ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 3/12/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 1 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: ηµήτρης Κατσαβριάς Aσπασία Γαλλιάκη Τηλέφωνο: , Fax: Ηλ. Ταχ/µείο : Ιστοσελίδα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ για την «Προµήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού του Πολυδύναµου Ιατρείου Σφακίων» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 µε Φ.Π.Α. µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης. Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Τµήµα Προµηθειών, έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/1995) «Προµήθειες του ηµοσίου Tοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 2. Του Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42Α/2005) άρθρο 10 περί: «διαδικασία ανάθεσης µε διαπραγµατεύσεις» 3. Του Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» 4. Του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/2007) «Περί Σύναψης ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» Την απόφαση : Αριθ. 815/ της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης σύµφωνα µε την οποία 1) εγκρίνεται η σύναψη δηµόσιας σύµβασης µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για το τµήµα που αφορά την προµήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού για το Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο Σφακίων Ν. Χανίων (µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη ,00 µε ΦΠΑ) για το οποίο δεν υποβλήθηκαν προσφορές, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού (παρ. 12δ) και 13 άρθ. 2 Ν. 2286/1995) και χωρίς να µεταβληθούν ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της αρ. πρ / σχετικής διακήρυξης του επαναληπτικού διαγωνισµού προµήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Σφακίων Ν. Χανίων και 1

2 2) εγκρίνεται η συγκρότηση των Επιτροπών α) ιενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του προκηρυσσόµενου διαγωνισµού µε διαπραγµάτευση, β) Ενστάσεων και γ) Παραλαβής και Παρακολούθησης του Έργου, µε τα ίδια µέλη τα οποία συγκροτήθηκαν µε κλήρωση που διενεργήθηκε στα γραφεία της /νσης ιοικ/κού-οικ/κού (πρακτικό µε αριθ / ) καθώς και σύµφωνα µε το αρ. πρ. 5754/ έγγραφο του Γεν. Νοσοκοµείου Χανίων που εγκρίθηκαν µε την αρ. 263/2014 απόφαση της Ο.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης καλεί τους ενδιαφερόµενους για την υποβολή Προσφορών που θα υποβληθούν έως τις 19/12/2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. στο Τµήµα Προµηθειών της Π.Ε. Χανίων (Πλ. Ελευθερίας, 1 ος όροφος), Η αίτηση του ενδιαφερόµενου, θα βρίσκεται εκτός φακέλου, (προκειµένου να πρωτοκολληθεί από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου). Σχετικό υπόδειγµα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A της παρούσας. Οι προσφορές των συµµετεχόντων θα υποβληθούν σε έναν κλειστό σφραγισµένο Φάκελο που θα περιλαµβάνει τους κάτωθι υποφακέλους: α) Υποφάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής (που θα περιλαµβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά συµµετοχής, κλεισµένα σε φάκελο µε την ένδειξη Πρωτότυπο και ένα φάκελο µε τα ίδια δικ/κά σε αντίγραφα µε την ένδειξη Αντίγραφο): 1. Παραστατικό εκπροσώπησης (εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος θα συµµετέχει µε εκπρόσωπό του). 2. Νοµιµοποιητικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν την εν γένει νοµική κατάσταση και τους εκπρόσωπους της υποψήφιας εταιρείας. Θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά, καταστατικά, δηµοσιεύσεις σε ΦΕΚ ή Πρωτοδικείο, πρακτικά κλπ) όπως περιγράφονται στην παρ. 4 άρθ. 7 της αρ. πρ.73807/ σχετικής διακήρυξης. 3. Υπεύθυνη ήλωση και 4. Εγγυητική επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα υποδείγµατα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας). β) Υποφάκελο τεχνικής προσφοράς (που θα περιλαµβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σε φάκελο µε την ένδειξη Πρωτότυπο και ένα φάκελο µε την ένδειξη Αντίγραφο). γ) Υποφάκελο οικονοµικής προσφοράς (που θα περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς σε φάκελο µε την ένδειξη Πρωτότυπο και ένα φάκελο µε την ένδειξη Αντίγραφο). Οι προσφορές των ενδιαφεροµένων, θα είναι σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 1. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Υπηρεσία σε δύο αντίτυπα και θα γίνονται δεκτές µόνο εφ όσον καλύπτουν όλα τα είδη των συνηµµένων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. 2. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στη συνολική τιµή των προσφερόµενων ειδών και όχι στις τιµές των µερών. 2

3 3. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά που θα προκύψει κατόπιν διαπραγµάτευσης. 4. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό χωρίς να αποσφραγιστούν. 5. Οι επιµέρους τιµές να δοθούν ανά ζητούµενο είδος και µονάδα µέτρησης, σε Ευρώ άνευ Φ.Π.Α. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ). Η συνολική τιµή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 6. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών δεν θα διαφέρουν ουσιωδώς από τις προδιαγραφές της µε αρ. διακήρυξης 73807/ (Α Α: Ω1Γ97ΛΚ-ΨΑ0) 7. Το κόστος µεταφοράς των ειδών (που αναφέρονται στα συνηµµένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ) στον χώρο του Πολυδύναµου Ιατρείου Σφακίων, θα βαρύνει τον ανάδοχο. 8. Τα ζητούµενα είδη συµπεριλαµβάνονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και µετά από τη συµπλήρωσή τους από τον ενδιαφερόµενο θα πρέπει να σφραγιστούν όλες οι σελίδες µε τη σφραγίδα της επιχείρησης. 9. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελαττώµατα στα υπό προµήθεια είδη που δεν µπορούσαν να γίνουν αντιληπτά κατά την παραλαβή τους, αντικαθίστανται µε άλλα προϊόντα, χωρίς αναπροσαρµογή τιµής, µε δαπάνες και επιβάρυνση του αναδόχου. 10. Κρατήσεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων: α) Μ.Τ.Π.Υ. ποσοστού 3% επί της καθαρής αξίας του Τ.Π. β) Χαρτόσηµο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ. γ) Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου δ) Φόρος εισοδήµατος Ν. 2198/94 άρθρο24 όπως κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο 55 του Ν.2238/1994 ποσοστού 8% ε) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 0,1% Για την παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος η Υπηρεσία θα χορηγήσει στο µειοδότη σχετική βεβαίωση. 11. Για λοιπά θέµατα που δεν προβλέπονται από την παρούσα πρόσκληση, παραπέµπουµε στις διατάξεις των νόµων που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας. Ώρα ανοίγµατος των προσφορών ορίζεται η π.µ. της ιδίας ηµέρας ( Παρασκευή ), στα γραφεία της /νσης Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Συν.: Η αρ / διακήρυξη Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ) ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πλ. Ελευθερίας 1 Χανιά ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Επώνυµο:.. Όνοµα: Όνοµα Επιχείρησης:. Α.Φ.Μ.: Τόπος κατοικίας:. Οδός: Αρ.:.. Τ.Κ. Τηλ.:.. Κινητό:.. Υποβάλλω συνηµµένα την προσφορά µου, συµµετέχοντας στην αριθµ. πρ / πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Χανίων, που αφορά την προµήθεια «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού του Πολυδύναµου Ιατρείου Σφακίων». Συνηµµένα: Φάκελος Προσφοράς Ηµεροµηνία: Ο/Η Υποψήφι. (υπογραφή) 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Π.Ι. ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ 1. Ψυγείο φαρµάκων 1Χ ,00 2. Ηλεκτροκαρδιογράφος πολυκάναλος 2Χ ,00 3. Αυτόµατος απινιδωτής 1Χ ,00 4. Προβολέας τοίχου 2Χ ,00 5. Ακτινολογική µονάδα µε Bucky 1Χ ,00 6. Ψηφιακή µονάδα εµφάνισης 1Χ ,00 7. ιαφανοσκόπια 2Χ ,00 8. ιαγνωστικά set 2Χ ,00 9 Ηλεκτρικός κλίβανος ταχείας αποστείρωσης 1Χ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. 23% ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Ο ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΤΜΗΜ. Β/Τα Ο /ΝΤΗΣ Κ.Υ. Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Υ.Π.Ε. ΜΠΕΡΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Π.Ι. ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 1. Ψυγείο φαρµάκων Χωρητικότητα περίπου 150 λίτρων. Εύρος θερµοκρασίας περίπου +2ο C έως +8ο C. Με γυάλινη πόρτα µε διπλά τζάµια. Αθόρυβος αεροσυµπιεστής που δεν περιέχει χλωροφθοράνθρακες. Άνοιγµα και κλείσιµο µε κλειδί. Ψύξη µε εξαναγκασµένη ροή αέρα. Ψηφιακή ένδειξη. Ακουστικό και οπτικό σήµα συναγερµού. Εξοπλισµένο µε ράφια και σχάρες εξοικονόµησης ψύξης. Να τοποθετείται χωνευτά στις µονάδες ερµαρίων που περιγράφονται στην αρχιτεκτονική µελέτη. 2. Ηλεκτροκαρδιογράφος πολυκάναλος. ΗΚΓ δώδεκα καναλιών για ταυτόχρονη απόκτηση τουλάχιστον έως 12 απαγωγών O.F./O.C. Συνεχής καταγραφή σε πραγµατικό χρόνο 12 καναλιών. Έγχρωµη οθόνη των έξι ή δώδεκα µορφών ΗΚΓ για επιλογή. Λογισµικό για µέτρηση και ερµηνεία του ΗΚΓ. Εκτεταµένη καταγραφή αρρυθµίας. Μνήµη για τουλάχιστον 40 ΗΚΓ. υνατότητα επικοινωνίας µε το σύστηµα Κλινικής Πληροφόρησης Καρδιολογίας για µετάδοση 12 απαγωγών ΗΚΓ (Το ίδιο σύστηµα για τα µόνιτορ εµφραγµάτων) αυτόµατοι / χειροκίνητοι τρόποι λειτουργίας. Ψηφιακή συσκευή συσκευή καταγραφής µε δυνατότητα επιλογής παρουσίασης ταυτόχρονων καταγραφών. Εκτύπωση όλων των καναλιών σε σελίδα Α4 Κινητό αµαξίδιο του ιδίου κατασκευαστή. Μετρήσεις εγχειριδίου χρήστη. Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες για περίπου 40 ΗΚΓ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Καλώδιο ρεύµατος, ηλεκτρόδια, 100φύλλα χαρτιού, καλώδια ΗΚΓ µε χωριστά αντικαταστάσιµες. 3. Αυτόµατος απινιδωτής Φορητός αυτόµατος εξωτερικός απινιδωτής (AED), µε φωνητικές εντολές / οδηγίες στην ελληνική γλώσσα. ιφασική τεχνολογία. Ενδειξη ηλεκτροκαρδιογραφήµατος (ECG) και µνήµη αποθήκευσης του συµβάντος. υνατότητα σύνδεσης µε υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή για µεταφορά δεδοµένων. Εξοπλισµένος µε µπαταρία, θήκη αποθήκευσης και ένα ζευγάρι αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια (pads). 4. Προβολέας τοίχου Ένταση φωτός έως LUX σε απόσταση 1 µέτρου. Θερµοκρασία χρώµατος πάνω από 4.000ο Κ. ιάµετρος του πεδίου φωτός έως 20 εκ. περίπου σε απόσταση 1 µέτρου. Βραχίονας µε διπλή άρθρωση, ακτίνα πάνω από 130 εκ. από τον τοίχο, ρύθµιση ύψους περίπου 1 µέτρου. Προβολέας ρυθµιζόµενος οριζόντια και κάθετα. Ενσωµατωµένα στοιχεία µετασχηµατιστή και ελέγχου. 6

7 5. Ακτινολογική µονάδα µε Bucky SD Πλήρες σύστηµα ακτινών Χ για την καθολική ακτινολογική εξέταση του ασθενούς O/F, O/C 1.ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Τύπου µετατροπέα υψηλής συχνότητας ελεγχόµενη από µικροεπεξεργαστή. υνατότητα για APR, AEC µε ψηφιακή ένδειξη των παραµέτρων. Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης. Ισχύς 60 Kw µε αυτόµατη αντιστάθµιση γραµµής µε την τεχνική του πίπτοντος φορτίου και την τεχνική ανεξάρτητων ρυθµίσεων. Πεδίο KV: KV, πεδίο ma το µέγιστο περίπου 600 ma, χρονικό πεδίο: 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου 4 δευτερόλεπτα, ελάχιστο φορτίο 620 mas. Να συµπεριλαµβάνει σύστηµα αυτοδιάγνωσης, αποθήκευσης µηνυµάτων σφαλµάτων και ενδείξεις σφαλµάτων υπηρεσίας. Ψηφιακή ένδειξη της συνολικής περιοχής των εκθέσεων σε δόση. 2. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ταλαντευόµενο ακτινολογικό τραπέζι Bucky. Ελεύθερα κινούµενη πάνω επιφάνεια τραπεζιού, µε ρυθµιζόµενο ύψος. Ηλεκτροµαγνητικά φρένα. Με πλευρική και κατά µήκος κίνηση. Να δέχεται κασέτες φίλµ από 13Χ18 εκ. έως 35Χ43 εκ. Πυκνότητα ακτινών Χ στην πάνω επιφάνεια του τραπεζιού τουλάχιστον 1 χλ ΑΙ. Να περιλαµβάνει θάλαµο ιονισµού για AEC. 3. ΛΥΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ύο (2) εστιακά σηµεία µεγέθους (0.6 χιλ. και 1.2 χιλ. περίπου). Ικανότητα αποθήκευσης θερµότητας το ελάχιστο 240 KHU. Περιστρεφόµενη, µε δυνατότητα κλίσης, εξοπλισµένη µε ηλεκτροµαγνητικά φρένα και κοµβία ελέγχου. Περιοριστές δέσµης ακτινών µε τη φωτεινή δέσµη όµοια µε το πεδίο ακτινοβολίας. (Σκόπευτρο πολλαπλών φύλλων) Αντισταθµισµένη µε στήλη δαπέδου µε οριζόντια (1.6 µέτρα τουλάχιστον) και κάθετη διαδροµή (1.4 µέτρα τουλάχιστον). 4. ΟΡΘΙΟ BUCKY ΑΚΤΙΝΩΝ Χ Βάση τοίχου για ακτινολογική εξέταση όρθιων, καθιστών ή ξαπλωτών ασθενών. Ρυθµιζόµενο ύψος από περίπου 650 χιλ. έως χιλ. (πάνω µέρος του BUCKY). Κλίση από την κάθετη θέση έως 20 ο προς τα έξω. Επιπλέον κλίση 90 ο έως οριζόντια. Αντισταθµιστικός ασφαλιστικός µηχανισµός. Να λαµβάνει φιλµ µεγέθους από 180 Χ 240 χιλ. έως 350 Χ 430 χιλ. Να περιλαµβάνει θάλαµο ιονισµού, κατάλληλο για AEC. Να συνδέεται µε το κεντρικό ακτινολογικό µηχάνηµα. 6. Ψηφιακή µονάδα εµφάνισης GD Το σύστηµα πρέπει να είναι συµβατό µε όλα τα συστήµατα ακτινογραφίας και να αποτελείται από: 1. Σύστηµα υπολογιστικής ακτινογραφίας. Το σύστηµα υπολογιστικής ακτινογραφίας θα πρέπει να περιλαµβάνει: Έναν αναγνώστη µε χαρακτηριστικά συστήµατος την υψηλής ποιότητας επεξεργασία της πλάκας της εικόνας, έναν τροφοδότη κασετών υψηλής ταχύτητας και µοναδική ευελιξία διάταξης. Από διατάξεις πολυαναγνώστη, πολυτερµατικού έως επικοινωνία δικτύου υψηλής ταχύτητας. Πρέπει να έχει δυνατότητα προεπισκόπησης, παραγωγικότητα τουλάχιστον 80 κασέτες/ώρα, για µικτούς τύπους κασετών, µε βάθος 12 bit και έναν αναγνώστη γραµµατωτού κώδικα ώστε να εξασφαλίζεται ο ασφαλής και εύκολος χειρισµός των κασετών. Θα πρέπει να υποστηρίζει όλους τους τύπους των 7

8 κασετών, οδοντιαστρικών, µαστογραφίας και θα πρέπει να έχει την δυνατότητα επιλογής σάρωσης συνήθους ή υψηλής ευκρίνειας (HD) για όλα τα µεγέθη κασετών. - Σύστηµα εισαγωγής δεδοµένων για την καταχώριση των ασθενών. - Ολοκληρωµένο σταθµό εργασίας µε υπερσύγχρονο λογισµικό για επεξεργασία εικόνας: βελτίωση περιγράµµατος και αντίθεσης, µείωση θορύβου, δυναµικά παράθυρα / ευθυγράµµιση, αναπήδηση, περιστροφή, λειτουργίες ROI, ζουµ, υπολογισµοί, εκτύπωση DICOM, προεπισκόπηση εικόνας, υπολογισµός της δόσης ακτινοβολίας κ.λ.π. Πρέπει να περιλαµβάνει έγχρωµη οθόνη υψηλής ευκρίνειας, πληκτρολόγιο και ποντίκι. ΣΥΝ ΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Πρέπει να περιλαµβάνει το πρωτόκολλο DICOM, ώστε το σύστηµα να είναι σε ετοιµότητα PACS δικτύου. Απαιτείται σύνδεση µε το περιγραφόµενο σύστηµα PACS (σύστηµα αρχειοθέτησης εικόνων και επικοινωνιών). Το σύστηµα θα πρέπει να είναι σε θέση να συνδέεται µε οποιοδήποτε Απεικονιστή λέιζερ, Ηµέρας ή και Απεικονιστή εκτυπωτή ξηρής τεχνολογίας. Απόδοση: Υψηλή ανάλυση 10 pixels/mm Παραγωγικότητα: 60κασέτες/ώρα, µετατροπή A/D: 12bit/pixel, Κλίµακα εικόνας γκρι: 4096 αποχρώσεις του γκρι (12bit) ΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ ιεπαφή χρήστη διαθέσιµη στην ελληνική γλώσσα ΕΠΙΛΟΓΗ: ιεπαφή RIS θα πρέπει να είναι διαθέσιµη. 2. Απεικονιστή ξηρής τεχνολογίας Απεικονιστής ξηρής τεχνολογίας για παραγωγή εικόνων υψηλής ανάλυσης, πολλαπλής µορφής σε φιλµ (αντίγραφα). Οι εικόνες λαµβάνονται κατά την διάρκεια διαδικασιών διαγνωστικής ακτινογραφίας, λαµβάνοντας αναλογικά / ψηφιακά σήµατα δεδοµένων O.F. / O.C. Ελεγχόµενος από µικροεπεξεργαστή Ικανότητα: τουλάχιστον 50 φιλµ / ώρα Ανάλυση: τουλάχιστον 315 dpi, κοντραστ 12 bit (4096) Μέγεθος φιλµ: Εως 35Χ43 Μορφές: ιάφορες µορφές από 1 : 1 έως 1 : 16 Συνδεσιµότητα: υνατότητα σύνδεσης DICOM 3, εισόδοι για 2 απεικονιστικά συστήµατα 3. Σύνολο από κασέτες υπολογιστικής ακτινογραφίας για αποθήκευση των φιλµ ακτινών Χ Μεγέθη 18Χ24 εκ., 18Χ24 εκ. (µαστογραφία), 24Χ30 εκ. (µαστογραφία), 24Χ30 εκ., 35Χ35 εκ., 35Χ43 εκ. Συµπεριλαµβάνει πλάκες απεικόνισης. Συµβατό µε το σύστηµα υπολογιστικής ακτινογραφίας. Κάθε σετ να περιλαµβάνει 2 κασέτες κάθε µεγέθους. 7. ιαφανοσκόπια ύο περιοχές παρακολούθησης, µε συνεχόµενες λαβίδες πλήρους πλάτους. Επιτοίχιος τύπος µε πλαστικό διαφανές υλικό προβολής. Εξοπλισµένο µε συγκρατητή και στερεωτικά. Συνολικό µέγεθος: περίπου 550Χ750Χ160 χιλ. (ΥΧΠΧΒ). Με διακόπτη on/off και δυο ξεχωριστούς ρυθµιστές φωτός για την ρύθµιση της φωτεινότητας. 8

9 8. ιαγνωστικά σετ Σετ που να αποτελείται από µια λαβή µε λαµπτήρα αλογόνου, έναν κυρτό λαρυγγικό καθρέπτη, ένα οφθαλµοσκόπιο, ένα ωτοσκόπιο και µια λαβίδα συγκράτησης της γλώσσας. Η λαβή να είναι από ελαφρύ µέταλλο µε ανθεκτικό, αντιολισθητικό φινίρισµα και διακόπτη on/off. Το ωτοσκόπιο να έχει κινητό τµήµα πάνω από τον φακό εστίασης. Να προσφέρονται µε µια σειρά από διαστολείς, τουλάχιστον 2 έως 5 χιλ. Το οφθαλµοσκόπιο να διαθέτει αντισταθµιστή διαθλαστικού σφάλµατος µεταξύ +20D και -20D µε το ολισθητήρα άκρης δακτύλου. Κάθε δίσκος ελέγχου ανοίγµατος µε ανιχνευτή έκκεντρου στερέωσης, ακτίνα ωχράς κηλίδας και ακτίνα ευρείας γωνίας. Να παρέχεται µε θήκη. 9. Ηλεκτρικός κλίβανος ταχείας αποστείρωσης Πλήρως αυτόµατος επιτραπέζιος κλίβανος, ηλεκτρικής λειτουργίας µε ενσωµατωµένη ατµογεννήτρια. ΝΑ διαθέτει τουλάχιστον 5 προγράµµατα αποστείρωσης στους 134 ο C. Κύκλοι εργασίας και διάγνωσης που ελέγχονται από µικροεπεξεργαστή. Ψηφιακές ενδείξεις των παραµέτρων αναφοράς. Φάση κενού πριν και έπειτα από την φάση αποστείρωσης. Προστασία της ατµογεννήτριας από την απουσία νερού. Βακτηριακό φίλτρο. Ενσωµατωµένος εκτυπωτής για την καταγραφή των παραµέτρων αποστείρωσης. Θάλαµος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, χωρητικότητας περίπου 18 λίτρων. Εξοπλισµένος µε 4 δίσκους για τα εργαλεία. Να µην υφίσταται ανάγκη για κεντρική παροχή και αποστράγγιση ύδατος. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Τα είδη θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας δυο χρόνια τουλάχιστον και πλήρη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service για 10 χρόνια τουλάχιστον, µε αποδεδειγµένη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. 2. Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, µε ευθύνη και µέριµνα του Προµηθευτή, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των εκτάκτων βλαβών, µε επισκευή ή αντικατάσταση των τµηµάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευµένο τεχνικό 3. Να δοθούν πλήρη στοιχεία για την οργάνωση του service του Προµηθευτή, ο οποίος πρέπει να έχει επαρκή εµπειρία στο συγκεκριµένο είδος, καθώς και το πελατολόγιο του προτεινόµενου µοντέλου. 4. Να δοθούν βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, από τις οποίες να φαίνεται ότι ο προµηθευτής είναι εξουσιοδοτηµένος ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης. 5. Να επισυναφθούν τα πιστοποιητικά CE και ISO και πιστοποιητικά περί συµµόρφωσης του Προµηθευτή µε το σύστηµα ιασφάλισης της Ποιότητας για την διακίνηση και την εξυπηρέτηση (service) ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Υ.Α. Υ8δ/ΓΠ, οικ./1348 ΦΕΚ 32 Α / ). 6. Να συνοδεύεται η τεχνική προσφορά µε οδηγίες χρήσης και συντήρησης του προϊόντος στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείµενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή (Νόµος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5). 9

10 7. Να παρέχεται κατά την παράδοση του προϊόντος δωρεάν εκπαίδευση των χειριστών στην θεωρία, τον χειρισµό και την λειτουργία, αλλά και των τεχνικών στην επισκευή και συντήρηση του µηχανήµατος (Νόµος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5). 8. Να παραδοθούν, µε την παράδοση του είδους, τα πρωτότυπα εγχειρίδια χειρισµού και service, µε τα κυκλωµατικά διαγράµµατα, τις οδηγίες επισκευής και συντήρησης και τους κωδικούς των ανταλλακτικών. 9. Παράδοση εντός 30 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 10. Να συνοδεύονται από κατάλογο µε τιµές αναλωσίµων και ανταλλακτικών ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Ο ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΤΜΗΜ. Β/Τα Ο /ΝΤΗΣ Κ.Υ. Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Υ.Π.Ε. ΜΠΕΡΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1 Ψυγείο φαρµάκων 2 Ηλεκτροκαρδιογράφος πολυκάναλος 3 Αυτόµατος απινιδωτής 4 Προβολέας τοίχου 5 Ακτινολογική Μονάδα µε Bucky 6 Ψηφιακή Μονάδα εµφάνισης 7 ιαφανοσκόπια 8 ιαγνωστικά set 9 Ηλεκτρικός κλίβανος ταχείας αποστείρωσης ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Ο Η Όνοµα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ Επώνυµο: Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα: Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας: Ηµεροµηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθµός ελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax): /νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου (Εmail): Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 1. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της αρ..../ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της οποίας έλαβα γνώση, τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά µου είναι ακριβή και αποδέχοµαι ανεπιφύλαχτα τους όρους της. 2. Μέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς µου: Α) εν έχω καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.. 118/07, ήτοι: i) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 12

13 τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της , σελ.76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν.2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α 305), v) δεν έχω καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Β) εν τελώ σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/07 καταστάσεις, ήτοι : δεν τελώ σε πτώχευση και επίσης, δεν τελώ σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία). Γ) εν τελώ σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελώ υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). ) Είµαι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις µου που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και αναφέρω όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλω εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης οι οποίοι είναι:. καθώς και ότι είµαι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις µου. Ε) Είµαι εγγεγραµµένος στο Επιµελητήριο..... κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και το ειδικό επάγγελµά µου είναι ή ασκώ γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς), (Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµ/ρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες επαγγ. οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασης τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγ/σµού). ΣΤ) εν τελώ σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Yπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.. 118/07 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (για αλλοδαπούς από αντίστοιχη αρχή). Ζ) εν απώλεσα το δικαίωµα να συµµετέχω σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση άλλης ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.., Ν.Π.Ι. ή ΑΕ του ηµοσίου Τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσα τις συµβατικές µου υποχρεώσεις. Η) εν έχω διαπράξει σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής µου δραστηριότητας Θ) Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς). Ι) Αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογ/κών των παρ. 2 & 3 του άρθρ. 6 του Π.. 118/07, κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρ. 20 του ιδίου Π.. K) Η προσφορά µου ισχύει για έξι (6) µήνες δηλ. 180 ηµέρες από την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Ηµεροµηνία:. / / 2014 Ο ηλών (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 13

14 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα. (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) έκδοσης Ημερομηνία ΕΥΡΩ. ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Πλατεία Ελευθερίας 1, Χανιά Τ.Κ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ.. - Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως).. υπέρ της εταιρείας. Δ\νση. δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της για την προμήθεια... σύμφωνα με την υπ. αρ. \ δ\ξή σας. - Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλο τον χρόνο ισχύος της. - Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. - Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. - Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη). - Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 14

15 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα. (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) έκδοσης Ημερομηνία ΕΥΡΩ. Προς Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Πλατεία Ελευθερίας 1, Χανιά Τ.Κ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ.. - Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως)..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας..δ\νση.για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό.σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια (αρ.διακ/ξης /.) προς κάλυψη αναγκών του.και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας...ευρω αυτής. - Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. - Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. - Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.- 15

16 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα. (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) έκδοσης Ημερομηνία ΕΥΡΩ. Προς Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Πλατεία Ελευθερίας 1, Χανιά Τ.Κ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ.. - Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως)... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας..δ\νση για την λήψη προκαταβολής ίσης με το % της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ.ευρω της με αριθ..σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθεια.της (αριθ. Διακ/ξης..) προς κάλυψη αναγκών του.,πλέον τόκων κατ εφαρμογή των άρθρων 25, 32 και 34 του ΠΔ 118/07. - Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. - Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. - Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 16

17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα. (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) έκδοσης Ημερομηνία ΕΥΡΩ. Προς Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Πλατεία Ελευθερίας 1, Χανιά Τ.Κ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ.. - Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως)..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας..δ\νση.για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπ αυτής ειδών της με αριθμό σύμβασης.., που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθεια (αρ. Διακ/ξης.) προς κάλυψη αναγκών του.και το οποίο ποσόν καλύπτει το.% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας εκ.....ευρω αυτής. - Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. - Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. - Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Θεοδώρου 1, Χίος ΠΡΟΣ : ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002310032 2014-09-26

14PROC002310032 2014-09-26 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ταχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 1 Χανιά Πληροφορίες: ηµήτρης Κατσαβριάς

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χλμ Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Τ.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την εφηµερίδα δηµοσίευσης «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΔΑ Β4ΩΧ469Η-25ΙΗΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός 25-04-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ. Διακήρυξης 14 /2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 284,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002497898 2014-12-22

14PROC002497898 2014-12-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 473/19-01-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 473/19-01-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης & Υποστήριξης Ηράκλειο:19/01/2015 Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Κυπριωτάκη Θεονύµφη, Κυριακάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

: .. -123 9-2-12 14:00

:    .. -123 9-2-12 14:00 123 ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 1/2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕ-123ΠΤΕ-ΣΤΥΑ-ΚΕΠΑ-ΣΠΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ. Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Κ Η Μ Δ Η Σ ΑΔΑ: 705Θ469Β7Θ-ΚΜ4 ΑΔΑΜ: 15PROC002622795 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 59

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 59 Λέρος 18-09-2013 Αριθμ. πρωτ.10651 Είδος Προμήθειας: «Απινιδωτή» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002860819 2015-06-19

15PROC002860819 2015-06-19 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.19 14:33:35 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 63ΕΩ46907Ε-ΛΓ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. (η) Την αριθµ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291 τ. Β) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. (η) Την αριθµ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291 τ. Β) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 12 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 32526 Ταχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας: 71201

Διαβάστε περισσότερα

T.K. 52100. Fax: 24670 29748

T.K. 52100. Fax: 24670 29748 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο Καστοριά, 14/04/2014 Αρ.Πρωτ.: 1636 16 H ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. (ι) Την αριθμ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291 τ. Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. (ι) Την αριθμ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291 τ. Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 27 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 39059 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Αθήνα, 12/06/2015 Αρ. Πρωτ.: ΑΠ/Δ3/8734 Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3429/2005 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ) (ΦΕΚ Α 314/27.12.2005). 2. Το Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών και το Ν. 3016/2002

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 20.000 συν ΦΠΑ4.600, συνολικά 24.600 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/12/2014

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 20.000 συν ΦΠΑ4.600, συνολικά 24.600 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/12/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 5/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/1086 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡIΘΜ. 2088 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 1. ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ CPV 39512100 5 2. ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ CPV 39512000 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡIΘΜ. 2088 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 1. ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ CPV 39512100 5 2. ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ CPV 39512000 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΛΥΝΑΚΕΙΟ» Ταχ.Δ/νση: Γ. ΔΙΑΛΥΝΑ Ταχ. Κώδικας: 72 400 ΝΕΑΠΟΛΗ Πληροφορίες: ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 Κατερίνη Πληροφορίες : ηµητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Κατερίνη 14-2-2012 Αρ. Πρωτ. : 9041

Διαβάστε περισσότερα

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού Τηλέφωνο : ( 22313-53318 )

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού Τηλέφωνο : ( 22313-53318 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 4 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 4064 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα