Το Ολυµπιακό πνεύµα στην παιδεία και προτάσεις για την ευηµερία και πρόοδο του σύγχρονου ανθρώπου.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Ολυµπιακό πνεύµα στην παιδεία και προτάσεις για την ευηµερία και πρόοδο του σύγχρονου ανθρώπου."

Transcript

1 Το Ολυµπιακό πνεύµα στην παιδεία και προτάσεις για την ευηµερία και πρόοδο του σύγχρονου ανθρώπου. Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο αθλητισµός και η παιδεία αφορούν ο µεν πρώτος επιδόσεις του σώµατος η δε δεύτερη επιδόσεις του πνεύµατος. Ο αθλητής χρησιµοποιεί την ορθή σκέψη για να πετύχει καλύτερη επίδοση στο άθληµα του, συνεπώς, οι επιδόσεις του πνεύµατος προηγούνται των επιδόσεων του σώµατος και µε τον τρόπο αυτό θεµελιώνεται η ανάπτυξη του ολυµπιακού πνεύµατος από την παιδεία του ανθρώπου. Η ταύτιση όµως της παιδείας αποκλειστικά µε την παραγωγή και µεταβίβαση γνώσης δηµιουργεί κενά ως προς την σωστή χρήση της γνώσης. Η παρούσα εργασία αναζητεί και προτείνει θεµέλια ώστε η σύγχρονη παιδεία να µπορέσει να αναπτύξει τον ορθό λόγο και να στηρίξει µε αυτόν τη σωστή χρήση της γνώσης. Ξεκινώντας από τον ορισµό της παιδείας από τον Πλάτωνα που θεωρεί ότι παιδεία είναι η θεραπεία του πνεύµατος µέχρι τον µαθητή του Αριστοτέλη που θεµελιώνει την αρετή ως µεσότητα καθώς και τον ενάρετο άνθρωπο αυτόν που προσπαθεί να είναι ενάρετος, η παρούσα εργασία αντλεί ιδέες που είναι διαχρονικές µε καθολική εµβέλεια και προτείνει 10 βασικές αρχές που θεµελιώνουν τη σύγχρονη παιδεία. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ολυµπιακό πνεύµα ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια και έχει κάνει µια ενδιαφέρουσα ιστορική διαδροµή η οποία χαρακτηρίζεται από συνέχειες και ασυνέχειες. Το ενδιαφέρον της διαδροµής αυτής είναι ότι το 1896 που έγινε η επανεκκίνηση των σύγχρονων ολυµπιακών αγώνων, έγινε και γίνεται προσπάθεια να διατηρηθεί η συνέχεια µε το σηµείο από το οποίο σταµάτησαν. Ο αθλητισµός όµως µπορεί να αναφέρεται στην άσκηση και τις επιδόσεις του σώµατος αλλά ουσιαστικά αναπτύσσεται και εξελίσσεται µε βάσει την παιδεία του ανθρώπου η οποία καθορίζει και την πορεία εκγύµνασης που πρέπει να ακολουθήσει ο αθλητής για να έχει τη βέλτιστη επίδοση. Η παιδεία γενικά έχει να κάνει µε την εκγύµναση του πνεύµατος και για το λόγο αυτό προηγείται του αθλητισµού και συνεπώς είναι αυτή που καθορίζει το ολυµπιακό πνεύµα. Η ιστορική διαδροµή που ακολούθησε η παιδεία δείχνει σαφέστατα ότι ενώ σχετικά µε την ανάπτυξη και µεταβίβαση της γνώσης έχει αποκαταστήσει πλήρη συνέχεια µε την πορεία που είχε από τους αρχαίους χρόνους, παρουσιάζει πλήρη ασυνέχεια σχετικά µε την σωστή χρήση της γνώσης που αναπτύχθηκε. Η ανάπτυξη της γνώσης έφερε τη ραγδαία ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνολογίας. Η σωστή ή λανθασµένη όµως χρήση της γνώσης δεν φαίνεται να προβληµατίζει όσο θα έπρεπε το σύγχρονο άνθρωπο µε αποτέλεσµα να Προσκεκληµένη εισήγηση που δηµοσιεύεται στα Πρακτικά Συνεδρίου που οργανώθηκε από το Ι ΙΣΥΕΕΠ µε θέµα: «Η επίδραση του Ολυµπισµού στην ανθρώπινη πρόοδο» Θεσσαλονίκη 5 7 εκεµβρίου

2 δηµιουργούνται πολλά αδιέξοδα τα οποία υποβαθµίζουν συνέχεια την ποιότητα της ζωής του και πολλές φορές απειλείται η ίδια του η ύπαρξη. Η διαµόρφωση λοιπόν του ολυµπιακού πνεύµατος µε βάση την παιδεία, συµπεριλαµβάνει κατά κύριο λόγο τη σωστή χρήση της γνώσης κάτι που προϋποθέτει ισχυρό ποιοτικά λόγο που θα δικαιολογεί και θα στηρίζει τη σωστή αυτή χρήση. Η σηµερινή παιδεία αδυνατεί να στηρίξει τον ισχυρό λόγο ή πιο σωστά αδιαφορεί για κάτι τέτοιο. Σε ένα Σωκρατικό διάλογο πριν από 23 αιώνες περίπου διαπιστώνει κανείς ότι εκείνος που υποστηρίζει µια άποψη και ο ισχυρός λόγος την καταρρίπτει αισθάνεται αιδώ για τη λανθασµένη θέση του και ασπάζεται τον ορθό λόγο. Αντίθετα σήµερα διαπιστώνει κανείς ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν χρησιµοποιείται ο ορθός λόγος αλλά ακόµα και εκεί που χρησιµοποιείται και καταρρίπτει µια άποψη, ο µέσος συνοµιλητής συνήθως εξακολουθεί να στηρίζει την άποψη αυτή αντιτιθέµενος στην ίδια του τη λογική επειδή ίσως η αιδώ δεν είναι ισχυρή να τον σταµατήσει. Τέτοια φαινόµενα υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα της παρούσας κοινωνίας και όσο παράδοξο και να φαίνεται, χωρίς αυτό να αποτελεί κανόνα, υπάρχει και µεταξύ των µελών της Πανεπιστηµιακής κοινότητας. Η ασυνέχεια λοιπόν της παιδείας από τους αρχαίους χρόνους που βρίσκονται οι ρίζες της µέχρι σήµερα είναι έκδηλος και χρήζει αποκατάστασης. Έχοντας αυτά υπόψη διαπιστώνει κανείς ότι η σηµερινή παιδεία διεθνώς είναι ένα τεράστιο δένδρο ξερό γιατί δεν έχει ρίζες και εκείνοι που υποτίθεται ότι το φροντίζουν το µόνο που κάνουν είναι να του προσθέτουν περισσότερα ξερά κλαριά. Η παιδεία συνεπώς για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες χρειάζεται γερά θεµέλια µε πρότυπα και ιδανικά που θα την στηρίξουν, θα αποκαταστήσουν τις κοµµένες ρίζες ώστε να βλαστήσει, να ανθίσει και να καρπίσει. Οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς δηµιούργησαν τέτοια θεµέλια και βασικές αρχές που είναι σαφείς, µε σταθερή µε διαχρονική ισχύ και µε καθολικής εµβέλειας αποδέκτες. Από το άλλο µέρος ο υτικός Πολιτισµός παρόλο που βασίζεται στους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους και παρά την φιλότιµη προσπάθεια σύγχρονων Ευρωπαίων φιλοσόφων 2 δεν είναι σαφής ως προς τον ορθό λόγο µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία αβεβαιότητας και σύγχυσης. Σηµείο εκκίνησης συνεπώς για να εντοπισθούν τα θεµέλια της σύγχρονης παιδείας είναι η κλασική εποχή της αρχαίας Ελλάδας και τούτο διότι εκεί σταµατά η συνέχεια του ολυµπιακού πνεύµατος. Την εποχή εκείνη έχει επίσης αναπτυχθεί η γραφή και γίνεται προσιτή σε ανθρώπους όπως ο Πλάτωνας και οι σύγχρονοι του µαζί µε τους µαθητές τους, οι οποίοι εκτιµώντας την αξία πολλών χιλιάδων ετών συσσωρευµένης γνώσης γύρω από την παιδεία και τον πολιτισµό η οποία µέχρι τότε µετεδίδετο από γενιά σε γενιά, τη ζύµωσαν µε δικές τους ιδέες και την πέρασαν µε γραφή σε βιβλία. Οι βασικές αρχές της παιδείας αποτέλεσαν αντικείµενο µελέτης µια σειράς εργασιών 4,5,6 όπου έγινε προσπάθεια ώστε οι βασικές αυτές αρχές να απαριθµηθούν, να µπουν σε µια λογική σειρά και κατάταξη, και να οριοθετηθούν ώστε να µην υπάρχει αµφισβήτηση. Το τελικό αποτέλεσµα είναι συγκεκριµένες προτάσεις οι οποίες θα πρέπει επίσηµα να υιοθετηθούν µε στόχο να αποτελέσουν στην εποχή της παγκοσµιοποίησης διεθνή πρότυπα για να στηρίξουν την ποιότητα ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Βλέπε Παράρτηµα Β. 2

3 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Παιδεία η ανάπτυξη υγιούς σκέψης Ο Πλάτωνας 3 λοιπόν στο έργο του «Πολιτεία» προσπαθεί να αναλύσει την έννοια και την ουσία της δικαιοσύνης και φθάνει στον ορισµό της παιδείας γιατί από εκεί πηγάζει η οργάνωση της ανθρώπινης σκέψης η οποία στη συνέχεια καθοδηγεί τις πράξεις του και συµβάλλει ώστε αυτές να είναι δίκαιες. Ο ορισµός της παιδείας κατά τον Πλάτωνα 3 είναι: «η θεραπεία του πνεύµατος» δηλαδή η θεραπεία της σκέψης «και ενώ όταν το σώµα είναι άρρωστο χρειάζεται ιατρική, όταν το πνεύµα είναι άρρωστο χρειάζεται παιδεία». Η σκέψη και τα τρία συστατικά της ή καταστάσεις Ο Πλάτωνας 3 στη συνέχεια οριοθετεί την έννοια πνεύµα και αναφέρει ότι «το πνεύµα αποτελείται από τρία συστατικά: το λογικό, την επιθυµία, και το θυµό». Η υγιής σκέψη Η υγιής κατάσταση του πνεύµατος κατά τον Πλάτωνα 3 υπάρχει όταν «το λογικό να ελέγχει και ισορροπεί την επιθυµία και το θυµό» και για να ξεκαθαρίσει τις έννοιες έλεγχος και ισορροπία δίνει το εξής παράδειγµα: Παροµοιάζει το πνεύµα µε ένα κάρο που το έλκουν δύο άλογα ένα τυφλό που είναι η επιθυµία, ένα τρελό που είναι ο θυµός και ο αµαξάς που είναι το λογικό και θα πρέπει να κρατεί τον έλεγχο και την ισορροπία ανάµεσα στα δύο άλογα ώστε αυτά να βαδίσουν το σωστό δρόµο που είναι ο δρόµος της αρετής. Μέχρις εδώ λοιπόν οριοθετούνται τρεις βασικές έννοιες όπως παιδεία, σκέψη, υγιής σκέψη που έχουν τεράστια σηµασία για την συνειδητή προσπάθεια διατήρησης της εσωτερικής ισορροπίας από κάθε άνθρωπο που θέλει να έχει αναβαθµισµένη προσωπικότητα και ποιότητα ζωής. Αποµένει να οριοθετηθεί και ο δρόµος της αρετής ώστε να γνωρίζει κανείς και την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθεί η υγιής σκέψη. Αρετή ο σωστός δρόµος Η αρετή αναλύεται και οριοθετείται σε όλη της την έκταση και σε όλο της το βάθος από τον Αριστοτέλη στο έργο του Ηθικά Νικοµάχεια 1. Η αρετή κατά τον Αριστοτέλη είναι «µεσότητα» δηλαδή βρίσκεται στο µέσον ανάµεσα σε δύο ακραίες σκέψεις και κατ επέκταση ακραίες πράξεις ή «κακίες». Για να ξεκαθαρίσει τον τρόπο οριοθέτησης της αρετής ο Αριστοτέλης δίνει το εξής παράδειγµα: Η γενναιότητα είναι αρετή και βρίσκεται στη µέση ανάµεσα στη δειλία και τη θρασύτητα, που είναι Ο δρόµος της αρετής δεν αναφέρεται εδώ από τον Πλάτωνα, αλλά συνεπάγεται από το συνδυασµό της δουλειάς του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. 3

4 οι δύο ακραίες θέσεις ή κακίες,.. «και όταν κάποιος είναι γενναίος, ο µεν δειλός θα τον αποκαλέσει θρασύ επειδή βρίσκεται πάνω από αυτόν, ο δε θρασύς θα τον αποκαλέσει δειλό επειδή βρίσκεται κάτω από αυτόν»... Ανάλογα θα µπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει την οικονοµία σαν την αρετή που βρίσκεται στη µέση ανάµεσα στην τσιγκουνιά και τη σπατάλη και ο µεν τσιγκούνης θα αποκαλέσει τον οικονόµο σπάταλο, ο δε σπάταλος θα αποκαλέσει τον οικονόµο τσιγκούνη. Ο Ενάρετος άνθρωπος Ο ενάρετος άνθρωπος κατά τον Αριστοτέλη 1 είναι: Εκείνος που προσπαθεί να βαδίσει το δρόµο της αρετής. Άρα κάθε άνθρωπος εφόσον το θέλει έχει τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή να κάνει την προσπάθεια αυτή και να είναι ενάρετος. Ο ενάρετος άνθρωπος δεν είναι ο αλάθητος, αλλά είναι αυτός που µαθαίνει από τα λάθη του και προσπαθεί να τα περιορίσει. Η δικαιοσύνη Ο Αριστοτέλης 1 δέχεται ότι η δικαιοσύνη είναι η κορυφαία των αρετών και εµπεριέχει όλες τις αρετές. Αρετή και ηµοκρατικοί θεσµοί Η αρετή όπως έχει ορισθεί από τον Αριστοτέλη σαν µεσότητα και σαν προσπάθεια για να είναι κανείς ενάρετος είναι οριοθετηµένη µε σαφήνεια και δεν αφήνει κανένα περιθώριο αµφισβήτησης. Θα πρέπει συνεπώς να τονισθεί ότι υπάρχει µια ολόκληρη διαδικασία για να εντοπίσει κανείς τη µεσότητα ή το µέσον ακόµα και ενός φυσικού αντικειµένου. Ένας τοπογράφος, π. χ. για να εντοπίσει το µέσον ενός ευθύγραµµου τµήµατος χρησιµοποιεί µια διαδικασία που περιλαµβάνει όργανα µέτρησης γωνιών και αποστάσεων, µαθηµατικούς υπολογισµούς και στατιστική επεξεργασία των µετρήσεων για να καταλήξει στο εξής συµπέρασµα: «το µέσον του ευθύγραµµου τµήµατος είναι εδώ (δείχνει ένα καρφί ή πάσσαλο) µε 95% πιθανότητα να έχει σφάλµα µικρότερο από ένα εκατοστό του µέτρου». Η διαδικασία εντοπισµού της µεσότητας της αρετής λόγω του ότι ο καθένας υποκειµενικά ενδεχοµένως να αντιλαµβάνεται ένα διαφορετικό µεσαίο σηµείο εντοπίζεται µε όσο το δυνατόν ευρύτερη συµµετοχή και συναίνεση κάτι που εξασφαλίζουν οι δηµοκρατικοί θεσµοί. Με τον τρόπο αυτό οι δηµοκρατικοί θεσµοί θεµελιώνονται φιλοσοφικά και αποτελούν τη διαδικασία εντοπισµού της µεσότητας της αρετής. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ Το ερώτηµα είναι πως και γιατί φθάσαµε στη σηµερινή υποβάθµιση της παιδείας και πως µπορούµε να αντιστρέψουµε την κατιούσα πορεία. Ας ξεκινήσουµε από το δεύτερο ερώτηµα όπου η υιοθέτηση των βασικών αρχών, που αναφέρονται πιο πάνω, σαν αρχικό βήµα ουσιαστικά τοποθετεί την παιδεία συνειδητά στη σωστή της θέση όπως είναι η υγιής οργάνωση και λειτουργία της σκέψης µε βάση τη λογική η οποία παίζει σηµαντικό ρόλο στην εσωτερική ισορροπία του 4

5 ατόµου ελέγχοντας την επιθυµία και το θυµό και την αρετή να καθορίζει την πορεία του. Η αρετή συνεπώς έχει άµεση σχέση µε τις πράξεις του ανθρώπου και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να έχει ποιότητα ο άνθρωπος. Η αρετή αποτελεί και ένα αποτελεσµατικό φίλτρο στον βοµβαρδισµό πληροφοριών που δέχεται ο σύγχρονος άνθρωπος και τον καθοδηγεί να ξεδιαλύνει τις υγιείς ιδέες και σκέψεις από τις ακραίες θέσεις και κακίες. Ατυχώς για το σύγχρονο άνθρωπο όσο παράξενο και να φαίνεται ελάχιστοι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων και σε παγκόσµια κλίµακα γνωρίζουν τι είναι αρετή και αν αναλογιστεί κανείς ότι η αρετή αποτελεί τη διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στον άνθρωπο και το βάρβαρο αντιλαµβάνεται λοιπόν το µέγεθος της υποβάθµισης που υπάρχει στο χώρο της παιδείας. Βέβαια για να είναι κανείς ενάρετος δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει τον ορισµό που δίνει ο Αριστοτέλης αρκεί να υπακούει στη φωνή της συνείδησης του ή να έχει βιώσει ένα περιβάλλον µε παιδεία και πολιτισµό που καλλιεργείται η αρετή. Ένα τέτοιο περιβάλλον τόσο στην Ευρώπη όσο και στην κοιτίδα του πολιτισµού που είναι η Ελλάδα συνεχώς συρρικνώνεται και οι άνθρωποι που υπακούουν στη φωνή της συνείδησης συνεχώς λιγοστεύουν. Θα πρέπει να τονισθεί εδώ ότι όταν φθάνει ο άνθρωπος στο σηµείο να µην λαβαίνει υπόψη τη φωνή της συνείδησης του, τότε ενδέχεται να έχει υποστεί ένα πνευµατικό βιασµό. Η αρετή µαζί µε την ισορροπηµένη σκέψη µπορούν να βοηθήσουν τον σύγχρονο άνθρωπο να θεµελιώσει σε φιλοσοφικές βάσεις πολλά από τα τρέχοντα ζητήµατα που τον απασχολούν. Η φιλοσοφία από το άλλο µέρος, αναπτύσσει και προάγει τον ορθό λόγο και στην παρούσα εργασία, όπως αναλύθηκε προηγουµένως, βλέπουµε να θεµελιώνει τους δηµοκρατικούς θεσµούς µε ένα απλό τρόπο. Το επόµενο βήµα µετά την υιοθέτηση των βασικών αυτών αρχών είναι η αναδιάρθρωση των προγραµµάτων σπουδών όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης καθώς και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που είναι επίσης ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα. Πολλή δουλειά προς την κατεύθυνση αυτή έχει κάνει ο Γερµανός φιλόσοφος Werner Jaeger 2 και στο τρίτοµο έργο του «Παιδεία» αναλύει και παρουσιάζει τη συσσωρευµένη γνώση περί παιδείας των παλαιότερων γενεών. Το πρώτο ερώτηµα απαιτεί πολύ µελέτη και έρευνα από ειδικούς για να απαντηθεί, και µια πρόχειρη εξήγηση µπορεί να αποδοθεί εδώ σε δύο αιτίες: (α) Την υπερπληροφόρηση που υπάρχει σήµερα και η οποία έχει σαν συνέπεια την διακοπή της ροής συσσωρευµένης γνώσης σε θέµατα παιδείας και πολιτισµού από τις παλαιότερες γενεές στις νεότερες. Η υπερπληροφόρηση δηµιουργεί σύγχυση ώστε κάποιος να αποκόπτεται από τις ρίζες του και δελεάζει το άτοµο ώστε να γιγαντώνονται οι επιθυµίες του ενώ παράλληλα η σκέψη και η λογική υποτάσσονται στην επιθυµία. (β) Πολλά από τα αδιέξοδα που έχει µπροστά του ο σύγχρονος άνθρωπος είναι γιατί σταµάτησε ουσιαστικά να ασχολείται µε τη φιλοσοφία ή πιο σωστά η σύγχρονη φιλοσοφία χαρακτηρίζεται περισσότερο από εσωστρέφεια βλάπτοντας έτσι τον εαυτό της ενώ θα µπορούσε να αξιοποιήσει περισσότερο τη συσσωρευµένη γνώση και να προχωρήσει ώστε να παράσχει υπόβαθρο επίλυσης σε ζητήµατα που προκύπτουν από τις προκλήσεις της εποχής. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το Ολυµπιακό πνεύµα θα επικρατήσει στο χώρο της παιδείας εφόσον η παιδεία ασχοληθεί σοβαρά µε την ορθή χρήσει της γνώσης. Η µη σωστή χρήση της γνώσης 5

6 σε συνδυασµό µε τις αλλαγές που συντελούνται κυρίως από την εξέλιξη της τεχνολογίας έχουν αντίκτυπο στην ανθρώπινη συµπεριφορά και σκέψη και τείνουν να αποµακρύνουν τον σύγχρονο άνθρωπο από αξίες που επί χιλιάδες χρόνια ο ίδιος δηµιούργησε για να έχει ανώτερη ποιοτικά ζωή. Η υπερπληροφόρηση και η υπερεπάρκεια υλικών αγαθών έχουν δηµιουργήσει ρήγµα ανάµεσα στη συσσωρευµένη γνώση των ανθρώπινων αξιών ή την παιδεία που µεταφέρονται από τις παλαιότερες γενεές και στους νέους µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν πρότυπα και ιδανικά ή σωστότερα υπάρχουν τόσα πολλά που είναι σαν να µην υπάρχει τίποτα µε συνέπεια η ποιότητα της ζωής συνέχεια να υποβαθµίζεται. Ο σύγχρονος άνθρωπος συνεπώς πρέπει να ερευνήσει και να ανακαλύψει τη συσσωρευµένη γνώση και παιδεία που έχει αναπτυχθεί δια µέσου των αιώνων και να την χρησιµοποιήσει για την ορθότερη οργάνωση της σκέψης του η οποία καθοδηγεί τις πράξεις του για να πετύχει ουσιαστική πρόοδο και ευηµερία. Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας καταλήγουν σε 10 βασικές αρχές θεµέλια για την παιδεία οι οποίες προτείνονται να υιοθετηθούν παγκοσµίως και µάλιστα να ενσωµατωθούν στο υπό εκπόνηση σύνταγµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθόσον αποτελούν καταστατικές αρχές, και είναι ως εξής: 1. Παιδεία είναι η διαµόρφωση υγιούς σκέψης στον ενάρετο άνθρωπο. 2. Εκπαίδευση είναι η διαµόρφωση υγιούς σκέψης στον ενάρετο άνθρωπο σε συγκεκριµένο αντικείµενο όπως είναι, π. χ. το Περιβάλλον. 3. Σκέψη είναι µία από τις τρεις καταστάσεις του ανθρώπου πριν αναπτύξει οποιαδήποτε πράξη ή δράση. Οι καταστάσεις αυτές είναι οι εξής: Η λογική, η επιθυµία και ο θυµός. Η σκέψη καθορίζει όλες τις ενέργειες που πράττει ή που πρόκειται να πράξει ο άνθρωπος και προηγείται κάθε πράξης ή δράσης. 4. Υγιής σκέψη είναι όταν η λογική κατάσταση του ανθρώπου ελέγχει και ισορροπεί τις δύο άλλες καταστάσεις δηλαδή την επιθυµία και το θυµό. 5. Υγιής Πράξη ή δράση υπάρχει όταν αυτή διαµορφώνεται από υγιή σκέψη και είναι ενάρετη. 6. Η αρετή είναι η πράξη ή η δράση του ανθρώπου που ακολουθεί τον δρόµο της µεσότητας, η οποία µεσότητα βρίσκεται στο µέσον ανάµεσα σε δύο ακραίες θέσεις ή κακίες. Π. χ. Η υπευθυνότητα είναι αρετή και βρίσκεται στο µέσον ανάµεσα στην ανευθυνότητα και την ευθυνοφοβία (υπερευθυνότητα). 7. Ενάρετος άνθρωπος είναι αυτός που προσπαθεί να είναι ενάρετος δηλαδή προσπαθεί να διατηρήσει την πορεία προς το δρόµο της αρετής (µεσότητας). 8. Ενάρετη πράξη ή δράση είναι η προσπάθεια ώστε η πράξη ή η δράση να ακολουθήσει το δρόµο της αρετής (µεσότητας). 9. ικαιοσύνη είναι η κορυφαία των αρετών και εµπεριέχει όλες τις αρετές. 10. Οι δηµοκρατικοί θεσµοί αποτελούν τη διαδικασία εντοπισµού της µεσότητας της αρετής. Τα θεµέλια αυτά είναι ικανά να στηρίξουν το οικοδόµηµα της σύγχρονης παιδείας και να αποκαταστήσουν την πρόσβαση στις ρίζες της ώστε να µπορεί να αναπτύσσεται και να αυτοεξελίσσεται ζωντανά από µόνη της και να απαλλαγεί από τα ξερά της κλαριά. Με βάσει τα θεµέλια αυτά θα πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση των προγραµµάτων όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης και επίσης να γίνει ανάλογη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Με τον τρόπο αυτό ο σύγχρονος άνθρωπος θα άρει τα αδιέξοδα που απειλούν και υποβαθµίζουν την ποιότητα της ζωής του, θα έχει βάσεις για περισσότερη και ουσιαστικότερη συµµετοχή στις προκλήσεις της εποχής 6

7 όπως είναι η παγκοσµιοποίηση και επίσης θα µπορέσει να κάνει σωστότερη διαχείριση των πόρων οπότε θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει περισσότερη βοήθεια στους κοινωνικά ασθενέστερους συνανθρώπους του. Οι βάσεις αυτές θα επιτρέψουν την περαιτέρω ανάπτυξη της φιλοσοφίας η οποία θα βοηθήσει στη θεµελίωση λύσεων σε ζητήµατα που προκύπτουν από τις προκλήσεις της εποχής. Ένα παράδειγµα για τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν τα θεµέλια αυτά της παιδείας να γίνουν καλύτερα αντιληπτά και να εµπνεύσουν τον µέσο πολίτη δίνεται στο Παράρτηµα Α αυτής της εργασίας. Το παράδειγµα αυτό αποτελεί µια προσπάθεια να δηµιουργηθεί µε έµµετρο τρόπο και σε περιορισµένα χρονικά περιθώρια ένα δοκίµιο που εκλαϊκεύει τις θεµελιώδεις αρχές της παιδείας. Το παράδειγµα αυτό αποτελεί επίσης προσπάθεια στην κατεύθυνση αναδιάρθρωσης των προγραµµάτων σπουδών και εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, διαδικασία στην οποία όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν ενεργό συµµετοχή. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να παραχωρηθεί από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύµατα ένας χώρος Forum στο διαδίκτυο όπου τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας καθώς και άλλοι εκπαιδευτικοί θα µπορούν να εκθέσουν παρόµοιες προσπάθειες δηµιουργίας δοκιµίων έµµετρου ή πεζού λόγου που θα προάγουν τις βασικές αρχές της παιδείας. Για τον ίδιο σκοπό δίνεται στο Παράρτηµα Β ανάλυση από ένα απόσπασµα Σωκρατικού διαλόγου 3 στην οποία φαίνεται η δύναµη του ισχυρού λόγου, που είναι η µόνη δύναµη ικανή να στηρίξει το ολυµπιακό πνεύµα. 1. Αριστοτέλους: Ηθικά Νικοµάχεια ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2. Jaeger Werner: PAIDEIA: the Ideals of Greek Culture, 2 nd Ed., translated from 2 nd German Ed. by Gilbert Highet, Oxford University Press, New York Πλάτωνος: «Πολιτεία» 4. Ι. Ν. Χατζόπουλος 2001, «Τα Ευρωπαικά προγράµµατα Σωκράτης / Comenius και η Ελληνική Παιδεία», Παρουσία ΟΕΛΜΕΚύπρου Τεύχος 11, Ιούνιος 2001 σ Hatzopoulos J. N., 2002, Fundamental philosophic principles of the education in Ancient Greece and their impact to the quality of modern man s life, Proceedings of the 2 nd International Conference Ancient Greece and Modern World, Olympia Greece. 6. Ι. Ν. Χατζόπουλος 2003, «Μεγαλώνοντας στην Ορεινή Νάξο, οι βάσεις που πήραµε και προτάσεις για τη σύγχρονη παιδεία» Πρακτικά Γ Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η Νάξος δια µέσου των Αιώνων», Κόρωνος 4 7 /9/

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΓΙΗΣ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥ ΑΙΜΟΝΙΑΣ Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, Μυτιλήνη 18/2/2003 Η ΣΚΕΨΗ Ένας σοφός 1 πριν από χρόνια µίλησε για τη δύναµη της σκέψης. Η σκέψη, είπε, είναι δύναµη, η µεγαλύτερη στο Σύµπαν. Χωρίς τη σκέψη µένεις τελείως αδρανής γιατί καµία πράξη δεν µπορεί να γίνει. Κι όταν θυµώνω και γυαλιά καρφιά τα κάνω και δεν σκέπτοµαι καθόλου; Κι όταν θυµώνεις σκέπτεσαι, η σκέψη σε κατάσταση θυµού βρίσκεται και δουλεύει. Κι όταν αυτό που θέλω το αρπάζω και δεν σκέπτοµαι καθόλου; Κι όταν επιθυµείς και αρπάζεις κάτι, η σκέψη βρίσκεται σε κατάσταση επιθυµίας. Μα τι τέλος πάντων είναι αυτή η σκέψη λάστιχο που το τεντώνεις; Όχι δεν είναι λάστιχο η σκέψη πλην όµως τρεις καταστάσεις έχει. Και ποιες είναι οι καταστάσεις που η σκέψη τις πράξεις όλες καθορίζει; Πρώτη κατάσταση της σκέψης είναι η λογική και είναι όπως ο αµαξάς στο κάρο, που έχει δύσκολα άλογα να χαλιναγωγήσει. Και ποια είναι τα δύσκολα άλογα που ο αµαξάς, (η λογική), πρέπει να τιθασέψει; υο είναι τα άλογα ένα τυφλό και ένα τρελό και πρέπει να έχει περίσσια λογική ο αµαξάς για να τα χαλιναγωγήσει. Και ποιες είναι πλην της λογικής οι δύο άλλες καταστάσεις της σκέψης; εύτερη είναι η επιθυµία που το τυφλό το άλογο καθοδηγεί και σέρνει, τρίτη δε είναι ο θυµός που το τρελό το άλογο καθοδηγεί και σέρνει. Και πως µπορεί το ίδιο πράγµα η σκέψη, πότε να είναι αµαξάς και λογικό, πότε τυφλό άλογο και επιθυµία, και πότε τρελό άλογο και θυµός; Μπορεί γιατί η σκέψη ενιαία οντότητα είναι, τρεις όµως καταστάσεις έχει. Ποιός είναι αυτός που επιλέγει ποία κατάσταση της σκέψης να λειτουργήσει θέλει; Ο εαυτός σου επιλέγει ποία κατάσταση της σκέψης να λειτουργήσει θέλει. Και γιατί τρεις καταστάσεις χρειάζεται η σκέψη, το λογικό δε φτάνει; Για τη δική σου επιβίωση το λογικό δε φτάνει. Αφού η λογική το κάρο σε σωστή πορεία βάζει, τότε ο θυµός τι κάνει; Ο θυµός σε βοηθά να επιβιώσεις εκεί που λογικά για να σκεφτείς χρόνο δεν έχεις. Θέλω για το θυµό ένα παράδειγµα να δώσεις. Σαν ένα κτήνος ξαφνικά πάνω σου έρχεται, συ πρέπει µε το θυµό που είναι γρήγορος να αντιδράσεις, η λογική για να σκεφτεί χρόνο δεν έχει. Θέλω για την επιθυµία ένα παράδειγµα να δώσεις. Το φαγητό επιθυµία είναι που αναπτύσσει και συντηρεί τον εαυτό σου. Η ενδυµασία επιθυµία είναι σε προστατεύει από το κρύο και σε κάνει στους άλλους να αρέσεις. 1 Πλάτωνος: «Πολιτεία» 8

9 Η ΥΓΙΗΣ ΣΚΕΨΗ Τι τέλος πάντων γίνεται όταν κάποιος είναι πάντοτε θυµωµένος; Τότε η σκέψη του είναι άρρωστη, το τρελό άλογο του δείχνει την πορεία. Τι τέλος πάντων γίνεται όταν κάποιος είναι πάντοτε φαταούλας και αχόρταγος; Τότε η σκέψη του είναι άρρωστη, το τυφλό άλογο του δείχνει την πορεία. Τι όµως γίνεται όταν κάποιος ούτε θυµώνει, µήτε επιθυµεί; Τότε η σκέψη του είναι άρρωστη, η λογική του δεν έχει καµιά χρήση. Πότε η σκέψη, τέλος πάντων, είναι σωστή και υγιής; Όταν η λογική, την επιθυµία και το θυµό ελέγχει και ισορροπεί. Όταν ο αµαξάς καθοδηγεί στο σωστό δρόµο και τα δυο άλογα µαζί. Η ΠΑΙ ΕΙΑ Σκέψη σωστή και υγιή να έχουµε ποιος να µας βοηθήσει πρέπει; Η παιδεία είναι αρµόδια σκέψη σωστή και υγιή να έχουµε, να βοηθήσει πρέπει. Α! κατάλαβα, η παιδεία, όπως λένε οι σοφοί, είναι η θεραπεία της σκέψης. Μπράβο! Γιατί χρειάζεσαι σκέψη σωστή και υγιή για να σου φέρει, ισορροπία και γαλήνη εσωτερική για να χαρείς που ζεις και να µοιράζεσαι πολλά καλά χαρές και λύπες µε τους λοιπούς συνάνθρωπους σου. Μα παιδεία λένε ότι µαθαίνεις στο σχολείο, όπως για τα πουλιά, τι σχέση έχει όµως µόλα αυτά η υγιής η σκέψη; Ότι για τα πουλιά µαθαίνεις, µε υγιή τη σκέψη, µπορείς σωστά να χρησιµοποιήσεις και τα πουλιά να προστατέψεις όταν να αφανιστούνε κινδυνεύουν. Ότι για τα πουλιά µαθαίνεις, µε άρρωστη τη σκέψη, µπορείς να το χρησιµοποιήσεις και τα πουλιά να αφανίσεις για να γευτείς το κρέας τους κι ας είναι σπάνιο είδος. Μα παιδεία λένε την κατάρτιση και την εκπαίδευση που είναι επιδεξιότητες ή όχι; Η γνώση που παίρνεις στο σχολείο είναι παιδεία, αν υγιή σκέψη διαµορφώνει. Μα η σκέψη διαµορφώνεται και από το περιβάλλον που µεγαλώνεις. Πράγµατι και όταν το περιβάλλον αναπτύσσει τη σωστή και υγιή σκέψη, έργα καλά και σωστά µαθαίνει ο άνθρωπος να πράττει. Ενώ όταν το περιβάλλον αναπτύσσει την άρρωστη σκέψη, έργα κακά και λαθεµένα µαθαίνει ο βάρβαρος να πράττει. Και ποια είναι η διαχωριστική γραµµή του σωστού από το λάθος; του καλού από το κακό; του ανθρώπου από το βάρβαρο; Ποιος είναι ο σωστός ο δρόµος που οδηγεί το κάρο ο αµαξάς; Όποιος γνωρίζει τι είναι αρετή, αυτή χωρίζει το σωστό από το λάθος, το καλό από το κακό, τον άνθρωπο από το βάρβαρο. Η αρετή είναι ο σωστός ο δρόµος που οδηγεί το κάρο ο αµαξάς. Η ΑΡΕΤΗ Ένας σοφός 2 πριν από χρόνια µίλησε για την αρετή και είπε: η αρετή είναι η πορεία για τον σωστό το δρόµο να ακολουθήσεις, ενώ η κακία είναι η πορεία για το λάθος δρόµο να ακολουθήσεις. Ποια είναι τέλος πάντων η αρετή που οδηγεί στο σωστό δρόµο; Η αρετή είναι µεσότητα 2 δηλαδή βρίσκεται στο µέσον ανάµεσα σε δύο ακραίες θέσεις ή κακίες γιαυτό και ξεχωρίζει. 2 Αριστοτέλους: Ηθικά Νικοµάχεια 9

10 ώσε µας παραδείγµατα την αρετή να δούµε στη µέση, και δεξιά, αριστερά να έχει δυο κακίες. Η γενναιότητα είναι αρετή και βρίσκεται στο µέσον ανάµεσα σε δυο κακίες, στα αριστερά της έχει τη δειλία και στα δεξιά της έχει τη θρασύτητα. Και πως τον βλέπει, έτσι που λες, ο δειλός το γενναίο; Θρασύ τον βλέπει επειδή στα δεξιά τον έχει. Και πως τον βλέπει, έτσι που λες, ο θρασύς το γενναίο; ειλό τον βλέπει επειδή στα αριστερά τον έχει. Κατάλαβα η αρετή πράγµατι ξεχωρίζει γιατί είναι ελεύθερη δεξά ζερβά να βλέπει. Μπράβο! καλά κατάλαβες θα πρέπει όµως τώρα το επόµενο παράδειγµα εσύ να µας το δώσεις. Η οικονοµία είναι αρετή και βρίσκεται στο µέσον ανάµεσα σε δυο κακίες, στα αριστερά της έχει την τσιγκουνιά και στα δεξιά της έχει τη σπατάλη. Τον οικονόµο τον βλέπει σπάταλο ο σφιχτοχέρης τσιγκούνης. Τον οικονόµο τον βλέπει τσιγκούνη ο ξοδευτής ο σπάταλος. Μπράβο! καλό παράδειγµα κατέχεις την ουσία. ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Η δικαιοσύνη όµως είναι αρετή; αν λοιπόν είναι αρετή πως είναι ο ορισµός της; Η κορυφαία αρετή είν η δικαιοσύνη κι όλες τις άλλες αρετές µέσα της περιέχει. ώσε µας παραδείγµατα για τη δικαιοσύνη. Ο γενναίος είναι δίκαιος, ενώ ο δειλός και ο θρασύς είναι άδικοι. Ο οικονόµος είναι δίκαιος, ενώ ο τσιγκούνης και ο σπάταλος είναι άδικοι. Κατάλαβα και θα ήθελα το επόµενο παράδειγµα µόνος µου να το δώσω. Η ιδιοκτησία είναι αρετή και βρίσκεται στη µέση ανάµεσα στο φεουδαρχισµό και τη κοινοκτηµοσύνη. Η ιδιοκτησία είναι δίκαιη γιατί όλοι οι άνθρωποι λιγότερο ή περισσότερο κάτι δικό τους έχουν. Ο φεουδαρχισµός είναι άδικος γιατί ένας έχει δικά του πολλά ενώ οι άλλοι άνθρωποι δεν έχουν δικό τους τίποτα. Η κοινοκτηµοσύνη είναι άδικη γιατί ενώ όλα είναι κοινά κανένας δεν έχει τίποτα δικό του. Μπράβο! Ενθουσιάστηκα και µου ήλθε µια ιδέα: Η ανθρώπινη αξία είναι αρετή και βρίσκεται στη µέση ανάµεσα στην ισοπέδωση αξιών και την κατάργηση αξιών ή απαξίωση. Η ανθρώπινη αξία είναι δίκαιη και πρέπει να τιµάται για να προσπαθούν οι άνθρωποι περίσσια αξία να έχουν. Η ισοπέδωση είναι άδικη γιατί τιµάται ίσια ο εργατικός ο άνθρωπος και ο κακός τεµπέλης. Η απαξίωση είναι άδικη γιατί περιθωριοποιείται ο ικανός ο άνθρωπος ενώ προάγεται και διοικεί ο µη ικανός µεγαλοµανής. Πολλά για τη δικαιοσύνη είπαµε αλλά για τη ζυγαριά ούτε κουβέντα. Της δικαιοσύνης η ζυγαριά την αρετή ζυγίζει κρατάει τη µεσότητα δίνει δικαιοσύνη, και όταν φύγει δεξά ζερβά κακία φανερώνει. 10

11 Ο ΕΝΑΡΕΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Πως όµως είναι δυνατόν να είµαστε ενάρετοι χωρίς κανένα λάθος; Ο ενάρετος ο άνθρωπος δεν είναι αυτός που αλάθητα βαδίζει αλλά είναι αυτός που προσπαθεί της αρετής το δρόµο να βαδίσει. Μα τότε είναι εύκολο για όλους τους ανθρώπους εφόσον το θελήσουνε ενάρετοι να γίνουν αφού η προσπάθεια αρκεί το δρόµο για να πάρουν, και λάθη όταν κάνουνε τα δέχονται και προσέχουν να µην τα ξανακάνουνε, γιατί σοφό δεν είναι, και λάθη όταν κάνουνε άλλοι συνάνθρωποί τους, δεν τους καταδικάζουνε, αλλά τους συγχωρούνε. ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΗ Μπορεί και είναι δυνατόν της αρετής ο άνθρωπος να έχει χαρά και απόλαυση από της ζωής τα κάλλη; Μοναδικός τρόπος χαρά και κάλλος να απολαύσεις για τη ζωή είναι ενάρετος το βίο να διάγεις. Αφού οι κακοί οι άνθρωποι χαίρονται και γλεντάνε τι τσαµπουνάς η αρετή είναι ο µόνος τρόπος; Γιατί οι κακοί οι άνθρωποι χαίρονται και γλεντάνε πρόσκαιρα, µα η δική τους η χαρά διάρκεια δεν έχει. Η επιθυµία τους κρατά σκλάβους και τους πηγαίνει µόνο σε πρόσκαιρες χαρές που όταν τελειώσουν γκρεµίζεται και η χαρά και ψάχνουν νάβρουν άλλη και έτσι δοκιµάζουνε τα πάντα και στο τέλος απόλαυση δε βρίσκουνε το σώµα τους πληγώνουν. Μα πως τότε οι ενάρετοι µπορούν να απολαύσουν και να χαρούνε τη ζωή τι παραπάνω κάνουν; Πρώτα αφού ισόρροπη τη σκέψη τους αναπτύσσουν βλέπουν βαθιά τα πράγµατα που η φύση µας παρέχει ένα αγριολούλουδο ο ήλιος το φεγγάρι ο ήχος από το θρόισµα των φύλλων από τα δένδρα η µυρωδιά της άνοιξης το χιόνι από το χειµώνα είναι απόλαυση γιαυτούς που συνεχώς την έχουν και κάθε µέρα που έρχεται πρώτη φορά τη νοιώθουν. Ο έρωτας είναι χαρά που ανδρόγυνα ενώνει και τους χαρίζει συνεχώς την οµορφιά της νιότης τη συντροφιά τη λύτρωση από τις δυσκολίες και µέσα σε ζεστή φωλιά πουλάκια µεγαλώνουν για νάχουν και να χαίρονται µέχρι που να γεράσουν τα νιάτα πάντα γύρω τους µέχρι να ταξιδέψουν. Μα πιο πολύ η αρετή ενώνει τους ανθρώπους σε έργα και απόλαυση από τη συντροφικότητα τους οι σχέσεις οι κοινωνικές έχουν περίσσια χάρη γιατί γλεντούν αυθόρµητα δεν είναι µαριονέτες και όταν στο κέφι έρχονται χαίρονται και χορεύουν αδελφωµένοι ζωντανά το θέατρο ανασταίνουν. 11

12 ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΥΣΚΟΛΙΕΣ Μα η ζωή είναι δύσκολη πως θα αντιµετωπίσεις βάσανα και προβλήµατα µε αρετή και µόνο; χρειάζεται κατεργαριά για να επιβιώσεις. Το δρόµο της µεσότητας όταν ακολουθήσεις ελίσσεσαι καλύτερα µέσα στις δυσκολίες. Η σκέψη είναι ελεύθερη επιλογές να κάνει, συνάθροιση κάνει σωστή στα θεία δώρα της φύσης οι πέντε αισθήσεις το µυαλό η δύναµη απ το σώµα και απ όλες τις επιλογές τη βέλτιστη διαλέγει και όταν η νίκη έρχεται διπλή είν η χαρά του όταν η ήττα έρχεται είναι ήρεµος δεν κλαίει. Ο κατεργάρης ελεύθερος δεν είναι και το ξέρει η ακραία θέση που τραβά µονόδροµος πως είναι χωρίς να έχει επιλογές την τύχη του ρισκάρει µέχρι να τον συλλάβουνε στη φυλακή να πάει. 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Η ανάλυση εδώ επικεντρώνεται σε δύο περιπτώσεις της συζήτησης περί δικαιοσύνης που αναφέρονται στην Πολιτεία του Πλάτωνα. Στην πρώτη περίπτωση ο µαθητής του Σωκράτη Πολέµαρχος υποστηρίζει την άποψη του Σιµωνίδη ότι δικαιοσύνη είναι «να λέµε την αλήθεια και να αποδίδουµε τα οφειλόµενα». Η απάντηση του Σωκράτη αναλύεται εδώ σε 9 ατοπήµατα αυτής της άποψης. Στη δεύτερη περίπτωση ο µαθητής του Σωκράτη Θρασύµαχος υποστηρίζει την άποψη ότι δικαιοσύνη είναι «Το συµφέρον του ισχυρότερου». Η απάντηση του Σωκράτη αναλύεται εδώ σε 11 ατοπήµατα αυτής της άποψης. Περίπτωση 1. ικαιοσύνη: να λέµε την αλήθεια και να ανταποδίδουµε τα οφειλόµενα (Ο Πολέµαρχος υποστηρίζει την άποψη του Σιµωνίδη). Η απάντηση του Σωκράτη αναλύεται σε 9 ατοπήµατα ως εξής: 1. Αν έχουµε δανεισθεί από κάποιον ένα όπλο και στη συνέχεια το άτοµο αυτό αναπτύξει ψυχολογικά προβλήµατα, για να είµαστε δίκαιοι θα πρέπει να του πούµε ψέµατα ώστε να µη του δώσουµε ξανά το όπλο. 2. Να ανταποδίδουµε τα οφειλόµενα µε την προϋπόθεση ότι αυτά θα ωφελήσουν τον φίλο και δεν θα του κάνουν κακό συνεπάγεται ότι είναι δίκαιο να κάνει κανείς καλό στο φίλο και κακό στον εχθρό, επειδή όµως µόνο στη µάχη υπερασπίζεσαι τους φίλους και ταυτόχρονα βλάπτεις τους εχθρούς, ο δίκαιος είναι άχρηστος σε καιρό ειρήνης. 3. Αν σε καιρό ειρήνης η δικαιοσύνη είναι απαραίτητη για δίκαιες συναλλαγές, σηµαίνει ότι αν χρειαστεί κανείς να κάνει συναλλαγή, π. χ. να χτίσει ένα σπίτι θα πρέπει να πάρει ένα µάστορα και όχι ένα δίκαιο. 4. Σχετικά µε τη συναλλαγή όπου η δικαιοσύνη είναι χρήσιµη π. χ. αν δώσει κάποιος να του φυλάξουν ένα αντικείµενο ή χρήµατα και να του τα ανταποδώσουν πίσω όταν τα ζητήσει, συνεπάγεται ότι η δικαιοσύνη είναι χρήσιµη για αντικείµενα που δεν χρειάζονται, για άχρηστα πράγµατα δηλαδή. 5. Ένας που είναι ειδικός να φυλάξει κάτι είναι επίσης ειδικός και να το κλέψει, άρα αν η δικαιοσύνη έχει αυτή την έννοια δηλαδή να φυλάει και να ανταποδίδει αντικείµενα, τότε η κλοπή είναι δίκαιη. 6. Κάνοντας καλό στους φίλους και κακό στους εχθρούς δηµιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η δικαιοσύνη να κάνει κακό στους φίλους σε περίπτωση που υπάρχει εσφαλµένη αντίληψη για το ποιος είναι φίλος. 7. Επειδή ο χαρακτηρισµός για το ποιος είναι φίλος ή εχθρός είναι υποκειµενική και πολλές φορές εσφαλµένη είναι σαν να δεχόµαστε ότι η δικαιοσύνη µπορεί να βλάπτει τους φίλους και να ωφελεί τους εχθρούς. 8. εχόµενοι ότι ο φίλος πάντοτε είναι ο καλός άνθρωπος και ο εχθρός φαύλος, τότε κάνοντας κακό στον φαύλο επειδή είναι άδικος τον κάνουµε ακόµη πιο άδικο όπως ένα εξαγριωµένο σκύλο όταν τον τιµωρήσεις τον εξαγριώνεις περισσότερο. 9. Ο δίκαιος άνθρωπος εφόσον θεωρείται ενάρετος και καλός δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να κάµνει κακό σε κανέναν. Περίπτωση 2. ικαιοσύνη: Το συµφέρον του ισχυρότερου (Ο Θρασύµαχος υποστηρίζει αυτή την άποψη). Η απάντηση του Σωκράτη αναλύεται σε 11 ατοπήµατα ως εξής: 13

14 1. Αν ένας αθλητής που είναι πιο ισχυρός από άλλους ανθρώπους έχει συµφέρον να τρώει βοδινό κρέας διότι του κάνει καλό θα πρέπει να επιβάλει σε όλους τους ανθρώπους να τρώνε βοδινό κρέας. 2. Αν δεχθούµε ότι ισχυρός είναι η κυβέρνηση µιας χώρας, τότε από λάθος της µπορεί να νοµοθετήσει νόµους που είναι εναντίον των συµφερόντων της οπότε οι υπήκοοι θα πρέπει να τηρούν το νόµο και άρα θα είναι εναντίον των συµφερόντων του ισχυρού µάλιστα µε προτροπή και επιβολή του ισχυρού. 3. Αν δεχθούµε ότι ο ισχυρός είναι τέλειος και δεν κάνει λάθη ή και αν ακόµη κάνει λάθη αλλά κανείς δεν τολµά να του το πει, θα ιδούµε ότι ουσιαστικά εργάζεται για το συµφέρον των άλλων. Ας πάρουµε ένα ιατρό για παράδειγµα που είναι αλάθητος και είναι πιο ισχυρός από έναν ασθενή, παρόλα αυτά ο ιατρός εργάζεται για το συµφέρον του ασθενέστερου και του επιβάλει κανόνες για να γίνει καλά. Το ίδιο κάνει και ο καπετάνιος στο καράβι, φροντίζει τους ναύτες, το ίδιο κάνει και µια κυβέρνηση φροντίζει τους υπηκόους. 4. Αν οι ασκούντες εξουσία ισχυροί είχαν πράγµατι όφελος δεν θα απαιτούσαν µισθό ή αµοιβή. 5. Η εξουσία δεν είναι αρεστή στους άξιους ανθρώπους και πολλές φορές ενώ δεν έχουν τη διάθεση να υπηρετούν άλλους αναλαµβάνουν πόστα εξουσίας υποµένοντας έτσι τιµωρία προκειµένου να µην αναλάβουν ανάξιοι τα πόστα αυτά. 6. Αν δεχθούµε ότι ο διαπράττων αδικία είναι έξυπνος, τότε γίνεται ισχυρός και για το λόγο αυτό και δίκαιος, τότε δηµιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε κάποιος άλλος πιο άδικος από αυτόν να τον εκτοπίσει. Το ατόπηµα είναι ότι µόνο ο άδικος επιχειρεί να γίνει περισσότερο άδικος από όµοιό του επίσης άδικο καθώς και από οποιονδήποτε άλλο, ο δίκαιος π. χ. δεν επιχειρεί να γίνει πιο δίκαιος από ένα άλλο δίκαιο αλλά µόνο από ένα άδικο, ο ιατρός δεν επιχειρεί να είναι περισσότερο ιατρός από ένα ιατρό αλλά από ένα µη ιατρό. 7. Η αδικία όπου και να γίνεται γεννά διχόνοιες και µίση τα οποία κατευθύνονται εναντίον των συµφερόντων του ισχυρού. 8. Ο ισχυρός άδικος αφού θέλει να είναι άδικος µε όλους, µοιραία θα είναι άδικος και µε τον εαυτό του άρα µισεί τον εαυτό του. 9. Μια συµµορία που διαπράττει αδικίες µε παράνοµες πράξεις, θα πρέπει τα µέλη της µεταξύ τους να είναι δίκαιοι στη µοιρασιά. Οι καθαυτού άδικοι συνεπώς δεν είναι σε θέση να κατορθώσουν να κάµουν κάτι π. χ. µια ληστεία. 10. Αν δεχθούµε ότι η φύση είναι δίκαιη τότε ο ισχυρός είναι εχθρός της φύσης. 11. Αν δεχθούµε ότι δικαιοσύνη µπορεί να αποδοθεί από ένα άδικο και ισχυρό, είναι σαν να δεχόµαστε ότι τα µάτια θεραπεύουν το αισθητήριο της όρασης από το αντίθετο της ικανότητας να βλέπουν δηλαδή την τύφλα. 14

15 The Olympic spirit in Education and proposals on the progress and prosperity of modern mankind. By Professor John N. Hatzopoulos Department of Environmental Studies University of the Aegean Greece Summary: It is well known that Athletics do training for the body while education does training for the mind, or better, for the thought. The athlete uses the right thought to achieve higher performance in the athletic event where is competing, however, the mind accomplishments precede the body accomplishments. This supports the idea that Olympic spirit originates and depends on the education. The question to be asked is whether modern education is following the way of Olympic spirit and uses such bases to evolve through the time in order to improve the quality in life. Comparing, for example, Plato s dialogs which took place about 23 centuries ago, to a modern dialog between the professor and the student; it is evident that there is degradation on the quality of current thought. This degradation is due to the fact that most efforts are directed to obtain more knowledge to advance science and technology without seriously considering that education is not just knowledge, but most important, education deals with the right use of knowledge. Whatever is being considered education today seems to be a huge dead tree without roots and those who are responsible to take care of it, they just add more dry branches. This work is a contribution to the effort of connecting education to its natural roots in order to be able to develop its own live green branches which will blossom and yield healthy crops. This way education will enter again into the course of the Olympic spirit and it will be able to face the challenges of our days. The starting point is Plato s definition of education the therapy of the spirit and the destination is Aristotle s definition of virtue as midway and definition of the man of virtue as the one who is trying to follow the way of virtue. The present work extracts ideas from such developments which are diachronic with global acceptance and ends up to ten foundation principles with constitutional value on education as follows: 1. Education is the development of healthy thought to those they follow the way of virtue. 2. Training is the development of healthy thought on a specified field i. e. the environment, to those they follow the way of virtue. 3. Thought is one of the three states of human mind before doing something or acting. These states are: (a) the logic, (b) the desire and (c) the anger. The thought designates all actions performed by a person at present and future and always precedes the action. 4. Healthy thought exists when the logic state of the mind checks and balances the other two states of the mind namely the desire and the anger. 5. Healthy action exists when it is developed under the healthy state of mind and it follows the way of virtue. 15

16 6. Virtue is the action of a person which follows a midway between two extreme positions or badness. Responsibility for example is a virtue and follows a midway between the irresponsibility and the over responsibility (fear for responsibility). 7. The person of virtue is the one who is trying to follow the way of virtue, it is characterized by the effort to maintain the way of virtue (midway). 8. An action of virtue is the effort for an action to maintain the way of virtue (midway). 9. Justice is the highest virtue and includes all virtues. 10. The democratic rules constitute the procedures to determine the midway of virtue. The adoption of those foundation principles by all educational institutions will help to upgrade the programs of studies and protect the integrity of the institutions. This together with the teacher training will reinstate modern education in its natural Olympic spirit course enabling it to decisively contribute to the progress and prosperity of mankind. 16

Μεγαλώνοντας στην Ορεινή Νάξο, οι βάσεις που πήραµε και προτάσεις για τη σύγχρονη παιδεία*.

Μεγαλώνοντας στην Ορεινή Νάξο, οι βάσεις που πήραµε και προτάσεις για τη σύγχρονη παιδεία*. Μεγαλώνοντας στην Ορεινή Νάξο, οι βάσεις που πήραµε και προτάσεις για τη σύγχρονη παιδεία*. Από Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο Καθηγητή Πανεπιστηµίου Αιγαίου ihatz@aegean.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι βάσεις της παιδείας που διαµόρφωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλη "Ηθικά Νικομάχεια" μετάφραση ενοτήτων 1-10 Κυριακή, 09 Δεκέμβριος :23 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος :21

Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια μετάφραση ενοτήτων 1-10 Κυριακή, 09 Δεκέμβριος :23 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος :21 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ» ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-10 Μετάφραση ΕΝΟΤΗΤΑ 1η Αφού λοιπόν η αρετή είναι δύο ειδών, απ τη μια διανοητική και απ την άλλη ηθική, η διανοητική στηρίζει και την προέλευση και την αύξησή

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία για έναν Ενάρετο Κόσµο

Παιδεία για έναν Ενάρετο Κόσµο Παιδεία για έναν Ενάρετο Κόσµο Ι. Χατζόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου ιευθυντής Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και Σ.Γ.Π., Τµήµα Περιβάλλοντος Περίληψη Η παιδεία όπως τείνει να προσφέρεται σε παγκόσµιο

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

3 ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ 3 ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ

3 ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ 3 ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Kεφάλαιο 11 Θα επαναλάβουµε αυτά που είχαµε πει την προηγούµενη φορά. Παραστατικά αν έχουµε το εξής παίγνιο όπου οι δύο παίχτες παίρνουν ταυτόχρονα τις αποφάσεις τους αφού αποφασίσει ο Ι, θα δούµε πόσα

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ Απαντήσεις

ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ Απαντήσεις Σελίδα 1 από 5 Απαντήσεις Β.1 Το συγκεκριμένο απόσπασμα αντλήθηκε από το 8 ο βιβλίο των Πολιτικών του Αριστοτέλη, που έχει ως θέμα του την παιδεία. Ήδη, από την πρώτη φράση του αποσπάσματος (ὅτι μέν οὖν

Διαβάστε περισσότερα

- SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool

- SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool UNIVERSITY OF PATRAS Laboratory on Sociology and Education - SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool Σας παρακαλούμε να σημειώσετε, σε ποιο βαθμό σας ταιριάζει προσωπικά η καθεμιά από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα

3. Η θεωρία του Αριστοτέλη για τη µεσότητα

3. Η θεωρία του Αριστοτέλη για τη µεσότητα 3. Η θεωρία του Αριστοτέλη για τη µεσότητα Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Σε ποια θεµελιακή θεωρία στηρίζει ο Αριστοτέλης την ηθική του φιλοσοφία; Να την αναπτύξετε σύντοµα. 2. Πώς προσδιορίζει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΟΜΑ Α Α Α.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα της Στήλης Β, που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κεφάλαιο 1 ο 1.1 ΆΝΘΡΩΠΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΝ 1/6 Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Πρότυπα για την Ανάπτυξη της Προσωπικότητας των Νέων 1. Ιωάννης Ν. Χατζόπουλος

Βασικά Πρότυπα για την Ανάπτυξη της Προσωπικότητας των Νέων 1. Ιωάννης Ν. Χατζόπουλος Βασικά Πρότυπα για την Ανάπτυξη της Προσωπικότητας των Νέων 1 Ιωάννης Ν. Χατζόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την προσπάθεια δημιουργίας προτύπων για την ανάπτυξη της προσωπικότητας των

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Ζουρμπάνος PhD. ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Νίκος Ζουρμπάνος PhD. ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Νίκος Ζουρμπάνος PhD ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Η σημαντικότητα της αθλητικής ψυχολογίας Εκεί [στον αγώνα], οι άλλοι, οι θεατές, οι προπονητές, οι αθλητές, παίζουν όλοι το δικό τους παιχνίδι. Εσύ πρέπει να συγκεντρωθείς

Διαβάστε περισσότερα

1ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου. Η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής Αρχαία ελληνική φιλοσοφία

1ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου. Η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής Αρχαία ελληνική φιλοσοφία 1ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου Η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής Αρχαία ελληνική φιλοσοφία προκριματική φάση 18 Φεβρουαρίου 2012 υπό την Αιγίδα του ΥΠΔΒΜΘ Διοργάνωση Τμήμα Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς Εκείνοι που κατηγορούν τους ανθρώπους ότι τρέχουν διαρκώς πίσω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα,

Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα, 1 Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα, Κοινωνική ικαιοσύνη: Ο ρόλος της Εκπαίδευσης», ευτέρα 22 Μαρτίου 2011, ώρα 19:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

Εξάντας Ελλήνων. Οικογένεια

Εξάντας Ελλήνων. Οικογένεια Εξάντας Ελλήνων Οικογένεια Ο έρωτας είναι τυφλός και τυφλώνει. Η ανάγκη πολλές φορές ορίζει τον γάμο. Φοβερή δοκιμασία η δυσκολία για μια σχέση. Η σταθερή εργασία βοηθά στη σταθερή οικογένεια. Σοφότερος

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά συμβαίνουν σε επίπεδο αισθητού δηλαδή ύλης, τι γίνεται όμως σε επίπεδο νοητού, δηλαδή καταστάσεων, γεγονότων κτλ;

Αυτά συμβαίνουν σε επίπεδο αισθητού δηλαδή ύλης, τι γίνεται όμως σε επίπεδο νοητού, δηλαδή καταστάσεων, γεγονότων κτλ; Όλοι έχουμε ακούσει για το συνειδητό και το υποσυνείδητο. Το υποσυνείδητο είναι μια αποθήκη πληροφοριών από την οποία αντλούμε εικόνες ήχους κτλ για να αποκωδικοποιήσουμε κάτι. Π.χ. σπάει ένα γυαλί, τα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµα Α1 Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των φιλοσόφων (στήλη Α) και δίπλα την έννοια (στήλη Β) που συνδέεται µε τον καθένα: Α

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α1 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των φιλοσόφων (στήλη Α) και δίπλα την έννοια (στήλη Β) που συνδέεται µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ Την έρευνα για τη φύση του την αρχίζει ο άνθρωπος θέτοντας στον εαυτό του την ερώτηση: «Ποιός είμαι; Τι είμαι;» Στην πορεία της αναζήτησης για την απάντηση, η ερώτηση διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3,

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3, «...Πλαστήκαµε για να µην είµαστε µονάχοι. Για τούτο η καρδιά µας ασταµάτητα διψά για τους άλλους. Χωρίς το διάλογο των υπάρξεων µας η ζωή φαίνεται αδειανή, ερηµωµένη, αδικαιολόγητη. Ζούµε και πλησιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση του Εαυτού 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 Συναισθηματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Vaitsidis, Christos. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Vaitsidis, Christos. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ãż²» Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÀÁ þÿ ¼ ºÁ±Ä¹º µºà± µåã Vaitsidis, Christos

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA DIRECTOR OF COUNTRY STUDIES, ECONOMICS DEPARTMENT, OECD

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA DIRECTOR OF COUNTRY STUDIES, ECONOMICS DEPARTMENT, OECD THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA DIRECTOR OF COUNTRY STUDIES, ECONOMICS DEPARTMENT, OECD TO THE 20 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: SHAKEN AND STIRRED? GREECE: A SKILFUL ACORBAT?

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Σας µεταφέρω τον χαιρετισµό του Προέδρου µας, Γ. Παπανδρέου και σας εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας.

Σας µεταφέρω τον χαιρετισµό του Προέδρου µας, Γ. Παπανδρέου και σας εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας. , Σας µεταφέρω τον χαιρετισµό του Προέδρου µας, Γ. Παπανδρέου και σας εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας. Τα Συνέδρια αποτελούν την κορυφαία διαδικασία για όλα τα κόµµατα. Μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Παγκύπριο Κίνημα Εδονόπουλων 3

Παγκύπριο Κίνημα Εδονόπουλων 3 Εισαγωγή Η δράση του Παγκύπριου Κινήματος Εδονόπουλων επικεντρώνεται σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητα των παιδιών, καθώς επίσης με την προώθηση της συμμετοχής των παιδιών στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, «ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ» ΤΑΞΗ: Γ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Αρετή Πότσιου, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: Νίκος Κοκκινάκης

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα. ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα. Οι φορείς της αγωγής στην Αθήνα Βαθμίδες αγωγής Παιδευτικά μέσα A).. α).......

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας 29.05.2015 Ερωτήματα που μας απασχολούν Τι κάνουμε όταν αμφιβάλλουμε για το αν θα τα καταφέρουμε να κρατήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα. «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα.

Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα. «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα. 1 Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα. Κάποτε, στην αρχαία Εποχή, στην Αθήνα υπήρχε ευημερία σημαντική, κανένας άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 < > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Επαναλαμβάνουμε την έκπληξή μας για τα τεράστια συμπλέγματα γαλαξιών, τις πιο μακρινές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Κεφάλαιο 1 Προβλήµατα των νοικοκυριών και των οικονοµιών:! Ποιος θα εργασθεί;! Τι και πόσα αγαθά θα παραχθούν;! Ποιοι πόροι θα χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή;! Σε τι τιµές θα πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Project A2- A3. Θέμα: Σχολείο και κοινωνική ζωή Το δικό μας σχολείο. Το σχολείο των ονείρων μας Το σχολείο μας στην Ευρώπη

Project A2- A3. Θέμα: Σχολείο και κοινωνική ζωή Το δικό μας σχολείο. Το σχολείο των ονείρων μας Το σχολείο μας στην Ευρώπη Project A2- A3 Α Φαλήρου 1ο ΓυμνάσιοΤάξη Παλαιού Θέμα: Σχολείο και κοινωνική ζωή Το δικό μας σχολείο Το σχολείο των ονείρων μας Το σχολείο μας στην Ευρώπη ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ PROJECT Τα ενδιαφέροντα μας Ξεκινήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης 1 ηµ. Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ02 Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης Αριστοτέλης Ενότητα 15η 1. Μετάφραση Γι αυτόν που ασχολείται µε το σύστηµα διακυβέρνησης, πιο ειδικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ

ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΓΚΟΓΚΗΓΟΤ ΗΧΑΝΝΑ Α.Μ:186/99 Δπηβιέπωλ θαζεγεηήο:παλασο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου :25

Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου :25 Ημερομηνία 14/2/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://now24.gr/ Κυριάκος Κουζούμης http://now24.gr/o-singrafeas-giorgos-papadopoulos-milai-sto-now24/ Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αισθήσεις και η τέχνη του Είναι

Οι αισθήσεις και η τέχνη του Είναι Οι αισθήσεις και η τέχνη του Είναι Υπάρχουν πέντε αισθήσεις αντίληψης και πέντε όργανα δράσης. Οι αισθήσεις της αντίληψής είναι η όραση, η όσφρηση, η ακοή, η γεύση και η αφή. Τα όργανα της δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.283-290 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 15 ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1. α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV)

Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑς ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗς, ΦΥΣΙΚΗς ΑΓΩΓΗς & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV) ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ mpolymer@pe.uth.gr Curriculum Vitae A curriculum vitae

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στην MLM Online Εκπαίδευση ανοιχτή για όλες τις εταιρίες Δικτυακού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα µε θέµα:

Καλωσορίσατε στην MLM Online Εκπαίδευση ανοιχτή για όλες τις εταιρίες Δικτυακού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα µε θέµα: Καλωσορίσατε στην MLM Online Εκπαίδευση ανοιχτή για όλες τις εταιρίες Δικτυακού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα µε θέµα: Κλείσιµο τόσο απλό που µπορεί να το κάνει και το 8χρονο παιδί σας Τί είναι το κλείσιµο; Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Άνθρωπος: κοινωνικό,

1.1 Άνθρωπος: κοινωνικό, 1.1 Άνθρωπος: κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό ον ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Άνθρωπος 4 Τα ατομικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου Κοινωνία: Ένα σύνολο ανθρώπων με τα εξής χαρακτηριστικά: 4 Οργάνωση 4 Αυτοτέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Learning Greek podcasts from the Hellenic American Union. Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά. Arguing over grades/profession Καβγάς για βαθμούς/επάγγελμα

Learning Greek podcasts from the Hellenic American Union. Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά. Arguing over grades/profession Καβγάς για βαθμούς/επάγγελμα Learning Greek podcasts from the Hellenic American Union Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά Arguing over grades/profession Καβγάς για βαθμούς/επάγγελμα Eleni argues with her kids over their grades at school

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ (ΕΔΒ) κατά Marshall B. Rosenberg

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ (ΕΔΒ) κατά Marshall B. Rosenberg ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ (ΕΔΒ) κατά Marshall B. Rosenberg Η επικοινωνία δίχως βία είναι μια μέθοδος η οποία: Διευκολύνει την ροή της επικοινωνίας. Εστιάζει στην έκφραση, μέσω της ομιλίας, των συναισθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, 2013-2014 Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Ο Ρίτσαρντ Ντέιβιντ Μπαχ γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1936, στο Oak Park, του Illinois. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Long Beach

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ»;

ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ»; Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:Αγροτικής οικονοµιας & Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας

Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας 1. Ορισµός και αντικείµενο της Κοινωνιολογίας 1.1. Κοινωνιολογία και κοινωνία Ερωτήσεις του τύπου «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες,

Διαβάστε περισσότερα