22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο κεφάλαιο 1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν την αιθανάλη ως σωστές η λανθασµένες σηµειώνοντας Σ ή Λ αντίστοιχα: α. Το µόριό της έχει 6 σ και 1π δεσµούς β. Ο υβριδισµός των τροχιακών στα άτοµα του άνθρακα στο µόριο της αιθανάλης είναι sp 3 γ. Αντιδρά µε αµµωνιακό διάλυµα νιτρικού αργύρου δ. Μπορεί να παρασκευαστεί από την αιθανόλη µε ισχυρή θέρµανση σε χάλκινο δοχείο. ε. Με επίδραση αλκαλικού διαλύµατος Ι 2 αντιδρά προς 2 οργανικές ενώσεις από τις οποίες η µία αποχρωµατίζει το ιώδες όξινο διάλυµα του υπερµαγγανικού καλίου. 2. Ποιο από τα επόµενα δεν είναι απαραίτητο να λάβουµε υπόψη µας κατά τη διαδοχική συµπλήρωση των τροχιακών; 1. Την αρχή ελάχιστης ενέργειας 2. την αρχή της αβεβαιότητας 3. την απαγορευτική αρχή 4. τον κανόνα του Hund 3. Το θειικό άλας του στοιχείου 19 Χ έχει τύπο: 1. ΧSO 4 2. X 2 SO 4 3. X(SO 4 ) 2 4. X 2 (SO 4 ) 3 4. Τα οξείδια των στοιχείων της 3 ης περιόδου µεταβαίνοντας από το 11 Na 17 Cl I γίνονται περισσότερο και κατά τη διάλυσή τους στο νερό παράγουν περισσότερο διαλύµατα. II I Α ιοντικά όξινα Β ιοντικά αλκαλικά Γ οµοιοπολικά όξινα οµοιοπολικά βασικά II 5. Πόσα δεσµικά ζεύγη ηλεκτρονίων και πόσα µη δεσµικά ζεύγη ηλεκτρονίων υπάρχουν στον τύπο Lewis του µεθανικού µεθυλεστέρα ; 1 H, 6 C, 8 O 1. 8 δεσµικά και 5 µη δεσµικά 2. 8 δεσµικά και 4 µη δεσµικά 3. 7 δεσµικά και 2 µη δεσµικά 4. 8 δεσµικά και 6 µη δεσµικά 6. Ποιο µόριο περιέχει άτοµα C µε sp 2 και sp 3 υβριδισµένα τροχιακά; CH 2 = CH COOH CH 2 = CH C N CH 2 = CH Cl CH 2 = CH CH 3 7. Ποιο από τα ιόντα δεν περιέχει ηλεκτρόνιο σε d τροχιακό; Α Β Γ Ni 26 Fe Sc Cr 1

2 8. Από τις ακόλουθες χηµικές ενώσεις και ιόντα το κεντρικό αµέταλλο δεν υπακούει στον κανόνα της οκτάδας στην : SF 4 2. CO 2 3. NH 4 4. PO 4 9. Το οξείδιο του στοιχείου 56 Χ κατά τη διάλυσή του στο νερό σχηµατίζει διαλύµατα: 1. όξινα 2. ουδέτερα 3. αλκαλικά 4. όξινα ή αλκαλικά 10. Το στοιχείο Α βρίσκεται σε µία από τις κύριες οµάδες του Περιοδικού Πίνακα και οι ενέργειες ιοντισµού του είναι: Ε 1 =496 kj/mol, Ε 2 =4562 kj/mol, Ε 3 =6912 kj/mol, Ε 4 =9453 kj/mol για τον 1 ο, 2 ο,3 ο και 4 ο ιοντισµό αντίστοιχα. Το στοιχείο Α έχει 1. 1 µονήρες e σε s τροχιακό 2. 2 µονήρη e σε s τροχιακό 3. 1 ζεύγος e σε s τροχιακό 4. 1 µονήρες e σε p τροχιακό 11. εν απαιτείται απορρόφηση φωτονίου για τη µετατόπιση του ηλεκτρονίου του ατόµου του υδρογόνου 1. από το 1s στο 2s τροχιακό 2. από το 2s στο 3s τροχιακό 3. από το 2s στο 4s τροχιακό 4. από το 2s στο 2p τροχιακό 12. Ο υβριδισµός των τροχιακών των ανθράκων στο µόριο του προπαδιένιου είναι: 1. sp 3 για όλους 2. sp 2 για τους ακραίους και sp για τον κεντρικό 3. sp 2 για όλους 4. sp για όλους 13. Από τα ακόλουθα στοιχεία µετάπτωσης δεν έχει µεταβλητό αριθµό οξείδωσης το: Α Β Γ Μεταξύ των αλογόνων ( 53 I, 17Cl, 35 Br, 9 F) την υψηλότερη ενέργεια 1 ου ιοντισµού την έχει το: I Cl Br 4. 9 F 15. Τα στοιχεία Α, Β, Γ έχουν διαδοχικούς ατοµικούς αριθµούς και το Β έχει την µεγαλύτερη ενέργεια 1 ου ιοντισµού από όλα τα στοιχεία της περιόδου του. Το στοιχείο Γ βρίσκεται στην 1. 2 η οµάδα του Π.Π η οµάδα του Π.Π η οµάδα του Π.Π. 16. Για τις ατοµικές ακτίνες των στοιχείων: 9 F, 12 Mg, 16 S, 19 K ισχύει η σχέση: 4. 1 η οµάδα του Π.Π. 1..r K >r S >r Mg >r F 2. r F >r Mg >r S >r K 3. r K >r Mg >r S >r F 4. r Mg >r K >r S >r F 2

3 2 ο κεφάλαιο 17. Ένα διάλυµα ουσίας Α ογκοµετρείται µε πρότυπο διάλυµα ουσίας Β 0,1Μ, και η καµπύλη ογκοµέτρησης δίνεται στο διπλανό διάγραµµα. Γνωρίζουµε ότι: α. Η ουσία Α µπορεί να είναι: 1. KOH 2. HNO 3 3. HCOOH 4. NaCl β. Αν ο όγκος του διαλύµατος της Α ήταν 5mL η συγκέντρωση του ήταν: 1. 0,1Μ 2. 0,05Μ 3. 0,2Μ 4. 0,4Μ γ. O προσδιορισµός του τελικού σηµείου της ογκοµέτρησης δεν µπορεί να γίνει από δείκτη µε pk Η 1. 2, Ο σωστός συνδυασµός απαντήσεων είναι: ph Kαµπύλη ογκοµέτρησης V(mL) Οι φυσιολογικές τιµές ph του αίµατος είναι Αν σε έναν ασθενή το ph αίµατος είναι 7,1 τι συµπλήρωµα θα πρέπει να δοθεί στον ασθενή αυτό; 1. H 2 CO 3 ανθρακικό οξύ 2. NaHCO 3 όξινου ανθρακικού νατρίου 3. CO 2 ιοξείδιο του άνθρακα 4. KCl Χλωριούχο κάλιο 19. Το ph ενός διαλύµατος C v H 2v+1 COONH 4 1Μ µπορεί να είναι: µικρότερο, µεγαλύτερο ή ίσο µε 7 3. µικρότερο του 7 4. µεγαλύτερο του Ένας δείκτης Η έχει κόκκινο χρώµα όταν [Η ]/[ - ]>5 και κίτρινο χρώµα όταν [ - ]/[Η ]> 8 και pk Η = 6. Ένα διάλυµα µε ph=7 στο οποίο έχουν προστεθεί σταγόνες του δείκτη έχει: 1. κόκκινο χρώµα 2. κίτρινο χρώµα 3. πορτοκαλί χρώµα 4. δεν µπορούµε να ξέρουµε 21. Ένα διάλυµα χλωριούχου καλίου (KCl) είναι ουδέτερο. Αυτό συµβαίνει γιατί: 1. Έχει την ίδια 2. εν υπάρχουν ιόντα συγκέντρωση ιόντων Η 3 Ο + (aq) και Η 3 Ο + (aq) και ιόντα ΟΗ - (aq) στο διάλυµα ιόντων ΟΗ - (aq) 3. Το χλωριούχο κάλιο είναι ένα αλάτι 4. Έχει την ίδια συγκέντρωση ιόντων K + (aq) και ιόντων Cl - (aq) 22. Μεταξύ δύο όξινων διαλυµάτων περισσότερο όξινο είναι εκείνο που: 1. Έχει το µεγαλύτερο ph 2. Έχει ph> 7 3. Έχει ph < 7 4. Έχει το µικρότερο ph 23. Βρέθηκε πειραµατικά ότι ένα διάλυµα έχει ph = 10. Για να εξουδετερώσουµε το διάλυµα πρέπει να προσθέσουµε σε αυτό: 1. ιάλυµα αµµωνίας 2. ιάλυµα θειικού οξέος 3. ιάλυµα χλωριούχου νατρίου 4. Αποσταγµένο νερό 3

4 24. Όταν ένα οξύ αντιδρά µε ανθρακικό ασβέστιο τα προϊόντα της αντίδρασης είναι: 1. Άλας του ασβεστίου και υδρογόνο 2. Άλας του ασβεστίου και νερό 3. Άλας του ασβεστίου, νερό και 4. Άλας του ασβεστίου, υδρογόνο, νερό διοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του άνθρακα 25. Ποια από τις παρακάτω ουσίες όταν διαλύεται στο νερό δίνει όξινο διάλυµα; 1. ιοξείδιο του θείου 2. Οξείδιο του καλίου 3. Οξείδιο του νατρίου 4. Βροµιούχο νάτριο 26. Ποια από τις παρακάτω ουσίες όταν διαλύεται στο νερό δίνει αλκαλικό διάλυµα; 1. Οξείδιο του ασβεστίου 2. ιοξείδιο του αζώτου 3. ιοξείδιο του άνθρακα 4. Χλωριούχο κάλιο 27. Στην χηµική εξίσωση: CH 3 COOH+HCl CH 3 COOH Cl -, το CH 3 COOH συµπεριφέρεται: Α. σαν οξύ κατά Bronsted-Lowry Β. σαν βάση κατά Bronsted-Lowry Γ. αµφιπρωτικά. σαν οξειδωτικό 28. Ποια από τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις δείχνει την σωστή αντίδραση µεταξύ χλωριούχου βαρίου και θειικού ψευδαργύρου: 1. 2BaCl + ZnSO 4 Ba 2 SO 4 +2ZnCl 2. BaCl2 + Zn 2 SO 4 BaSO 4 + 2ZnCl 3. 2BaCl 2 +Zn 2 SO 4 Ba 2 SO 4 + 2ZnCl 2 4. BaCl 2 +ZnSO 4 BaSO 4 + ZnCl Όταν το νάτριο αντιδρά µε το νερό τα προϊόντα της αντίδρασης είναι: 1. Βασικό οξείδιο και υδρογόνο 2. Άλας και υδρογόνο 3. Οξύ και υδρογόνο 4. Βάση και υδρογόνο 30. Ποιο από τα παρακάτω µέταλλα θα αντιδράσει µε ένα από τα διαλύµατα; 1. Cu και διάλυµα Fe(NO 3 ) 2 2. Zn και διάλυµα MgCl 2 3. Fe και διάλυµα Cu(NO 3 ) 2 4. Ag και διάλυµα HCl 31. Ένα διάλυµα C 6 H 5 COOH/ C 6 H 5 COONa έχει ph=5,5 στους 25 ο C και αραιώνεται άπειρα µε νερό. Το ph του αραιωµένου διαλύµατος θα είναι: 1. περίπου 5,5 2. περίπου 6,0 3. περίπου 7,0 4. ακριβώς 5,5 32. Κοίταξε καλά το παρακάτω πλέγµα και στη συνέχεια επίλεξε τη σωστή απάντηση στην ερώτηση που ακολουθεί: 4

5 A Περιέχει περισσότερα ιόντα υδροξειδίου από ιόντα οξωνίου Β Αντιδρά µε το ανθρακικό ασβέστιο και δίνει αέριο διοξείδιο του άνθρακα Γ Μετατρέπει τον παγκόσµιο δείκτη σε κόκκινο Μετατρέπει τον παγκόσµιο δείκτη σε µπλε Ε Έχει ph µικρότερο από 7 στους 25 ο C Ζ Σχηµατίζει χλωριούχες ενώσεις όταν αντιδρά µε αλκοόλες Η Είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισµού Θ Έχει την ίδια συγκέντρωση ιόντων Η 3 O + (aq) και ιόντων ΟΗ - (aq) Ι Αντιδρά µε το υδροχλωρικό οξύ και δίνει αλάτι Περιέχουν εκφράσεις που αντιστοιχούν σε διάλυµα αιθανικού οξέος τα τετράγωνα: 1. Α,Β,Η 2. Β,Γ,Ε 3. Β,,Ε 4. Β,Γ,Ε,Η 33. Κοίταξε καλά το παρακάτω πλέγµα και επίλεξε τη σωστή απάντηση στην ερώτηση που ακολουθεί. Α: Θειικό µαγνήσιο Β: Τριοξείδιο του φωσφόρου Γ: Νιτρικός µόλυβδος : Ιωδιούχο κάλιο Ε: ιοξείδιο του αζώτου Ζ: Νιτρικό νάτριο Η: ιοξείδιο του θείου Θ: Οξείδιο του νατρίου Ι : Οξείδιο του ασβεστίου Περιέχουν ουσίες που είναι υπεύθυνες για την όξινη βροχή τα τετράγωνα: 1. Ε, Η 2., Θ, Ι 3. Β,Ε,Θ 4. Β, Ε, Η, Ζ 34. Ποιες από τις παρακάτω αναµείξεις θα δηµιουργήσει ρυθµιστικό διάλυµα; I. 20 ml διαλύµατος CH 3 COOH 0,1 M µε 20 ml διαλύµατος CH 3 COONa 0,10 M II. 20 ml διαλύµατος CH 3 COOH 0,1 M µε 20 ml διαλύµατος NaOH 0,05 M III. 20 ml διαλύµατος CH 3 COOH 0,1 M µε 20 ml διαλύµατος NaOH 0,20 M 1. Μόνο η I 2. Η I και η II 3. Η I, η II και η III 4. Η II και η III 2. Το διάλυµα έχει διπλάσια 35. Όταν το CaCl 2 διαλύεται στο νερό ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; 1. Το διάλυµα έχει διπλάσια αυτή των κατιόντων Ca 2+ των ανιόντων Cl - συγκέντρωση ανιόντων Cl - από συγκέντρωση κατιόντων Ca 2+ από αυτή 3. Το διάλυµα δεν έχει ανιόντα 4. Το διάλυµα έχει ίδια συγκέντρωση και κατιόντα γιατί έχει ph = 7 ανιόντων Cl - και κατιόντων Ca ίνεται ότι:για το H 2 SO 4 : Κ 2 - =1,2 10-2, για το H 2 CO 3 : Κ 1 =4,3 10-7, Κ 2 =4, Το διάλυµα 1 περιέχει NaHSO 4 0,1 M. Το διάλυµα 2 περιέχει NaHCO 3 0,1 M. Αλκαλικό είναι το διάλυµα: και 2 4. κανένα από τα 2 5

6 37. Από τα ακόλουθα διαλύµατα που έχουν όλα την ίδια συγκέντρωση να επιλέξετε αυτό που έχει τη µικρότερη και αυτό που έχει τη µεγαλύτερη τιµή ph. 1: NaF, 2: NaBr, 3:CaCl 2, 4: CH 3 COONH 4, 5: CH 3 NH 3 Cl Στους 25 ο C η συγκέντρωση ενός διαλύµατος Βα(ΟΗ) 2 είναι ίση µε 0,005Μ. Το ph του διαλύµατος είναι: ,7 39. Το συζυγές οξύ της ασθενούς βάσης NH 2-1. ΝΗ 4 + είναι: 2. ΝΗ 2-3. ΝΗ ΝΗ Στη χηµική εξίσωση: Al(H 2 O) H 2 O Al(H 2 O) 5 (OH) 2+ + H 3 O + : 1. To Al(H 2 O) 6 3+ συµπεριφέρεται ως οξύ 2. To Al(H 2 O) 6 3+ συµπεριφέρεται ως 3. To Al(H 2 O) 5 (ΟΗ) 2+ συµπεριφέρεται ως οξύ βάση 4. To Η 2 Ο συµπεριφέρεται ως οξύ 41. Οι σχέση των όγκων V1 και V2 ενός διαλύµατος ΚΟΗ οι οποίοι απαιτούνται για την πλήρη εξουδετέρωση ίσων όγκων διαλυµάτων HBr και CH 3 COOH που έχουν ίδια συγκέντρωση είναι: 1. V1>V2 2. V1=V2 3. V1<V2 4. V1=2V2 42. Για την πλήρη εξουδετέρωση 1L διαλύµατος CH 3 COOH 0,1M απαιτούνται χ L διαλύµατος ΝαΟΗ 0,1 Μ. Για το χ ισχύει: 1. χ=0,1 2. χ>0,1 3. χ<0,1 4. δεν µπορούµε να ξέρουµε 43. ιαθέτουµε δύο ρυθµιστικά διαλύµατα: 1: ΗΑ 0,1Μ-ΝαΑ 0,1Μ και 2: ΗΑ 1Μ-ΝαΑ 1Μ. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1. Το 1 έχει µεγαλύτερη ρυθµιστική 2. Το 2 έχει µεγαλύτερη ρυθµιστική ικανότητα από το 2 ικανότητα από το 1 3. Έχουν την ίδια ρυθµιστική ικανότητα 4. δεν µπορούµε να ξέρουµε 44. Ποιο από τα ακόλουθα διαλύµατα απαιτεί µεγαλύτερο όγκο διαλύµατος HCl 1Μ για την πλήρη εξουδετέρωσή του; 1: 1L διαλύµατος ΝΗ 3 µε ph=11 και Kb=10-5 2: 1L διαλύµατος ΝaOH µε ph=11 3: 1L διαλύµατος CH 3 ΝΗ 2 µε ph=11 και Kb=10-4 4: 1L διαλύµατος Ca(OH) 2 µε ph=11 1. Το 1 2. Το 2 3. To 3 4. Το Για να περιοριστεί ο βαθµός ιοντισµού του HCOOH και ταυτόχρονα να αυξηθεί το ph του διαλύµατος πρέπει να προσθέσουµε: 1. Η 2 Ο 2. HCl 3. HCOOH 4. (HCOO) 2 Ca 6

7 3 ο κεφάλαιο Η οργανική ένωση Α έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α. εν αποχρωµατίζει διάλυµα Br 2 σε CCl 4. β. Ανάγεται από το Η 2 προς ένωση Β και οξειδώνεται εύκολα από το KMnO 4 προς ένωση Γ που και οι δύο αντιδρούν µε µεταλλικό Να. γ. Αντιδρά µε αλκαλικό διάλυµα Ι 2 µε καταβύθιση κίτρινου ιζήµατος. α. Στο µόριο της Α υπάρχουν: 1. 7 σ δεσµοί 2. 6 σ και 1π 3. 5σ και 2π 4. 6σ δεσµοί δεσµοί δεσµοί β. Για τη διάκριση της Α από τη Β µπορεί να χρησιµοποιηθεί: 1. αλκαλικό διάλυµα CuSO 4 2. αλκαλικό 3. διάλυµα KMnO 4 4. KHCO 3 διάλυµα Ι Στα κελιά του ακόλουθου πλέγµατος δίνονται οι συντακτικοί τύποι ορισµένων οργανικών ενώσεων. Να παρατηρήσετε τα τετράγωνα και να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στην ερώτηση που ακολουθεί: Α. CH 2 (NH 2 )COOH B. CH CH Γ. CH 3 CH 2 CHO. CH 3 CH(OH)CH 3 E. CH 3 OCH 2 CH 3 Στ. HCOOH Ζ. CH 3 CH(OH)COOH Η. CH 3 CH 2 OCH 2 CH 3 Θ. HOOC-COOH Aντιδρούν µε µεταλλικό νάτριο και αποχρωµατίζουν το όξινο διάλυµα ΚΜnO 4 οι ενώσεις στα κελιά: 1. Α, Β,, Στ 2., Στ, Ζ, Θ 3. Β,, Ζ 4. Β, Γ, Η, Θ 49. Προκύπτουν από την αντίδραση ενός αλκυλαλογονιδίου µε αιθανολικό νάτριο οι ενώσεις στα κελιά: 1. Β, Γ, Ε 2. Β, Γ, Στ, Ζ 3. Β, Γ, Ε 4. Ε, Η 50. αντιδρούν µε υδροκυάνιο και το προϊόν τους, όταν υδρολύεται σε όξινο περιβάλλον παράγει οργανική ένωση που αντιδρά µε ανθρακικά άλατα οι ενώσεις στα κελιά: 1. Γ 2. Β, Γ 3. Α, Β 4. Γ, 51. έχουν και όξινες και βασικές ιδιότητες οι ενώσεις στα κελιά: 1. Α 2. Γ 3. Θ 4. Α, Γ 52. Στα κελιά του ακόλουθου πλέγµατος δίνονται ηµισυµπληρωµένες οι χηµικές εξισώσεις που περιγράφουν ορισµένες αντιδράσεις. Να παρατηρήσετε τις χηµικές εξισώσεις και να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στην ερώτηση που ακολουθεί: Α. CH CH + CuCl + NH 3 Β. CH 3 COCH 3 + H 2 Γ. CH CH +H 2. CH 3 CH(OH)CH 3 + K 2 Cr 2 O 7 +H 2 SO 4 Ε. CH 3 CH(OH)CH 3 + Cl 2 Στ. CH 3 CH 2 CN + H 2 Ζ. CH 3 COOH + CH 3 OH Η. CH 3 MgCl +H 2 O 7

8 Είναι αντιδράσεις προσθήκης αυτές στα κελιά: 1. Β, Γ, Ε 2. Β, Γ, Στ 3. Β, Γ, Ε 4. Β, Γ, Η 53. Είναι αντιδράσεις όξινου χαρακτήρα αυτές στα κελιά: 1. Α, Ε, Στ 2. Α 3. Β, Γ, Ε 4. Β, Γ, Στ 54. Είναι αντιδράσεις οξείδωσης του άνθρακα αυτές στα κελιά: 1. Β, Γ, 2., Ε 3. Β, Γ, Ε 4. Β, Γ, Η 55. Το οργανικό προϊόν της αντίδρασης είναι η προπανόνη στα κελιά: 1., Ε 2. Β, Γ, Στ, Ζ 3., Γ, Ε 4. Β, Γ, Η 57. Το οργανικό προϊόν της αντίδρασης µπορεί να είναι αλκάνιο στα κελιά: 1. Β, Γ, Ε 2. Β, Γ, Στ, Ζ 3. Α, Β, Στ 4. Γ, Η 58. Το οργανικό προϊόν της αντίδρασης µπορεί να είναι κορεσµένη µονοσθενής αλκοόλη στα κελιά: 1. Β 2. Β, Ζ, Η 3. Β, Γ, Ζ 4. Β, Γ, Ε 59. Σε ένα δοχείο περιέχεται µία οργανική ένωση που µπορεί να είναι CH 3 COOH, CH 3 CH 2 CH 2 C CH, CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 OH. Για να ταυτοποιήσουµε την ένωση κάνουµε απλές χηµικές δοκιµές. Τα αντιδραστήρια που θα χρησιµοποιήσουµε είναι: 1. Na και στη συνέχεια KHCO 3 2. KHCO 3 και στη συνέχεια Na 3. KHCO 3 και στη συνέχεια CuCl/NH 3 4. CuCl/NH 3 και στη συνέχεια I 2 /NaOH 60. Σε ένα δοχείο περιέχεται µία οργανική ένωση που µπορεί να είναι CH 3 CHO, CH 3 CH 2 CH 2 C CH, CH 3 CH(OH)CH 3. Για να ταυτοποιήσουµε την ένωση κάνουµε απλές χηµικές δοκιµές. Τα αντιδραστήρια που θα χρησιµοποιήσουµε είναι: 1. I 2 /NaOH και στη συνέχεια KMnO 4 2. AgNO 3 /NH 3 και στη συνέχεια I 2 /NaOH 3. AgNO 3 /NH 3 και στη συνέχεια Na 4. CuCl/NH 3 και στη συνέχεια I 2 /NaOH 61. Με επίδραση αιθυλοµαγνήσιοχλωριδίου σε κορεσµένη οργανική ένωση Α και υδρόλυση του προϊόντος παρασκευάζεται οργανική ένωση Β η οποία όταν αντιδρά µε I 2 /NaOH σχηµατίζεται κίτρινο ίζηµα. Η ένωση Α είναι: 1. HCHO 2. CH 3 COCH 3 3. CH 3 CHO 4. CH 3 CH 2 OH 62. Η οργανική ένωση Α ανάγεται από το Η 2 καταλυτικά προς ένωση Β και οξειδώνεται σε όξινο περιβάλλον προς ένωση Γ. Οι ενώσεις Β και Γ αποχρωµατίζουν το ιώδες όξινο διάλυµα του KMnO 4. Η ένωση Α είναι: 1. HCHO 2. CH 3 CN 3. CH 3 CH 2 OH 4. CH 3 CHO 8

9 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α 1. Κάθε τετράγωνο του ακόλουθου πίνακα δίνει πληροφορίες για το αντίστοιχο στοιχείο. Να παρατηρήσετε τον πίνακα και να συµπληρώσετε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Χ: έχει ατοµικό αριθµό 29 Ω: η κατανοµή των ηλεκτρονίων του σε υποστιβάδες είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 Ξ: έχει τη µικρότερη ενέργεια 1 ου ιοντισµού από όλα τα στοιχεία της 4 ης περιόδου Ψ: βρίσκεται στην 4η περίοδο και την 16η οµάδα του Π.Π. M: έχει µικρότερη ατοµική ακτίνα από το στοιχείο Ψ, αλλά µεγαλύτερη από το στοιχείο µε ατοµικό αριθµό 36 Σ: η κατανοµή των ηλεκτρονίων του σε υποστιβάδες είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 5 5s 1 Ζ: βρίσκεται στην 4η περίοδο και έχει 5 µονήρη ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση Τ: βρίσκεται στον p τοµέα της 3 ης περιόδου και έχει στη θεµελιώδη κατάσταση 3 µονήρη e Φ: βρίσκεται στην 3 η περίοδο του Π.Π. και οι ενέργειες ιοντισµού του είναι: Ε i,1 =738kJ/mol, Ε i,2 =1451kJ/mol, Ε i,3 =7.733kJ/mol, Ε i,4 =10.540kJ/mol α. Το στοιχείο Χ βρίσκεται στον Π.Π. στην...περίοδο και την... οµάδα. β. Το στοιχείο Σ βρίσκεται στον Π.Π. στην...περίοδο και την... οµάδα. γ. Μονήρη ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση έχουν τα στοιχεία:... δ. Έχουν 1 µονήρες ηλεκτρόνιο σε s τροχιακό στη θεµελιώδη κατάσταση τα στοιχεία:... ε. Σχηµατίζουν έγχρωµες ενώσεις και σύµπλοκα ιόντα τα στοιχεία:... στ. Σχηµατίζουν διατοµικά µόρια µε 1σ και 1π δεσµό τα στοιχεία:... ζ. Μεταξύ των στοιχείων Ω και Τ τη µεγαλύτερη ενέργεια 1 ου ιοντισµού την έχει το στοιχείο:... η. Σχηµατίζουν οξείδια τα οποία κατά τη διάλυσή τους στο νερό σχηµατίζουν διαλύµατα µε ph<7 στους 25 ο C τα στοιχεία:... θ. Το στοιχείο Φ βρίσκεται στην... οµάδα του Π.Π. ι. Μεταξύ των στοιχείων Ψ και Ω την µεγαλύτερη ενέργεια 1 ου ιοντισµού έχει το στοιχείο... ια. Ατοµικό αριθµό 25 έχει το στοιχείο:... ιβ. Το ιόν του στοιχείου Ξ έχει αριθµό οξείδωσης ίνονται οι χηµικές ενώσεις: Α:CH 2 =CH-CH=CH 2 Β: Γ: CH 3 CHO. α. Να βρείτε τον υβριδισµό των ανθράκων σε καθεµία από τις ενώσεις Α, Β, Γ και. β. Η µεγάλη σταθερότητα ορισµένων κυκλικών οργανικών ενώσεων εξηγείται µε την παραδοχή της αρωµατικότητας. Οι χηµικές ενώσεις που περιέχουν αρωµατικούς δακτύλιους έχουν χαρακτηριστικές φυσικοχηµικές ιδιότητες. Ο κανόνας του Huckel χρησιµοποιείται για την επιβεβαίωση της αρωµατικότητας ενός κυκλικού συστήµατος και αναφέρει: Ένα κλειστό κυκλικό σύστηµα είναι αρωµατικό αν ο αριθµός των p ηλεκτρονίων που µετέχουν σε π-δεσµούς είναι 4n+2,όπου n=0,1,2,... Με βάση τον κανόνα του Huckel να εξηγήσετε ποιες από τις ενώσεις Α, Β, Γ και είναι αρωµατικές. 9

10 γ. Η ένωση Β ονοµάζεται βενζόλιο και µε επίδραση Br 2 παρουσία FeBr 3 δίνει αντίδραση υποκατάστασης και όχι προσθήκης στο διπλό δεσµό. Να εξηγήσετε γιατί ,8 g µίας κορεσµένης οργανικής ένωσης Α του γενικού τύπου C v H 2v O 2 υδρολύονται µε περίσσεια νερού σε όξινο περιβάλλον προς δύο οργανικές ενώσεις Β και Γ. Οι δύο ενώσεις διαχωρίζονται κατάλληλα, χωρίς απώλειες. Η ένωση Β αποχρωµατίζει πλήρως V ml όξινου διαλύµατος KMnO 4 1M, ενώ η ένωση Γ αντιδρά πλήρως µε διάλυµα Ι 2 και ΝαΟΗ και το διάλυµα διηθείται, οπότε στον ηθµό κατακρατούνται 197 g κίτρινου ιζήµατος. Με ξήρανση του διηθήµατος σχηµατίζονται 41 g στερεού. α. Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β και Γ. β. Να υπολογιστεί ο όγκος του διαλύµατος KMnO 4 που αποχρωµατίστηκε. γ. Να υπολογιστεί η απόδοση της υδρόλυσης της Α. δ. Το στερεό διαλύεται σε νερό και το διάλυµα αραιώνεται µε νερό µέχρις ότου αποκτήσει όγκο 2 L. Το αραιωµένο διάλυµα έχει ph 9 στους 25 ο C. Να εξηγηθεί η τιµή του ph του διαλύµατος και να υπολογιστεί η σταθερά Κ b του ανιόντος του. 4. Το ph του αίµατος ρυθµίζεται από µια σειρά ρυθµιστικών διαλυµάτων µε κύριο ένα ρυθµιστικό διάλυµα HCO 3 - /CO 2. Οι φυσιολογικές τιµές στο ph του αρτηριακού αίµατος κυµαίνονται µεταξύ 7,35 και 7,45. Μέσα στο αίµα η πίεση του CO 2 διατηρείται περίπου σταθερή. Έχει παρατηρηθεί ότι αν (για οποιοδήποτε λόγο) µεταβληθεί απότοµα η πίεση αυτή κατά 10mmHg τότε το ph στο αρτηριακό αίµα µεταβάλλεται κατά 0,08 µονάδες. Αν η µεταβολή στο ph ξεπεράσει τα «φυσιολογικά» όρια τότε η κατάσταση του αίµατος χαρακτηρίζεται ως οξέωση (ph<7,35) ή αλκάλωση (ph>7,45). Α. Ένας άνθρωπος έχει κάποια στιγµή το αίµα του µε ph=7,40 και πίεση του CO 2 40mmHg. Να υπολογίσετε το λόγο [HCO 3 - ]/[CO 2 ] στο αίµα του. Β. Κάποια στιγµή η πίεση του CO 2 αυξάνεται απότοµα και γίνεται 55mmHg. Να δείξετε ότι το αίµα δε βρίσκεται σε φυσιολογικά όρια ph και να χαρακτηρίσετε την κατάσταση ως οξέωσης ή αλκάλωσης. Γ. Ποιο από τα παρακάτω µπορεί να χορηγηθεί στον άνθρωπο αυτό για την αντιµετώπιση της κατάστασης αυτής: 1. διάλυµα H 2 CO 3 2. διάλυµα NaHCO 3 3. διάλυµα NaCl. Να αιτιολογήσετε όλες τις απαντήσεις. ίνεται για το H 2 CO 3 η pk a1 = 6,40. Θεωρούµε ότι η ρύθµιση του ph καθορίζεται αποκλειστικά από το ρυθµιστικό HCO 3 - /CO Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των οργανικών ενώσεων Α έως και Λ µε βάση τις πληροφορίες του σχήµατος: 10

11 Κύριο προϊόν Λ Θ H 2 SO 4 C v H 2v O 2 (A) + NaOH B + Γ I 2 / NaOH Κ (καρβονυλική ένωση που δεν ανάγει το αντιδραστήριο Tollens) B + CHI 3 NaOH KMnO 4 /H 2 SO 4 2H 2 O/H + C 3 H 8 O SOCl 2 E KCN Z Θ 6. Οι οργανικές ενώσεις που έχουν διπλό δεσµό στο µόριό τους αντιδρούν µε το όζον και στη συνέχεια µε υδρόλυση παρουσία Zn το οζονίδιο που σχηµατίζεται διασπάται σε µείγµα καρβονυλικών ενώσεων όπως φαίνεται στο σχήµα: O C=C + O 3 C C Η 2 Ο/Ζn C=O + O=C O O -Η 2 Ο 2 Να βρεθούν οι τύποι των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ έως και Ξ µε βάση τις πληροφορίες του ακόλουθου σχήµατος: 11

12 Κίτρινο ίζηµα + Ζ εν αντιδρά Ι 2 /ΝαΟΗ Ι 2 /ΝαΟΗ C 7 H 14 (A)+ O 3 B H 2 O/Zn Γ + - H 2 O 2 Fehling Fehling καστανό ίζηµα + Ε εν αντιδρά SOCl 2 Mg/αιθ /Η 2 Ο Θ/Η 2 SΟ 4 Γ + Η 2 Θ Λ Μ Ν Ξ 7. Μία κορεσµένη µονοσθενής αλκοόλη Α έχει περιεκτικότητα σε οξυγόνο 21.6%w/w. Α. Να βρεθεί ο µοριακός τύπος της Α. Β. Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος της Α παρακολουθώντας την ακόλουθη σειρά αντιδράσεων και να γραφούν οι χηµικές εξισώσεις. Α ΚΟΗ/αλκοόλη Β Η 2 Ο/Η 2 SO 4 Γ KMnO 4 /Η 2 SO Γ. 1,48 g της Α οξειδώνονται από διάλυµα K 2 Cr 2 O 7 0,5 M οξινισµένο µε H 2 SO 4 κατά ένα µέρος και προς δύο διαφορετικά προϊόντα και Ε. Το διάλυµα που προκύπτει χωρίζεται σε 2 ίσα µέρη. Το 1 ο µέρος αντιδρά µε µεταλλικό νάτριο και το αέριο που παράγεται διοχετεύεται σε δοχείο όγκου 4,1 L και ασκεί πίεση 0,021 atm σε θερµοκρασία 27 o C. Το 2 ο µέρος αντιδρά πλήρως µε 100 ml διαλύµατος ΝαΟΗ 0,1Μ και στη συνέχεια µε αλκαλικό διάλυµα ένυδρου θειικού χαλκού ΙΙ (CuSO 4 5H 2 O) 9,98% w/w. Γ1. Να βρεθεί το ποσοστό της Α που οξειδώθηκε συνολικά και ο όγκος του διαλύµατος K 2 Cr 2 O 7 0,5 M που χρησιµοποιήθηκε. Γ2. Να βρεθεί ο όγκος αλκαλικού διαλύµατος ένυδρου θειικού χαλκού ΙΙ (CuSO 4 5H 2 O) 9,98% w/w που µπορεί να αντιδράσει πλήρως µε το 2 ο µέρος του διαλύµατος. 8. Σε 100 ml διαλύµατος οξέος ΗΑ µε ph=3 ( 1) προσθέτουµε 0,01 mol άλατος ΝαΑ και παίρνουµε 100 ml διαλύµατος 2 µε ph=3. Σε 100 ml διαλύµατος οξέος ΗΒ µε ph=3 ( 3) προσθέτουµε 0,01 mol άλατος ΝαΒ και παίρνουµε 100 ml διαλύµατος 4 µε ph=5. 12

13 Α. Να συγκριθεί η ισχύς των οξέων ΗΑ και ΗΒ. Β. 50 ml του 3 απαιτούν για την πλήρη εξουδετέρωσή τους 25 ml διαλύµατος ΝαΟΗ 0,2 Μ ( 5). Να υπολογιστεί η συγκέντρωση του 3 και η Κα του ΗΒ. Γ. Πόσα ml διαλύµατος 5 πρέπει να προσθέσουµε σε100 ml 3 για να µεταβληθεί το ph του 3 κατά 2 µονάδες; cm 3 αερίου µείγµατος Η 2, αλκενίου και αλκινίου καίγονται πλήρως και σχηµατίζονται 120 cm 3 CO 2. Άλλα 90 cm 3 του ίδιου αερίου µείγµατος θερµαίνονται ελαφρά παρουσία Νι και παράγονται 40 cm 3 ενός και µόνο κορεσµένου υδρογονάνθρακα. α. Ποιοι οι µοριακοί τύποι αλκενίου και αλκινίου; β. Ποια η σύσταση του µείγµατος σε cm 3 ; Όλοι οι όγκοι είναι µετρηµένοι στις ίδιες συνθήκες. ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Β 10. Ένα µονοαµινοµονοκαρβοξυλικό οξύ Α σε περιβάλλον µε τιµή ph= x βρίσκεται κυρίως µε την µορφή του διπολικού ιόντος: + Η 3 ΝCH(R)COO (Ι), ενώ οι µορφές + H 3 NCH(R)COOH, (II) και H 2 NCH(R)COO -, (III) βρίσκονται σε µικρές και ίσες συγκεντρώσεις. Αν σε διάλυµα µε τιµή ph= x που περιέχει α mol του Α προσθέσουµε α/2 mol HCl, χωρίς µεταβολή του όγκου του διαλύµατος, η τιµή του ph του διαλύµατος γίνεται 3, ενώ αν προσθέσουµε α/2 mol ΚΟΗ, χωρίς µεταβολή του όγκου του διαλύµατος, η τιµή του ph του διαλύµατος γίνεται 9. Να υπολογίσετε την τιµή x. ίνεται ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις για την χρησιµοποίηση της εξίσωσης Henderson-Hasselbalch, ότι η θερµοκρασία όλων των διαλυµάτων είναι 25 ο C και Κ W = Το διάλυµα 1 σχηµατίζεται µε διάλυση στο νερό 0,6 mol HA και 0,6 mol ΝαΒ και αραίωση µέχρι όγκου 500 ml. 1. Μεταξύ των ΗΑ και Β - αποκαθίσταται η ισορροπία: HA + Β - A - + HΒ - Να βρεθεί η τιµή της K c : 2. Να εξηγηθεί προς ποια κατεύθυνση είναι µετατοπισµένη η ισορροπία. 3. Να βρεθούν οι συγκεντρώσεις των σωµατιδίων του διαλύµατος. 4. Να βρεθεί η τιµή του ph του διαλύµατος. ίνονται οι σταθερές ιοντισµού:για το ΗΑ: Κ α1 =1, και για το ΗΒ: Κ α2 = α. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση των ακόλουθων διαλυµάτων: 1. ιάλυµα HCl µε ph =4,00 2. ιάλυµα οξικού οξέος (CH 3 COOH) µε ph =4,00 3. ιάλυµα H 2 SO 4 µε ph =4,00 β. Να υπολογίσετε την τιµή του ph των διαλυµάτων που προκύπτουν από την ανάµειξη: 1. ίσων όγκων διαλύµατος 1 και διαλύµατος ΝαΟΗ µε ph=10 2. ίσων όγκων διαλύµατος 2 και διαλύµατος ΝαΟΗ µε ph=10 3. ίσων όγκων διαλύµατος 3 και διαλύµατος ΝαΟΗ µε ph=10 4. ίσων όγκων διαλύµατος 1 και 2. Για το οξικό οξύ:pk a =5,0 Για το θειικό οξύ: pk a2 =2,0 13

14 13. Σε ορισµένη ποσότητα νερού διαλύονται 0,1 mol Ca(OH) 2 και 0,5 mol NH 3 και το διάλυµα αραιώνεται σε όγκο 500 ml ( 1). Α. Να υπολογιστεί η τιµή του ph του διαλύµατος 1 στους 25 ο C. Β. Στο διάλυµα διαβιβάζονται 0,45 mol αερίου HCl χωρίς να µεταβληθεί ο όγκος του διαλύµατος ( 2). Να υπολογιστεί η τιµή του ph του διαλύµατος 2 στους 25 ο C. Γ. Το διάλυµα 2 εξουδετερώνεται µε πρότυπο διάλυµα HCl 0,5Μ. Ποιος από τους ακόλουθους δείκτες θα αλλάξει χρώµα πιο κοντά στο σηµείο της πλήρους εξουδετέρωσης; Να θεωρήσετε ότι όλοι οι δείκτες αλλάζουν χρώµα σε µία περιοχή 2 µονάδων. i.pk, φαινολοφθαλείνης =9,5 ii. pk, ερυθρού της κρεσόλης = 8,4 iii. pk, ερυθρού του µεθυλίου = 5,0 ίνεται:pk b, NH3 =5 14. Στους 25 C: k bnh3 = 10-5 και k b(ch3)3n = 10-3, k w = α. Να γράψετε τις εξισώσεις ιοντισµού της ΝΗ 3 και της (CH 3 ) 3 N. β. Να γράψετε τις αντιδράσεις της ΝΗ 3 και της (CH 3 ) 3 N µε διάλυµα HCl. γ. Προς ποια κατεύθυνση είναι µετατοπισµένη η ισορροπία: NΗ 3 + (CH 3 ) 3 NΗ + (CH 3 ) 3 N + NH 4 + (1) δ. Ποια είναι η Κ c ; ε. Σε 250 ml διαλύµατος (CH 3 ) 3 N 0,22 Μ, προσθέτουµε 250 ml διαλύµατος NH 4 Cl 0,22 Μ και παίρνουµε 500 ml διαλύµατος 3. Να υπολογιστεί η συγκέντρωση της ΝΗ 3 στην ισορροπία στο ,0 ml διαλύµατος (ΗCOO) 2 Ca ( 1) στο οποίο έχουν προστεθεί σταγόνες κατάλληλου δείκτη ογκοµετρούνται µε πρότυπο διάλυµα HCl 0,1M. Τη στιγµή της αλλαγής του χρώµατος του δείκτη έχουν προστεθεί 25,0 ml πρότυπου διαλύµατος. α. Πόσα g (ΗCOO) 2 Ca περιέχονται σε 800 ml του 1; β. Όταν στο 1 έχουν προστεθεί 12,5 ml από το πρότυπο διάλυµα το ph του µετρείται µε πεχάµετρο και βρίσκεται ίσο µε 4. Να υπολογίσετε την τιµή του ph του διαλύµατος, όταν στο 1 έχουν προστεθεί: 1. Ο,0 ml από το πρότυπο διάλυµα 2. 24,0 ml από το πρότυπο διάλυµα 3. 25,0 ml από το πρότυπο διάλυµα 4. 26,0 ml από το πρότυπο διάλυµα και να κατασκευάσετε την καµπύλη ογκοµέτρησης. γ. Σε ποια περιοχή ph πρέπει να αλλάζει χρώµα ένας δείκτης για να είναι κατάλληλος για την ογκοµέτρηση του 1; 16. Σε θερµοκρασία 25 ο C η διαλυτότητα του Ca(OH) 2 είναι ίση µε 0,148 g ανά 100 g H 2 O. α. Αν θεωρήσουµε ότι ο όγκος του κορεσµένου διαλύµατος Ca(OH) 2 που περιέχει 0,148 g σε 100 g H 2 O, είναι 100 ml να υπολογιστεί η τιµή του ph του. β. Αν σε 500 g Η 2 Ο προστεθούν 0,800 g Ca(OH) 2 και σχηµατιστούν 500 ml διαλύµατος ποιο θα είναι το ph και ποια η µάζα του; γ. Αν σε άλλα 500 g Η 2 Ο προστεθούν 0,555 g Ca(OH) 2 και σχηµατιστούν 500 ml διαλύµατος ποιο θα είναι το ph του;

15 Το κείµενο που ακολουθεί περιέχει ορισµένες πληροφορίες για µια ουσία-συστατικό του καρπού της ελιάς µε χρήσιµες ιδιότητες. Στον τύπο της ένωσης κάθε «γωνία» αντιστοιχεί σε άτοµο άνθρακα (C) µε κατάλληλο αριθµό ατόµων υδρογόνου (Η). Π.χ. αντιστοιχεί στην οµάδα CH 2 Αφού το διαβάσετε, να απαντήσετε στις ερωτήσεις: Φυσικoχηµικές ιδιότητες: Εµφάνιση: Λευκοκίτρινη άµορφη υγροσκοπική ουσία Μοριακός τύπος: C 25 H 32 O 13 Σχετική µοριακή µάζα:περίπου 540 Σηµείο τήξης: ο C ιαλυτή σε: νερό, µεθανόλη, οξικό αιθυλεστέρα Ελαιοευρωπαΐνη Oleuropein Ελαιοευρωπαΐνη H ελαιοευρωπαΐνη (oleuropein, άλλες ελληνικές αποδόσεις: ελευρωπαΐνη, ελαιοευρωπεΐνη, ολευρωπαΐνη, ολευρωπεΐνη) αποτελεί το κύριο πολυφαινολικό συστατικό της ελιάς (Olea europaea), από την οποία και ονοµάστηκε. H ελαιοευρωπαΐνη ως ξεχωριστή ουσία ανακαλύφθηκε το 1908 από τους Bourquelot και Vintilesco στο ελαιόλαδο, οι οποίοι και της έδωσαν το χαρακτηριστικό της όνοµα. Πολύ αργότερα, το 1960, οι Panizzi, Scarpati και Oriente υπέδειξαν ότι το µόριο της ουσίας αυτής περιέχει γλυκόζη, β-3,4- διυδροξυ-φαινυλαιθανόλη (υδροξυτυροσόλη) και ένα οξύ το οποίο είναι γνωστό ως ελενολικό οξύ (elenolic acid). Το οξύ αυτό ήταν ήδη γνωστό (παρασκευαζόταν µε υδρόλυση εκχυλίσµατος των ελαιοκάρπων µε φωσφορικό οξύ) και είχε προταθεί από το 1962 ως φάρµακο κατά της υπέρτασης. Η ελαιοευρωπαΐνη βρίσκεται στα φύλλα της ελιάς και στον ελαιόκαρπο. Η περιεκτικότητα σε ελαιοευρωπαΐνη είναι µεγαλύτερη στους ανώριµους ελαιόκαρπους και στην ουσία αυτή οφείλεται κυρίως η έντονα πικρή γεύση τους. Το 1973, οι Walter, Fleming και Etchells σε µια µελέτη της αντιµικροβιακής δράσης των ενώσεων που προκύπτουν µε υδρόλυση της ελαιοευρωπεΐνης, επιβεβαίωσαν τον χηµικό τύπο της και αποµόνωσαν 7,2 g σχεδόν καθαρής ουσίας από 500 g καρπών µιας ποικιλίας ελιάς (Manzanillo). Οι συγγραφείς παρέχουν τις ακόλουθες υδρολυτικές αντιδράσεις που επιβεβαιώνουν τη δοµή της 15

16 Τα τελευταία χρόνια, η ελαιοευρωπαΐνη έχει µελετηθεί ως προς την φαρµακολογική της δράση, ιδιαίτερα την αντιοξειδωτική, βακτηριοκτόνο και βακτηριοστατική δράση, καθώς και τη µείωση της "συγκόλλησης" των αιµοπεταλίων (blood platelet aggregation). Η ελαιοευρωπαΐνη και τα επιµέρους συστατικά της παίζουν σηµαντικό ρόλο στα φυτά, γιατί µε την προστατευτική τους δράση (κυρίως αντιοξειδωτική, αλλά και λόγω της πικρής γεύσης) υπερασπίζουν µε διάφορους µηχανισµούς τις ελιές από παθογόνους µύκητες και από τα κεντρίσµατα εντόµων. Ερωτήσεις Α. Πότε µια ουσία χαρακτηρίζεται υγροσκοπική; Β. Πως δικαιολογείται από το χηµικό τύπο της ένωσης ότι διαλύεται και στο νερό και σε οργανικό διαλύτη όπως ο οξικός αιθυλεστέρας ή η µεθανόλη; Γ. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της εστεροποίησης χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες πρώτες ύλες για την παρασκευή του οξικού αιθυλεστέρα. Να αιτιολογήσετε την άποψη ότι η απόδοση αυτής της αντίδρασης είναι µικρότερη από 100% αφού προηγουµένως περιγράψετε κατά την κρίση σας τον όρο απόδοση.. Το όνοµα που έδωσαν στην ένωση οι Bourquelot και Vintilesco δεν ακολουθεί τους κανόνες της IUPAC και είναι όπως συνηθίζουµε να λέµε εµπειρικό όνοµα. Τι, κατά τη γνώµη σας, εξυπηρετεί ένα εµπειρικό όνοµα; Ε. Πως θα περιγράφατε γενικά µια αντίδραση υδρόλυσης παίρνοντας πληροφορίες από τις πιο πάνω χηµικές εξισώσεις; Στ. Οι πιο πάνω υδρολύσεις χαρακτηρίζονται όξινες εννοώντας ότι χρειάζονται την παρουσία ενός καταλύτη που να ανήκει στην κατηγορία των οξέων. Ποιο σύµβολο παριστάνει τον όξινο καταλύτη και γιατί; Τι εννοούµε όταν λέµε ότι µια ουσία έχει καταλυτικό ρόλο σε µία αντίδραση; Ζ. Να γράψετε το συντακτικό τύπο του προϊόντος της πλήρους οξείδωσης της υδροξυτυροσόλης Η. Η χηµική ανάλυση των ουσιών οδηγεί στην ανεύρεση των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων τους ώστε να αξιοποιούνται αν είναι ωφέλιµες ή να αποφεύγονται αν είναι επιζήµιες. Να γράψετε φράσεις του κειµένου που φαίνεται η αξιοποίηση των ιδιοτήτων της ελαιοευρωπείνης. Θ. Σε δύο λίτρα λάδι θέλουµε να περιέχονται 115,2 g ελαιοευρωπαίνης. Πόσα κιλά ελιές θα χρησιµοποιήσουµε; Ποια θα είναι η συγκέντρωση του λαδιού σε ελαιοευρωπαίνη; ( ίνεται ότι 540~0,2. 115,2) 16

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 γ. Α.2 β. Α.3 β. Α.4 γ. A.5 α) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 13. β) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 122. ΘΕΜΑ Β B.1 α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2006 7:30-10:30 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση της Αρχής Le Chatelier και η μελέτη της διαλυτότητας των ιοντικών ενώσεων Θεωρητικό Μέρος Αρχή Le Chatelier Οι

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Για τους διαγωνιζόµενους Αγαπητοί µαθητές και µαθήτριες, κατ αρχήν σας συγχαίρουµε για την εξαιρετική επίδοσή σας στην α φάση του 17 ου Πανελλήνιου Μαθητικού ιαγωνισµού Χηµείας, βάσει των αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 23 3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 1. Βλέπε θεωρία σελ. 83. 2. α) (χημική εξίσωση) β) (δύο μέλη) (ένα βέλος >) γ) (αντιδρώντα) δ) (τμήμα ύλης ομογενές που χωρίζεται από το γύρω του χώρο με σαφή όρια). ε) (που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

α: i)ο σ δεσµός δηµιουργείται µεαξονική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών, ενώ ο π δεσµός δηµιουργείται µε πλευρική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών.

α: i)ο σ δεσµός δηµιουργείται µεαξονική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών, ενώ ο π δεσµός δηµιουργείται µε πλευρική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών. ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ(ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, Α5: β Β1 α: Λ, β:

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 17 Ιουνίου 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 17 Ιουνίου 2007 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Αριθμός Μητρώου: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 17 Ιουνίου 2007 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Διαβάστε με προσοχή το

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας των µοριακών τροχιακών Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας δεσµού σθένους

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα

Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα Η έννοια του ph: Η 2 Ο + Η 2 Ο Η 3 Ο + + ΟΗ ή Η 2 Ο Η + + ΟΗ K + [H ][OH ] = [H O] 2 K + [H2O]=[H ][OH ] Κ[Η 2 Ο] = Κ w = γινόμενο ιόντων νερού ή σταθερά διάστασης νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Η αντίδραση CH 3 Cl + CH 3 CH 2 ONa CH 3 -O-CH 2 CH 3 + NaCl χαρακτηρίζεται ως: α. αντίδραση αποικοδόµησης β. αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης γ. αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε.

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε. Οι βάσεις 65 1. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται διάφορα διαλύματα ή γαλακτώματα και οι αντίστοιχες τιμές ph. Να τα διατάξετε από το περισσότερο όξινο προς το πλέον βασικό. Διάλυμα / γαλάκτωμα ph 1. διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα 3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται τα διαλύματα των οποίων το ph παραμείνει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων ή αραιωθούν μέσα

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ A ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 27/05/2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Α A1. γ A2. β A3. γ A4. α A5.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η καύση ορισµένων παραγώγων του πετρελαίου γίνεται µε σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2015. Απαντήσεις Θεμάτων

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2015. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2015 Απαντήσεις Θεμάτων ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. γ Α4. α Α5. β ΘΕΜΑ Β Β1. α. Λάθος Αν το διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Στην ετικέτα φιάλης νερού Λουτρακίου (atural Mineral Water) αναγράφεται η τιμή ολικής σκληρότητας 89 αμερικανικοί βαθμοί σκληρότητας. Πόσα ml προτύπου διαλύματος EDTA

Διαβάστε περισσότερα

Νίκου και Δέσποινας Παττίχη 116, ΛΕΜΕΣΟΣ (100 μέτρα από τον κυκλοφοριακό κόμβο Τροόδους) Τηλ.25345800, ΦΑΞ: 25345808 e-mail: iek@iekvasiliou.

Νίκου και Δέσποινας Παττίχη 116, ΛΕΜΕΣΟΣ (100 μέτρα από τον κυκλοφοριακό κόμβο Τροόδους) Τηλ.25345800, ΦΑΞ: 25345808 e-mail: iek@iekvasiliou. ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Επιμέλεια Λύσεων : Έλενα Ανδρέου Χημικός, με πτυχίο Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κύπρου, μεταπτυχιακό τίτλο ΜRes in

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης.

Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης. Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης. Ονοματεπώνυμο:.............................................. Ερωτήματα πριν την εκτέλεση των πειραμάτων: 1. Ποιο είναι το εύρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΘΕΩΡΙΑ Οξέα, βάσεις, άλατα και εξουδετέρωση Γνωρίζουμε ότι ενώσεις οι οποίες διαλυόμενες στο νερό δίνουν κατιόντα υδρογόνου (πρωτόνια) είναι οξέα: ΗΑ Η + + Α Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2013 ΤΑΞΗ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2.30 ώρες ΩΡΑ: 7:45 10:15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε το βασικό χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τις βάσεις κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-51 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων ΑΣΚΗΣΗ 4η Οξύτητα (Acidity) Θεωρητικό υπόβαθρο Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων Εκφράζει την ποσοτική ικανότητα του νερού στην εξουδετέρωση ισχυρής βάσεως µέχρι επιθυµητής τιµής ph Οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

2.2 ΑΛΚΑΛΙΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.2 ΑΛΚΑΛΙΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.2 ΑΛΚΑΛΙΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση των αλκαλίων στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε ορισμένες κοινές ιδιότητες των αλκαλίων

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: τηλ 210-802850 ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΣΧΕΔΙΟ: τηλ 210-802850 ΕΠΑ.Λ. - Τ.Ε.Ε.: τηλ 210-129412 Κ.Ε.Κ. ERGOWAY: τηλ 210-147001 ERGOWAY ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: τηλ 210-147002 PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ. Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια:

Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ. Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια: ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ Θωμάς Kρεμιώτης 1 από 6 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ α/α ΟΡΓΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του συνεξεταζόμενου γνωστικού αντικειμένου Χημείας ΠΕ 04 που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις.

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. Ενθαλπία (Η), ονομάζεται η ολική ενέργεια ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Σκληρότητα νερού Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Τι περιέχει το νερό της βροχής; Ποιο είναι συνήθως το ph του βρόχινου νερού; Γιατί; Τι περιέχει το νερό του εδάφους; Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl, SO 4 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΚ ΟΣΣ Θ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2.1. Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) BaSO4 + 2H2O. 2Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2

ΙΙΚ ΟΣΣ Θ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2.1. Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) BaSO4 + 2H2O. 2Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2 1 Κ ΚΩ Ω ΙΙΚ ΚΟ ΟΣΣ Θ ΘΕ ΕΜ ΜΑ ΑΤΤΟ ΟΣΣ:: G GII A A C CH HIIM M 00 997733 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο.1 Ba(OH)(aq) HSO4(aq) BaSO4 HO Al(s) 3HCl(aq) AlCl3(aq) NaCO3(aq) HCl(aq) NaCl(aq) CO HO Η αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Τι ονομάζουμε χημικές αντιδράσεις; Χημικά φαινόμενα (αντιδράσεις) ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες από ορισμένες αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Θέμα Α Στις

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους.

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. Διαλύτης: η ουσία που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΙ. Έστω ένα οξύ-δείκτης Η, το οποίο ιοντίζεται και αποκαθίσταται ισορροπία της µορφής : Η + Η2Ο

ΟΙΙ. Έστω ένα οξύ-δείκτης Η, το οποίο ιοντίζεται και αποκαθίσταται ισορροπία της µορφής : Η + Η2Ο Π ΠΡ ΡΩ ΩΤ ΤΟ ΟΛ ΛΥ ΥΤ ΤΙΙΚ ΚΟ ΟΙΙ Ε ΕΙΙΚ ΚΤ ΤΕ ΕΣ Σ Πρωτολυτικοί δείκτες ονοµάζονται οι ενώσεις που έχουν την ιδιότητα να µεταβάλλουν το χρώµα τους µέσα σε καθορισµένα όρια του ph ενός διαλύµατος. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CHEMICAL ANALYSIS

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CHEMICAL ANALYSIS ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CHEMICAL ANALYSIS C.S.I. BRUSSELS SUPERVISORS: LUC LEYNS ROBERT FINSY MARIJKE HENDRICKX C.S.I. BRUSSELS SPECIAL ASSISTANTS: TIM SIERENS ANJA VAN GEERT AMAIA MARCILLA DIANE SORGELOOS Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων 21-1. Από τι εξαρτάται η συμπεριφορά των αερίων; Η συμπεριφορά των αερίων είναι περισσότερο απλή και ομοιόμορφη από τη συμπεριφορά των υγρών και των στερεών. Σε αντίθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012.

ΧΗΜΕΙΑ. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 ΧΗΜΕΙΑ Σχολείο: 1) Ονομ/επώνυμα μαθητών: 2)... 3) Το Παγκόσµιο Πείραµα για

Διαβάστε περισσότερα

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα.

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. 110 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. Α Δ Φ Μ Ξ Ο Θ Π Ρ Γ Λ α. Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Δ,Θ,Π,Ο β. Να γραφούν οι κατανομές ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. ε ποιο από τα υδατικά δ/τα : Δ1 - MgI 2 1 M, Δ2 С 6 H 12 O 6 1 M, Δ3 С 12 H 22 O 11 1 M, Δ4 - ΗI 1 M,που βρίσκονται σε επαφή με καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο 19 1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο Γενικά Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. O γενικός τύπος των αλκενίων είναι C ν Η 2ν (ν 2). Στον

Διαβάστε περισσότερα