Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας CIP Eco-Innovation (Οικολογική Καινοτομία)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας CIP Eco-Innovation (Οικολογική Καινοτομία)"

Transcript

1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας CIP Eco-Innovation (Οικολογική Καινοτομία) EACI, European Commission Market Replication Eco-Innovation unit Δρ. Θεόδωρος Στάικος, Project Officer CIP Eco-Innovation Greek Info Day Athens 5 June 2012

2 Executive Agency for Competitiveness and Innovation CIP: Competitiveness and Innovation Programme EIP: Entrepreneurship and Innovation Programme 2

3 Πώς ορίζουμε την Οικολογική Καινοτομία; «Όλες οι μορφές καινοτομίας που μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιδράσεις ή/και που βελτιστοποιούν τη χρήση των πόρων» Νέες Υπηρεσίες: πράσινες επιχειρήσεις Νέες Διαδικασίες: καθαρή παραγωγή Νέα Υλικά Νέα Προϊόντα Good for business, good for the environment 3

4 Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία CIP Eco-Innovation Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της επιτυχούς επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών και της εφαρμογής τους στην αγορά Άρση των εμποδίων για τη διείσδυση καινοτόμων τεχνολογιών στην αγορά Έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 4

5 Βασικές Αρχές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλία CIP Eco-Innovation Προϋπολογισμός: ~ 200 εκατ ( ) Ποσοστό χρηματοδότησης: 50% επί των συνολικών επιλέξιμων δαπανών Μέγιστο χρονικό όριο σύμβασης: 3 έτη Κανένας περιορισμός στον αριθμό των συνεργατών και χωρών 5

6 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2012 Προϋπολογισμός χρηματοδότησης: 34.8 εκατ. Έναρξη Πρωτοβουλίας: 8 Μάιου 2012 Προθεσμία λήξης για την υποβολή προτάσεων: 6 Σεπτεμβρίου 2012, 17h00 (BRUSSELS LOCAL TIME) Δεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέσω του EPSS Αξιολόγηση προτάσεων: Δεκέμβριος 2012 Πρώτα έργα αναμένεται να αρχίσουν το Μάιο/Ιούνιο 2013 Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλα τα νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε επιλέξιμες χώρες 6

7 Κύριες Θεματικές Περιοχές (προτεραιότητες) Ανακύκλωση Υλικών Οικοδομικά προϊόντα και υλικά Τρόφιμα και Ποτά Νερό Πράσινο Επιχειρείν Προσοχή! Προτάσεις σχετικά με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης δεν καλύπτονται από την παρούσα πρόσκληση 7

8 Ανακύκλωση Υλικών Βελτίωση της ποιότητας των υλικών ανακύκλωσης, καλύτερες διαδικασίες διαλογής και ανάκτησης αποβλήτων Καινοτόμα προϊόντα από ανακυκλωμένα υλικά Επιχειρηματικές καινοτομίες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών ανακύκλωσης ΝΕΟ! Έμφαση σε προτάσεις που έχουν ως στόχο προϊόντα/υπηρεσίες με υψηλή προστιθέμενη αξία 8

9 Οικοδομικά προϊόντα και υλικά Δομικά προϊόντα και σχετικές διαδικασίες (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, μετασκευή ή κατεδάφιση κτιρίων) που μειώνουν την κατανάλωση των πόρων, την ρύπανση και την παραγωγή αποβλήτων. Φιλικότερα προς το περιβάλλον υλικά κατασκευής και καινοτόμες διαδικασίες παραγωγής. Προσοχή! Προτάσεις σχετικά με την προσθήκη και χρησιμοποίηση ιπτάμενης τέφρας στο σκυρόδεμα και διάφορους τύπους κονιαμάτων δεν καλύπτονται από την παρούσα πρόσκληση 9

10 Τρόφιμα και Ποτά Καθαρότερες διαδικασίες παραγωγής που στοχεύουν στην υψηλότερη αποδοτικότητα των πόρων και τη μείωση των αποβλήτων Βελτιστοποίηση της χρήσης νερού και βελτίωση της ποιότητας του Καινοτόμα προϊόντα με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατανάλωσης τροφίμων και ποτών 10

11 Νερό Καινοτόμες διαδικασίες, προϊόντα και τεχνολογίες που μειώνουν την κατανάλωση νερού κατά τουλάχιστον 30% Παραγωγικές διαδικασίες χωρίς την χρήση νερού (water-free processes) Καινοτόμες διαδικασίες επεξεργασίας νερού και αποβλήτων που προσφέρουν καλύτερη απόδοση και μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις Έξυπνα συστήματα διανομής με στόχο την εξοικονόμηση νερού, χημικών ουσιών, ενέργειας και υλικών; καινοτόμα συστήματα μέτρησης και ρύθμισης χημικής δοσολογίας, ροής και άντλησης; συστήματα ανίχνευσης διαρροών και επισκευής; καινοτόμα υλικά σωληνώσεων κλπ 11

12 Πράσινο Επιχειρείν Φιλικότερα προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες Αντικατάσταση πρώτων και βοηθητικών υλών που οδηγούν σε μείωση των περιβαλλοντικές επιπτώσεων (substitution) Καθαρές διαδικασίες παραγωγής (clean production) Καινοτόμες υπηρεσίες ανακατασκευής και επισκευής προϊόντων (re-manufactruing and repairing) ΝΕΟ! Προτάσεις για την ανάπτυξη λογισμικού και IT tools δεν καλύπτονται από την παρούσα πρόσκληση 12

13 Δικαιούχοι: περισσότερο από 65% ΜΜΕ! 100% 90% ΜΜΕ 80% 70% 60% 50% 66% Μεγάλες Επιχειρήσεις 81% ιδιωτικός τομέας 40% 30% 20% 10% 0% 15% 19% Πανεπιστήμια / Δημόσιος τομέας/ Άλλα 13

14 Δικαιούχοι: Ανάλυση ΜΜΕ 79% Μικρές και Πολύ-Μικρές Επιχειρήσεις 79% απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα 14

15 Επικάλυψη με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ Προγράμματα με ισχυρό δημόσιο χαρακτήρα: στο LIFE+ Ερευνητικά προγράμματα με υψηλό τεχνολογικό ρίσκο: στο FP7 DG RTD Προγράμματα με στόχο τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Ενεργειακή Απόδοση: στο Intelligent Energy Europe Προγράμματα που εστιάζουν στη διαχείριση νερού και εδάφους, τον αστικό προγραμματισμό, κ.α.: στο LIFE+ ή στο FP7 15

16 Eco-I Vs FP 7 Μη ερευνητικό Εφαρμογή στην αγορά Βιομηχανοποίηση Πρώτη εμπορική ανάπτυξη και εγκατάσταση Βασική έρευνα Εφαρμοσμένη έρευνα Prototype level Τεχνολογία επίδειξης και συγκέντρωση γνώσης 16 16

17 Eco-I Vs LIFE + Προτεραιότητα στον ιδιωτικό τομέα και τις επιχειρήσεις Ανταγωνιστικότητα στις αγορές Προτεραιότητα στον δημόσιο τομέα Εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας Διάδοση περιβαλλοντικών πρακτικών και δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού 17 17

18 Eco-I Vs IEE (Intelligent Energy Europe) Όχι ενεργειακές δράσεις Προτεραιότητα στον ιδιωτικό τομέα Εξοπλισμός και έργα υποδομής Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση Προτεραιότητα στον δημόσιο τομέα Μη κάλυψη εξοπλισμού και έργων υποδομής Δραστηριότητες διάδοσης (Dissemination and promotion) 18 18

19 GREENBOTTLE A new type of milk bottle made from paper with thin plastic lining Complete supply chain consideration Production uses approx. 2 million tonnes of recycled paper Initial roll out of 20 million bottles/year Distribution to all Asda UK stores

20 Glassplus Old TVs can be turning into beautiful ceramic. A innovative and practical process for old TV sets. In an apartment of 70m² you will be walking on 30 old TV sets. Already exporting to Canada and US. Up to now TVs sets have found a new life in tiles! 20

21 Αποτελέσματα προηγούμενων προκηρύξεων (Σύνολο) Αριθμός Προτάσεων Αριθμός Συμμετεχόντων Συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση (M ) Μέση αιτούμενη χρηματοδότηση/πρόταση (Κ ) Αριθμός Χρηματοδοτούμενων Έργων ~48 21

22 Ανάλυση Ανταγωνισμός αποτελεσμάτων (Ελλάδα) προκήρυξης 2011 Ο μέσος αριθμός των συμμετεχόντων ανά πρόταση είναι 3,4 Μόνο το 17% των προτάσεων είχαν μόνο έναν συμμετέχοντα Περίπου το 62% των προτάσεων που χρηματοδοτήθηκαν είχαν συμμετέχοντες από τουλάχιστον δύο χώρες Οι θεματικές περιοχές «Πράσινο Επιχειρήν» (31%) και «Ανακύκλωση Υλικών» (21%) έλαβαν το μεγαλύτερο αριθμό προτάσεων. Οι θεματικές περιοχές «Τρόφιμα και Ποτά» και «Οικοδομικά Προϊόντα και Υλικά» έλαβαν 15% και 11% αντίστοιχα. Η νέα θεματική περιοχή «Νερό» έλαβε το 11% του συνολικού αριθμού των προτάσεων 22

23 Αποτελέσματα Ανταγωνισμός προηγούμενων (Ελλάδα) προκηρύξεων (Ελλάδα) Αριθμός Προτάσεων Αριθμός Συμμετεχόντων Αριθμός Χρηματοδοτούμενων Έργων Αριθμός Συμμετεχόντων σε Χρηματοδοτούμενα Έργα Ποσοστό επιτυχίας (δικαιούχοι) (%)

24 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2012: Βασικά Έγγραφα Πρόσκληση (Call for Proposals) απαρίθμηση κριτηρίων αξιολόγησης ανάλυση προτεραιοτήτων προθεσμίες Οδηγός Εφαρμογής (Guide for Proposers) Έντυπα υποβολής προτάσεων Οδηγός χρήσης EPSS Διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας: 24

25 Η αίτηση μπορεί να γίνει μόνο online EPSS: Electronic Proposal Submission System Link μέσω της ιστοσελίδας μας Προθεσμία λήξης για την υποβολή προτάσεων 6 Σεπτεμβρίου 2012, 17h00 (BRUSSELS LOCAL TIME) 25

26 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2012: Χρονοδιάγραμμα 06 Σεπτεμβρίου 2012 Μάιος/Ιούνιος 2013 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Αξιολόγηση προτάσεων Διαπραγμάτευση συμβάσεων Έναρξη έργων Επιλογή εμπειρογνωμόνων Ιανουάριος

27 Ιστοσελίδα CIP Eco-Innovation Όλα τα βασικά έγγραφα Ημερίδες Newsflash Επικοινωνία Link για το EPSS 27

28 Υποστήριξη Enterprise Europe Network: Εύρεση συνεργατών Δωρεάν υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (IPR): 28

29 Πώς αξιολογούνται οι προτάσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες

30 Πώς αξιολογούνται οι προτάσεις Δίκαιη και ίση μεταχείριση όλων των εισηγητών: με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην Πρόσκληση εμπιστευτική διαδικασία, καμία σύγκρουση συμφερόντων ανεξάρτητοι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες ως σύμβουλοι Τέσσερις διαδοχικοί έλεγχοι: 1. Κριτήρια επιλεξιμότητας (ναι/όχι) 2. Κριτήρια αποκλεισμού (ναι/όχι) 3. Κριτήρια επιλογής (ναι/όχι) 4. Κριτήρια χορήγησης (βαθμολογία) 30

31 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2012: Κριτήρια Επιλεξιμότητας Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλα τα νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στις επιλέξιμες χώρες: 27 κράτη μέλη της ΕΕ Χώρες ΕΖΕΣ, οι οποίες είναι μέλη του ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία αλλά όχι η Ελβετία Καθώς και οι παρακάτω χώρες (με την υπογραφή MoU με την ΕΕ): Αλβανία Κροατία Σερβία Τουρκία ΦΥΡΟΜ Μαυροβούνιο Ισραήλ 31

32 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2012: Κριτήρια Αποκλεισμού και Επιλογής Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ικανότητα να ολοκληρώσουν τη δράση (υποβολή ισολογισμών - δεν απαιτούνται για τους δημόσιους οργανισμούς) => ΝΑΙ ή ΟΧΙ Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν την ΤΕΧΝΙΚΗ ικανότητα να ολοκληρώσουν τη δράση (υποβολή πληροφοριών για τεχνικό προσωπικό, περιγραφή οργανισμού, προηγούμενη εμπειρία, κ.λπ.) => ΝΑΙ ή ΌΧΙ Οι υποψήφιοι πρέπει να υπογράψουν δήλωση ότι δεν έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση 32

33 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2012: Κριτήρια Χορήγησης Θα πρέπει να φθάσουν το όριο του κάθε κριτηρίου χορήγησης και η συνολική βαθμολογία πρέπει να είναι τουλάχιστον 34: Σχετικότητα του έργου (7 από 10): πολιτικό πλαίσιο, καινοτομία, περιβαλλοντικά οφέλη, ΜΜΕ Ποιότητα των προτεινόμενων ενεργειών (6 από 10): τεχνική συνοχή των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και ορθή διαχείριση του έργου Αντίκτυπος του έργου (6 από 10): ευκαιρίες εμπορικής αξιοποίησης και εκμετάλλευσης, δυνατότητα δημιουργίας νέων αγορών Προϋπολογισμός και οικονομική αποτελεσματικότητα (6 από 10): ανάλυση και αιτιολόγηση δαπανών, κοστολόγηση ενεργειών ανά πακέτο εργασίας, συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (6 από 10): προστιθέμενη αξία που παράγεται από το έργο σε σύγκριση με τοπικές, περιφερειακές και εθνικές ενέργειες, δυνατότητα μεταφοράς γνώσης και εμπορικής αξιοποίησης σε άλλες περιοχές της ΕΕ ή σε άλλους εμπορικούς κλάδους 33

34 Ποιοί εμπλέκονται στην αξιολόγηση Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες Αξιολογούν προτάσεις ο καθένας Συμπληρώνουν το Individual Assessment Report (IAR) για κάθε πρόταση Ηγέτες ομάδας (Panel Leaders) Βοηθούν τους εμπειρογνώμονες κατά την διάρκεια της αξιολόγησης Συμπληρώνουν, με την υποστήριξη των εμπειρογνωμόνων, το Evaluation Summary Report (ESR) για κάθε πρόταση Επιτροπή Αξιολόγησης (EACI + DG ENV staff) Προτείνουν την τελική κατάταξη EACI διευθυντής Λαμβάνει την τελική απόφαση 34

35 Τι χρειάζεστε για να ξεκινήσετε; Μια καλή ιδέα που ταιριάζει με τους στόχους του CIP Eco-innovation Μια προσεκτική ανάγνωση της Πρόσκλησης (Call for Proposals) και τα ακόλουθα έγγραφα: Συχνές Ερωτήσεις (FAQ - 9 pp) Οδηγός για την υποβολή προτάσεων (Guide for proposers 40 pp) Έντυπα Αιτήσεων - πρόσβαση μέσω του online συστήματος υποβολής προτάσεων EPSS 35

36 Ποια είναι τα κύρια μέρη της πρότασης; Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα έντυπα: Part A: Γενικές πληροφορίες Part B: Τεχνική περιγραφή της πρότασης Part C: Προϋπολογισμός και δείκτες Annexes Επιστολές υποστήριξης της πρότασης (Letters of Intent) Νομικά έγγραφα Προσοχή: για να είναι επιτυχής μια πρόταση θα πρέπει να παρέχει επαρκείς απαντήσεις σε όλα τα κριτήρια ανάθεσης! Ακολουθήστε τη δομή των εντύπων, ιδιαίτερα Part B/C 36

37 Περιγραφή Πακέτων Εργασίας (Work Packages) Τα Πακέτα Εργασίας βρίσκονται στο επίκεντρο της περιγραφής της δράσης Η δομή τους είναι προκαθορισμένη: Όνομα / Αριθμός / Ηγέτης / Διάρκεια Ρόλοι και συνεισφορά του κάθε συμμετέχοντα (συμπεριλαμβανομένων των εργάσιμων ωρών) Αιτιολόγηση των δαπανών υπεργολαβίας, εξοπλισμού κτλ. Επισκόπηση Καθήκοντα (Tasks) Παραδοτέα (Deliverables) 37

38 Υποχρεωτικά Πακέτα Εργασίας Τρία πακέτα εργασίας είναι υποχρεωτικά: Διαχείριση (Project Management) Εμπορική Εκμετάλλευση και Επιχειρηματικό Σχέδιο (Exploitation and Business Plan) Δραστηριότητες Διάδοσης (Dissemination Activities including pre-defined tasks on request of EACI) Προσθέστε τα δικά σας τεχνικά πακέτα εργασίας 38

39 Συντάσσοντας την αίτηση Ξεκινήστε νωρίς! Παίρνει περισσότερο από ότι φαντάζεστε! Ισχυρός ανταγωνισμός: χρειάζεστε μια καινοτόμο εφαρμόσιμη λύση που θα έχει οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη! Κατανοητή και ευκολοδιάβαστη - οι εμπειρογνώμονες το αξιολογούν σε 2-4 ώρες (όχι εξειδικευμένη ή τεχνική φρασεολογία) Σεβαστείτε τα όρια, αλλά δώστε λεπτομερείς περιγραφές για: πακέτα εργασίας, συνεργάτες, μεθοδολογία και παραδοτέα αποτελέσματα Πειστική περιγραφή για ζήτηση αγοράς, μακροπρόθεσμα οφέλη και δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης 39

40 Τι πρέπει να κάνετε Δημιουργική και πειστική ιδέα που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα της αγοράς ή που εκμεταλλεύεται μια καινοτόμο ευκαιρία Η επιλογή των συνεργατών πρέπει να αιτιολογηθεί και η δραστηριότητα τους να είναι συναφή με τους στόχους του έργου Η συγχρηματοδότηση να είναι σαφής και αξιόπιστη Οι στόχοι να είναι φιλόδοξοι αλλά ρεαλιστικοί 40

41 Τι δεν πρέπει να κάνετε Όχι γενικούς στόχους εστιάστε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα Μην περιλαμβάνεται συνεργάτες εκτός αν πραγματικά απαιτούνται και έχουν σαφή ρόλο στην κοινοπραξία Μην ζητάτε να πληρωθείτε για ανασκόπηση πληροφοριών που είναι ήδη διαθέσιμες - οι συνεργάτες πρέπει να ξέρουν τον τομέα τους και να έχουν ήδη κάνει προπαρασκευαστική έρευνα Μην αναφέρετε μόνο τα πολιτικά κείμενα και τους στόχους της ΕΕ! Εξηγήστε το πρόβλημα που προγραμματίζεται να εξετάσετε, και πώς θα το επιτύχετε Μην επαναλαμβάνεται «παλαιές» δράσεις - να είστε δημιουργικοί 41

42 Κοστολόγηση δαπανών Δαπάνες προσωπικού + κοινωνικές δαπάνες (τεκμηρίωση των δαπανών π.χ. αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας) Εξοπλισμός και έργα υποδομής (μόνο η καινοτόμο δράση) Υπεργολαβίες - μέχρι 35% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών Συνεδριάσεις και ταξίδια - ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι λογικός 7% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για γενικά έξοδα Όχι κέρδος (κατά την διάρκεια του έργου) Όχι ερευνητικές δραστηριότητες 42

43 Σημείωση σχετικά με το κόστος: Κατηγορίες δαπανών Ο προϋπολογισμός εξαρτάται από τη φύση του έργου (διάρκεια, εργασίες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων, μέγεθος της κοινοπραξίας, η ωριαία αμοιβή των εταίρων κλπ.) Δαπάνες προσωπικού: παραγωγικές ώρες = 1 άτομο / έτος παραγωγικές ώρες = 1 άτομο / μήνα Εξοπλισμός και υποδομές (σωστός υπολογισμός απόσβεσης) Υπεργολαβίες σε εξειδικευμένους επαγγελματίες, αλλά όχι βασικά καθήκοντα του έργου 43

44 Αυτό που μπορεί / δεν μπορεί να διαπραγματευτεί Παραδείγματα: Λεπτομέρειες σχετικά με τα πακέτα εργασίας Εφαρμογή στην αγορά - σε περιορισμένο βαθμό Δαπάνες ώρες - σε περιορισμένο βαθμό Ξαναγράφοντας την ιδέα της πρότασης Αρνητικές / επικίνδυνες περιβαλλοντικές ή υγειονομικές επιπτώσεις ή παρενέργειες Πλήρης έλλειψη καινοτομίας 44

45 Δώστε προσοχή: Χρήσιμες πληροφορίες Ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία Όχι ερευνητικές δραστηριότητες Όχι ανάπτυξη λογισμικού Όχι ανάπτυξη/αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης Εφαρμογή στην αγορά και εμπορική εκμετάλλευση δεν είναι το ίδιο με τη διάδοση Showcases/demonstations δεν επαρκούν για την εφαρμογή στην αγορά Εμπορευματοποίηση - δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε προτάσεις που εστιάζουν στο καθαρό μάρκετινγκ 45 45

46 Ανάλυση προτάσεων και προκαταρκτικών σχεδίων

47 Energy Focus Innovation Dissemination, tools, manuals Research Environmental impacts EU added value Market uptake/ scale Προκαταρκτικές προτάσεις: μη σχετικές με την πρόσκληση Does not fit because

48 Market uptake/ scale Environmental impacts Research Innovation EU added value Dissemination, tools, manuals Energy Focus Προκαταρκτικές προτάσεις: σχετικές αλλά Fits, but

49 Προτάσεις: απορριπτέες Rejected proposals ) Innovation and Environment 3) Market uptake 4) Costs 5) EU added value 2) Methodology 49 49

50 Προτάσεις: επιτυχούσες Recommended proposals ) Costs 3) Market uptake 2) Methodology 5) EU added value 50 50

51 Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας Για περισσότερες πληροφορίες, ερωτήσεις και υποβολή προκαταρκτικών σχεδίων (max 2 σελίδες) : επικοινωνήστε με το mailbox

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems»

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems» Λευκωσία, 5 Φεβρουαρίου 2015 Προς: Όλα τα Μέλη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems» Κυρία/ε, Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011 ICAP GROUP Α.Ε. Ανάδοχος: ICAP GROUP A.E. [Επιλογή ημερομηνίας] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;...

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... 2 2. Ποιές είναι οι κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στο Περιβάλλον

Έρευνα στο Περιβάλλον της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 TEYXOΣ 14 AΦIEPΩMA Έρευνα στο Περιβάλλον Περιεχόμενα Υψιπέτης Έρευνας 03 Ώθηση στην Eρευνα ERA-NET: Συμβολή στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Προτάσεις για την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου Κοινή τοποθέτηση των 5 ενώσεων καινοτομικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων: ΣΕΚΕΕ (εφαρμογών σε κινητές συσκευές),

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα