Αριθ. Πρωτ. 47 ΠΡΟΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Πρωτ. 47 ΠΡΟΣ:"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Α Σ Ο Π Ο Ν Ω Ν ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Π.Ε...Υ.Κ.Μ. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προέδρου: ασαρχείο Αρναίας ΑΡΝΑΙΑ Γεν. Γραµµατέα: /νση Αναδασώσεων Θεσσαλονίκης Καρατάσσου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Προέδρου: ,fax: Γεν Γραµ.: ,fax: ΠΡΟΣ: Θεσσαλονίκη 6/9/2006 Αριθ. Πρωτ. 47 Σύλλογο Εργαζοµένων Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Ενόψει προώθησης νοµοσχεδίου για την οργάνωση των Περιφερειών της Χώρας και ύστερα από το 99/ έγγραφο της ΠΟΣΥΠ σας στέλνουµε, ως ΠΕ ΥΚΜ, συνοπτικά τις προτάσεις µας για την οργάνωση των ασικών Υπηρεσιών και παρακαλούµε να τις συµπεριλάβετε στις προτάσεις σας προς την ΠΟΣΥΠ: Αναγνώσαµε το σχέδιο που έδωσε στη δηµοσιότητα το ΥΠΕΣ Α και µε λύπη µας διαπιστώσαµε ότι ενώ αναβαθµίζονται όλες οι Υπηρεσίες τα ασαρχεία και τα ασονοµεία µε τα ασοφυλάκεια, όχι µόνο δεν αναβαθµίζονται, αλλά και υποβαθµίζονται. Έτσι βλέπουµε τα ασαρχεία να λειτουργούν σε επίπεδο υποδιεύθυνσης, ακόµη και εκείνα του άρθρου 38 παρ.γ 8. Οι αρµοδιότητες των ασονοµείων και των ασοφυλακείων παραµένουν οι ίδιες και µειωµένες από αυτές του 1981 τη στιγµή που στο διάστηµα της 25ετίας που πέρασε έγιναν τόσες θεσµικές αλλαγές. Στις ασικές Υπηρεσίες δεν προβλέπονται Τµήµατα ή Γραφεία Γραµµατειακής και Οικονοµικής εξυπηρέτησης, πράγµα που µας προβληµατίζει µήπως πρόκειται για περαιτέρω συρρίκνωσής τους. Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Τα ασαρχεία να λειτουργούν σε επίπεδο ιεύθυνσης, όπως µέχρι σήµερα. Σε κάθε ασαρχείο, ή Νοµοδασαρχείο ( /νση ασών Νοµού χωρίς ασαρχείο) να συσταθεί Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων. Το Τµήµα ιοίκησης και ιαχείρισης ασών να ονοµάζεται Τµήµα ιοίκησης και ιαχείρισης ασών και ασικού Περιβάλλοντος στα δε Νοµοδασαρχεία και µεγάλα ασαρχεία (άρθρο 26, παρ. Β 8 Π 1213/81) να λειτουργεί στο τµήµα αυτό ασικό Γραφείο, αρµόδιο για την έκδοση Αδειών Υλοτοµίας, Αδειών Αποκόµισης, παρακολούθηση κίνησης ασικών Προϊόντων, τήρηση Βιβλίων Ελέγχου Υλοτοµιών κλπ. Στο Τµήµα Εκτελέσεως ασοτεχνικών Έργων λειτουργεί Γραφείο Κινήσεως, υπεύθυνο για την συντήρηση και κίνηση των οχηµάτων και του µηχανικού εξοπλισµού της Υπηρεσίας. Στις /νσεις ασών και στα ασαρχεία της παρ Γ 8 του άρθρου 38 Π 1213/81 λειτουργεί Τµήµα ιοικητικό Λογιστικό και στα υπόλοιπα δασαρχεία Γραφείο ιοικητικό Λογιστικό. Το Τµήµα Προστασίας ασών και ηµοσίου Κατηγόρου, να ονοµάζεται Τµήµα Προστασίας ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, στα πλαίσια του οποίου θα λειτουργεί Ανακριτικό Γραφείο που θα επιλαµβάνεται του προανακριτικού έργου για τα δασικά αδικήµατα προωθώντας τις δικογραφίες µε το προανακριτικό υλικό, των µεν ασικών Πταισµάτων στον αρµόδιο ασικό ηµόσιο Κατήγορο, των δε Πληµµεληµάτων στην Εισαγγελική Αρχή. Καθήκοντα ηµοσίου Κατηγόρου θα εκτελεί ο προϊστάµενος του ασονοµείου στην περιοχή αρµοδιότητας του οποίου υφίσταται Ειρηνοδικείο. Η παράγραφος Ζ 4 να τροποποιηθεί:... δύναται να ιδρύονται νέα ασαρχεία και ασονοµεία, να καταργούνται ή να συγχωνεύονται. Να αναφερθεί το αυτονόητο, ότι τα ασονοµεία λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος, καθότι πρόκειται περί ιοικητικών Μονάδων που αποτελούν υποµονάδα ιεύθυνσης, ή Υποδιεύθυνσης, επιλαµβάνονται και συµµετέχουν σε όλα δασικά αντικείµενα και

2 αρµοδιότητες και επί πλέον υπέρκεινται και προΐστανται καταληκτικών υποµονάδων επιπέδου Γραφείου, των ασοφυλακείων. Ο αριθµός των υπαρχόντων ασονοµείων θα πρέπει να µειωθεί, λαµβάνοντας υπόψη τα σηµερινά δεδοµένα και συνθήκες (µέσα µεταφοράς, οδικό δίκτυο, µετακίνηση πληθυσµού κ.ά.). Σε κάθε ασαρχείο θα λειτουργεί ένα (της έδρας), έως δύο ασονοµεία, µε εξαίρεση τα Νοµοδασαρχεία και τα µεγάλα ασαρχεία. Να προβλέπεται ο επανακαθορισµός, σε τακτό χρονικό διάστηµα, των περιοχών ευθύνης ασαρχείων, ασονοµείων, ασοφυλακείων, µε δυνατότητα συγχώνευσης, κατάργησης, ή διαχωρισµού τους, µε προσαρµογή τους στα σηµερινά δεδοµένα (πληθυσµός, Καποδιστριακοί ήµοι κ.ά). Β ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΟΝΟΜΕΙΩΝ Βα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η νέα οργάνωση της ασικής Υπηρεσίας στα πλαίσια των Περιφερειών πρέπει να έχει γνώµονα την προστασία - διατήρηση - ανάπτυξη του άσους και του φυσικού περιβάλλοντος, στα οποία τείνουν και πρέπει να τείνουν οι όποιες επεµβάσεις στα δάση, είτε για την διοίκηση διαχείρισή τους, είτε για την µελέτη και κατασκευή δασοτεχνικών έργων, αναδασώσεις, φυτώρια, δασική οδοποιία, δασική αναψυχή, θηραµατοπονία, βελτίωση ορεινών βοσκοτόπων, διευθέτηση χειµάρρων κλπ. και συγχρόνως την προσφορά αποκεντρωµένων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Στο όλο αυτό οργανόγραµµα τα ασονοµεία καλούνται να παίξουν τον ρόλο µιας δυναµικής οργανικής µονάδας της Νοµαρχιακής /νσεως ασών Νοµοδασαρχείου. Στελεχωµένα µε πτυχιούχους ΤΕΙ ασοπονίας, που έχουν απαραίτητο εφόδιο την γνώση της εφαρµογής της ασικής Επιστήµης και της ασοπονίας στην πράξη, πρέπει να τους αναγνωρισθεί το δικαίωµα και η υποχρέωση να διαδραµατίσουν ανάλογο ρόλο στα δασικά πράγµατα. Πλαισιωµένα και από τους ασοφύλακες των ασοφυλακείων και άλλα στελέχη τεχνικών και διοικητικών κλάδων θα αποτελέσουν τις πλέον αποκεντρωµένες ασικές Οργανικές Μονάδες, όπως ακριβώς αρµόζει στο αποκεντρωτικό διοικητικό σύστηµα της Χώρας, σύµφωνα και µε τις επιταγές του Συντάγµατος (άρθρο 101, παρ.1). Έτσι η Εθνική ασική Πολιτική θα φθάσει και στον τελευταίο ορεινό κάτοικο, καθώς αυτή θα εφαρµόζεται από Υπηρεσίες µε άµεση αντίληψη των τοπικών συνθηκών και προβληµάτων, που θα αποτελούν συγχρόνως τους προκεχωρηµένους πρεσβευτές της Πολιτείας. Αποτέλεσµα: Η εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών να γίνεται καλύτερη και παράλληλα η προστασία και ανάπτυξη των ασών, των ασικών Εκτάσεων και του Φυσικού Περιβάλλοντος της Χώρας να επιτυγχάνεται σε µέγιστο βαθµό. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν της εφαρµογής αυτής της ασικής Πολιτικής τα ασονοµεία λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος Το 2006 η οργάνωση και οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων ασικής Προστασίας, καθώς και τα καθήκοντα των ασοπόνων πρέπει να είναι προσαρµοσµένα στα νέα δεδοµένα και να συνάδουν µε τα θεσµικά και νοµικά ισχύοντα και ειδικότερα µε διατάξεις και νοµοθετήµατα που θεσπίστηκαν µετά την ισχύ του Π 1213/1981. Σταχυολογούµε µερικά: Ν.1404/ οµή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Π..126/ ιαδικασία παραχώρησης της εκµετάλλευσης, συντήρησης και βελτίωσης των δασών... στους δασικούς συνεταιρισµούς. Ν.1650/1986 -Για την προστασία του περιβάλλοντος. Ν.1734/1987 Περί βοσκοτόπων. Π..146/1988 -Επιβλέποντες ασοτεχνικών Έργων. Ν.1845/1989 ασοπροστασία. Ν.1865/1989 άρθρο 5 Ισοτιµία πτυχίων ΚΑΤΕ και ΚΑΤΕΕ και ισοτίµων προς αυτά µε πτυχία ΤΕΙ. Π.. 109/1989 άρθρο 3 Επαγγελµατικά δικαιώµατα πτυχιούχων τµήµατος δασοπονίας ΤΕΙ. Π..242/1993 Π.. - ασικό Σώµα. Ν.2916/2001 ιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής. Π..232/2001 Επαγγελµατικά δικαιώµατα κατόχων διπλώµατος ΟΕΕΚ ειδικότητας ειδικός δασικής Προστασίας. 2

3 Ββ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Με βάση των δεδοµένων αυτών, προτείνοµε την οργάνωση και τις αρµοδιότητες των ασονοµείων ως Τµηµάτων ασικής Ανάπτυξης και Προστασίας, ως εξής: Ο προγραµµατισµός, ο έλεγχος και η καθοδήγηση του πάσης φύσεως προσωπικού που διατίθεται για την εκτέλεση των έργων που εκτελούνται στην περιοχή του ασονοµείου. Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων µε βάση των οποίων καθώς και των σχετικών διαταγών και οδηγιών των προϊσταµένων αρχών και σύνταξη ετησίων ή πολυετών προγραµµάτων και προτάσεων έργων και εργασιών και υποβολή αρµοδίως για έγκριση. Προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές. Προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων από παραβάσεις της ασικής Νοµοθεσίας όπως παρανόµων εκχερσώσεων δασών και δασικών εκτάσεων, ανέγερση κτισµάτων και παντοειδών κατασκευών επί δασών και δασικών εκτάσεων, διενέργεια διακατοχικών πράξεων επί δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων και λήψη των υπό της νοµοθεσίας προβλεποµένων µέτρων. Προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων από παραβάσεις της ασικής Νοµοθεσίας, της σχετικής µε την θήρα, την αλιεία ορεινών υδάτων και τις προστατευόµενες δασικές περιοχές νοµοθεσίας και λήψη των υπό της νοµοθεσίας προβλεποµένων µέτρων. Η έκδοση ασικών Αστυνοµικών ιατάξεων Βοσκής σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες διαχειριστικές µελέτες, καθώς και ρυθµιστικές καυσοξύλευσης, ύστερα από έγκριση της προϊσταµένης αρχής και τήρηση τους. Εγκατάσταση και έλεγχος εφαρµογής των όρων παραχώρησης των παραχωρησιούχων δασικών εκτάσεων, καθώς και κάθε είδους αναγνώρισης, οριοθέτησης αποτερµατισµένων αγρών κλπ. Ό προϊστάµενος του ασονοµείου εκτελεί καθήκοντα ηµοσίου Κατηγόρου δασικών πταισµάτων στο Πταισµατοδικείο της περιοχής ευθύνης του. Έγκριση υλοτοµίας µεµονωµένων ή κατά µικρές οµάδες φυόµενων δασικών δένδρων και θάµνων σε αγροκτήµατα, καθώς και υλοτοµία δασοτεµαχίων, εκτάσεως µέχρι εικοσιπέντε (25) στρεµµάτων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και έκδοση Αδειών Υλοτοµίας. Έγκριση υλοτοµίας για κάλυψη ατοµικών και µικριεπαγγελµατικών αναγκών εγκαταστάσεων ζωοτεχνίας, ως και µικρών κοινωφελών έργων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και έκδοση Αδειών Υλοτοµίας (αρθ. 127, 128 και 168 Ν.. 86/69 ΦΕΚ 7 Α/69) Σύνταξη - κατάρτιση πινάκων υλοτοµίας για πρεµνοφυή ή καµένα δάση ύστερα από ανάθεση αρµοδίως, καθώς και επαλήθευση τέτοιων πινάκων υλοτοµίας που συντάχθηκαν από δασοκτήµονες, ή ιδιώτες δασολόγους ή δασοπόνους. Η προηγούµενη παράγραφος ισχύει και για υψηλά δάση όταν το προβλεπόµενο λήµµα δεν υπερβαίνει τα κυβικά µέτρα και υπάρχει διαχειριστική µελέτη. Εγκατάσταση υλοτόµων σε συστάδες για υλοτοµία ηµοσίων και µη δασών, σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα της προϊσταµένης αρχής. Επίβλεψη - παρακολούθηση υλοτοµιών. ιενέργεια µερικών και τελικών εξελέγξεων δασικών προϊόντων και σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Συµµετοχή στην Επιθεώρηση συγκοµιστικών εργασιών. Καταµέτρηση δασικών προϊόντων, παραλαβή - σύνταξη δελτίων και πρωτοκόλλων καταµέτρησης, υποβολή αρµοδίως. ιάθεση παράδοση δασικών προϊόντων των παραγοµένων δι αυτεπιστασίας. Τήρηση παραστατικών αποθήκης δασικών προϊόντων. Καθορισµό τιµήµατος κατασχεµένων προϊόντων κλπ. (αρθ. 271 παρ. 2 Ν.. 86/69), εκποίηση κατασχεθέντων δασικών προϊόντων. Έκδοση δελτίων µεταφοράς ασικών Προϊόντων. Έκδοση Αδειών Θήρας ιαδικασία καταγραφής θηρευόµενων θηραµάτων κλπ (αρθ. 7 παρ. 13 Π.. 453/77 και Π.. 94/93). Λήψη µέτρων προς διαφύλαξη του θηραµατικού πλούτου σε ελώδεις εκτάσεις (παρ. 2 αρθ. 257 Ν.. 86/69 και Κ.Υ.Α /85 αρθ. 8 παρ. 5). Καθορισµό ζώνης ασφαλείας στην περίπτωση θήρας καθ' οµάδας και ειδικά µέτρα προστασίας θηραµάτων (αρθ. 258 παρ. 3, αρθ. 259 παρ. 2 (α,β) Ν.. 86/69). Εκπόνηση δασικών µελετών ύστερα από ανάθεση της αρµόδια αρχής. Επίβλεψη έργων και εργασιών της περιοχής αρµοδιότητάς του. Εγκατάσταση εργολάβων, µηχανηµάτων. 3

4 Επιµέτρηση και Α παραλαβή ασοτεχνικών έργων και εργασιών, µη δηµόσιας δασοπονίας και Κανονισµών ΕΕ Επιβολή προστίµων για παραβάσεις ορεινών ρεόντων υδάτων, άρθρου 71 Ν.998/79 και ορισµένων παραβάσεων περί θήρας που θα πρέπει να αποποινικοποιηθούν και να επιβάλλονται διοικητικά πρόστιµα (παράνοµη µεταφορά κυνηγ. Όπλου, εκγύµναση σκυλιών κ.α.), καθώς και σε περιπτώσεις ρύπανσης µε αντικείµενα (π,χ, σκουπίδια) του Φυσικού Περιβάλλοντος στην περιοχή αρµοδιότητας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι περισσότερες από τις παραπάνω αρµοδιότητες εκτελούνται στη πράξη σήµερα από τα ασονοµεία όπου λειτουργούν, χωρίς να προβλέπονται από τον ισχύοντα οργανισµό. Όπου δεν λειτουργούν τα ασονοµεία εκτελούνται από τους ενεποµείναντας ασοπόνους στα ασαρχεία και /νσεις ασών, µε προβλήµατα καθώς πολλοί προϊστάµενοι παραβλέπουν τις διατάξεις χωροταξίας των ασονοµείων, κατανέµουν τις περιοχές κατά το δοκούν, µε αποτέλεσµα να εκτελούνται καθήκοντα αναρµόδια και χωροταξικά άναρχα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει µε τον παρόντα Νόµο να προβλεφθεί η δυνατότητα ανακατανοµής και των ασονοµείων, πράγµα που δεν προβλέπεται προφανώς από αβλεψία. Στο πνεύµα κινούµενοι γίνεται αυτονόητο ότι τα περισσότερα προβλεπόµενα µέχρι σήµερα ασονοµεία θα πρέπει να καταργηθούν ή να µετατραπούν σε ασοφυλάκεια και κάποια σηµερινά ασοφυλάκεια να συγχωνευθούν µε άλλα. Σε κάθε ασαρχείο ή /νση ασών χωρίς ασαρχείο θα υπάρχει οπωσδήποτε ένα της έδρας και ανάλογα την έκταση και το µέγεθος των αντικειµένων ( ιαχειριζόµενα δάση, Εθνικοί ρυµοί, προστατευόµενες περιοχές κλπ., ζώνη επικινδυνότητας, καταφύγια Άγριας Ζωής, Ε.Κ.Π. κ.ά. ) και τις υπάρχουσες υποδοµές, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις κλπ., και άλλες ειδικές συνθήκες, ιστορικοί λόγοι κ.ά. θα εξετασθεί η ύπαρξη δευτέρου και σπάνια περισσοτέρων. Γ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ Γα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στα ασονοµεία ανήκουν οργανικά οι ασικές Υποµονάδες, τα ασοφυλάκεια, τα οποία στελεχώνονται µε ασοφύλακες, οι οποίοι θα πρέπει να εξελιχθούν σε υπαλλήλους που θα συνδυάζουν την δασοπροστασία µε την ξενάγηση ενηµέρωση του επισκέπτη στο δάσος, παρουσιάζοντας την καλύτερη εικόνα της ασικής Υπηρεσίας, όντας οι ίδιοι µέρος της, και της Ελληνικής ηµόσιας ιοίκησης κατ επέκταση. Καιρός είναι πλέον ο κλάδος των ασοφυλάκων να καλύπτεται από πτυχιούχους µεταδευτεροβάθµιας διετούς εκπαίδευσης, ΙΕΚ, ειδικότητας Ειδικός ασοπροστασίας και όπου απαιτείται Επιµελητής- Ξεναγός Εθνικών ρυµών και Χώρων ασικής Αναψυχής Σήµερα δεν έπρεπε να υπάρχει ασοφύλακας, στον οποίο να µην έχει παραχωρηθεί από την Υπηρεσία όχηµα (Τζιπ, ή Μοτοσικλέτα), τη στιγµή που και ο τελευταίος επίδοξος παραβάτης της ασικής Νοµοθεσίας διαθέτει τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικό και µηχανικό εξοπλισµό. Η λειτουργία της Υπηρεσίας σε 24ωρη βάση, των ασοφυλακείων τουλάχιστον θα πρέπει κάποτε και στη Χώρα µας να βρει εφαρµογή. Οι αρµοδιότητες των ασοφυλακείων στη νέα οργάνωση θα πρέπει να αντλούνται και να συνάδουν µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των κατόχων διπλώµατος ΟΕΕΚ ειδικότητας Ειδικός ασικής Προστασίας (Π..344/2001 ΦΕΚ.Α/232/ ) και που συνίστανται: Γβ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Παρατήρηση και περιπολία για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές. Παρατήρηση και περιπολία για εντοπισµό και αναφορά στην προϊσταµένη αρχή του παραβάσεων της δασικής νοµοθεσίας, όπως παρανόµων εκχερσώσεων δασών και δασικών εκτάσεων, ανέγερση κτισµάτων και παντοειδών κατασκευών επί δασών και δασικών εκτάσεων, διενέργεια διακατοχικών πράξεων επί δηµοσίων και µη δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων και λήψη των υπό της νοµοθεσίας προβλεποµένων µέτρων. Παρατήρηση και περιπολία για εντοπισµό και αναφορά στην προϊσταµένη αρχή του, παραβάσεων της σχετικής µε την θήρα, την αλιεία ορεινών υδάτων και τις προστατευόµενες δασικές περιοχές νοµοθεσίας και λήψη των υπό της νοµοθεσίας προβλεποµένων µέτρων. Επιστασία και παρακολούθηση παραγωγής δασικών προϊόντων. Καταµέτρηση δασικών προϊόντων και συµπλήρωση των σχετικών δελτίων καταµέτρησης. Ποιοτική ταξινόµηση πρωτογενών δασικών προϊόντων. Επιστασία στην εκτέλεση και συντήρηση έργων αντιπυρικής προστασίας. 4

5 Επιστασία στην εκτέλεση εργασιών καταπολέµησης ασθενειών και ζηµιών σε δασικά φυτώρια. Επιστασία σε δασοτεχνικά έργα και εργασίες (αναδασωτικές, δασικής οδοποιίας, ορεινής υδρονοµίας κ.λ,π.) µετά από ανάθεση από ειδικό δασολόγο ή δασοπόνο ή άλλους ειδικούς επιστήµονες. Συµµετοχή σε οµάδες λήψης στοιχείων υπαίθρου προοριζοµένων για την εκπόνηση των πάσης φύσεως δασικών, χλωριστικών και µελετών εντοπισµού και αξιολόγησης της άγριας πανίδας. Φύλαξη και επιτήρηση ελεγχόµενων κυνηγετικών περιοχών. Επιστασία εκτροφής θηραµάτων σε εκτροφεία και σε ελεύθερο περιβάλλον. Χρήση και συντήρηση εργαλείων και µέσων πυρόσβεσης. Σύνταξη πρωτοκόλλων µηνύσεων, επίδοση, ανάρτηση, θυροκόλληση και τοιχοκόλληση εγγράφων. Έλεγχο στην άσκηση θήρας, εκτέλεση των λαµβανόµενων κάθε φορά από την αρµόδια αρχή µέτρων προστασίας της άγριας πανίδας. Έλεγχο της τήρησης των κανονισµών λειτουργίας ως και των σχετικών διατάξεων των προστατευοµένων δασικών περιοχών και των χώρων δασικής αναψυχής. Κατάσχεση των δασικών προϊόντων που συγκοµίζονται ή µεταφέρονται παράνοµα, όλων γενικά των υπό καθεστώς προστασίας υπαγόµενων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγµάτων αυτών ζώντων ή νεκρών επεξεργασµένων ή µη, που συγκοµίζονται ή µεταφέρονται, ή συλλέγονται, ή συλλαµβάνονται, ή διακινούνται, ή διατίθενται στην αγορά, ή κατέχονται παράνοµα, κατάσχεση των κατά παράβαση των περί θήρας και ορεινής αλιείας διατάξεων αποκτωµένων θηραµάτων και αλιευµάτων, κατάσχεση των µέσων που χρησιµοποιήθηκαν για την τέλεση των παρανόµων πράξεων καθώς και σύλληψη, µεταγωγή και παράδοση όσων παρανοµούν στην πλησιέστερη Αστυνοµική Αρχή. 5 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ Της Γενικής /νσης Αναπτύξεως και Προστασίας ασών & Φ.Π., των /νσεων της Κεντρικής ασικής Υπηρεσίας, των Επιθεωρήσεων ασών, των Περιφερειακών /νσεων ασών, των /νσεων Αναδασώσεων και των /νσεων ασών των Νοµών προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ασολογικού και εν ελλείψει του κλάδου ΤΕ ασοπονικού. Των ασαρχείων, καθώς και των Τµηµάτων και Γραφείων όλων των µονάδων προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ασολογικού ή ΤΕ ασοπονικού, πλην των ιοικητικών Τµηµάτων ή Γραφείων, των οποίων προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ιοικητικού Οικονοµικού, ή Ε ιοικητικού Οικονοµικού. Των ασονοµείων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ ασοπονικού. Των ασοφυλακείων υπάλληλοι του κλάδου Ε ασοφυλάκων. α ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Τους προϊσταµένους των κλάδων ΠΕ ασολογικού και ΤΕ ασοπονικού σπόντας ή κωλυόµενους αναπληρώνουν υπάλληλοι και των δυο κλάδων. Τους υπαλλήλους των Κλάδων ΠΕ ή ΤΕ ιοικητικού Οικονοµικού, Ε ιοικητικού Οικονοµικού αναπληρώνουν υπάλληλοι οµοίων κλάδων. Τον προϊστάµενο Τµήµατος ασικής Ανάπτυξης και Προστασίας αναπληρώνει υπάλληλος του ιδίου Κλάδου ΤΕ ασοπονικού, ή Ε ασοφυλάκων. Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι προϊστάµενοι των ασονοµείων και οι υπάλληλοι του ΤΕ ασοπονικού κλάδου δύνανται Ενεργούν στα σχολεία της περιοχή τους τις διαλέξεις, οµιλίες κλπ. που προβλέπονται από το άρθρο 21 παρ. 2 Ν.998/79. προϊστάµενοι των ασοφυλακείων και οι υπάλληλοι του Ε ασοφυλάκων δύνανται σε συνεργασία µε τον προϊστάµενο του Τ..Α.&Π. να ενεργούν στα ηµοτικά Σχολεία και Γυµνάσια της περιοχή τους τις διαλέξεις, οµιλίες κλπ. που προβλέπονται από το άρθρο 21 παρ. 2 Ν.998/79. Θέµατα (αυτοψίες, προτάσεις κλπ.) Πράξεων Χαρακτηρισµών (άρθρο 14 Ν.998/79, όπως ισχύει), δασωθέντων αγρών (άρθρο 67 Ν. 998/79, όπως ισχύει) οριοθετήσεις, κλπ. χειρίζονται υπάλληλοι ασολογικού και ασοπονικού κλάδων, που επιµορφώθηκαν, ή αποδεδειγµένα διδάχθηκαν στο γεωδαιτικό σύστηµα.

6 Όλοι οι υπάλληλοι των ασικών Υπηρεσιών ανεξαρτήτως ειδικότητας και κατηγορίας, ονοµάζονται ασικοί Υπάλληλοι. Σε συνεργασία µε το Ε.Κ...Α. διενεργούνται σεµινάρια επιµόρφωσης των ασικών αυτών Υπαλλήλων, σε θέµατα του δασικού αντικειµένου και για καθήκοντα ειδικού προανακριτικού υπαλλήλου. Με εκπαιδευτικά προγράµµατα ανά Νοµό ή Περιφέρεια επιµορφώνονται και εφ όσον επιθυµούν, µε αίτησή τους υπάλληλοι Ε και ΥΕ µε 5ετή υπηρεσία σε συναφή καθήκοντα, µετατάσσονται στον Κλάδο Ε ασοφυλάκων. Ο κλάδος ασοφυλάκων Β καταργείται, οι δε υπηρετούντες ασοφύλακες Β εντάσσονται, όσοι δεν εντάχθηκαν µέχρι τώρα, αυτοδίκαια στον Κλάδο ασοφυλάκων Α, ο οποίος µετονοµάζεται σε Κλάδο Ε ασοφυλάκων. Ο κλάδος των ασοφυλάκων στελεχώνεται αποκλειστικά από κατόχους ιπλώµατος ΟΕΕΚ Ειδικός ασικής Προστασίας και όπου απαιτείται ιπλώµατος Επιµελητής- Ξεναγός Εθνικών ρυµών και Χώρων ασικής Αναψυχής. Θωρούµε αυτονόητο, ότι τα ασονοµεία λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος, καθότι πρόκειται περί ιοικητικών Μονάδων που αποτελούν υποµονάδα ιεύθυνσης, ή Υποδιεύθυνσης, επιλαµβάνονται και συµµετέχουν σε όλα δασικά αντικείµενα και αρµοδιότητες και επί πλέον υπέρκεινται και προΐστανται καταληκτικών υποµονάδων επιπέδου Γραφείου, των ασοφυλακείων. Η αιτίαση ότι θα δηµιουργηθούν επιπλέον Τµήµατα στις ασικές Υπηρεσίες θεωρούµε ότι περισσότερο θα πρέπει να αφορά τα Γραφεία Θήρας, που χωρίς καµιά αλλαγή στις αρµοδιότητες ονοµάζονται Τµήµατα. εν διαφωνούµε. Αν όµως πρέπει να γίνει επιλογή θεωρούµε ότι τα ασονοµεία δικαιολογούν περισσότερο την λειτουργία τους σε επίπεδο Τµήµατος. ΓΙΑ ΤΟ.Σ. της Π.Ε...Υ.Κ.Μ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 6 Ιωάννης Κέκερης Απόστολος Γεράσης Επισυνάπτουµε: 1. Το άρθρο 3 του Π 109/1989 (ΦΕΚ/Α/47/ Επαγγελµατικά δικαιώµατα πτυχιούχων Τµήµατος ασοπονίας 2. Το Π 344/2001 (ΦΕΚ/Α/232/ Επαγγελµατικά δικαιώµατα κατόχων διπλώµατος του ΟΕΕΚ της ειδικότητας Ειδικός ασικής Προστασίας των ΙΕΚ.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Σύμφωνα με το ΠΔ 1102: Άρθρο 1. Οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Δασοπονίας των Ανωτέρων Σχολών Τεχνολόγων Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 7, του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α. Άρθρο 1 - Σύστηµα Προµηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α. Άρθρο 1 - Σύστηµα Προµηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Σύστηµα Προµηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί 1. Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, µε την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α)

Άρθρο 1. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α) 1 «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3212 Η τάση αλλά και η πραγματικότητα στην αγορά εργασίας, στον ευρύτερο χώρο του Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

15.01.2013 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

15.01.2013 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 15.01.2013 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, µείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991) Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. (1) ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 857/2011 Θ Ε Μ Α «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών F Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Τµήµα Οργάνωσης & Παραγωγικότητας Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας Ε.Κ.ΕΦ.Ε. «ηµόκριτος» Έκδοση 1.0 Αθήνα, Ιανουάριος 2007 ΕΚΕΦΕ Τµήµα Οργάνωσης & Παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 . Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», συγχρηματοδοτούμενης, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α Της παραγράφου 7, του άρθρου 241 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού Σ.ΕΠ.Ε. I ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE B4-3200/98/444: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ (Gypaetus barbatus) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE B4-3200/98/444: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ (Gypaetus barbatus) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ: 383/Α/2013. Στα Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία της χώρας ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ: 383/Α/2013. Στα Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία της χώρας ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ: 383/Α/2013 Στα Δασαρχεία και Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Επί του Νοµοσχεδίου «Ανάπτυξη Ιαµατικού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Επί του Νοµοσχεδίου «Ανάπτυξη Ιαµατικού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Επί του Νοµοσχεδίου «Ανάπτυξη Ιαµατικού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Ελλάδα λόγω της γεωλογικής συστάσεως του υπεδάφους της είναι χώρα πλούσια

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδήµαρχος Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης

Αντιδήµαρχος Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 2 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 26-05-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 4/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 26 ης /05/2015 της 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός Μελέτης Άννα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΩΣ ΚΩ ΙΚΑ ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ» ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόµου, το οποίο καταρτίσθηκε από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία

Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη Επιτροπή Βασικών και Τρεχόντων Επαγγελµατικών Θεµάτων Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία Οµάδα Εργασίας: Βακαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201 A'): ιαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις

Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201 A'): ιαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201 A'): ιαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 Ν. 1739/87 : Ορισµοί 1. Υδατικοί πόροι, στους οποίους δεν περιλαµβάνεται το θαλάσσιο νερό, είναι: α) Επιφανειακά και υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 . Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», συγχρηματοδοτούμενης, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα