ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Λαμία, 18/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 483 ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑ Πληροφορίες: Παναγιώτου Νικόλαος Τηλ.: Fax : Ιστοσελίδα: ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με την καθαριότητα των γραφείων του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ) Λαμίας Το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Λαμίας προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων που στεγάζεται, επί της Αρκαδίου 8 στην Λαμία. Προς τούτο θα συνάψει Σύμβαση με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 5η Πράξη του Συντονιστικού Συμβουλίου η οποία θα έχει διάρκεια ενός έτους, από έως και Ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέρχεται έως του συνολικού ποσού των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00 ) με Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΠΕΚ Λαμίας (90-50/183) και τον ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Οι χώροι προς καθαρισμό βρίσκονται σε τμήμα του 3 ου ορόφου του κτιρίου επί της Αρκαδίου 8 στη Λαμία και προσδιορίζονται ως εξής : τρία (3) γραφεία, δύο (2) αίθουσες επιμόρφωσης, δύο (2) WC και λοιποί βοηθητικών χρήσεων χώροι (διάδρομοι χώλ - βεράντες), συνολικού εμβαδού 120 τ.μ. περίπου. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Οι εργασίες καθαρισμού θα πρέπει να εκτελούνται απαραίτητα ως εξής και με την παρακάτω περιοδικότητα :

2 Α) Ανά εβδομάδα οι παρακάτω εργασίες : Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων όλων των εσωτερικών χώρων του ΠΕΚ Λαμίας με κατάλληλα υγρά καθαρισμού. Καθάρισμα επίπλων γραφείων, καρεκλών και τηλεφωνικών συσκευών με απορροφητικό ύφασμα και με διάλυμα ουδέτερου καθαριστικού υγρού Καθαρισμός του εξωτερικού χώρου της εισόδου του ορόφου (σκούπισμα σφουγγάρισμα) Αλλαγή νάιλον σακούλας στα καλάθια απορριμμάτων Στις τουαλέτες: πλύσιμο λεκανών, εσωτερικά και εξωτερικά και τοποθέτηση απολυμαντικού υγρού, σφουγγάρισμα δαπέδου, καθαρισμός και γυάλισμα καθρεπτών,καθαρισμός νιπτήρων, τοποθέτηση πλαστικής σακούλας στα καλαθάκια απορριμμάτων, αλλαγή χαρτιού υγείας, χειροπετσέτων και σαπουνιού Μεταφορά των απορριμμάτων σε κάδους αποκομιδής του Δήμου Β) Ανά μήνα οι παρακάτω εργασίες : Ξεσκόνισμα και καθαρισμός με απορροφητικό ύφασμα και με διάλυμα ουδέτερου καθαριστικού υγρού, όλων των βιβλιοθηκών, ντουλαπιών, πινάκων κλπ., που βρίσκονται στα γραφεία και στις αίθουσες επιμόρφωσης Καθαρισμός εσωτερικών πορτών, κασών και πόμολων καθώς και ηλεκτρικών διακοπτών Έλεγχος και τυχόν καθαρισμός των ταβανιών Γ) Ανά δίμηνο οι παρακάτω εργασίες: Καθαρισμός τζαμιών των γραφείων (εσωτερικά και εξωτερικά). Σκούπισμα και σφουγγάρισμα εξωτερικών βεραντών. 3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Η εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να ενεργείται μια (1) εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που θα καθοριστεί από το ΠΕΚ Λαμίας, μετά τις 16:00 μ.μ. Οι εργασίες για τον γενικό καθαρισμό των τζαμιών και βεραντών θα μπορούν να γίνονται από ώρα 14:00 μ.μ. και μέχρι την ολοκλήρωση τους. 4. ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Α) Μέσα καθαρισμού. Οι εργασίες καθαρισμού θα εκτελούνται με μέσα (μηχανήματα καθαρισμού κ.λ.π) του παρέχοντα τις υπηρεσίες. Προς τούτο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα αναγκαία μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των παραπάνω περιγραφόμενων εργασιών. Β) Υλικά καθαρισμού και καθαριότητας.

3 Όλα τα απαιτούμενα υλικά καθαρισμού θα διατίθενται από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αμοιβή σε επαρκείς ποσότητες, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις καθαρισμού που αναφέρθηκαν. Επίσης για τις τουαλέτες, θα διατίθενται σε επαρκείς ποσότητες από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αμοιβή, το κρεμοσάπουνο, οι χειροπετσέτες και το χαρτί υγείας. 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α) Οι προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι μηνιαία και σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, η οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου. Δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ο οποίος πρέπει να αναφέρεται χωριστά και θα βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η μηνιαία τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη ως βάση και κριτήριο για τη σύγκριση των προσφορών. Σε περίπτωση ασυμφωνίας της τιμής ολογράφως με την αριθμητική, υπερισχύει η τιμή ολογράφως. Προσφορές χωρίς τιμές ολογράφως θα απορρίπτονται. Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια και ορισμένα η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες (Άρθρο 16 παρ. 6 Π.Δ. 118/2007). Η προσφορά για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας θα κατατεθεί σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΠΑ 23% ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε τροποποίησή τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

4 Το ΠΕΚ Λαμίας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την επαλήθευση της βασιμότητας των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι - ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν τα αιτούμενα στοιχεία. Β) Κρατήσεις : Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις όπως θα ισχύουν κατά την περίοδο πληρωμής. Γ) Συμπληρωματικά στοιχεία : Οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν προσφορά θα πρέπει να εξειδικεύουν, σε χωριστό κεφάλαιο της οικονομικής προσφοράς τους, τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ115Α/ ), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88Α/ ). 6. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Η εκκαθάριση και πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε δύο (2) μήνες με την προϋπόθεση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου και για την αποστολή της δαπάνης στην ΥΔΕ θα απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αυτά θα καθοριστούν στη σχετική Σύμβαση που θα υπογραφεί μετά την επιλογή του αναδόχου. Σε περίπτωση τυχόν καθυστέρησης της πληρωμής του αναδόχου, που οφείλεται στην έγκριση των σχετικών πιστώσεων, ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει την καταγγελία της σύμβασης για την αιτία αυτή. 7. ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου το ΠΕΚ Λαμίας έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον, άνευ επικλήσεως άλλου λόγου και αιτίας. Το ΠΕΚ Λαμίας δεν αναλαμβάνει καμία επιπλέον υποχρέωση και δεν φέρει οιανδήποτε ευθύνη για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή και τυχόν αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π., τα οποία θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Σε περίπτωση μεταστέγασης ή κατάργησης ή συγχώνευσης του ΠΕΚ Λαμίας με άλλη δημόσια υπηρεσία, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια, χωρίς καμία απαίτηση από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση μετονομασίας του ΠΕΚ Λαμίας και συνέχιση της στέγασής του στον ίδιο χώρο, η σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει με τους ίδιους όρους.

5 8. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι την Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι σφραγισμένη προσφορά, όπως ακριβώς περιγράφεται ειδικότερα παραπάνω, στο γραφείο της Γραμματείας του ΠΕΚ Λαμίας, ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση Αρκαδίου 8, Λαμία αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχει παραληφθεί από το ΠΕΚ Λαμίας έως τις , ώρα 12:00 το μεσημέρι. Η προσφορά κάθε υποψηφίου θα υποβληθεί εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι κάτωθι ενδείξεις: α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, β) ο παραλήπτης: ΠΕΚ Λαμίας γ) ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δ) τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, Fax, ΑΦΜ, ΔΟΥ) Η προσφορά που υποβάλλεται δεν πρέπει να έχει σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Προσφορά με διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή απορρίπτεται. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τη σφραγισμένη προσφορά τους λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των όρων και απαιτήσεων που περιγράφονται παραπάνω, τα οποία θα αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα υποβληθούν θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και θα απορριφθούν. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί για το λόγο αυτό. Το άνοιγμα των σφραγισμένων προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή παρουσία και των ενδιαφερομένων, εφόσον το επιθυμούν, την Τρίτη και ώρα 11:00 το μεσημέρι. H ανάθεση της παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Λαμίας και του αναδόχου. Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (peklamias.sch.gr) και τον πίνακα ανακοινώσεων τoυ Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Λαμίας. Ο Διευθυντής του Π.Ε.Κ Λαμίας Δημητρακάκης Κωνσταντίνος Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70

Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959

Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑ: ΒΕ2646ΨΧΞ5-7ΘΨ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002613634 2015-03-04

15PROC002613634 2015-03-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2613613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, στα Τρίκαλα»

ΘΕΜΑ: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, στα Τρίκαλα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Α.Δ.Α. Αρμόδια Δ/νση : Διοικητικής & Αθήνα, 27-04-2012 Οικονομικής Υποστήριξης Αρ. πρωτ.: 52121 Τμήμα Προμηθειών Πληρ.: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ. Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη τιμή. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 16.338,00.ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ. Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη τιμή. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 16.338,00.ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 09

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αθήνα 10-03-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ 1084 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα ΤΚ: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2613613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002413780 2014-11-19

14PROC002413780 2014-11-19 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14PROC002413780 2014-11-19 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.19 13:10:27 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 79Δ4ΟΟ-5ΘΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/03/2015 Έδρα : Άνδρου 1 και Πατησίων Αρ. πρωτ. : 6531 Τ.Κ. : 112 57 Αθήνα Πληροφορ. : Κυριακή Βεσσαλά (τηλ.2108231277-εσωτ.

Αθήνα, 18/03/2015 Έδρα : Άνδρου 1 και Πατησίων Αρ. πρωτ. : 6531 Τ.Κ. : 112 57 Αθήνα Πληροφορ. : Κυριακή Βεσσαλά (τηλ.2108231277-εσωτ. ΕΛΓ.Ο-«ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Αθήνα, 18/03/2015 Έδρα : Άνδρου 1 και Πατησίων Αρ. πρωτ. : 6531 Τ.Κ. : 112 57 Αθήνα Πληροφορ. : Κυριακή Βεσσαλά (τηλ.2108231277-εσωτ.622) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386241 2014-11-06

14PROC002386241 2014-11-06 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Πληροφορίες κ. Μ.Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 06/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23500

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 2927 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 21-08-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 2927 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 21-08-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΡΡΥ-ΓΦ2 Α Α: --------

ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΡΡΥ-ΓΦ2 Α Α: -------- Α Α: -------- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 22/06/2012 Αρ. πρωτ.: 990 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για «Υπηρεσίες Καθαριότητας των χώρων των Γραφείων του Φορέα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες καθαριότητας της Ε.Υ.Σ.Σ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ: Έγκριση παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες καθαριότητας της Ε.Υ.Σ.Σ.Ε.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Ε.Υ.Σ.Σ.Ε.Π.) Μονάδα Ε Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου Τηλ.: 210 74

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001973795 2014-04-07

14PROC001973795 2014-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001677677 2013-10-22

13PROC001677677 2013-10-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος. ΜΑΡΟΥΣΙ 21/8/2013 Αρ πρωτ: ΔΙ.Π/Φ920/36 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Aπ. Παύλου 12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη :

Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ» Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη : 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14209/11-7-12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Διακήρυξης 4/12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο. Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα Προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο. Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα Προσφοράς Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο «Καθαρισµός γραφείων και κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου στέγασης της Ε Α- Μεταφορών/ΕΠ-ΕΠ του Υπ.Υ.Μ..» Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ.11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012. αριθµ. πρωτ. Β1-895

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012. αριθµ. πρωτ. Β1-895 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012 αριθµ. πρωτ. Β1-895 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης INFORMATICS ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ DEVELOPMEN ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.03 10:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαριότητα εγκαταστάσεων Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) για το έτος 2009» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ46ΨΧΞ5-ΜΣΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ46ΨΧΞ5-ΜΣΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου Τηλ.: 210 74

Διαβάστε περισσότερα