ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ RURALITER

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ RURALITER"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚH ENOTHTA AXAΪΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. Δ. Β. Μ. ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 16 Τ.Κ ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: FAX: ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΩΔ: Πάτρα, Αριθ. Πρωτ: /8019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ RURALITER Έχοντας υπόψη: 1. Την υπ' αριθμ. 164/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος για έγκριση και αποδοχή υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «REINTRODUCTION UPON RURAL AGRICULTURAL LANDS OF INNOVATIVE TRAINING FOR ENTREPRENEURS ON RETURN» και κωδικό αριθμό GR1-LEO από το Περιφερειακό Κ.Ε.Κ. 2. Την υπ αρ / υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του επικεφαλής εταίρου (Περιφερειακό Κ.Ε.Κ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Αχαΐας) του έργου «REINTRODUCTION UPON RURAL AGRICULTURAL LANDS OF INNOVATIVE TRAINING FOR ENTREPRENEURS ON RETURN» και κωδικό αριθμό GR1-LEO καθώς και τις από και 24/07/2014 τροποποιήσεις της, και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 3. Την υπ' αριθμό 95/2014 Απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος περί έγκρισης αναγκαιότητας α) εκτύπωσης φυλλαδίων (brochure&leaflets), β) παραγωγής ηλεκτρονικού υλικού διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου (CDs&graphic design), γ) παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης συνεδρίου, στα πλαίσια 1

2 του προγράμματος Δια βίου Μάθησης Leonardo da Vinci, Δράση Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας Reintroduction upon rural agricultural lands of innovative training for entrepreneurs in return, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συλλογής προσφορών και ανάδειξης των οικονομικότερων προσφορών συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 9.200,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε Αχαΐας, στα πλαίσια υλοποίησης ως επικεφαλής εταίρος του έργου Reintroduction Upon Rural Agricultural Lands for Innovative Training for Entrepreuners on Return ( GR1-LEO ) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Leonardo da Vinci), πρόκειται να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών για την αποτελεσματική διάχυση και προώθηση του έργου και των δράσεών του με την πραγματοποίηση τελικού συνεδρίου αλλά και την παραγωγή ενημερωτικού υλικού. Κάθε ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να υποβάλλει προσφορά συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά αναφέρονται στην Παράγραφο Β της παρούσας πρόσκλησης. Α) Αντικείμενο και προδιαγραφές του έργου Το έργο έχει σαν αφετηρία τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει η οικονομική κρίση σε Ελλάδα και Ευρώπη και την στροφή που παρατηρείται στον πρωτογενή τομέα ως επιλογή επαγγελματικής απασχόλησης. Στοχεύει στην διερεύνηση των ευκαιριών και προκλήσεων του νέου πεδίου που διαμορφώνεται στον αγροτικό τομέα, καθώς και στην δημιουργία και παραγωγή ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού και χρήσιμων εργαλείων, ικανών να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός πολυδιάστατου και διαρκώς αυξανόμενου κύματος ανθρώπων που αναζητούν ένα νέο ξεκίνημα και μια δεύτερη ευκαιρία στον πρωτογενή τομέα. Συντονιστής του έργου είναι το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε Αχαΐας, ενώ από την Ελλάδα μετέχουν η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), καθώς και αντίστοιχοι φορείς από Ιταλία (AèV, National Training and Research Centre of Farmer s Italian Confederation (Cia) και Ce.S.A.R., Centre for Agriculture and Rural Development), από Πορτογαλία (UTAD, Centre for Transdisciplinary Development Studies) και από Βέλγιο (CEJA, European Council of Young Farmers). Για την αποτελεσματική προώθηση και διάχυση των στόχων και αποτελεσμάτων του έργου στις ομάδες στόχου αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε Αχαΐας θα πραγματοποιήσει ένα ανοιχτό συνέδριο στην πόλη της Πάτρας και θα προχωρήσει στη δημιουργία και εκτύπωση ενημερωτικού υλικού που θα συγκεντρώνει όλη την απαραίτητη πληροφορία για τις 2

3 δράσεις και τα ιδιαιτέρως σημαντικά εργαλεία που προσφέρει το έργο. Στόχος του Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε Αχαΐας είναι να μεταφερθεί η γνώση του εταιρικού σχήματος στο κοινό και να γίνουν ευρέως γνωστά τα αποτελέσματά του και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους από τις ομάδες στόχου. Η παρούσα πρόσκληση αναφέρεται σε δράσεις και ενέργειες δημοσιότητας και διάχυσης και περιλαμβάνει συγκεκριμένα παραδοτέα και υπηρεσίες με τεχνικές προϋποθέσεις και χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής: 1. Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης και υλοποίησης του τελικού συνεδρίου του έργου που θα διεξαχθεί Νοεμβρίου 2014 στην Πάτρα. Οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνουν: Ενοικίαση κατάλληλης αίθουσας χωρητικότητας 100 έως 120 ατόμων με το βασικό εξοπλισμό της (οθόνη προβολής, projector, πάνελ ομιλητών (2-3 ατόμων) με μικροφωνική, 1 ασύρματο μικρόφωνο, αναλόγιο με μικρόφωνο, καρέκλες σε θεατρική διάταξη), μικροφωνικό σύστημα Σχεδιασμός και εκτύπωση δύο (2) roll-ups που θα φέρουν τα διακριτικά του έργου και του προγράμματος καθώς και δημιουργικά γραφικά. Προτεινόμενη διάσταση 200cm*80cm, με μουσαμά 350 γρ 4χρωμία, μονής όψης με την αντίστοιχη βάση τοποθέτησης από αλουμίνιο και τσάντα μεταφοράς. Το δημιουργικό θα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή (pdf, jpeg, και σε σχεδιαστικό αρχείο για corel ή photoshop) Πρόβλεψη για λιτό Coffee Break με καφέ φίλτρου, τσάι, εμφιαλωμένο νερό, κέικ για 120 άτομα, διαθέσιμο καθ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου Καρτελάκια με τα ονόματα των εταίρων και ομιλητών, 30 τεμάχια Διαφανείς φάκελοι με κλιπ σε διάσταση Α4, 120 τεμάχια Σχεδιασμός και εκτύπωση 10 αφισών σε διάσταση 70*100 cm, σε 4χρωμία, ιλλουστρασιόν 150 γρ. Διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο σχεδιαστικό και pdf). Θα φέρει όλα τα διακριτικά του έργου και προγράμματος καθώς και μοντέρνα γραφικά ή εικόνες royalty-free 120 τεμ. Μπλοκ Α5, 4χρωμία, 20 φύλλων σε χαρτί γραφής, ψαροκολλητά που θα φέρουν τα διακριτικά του έργου και του προγράμματος 3

4 200 τεμ. Στυλό με εκτυπωμένα τα διακριτικά στοιχεία του έργου και του προγράμματος. Προτεινόμενο σχέδιο: πλαστικά στυλό με ασημί σώμα, πολύχρωμο διάφανο κλιπ και μαλακές χρωματικές προσθήκες. Catering για 30 άτομα που να περιλαμβάνει δύο ειδών σαλάτες, τριών ειδών ορεκτικά, επιλογή από είδη finger food ή επιλογή από δύο κυρίως πιάτα (π.χ. κρέας-ψάρι), παραδοσιακό γλυκό και αναψυκτικά-κρασί-νερό Μεταφορά ατόμων με πούλμαν σε σημεία ενδιαφέροντος, επισκέψεις μελέτης (study visits) για μία ή δύο ημέρες αναλόγως των εργασιών του συνεδρίου και του προγράμματος Διοργάνωση συνέντευξης τύπου. Αποστολή πρόσκλησης σε μορφή Δελτίου Τύπου για την ενημέρωση των συντακτών για την ακριβή ημέρα και ώρα πραγματοποίησής της. Καθορισμός χώρου που θα πραγματοποιηθεί ύστερα από συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή. Πραγματοποίηση της συνέντευξης μεριμνώντας για όλες τις αναγκαίες προετοιμασίες που απαιτούνται. Παράδοση των σχετικών καταχωρήσεων και τηλεοπτικών μεταδόσεων στην Αναθέτουσα Αρχή (αποκόμματα εφημερίδων, αποσπάσματα από αναμεταδόσεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς κλπ) Κάλυψη μετακίνησης και διαμονής έως πέντε προσκεκλημένων ομιλητών (δαπάνες μετακίνησης και μίας διανυκτέρευσης για τον κάθε ένα, κάλυψη αντίστοιχων εξόδων για έναν ομιλητή από εξωτερικό) Γραμματεία για την υποδοχή και εγγραφή των συμμετεχόντων καθώς και τη διανομή του σχετικού συνεδριακού υλικού Οι λεπτομέρειες για τη διοργάνωση του τελικού συνεδρίου θα αποφασίζονται ύστερα από συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή και κατόπιν έγκρισής της, η οποία και θα αποφασίζει για τις τελικές τεχνικές επιλογές (π.χ. αίθουσα συνεδρίου, σχεδιασμό υλικού κλπ). 2. Σχεδιασμό και εκτύπωση έντυπων ενημερωτικών φυλλαδίων του έργου τα οποία θα πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές: Σχεδίαση Έντυπου Τρίπτυχου 6 Σελίδων σε Διάσταση 21Χ9,5 κλειστό, 21Χ28,2 (Α4) ανοιχτό, Α+Β όψης, 4χρωμία, με σελιδοποίηση για Ελληνικό και Αγγλικό κείμενο, χωρίς εκτύπωση. Το δημιουργικό θα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή (σχεδιαστικό 4

5 αρχείο ανοιχτό για επεξεργασία καθώς και σε pdf) για χρήση από την Αναθέτουσα Αρχή. Σχεδιασμό και εκτύπωση Μπροσούρας σε προτεινόμενη διάσταση 16*22 cm ή Α5, 12 σελίδων, 4χρωμία, χαρτί velvet 170 γρ., Α+Β όψης, δέσιμο φύλλων με καρφίτσα και λεπτή πλαστικοποίηση glossy, τεμ., 700 τεμ στην Ελληνική και 300 τεμ. στην Αγγλική γλώσσα. Το δημιουργικό θα είναι διαθέσιμο και σε ψηφιακή μορφή σχεδιαστικό αρχείο ανοιχτό για επεξεργασία καθώς και σε pdf) για χρήση από την Αναθέτουσα Αρχή. 3. Σχεδιασμό και προμήθεια συσκευών αποθήκευσης usb 170 τεμάχια USB στικς χωρητικότητας 4 GB με εκτύπωση των έγχρωμων λογότυπων έργου και προγράμματος ή τοποθέτηση αυτοκόλλητου, που θα εμπεριέχουν το ψηφιακό ενημερωτικό υλικό του έργου RURALITER Όλα τα παραδοτέα που εμπεριέχουν σχεδιασμό ή/και εκτύπωση υποχρεωτικά θα φέρουν συγκεκριμένα διακριτικά του έργου Ruraliter αλλά και του προγράμματος συγχρηματοδότησης τηρώντας τους κανόνες δημοσιότητας, ενώ το δημιουργικό και τα γραφικά στοιχεία του προωθητικού υλικού (συνεδριακού και ενημερωτικού) θα επιλέγονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανάμεσα από σχεδιαστικές προτάσεις του αναδόχου (π.χ. 3 σχεδιαστικές εκδοχές). Το δημιουργικόσχεδιαστικό μέρος των παραδοτέων θα πρέπει να στοχεύει στο να κάνει το υλικό ελκυστικό για το κοινό με τη χρήση royalty- free εικονογραφήσεων, γραφικών κ.α. Τα παραδοτέα σε ψηφιακή μορφή θα είναι διαθέσιμα στην Αναθέτουσα Αρχή αμέσως μετά την επιλογή της τελικής εκδοχής τους. Τα βασικά γραφικά έχουν ήδη επιλεγεί από το εταιρικό σχήμα και θα δοθούν στον Ανάδοχο για τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό τους με ποιο σύγχρονα δημιουργικά στοιχεία για την παραγωγή ποιοτικού και πρωτότυπου υλικού προώθησης. Τα κείμενα θα παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την σελιδοποίησή τους και την σχεδίαση του δημιουργικού. Β) Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Νομιμοποιητικά έγγραφα. Για τα νομικά πρόσωπα, προσκόμιση του καταστατικού και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού, που να αποδεικνύει τη νόμιμη σύστασή του (επικυρωμένο αντίγραφο). Για τα φυσικά πρόσωπα, βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (ΔΟΥ ) 5

6 2. Βιογραφικό Σημείωμα ή Περιγραφή υπηρεσιών και εμπειρίας/εταιρικό προφίλ (περιγραφή δραστηριότητας, τεχνικού εξοπλισμού, απασχολούμενου προσωπικού, μέσα ποιοτικού ελέγχου, αναλυτικός πίνακας με συναφή με την παρούσα πρόταση υλοποιημένα έργα, κ.α.) 3. Πορτοφόλιο (δείγματα έργου και σχεδίων προωθητικού και ενημερωτικού υλικού καθώς και διοργανώσεων που έχουν αναλάβει) σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, 4. Οικονομική Προσφορά για το αναφερόμενο έργο με αναλυτική παρουσίαση κόστους ανά παραδοτέο Γ) Τρόπος υποβολής προσφορών, προϋπολογισμός και ημερομηνία παραλαβής Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για το σύνολο των προκηρυσσόμενων ενεργειών και υπηρεσιών ανέρχεται σε 9.200,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και αναλογεί σε: α/α Ενέργειες δημοσιότητας και διάχυσης Δαπάνη σε συμπ. ΦΠΑ 1 Σχεδιασμός και Εκτύπωση έντυπων ενημερωτικών έως 1.000,00 φυλλαδίων (brochure&leaflets) 2 Σχεδιασμός και παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού (Usb έως 1.000,00 memoty sticks) 3 Διοργάνωση του τελικού συνεδρίου του έργου, που θα έως 7.200,00 πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, Νοεμβρίου 2014 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την προσφορά και τα δικαιολογητικά τους από τις μέχρι και την και ώρα 13.00μμ, στο Κτίριο του: Περιφερειακού Κ.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. Π.Ε. Αχαΐας, Αυτoκράτορος Θεοδοσίου 16, Πάτρα, Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση καθώς και αντίγραφα της πρόσκλησης και αίτησης συμμετοχής παρέχονται από μέχρι και την , από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στην Πάτρα (Γιώτης Κωνσταντίνος, τηλ , Καρασούλου Δέσποινα, τηλ ) 6

7 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Αχαΐας, και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. O Νόμιμος Εκπρόσωπος του Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ Π.Ε Αχαϊας Γρηγόρης Αλεξόπουλος Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαϊας 7

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Θεσσαλονίκη, 26/4/2013 Αρ. πρωτ. : 341 5/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: 75ΚΛ46ΨΖΣΠ-ΜΩΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΝΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 6: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 327) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ. MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ Ταχ. Δ/νση: Βορείου Ηπείρου 20 Ταχ. Κώδ.: 454 45 Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651360300 FAX: 2651031224, 2651360304

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο TRAWBOR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Τηλέφωνο : 26210 37146, 2610 316242 Fax : 2621037169, 2610 317877 e mail : aepde@aepde.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πύργος, 07 06 2013 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - ΑΘΗΝΑ - 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 714 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001932039 2014-03-19

14PROC001932039 2014-03-19 14PROC001932039 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΛ-Σ9Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 18-3-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 28-30 Στοά Σάρκα 2 ος όροφος ΤΘ 1147 ΤΚ 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 28-30 Στοά Σάρκα 2 ος όροφος ΤΘ 1147 ΤΚ 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 28-30 Στοά Σάρκα 2 ος όροφος ΤΘ 1147 ΤΚ 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 417 ΗΜΕΡ. : 5/3/2012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα, Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα Α.Φ.Μ. 094018365 ΑΜΑΕ : 39487/22/Β/97/4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΙΜΕΤ) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 60361, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: Ψ75Η46ΨΖΣΠ-Ζ92 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ενέργειες Παραγωγής, Διάχυσης και Δημοσιοποίησης Οδηγών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 24-2-2012 Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 491 00 Α.Π. οικ : 568 Πληροφορίες

Κέρκυρα, 24-2-2012 Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 491 00 Α.Π. οικ : 568 Πληροφορίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΠΠ7ΛΕ-Υ51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. Δ/νση : Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα, 24-2-2012 Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούπολη, 18/2/2013. Αριθμός Μελέτης :21

Σταυρούπολη, 18/2/2013. Αριθμός Μελέτης :21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλλέργη Γιώτα, Αβραμίδου Μαρία Τηλ.: 2310 020 160 Email: dekapap@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Δράσης/Action Title 2.2 «Εκδηλώσεις Προώθησης Οινικών Προϊόντων»/ «Wine products promotion events»

Τίτλος Δράσης/Action Title 2.2 «Εκδηλώσεις Προώθησης Οινικών Προϊόντων»/ «Wine products promotion events» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 45332-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα, Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα Α.Φ.Μ. 094018365 ΑΜΑΕ : 39487/22/Β/97/4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ενέργειες Παραγωγής, Διάχυσης και Δημοσιοποίησης Οδηγών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2.25432/οικ.4.2867/22-10-2012 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2.25432/οικ.4.2867/22-10-2012 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Οργάνωση και διεξαγωγή τοπικής ημερίδας ολοκλήρωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δράσης στο Δήμο Καλαμαριάς». στο πλαίσιο της Δράσης Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα