22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο κεφάλαιο 1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν την αιθανάλη ως σωστές η λανθασµένες σηµειώνοντας Σ ή Λ αντίστοιχα: α. Το µόριό της έχει 6 σ και 1π δεσµούς β. Ο υβριδισµός των τροχιακών στα άτοµα του άνθρακα στο µόριο της αιθανάλης είναι sp 3 γ. Αντιδρά µε αµµωνιακό διάλυµα νιτρικού αργύρου δ. Μπορεί να παρασκευαστεί από την αιθανόλη µε ισχυρή θέρµανση σε χάλκινο δοχείο. ε. Με επίδραση αλκαλικού διαλύµατος Ι 2 αντιδρά προς 2 οργανικές ενώσεις από τις οποίες η µία αποχρωµατίζει το ιώδες όξινο διάλυµα του υπερµαγγανικού καλίου. 2. Ποιο από τα επόµενα δεν είναι απαραίτητο να λάβουµε υπόψη µας κατά τη διαδοχική συµπλήρωση των τροχιακών; 1. Την αρχή ελάχιστης ενέργειας 2. την αρχή της αβεβαιότητας 3. την απαγορευτική αρχή 4. τον κανόνα του Hund 3. Το θειικό άλας του στοιχείου 19 Χ έχει τύπο: 1. ΧSO 4 2. X 2 SO 4 3. X(SO 4 ) 2 4. X 2 (SO 4 ) 3 4. Τα οξείδια των στοιχείων της 3 ης περιόδου µεταβαίνοντας από το 11 Na 17 Cl I γίνονται περισσότερο και κατά τη διάλυσή τους στο νερό παράγουν περισσότερο διαλύµατα. II I Α ιοντικά όξινα Β ιοντικά αλκαλικά Γ οµοιοπολικά όξινα οµοιοπολικά βασικά II 5. Πόσα δεσµικά ζεύγη ηλεκτρονίων και πόσα µη δεσµικά ζεύγη ηλεκτρονίων υπάρχουν στον τύπο Lewis του µεθανικού µεθυλεστέρα ; 1 H, 6 C, 8 O 1. 8 δεσµικά και 5 µη δεσµικά 2. 8 δεσµικά και 4 µη δεσµικά 3. 7 δεσµικά και 2 µη δεσµικά 4. 8 δεσµικά και 6 µη δεσµικά 6. Ποιο µόριο περιέχει άτοµα C µε sp 2 και sp 3 υβριδισµένα τροχιακά; CH 2 = CH COOH CH 2 = CH C N CH 2 = CH Cl CH 2 = CH CH 3 7. Ποιο από τα ιόντα δεν περιέχει ηλεκτρόνιο σε d τροχιακό; Α Β Γ Ni 26 Fe Sc Cr 1

2 8. Από τις ακόλουθες χηµικές ενώσεις και ιόντα το κεντρικό αµέταλλο δεν υπακούει στον κανόνα της οκτάδας στην : SF 4 2. CO 2 3. NH 4 4. PO 4 9. Το οξείδιο του στοιχείου 56 Χ κατά τη διάλυσή του στο νερό σχηµατίζει διαλύµατα: 1. όξινα 2. ουδέτερα 3. αλκαλικά 4. όξινα ή αλκαλικά 10. Το στοιχείο Α βρίσκεται σε µία από τις κύριες οµάδες του Περιοδικού Πίνακα και οι ενέργειες ιοντισµού του είναι: Ε 1 =496 kj/mol, Ε 2 =4562 kj/mol, Ε 3 =6912 kj/mol, Ε 4 =9453 kj/mol για τον 1 ο, 2 ο,3 ο και 4 ο ιοντισµό αντίστοιχα. Το στοιχείο Α έχει 1. 1 µονήρες e σε s τροχιακό 2. 2 µονήρη e σε s τροχιακό 3. 1 ζεύγος e σε s τροχιακό 4. 1 µονήρες e σε p τροχιακό 11. εν απαιτείται απορρόφηση φωτονίου για τη µετατόπιση του ηλεκτρονίου του ατόµου του υδρογόνου 1. από το 1s στο 2s τροχιακό 2. από το 2s στο 3s τροχιακό 3. από το 2s στο 4s τροχιακό 4. από το 2s στο 2p τροχιακό 12. Ο υβριδισµός των τροχιακών των ανθράκων στο µόριο του προπαδιένιου είναι: 1. sp 3 για όλους 2. sp 2 για τους ακραίους και sp για τον κεντρικό 3. sp 2 για όλους 4. sp για όλους 13. Από τα ακόλουθα στοιχεία µετάπτωσης δεν έχει µεταβλητό αριθµό οξείδωσης το: Α Β Γ Μεταξύ των αλογόνων ( 53 I, 17Cl, 35 Br, 9 F) την υψηλότερη ενέργεια 1 ου ιοντισµού την έχει το: I Cl Br 4. 9 F 15. Τα στοιχεία Α, Β, Γ έχουν διαδοχικούς ατοµικούς αριθµούς και το Β έχει την µεγαλύτερη ενέργεια 1 ου ιοντισµού από όλα τα στοιχεία της περιόδου του. Το στοιχείο Γ βρίσκεται στην 1. 2 η οµάδα του Π.Π η οµάδα του Π.Π η οµάδα του Π.Π. 16. Για τις ατοµικές ακτίνες των στοιχείων: 9 F, 12 Mg, 16 S, 19 K ισχύει η σχέση: 4. 1 η οµάδα του Π.Π. 1..r K >r S >r Mg >r F 2. r F >r Mg >r S >r K 3. r K >r Mg >r S >r F 4. r Mg >r K >r S >r F 2

3 2 ο κεφάλαιο 17. Ένα διάλυµα ουσίας Α ογκοµετρείται µε πρότυπο διάλυµα ουσίας Β 0,1Μ, και η καµπύλη ογκοµέτρησης δίνεται στο διπλανό διάγραµµα. Γνωρίζουµε ότι: α. Η ουσία Α µπορεί να είναι: 1. KOH 2. HNO 3 3. HCOOH 4. NaCl β. Αν ο όγκος του διαλύµατος της Α ήταν 5mL η συγκέντρωση του ήταν: 1. 0,1Μ 2. 0,05Μ 3. 0,2Μ 4. 0,4Μ γ. O προσδιορισµός του τελικού σηµείου της ογκοµέτρησης δεν µπορεί να γίνει από δείκτη µε pk Η 1. 2, Ο σωστός συνδυασµός απαντήσεων είναι: ph Kαµπύλη ογκοµέτρησης V(mL) Οι φυσιολογικές τιµές ph του αίµατος είναι Αν σε έναν ασθενή το ph αίµατος είναι 7,1 τι συµπλήρωµα θα πρέπει να δοθεί στον ασθενή αυτό; 1. H 2 CO 3 ανθρακικό οξύ 2. NaHCO 3 όξινου ανθρακικού νατρίου 3. CO 2 ιοξείδιο του άνθρακα 4. KCl Χλωριούχο κάλιο 19. Το ph ενός διαλύµατος C v H 2v+1 COONH 4 1Μ µπορεί να είναι: µικρότερο, µεγαλύτερο ή ίσο µε 7 3. µικρότερο του 7 4. µεγαλύτερο του Ένας δείκτης Η έχει κόκκινο χρώµα όταν [Η ]/[ - ]>5 και κίτρινο χρώµα όταν [ - ]/[Η ]> 8 και pk Η = 6. Ένα διάλυµα µε ph=7 στο οποίο έχουν προστεθεί σταγόνες του δείκτη έχει: 1. κόκκινο χρώµα 2. κίτρινο χρώµα 3. πορτοκαλί χρώµα 4. δεν µπορούµε να ξέρουµε 21. Ένα διάλυµα χλωριούχου καλίου (KCl) είναι ουδέτερο. Αυτό συµβαίνει γιατί: 1. Έχει την ίδια 2. εν υπάρχουν ιόντα συγκέντρωση ιόντων Η 3 Ο + (aq) και Η 3 Ο + (aq) και ιόντα ΟΗ - (aq) στο διάλυµα ιόντων ΟΗ - (aq) 3. Το χλωριούχο κάλιο είναι ένα αλάτι 4. Έχει την ίδια συγκέντρωση ιόντων K + (aq) και ιόντων Cl - (aq) 22. Μεταξύ δύο όξινων διαλυµάτων περισσότερο όξινο είναι εκείνο που: 1. Έχει το µεγαλύτερο ph 2. Έχει ph> 7 3. Έχει ph < 7 4. Έχει το µικρότερο ph 23. Βρέθηκε πειραµατικά ότι ένα διάλυµα έχει ph = 10. Για να εξουδετερώσουµε το διάλυµα πρέπει να προσθέσουµε σε αυτό: 1. ιάλυµα αµµωνίας 2. ιάλυµα θειικού οξέος 3. ιάλυµα χλωριούχου νατρίου 4. Αποσταγµένο νερό 3

4 24. Όταν ένα οξύ αντιδρά µε ανθρακικό ασβέστιο τα προϊόντα της αντίδρασης είναι: 1. Άλας του ασβεστίου και υδρογόνο 2. Άλας του ασβεστίου και νερό 3. Άλας του ασβεστίου, νερό και 4. Άλας του ασβεστίου, υδρογόνο, νερό διοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του άνθρακα 25. Ποια από τις παρακάτω ουσίες όταν διαλύεται στο νερό δίνει όξινο διάλυµα; 1. ιοξείδιο του θείου 2. Οξείδιο του καλίου 3. Οξείδιο του νατρίου 4. Βροµιούχο νάτριο 26. Ποια από τις παρακάτω ουσίες όταν διαλύεται στο νερό δίνει αλκαλικό διάλυµα; 1. Οξείδιο του ασβεστίου 2. ιοξείδιο του αζώτου 3. ιοξείδιο του άνθρακα 4. Χλωριούχο κάλιο 27. Στην χηµική εξίσωση: CH 3 COOH+HCl CH 3 COOH Cl -, το CH 3 COOH συµπεριφέρεται: Α. σαν οξύ κατά Bronsted-Lowry Β. σαν βάση κατά Bronsted-Lowry Γ. αµφιπρωτικά. σαν οξειδωτικό 28. Ποια από τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις δείχνει την σωστή αντίδραση µεταξύ χλωριούχου βαρίου και θειικού ψευδαργύρου: 1. 2BaCl + ZnSO 4 Ba 2 SO 4 +2ZnCl 2. BaCl2 + Zn 2 SO 4 BaSO 4 + 2ZnCl 3. 2BaCl 2 +Zn 2 SO 4 Ba 2 SO 4 + 2ZnCl 2 4. BaCl 2 +ZnSO 4 BaSO 4 + ZnCl Όταν το νάτριο αντιδρά µε το νερό τα προϊόντα της αντίδρασης είναι: 1. Βασικό οξείδιο και υδρογόνο 2. Άλας και υδρογόνο 3. Οξύ και υδρογόνο 4. Βάση και υδρογόνο 30. Ποιο από τα παρακάτω µέταλλα θα αντιδράσει µε ένα από τα διαλύµατα; 1. Cu και διάλυµα Fe(NO 3 ) 2 2. Zn και διάλυµα MgCl 2 3. Fe και διάλυµα Cu(NO 3 ) 2 4. Ag και διάλυµα HCl 31. Ένα διάλυµα C 6 H 5 COOH/ C 6 H 5 COONa έχει ph=5,5 στους 25 ο C και αραιώνεται άπειρα µε νερό. Το ph του αραιωµένου διαλύµατος θα είναι: 1. περίπου 5,5 2. περίπου 6,0 3. περίπου 7,0 4. ακριβώς 5,5 32. Κοίταξε καλά το παρακάτω πλέγµα και στη συνέχεια επίλεξε τη σωστή απάντηση στην ερώτηση που ακολουθεί: 4

5 A Περιέχει περισσότερα ιόντα υδροξειδίου από ιόντα οξωνίου Β Αντιδρά µε το ανθρακικό ασβέστιο και δίνει αέριο διοξείδιο του άνθρακα Γ Μετατρέπει τον παγκόσµιο δείκτη σε κόκκινο Μετατρέπει τον παγκόσµιο δείκτη σε µπλε Ε Έχει ph µικρότερο από 7 στους 25 ο C Ζ Σχηµατίζει χλωριούχες ενώσεις όταν αντιδρά µε αλκοόλες Η Είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισµού Θ Έχει την ίδια συγκέντρωση ιόντων Η 3 O + (aq) και ιόντων ΟΗ - (aq) Ι Αντιδρά µε το υδροχλωρικό οξύ και δίνει αλάτι Περιέχουν εκφράσεις που αντιστοιχούν σε διάλυµα αιθανικού οξέος τα τετράγωνα: 1. Α,Β,Η 2. Β,Γ,Ε 3. Β,,Ε 4. Β,Γ,Ε,Η 33. Κοίταξε καλά το παρακάτω πλέγµα και επίλεξε τη σωστή απάντηση στην ερώτηση που ακολουθεί. Α: Θειικό µαγνήσιο Β: Τριοξείδιο του φωσφόρου Γ: Νιτρικός µόλυβδος : Ιωδιούχο κάλιο Ε: ιοξείδιο του αζώτου Ζ: Νιτρικό νάτριο Η: ιοξείδιο του θείου Θ: Οξείδιο του νατρίου Ι : Οξείδιο του ασβεστίου Περιέχουν ουσίες που είναι υπεύθυνες για την όξινη βροχή τα τετράγωνα: 1. Ε, Η 2., Θ, Ι 3. Β,Ε,Θ 4. Β, Ε, Η, Ζ 34. Ποιες από τις παρακάτω αναµείξεις θα δηµιουργήσει ρυθµιστικό διάλυµα; I. 20 ml διαλύµατος CH 3 COOH 0,1 M µε 20 ml διαλύµατος CH 3 COONa 0,10 M II. 20 ml διαλύµατος CH 3 COOH 0,1 M µε 20 ml διαλύµατος NaOH 0,05 M III. 20 ml διαλύµατος CH 3 COOH 0,1 M µε 20 ml διαλύµατος NaOH 0,20 M 1. Μόνο η I 2. Η I και η II 3. Η I, η II και η III 4. Η II και η III 2. Το διάλυµα έχει διπλάσια 35. Όταν το CaCl 2 διαλύεται στο νερό ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; 1. Το διάλυµα έχει διπλάσια αυτή των κατιόντων Ca 2+ των ανιόντων Cl - συγκέντρωση ανιόντων Cl - από συγκέντρωση κατιόντων Ca 2+ από αυτή 3. Το διάλυµα δεν έχει ανιόντα 4. Το διάλυµα έχει ίδια συγκέντρωση και κατιόντα γιατί έχει ph = 7 ανιόντων Cl - και κατιόντων Ca ίνεται ότι:για το H 2 SO 4 : Κ 2 - =1,2 10-2, για το H 2 CO 3 : Κ 1 =4,3 10-7, Κ 2 =4, Το διάλυµα 1 περιέχει NaHSO 4 0,1 M. Το διάλυµα 2 περιέχει NaHCO 3 0,1 M. Αλκαλικό είναι το διάλυµα: και 2 4. κανένα από τα 2 5

6 37. Από τα ακόλουθα διαλύµατα που έχουν όλα την ίδια συγκέντρωση να επιλέξετε αυτό που έχει τη µικρότερη και αυτό που έχει τη µεγαλύτερη τιµή ph. 1: NaF, 2: NaBr, 3:CaCl 2, 4: CH 3 COONH 4, 5: CH 3 NH 3 Cl Στους 25 ο C η συγκέντρωση ενός διαλύµατος Βα(ΟΗ) 2 είναι ίση µε 0,005Μ. Το ph του διαλύµατος είναι: ,7 39. Το συζυγές οξύ της ασθενούς βάσης NH 2-1. ΝΗ 4 + είναι: 2. ΝΗ 2-3. ΝΗ ΝΗ Στη χηµική εξίσωση: Al(H 2 O) H 2 O Al(H 2 O) 5 (OH) 2+ + H 3 O + : 1. To Al(H 2 O) 6 3+ συµπεριφέρεται ως οξύ 2. To Al(H 2 O) 6 3+ συµπεριφέρεται ως 3. To Al(H 2 O) 5 (ΟΗ) 2+ συµπεριφέρεται ως οξύ βάση 4. To Η 2 Ο συµπεριφέρεται ως οξύ 41. Οι σχέση των όγκων V1 και V2 ενός διαλύµατος ΚΟΗ οι οποίοι απαιτούνται για την πλήρη εξουδετέρωση ίσων όγκων διαλυµάτων HBr και CH 3 COOH που έχουν ίδια συγκέντρωση είναι: 1. V1>V2 2. V1=V2 3. V1<V2 4. V1=2V2 42. Για την πλήρη εξουδετέρωση 1L διαλύµατος CH 3 COOH 0,1M απαιτούνται χ L διαλύµατος ΝαΟΗ 0,1 Μ. Για το χ ισχύει: 1. χ=0,1 2. χ>0,1 3. χ<0,1 4. δεν µπορούµε να ξέρουµε 43. ιαθέτουµε δύο ρυθµιστικά διαλύµατα: 1: ΗΑ 0,1Μ-ΝαΑ 0,1Μ και 2: ΗΑ 1Μ-ΝαΑ 1Μ. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1. Το 1 έχει µεγαλύτερη ρυθµιστική 2. Το 2 έχει µεγαλύτερη ρυθµιστική ικανότητα από το 2 ικανότητα από το 1 3. Έχουν την ίδια ρυθµιστική ικανότητα 4. δεν µπορούµε να ξέρουµε 44. Ποιο από τα ακόλουθα διαλύµατα απαιτεί µεγαλύτερο όγκο διαλύµατος HCl 1Μ για την πλήρη εξουδετέρωσή του; 1: 1L διαλύµατος ΝΗ 3 µε ph=11 και Kb=10-5 2: 1L διαλύµατος ΝaOH µε ph=11 3: 1L διαλύµατος CH 3 ΝΗ 2 µε ph=11 και Kb=10-4 4: 1L διαλύµατος Ca(OH) 2 µε ph=11 1. Το 1 2. Το 2 3. To 3 4. Το Για να περιοριστεί ο βαθµός ιοντισµού του HCOOH και ταυτόχρονα να αυξηθεί το ph του διαλύµατος πρέπει να προσθέσουµε: 1. Η 2 Ο 2. HCl 3. HCOOH 4. (HCOO) 2 Ca 6

7 3 ο κεφάλαιο Η οργανική ένωση Α έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α. εν αποχρωµατίζει διάλυµα Br 2 σε CCl 4. β. Ανάγεται από το Η 2 προς ένωση Β και οξειδώνεται εύκολα από το KMnO 4 προς ένωση Γ που και οι δύο αντιδρούν µε µεταλλικό Να. γ. Αντιδρά µε αλκαλικό διάλυµα Ι 2 µε καταβύθιση κίτρινου ιζήµατος. α. Στο µόριο της Α υπάρχουν: 1. 7 σ δεσµοί 2. 6 σ και 1π 3. 5σ και 2π 4. 6σ δεσµοί δεσµοί δεσµοί β. Για τη διάκριση της Α από τη Β µπορεί να χρησιµοποιηθεί: 1. αλκαλικό διάλυµα CuSO 4 2. αλκαλικό 3. διάλυµα KMnO 4 4. KHCO 3 διάλυµα Ι Στα κελιά του ακόλουθου πλέγµατος δίνονται οι συντακτικοί τύποι ορισµένων οργανικών ενώσεων. Να παρατηρήσετε τα τετράγωνα και να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στην ερώτηση που ακολουθεί: Α. CH 2 (NH 2 )COOH B. CH CH Γ. CH 3 CH 2 CHO. CH 3 CH(OH)CH 3 E. CH 3 OCH 2 CH 3 Στ. HCOOH Ζ. CH 3 CH(OH)COOH Η. CH 3 CH 2 OCH 2 CH 3 Θ. HOOC-COOH Aντιδρούν µε µεταλλικό νάτριο και αποχρωµατίζουν το όξινο διάλυµα ΚΜnO 4 οι ενώσεις στα κελιά: 1. Α, Β,, Στ 2., Στ, Ζ, Θ 3. Β,, Ζ 4. Β, Γ, Η, Θ 49. Προκύπτουν από την αντίδραση ενός αλκυλαλογονιδίου µε αιθανολικό νάτριο οι ενώσεις στα κελιά: 1. Β, Γ, Ε 2. Β, Γ, Στ, Ζ 3. Β, Γ, Ε 4. Ε, Η 50. αντιδρούν µε υδροκυάνιο και το προϊόν τους, όταν υδρολύεται σε όξινο περιβάλλον παράγει οργανική ένωση που αντιδρά µε ανθρακικά άλατα οι ενώσεις στα κελιά: 1. Γ 2. Β, Γ 3. Α, Β 4. Γ, 51. έχουν και όξινες και βασικές ιδιότητες οι ενώσεις στα κελιά: 1. Α 2. Γ 3. Θ 4. Α, Γ 52. Στα κελιά του ακόλουθου πλέγµατος δίνονται ηµισυµπληρωµένες οι χηµικές εξισώσεις που περιγράφουν ορισµένες αντιδράσεις. Να παρατηρήσετε τις χηµικές εξισώσεις και να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στην ερώτηση που ακολουθεί: Α. CH CH + CuCl + NH 3 Β. CH 3 COCH 3 + H 2 Γ. CH CH +H 2. CH 3 CH(OH)CH 3 + K 2 Cr 2 O 7 +H 2 SO 4 Ε. CH 3 CH(OH)CH 3 + Cl 2 Στ. CH 3 CH 2 CN + H 2 Ζ. CH 3 COOH + CH 3 OH Η. CH 3 MgCl +H 2 O 7

8 Είναι αντιδράσεις προσθήκης αυτές στα κελιά: 1. Β, Γ, Ε 2. Β, Γ, Στ 3. Β, Γ, Ε 4. Β, Γ, Η 53. Είναι αντιδράσεις όξινου χαρακτήρα αυτές στα κελιά: 1. Α, Ε, Στ 2. Α 3. Β, Γ, Ε 4. Β, Γ, Στ 54. Είναι αντιδράσεις οξείδωσης του άνθρακα αυτές στα κελιά: 1. Β, Γ, 2., Ε 3. Β, Γ, Ε 4. Β, Γ, Η 55. Το οργανικό προϊόν της αντίδρασης είναι η προπανόνη στα κελιά: 1., Ε 2. Β, Γ, Στ, Ζ 3., Γ, Ε 4. Β, Γ, Η 57. Το οργανικό προϊόν της αντίδρασης µπορεί να είναι αλκάνιο στα κελιά: 1. Β, Γ, Ε 2. Β, Γ, Στ, Ζ 3. Α, Β, Στ 4. Γ, Η 58. Το οργανικό προϊόν της αντίδρασης µπορεί να είναι κορεσµένη µονοσθενής αλκοόλη στα κελιά: 1. Β 2. Β, Ζ, Η 3. Β, Γ, Ζ 4. Β, Γ, Ε 59. Σε ένα δοχείο περιέχεται µία οργανική ένωση που µπορεί να είναι CH 3 COOH, CH 3 CH 2 CH 2 C CH, CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 OH. Για να ταυτοποιήσουµε την ένωση κάνουµε απλές χηµικές δοκιµές. Τα αντιδραστήρια που θα χρησιµοποιήσουµε είναι: 1. Na και στη συνέχεια KHCO 3 2. KHCO 3 και στη συνέχεια Na 3. KHCO 3 και στη συνέχεια CuCl/NH 3 4. CuCl/NH 3 και στη συνέχεια I 2 /NaOH 60. Σε ένα δοχείο περιέχεται µία οργανική ένωση που µπορεί να είναι CH 3 CHO, CH 3 CH 2 CH 2 C CH, CH 3 CH(OH)CH 3. Για να ταυτοποιήσουµε την ένωση κάνουµε απλές χηµικές δοκιµές. Τα αντιδραστήρια που θα χρησιµοποιήσουµε είναι: 1. I 2 /NaOH και στη συνέχεια KMnO 4 2. AgNO 3 /NH 3 και στη συνέχεια I 2 /NaOH 3. AgNO 3 /NH 3 και στη συνέχεια Na 4. CuCl/NH 3 και στη συνέχεια I 2 /NaOH 61. Με επίδραση αιθυλοµαγνήσιοχλωριδίου σε κορεσµένη οργανική ένωση Α και υδρόλυση του προϊόντος παρασκευάζεται οργανική ένωση Β η οποία όταν αντιδρά µε I 2 /NaOH σχηµατίζεται κίτρινο ίζηµα. Η ένωση Α είναι: 1. HCHO 2. CH 3 COCH 3 3. CH 3 CHO 4. CH 3 CH 2 OH 62. Η οργανική ένωση Α ανάγεται από το Η 2 καταλυτικά προς ένωση Β και οξειδώνεται σε όξινο περιβάλλον προς ένωση Γ. Οι ενώσεις Β και Γ αποχρωµατίζουν το ιώδες όξινο διάλυµα του KMnO 4. Η ένωση Α είναι: 1. HCHO 2. CH 3 CN 3. CH 3 CH 2 OH 4. CH 3 CHO 8

9 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α 1. Κάθε τετράγωνο του ακόλουθου πίνακα δίνει πληροφορίες για το αντίστοιχο στοιχείο. Να παρατηρήσετε τον πίνακα και να συµπληρώσετε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Χ: έχει ατοµικό αριθµό 29 Ω: η κατανοµή των ηλεκτρονίων του σε υποστιβάδες είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 Ξ: έχει τη µικρότερη ενέργεια 1 ου ιοντισµού από όλα τα στοιχεία της 4 ης περιόδου Ψ: βρίσκεται στην 4η περίοδο και την 16η οµάδα του Π.Π. M: έχει µικρότερη ατοµική ακτίνα από το στοιχείο Ψ, αλλά µεγαλύτερη από το στοιχείο µε ατοµικό αριθµό 36 Σ: η κατανοµή των ηλεκτρονίων του σε υποστιβάδες είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 5 5s 1 Ζ: βρίσκεται στην 4η περίοδο και έχει 5 µονήρη ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση Τ: βρίσκεται στον p τοµέα της 3 ης περιόδου και έχει στη θεµελιώδη κατάσταση 3 µονήρη e Φ: βρίσκεται στην 3 η περίοδο του Π.Π. και οι ενέργειες ιοντισµού του είναι: Ε i,1 =738kJ/mol, Ε i,2 =1451kJ/mol, Ε i,3 =7.733kJ/mol, Ε i,4 =10.540kJ/mol α. Το στοιχείο Χ βρίσκεται στον Π.Π. στην...περίοδο και την... οµάδα. β. Το στοιχείο Σ βρίσκεται στον Π.Π. στην...περίοδο και την... οµάδα. γ. Μονήρη ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση έχουν τα στοιχεία:... δ. Έχουν 1 µονήρες ηλεκτρόνιο σε s τροχιακό στη θεµελιώδη κατάσταση τα στοιχεία:... ε. Σχηµατίζουν έγχρωµες ενώσεις και σύµπλοκα ιόντα τα στοιχεία:... στ. Σχηµατίζουν διατοµικά µόρια µε 1σ και 1π δεσµό τα στοιχεία:... ζ. Μεταξύ των στοιχείων Ω και Τ τη µεγαλύτερη ενέργεια 1 ου ιοντισµού την έχει το στοιχείο:... η. Σχηµατίζουν οξείδια τα οποία κατά τη διάλυσή τους στο νερό σχηµατίζουν διαλύµατα µε ph<7 στους 25 ο C τα στοιχεία:... θ. Το στοιχείο Φ βρίσκεται στην... οµάδα του Π.Π. ι. Μεταξύ των στοιχείων Ψ και Ω την µεγαλύτερη ενέργεια 1 ου ιοντισµού έχει το στοιχείο... ια. Ατοµικό αριθµό 25 έχει το στοιχείο:... ιβ. Το ιόν του στοιχείου Ξ έχει αριθµό οξείδωσης ίνονται οι χηµικές ενώσεις: Α:CH 2 =CH-CH=CH 2 Β: Γ: CH 3 CHO. α. Να βρείτε τον υβριδισµό των ανθράκων σε καθεµία από τις ενώσεις Α, Β, Γ και. β. Η µεγάλη σταθερότητα ορισµένων κυκλικών οργανικών ενώσεων εξηγείται µε την παραδοχή της αρωµατικότητας. Οι χηµικές ενώσεις που περιέχουν αρωµατικούς δακτύλιους έχουν χαρακτηριστικές φυσικοχηµικές ιδιότητες. Ο κανόνας του Huckel χρησιµοποιείται για την επιβεβαίωση της αρωµατικότητας ενός κυκλικού συστήµατος και αναφέρει: Ένα κλειστό κυκλικό σύστηµα είναι αρωµατικό αν ο αριθµός των p ηλεκτρονίων που µετέχουν σε π-δεσµούς είναι 4n+2,όπου n=0,1,2,... Με βάση τον κανόνα του Huckel να εξηγήσετε ποιες από τις ενώσεις Α, Β, Γ και είναι αρωµατικές. 9

10 γ. Η ένωση Β ονοµάζεται βενζόλιο και µε επίδραση Br 2 παρουσία FeBr 3 δίνει αντίδραση υποκατάστασης και όχι προσθήκης στο διπλό δεσµό. Να εξηγήσετε γιατί ,8 g µίας κορεσµένης οργανικής ένωσης Α του γενικού τύπου C v H 2v O 2 υδρολύονται µε περίσσεια νερού σε όξινο περιβάλλον προς δύο οργανικές ενώσεις Β και Γ. Οι δύο ενώσεις διαχωρίζονται κατάλληλα, χωρίς απώλειες. Η ένωση Β αποχρωµατίζει πλήρως V ml όξινου διαλύµατος KMnO 4 1M, ενώ η ένωση Γ αντιδρά πλήρως µε διάλυµα Ι 2 και ΝαΟΗ και το διάλυµα διηθείται, οπότε στον ηθµό κατακρατούνται 197 g κίτρινου ιζήµατος. Με ξήρανση του διηθήµατος σχηµατίζονται 41 g στερεού. α. Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β και Γ. β. Να υπολογιστεί ο όγκος του διαλύµατος KMnO 4 που αποχρωµατίστηκε. γ. Να υπολογιστεί η απόδοση της υδρόλυσης της Α. δ. Το στερεό διαλύεται σε νερό και το διάλυµα αραιώνεται µε νερό µέχρις ότου αποκτήσει όγκο 2 L. Το αραιωµένο διάλυµα έχει ph 9 στους 25 ο C. Να εξηγηθεί η τιµή του ph του διαλύµατος και να υπολογιστεί η σταθερά Κ b του ανιόντος του. 4. Το ph του αίµατος ρυθµίζεται από µια σειρά ρυθµιστικών διαλυµάτων µε κύριο ένα ρυθµιστικό διάλυµα HCO 3 - /CO 2. Οι φυσιολογικές τιµές στο ph του αρτηριακού αίµατος κυµαίνονται µεταξύ 7,35 και 7,45. Μέσα στο αίµα η πίεση του CO 2 διατηρείται περίπου σταθερή. Έχει παρατηρηθεί ότι αν (για οποιοδήποτε λόγο) µεταβληθεί απότοµα η πίεση αυτή κατά 10mmHg τότε το ph στο αρτηριακό αίµα µεταβάλλεται κατά 0,08 µονάδες. Αν η µεταβολή στο ph ξεπεράσει τα «φυσιολογικά» όρια τότε η κατάσταση του αίµατος χαρακτηρίζεται ως οξέωση (ph<7,35) ή αλκάλωση (ph>7,45). Α. Ένας άνθρωπος έχει κάποια στιγµή το αίµα του µε ph=7,40 και πίεση του CO 2 40mmHg. Να υπολογίσετε το λόγο [HCO 3 - ]/[CO 2 ] στο αίµα του. Β. Κάποια στιγµή η πίεση του CO 2 αυξάνεται απότοµα και γίνεται 55mmHg. Να δείξετε ότι το αίµα δε βρίσκεται σε φυσιολογικά όρια ph και να χαρακτηρίσετε την κατάσταση ως οξέωσης ή αλκάλωσης. Γ. Ποιο από τα παρακάτω µπορεί να χορηγηθεί στον άνθρωπο αυτό για την αντιµετώπιση της κατάστασης αυτής: 1. διάλυµα H 2 CO 3 2. διάλυµα NaHCO 3 3. διάλυµα NaCl. Να αιτιολογήσετε όλες τις απαντήσεις. ίνεται για το H 2 CO 3 η pk a1 = 6,40. Θεωρούµε ότι η ρύθµιση του ph καθορίζεται αποκλειστικά από το ρυθµιστικό HCO 3 - /CO Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των οργανικών ενώσεων Α έως και Λ µε βάση τις πληροφορίες του σχήµατος: 10

11 Κύριο προϊόν Λ Θ H 2 SO 4 C v H 2v O 2 (A) + NaOH B + Γ I 2 / NaOH Κ (καρβονυλική ένωση που δεν ανάγει το αντιδραστήριο Tollens) B + CHI 3 NaOH KMnO 4 /H 2 SO 4 2H 2 O/H + C 3 H 8 O SOCl 2 E KCN Z Θ 6. Οι οργανικές ενώσεις που έχουν διπλό δεσµό στο µόριό τους αντιδρούν µε το όζον και στη συνέχεια µε υδρόλυση παρουσία Zn το οζονίδιο που σχηµατίζεται διασπάται σε µείγµα καρβονυλικών ενώσεων όπως φαίνεται στο σχήµα: O C=C + O 3 C C Η 2 Ο/Ζn C=O + O=C O O -Η 2 Ο 2 Να βρεθούν οι τύποι των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ έως και Ξ µε βάση τις πληροφορίες του ακόλουθου σχήµατος: 11

12 Κίτρινο ίζηµα + Ζ εν αντιδρά Ι 2 /ΝαΟΗ Ι 2 /ΝαΟΗ C 7 H 14 (A)+ O 3 B H 2 O/Zn Γ + - H 2 O 2 Fehling Fehling καστανό ίζηµα + Ε εν αντιδρά SOCl 2 Mg/αιθ /Η 2 Ο Θ/Η 2 SΟ 4 Γ + Η 2 Θ Λ Μ Ν Ξ 7. Μία κορεσµένη µονοσθενής αλκοόλη Α έχει περιεκτικότητα σε οξυγόνο 21.6%w/w. Α. Να βρεθεί ο µοριακός τύπος της Α. Β. Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος της Α παρακολουθώντας την ακόλουθη σειρά αντιδράσεων και να γραφούν οι χηµικές εξισώσεις. Α ΚΟΗ/αλκοόλη Β Η 2 Ο/Η 2 SO 4 Γ KMnO 4 /Η 2 SO Γ. 1,48 g της Α οξειδώνονται από διάλυµα K 2 Cr 2 O 7 0,5 M οξινισµένο µε H 2 SO 4 κατά ένα µέρος και προς δύο διαφορετικά προϊόντα και Ε. Το διάλυµα που προκύπτει χωρίζεται σε 2 ίσα µέρη. Το 1 ο µέρος αντιδρά µε µεταλλικό νάτριο και το αέριο που παράγεται διοχετεύεται σε δοχείο όγκου 4,1 L και ασκεί πίεση 0,021 atm σε θερµοκρασία 27 o C. Το 2 ο µέρος αντιδρά πλήρως µε 100 ml διαλύµατος ΝαΟΗ 0,1Μ και στη συνέχεια µε αλκαλικό διάλυµα ένυδρου θειικού χαλκού ΙΙ (CuSO 4 5H 2 O) 9,98% w/w. Γ1. Να βρεθεί το ποσοστό της Α που οξειδώθηκε συνολικά και ο όγκος του διαλύµατος K 2 Cr 2 O 7 0,5 M που χρησιµοποιήθηκε. Γ2. Να βρεθεί ο όγκος αλκαλικού διαλύµατος ένυδρου θειικού χαλκού ΙΙ (CuSO 4 5H 2 O) 9,98% w/w που µπορεί να αντιδράσει πλήρως µε το 2 ο µέρος του διαλύµατος. 8. Σε 100 ml διαλύµατος οξέος ΗΑ µε ph=3 ( 1) προσθέτουµε 0,01 mol άλατος ΝαΑ και παίρνουµε 100 ml διαλύµατος 2 µε ph=3. Σε 100 ml διαλύµατος οξέος ΗΒ µε ph=3 ( 3) προσθέτουµε 0,01 mol άλατος ΝαΒ και παίρνουµε 100 ml διαλύµατος 4 µε ph=5. 12

13 Α. Να συγκριθεί η ισχύς των οξέων ΗΑ και ΗΒ. Β. 50 ml του 3 απαιτούν για την πλήρη εξουδετέρωσή τους 25 ml διαλύµατος ΝαΟΗ 0,2 Μ ( 5). Να υπολογιστεί η συγκέντρωση του 3 και η Κα του ΗΒ. Γ. Πόσα ml διαλύµατος 5 πρέπει να προσθέσουµε σε100 ml 3 για να µεταβληθεί το ph του 3 κατά 2 µονάδες; cm 3 αερίου µείγµατος Η 2, αλκενίου και αλκινίου καίγονται πλήρως και σχηµατίζονται 120 cm 3 CO 2. Άλλα 90 cm 3 του ίδιου αερίου µείγµατος θερµαίνονται ελαφρά παρουσία Νι και παράγονται 40 cm 3 ενός και µόνο κορεσµένου υδρογονάνθρακα. α. Ποιοι οι µοριακοί τύποι αλκενίου και αλκινίου; β. Ποια η σύσταση του µείγµατος σε cm 3 ; Όλοι οι όγκοι είναι µετρηµένοι στις ίδιες συνθήκες. ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Β 10. Ένα µονοαµινοµονοκαρβοξυλικό οξύ Α σε περιβάλλον µε τιµή ph= x βρίσκεται κυρίως µε την µορφή του διπολικού ιόντος: + Η 3 ΝCH(R)COO (Ι), ενώ οι µορφές + H 3 NCH(R)COOH, (II) και H 2 NCH(R)COO -, (III) βρίσκονται σε µικρές και ίσες συγκεντρώσεις. Αν σε διάλυµα µε τιµή ph= x που περιέχει α mol του Α προσθέσουµε α/2 mol HCl, χωρίς µεταβολή του όγκου του διαλύµατος, η τιµή του ph του διαλύµατος γίνεται 3, ενώ αν προσθέσουµε α/2 mol ΚΟΗ, χωρίς µεταβολή του όγκου του διαλύµατος, η τιµή του ph του διαλύµατος γίνεται 9. Να υπολογίσετε την τιµή x. ίνεται ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις για την χρησιµοποίηση της εξίσωσης Henderson-Hasselbalch, ότι η θερµοκρασία όλων των διαλυµάτων είναι 25 ο C και Κ W = Το διάλυµα 1 σχηµατίζεται µε διάλυση στο νερό 0,6 mol HA και 0,6 mol ΝαΒ και αραίωση µέχρι όγκου 500 ml. 1. Μεταξύ των ΗΑ και Β - αποκαθίσταται η ισορροπία: HA + Β - A - + HΒ - Να βρεθεί η τιµή της K c : 2. Να εξηγηθεί προς ποια κατεύθυνση είναι µετατοπισµένη η ισορροπία. 3. Να βρεθούν οι συγκεντρώσεις των σωµατιδίων του διαλύµατος. 4. Να βρεθεί η τιµή του ph του διαλύµατος. ίνονται οι σταθερές ιοντισµού:για το ΗΑ: Κ α1 =1, και για το ΗΒ: Κ α2 = α. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση των ακόλουθων διαλυµάτων: 1. ιάλυµα HCl µε ph =4,00 2. ιάλυµα οξικού οξέος (CH 3 COOH) µε ph =4,00 3. ιάλυµα H 2 SO 4 µε ph =4,00 β. Να υπολογίσετε την τιµή του ph των διαλυµάτων που προκύπτουν από την ανάµειξη: 1. ίσων όγκων διαλύµατος 1 και διαλύµατος ΝαΟΗ µε ph=10 2. ίσων όγκων διαλύµατος 2 και διαλύµατος ΝαΟΗ µε ph=10 3. ίσων όγκων διαλύµατος 3 και διαλύµατος ΝαΟΗ µε ph=10 4. ίσων όγκων διαλύµατος 1 και 2. Για το οξικό οξύ:pk a =5,0 Για το θειικό οξύ: pk a2 =2,0 13

14 13. Σε ορισµένη ποσότητα νερού διαλύονται 0,1 mol Ca(OH) 2 και 0,5 mol NH 3 και το διάλυµα αραιώνεται σε όγκο 500 ml ( 1). Α. Να υπολογιστεί η τιµή του ph του διαλύµατος 1 στους 25 ο C. Β. Στο διάλυµα διαβιβάζονται 0,45 mol αερίου HCl χωρίς να µεταβληθεί ο όγκος του διαλύµατος ( 2). Να υπολογιστεί η τιµή του ph του διαλύµατος 2 στους 25 ο C. Γ. Το διάλυµα 2 εξουδετερώνεται µε πρότυπο διάλυµα HCl 0,5Μ. Ποιος από τους ακόλουθους δείκτες θα αλλάξει χρώµα πιο κοντά στο σηµείο της πλήρους εξουδετέρωσης; Να θεωρήσετε ότι όλοι οι δείκτες αλλάζουν χρώµα σε µία περιοχή 2 µονάδων. i.pk, φαινολοφθαλείνης =9,5 ii. pk, ερυθρού της κρεσόλης = 8,4 iii. pk, ερυθρού του µεθυλίου = 5,0 ίνεται:pk b, NH3 =5 14. Στους 25 C: k bnh3 = 10-5 και k b(ch3)3n = 10-3, k w = α. Να γράψετε τις εξισώσεις ιοντισµού της ΝΗ 3 και της (CH 3 ) 3 N. β. Να γράψετε τις αντιδράσεις της ΝΗ 3 και της (CH 3 ) 3 N µε διάλυµα HCl. γ. Προς ποια κατεύθυνση είναι µετατοπισµένη η ισορροπία: NΗ 3 + (CH 3 ) 3 NΗ + (CH 3 ) 3 N + NH 4 + (1) δ. Ποια είναι η Κ c ; ε. Σε 250 ml διαλύµατος (CH 3 ) 3 N 0,22 Μ, προσθέτουµε 250 ml διαλύµατος NH 4 Cl 0,22 Μ και παίρνουµε 500 ml διαλύµατος 3. Να υπολογιστεί η συγκέντρωση της ΝΗ 3 στην ισορροπία στο ,0 ml διαλύµατος (ΗCOO) 2 Ca ( 1) στο οποίο έχουν προστεθεί σταγόνες κατάλληλου δείκτη ογκοµετρούνται µε πρότυπο διάλυµα HCl 0,1M. Τη στιγµή της αλλαγής του χρώµατος του δείκτη έχουν προστεθεί 25,0 ml πρότυπου διαλύµατος. α. Πόσα g (ΗCOO) 2 Ca περιέχονται σε 800 ml του 1; β. Όταν στο 1 έχουν προστεθεί 12,5 ml από το πρότυπο διάλυµα το ph του µετρείται µε πεχάµετρο και βρίσκεται ίσο µε 4. Να υπολογίσετε την τιµή του ph του διαλύµατος, όταν στο 1 έχουν προστεθεί: 1. Ο,0 ml από το πρότυπο διάλυµα 2. 24,0 ml από το πρότυπο διάλυµα 3. 25,0 ml από το πρότυπο διάλυµα 4. 26,0 ml από το πρότυπο διάλυµα και να κατασκευάσετε την καµπύλη ογκοµέτρησης. γ. Σε ποια περιοχή ph πρέπει να αλλάζει χρώµα ένας δείκτης για να είναι κατάλληλος για την ογκοµέτρηση του 1; 16. Σε θερµοκρασία 25 ο C η διαλυτότητα του Ca(OH) 2 είναι ίση µε 0,148 g ανά 100 g H 2 O. α. Αν θεωρήσουµε ότι ο όγκος του κορεσµένου διαλύµατος Ca(OH) 2 που περιέχει 0,148 g σε 100 g H 2 O, είναι 100 ml να υπολογιστεί η τιµή του ph του. β. Αν σε 500 g Η 2 Ο προστεθούν 0,800 g Ca(OH) 2 και σχηµατιστούν 500 ml διαλύµατος ποιο θα είναι το ph και ποια η µάζα του; γ. Αν σε άλλα 500 g Η 2 Ο προστεθούν 0,555 g Ca(OH) 2 και σχηµατιστούν 500 ml διαλύµατος ποιο θα είναι το ph του;

15 Το κείµενο που ακολουθεί περιέχει ορισµένες πληροφορίες για µια ουσία-συστατικό του καρπού της ελιάς µε χρήσιµες ιδιότητες. Στον τύπο της ένωσης κάθε «γωνία» αντιστοιχεί σε άτοµο άνθρακα (C) µε κατάλληλο αριθµό ατόµων υδρογόνου (Η). Π.χ. αντιστοιχεί στην οµάδα CH 2 Αφού το διαβάσετε, να απαντήσετε στις ερωτήσεις: Φυσικoχηµικές ιδιότητες: Εµφάνιση: Λευκοκίτρινη άµορφη υγροσκοπική ουσία Μοριακός τύπος: C 25 H 32 O 13 Σχετική µοριακή µάζα:περίπου 540 Σηµείο τήξης: ο C ιαλυτή σε: νερό, µεθανόλη, οξικό αιθυλεστέρα Ελαιοευρωπαΐνη Oleuropein Ελαιοευρωπαΐνη H ελαιοευρωπαΐνη (oleuropein, άλλες ελληνικές αποδόσεις: ελευρωπαΐνη, ελαιοευρωπεΐνη, ολευρωπαΐνη, ολευρωπεΐνη) αποτελεί το κύριο πολυφαινολικό συστατικό της ελιάς (Olea europaea), από την οποία και ονοµάστηκε. H ελαιοευρωπαΐνη ως ξεχωριστή ουσία ανακαλύφθηκε το 1908 από τους Bourquelot και Vintilesco στο ελαιόλαδο, οι οποίοι και της έδωσαν το χαρακτηριστικό της όνοµα. Πολύ αργότερα, το 1960, οι Panizzi, Scarpati και Oriente υπέδειξαν ότι το µόριο της ουσίας αυτής περιέχει γλυκόζη, β-3,4- διυδροξυ-φαινυλαιθανόλη (υδροξυτυροσόλη) και ένα οξύ το οποίο είναι γνωστό ως ελενολικό οξύ (elenolic acid). Το οξύ αυτό ήταν ήδη γνωστό (παρασκευαζόταν µε υδρόλυση εκχυλίσµατος των ελαιοκάρπων µε φωσφορικό οξύ) και είχε προταθεί από το 1962 ως φάρµακο κατά της υπέρτασης. Η ελαιοευρωπαΐνη βρίσκεται στα φύλλα της ελιάς και στον ελαιόκαρπο. Η περιεκτικότητα σε ελαιοευρωπαΐνη είναι µεγαλύτερη στους ανώριµους ελαιόκαρπους και στην ουσία αυτή οφείλεται κυρίως η έντονα πικρή γεύση τους. Το 1973, οι Walter, Fleming και Etchells σε µια µελέτη της αντιµικροβιακής δράσης των ενώσεων που προκύπτουν µε υδρόλυση της ελαιοευρωπεΐνης, επιβεβαίωσαν τον χηµικό τύπο της και αποµόνωσαν 7,2 g σχεδόν καθαρής ουσίας από 500 g καρπών µιας ποικιλίας ελιάς (Manzanillo). Οι συγγραφείς παρέχουν τις ακόλουθες υδρολυτικές αντιδράσεις που επιβεβαιώνουν τη δοµή της 15

16 Τα τελευταία χρόνια, η ελαιοευρωπαΐνη έχει µελετηθεί ως προς την φαρµακολογική της δράση, ιδιαίτερα την αντιοξειδωτική, βακτηριοκτόνο και βακτηριοστατική δράση, καθώς και τη µείωση της "συγκόλλησης" των αιµοπεταλίων (blood platelet aggregation). Η ελαιοευρωπαΐνη και τα επιµέρους συστατικά της παίζουν σηµαντικό ρόλο στα φυτά, γιατί µε την προστατευτική τους δράση (κυρίως αντιοξειδωτική, αλλά και λόγω της πικρής γεύσης) υπερασπίζουν µε διάφορους µηχανισµούς τις ελιές από παθογόνους µύκητες και από τα κεντρίσµατα εντόµων. Ερωτήσεις Α. Πότε µια ουσία χαρακτηρίζεται υγροσκοπική; Β. Πως δικαιολογείται από το χηµικό τύπο της ένωσης ότι διαλύεται και στο νερό και σε οργανικό διαλύτη όπως ο οξικός αιθυλεστέρας ή η µεθανόλη; Γ. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της εστεροποίησης χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες πρώτες ύλες για την παρασκευή του οξικού αιθυλεστέρα. Να αιτιολογήσετε την άποψη ότι η απόδοση αυτής της αντίδρασης είναι µικρότερη από 100% αφού προηγουµένως περιγράψετε κατά την κρίση σας τον όρο απόδοση.. Το όνοµα που έδωσαν στην ένωση οι Bourquelot και Vintilesco δεν ακολουθεί τους κανόνες της IUPAC και είναι όπως συνηθίζουµε να λέµε εµπειρικό όνοµα. Τι, κατά τη γνώµη σας, εξυπηρετεί ένα εµπειρικό όνοµα; Ε. Πως θα περιγράφατε γενικά µια αντίδραση υδρόλυσης παίρνοντας πληροφορίες από τις πιο πάνω χηµικές εξισώσεις; Στ. Οι πιο πάνω υδρολύσεις χαρακτηρίζονται όξινες εννοώντας ότι χρειάζονται την παρουσία ενός καταλύτη που να ανήκει στην κατηγορία των οξέων. Ποιο σύµβολο παριστάνει τον όξινο καταλύτη και γιατί; Τι εννοούµε όταν λέµε ότι µια ουσία έχει καταλυτικό ρόλο σε µία αντίδραση; Ζ. Να γράψετε το συντακτικό τύπο του προϊόντος της πλήρους οξείδωσης της υδροξυτυροσόλης Η. Η χηµική ανάλυση των ουσιών οδηγεί στην ανεύρεση των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων τους ώστε να αξιοποιούνται αν είναι ωφέλιµες ή να αποφεύγονται αν είναι επιζήµιες. Να γράψετε φράσεις του κειµένου που φαίνεται η αξιοποίηση των ιδιοτήτων της ελαιοευρωπείνης. Θ. Σε δύο λίτρα λάδι θέλουµε να περιέχονται 115,2 g ελαιοευρωπαίνης. Πόσα κιλά ελιές θα χρησιµοποιήσουµε; Ποια θα είναι η συγκέντρωση του λαδιού σε ελαιοευρωπαίνη; ( ίνεται ότι 540~0,2. 115,2) 16

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυμερισμό 1,4 δίνει η ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί την σωστή απάντηση. 1.1. Στο μόριο του BeF 2 οι δεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η ενέργεια ιοντισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν:

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 1.1. Τα ατομικά τροχιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5. α. Σύμφωνα με τη θεωρία Arrheius βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό απελευθερώνουν ανιόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Aγίων Αναργύρων Υπεύθυνος Εργ. Κέντρου : Χαρακόπουλος Καλλίνικος Επιµέλεια Παρουσίαση : Καραγιάννης Πέτρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από: ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Εάν κάθε τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Η ηλεκτρονιακή δομή, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1) δ. CH Ν ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Υδατικό διάλυμα NaCl 1M που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O.

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O. ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1 γ Α2 β Α3 δ Α4 β Α5. α. i. Βάσεις κατά Arrhenius είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο H 2 O δίνουν OH ενώ κατά Bronsted Lowry είναι οι ουσίες που μπορούν να δεχτούν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. β Α5. β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β Β1. α. ΛΑΘΟΣ β. ΛΑΘΟΣ γ. ΣΩΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2015 8:00 11:00

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων.

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. A. Εύρεση συγκέντρωσης c. A. Δίνονται τα mol της διαλυμένης ουσίας και ο όγκος του διαλύματος: n C, C σε Μ, V σε λίτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 γ. Α.2 β. Α.3 β. Α.4 γ. A.5 α) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 13. β) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 122. ΘΕΜΑ Β B.1 α.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Βιολογία 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 27 Μαΐου, 2011 Ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ: XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2.1 Δίνονται: υδρογόνο, 1H, άζωτο, 7N α) Να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α. β Α4. γ Α5. α) σελ 1 β)σελ. 122 ΘΕΜΑ Β Β1.α. 7Ν 1s 2 2s 2 2p 8O 1s 2 2s 2 2p 4 11Na 1s 2 2s 2 2p 6 s 2 Περισσότερα μονήρη ηλεκτρόνια διαθέτει το

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας B Λυκείου 2 ο και 3 ο Κεφάλαιο 19/04/2015 1 ο Θέμα.... Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Με προσθήκη νερού στο CH 2 =CHCH 3 σχηματίζεται κύριο προϊόν: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÊÁËÁÌÁÔÁ. Κάνω τις ηλεκτρονιακές κατανοµές των ατόµων σε στιβάδες:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÊÁËÁÌÁÔÁ. Κάνω τις ηλεκτρονιακές κατανοµές των ατόµων σε στιβάδες: ΘΕΜΑ.. β.. α.. α.4. γ.5. α. Σωστό β. Λάθος γ. Λάθος δ. Σωστό ε. Σωστό ΘΕΜΑ.. α. Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κάνω τις ηλεκτρονιακές κατανοµές των ατόµων σε στιβάδες: Ο: s s p 4 9F: s

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α έως και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Ο τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 14 Ιουνίου 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων Περιεχόμενα ΘΕΜΑ Α... 1 Α1. Β... 1 Α2. Γ... 1 Α3. Δ... 1 Α4. Α... 1 Α5. Α....

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015 1 ο Θέμα. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Ο αριθμός οξείδωσης του μαγγανίου (Mn) στην ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε απαντήσεις σε επιλεγμένα Θέματα της Τράπεζας θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

δ. δείκτης με Κ a =10 10 Μονάδες 5

δ. δείκτης με Κ a =10 10 Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή 2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Η ιοντική θεωρία των διαλυμάτων Μοριακές και ιοντικές εξισώσεις Αντιδράσεις καταβύθισης Αντιδράσεις οξέων-βάσεων Αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής Ισοστάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/6/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/6/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/6/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΑ ΘΕΤΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. β Α5. β ΘΕΜΑ Β Β1. α. Λάθος, β. Λάθος, γ. Σωστό, δ. Σωστό, ε. Σωστό Β2. α. Οι σ (σίγµα) δεσµοί προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

τα αντιδρώντα και τα προϊόντα τους κατάλληλους συντελεστές, ώστε τα άτοµα κάθε στοιχείου να είναι ισάριθµα στα δύο µέλη της χηµικής εξίσωσης.

τα αντιδρώντα και τα προϊόντα τους κατάλληλους συντελεστές, ώστε τα άτοµα κάθε στοιχείου να είναι ισάριθµα στα δύο µέλη της χηµικής εξίσωσης. 1 3.5 Χηµικές αντιδράσεις Πως συµβολίζονται οι χηµικές αντιδράσεις; Κάθε χηµική αντίδραση συµβολίζεται µε µία χηµική εξίσωση. Στη χηµική αυτή εξίσωση διακρίνουµε δύο µέλη, που συνδέονται µεταξύ τους µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Απαντήσεις στα θέµατα πανελλαδικών στη Χηµεία, θετικής κατεύθυνσης Γ Λυκείου

ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Απαντήσεις στα θέµατα πανελλαδικών στη Χηµεία, θετικής κατεύθυνσης Γ Λυκείου Θέµα Α Α 1 γ Α 2 β Α 3 β Α 4 γ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Απαντήσεις στα θέµατα πανελλαδικών στη Χηµεία, θετικής κατεύθυνσης Γ Λυκείου Α 5 (α) Είναι αδύνατο στο ίδιο άτοµο να υπάρχουν δύο ηλεκτρόνια µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Από τις παρακάτω αλκοόλες δεν αφυδατώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΘΜΟΣ :. % Θέμα 1 Ο 1. Ατομικό τροχιακό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2006 7:30-10:30 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.4. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. δ Α2. γ Α3. α Α4. δ Α5. β Α6. α) ιαλυτότητα ορίζεται η µέγιστη ποσότητα µιας ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. α Α. δ Α4. β ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΪΟΥ 2011 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α5. α. Σωστό β. Σωστό γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Σωστό ΘΕΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 ΘΕΜΑ 1 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 1. Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών n,, m, και ms περιγράφουν ένα από τα ηλεκτρόνια σθένους στη θεµελιώδη κατάσταση για το άτοµο του στροντίου

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Γ ΛΥΚΕΊΟΥ

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Γ ΛΥΚΕΊΟΥ Χημεία θετικής κατεύθυνσης Γ ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. σε ποια από τις παρακάτω μεταπτώσεις του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου εκπέμπεται ακτινοβολία με το μεγαλύτερο μήκος κύματος? a.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Α1 β Α2 δ Α3 β Α4 γ Α5 β Α6 ΣΩΣΤΗ Α7 ΣΩΣΤΗ Α8 ΣΩΣΤΗ Α9 ΣΩΣΤΗ Α10 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ

ΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Α1 β Α2 δ Α3 β Α4 γ Α5 β Α6 ΣΩΣΤΗ Α7 ΣΩΣΤΗ Α8 ΣΩΣΤΗ Α9 ΣΩΣΤΗ Α10 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1 β Α2 δ Α3 β Α4 γ Α5 β Α6 ΣΩΣΤΗ Α7 ΣΩΣΤΗ Α8 ΣΩΣΤΗ Α9 ΣΩΣΤΗ Α10 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΘΕΜΑ B Α α) Γράφουμε τις ηλεκτρονιακές κατανομές των δοθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε στην κόλλα σας το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/5/2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2.5 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...

Διαβάστε περισσότερα

Για τους διαγωνιζόµενους Αγαπητοί µαθητές και µαθήτριες, κατ αρχήν σας συγχαίρουµε για την εξαιρετική επίδοσή σας στην α φάση του 17 ου Πανελλήνιου Μαθητικού ιαγωνισµού Χηµείας, βάσει των αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 3. Αλκόολεσ 3.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ και να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ: 1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1:γ Α2:β Α3:δ Α4:β Α5:α)διαφορές θεωρίας του Arrhenius- Brönsted

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 Α4. Ποια από τις επόμενες ουσίες, όταν διαλυθεί στο νερό, δεν αλλάζει το ph του; α. CH 3 COOK β. NaF

Μονάδες 5 Α4. Ποια από τις επόμενες ουσίες, όταν διαλυθεί στο νερό, δεν αλλάζει το ph του; α. CH 3 COOK β. NaF ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ

2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ 2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Β) Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται μεταξύ του 19

Διαβάστε περισσότερα

υδροξείδιο του καλίου χλωριούχος σίδηρος(ιι) μονοξείδιο του άνθρακα υδροβρώμιο α) +2 β) +7 γ) 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

υδροξείδιο του καλίου χλωριούχος σίδηρος(ιι) μονοξείδιο του άνθρακα υδροβρώμιο α) +2 β) +7 γ) 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις που γίνονται όλες, γράφοντας τα προϊόντα και τους συντελεστές. α) Mg(ΟΗ) 2 (s) + Η 2 S(aq) β) NaCl(aq) + AgNO 3 (aq) γ) Mg(s) + HBr(aq) Να χαρακτηρίσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Από τις οργανικές ενώσεις, όξινες ιδιότητες παρακάτω: κατά Brönsted - Lowry παρουσιάζουν οι 1. Τα οργανικά οξέα: RCOOH. Είναι ασθενή οξέα. Δίνουν τις τυπικές αντιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3 1 Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακα οξέων: ΟΝΟΜΑΣΙΑ F HF Υδροφθόριο S 2 H 2 S Υδρόθειο Cl HCl Υδροχλώριο OH H 2 O Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3 οξύ SO 3 H 2 SO 3 Θειώδε οξύ Br HBr Υδροβρώμιο 2 SO 4 H 2 SO

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα