιτούρες και αφίσες κινηµατογράφου (συλλογή τεκµηρίων καλλιτεχνικής ζωής). β) Την παραγωγή πολύγλωσσης ψηφιακής έκδοσης (DVD) µε τίτλο: "Φωτογράφοι - Έλληνες και ξένοι- που έδρασαν στην Ελλάδα κατά τον 19ο και 20ό αιώνα ( )". γ) Την ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου όπου θα µπορεί κανείς να κάνει αναζήτηση και έρευνα στα ψηφιοποιηµένα τεκµήρια των συλλογών. Ο επισκέπτης θα µπορεί να πλοηγηθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε θέµα: "Ιστορία των Αθηνών Εκατό χρόνια από τη ζωή της πόλης και των κατοίκων της".

13 Ξεκίνησε η δοκιµαστική λειτουργεία της τηλεφωνικής γραµµής 1020 γιά την Ψηφιακή Ελλάδα Με πρωτοβουλία της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ξεκίνησε από τις 20 Μαρτίου η δοκιµαστική λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής για την Ψηφιακή Ελλάδα, που απαντά στον πανελλαδικό αριθµό Μέσω της συγκεκριµένης τηλεφωνικής γραµµής, οι πολίτες θα µπορούν, κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 9.00 έως και τις 17.00, να ενηµερώνονται και να λύνουν προβλήµατα που αφορούν σε: χρήση του υπολογιστή και του ιαδικτύου ψηφιακές υπηρεσίες που υπάρχουν ήδη διαθέσιµες προς διευκόλυνση των πολιτών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ψηφιακής Ελλάδας δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής που βρίσκονται σε εξέλιξη και ιδιαιτέρως αυτές που θα εγκαινιασθούν µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ψηφιακή Σύγκλιση" θέµατα ασφάλειας στο Internet για γονείς, παιδιά και µικρές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης της Οµάδας ράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια (DART). Η υπηρεσία τηλεφωνικής υποστήριξης µέσω της γραµµής 1020 έχει στόχο να κατευθύνει τους ενδιαφερόµενους πολίτες στις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης στο ιαδίκτυο, για θέµατα που εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες. Αναφερόµενος στην έναρξη λειτουργίας της γραµµής 1020, ο Ειδικός Γραµµατέας Ψηφιακού Σχεδιασµού Καθ. Βασίλης Ασηµακόπουλος επεσήµανε: «Εγκαινιάζουµε σήµερα ακόµη µια υπηρεσία που απευθύνεται στον πολίτη. Η ταχύτατη εξέλιξη της Ψηφιακής Ελλάδας τα τελευταία δύο χρόνια, έχει αυξήσει σηµαντικό το ενδιαφέρον τω πολιτών για τις τεχνολογίες πληροφορικής, το ιαδίκτυο, τα θέµατα ηλεκτρονικής ασφάλειας αλλά και τις δράσεις και τις ψηφιακές υπηρεσίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής. Η γραµµή 1020 τίθεται στην υπηρεσία τους, για να τους φέρει ακόµη πιο κοντά στα οφέλη και τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής.»

14 14 The Counterfeiters (Die Falscher) : : Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας Για 3η συνεχόµενη χρονιά το όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας πηγαίνει σε µία ευρωπαϊκή ταινία, που χρηµατοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα MEDIA. Την φετινή χρονιά το βραβείο πήγε στην γερµανο-αυστριακή ταινία "The Counterfeiters" (Die Falscher), του Αυστριακού σκηνοθέτη Stefan Ruzowitzky. Αµέσως µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων η Επίτροπος κ. Βίβιαν Ρέντινγκ προέβη σε δηλώσεις, όπου επεσήµανε πως για τρίτη συνεχόµενη χρονιά ο ευρωπαϊκός κινηµατογράφος είναι συνώνυµος της επιτυχίας. Μάλιστα η ίδια έχει προσωπική γνώµη για την ταινία, την οποία είδε στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου στο Βερολίνο, το 2007, σε µία εκδήλωση που οργανώθηκε από τη Γερµανική Προεδρία της Ε.Ε. Η κυρία Ρέντιγνκ στη συνέχεια δήλωσε πως η Επιτροπή είναι ιδιαίτερα περήφανη για την υποστήριξη του συγκεκριµένου φιλµ, το οποίο διηγείται µία ιστορία από το κοινό µας παρελθόν, µε πολλή σκέψη και αίσθηση του χιούµορ. Συνεχάρη µάλιστα τον σκηνοθέτη Stefan Ruzowitzky και την γερµανο-αυστριακή οµάδα του, ενώ παράλληλα παρότρυνε και άλλους ταλαντούχους ευρωπαίους σκηνοθέτες να ακολουθήσουν το παράδειγµά τους και να διαπρέψουν στη διεθνή κινηµατογραφική σκηνή. Τέλος, η κ. Ρέντιγκ ευχαρίστησε ιδιαιτέρως την Ευρωβουλή, η οποία επί σειρά ετών έχει υποστηρίξει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δηµιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού κινηµατογράφου, µε την προώθηση και ανάπτυξη ταινιών που παράγονται στην Ευρώπη, αλλά και τη διανοµή τους και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων, καθώς και τη χρήση νέων τεχνολογιών στην παραγωγή τους. Πρέπει να σηµειωθεί πως το πρόγραµµα MEDIA έχει επίσης ενισχύσει οικονοµικά και άλλες 3 ταινίες που φιγουράριζαν στις φετινές υποψηφιότητες των όσκαρ, και συγκεκριµένα τα γαλλικής παραγωγής φιλµ La Vie en Rose" (La Mome), "Persepolis", και "The Diving Bell and the Butterfly" (Le Scaphandre et le Papillon). Η συνολική συνεισφορά και στα 4 φιλµ του MEDIA ανήλθε στα , ενώ για το βραβευµένο µε όσκαρ "The Counterfeiters" η ενίσχυση από το πρόγραµµα έφτασε τα Φαίνεται, πως το ευρωπαϊκό πρόγραµµα MEDIA διαδραµατίζει κρίσιµο ρόλο στη στήριξη του ευρωπαϊκού οπτικο-ακουστικού τοµέα, µέσω της ανάπτυξης και της διανοµής χιλιάδων ταινιών, αλλά και µέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, φεστιβάλ και ενεργειών προώθησης σε όλη την Ευρώπη. Εννέα από τα δέκα ευρωπαϊκά φιλµ που διανεµήθηκαν εκτός Ευρώπης, είχαν λάβει ενίσχυση από το MEDIA. Παρόλο που ο συνολικός προϋπολογισµός του MEDIA δεν ξεπερνά εκείνον ενός χολιγουντιανού blockbuster, έχει αξιοσηµείωτη επίδραση στην ευρωπαϊκή οικονοµία, αφού κάθε κοινοτικής χρηµατοδότησης "γεννά" από ιδιωτικές επενδύσεις στη βιοµηχανία. Περισσότερες πληροφορίες στις παρακάτω ιστοσελίδες: m/cf/itemdetail.cfm?item_id=2512

15 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Ε.Π. Άξονας 1 Μέτρο 1.1 Μέτρο 1.2 Μέτρο 1.3 Άξονας 2 Μέτρο 2.1 Μέτρο 2.2 Μέτρο 2.3 Μέτρο 2.4 Μέτρο 2.5 Μέτρο 2.6 Μέτρο 2.7 Μέτρο 2.8 Μέτρο 2.9 Άξονας 3 Μέτρο 3.1 Μέτρο 3.2 Μέτρο 3.3 Μέτρο 3.4 Μέτρο 3.5 Άξονας 4 Μέτρο 4.1 Μέτρο 4.2 Μέτρο 4.3 Μέτρο 4.4 Μέτρο 4.5 Μέτρο 4.6 Άξονας 5 Μέτρο 5.1 Μέτρο 5.3 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΤΠΑ) «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΕΤΠΑ) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΚΤ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΕΤΠΑ) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΕΚΤ) ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΈΝΑ ΣΥΝΧΡΟΝΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΤΠΑ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΤΠΑ) ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΤΠΑ) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΕΚΤ) ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΚΤ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΤΠΑ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΕΤΠΑ) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΚΤ) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΤΑ (ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΤΠΑ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΚΤ) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΤΠΑ) Προυπολογισμός Ενταγμένα Συμβάσεις Δαπάνες (Μ ) (Μ ) (Μ ) (Μ ) 2.167, , , ,10 368,99 468,66 400,10 329,93 127,28 139,42 123,01 120,22 181,60 211,80 176,99 157,14 60,10 117,44 100,10 52,57 831, ,22 903,62 558,24 23,79 28,61 22,66 17,02 393,02 653,10 547,22 377,42 43,13 65,92 20,51 18,32 82,55 169,95 94,86 59,64 73,52 99,83 63,33 28,18 70,07 92,59 70,27 29,62 10,84 5,29 3,27 1,08 55,13 67,50 47,03 23,20 79,67 74,43 34,49 3,77 548,81 907,73 722, ,00 159,17 118,71 108,51 138,03 252,53 177,73 132,07 61,67 95,37 88,90 58,78 141,61 260,89 177,35 131,31 99,51 139,77 160,02 95,71 336,66 453,28 313,84 104,13 27,33 25,97 20,70 18,44 140,60 178,59 136,11 17,99 92,49 169,40 79,48 15,68 68,44 73,71 72,21 50,08 2,67 0,60 0,42 0,04 5,14 5,02 4,93 1,89 81,30 91,15 79,37 55,41 32,45 30,88 24,68 16,49 48,85 60,27 54,69 38,92 ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚτΠ ( ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ) (Στοιχεία 17/3/2008) 1.574, , , ,65 ΕΡΓΟ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΠ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Ιδιοκτήτης: Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Εκδότης - ιευθυντής: Βασιλής Ασηµακόπουλος, Ειδικός Γραµµατέας Ψηφιακού Σχεδιασµού στο Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών ιεύθυνση Επικοινωνίας: Λέκκα 23-25, Αθήνα Τηλ: , Fax: Ιστοσελίδα: Επιµέλεια: Κοινοπραξία Ashley & Holmes / UpSet!

16

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET): ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET): ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Μονάδα Εφηβικής Υγείας-Β Πανεπιστηµιακή Παιδιατρική Κλινική- Νοσοκοµείο Παίδων «Π & Α Κυριακού» ιευθυντής : κος ηµήτριος Καφετζής Επιστηµονική Υπέυθυνη : κα. Άρτεµις Τσίτσικα http://www.youth-health.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Γνωρίστε την ευρυζωνικότητα Μπείτε σε τροχιά... 2 7 åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Ευρυζωνικότητα: Ο νέος τρόπος σύνδεσης στο ιαδίκτυο Η ευρυζωνική πρόσβαση αποτελεί το νέο τρόπο σύνδεσης στο Διαδίκτυο (internet)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις. Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού.

Απαντήσεις. Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. Απαντήσεις 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. 100.225 Λόγω του ότι η απόφαση για µεταφορά του Κινηµατογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψηφιακή Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα. Τα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα Στόχοι και δράσεις για τους επόμενους μήνες

Η Ψηφιακή Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα. Τα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα Στόχοι και δράσεις για τους επόμενους μήνες Η Ψηφιακή Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα Τα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα Στόχοι και δράσεις για τους επόμενους μήνες 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Τα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα 1.1 Η Ελλάδα πρώτη στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Ιωάννης Ψυχογιός (Υπεύθυνος Γραφείου Υποστήριξης Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών Προγραµµάτων, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος (Ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Δήμητρα Κουμπάρου, Δρ. Περιβαλλοντολόγος, στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΧΡΗΣΤΗ TOY ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ EI ΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 72,2% Οι δηµοφιλέστερες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΝ-ΚΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΝ-ΚΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Παναγιώτης Σταθόπουλος, email: pstath@ekt.gr, τηλ: 210 7273 996 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Υπεύθυνος Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΚ46941Δ-64Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΣΚ46941Δ-64Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1109_14-11-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Μ. Σφακιανάκη. www.psifiakiellada.gr. Semantic government. Προϊσταμένου Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Πρίσμα + : Νέα ψηφιακή συχνότητα

Συνέντευξη Μ. Σφακιανάκη. www.psifiakiellada.gr. Semantic government. Προϊσταμένου Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Πρίσμα + : Νέα ψηφιακή συχνότητα ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Συνέντευξη Μ. Σφακιανάκη Προϊσταμένου Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Πρίσμα + : Νέα ψηφιακή συχνότητα Semantic government www.psifiakiellada.gr www.infosociety.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.436/ ΨΣ3766-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.436/ ΨΣ3766-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος και το έργο των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων» Πέμπτη 09.06.2005

«Ο ρόλος και το έργο των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων» Πέμπτη 09.06.2005 Καθ. Bασίλης Ασημακόπουλος Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας Χαιρετισμός στο πλαίσιο της Ημερίδας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ29-ΕΘΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ29-ΕΘΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατά το συνέδριο «Πάτρα Tech 07» που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 8 εκεµβρίου στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» της Πάτρας, µε θέµα «Έρευνα Τεχνολογία Καινοτοµία», συµµετείχε και

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005.

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005. ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο A ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΏΘΗΣΗ (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 2.4 «Περιφερειακά Πληροφοριακά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας Γ2 Συντονιστές: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ Αγγελική Πουλυµενάκου, Επικ. Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ. Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014

Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ. Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014 Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014 Η Εθνική Λυρική Σκηνή επενδύει στην εκπαίδευση για τη δημιουργία αφενός μιας νέας γενιάς Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2013- Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2013, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα. Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ

Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα. Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Το πρόβλημα Οι πληροφορίες που μπορεί να βρεθούν στο διαδίκτυο είναι συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

To e-business forum ως θεσµός διαµόρφωσης πολιτικής σε θέµατα ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα

To e-business forum ως θεσµός διαµόρφωσης πολιτικής σε θέµατα ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα To e-business forum ως θεσµός διαµόρφωσης πολιτικής σε θέµατα ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα Χατζάκης Ηλίας, συντονιστής e-business forum OKT 2003 O ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Ε ΕΤ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ: Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) Ταχ. /νση: 19 ο χλµλεωφ.μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ. 350 Προς: ήµο Νέας Ιωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από την µηχανοργάνωση στις ψηφιακές δράσεις Ευρυζωνικότητα οπτικές ίνες 70 χιλ οπτικές ίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.432/ΨΣ5169-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.432/ΨΣ5169-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 24 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~300 γονείίςς = 600 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 7-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις).

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα στο Παρίσι 16 Οκτωβρίου 2014 Εµπορικό Τµήµα - Ubifrance Ελλάδος. Με την υποστήριξη:

Ημέρες επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα στο Παρίσι 16 Οκτωβρίου 2014 Εµπορικό Τµήµα - Ubifrance Ελλάδος. Με την υποστήριξη: Ημέρες επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα στο Παρίσι 16 Οκτωβρίου 2014 Εµπορικό Τµήµα - Ubifrance Ελλάδος Με την υποστήριξη: Ubifrance UBIFRANCE, ο γαλλικός οργανισμός για τη διεθνή ανάπτυξη των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Υπηρεσίες διοργάνωσης της Μπιενάλε της Αθήνας 2012-2013" με κωδικό MIS 390509 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Υπηρεσίες διοργάνωσης της Μπιενάλε της Αθήνας 2012-2013 με κωδικό MIS 390509 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων To ψηφιακό μέλλον των πόλεων Οι ψηφιακές πόλεις σημαντικότερες του e-government Δρ Γιάννης Λάριος Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Η Ψηφιακή Στρατηγική πώς είναι ήδη ορατή στους Δήμους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.167/ΨΣ8615-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.167/ΨΣ8615-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 1 ο Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στην Παιδεία και την Εκπαίδευση Συνεδρίαση Ολομέλειας με θέμα: «Η Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης Η συμβολή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ στην διείσδυση της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Βασίλειος Θεογιάννης INTRAKAT & Ευρυζωνικότητα Η INTRAKAT, διαβλέποντας τις υψηλές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέατωνευρυζωνικώνδικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Πρωτοβουλίες για μια ισχυρή παρουσία των Δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ O Δήμος Αθηναίων στην Κοινωνία της Πληροφορίας (Γ ΚΠΣ - ΕΠ ΚτΠ) και στην Ψηφιακή Σύγκλιση (ΕΣΠΑ - ΕΠ ΨΣ) Σύστημα Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα