NOAS. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών. (Network On Line Advertisement System) Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NOAS. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών. (Network On Line Advertisement System) Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007."

Transcript

1 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Πακέτου Εφαρµογών NOAS (Network On Line Advertisement System) Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007 Σελίδα - 1 -

2 1 Εισαγωγή Η διαδικασία εγκατάστασης που περιγράφεται παρακάτω θα φέρει το σύστηµα σε µία αρχικοποιηµένη µορφή µε δηµιουργηµένες δοκιµαστικές εγγραφές spot, πελατών και προτύπων προγραµµάτων, προκειµένου να είναι εφικτή η εξαρχής λειτουργία του. Ο χρήστης θα πρέπει στη συνέχεια να προκαλέσει αλλαγές έτσι ώστε να διαπιστώσει την απόκριση του συστήµατος. 2 Προϋποθέσεις Εγκατάστασης & Λειτουργίας Η εγκατάσταση των τµηµάτων και των προϊόντων του συστήµατος προϋποθέτει σύστηµα µε τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές: Εγκατεστηµένο λειτουργικό σύστηµα windows NT 4.0 SP 4 / XP SP2 ή µεταγενέστερο. Σε περιβάλλον windows Vista δεν έχουν γίνει λειτουργικές δοκιµές αλλά δεν αναµένονται ιδιαίτερα προβλήµατα. Ενεργοποιηµένο δικτυακό περιβάλλον του λειτουργικού συστήµατος. Σκληρό δίσκο µε διαθέσιµο χώρο 20 GB. Επεξεργαστή 2 GHz ή DuoCore 1 GHz. Μνήµη RAM 512 ΜΒ Κάρτα οθόνης µε 128 ΜΒ εσωτερικής µνήµης και έξοδο τηλεόρασης. Οθόνη 17 µε δυνατότητα ανάλυσης 1280x1024 και συχνότητα ανανέωσης 75 Hz. Συσκευή DVD-ROM (Read/Write) ταχύτητας τουλάχιστον 8x. ADSL σύνδεση στο διαδίκτυο δυναµικότητας τουλάχιστον 1Mbps (1024/256). 3 Τυπική Εγκατάσταση Συστήµατος Oι βασικές λειτουργίες του συστήµατος περιλαµβάνουν: Λειτουργίες διαχείρισης δεδοµένων και προγραµµατισµού (Admin Package) Λειτουργίες κίνησης και εµφάνισης (Agent/Viewer Package). Με δεδοµένη αυτή την οµαδοποίηση των λειτουργιών η τυπική εγκατάσταση των τµηµάτων του συστήµατος πρέπει να γίνει σε δύο διαφορετικούς υπολογιστές καθένας από τους οποίους θα υλοποιεί µία από τις παραπάνω οµάδες λειτουργιών. Για σκοπούς δοκιµών ωστόσο µπορεί η εγκατάσταση να γίνει σε ένα και µόνο υπολογιστή, ο οποίος θα υλοποιεί και τους δύο ρόλους. 4 Προϊόντα - Σειρά Εγκατάστασης Το συνολικό σύστηµα NOAS αποτελείται από συγκεκριµένα τµήµατα/προϊόντα, τα οποία θα πρέπει να εγκατασταθούν µε συγκεκριµένη σειρά, προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν πιθανά προβλήµατα ασυµβατότητας. Στις παρακάτω παραγράφους αναφέρονται τα απαραίτητα βήµατα για την εγκατάσταση καθενός από αυτά. Σελίδα - 2 -

3 5 Εγκατάσταση Admin Package Μητσάκη Θεσσαλονίκη 5.1 Εγκατάσταση Βάσης εδοµένων MySql Τα αρχεία που αφορούν την εγκατάσταση και τροφοδότηση της MySQL βρίσκονται στον κατάλογο MySQL στο CD εγκατάστασης. Η εγκατάσταση της MySQL περιλαµβάνει τρία διαφορετικά υποσυστήµατα και τέσσερα διαδοχικά βήµατα, τα οποία θα πρέπει να εκτελεστούν µε την σειρά που αναφέρονται παρακάτω: Εγκατάσταση του RDBMS Server (DVD-ROM\MySql\DBServer\SetUp.exe) ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Eάν είναι ήδη εγκατεστηµένη προηγούµενη έκδοση αυτού του λογισµικού, θα πρέπει να κάνετε πλήρη απεγκατάσταση (remove all) από το δίσκο, πριν ξεκινήσετε την παρακάτω διαδικασία. Σηµείωση Εάν έχετε firewall είναι καλύτερο να τον απενεργοποιήσετε κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. o Επιλέξτε εγκατάσταση typical. o Με την ολοκλήρωση της αντιγραφής των αρχείων εµφανίζεται η οθόνη SignUp, στην οποία θα πρέπει να επιλέξετε Create a new free MySql.com account. Πιέστε next αφού επιβεβαιώσετε ότι έχετε ενεργοποιηµένη την σύνδεση σας στο διαδίκτυο. o Στην επόµενη οθόνη δηλώστε την διεύθυνση σας και έναν κωδικό για την εγγραφή σας στο site της MySql.com. o Στην επόµενη οθόνη δηλώστε (άφοβα) τα στοιχεία σας. Υπενθυµίζεται ότι το προϊόν είναι free, οπότε δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από το registration. o Συµπληρώστε και τα υπόλοιπα στοιχεία σας στην επόµενη οθόνη, κρατώντας κατά νου ότι απαιτούνται µόνο εκείνα που σηµαίνονται µε αστερίσκο. Στο κάτω τµήµα της οθόνης επιλέξτε (αν επιθυµείτε) κάποια από τις επιλογές ενηµέρωσης. o Επιβεβαιώστε τα στοιχεία που εισάγατε στις προηγούµενες οθόνες και πιέστε next. o Στην τελική οθόνη πιέστε FINISH επιβεβαιώνοντας ότι το configure the MySQL Server now είναι επιλεγµένο. o Επιλέξτε Detailed Configuration o Επιλέξτε Developer Machine o Επιλέξτε MultiFunctional Database. o Πιέστε next για να επιλεγεί αυτόµατα ο χώρος εγκατάστασης ως χώρος αποθήκευσης δεδοµένων. o Επιλέξτε Decision Support DSS/OLAP o Επιλέξτε Enable TCP/IP Networking, αφήστε την 3306 ως port Number και Enable Strict Mode. o Επιλέξτε Manual Selected Character Set / Collation µε τιµή greek. Σελίδα - 3 -

4 o Επιλέξτε Install as a windows server, Launch the MySQL Server Automatically και include bin directory o Στο χρήστη root βάλε password το : 1234 (προκειµένου να συµβαδίζει µε τις παραµέτρους της εφαρµογής) και επέλεξε το enable root access from remote machines. o Στην επόµενη οθόνη πάτα το execute για να αρχίσει η διαδικασία ρύθµισης ( tip εάν έχεις firewall καλό είναι να τον απενεργοποιήσεις για λίγο). o Εάν για οποιονδήποτε λόγο παρουσιάσει πρόβληµα εδώ κλείστε τα πάντα και επιλέξτε start->programms->mysql->mysql Server Instance Config Wizard επιλέγοντας το remove Instance. Όταν τελειώσετε επιλέξτε ξανά το ίδιο link για να κάνεις τη διαµόρφωση. o Επέλεξε finish για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Εγκατάσταση του πακέτου διαχείρισης (DVD-ROM\MySql\Administrator Package\AdminSetUp.msi) o Αποδεχθείτε την εγκατάσταση αυτού του λογισµικού o Επιλέξτε πλήρη εγκατάσταση o Πιέστε next µέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. o Ενεργοποιήστε την εφαρµογή από το start->programms->mysql->mysql Administrator o Στην πρώτη οθόνη δώστε τον κωδικό του root (προτείνεται αρχικά η τιµή 1234 την οποία µπορείτε σε δεύτερο χρόνο να την αλλάξετε µε εκείνη της αρεσκείας σας) Πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ θα ανοίξει η κεντρική οθόνη της εφαρµογής. Σελίδα - 4 -

5 Τη δηµιουργία της τοπικής βάσης δεδοµένων µε τα στοιχεία της. o Με την εφαρµογή MySQL Administrator ενεργοποιηµένη (προηγούµενο βήµα) επιλέξτε «Αποκατάσταση Αντιγράφων» από τις επιλογές της αριστερής πλευράς. o Επιλέξτε «Open backup File» και καταδείξτε το αρχείο DVD_ROM\MySql\Data\DataBase.sql στο CD-ROM εγκατάστασης. o Πιέστε Start Restore και περιµένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία δηµιουργίας της βάσης δεδοµένων. Όταν τελειώσει µπορείτε να κλείσετε την εφαρµογή MySQL Administrator. Σηµείωση Αν έχετε στη διάθεση σας κάποιο δικό σας αντίγραφο στοιχείων τότε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτό αντί του προαναφερθέντος αρχείου. Η επιτυχηµένη ολοκλήρωση της διαδικασίας θα έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µίας βάσης µε την ονοµασία noas_db, η οποία έχει την δοµή που περιγράφεται στο Παράρτηµα «1» του παρόντος εγχειριδίου. Την εγκατάσταση των οδηγών ODBC (DVD-ROM\MySql\ODBC Drivers\odbc msi) o Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης. Επιλέξτε εγκατάσταση typical Πιέστε next, install & finish. o Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Επιλέξτε Start->Πίνακας Ελέγχου.-> Επιδόσεις και συντήρηση- >Εργαλεία ιαχείρισης->πηγές εδοµένων (ODBC). Από πλήκτρο «προσθήκη» δηµιουργήστε µία νέα εγγραφή DSN. Σελίδα - 5 -

6 Επιλέξτε ως πρόγραµµα οδήγησης το MySql ODBC 3.51 Driver και πιέστε το πλήκτρο τέλος. Στην παρακάτω οθόνη που θα εµφανιστεί στη συνέχεια πληκτρολογήστε Datasource Name: MySqlDrv Description: Local MySQL DSN Server: localhost User: root Password: 1234 Database: (to option field θα γεµίσει µε τιµές µόλις το ανοίξετε) Επιλέξτε την noas_db (τοπική βάση). Με την ίδια διαδικασία θα πρέπει να δηµιουργήσετε και ένα δεύτερο DSN, µε τον ίδιο driver και τα εξής στοιχεία: Datasource Name: SiteDrv Description: REMOTE MySQL DSN Server: User: mroot Password: Database: (to option field θα γεµίσει µε τιµές µόλις το ανοίξετε) Επιλέξτε noas_rdb (αποµακρυσµένη βάση). 5.2 Εγκατάσταση Admin Package Προειδοποίηση : Εάν στον υπολογιστή σας υπάρχουν προηγούµενες εγκαταστάσεις των τµηµάτων του NOAS, να κάνετε πλήρη απεγκατάσταση όλων των εγκατεστηµένων τµηµάτων και να επιλέξετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας πριν από την εγκατάσταση της νέας έκδοσης που περιγράφετε παρακάτω. Σελίδα - 6 -

7 5.2.1 Εγκατάσταση FTP Client Από το DVD εγκατάστασης ενεργοποιήστε το DVD- ROM\Applications\IsFTP\ Installation\Setup.exe Εγκατάσταση Admin package Από το DVD εγκατάστασης ενεργοποιήστε το DVD- ROM\Applications\Admin Package\Installation\Setup.exe. Προσοχή!!! Eάν η διαδικασία εγκατάστασης ανακοινώσει πρόβληµα registration των βιβλιοθηκών του internet explorer 7.0, επιλέξτε παράβλεψη και συνεχίστε κανονικά την εγκατάσταση. Το πρόβληµα οφείλεται στις απαιτήσεις εγκυρότητας των windows και πιστοποίησης της εγκατάστασης των βιβλιοθηκών του Internet Explorer που τέθηκαν µετά την έκδοση 6 από την κατασκευάστρια εταιρεία Microsoft. Στο C:\Program files\noas Admin Package (ή σε όποια διαδροµή εγκαταστήσατε την εφαρµογή Admin) αντιγράψτε (από το DVD-ROM εγκατάστασης) τον φάκελο Data Files. Προειδοποίηση Ακόµη και αν δεν επιθυµείτε να αντιγράψετε τα αρχικά αρχεία των spot στον υπολογιστή σας, θα πρέπει να δηµιουργήσετε τον παραπάνω κατάλογο. Τέλος εγκαταστήστε από την διαδροµή DVD- ROM\Codecs\klcodec320f.exe τη συλλογή codecs η οποία είναι απαραίτητη για την εµφάνιση όλων των video. Στις οθόνες που εµφανίζονται πιέζετε συνεχώς next χωρίς να κάνετε αλλαγές στις προεπιλεγµένες επιλογές. Προειδοποίηση Η εφαρµογή µπορεί να λειτουργεί και χωρίς την εγκατάστασης των προαναφερθέντων codecs. Ωστόσο υπάρχει περίπτωση να µην αναπαράγει στην σωστή ποιότητα όλες τις µορφές αρχείων video. 5.3 Εγκατάσταση Agent Package Εγκατάσταση FTP Client Προειδοποίηση Εφόσον η εγκατάσταση γίνεται στον ίδιο υπολογιστή µε το admin Package ΕΝ χρειάζεται να κάνετε εκ νέου την εγκατάσταση αυτού του προγράµµατος. Σελίδα - 7 -

8 Από το DVD-ROM εγκατάστασης ενεργοποιήστε το DVD_ROM\Applications\IsFTP\Installation\Setup.exe Εγκατάσταση Viewer package Από το DVD-ROM εγκατάστασης ενεργοποιήστε το DVD_ROM\Applications\Viewer Package\Installation\Setup.exe. Προσοχή!!! Eάν η διαδικασία εγκατάστασης ανακοινώσει πρόβληµα registration των βιβλιοθηκών του internet explorer 7.0 επιλέξτε παράβλεψη και συνεχίστε κανονικά την εγκατάσταση. Το πρόβληµα οφείλεται στις απαιτήσεις εγκυρότητας των windows και πιστοποίησης της εγκατάστασης των βιβλιοθηκών του Internet Explorer που τέθηκαν µετά την έκδοση 6 από την κατασκευάστρια εταιρεία Microsoft Εγκατάσταση Agent package Από το DVD-ROM εγκατάστασης ενεργοποιήστε το DVD- ROM\Applications\ Agent Package\ Installation\setup.exe. Σελίδα - 8 -

Οδηγίες Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών

Οδηγίες Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών Οδηγίες Λειτουργίας Πακέτου Εφαρµογών Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007 Σελίδα - 1 - 1 Εισαγωγή 4 1.1 Γενικά 4 1.2 Προδιαγραφές Λειτουργίας 4 1.2.1 Προδιαγραφές εξοπλισµού 4 1.2.2 Προδιαγραφές Λογισµικού 5 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions MCSS Medical Center Support Systems Setup Instructions Author: Dr. Alexander Patelis Version: 1.5.00 Code: MCSS_IN_003 Αθήνα, Ιούνιος 2010 2006 2010 Dragon Systems MCSS_IN_003 Page 1 / 89 Πίνακας Αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης σελίδα 1 / 52 Πίνακας Περιεχομένων 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ FIREBIRD ΣΕ WINDOWS XP...2 ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. 11 01 011 0 10111 0 0 1 1 0 010 0 10 00 110 10 00 01 1 00 00 000 1 00 1 0 01 0 0 10 0 11 0 11 00 0 01 1 01 0 01 01 0110101 0 1 1 10 0 011010 0 1 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών Δημοσίου Υπαλλήλου Έκδοση 1.0 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Δημοσίων Υπαλλήλων σελίδα 1 / 52 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

WD ShareSpace. Σύστημα αποθήκευσης δικτύου Εγχειρίδιο χρήσης

WD ShareSpace. Σύστημα αποθήκευσης δικτύου Εγχειρίδιο χρήσης WD ShareSpace Σύστημα αποθήκευσης δικτύου Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια 1. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που υπάρχουν στο προϊόν. 2. Βγάλτε αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

My Book World Edition Εγχειρίδιο χρήστη. Συστήματα δικτυακής αποθήκευσης με μία ή δύο μονάδες δίσκου

My Book World Edition Εγχειρίδιο χρήστη. Συστήματα δικτυακής αποθήκευσης με μία ή δύο μονάδες δίσκου My Book World Edition Εγχειρίδιο χρήστη Συστήματα δικτυακής αποθήκευσης με μία ή δύο μονάδες δίσκου Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια 1. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τερµατική Συσκευή Δικτύου ADSL2/2+ µε Διεπαφές USB και Ethernet

Τερµατική Συσκευή Δικτύου ADSL2/2+ µε Διεπαφές USB και Ethernet Τερµατική Συσκευή Δικτύου ADSL2/2+ µε Διεπαφές USB και Ethernet INTRACOM-TELECOM - Documentation Section ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ HARDWARE ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΚΤΥΟΥ

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ HARDWARE ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ HARDWARE ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ B. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ HASP 1. Αναγνώριση τύπων Hasp 2. Orbit Hasp Manager Utilities Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική. Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012

Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική. Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012 Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012 Προκειμένου να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας με την έκδοση 5.70 της εφαρμογής Academia Financials

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης iqsystem 6.22

Οδηγίες χρήσης iqsystem 6.22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.0 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ IQSYSTEM 6.22... 4 2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (HARDWARE)... 4 2.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (DEDICATED ENVIRONMENT)... 7 2.3 ΑΛΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δημιουργία Δυναμικών Websites με το Joomla! CMS

Εισαγωγή στη Δημιουργία Δυναμικών Websites με το Joomla! CMS Εισαγωγή στη Δημιουργία Δυναμικών Websites με το Joomla! CMS Ενότητα 1 Πρώτη Γνωριμία με το Joomla 1.1 Εισαγωγή Καλώς ήρθατε στο μάθημα ηλεκτρονικής διδασκαλίας «Εισαγωγή στη Δημιουργία Δυναμικών Websites

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order II Έκδοση 3.9.2.5

Οδηγίες χρήσης Meridian Order II Έκδοση 3.9.2.5 Οδηγίες χρήσης Meridian Order II Έκδοση 3.9.2.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order II Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order II θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή χειρός PDA με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order II Έκδοση 3.8.2.1

Οδηγίες χρήσης Meridian Order II Έκδοση 3.8.2.1 Οδηγίες χρήσης Meridian Order II Έκδοση 3.8.2.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order II Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order II θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή χειρός PDA με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης του Alcohol

Εγχειρίδιο χρήσης του Alcohol Εγχειρίδιο χρήσης του Alcohol ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το λογισµικό δεν σχεδιάστηκε για παράνοµη και µη εξουσιοδοτηµένη αντιγραφή πνευµατικού υλικού. Ο συγγραφέας σας υπενθυµίζει ότι η άνευ αδείας αντιγραφή πνευµατικού

Διαβάστε περισσότερα

HP Color LaserJet σειρά CM3530 MFP Οδηγός προγράμματος οδήγησης Send Fax του αναλογικού φαξ 500

HP Color LaserJet σειρά CM3530 MFP Οδηγός προγράμματος οδήγησης Send Fax του αναλογικού φαξ 500 HP Color LaserJet σειρά CM3530 MFP Οδηγός προγράμματος οδήγησης Send Fax του αναλογικού φαξ 500 Πνευματικά δικαιώματα και Άδεια χρήσης 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης HUNE IC CARD LOCK SOFTWARE. Version IC60e

Εγχειρίδιο Χρήσης HUNE IC CARD LOCK SOFTWARE. Version IC60e Εγχειρίδιο Χρήσης HUNE IC CARD LOCK SOFTWARE Version IC60e 1 Εισαγωγή στην ηλεκτρονική κλειδαριά θυρών µε χρήση κάρτας IC Το σύστηµα ηλεκτρονικής κλειδαριάς, απαρτίζεται από την συσκευή ανάγνωσης καρτών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore)

Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore) Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore) SINGULAR CONTROL 4 REL 1.05 SINGULAR CONTROL 1,2,3 REL 1.28 SINGULAR ACCOUNTANT REL 2.20 SINGULAR ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ REL 1.20 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

HP Driver Preconfiguration Οδηγός υποστήριξης

HP Driver Preconfiguration Οδηγός υποστήριξης HP Driver Preconfiguration Οδηγός υποστήριξης Οδηγός υποστήριξης για το HP Driver Preconfiguration Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ήλωση του AutoBackup... 13 ηµιουργία Σχεδίου Λήψης Αντιγράφου Ασφαλείας... 14

ήλωση του AutoBackup... 13 ηµιουργία Σχεδίου Λήψης Αντιγράφου Ασφαλείας... 14 . Περιεχόμενα Γρήγορο Ξεκίνημα... 1 Ασφαλής Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση της Μονάδας ίσκου... 1 Αποσύνδεση Συσκευών esata και 1394... 2 Συσκευές esata... 3 Συσκευές 1394... 4 Εγκατάσταση του FreeAgent

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης PCI μόντεμ

Εγχειρίδιο χρήσης PCI μόντεμ Εγχειρίδιο χρήσης PCI μόντεμ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΉ... 3 ΤΙ ΧΡΕΙΆΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΞ-ΜΌΝΤΕΜ... 3 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ PCI ΦΑΞ-ΜΌΝΤΕΜ... 4 WINDOWS 95/98/ME/2000... 4 WINDOWS NT 4.0... 4 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης PCI

Εγχειρίδιο χρήσης PCI Εγχειρίδιο χρήσης PCI µόντεµ Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΉ...1 ΤΙ ΧΡΕΙΆΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΞ-ΜΌΝΤΕΜ...1 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ PCI ΦΑΞ-ΜΌΝΤΕΜ...2 WINDOWS 95/98/ME/2000/XP...2 WINDOWS NT 4.0...2 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Υποδοµών & Προηγµένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-school: Υλοποίηση, οκιµαστική εφαρµογή και Πιλοτική λειτουργία συστηµάτων γραµµατειακής υποστήριξης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υποσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order POS Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order POS θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Global Access v1.03 Ultra-e Ethernet Communicator

Global Access v1.03 Ultra-e Ethernet Communicator Global Access v1.03 Ultra-e Ethernet Communicator Γενικά υνατότητες Απαιτήσεις Εγκατάσταση Το λογισµικό Global Access επιτρέπει τον αποµακρυσµένο, ενσύρµατο χειρισµό και την τηλεµετρία της συσκευής Ultra-e

Διαβάστε περισσότερα