Όνοµα, Επώνυµο Κωνσταντίνος Τσιγγενόπουλος. Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όνοµα, Επώνυµο Κωνσταντίνος Τσιγγενόπουλος. Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση."

Transcript

1 Όνοµα, Επώνυµο Κωνσταντίνος Τσιγγενόπουλος Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Κρήτης (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Γούρνες Πεδιάδος, Τ.Θ. 2214, 71003, Ηράκλειο, Κρήτη Τηλέφωνο (-α) Κινητό: Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Υπηκοότητα (ες) Ελληνική Ηµ.γέννησης 14 Οκτωβρίου 1971 Φύλο Άρρεν Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες Γλώσσες Μητρική γλώσσα: Ελληνικά Γλώσσα Κατανόηση Προφορικός λόγος Γραπτός Λόγος Αγγλικά Άριστο Άριστο Άριστο Γαλλικά Άριστο Άριστο Άριστο Εκπαίδευση και κατάρτιση 1999, ιδακτορικό δίπλωµα του Πανεπιστηµίου Montpellier II Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier, Γαλλία. ιδακτορική Σχολή: Βιολογία των Πληθυσµών και Οικολογία. Τίτλος ιατριβής: Phylogéographie du genre Barbus dans les régions péri- méditerranéennes. Reconstitution des grandes lignées de migration en moyen des marqueurs nucléaires et mitochondriaux / Φυλογεωγραφία των ειδών του γένους Barbus (Τελεόστεοι, Κυπρινοειδή) στην περιοχή της Μεσογείου. Ανασύνθεση των µεγάλων εξελικτικών γραµµών µετανάστευσης µε τη χρήση πυρηνικών και µιτοχονδριακών γενετικών δεικτών. Επιβλέπων Καθ.: P. Berrebi (Laboratoire Génome et Populations, UPR 9060 CNRS, Montpellier). ιδακτορική ιατριβή, Université Montpellier II Sciences et Techniques du Languedoc, 192 σελ. 1996, ίπλωµα Εµπεριστατωµένων Σπουδών (DEA, Diplôme d Etudes Approfondies) του Πανεπιστηµίου Montpellier II Sciences et Techniques du Languedoc Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier (ENSAM), Montpellier, Γαλλία. Ειδίκευση: Εξελικτική Βιολογία και Οικολογία. Τίτλος ιατριβής: Phylogéographie mitochondriale du genre Barbus au nord de la Méditerranée. Une approche de la spéciation des poissons d'eau douce d'europe occidentale / Μιτοχονδριακή φυλογεωγραφία του γένους Barbus στη Βόρεια Μεσόγειο. Μια προσέγγιση στην ειδογένεση των ιχθύων του γλυκού νερού στη υτική Ευρώπη. Επιβλέπων Καθ.: P. Berrebi (Laboratoire Génome et Populations, UPR 9060 CNRS, Montpellier). Diplôme d Etudes Approfondies, Université Montpellier II Sciences et Techniques du Languedoc, 58 σελ. 1994, Πτυχίο Τµήµατος Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Τίτλος ιατριβής: Μελέτη των φυλογενετικών σχέσεων ειδών του γένους Leuciscus (Pisces; Cyprinidae) της Ελλάδας. Επιβλέπων : Ι. Καρακούσης, Λέκτορας (Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας). ιπλωµατική ιατριβή, Τµήµα Βιολογίας, ΑΠΘ, 46 σελ. Σελίδα 1/5 - Βιογραφικό

2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επιστηµονική Επαγγελµατική Εµπειρία (των τελευταίων 5 ετών) 9/2006 σήµερα: Εντεταλµένος Ερευνητής Γ βαθµίδας, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Γ.), Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Ηράκλειο. 2/2002-9/2006: Τµήµα Γενετικής και Μοριακής Βιοτεχνολογίας, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, (ΙΘΑΒΙΚ), Ηράκλειο. Σχέση εργασίας: Σύµβαση Αορίστου Χρόνου. Καθήκοντα: συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα. 9/2002-7/2005: Τµήµα Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών (ΘΕ.ΚΑ.) της Σχολής ΣΤΕΓ των Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου. Σχέση εργασίας: Σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Ορισµένου Χρόνου µε Ωριαία Αντιµισθία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.1404/1983 (άρθρου 4, περ.γ του Ν.2916/2001 ΦΕΚ 114Α) και του Π.. 163/2002 (ΦΕΚ 149/Α/2002). Καθήκοντα: Εργαστηριακός Συνεργάτης µε Πλήρη Προσόντα για τη διδασκαλία του µαθήµατος Γενετική. 3/ : Πρόγραµµα Σπουδών Επιλογής: ιαχείριση Γεωργικών Οικοσυστηµάτων Ηρακλείου (Τρία Εξάµηνα). Σχέση εργασίας: Σύµβαση Έργου. Καθήκοντα: ιδασκαλία του µαθήµατος Πληθυσµιακή Γενετική. 3/2003-8/2003 Σχολή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (.Π.Θ.) στην Αλεξανδρούπολη: Σχέση εργασίας: Σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Ορισµένου Χρόνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.. 407/80 (ΦΕΚ 112/80 τ.α ). Καθήκοντα: ιδασκαλία των µαθηµάτων Γενετική Πληθυσµών και Εξέλιξη και Γενετική ΙΙ (6 ώρες εβδοµαδιαίας απασχόλησης). 10/1999-7/2000: Τµήµα Γενετικής και Μοριακής Βιοτεχνολογίας, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, (ΙΘΑΒΙΚ), Ηράκλειο. Σχέση εργασίας: Υποτροφία. Καθήκοντα: συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα. Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα (από το 2000 και µετά) Combined genetic and functional genomic approaches for stress and disease resistance marker assisted selection in fish and shellfish (AQUAFIRST / SSP8-CT ). Χρηµατοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση. Συντονιστής Προγράµµατος: P. Prunnet, INRA Rennes, Γαλλία, και υπεύθυνος προγράµµατος στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.: ρ. Γ. Κωτούλας. Καθήκοντα: συµµετοχή σε εργαστηριακά πειράµατα, ανάλυση δεδοµένων και συγγραφή εξαµηνιαίων τεχνικών εκθέσεων. Marine Genomics Europe - Network of Excellence, (MGE, CT ): Implementation of high-throughput genomic approaches to investigate the functioning of marine ecosystems and the biology of marine organisms. Συντονιστής Προγράµµατος: M. Barbier, CNRS, Station Biologique de Roscoff, Γαλλία, και υπεύθυνος προγράµµατος στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.: ρ. Α. Μαγουλάς. Καθήκοντα: συµµετοχή σε συναντήσεις, ανάλυση δεδοµένων και συγγραφή ετησίων εκθέσεων. Marine Biodiversity and Ecosystem Functionning - Network of Excellence (MARBEF, CT ). Συντονιστής Προγράµµατος: C. Heip, Netherlands Institute of Ecology- NIOO, Ολλανδία, και υπεύθυνος προγράµµατος στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.: ρ. Χ. Αρβανιτίδης. Καθήκοντα: συµµετοχή σε συναντήσεις, ανάλυση δεδοµένων και συγγραφή ετησίων εκθέσεων Evaluation of genetic impact of aquaculture activities on native populations - a European network - Coordination Action (Genimpact). Συντονιστής Προγράµµατος: T. Svåsand, Institute of Marine Research, Νορβηγία, και υπεύθυνος προγράµµατος στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.: ρ. Α. Μαγουλάς. Καθήκοντα: συµµετοχή σε συναντήσεις, ανάλυση δεδοµένων και συγγραφή ετησίων εκθέσεων. Welfare and health in sustainable aquaculture (WEALTH / SSP8-CT ). Χρηµατοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση. Συντονιστής Προγράµµατος: G. L. Taranger, Institute of Marine Research, Νορβηγία, και υπεύθυνος προγράµµατος στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.: ρ Γ. Κωτούλας. Tools for the genetic improvement of sea bass. Construction and preliminary application of a medium density linkage and synteny map (BASSMAP / QLRT ). Χρηµατοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση. Συντονιστής Προγράµµατος: F. A. M. Volckaert, KUL, Βέλγιο, και υπεύθυνος προγράµµατος στο Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ.: ρ Γ. Κωτούλας. Καθήκοντα: συµµετοχή σε εργαστηριακά πειράµατα, ανάλυση δεδοµένων και συγγραφή εξαµηνιαίων τεχνικών εκθέσεων. BRIDGING GENOMES: An integrated genomic approach toward genetic improvement of aquacultured fish species (BRIDGE-MAP / QLRT ). Χρηµατοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση. Συντονιστής και υπεύθυνος Προγράµµατος στο Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ.: ρ Γ. Κωτούλας. Καθήκοντα: συµµετοχή σε εργαστηριακά πειράµατα και ανάλυση δεδοµένων. Εισαγωγή µεθόδων γενωµικής ανάλυσης στην υδατοκαλλιέργεια: ανάπτυξη µοριακών εργαλείων και δηµιουργία γενετικού χάρτη στην τσιπούρα (Sparus aurata) ΠΕΝΕ Ε 600, Χρηµατοδότηση: Υπουργείο Ανάπτυξης, Γ.Γ.Ε.Τ. Υπεύθυνος Προγράµµατος: ρ Α. Μαγουλάς, Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ.. Καθήκοντα: συµµετοχή σε εργαστηριακά πειράµατα, ανάλυση δεδοµένων και συµβολή στη διαµόρφωση της τελικής τεχνικής έκθεσης. Συµµετοχή σε Επιτροπές, Συνέδρια, Οµάδες Εργασίας (από το 2000 και µετά) Aquafirst Padova, Italy / Μαρτίου 2008 Σελίδα 2/5 - Βιογραφικό

3 Mugil INCO La Paz, Mexico / Νοεµβρίου 2007 Marine Genomics ΝοΕ (Fish & Shellfish Node) Κολυµπάρι Χανίων, Ελλάς / 10 Οκτωβρίου 2007 Aquafirst La Rochelle, France / Μαΐου 2007 Marine Genomics ΝοΕ (Fish & Shellfish Node) - Two day biannual workshop Leuven, Belgium / Απριλίου 2007 GenImpact Coordinated Action International workshop on Development of management options to reduce genetic impacts of aquaculture activities, Task 4.2. Management workshop Θεσσαλονίκη, Ελλάς / Απριλίου th International Marine Biotechnology Conference IMBC 2007, Μαρτίου 2007, Eϊλάτ, Ισραήλ MARBEF ΝοΕ (GBIRM RMP) Copenhagen, Danemark / 6 Φεβρουαρίου 2007 Aquafirst Ηράκλειο, Ελλάς / Νοεµβρίου 2006 International Symposium Genetics in Aquaculture ΙΧ, Ιουνίου 2006, Montpellier, Γαλλία GenImpact Coordinated Action WP 1: Genetics of domestication, breeding and enhancement of performance of fish and shellfish Viterbo, Italy / Ιουνίου ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 4-8 Ιουνίου 2006, Θεσσαλονίκη. Aquafirst Leuven, Belgium / Μαΐου 2006 MARBEF ΝοΕ (GBIRM RMP) Tavira, Portugal / 3-5 Μαΐου 2006 Marine Genomics ΝοΕ (Fish & Shellfish Node) Faro, Portugal / Ιανουαρίου 2006 BassMap & Bridge-Map Leuven, Belgium / 8-9 εκεµβρίου 2005 Aquafirst Las Palmas, Spain / 7-8 Νοεµβρίου 2005 Marine Genomics ΝοΕ (Fish & Shellfish Node) Berlin, Germany / 1-2 Οκτωβρίου 2005 MARBEF ΝοΕ (MARPLAN RMP) Napoli, Italy / Σεπτεµβρίου 2005 BassMap Leuven, Belgium / Αυγούστου 2005 MARBEF ΝοΕ (GBIRM RMP) Marseilles, France / 30 Ιουνίου- 1 Ιουλίου 2005 BassMap, Bridge-Map & Aquafirst Faro, Portugal / 6-7 Ιουνίου 2005 MARBEF ΝοΕ Porto, Portugal / Μαρτίου 2005 BassMap & Bridge-Map Βarcelona, Spain / Οκτωβρίου 2004 Aquaculture Europe 2004, Biotechnologies for Quality, Οκτωβρίου 2004, Barcelona, Spain. MARBEF ΝοΕ Oslo, Norway / Ιουνίου 2004 BassMap & Bridge-Map Rennes, France / Μαΐου 2004 MARBEF ΝοΕ Brugges, Belgium / Μαρτίου 2004 BassMap & Bridge-Map Padova, Italy / 7-8 Νοεµβρίου 2003 BassMap & Bridge-Map Faro, Portugal / Μαΐου ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 6-9 Μαΐου 2003, Χερσόνησος, Κρήτη BassMap & Bridge-Map Stirling-Roslin, Scotland / Νοεµβρίου 2002 BassMap & Bridge-Map Leuven, Belgium / Μαΐου 2002 BassMap & Bridge-Map Ηράκλειο, Ελλάς / Νοεµβρίου 2001 Επιλεγµένες Επιστηµονικές ηµοσιεύσεις (Περιοδικά, Εφηµερίδες, Βιβλία, Ανακοινώσεις. Ειδικές εκδόσεις κα) Dailianis, T., Limborg, M., Hanel, R., Bekkevold, D., Lagnel, J., Magoulas, A. and Tsigenopoulos, C. S Characterization of nine polymorphic microsatellite markers in sprat (Sprattus sprattus L.). Molecular Ecology Resources 8: Apostolidis A., Loukovitis D. & Tsigenopoulos C. S Genetic characterization of brown trout (Salmo trutta) populations from the Southern Balkans using mtdna sequencing and RFLP analysis. Hydrobiologia 600: Guinand B., Dujardin E., Dufour V. & Tsigenopoulos C. S Characterisation of genetic structure of Dicentrarchus labrax larvae in two nurseries of the Gulf of Lions (NW Mediterranean). Aquatic Living Resources 21: Chatziplis D., Batargias C., Tsigenopoulos C. S., Magoulas A., Kollias S., Kotoulas G., Volckaert F.A.M. and C.S. Haley Mapping Quantitative Trait Loci in European Sea Bass (Dicentrarchus labrax): The BASSMAP pilot study, Aquaculture, 272 Suppl. 1, S172-S182 Σελίδα 3/5 - Βιογραφικό

4 Lymberakis P., Poulakakis N., Manthalou G., Tsigenopoulos C. S., Magoulas A. & Mylonas M Mitochondrial phylogeography of Rana (Pelophylax) populations in the Eastern Mediterranean region. Molecular Phylogenetics and Evolution 44 (1): Tsagkarakou A., Tsigenopoulos C. S., Gorman K., Lagnel J. & Bedford I. D Biotype status and genetic polymorphism of the whitefly Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) in Greece: mitochondrial DNA and microsatellites. Bulletin of Entomological Research 97: Franch R., Louro B., Tsalavouta M., Chatziplis D., Tsigenopoulos C. S., Sarropoulou E., Antonello J., Magoulas A., C. C. Mylonas, Patarnello T., Power D. M., Kotoulas G. & Bargelloni L A genetic linkage map of the hermaphrodite teleost fish Sparus aurata L. Genetics 174: Mantziou G., A. Antoniou, N. Poulakakis, G. Goulielmos, Tsigenopoulos C. S., Pinou T.& Mylonas M Isolation and characterization of six polymorphic microsatellite markers in the fresh water turtle Mauremys rivulata (Testudines: Geoemydidae). Molecular Ecology Notes 5 (4): Chistiakov D., Hellemans B., Haley C., Law A., Tsigenopoulos C. S., Kotoulas G., Bertotto D., Libertini A. & Volckaert F.A.M A Microsatellite Linkage Map of the European Seabass Dicentrarchus labrax L. Genetics 170: Poulakakis, N., Lymberakis, P., Tsigenopoulos, C. S., Magoulas, A. & Mylonas M Phylogenetic relationships and evolutionary history of snaked-eyed skink Ablepharus kitaibelii (Sauria: Scincidae). Molecular Phylogenetics and Evolution) 34 (1): Chistiakov D.A., Hellemans B., Tsigenopoulos C.S., Law A.S., Bartley N., Bertotto D., Libertini A., Kotoulas G., Haley C.S. & Volckaert F. A. M Development and linkage relationships for new microsatellite markers of the sea bass (Dicentrarchus labrax L.). Animal Genetics 35 (1): Tsigenopoulos C. S., Durand J. D., ünlü E. & Berrebi P Rapid radiation of the Mediterranean Barbus species (Cyprinidae) after the Messinian salinity crisis of the Mediterranean Sea, inferred from mitochondrial phylogenetic analysis. Biological Journal of the Linnean Society 80 (2): Tsigenopoulos C.S., Hellemans B., Chistiakov D.A., Libertini A., Kotoulas G. & Völckaert F Eleven new microsatellites of the sea bass (Dicentrarchus labrax L.). Molecular Ecology Notes 3: Berrebi P. & Tsigenopoulos C. S Phylogenetic organization of the genus Barbus sensu stricto: A review based on data using molecular markers. The Freshwater Fishes of Europe. Vol. 5/II: Cyprinidae, Part II: Barbus", σελ , P. Banarescu and N. G. Bogutskaya Eds., AULA- Verlag Kotlík P., Tsigenopoulos C. S., Ráb P. & Berrebi P Two new Barbus species from the Danube River basin, with redescription of B. petenyi (Teleostei: Cyprinidae). Folia Zoologica 51 (3): Tsigenopoulos C. S., Ráb P., Naran D. & Berrebi P Multiple origins of polyploidy in the phylogeny of southern African barbs (Cyprinidae) as inferred from mtdna markers. Heredity 88 (6): Tsigenopoulos C. S., Kotlík P. & Berrebi P Biogeography and pattern of gene flow among Barbus species (Teleostei: Cyprinidae) inhabiting the Italian Peninsula and neighboring Adriatic drainages as revealed by allozyme and mitochondrial sequence data. Biological Journal of the Linnean Society 75 (1): Durand J. D., Tsigenopoulos C. S., ünlü E. & Berrebi P Phylogeny and biogeography of the family Cyprinidae in the Middle East inferred from cytochrome b DNA Evolutionary significance of this region. Molecular Phylogenetics and Evolution 22 (1): Berrebi P. & Tsigenopoulos C. S Contribution des séquences mitochondriales à l éclatement phylogénétique du genre polyploïde Barbus (Téléostéen Cyprinidés). Implications biogéographiques. Biosystema 20: Tsigenopoulos C. S. & Berrebi P Molecular phylogeny of North Mediterranean freshwater barbs (genus Barbus: Cyprinidae) inferred from cytochrome b sequences: Biogeographic and systematic implications. Molecular Phylogenetics and Evolution 14 (2): Tsigenopoulos C. S., Karakoysis Y. & Berrebi P The North Mediterranean Barbus lineage: phylogenetic hypotheses and taxonomic implications based on allozyme data. Journal of Fish Biology 54 (2): Tsingenopoulos C. S. & Karakousis Y Phylogenetic relationships of Leuciscus keadicus, an endemic cyprinid species from Greece, with other species of the genus Leuciscus. Folia Zoologica 45: Επιστηµονικά Ενδιαφέροντα Η γενετική πληθυσµών και η συστηµατική µε τη χρήση µοριακών εργαλείων ως ένα µέσο για αποτελεσµατική προστασία και διαχείριση των φυσικών πληθυσµών, ιδιαίτερα ψαριών, αποτελεί το κύριο ερευνητικό µου ενδιαφέρον από τη ιπλωµατική ακόµη εργασία. Ενδιαφέροµαι επίσης για τη Μοριακή Εξέλιξη και την εξέλιξη της πλοειδίας στα σπονδυλόζωα. Τα τελευταία χρόνια, η συµµετοχή µου σε ερευνητικά προγράµµατα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., και προηγούµενα του Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ., µου έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ µε τη γενετική βελτίωση καλλιεργούµενων ειδών ψαριών (λαβράκι και τσιπούρα), µέσα από τη χαρτογράφηση γονιδίων και την κατασκευή γενετικών χαρτών σύνδεσης (linkage maps), που θα ωφελήσει την ιχθυοπαραγωγική βιοµηχανία, τη διαχείριση των ιχθυοαποθεµάτων αλλά και τη βασική επιστήµη. Τέλος, η συνεχής και εκτεταµένη παραγωγή γενετικών δεδοµένων, όπως αλληλουχίες ουδέτερων γενετικών δεικτών (π.χ. µικροδορυφορικά), αλληλουχίες που µεταγράφονται (Expressed Sequence Tags, ESTs) και γονιδίων για τα πιο πάνω είδη, δίνει τεράστια δυνατότητα για την in silico και εργαστηριακή χρήσης τους σε µελέτες συγκριτικής γονιδιωµατικής (comparative genomics) τόσο µεταξύ της τσιπούρας και του λαβρακιού όσο και µε άλλα είδη µοντέλα στα ψάρια, όπως τα Fugu, Tetraodon, Medaka κ.α. Σελίδα 4/5 - Βιογραφικό

5 Η ενασχόλησή µου µε διάφορα θέµατα, κυρίως στα πλαίσια των διατριβών µου αλλά και της συµµετοχής µου σε ερευνητικά προγράµµατα, µου επέτρεψε να αποκτήσω µια πολύ καλή γνώση διαφόρων µεθόδων και τεχνικών, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, όπως: Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών. Καρυολογικές µελέτες και τεχνικές χρώσης χρωµοσωµάτων. Μορφοµετρική ανάλυση διαφόρων χαρακτήρων των ψαριών. Πολλαπλασιασµός του DNA µε τη µέθοδο της Αλυσιδωτής Αντίδρασης της Πολυµεράσης (PCR). Ηλεκτροφορητική ανάλυση της ποικιλότητας τµηµάτων του µιτοχονδριακού DNA. Προσδιορισµός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (sequencing) τµηµάτων DNA. Ανάπτυξη και ανάλυση της ποικιλότητας του µικροδορυφορικού DNA (microsatellite DNA) Κλωνοποίηση DNA. Κατασκευή γενωµικών βιβλιοθηκών. Ανάλυση της ποικιλότητας του πυρηνικού DNA µε τη χρήση περιοριστικών ενζύµων και ειδικών πυρηνικών σηµαντών (ανάλυση AFLP και cdna). Αναγνώριση και ανάλυση γονιδίων µε την παραγωγή ESTs (Expressed Sequence Tags) από κλώνους cdna. Εκπαιδευτικές ραστηριότητες ιδακτικό Έργο (Μαθήµατα, ιαλέξεις, Σεµινάρια) 9/2002-7/2005: Τµήµα Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών (ΘΕ.ΚΑ.) της Σχολής ΣΤΕΓ των Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου. Σχέση εργασίας: Σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Ορισµένου Χρόνου µε Ωριαία Αντιµισθία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.1404/1983 (άρθρου 4, περ.γ του Ν.2916/2001 ΦΕΚ 114Α) και του Π.. 163/2002 (ΦΕΚ 149/Α/2002). Καθήκοντα: Εργαστηριακός Συνεργάτης µε Πλήρη Προσόντα για τη διδασκαλία του µαθήµατος Γενετική. 3/ : Πρόγραµµα Σπουδών Επιλογής: ιαχείριση Γεωργικών Οικοσυστηµάτων Ηρακλείου (Τρία Εξάµηνα). Σχέση εργασίας: Σύµβαση Έργου. Καθήκοντα: ιδασκαλία του µαθήµατος Πληθυσµιακή Γενετική. 3/2003-8/2003 Σχολή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (.Π.Θ.) στην Αλεξανδρούπολη: Σχέση εργασίας: Σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Ορισµένου Χρόνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.. 407/80 (ΦΕΚ 112/80 τ.α ). Καθήκοντα: ιδασκαλία των µαθηµάτων Γενετική Πληθυσµών και Εξέλιξη και Γενετική ΙΙ : Προσκεκληµένος εισηγητής (12 ώρες διδασκαλίας για απόφοιτους σχολών από Μεσογειακές χώρες), στο πρώτο έτος του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Horticultural Genetics and Biotechnology που οργανώθηκαν από το Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ). Θέµατα εισηγήσεων: Molecular Breeding Techniques. Σελίδα 5/5 - Βιογραφικό

4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 4.1. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ 2005 1. ARVANITIDIS C., HATZIGEORGIOU G., KOUTSOUBAS D., DOUNAS C., ELEFHTERIOU A. & KOULOURI

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών, 71003, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810 337748 Κινητό: +30-6947 854311

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών, 71003, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810 337748 Κινητό: +30-6947 854311 Όνοµα, Επώνυµο Χρήστος Αρβανιτίδης Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών, 71003, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810 337748 Κινητό: +30-6947 854311

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Γλώσσες

Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Γλώσσες Όνοµα (-τα) Επώνυµο (α) Νίκος Παπανδρουλάκης Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Iνστιτούτο Yδατοκαλλιεργειών, Eλληνικό Kέντρο Θαλάσσιων Eρευνών, AQUALABS, Γούρνες, 71500, Κρήτη (T.Θ. 2214, Hράκλειο 71003,

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693 2717 163

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693 2717 163 Όνοµα Επώνυµο Κώστας Παπακωνσταντίνου ε Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197 Ό ν ο µ α, Ε π ώ ν υ µ ο Α Λ Κ Ι Β Ι Α Η Σ Ν. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµα: Εµµανουήλ Επώνυµο: Λαδουκάκης e-mail: ladoukakis@biology.uoc.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1998-2001: Διδακτορική Διατριβή, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης. 1995-1998: M.Sc. (Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

: : : : 6.1.1965 : 26500 2610969268 e-mail: sfendo@upatras.gr :

: : : : 6.1.1965 : 26500 2610969268 e-mail: sfendo@upatras.gr  : Σπύρος Σφενδουράκης ρ. Βιολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούλιος 2007 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: Σφενδουράκης Όνοµα: Σπύρος Όν.Πατρός: Μιχαήλ Τόπος γέννησης: Αγρίνιο Ηµερ.γέννησης: 6.1.1965 Οικογ.κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Dr Αθανάσιος Εξαδάκτυλος (PhD) Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Τμήμα

Dr Αθανάσιος Εξαδάκτυλος (PhD) Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Τμήμα Dr Αθανάσιος Εξαδάκτυλος (PhD) Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Οδός Φυτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Γλώσσες. Όνοµα (-τα) Επώνυµο (α) Κωνσταντίνος Μυλωνάς

Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Γλώσσες. Όνοµα (-τα) Επώνυµο (α) Κωνσταντίνος Μυλωνάς Όνοµα (-τα) Επώνυµο (α) Κωνσταντίνος Μυλωνάς Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Iνστιτούτο Yδατοκαλλιεργειών, Eλληνικό Kέντρο Θαλάσσιων Eρευνών, T.Θ. 2214, Hράκλιο 71003, Kρήτη, Eλλάδα Τηλέφωνο(α) +30 2810

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικές πληροφορίες

Προσωπικές πληροφορίες Όνοµα, Επώνυµο Μαρία Corsini-Φωκά Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών/Υδροβιολογικός Σταθµός Ρόδου, Οδός Κω, 85100, Ρόδος, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 22410 27308, +30 22410

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...267 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ...267

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννας Ακουµιανάκη. Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Όνοµα, Επώνυµο

Ιωάννας Ακουµιανάκη. Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Όνοµα, Επώνυµο Όνοµα, Επώνυµο Ιωάννα Ακουµιανάκη Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 46.7 χλµ. Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Μαύρο Λιθάρι, Τ.Θ. 712 19013,Ανάβυσσος Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

2005 σήµερα: «Παρακολούθηση µεταβολών της ακτογραµµής στην παράκτια περιοχή του Υ.Σ.Ρ.» / Α.Π.Θ. - Υ.Σ.Ρ. / Συντονιστής

2005 σήµερα: «Παρακολούθηση µεταβολών της ακτογραµµής στην παράκτια περιοχή του Υ.Σ.Ρ.» / Α.Π.Θ. - Υ.Σ.Ρ. / Συντονιστής Όνοµα, Επώνυµο Ανδρέας Σιούλας Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ιεύθυνση Υδροβιολογικός Σταθµός Ρόδου του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (Υ.Σ.Ρ./ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) Oδός Κω, 85100 Ρόδoς, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α)

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή N. Πολυμενάκου. Προσωπικές πληροφορίες. Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες. Γλώσσες

Παρασκευή N. Πολυμενάκου. Προσωπικές πληροφορίες. Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες. Γλώσσες Παρασκευή N. Πολυμενάκου Προσωπικές πληροφορίες Διεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Τ.Θ.2214, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810-337855 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Φαξ +30-2810-337822

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα, Επώνυµο Pascal Divanach. Προσωπικά Στοιχεία

Όνοµα, Επώνυµο Pascal Divanach. Προσωπικά Στοιχεία Όνοµα, Επώνυµο Προσωπικά Στοιχεία ιεύθυνση: Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Τ.Θ. 2214, Ηράκλειο, Κρήτη, 71003, Ελλάδα Tηλέφωνο: +30 2810337766 Fax: +30 2810241882 E-ταχυδρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ, ρ. ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ (407) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Οκτώβριος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Γλώσσες. Ιταλικά. Όνοµα (-τα) Επώνυµο (α)

Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Γλώσσες. Ιταλικά. Όνοµα (-τα) Επώνυµο (α) Όνοµα (-τα) Επώνυµο (α) Pancucci-Παπαδοπούλου Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση 46,7 Χλµ Αθηνών Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος Αττική Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 22910 76383 Κινητό: +30 6978847983 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Βαρκιτζή. Προσωπικές πληροφορίες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Επιστηµονικά Ενδιαφέροντα

Ιωάννα Βαρκιτζή. Προσωπικές πληροφορίες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Επιστηµονικά Ενδιαφέροντα Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΤΘ 712, Aνάβυσσος Αττικής, ΤΚ 19013 Τηλέφωνο (-α) +30 2291076403 Φαξ +30 2291076347 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος. Επίκουρος Καθηγητής

Βιογραφικό Σημείωμα. Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος. Επίκουρος Καθηγητής Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος Επίκουρος Καθηγητής (Αλιεία και αλιευτικά αποθέματα) Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας- Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιεχόμενα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΠΑΤΡΑ, 2014 Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Περιεχόµενα ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ 1 Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΩΣΤΑΣ Α. ΤΡΙΑΝΤΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΩΣΤΑΣ Α. ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Α. ΤΡΙΑΝΤΗΣ TERCEIRA/OXFORD, ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Κώστας Α. Τριάντης Ημερομηνία γέννησης: 3-6-1976 Τόπος γέννησης: Άρτα Υπηκοότητα: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σίνος Γκιώκας Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013. Προσωπικά στοιχεία

Δρ. Σίνος Γκιώκας Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013. Προσωπικά στοιχεία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Σίνος Γκιώκας Ημερομηνία γέννησης: 18/03/1967 Τόπος γέννησης: Μεταμόρφωση Αττικής Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με μία κόρη Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΑΙΝΑ Διδάκτορος Πανεπιστημίου Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΑΙΝΑ Διδάκτορος Πανεπιστημίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΑΙΝΑ Διδάκτορος Πανεπιστημίου Πατρών Μάιος 2012 Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μήτσαινας Ημερομηνία και Τόπος γέννησης: 15.11.1974, Αθήνα Ιδιότητα: - Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Διαχείρισης Οικοτόπων και Βιοποικιλότητας Διευθυντής Εργαστηρίου Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας Τμήμα Γεωπονίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών TEI Δυτικής Ελλάδας

Γεώργιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών TEI Δυτικής Ελλάδας Γεώργιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών TEI Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Ο κ. Γεώργιος Κατσέλης, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση: N. Mιλτιάδη 1, 63200 Νέα Μουδανιά Τηλ.: 2373065313, Fax: 2373026450, Ε-mail: imsiri@otenet.gr ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: IMΣΙΡΙ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ιεύθυνση: N. Mιλτιάδη 1, 63200 Νέα Μουδανιά Τηλ.: 2373065313, Fax: 2373026450, Ε-mail: imsiri@otenet.gr ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: IMΣΙΡΙ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ TEXNOΛOΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ιεύθυνση: N. Mιλτιάδη 1, 63200 Νέα Μουδανιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1981-2011 ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1981-2011 ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1981-2011 ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η χρονική εξέλιξη του συνολικού (όλων των µελών του τµήµατος) αριθµού των δηµοσιευµάτων

Διαβάστε περισσότερα