ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 01/09/2009 Σήµερα Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών, Τ.Θ. 2208, Ηράκλειο, Κρήτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 01/09/2009 Σήµερα Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών, Τ.Θ. 2208, 71003 Ηράκλειο, Κρήτης"

Transcript

1 Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΒΕΡΝΑΡ ΟΥ, ΗΜΗΤΡΑ ιεύθυνση ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ 2 (ΠΑΡΟ ΟΣ ΘΗΒΑΣ), 71409, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Υπηκοότητα Ελληνική Ελληνική Ηµεροµηνία γέννησης Οικογενειακή κατάσταση Παντρεµένη ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 11/ /2005 Πανεπιστήµιο Σάλφορντ, Ινστιτούτο Επιστήµης Υλικών, Μάντσεστερ, Ηνωµένο Βασίλειο- Συνεργασία µε University College of London (UCL, Ηνωµένο Βασίλειο) και Pilkington Glass (Ηνωµένο Βασίλειο). Παραγωγή θερµοχρωµικών λεπτών υµενίων VO2 χρησιµοποιώντας έναν home made APCVD (Αtmospheric Pressure Chemical Vapour Deposition), Liquid-Injection MOCVD (Metalorganic CVD) και combustion CVD (CCVD) αντιδραστήρες πάνω σε SiO2-precoated γυαλί (Pilkington, UK), soda lime γυαλί (J. B. Treasures, UK) και SiO2-precoated γυαλί παρασκευασµένο µε CCVD αντιδραστήρα µελετώντας δύο συστήµατα αντιδράσεων, VCl4 και H2O όπως επίσης VO(acac)2 παρουσία Ο2. Xαρακτηρισµός των λεπτών υµενίων έγινε µε περίθλαση ακτίνων-χ, φασµατοσκοπία Raman, UV-visible φασµατοσκοπία διαπερατότητας και ανακλαστικότητας, ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης, µικροσκοπία ατοµικής δύναµης, φασµατοσκοπία οπισθοσκέδασης Rutherford, φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων-χ και µε in-situ καταγραφή ποικίλων συστηµάτων αντιδράσεων στον ΑPCVD αντιδραστήρα κάνοντας χρήση της Υπέρυθρης φασµατοσκοπίας µετασχηµατισµού Fourier. PhD σε Physical Chemistry 10/ /2001 UMIST, Manchester Materials Centre, Μάντσεστερ, Ηνωµένο Βασίλειο Κύρια µαθήµατα: Polymer Chemistry, Polymer Physics και Polymer Processing Τίτλος εργασίας, Crosslinking of polyolefin foams, µε την µελέτη crosslinking συστηµάτων βασισµένων σε dicumyl peroxide (DCP) και DCP µε triallylcyanurate (TAC). ΜSc σε Polymer Science and Technology 09/ /2000 Πανεπιστήµιο Σάλφορντ, Ινστιτούτο Επιστήµης Υλικών, Μάντσεστερ, Ηνωµένο Βασίλειο Κύρια µαθήµατα: Γενική, αναλυτική, οργανική, ανόργανη και φυσικό - χηµεία, γεωχηµεία, αρχές της φωτοχηµείας, ατµοσφαιρική χηµεία και εργαστήρια οργανικής, ανόργανης και φυσικό χηµείας, Τελευταίου χρόνου project: ιαχωρισµός των ιόντων µετάλλων. BSc στη Χηµεία ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 01/09/2009 Σήµερα Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών, Τ.Θ. 2208, Ηράκλειο, Κρήτης Π α. ιδασκαλία του µαθήµατος: οµική και Χηµική Ανάλυση Υλικών (Θεωρία) - Βασικά στοιχεία αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας ύλης, περίθλαση ακτίνων Χ από ένα κρύσταλλο, φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, φασµατοσκοπία απορρόφησης ακτίνων Χ, φασµατοσκοπία ηλεκτρονίων Auger, φασµατοσκοπία µάζας δευτερογενών ιόντων, ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης και διέλευσης. β. ιεξαγωγή του Εργαστηρίου Στερεών Υλικών (δες παρακάτω).

2 01/03/ /08/2009 (µόνο το εαρινό εξάµηνο) Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών, Τ.Θ. 2208, Ηράκλειο, Κρήτης Π ιεξαγωγή του Εργαστηρίου Στερεών Υλικών - Παρασκευή σκόνης BaTiO3 µε υγρή χηµική µέθοδο όπως επίσης δοµικό και διηλεκτρικό χαρακτηρισµό του υλικού χρησιµοποιώντας την περίθλαση ακτίνων-χ και την τεχνική Lock-in αντίστοιχα, - Εναπόθεση µεταλλικών υµενίων µε d.c. magnetron sputtering και µετρήσεις επιφανειακής αντίστασης µε την τεχνική 4-point probe, - Μελέτη ελαστικών ιδιοτήτων διαφόρων µετάλλων χρησιµοποιώντας τη δοκιµασία του εφελκυσµού και τη σκληροµετρία κατά Brinell. 01/10/2006 Σήµερα ΤΕΙ Ηρακλείου, Γενικό Τµήµα Θετικών Επιστηµών, Τοµέας Χηµείας, Σταυρωµένος , Ηράκλειο, Κρήτης Συµβασιούχος - Εργαστηριακός συνεργάτης ιεξαγωγή των εργαστηρίων: Χηµικής Τεχνολογίας, Τεχνολογίας Μηχανολογικών και οµικών Υλικών και Ηλεκτροχηµείας - Μακροσκοπική και µικροσκοπική εξέταση των υλικών (Θεωρία), - Σκληρότητα των υλικών (Θεωρία), - Θερµικές κατεργασίες χαλύβων (Θεωρία), - Μηχανικές ιδιότητες υλικών (Θεωρία), - Κοκκοµετρική ανάλυση ειγµατοληψία αδρανών υλικών (Θεωρία), - Υλικά υπό µελέτη στα εργαστήρια: Χάλυβες, µέταλλα, αδρανή, τσιµέντο, κεραµικά, ασφαλτικά, θερµοµονωτικά και ξύλο. 01/10/2006 Σήµερα ΤΕΙ Ηρακλείου, Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής, Σταυρωµένος , Ηράκλειο, Κρήτης Ερευνήτρια α. Ανάπτυξη οξειδίων µετάλλων (νανοδοµές και λεπτά υµένια) µέσω διαλυµάτων, χηµικής εναπόθεσης µέσω ατµών και ηλεκτροεναπόθεσης ως ηλεκτροχρωµικές, θερµοχρωµικές και αυτό-καθαριζόµενες επιστρώσεις, β. Χαρακτηρισµός και αξιολόγηση των ιδιοτήτων τους µε περίθλαση ακτίνων Χ, φασµατοσκοπία Ράµαν, µετρήσεις διαπερατότητας στο UV-vis, φασµατοσκοπία υπέρυθρου Fourier, ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης, κυκλική βολταµετρία και µετρήσεις γωνίας διαβροχής, γ. Επίβλεψη φοιτητών του ΤΕΙ (ΣΤΕΦ) και του Πανεπιστηµίου Κρήτης (Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών) κατά την διάρκεια της διπλωµατικής εργασίας, της πρακτικής άσκησης και της µεταπτυχιακής τους εργασίας. 26/09/ /06/2006 ΤΕΙ Ηρακλείου, Γενικό Τµήµα Θετικών Επιστηµών, Τοµέας Χηµείας, Σταυρωµένος , Ηράκλειο, Κρήτης Ωροµίσθιος - Εργαστηριακός συνεργάτης ιεξαγωγή του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Μηχανολογικών Υλικών (δες παραπάνω) 01/04/ /12/2005 ΙΤΕ Ηρακλείου, Ίδρυµα Ηλεκτρονικής οµής και Λέιζερ, Τ.Θ. 1527, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο, Κρήτης Ερευνήτρια α. Εύρεση και κατανόηση τόσο των παραγόντων όσο και των µηχανισµών που επηρεάζουν την επιλεκτικότητα αισθητήρα Ο3, β. Εναπόθεση ΤiΟ2 λεπτών υµενίων µε d.c. magnetron sputtering σε θερµοκρασία δωµατίου και µελέτη της υδροφιλικότητας τους για εφαρµογές σε αυτο-καθαριζόµενα παράθυρα. 09/ /2004 Πανεπιστήµιο Σάλφορντ, Ινστιτούτο Επιστήµης Υλικών, Μάντσεστερ, Ηνωµένο Βασίλειο Eργαστηριακός Συνεργάτης ιεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων και αξιολόγηση της δουλειάς των φοιτητών σε εργαστήρια οργανικής, ανόργανης, φυσικό χηµείας και χηµείας υλικών.

3 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ σήµερα 1) Πτυχιακή εργασία µε τίτλο Νανοτεχνολογία και ενεργειακές εφαρµογές. 2) Πτυχιακή εργασία µε τίτλο Ηλεκτροχηµικός χαρακτηρισµός οξειδίων βαναδίου εναποθετηµένων σε αγώγιµα υποστρώµατα µε τη µέθοδο της ηλεκτροεναπόθεσης. 3) Πτυχιακή εργασία µε τίτλο Σύγχρονες µορφές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. 4) Πτυχιακή εργασία µε τίτλο Ηλεκτροεναπόθεση οξειδίου βαναδίου και µελέτη των ιδιοτήτων του για ηλεκτροχρωµικές επιστρώσεις. 5) Πρακτική άσκηση που αφορά την παραµετρική µελέτη ηλεκτροεναπόθεσης οξειδίου βαναδίου και τον βασικό χαρακτηρισµό του (οπτικό, µορφολογικό και ηλεκτροχηµικό). 6) Πτυχιακή εργασία µε τίτλο Ηλεκτροχηµικές και φωτοκαταλυτικές ιδιότητες επιστρώσεων WO3, TiO2, VOx παρασκευασµένων µε χηµική τεχνική µέσω διαλυµάτων στους 95 o C 7) Πτυχιακή εργασία µε τίτλο Εναπόθεση και χαρακτηρισµός TiO2, V2O5 και WO3 για ηλεκτροχρωµικές εφαρµογές ) Πτυχιακή εργασία µε τίτλο Ηλεκτροχηµικές ιδιότητες WO3 και V2O5 παρασκευασµένων µε χηµικές τεχνικές. 2) Πτυχιακή εργασία µε τίτλο Ανανεώσιµη τεχνολογία και εφαρµογές στην Ελλάδα. 3) Πτυχιακή εργασία µε τίτλο Σύγχρονες τεχνολογίες ποιότητας εσωτερικού αέρα. 4) Πτυχιακή εργασία µε τίτλο Βασικές αρχές και πλεονεκτήµατα ενός βιοκλιµατικού σπιτιού. 5) Πρακτική άσκηση που αφορά την εναπόθεση επιστρώσεων V2O5 µε χηµική εναπόθεση µέσω ατµών και τον βασικό χαρακτηρισµό τους (δοµικό, οπτικό και µορφολογικό) όπως επίσης και την µελέτη των ηλεκτροχηµικών τους ιδιοτήτων. 6) Συνεποπτεία µε τον κ. Σπανάκη µιας πτυχιακής εργασίας µε τίτλο Ανάπτυξη WO3 υµενίων για έξυπνα παράθυρα, Τµήµα Μηχανολογίας ΤΕΙ Ηρακλείου. 7) Συνεποπτεία µε τον κ. Κατσαράκη της µεταπτυχιακής εργασίας µε τίτλο Ανάπτυξη συστήµατος χηµικής εναπόθεσης µέσω ατµών και εναπόθεση επιστρώσεων οξειδίων βαναδίου για εφαρµογές σε έξυπνα παράθυρα. 8) Μεταπτυχιακή εργασία µε τίτλο Παρασκευή διοξειδίου του τιτανίου (TiO2) σε χαµηλές θερµοκρασίες και µελέτη της φωτοκαταλυτικής του απόδοσης για την αποδόµηση υδατικού διαλύµατος µπλε του µεθυλενίου στην οποία επέβλεπα τη παρασκευή και το χαρακτηρισµό των σκονών διοξειδίου τιτανίου. 9) Πτυχιακή εργασία µε τίτλο Ηλεκτροχηµικές ιδιότητες επιστρώσεων TiO2, ZnO και TiO2/ZnO παρασκευασµένων µε χηµική τεχνική στους 95 o C. 10) Πτυχιακή εργασία µε τίτλο Έξυπνα παράθυρα για εξοικονόµηση ενέργειας σε κτίρια - Περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη ) Πτυχιακή εργασία µε τίτλο Ανάπτυξη WO3 λεπτών υµενίων και µελέτη της φωτοκαταλυτικής τους απόκρισης. 2) Πτυχιακή εργασία µε τίτλο Χηµική εναπόθεση µέσω διαλύµατος, υµενίων TiO2 µε βελτιωµένα δοµικά και οπτικά χαρακτηριστικά. 3) Πτυχιακή εργασία µε τίτλο Ανάπτυξη και µελέτη θερµοχρωµικών ιδιοτήτων υµενίων VnO2n Πτυχιακή εργασία µε τίτλο Χηµική σύνθεση και µελέτη υδροφιλικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων υµενίων ZnO ) Πτυχιακή εργασία µε τίτλο Χηµική σύνθεση και µελέτη υδροφιλικών ιδιοτήτων υµενίων TiO2. 2) Πτυχιακή εργασία µε τίτλο Υδροφιλική και φωτοκαταλυτική απόδοση ΤiO2 παρασκευασµένο µε χηµική εναπόθεση µέσω διαλυµάτων. BΡΑΒΕΙΑ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 05/05/2004 εύτερο βραβείο Φυσικό Χηµείας στον 21 st Greater Manchester Prize Colloquium διαγωνισµό που οργανώθηκε από την RSC (Royal Society of Chemistry). 11/ /2004 Engineering and Physical Sciences Research Council (ΕPSRC) υποτροφία για την εκπόνηση του διδακτορικού. ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Επιµελητήριο Ηρακλείου ενηµερωτική έκδοση εκέµβριος 2010, Έξυπνα παράθυρα για εξοικονόµηση ενέργειας. 2) TEI Κρήτης ενηµερωτική έκδοση Μάρτιος 2010, Καινοτόµες επιστρώσεις υαλοπινάκων για εξοικονόµηση ενέργειας. 3) 4) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Άριστη χρήση Η/Υ. Συγκεκριµένα, άριστη γνώση των προγραµµάτων Windows XP και (Microsoft Word, Excel, PowerPoint και Microsoft Visio. Casa XPS και Quark simulation).

4 Ένωση Ελλήνων Χηµικών Ινστιτούτου Φυσικής, Ηνωµένου Βασιλείου American Nano Society ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 1) Electrochemical Characterization of Metal Oxides Grown by Atmospheric Pressure Chemical Vapor Deposition for Smart Window Applications, Antoniou, G.; Doumousiaris, K.; Vernardou, D.; Koudoumas, E.; Katsarakis, N. XXVII Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science στη Λεµεσό (Κύπρο) ) Electrochemical Properties of Tungsten Oxide films prepared on Polycarbonate at Low temperatures by Chemical Vapour Deposition, Drosos, D.; Vernardou, D.; Koudoumas, E.; Katsarakis, N.; Savvakis, C.; Povey, I.M.; Pemble, M.E. 8 th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies στη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) ) Study of the electrochemical properties of WO3 coatings grown by APCVD on various substrates, Vernardou, D.; Spanakis, E.; Drosos, H.; Koudoumas, E.; Savvakis, C.; Katsarakis, N. EuroCVD 18 στο Kinsale (Ιρλανδία) ) Photoluminescence study of ZnO structures grown by Aqueous Chemical Growth, Kenanakis, G.; Androulidaki, M.; Vernardou, D.; Katsarakis, N.; Koudoumas, E. 3rd International Symposium on Transparent Conductive Materials στην Κρήτη (Ελλάδα) ) Electrochemical and photocatalytic properties of WO3 coatings grown at low temperatures, Vernardou, D.; Drosos, H.; Spanakis, E.; Koudoumas, E.; Savvakis, C.; Katsarakis, N. 3 rd International Symposium on Transparent Conductive Materials στην Κρήτη (Ελλάδα) ) Using an Atmospheric Pressure Chemical Vapor Deposition Process for the Development of Smart Windows, Vernardou, D.; Papadakis, G.; Spanakis, E.; Koudoumas, E.; Savvakis, C.; Katsarakis, N. 3 rd International Scientific Conference on Energy and Climate Change στην Αθήνα (Ελλάδα) ) Electrochromic properties of WO3, V2O5 and TiO2 prepared by hydrothermal growth at 95 o C, Vernardou, D.; Drosos, H.; Spanakis, E.; Koudoumas, E.; Savvakis, C.; Katsarakis, N. International Conference on Coatings on Glass and Plastics στο Braunschweig (Γερµανία) ) Μελέτη της χηµείας οξειδίων µετάλλων για το σχεδιασµό και τη κατασκευή έξυπνων υλικών, Βερνάρδου,.; Κενανάκης, Γ.; Καλούσης, Κ.; Βλάχου, Κ.; Ρίζος, Κ.; Κουδουµάς, Ε.; Κατσαράκης, Ν. Χηµική Συνείδηση στον 21 ο αιώνα στο Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ελλάδα) ) One-pot direct hydrothermal approach to the design and fabrication of photoactive materials, Vernardou, D.; Spanakis, E.; Kenanakis, G.; Koudoumas E.; Katsarakis, N. Fall Materials Research Society Conference στη Βοστόνη (Μασαχουσέτη) ) A comparative study of the photoinduced properties of TiO2/SiO2 and TiO2/ZnO/SiO2 layers prepared by chemical routes,,vernardou, D.; Spanakis, E.; Vlachou, K.; Kalogerakis, G.; Costello, J.; Koudoumas, E.; Katsarakis, N.; Pemble, M.E. EuroCVD-17 στη Βιέννη (Αυστρία) ) Light-induced photocatalytic degradation of methylene blue by ZnO and TiO2 nanostructures deposited onto polymer substrates, Kenanakis, G.; Lyroni, N.; Vernardou, D.; Katsarakis, N. 1 st International Workshop on Application of Redox Technologies in the Environment στη Κωνσταντινούπολη (Τουρκία) ) Metal oxide nanostructures for use in organic photovoltaic cells, Spanou, Ε.; Kyprianou, A.; Georgiou, G.E.; Vernardou, D.; Kenanakis, G.; Kymakis, E.; Katsarakis, N.; Koudoumas, E. International Conference on Deregulated Electricity Market Issues in South Eastern Europe στη Λευκωσία (Κύπρο) ) Photoinduced hydrophilic and photocatalytic response of hydrothermally grown anatase TiO2 nanostructured thin films, Vernardou, D.; Kalogerakis, G.; Stratakis, E.; Kenanakis, G.; Koudoumas, E.; Katsarakis, N. 6 th International Conference on Inorganic Materials στη ρέσδη (Γερµανία) ) Structural, optical and photocatalytic properties of ZnO thin films and nanostructures deposited by different chemical routes, Kenanakis, G.; Giannakoudakis, Z.; Vernardou, D.; Koudoumas E.; N. Katsarakis, N. 7th International Conference on Coatings on Glass and Plastics στο Eindhoven (Ολλανδία) ) Structural, Optical and Photocatalytic properties of ZnO Thin Films and Nanostructures Deposited by Different Chemical Routes, Kenanakis, G.; Vernardou, D.; Koudoumas, E.; Savvakis, C.; N. Katsarakis, N. XXIV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, στη Κρήτη 16) Characterization of hydrothermally grown vanadium oxides for potential application on smart glazings, Vernardou, D.; Zaimaki, M.; Spanakis, E.; Katsarakis, N.; Koudoumas, E. XXIV Pan-Hellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science στη Κρήτη 17) Hydrothermal synthesis of photocatalytically active tungsten oxides, Vernardou, D.; Nikiforaki, V.; Filipou, G.; Spanakis, E.; Koudoumas, E.; Katsarakis, N. XXIV Pan-Hellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science στη Κρήτη 18) Influence of solution chemistry on the properties of hydrothermally grown TiO2 for advanced applications, Vernardou, D.; Vlachou, K.; Spanakis, E.; Stratakis, E.; Katsarakis, N.; Kymakis, E.; Koudoumas, E. 5th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental applications στο Παλέρµο (Ιταλία) ) Nonlinear optical response of titanium oxide nanostructured thin films, Iliopoulos, K.; Kalogerakis, G.; Vernardou, D.; Katsarakis, N.; Koudoumas, E.; Couris, S. 2 nd International Symposium on Transparent Conducting Oxides στη Κρήτη 20) A comparative study of solution concentration and temperature on the hydrothermally grown ZnO ozone sensors,

5 Vernardou, D.; Rizos, K.; Moschovis, K.; Kortidis, G.; Kenanakis, G.; Koudoumas, E.; Katsarakis, N.; Kiriakidis, G. 2 nd International Symposium on Transparent Conducting Oxides στη Κρήτη 21) Hydrothermal growth of Fe +3 doped TiO2 on glass for self-cleaning application, Vernardou, D.; Spanakis, E.; Mohamed, A.; Kenanakis, G.; Koudoumas, E.; Katsarakis, N. 2 nd International Symposium on Transparent Conducting Oxides στη Κρήτη 22) Combinatorial Approaches to the Design and Fabrication of Photoactive Materials, Pemble, M.E.; Chalvet, F.; Costello, J.; Dillon, F.; Povey, I.; Bardosova, M.; Tredgold, R.; Vernardou, D.; Yates, H.; Evans, P.; Brook, L.; Foster, H.; Steele, A.; Sheel, D. Materials Chemistry 8 στο University College London (Ηνωµένο Βασίλειο) ) Substrate and deposition time effect on the hydrophilicity of the hydrothermally grown TiO2 films, Vernardou, D.; Stratakis, E.; Kenanakis, G.; Yates, H.M.; Couris, S.; Pemble, M.E.; Koudoumas, E.; Katsarakis, N. XIX Pan-Hellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science στην Αθήνα (Ελλάδα) ) Light-induced reversible hydrophilicity of hydrothermally grown TiO2 films, Vlachou, K.; Kalogerakis, G.; Vernardou, D.; Stratakis, E.; Kenanakis, G.; Koudoumas, E.; Katsarakis, N. XIX Pan-Hellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science στην Αθήνα (Ελλάδα) ) Investigation of the Structural, Morphological and Photocatalytic Properties of ZnO Thin Films and Nanostructures Deposited by Different Chemical Routes, Kenanakis, G.; Giannakoudakis, Z.; Vernardou, D.; Koudoumas, E.; Katsarakis, N. XIII Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science στην Αθήνα (Ελλάδα) ) Light induced reversible hydrophilicity of ZnO structures grown by Aqueous Chemical Growth, Kenanakis, G.; Stratakis, E.; Vlachou, K.; Vernardou, D.; Koudoumas, E.; Katsarakis, N. European Materials Research Society στο Στρασβούργο (Γαλλία) ) Influence of Solution Concentration and Temperature on the Aqueous Chemical Growth of Zinc Oxide Structures, Vernardou, D.; Kenanakis, G.; Vlachou, K.; Koudoumas, E.; Kiriakidis, G.; Vairis, A.; Katsarakis, N. European Materials Research Society στο Στρασβούργο (Γαλλία) ) In-situ FTIR studies of the growth of vanadium dioxide coatings on glass by atmospheric pressure chemical vapour deposition for VCl4 and H2O system, Vernardou, D.; Pemble, M.E.; Sheel, D.W. 1 st International Symposium on Transparent Conducting Oxides στην Κρήτη (Ελλάδα) ) ph effect on the morphology of ZnO nanostructures grown with aqueous chemical growth, Vernardou, D.; Kenanakis, G.; Couris, S.; Koudoumas, E.; Kymakis, E.; Katsarakis, N. 1 st International Symposium on Transparent Conducting Oxides στην Κρήτη (Ελλάδα) ) Strategies for the Design and Fabrication of Improved Transparent Conducting Oxide Thin Films via the use of In-situ Growth Monitoring and the Exploitation of Photonic Band Gap Materials, Pemble, M.E.; Costello, J.C.; Povey, I.M.; Vernardou, D.; Sheel, D.W. 1 st International Symposium on Transparent Conducting Oxides στην Κρήτη (Ελλάδα) ) Ozone sensing properties of ZnO nanostructures grown by the aqueous chemical growth technique, Kenanakis, G.; Vernardou, D.; Suchea, M.; Christoulakis, S.; Koudoumas, E.; Kiriakidis, G.; Katsarakis, N. 4 th International Workshop on ZnO and Related Materials στo Giessen (Γερµανία) ) Thermochromic coatings for Smart Glazings: an In-situ FTIR studies of the growth of vanadium dioxide coatings, Sheel, D.; Vernardou, D.; Pemble, M.E. 6 th International Conference on Coating on Glass and Plastics στη ρέσδη (Γερµανία) ) Vanadium Oxides Prepared by Liquid Injection MOCVD using Vanadyl Acetylacetonate, Vernardou, D.; Pemble, M.E.; Sheel, D.W. 31 st International Conference on Thin films and Metallurgical Coatings στο San Diego (Καλιφόρνια) ) Doped Vanadium Oxide Coated Glass for Smart Window Applications Prepared by Liquid Injection MOCVD, Vernardou, D.; Pemble, M.E.; Sheel, D.W. 5 th International Conference on Coatings on Glass στο Saarbruecken (Γερµανία) ) Characterization of Vanadium Oxide Films prepared by Atmospheric Pressure Chemical Vapour Deposition, Vernardou, D.; Pemble, M.E.; Sheel, D.W. Chemical Vapour Deposition XVI and EUROCVD στο Παρίσι (Γαλλία) ) Structural and Optical Characterization of Vanadium Oxide Thin Films Prepared by Atmospheric Pressure Chemical Vapour Deposition, Vernardou, D.; Pemble, M.E.; Sheel, D.W. XIX Pan-Hellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science στην Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ 1) Μέλος τοπικής οργανωτικής επιτροπής στο 3rd International Symposium on Transparent Conductive Materials στη Κρήτη (Ελλάδα) ) Μέλος τοπικής οργανωτικής επιτροπής στο 2 nd International Symposium on Transparent Conducting Oxides στη Κρήτη 3) Μέλος τοπικής οργανωτικής επιτροπής στο 1 st International Symposium on Transparent Conducting Oxides στην Κρήτη (Ελλάδα) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1) Chemical Approaches to the Design and Fabrication of Smart and Functional Materials, Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ελλάδα) ) The Growth of Thermochromic Vanadium Oxides on Glass by Liquid Injection CVD, CVD Network Meeting στο Λονδίνο (Hνωµένο Βασίλειο) ) Doped vanadium oxides prepared by Liquid Injection MOCVD, Πανεπιστήµιο Σάλφορντ (Ηνωµένο Βασίλειο) 2004.

6 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ INTERREG IIIA/GREECE-CYPRUS , «Novel photovoltaic cells and photovoltaic systems with improved efficiency». EPEAEK, Archimides, «ZnO thin films for gas sensing applications». 3 rd GENLAC , «3 rd generation optical coatings for large area architectural glazing». EPSRC , «Intelligent Thermochromic Coatings; APCVD prepared metal doped vanadium oxides». ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1) Light-induced self-cleaning properties of ZnO nanowires grown at low temperatures, Kenanakis, G.; Vernardou, D.; Katsarakis, N.; Applied Catalysis A: General, 2011, doi: /j.apcata ) Photoluminescence study of ZnO structures grown by aqueous chemical growth, Kenanakis, G.; Androulidaki, M.; Vernardou, D.; Katsarakis, N.; Koudoumas, E.; Thin Solid Films, 2011, doi: /j.tsf ) Structural, optical and field emission properties of low-temperature, hydrothermally grown tungsten oxide, Trapatselli, M.; Vernardou, D.; Tzanetakis, P.; Spanakis, E. ACS Applied Materials and Interfaces, 2011, 3, ) A Study of the Electrochemical Performance of Vanadium Oxide Thin Films grown by Atmospheric Pressure Chemical Vapour Deposition, Vernardou, D.; Paterakis, P.; Drosos, H.; Spanakis, E.; Povey, I.M.; Pemble, M.E.; Koudoumas, E.; Katsarakis, N. Solar Energy Materials and Solar Cells, 2011, 95, ) Electrochemical and photocatalytic properties of WO3 coatings grown at low temperatures, Vernardou, D.; Drosos, H.; Spanakis, E.; Koudoumas, E.; Savvakis, C.; Katsarakis, N. Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, ) Hydrothermal growth of V2O5 photoactive films at low temperatures, Vernardou, D.; Spanakis, E.; Kenanakis, G.; Koudoumas, E.; Katsarakis, N. Materials Chemistry and Physics, 2010, 124, ) Photocatalytic degradation of stearic acid by ZnO thin films and nanostructures deposited by different chemical routes, Kenanakis, G.; Giannakoudakis, Z.; Vernardou, D.; Savvakis, C.; Katsarakis, N. Catalysis Today, 2010, 151, 34. 8) A Comparative Study of the Photoinduced Properties of TiO2/SiO2 and TiO2/ZnO/SiO2 Layers Prepared by Chemical Routes, Vernardou, D.; Spanakis, E.; Vlachou, K.; Kalogerakis, G.; Costello, J.; Koudoumas, E.; Katsarakis, N.; Pemble, M.E.; ECS Transactions, 2009, 25, 73. 9) Nonlinear optical response of titanium oxide nanostructured thin films, Iliopoulos, K.; Kalogerakis, G.; Vernardou, D.; Katsarakis, N.; Koudoumas, E.; Couris S.; Thin Solid Films, 2009, 518, ) Growth of c-axis oriented ZnO nanowires from aqueous solution: The decisive role of a seed layer for controlling the wires diameter, Kenanakis, G.; Vernardou, D.; Koudoumas, E.; Katsarakis, N.; Journal of Crystal Growth, 2009, 311, ) Photoinduced hydrophilic and photocatalytic response of hydrothermally grown TiO2 nanostructured thin films, Vernardou, D.; Kalogerakis, G.; Stratakis, E.; Kenanakis, G.; Koudoumas, E.; Katsarakis, N.; Solid State Sciences, 2009, 11, ) Influence of solution chemistry on the properties of hydrothermally grown TiO2 for advanced applications, Vernardou, D.; Vlachou, K.; Spanakis, E.; Stratakis, E.; Katsarakis, N.; Kymakis, E.; Koudoumas, E.; Catalysis Today, 2009, 144, ) One pot direct hydrothermal growth of photoactive TiO2 films on glass, Vernardou, D.; Stratakis, E.; Kenanakis, G.; Yates, H. M.; Couris, S.; Pemble, M. E.; Koudoumas, E.; Katsarakis, N.; Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2009, 202, ) Light-induced reversible hydrophilicity of ZnO structures grown by aqueous chemical growth, Kenanakis, G.; Stratakis, E.; Vlachou, K.; Vernardou, D.; Koudoumas, E.; Katsarakis, N.; Applied Surface Science, 2008, 254, ) Influence of Solution Concentration and Growth Temperature on the Aqueous Chemical Growth of Zinc Oxide Structures, Vernardou, D.; Kenanakis, G.; Vlachou, K.; Koudoumas, E.; Kiriakidis, G.; Vairis, A.; Katsarakis, N.; Physica Status Solidi (c), 2008, 5, ) Pure and Nb2O5-doped TiO2 amorphous thin films grown by dc magnetron sputtering at room temperature: Surface and photo-induced hydrophilic conversion studies, Suchea, M.; Christoulakis, S.; Tudose, I. V.; Vernardou, D.; Lygeraki, M. I.; Anastasiadis, S. H.; Kitsopoulos, T.; Kiriakidis, G.; Materials Science and Engineering: B, 2007, 144, ) In-situ Fourier transform infrared spectroscopy gas phase studies of vanadium (IV) oxide coating by atmospheric pressure chemical vapour deposition using vanadyl (IV) acetylacetonate, Vernardou, D.; Pemble, M. E.; Sheel, D. W. Thin Solid Films, 2007, 516, ) The effect of growth time on the morphology of ZnO structures deposited on Si (100) by the aqueous chemical growth technique, Vernardou, D.; Kenanakis, G.; Couris, S.; Manikas, A. C.; Voyiatzis, G. A.; Pemble, M. E.; Koudoumas, E.; Katsarakis, N. Journal of Crystal Growth, 2007, 308, ) ph effect on the morphology of ZnO nanostructures grown with aqueous chemical growth, Vernardou, D; Kenanakis, G.; Couris, S.; Koudoumas, E.; Kymakis, E.; Katsarakis, N. Τhin Solid Films, 2007, 515, ) In-situ FTIR studies of the growth of vanadium dioxide coatings on glass by atmospheric pressure chemical vapour deposition for VCl4 and H2O system, Vernardou, D.; Pemble, M. E.; Sheel, D. W. Thin Solid Films, 2007, 515, ) Οzone sensing properties of ZnO nanostructures grown by the aqueous chemical growth technique, Kenanakis, G.; Vernardou, D.; Koudoumas, E.; Kiriakidis, G.; Katsarakis, N. Sensors and Actuators B, 2007, 124, ) Tungsten doped Vanadium Oxides Prepared by DLI MOCVD, Vernardou, D.; Pemble, M. E.; Sheel, D. W. Chemical Vapor Deposition, 2007, 13, 1.

7 23) The growth of thermochromic VO2 films on glass by atmospheric pressure chemical vapour deposition (CVD): a comparative study of precursors, CVD methodology and substrates, Vernardou, D.; Pemble, M. E.; Sheel, D. W. Chemical Vapor Deposition, 2006, 12, ) Vanadium Oxides Prepared by Liquid Injection MOCVD using Vanadyl Acetylacetonate, Vernardou, D.; Pemble, M. E.; Sheel, D. W. Surface and Coatings Technology, 2004, , ) Intelligent Window Coatings: Atmospheric Pressure Chemical Vapor Deposition of Tungsten-Doped Vanadium Dioxide, Manning, T. D.; Parkin, I. P.; Pemble, M. E.; Sheel, D.; Vernardou, D. Chemistry of Materials, 2004, 16, ) Intelligent Window Coatings: Atmospheric Pressure Chemical Vapour Deposition of Vanadium Oxides, Manning, T. D.; Parkin, I. P.; Clark, R. J. H.; Sheel, D.; Pemble, M. E.; Vernardou, D. Journal of Materials Chemistry, 2002, 12, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ 1) Structural and Optical Characterization of Vanadium Oxide Thin Films Prepared by Atmospheric Pressure Chemical Vapour Deposition, Vernardou, D.; Pemble, M. E.; Sheel, D. W. XIX Panhellenic Conference on Solid State Physics - Materials Science Proceedings, 2003, ) Characterization of Vanadium Oxide Films Prepared by Atmospheric Pressure Chemical Vapour Deposition, Vernardou, D.; Pemble, M. E.; Sheel, D. W.; Manning, T. D.; Parkin, I. P. ECS Proceedings, Vol. II, 2003, ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΡΙΑ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ Applied Physics A, Thin Solid Films, Materials Science and Engineering B, Materials Chemistry and Physics, Physica Status Solidi, Materials Letters, Applied Surface Science, Applied Materials & Interfaces, Journal of Nanoscience and Nanotechnology.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά στοιχεία: Σπουδές: Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Tel: (+30) 2821037770 e-mail: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr

Tel: (+30) 2821037770 e-mail: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης 73100 Χανιά Tel: (+30) 2821037770 e-mail: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr Α. ΣΠΟΥ ΕΣ Βασικές σπουδές 2 ο Γυµνάσιο και Λύκειο Κορυδαλλού.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Κωσταντίνος Πετρίδης Τίτλος: Δρ Ηµεροµηνία γέννησης: 21 05 1972 Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση: Άγαµος Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αύγουστος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας Προσωπικά Στοιχεία Ημερομ. γεννήσεως: 18-10-1960 Τόπος γεννήσεως: Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Κωσταντίνος Πετρίδης Τίτλος: Δρ Ηµεροµηνία γέννησης: 21 05 1972 Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση: Άγαµος Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΖΟΥΔΗ Λέκτορα του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Προς το Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΠΑΤΡΩΝ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31.01.1965 Τόπος γέννησης: Αλεξανδρούπολη Έβρου Ιθαγένεια, υπηκοότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΖΟΥΔΗ. Επίκουρου Καθηγητή. Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΖΟΥΔΗ. Επίκουρου Καθηγητή. Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΖΟΥΔΗ Επίκουρου Καθηγητή Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Πατρών Πάτρα, Αύγουστος 2012 Δημήτρης Κουζούδης Γενικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο 265

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Χηµικός, ρ. Χηµικών Μηχανικών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Πανεπιστήμιο Τίτλος Χρόνος Απόκτησης Βαθμός 1. Τμήμα Φυσικής του Α.Π. Πτυχίο Φυσικής 8/7/1987 7,95. Διδακτορικό Δίπλωμα

ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Πανεπιστήμιο Τίτλος Χρόνος Απόκτησης Βαθμός 1. Τμήμα Φυσικής του Α.Π. Πτυχίο Φυσικής 8/7/1987 7,95. Διδακτορικό Δίπλωμα Ι. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ July 2015 Ονοματεπώνυμο :Λυκούργος Μαγκαφάς Διεύθυνση Εργασίας :Τμήμα Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, Αγ.Λουκάς 65404 Καβάλα, Τηλ. 2510462267 Διεύθυνση Κατοικίας : Θ.Πουλίδου 29,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια

Δρ. ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τ.Θ. 2208 710 03 Ηράκλειο, Κρήτη Υπηκοότητα: Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 16 Ιουνίου 1970 Τόπος γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Βιολέττας Γιαννέτα. Κερύνειας 13, Πάτρα, Ελλάδα, 26441 Οκτώβριος 25, 1978 Πάτρα Αχαΐας, Ελλάδα

Βιογραφικό Σημείωμα. Βιολέττας Γιαννέτα. Κερύνειας 13, Πάτρα, Ελλάδα, 26441 Οκτώβριος 25, 1978 Πάτρα Αχαΐας, Ελλάδα Βιογραφικό Σημείωμα Βιολέττας Γιαννέτα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Ημερομηνία Γέννησης: Τόπος Γέννησης: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Tηλ: Κερύνειας 13, Πάτρα, Ελλάδα, 26441 Οκτώβριος 25, 1978

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Χημικός, Δρ. Χημικών Μηχανικών Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100, Κοζάνη

Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100, Κοζάνη Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Μαρνέλλος Γιώργος Διεύθυνση Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100, Κοζάνη Τηλέφωνο 2461 0 56690

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Αν. Καθ. ρ. Μαρία Α. Γούλα Αύγουστος 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μαρία Α. Γούλα, Ph.D, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Βιογραφικό Σηµείωµα Αν. Καθ. ρ. Μαρία Α. Γούλα Αύγουστος 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μαρία Α. Γούλα, Ph.D, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιογραφικό Σηµείωµα Αν. Καθ. ρ. Μαρία Α. Γούλα Αύγουστος 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρία Α. Γούλα, Ph.D, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 1 Βιογραφικό Σηµείωµα Αν. Καθ. ρ. Μαρία Α. Γούλα Αύγουστος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κρήτης Μάιος 2012

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κρήτης Μάιος 2012 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κρήτης Μάιος 2012 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Νεκτάριος Παπαδογιάννης Ηµεροµηνία γέννησης: 04-08-1968 Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ. του ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ. του ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Χανιά, Οκτώβριος 2008 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μιχαήλ Κονσολάκης ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: Ιωάννης ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµα : Δέσποινα Βάµβουκα-Καλoύµενου Ηµεροµηνία Γεννήσεως : 20 Ιουνίου 1958 Τόπος Γεννήσεως : Χανιά-Κρήτη Εθνικότητα : Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση : Xήρα µε δύο

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Κυρατζής Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ. 51100 Γρεβενά Κοίλα 50100. e-mail: kiratzis.nikos@cyta.gr

Νικόλαος Κυρατζής Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ. 51100 Γρεβενά Κοίλα 50100. e-mail: kiratzis.nikos@cyta.gr Νικόλαος Κυρατζής Οικία Εργασία Ρήγα Φεραίου 11 ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας 51100 Γρεβενά Κοίλα 50100 Τηλ. 24620-87557 Κοζάνη κιν.6937 142467 kiratzis@teikoz.gr e-mail: kiratzis.nikos@cyta.gr Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ματαράς ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Δημήτρης Ματαράς ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δημήτρης Ματαράς ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ:... 2 Β. ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΎ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ:... 3 Γ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ:... 3 Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις Διδακτορική διατριβή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Υποβληθείσα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΡΩΜΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΡΩΜΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΡΩΜΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ Γ. Λευθεριώτης, Επ. Καθηγητής, Τμ. Φυσικής, Παν/μιο Πατρών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ηλεκτροχρωμικές συσκευές είναι διατάξεις που εκμεταλλεύονται την ιδιότητα διαφόρων οξειδίων (οξείδιο του βολφραμίου,

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Απολυτήριο Γυμνασίου με μέσο όρο 18 3/12,

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Απολυτήριο Γυμνασίου με μέσο όρο 18 3/12, BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονομα : Δέσποινα Βάμβουκα-Καλoύμενου Ημερομηνία Γεννήσεως : 20 Ιουνίου 1958 Τόπος Γεννήσεως : Χανιά-Κρήτη Εθνικότητα : Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση : Xήρα με δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

CONFERENCE PRESENTATIONS. A. International Conferences

CONFERENCE PRESENTATIONS. A. International Conferences CONFERENCE PRESENTATIONS A. International Conferences A.1 "Highly ordered porous alumina and porous Si films for electronic, photonic and sensor applications", A. G. Nassiopoulou (invited talk), REGMINA

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978 960 99515 0 0

ISBN: 978 960 99515 0 0 ISBN: 978 960 99515 0 0 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Φαλάρας Πολύκαρπος ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Προβατά Αστέρω ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση του Περιβάλλοντος», Πολυτεχνείο Κρήτης (βαθμός: 9.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση του Περιβάλλοντος», Πολυτεχνείο Κρήτης (βαθμός: 9. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γέννησης : 26-11-1975 Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη με δύο παιδιά Διεύθυνση: Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δρ. Γ. Παπαβασιλείου Διευθυντής Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δρ. Γ. Παπαβασιλείου Διευθυντής Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ΙΕΥ είναι ένα από τα παλαιότερα Ινστιτούτα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος, του μεγαλύτερου ερευνητικού ιδρύματος της Ελλάδας, και αποτελεί συνέχεια της παλαιάς Διεύθυνσης Φυσικής. Στην σημερινή του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Χημείας ΑΠΘ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κορτσαλιουδάκης Ναθαναήλ. Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Κορτσαλιουδάκης Ναθαναήλ. Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κορτσαλιουδάκης Ναθαναήλ Δασκαλογιάννη 24, Τ.Θ. 121-73142 Άγιος Ονούφριος, Ακρωτήρι Χανίων (Ελλάδα) 30 28210 37716 (Εργασία) 30 28210 69115 (Οικία) 30 6946009759

Διαβάστε περισσότερα