Συνεχίζεται ο µαθητικός διαγωνισµός ξεµπλόγκαρε. Δεύτερος κύκλος για το Δες την Ψηφιακά Από το επιχειρείν στο e-επιχειρείν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνεχίζεται ο µαθητικός διαγωνισµός ξεµπλόγκαρε. Δεύτερος κύκλος για το Δες την Ψηφιακά Από το επιχειρείν στο e-επιχειρείν"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Συνεχίζεται ο µαθητικός διαγωνισµός ξεµπλόγκαρε Δεύτερος κύκλος για το Δες την Ψηφιακά Από το επιχειρείν στο e-επιχειρείν

2 Ξεκίνησαν και προχωρούν οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου "Ψηφιακή Σύγκλιση", που εντάσσεται στην 4η προγραµµατική περίοδο, µε την συνεδρίαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση". Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν κρίσιµα θέµατα που αφορούν στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Συνεχίζεται, επίσης, για 2η συνεχή χρονιά, η πολύ πετυχηµένη δράση " ες την Ψηφιακά", στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής Η δράση επιδοτεί την απόκτηση προσωπικών φορητών Η/Υ στους πρωτεύσαντες πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν στα Ανώτατα και Ανώτερα ελληνικά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα µε τις Γενικές Εισαγωγικές Πανελλήνιες Εξετάσεις του έτους Απευθύνεται στο 20% των επιτυχόντων µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία σε κάθε τµήµα ή σχολή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, δηλαδή συνολικά σε πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές που εισήχθησαν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας. Στη φετινή υλοποίηση της δράσης, θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής και περίπου σπουδαστές που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, οι οποίοι εισάγονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Παράλληλα, συνεχίζεται ο πανελλήνιος µαθητικός διαγωνισµός µε τίτλο "Ξεµπλόγκαρε", ο οποίος δηµιουργήθηκε για να εµπνεύσει µαθητές από όλη την Ελλάδα να σκεφθούν, να φανταστούν, να περιγράψουν, να µοιραστούν ιδέες και να παρουσιάσουν το δικό τους "κόσµο", µέσα από το Internet. Ο κάθε µαθητής, µόνος του ή οµαδικά µε φίλους και συµµαθητές του, καλείται να χτίσει ένα µοναδικό ιστολόγιο (blog) µε πρωτοποριακό και συνάµα εκπαιδευτικό περιεχόµενο, µαθαίνοντας να ερευνά και να συνθέτει δηµιουργικά, µε εργαλείο την τεχνολογία, διαγωνιζόµενος για συναρπαστικά έπαθλα. Το παρόν τεύχος καλύπτει ακόµη και µια σειρά σηµαντικών νέων και ανακοινώσεων, όπως της αναβάθµισης του Εθνικού ικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε ΕΤ/GRNET), το οποίο αναβαθµίστηκε σε Ε ΕΤ3/GRNET3, ώστε να συνεχίσει να παρέχει προηγµένες υπηρεσίες Internet προς τα Ακαδηµαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύµατα της Ελλάδας αλλά και να αποτελεί κόµβο διασύνδεσης των οµολόγων των κρατών της ευρύτερης περιοχής. Ολοκληρώθηκε επίσης και το έργο "Ψηφιοποίηση, Αξιοποίηση, Ανάδειξη Πολιτιστικών Συλλογών του Ε.Λ.Ι.Α.". Το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, πιο γνωστό ως Ε.Λ.Ι.Α., είναι ένα µη κερδοσκοπικό σωµατείο, πολιτιστικού χαρακτήρα. Ως βασικό στόχο έχει τη διάσωση, συλλογή, ταξινόµηση, µελέτη και έκδοση αρχειακού και έντυπου υλικού του 19ου και 20ού αιώνα, το οποίο αφορά κυρίως στην ιστορική εξέλιξη και πνευµατική ανάπτυξη της Ελλάδας. Το ασύρµατο δίκτυο του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (ΕΙΕ) (www.broadbandcity.gr) παρουσιάστηκε στην ηµερίδα "Προηγµένες ευρυζωνικές υπηρεσίες για τους πολίτες της Αθήνας", που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ). Πρόκειται για το τέταρτο σηµείο δωρεάν πρόσβασης στο ιαδίκτυο που λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας (µετά το Σύνταγµα, το Θησείο και την πλατεία Κοτζιά). Τέλος, οι εξελίξεις στον τοµέα του e-επιχειρείν είναι σηµαντικές πια και στην Ελλάδα, µε πολλούς έλληνες επιχειρηµατίες να διαθέτουν τα προϊόντα τους και στο διαδίκτυο, µε µεγάλη επιτυχία. Στην συνέντευξη του µήνα, παρουσιάζεται µία τέτοια δραστηριότητα και συζητώνται τα οφέλη και οι δυσκολίες που αντιµετωπίστηκαν. Πραγµατοποίηση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης Σελ. 3 Ηµερίδα "Ευρυζωνικές Υπηρεσίες" Σελ. 4-5 Ε ΕΤ 3 Σελ. 6 Ξεµπλόγκαρε Σελ. 7 Από το επιχειρείν στο e-επιχειρείν Συνέντευξη Σελ. 8-9 ες την ψηφιακά Σελ ΕΛΙΑ Σελ. 12 Γραµµή εξυπηρέτησης 10/20 Σελ. 13 Oscar Ξενόγλωσσης ταινίας Σελ. 14 Πορεία Υλοποίησης Προγράµµατος Σελ. 15

3 Ðñáãìáôïðïßçóç ôçò 1çò EðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ Åðé åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò "ØçöéáêÞ Óýãêëéóç" Ολοκληρώθηκαν στις 19 Φεβρουαρίου οι εργασίες τις 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ψηφιακή Σύγκλιση", που θα πραγµατοποιηθεί στo πλαίσιo του ΕΣΠΑ Με την πραγµατοποίηση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης ξεκίνησε και επίσηµα το νέο Πρόγραµµα, το οποίο αποτελεί χρηµατοδοτικό εργαλείο της ήδη υλοποιούµενης Ψηφιακής Στρατηγικής και αντανακλά πλήρως τους στόχους και τη δοµή της. Στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης συµµετείχαν εκπρόσωποι των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης του Προγράµµατος, εκπρόσωποι δηµόσιων αρχών, εκπρόσωποι κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων, καθώς και µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες ενηµερώθηκαν για τη δοµή και τις διαδικασίες υλοποίησης. Στόχος του νέου αυτού Προγράµµατος είναι η προώθηση και η περαιτέρω αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, µε στόχο: α. τη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, και β. τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Την έναρξη του νέου Προγράµµατος κήρυξε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης Ειδικός Γραµµατέας Ψηφιακού Σχεδιασµού Καθ. Βασίλης Ασηµακόπουλος, ο οποίος επεσήµανε ότι το Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" περιλαµβάνει δράσεις που ακολουθούν το ήδη γνωστό µονοπάτι της Ψηφιακής Στρατηγικής, που ήδη εφαρµόζεται. Σηµαντικό επίσης στοιχείο είναι πως το νέο Πρόγραµµα δεν αποτελεί συνέχεια του Προγράµµατος "Κοινωνία της Πληροφορίας", καθώς φέρνει νέες αντιλήψεις στην υλοποίηση έργων τεχνολογίας, όπως δράσεις που κατευθύνονται απευθείας σε πολίτες και επιχειρήσεις, δράσεις Αριστείας για την επιβράβευση φορέων και οµάδων πολιτών που δουλεύουν αποτελεσµατικότερα και ταχύτερα, καθώς και δράσεις νέων τεχνολογιών που θα αξιολογούνται και θα εγκρίνονται εφ' όσον φέρνουν αισθητό και µετρήσιµο αποτέλεσµα σε πολίτες και επιχειρήσεις. Η χρηµατοδότηση του Προγράµµατος θα γίνει µε Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους, συνολικού προϋπολογισµού 2 δις ευρώ, ενώ οι δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν θα αφορούν έργα που θα βοηθήσουν την Ψηφιακή Σύγκλιση της Ελλάδας µε το µέσο όρο της Ε.Ε.

4 ÐñïçãìÝíåò ÅõñõæùíéêÝò Õðçñåóßåò To ασύρµατο δίκτυο του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (ΕΙΕ) (www.broadbandcity.gr) παρουσιάστηκε στην ηµερίδα "Προηγµένες ευρυζωνικές υπηρεσίες για τους πολίτες της Αθήνας" που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) την Πέµπτη 28 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για το τέταρτο σηµείο δωρεάν πρόσβασης στο ιαδίκτυο που λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας (µετά το Σύνταγµα, το Θησείο και την πλατεία Κοτζιά). Όπως τονίστηκε στην ηµερίδα η χρήση των δηµόσιων Wi-Fi HotSpots αυξάνεται συνεχώς, ιδιαίτερα από τους νέους, γεγονός που οδηγεί την πολιτεία στη χρηµατοδότηση της λειτουργίας 100 παρόµοιων σηµείων σε όλη την Ελλάδα. Η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε στο ΕΙΕ στο πλαίσιο του εορτασµού των 50 χρόνων λειτουργίας του, σε συνεργασία µε την Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών. Παρουσιάζοντας το ασύρµατο δίκτυο του ΕΙΕ, ο Ειδικός Γραµµατέας Ψηφιακού Σχεδιασµού, καθηγητής Β. Ασηµακόπουλος, υπογράµµισε την ενθουσιώδη υποδοχή των δηµόσιων ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων της Αθήνας από τους πολίτες, ενώ αναφέρθηκε στη συµπληρωµατική δράση " ες την Ψηφιακά", µέσω της οποίας επιδοτείται η απόκτηση φορητών υπολογιστών από φοιτητές. Αναφερόµενος στην εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, τόνισε ότι έχουν ήδη γίνει σηµαντικά βήµατα ως προς την ανάπτυξη υποδοµών και περιεχοµένου, και ότι το επόµενο βήµα θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ενθάρρυνση της χρήσης αυτών από όλες τις πληθυσµιακές οµάδες (φοιτητές, µαθητές, εργαζόµενους, συνταξιούχους, γυναίκες, άτοµα τρίτης ηλικίας, κ.λπ.). "Η θετική ανταπόκριση όλων, και ιδιαίτερα των νέων, στην αξιοποίηση των σηµείων δωρεάν ασύρµατης πρόσβασης στο Internet, µας ενθαρρύνει να επεκταθούµε σε ακόµη περισσότερα σηµεία. Σκοπεύουµε στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής να χρηµατοδοτήσουµε στους επόµενους µήνες τη λειτουργία 100 παρόµοιων σηµείων ασύρµατης πρόσβασης, σε ανοιχτούς χώρους σε πόλεις της Ελλάδας" δήλωσε ο Β. Ασηµακόπουλος. Στο χαιρετισµό του, ο ιευθυντής του ΕΙΕ, καθ.. Κυριακίδης, χαρακτήρισε το ασύρµατο ευρυζωνικό δίκτυο του ΕΙΕ "έργο προς όλη την κοινωνία". Ο Ο διευθυντής του ΕΚΤ κος Μπούµπουκας ιευθυντής του ΕΚΤ, Ε. Μπούµπουκας, υπογράµµισε ότι το ΕΚΤ συµβάλλει στη µετεξέλιξη του περιεχοµένου σε γνώση, ενώ επεσήµανε ότι τα γρήγορα δίκτυα επιτρέπουν και ενθαρρύνουν τη διάχυση του ψηφιακού περιεχοµένου στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Στην εισήγησή της, η Προϊσταµένη του Τµήµατος Στρατηγικής και Ανάπτυξης του ΕΚΤ, ρ Ε. Σαχίνη, επικεντρώθηκε στο ρόλο του ΕΚΤ ως φορέα επιστηµονικού, τεχνολογικού και πολιτιστικού περιεχοµένου, και στις στοχευµένες και εξατοµικευµένες υπηρεσίες που προσφέρει στην ακαδηµαϊκή, την ερευνητική και την O Ειδικός Γραµµατέας Ψηφιακού Σχεδιασµού, καθηγητής Βασίλης Ασηµακόπουλος Ο καθηγητής Νεκτάριος Κοζύρης επιχειρηµατική κοινότητα αλλά και στο ευρύ κοινό. Oπως ανακοίνωσε η Ε. Σαχίνη, θα παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης για όλο το 2008, έτος εορτασµού των 50 χρόνων του ΕΙΕ. Με την πρωτοβουλία αυτή ενισχύεται η λειτουργία του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών ως τόπου συνάντησης και εργασίας για ερευνητές, επιστήµονες, φοιτητές και µαθητές, παρέχοντας δωρεάν ασύρµατη ευρυζωνική σύνδεση στο ιαδίκτυο και προηγµένες υπηρεσίες πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόµενο επιστήµης και τεχνολογίας.

5 ãéá ôïõò ðïëßôåò ôçò ÁèÞíáò Ο Υπεύθυνος της Μονάδας Συστηµάτων & ικτύων του ΕΚΤ, ρ Π. Σταθόπουλος, παρουσίασε την τεχνολογική υποδοµή του ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου του ΕΙΕ, και τις δράσεις εκπαίδευσης και υποστήριξης για την προβολή της ευρυζωνικότητας σε µαθητές σχολείων, επιχειρήσεις και εξειδικευµένο επιστηµονικό κοινό, αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Από τον Μάιο του 2007 µέχρι σήµερα, έχουν πραγµατοποιηθεί πάνω από ασύρµατες συνδέσεις, µε συνεχώς αυξανόµενη τάση, ενώ εκατοντάδες µαθητές και στελέχη επιχειρήσεων έχουν παρακολουθήσει τα ενηµερωτικά σεµινάρια. Σηµειώνεται ότι το δηµόσιο ασύρµατο ευρυζωνικό δίκτυο (Wi-Fi HotSpot) του ΕΙΕ λειτουργεί όλη την ηµέρα και καλύπτει το ισόγειο του κτιρίου, όπου βρίσκονται η Βιβλιοθήκη Επιστήµης & Τεχνολογίας "Κ.Θ. ηµαράς" και το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης. Tο ηµόσιο Ασύρµατο ίκτυο στο κέντρο της Αθήνας (πλατεία Συντάγµατος, περιοχή Θησείου, πλατεία Κοτζιά), γνωστό ως Athenswifi, παρουσίασε ο επ. καθηγητής Νεκτάριος Κοζύρης (επιστηµονικός υπεύθυνος του Athenswifi) δίνοντας ένα σύντοµο ιστορικό της ανάπτυξής του και παραθέτοντας ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για τη χρήση του. Σύµφωνα µε τα συγκεντρωτικά στοιχεία για το Athenswifi από την αρχή του έργου (Ιούνιος 2006) ο αριθµός χρηστών του δικτύου ανέρχεται σε , ο αριθµός των συνδέσεων σε και ο όγκος δεδοµένων που έχουν µεταφερθεί σε 3.59 ΤΒ. Το ίκτυο νέας γενιάς Ε ΕΤ3 (ένα δίκτυο οπτικών ινών µε ταχύτητες Gbit στην υπηρεσία της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας) παρουσίασε η ρ Α. Σεβαστή, εκπρόσωπος του Εθνικού ικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας. Η Α. Σεβαστή αναφέρθηκε στις τεχνικές προδιαγραφές του Ε ΕΤ3, τις οµάδες χρηστών, τις υπηρεσίες που προσφέρει και τη διασύνδεσή του µε το δίκτυο GEANT2. Υπογράµµισε δε ότι το όραµα για το µέλλον είναι οι ενοποιηµένες ηλεκτρονικές υποδοµές (e-infrastructures), oι οποίες θα είναι βιώσιµες, αξιόπιστες, προηγµένες, επεκτάσιµες και µε δυνατότητα ανάπτυξης εφαρµογών για την έρευνα και την εκπαίδευση. Οι παρουσιάσεις των εισηγητών, καθώς και φωτογραφίες από την εκδήλωση, είναι διαθέσιµες στο δικτυακό τόπο του ΕΚΤ (www.ekt.gr). Το έργο "Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Αττικής από το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών" υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης στο πλαίσιο της "Ψηφιακής Ελλάδας" (www.psifiakiellada.gr) και συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από το Ελληνικό ηµόσιο (Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Κοινωνία της Πληροφορίας", Γ' ΚΠΣ ). Στο ιαδίκτυο Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) Ασύρµατο Ευρυζωνικό ίκτυο του ΕΙΕ Αthenswifi - ηµόσιο ίκτυο Ασύρµατης Πρόσβασης στην Αθήνα E ΕΤ

6 ÅÄÅÔ3/GRNET3 Το Εθνικό ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε ΕΤ/GRNET) αναβαθµίστηκε σε Ε ΕΤ3/GRNET3, ώστε να συνεχίσει να παρέχει προηγµένες υπηρεσίες Internet προς τα Ακαδηµαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύµατα της Ελλάδας αλλά και να αποτελεί κόµβο διασύνδεσης των οµολόγων των κρατών της ευρύτερης περιοχής. Το Ε ΕΤ3/GRNET3 αποτελεί έργο που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ενώ ταυτόχρονα υλοποιεί την πολιτική της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών της ακαδηµαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας. Με το δίκτυο Ε ΕΤ3 σηµατοδοτείται η µετάβαση από το µοντέλο µίσθωσης τηλεπικοινωνιακών κυκλωµάτων σε µακροχρόνια µίσθωση οπτικών ινών, στις οποίες θα εγκατασταθεί, και θα χρησιµοποιείται ιδιόκτητος εξοπλισµός οπτικής µετάδοσης. Για το λόγο αυτό το έργο Ε ΕΤ3 αποτελεί αποφασιστικό βήµα στην απρόσκοπτη ανάπτυξη της υποδοµής του Ε ΕΤ, µε ταυτόχρονη εξασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητάς του. Η Ε ΕΤ απέκτησε δικαίωµα χρήσης σκοτεινών οπτικών ινών χιλιοµέτρων για 15 έτη, µεταξύ των σηµείων παρουσίας σε πολλές µεγάλες πόλεις, και ήδη προχωρά στην επέκταση και σε άλλες µικρότερες. Με την προµήθεια και λειτουργία κατάλληλου οπτικού εξοπλισµού, το Ε ΕΤ3 επιτρέπει τη µετάδοση δεδοµένων σε πολύ υψηλές ταχύτητες (έως 16 µήκη κύµατος των 10 Gbps αρχικά), κάνοντας δυνατή την απεριόριστη και σε ευρεία κλίµακα χρήση προηγµένων δικτυακών εφαρµογών σε πραγµατικό χρόνο. Η τηλεεκπαίδευση, η τηλεδιάσκεψη και οι επικοινωνίες πολυµέσων µπορούν να διευκολύνουν τη βεβαρηµένη καθηµερινή δραστηριότητα των Ερευνητικών και Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων της Χώρας. Παράλληλα, υποστηρίζονται εφαρµογές ηλεκτρονικής επιστήµης και πλέγµατος υπολογιστικών συστηµάτων (GRIDs). Το σηµαντικότερο είναι ότι πετυχαίνοντας την απόκτηση των δικαιωµάτων χρήσης σκοτεινών οπτικών ινών, η Ε ΕΤ µπορεί να παρέχει και να διαχειρίζεται αυτόνοµα την πρακτικά ανεξάντλητη χωρητικότητα, επιτυγχάνοντας βέλτιστη χρήση του µέσου µετάδοσης, κάτι που αποτελεί τη βάση για οικονοµικά βιώσιµες υποδοµές και την εγγύηση για την αειφόρο τεχνολογική τους ανάπτυξη. Το Ε ΕΤ είναι απόλυτα σύµφωνο µε τη νέα Ψηφιακή Στρατηγική, η οποία απαντά στις προκλήσεις της ' Προγραµµατικής Περιόδου ( ) και είναι συµβατή µε τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική "i2010". Για την υλοποίηση του έργου υπήρξε αµέριστη υποστήριξη από την Ακαδηµαϊκή-Ερευνητική κοινότητα και την πολιτική ηγεσία. Βεβαίως, δεν θα µπορούσε να γίνει πράξη χωρίς τη συλλογική προσπάθεια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, των Εθνικών Ερευνητικών-Ακαδηµαϊκών ικτύων (DANTE, GEANT), και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG INFSO) στο 6ο και 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη. Το Ε ΕΤ συνδέει µε τον αποτελεσµατικότερο τρόπο την χώρα µε τα αντίστοιχα δίκτυα της Ευρώπης, µέσω του πανευρωπαϊκού Ερευνητικού και Ακαδηµαϊκού ικτύου GEANT2. Στην παρούσα φάση η σύνδεση του δικτύου κορµού του Ε ΕΤ µε το GEANT2 είναι 20 Gbps (2 x 10 Gbps). Το GEANT2 αποτελεί ένα πραγµατικά γιγαντιαίο σε χωρητικότητα και γεωγραφική κάλυψη υβριδικό δίκτυο, µοντέλο προς µίµηση για πολλά αντίστοιχα προηγµένα δίκτυα νέας γενιάς Internet των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ιαπωνίας. Τα εγκαίνια του νέου αυτού δικτύου έγιναν το εκέµβριο του 2007, στην αίθουσα του "Ψηφιακού Πλανηταρίου" του Ιδρύµατος Ευγενίδου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη συµβολή της ευρυζωνικότητας στην ελληνική κοινωνία και ειδικότερα στο ρόλο του Ε ΕΤ στην έρευνα και την εκπαίδευση στη χώρα µας, καθώς και ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Ιωάννης Τσουκαλάς, ο οποίος, ως επικεφαλής του εποπτεύοντος φορέα του Ε ΕΤ, αναφέρθηκε στον αποφασιστικό ρόλο του στην πορεία ένταξης της Ερευνητικής και Εκπαιδευτικής κοινότητας της Ελλάδας στην παγκόσµια κοινωνία της γνώσης. Την εκδήλωση τίµησε µε την παρουσία του ο Ειδικός Γραµµατέας Ψηφιακού Σχεδιασµού, κ. Βασίλης Ασηµακόπουλος, και εξήρε τη συµβολή του Ε ΕΤ στη προώθηση της ψηφιακής στρατηγικής. Επίσης, παραβρέθηκε ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΤΕ κ. Παναγής Βουρλούµης, ο οποίος αναφέρθηκε στη µακρόχρονη και στενή συνεργασία του ΟΤΕ µε το Ε ΕΤ, για την ανάπτυξη του εθνικού δικτύου κορµού και της διεθνούς διασύνδεσής του µε το ευρωπαϊκό ακαδηµαϊκό δίκτυο GEANT2. Ο κ. Τρύφων Χιώτης, Τεχνικός ιευθυντής Ε ΕΤ, παρουσίασε το νέο ίκτυο Ε ΕΤ3, ενώ ο κ. Βασίλης Μάγκλαρης, Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής των Ευρωπαϊκών Εθνικών Ερευνητικών & Εκπαιδευτικών ικτύων, αναφέρθηκε στην ενεργό συµµετοχή του Ε ΕΤ στις ευρωπαϊκές και παγκόσµιες ακαδηµαϊκές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδοµών.

7 Äéáãùíéóìüò "îåblogáñå" Ξεκίνησε από τις 11 Φεβρουαρίου 2008 ο πανελλήνιος µαθητικός διαγωνισµός µε τίτλο "Ξεµπλόγκαρε", ο οποίος δηµιουργήθηκε για να εµπνεύσει µαθητές από όλη την Ελλάδα να σκεφθούν, να φανταστούν, να περιγράψουν, να µοιραστούν ιδέες και να παρουσιάσουν το δικό τους "κόσµο", µέσα από το Internet. Ο κάθε µαθητής, µόνος του ή οµαδικά µε φίλους και συµµαθητές του, καλείται να χτίσει ένα µοναδικό ιστολόγιο (blog) µε πρωτοποριακό και συνάµα εκπαιδευτικό περιεχόµενο, µαθαίνοντας να ερευνά και να συνθέτει δηµιουργικά, µε εργαλείο την τεχνολογία, διαγωνιζόµενος για συναρπαστικά έπαθλα. Ο διαγωνισµός "Ξεµπλόγκαρε" διοργανώνεται από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και την Ψηφιακή Ελλάδα, στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής και χρηµατοδοτείται µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Κοινωνία της Πληροφορίας"από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ θα διαρκέσει µέχρι τις 16 Μαΐου Σκοπός του διαγωνισµού είναι να προσφέρει µια µοναδική ευκαιρία στους µαθητές να γνωριστούν µεταξύ τους και να παρουσιάσουν, µέσα από τη δική τους "φρέσκια" ιστοσελίδα, το σχολείο, την πόλη ή το χωριό, το περιβάλλον και τον πολιτισµό, αλλά και να δείξουν, µέσα από το διαδίκτυο, πώς φαντάζονται την "Ψηφιακή Ελλάδα του Μέλλοντος". ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι µαθητές ηµοτικού, Γυµνασίου ή Λυκείου, αφού ο διαγωνισµός χωρίζεται σε 3 κατηγορίες ανάλογα µε το σχολείο στο οποίο φοιτά κάποιος διαγωνιζόµενος. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι συµµετέχοντες είναι να δηµιουργήσουν µόνοι ή µε τους συµµαθητές τους το δικό τους blog, καλύπτοντας τα 4 βασικά θέµατα: (α) το σχολείο τους, (β) την πόλη ή το χωριό τους, (γ) το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής τους και (δ) την ψηφιακή Ελλάδα του µέλλοντος. Οι µαθητές καλούνται δηλαδή να φανταστούν και να περιγράψουν στο blog τους πώς είναι ή πώς θα ήθελαν να είναι όλα τα παραπάνω. Τα 6 καλύτερα blogs (2 από µαθητές ηµοτικού, 2 από Γυµνασίου και 2 από Λυκείου), αφού αξιολογηθούν από αρµόδια Επιτροπή, θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση το Σεπτέµβριο στην Αθήνα, µε σηµαντικά χρηµατικά έπαθλα. Εκπρόσωποι των νικητών, µαζί µε τους γονείς τους, θα παραλάβουν οι ίδιοι τα έπαθλα και θα παρουσιάσουν "ζωντανά" τη δουλειά τους στο διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφτούν τον διαδικτυακό χώρο του διαγωνισµού

8 Áðü ôï åðé åéñåßí óôï e- åðé åéñ Συνέντευξη µε τον ιευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου Σαββίδη, κο Ευδόκιµο Ελ. Σαββίδη (Oroloi.gr - Kosmima.gr - Accessory.gr) Κύριε Σαββίδη, ποιοι είστε και πώς ξεκινήσατε? Ο όµιλος επιχειρήσεων Σαββίδη έχει ιστορία 50 ετών. Ξεκίνησε µε φυσικό κατάστηµα - κοσµηµατοπωλείο και δραστηριοποιείται στην εµπορία ειδών πολυτελείας και πολυτίµων λίθων. Έχει στο ενεργητικό του αναλογικές-φυσικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο και την ανάπτυξη εφαρµογών πληροφορικής και ηλεκτρονικού εµπορίου. Τα ηλεκτρονικά µας καταστήµατα είναι τα OROLOI.gr (µε µεγάλη γκάµα ρολογιών σε µεγάλο εύρος τιµών), το KOSMIMA.gr (µε κοσµήµατα ξένων και ελληνικών οίκων) και το ACCESSORY.gr (µε αξεσουάρ πολυτελείας και είδη γραφής). Το όλο εγχείρηµα ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια, το Τότε δηµιουργήσαµε το πρώτο ηλεκτρονικό µας κατάστηµα, savvidis.com. Η πρώτη αυτή επαφή, µας έδωσε µεγάλη εµπειρία του χώρου, του τρόπου λειτουργίας καθώς και των ιδιαίτερων αναγκών που πρέπει να καλύπτονται. Επενδύσαµε πολύ στην έρευνα για την ανάπτυξη της υποδοµής ηλεκτρονικού εµπορίου και ξοδέψαµε πολλές ώρες για την εισαγωγή και βελτιστοποίηση παρουσίασης των προϊόντων στους καταλόγους των καταστηµάτων. Σηµαντική επίσης ήταν η επένδυση που κάναµε στην διαφήµιση. Ποιες ήταν οι συνθήκες τότε στην αγορά του ηλεκτρονικού εµπορίου? Η ηλεκτρονική αγορά στις αρχές της δεκαετίας στην Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, ήταν σε πρωτόγονη µορφή. Ουσιαστικά το 2004 άρχισε η ανάπτυξη του γρήγορου INTERNET, µε την πολιτεία να προωθεί και να στηρίζει τη χρήση νέων τεχνολογιών. Για µας η διαφαινόµενη επιχειρηµατική ευκαιρία ήταν µεγάλη. Πώς θα περιγράφατε την σηµερινή κατάσταση του οµίλου σας? Σήµερα, και τα τρία ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι πρώτα στην Ελλάδα, το καθένα στο είδος του. Το 2007 είχαµε περισσότερους από µοναδικούς επισκέπτες και επισκέψεις στις σελίδες των καταστηµάτων µας. Οι πελάτες µας βρίσκονται σε όλη την επικράτεια µε το µεγαλύτερο ποσοστό τους να βρίσκεται στο νοµό Αττικής και σε άλλες µεγάλες πόλεις της νοτίου Ελλάδος. Από την αρχή του έτους ξεκινήσαµε συνεργασία µε το µεγαλύτερο ηλεκτρονικό πολυκατάστηµα στην Ευρώπη και αναµένουµε πολύ θετικά αποτελέσµατα Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίσατε? Οι δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε, κυρίως στην αρχή, ήταν αρκετές. Οι Έλληνες δεν ήταν εξοικειωµένοι µε την χρήση του διαδυκτίου και τις ηλεκτρονικές αγορές. Υπήρχε ελλιπής τεχνογνωσία, τόσο των εταιρειών υποστήριξης, όσο και των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες δεν µπορούσαν να προσφέρουν αξιόλογες πλατφόρµες ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωµών. Ευτυχώς αυτό το γεγονός έχει επιλυθεί σήµερα. Μετά αντιµετωπίσαµε πρόβληµα µε την έδρα των ηλεκτρονικών µας καταστηµάτων (Γρεβενά). υστυχώς, στην Ελλάδα κάθε επιχειρηµατική προσπάθεια που γίνεται στην περιφέρεια θεωρείται υποδεέστερη µιας ίδιας που γίνεται στην Αθήνα. Πώς θα περιγράφατε τα οφέλη που προκύπτουν από την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου, για τους επιχειρηµατίες? Η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας συντελεί στη δηµιουργία αξιόλογων επιχειρήσεων που προσφέρουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Έχουµε µια θεαµατική αύξηση πελατολογίου, αφού απευθυνόµαστε σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους Ευρωπαίους, σε όλο τον Πλανήτη, 24 ώρες την ηµέρα, 365 ηµέρες τον χρόνο. Μια αρχική επένδυση για τη δηµιουργία ηλεκτρονικού καταστήµατος κρίνεται µικρή, σε σχέση µε τη δηµιουργία ενός φυσικού-αναλογικού καταστήµατος. Επίσης, ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα µπορεί να λειτουργήσει σαν µία πολύ καλή διαφήµιση για την επιχείρηση, ενώ η προώθηση

9 åßí των προϊόντων της επιχείρησης γίνεται µε κόστος πολύ µικρότερο από τις κλασσικές προωθητικές ενέργειες. Αντίστοιχα, ποια κρίνετε ότι είναι τα οφέλη για τους καταναλωτές? Τα προϊόντα των ηλεκτρονικών καταστηµάτων προσφέρονται σε χαµηλότερες τιµές από αυτές των καταστηµάτων, αφού δεν απαιτούνται υψηλά ενοίκια και επενδύσεις πολυτελείας. Λόγω της απουσίας φυσικής επίδειξης των προϊόντων τους, προσφέρουν στους καταναλωτές τα προϊόντα, όπως ακριβώς τα παραλαµβάνουν από τα εργοστάσια, χωρίς να µεσολαβούν εκθέσεις σε βιτρίνες και δοκιµές από άλλους υποψήφιους αγοραστές, µε αποτέλεσµα το τελικό προϊόν που φτάνει στον καταναλωτή να είναι ποιοτικά καλύτερο. Τέλος, ο καταναλωτής εξοικονοµεί χρόνο, αφού µπορεί να έχει οποιοδήποτε προϊόν στην πόρτα του πολύ σύντοµα, ακόµη και µέσα σε λίγες ώρες. Ποιες είναι οι απαιτήσεις ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος, για τους επιχειρηµατίες? Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι ένα αυτόνοµοανεξάρτητο κατάστηµα και χρειάζεται περισσότερη προσοχή και δουλειά από ένα φυσικό κατάστηµα. Η λειτουργία του απαιτεί αξιοπιστία, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών του, σε θέµατα: σωστής απεικόνισης, συχνής ενηµέρωσης, έγκαιρης παράδοσης, άµεσης ανταπόκρισης, και συνέπειας. Κυρίαρχο στοιχείο είναι επίσης, η διασφάλιση των προσωπικών πληροφοριών και στοιχείων των πελατών του. Κάθε ηλεκτρονική επιχείρηση πρέπει να λαµβάνει σοβαρά τους κινδύνους που απορρέουν από τις ηλεκτρονικές πληρωµές και να αναθέτει στα τραπεζικά ιδρύµατα την διεκπεραίωση τους. Πολλές ελληνικές τράπεζες έχουν αναπτύξει συστήµατα εκκαθάρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών, τα οποία εξασφαλίζουν τόσο τους επιχειρηµατίες όσο και τους καταναλωτές. Κάθε e-επιχειρηµατίας πρέπει να έχει προχωρηµένες γνώσεις υπολογιστή, διότι πρέπει ο ίδιος να συµµετέχει ενεργά στην διαχείριση, εποπτεία και διεκπεραίωση των θεµάτων που προκύπτουν. Πώς βλέπετε το µέλλον και τις επερχόµενες αλλαγές? Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ελλάδα, θα επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αγορά. Αλλαγές που ήδη έχουν δροµολογηθεί στις προηγµένες τεχνολογικά χώρες ανατρέποντας αντιλήψεις που κυριάρχησαν για χρόνια και οι οποίες µας δείχνουν τον δρόµο.

10 "Äåò ôçí ØçöéáêÜ" Συνεχίζεται και για 2η συνεχή χρονιά η πολύ πετυχηµένη δράση " ες την Ψηφιακά", στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής Η δράση επιδοτεί την απόκτηση προσωπικών φορητών Η/Υ στους πρωτεύσαντες πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν στα Ανώτατα και Ανώτερα ελληνικά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα µε τις Γενικές Εισαγωγικές Πανελλήνιες Εξετάσεις του έτους Η υλοποίηση της δράσης κατά το προηγούµενο έτος παρουσίασε εξαιρετικά υψηλή συµµετοχή των σπουδαστών και φοιτητών, που ξεπέρασε το 90% του συνόλου των δικαιούχων. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρόµοιες πρωτοβουλίες για την απόκτηση προσωπικών υπολογιστών από φοιτητές, θεωρούνται επιτυχείς όταν το ποσοστό συµµετοχής ξεπερνά κατά µέσο όρο το 40%. Η δράση υλοποιείται από κοινού από τα Υπουργεία Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και από το Εθνικό ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε ΕΤ). Απευθύνεται στο 20% των επιτυχόντων µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία σε κάθε τµήµα ή σχολή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, δηλαδή συνολικά σε πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές που εισήχθησαν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας µε τις εισαγωγικές εξετάσεις του Κάθε δικαιούχος φοιτητής θα επιχορηγηθεί από την Κυβέρνηση µε το 80% της αξίας του φορητού υπολογιστή της επιλογής του, µε µέγιστη επιδότηση τα 500 ευρώ. κάλυψη των αυξηµένων τους αναγκών σε ειδικό εξοπλισµό χειρισµού των υπολογιστών, κάθε δικαιούχος αυτής της κατηγορίας θα επιχορηγηθεί µε το 80% της αξίας του φορητού υπολογιστή και µε µέγιστη επιδότηση τα ευρώ. Η υλοποίηση της δράσης ξεκίνησε τη ευτέρα 3 Μαρτίου Στους δικαιούχους σπουδαστές θα αποσταλεί ειδική ενηµερωτική επιστολή, η οποία θα περιλαµβάνει έναν "Προσωπικό Κωδικό". Χρησιµοποιώντας αυτό τον κωδικό, την ταυτότητά τους και βεβαίωση σπουδών από τη Γραµµατεία της Σχολής τους ή το "φοιτητικό πάσο", θα έχουν τη δυνατότητα να προµηθευτούν το φορητό υπολογιστή της αρεσκείας τους µέχρι το Σάββατο 17 Μαΐου 2008, από οποιοδήποτε κατάστηµα πώλησης υπολογιστών επιθυµούν, καταβάλλοντας µόνο το υπόλοιπο της αξίας του. Στη φετινή υλοποίηση της δράσης " ες την Ψηφιακά", έχουν δικαίωµα συµµετοχής και σπουδαστές που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, οι οποίοι εισάγονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ως ποσοστό 3% των εισακτέων σε κάθε τµήµα ή σχολή. Από αυτή τη κατηγορία (3%) καλύπτονται όσοι εισήχθησαν τόσο µε τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2007, όσο και µε τις προηγούµενες εισαγωγικές εξετάσεις του 2006 (συνολικά περίπου φοιτητές και σπουδαστές, πλέον των πρωτευσάντων). Οι εν λόγω σπουδαστές θα ενηµερωθούν σχετικά από τις Γραµµατείες των σχολών ή τµηµάτων τους. Για την

11 Ãéá 2ç óõíå Þ ñïíéü Οι προδιαγραφές των επιδοτούµενων υπολογιστών είναι τεχνολογικά ουδέτερες, ώστε να διασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισµός. Παρ' όλα αυτά, για να εξασφαλισθεί ότι οι φοιτητές θα αποκτήσουν σύγχρονα συστήµατα, έχουν τεθεί ορισµένες ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές. Οι φορητοί προσωπικοί υπολογιστές που θα αποκτήσουν οι φοιτητές από οποιοδήποτε κατάστηµα µέσω της δράσης " ες την Ψηφιακά", θα πρέπει να έχουν: δυνατότητα ασύρµατης ευρυζωνικής σύνδεσης, πιστοποίηση CE οποιοδήποτε εξελληνισµένο λογισµικό αυτοµατισµού γραφείου µε γραφικό περιβάλλον εργασίας. Ο προϋπολογισµός της δράσης " ες την Ψηφιακά" θα µπορεί να φθάσει τα 12,5 εκατ. ευρώ και χρηµατοδοτείται µέσω του Προγράµµατος "Κοινωνία της Πληροφορίας" µε τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι η ακόµη µεγαλύτερη ενίσχυση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και η περαιτέρω προώθηση και αξιοποίηση της ευρυζωνικότητας (γρήγορο Internet) από τη νεότερη γενιά. Πρόκειται για µια δράση που απευθύνεται απευθείας στον πολίτη, ακολουθώντας τη νέα αντίληψη που ορίζει η Ψηφιακή Στρατηγική Επιπλέον, οι φορητοί προσωπικοί υπολογιστές που θα αποκτούν οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 12µηνη τηλεφωνική υποστήριξη, 24µηνη εγγύηση και υποχρεωτική αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης κατά τον πρώτο µήνα κτήσης. Στη δράση " ες την Ψηφιακά" µπορούν να συµµετάσχουν ελεύθερα όσες προµηθεύτριες επιχειρήσεις επιθυµούν και µπορούν να διαθέτουν φορητούς υπολογιστές µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Οι επιχειρήσεις που θα συµµετάσχουν, θα εισπράττουν την επιχορήγηση µετά την πώληση των υπολογιστών στους φοιτητές και αφού υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά στην Ε ΕΤ ΑΕ, που έχει αναλάβει την υλοποίηση των διαδικασιών της δράσης. Για την πληροφόρηση των δικαιούχων φοιτητών, των σπουδαστών και των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων, λειτουργεί κατά τη διάρκεια της δράσης ηλεκτρονική σελίδα (website) στη διεύθυνση καθώς και γραµµή τηλεφωνικής υποστήριξης στον αριθµό Εκτός του πληροφοριακού υλικού, οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα µπορούν να ανακτούν από την ηλεκτρονική σελίδα και προωθητικό υλικό της δράσης (αφίσες, σήµατα, σήµανση), που θα διανέµεται ηλεκτρονικώς, δωρεάν.

12 Ψηφιοποίηση και Τεκµηρίωση του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου ΕΛΙΑ στα πλαίσια του Ε.Π. ΚτΠ Ολοκληρώθηκε το έργο "Ψηφιοποίηση, Αξιοποίηση, Ανάδειξη Πολιτιστικών Συλλογών του Ε.Λ.Ι.Α.", που πραγµατοποιήθηκε στo πλαίσιo του Ε.Π. ΚτΠ. Το έργο ανήκει στην Πρόσκληση 65, Μέτρο 1.3 του Ε.Π. και συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και σε ποσοστό 20% από εθνικούς πόρους. Το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, πιο γνωστό ως Ε.Λ.Ι.Α., είναι ένα µη κερδοσκοπικό σωµατείο, πολιτιστικού χαρακτήρα. Ως βασικό στόχο έχει τη διάσωση, συλλογή, ταξινόµηση, µελέτη και έκδοση αρχειακού και έντυπου υλικού του 19ου και 20ού αιώνα, το οποίο αφορά κυρίως στην ιστορική εξέλιξη και πνευµατική ανάπτυξη της Ελλάδας. Παράλληλα, στοχεύει στη στήριξη της έρευνας και τη διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας σε ένα ευρύ φάσµα πολιτιστικών και ακαδηµαϊκών κατευθύνσεων. Iδρύθηκε το 1980 και στα είκοσι χρόνια δραστηριότητάς του έχει εντοπίσει και συγκεντρώσει πολύτιµο υλικό, που κάτω από διαφορετικές συνθήκες ίσως να χανόταν για πάντα. Σκοπός του έργου που µόλις ολοκληρώθηκε ήταν η ψηφιοποίηση και επιστηµονική τεκµηρίωση πρωτογενών πηγών και συλλογών, που αφορούν στην ιστορία και στην πνευµατική ζωή της Ελλάδας του 19ου και 20ου αιώνα, και η προβολή και διάδοση του ελληνικού πολιτισµού στην ευρωπαϊκή και διεθνή κοινότητα. Η υλοποίησή του θα επιφέρει τη συστηµατοποίηση των επιµέρους συλλογών του Ε.Λ.Ι.Α. και τη µεταξύ τους σύνδεση. Επιπλέον, τµήµα των συλλογών θα προστατευθεί από τη φθορά που επέρχεται από τη συνεχή χρήση των τεκµηρίων και, τέλος, οι πληροφορίες που πηγάζουν από τα τεκµήρια θα καταστούν άµεσα προσιτές και συνδυαστικά αξιοποιήσιµες από ένα ευρύ φάσµα ενδιαφεροµένων. Συγκεκριµένα, το έργο περιλαµβάνει: α) Την επιστηµονική τεκµηρίωση και ψηφιοποίηση τεκµηρίων από τις συλλογές του Ε.Λ.Ι.Α.: φωτογραφίες, cartes postales (συλλογή Φωτογραφικού Αρχείου) εφήµερα αρχεία (συλλογές εφήµερων τεκµηρίων) πρωτοσέλιδα εφηµερίδων, περιοδικών και ηµερολογίων (συλλογή Τύπου) θεατρικά προγράµµατα, µουσικές παρτιτούρες και αφίσες κινηµατογράφου (συλλογή τεκµηρίων καλλιτεχνικής ζωής). β) Την παραγωγή πολύγλωσσης ψηφιακής έκδοσης (DVD) µε τίτλο: "Φωτογράφοι - Έλληνες και ξένοι- που έδρασαν στην Ελλάδα κατά τον 19ο και 20ό αιώνα ( )". γ) Την ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου όπου θα µπορεί κανείς να κάνει αναζήτηση και έρευνα στα ψηφιοποιηµένα τεκµήρια των συλλογών. Ο επισκέπτης θα µπορεί να πλοηγηθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε θέµα: "Ιστορία των Αθηνών Εκατό χρόνια από τη ζωή της πόλης και των κατοίκων της".

13 Ξεκίνησε η δοκιµαστική λειτουργεία της τηλεφωνικής γραµµής 1020 γιά την Ψηφιακή Ελλάδα Με πρωτοβουλία της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ξεκίνησε από τις 20 Μαρτίου η δοκιµαστική λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής για την Ψηφιακή Ελλάδα, που απαντά στον πανελλαδικό αριθµό Μέσω της συγκεκριµένης τηλεφωνικής γραµµής, οι πολίτες θα µπορούν, κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 9.00 έως και τις 17.00, να ενηµερώνονται και να λύνουν προβλήµατα που αφορούν σε: χρήση του υπολογιστή και του ιαδικτύου ψηφιακές υπηρεσίες που υπάρχουν ήδη διαθέσιµες προς διευκόλυνση των πολιτών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ψηφιακής Ελλάδας δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής που βρίσκονται σε εξέλιξη και ιδιαιτέρως αυτές που θα εγκαινιασθούν µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ψηφιακή Σύγκλιση" θέµατα ασφάλειας στο Internet για γονείς, παιδιά και µικρές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης της Οµάδας ράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια (DART). Η υπηρεσία τηλεφωνικής υποστήριξης µέσω της γραµµής 1020 έχει στόχο να κατευθύνει τους ενδιαφερόµενους πολίτες στις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης στο ιαδίκτυο, για θέµατα που εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες. Αναφερόµενος στην έναρξη λειτουργίας της γραµµής 1020, ο Ειδικός Γραµµατέας Ψηφιακού Σχεδιασµού Καθ. Βασίλης Ασηµακόπουλος επεσήµανε: «Εγκαινιάζουµε σήµερα ακόµη µια υπηρεσία που απευθύνεται στον πολίτη. Η ταχύτατη εξέλιξη της Ψηφιακής Ελλάδας τα τελευταία δύο χρόνια, έχει αυξήσει σηµαντικό το ενδιαφέρον τω πολιτών για τις τεχνολογίες πληροφορικής, το ιαδίκτυο, τα θέµατα ηλεκτρονικής ασφάλειας αλλά και τις δράσεις και τις ψηφιακές υπηρεσίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής. Η γραµµή 1020 τίθεται στην υπηρεσία τους, για να τους φέρει ακόµη πιο κοντά στα οφέλη και τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής.»

14 14 The Counterfeiters (Die Falscher) : : Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας Για 3η συνεχόµενη χρονιά το όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας πηγαίνει σε µία ευρωπαϊκή ταινία, που χρηµατοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα MEDIA. Την φετινή χρονιά το βραβείο πήγε στην γερµανο-αυστριακή ταινία "The Counterfeiters" (Die Falscher), του Αυστριακού σκηνοθέτη Stefan Ruzowitzky. Αµέσως µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων η Επίτροπος κ. Βίβιαν Ρέντινγκ προέβη σε δηλώσεις, όπου επεσήµανε πως για τρίτη συνεχόµενη χρονιά ο ευρωπαϊκός κινηµατογράφος είναι συνώνυµος της επιτυχίας. Μάλιστα η ίδια έχει προσωπική γνώµη για την ταινία, την οποία είδε στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου στο Βερολίνο, το 2007, σε µία εκδήλωση που οργανώθηκε από τη Γερµανική Προεδρία της Ε.Ε. Η κυρία Ρέντιγνκ στη συνέχεια δήλωσε πως η Επιτροπή είναι ιδιαίτερα περήφανη για την υποστήριξη του συγκεκριµένου φιλµ, το οποίο διηγείται µία ιστορία από το κοινό µας παρελθόν, µε πολλή σκέψη και αίσθηση του χιούµορ. Συνεχάρη µάλιστα τον σκηνοθέτη Stefan Ruzowitzky και την γερµανο-αυστριακή οµάδα του, ενώ παράλληλα παρότρυνε και άλλους ταλαντούχους ευρωπαίους σκηνοθέτες να ακολουθήσουν το παράδειγµά τους και να διαπρέψουν στη διεθνή κινηµατογραφική σκηνή. Τέλος, η κ. Ρέντιγκ ευχαρίστησε ιδιαιτέρως την Ευρωβουλή, η οποία επί σειρά ετών έχει υποστηρίξει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δηµιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού κινηµατογράφου, µε την προώθηση και ανάπτυξη ταινιών που παράγονται στην Ευρώπη, αλλά και τη διανοµή τους και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων, καθώς και τη χρήση νέων τεχνολογιών στην παραγωγή τους. Πρέπει να σηµειωθεί πως το πρόγραµµα MEDIA έχει επίσης ενισχύσει οικονοµικά και άλλες 3 ταινίες που φιγουράριζαν στις φετινές υποψηφιότητες των όσκαρ, και συγκεκριµένα τα γαλλικής παραγωγής φιλµ La Vie en Rose" (La Mome), "Persepolis", και "The Diving Bell and the Butterfly" (Le Scaphandre et le Papillon). Η συνολική συνεισφορά και στα 4 φιλµ του MEDIA ανήλθε στα , ενώ για το βραβευµένο µε όσκαρ "The Counterfeiters" η ενίσχυση από το πρόγραµµα έφτασε τα Φαίνεται, πως το ευρωπαϊκό πρόγραµµα MEDIA διαδραµατίζει κρίσιµο ρόλο στη στήριξη του ευρωπαϊκού οπτικο-ακουστικού τοµέα, µέσω της ανάπτυξης και της διανοµής χιλιάδων ταινιών, αλλά και µέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, φεστιβάλ και ενεργειών προώθησης σε όλη την Ευρώπη. Εννέα από τα δέκα ευρωπαϊκά φιλµ που διανεµήθηκαν εκτός Ευρώπης, είχαν λάβει ενίσχυση από το MEDIA. Παρόλο που ο συνολικός προϋπολογισµός του MEDIA δεν ξεπερνά εκείνον ενός χολιγουντιανού blockbuster, έχει αξιοσηµείωτη επίδραση στην ευρωπαϊκή οικονοµία, αφού κάθε κοινοτικής χρηµατοδότησης "γεννά" από ιδιωτικές επενδύσεις στη βιοµηχανία. Περισσότερες πληροφορίες στις παρακάτω ιστοσελίδες: m/cf/itemdetail.cfm?item_id=2512

15 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Ε.Π. Άξονας 1 Μέτρο 1.1 Μέτρο 1.2 Μέτρο 1.3 Άξονας 2 Μέτρο 2.1 Μέτρο 2.2 Μέτρο 2.3 Μέτρο 2.4 Μέτρο 2.5 Μέτρο 2.6 Μέτρο 2.7 Μέτρο 2.8 Μέτρο 2.9 Άξονας 3 Μέτρο 3.1 Μέτρο 3.2 Μέτρο 3.3 Μέτρο 3.4 Μέτρο 3.5 Άξονας 4 Μέτρο 4.1 Μέτρο 4.2 Μέτρο 4.3 Μέτρο 4.4 Μέτρο 4.5 Μέτρο 4.6 Άξονας 5 Μέτρο 5.1 Μέτρο 5.3 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΤΠΑ) «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΕΤΠΑ) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΚΤ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΕΤΠΑ) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΕΚΤ) ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΈΝΑ ΣΥΝΧΡΟΝΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΤΠΑ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΤΠΑ) ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΤΠΑ) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΕΚΤ) ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΚΤ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΤΠΑ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΕΤΠΑ) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΚΤ) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΤΑ (ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΤΠΑ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΚΤ) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΤΠΑ) Προυπολογισμός Ενταγμένα Συμβάσεις Δαπάνες (Μ ) (Μ ) (Μ ) (Μ ) 2.167, , , ,10 368,99 468,66 400,10 329,93 127,28 139,42 123,01 120,22 181,60 211,80 176,99 157,14 60,10 117,44 100,10 52,57 831, ,22 903,62 558,24 23,79 28,61 22,66 17,02 393,02 653,10 547,22 377,42 43,13 65,92 20,51 18,32 82,55 169,95 94,86 59,64 73,52 99,83 63,33 28,18 70,07 92,59 70,27 29,62 10,84 5,29 3,27 1,08 55,13 67,50 47,03 23,20 79,67 74,43 34,49 3,77 548,81 907,73 722, ,00 159,17 118,71 108,51 138,03 252,53 177,73 132,07 61,67 95,37 88,90 58,78 141,61 260,89 177,35 131,31 99,51 139,77 160,02 95,71 336,66 453,28 313,84 104,13 27,33 25,97 20,70 18,44 140,60 178,59 136,11 17,99 92,49 169,40 79,48 15,68 68,44 73,71 72,21 50,08 2,67 0,60 0,42 0,04 5,14 5,02 4,93 1,89 81,30 91,15 79,37 55,41 32,45 30,88 24,68 16,49 48,85 60,27 54,69 38,92 ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚτΠ ( ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ) (Στοιχεία 17/3/2008) 1.574, , , ,65 ΕΡΓΟ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΠ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Ιδιοκτήτης: Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Εκδότης - ιευθυντής: Βασιλής Ασηµακόπουλος, Ειδικός Γραµµατέας Ψηφιακού Σχεδιασµού στο Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών ιεύθυνση Επικοινωνίας: Λέκκα 23-25, Αθήνα Τηλ: , Fax: Ιστοσελίδα: Επιµέλεια: Κοινοπραξία Ashley & Holmes / UpSet!

16

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Γνωρίστε την ευρυζωνικότητα Μπείτε σε τροχιά... 2 7 åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Ευρυζωνικότητα: Ο νέος τρόπος σύνδεσης στο ιαδίκτυο Η ευρυζωνική πρόσβαση αποτελεί το νέο τρόπο σύνδεσης στο Διαδίκτυο (internet)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET): ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET): ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Μονάδα Εφηβικής Υγείας-Β Πανεπιστηµιακή Παιδιατρική Κλινική- Νοσοκοµείο Παίδων «Π & Α Κυριακού» ιευθυντής : κος ηµήτριος Καφετζής Επιστηµονική Υπέυθυνη : κα. Άρτεµις Τσίτσικα http://www.youth-health.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Ιωάννης Ψυχογιός (Υπεύθυνος Γραφείου Υποστήριξης Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών Προγραµµάτων, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος (Ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΧΡΗΣΤΗ TOY ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ EI ΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 72,2% Οι δηµοφιλέστερες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψηφιακή Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα. Τα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα Στόχοι και δράσεις για τους επόμενους μήνες

Η Ψηφιακή Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα. Τα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα Στόχοι και δράσεις για τους επόμενους μήνες Η Ψηφιακή Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα Τα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα Στόχοι και δράσεις για τους επόμενους μήνες 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Τα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα 1.1 Η Ελλάδα πρώτη στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις. Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού.

Απαντήσεις. Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. Απαντήσεις 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. 100.225 Λόγω του ότι η απόφαση για µεταφορά του Κινηµατογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας. Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012

Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας. Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012 Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012 Θέµατα Οι Κρατικές Ενισχύσεις στην ΚτΠ Α.Ε. Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων σε υλοποίηση Καλό παράδειγµα: δράση digi-lodge 3 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το e-επιχειρείν στην Ελλάδα

Το e-επιχειρείν στην Ελλάδα Το e-επιχειρείν στην Ελλάδα ebusiness in Greece Η συµβολή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» The contribution of the 3 rd CSF Operational Programme Information Society Ηλίας Καστρίτης,

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005.

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005. ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο A ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΏΘΗΣΗ (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 2.4 «Περιφερειακά Πληροφοριακά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο: Η Κοινωνία της Πληροφορίας -Μια. πρώτη προσέγγιση

Κεφάλαιο Πρώτο: Η Κοινωνία της Πληροφορίας -Μια. πρώτη προσέγγιση Κεφάλαιο Πρώτο: Η Κοινωνία της Πληροφορίας -Μια πρώτη προσέγγιση 1.1 Ένας νέος κόσμος γεννιέται. 1.2 Η έννοια και το περιεχόμενο της ΚτΠ. 1.3 Το εμπορικό προϊόν πληροφορία. 1.4 Οι διαφαινόμενες προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΜΠ ΝATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT 100. Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος και Συνεργάτες

PROJECT 100. Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος και Συνεργάτες PROJECT 100 Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος και Συνεργάτες Η βασική ιδέα Μετά από 25 χρόνια υποστήριξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας με παροχή Επιχειρηματικών Συμβουλών, Εκπόνηση Μελετών και Εκπαίδευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατά το συνέδριο «Πάτρα Tech 07» που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 8 εκεµβρίου στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» της Πάτρας, µε θέµα «Έρευνα Τεχνολογία Καινοτοµία», συµµετείχε και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ2469Β7Γ-ΠΜ0 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡ2469Β7Γ-ΠΜ0 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρέθυµνο 07-02-2014 Αριθµ.Πρωτ.: 1242 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas 1 CYTA Προσφορά πλήρους γκάμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Έσοδα το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.432/ΨΣ5169-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.432/ΨΣ5169-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) Ταχ. /νση: 19 ο χλµ Λεωφόρου Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ 346 Προς: ηµοτικό Οργανισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από την µηχανοργάνωση στις ψηφιακές δράσεις Ευρυζωνικότητα οπτικές ίνες 70 χιλ οπτικές ίνες

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύουμε τον σύλλογο μας...

Ενισχύουμε τον σύλλογο μας... Ενισχύουμε τον σύλλογο μας... Ποιοι είμαστε Το 520greeks.com αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων με επαγγελματισμό και όραμα για την ανάδειξη της «άλλης Ελλάδας» και στηρίζεται επιπλέον και σε έναν ισχυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας 1 Πάτρα, 15-1-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4845/1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς «Οπτική ίνα στο σπίτι - Fiber To The Home» Γιατί θέλουμε την Ελλάδα να είναι στην πρώτη γραμμή της νέας ψηφιακής εποχής να γίνουμε πρωτοπόροι Στόχος του Έργου «Οπτική Ίνα στο

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης Η συμβολή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ στην διείσδυση της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Βασίλειος Θεογιάννης INTRAKAT & Ευρυζωνικότητα Η INTRAKAT, διαβλέποντας τις υψηλές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέατωνευρυζωνικώνδικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Digi Mobile

Πρόγραμμα Digi Mobile ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ επίσημα το Πρόγραμμα Digi Mobile, το οποίο αποτελεί σημαντική ευκαιρία για προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών σε «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα (smartphones) και σε μικρούς φορητούς υπολογιστές tablets

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Fax : 2510 620429 Email :anka@ankavala.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Fax : 2510 620429 Email :anka@ankavala. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "2o Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας" με κωδικό MIS 377303 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης 2o Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας με κωδικό MIS 377303 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Ευθύμιος Τζιώρτζης Τηλέφωνο : 2103307645 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με θέμα: «Εξυγίανση του ΠΕΠ Αττικής

Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με θέμα: «Εξυγίανση του ΠΕΠ Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ημερομηνία: 02/09/2014 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. πρωτ.: 152.228/ΨΣ4834-Α2 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - ΑΘΗΝΑ - 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 714 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΔΕΠ) ΟΤΑ Α.Ε ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών 1 Από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαµβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ4Φ-839 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ4Φ-839 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων To ψηφιακό μέλλον των πόλεων Οι ψηφιακές πόλεις σημαντικότερες του e-government Δρ Γιάννης Λάριος Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Η Ψηφιακή Στρατηγική πώς είναι ήδη ορατή στους Δήμους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός : ΚΕ Έκδοση : 1 Ημερομηνία : 26/11/2007 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΠΙΕΡΙΚΗ\Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΙΣΧΥ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα