Τοποθέτηση Συντήρηση Λειτουργία Έκδοση 15/05/2009. Καυστήρες πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN MHG Heiztechnik Απλώς οι καλύτεροι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τοποθέτηση Συντήρηση Λειτουργία Έκδοση 15/05/2009. Καυστήρες πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN 51.603. MHG Heiztechnik Απλώς οι καλύτεροι"

Transcript

1 RE 1H / RE 1 HK Τοποθέτηση Συντήρηση Λειτουργία Έκδοση 15/05/2009 Καυστήρες πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN MHG Heiztechnik Απλώς οι καλύτεροι

2 Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια Γενικά Προδιαγραφόμενη χρήση Επεξήγηση συμβόλων Κατάρτιση προσωπικού Ειδικοί κίνδυνοι Πρότυπα και κανονισμοί Πρότυπα και κανονισμοί Μεταφορά, συσκευασία, αποθήκευση Υποδείξεις ασφαλείας για τη μεταφορά Έλεγχος του υλικού παράδοσης Υποδείξεις για την αποθήκευση Μεταχείριση του υλικού συσκευασίας Απόρριψη της συσκευασίας Διάθεση του καυστήρα Γενικά Περιγραφή του προϊόντος Περιεχόμενο παραγγελίας Πρόσθετος εξοπλισμός Τεχνικά χαρακτηριστικά Διαστάσεις και τιμές σύνδεσεις Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών Τεχνικά χαρακτηριστικά Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά Διαγράμματα Τοποθέτηση Ασφάλεια κατά την τοποθέτηση Απαιτήσεις για το χώρο εγκατάστασης Εργαλεία συναρμολόγησης Υπόδειξη συναρμολόγησης Σύνδεση πετρελαίου Ηλεκτρική σύνδεση Θέση σε λειτουργία Ασφάλεια κατά τη θέση σε λειτουργία Έλεγχος πριν από τη θέση σε λειτουργία Θέση σε λειτουργία Πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας... 54

3 Περιεχόμενα 8 Συντήρηση Συντήρηση Εξαρτήματα ασφαλείας Εκτελεστέες εργασίες Σχέδιο ανταλλακτικών και υπόμνημα Αναζήτηση βλαβών Αναζήτηση βλαβών Εγγύηση Εγγύηση Δήλωση του κατασκευαστή / Δήλωση συμμόρφωσης εξέτασης τύπου ΕΚ Πιστοποιητικό συντήρησης Ευρετήριο...84

4 1 Ασφάλεια 1. Ασφάλεια RE 1H / RE 1 HK 1.1 Γενικά Οι οδηγίες για τη συναρμολόγηση/θέση σε λειτουργία/συντήρηση - Aπευθύνονται σε τεχνικούς εταιριών θέρμανσης. - Περιέχουν σημαντικές υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό του καυστήρα. Προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία είναι η συμμόρφωση με όλες τις αναφερόμενες υποδείξεις ασφαλείας και οδηγίες χειρισμού. - Θα πρέπει να ακολουθούνται από όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τον καυστήρα ή εκτελούν εργασίες σε αυτόν. Τα στοιχεία των παρουσών οδηγιών ανταποκρίνονται στα όσα γνωρίζουμε μέχρι τη στιγμή της αναθεώρησης τους. Οι πληροφορίες αποσκοπούν στο να παροτρύνουν στην ασφαλή χρήση του προϊόντος που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες. Τα στοιχεία δεν ισχύουν για άλλα προϊόντα. 1.2 Προδιαγραφόμενη χρήση Οι καυστήρες προορίζονται για χρήση ως γεννήτριες θερμότητας σε κλειστές εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης - ζεστού νερού και για την παρασκευή ζεστού νερού μέσω κεντρικού συστήματος. Οποιαδήποτε διαφορετική χρήση θεωρείται αντικανονική. Για τις βλάβες που οφείλονται σε μια τέτοια χρήση η MHG Heiztechnik δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Ο κίνδυνος βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Οι καυστήρες MHG κατασκευάζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τις ισχύουσες οδηγίες καθώς και σύμφωνα με τους κρίσιμους κανόνες ασφαλείας. Δεν μπορούν ωστόσο να αποκλειστούν εντελώς οι σωματικές ή και οι υλικές ζημιές που οφείλονται σε αντικανονική χρήση. Για την αποφυγή κινδύνων ο καυστήρας θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά: - για την προβλεπόμενη χρήση - σε τεχνικά άριστη κατάσταση - με τήρηση των οδηγιών για τη συναρμολόγηση/θέση σε λειτουργία/συντήρηση καθώς και των οδηγιών χρήσης - με εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών συντήρησης - oι βλάβες που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια θα πρέπει να αποκαθίστανται αμέσως ΠΡΟΣΟΧΗ! Ζημιές στον καυστήρα λόγω καιρικών συνθηκών! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω του νερού και κίνδυνος σκουριάσματος του καλύμματος καθώς και των εξαρτημάτων. Για αυτόν το λόγο: - Ο καυστήρας δεν θα πρέπει να λειτουργεί σε υπαίθριο χώρο. Προορίζεται αποκλειστικά για λειτουργία σε κλειστούς χώρους. 4

5 RE 1H / RE 1 HK 1. Ασφάλεια 1.3 Επεξήγηση συμβόλων Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά όλα τα σημαντικά ζητήματα ασφαλείας, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία των ατόμων και η ασφαλής λειτουργία χωρίς βλάβες. Οι οδηγίες χειρισμού και οι υποδείξεις ασφαλείας του παρόντος εγχειριδίου θα πρέπει να ακολουθούνται για την αποφυγή ατυχημάτων και σωματικών και υλικών ζημιών. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! υποδεικνύει κίνδυνο για τη ζωή εξαιτίας ηλεκτρικού ρεύματος. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! υποδεικνύει ένα δυνητικό κίνδυνο πρόκλησης θανάτου ή σοβαρών τραυματισμών, αν αυτός δεν αποφευχθεί. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! υποδεικνύει ένα δυνητικό κίνδυνο πρόκλησης ασήμαντων ή ελαφριών τραυματισμών, εάν αυτός δεν αποφευχθεί. ΠΡΟΣΟΧΗ! υποδεικνύει ένα δυνητικό κίνδυνο πρόκλησης υλικών ζημιών, εάν αυτός δεν αποφευχθεί. ΥΠΟΔΕΙΞΗ! επισημαίνει χρήσιμες συμβουλές και υποδείξεις καθώς και πληροφορίες για αποτελεσματική λειτουργία χωρίς προβλήματα. 5

6 1. Ασφάλεια RE 1H / RE 1 HK 1.4 Κατάρτιση προσωπικού ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή των ατόμων που δεν διαθέτουν επαρκή κατάρτιση! Η χρήση από ανειδίκευτα άτομα μπορεί να επιφέρει σοβαρές σωματικές και υλικές ζημιές. Για αυτόν το λόγο: - Οι εργασίες τοποθέτησης, θέσης σε λειτουργία και συντήρησης, οι επισκευές και η αλλαγή της ρυθμισμένης ποσότητας καυσίμου θα πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από τεχνικό θέρμανσης. - Σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες θα πρέπει να ζητηθεί η συνδρομή ειδικού. Στις οδηγίες προβλέπονται τα εξής προσόντα που θα πρέπει να κατέχουν οι αρμόδιοι για την κάθε εργασία: - Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης θα πρέπει να ενημερώνεται για τον τρόπο χειρισμού της εγκατάστασης και θα πρέπει πρωτίστως να παραδίδονται σε αυτόν οι οδηγίες χρήσης του καυστήρα. Θα πρέπει να επισημαίνεται σε αυτόν η αναγκαιότητα τακτικής συντήρησης του καυστήρα. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να ενημερωθεί επίσης για τις ενέργειες που απαιτούνται για την εγκατάσταση του συστήματος παροχής αέρα καύσης και απαγωγής των καυσαερίων και να του επισημανθεί ότι αυτά τα συστήματα δεν επιτρέπεται να μετασκευαστούν εκ των υστέρων. - Τα άτομα που αποτελούν το τεχνικό προσωπικό θα πρέπει να είναι ικανά με την ειδική τους κατάρτιση, τις εξειδικευμένες γνώσεις τους και την εμπειρία που διαθέτουν να εκτελούν τις εργασίες που τους ανατίθενται και να αναγνωρίζουν από μόνοι τους τους πιθανούς κινδύνους. 6

7 RE 1H / RE 1 HK 1. Ασφάλεια 1.5 Ειδικοί κίνδυνοι Σε αυτήν την ενότητα κατονομάζονται οι απομένοντες κίνδυνοι, όπως προκύπτουν βάσει της ανάλυσης κινδύνων. Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης που αναφέρονται σε αυτό το σημείο και θα συναντήσετε στα κεφάλαια που ακολουθούν, για να αποφύγετε κινδύνους για την υγεία και επικίνδυνες καταστάσεις. Ηλεκτρικό ρεύμα ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος-θάνατος λόγω ηλεκτρικού ρεύματος! Σε περίπτωση επαφής με ηλεκτροφόρα εξαρτήματα υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή. Η πρόκληση ζημιών στη μόνωση ή σε επιμέρους εξαρτήματα ενδέχεται να κοστίσει τη ζωή ατόμων. Για αυτόν το λόγο: - Σε περίπτωση ζημιών στη μόνωση διακόψτε αμέσως την τροφοδοσία τάσης και φροντίστε για την επισκευή τους. - Οι εργασίες στην ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από ηλεκτροτεχνίτες. - Κατά την εκτέλεση εργασιών σε πλακέτες ακροδεκτών απενεργοποιείτε πάντα τον καυστήρα. Διαρροή πετρελαίου ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος-θάνατος λόγω φλεγόμενου πετρελαίου θέρμανσης! Το διαρρέον πετρέλαιο μπορεί να αναφλεγεί. Για αυτόν το λόγο: - Μην επιτρέπετε να υπάρξουν διαρροές πετρελαίου. - Εάν οι αγωγοί πετρελαίου δεν είναι στεγανοί και η δεξαμενή πετρελαίου αδειάσει μπορεί να προκληθούν εκρήξεις λόγω σχηματισμού φυσαλίδων αέρα. 7

8 1. Ασφάλεια RE 1H / RE 1 HK Μετασκευές στον καυστήρα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος-θάνατος λόγω διαρροής πετρελαίου, αερίων καυσαερίων και ηλεκτροπληξίας καθώς και κίνδυνος καταστροφής του καυστήρα λόγω εξερχόμενου νερού! Η επιφορά τροποποιήσεων στον καυστήρα έχει ως συνέπεια την ακύρωση της άδειας λειτουργίας! Για αυτόν το λόγο: Μην πραγματοποιείτε μετασκευές στα εξής αντικείμενα: - Στο λέβητα - Στους αγωγούς πετρελαίου, αερίου, αέρα προσαγωγής, νερού, ρεύματος και συμπυκνώματος - Στη βαλβίδα ασφαλείας και στον αγωγό απορροής για το νερό θέρμανσης - Σε κατασκευαστικά στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργική ασφάλεια του καυστήρα. - Άνοιγμα και/ή επισκευή αρχικού εξοπλισμού (π.χ. μετάδοση κίνησης, αυτοματισμός, αυτόματος καύσης) Νερό θέρμανσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος δηλητηρίασης από κατανάλωση νερού θέρμανσης! Η κατανάλωση νερού θέρμανσης μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση. Για αυτόν το λόγο: - Μην καταναλώνετε ποτέ το νερό θέρμανσης ως πόσιμο νερό, γιατί περιέχει διαλυμένες εναποθέσεις. Βακτήριο της λεγιονέλλας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος-θάνατος λόγω του βακτηρίου λεγιονέλλας! Όταν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη μικροβίων μπορεί να αναπτυχθούν βακτήρια της λεγιονέλλας και άλλα μικρόβια στο μπόιλερ νερού χρήσης και/ή στις σωληνώσεις σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Για αυτόν το λόγο: - Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το ζεστό νερό που αντλείτε ως πόσιμο νερό. - Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει το ζεστό νερό χρήσης να θερμαίνεται σε θερμοκρασία άνω των 65 C. 8

9 2 Πρότυπα και κανονισμοί RE 1H / RE 1 HK 2. Πρότυπα και κανονισμοί 2.1 Πρότυπα και κανονισμοί Κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τα κάτωθι πρότυπα και κανονισμούς: Πρότυπα Πρότυπα Ημερομηνία δημοσίευσης DIN DIN /1988 DIN /2000 DIN /2001 DIN /1988 DIN /2001 DIN /2003 Τίτλος Αποχετευτικά συστήματα σε ιδιόκτητους χώρους Τεχνικοί κανόνες για εγκαταστάσεις πόσιμου νερού (TRWI) Υπολογισμός διαστάσεων καπνοδόχων Γενικές απαιτήσεις πλαστικών σωλήνων για θέρμανση δαπέδου με ζεστό νερό Θερμαντήρας και εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού πόσιμου νερού και νερού χρήσης Καύση πετρελαίου σε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης - Κατασκευή, σχεδιασμός, απαιτήσεις ασφαλείας Εγκαταστάσεις θέρμανσης ζεστού νερού - Απαιτήσεις ασφαλείας DIN /2001 Οικιακές καπνοδόχοι DIN /2006 DIN 51603, Μέρος 1 DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN 60335, Μέρος 1 03/1998 Αεριέλαια Εγκαταστάσεις θέρμανσης και παρασκευής ζεστού νερού (VOB) 01/2001 Συστήματα αποστράγγισης υδάτων 01/ / / Αντιδιαβρωτική προστασία μετάλλων Συστήματα θέρμανσης σε κτίρια - Εξοπλισμός ασφαλείας για συστήματα θέρμανσης ζεστού νερού Ηλεκτρικός εξοπλισμός για φούρνους τόξου και βοηθητικός εξοπλισμός - Μέρος 1: Απαιτήσεις για τον σχεδιασμό της εφαρμογής και εγκατάσταση Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης 9

10 2. Πρότυπα και κανονισμοί RE 1H / RE 1 HK Κανονισμοί Για την κατασκευή και τη λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης θα πρέπει να τηρούνται οι πολεοδομικοί τεχνικοί κανονισμοί καθώς και οι εκάστοτε λοιπές νομικές διατάξεις των επιμέρους χωρών. Κανονισμοί Ημερομηνία δημοσίευσης EnEv 12/2004 FeuVo BImSchV 07/1998 ATV TRGS 521 Μέρος 4 IFBT Σχέδιο Μαΐου 1992 VDI /2006 VDE --- Τίτλος Energie-Einsparverordnung (Νόμος για την εξοικονόμηση ενέργειας) Feuerungsverordnungen der Bundesländer (Kανονισμοί θέρμανσης των ομοσπονδιακών κρατιδίων) Πρώτος κανονισμός για την εφαρμογή του ομοσπονδιακού νόμου για την προστασία από τις εκπομπές ρύπων (Bundes- Immissionsschutzgesetz) (κανονισμός για μικρές εγκαταστάσεις καύσης) Δελτίο ATV-A 251 «Kondensate aus Brennwertkesseln» (Συμπύκνωμα από λέβητες συμπύκνωσης) Δελτίο ATV-A 115 «Einleiten von nicht häuslichem Abwasser in eine öffentliche Abwasseranlage» (Διοχέτευση μη οικιακών λυμάτων σε δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο) Technische Regel für Gefahrstoffe (Τεχνικοί κανόνες για επικίνδυνες ουσίες) Richtlinien für die Zulassung von Abgasanlagen mit niedrigen Temperaturen (Οδηγίες για την αδειοδότηση διατάξεων απαγωγής με χαμηλές θερμοκρασίες) Richtlinien zur Vermeidung von Schäden in Warmwasser- Heizungsanlagen - Steinbildung in Trinkwassererwärmungs- und Warmwasser-Heizungsanlagen (Οδηγίες για την αποφυγή ζημιών σε εγκαταστάσεις θέρμανσης ζεστού νερού - δημιουργία πέτρας σε εγκαταστάσεις θέρμανσης πόσιμου νερού και εγκαταστάσεις για παρασκευή ζεστού νερού) Κανονισμοί και ειδικές απαιτήσεις των παρόχων ενέργειας 10

11 RE 1H / RE 1 HK 2. Πρότυπα και κανονισμοί Πρόσθετα πρότυπα / κανονισμοί για την Αυστρία Στην Αυστρία θα πρέπει να τηρούνται κατά την εγκατάσταση οι τοπικοί κανονισμοί δόμησης καθώς και οι κανονισμοί ÖVGW. Πρότυπα ÖNORM C ÖNORM B 8131 ÖNORM M 7550 Ημερομηνία δημοσίευσης 12/ / /2002 Τίτλος Υγρά καύσιμα - Αεριέλαιο - Θερμαντικό πετρέλαιο ντίζελ - Απαιτήσεις Συστήματα θέρμανσης κτιρίων - Σχεδιασμός εγκαταστάσεων ζεστού νερού Λέβητες με θερμοκρασία λειτουργίας έως 100 C - Έννοιες, απαιτήσεις, έλεγχοι, σήμανση Πρόσθετα πρότυπα / κανονισμοί για την Ελβετία Οι εργασίες συναρμολόγησης, θέσης σε λειτουργία και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται μόνο από εγκεκριμένες εταιρείες εγκατάστασης. Οι εργασίες στα ηλεκτρικά συστήματα της εγκατάστασης θα πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από ηλεκτρολόγους εγκατάστασης που κατέχουν σχετική άδεια. Θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τα νομικά πρότυπα και οι κανονισμοί για την εγκατάσταση συστημάτων αερίου/πετρελαίου καθώς και ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων. Κανονισμοί / οδηγίες LRV Ελβετικός κανονισμός για την ποιότητα αέρα Verein Kantonaler Feuerversicherungen (Σύνδεσμος VKF για θέματα πυροπροστασίας σε επίπεδο καντονίων) Schweizerische Kamin und Abgasanlagen Vereinigung SKAV (Ελβετική Ένωση για τον κλάδο των εγκαταστάσεων καπνοδόχων και απαγωγής καυσαερίων) Schweizerischer Verein des Gas und Wasserfaches SVGW (Ελβετικός Σύνδεσμος οργανισμών παροχής αερίου και ύδρευσης) Schweizerischer Verband für Elektro-, Energie- und SEV Informationstechnik (Ελβετικός σύνδεσμος για την ηλεκτρική, ενεργειακή και πληροφορική τεχνολογία) Schweizerischen Kaminfegermeister Verband SKMV (Ελβετικός σύνδεσμος συντηρητών καπνοδόχων) PROCAL Σύνδεσμος προμηθευτών υλικών θέρμανσης 11

12 2. Πρότυπα και κανονισμοί RE 1H / RE 1 HK Έγγραφα αναφοράς PROCAL Abgasanlagen für moderne Wärmeerzeuger Hinweise für Planung und Ausführung (Εγκαταστάσεις απαγωγής καυσαερίων για σύγχρονους λέβητες Υποδείξεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση) Kennwerte zur Bemessung von Abgasanlagen (Χαρακτηριστικές τιμές για τη διαστασιολόγηση συστημάτων απαγωγής καυσαερίων) Wartung und Unterhalt von Wärmeerzeugern (Συντήρηση λεβήτων) Hinweise zur Verminderung von Geräuschemissionen durch Wärmeerzeuger in Heizungsanlagen (Υποδείξεις για τον περιορισμό των εκπομπών θορύβου από λέβητες εγκαταστάσεων θέρμανσης) Kondensationstechnik für Modernisierung und Neubau von Heizungsanlagen (Τεχνολογία συστημάτων συμπύκνωσης για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης) Korrosionsschäden durch Sauerstoff im Heizungswasser Sauerstoffkorrosion (Αλλοιώσεις από διάβρωση λόγω του οξυγόνου που περιέχεται στο νερό θέρμανσης Διάβρωση λόγω του οξυγόνου) Korrosion durch Halogenkohlenwasserstoffe (Διάβρωση λόγω αλογονωμένων υδρογονανθράκων) 12

13 3 Μεταφορά, συσκευασία, αποθήκευση RE 1H / RE 1 HK 3. Μεταφορά, συσκευασία, αποθήκευση 3.1 Υποδείξεις ασφαλείας για τη μεταφορά ΠΡΟΣΟΧΗ! Ζημιές λόγω εσφαλμένου τρόπου μεταφοράς! Εάν η μεταφορά δεν πραγματοποιηθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο, ενδέχεται να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές. Για αυτόν το λόγο: - Κατά την εκφόρτωση των δεμάτων κατά την παράδοση καθώς και κατά τη μεταφορά τους στο χώρο εκτέλεσης εργασιών πρέπει να είστε προσεκτικοί και να λάβετε υπόψη σας τα σύμβολα που αναγράφονται στη συσκευασία. - Ο καυστήρας δεν αντέχει στα δυνατά χτυπήματα. - Θα πρέπει να ανασηκώνεται μόνο από τα προβλεπόμενα σημεία. - Αφαιρείτε το υλικό της συσκευασίας μόνο λίγο πριν την τοποθέτηση του καυστήρα. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Κίνδυνος τραυματισμού λόγω εσφαλμένων ενεργειών! Κίνδυνος πρόκλησης μωλώπων, θλάσεων και κοπής εξαιτίας εσφαλμένων ενεργειών. Για αυτόν το λόγο: - Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας: Κατά τις εργασίες μεταφοράς φοράτε προστατευτικά υποδήματα και γάντια. 3.2 Έλεγχος του υλικού παράδοσης Αμέσως μετά την παραλαβή του υλικού ελέγξτε, εάν αυτό είναι πλήρες και μήπως έχει υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά. Εάν υπάρχουν εμφανείς ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά, προβείτε στις εξής ενέργειες: - Μην αποδέχεστε το υλικό ή αποδεχτείτε το με επιφύλαξη. - Καταγράψτε το μέγεθος των ζημιών στα έγγραφα μεταφοράς ή στο δελτίο παράδοσης της μεταφορικής εταιρείας. - Απευθύνετε σχετική διαμαρτυρία. ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Κάθε ελάττωμα θα πρέπει να καταγγέλλεται, μόλις εντοπιστεί. Αξιώσεις για αποζημίωση μπορούν να προβληθούν μόνο εντός του διαστήματος της εκάστοτε προθεσμίας διαμαρτυρίας. 13

14 3. Μεταφορά, συσκευασία, αποθήκευση RE 1H / RE 1 HK 3.3 Υποδείξεις για την αποθήκευση Σε περίπτωση σχετικά μακρόχρονης αποθήκευσης μπορεί να «καθίσει» ο άξονας του κυκλοφορητή λέβητα. Απαγορεύεται η κάλυψη με δρόσο, με πάγο και η έκθεση στο νερό. Θερμοκρασιακό εύρος: -10 C +50 C Υγρασία: < 95% σχετική υγρασία 3.4 Μεταχείριση του υλικού - συσκευασίας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ασφυξίας λόγω πλαστικών μεμβρανών! Οι πλαστικές μεμβράνες, οι σακούλες και οι συναφείς συσκευασίες μπορεί να γίνουν ένα επικίνδυνο παιχνίδι για τα παιδιά. Για αυτόν το λόγο: - Μην αφήνετε εκτεθειμένα τα υλικά συσκευασίας. - Δεν θα πρέπει να καταλήξουν στα χέρια των παιδιών! 3.5 Απόρριψη της συσκευασίας Ανακύκλωση: Όλα τα υλικά συσκευασίας (χαρτοκιβώτια, σημειώματα, πλαστικές μεμβράνες και σακούλες) είναι 100% ανακυκλώσιμα. 3.6 Διάθεση του καυστήρα ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ! - Ο καυστήρας περιέχει ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα. - Ο καυστήρας και τα ανταλλακτικά δεν αποτελούν οικιακά απόβλητα και θα πρέπει να διατίθενται κατάλληλα. - Όταν λήξει η διάρκεια ζωής τους, θα πρέπει να διατίθενται στα προβλεπόμενα δημόσια σημεία συγκέντρωσης. - Η εθνική και ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρείται. 14

15 4 Γενικά RE 1H / RE 1 HK 4. Γενικά 4.1 Περιγραφή του προϊόντος Πιεστικός καυστήρας MHG Raketenbrenner RE 1H (καυστήρας πετρελαίου), μονοβάθμιος, με προθέρμανση, αθόρυβος και με τεχνολογία μείωσης εκπομπών οξειδίου του αζώτου Πιεστικός καυστήρας Raketenbrenner (καυστήρας πετρελαίου), μονοβάθμιος RE 1HK, με προθέρμανση, αθόρυβος και με τεχνολογία μείωσης εκπομπών οξειδίου του αζώτου, με κεραμικό σωλήνα, για πτωχό σε θείο πετρέλαιο θέρμανσης Οι καυστήρες πετρελαίου είναι κατάλληλοι για καύση ελαφριού πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με το DIN Μέρος 1. Οι καυστήρες πετρελαίου είναι επίσης κατάλληλοι για την καύση ελαφριού πετρελαίου θέρμανσης ή πτωχού σε θείο ελαφριού πετρελαίου θέρμανσης με έως και 5% μεθυλεστέρα λιπαρών οξέων (FAME) σύμφωνα με το DIN EN ή κραμβέλαιο σύμφωνα με το DIN V Οι καυστήρες διαθέτουν αυτόματα συστήματα ελέγχου καύσης πετρελαίου για διαλείπουσα λειτουργία σύμφωνα με το DIN EN 267 και το DIN EN 230. Διατίθενται εκδόσεις και κατόπιν ειδικής παραγγελίας. Οι καυστήρες προορίζονται για χρήση σε κοινούς λέβητες του εμπορίου για σκοπούς θέρμανσης μονοκατοικιών και διαμερισμάτων Ο καυστήρας έχει δοκιμαστεί εν θερμώ, έχει καλιμπραριστεί με όργανα μέτρησης και διαθέτει πιστοποιητικό περιβάλλοντος με τις τυπωμένες τιμές μέτρησης. 4.2 Περιεχόμενο παραγγελίας Ο καυστήρας αποτελείται από: - Σπιράλ περίβλημα (από χυτοπρεσαριστό ελαφρό κράμα) - Φλογοσωλήνα από ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες χάλυβα (RE 1H) ή φλογοσωλήνα από κεραμικό υλικό (RE 1 HK) - Σύστημα καύσης με θερμοδυναμικό σύστημα μείξης (με σιγαστήρα) - Κάλυμμα με λειτουργικά εξαρτήματα - Ηλεκτρικό μοτέρ με πυκνωτή λειτουργίας - Αντλία πετρελαίου με εγκατεστημένη μαγνητική βαλβίδα, απευθείας συνδεδεμένη - Αυτόματο καύσης με λειτουργία διάγνωσης για διακοπτόμενη λειτουργία σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 230. Για την έκδοση για αεριολέβητα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4794/2 (αύξηση του κόστους) - Επιτήρηση φλόγας - Μετασχηματιστή ανάφλεξης, βαθμός παρεμβολής < N - Ηλεκτρόδια ανάφλεξης (εμβυσματούμενο καλώδιο ανάφλεξης) - Στέλεχος μπεκ με ελατήριο συμπίεσης - Προθερμαντήρα πετρελαίου με θερμοστάτη απασφάλισης - Κάλυμμα - Βύσμα σύνδεσης κατά DIN Σπιράλ πετρελαίου με ρακόρ 3/8"/1.200 mm - Φλάντζα σύσφιξης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN Τσιμούχα και βίδες σύνδεσης - Σύστημα αυτόματου κλεισίματος και συγκρατητήρα για διευκόλυνση του σέρβις 15

16 4. Γενικά RE 1H / RE 1 HK 4.3 Πρόσθετος εξοπλισμός Αυτόματος καύσης LMO Στις εκδόσεις με αεριολέβητες (WLE) στους καυστήρες πετρελαίου RE 1 H θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα ειδικός αυτόματος καύσης πετρελαίου. Βάση ελέγχου KF Για τον έλεγχο λειτουργίας του αυτομάτου καύσης και λειτουργίας του καυστήρα. Σιγαστήρας καυσαερίων Τύποι RS / RST βλ. κατάλογο Για τον περιορισμό του θορύβου στο σωλήνα καυσαερίων. Εάν αναπτυχθεί ενοχλητικός θόρυβος, μπορεί να αντιμετωπιστεί με την εγκατάσταση ενός σιγαστήρα καυσαερίων στο σωλήνα καυσαερίων μεταξύ του λέβητα και της καπνοδόχου. Ηχομονωτικά καλύμματα SH για τύπους βλ. κατάλογο Για τον περιορισμό του θορύβου στο λεβητοστάσιο. Κεφαλή σάρωσης Με την κεφαλή σάρωσης μπορούν να ανακληθούν πληροφορίες από ψηφιακά αυτόματα συστήματα ελέγχου καυστήρα, π.χ. LMO, LMG, DKO, DKW, DMG. Η αιτία των βλαβών καθώς και οι υπάρχουσες βλάβες προβάλλονται ως κείμενο. 16

17 RE 1H / RE 1 HK 4. Γενικά 17

18 5 Τεχνικά χαρακτηριστικά 5. Tεχνικά χαρακτηριστικά RE 1H / RE 1 HK 5.1 Διαστάσεις και τιμές σύνδεσεις Διαστάσεις RE H / HK σχ. 1: Υπόμνημα για σχ. 1: Διαστάσεις RE H / HK Sk /056 Διαστάσεις RE H Tελευταία τροποποίηση 14/11/2007 RE 1.19 H / HK RE 1.22 H / HK RE 1.26 H / HK RE 1.32 H / HK RE 1.38 H / HK RE 1.44 H / HK RE 1.50 H / HK RE 1.60 H / HK RE 1.70 H / HK D 80/84 93/97 93/97 93/97 L L Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών σχ. 2: Υπόμνημα για σχ. 2: Συντομο γραφίες Πρότυπο πινακίδας τύπου Ερμηνεία Συντομο γραφίες Ερμηνεία 1 Τύπος καυστήρα 5 Σειριακός αριθμός 2 Ηλεκτρική σύνδεση 6 Αριθμός έγκρισης τύπου 3 Παροχή πετρελαίου 7 ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 4 Αριθμός BUWAL 18

19 RE 1H / RE 1 HK 5. Τεχνικά χαρακτηριστικά 5.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά Πίνακας τύπων απόδοσης και μπεκ RE 1H Τύπος καυστήρα Αρ. είδους Απόδοση καυστήρα kw Κατάλληλο για απόδοση καυστήρα kw Μπεκ / Κατασκευαστής / Τύπος USG Πίεση πετρελαίου* bar RE 1.19 H-0600 (-0622***) περίπου Steinen 0,40 US gph 80 HT** περίπου 13,0 RE 1.22 H-0601 περίπου Steinen 0,50 US gph 80 HT** περίπου 11,5 RE 1.26 H-0602 περίπου Steinen 0,50 US gph 80 HT** περίπου 16,0 RE 1.32 H-0603 περίπου Steinen 0,65 US gph 80 H περίπου 14,0 RE 1.38 H-0604 περίπου Steinen 0,75 US gph 80 H περίπου 14,5 RE 1.44 H-0605 περίπου Steinen 0,85 US gph 80 H περίπου 14,5 RE 1.50 H-0606 περίπου Steinen 1,00 US gph 80 H περίπου 18,0 RE 1.60 H-0607 περίπου Steinen 1,10 US gph 80 H περίπου 16,5 RE 1.70 H-0608 περίπου Steinen 1,35 US gph 60 H περίπου 14,5 * Η πραγματική πίεση πετρελαίου υπολογίζεται με μέτρηση των τιμών καύσης (τιμή CO 2 και CO) και ενδέχεται να αποκλίνει από τα παραπάνω στοιχεία ανάλογα με την ανοχή των μπεκ και τις συνθήκες της εγκατάστασης. ** Μπεκ με λεπτό φίλτρο. *** Έκδοση καυστήρα για την Ελβετία. Πίνακας τύπων απόδοσης και μπεκ RE 1HK Τύπος καυστήρα Αρ. είδους Απόδοση καυστήρα kw Κατάλληλο για απόδοση καυστήρα kw Μπεκ / Κατασκευαστής / Τύπος USG Πίεση πετρελαίου* bar RE 1.19 HK-0540 περίπου Steinen 0,40 US gph 80 HT** περίπου 13,0 RE 1.22 HK-0541 περίπου Steinen 0,50 US gph 80 HT** περίπου 11,5 RE 1.26 HK-0542 περίπου Steinen 0,50 US gph 80 HT** περίπου 16,0 RE 1.32 HK-0543 περίπου Steinen 0,65 US gph 80 H περίπου 14,0 RE 1.38 HK-0544 περίπου Steinen 0,75 US gph 80 H περίπου 14,5 RE 1.44 HK-0545 περίπου Steinen 0,85 US gph 80 H περίπου 14,5 RE 1.50 HK-0546 περίπου Steinen 1,00 US gph 80 H περίπου 18,0 RE 1.60 HK-0547 περίπου Steinen 1,10 US gph 80 H περίπου 16,5 RE 1.70 HK-0548 περίπου Steinen 1,35 US gph 60 H περίπου 14,5 * Η πραγματική πίεση πετρελαίου υπολογίζεται με μέτρηση των τιμών καύσης (τιμή CO 2 και CO) και ενδέχεται να αποκλίνει από τα παραπάνω στοιχεία ανάλογα με την ανοχή των μπεκ και τις συνθήκες της εγκατάστασης. ** Μπεκ με λεπτό φίλτρο. 19

20 5. Tεχνικά χαρακτηριστικά RE 1H / RE 1 HK Πίνακας εργοστασιακώνρυθμίσεων και διαστάσεων ρύθμισης RE 1H Τύπος καυστήρα Αρ.είδους Απόδοση καυστήρα kw Θέση ακροφυσίου εισόδου αέρα Πίεση ανεμιστήρα mbar Σύστημα μείξης Πίεση πετρελαίου bar Διαστάσεις R mm Φτερωτή Φλογοσωλήνας mm RE 1.19 H-0600 (-0622***) περίπου 18 περίπου /56 13,0 1,5 Ø 133x42 Ø 80x200 RE 1.22 H-0601 περίπου 21 περίπου 1, /56 11,5 2,0 Ø 133x42 Ø 80x200 RE 1.26 H-0602 περίπου 25 περίπου 1,0 9 26/62 16,0 2,5 Ø 133x42 Ø 80x200 RE 1.32 H-0603 περίπου 30 περίπου 2,0 9 32/69 14,0 2,0 Ø 133x42 Ø 93x220* RE 1.38 H-0604 περίπου 36 περίπου 3,5 9 38/76 14,5 2,5 Ø 133x42 Ø 93x220* RE 1.44 H-0605 περίπου 42 περίπου 2,0 9 44/83 14,5 3,0 Ø 133x62* Ø 93x220* RE 1.50 H-0606 περίπου 51 περίπου 3, /90 18,0 3,5 Ø 133x62* Ø 93x220* RE 1.60 H-0607 περίπου 57 περίπου 3, /94 16,5 3,5 Ø 133x62* Ø 93x260* RE 1.70 H-0608 περίπου 68 περίπου 4, /00 14,5 4,0 Ø 133x62* Ø 93x260* * Λάβετε υπόψη τις διαστάσεις του περιβλήματος και του καυστήρα. ** Ρύθμιση διάστασης ανακυκλοφορίας βλ. σελίδα 49. *** Έκδοση καυστήρα για την Ελβετία. Πίνακας εργοστασιακών ρυθμίσεων και διαστάσεων ρύθμισης RE 1HK Τύπος καυστήρα Αρ. είδους Απόδοση - καυστήρα kw Θέση ακροφυσίου εισόδου αέρα Πίεση ανεμιστήρα mbar Σύστημα μείξης Πίεση πετρελαίου bar Διαστάσεις R mm Φτερωτή Φλογοσωλήνας mm RE 1.19 HK-0540 περίπου 18 περίπου /56 13,0 1,5 Ø 133x42 Ø 84x200 RE 1.22 HK-0541 περίπου 21 περίπου 1, /56 11,5 2,0 Ø 133x42 Ø 84x200 RE 1.26 HK-0542 περίπου 25 περίπου 1,0 9 26/62 16,0 2,5 Ø 133x42 Ø 84x200 RE 1.32 HK-0543 περίπου 30 περίπου 2,0 9 32/69 14,0 2,0 Ø 133x42 Ø 97x220* RE 1.38 HK-0544 περίπου 36 περίπου 3,5 9 38/76 14,5 2,5 Ø 133x42 Ø 97x220* RE 1.44 HK-0545 περίπου 42 περίπου 2,0 9 44/83 14,5 3,0 Ø 133x62* Ø 97x220* RE 1.50 HK-0546 περίπου 51 περίπου 3, /90 18,0 3,5 Ø 133x62* Ø 97x220* RE 1.60 HK-0547 περίπου 57 περίπου 3, /94 16,5 3,5 Ø 133x62* Ø 97x260* RE 1.70 HK-0548 περίπου 68 περίπου 4, /00 14,5 4,0 Ø 133x62* Ø 97x260* * Λάβετε υπόψη τις διαστάσεις του περιβλήματος και του καυστήρα. ** Ρύθμιση διάστασης ανακυκλοφορίας βλ. σελίδα

21 RE 1H / RE 1 HK 5. Τεχνικά χαρακτηριστικά Προσδιορισμός της παροχής πετρελαίου Δισωλήνιες εγκαταστάσεις (αντλία Danfoss) H (m) L (m) Di = Ø Di = Ø Δισωλήνιες εγκαταστάσεις (αντλία Suntec) H (m) L (m) Di = Ø Di = Ø Μονοσωλήνιες εγκαταστάσεις H (m) L (m) Di = Ø Di = Ø H = Υψομετρική διαφορά μεταξύ σημείου αναρρόφησης (ποδοβαλβίδα) και αντλίας καυστήρα L = Μήκος αναρρόφησης (δισωλήνια εγκατάσταση) για σωλήνες Di = Ø 4, Di = Ø 6 και Di = Ø 8 / Ενδεικτικές τιμές (συμπερ. γωνιών, φίλτρων κ. α. ) ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Για τις μονοσωλήνιες εγκαταστάσεις η MHG συνιστά την εγκατάσταση ενός αυτοαεριζόμενου φίλτρου (π. χ. Tiger Loop). 21

22 5. Tεχνικά χαρακτηριστικά RE 1H / RE 1 HK 5.4 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά Ηλεκτροτεχνικά χαρακτηριστικά Παροχή ρεύματος: 230 V, 50 Hz Τιμή σύνδεσης: περίπου 185 / 360 W Ισχύς μοτέρ: 90 / 180 W Βάρος: περ. 12 / 13 kg Ελαφρύ πετρέλαιο θέρμανσης: σύμφωνα με το πρότυπο DIN , Μέρος 1 σχ. 3: Ηλεκτρική σύνδεση RE 1H / RE 1HK βύσμα ευρωπαϊκού προτύπου 22

23 RE 1H / RE 1 HK 5. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ηλεκτρολογικό σχέδιο (LMO ) LMO W-S BA ÖEV EBE THZ STV THG _ohne Text.dwg Tελευταία τροποποίηση: 16/10/2007 σχ. 4: Ηλεκτρολογικό σχέδιο (LMO ) 23

24 5. Tεχνικά χαρακτηριστικά RE 1H / RE 1 HK Υπόμνημα για σχ. 4: Ερμηνεία Συντομογραφίες Συντομογραφίες b1 Διακόπτης B4 Ώρες λειτουργίας b3 Θερμοστάτης ασφαλείας L1 Φάση b4 Θερμοστάτης ζεύξης N Ουδέτερος αγωγός b5 b8 e1 Πλήκτρο αποσφαλμάτωσης στον πίνακα λυχνιών S3 Βλάβη Ερμηνεία Θερμοστάτης απασφάλισης στον T1 Φάση (μόνο στο μοντέλο THG) προθερμαντήρα T2 Φάση Βαρίστορ f1 Αισθητήρας φλόγας UV QRC 1 Ph Φάση m1 Μοτέρ με πυκνωτή Mp Γείωση m2 Μετασχηματιστής ανάφλεξης Sl Γείωση s1 Μαγνητική βαλβίδα u1 Αυτόματος καύσης πετρελαίου BA u2 u3 bl bn Προθερμαντήρας Πίνακας λυχνιών μπλε καφέ EBE LMO ÖEV ge κίτρινο STV Συνδέσεις που υλοποιούνται με έξοδα του πελάτη Σύνδεση ακροδεκτών γείωσης του καυστήρα με τις γειώσεις (LOA44 στην έκδοση με αεριολέβητα) Λάβετε υπόψη τους τοπικούς κανονισμούς των επιχειρήσεων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και τους κανονισμούς VDE Βυσματωτή σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4791 gn πράσινο THG Αποσυνδεδεμένοι θερμοστάτες gr γκρι THZ Θερμοστάτες στην προσαγωγή rs ροζ W-S Συνδετήρας Wieland sw ws μαύρο λευκό 24

25 RE 1H / RE 1 HK 5. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ηλεκτρολογικό σχέδιο (LMO ) με παράταση λειτουργίας ανεμιστήρα LMO W-S ÖEV BA EBE σχ. 5: _a_ohne Text.dwg Tελευταία τροποποίηση: 23/05/2008 Ηλεκτρολογικό σχέδιο (LMO ) με παράταση λειτουργίας ανεμιστήρα THZ 25

26 5. Tεχνικά χαρακτηριστικά RE 1H / RE 1 HK Υπόμνημα για σχ. 5: Ερμηνεία Συντομογραφίες Συντομογραφίες b1 Διακόπτης rs ροζ b3 Θερμοστάτης ασφαλείας sw μαύρο b4 Θερμοστάτης ζεύξης ws λευκό b5 b8 Πλήκτρο αποσφαλμάτωσης στον πίνακα λυχνιών Θερμοστάτης απασφάλισης στον B4 Ώρες λειτουργίας προθερμαντήρα N Ουδέτερος αγωγός e1 Βαρίστορ S3 Βλάβη Ερμηνεία f1 Αισθητήρας φλόγας UV QRC 1 T1 Φάση (μόνο στο μοντέλο THG) m1 Μοτέρ με πυκνωτή T2 Φάση m2 Μετασχηματιστής ανάφλεξης s1 Μαγνητική βαλβίδα Ph Φάση u1 Αυτόματος καύσης πετρελαίου Mp Γείωση u2 Προθερμαντήρας Sl Γείωση u3 bl bn Πίνακας λυχνιών μπλε καφέ BA EBE ge κίτρινο ÖEV Συνδέσεις που υλοποιούνται με έξοδα του πελάτη Σύνδεση ακροδεκτών γείωσης του καυστήρα με τις γειώσεις Λάβετε υπόψη τους τοπικούς κανονισμούς των επιχειρήσεων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και τους κανονισμούς VDE gn πράσινο THZ Θερμοστάτες στην προσαγωγή gr γκρι W-S Συνδετήρας Wieland 26

27 RE 1H / RE 1 HK 5. Τεχνικά χαρακτηριστικά 5.5 Διαγράμματα Πεδίο λειτουργίας Τα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν τις αποδόσεις κατά μέγιστη προσέγγιση κάθε μεγέθους καυστήρα σε σχέση με την αντίθλιψη στο θάλαμο καύσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Οι καμπύλες δείχνουν κατά προσέγγιση τις μέγιστες τιμές και αντιστοιχούν στην εξέταση τύπου σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 267. Η αντίσταση εκκίνησης του λέβητα έχει αποφασιστική σημασία για την πραγματικά επιτεύξιμη απόδοση του καυστήρα M Öl [kg/h] 19,7 26,2 32,8 39,3 45,9 52,4 59,0 65,5 72,0 78,6 85,2 VA,F λ= 1,1[m³/h] σχ. 6: Υπόμνημα για σχ. 6: Συντομογραφίες M Öl VA,F Πεδίο λειτουργίας των πιεστικών καυστήρων Raketenbrenner RE 1H / RE 1HK Παροχή πετρελαίου Υγρός όγκος καυσαερίων Ερμηνεία Διάγραμμα πίεσης θαλάμου καύσης RE1H.dwg Tελευταία τροποποίηση: 15/10/

28 5. Tεχνικά χαρακτηριστικά RE 1H / RE 1 HK Τιμές καύσης σχ. 7: Υπόμνημα για σχ. 7: Αλλαγή της ποσότητας πετρελαίου με σταθερή ποσότητα αέρα Συντομογραφίες RZ BP SP ÖM Ερμηνεία Αιθάλη Σημείο λειτουργίας Στοιχειομετρικό σημείο Ποσότητα πετρελαίου (kg/h) 28

29 RE 1H / RE 1 HK 5. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ακολουθία καύσης σχ. 8: Υπόμνημα για σχ. 8: Ακολουθία καύσης RE 1H / RE 1HK Συντομογραφίες Ερμηνεία 1 Φλάντζα στεγάνωσης 2 Μπεκ 3 Αέρας 4 Πετρέλαιο 5 Φλογοσωλήνας 6 Σωλήνας μείξης 7 Διάφραγμα αέρα 29

30 6 Τοποθέτηση 6. Τοποθέτηση RE 1H / RE 1 HK 6.1 Ασφάλεια κατά την τοποθέτηση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού λόγω εσφαλμένης τοποθέτησης! Εάν η τοποθέτηση πραγματοποιηθεί από ανειδίκευτα άτομα, μπορεί να προκληθούν σοβαρές σωματικές και υλικές ζημιές. Για αυτόν το λόγο: - Η τοποθέτηση και η θέση σε λειτουργία θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εγκεκριμένη τεχνική εταιρεία θέρμανσης. - Πριν από την έναρξη των εργασιών φροντίστε να υπάρχει επαρκής χώρος για την τοποθέτηση. - Να είστε προσεκτικοί με τα ανοιχτά εξαρτήματα με αιχμηρές γωνίες. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος-θάνατος λόγω ηλεκτρικού ρεύματος! Σε περίπτωση επαφής με ηλεκτροφόρα εξαρτήματα υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή. Όταν τα ηλεκτρικά εξαρτήματα είναι ενεργοποιημένα, μπορεί να κινηθούν ανεξέλεγκτα και να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Για αυτόν το λόγο: - Οι εργασίες στην ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από ηλεκτροτεχνίτες. - Πριν από την έναρξη των εργασιών διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία και ασφαλίστε την έναντι επανεργοποίησης. 6.2 Απαιτήσεις για το χώρο εγκατάστασης Πριν από την τοποθέτηση θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο χώρος εγκατάστασης πληροί τις εξής προϋποθέσεις: - Θερμοκρασία +5 C έως +45 C - Ξηρός, προστατευμένος από παγετό, να αερίζεται και να εξαερίζεται καλά - Δεν θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση σκόνης - Η υγρασία αέρα δεν θα πρέπει να είναι υψηλή - Ο αέρας δεν θα πρέπει να είναι μολυσμένος από αλογονωμένους υδρογονάνθρακες (που βρίσκονται π.χ. σε διαλύτες, κόλλες, δοχεία σπρέι) - Ο αέρας δεν θα πρέπει να είναι μολυσμένος από θειούχα αέρια - Δεν θα πρέπει να υπάρχουν κραδασμοί και δονήσεις Οι παρακάτω χρήσεις είναι ειδικές και επιβάλλουν ξεχωριστές απαιτήσεις για τον καυστήρα, για αυτόν το λόγο η MHG Heiztechnik δεν παρέχει ανεπιφύλακτα την έγκριση για τη χρησιμοποίηση του καυστήρα για αυτές: - Θερμαντήρες μη φωτεινής ακτινοβολίας - Φούρνοι - Κλίβανοι ανόπτησης - Θάλαμοι ξήρανσης - Βιομηχανική χρήση 30

31 RE 1H / RE 1 HK 6. Τοποθέτηση Σε εγκαταστάσεις με θάλαμο καύσης ύψους άνω του μέσου όρου ή θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου θα πρέπει να έρχεστε σε συνεννόηση με την MHG Heiztechnik, για να λάβετε σχετική έγκριση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος-θάνατος λόγω πυρκαγιάς! Τα εύφλεκτα υλικά και υγρά μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Για αυτόν το λόγο: - Εκρηκτικά και εύφλεκτα υλικά (π.χ. βενζίνη, διαλύτες, μπογιές, χαρτί, ξύλο) δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται στον χώρο εγκατάστασης του καυστήρα. - Μην απλώνετε και μην αποθηκεύετε ρούχα στο λεβητοστάσιο. - Οι καυστήρες δεν θα πρέπει να λειτουργούν σε δυνητικά εκρήξιμες ατμόσφαιρες. Απαγορεύεται η αποθήκευση ή η χρήση εύφλεκτων υλικών ή υγρών κοντά στον καυστήρα. Οι ακόλουθες μετατροπές θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν συνεννόησης με το συντηρητή καπνοδόχου της περιοχής σας: - Η μείωση του μεγέθους ή το φράξιμο ανοιγμάτων εισόδου και εξόδου αέρα - Το κάλυμμα της καπνοδόχου - Η μείωση του μεγέθους του χώρου εγκατάστασης ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Οι βλάβες που προκαλούνται εξαιτίας μη συμμόρφωσης με αυτές τις υποδείξεις δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σύστημα απαγωγής καυσαερίων και ενεργές ανάγκες θέρμανσης Ο λέβητας, ο καυστήρας και το σύστημα απαγωγής καυσαερίων (καπνοδόχος) αποτελούν μια λειτουργική μονάδα, οι χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας θα πρέπει να συνεκτιμηθούν σε περίπτωση μείωσης της απόδοσης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ζημιές στον καυστήρα λόγω συμπυκνώματος! Το συμπύκνωμα μπορεί να καταστρέψει το σύστημα απαγωγής καυσαερίων. Για αυτόν το λόγο: - Σε θερμοκρασίες καυσαερίων χαμηλότερες από 160 C η εγκατάσταση θα πρέπει να κατασκευαστεί με τρόπο που να αποφεύγονται ζημιές λόγω συμπυκνώματος. Τα στοιχεία του υγρού όγκου καυσαερίων είναι ενδεικτικά για την απαιτούμενη διαστασιολόγηση του συστήματος απαγωγής καυσαερίων και της καπνοδόχο. Για την επίτευξη ομοιόμορφων τιμών καύσης και τη μείωση της υπάρχουσας υγρασίας συνιστάται η εγκατάσταση κλαπέτου περιορισμού ελκυσμού (τάμπερ). Για αυτόν το λόγο θα πρέπει να εγκατασταθεί, εάν είναι δυνατόν στην καμινάδα, για την αποφυγή καυσαερίων στον καπναγωγό. 31

32 6. Τοποθέτηση RE 1H / RE 1 HK Κλαπέ αέρος καπναγωγού Τα κλαπέ αέρος καπναγωγού χρησιμοποιούνται εν μέρει για την αποτροπή της υπερβολικής ψύξης του λέβητα κατά τα διαστήματα παραμονής εκτός λειτουργίας. Εάν το κλαπέ κλείσει αεροστεγώς, λόγω της διακοπής της ροής του αέρα, δημιουργείται συμπύκνωμα στο λέβητα και στην καπνοδόχο καθώς και αντανάκλαση από ζεστά εξαρτήματα του λέβητα στο μπεκ (κίνδυνος σχηματισμού κωκ). ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Με τη χρήση κλαπέτου περιορισμού ελκυσμού (τάμπερ) εξασφαλίζεται επαρκής εξαερισμός της καπνοδόχου και αποτρέπεται ταυτόχρονα η υπερβολική ψύξη του λέβητα. 6.3 Εργαλεία συναρμολόγησης Για τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση της εγκατάστασης θέρμανσης θα χρειαστείτε τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνήθως στην εγκατάσταση θέρμανσης καθώς και σε εγκαταστάσεις πετρελαίου/ αερίου και νερού. Κλειδί Νούμερο 13 - Τοποθέτηση φλάντζας λέβητα (βλ. σχ σχ. 12) στο λέβητα - Στερέωση καυστήρα στο λέβητα Κλειδί Νούμερο 19 - Σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων πετρελαίου Εξαγωνικό γωνιακό κατσαβίδι Νούμερο 5 - Προσαρμογή στο βάθος του θαλάμου καύσης (διαστάσεις L, βλ. σχ. 15) Εργοστασιακή ρύθμιση L = 30 mm Κατσαβίδι Allen σφαιρικής κεφαλής Νούμερο 4 - Αφαίρεση του καλύμματος καυστήρα 6.4 Υπόδειξη συναρμολόγησης ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Η απευθείας αναρρόφηση ψυχρού εξωτερικού αέρα θα πρέπει να αποφεύγεται. 32

33 RE 1H / RE 1 HK 6. Τοποθέτηση Διαστάσεις θαλάμου καύσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 267 Οι καυστήρες θα πρέπει να ελέγχονται στους δοκιμαστικούς φλογοσωλήνες με βάση τις παρακάτω διαστάσεις. Ανάλογα με την κατασκευή του λέβητα ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες διαστάσεις θαλάμου καύσης. Τύπος καυστήρα Ø θαλάμου καύσης mm Βάθος θαλάμου καύσης mm RE 1.19 H / RE 1.19 HK RE 1.22 H / RE 1.22 HK RE 1.26 H / RE 1.26 HK RE 1.32 H / RE 1.32 HK RE 1.38 H / RE 1.38 HK RE 1.44 H / RE 1.44 HK RE 1.50 H / RE 1.50 HK RE 1.60 H / RE 1.60 HK RE 1.70 H / RE 1.70 HK Τοποθέτηση καυστήρα-λέβητα Κατά την τοποθέτηση του Raketenbrenner RE 1H / RE 1HK σε ένα λέβητα θα πρέπει να τηρούνται οι διαστάσεις που αναφέρονται στη συνέχεια (βλ. σχ. 9). - Κύκλος οπής Ø 150 ±1,5 mm - Οπή πόρτας λέβητα Ø τουλάχ. 110 mm σχ. 9: Σύνδεση λέβητα σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 226 Σύνδεση καυστήρα με εύφλεκτο καλώδιο. Sk /252 Tελευταία τροποποίηση: 23/04/

34 6. Τοποθέτηση RE 1H / RE 1 HK σχ. 10: Τοποθέτηση καυστήρα-λέβητα I σχ. 11: Τοποθέτηση καυστήρα-λέβητα II 34

35 RE 1H / RE 1 HK 6. Τοποθέτηση σχ. 12: Τοποθέτηση καυστήρα-λέβητα III Ανακυκλοφορία ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Κατά την τοποθέτηση του καυστήρα θα πρέπει να προσέξετε οι σχισμές ανακυκλοφορίας (βλ. σχ. 14 και σχ. 15) στο φλογοσωλήνα να μην καλύπτονται από το κάλυμμα πόρτας. Σε περίπτωση αλλαγής της διάστασης L ενδέχεται να μετατοπιστεί το άνοιγμα ανακυκλοφορίας από την περιοχή του καλύμματος. Εάν απαιτείται, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια κωνοειδής τομή στο κάλυμμα (βλ. παρακάτω σχ.). Sk / Tελευταία Stand: τροποποίηση: 04/04/2008 σχ. 13: Κάλυμμα πόρτας λέβητα με κωνοειδή τομή 35

36 6. Τοποθέτηση RE 1H / RE 1 HK σχ. 14: Ανακυκλοφορία RE 1H / RE 1HK Η εγκοπή ανακυκλοφορίας θα πρέπει να παραμένει ανοιχτή! σχ. 15: Ανακυκλοφορία και φλάντζα φλογοσωλήνα RE 1H / RE 1HK Εργοστασιακή ρύθμιση L = 30 mm Υπόμνημα για σχ. 15: Συντομογραφίες Διάσταση L Ζεστός θάλαμος καύσης: Μεγάλος παλαιός λέβητας: Ερμηνεία Αύξηση μεγέθους Μείωση μεγέθους 36

37 RE 1H / RE 1 HK 6. Τοποθέτηση ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Στους «θερμούς θαλάμους καύσης» και στους θαλάμους καύσης με πολύ μικρό μήκος θα πρέπει να απομακρύνεται ο καυστήρας από το θάλαμο καύσης. Θα πρέπει να προσέξετε να παραμένει ελεύθερη η εγκοπή ανακυκλοφορίας (βλ. σχ. 14). Καθώς σε αυτούς τους λέβητες επικρατούν υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, θα πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση του σωλήνα στήριξης σε αυτές. Διαφορετικά θα εκδηλωθούν φαινόμενα σχηματισμού κωκ στα μπεκ, εναποθέσεων πετρελαίου σε όλον τον καυστήρα και στο κιβώτιο αναρρόφησης, ρύπανσης των QRC, καμένων καλωδίων ανάφλεξης, κ.τ.λ. ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Σε λέβητες με μεγάλους θαλάμους καύσης θα πρέπει να τοποθετείται ο καυστήρας και πάλι στο λέβητα, προκειμένου να αυξάνεται η θερμοκρασία των ανακυκλοφορούντων καυσαερίων. Διαφορετικά σχηματίζονται σε μερικές περιπτώσεις «εναποθέσεις ψυχρής αιθάλης» στο σύστημα μείξης. Στους συμβατικούς μαντεμένιους λέβητες η ρύθμιση της φλάντζας φλογοσωλήνα μπορεί να διατηρηθεί ως έχει. 6.5 Σύνδεση πετρελαίου ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος-θάνατος λόγω φλεγόμενου πετρελαίου θέρμανσης! Το διαρρέον πετρέλαιο μπορεί να αναφλεγεί. Για αυτόν το λόγο: - Μην επιτρέπετε να υπάρξουν διαρροές πετρελαίου. ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Λάβετε υπόψη τις διατάξεις του νόμου περί χρησιμοποιήσεως και προστασίας των υδάτων (WHG) αναφορικά με την τοποθέτηση σωλήνων πετρελαίου και τη φραγή αναρρόφησης. ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Οι διαρροές στο σύστημα παροχής πετρελαίου μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην καύση όπως π.χ. στάλαξη του καυστήρα. ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Εάν οι αγωγοί πετρελαίου δεν είναι στεγανοί και η δεξαμενή πετρελαίου αδειάσει, μπορεί να προκληθούν εκρήξεις λόγω σχηματισμού φυσαλίδων αέρα. Η αποθήκευση του πετρελαίου και η τοποθέτηση των αγωγών πετρελαίου πρέπει να πραγματοποιηθεί με τρόπο που η θερμοκρασία πετρελαίου μπροστά από τον καυστήρα να είναι τουλάχ. +5 C. Η εγκατάσταση των εύκαμπτων σωλήνων πετρελαίου και των καλωδίων σύνδεσης πρέπει να πραγματοποιηθεί με τρόπο που να είναι εφικτή η σύνδεση χωρίς καταπόνηση από τράβηγμα και η εύκολη τοποθέτηση του καυστήρα στο στήριγμα σέρβις. 37

38 6. Τοποθέτηση RE 1H / RE 1 HK Σε περίπτωση αντικατάστασης του καυστήρα, θα πρέπει να πραγματοποιείται αλλαγή του στοιχείου φίλτρου πετρελαίου. Κατά την πλήρωση της δεξαμενής απενεργοποιείτε τον καυστήρα και στη συνέχεια αφήνετέ τον κλειστό για περίπου 3 δευτερ., ώστε τα αιωρούμενα υλικά να αρχίσουν να κατακάθονται. ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Η τέλεια και χωρίς σχηματισμό αιθάλης καύση είναι εφικτή και χωρίς την προσθήκη βελτιωτικών καύσης. Δεν υπάρχει λόγος που να αποτρέπει τη χρήση προσθέτων πετρελαίου θέρμανσης, όπως π.χ. βελτιωτικών ροής. 6.6 Ηλεκτρική σύνδεση ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος-θάνατος λόγω ηλεκτρικού ρεύματος! Σε περίπτωση επαφής με ηλεκτροφόρα εξαρτήματα υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή. Όταν τα ηλεκτρικά εξαρτήματα είναι ενεργοποιημένα, μπορεί να κινηθούν ανεξέλεγκτα και να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Για αυτόν το λόγο: - Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα δεν βρίσκονται υπό τάση. - Οι ισχύοντες κανονισμοί VDE και EVU καθώς και οι αντίστοιχοι κανονισμοί και οδηγίες του εκάστοτε κράτους προορισμού πρέπει να τηρούνται. - Η ηλεκτρική σύνδεση θα πρέπει να ελέγχεται από έναν υπεύθυνο ηλεκτροτεχνίτη πριν από τη σύνδεση με το δίκτυο. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος-θάνατος λόγω ηλεκτροπληξίας! Η συσκευή βρίσκεται υπό τάση, ακόμη και αν ο γενικός διακόπτης είναι απενεργοποιημένος. Για αυτόν το λόγο: - Ο ουδέτερος αγωγός και η φάση θα πρέπει να μπερδεύονται! - Προσέξτε να συνδεθεί σωστά ο αγωγός γείωσης! 38

39 7 Θέση σε λειτουργία RE 1H / RE 1 HK 7. Θέση σε λειτουργία 7.1 Ασφάλεια κατά τη θέση σε λειτουργία ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού λόγω εσφαλμένου χειρισμού! Εξαιτίας εσφαλμένου χειρισμού μπορεί να προκληθούν σοβαρές σωματικές και υλικές ζημιές. Για αυτόν το λόγο: - Η εγκατάσταση και η τοποθέτηση θα πρέπει να πραγματοποιείται από τεχνική εταιρεία θέρμανσης. - Όλα τα βήματα χειρισμού θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις παρούσες οδηγίες. - Πριν από την έναρξη των εργασιών βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικοί, οι υδραυλικοί αγωγοί καθώς και οι αγωγοί πετρελαίου/αερίου έχουν φραγεί και ασφαλιστεί έναντι ακούσιου ανοίγματος. - Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά κατάλληλα εργαλεία. 7.2 Έλεγχος πριν από τη θέση σε λειτουργία Αφού πραγματοποιηθεί σωστά η τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι: - οι σύνδεσμοι του συστήματος απαγωγής καυσαερίων έχουν ελεγχθεί ως προς το εάν είναι στεγανοί - οι σύνδεσμοι για την απορροή συμπυκνώματος (εφόσον υπάρχουν) είναι στεγανοί και ότι το συμπύκνωμα μπορεί να εξέλθει από το σύστημα απαγωγής καυσαερίων - η ηλεκτρική σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί σωστά - η πολικότητα της σύνδεσης δικτύου είναι σωστή - ο διακόπτης On/Off είναι γυρισμένος στο Off - υπάρχει ηλεκτρική τάση - δεν υπάρχουν διαρροές στην παροχή αερίου/πετρελαίου καθώς και στις βαλβίδες αερίου/πετρελαίου. - έχει εξαερωθεί ο αγωγός αερίου/πετρελαίου - η εγκατάσταση θέρμανσης και το μπόιλερ (εφόσον υπάρχει) έχουν γεμιστεί σωστά και έχουν εξαερωθεί - έχουν εγκατασταθεί σωστά όλες οι απαιτούμενες διατάξεις ασφαλείας - έχουν τοποθετηθεί σωστά οι αγωγοί πετρελαίου μαζί με τα φίλτρα και έχει διεξαχθεί έλεγχος στεγανότητας και εφοδιασμός με πετρέλαιο. 39

40 7. Θέση σε λειτουργία RE 1H / RE 1 HK 7.3 Θέση σε λειτουργία Θέση σε λειτουργία και ρύθμιση Ο καυστήρας έχει προρυθμιστεί και δοκιμαστεί εν θερμώ. Οι τιμές εργοστασιακής ρύθμισης αναφέρονται στους πίνακες στη σελίδα 20. Κατά τη ρύθμιση θα πρέπει να τηρούνται οι εξής υποδείξεις: Προϋπόθεση για σταθερά υψηλή ποιότητα καύσης και ασφάλεια λειτουργίας είναι η θέση σε λειτουργία και η πρώτη ρύθμιση του καυστήρα να πραγματοποιείται από ειδικό. Μέσω του γενικού διακόπτη ενεργοποιείται ο προθερμαντήρας πετρελαίου (η κίτρινη LED ανάβει, βλ. σχ. 16). Μετά την επίτευξη της απαιτούμενης θερμοκρασίας πετρελαίου ξεκινάει η διαδικασία έναυσης του καυστήρα. Μέσω του αυτόματου συστήματος καύσης πετρελαίου πραγματοποιείται η αυτόματη θέση σε λειτουργία που περιλαμβάνει την ανάφλεξη, την απελευθέρωση πετρελαίου (η πράσινη LED ανάβει, βλ. σχ. 16), το σχηματισμό φλόγας και την επιτήρηση. σχ. 16: Υπόμνημα για σχ. 16: Πίνακας λυχνιών RE 1H / RE 1HK Συντομογραφίες Ερμηνεία Στερέωση καλύμματος καυστήρα Πλήκτρο αποσφαλμάτωσης Κόκκινη LED Βλάβη Πράσινη LED Λειτουργία Κίτρινη LED Προθέρμανση πετρελαίου ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Η πίεση πετρελαίου προβάλλεται στο μανόμετρο κάποιων αντλιών μόνο μετά το άνοιγμα της μαγνητικής βαλβίδας. 40

41 RE 1H / RE 1 HK 7. Θέση σε λειτουργία ΠΡΟΣΟΧΗ! Ζημιές στην αντλία λόγω ανεπαρκούς παροχής πετρελαίου! Ο άξονας της αντλίας μπορεί να μπλοκάρει λόγω ανεπαρκούς λίπανσης. Για αυτόν το λόγο: - Εάν κατά την πρώτη αναρρόφηση πετρελαίου δεν αντληθεί πετρέλαιο, θα πρέπει να διακοπεί η διαδικασία μετά από 3 λεπτά το ανώτερο. - Εάν το φίλτρο πετρελαίου είναι γεμάτο με πετρέλαιο, ο καυστήρας έχει έλθει σε κατάσταση λειτουργίας. Καθώς κατά την εργοστασιακή ρύθμιση του καυστήρα δεν είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη συνθήκες του λέβητα και της καπνοδόχου που οφείλονται σε ειδικούς παράγοντες της εκάστοτε εγκατάστασης, θα πρέπει να ρυθμίζεται εκ των υστέρων συμπληρωματικά η αναλογία πετρελαίου/ αέρα με μεταβολή της πίεσης πετρελαίου (βλ. σχ. 17 και σχ. 18). Ο ελκυσμός καπνοδόχου δεν θα πρέπει να πέφτει κάτω από την τιμή - 0,1 mbar. Ο έλεγχος των τιμών καύσης θα πρέπει να πραγματοποιείται σε λέβητες που βρίσκονται σε θερμοκρασία λειτουργίας και να περιλαμβάνει την εξέταση της τιμής CO 2. Η τιμή αυτή μπορεί να προσδιοριστεί με βάση το μέγεθος κατά το οποίο πρέπει να μεταβληθεί η παροχή πετρελαίου όταν υπάρχει μια δεδομένη και σταθερή ποσότητα αέρα: CO 2 < 14%, CO < 40 mg/kwh Η πίεση πετρελαίου μπορεί να αυξηθεί CO 2 > 14% Η πίεση πετρελαίου πρέπει να μειωθεί Η τιμή CO 2 των καυστήρων πρέπει να ρυθμιστεί στο 14%. Κάποιοι από τους λόγους που επιβάλλουν αυτή τη ρύθμιση είναι: Ο βαθμός απόδοσης της εγκατάστασης είναι αυξημένος σε σχέση με μια εγκατάσταση που έχει ρυθμιστεί στο 13% κατά περ. 0,5% (με θερμοκρασία καυσαερίων 160 ). Η θερμοκρασία στο άκρο του φλογοσωλήνα αυξάνεται κατά περ. 100 C (σε σχέση με ρύθμιση CO 2 13%). Η συμπεριφορά έναυσης του καυστήρα όσον αφορά στη σταθερότητα της φλόγας και τις ιδιότητες ανάφλεξης είναι τέλεια σε αυτές τις συνθήκες λειτουργίας. Μετά τη ρύθμιση σε μια τιμή CO 2 14% πρέπει να ελεγχθεί η τιμή CO. Εάν μετρηθεί τιμή CO υψηλότερη από 40 mg/kwh, η τιμή CO 2 έχει κατά κανόνα αλλοιωθεί λόγω τυχαίας εισαγωγής αέρα στο λέβητα ή στο σύνδεσμο καπναγωγού. Η μέτρηση πρέπει να επαναληφθεί μετά από μόνωση του λέβητα. Επιπλέον μπορεί να προκληθεί ελαττωματική καύση λόγω κακής συμπεριφοράς ψεκασμού του μπεκ ή ρύθμισης πίεσης πετρελαίου σε υπερβολικά υψηλή τιμή. ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Προϋπόθεση για τον υπολογισμό των τιμών CO 2 με όργανα μέτρησης είναι ο λέβητας και ο σύνδεσμος καπναγωγού να είναι μονωμένοι. Η τυχαία εισαγωγή αέρα αλλοιώνει το αποτέλεσμα της μέτρησης. 41

42 7. Θέση σε λειτουργία RE 1H / RE 1 HK Ρύθμιση της πίεσης αντλίας Η ρύθμιση του καυστήρα πρέπει να πραγματοποιηθεί προσεκτικά σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα. Η πίεση πετρελαίου του καυστήρα αυξάνεται, μέχρι να αυξηθεί αισθητά η τιμή CO (τιμές άνω των 100 ppm). Εάν η τιμή CO 2 αυξηθεί μέχρι το 14,8% ή και περισσότερο, ρυθμίζεται η πίεση αντλίας μέχρι να επανέλθει η τιμή CO 2 στο 14%. Εάν η τιμή CO 2 είναι σημαντικά χαμηλότερη από 14,8% ή υπάρχει είσοδος τυχαίου αέρα λόγω μη στεγανού λέβητα ή και είναι πολύ έντονος ο ελκυσμός, δεν υπάρχει κεντρική στον αγωγό καυσαερίων ή το όργανο μέτρησης δεν είναι διακριβωμένο. Σε αυτήν την περίπτωση η τιμή ρύθμισης της πίεσης, που οδήγησε σε απότομη αύξηση της τιμής CO, θα πρέπει να μειωθεί περ. 2,5 bar. Στη βίδα ρύθμισης πίεσης: Περιστροφή προς τα δεξιά = αύξηση της πίεσης Περιστροφή προς τα αριστερά = μείωση της πίεσης Εξαέρωση του συστήματος παροχής πετρελαίου μέσω μανομετρικής λήψης της αντλίας. ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Σε καμία περίπτωση μην περιστρέφετε τη βίδα ρύθμισης πίεσης πριν από την εξαέρωση της αντλίας! σχ. 17: Ρύθμιση πίεσης BFP 21 L4 Υπόμνημα για σχ. 17: Συντομογραφίες Ερμηνεία Βίδα ρύθμισης πίεσης Μανομετρική λήψη Σύνδεση για μετρητή κενού Φίλτρο με στέλεχος 42

43 RE 1H / RE 1 HK 7. Θέση σε λειτουργία σχ. 18: Ρύθμιση πίεσης AS 47D Υπόμνημα για σχ. 18: Συντομογραφίες Ερμηνεία Βίδα ρύθμισης πίεσης Μανομετρική λήψη Σύνδεση για μετρητή κενού 43

44 7. Θέση σε λειτουργία RE 1H / RE 1 HK Μεταβολή της απόδοσης καυστήρα Ο Raketenbrenner είναι ρυθμισμένος στην καθορισμένη απόδοση καυστήρα (βλ. παρακάτω σχ.). Μια μεταβολή της τάξεως του ± 8% περ. είναι εφικτή και μπορεί να πραγματοποιηθεί. σχ. 19: Διάγραμμα απόδοσης RE 1H / RE 1HK σε συνάρτηση με την πίεση ανεμιστήρα Υπόμνημα για σχ. 19: Συντομογραφίες Ερμηνεία GE Εργοστασιακή ρύθμιση BL / % Απόδοση καυστήρα σε % GP / mbar Πίεση ανεμιστήρα σε mbar Πίεση ανεμιστήρα Για τον έλεγχο της ρύθμισης χρειάζεται να μετρηθεί η πίεση ανεμιστήρα (βλ. παρακάτω σχ.). Η θηλή μέτρησης (Ø 9 mm) βρίσκεται δεξιά δίπλα στο σωλήνα πετρελαίου στο κάλυμμα του περιβλήματος. Για τη μέτρηση θα πρέπει να ξεβιδώνεται η βίδα της θηλής μέτρησης. Όταν εκτελούνται εργασίες στον καυστήρα, η ηλεκτρική τάση θα πρέπει να αποσυνδέεται σχ. 20: Σύνδεση μέτρησης για τον υπολογισμό της πίεσης ανεμιστήρα 44

45 RE 1H / RE 1 HK 7. Θέση σε λειτουργία Ρύθμιση αέρα Η ποσότητα αέρα είναι προρυθμισμένη βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης (βλ. σε 20) σε τιμή πίεσης ανεμιστήρα 9 mbar. Εάν χρειαστεί να μεταβληθεί η ποσότητα αέρα, θα πρέπει να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: - Αφαιρέστε το δεξιό κάλυμμα από το σιγαστήρα αναρρόφησης (βλ. σχ. 21 και σχ. 22). - Ξεβιδώστε τη βίδα σύσφιξης. - Μετατοπίστε το σύρτη, ούτως ώστε να ελεγχθεί ταυτόχρονα η πίεση ανεμιστήρα: Περισσότερος αέρας, σύρτης προς τα κάτω, δηλ. αύξηση της βαθμίδας κλίμακας λιγότερος αέρας, σύρτης προς τα επάνω, δηλ. μείωση της βαθμίδας κλίμακας - Μετά τη ρύθμιση σφίξτε τη βίδα σύσφιξης με το χέρι. - Ωθήστε το κάλυμμα στον οδηγό, μέχρι να κουμπώσει. Με μεγάλωμα του ανοίγματος εισάγεται περισσότερος αέρας στην καύση και έτσι μπορεί να αυξηθεί στη συνέχεια η απόδοση καυστήρα λόγω της πίεσης πετρελαίου. Η μείωση του ελεύθερου ανοίγματος έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή μειώνεται στη συνέχεια η πίεση πετρελαίου. Ρύθμιση των τιμών CO 2 με τοποθετημένο κάλυμμα στο σιγαστήρα αναρρόφησης αέρα. ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Εάν μειωθεί η απόδοση, θα πρέπει να προσέξετε η πίεση του πετρελαίου να μην πέσει κάτω από τα 10 bar. Διαφορετικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μικρότερο μπεκ. 45

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Buderus Logatop / MHG (MAN) Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57. MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58. MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ.

Κεφάλαιο 4. Buderus Logatop / MHG (MAN) Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57. MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58. MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ. Κεφάλαιο 4 Buderus Logatop / MHG (MAN) Καυστήρες πετρελαίου / αερίου 15-1.450 kw Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57 MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58 MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ. 59 MHG (MAN) RZ2 - RZ3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1.1 Κανόνες και προδιαγραφές... 4. 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και πραγµατική θερµική απόδοση... 4 1.3 Επιλογή ακροφυσίου (µπεκ)...

Περιεχόµενα. 1.1 Κανόνες και προδιαγραφές... 4. 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και πραγµατική θερµική απόδοση... 4 1.3 Επιλογή ακροφυσίου (µπεκ)... Περιεχόµενα 1 Κανόνες και προδιαγραφές... 4 1.1 Κανόνες και προδιαγραφές... 4 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και πραγµατική θερµική απόδοση... 4 1.3 Επιλογή ακροφυσίου (µπεκ)... 4 2 Γενικά... 5 2.1 Μοντέρνο

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

DE 1H. Stand 24.01.2011

DE 1H. Stand 24.01.2011 DE 1H Stand 24.01.2011 Περιεχόμενα 1 Κανόνες και προδιαγραφές... 5 1.1 Κανόνες και προδιαγραφές... 5 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και πραγματική θερμική απόδοση... 5 1.3 Επιλογή ακροφυσίου (μπεκ)... 5 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

H A N S A. Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S 5.3 (G) Οδηγίες λειτουργίας

H A N S A. Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S 5.3 (G) Οδηγίες λειτουργίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες H A N S A Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S (G) Οδηγίες λειτουργίας Πεδίο παραγωγικότητας: 13,0 60,0 kw Ελεγμένο σύμφωνα με το 1BimSch V, με χαμηλό περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης 6304 446 09/2005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας και τη συντήρηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Του Φαντάκη Παναγιώτη μηχανολόγου εκπαιδευτικού. Καυστήρες διασκορπισμού υψηλής πίεσης. Ένας καυστήρας πετρελαίου είναι ένα σύνολο εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Ελληνικά Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Τεχνολογία συμπύκνωσης για επιδαπέδιους λέβητες καυστήρων αερίου ή πετρελαίου με ισχύ έως 28 W Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την πληρότητα των οδηγιών εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης KA 306. Ενεργειακό τζάκι. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR

Οδηγίες χρήσης KA 306. Ενεργειακό τζάκι. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR Οδηγίες χρήσης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές υποδείξεις...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ 5 χρόνια γραπτή εγγύηση 0617 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι λέβητες COSMO είναι χυτοσιδηροί, διαιρούμενοι και αποτελούνται από στοιχεία (φέτες) που συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους. Διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

WIRBEX MINI C, CL, S, SL

WIRBEX MINI C, CL, S, SL Χυτοσίδηροι λέβητες πετρελαίου - αερίου WIRBEX MINI C, CL, S, SL 210-000-0110 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 Δ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης 6302 623 09/2002 GR Για τον ειδικό Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Πιεστικός καυστήρας πετρελαίου Logatop LE-A.0 και 2.0 Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την έναρξη της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

4729-00.4R. Μπόιλερ S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό 6 720 641 865 (2009/09) GR

4729-00.4R. Μπόιλερ S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό 6 720 641 865 (2009/09) GR 4729-00.4R Μπόιλερ S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... el Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 3 1.1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου / αερίου 86-1200 kw GE315 86-230 kw Σελ. 38 GE515 201-510 kw Σελ. 41 GE615 511-1.200 kw Σελ. 44 35 36 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Οδηγίες λειτουργίας Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.:

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 5 1.1 Κανονισμοί και προδιαγραφές... 5 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και θερμική απαίτηση...

Περιεχόμενα. 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 5 1.1 Κανονισμοί και προδιαγραφές... 5 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και θερμική απαίτηση... Περιεχόμενα 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 5 1.1 Κανονισμοί και προδιαγραφές... 5 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και θερμική απαίτηση... 5 2 ΓΕΝΙΚΆ... 6 2.1 Μοντέρνα οπτική... 6 2.2 Οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. SK655 120-600 kw Σελ. 28. SK755 730-1.850 kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293. Logano SK655 / SK755

Κεφάλαιο 2. Logano. SK655 120-600 kw Σελ. 28. SK755 730-1.850 kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293. Logano SK655 / SK755 SK655 / SK755 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου / αερίου 120-1.850 kw SK655 120-600 kw Σελ. 28 SK755 730-1.850 kw Σελ. 29 Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293 25 26 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010 VITODENS 222-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης με ενσωματωμένο ανοξείδωτο boiler 50 lt έως 35 kw και βαθμού απόδοσης 109% Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. Λέβητες kombi

Οδηγίες λειτουργίας. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. Λέβητες kombi Οδηγίες λειτουργίας Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 CGB-K-24 CGB-K40-35 Λέβητες kombi Λέβητες kombi Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 5 ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ Ορισμός. Ο λέβητας είναι μία μεταλλική κατασκευή στην οποία γίνεται η μετάδοση της θερμότητας που παράγεται από την καύση του καυσίμου, σε ένα ρευστό το οποίο μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας. Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου/ αερίου

Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας. Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου/ αερίου λέβητες πετρελαίου/ αερίου Θερμικής ισχύς από 71 έως 1.00 kw Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον Logano GE315 Logano GE515 Logano GE615 Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας Χυτοσίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες και καυστήρες αερίου

Λέβητες και καυστήρες αερίου Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 2014/5 Το Φυσικό Αέριο Στο Επαγγελματικό Λύκειο ΠΕΜΠΤΗ, 15-5-2014 Λέβητες και καυστήρες αερίου Γιάννης Τσικαλάκης Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤHERMOVENT HELLAS A.E Λεβητοστάσιο κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BTL. από 17,8 εώς 310 kw. Καυστήρες πετρελαίου

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BTL. από 17,8 εώς 310 kw. Καυστήρες πετρελαίου ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BT από 17,8 εώς 310 kw Καυστήρες πετρελαίου ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BT από 17,8 εώς 310 kw ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Τα κύρια χαρακτηριστικά της σειράς BT καταδεικνύουν οτι οι καυστήρες αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 ECO και Logano G25 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης Λειτουργία συμβατικών λεβήτων Είσοδος καυσίμου = 100 % Θερμοκρασία καυσαερίων μεταξύ 140 έως 180 Celsius Λανθάνουσα θερμότητα = 10.2% Λανθάνουσα θερμότητα 10.2 % Προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29 Περιεχόμενα 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 Εισαγωγή... 15 Πλαστικές δεξαμενές... 15 Μεταλλικές δεξαμενές... 16 Πάχος χαλυβδόφυλλου (λαμαρίνας)... 17 Σωλήνες δεξαμενής... 17 Σωλήνας παροχής πετρελαίου... 17

Διαβάστε περισσότερα

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος 6300 4299-06/99 GR Οδηγίες χρήσης Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109 Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 Έναρξη λειτουργίας................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για ηλεκτρικούς λέβητες

Τεχνικό εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για ηλεκτρικούς λέβητες Τεχνικό εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για ηλεκτρικούς λέβητες Σειρά 6kW, 8kW, 9kW, 10kW, 12kW, 16kW, 20kW, 24kW, 28kW και 32kW ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Η τοποθέτηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002359692 2014-10-23

14REQ002359692 2014-10-23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Excel Ex 205 Carbon Film

Excel Ex 205 Carbon Film Excel Ex 205 Carbon Film ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ. 57003 Τηλ.: 2310778955-6, 2310722028 Email: megi@protopsaltis.gr, website: www.agmrecruit.com

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα