Θέμα: Προτάσεις για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Προτάσεις για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας"

Transcript

1 Προς Αθήνα 1/7/ Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αρ.Πρωτ.:77 και Τροφίμων κο Γ. Καρασμάνη 2. Αναπληρωτή Υπουργό κ. Π. Κουκουλόπουλο Θέμα: Προτάσεις για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας Κύριε Υπουργέ, Η κτηνοτροφία αποτελεί νευραλγικό τομέα της αγροτικής παραγωγής για τη χώρα, όχι μόνο για την παραγωγή των εξαιρετικά ποιοτικών προϊόντων για την κάλυψη του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας αλλά και γιατί πολύ μεγάλο μέρος της φυτικής παραγωγής εξαρτάται από την ύπαρξη και λειτουργία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο ο κλάδος αυτός αποτελεί σήμερα το μεγάλο ασθενή του αγροτικού μας χώρου που αντιμετωπίζει σοβαρά και σημαντικά προβλήματα όπως: - Έλλειμμα στο εμπορικό αγροτικό ισοζύγιο: Το κρέας και το γαλακτοκομικά προϊόντα συνεχίζουν να αποτελούν τα σημαντικότερα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα.. - Συνεχής μείωση της παραγωγής γάλακτος και αντίστοιχες μειώσεις συμβαίνουν και σε άλλα κτηνοτροφικά προϊόντα - Χαμηλά ποσοστά αυτάρκειας (όπως στο βόειο, χοίρειο κρέας και το γάλα). - Το εισόδημα των αγροτών (πενταετίας ) μειώθηκε κατά 21%, πτώση η οποία σε απόλυτο μέγεθος αντιστοιχεί σε απώλεια της τάξεως του 1,46 δις ευρώ περίπου - Υπερχρέωση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων - Πολλοί συνάδελφοι κάτω από το βάρος των προβλημάτων και της δραματικής μείωσης του εισοδήματός εγκαταλείπουν το επάγγελμα Η κτηνοτροφία έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως βασικός μοχλός ανάπτυξης και εξόδου της χώρας μας από την κρίση αρκεί να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα 1. Εφαρμογή της νέας ΚΑΠ Α) Μεταφορά 250 εκ στην κτηνοτροφία μέσω γενναίας στήριξης των βοσκοτόπων και αύξηση της ανά στρέμμα ενίσχυσης

2 Β) Συνδεδεμένες Ενισχύσεις στην κτηνοτροφία Η χώρα μας πρέπει να κάνει χρήση του μέτρου στο μέγιστο ποσοστό (8%) συμπεριλαμβανομένου του 2% του για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες. Ποσοστό 10% σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της συνδεδεμένης για τη χώρα μας θα ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ ετησίως. Ενίσχυση για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες: Με τη δυνατότητα παροχής, μέσω της νέας ΚΑΠ, ενός 2% "συνδεδεμένης" πρέπει να δοθούν ισχυρά κίνητρα για την ανάπτυξη των εν λόγω καλλιεργειών προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, την επάρκεια ζωοτροφών με χαμηλό κόστος για τους κτηνοτρόφους και να αντικαταστήσουμε τους 500 χιλ. τόνους της σόγιας που εισάγονται. Για το σκοπό αυτό προτείνεται τα νέα κίνητρα να δοθούν κατά προτεραιότητα στους κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφους με σκοπό την παραγωγή ιδιοπαραγόμενων ζωοτροφών (μηδική, τριφύλλια, βίκος, μπιζέλι κτηνοτροφικό, ρεβίθι κτηνοτροφικό κουκιά κτηνοτροφικά κ.α.). Από τις μέχρι στιγμής προτεινόμενες ενισχύσεις για τα Κράτη Μέλη για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις σε διάφορους τομείς, ο κλάδος της κτηνοτροφίας απορροφά το 76% περίπου του συνολικού ποσού που προτείνουν τα Κράτη Μέλη. Ειδικότερα η βοοτροφία κρεοπαραγωγής απορροφά το 47%, η αιγοπροβατοτροφία το 15% και το αγελαδινό γάλα και τα προϊόντα του το υπόλοιπο 14%,. Διάγραμμα: 1 Προαιρετική συνδεδεμένη ενίσχυση, ΕΕ-28 ΚΜ Ετήσια κατανομή προϋπολογισμού. Sugarbeet; 2% Fruit and vegetables 2% Olive oil 3% Other sectors 2% Cereals 3% Protein crops 10% Beef and veal 47% Flax, hemp 0% Rice 2% Starch potato 0% Milk and milk products 14% Seeds 0% Sheep and goat 15% Sugarbeet; Fruit and vegetables Olive oil Other sectors Cereals Protein crops Flax, hemp Rice Starch potato Milk and milk products Seeds Sheep and goat Beef and veal Πηγή Copa-Cogeca, πληροφόρηση από τις Οργανώσεις Μέλη Προτείνουμε από τα 160 εκ. τα 120 εκ. να διατεθούν για τη στήριξη της παραγωγής, της βιωσιμότητας συγκεκριμένων τομέων της κτηνοτροφίας, στρατηγικής και εθνικής σημασίας Προτεινόμενοι τομείς για ενίσχυση Ι) Αιγοπροβατοτροφία: Αποτελεί το σημαντικότερο κλάδο της κτηνοτροφίας από κοινωνική, εθνική αλλά και οικονομική άποψη:.

3 - Εξασφάλιση απασχόλησης σε μεγάλο αριθμό κτηνοτρόφων ( σε σύνολο ) - Ασκείται σε μεγάλο ποσοστό στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας, δηλαδή σε εξαιρετικά δύσκολες γεωκλιματικά συνθήκες.. - Η χώρα μας παράγει το 30% περίπου του παραγόμενου στην Ε.Ε πρόβειου γάλακτος και το 11-12% της συνολικής παραγωγής αιγοπρόβειου κρέατος στην Ε.Ε. Σε ότι αφορά τις αίγες, η Ελλάδα εκτρέφει το μεγαλύτερο αριθμό ζώων. μεταξύ των 28 ΚΜ - Κατά το μεγαλύτερο ποσοστό (90%) το γάλα κατευθύνεται στην παραγωγή τυριών με κυριότερο τη ΦΕΤΑ (ΠΟΠ) η οποία με τις εξαγωγές φέρνει πάνω από 200 εκ.. στη χώρα μας. Tα στοιχεία ΟΣΔΕ δείχνουν ότι ένα εκατομμύριο πρόβατα περίπου, δεν λαμβάνουν καμία απολύτως ενίσχυση συμπεριλαμβανομένης και της εξισωτικής. Επίσης εκτιμάται ότι εκμεταλλεύσεις με πάνω από 1 εκατομμύριο αιγοπρόβατα δεν κατέχουν δικαιώματα αλλά δηλώνουν βοσκότοπο μόνο για να εισπράξουν εξισωτική. Αυτές οι δυο κατηγορίες είναι εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιηθήκαν μετά το 2004 και δεν συμπεριελήφθησαν στη διανομή ενισχύσεων. Είναι κατά βάση εντατικές εκμεταλλεύσεις οργανωμένες επιχειρηματικά και διαθέτουν ζώα υψηλών αποδόσεων. Το αξιοσημείωτο είναι ότι αυτά τα 2 εκατομμύριο ζώα παράγουν κατά μέσο όρο τουλάχιστον 200 κιλά γάλα/έτος. Αυτό σημαίνει ότι από τους τόνους αιγοπρόβειου γάλακτος που παράγονται οι περίπου δεν λαμβάνουν καμία ενίσχυση η οι μισοί από αυτούς λαμβάνουν μόνο εξισωτική. Προτεινόμενη δαπάνη έως 60 εκατομμύρια ευρώ Η εμπειρία μας από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του άρθρου 69 του Κανονισμού 1782/2003 και του άρθρου 68 του Κανονισμού 73/2009 ( πίνακας 1 & 2) έδειξε ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του άρθρου 69 του Κανονισμού 1782/2003, τα οποία τροποποιήθηκαν με το άρθρο 68 του Κανονισμού 73/2009 είχαν καλύτερα αποτελέσματα για τον τομέα του αιγοπρόβειου γάλακτος. Γι αυτό προτείνεται εκτός από τη σύνδεση με την παραγόμενη ποσότητα να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές που θα έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου γάλακτος ( μικροβιακό φορτίο). ΙΙ) Γαλακτοπαραγωγός Αγελαδοτροφία Από το 2004 μέχρι το 2007, οι γαλακτοπαραγωγοί ήταν επιλέξιμοι για πριμοδότηση γαλακτοπαραγωγής. Η πριμοδότηση αυτή χορηγήθηκε ανά ημερολογιακό έτος, ανά εκμετάλλευση και ανά τόνο ατομικής ποσότητας αναφοράς που ήταν επιλέξιμος για πριμοδότηση και διαθέσιμος στην εκμετάλλευση. Η κατάσταση το Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής: 110.ΟΟΟ - Παραγόμενο γάλα: τόνοι - Συνδεδεμένη ενίσχυση: 24 ευρώ/τόνο γάλακτος - Ετήσια συνολική ενίσχυση αγελαδοτροφίας γαλακτοπαραγωγής: 17 περίπου εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ενίσχυση κατά αγελάδα: 150 ευρώ περίπου. Σήμερα Εκτρέφονται αγελάδες και παράγονται τόνοι γάλακτος

4 Το 2015 η γαλακτ/γος αγελαδοτροφία δεν μπορεί να δηλώνει βοσκότοπο για να συνεχίσει να ενισχύεται. Προτείνεται : Ενίσχυση 24 /τόνο παραγόμενου γάλακτος ή 180 /αγελάδα ( τόνοι γάλακτος Χ 24 ευρώ/τόνο = ευρώ) ή ( αγελάδες Χ 180 ευρώ/αγελάδα = ευρώ) Προτεινόμενη μέγιστη δαπάνη 18 εκ.. συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης σπέρματος. ΙΙΙ). Θηλάζουσες αγελάδες ( κρεοπαραγωγή) Σε ότι αφορά τις θηλάζουσες αγελάδες αυτές στηρίζονται από ενισχύσεις μέσω της χρήσης βοσκότοπου. Προτείνεται - Ενίσχυση :300 ανά μοσχίδα ηλικίας άνω των 16 μηνών με κατεύθυνση την αναπαραγωγή - Ενίσχυση 250 ευρώ ανά παραγόμενο μοσχάρι ( αρσενικό και θηλυκό) ηλικίας τουλάχιστον 12 μηνών και βάρους άνω των 300 κιλών που οδηγείται σε σφαγή Ειδική ενίσχυση 200 / ανά αγελάδα ελληνικών φυλών ( κόκκινη και ξανθιά) που είναι καταγεγραμμένες στα γενεαλογικά βιβλία έως σήμερα IV) Πάχυνση βοοειδών Ο κλάδος αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός διότι συμβάλει σημαντικά στην απασχόληση μεγάλου αριθμού κτηνοτρόφων, εργαζομένων στα κατά τόπους σφαγεία της χώρα μας και στους χώρους διακίνησης ζωοτροφών και άλλων εφοδίων, επιστημόνων όπως κτηνίατροι ζωοτέχνες κ.α αλλά και κρατικά έσοδα μέσω των φόρων υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Παράλληλα αν εκλείψει αυτός ο κλάδος δυστυχώς θα αντικατασταθεί από εισαγόμενα κρέατα γεγονός που δεν δημιουργεί προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία και δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων. Ενίσχυση βοοειδών ελληνικής παραγωγής και εκτροφής 280 / ζώο που σφάζονται άνω των 24 μηνών. Όσον αφορά τα εισαγόμενα μοσχάρια που εκτρέφονται τουλάχιστον 5 μήνες στη χώρα μας ( μοσχάρια ) προτείνεται ενίσχυση έως 150 ανά ζώο. Προτεινόμενη δαπάνη 20 εκατομμύρια ευρώ 2. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης : Χοιροτροφία Η χοιροτροφία στην Ελλάδα θεωρείται από τους σημαντικούς κλάδους της Αγροτικής Οικονομίας. με συμμετοχή στην Ακαθάριστη Αξία Ζωικής Παραγωγής, 18 %. περίπου. Ωστόσο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι πολλά εξαιτίας κυρίως του υψηλού κόστους παραγωγής, της έλλειψης ρευστότητας, της αδυναμίας των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις καθώς και των σημαντικών ελλείψεων σε θέματα ελέγχου στις εισαγωγές (ελληνοποιήσεις).

5 Η προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων στους νέους κανόνες ευζωίας της Ε.Ε. (ομαδική στέγαση χοιρομητέρων) απαιτεί υψηλά κεφάλαια. Γι αυτό είναι επιβεβλημένο να χρηματοδοτηθούν οι χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις μέσω στοχευμένων, ευέλικτων προγραμμάτων σχεδίων βελτίωσης με γρήγορες διαδικασίες ( Fast track) χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια. 3. Πτηνοτροφία: O κλάδος αυτός έχει έντονη συμβολή στην αγροτική οικονομία. καθότι μεταξύ άλλων : Στηρίζει την οικονομική και κοινωνική πρόοδο ιδιαίτερα των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας μας. Εξασφαλίζει θέσεις εργασίας και δημιουργεί. συνεχώς νέες τεχνολογίες Καλύπτει με υψηλά ποσοστά αυτάρκειας τις ανάγκες της εγχώριας κατανάλωσης σε πτηνοτροφικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Προτείνεται να ενισχυθούν μέσω της νέας ΚΑΠ οι πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε φθίνουσες περιοχές. 4 Φορολόγηση αγροτών - κτηνοτρόφων : Οι φόροι των κτηνοτρόφων και αγροτών την πενταετία αυξήθηκαν 150% και πλέον και από 181,8 εκατ. ευρώ το 2009 ανήλθαν σε 455 εκατ. ευρώ το 2013 Ο διπλασιασμός ιδιαίτερα του συντελεστή φορολόγησης 13% από 5%-8% είναι δυσβάσταχτος για τον κτηνοτρόφο Τελειωτικό χτύπημα στον αγροτικό κόσμο αποτελεί η άγρια φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος από το πρώτο ευρώ, το χαράτσι στα αγροτεμάχια και η υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων εξόδων από την πλειοψηφία των αγροτών. Δεν είμαστε αντίθετοι με τη φορολόγηση εφόσον αυτή γίνεται σε δίκαιη βάση Προτείνουμε - Το φορολογικό των αγροτών και κτηνοτρόφων να τεθεί σε νέα βάση ώστε να είναι δίκαιο και να μπορεί να διατηρήσει βιώσιμη την εκμετάλλευση. o Αφορολόγητο όριο αγροτών- κτηνοτρόφων τουλάχιστον μέχρι Σε ότι αφορά τους αγρότες κτηνοτρόφους που υποχρεούνται να τηρούν βιβλία εσόδων εξόδων να λαμβάνονται υπόψη ποσά επιδοτήσεων άνω των Επαναφορά του συντελεστή φορολόγησης στο 5% για τη ζωική παραγωγή όπως ίσχυε πριν - Κατάργηση του χαρατσιού σε χωράφια και βοσκότοπους 5. Μέτρα για την ανταγωνιστικότητα της κτηνοτροφίας Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής κτηνοτροφίας, είναι το υψηλό κόστος παραγωγής, γεγονός που επηρεάζει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, ενώ τη μεγαλύτερη επίδραση στον καθορισμό του συνολικού κόστους έχουν το κόστος των ζωοτροφών ( 70% περίπου του συνολικού κόστους λειτουργίας της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης) και το κόστος της ενέργειας (αποτελεί το 27% του συνολικού κόστους αγροτικής παραγωγής). Προτεινόμενα μέτρα - Για τις ζωοτροφές, στόχος πρέπει να είναι η εγχώρια παραγωγή ζωοτροφών και ιδιαίτερα πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, μέσω της "συνδεδεμένης" ενίσχυσης και με παροχή ισχυρών κινήτρων στους κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφους για την ανάπτυξη των εν λόγω καλλιεργειών - Βοσκότοποι Ρύθμιση της βοσκής (Νόμος 4264/2014 άρθρο 103) επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση της διάταξης.

6 - Να δοθούν κίνητρα φορολογικά στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ώστε να ενοικιάζουν τη γη τους για χρήση κτηνοτροφική έναντι συγκεκριμένου χαμηλού ενοικίου ή να την πωλούν. Να λάβετε υπόψη ότι στην Ελλάδα η γη κατά μεγάλο ποσοστό δεν ανήκει στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες - κτηνοτρόφους αλλά σε μικρούς παραγωγούς ή ιδιώτες οι οποίοι δεν είναι πρόθυμοι πάντα να προχωρήσουν σε ενοικίαση των κατεχόμενων εκτάσεων στους κτηνοτρόφους. - Γενναία επιδότηση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ώστε να μειώσουμε σημαντικά το ενεργειακό κόστος - Αύξηση της παραγωγικότητας των εκτρεφόμενων ζώων με τη στήριξη της Γενετικής βελτίωσης, την αξιοποίηση των ζωικών γενετικών πόρων της χώρας, την ενίσχυση των Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης, έτσι ώστε και να διατηρήσουμε τις ελληνικές φυλές ζώων που χάνονται αλλά και να τις βελτιώσουμε.. - Συνεργατισμός - Συνεταιριστικές Οργανώσεις: Είναι απαραίτητη η οργάνωση των κτηνοτρόφων κάτω από την ομπρέλα διαφόρων μορφών συνεργατισμού με κυριότερη αυτή των συνεταιρισμών. Πρώτα από όλα ο νόμος 4015/2011 για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς χρειάζεται τροποποίηση γιατί όχι μόνο δεν μπορεί να υλοποιηθεί αλλά, αλλά έχει δημιουργήσει πολλά δεινά στο συνεταιριστικό κίνημα. - Να δοθούν κίνητρα για τη σύσταση οργάνωση και λειτουργία των οργανώσεων παραγωγών γάλακτος στα πλαίσια του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΚΥΑ ΦΕΚ 2226/Β/ ) - Δημιουργία εργαλείου χρηματοδότησης των αγροτών και κτηνοτρόφων, με άνοιγμα γραμμής χρηματοδότησης από την Τράπεζα Πειραιώς ή και την Τράπεζα ειδικού σκοπού (νέα Αγροτική Τράπεζα) για τη χρηματοδότηση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με χαμηλό επιτόκιο, όπως έχουν οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη - 6. Υπερχρέωση των κτηνοτρόφων Η πλειονότητα των κτηνοτρόφων βρίσκεται σε πλήρη απόγνωση αφού αποστέλλονται για είσπραξη στο Δημόσιο Ταμείο οφειλές τους από παλαιά εγγυημένα από το ελληνικό δημόσιο δάνεια αλλά και από κόκκινα δάνεια της πρώην ΑΤΕ, με ότι αυτό συνεπάγεται (πρόστιμα, κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, ποινικές ευθύνες, σύρσιμο ενώπιον δικαστηρίων). Ζητήσαμε πολλάκις την άμεση ανάκληση όλων των εγγυημένων από το ελληνικό δημόσιο δάνειων αλλά και των κόκκινων δάνειων της πρώην ΑΤΕ που στέλνονται για είσπραξη στο Δημόσιο Ταμείο. Ζητάμε για άλλη μια φορά από την Κυβέρνηση να σταματήσει το κυνήγι στους κτηνοτρόφους και να προχωρήσει σε: - Άμεση ανάκληση όλων των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων και των κόκκινων δανείων της πρώην ΑΤΕ που έχουν σταλεί και στέλνονται για είσπραξη στο Δημόσιο Ταμείο. - Ακολούθως ρύθμιση των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων και των κόκκινων δανείων της πρώην ΑΤΕ για 20 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο και 3ετή περίοδο χάριτος. - Για τα υπόλοιπα δάνεια ζητάμε κούρεμα του 50% του κεφαλαίου και διαγραφή του συνόλου των τόκων (υπερημερίας και συμβατικών).

7 Αποπληρωμή του υπολοίπου 50% σε τουλάχιστον 20 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο. Τα 3 πρώτα χρόνια πληρωμή μόνο των τόκων. 7. Επαρκή χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν στην αιγοπροβατοτροφία από την νόσο της ευλογιάς σε Θράκη και Μακεδονία και από τον καταρροϊκό πυρετό σε Δωδεκάνησα και πρόσφατα στην Πελοπόννησο. Το πρόβλημα που προκύπτει από την εμφάνιση του καταρροϊκού πυρετού είναι πάρα πολύ σοβαρό και αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου σε όλη την Πελοπόννησο. Για το λόγο αυτό ζητάμε να δοθεί προτεραιότητα τόσο όσον αφορά τη λήψη μέτρων εντομοπροστασίας όσο και για την αποζημίωση των κτηνοτρόφων. 8. Συμμετοχή ΣΕΚ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ Ο ΣΕΚ είναι Φορέας που εκπροσωπεί όλους τους κλάδους της επιχειρηματικότητας κτηνοτροφίας, (βοοτροφία, αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία, πτηνοτροφία) και πάνω από κτηνοτρόφους. Στα πλαίσια αυτά είναι απαραίτητο, ως εκπρόσωπος όλων των κτηνοτρόφων ο ΣΕΚ να συμμετέχει στο ΔΣ του Οργανισμού όπως συμμετείχε και στο ΔΣ του ΕΛΟΓΑΚ και λαμβάνοντας υπόψη ότι συμμετέχουμε μέσω των εισφορών μας στον προϋπολογισμό του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 9. Φρέσκο γάλα: Ζητάμε την επαναφορά του όρου φρέσκο και τον καθορισμό της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος στις 5 ημέρες Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν απόλυτα οι φόβοι και οι προειδοποιήσεις μας ότι η αύξηση της ζωής του φρέσκου γάλακτος πέραν των 5 ημερών θα αποτελέσει πλήγμα για την ελληνική αγελαδοτροφία. Ήδη οι γαλακτοβιομηχανίες έριξαν τις τιμές παραγωγού κατά 4 λεπτά το κιλό και μάλιστα αναδρομικά. Σε ότι αφορά τον καταναλωτή οι τιμές στο ράφι όχι μόνο δεν μειώθηκαν αλλά σε αρκετούς κωδικούς αυξήθηκαν και παράλληλα αυξήθηκαν και οι εισαγωγές γάλακτος 10. Γιαούρτι: Ζητάμε να μην αλλάξουν οι ισχύοντες στον ΚΤΠ προδιαγραφές παρασκευής γιαουρτιού τόσο ως προς την πρώτη ύλη (νωπό γάλα) όσο και ως προς τον τρόπο παρασκευής του, στα οποία άλλωστε οικοδομήθηκε το brand name, η ιδιαιτερότητά του και η σαφής διαφοροποίησή του από τους ανταγωνιστές του. 11. Φέτα: Ζητάμε την προστασία της Φέτας σε όλες τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που συνάπτει η Ε.Ε. με τρίτες χώρες και ιδιαίτερα με τον Καναδά Επιπλέον πρέπει να δημιουργηθεί ελεγκτικός μηχανισμός στην Ε.Ε. για την τήρηση των όρων του κανονισμού 1151/2012 όσον αφορά την προστασία των προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ διότι ευρωπαϊκές εταιρείες κυκλοφορούν με την ετικέτα «φέτα» ψευδεπίγραφα προϊόντα εκτός Ε.Ε.

Eλληνική Boοτροφία: Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές. Δρ Φώτιος Βακάκης

Eλληνική Boοτροφία: Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές. Δρ Φώτιος Βακάκης Eλληνική Boοτροφία: Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές Δρ Φώτιος Βακάκης Γεωπόνος - Γεωργοοικονομολόγος Δ/νων Σύμβουλος της «Βακάκης & Συνεργάτες» ΑΕ - Σύμβουλοι για Αγροτική Ανάπτυξη 1. Η βοοτροφική

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑ 2011

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑ 2011 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑ 2011 κτηνοτροφία συμβάλει καθοριστικά στην περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη και στη ιατήρηση του κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο. Η κατανομή των εωργοκτηνοτροφικών 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓH-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ......σελ. 5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.10 1.1 Ζωικός πληθυσμός -τρόπος και συνθήκες εκτροφής σελ.11 1.2 Χωροταξική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ. 3 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΕΝΙΚΗ ΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΕΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΟΔΗΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΕΝΙΚΗ ΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΕΝΕΑΣ Στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιστημονική Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνική χοιροτροφία:

Eλληνική χοιροτροφία: ΕΙ ΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Eλληνική χοιροτροφία: Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές Δρ Φώτιος Βακάκης Γεωπόνος - Γεωργοοικονομολόγος Δ/νων Σύμβουλος της «Βακάκης & Συνεργάτες» ΑΕ - Σύμβουλοι για Αγροτική Ανάπτυξη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΑΠΟΣΕΡΚΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος αιγοπροβατοτροφία Ευκαιρία ανάπτυξης η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα

Φάκελος αιγοπροβατοτροφία Ευκαιρία ανάπτυξης η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα περιοδικη έκδοση για την αγροτική οικονομία απο την τραπεζα πειραιως 04 τευχοσ Νο καλοκαιρι 2015 Φάκελος αιγοπροβατοτροφία Ευκαιρία ανάπτυξης η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα Συμβολαιακή Κτηνοτροφία: Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΕΣ ΦΑΡΜΕΣ. Οδηγός Επιχειρηµατικότητας Νέων Κτηνοτρόφων ΧΟΡΗΓΟΣ. Μελέτη: Τ.Ε.Ι. Λάρισας. entheto_odigos_ktinotrofou_01.indd 1

ΜΙΚΡΕΣ ΦΑΡΜΕΣ. Οδηγός Επιχειρηµατικότητας Νέων Κτηνοτρόφων ΧΟΡΗΓΟΣ. Μελέτη: Τ.Ε.Ι. Λάρισας. entheto_odigos_ktinotrofou_01.indd 1 ΜΙΚΡΕΣ ΦΑΡΜΕΣ Οδηγός Επιχειρηµατικότητας Νέων Κτηνοτρόφων ΧΟΡΗΟΣ Μελέτη: Τ.Ε.Ι. Λάρισας 1 entheto_odigos_ktinotrofou_01.indd 1 2/5/13 7:46 PM 2 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 / ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚ ΟΣΗ / ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου»

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή 3 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων 5 2 Οι τάσεις στην παγκόσµια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίµων 9 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 9 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Αιγοπρoβατοτροφίας

Πλαίσιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Αιγοπρoβατοτροφίας Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 10(14): 359-374 Πλαίσιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Αιγοπρoβατοτροφίας Γιώργος Βλόντζος Γεωπόνος, ΜΒΑ, Διδάκτωρ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή Εισαγωγή 2 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων 4 2 Οι τάσεις στην παγκόσμια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίμων 8 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 8 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Κ.Α.Π. ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Κ.Α.Π. ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Κ.Α.Π. ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ε. Μπουσίου Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα

Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα... Επενδυτικός Οδηγός Μονάδας Εκτροφής Αιγοπροβάτων - Αξιοποιήστε την πλούσια Ελληνική Γή. - Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας - Εκσυγχρονισμός των παραδοσιακών μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

συνοπτική παρουσίαση Έργου & Δράσεων

συνοπτική παρουσίαση Έργου & Δράσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ συνοπτική παρουσίαση Έργου & Δράσεων στο ΥπΑΑΤ Φεβρουάριος 2014 Ένας από τους βασικούς πυλώνες της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τελική Έκθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τεχνολογικής Πλατφόρμας Τροφίμων του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα4. τους αγρότες της αναμέτρησης. ρεπορταζ. Ποιοί τρέμουν την πρώτη Πρωθυπουργίνα

Τα4. τους αγρότες της αναμέτρησης. ρεπορταζ. Ποιοί τρέμουν την πρώτη Πρωθυπουργίνα σελ. 3 Με την υπογραφή των Γ. ΝΤΑΣΚΑ και Γ. ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ρεπορταζ Ποιοί τρέμουν την πρώτη Πρωθυπουργίνα σελ. 12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.9.2015 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 140 ΤΙΜΗ ΜΟΝΟ 1,5 Εβδομαδιαία οικονομική & αγροτική εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μπούρμπου Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Στην ανεργία λόγω χρεών. χιλιάδες αγρότες. To «Κίνημα της πατάτας» θα φέρει την άνοιξη; Σελ. 8-9. Επιλογή: Από το χωράφι στο ράφι Σελ.

Στην ανεργία λόγω χρεών. χιλιάδες αγρότες. To «Κίνημα της πατάτας» θα φέρει την άνοιξη; Σελ. 8-9. Επιλογή: Από το χωράφι στο ράφι Σελ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 2 n ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 To «Κίνημα της πατάτας» θα φέρει την άνοιξη; Σελ. 8-9 Επιλογή: Από το χωράφι στο ράφι Σελ. 3 Ν. Πρίντζος: Η κρίση δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ...3 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα αγροτικής πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ

Πρόγραμμα αγροτικής πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ Πρόγραμμα αγροτικής πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Η εικόνα της αποδιάρθρωσης Η ανυπαρξία στοιχειώδους εθνικού σχεδιασμού και η πολιτική της παθητικής προσαρμογής στην νεοφιλελεύθερη ΚΑΠ καθώς και οι

Διαβάστε περισσότερα

Γερασμένα και. επικίνδυνα 8 στα 10 τρακτέρ!

Γερασμένα και. επικίνδυνα 8 στα 10 τρακτέρ! ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 10 n ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012 Γερασμένα και Η κτηνοτροφία ανάχωμα στις εισαγωγές Σελ. 8-9 επικίνδυνα 8 στα 10 τρακτέρ! Σελ. 3 Η κρίση «ζωντάνεψε» τους

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και αγροτικός χώρος

Παραγωγή και αγροτικός χώρος Παραγωγή και αγροτικός χώρος Κείμενο προτάσεων πολιτικής για τον Πρωτογενή τομέα της Χίου Γεωργία, Κτηνοτροφία & Αλιεία. Περιλαμβάνει επίσης προτάσεις για την πρωτογενή παραγωγή στον Κάμπο της Χίου και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Έλεγχος Υγείας της Κ.Α.Π.»

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Έλεγχος Υγείας της Κ.Α.Π.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1. Αγροδιατροφή... 6 1.1 Η οικονομική δραστηριότητα στον τομέα... 7 Η αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής... 7 Ο αγροτικός τομέας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η μελέτη αυτή αποτελεί συμβολή του τμήματος Βιομηχανίας στα πλαίσια της συζήτησης που διεξάγεται στον ΣΥΡΙΖΑ για ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό, προοδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ελληνική Γεωργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ελληνική Γεωργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ελληνική Γεωργία Η γεωργία αποτελεί ένα σημαντικό τομέα της οικονομίας. Αυτό δεν ο- φείλεται τόσο στη χρηματική αξία των προϊόντων της, όσο στη σημασία αυτών των προϊόντων για τη διατροφή του

Διαβάστε περισσότερα

επι γησ Συμβολαιακή γεωργία και κτηνοτροφία Εγγυημένο εισόδημα για τον αγρότη

επι γησ Συμβολαιακή γεωργία και κτηνοτροφία Εγγυημένο εισόδημα για τον αγρότη περιοδικη έκδοση για την αγροτική οικονομία απο την τραπεζα πειραιως επι γησ 01 τευχοσ Νο Ιούνιος 2014 εξαγωγές Φρούτα και λάδι κερδίζουν τις αγορές του κόσμου Made in greece Ενιαίο σήμα για τα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα