ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΛΥΔΙΑ Ξενοδοχειακές και Τουρι στικές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία» την επωνυμία «ΛΥΔΙΑ Ξενοδοχειακές και Τουρι στικές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία» την επωνυμία «Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. «Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΑΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟ ΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με δ.τ. «AGON TECHNIK A.G» την επωνυμία «ΑΚΤΕΜ Τεχνική και Εμπορική Ανώ νυμος Εταιρεία»... 5 την επωνυμία «ΧΑΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΧΑΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» την επωνυμία «B.S.B. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «B.S.B. ΑΒΕΕ» την επωνυμία «Ε. ΔΗΜΟΥ Κ. ΚΑΛΔΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΣΙΔΗΚΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» την επωνυμία «ΑΚΤΕΜ Τεχνική και Εμπορική Ανώ νυμος Εταιρεία»... 9 την επωνυμία «Γ. ΣΚΟΥΡΑΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ» με δ.τ. «STUDIO KOSTA BODA ILLUM» την επωνυμία «ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥ ΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «ΚΟΜΙΝΗΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΜΕΡΑΛΔ ΣΗ Α.Ε.» (EMERALD SEA S.A.) την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΑΣΠΑΛΗΣ Α.Ε.» (PASPALIS S.A.) την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ» με δ.τ. «ΛΟΡΕΝΤΖΟ Α.Ε.» (LORENZO S.A.) την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΛ ΚΛΑΜΠ Ξενοδοχειακές και Τουριστικές επιχειρήσεις Α.Ε.» την επωνυμία «ΠΕΤΡΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» με δ.τ. «ΠΕΤΡΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΚΕΝΤΑΥ ΡΟΣ Α.Ε.»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) Εται επωνυμία «ΛΥΔΙΑ Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΥΔΙΑ Ξε νοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 14415/01/Β/86/6124: 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: α) ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΖΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ με αριθμό αδείας Ο.Ε α) ΜΠΑΛΤΑΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΤΣΙΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ με αριθμό αδείας Ο.Ε Αθήνα, 27 Αυγούστου 2007 (2) Εται επωνυμία «ΛΥΔΙΑ Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΥΔΙΑ Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 14415/01/Β/86/6124 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑ (Λι οσίων 121) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ζαρούλιας Αθανά σιος του Βασιλείου, κάτοικος Αθηνών οδός Λιοσίων 121 ΤΚ Αθήνα με ΑΦΜ και AΔT X ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζαρούλια Ελένη του Βασιλείου, με ΑΔΤ Χ , κάτοικος Πεύκης Αργυροκάστρου 26, ΤΚ 15121, με ΑΦΜ: ΜΕΛΟΣ: Μιχαλολιάκος Νικόλαος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΕ , κάτοικος Πεύκης, Αργυροκάστρου 26 Πεύκη 15121, με ΑΦΜ: ΜΕΛΟΣ: Μαρτίνος Σωτήριος του Γεωργίου, με ΑΔΤ Φ , κάτοικος Γαλατσίου οδός Μεσσηνίας 8, με ΑΦΜ ΜΕΛΟΣ: Δανέλλη Αλεξάνδρα του Γεωργίου με ΑΔΤ Ι , κάτοικος Αθηνών οδός Καλλιρρόης 24, με ΑΦΜ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ζαρούλια Αθανάσιο όπως εκ προσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2007 (3) Εται επωνυμία «Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑ ΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. «Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΩΝ» με δ.τ. «Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 12/01/Β/86/12: 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικός: Δημήτριος Σμαϊλης A.M. Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: Φρίμας Παντελής A.M. Σ.Ο.Ε Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 Ο Τμηματάρχης Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (4) Εται επωνυμία «ΑΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟ ΠΛΙΣΜΟΥ» με δ.τ. «AGON TECHNIK A.G». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με δ.τ. «AGON TECHNIK A.G» και αριθμό Μητρώου 5653/01/Β/86/5651:

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: α) ΓΙΑΝΝΙΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΜΠΑΝΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με αριθμό αδείας Ο.Ε α) ΝΤΖΟΥΦΡΑ ΜΑΡΙΑ με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ με αριθμό αδείας Ο.Ε Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2007 Η Τμηματάρχης Μ. ΚΙΤΣΟΥ Ö (5) την επωνυμία «ΑΚΤΕΜ Τεχνική και Εμπορική Ανώ νυμος Εταιρεία». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΕΜ Τε χνική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό Μη τρώου 1540/01/Β/86/1539: 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: α) ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΧΑΤΖΗΣ με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ με αριθμό αδείας Ο.Ε α) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΒΑΝΗΣ με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΟΣ με αριθμό αδείας Ο.Ε Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (6) Εται επωνυμία «ΧΑΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΧΑΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΧΑΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μη τρώου 63946/01/Β/07/501 από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εται ρία μέχρι την σύγκλιση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ( ) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Στέλλα Λογοθέτη του Γεωργίου και της Αγγελικής, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Σερεπετζή αρ. 1β κάτοχος του υπ αριθμ. Ξ /1989 δελτίου ταυτότη τος του Δ Τ.Α. Αθήνας (ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), Ελληνίδα υπήκοος, Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Βασίλειος Πανταζής του Αντωνίου και της Βασι λικής Παυλίνας, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεν νήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Καποδιστρίου, αρ. 11. κάτοχος του υπ αριθμ. Χ080801/ δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Φιλοθέ ης (ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), Έλληνα υπήκοος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος. 3. Παναγιώτης Σαρδελάς του Γεωργίου και της Αδαμα ντίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Αθηνών, οδός Παπαδιαμαντοπούλου αρ. 8, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΒ / δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Αλίμου (ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Α Πειραιά), Έλληνας υπήκοος, Μέλος Δ.Σ. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στο από πρα κτικό Δ.Σ. από τους Στέλλα Λογοθέτη Πρόεδρο Δ.Σ. και Βασίλειο Πανταζή Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Δ/νοντα Σύμβουλο, υπογράφοντας από κοινού ή χωριστά. Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2007 Ο Τμηματάρχης Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (7) Εται επω νυμία «B.S.B. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «B.S.B. ΑΒΕΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «B.S.B. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «B.S.B. ΑΒΕΕ» και με αριθμό Μητρώου 37305/01/Β/97/514 (07) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την μεταφορά της έδρας από το Δ. Ηρακλείου Αττικής, αποφάσισε τον ορισμό των γραφείων της εταιρείας στο 10ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών Λαμίας του Δήμου Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2007 Ο Τμηματάρχης Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (8) την επωνυμία «Ε. ΔΗΜΟΥ Κ. ΚΑΛΔΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΣΙΔΗΚΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΔΗΜΟΥ Κ. ΚΑΛΔΗΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΣΙΔΗΚΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 59069/01 /Β/05/330 που εδρεύει στο Δήμο ΤΑΥΡΟΣ (Λεωφ. Ειρή νης 51, 1ος όροφος ΤΑΥΡΟΣ) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παρα πάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Γ) Ευαγγελία Δήμου του Ιωάννη, κάτοικος Νίκαι ας Αττικής, οδός Γρεβενών αρ.47, κάτοχος του υπ αριθμ. Τ / δελτίου ταυτότητος, με ΑΦΜ (ΔΟΥ Νίκαιας), Πρόεδρος και Εντεταλμένη Σύμβουλος. 2) Κωνσταντίνος Καλδής του Δημητρίου, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Ορφέως αρ.38, κάτοχος του υπ αριθμ. Τ / δελτίου ταυτότητος, με ΑΦΜ (ΔΟΥ Ηλιούπολης), Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 3) Μαρία Καλδή του Δημητρίου, κάτοικος Ηλιουπό λεως Αττικής, οδός Ορφέως αρ. 38, κάτοχος του υπ αριθμ. Σ / δελτίου ταυτότητος, με ΑΦΜ (ΔΟΥ Ηλιούπολης), Μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην Ευαγγελία Δήμου πρόεδρο και Εντεταλμένη Σύμβουλο, και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κων/νο Καλδή όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ενερ γούντες ο κάθε ένας μόνος του υπογράφοντας κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2007 (9) την επωνυμία «ΑΚΤΕΜ Τεχνική και Εμπορική Ανώ νυμος Εταιρεία». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΕΜ Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 1540/01/Β/86/1539 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΣ (Μαντζουράκη 3) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέ χθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εται ρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Αγγελική σύζυγος Κων/νου Κρεμμύδα, το γένος Φωτίου Καραβασίλη, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Πασχαλιάς 13, ΑΔΤ ΑΒ , Πρόεδρος και Διευθύ νουσα Σύμβουλος. 2) Χαράλαμπος Κρεμμύδας του Γεωργίου, κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης, οδός Ηγουμένου Δέγλερη 9, ΑΔΤ Χ , Αντιπρόεδρος. 3) Ερατώ Κρεμμύδα του Γεωργίου, κάτοικος Παλαι άς Πεντέλης, οδός Ηγουμ. Δέγλερη 9, ΑΔΤ Χ , Σύμβουλος,. 4) Ειρήνη Κρεμμύδα του Κωνσταντίνου, κάτοικος Πα λαιού Ψυχικού, οδός Πασχαλιάς 13, ΑΔΤ. ΑΒ , Σύμβουλος. 5) Ερατώ Κρεμμύδα του Αλεξάνδρου, κάτοικος Φιλο θέης, οδός Γ. Σταύρου 29, ΑΔΤ Σ , Σύμβουλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Το Δ.Σ. μεταβιβάζει όλες τις εξουσίες και αρμοδιό τητες του προς άσκηση οποιασδήποτε πράξεως, πλην εκείνων που κατά το νόμο και το καταστατικό της εται ρείας προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια, στην Πρόε δρο αυτού και Διευθύνουσα Σύμβουλο Αγγελική σύζυγο Κων/νου Κρεμμύδα, η οποία δικαιούται να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία δια της υπογραφής της υπό την εταιρική επωνυμία, προκειμένου περί οποιασδήποτε πράξεως και δικαιοπρακτικής ενεργείας, μη απαιτούσης κατά το νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας συλ λογική ενέργεια. Επομένως, η Αγγελική σύζ. Κων/νου Κρεμμύδα εκπροσωπεί νομίμως την εταιρεία ενώπιον των Δημοσίων, των Δημοτικών, των Αστυνομικών και των Εισαγγελικών Αρχών, των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, των Τραπεζών εν γένει, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, του Ταμεί ου Παρακαταθηκών και Δανείων, των Ασφαλιστικών Οργανισμών κυρίας και επικουρικής ασφαλίσεως και ενώπιον παντός νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτι κού Δικαίου, δικαιούμενη όπως στο όνομα και για λο γαριασμό της εταιρείας συμβάλλεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει τραπεζικές επιταγές, εκδίδει, αποδέ χεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και φορτωτικές, προσλαμβάνει και απολύ ει το προσωπικό της εταιρείας και γενικά ενεργεί και οποιαδήποτε άλλη πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας πέρα των ενδεικτικά πιο πάνω αναφερομένων. Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (10) Εται επωνυμία «Γ. ΣΚΟΥΡΑΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙ ΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ» με δ.τ. «STUDIO KOSTA BODA ILLUM». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «Γ. ΣΚΟΥΡΑΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ» με δ.τ. «STUDIO KOSTA BODA ILLUM» και με αριθμό Μητρώου 63408/01/ Β/07/365, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2007 (11) Εται επωνυμία «ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟ ΡΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «ΚΟΜΙΝΗΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟ ΡΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «ΚΟΜΙΝΗΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 53557/01/ Β/03/24, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις Αθήνα, 29 Αυγούστου 2007 (12) Εται επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΜΕΡΑΛΔ ΣΗ Α.Ε.» (EMERALD SEA S.A.). Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΜΕ ΡΑΛΔ ΣΗ Α.Ε.» (EMERALD SEA S.A.) και με αριθμό μη τρώου 30256/93/Β/93/0005: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (προσάρτημα), έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκ θεση ελεγκτών για την 13η Εταιρική χρήση ) Το υπ αριθμ. 15/ πρακτικό της 13ης τα κτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την 14η Εταιρική χρήση , οι εξής: Α) Τσινόπουλος Παναγιώτης του Θωμά και της Ζωής, που γεννήθηκε το έτος 1955 στην Καρδίτσα, κάτοικος Χανίων Κρήτης, με Α.Δ.Τ. Ν /1985 του Τ.Α. Χα νίων Κρήτης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό μητρώου άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλ ματος. Β) Τρεμουντάνης Σπυρίδων του Γεράσιμου και της Κασσιανής, γεννημένος το 1954 στο Αργοστόλι Κε φαλληνίας, κάτοικος Σάμης Κεφαλληνίας, με Α.Δ.Τ. Τ /2000 του Α.Τ. Σάμης, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, με αριθ μό μητρώου άδεια ασκήσεως οικονομολο γικού επαγγέλματος. Α) Σπυρίδων Λουκέρης του Σταύρου και της Θεοδώ ρας, που γεννήθηκε το έτος 1964, στο Αιγάλεω Αττικής, κάτοικος Ληξουρίου Κεφαλληνίας (οδός Περικλέους 8), με ΑΔΤ Μ /1981 του ΠΑ Νέας Φιλαδέλφειας, πτυ χιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό μητρώου άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος. Β) Γαλιατσάτου Μαρία του Γρηγορίου και της Βασιλι κής, που γεννήθηκε το έτος 1946 στα Πετρικάτα Θηναίας Κεφαλληνίας, κάτοικος Αργοστολίου, με ΑΔΤ Κ / του Η Αθηνών, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό μητρώου άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος. Αργοστόλι, 30 Αυγούστου 2007 Η Προϊσταμένη ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΣΤΑΘΟΥΛΗ (13) Εται επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΑΣΠΑΛΗΣ Α.Ε.» (PASPALIS S.A.). Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΑΣΠΑΛΗΣ Α.Ε.» (PASPALIS S.A.) και με αριθμό μητρώου 27935/93/ Β/92/010: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (προσάρτημα), έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκ θεση ελεγκτών για την 14η εταιρική χρήση ) Το 19/ πρακτικό της 14ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές για την 15η εταιρική χρήση , οι εξής: Α) Τσινόπουλος Παναγιώτης του Θωμά και της Ζωής, που γεννήθηκε το έτος 1955 στην Καρδίτσα, κάτοικος Χα νίων Κρήτης, με Α.Δ.Τ. Ν /1985 του Τ. Α Χανίων Κρή της, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό μητρώου άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος. Β) Τρεμουντάνης Σπυρίδων του Γεράσιμου και της Κασσιανής, γεννημένος το 1954 στο Αργοστόλι Κε φαλληνίας, κάτοικος Σάμης Κεφαλληνίας, με Α.Δ.Τ. Τ /2000 του Α.Τ. Σάμης, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, με αριθ μό μητρώου άδεια ασκήσεως οικονομολο γικού επαγγέλματος.

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α) Σπυρίδων Λουκέρης του Σταύρου και της Θεοδώ ρας, που γεννήθηκε το έτος 1964, στο Αιγάλεω Αττικής, κάτοικος Ληξουρίου Κεφαλληνίας (οδός Περικλέους 8), με ΑΔΤ Μ /1981 του ΠΑ Νέας Φιλαδέλφειας, πτυ χιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό μητρώου άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος. Β) Γαλιατσάτου Μαρία του Γρηγορίου και της Βα σιλικής, που γεννήθηκε το έτος 1946 στα Πετρικάτα Θηναίας Κεφαλληνίας, κάτοικος Αργοστολίου, με ΑΔΤ Κ / του Η Αθηνών, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό μητρώου άδειας άσκησης οικο νομολογικού επαγγέλματος. Αργοστόλι, 30 Αυγούστου 2007 Η Προϊσταμένη ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΣΤΑΘΟΥΛΗ (14) Εται επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ» με δ.τ. «ΛΟ ΡΕΝΤΖΟ Α.Ε.» (LORENZO S.A.). Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ» με δ.τ. «ΛΟΡΕΝΤΖΟ Α.Ε.» (LORENZO S.A.) και με αριθμό μητρώου 27870/93/Β/92/009: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (προσάρτημα), έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκ θεση ελεγκτών για την 14η Εταιρική χρήση ) Το 17/ πρακτικό της 14ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές για την 15η εταιρική χρήση , οι εξής: Α) Τσινόπουλος Παναγιώτης του Θωμά και της Ζωής, που γεννήθηκε το 1955 στην Καρδίτσα, κάτοικο Χανι ών Κρήτης, με Α.Δ.Τ. Ν /1985 του Τ.Α. Χανίων Κρήτης πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος Β) Τρεμουντάνης Σπυρίδων του Γερασίμου και της Κασσιανής, που γεννήθηκε το 1954 στο Αργοστόλι Κε φαλληνίας, κάτοικος Σάμης Κεφαλληνίας, με Α.Δ.Τ. Τ /2000 του Α.Τ. Σάμης, πτυχιούχος ΑΒΣΠ με αριθ μό άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος Α) Σπυρίδων Λουκέρης του Σταύρου και της Θεοδώ ρας, που γεννήθηκε το 1964 στο Αιγάλεω Αττικής, κά τοικος Ληξουρίου Κεφαλληνίας (Περικλέους 8), με Α.Δ.Τ. Μ /1981 του Π.Α. Ν. Φιλαδέλφειας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος Β) Γαλιατσάτου Μαρία του Γρηγορίου και της Βασι λικής, που γεννήθηκε το 1946 στα Πατρικάτα Θηναίας, κάτοικος Αργοστολίου, με Α.Δ.Τ. Κ / του Η Π.Α. Αθηνών, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος Όλοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας. Αργοστόλι, 30 Αυγούστου 2007 Η Προϊσταμένη ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΣΤΑΘΟΥΛΗ (15) Εται επω νυμία «ΚΩΣΤΑΛ ΚΛΑΜΠ Ξενοδοχειακές και Τουριστι κές επιχειρήσεις Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΛ ΚΛΑΜΠ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και αριθμό μητρώου 10135/24/Β/86/64: 1. Η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., η έκθεση ελεγκτών και οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της περί εκλογής ελεγκτών χρήσης όπως πιο κάτω: α) Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης του Παντελή, λογιστής, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που γεν νήθηκε το 1964, κάτοικος Κορίνθου Πυλαρινού 94, με ΑΔΤ Χ και με αριθμό άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος , Έλληνας υπήκοος. β) Τσώρης Αθανάσιος του Γεωργίου, λογιστής, πτυχι ούχος Α.Β.Σ.Π., που γεννήθηκε το 1967, κάτοικος Κορίν θου Κ. Παλαμά 104, με ΑΔΤ Π και αριθμό άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος , Έλληνας υπήκοος. α) Παύλου Χρήστος του Ιωάννη, λογιστής, πτυχιού χος Α.Β.Σ.Π, που γεννήθηκε το 1953, κάτοικος Κορίνθου Αποστόλου Παύλου 20 24, με Α.Δ.Τ Μ αριθμό αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος , Έλληνας υπήκοος. β) Λογοθέτης Δημήτριος του Βασιλείου, λογιστής, πτυ χιούχος ΑΣΟΕΕ,. που γεννήθηκε το 1954, κάτοικος Λου τρακίου Κορινθίας Ξενοφώντος 11, με Α.Δ.Τ Θ και αριθμό αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος , Έλληνας υπήκοος. Κόρινθος, 30 Αυγούστου 2007 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ (16) την επωνυμία «ΠΕΤΡΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» με δ.τ. «ΠΕΤΡΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 ρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΡΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» με δ.τ. «ΠΕΤΡΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώ ου 63847/71/Β/07/005 από το οποίο προκύπτει ότι το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω: 1) Ο Ελευθέριος Πετράκης του Ιωάννου και της Πελαγί ας, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Λάστρο Σητείας το 1942, και κατοικεί στη Σητεία Κρήτης, οδός Ιωάννου Κονδυλάκη 27 Τ.Κ , ΑΔΤ: ΑΑ / από το Α.Τ. Σητείας, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Σητείας, Πρό εδρος. 2) Η Πελαγία Πετράκη του Ελευθερίου και της Σοφίας, σύζυγος του Αθανασίου Ζαγκότη, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1970, και κα τοικεί στη Σητεία Κρήτης, οδός Ιωάννου Κονδυλάκη 27 Τ.Κ , ΑΔΤ: Ν / οπό το Α.Τ. Σητείας, ΑΦ.Μ , Δ.Ο.Υ. Σητείας, Μέλος. 3) Η Θεοδοσία Πετράκη του Ελευθερίου και της Σοφί ας, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Μπουμπου λίνας αρ. 54, ΑΔΤ: ΑΕ / από το ΤΑ Εξαρ χείων και με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΙΑ Αθηνών, Μέλος. 4) Η Σοφία σύζυγος Ελευθερίου Πετράκη το γένος Νι κολάου και Θεοδοσίας Χατζηδάκη, Εργολάβος Δημοσίων Έργων, που γεννήθηκε στο Νιπιδιτό Ηρακλείου και κα τοικεί στη Σητεία της Κρήτης (οδός Ιωάννου Κονδυλάκη αρ. 27 Τ.Κ ), με Α.Δ.Τ.: Χ /2002 Α.Τ, Σητείας και με ΑΦ.Μ Δ.Ο.Υ. Σητείας, Αντιπρόεδρος. Η θητεία των μελών του πρώτου Δ.Σ. λήγει Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος Ελευθέριος Πετράκης, ή η Αντι πρόεδρος Σοφία σύζυγος Ελευθερίου Πετράκη. Άγιος Νικόλαος, 21 Αυγούστου 2007 Ο Προϊστάμενος κ.α.α. ΧΑΡ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ (17) Εται επω νυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από απόφα ση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 11710/71 /Β/86/36 με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα, ως εξής: 1. ΜΑΡΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗ, κάτοικος Αθηνών οδός Κωστή Παλαμά 34, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1969, με ΑΔΤ Ν , Πρόεδρος. 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, κάτοικος Αθηνών οδός Κωστή Παλαμά 34, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1971 με ΑΔΤ Π , Εντεταλμένος Σύμβουλος. 3. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗ, κάτοικος Αθηνών οδός Κωστή Παλαμά 34, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1973, με ΑΔΤ Π , Μέλος. Όλοι είναι Έλληνες Υπήκοοι. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι 5ετής ήτοι μέχρι Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία όλοι οι σύμβουλοι μαζί και ο καθένας χωριστά δηλαδή οι: η Πρόεδρος ΜΑΡΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗ, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑ ΚΗΣ και το μέλος ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗ. Επίσης με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης ορίστηκαν για τη χρήση έως οι κατωτέρω ελεγκτές ως εξής: 1. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, με αριθμό μητρώου άδειας άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος ΚΟΛΙΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, με αριθμό μητρώου άδειας άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, με αριθμό μητρώου άδειας άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με αριθμό μητρώ ου άδειας άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος Όλοι είναι Έλληνες Υπήκοοι. Άγιος Νικόλαος, 27 Αυγούστου 2007 Ο Προϊστάμενος κ.α.α. ΧΑΡ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη ημορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1680 20 Αυγούστου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 21161 Διαμόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων για τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1805 7 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 0 Μαρτίου 00 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.04 Σύσταση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της χώρας. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα