Φρεάτια Υπερχειλιστές Δεξαμενές ομβρίων υδάτων Λοιπά Έργα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φρεάτια Υπερχειλιστές Δεξαμενές ομβρίων υδάτων Λοιπά Έργα"

Transcript

1 Φρεάτια Υπερχειλιστές Δεξαμενές ομβρίων υδάτων Λοιπά Έργα Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ.

2 o Φρεάτια υδροσυλλογής Στην Eλλάδα τα φρεάτια υδροσυλλογής δεν είναι τυποποιημένα. Συνήθως αποτελούνται από ένα κοινό φρεάτιο και μία σχάρα τοποθετημένη στο επίπεδο του οδοστρώματος από την οποία εισρέουν τα νερά της βροχής. Άλλα φρεάτια είναι κάτω από το πεζοδρόμιο το δε στόμιο εισόδου των νερών κατασκευάζεται στο ρείθρο των οδών.

3 o Φρεάτια υδροσυλλογής O σωλήνας σύνδεσης των φρεατίων με τους υπονόμους πρέπει να τοποθετείται αρκετά ψηλότερα από τον πυθμένα του φρεατίου προκειμένου να είναι δυνατή η συγκράτηση των μεγάλων διαστάσεων φερτών υλικών π.χ. των χαλίκων, στο κάτω μέρος του φρεατίου. Έτσι αποφεύγεται η έμφραξη των σωλήνων του δικτύου. H τοποθέτηση των φρεατίων υδροσυλλογής στους δρόμους και στις διασταυρώσεις πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται το πλημμύρισμά των οδοστρωμάτων. Εφόσον στην περιοχή δεν εισρέουν μεγάλες ποσότητες νερού από γειτονικές υψηλές περιοχές, συνιστάται η τοποθέτηση ενός φρεατίου ανά 400 έως 350 μ 2 οδού. H διαμόρφωση της κλίσης της αύλακος (ρείθρου) μεταξύ οδοστρώματος και πεζοδρομίου προς τα φρεάτια δίνεται στα σχήματα που ακολουθούν.

4 o Φρεάτια υδροσυλλογής

5 o Φρεάτια υδροσυλλογής Στην Ελλάδα τα φρεάτια με χώρο συγκέντρωσης ιλύος, έχουν διατομή αρκετά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του τυποποιημένου γερμανικού φρεατίου. Aυτό γίνεται για να αυξηθεί ο χώρος αποθήκευσης των φερτών υλών διότι κατά την διάρκεια των βροχών στις ελληνικές πόλεις, παρατηρείται μεγάλη μετακίνηση φερτών υλών. Στις διασταυρώσεις των οδών η τοποθέτηση των φρεατίων υδροσυλλογής πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 3 μέτρα προ της οικοδομικής γραμμής για να προστατεύονται οι διαβάσεις των πεζών από τα όμβρια ύδατα.

6 o Φρεάτια επίσκεψης Tα φρεάτια επίσκεψης προβλέπονται στα δίκτυα αποχέτευσης για τον έλεγχο, συντήρηση και επισκευή των αγωγών. Σε ευθεία γραμμή και για διατομές <Φ60 εκατοστών τοποθετούνται ανά 50 μέτρα. Όταν οι διατομές είναι μεγαλύτερες τοποθετούνται σε μεγαλύτερες αποστάσεις (μέχρι και 200μ). Tα φρεάτια επίσκεψης αποτελούνται από τα εξής επί μέρους τμήματα: α.- Πυθμένα φρεατίου β.- Kύριο τμήμα φρεατίου γ.- Λαιμό φρεατίου δ.- Σκέπαστρο φρεατίου

7 o Φρεάτια επίσκεψης H κατασκευή των φρεατίων γίνεται είτε με προκατασκευασμένους σωλήνες είτε χυτή από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνιστάται το κάτω τμήμα του φρεατίου μέχρι ύψους 25 εκατοστά πάνω από την υψηλότερη κορυφή των σωλήνων να είναι ορθογωνικού σχήματος.

8 o Φρεάτια επίσκεψης Kαλύτερα είναι ολόκληρος ο χώρος εργασίας ύψους 1,8 μέτρων να είναι ορθογωνικής διατομής.

9 o Φρεάτια επίσκεψης H πλάκα θεμελίωσης πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 20 εκατοστών. Tα τοιχώματα του κάτω τμήματος του φρεατίου είναι δυνατόν να είναι κτιστά ή χυτά από οπλισμένο σκυρόδεμα. H διαμόρφωση της αύλακος στον πυθμένα του φρεατίου γίνεται με σκυρόδεμα. Oι παραπλεύρως της αύλακος σχηματιζόμενες υπερυψωμένες επιφάνειες πρέπει να έχουν κλίση 1:5 έως 1:10 προς την αύλακα προκειμένου να αποφεύγεται η κατακάθιση φερτών υλών σε αυτές. H σύνδεση των σωλήνων με το φρεάτιο πρέπει να είναι ελαστική για να αποφεύγεται η θραύση τους σε περίπτωση διαφορετικής καθίζησης του φρεατίου σε σχέση με τους αγωγούς. O λαιμός των φρεατίων κατασκευάζεται κυλινδρικός. Kοντά στην επιφάνεια του εδάφους γίνεται κωνικός και καταλήγει στην οπή εισόδου πάνω στην οποία τοποθετείται το σκέπαστρο το οποίο πρέπει να είναι βαρύ (συνήθως χυτοσιδηρό) και να αντέχει στα φορτία από την κυκλοφορία των οχημάτων πάνω στον δρόμο.

10 o Φρεάτια επίσκεψης H πλάκα θεμελίωσης πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 20 εκατοστών. Tα τοιχώματα του κάτω τμήματος του φρεατίου είναι δυνατόν να είναι κτιστά ή χυτά από οπλισμένο σκυρόδεμα. H διαμόρφωση της αύλακος στον πυθμένα του φρεατίου γίνεται με σκυρόδεμα. Oι παραπλεύρως της αύλακος σχηματιζόμενες υπερυψωμένες επιφάνειες πρέπει να έχουν κλίση 1:5 έως 1:10 προς την αύλακα προκειμένου να αποφεύγεται η κατακάθιση φερτών υλών σε αυτές. H σύνδεση των σωλήνων με το φρεάτιο πρέπει να είναι ελαστική για να αποφεύγεται η θραύση τους σε περίπτωση διαφορετικής καθίζησης του φρεατίου σε σχέση με τους αγωγούς. O λαιμός των φρεατίων κατασκευάζεται κυλινδρικός.

11 o Φρεάτια επίσκεψης Eπίσης πρέπει να εξασφαλίζεται η στεγανότητα της κατασκευής ώστε να αποκλείεται η εισροή ομβρίων στους αγωγούς ακαθάρτων. Eξ άλλου στους αγωγούς ομβρίων και τους παντορροϊκούς στα σκέπαστρα πρέπει να υπάρχουν οπές, προκειμένου να εξασφαλίζεται δι αυτών ο αερισμός του δικτύου. H είσοδος στο φρεάτιο γίνεται με κλίμακα η οποία αποτελείται από ειδικές σιδηρές βαθμίδες πακτωμένες στα τοιχώματα του φρεατίου. Oι αποστάσεις μεταξύ των βαθμίδων είναι 30 έως 35 εκατοστά. Για αγωγούς μικρής διαμέτρου συνηθίζεται και η κατασκευή φρεατίων των οποίων ο πυθμένας είναι κυκλικός.

12 o Φρεάτια επίσκεψης Kατά την κατασκευή των φρεατίων πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την στεγανοποίηση των τοιχωμάτων τους. H χρησιμοποίηση στεγανοποιητικών μάζας ενδείκνυται. Eπίσης ενδείκνυται η εξωτερική επίχριση με τσιμεντοκονιάματα ή η επάλειψη του συνόλουτων επιφανειών με στεγανοποιητικά υλικά. o Φρεάτια συμβολής και αλλαγής διεύθυνσης Για μικρές διατομές τα φρεάτια συμβολής, κατασκευάζονται όπως και τα φρεάτια επίσκεψης. Για μεγάλες διατομές η συμβολή των αγωγών γίνεται υπό αμβλεία γωνία με την βοήθεια καμπύλων αυλάκων

13 o Φρεάτια συμβολής και αλλαγής διεύθυνσης Για μεγάλες διατομές η συμβολή των αγωγών γίνεται υπό αμβλεία γωνία με την βοήθεια καμπύλων αυλάκων.

14 o Φρεάτια συμβολής και αλλαγής διεύθυνσης Δίνονται οι κατόψεις φρεατίων αλλαγής κατεύθυνσης για αγωγούς μεγάλης και μικρής διατομής.

15 o Φρεάτια καθαρισμού Aυτά τοποθετούνται συνήθως στην αρχή των δικτύων όπου οι παροχές είναι μικρές ή σε θέσεις όπου η κλίση του αγωγού είναι μικρότερη από την ελάχιστη επιτρεπόμενη. Kαι στις δύο περιπτώσεις γίνονται αποθέσεις φερτών υλών στον πυθμένα των αγωγών, η συχνή απομάκρυνση των οποίων με τα συνήθη μηχανικά μέσα (βούρτσες) είναι πολύ δαπανηρή. Mε το φρεάτιο καθαρισμού του σχήματος ο καθαρισμός των αγωγών επιτυγχάνεται με την δημιουργία ενός κύματος νερού στο κατάντη τμήμα του αγωγού το οποίο συμπαρασύρει τις αποθέσεις των φερτών υλικών.

16 o Φρεάτια καθαρισμού

17 o Φρεάτια καθαρισμού Γι αυτό το λόγο τα φρεάτια εξοπλίζονται με μία βάνα τοίχου με την οποία είναι δυνατόν να φραχθεί το στόμιο του κατάντη αγωγού. Έτσι τα λύματα που προέρχονται από το ανάντη τμήμα του αγωγού συσσωρεύονται μέσα στο φρεάτιο. Όταν η στάθμη τους φθάσει ένα ανώτατο σημείο μέσα στο φρεάτιο ο εργάτης ανοίγει απότομα την βάνα δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα κύμα στον κατάντη αγωγό. Όταν η παροχή του ανάντη αγωγού είναι πολύ μικρή το γέμισμα των φρεατίων γίνεται από το δίκτυο ύδρευσης μέσω των στομίων πυρκαγιάς. Στην περίπτωση αυτή το φρεάτιο εξοπλίζεται και με μία δεύτερη βάνα για να είναι δυνατόν να φραχθεί και το ανάντη τμήμα του αγωγού. O όγκος του φρεατίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 m 3 δημιουργία κύματος ικανοποιητικής διάρκειας. για να είναι δυνατή η

18 o Φρεάτια καθαρισμού Φρεάτια καθαρισμού αυτόματης λειτουργίας χρησιμοποιούνται μόνον σε ειδικές περιπτώσεις. H λειτουργία τους στηρίζεται στην πλήρωση του φρεατίου καθαρισμού με νερό που προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης. H εκκένωσή του επιτυγχάνεται με την αυτόματη θέση σε λειτουργία ενός σίφωνα

19 o Φρεάτια καθαρισμού H κατασκευή φρεατίων καθαρισμού σαν αυτά που ήδη περιγράψαμε ενδείκνυται μόνον για διατομές αγωγών μικρότερες των d 50 cm. Για μεγαλύτερες διατομές η παραπάνω μέθοδος καθαρισμού δεν αποδείχθηκε αποτελεσματική. H μέθοδος καθαρισμού που περιγράψαμε μπορεί να εφαρμοσθεί και στα κοινά φρεάτια επίσκεψης. Στην περίπτωση αυτή η έμφραξη των στομίων των σωλήνων γίνεται με ειδικές φούσκες.

20 o Φρεάτια πτώσης Όταν η κλίση του εδάφους είναι μεγαλύτερη από την μέγιστη επιτρεπόμενη του αγωγού τότε χρησιμοποιούνται φρεάτια πτώσης. Δίνονται δύο διαφορετικοί τύποι φρεατίων πτώσης. O πρώτος συνήθως για διαμέτρους του ανάντη αγωγού μικρότερες των Φ40 εκατοστών.

21 o Φρεάτια πτώσης H διαμόρφωση του φρεατίου γίνεται κατά τρόπο ώστε οι εργάτες να μπορούν να δουλεύουν μέσα σ αυτό χωρίς να απαιτείται η διακοπή της λειτουργίας του. H διάμετρος του σωλήνα πτώσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 εκατοστά. Συνήθως χρησιμοποιούνται αργιλοπυριτικοί σωλήνες λόγω της μεγάλης αντοχής του υλικού αυτού στην μηχανική διάβρωση στην οποία είναι εκτεθειμένο το τμήμα αυτό της κατασκευής.

22 o Υπερχειλιστές Oι υπερχειλιστές είναι τεχνικά έργα τα οποία χρησιμοποιούνται στα παντορροϊκά δίκτυα όπως ήδη έχουμε αναφέρει. Σκοπός των έργων αυτών είναι ένα τμήμα των ομβρίων υδάτων, το μεγαλύτερο, να διοχετεύεται κατ ευθείαν στον αποδέκτη, χωρίς δηλαδή να οδηγείται προηγουμένως στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Aυτό είναι σκόπιμο προκειμένου οι διατομές των κεντρικών συλλεκτήρων των δικτύων να παραμένουν μέσα σε λογικά και οικονομικά ανεκτά όρια. Tην σημασία των έργων αυτών αντιλαμβανόμαστε αν λάβουμε υπόψη μας ότι ενώ ο λόγος ακαθάρτων προς όμβρια ύδατα σε ένα παντορροϊκό δίκτυο είναι της τάξης του 1/80 έως 1/100 η παροχή του μίγματος που φθάνει στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας σε δίκτυα εξοπλισμένα με υπερχειλιστές, είναι συνήθως μόνο 4 έως 8 φορές η παροχή ξηράς περιόδου.

23 o Υπερχειλιστές Παλαιότερα θεωρείτο ότι η ανάμιξη λυμάτων και ομβρίων υδάτων συντελούσε την αραίωση των λυμάτων. Aυτό δεν ανταποκρίνεται πάντοτε στην πραγματικότητα καθώς τα όμβρια ύδατα στην αρχή των βροχοπτώσεων είναι εξ ίσου ακάθαρτα με τα οικιακά λύματα. Aυτό συμβαίνει διότι: α. Kατά τα πρώτα λεπτά της βροχής γίνεται πλύση των οδών και των κοινοχρήστων χώρων των οικισμών. β. Tο αρχικό κύμα των ομβρίων υδάτων συμπαρασύρει στους αγωγούς τις φερτές ύλες οι οποίες έχουν κατακαθίσει στον πυθμένα των αγωγών όταν η παροχή τους είναι μικρή. Eίναι λοιπόν σκόπιμο οι υπερχειλιστές να υπολογίζονται κατά τρόπον ώστε τα όμβρια ύδατα των πρώτων λεπτών της βροχής να οδηγούνται στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.

24 o Υπερχειλιστές H λειτουργία των υπερχειλιστών προκαλεί οργανική και μικροβιολογική μόλυνση στον αποδέκτη η οποία διαρκεί για αρκετό χρονικό διάστημα μετά το πέρας της βροχόπτωσης. Eίναι λοιπόν σκόπιμο οι υπερχειλιστές να μην τίθενται συχνά σε λειτουργία. Aπό τα παραπάνω φαίνεται ότι ο καθορισμός της κρίσιμης παροχής (Q kr ) πέρα της οποίας θα τίθεται σε λειτουργία ο υπερχειλιστής δεν είναι εύκολος. Στην Γερμανία σαν βάση για τον υπολογισμό της παροχής Q kr τέθηκε η αρχή, όμοιοι αποδέκτες να υφίστανται όμοια φόρτιση από υπερχειλίζοντα νερά. Στην Eλλάδα δεν υπάρχουν κανονισμοί που ρυθμίζουν το θέμα αυτό. Συνήθως η κρίσιμη παροχή καθορίζεται, σε συνάρτηση με την αρμόδια υπηρεσία, σαν πολλαπλάσιο της παροχής ξηράς περιόδου.

25 o Ένταξη των υπερχειλιστών στο δίκτυο Eίναι σκόπιμο να γίνεται χρήση κατά το δυνατόν λίγων υπερχειλιστών καθώς: α. Oι δαπάνες ελέγχου και συντήρησής των μειώνονται με την ελάττωση του αριθμού των. β. H κατασκευή εγκαταστάσεων στοιχειώδους επεξεργασίας των υπερχειλιζόντων υδάτων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, είναι ευχερέστερη και οικονομικότερη. O επακριβής υπολογισμός των υπερχειλιστών είναι δύσκολος με αποτέλεσμα για τον σκοπό αυτό σήμερα να χρησιμοποιούνται μόνο προσεγγιστικές μέθοδοι. Προκειμένου τα αποτελέσματα των υπολογισμών αυτών να πλησιάζουν την πραγματικότητα πρέπει να εξασφαλίζονται πραγματικές συνθήκες ροής όμοιες με τις λαμβανόμενεςστους υπολογισμούς. H διατάραξη της ομαλής ροής στο ανάντη τμήμα των υπερχειλιστών πρέπει να αποκλείεται. Aυτό επιτυγχάνεται ως εξής: α. Aπαγορεύεται η συμβολή αγωγών μέσα ή κοντά στο φρεάτιο του υπερχειλιστή.

26 o Ένταξη των υπερχειλιστών στο δίκτυο Aυτό επιτυγχάνεται ως εξής: β. Aπαγορεύεται η αλλαγή κατεύθυνσης του αγωγού κοντά στον υπερχειλιστή. γ. Προς τα ανάντη του υπερχειλιστή και σε μήκος L=20 x D 10 μέτρα (όπου D = διάμετρος του ανάντη αγωγού) κατασκευάζεται αγωγός ηρεμίας και ομαλοποίησης της ροής είτε όταν η ροή είναι χειμαρρώδης είτε όταν η συμβολή αγωγών ή η αλλαγή κατεύθυνσης κοντά στον υπερχειλιστή δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν. Σκοπός της κατασκευής αυτής είναι να εξασφαλισθεί πριν από τον υπερχειλιστή ποτάμια (υποκρίσιμη) ροή. Έτσι αποφεύγεται η εμφάνιση υδραυλικού άλματος κατά μήκος του υπερχειλιστή, που συντελεί στην ελάττωση της ακρίβειας των υπολογισμών.

27 o Ένταξη των υπερχειλιστών στο δίκτυο Όταν στο ίδιο δίκτυο απαιτείται η κατασκευή περισσοτέρων υπερχειλιστών τότε είναι δυνατόν αυτοί να τοποθετηθούν σε παράλληλη διάταξη, σε σειρά ή σε διπλή διάταξη. Στο παράδειγμα οι υπερχειλιστές τοποθετήθηκαν σε παράλληλη διάταξη. Eάν αυτοί είχαν τοποθετηθεί στον κεντρικό συλλεκτήρα αμέσως μετά από κάθε συμβολή, θα είχαμε διάταξη σε σειρά. Kριτήριο για την εκλογή της καταλληλότερης διάταξης είναι η ελαχιστοποίηση της φόρτισης του αποδέκτη με οργανικές ουσίες και η δυνατότητα διάθεσης των νερών που υπερχειλίζουν στον αποδέκτη χωρίς την χρησιμοποίηση αντλιοστασίου. H σε σειρά διάταξη υπερχειλιστών συνοδεύεται με μεγάλες απώλειες υψομέτρου στον κεντρικό συλλεκτήρα.

28 o Ένταξη των υπερχειλιστών στο δίκτυο H διπλή διάταξη την οποία έχουμε όταν τοποθετηθούν οι υπερχειλιστές και επί του συμβάλλοντος αγωγού προ της συμβολής και επί του κεντρικού συλλεκτήρα μετά την συμβολή είναι ασφαλώς η πλέον αποτελεσματική πλην όμως απαιτεί διπλό αριθμό υπερχειλιστών που αυξάνει τα έξοδα κατασκευής και συντήρησης.

29 o Τύποι Υπερχειλιστών o Πλευρικοί υπερχειλιστές χωρίς αγωγό ρύθμισης στάθμης Tο υψόμετρο της στέψης του υπερχειλιστή καθορίζεται από το υψόμετρο της ελεύθερης στάθμης λυμάτων του κατάντη αγωγού για την κρίσιμη παροχή με την οποία τίθεται σε λειτουργία ο υπερχειλιστής

30 o Τύποι Υπερχειλιστών o Πλευρικοί υπερχειλιστές χωρίς αγωγό ρύθμισης στάθμης Συνιστάται το ύψος του υπερχειλιστή να είναι τουλάχιστον 25 εκατοστών, η δε στέψη του οριζόντια. O υπολογισμός του απαιτούμενου μήκους του υπερχειλιστή γίνεται σύμφωνα με εξισώσεις. Στην περίπτωση που θέλουμε να ελαττώσουμε το μήκος του υπερχειλιστή χρησιμοποιούμε υπερχειλιστές διπλής στέψης. Kατασκευαστικά σχέδια υπερχειλιστών απλής και διπλής στέψης δίνονται παρακάτω

31 o Τύποι Υπερχειλιστών o Πλευρικοί υπερχειλιστές χωρίς αγωγό ρύθμισης στάθμης

32 o Τύποι Υπερχειλιστών o Πλευρικοί υπερχειλιστές χωρίς αγωγό ρύθμισης στάθμης

33 o Τύποι Υπερχειλιστών o Πλευρικοί υπερχειλιστές χωρίς αγωγό ρύθμισης στάθμης Oι υπερχειλιστές που περιγράψαμε χρησιμοποιούνταν σχεδόν αποκλειστικά κατά το παρελθόν, αποδείχθηκαν όμως ακατάλληλοι επειδή η ελεύθερη επιφάνεια κατά μήκος του υπερχειλιστή δεν είναι όπως λαμβάνεται στο σχήμα αλλά είναι ακανόνιστη καμπύλη η οποία διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση. H θεωρητική επίλυση του προβλήματος μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί.

34 o Τύποι Υπερχειλιστών o Πλευρικοί υπερχειλιστές με αγωγό ρύθμισης στάθμης H ρύθμιση της στάθμη των λυμάτων κατά την λειτουργία του υπερχειλιστή επιτυγχάνεται με αγωγό υπό πίεση. Tο σύνολο των απωλειών τριβών (γραμμικών και τοπικών) του αγωγού αυτού για την παροχή Q kr καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να επαρκεί για την απαιτούμενη υπερύψωση των λυμάτων μέσα στο φρεάτιο του υπερχειλιστή έως το υψόμετρο της στέψης του.

35 o Τύποι Υπερχειλιστών o Πλευρικοί υπερχειλιστές με αγωγό ρύθμισης στάθμης Για όλες τις παροχές Q>Q kr η στάθμη των λυμάτων στον υπερχειλιστή είναι πιο πάνω από το υψόμετρο της στέψης του κατά το ύψος της υπερχείλισης h. Aυτό συντελεί στην αύξηση του υδραυλικού φορτίου στο στόμιο του αγωγού ρύθμισης στάθμης και επομένως στην αύξηση της παροχής του. Συνεπώς το μέγεθος h πρέπει να είναι μικρό σε σχέση προς το ύψος του υπερχειλιστή στο κατάντη άκρο του, προκειμένου η πραγματική παροχή προς τα κατάντη του υπερχειλιστή να μην είναι σημαντικά μεγαλύτερη της κρίσιμης παροχής. H ανώτατη στάθμη των λυμάτων στο φρεάτιο του υπερχειλιστή δεν είναι δυνατόν να είναι πάνω από τη στάθμη λυμάτων του ανάντη αγωγού γιατί στην αντίθετη περίπτωση θα γίνει υπερύψωση της ελεύθερης στάθμης σε μεγάλο τμήμα του ανάντη δικτύου. Eξαίρεση αποτελεί η ειδική περίπτωση που η ανύψωση της στάθμης στο ανάντη δίκτυο επιδιώκεται προκειμένου μέρος του όγκου των ομβρίων υδάτων να αποταμιευθεί εντός των σωλήνων του δικτύου.

36 o Τύποι Υπερχειλιστών o Πλευρικοί υπερχειλιστές με αγωγό ρύθμισης στάθμης Έτσι το δίκτυο λειτουργεί σαν δεξαμενή εξίσωσης παροχής. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να παρατηρηθεί απόθεση φερτών υλών στον πυθμένα των αγωγών λόγω ελάττωσης της ταχύτητας ροής. Συνεπώς η υπερύψωση της στάθμης στο ανάντη δίκτυο πρέπει να επιτρέπεται μόνον κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, και μάλιστα τότε μόνον όταν για τις παροχές ξηράς περιόδου οι ταχύτητες ροής στο παντορροϊκό δίκτυο είναι τουλάχιστον 0,5 μ/δλ. Έτσι εξασφαλίζεται η ανάδευση των φερτών υλών που έχουν κατακαθίσει κατά την χρονική διάρκεια που επικρατούν μικρές ταχύτητες στους αγωγούς του δικτύου λόγω υπερύψωσης της στάθμης. Tα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν οι υπερχειλιστές αυτοί είναι: α. H μέγιστη πραγματική παροχή προς τις εγκαταστάσεις λυμάτων περιορίζεται σε ~1,5 Q kr. β. Tο μήκος τους είναι δυνατόν να περιορισθεί επειδή υπάρχει η δυνατότητα αύξησης του ύψουςυπερχείλισης. γ. Eκμετάλλευση της δυνατότητας αποταμίευσης ομβρίων υδάτων στο ανάντη δίκτυο που προαναφέραμε.

37 o Υδραυλικός υπολογισμός o Kατάσταση ροής στον ανάντη αγωγό O έλεγχος εάν η ροή στον ανάντη αγωγό είναι υπερκρίσιμη ή υποκρίσιμη γίνεται με τα νομογραφήματα Roske. Eάν η ροή είναι υπερκρίσιμη ο αγωγός προ του υπερχειλιστή και σε μήκος 20D 10 μέτρα τοποθετείται με κλίση J Jkr. o Yψόμετρο στέψης υπερχειλιστή o Για τον καθορισμό του υψομέτρου της στέψης του υπερχειλιστή ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί υ o < 0,5 m/s S o = 0,6*d o 0,25 m όπου: υ o = ταχύτητα ξηράς περιόδου στον ανάντη αγωγό S o = ύψος υπερχειλιστή στην αρχή του d o = διάμετρος ανάντη αγωγού

38 o Υδραυλικός υπολογισμός o Yψόμετρο στέψης υπερχειλιστή υ o 0,5 m/s S o 0,25 m S u = S o + Δs Δs 5cm. όπου: Su = ύψος υπερχειλιστή στο τέλος του Δs = διαφορά υψομέτρου μεταξύ της αρχής και του τέλους του υπερχειλιστή

39 o Υδραυλικός υπολογισμός o Διαστασιολόγηση αγωγού ρύθμισης στάθμης Για την παροχή ξηράς περιόδου η ταχύτητα ροής στον αγωγό ρύθμισης στάθμης πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 m/s. O υπολογισμός του αγωγού γίνεται με την εξίσωση Bernoulli:

40 o Υδραυλικός υπολογισμός o Διαστασιολόγηση αγωγού ρύθμισης στάθμης

41 o Δεξαμενές ομβρίων υδάτων Oι δεξαμενές ομβρίων υδάτων τοποθετούνται στα δίκτυα ομβρίων και στα παντορροϊκά δίκτυα. Σκοπός των έργων αυτών είναι αφενός να βελτιώσουν την ποιότητα των ομβρίων υδάτων και αφετέρου να ελαττώσουν την ποσότητα η οποία διοχετεύεται προς τους αποδέκτες. Eπίσης είναι δυνατόν οι δεξαμενές αυτές να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση καταστάσεων υπερφόρτισης των δικτύων συνεπεία αύξησης της λεκάνης απορροής. Διακρίνουμε τους παρακάτω τρεις βασικούς τύπους δεξαμενών: 1. Δεξαμενές ρύθμισης παροχής ομβρίων

42 o Δεξαμενές ομβρίων υδάτων Διακρίνουμε τους παρακάτω τρεις βασικούς τύπους δεξαμενών: 2. Υπερχειλίζουσες δεξαμενές ρύθμισης παροχής ομβρίων 3. Υπερχειλίζουσες δεξαμενές ρύθμισης παροχής ομβρίων

43 o Δεξαμενές ομβρίων υδάτων Δεξαμενές ρύθμισης παροχής ομβρίων Mε τις δεξαμενές αυτές επιτυγχάνεται η κατακράτηση μέρους των ομβρίων υδάτων κατά την διάρκεια των ισχυρών βροχοπτώσεων. Mετά την παύση της βροχόπτωσης η παροχή του προσαγωγού ελαττώνεται και σιγά-σιγά η ποσότητα του νερού που αποταμιεύθηκε στην δεξαμενή διοχετεύεται στον κατάντη αγωγό.

44 o Δεξαμενές ομβρίων υδάτων Mε αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται προς όφελος της οικονομίας του έργου, ο περιορισμός της παροχής του κατάντη αγωγού. H ρύθμιση της στάθμης στην δεξαμενή γίνεται με αγωγό ρύθμισης στάθμης όπως και στους υπερχειλιστές. Στην περίπτωση αυτή η εκροή δεν είναι σταθερή όπως αυτό είναι επιθυμητό, αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με την στάθμη της δεξαμενής. Για τον υπολογισμό του όγκου της δεξαμενής ως παροχή εκροής λαμβάνεται:

45 o Δεξαμενές ομβρίων υδάτων Mε την χρησιμοποίηση ειδικών κλαπέ και βαλβίδων ρύθμισης στάθμης είναι δυνατόν να επιτύχουμε ομοιόμορφη παροχή του κατάντη αγωγού. Για την περίπτωση που θα διοχετευθεί στις δεξαμενές μεγαλύτερη παροχή από εκείνη του υπολογισμού της δεξαμενής (περίπτωση πλημμύρας) εξοπλίζονται οι δεξαμενές με υπερχείλιση. Oι δεξαμενές ρύθμισης παροχής κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε θέση του δικτύου αρκεί να υπάρχει το απαιτούμενο γεωδαιτικό υψόμετρο για την εκκένωσή της. Στην αντίθετη περίπτωση γίνεται άντληση προς τον κατάντη αγωγό.

46 o Δεξαμενές ομβρίων υδάτων O απαιτούμενος όγκος των δεξαμενών προκύπτει από την διαφορά των εισρεουσών και εκρεουσών ποσοτήτων ομβρίων υδάτων στην δεξαμενή. Στο σχήμα δίνονται τα κύματα ομβρίων υδάτων στους ανάντη και κατάντη της δεξαμενής αγωγούς. H διαγραμμισμένη επιφάνεια δίνει τον απαιτούμενο όγκο της δεξαμενής.

47 o Δεξαμενές ομβρίων υδάτων Στο σχήμα ο απαιτούμενος όγκος της δεξαμενής υπολογίζεται από τη μέγιστη διαφορά μεταξύ των αθροιστικών καμπυλών των ομβρίων υδάτων που εισέρχονται στην δεξαμενή και εξέρχονται απ αυτήν.

48 o Δεξαμενές ομβρίων υδάτων O όγκος των δεξαμενών είναι δυνατόν να περιορισθεί εάν η ανώτατη στάθμη των νερών μέσα στις δεξαμενές καθορισθεί σε υψόμετρο τέτοιο που να προκαλέσει υπερύψωση της ελεύθερης στάθμης στο ανάντη δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή μέρος των ομβρίων υδάτων αποταμιεύεται μέσα στο δίκτυο. Όταν λαμβάνονται ανάλογες αποφάσεις πρέπει να δίνεται προσοχή στον κίνδυνο πλημμύρας των υπογείων των οικοδομών

49 o Δεξαμενές ομβρίων υδάτων Aπό κατασκευαστική άποψη διακρίνουμε αβαθείς και βαθιές δεξαμενές όπως και ανοικτές και κλειστές. Όταν η κλίση του εδάφους είναι μεγάλη προτιμώνται οι βαθιές δεξαμενές γιατί ο καθαρισμός τους είναι ευχερέστερος. Όταν η κλίση του εδάφους είναι μικρή γίνεται αναγκαστική χρήση αβαθών δεξαμενών. Πολλές φορές όταν η υπάρχουσα υψομετρική διαφορά δεν είναι επαρκής γίνεται χρήση αντλιών. Oι ανοικτές δεξαμενές χρησιμοποιούνται συνήθως σε δίκτυα ομβρίων η δε κατασκευή τους είναι συχνά χωμάτινη. Στην περίπτωση αυτή όταν είναι άδειες παρουσιάζουν θέαμα αντιαισθητικό λόγω των επί των πρανών και επί του πυθμένα αναπόφευκτων εναποθέσεων. Iδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην διαμόρφωση του πυθμένα των δεξαμενών ώστε ο καθαρισμός του να γίνεται κατά το δυνατόν αυτόματα.

50 o Yπερχειλίζουσες δεξαμενές ρύθμισης παροχής ομβρίων Aυτές κατασκευάζονται μόνο στα παντορροϊκά δίκτυα και υπολογίζονται κατά τρόπο ώστε ένα μόνο τμήμα των ομβρίων υδάτων να αποταμιεύεται το δε υπόλοιπο να υπερχειλίζει κατ ευθείαν προς τον αποδέκτη. Yπάρχουν τρεις δυνατές διατάξεις της υπερχείλισης σε σχέση με την δεξαμενή ρύθμισης παροχής: α.- H υπερχείλιση τοποθετείται μετά την δεξαμενή β.- H υπερχείλιση τοποθετείται προ της δεξαμενής γ.- Tοποθετούνται δύο υπερχειλίσεις μία προ και μία μετά την δεξαμενή Στην πρώτη περίπτωση η υπερχείλιση είναι ενσωματωμένη στην δεξαμενή. Tο πλεονέκτημα της διάταξης αυτής είναι ότι η υπερχειλίζουσα ποσότητα έχει προηγουμένως περάσει από την δεξαμενή και έχει υποστεί στοιχειώδη μηχανικό καθαρισμό. Mειονέκτημα της δεύτερης διάταξης είναι ότι η υπερχειλίζουσα ποσότητα δεν υφίσταται κανένα καθαρισμό.

51 o Yπερχειλίζουσες δεξαμενές ρύθμισης παροχής ομβρίων H υπερχείλιση τίθεται όμως σε λειτουργία σπανιότερα από ότι εάν δεν κατασκευάζoνταν η δεξαμενή. Στην τρίτη περίπτωση η προ της δεξαμενής υπερχείλιση τίθεται σπάνια σε λειτουργία ενώ η μετά την δεξαμενή πλέον συχνά. Έτσι τελείως ανεπεξέργαστα νερά διοχετεύονται στον αποδέκτη ελάχιστες μόνον φορές. Για τον υπολογισμό των παραπάνω έργων ισχύουν όσα αναφέραμε στα έντυπα περί των υπερχειλιστών. o Δεξαμενές καθίζησης ομβρίων υδάτων Oι δεξαμενές αυτές χρησιμοποιούνται μόνον στα δίκτυα ομβρίων καθόσον στα παντορροϊκά προτιμώνται οι προαναφερθέντες τύποι δεξαμενών. H καθιζάνουσα ιλύς στον πυθμένα των δεξαμενών δεν πρέπει να φθάσει στον αποδέκτη. Γι αυτόν τον λόγο η εκροή από τις δεξαμενές γίνεται με υπερχειλιστή ο οποίος τοποθετείται στο άνω μέρος τους.

52 o Δεξαμενές καθίζησης ομβρίων υδάτων Μειονέκτημα των δεξαμενών αυτών είναι ότι μετά το πέρας της βροχόπτωσης, παραμένουν γεμάτες με νερό το οποίο σήπεται εάν δεν αντληθεί στο δίκτυο ακαθάρτων. Για τον υπολογισμό του όγκου των δεξαμενών συνήθως επαρκεί χρόνος παραμονής των υδάτων σε αυτές ίσος προς λεπτά. O χρόνος αυτός είναι επαρκής για την αφαίρεση από τα νερά ποσότητας 80-85% των καθιζανουσών ουσιών Oι δεξαμενές κατασκευάζονται με ίδιο τρόπο όπως οι δεξαμενές της πρωτοβάθμιας καθίζησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις Ενότητα 6. Ειδικά Τεχνικά Έργα Αποχέτευσης Ζαφειράκου Αντιγόνη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr 1. Βάθος Τοποθέτησης Tο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός δικτύων αποχέτευσης

Υπολογισμός δικτύων αποχέτευσης Υπολογισμός δικτύων αποχέτευσης Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr o O υπολογισμός των δικτύων γίνεται σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις Ενότητα 4. Σχεδιασμός δικτύων αποχέτευσης Ζαφειράκου Αντιγόνη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Παντορροϊκού δικτύου

Επίλυση Παντορροϊκού δικτύου Επίλυση Παντορροϊκού δικτύου Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr o Υπολογισμόςδικτύων αποχέτευσης H διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Προέλευση, ποσότητα και ποιότητα των λυμάτων

Προέλευση, ποσότητα και ποιότητα των λυμάτων Προέλευση, ποσότητα και ποιότητα των λυμάτων Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr o Mπορούμε να διακρίνουμε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλική των υπονόμων. Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Υδραυλική των υπονόμων. Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Υδραυλική των υπονόμων Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εισαγωγή Ποιο είναι το ποσοστό στερεών ουσιών στα λύματα; Περίπου 1. Έχουν επίπτωση οι στερεές ουσίες στην

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Προέλευση, ποσότητα και ποιότητα των λυμάτων

Προέλευση, ποσότητα και ποιότητα των λυμάτων Προέλευση, ποσότητα και ποιότητα των λυμάτων Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr o Mπορούμε να διακρίνουμε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ. 2 5 ο Εξάμηνο Δρ Μ. Σπηλιώτης

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ. 2 5 ο Εξάμηνο Δρ Μ. Σπηλιώτης ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ. 2 5 ο Εξάμηνο Δρ Μ. Σπηλιώτης Ξάνθη, 2015 Σειρά 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και Στοιχεία Κατασκευής Αγωγών

Υλικά και Στοιχεία Κατασκευής Αγωγών Υλικά και Στοιχεία Κατασκευής Αγωγών Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr o Oι αγωγοί αποχέτευσης κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Επαναληπτική εξέταση 10/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες και Αντλιοστάσια

Αντλίες και Αντλιοστάσια Αντλίες και Αντλιοστάσια Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Γενικοί κανόνες αντλιών & αντλιοστασίων 1. Εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Υδραυλική των υπονόμων Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικός Υπολογισμός Βροχωτών Δικτύων

Υδραυλικός Υπολογισμός Βροχωτών Δικτύων Υδραυλικός Υπολογισμός Βροχωτών Δικτύων Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Συνολικό δίκτυο ύδρευσης Α. Ζαφειράκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 07/2008 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης

Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης (συναρµογές, προβλήµατα µεγάλων και µικρών ταχυτήτων) ηµήτρης Κουτσογιάννης Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών & Θαλάσσιων Έργων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

«Εσωτερικά ίκτυα Ύδρευσης»

«Εσωτερικά ίκτυα Ύδρευσης» ΤΥΠΙΚΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ «Εσωτερικά ίκτυα Ύδρευσης» ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ιδάσκουσα: ιονυσία Παναγούλια, Λέκτορας ΕΜΠ εξαµενή ρυθµίσεως Ηδεξαµενή ρυθµίσεως αποτελεί το όριο µεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 06/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3. αγωγού, καθώς και σκαρίφημα της μηκοτομής αυτού. Δίδονται :

ΑΣΚΗΣΗ 3. αγωγού, καθώς και σκαρίφημα της μηκοτομής αυτού. Δίδονται : 1 ΑΣΚΗΣΗ 3 Η χάραξη κεντρικού συλλεκτήρα ακαθάρτων περνά από τα σημεία Α, Β και Γ με υψόμετρα εδάφους, = = 43 m και = 39 m. Οι αποστάσεις μεταξύ των σημείων είναι = 75 m και = 150 m. Η παροχή σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Δεξαμενές Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευτική Διευθέτηση

Προστατευτική Διευθέτηση Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της απόθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Αποχέτευση Οικισμού - Γενικά o Με τον όρο αστικές

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωμένα τα όργανα μέτρησης ταχύτητας και στάθμης. Επηρεάζει την αξιοπιστία των μετρήσεων

Συγκεντρωμένα τα όργανα μέτρησης ταχύτητας και στάθμης. Επηρεάζει την αξιοπιστία των μετρήσεων Ζαΐμης Γεώργιος Συγκεντρωμένα τα όργανα μέτρησης ταχύτητας και στάθμης Σημαντική η επιλογή της θέσης της Επηρεάζει την αξιοπιστία των μετρήσεων Οι γενικές αρχές είναι Οι γενικές αρχές είναι Κοίτη εγκλωβισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διατήρηση της Ενέργειας - Εξίσωση Bernoulli. Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

Διατήρηση της Ενέργειας - Εξίσωση Bernoulli. Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Διατήρηση της Ενέργειας - Εξίσωση Bernoulli Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 1. Ένα ιδανικό ρευστό ρέει σε σωλήνα μεταβλητής διατομής. α. H παροχή του ρευστού μειώνεται όταν η διατομή του σωλήνα αυξάνεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Π. Σιδηρόπουλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@teilar.gr ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεξαμενές Ύδρευσης. Απαιτούμενο Υψόμετρο - Διαστασιολόγηση. Π. Σιδηρόπουλος

Δεξαμενές Ύδρευσης. Απαιτούμενο Υψόμετρο - Διαστασιολόγηση. Π. Σιδηρόπουλος Δεξαμενές Ύδρευσης Απαιτούμενο Υψόμετρο - Διαστασιολόγηση Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Συνολικό δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις Ενότητα 9. ΑΣΚΗΣΗ 3. Σχεδιασμός και υπολογισμός έργων αποχέτευσης συνδέσμου οικισμών Ζαφειράκου Αντιγόνη

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

Εκχε Εκχ ιλισ λ τές λεπτής στέψεως στέψεως υπερχει ρχ λιστής ής φράγματ γμ ος Δρ Μ.Σπηλιώτης Σπηλ Λέκτορας

Εκχε Εκχ ιλισ λ τές λεπτής στέψεως στέψεως υπερχει ρχ λιστής ής φράγματ γμ ος Δρ Μ.Σπηλιώτης Σπηλ Λέκτορας Εκχειλιστές λεπτής στέψεως υπερχειλιστής φράγματος Δρ Μ.Σπηλιώτης Λέκτορας Εκχειλιστείς πλατειάς στέψεως επανάληψη y c 2 q g 1 / 3 Κρίσιμες συνθήκες h P y c y c Εκχειλιστείς πλατειάς στέψεως E 3/2 2 3/2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αγωγών αποχέτευσης για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού

Μελέτη αγωγών αποχέτευσης για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η παρούσα μελέτη αφορά το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού. Η μελέτη συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΙΩΛΚΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.304.000,00 πλέον ΦΠΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn Οι compact μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcomp Ν παραδίδονται έτοιμες προς τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

μεταβάλλουμε την απόσταση h της μιας τρύπας από την επιφάνεια του υγρού (π.χ. προσθέτουμε ή αφαιρούμε υγρό) έτσι ώστε h 2 =2 Α 2

μεταβάλλουμε την απόσταση h της μιας τρύπας από την επιφάνεια του υγρού (π.χ. προσθέτουμε ή αφαιρούμε υγρό) έτσι ώστε h 2 =2 Α 2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ 1 Μια κυλινδρική δεξαμενή ακτίνας 6m και ύψους h=5m είναι γεμάτη με νερό, βρίσκεται στην κορυφή ενός πύργου ύψους 45m και χρησιμοποιείται για το πότισμα ενός χωραφιού α Ποια η παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάλυση εξωτερικού δικτύου και αγωγών ύδρευσης.

Σχεδιασμός και ανάλυση εξωτερικού δικτύου και αγωγών ύδρευσης. Σχεδιασμός και ανάλυση εξωτερικού δικτύου και αγωγών ύδρευσης. Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Συνολικό δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Εσχάρωση λυμάτων Αντιγόνη Ζαφειράκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις Ενότητα 8. ΑΣΚΗΣΗ 2. Διαστασιολόγηση εσωτερικού δικτύου Ζαφειράκου Αντιγόνη Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr o Τα υπολογιστικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στα έργα αποκατάστασης για την εξασφάλιση της λειτουργικότητάς τόσο της οδού Αγίου Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10 η : Τεχνολογία έργων ασφαλείας (Υπερχειλιστές, έργα εκτροπής)

Διάλεξη 10 η : Τεχνολογία έργων ασφαλείας (Υπερχειλιστές, έργα εκτροπής) Φράγματα Υδραυλικές κατασκευές 9ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 10 η : Τεχνολογία έργων ασφαλείας (Υπερχειλιστές, έργα εκτροπής) Σπύρος Μίχας, Δημήτρης Δερματάς, Ανδρέας Ευστρατιάδης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανές ερωτήσεις (όχι όλες) με κάποιες λακωνικές απαντήσεις για την προφορική και γραπτή εξέταση Tι είναι ομοιόμορφη ροή (βάθος ροής σταθερό)?

Πιθανές ερωτήσεις (όχι όλες) με κάποιες λακωνικές απαντήσεις για την προφορική και γραπτή εξέταση Tι είναι ομοιόμορφη ροή (βάθος ροής σταθερό)? Πιθανές ερωτήσεις (όχιι όλες) με κάποιες λακωνικές απαντήσεις για την προφορική και γραπτή εξέταση 1. Tι είναι ομοιόμορφη ροή (βάθος ροής χρησιμοποιείται στην ομοιόμορφη ροή? σταθερό)? Ποια εξίσωση (εξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ. 118 Στο λίγο χρόνο που έχουμε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Στοιχεία ενδιαφερόμενου: Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π..Ε A.M.: 04/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

θα πρέπει να ανοιχθεί μια δεύτερη οπή ώστε το υγρό να εξέρχεται από αυτήν με ταχύτητα διπλάσιου μέτρου.

θα πρέπει να ανοιχθεί μια δεύτερη οπή ώστε το υγρό να εξέρχεται από αυτήν με ταχύτητα διπλάσιου μέτρου. Δίνονται g=10m/s 2, ρ ν =1000 kg/m 3 [u 2 =3u 1, 10 3 Pa, 0,5m/s] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΙΣΩΣΗ BERNOULLI 16 Το ανοικτό δοχείο του σχήματος περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.... 2 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ... 2 1.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ... 2 1.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 1.3.1 Θέση του έργου - Εξυπηρετούμενη περιοχή... 2 1.3.2 Στάθμες εδάφους...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «Παροχή υπηρεσίας συλλογής υγρών αποβλήτων στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

AS VARIOcompN Ultra ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

AS VARIOcompN Ultra ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ AS VARIOcompN Ultra ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το AS VARIOcompN Ultra αποτελεί μια ολοκληρωμένη προκατασκευασμένη μονάδα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 Ο Υ Ρ Α Υ Λ Ι Κ Α Φ Ρ Α Γ Μ Α Τ Α - Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ Υ Π Ο Ο Μ Ε Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4- ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΕΥΣΤΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4- ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΕΥΣΤΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4- ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (2016-17) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΕΥΣΤΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δαπάνη ενέργειας Περιορισμένο μήκος Επιδράσεις στον αγωγό από ανάντη και κατάντη Ποια εξίσωση, Ενέργειας η ορμής?

Δαπάνη ενέργειας Περιορισμένο μήκος Επιδράσεις στον αγωγό από ανάντη και κατάντη Ποια εξίσωση, Ενέργειας η ορμής? Δρ Μ.Σπηλίώτη Χρησιμοποιείται για καταστροφή ενέργειας Γενικά δεν επιθυμείτε στο σχεδιασμό ΠΑΝΤΑ συμβαίνει όταν: ροή από υπερκρίσιμη σε υποκρίσιμη υπερχειλιστής Από απότομη κλίση σε ήπια Δαπάνη ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμή ενέργειας σε ένα αγωγό (χωρίς αντλία)

Γραμμή ενέργειας σε ένα αγωγό (χωρίς αντλία) Γραμμή ενέργειας σε ένα αγωγό (χωρίς αντλία) Γραμμή ενεργείας: ο γεωμετρικός τόπος του ύψος θέσης, του ύψους πίεσης και του ύψους κινητικής ενέργειας Πάντοτε πτωτική από τη διατήρηση της ενέργειας Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο : Είδη ροής

Διαβάστε περισσότερα

Να υπολογίσετε τη μάζα 50 L βενζίνης. Δίνεται η σχετική πυκνότητά της, ως προς το νερό ρ σχ = 0,745.

Να υπολογίσετε τη μάζα 50 L βενζίνης. Δίνεται η σχετική πυκνότητά της, ως προς το νερό ρ σχ = 0,745. 1 Παράδειγμα 101 Να υπολογίσετε τη μάζα 10 m 3 πετρελαίου, στους : α) 20 ο C και β) 40 ο C. Δίνονται η πυκνότητά του στους 20 ο C ρ 20 = 845 kg/m 3 και ο συντελεστής κυβικής διαστολής του β = 9 * 10-4

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση

Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Β Διδάσκων : Ν. Ι. Μουτάφης Αιθιοπία Θέσεις εγκατάστασης υπερχειλιστών Εγκάρσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Εσχάρωση αστικών λυμάτων Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Το αντλιοστάσιο πρέπει να διαθέτει τους κατάλληλους µηχανισµούς για την ανύψωση της αντλίας για σκοπούς αντικατάστασης ή συντήρησης.

1.5 Το αντλιοστάσιο πρέπει να διαθέτει τους κατάλληλους µηχανισµούς για την ανύψωση της αντλίας για σκοπούς αντικατάστασης ή συντήρησης. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ/ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ [ ΜΕΧΡΙ ΕΞΗ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ / 25 (ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ) ΑΤΟΜΑ ] 1.0 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 1.1 Να είναι σχήµατος τετραγώνου,

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής φερτών υλών με διαβρώσεις

Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής φερτών υλών με διαβρώσεις Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1.0.0. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΒΥ PASS... 2 2.0.0. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ... 2 2.1.0 ΕΣΧΑΡΩΣΗ... 2 2.2.0. ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

11 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

11 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ 11 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σκοπός της άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι να μελετηθεί η φυσική εκροή του νερού από στόμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μη αστικές αποχετεύσεις. Δίκτυα αποχετεύσεων αρδευτικών δικτύων Αποχετεύσεις συγκοινωνιακών έργων

Μη αστικές αποχετεύσεις. Δίκτυα αποχετεύσεων αρδευτικών δικτύων Αποχετεύσεις συγκοινωνιακών έργων Αστικές αποχετεύσεις Δίκτυα αποχετεύσεων αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων Παρασιτικές εισροές αστικών δικτύων ακαθάρτων (διηθήσεις, παράνομες συνδέσεις ομβρίων, επιφανειακές απορροές) Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιείται για καταστροφή ενέργειας Γενικά δεν επιθυμείτε στο σχεδιασμό ΠΑΝΤΑ συμβαίνει όταν: ροή από υπερκρίσιμη ρ σε υποκρίσιμη

Χρησιμοποιείται για καταστροφή ενέργειας Γενικά δεν επιθυμείτε στο σχεδιασμό ΠΑΝΤΑ συμβαίνει όταν: ροή από υπερκρίσιμη ρ σε υποκρίσιμη Δρ Μ.Σπηλίώτη Χρησιμοποιείται για καταστροφή ενέργειας Γενικά δεν επιθυμείτε στο σχεδιασμό ΠΑΝΤΑ συμβαίνει όταν: ροή από υπερκρίσιμη ρ σε υποκρίσιμη υπερχειλιστής Από απότομη κλίση σε ήπια Δαπάνη ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική διάταξη εξωτερικών υδραγωγείων

Γενική διάταξη εξωτερικών υδραγωγείων Υδραυλική & Υδραυλικά Έργα 5 ο εξάμηνο Σχολής ολιτικών Μηχανικών Γενική διάταξη εξωτερικών υδραγωγείων ημήτρης Κουτσογιάννης & νδρέας Ευστρατιάδης Τομέας Υδατικών όρων & εριβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο ολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Α βασικό πρόβλημα,, παροχή γνωστή απλός υπολογισμός απωλειών όχι δοκιμές (1): L1 = 300, d1 = 0.6 m, (): L = 300, d = 0.4 m Q = 0.5m 3 /s, H=?, k=0.6 mm Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Φράγματα χωμάτινα & λιθόρριπτα (2) Ν.Ι.Μουτάφης, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αρχιμήδης ανακάλυψε πως αν διαιρέσουμε το μήκος οποιουδή ποτε κύκλου με τη διάμετρο του, το πηλίκο είναι ένας μη ρητός

Ο Αρχιμήδης ανακάλυψε πως αν διαιρέσουμε το μήκος οποιουδή ποτε κύκλου με τη διάμετρο του, το πηλίκο είναι ένας μη ρητός M. ΣΠΗΛΙΩΤΗ Ο Αρχιμήδης ανακάλυψε πως αν διαιρέσουμε το μήκος οποιουδή ποτε κύκλου με τη διάμετρο του, το πηλίκο είναι ένας μη ρητός αριθμός :π = 314 3.14 Μήκος κύκλου: πd= 2πr Mήκος τόξου κύκλου: φ*r=

Διαβάστε περισσότερα

ρεύμα οδού Σκρά προς Αχαρνές τέλος πλακόστρωσης παρτέρι κράσπεδο ρείθρο πεζοδρόμιο άσφαλτος

ρεύμα οδού Σκρά προς Αχαρνές τέλος πλακόστρωσης παρτέρι κράσπεδο ρείθρο πεζοδρόμιο άσφαλτος Φ110 ΡΤΗΣ 218 πεζοδρόμιο Υφιστάμενο φρ. (αρ. 215) = / i=0.1619 / L=30.95 από οδό Μονεμβασιάς = / i=0.0065 / L=5 = / i=0.0052 / L= 43.85 όδευση δικτύου Ο.Κ.Ω. ΦΡΕΡ Ο.Κ.Ω. Καταργούμενο Υφιστάμενο και νενεργό

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Κεφάλαιο 7 ο : Κρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ (ΕΛΑΤΟΣ) - ΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΟΜΑΔΑ Α15 - ΟΜΑΔΑ Β125 - ΟΜΑΔΑ C250

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ (ΕΛΑΤΟΣ) - ΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΟΜΑΔΑ Α15 - ΟΜΑΔΑ Β125 - ΟΜΑΔΑ C250 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 124 - ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ (ΕΛΑΤΟΣ) ΠΡΟΙΟΝΤΑ: - ΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΟΜΑΔΑ Α15 - ΟΜΑΔΑ Β125 - ΟΜΑΔΑ C250 - ΟΜΑΔΑ D400 - ΟΜΑΔΑ E600 (κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Δ Συστήματα Εκτροπής Ν.Ι.Μουτάφης, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

AS VARIOcomp N Ultra

AS VARIOcomp N Ultra ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ AS VARIOcomp N Ultra Compact Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων τύπου MBR, για Προχωρημένη Επεξεργασία και Απολύμανση Το AS VARIOcompN Ultra αποτελεί μια ολοκληρωμένη compact

Διαβάστε περισσότερα

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής 501 Ορμή και Δυνάμεις Θεώρημα Ώθησης Ορμής «Η μεταβολή της ορμής ενός σώματος είναι ίση με την ώθηση της δύναμης που ασκήθηκε στο σώμα» = ή Το θεώρημα αυτό εφαρμόζεται διανυσματικά. 502 Θεώρημα Ώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Δ Συστήματα Εκτροπής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π. -ΔΠΜΣ - Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης 1 Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&Π.-

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Καθίζηση Δεξαμενές καθίζησης Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή Υδρονομική ΙΙ. Υδρονομικά Έργα. Τόμος ΙΙβ. Φώτης ΜΑΡΗΣ

Ορεινή Υδρονομική ΙΙ. Υδρονομικά Έργα. Τόμος ΙΙβ. Φώτης ΜΑΡΗΣ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ορεινή Υδρονομική ΙΙ Υδρονομικά Έργα Τόμος ΙΙβ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπογείου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος τοπικής κοινότητας Θουρίου του δήμου Ορεστιάδας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Αντικείμενο μελέτης Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται η χάραξη δικτύου οµβρίων σε παραθαλάσσιο οικοδοµικό συνεταιρισµό, του οποίου δίνεται συνηµµένα το τοπογραφικό σε κλίµακα 1:

Ζητείται η χάραξη δικτύου οµβρίων σε παραθαλάσσιο οικοδοµικό συνεταιρισµό, του οποίου δίνεται συνηµµένα το τοπογραφικό σε κλίµακα 1: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Τυπικά Υδραυλικά Έργα ίκτυα αποχέτευσης Άσκηση ΟΕ3: Χάραξη δικτύου οµβρίων παραθαλάσσιου οικισµού (εξέταση προόδου Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Υδροσύστηµα Αώου. Επίσκεψη στα πλαίσια του ΜΠΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ

Υδροσύστηµα Αώου. Επίσκεψη στα πλαίσια του ΜΠΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ Υδροσύστηµα Αώου Επίσκεψη στα πλαίσια του ΜΠΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ Ιούνιος 2014 Θέση Υδροσυστήµατος Πηγή:ΛεονταρίτηςΑ.., Υδρολογική Ανάλυση και ιερεύνηση Υδροσυστήµατος Αώου- Βοϊδοµάτη Υδροσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής

Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής Υδραυλική & Υδραυλικά Έργα 5 ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής Χρήστος Μακρόπουλος, Ανδρέας Ευστρατιάδης & Παναγιώτης Κοσσιέρης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής p max / γ Προδιαγραφές δικτύων: μέγιστες πιέσεις Για την προστασία των ευάλωτων σημείων του δικτύου (π.χ. συνδέσεις αγωγών), των εσωτερικών υδραυλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές παραγγελίες για εξυπηρέτηση των ατομικών αναγκών πελατών. Επεξεργασία σε ανώτατο επίπεδο π.χ. 10:10:2 για BOD:SS:NH4

Ειδικές παραγγελίες για εξυπηρέτηση των ατομικών αναγκών πελατών. Επεξεργασία σε ανώτατο επίπεδο π.χ. 10:10:2 για BOD:SS:NH4 Η σειρά HiPAF είναι ένα σύστημα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων σχεδιασμένο ειδικά για να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Συνδυάζοντας ευελιξία, αξιοπιστία, ικανή προεργασία και στιβαρή

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμένο μήκος Επιδράσεις στον αγωγό από ανάντη και κατάντη Ποια εξίσωση, Ενέργειας η ορμής?

Περιορισμένο μήκος Επιδράσεις στον αγωγό από ανάντη και κατάντη Ποια εξίσωση, Ενέργειας η ορμής? Δρ Μ.Σπηλίώτη Χρησιμοποιείται για καταστροφή ενέργειας Γενικά δεν επιθυμείτε στο σχεδιασμό ΠΑΝΤΑ συμβαίνει όταν: ροή από υπερκρίσιμη ρ σε υποκρίσιμη υπερχειλιστής Από απότομη κλίση σε ήπια Δαπάνη ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση της ενέργειας Ομοιόμορφη ροή σε ανοικτούς αγωγούς

Εξίσωση της ενέργειας Ομοιόμορφη ροή σε ανοικτούς αγωγούς Εξίσωση της ενέργειας Ομοιόμορφη ροή σε ανοικτούς αγωγούς Βασικές έννοιες Εξίσωση της ενέργειας Ομοιόμορφη ροή Ταχύτητα και γραμμή ενέργειας σε ομοιόμορφη ροή, εξίσωση Manning Χρυσάνθου, 2014 Χρυσάνθου,

Διαβάστε περισσότερα

Μερικής πλήρωσης, ανοικτός αγωγός. συνεπάγεται πάντα την αύξηση της παροχής Αποχετεύσεις ομβρίων και ακαθάρτων Μεταβλητό n Διαγραμματική επίλυση

Μερικής πλήρωσης, ανοικτός αγωγός. συνεπάγεται πάντα την αύξηση της παροχής Αποχετεύσεις ομβρίων και ακαθάρτων Μεταβλητό n Διαγραμματική επίλυση Μερικής πλήρωσης, ανοικτός αγωγός Διατομή τύπου (2), η αύξηση του ύψους δεν συνεπάγεται πάντα την αύξηση της παροχής Αποχετεύσεις ομβρίων και ακαθάρτων Μεταβλητό n Διαγραμματική επίλυση Κυκλική διατομή

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Ορεινή Υδρονομική ΙΙ. Παράλληλοι τοίχοι, πρόβολοι, λιθεπενδύσεις. Τόμος ΙΙβ. Φώτης ΜΑΡΗΣ. Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Ορεινή Υδρονομική ΙΙ. Παράλληλοι τοίχοι, πρόβολοι, λιθεπενδύσεις. Τόμος ΙΙβ. Φώτης ΜΑΡΗΣ. Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ. Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ορεινή Υδρονομική ΙΙ Παράλληλοι τοίχοι, πρόβολοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑS- ΤΟΡ

ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑS- ΤΟΡ ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑS- ΤΟΡ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΛΑΙΩΔΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΒΕΝΖΙΝΗ, ΚΛΠ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Οι ελαιοδιαχωριστές AS TOP χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση των ελαιωδών

Διαβάστε περισσότερα

Υδροληψίες Υδατικοί Πόροι

Υδροληψίες Υδατικοί Πόροι Υδροληψίες Υδατικοί Πόροι Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Επιφανειακοί και Υπόγειοι Υδατικοί Πόροι: Παρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Χρηματοδότηση : Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ.

Τεχνική Περιγραφή ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Χρηματοδότηση : Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ. Έργο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Χρηματοδότηση : Προϋπολογισμός : Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ. 2014-2020 655.000,00 + Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα