22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο κεφάλαιο 1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν την αιθανάλη ως σωστές η λανθασµένες σηµειώνοντας Σ ή Λ αντίστοιχα: α. Το µόριό της έχει 6 σ και 1π δεσµούς β. Ο υβριδισµός των τροχιακών στα άτοµα του άνθρακα στο µόριο της αιθανάλης είναι sp 3 γ. Αντιδρά µε αµµωνιακό διάλυµα νιτρικού αργύρου δ. Μπορεί να παρασκευαστεί από την αιθανόλη µε ισχυρή θέρµανση σε χάλκινο δοχείο. ε. Με επίδραση αλκαλικού διαλύµατος Ι 2 αντιδρά προς 2 οργανικές ενώσεις από τις οποίες η µία αποχρωµατίζει το ιώδες όξινο διάλυµα του υπερµαγγανικού καλίου. 2. Ποιο από τα επόµενα δεν είναι απαραίτητο να λάβουµε υπόψη µας κατά τη διαδοχική συµπλήρωση των τροχιακών; 1. Την αρχή ελάχιστης ενέργειας 2. την αρχή της αβεβαιότητας 3. την απαγορευτική αρχή 4. τον κανόνα του Hund 3. Το θειικό άλας του στοιχείου 19 Χ έχει τύπο: 1. ΧSO 4 2. X 2 SO 4 3. X(SO 4 ) 2 4. X 2 (SO 4 ) 3 4. Τα οξείδια των στοιχείων της 3 ης περιόδου µεταβαίνοντας από το 11 Na 17 Cl I γίνονται περισσότερο και κατά τη διάλυσή τους στο νερό παράγουν περισσότερο διαλύµατα. II I Α ιοντικά όξινα Β ιοντικά αλκαλικά Γ οµοιοπολικά όξινα οµοιοπολικά βασικά II 5. Πόσα δεσµικά ζεύγη ηλεκτρονίων και πόσα µη δεσµικά ζεύγη ηλεκτρονίων υπάρχουν στον τύπο Lewis του µεθανικού µεθυλεστέρα ; 1 H, 6 C, 8 O 1. 8 δεσµικά και 5 µη δεσµικά 2. 8 δεσµικά και 4 µη δεσµικά 3. 7 δεσµικά και 2 µη δεσµικά 4. 8 δεσµικά και 6 µη δεσµικά 6. Ποιο µόριο περιέχει άτοµα C µε sp 2 και sp 3 υβριδισµένα τροχιακά; CH 2 = CH COOH CH 2 = CH C N CH 2 = CH Cl CH 2 = CH CH 3 7. Ποιο από τα ιόντα δεν περιέχει ηλεκτρόνιο σε d τροχιακό; Α Β Γ Ni 26 Fe Sc Cr 1

2 8. Από τις ακόλουθες χηµικές ενώσεις και ιόντα το κεντρικό αµέταλλο δεν υπακούει στον κανόνα της οκτάδας στην : SF 4 2. CO 2 3. NH 4 4. PO 4 9. Το οξείδιο του στοιχείου 56 Χ κατά τη διάλυσή του στο νερό σχηµατίζει διαλύµατα: 1. όξινα 2. ουδέτερα 3. αλκαλικά 4. όξινα ή αλκαλικά 10. Το στοιχείο Α βρίσκεται σε µία από τις κύριες οµάδες του Περιοδικού Πίνακα και οι ενέργειες ιοντισµού του είναι: Ε 1 =496 kj/mol, Ε 2 =4562 kj/mol, Ε 3 =6912 kj/mol, Ε 4 =9453 kj/mol για τον 1 ο, 2 ο,3 ο και 4 ο ιοντισµό αντίστοιχα. Το στοιχείο Α έχει 1. 1 µονήρες e σε s τροχιακό 2. 2 µονήρη e σε s τροχιακό 3. 1 ζεύγος e σε s τροχιακό 4. 1 µονήρες e σε p τροχιακό 11. εν απαιτείται απορρόφηση φωτονίου για τη µετατόπιση του ηλεκτρονίου του ατόµου του υδρογόνου 1. από το 1s στο 2s τροχιακό 2. από το 2s στο 3s τροχιακό 3. από το 2s στο 4s τροχιακό 4. από το 2s στο 2p τροχιακό 12. Ο υβριδισµός των τροχιακών των ανθράκων στο µόριο του προπαδιένιου είναι: 1. sp 3 για όλους 2. sp 2 για τους ακραίους και sp για τον κεντρικό 3. sp 2 για όλους 4. sp για όλους 13. Από τα ακόλουθα στοιχεία µετάπτωσης δεν έχει µεταβλητό αριθµό οξείδωσης το: Α Β Γ Μεταξύ των αλογόνων ( 53 I, 17Cl, 35 Br, 9 F) την υψηλότερη ενέργεια 1 ου ιοντισµού την έχει το: I Cl Br 4. 9 F 15. Τα στοιχεία Α, Β, Γ έχουν διαδοχικούς ατοµικούς αριθµούς και το Β έχει την µεγαλύτερη ενέργεια 1 ου ιοντισµού από όλα τα στοιχεία της περιόδου του. Το στοιχείο Γ βρίσκεται στην 1. 2 η οµάδα του Π.Π η οµάδα του Π.Π η οµάδα του Π.Π. 16. Για τις ατοµικές ακτίνες των στοιχείων: 9 F, 12 Mg, 16 S, 19 K ισχύει η σχέση: 4. 1 η οµάδα του Π.Π. 1..r K >r S >r Mg >r F 2. r F >r Mg >r S >r K 3. r K >r Mg >r S >r F 4. r Mg >r K >r S >r F 2

3 2 ο κεφάλαιο 17. Ένα διάλυµα ουσίας Α ογκοµετρείται µε πρότυπο διάλυµα ουσίας Β 0,1Μ, και η καµπύλη ογκοµέτρησης δίνεται στο διπλανό διάγραµµα. Γνωρίζουµε ότι: α. Η ουσία Α µπορεί να είναι: 1. KOH 2. HNO 3 3. HCOOH 4. NaCl β. Αν ο όγκος του διαλύµατος της Α ήταν 5mL η συγκέντρωση του ήταν: 1. 0,1Μ 2. 0,05Μ 3. 0,2Μ 4. 0,4Μ γ. O προσδιορισµός του τελικού σηµείου της ογκοµέτρησης δεν µπορεί να γίνει από δείκτη µε pk Η 1. 2, Ο σωστός συνδυασµός απαντήσεων είναι: ph Kαµπύλη ογκοµέτρησης V(mL) Οι φυσιολογικές τιµές ph του αίµατος είναι Αν σε έναν ασθενή το ph αίµατος είναι 7,1 τι συµπλήρωµα θα πρέπει να δοθεί στον ασθενή αυτό; 1. H 2 CO 3 ανθρακικό οξύ 2. NaHCO 3 όξινου ανθρακικού νατρίου 3. CO 2 ιοξείδιο του άνθρακα 4. KCl Χλωριούχο κάλιο 19. Το ph ενός διαλύµατος C v H 2v+1 COONH 4 1Μ µπορεί να είναι: µικρότερο, µεγαλύτερο ή ίσο µε 7 3. µικρότερο του 7 4. µεγαλύτερο του Ένας δείκτης Η έχει κόκκινο χρώµα όταν [Η ]/[ - ]>5 και κίτρινο χρώµα όταν [ - ]/[Η ]> 8 και pk Η = 6. Ένα διάλυµα µε ph=7 στο οποίο έχουν προστεθεί σταγόνες του δείκτη έχει: 1. κόκκινο χρώµα 2. κίτρινο χρώµα 3. πορτοκαλί χρώµα 4. δεν µπορούµε να ξέρουµε 21. Ένα διάλυµα χλωριούχου καλίου (KCl) είναι ουδέτερο. Αυτό συµβαίνει γιατί: 1. Έχει την ίδια 2. εν υπάρχουν ιόντα συγκέντρωση ιόντων Η 3 Ο + (aq) και Η 3 Ο + (aq) και ιόντα ΟΗ - (aq) στο διάλυµα ιόντων ΟΗ - (aq) 3. Το χλωριούχο κάλιο είναι ένα αλάτι 4. Έχει την ίδια συγκέντρωση ιόντων K + (aq) και ιόντων Cl - (aq) 22. Μεταξύ δύο όξινων διαλυµάτων περισσότερο όξινο είναι εκείνο που: 1. Έχει το µεγαλύτερο ph 2. Έχει ph> 7 3. Έχει ph < 7 4. Έχει το µικρότερο ph 23. Βρέθηκε πειραµατικά ότι ένα διάλυµα έχει ph = 10. Για να εξουδετερώσουµε το διάλυµα πρέπει να προσθέσουµε σε αυτό: 1. ιάλυµα αµµωνίας 2. ιάλυµα θειικού οξέος 3. ιάλυµα χλωριούχου νατρίου 4. Αποσταγµένο νερό 3

4 24. Όταν ένα οξύ αντιδρά µε ανθρακικό ασβέστιο τα προϊόντα της αντίδρασης είναι: 1. Άλας του ασβεστίου και υδρογόνο 2. Άλας του ασβεστίου και νερό 3. Άλας του ασβεστίου, νερό και 4. Άλας του ασβεστίου, υδρογόνο, νερό διοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του άνθρακα 25. Ποια από τις παρακάτω ουσίες όταν διαλύεται στο νερό δίνει όξινο διάλυµα; 1. ιοξείδιο του θείου 2. Οξείδιο του καλίου 3. Οξείδιο του νατρίου 4. Βροµιούχο νάτριο 26. Ποια από τις παρακάτω ουσίες όταν διαλύεται στο νερό δίνει αλκαλικό διάλυµα; 1. Οξείδιο του ασβεστίου 2. ιοξείδιο του αζώτου 3. ιοξείδιο του άνθρακα 4. Χλωριούχο κάλιο 27. Στην χηµική εξίσωση: CH 3 COOH+HCl CH 3 COOH Cl -, το CH 3 COOH συµπεριφέρεται: Α. σαν οξύ κατά Bronsted-Lowry Β. σαν βάση κατά Bronsted-Lowry Γ. αµφιπρωτικά. σαν οξειδωτικό 28. Ποια από τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις δείχνει την σωστή αντίδραση µεταξύ χλωριούχου βαρίου και θειικού ψευδαργύρου: 1. 2BaCl + ZnSO 4 Ba 2 SO 4 +2ZnCl 2. BaCl2 + Zn 2 SO 4 BaSO 4 + 2ZnCl 3. 2BaCl 2 +Zn 2 SO 4 Ba 2 SO 4 + 2ZnCl 2 4. BaCl 2 +ZnSO 4 BaSO 4 + ZnCl Όταν το νάτριο αντιδρά µε το νερό τα προϊόντα της αντίδρασης είναι: 1. Βασικό οξείδιο και υδρογόνο 2. Άλας και υδρογόνο 3. Οξύ και υδρογόνο 4. Βάση και υδρογόνο 30. Ποιο από τα παρακάτω µέταλλα θα αντιδράσει µε ένα από τα διαλύµατα; 1. Cu και διάλυµα Fe(NO 3 ) 2 2. Zn και διάλυµα MgCl 2 3. Fe και διάλυµα Cu(NO 3 ) 2 4. Ag και διάλυµα HCl 31. Ένα διάλυµα C 6 H 5 COOH/ C 6 H 5 COONa έχει ph=5,5 στους 25 ο C και αραιώνεται άπειρα µε νερό. Το ph του αραιωµένου διαλύµατος θα είναι: 1. περίπου 5,5 2. περίπου 6,0 3. περίπου 7,0 4. ακριβώς 5,5 32. Κοίταξε καλά το παρακάτω πλέγµα και στη συνέχεια επίλεξε τη σωστή απάντηση στην ερώτηση που ακολουθεί: 4

5 A Περιέχει περισσότερα ιόντα υδροξειδίου από ιόντα οξωνίου Β Αντιδρά µε το ανθρακικό ασβέστιο και δίνει αέριο διοξείδιο του άνθρακα Γ Μετατρέπει τον παγκόσµιο δείκτη σε κόκκινο Μετατρέπει τον παγκόσµιο δείκτη σε µπλε Ε Έχει ph µικρότερο από 7 στους 25 ο C Ζ Σχηµατίζει χλωριούχες ενώσεις όταν αντιδρά µε αλκοόλες Η Είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισµού Θ Έχει την ίδια συγκέντρωση ιόντων Η 3 O + (aq) και ιόντων ΟΗ - (aq) Ι Αντιδρά µε το υδροχλωρικό οξύ και δίνει αλάτι Περιέχουν εκφράσεις που αντιστοιχούν σε διάλυµα αιθανικού οξέος τα τετράγωνα: 1. Α,Β,Η 2. Β,Γ,Ε 3. Β,,Ε 4. Β,Γ,Ε,Η 33. Κοίταξε καλά το παρακάτω πλέγµα και επίλεξε τη σωστή απάντηση στην ερώτηση που ακολουθεί. Α: Θειικό µαγνήσιο Β: Τριοξείδιο του φωσφόρου Γ: Νιτρικός µόλυβδος : Ιωδιούχο κάλιο Ε: ιοξείδιο του αζώτου Ζ: Νιτρικό νάτριο Η: ιοξείδιο του θείου Θ: Οξείδιο του νατρίου Ι : Οξείδιο του ασβεστίου Περιέχουν ουσίες που είναι υπεύθυνες για την όξινη βροχή τα τετράγωνα: 1. Ε, Η 2., Θ, Ι 3. Β,Ε,Θ 4. Β, Ε, Η, Ζ 34. Ποιες από τις παρακάτω αναµείξεις θα δηµιουργήσει ρυθµιστικό διάλυµα; I. 20 ml διαλύµατος CH 3 COOH 0,1 M µε 20 ml διαλύµατος CH 3 COONa 0,10 M II. 20 ml διαλύµατος CH 3 COOH 0,1 M µε 20 ml διαλύµατος NaOH 0,05 M III. 20 ml διαλύµατος CH 3 COOH 0,1 M µε 20 ml διαλύµατος NaOH 0,20 M 1. Μόνο η I 2. Η I και η II 3. Η I, η II και η III 4. Η II και η III 2. Το διάλυµα έχει διπλάσια 35. Όταν το CaCl 2 διαλύεται στο νερό ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; 1. Το διάλυµα έχει διπλάσια αυτή των κατιόντων Ca 2+ των ανιόντων Cl - συγκέντρωση ανιόντων Cl - από συγκέντρωση κατιόντων Ca 2+ από αυτή 3. Το διάλυµα δεν έχει ανιόντα 4. Το διάλυµα έχει ίδια συγκέντρωση και κατιόντα γιατί έχει ph = 7 ανιόντων Cl - και κατιόντων Ca ίνεται ότι:για το H 2 SO 4 : Κ 2 - =1,2 10-2, για το H 2 CO 3 : Κ 1 =4,3 10-7, Κ 2 =4, Το διάλυµα 1 περιέχει NaHSO 4 0,1 M. Το διάλυµα 2 περιέχει NaHCO 3 0,1 M. Αλκαλικό είναι το διάλυµα: και 2 4. κανένα από τα 2 5

6 37. Από τα ακόλουθα διαλύµατα που έχουν όλα την ίδια συγκέντρωση να επιλέξετε αυτό που έχει τη µικρότερη και αυτό που έχει τη µεγαλύτερη τιµή ph. 1: NaF, 2: NaBr, 3:CaCl 2, 4: CH 3 COONH 4, 5: CH 3 NH 3 Cl Στους 25 ο C η συγκέντρωση ενός διαλύµατος Βα(ΟΗ) 2 είναι ίση µε 0,005Μ. Το ph του διαλύµατος είναι: ,7 39. Το συζυγές οξύ της ασθενούς βάσης NH 2-1. ΝΗ 4 + είναι: 2. ΝΗ 2-3. ΝΗ ΝΗ Στη χηµική εξίσωση: Al(H 2 O) H 2 O Al(H 2 O) 5 (OH) 2+ + H 3 O + : 1. To Al(H 2 O) 6 3+ συµπεριφέρεται ως οξύ 2. To Al(H 2 O) 6 3+ συµπεριφέρεται ως 3. To Al(H 2 O) 5 (ΟΗ) 2+ συµπεριφέρεται ως οξύ βάση 4. To Η 2 Ο συµπεριφέρεται ως οξύ 41. Οι σχέση των όγκων V1 και V2 ενός διαλύµατος ΚΟΗ οι οποίοι απαιτούνται για την πλήρη εξουδετέρωση ίσων όγκων διαλυµάτων HBr και CH 3 COOH που έχουν ίδια συγκέντρωση είναι: 1. V1>V2 2. V1=V2 3. V1<V2 4. V1=2V2 42. Για την πλήρη εξουδετέρωση 1L διαλύµατος CH 3 COOH 0,1M απαιτούνται χ L διαλύµατος ΝαΟΗ 0,1 Μ. Για το χ ισχύει: 1. χ=0,1 2. χ>0,1 3. χ<0,1 4. δεν µπορούµε να ξέρουµε 43. ιαθέτουµε δύο ρυθµιστικά διαλύµατα: 1: ΗΑ 0,1Μ-ΝαΑ 0,1Μ και 2: ΗΑ 1Μ-ΝαΑ 1Μ. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1. Το 1 έχει µεγαλύτερη ρυθµιστική 2. Το 2 έχει µεγαλύτερη ρυθµιστική ικανότητα από το 2 ικανότητα από το 1 3. Έχουν την ίδια ρυθµιστική ικανότητα 4. δεν µπορούµε να ξέρουµε 44. Ποιο από τα ακόλουθα διαλύµατα απαιτεί µεγαλύτερο όγκο διαλύµατος HCl 1Μ για την πλήρη εξουδετέρωσή του; 1: 1L διαλύµατος ΝΗ 3 µε ph=11 και Kb=10-5 2: 1L διαλύµατος ΝaOH µε ph=11 3: 1L διαλύµατος CH 3 ΝΗ 2 µε ph=11 και Kb=10-4 4: 1L διαλύµατος Ca(OH) 2 µε ph=11 1. Το 1 2. Το 2 3. To 3 4. Το Για να περιοριστεί ο βαθµός ιοντισµού του HCOOH και ταυτόχρονα να αυξηθεί το ph του διαλύµατος πρέπει να προσθέσουµε: 1. Η 2 Ο 2. HCl 3. HCOOH 4. (HCOO) 2 Ca 6

7 3 ο κεφάλαιο Η οργανική ένωση Α έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α. εν αποχρωµατίζει διάλυµα Br 2 σε CCl 4. β. Ανάγεται από το Η 2 προς ένωση Β και οξειδώνεται εύκολα από το KMnO 4 προς ένωση Γ που και οι δύο αντιδρούν µε µεταλλικό Να. γ. Αντιδρά µε αλκαλικό διάλυµα Ι 2 µε καταβύθιση κίτρινου ιζήµατος. α. Στο µόριο της Α υπάρχουν: 1. 7 σ δεσµοί 2. 6 σ και 1π 3. 5σ και 2π 4. 6σ δεσµοί δεσµοί δεσµοί β. Για τη διάκριση της Α από τη Β µπορεί να χρησιµοποιηθεί: 1. αλκαλικό διάλυµα CuSO 4 2. αλκαλικό 3. διάλυµα KMnO 4 4. KHCO 3 διάλυµα Ι Στα κελιά του ακόλουθου πλέγµατος δίνονται οι συντακτικοί τύποι ορισµένων οργανικών ενώσεων. Να παρατηρήσετε τα τετράγωνα και να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στην ερώτηση που ακολουθεί: Α. CH 2 (NH 2 )COOH B. CH CH Γ. CH 3 CH 2 CHO. CH 3 CH(OH)CH 3 E. CH 3 OCH 2 CH 3 Στ. HCOOH Ζ. CH 3 CH(OH)COOH Η. CH 3 CH 2 OCH 2 CH 3 Θ. HOOC-COOH Aντιδρούν µε µεταλλικό νάτριο και αποχρωµατίζουν το όξινο διάλυµα ΚΜnO 4 οι ενώσεις στα κελιά: 1. Α, Β,, Στ 2., Στ, Ζ, Θ 3. Β,, Ζ 4. Β, Γ, Η, Θ 49. Προκύπτουν από την αντίδραση ενός αλκυλαλογονιδίου µε αιθανολικό νάτριο οι ενώσεις στα κελιά: 1. Β, Γ, Ε 2. Β, Γ, Στ, Ζ 3. Β, Γ, Ε 4. Ε, Η 50. αντιδρούν µε υδροκυάνιο και το προϊόν τους, όταν υδρολύεται σε όξινο περιβάλλον παράγει οργανική ένωση που αντιδρά µε ανθρακικά άλατα οι ενώσεις στα κελιά: 1. Γ 2. Β, Γ 3. Α, Β 4. Γ, 51. έχουν και όξινες και βασικές ιδιότητες οι ενώσεις στα κελιά: 1. Α 2. Γ 3. Θ 4. Α, Γ 52. Στα κελιά του ακόλουθου πλέγµατος δίνονται ηµισυµπληρωµένες οι χηµικές εξισώσεις που περιγράφουν ορισµένες αντιδράσεις. Να παρατηρήσετε τις χηµικές εξισώσεις και να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στην ερώτηση που ακολουθεί: Α. CH CH + CuCl + NH 3 Β. CH 3 COCH 3 + H 2 Γ. CH CH +H 2. CH 3 CH(OH)CH 3 + K 2 Cr 2 O 7 +H 2 SO 4 Ε. CH 3 CH(OH)CH 3 + Cl 2 Στ. CH 3 CH 2 CN + H 2 Ζ. CH 3 COOH + CH 3 OH Η. CH 3 MgCl +H 2 O 7

8 Είναι αντιδράσεις προσθήκης αυτές στα κελιά: 1. Β, Γ, Ε 2. Β, Γ, Στ 3. Β, Γ, Ε 4. Β, Γ, Η 53. Είναι αντιδράσεις όξινου χαρακτήρα αυτές στα κελιά: 1. Α, Ε, Στ 2. Α 3. Β, Γ, Ε 4. Β, Γ, Στ 54. Είναι αντιδράσεις οξείδωσης του άνθρακα αυτές στα κελιά: 1. Β, Γ, 2., Ε 3. Β, Γ, Ε 4. Β, Γ, Η 55. Το οργανικό προϊόν της αντίδρασης είναι η προπανόνη στα κελιά: 1., Ε 2. Β, Γ, Στ, Ζ 3., Γ, Ε 4. Β, Γ, Η 57. Το οργανικό προϊόν της αντίδρασης µπορεί να είναι αλκάνιο στα κελιά: 1. Β, Γ, Ε 2. Β, Γ, Στ, Ζ 3. Α, Β, Στ 4. Γ, Η 58. Το οργανικό προϊόν της αντίδρασης µπορεί να είναι κορεσµένη µονοσθενής αλκοόλη στα κελιά: 1. Β 2. Β, Ζ, Η 3. Β, Γ, Ζ 4. Β, Γ, Ε 59. Σε ένα δοχείο περιέχεται µία οργανική ένωση που µπορεί να είναι CH 3 COOH, CH 3 CH 2 CH 2 C CH, CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 OH. Για να ταυτοποιήσουµε την ένωση κάνουµε απλές χηµικές δοκιµές. Τα αντιδραστήρια που θα χρησιµοποιήσουµε είναι: 1. Na και στη συνέχεια KHCO 3 2. KHCO 3 και στη συνέχεια Na 3. KHCO 3 και στη συνέχεια CuCl/NH 3 4. CuCl/NH 3 και στη συνέχεια I 2 /NaOH 60. Σε ένα δοχείο περιέχεται µία οργανική ένωση που µπορεί να είναι CH 3 CHO, CH 3 CH 2 CH 2 C CH, CH 3 CH(OH)CH 3. Για να ταυτοποιήσουµε την ένωση κάνουµε απλές χηµικές δοκιµές. Τα αντιδραστήρια που θα χρησιµοποιήσουµε είναι: 1. I 2 /NaOH και στη συνέχεια KMnO 4 2. AgNO 3 /NH 3 και στη συνέχεια I 2 /NaOH 3. AgNO 3 /NH 3 και στη συνέχεια Na 4. CuCl/NH 3 και στη συνέχεια I 2 /NaOH 61. Με επίδραση αιθυλοµαγνήσιοχλωριδίου σε κορεσµένη οργανική ένωση Α και υδρόλυση του προϊόντος παρασκευάζεται οργανική ένωση Β η οποία όταν αντιδρά µε I 2 /NaOH σχηµατίζεται κίτρινο ίζηµα. Η ένωση Α είναι: 1. HCHO 2. CH 3 COCH 3 3. CH 3 CHO 4. CH 3 CH 2 OH 62. Η οργανική ένωση Α ανάγεται από το Η 2 καταλυτικά προς ένωση Β και οξειδώνεται σε όξινο περιβάλλον προς ένωση Γ. Οι ενώσεις Β και Γ αποχρωµατίζουν το ιώδες όξινο διάλυµα του KMnO 4. Η ένωση Α είναι: 1. HCHO 2. CH 3 CN 3. CH 3 CH 2 OH 4. CH 3 CHO 8

9 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α 1. Κάθε τετράγωνο του ακόλουθου πίνακα δίνει πληροφορίες για το αντίστοιχο στοιχείο. Να παρατηρήσετε τον πίνακα και να συµπληρώσετε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Χ: έχει ατοµικό αριθµό 29 Ω: η κατανοµή των ηλεκτρονίων του σε υποστιβάδες είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 Ξ: έχει τη µικρότερη ενέργεια 1 ου ιοντισµού από όλα τα στοιχεία της 4 ης περιόδου Ψ: βρίσκεται στην 4η περίοδο και την 16η οµάδα του Π.Π. M: έχει µικρότερη ατοµική ακτίνα από το στοιχείο Ψ, αλλά µεγαλύτερη από το στοιχείο µε ατοµικό αριθµό 36 Σ: η κατανοµή των ηλεκτρονίων του σε υποστιβάδες είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 5 5s 1 Ζ: βρίσκεται στην 4η περίοδο και έχει 5 µονήρη ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση Τ: βρίσκεται στον p τοµέα της 3 ης περιόδου και έχει στη θεµελιώδη κατάσταση 3 µονήρη e Φ: βρίσκεται στην 3 η περίοδο του Π.Π. και οι ενέργειες ιοντισµού του είναι: Ε i,1 =738kJ/mol, Ε i,2 =1451kJ/mol, Ε i,3 =7.733kJ/mol, Ε i,4 =10.540kJ/mol α. Το στοιχείο Χ βρίσκεται στον Π.Π. στην...περίοδο και την... οµάδα. β. Το στοιχείο Σ βρίσκεται στον Π.Π. στην...περίοδο και την... οµάδα. γ. Μονήρη ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση έχουν τα στοιχεία:... δ. Έχουν 1 µονήρες ηλεκτρόνιο σε s τροχιακό στη θεµελιώδη κατάσταση τα στοιχεία:... ε. Σχηµατίζουν έγχρωµες ενώσεις και σύµπλοκα ιόντα τα στοιχεία:... στ. Σχηµατίζουν διατοµικά µόρια µε 1σ και 1π δεσµό τα στοιχεία:... ζ. Μεταξύ των στοιχείων Ω και Τ τη µεγαλύτερη ενέργεια 1 ου ιοντισµού την έχει το στοιχείο:... η. Σχηµατίζουν οξείδια τα οποία κατά τη διάλυσή τους στο νερό σχηµατίζουν διαλύµατα µε ph<7 στους 25 ο C τα στοιχεία:... θ. Το στοιχείο Φ βρίσκεται στην... οµάδα του Π.Π. ι. Μεταξύ των στοιχείων Ψ και Ω την µεγαλύτερη ενέργεια 1 ου ιοντισµού έχει το στοιχείο... ια. Ατοµικό αριθµό 25 έχει το στοιχείο:... ιβ. Το ιόν του στοιχείου Ξ έχει αριθµό οξείδωσης ίνονται οι χηµικές ενώσεις: Α:CH 2 =CH-CH=CH 2 Β: Γ: CH 3 CHO. α. Να βρείτε τον υβριδισµό των ανθράκων σε καθεµία από τις ενώσεις Α, Β, Γ και. β. Η µεγάλη σταθερότητα ορισµένων κυκλικών οργανικών ενώσεων εξηγείται µε την παραδοχή της αρωµατικότητας. Οι χηµικές ενώσεις που περιέχουν αρωµατικούς δακτύλιους έχουν χαρακτηριστικές φυσικοχηµικές ιδιότητες. Ο κανόνας του Huckel χρησιµοποιείται για την επιβεβαίωση της αρωµατικότητας ενός κυκλικού συστήµατος και αναφέρει: Ένα κλειστό κυκλικό σύστηµα είναι αρωµατικό αν ο αριθµός των p ηλεκτρονίων που µετέχουν σε π-δεσµούς είναι 4n+2,όπου n=0,1,2,... Με βάση τον κανόνα του Huckel να εξηγήσετε ποιες από τις ενώσεις Α, Β, Γ και είναι αρωµατικές. 9

10 γ. Η ένωση Β ονοµάζεται βενζόλιο και µε επίδραση Br 2 παρουσία FeBr 3 δίνει αντίδραση υποκατάστασης και όχι προσθήκης στο διπλό δεσµό. Να εξηγήσετε γιατί ,8 g µίας κορεσµένης οργανικής ένωσης Α του γενικού τύπου C v H 2v O 2 υδρολύονται µε περίσσεια νερού σε όξινο περιβάλλον προς δύο οργανικές ενώσεις Β και Γ. Οι δύο ενώσεις διαχωρίζονται κατάλληλα, χωρίς απώλειες. Η ένωση Β αποχρωµατίζει πλήρως V ml όξινου διαλύµατος KMnO 4 1M, ενώ η ένωση Γ αντιδρά πλήρως µε διάλυµα Ι 2 και ΝαΟΗ και το διάλυµα διηθείται, οπότε στον ηθµό κατακρατούνται 197 g κίτρινου ιζήµατος. Με ξήρανση του διηθήµατος σχηµατίζονται 41 g στερεού. α. Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β και Γ. β. Να υπολογιστεί ο όγκος του διαλύµατος KMnO 4 που αποχρωµατίστηκε. γ. Να υπολογιστεί η απόδοση της υδρόλυσης της Α. δ. Το στερεό διαλύεται σε νερό και το διάλυµα αραιώνεται µε νερό µέχρις ότου αποκτήσει όγκο 2 L. Το αραιωµένο διάλυµα έχει ph 9 στους 25 ο C. Να εξηγηθεί η τιµή του ph του διαλύµατος και να υπολογιστεί η σταθερά Κ b του ανιόντος του. 4. Το ph του αίµατος ρυθµίζεται από µια σειρά ρυθµιστικών διαλυµάτων µε κύριο ένα ρυθµιστικό διάλυµα HCO 3 - /CO 2. Οι φυσιολογικές τιµές στο ph του αρτηριακού αίµατος κυµαίνονται µεταξύ 7,35 και 7,45. Μέσα στο αίµα η πίεση του CO 2 διατηρείται περίπου σταθερή. Έχει παρατηρηθεί ότι αν (για οποιοδήποτε λόγο) µεταβληθεί απότοµα η πίεση αυτή κατά 10mmHg τότε το ph στο αρτηριακό αίµα µεταβάλλεται κατά 0,08 µονάδες. Αν η µεταβολή στο ph ξεπεράσει τα «φυσιολογικά» όρια τότε η κατάσταση του αίµατος χαρακτηρίζεται ως οξέωση (ph<7,35) ή αλκάλωση (ph>7,45). Α. Ένας άνθρωπος έχει κάποια στιγµή το αίµα του µε ph=7,40 και πίεση του CO 2 40mmHg. Να υπολογίσετε το λόγο [HCO 3 - ]/[CO 2 ] στο αίµα του. Β. Κάποια στιγµή η πίεση του CO 2 αυξάνεται απότοµα και γίνεται 55mmHg. Να δείξετε ότι το αίµα δε βρίσκεται σε φυσιολογικά όρια ph και να χαρακτηρίσετε την κατάσταση ως οξέωσης ή αλκάλωσης. Γ. Ποιο από τα παρακάτω µπορεί να χορηγηθεί στον άνθρωπο αυτό για την αντιµετώπιση της κατάστασης αυτής: 1. διάλυµα H 2 CO 3 2. διάλυµα NaHCO 3 3. διάλυµα NaCl. Να αιτιολογήσετε όλες τις απαντήσεις. ίνεται για το H 2 CO 3 η pk a1 = 6,40. Θεωρούµε ότι η ρύθµιση του ph καθορίζεται αποκλειστικά από το ρυθµιστικό HCO 3 - /CO Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των οργανικών ενώσεων Α έως και Λ µε βάση τις πληροφορίες του σχήµατος: 10

11 Κύριο προϊόν Λ Θ H 2 SO 4 C v H 2v O 2 (A) + NaOH B + Γ I 2 / NaOH Κ (καρβονυλική ένωση που δεν ανάγει το αντιδραστήριο Tollens) B + CHI 3 NaOH KMnO 4 /H 2 SO 4 2H 2 O/H + C 3 H 8 O SOCl 2 E KCN Z Θ 6. Οι οργανικές ενώσεις που έχουν διπλό δεσµό στο µόριό τους αντιδρούν µε το όζον και στη συνέχεια µε υδρόλυση παρουσία Zn το οζονίδιο που σχηµατίζεται διασπάται σε µείγµα καρβονυλικών ενώσεων όπως φαίνεται στο σχήµα: O C=C + O 3 C C Η 2 Ο/Ζn C=O + O=C O O -Η 2 Ο 2 Να βρεθούν οι τύποι των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ έως και Ξ µε βάση τις πληροφορίες του ακόλουθου σχήµατος: 11

12 Κίτρινο ίζηµα + Ζ εν αντιδρά Ι 2 /ΝαΟΗ Ι 2 /ΝαΟΗ C 7 H 14 (A)+ O 3 B H 2 O/Zn Γ + - H 2 O 2 Fehling Fehling καστανό ίζηµα + Ε εν αντιδρά SOCl 2 Mg/αιθ /Η 2 Ο Θ/Η 2 SΟ 4 Γ + Η 2 Θ Λ Μ Ν Ξ 7. Μία κορεσµένη µονοσθενής αλκοόλη Α έχει περιεκτικότητα σε οξυγόνο 21.6%w/w. Α. Να βρεθεί ο µοριακός τύπος της Α. Β. Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος της Α παρακολουθώντας την ακόλουθη σειρά αντιδράσεων και να γραφούν οι χηµικές εξισώσεις. Α ΚΟΗ/αλκοόλη Β Η 2 Ο/Η 2 SO 4 Γ KMnO 4 /Η 2 SO Γ. 1,48 g της Α οξειδώνονται από διάλυµα K 2 Cr 2 O 7 0,5 M οξινισµένο µε H 2 SO 4 κατά ένα µέρος και προς δύο διαφορετικά προϊόντα και Ε. Το διάλυµα που προκύπτει χωρίζεται σε 2 ίσα µέρη. Το 1 ο µέρος αντιδρά µε µεταλλικό νάτριο και το αέριο που παράγεται διοχετεύεται σε δοχείο όγκου 4,1 L και ασκεί πίεση 0,021 atm σε θερµοκρασία 27 o C. Το 2 ο µέρος αντιδρά πλήρως µε 100 ml διαλύµατος ΝαΟΗ 0,1Μ και στη συνέχεια µε αλκαλικό διάλυµα ένυδρου θειικού χαλκού ΙΙ (CuSO 4 5H 2 O) 9,98% w/w. Γ1. Να βρεθεί το ποσοστό της Α που οξειδώθηκε συνολικά και ο όγκος του διαλύµατος K 2 Cr 2 O 7 0,5 M που χρησιµοποιήθηκε. Γ2. Να βρεθεί ο όγκος αλκαλικού διαλύµατος ένυδρου θειικού χαλκού ΙΙ (CuSO 4 5H 2 O) 9,98% w/w που µπορεί να αντιδράσει πλήρως µε το 2 ο µέρος του διαλύµατος. 8. Σε 100 ml διαλύµατος οξέος ΗΑ µε ph=3 ( 1) προσθέτουµε 0,01 mol άλατος ΝαΑ και παίρνουµε 100 ml διαλύµατος 2 µε ph=3. Σε 100 ml διαλύµατος οξέος ΗΒ µε ph=3 ( 3) προσθέτουµε 0,01 mol άλατος ΝαΒ και παίρνουµε 100 ml διαλύµατος 4 µε ph=5. 12

13 Α. Να συγκριθεί η ισχύς των οξέων ΗΑ και ΗΒ. Β. 50 ml του 3 απαιτούν για την πλήρη εξουδετέρωσή τους 25 ml διαλύµατος ΝαΟΗ 0,2 Μ ( 5). Να υπολογιστεί η συγκέντρωση του 3 και η Κα του ΗΒ. Γ. Πόσα ml διαλύµατος 5 πρέπει να προσθέσουµε σε100 ml 3 για να µεταβληθεί το ph του 3 κατά 2 µονάδες; cm 3 αερίου µείγµατος Η 2, αλκενίου και αλκινίου καίγονται πλήρως και σχηµατίζονται 120 cm 3 CO 2. Άλλα 90 cm 3 του ίδιου αερίου µείγµατος θερµαίνονται ελαφρά παρουσία Νι και παράγονται 40 cm 3 ενός και µόνο κορεσµένου υδρογονάνθρακα. α. Ποιοι οι µοριακοί τύποι αλκενίου και αλκινίου; β. Ποια η σύσταση του µείγµατος σε cm 3 ; Όλοι οι όγκοι είναι µετρηµένοι στις ίδιες συνθήκες. ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Β 10. Ένα µονοαµινοµονοκαρβοξυλικό οξύ Α σε περιβάλλον µε τιµή ph= x βρίσκεται κυρίως µε την µορφή του διπολικού ιόντος: + Η 3 ΝCH(R)COO (Ι), ενώ οι µορφές + H 3 NCH(R)COOH, (II) και H 2 NCH(R)COO -, (III) βρίσκονται σε µικρές και ίσες συγκεντρώσεις. Αν σε διάλυµα µε τιµή ph= x που περιέχει α mol του Α προσθέσουµε α/2 mol HCl, χωρίς µεταβολή του όγκου του διαλύµατος, η τιµή του ph του διαλύµατος γίνεται 3, ενώ αν προσθέσουµε α/2 mol ΚΟΗ, χωρίς µεταβολή του όγκου του διαλύµατος, η τιµή του ph του διαλύµατος γίνεται 9. Να υπολογίσετε την τιµή x. ίνεται ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις για την χρησιµοποίηση της εξίσωσης Henderson-Hasselbalch, ότι η θερµοκρασία όλων των διαλυµάτων είναι 25 ο C και Κ W = Το διάλυµα 1 σχηµατίζεται µε διάλυση στο νερό 0,6 mol HA και 0,6 mol ΝαΒ και αραίωση µέχρι όγκου 500 ml. 1. Μεταξύ των ΗΑ και Β - αποκαθίσταται η ισορροπία: HA + Β - A - + HΒ - Να βρεθεί η τιµή της K c : 2. Να εξηγηθεί προς ποια κατεύθυνση είναι µετατοπισµένη η ισορροπία. 3. Να βρεθούν οι συγκεντρώσεις των σωµατιδίων του διαλύµατος. 4. Να βρεθεί η τιµή του ph του διαλύµατος. ίνονται οι σταθερές ιοντισµού:για το ΗΑ: Κ α1 =1, και για το ΗΒ: Κ α2 = α. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση των ακόλουθων διαλυµάτων: 1. ιάλυµα HCl µε ph =4,00 2. ιάλυµα οξικού οξέος (CH 3 COOH) µε ph =4,00 3. ιάλυµα H 2 SO 4 µε ph =4,00 β. Να υπολογίσετε την τιµή του ph των διαλυµάτων που προκύπτουν από την ανάµειξη: 1. ίσων όγκων διαλύµατος 1 και διαλύµατος ΝαΟΗ µε ph=10 2. ίσων όγκων διαλύµατος 2 και διαλύµατος ΝαΟΗ µε ph=10 3. ίσων όγκων διαλύµατος 3 και διαλύµατος ΝαΟΗ µε ph=10 4. ίσων όγκων διαλύµατος 1 και 2. Για το οξικό οξύ:pk a =5,0 Για το θειικό οξύ: pk a2 =2,0 13

14 13. Σε ορισµένη ποσότητα νερού διαλύονται 0,1 mol Ca(OH) 2 και 0,5 mol NH 3 και το διάλυµα αραιώνεται σε όγκο 500 ml ( 1). Α. Να υπολογιστεί η τιµή του ph του διαλύµατος 1 στους 25 ο C. Β. Στο διάλυµα διαβιβάζονται 0,45 mol αερίου HCl χωρίς να µεταβληθεί ο όγκος του διαλύµατος ( 2). Να υπολογιστεί η τιµή του ph του διαλύµατος 2 στους 25 ο C. Γ. Το διάλυµα 2 εξουδετερώνεται µε πρότυπο διάλυµα HCl 0,5Μ. Ποιος από τους ακόλουθους δείκτες θα αλλάξει χρώµα πιο κοντά στο σηµείο της πλήρους εξουδετέρωσης; Να θεωρήσετε ότι όλοι οι δείκτες αλλάζουν χρώµα σε µία περιοχή 2 µονάδων. i.pk, φαινολοφθαλείνης =9,5 ii. pk, ερυθρού της κρεσόλης = 8,4 iii. pk, ερυθρού του µεθυλίου = 5,0 ίνεται:pk b, NH3 =5 14. Στους 25 C: k bnh3 = 10-5 και k b(ch3)3n = 10-3, k w = α. Να γράψετε τις εξισώσεις ιοντισµού της ΝΗ 3 και της (CH 3 ) 3 N. β. Να γράψετε τις αντιδράσεις της ΝΗ 3 και της (CH 3 ) 3 N µε διάλυµα HCl. γ. Προς ποια κατεύθυνση είναι µετατοπισµένη η ισορροπία: NΗ 3 + (CH 3 ) 3 NΗ + (CH 3 ) 3 N + NH 4 + (1) δ. Ποια είναι η Κ c ; ε. Σε 250 ml διαλύµατος (CH 3 ) 3 N 0,22 Μ, προσθέτουµε 250 ml διαλύµατος NH 4 Cl 0,22 Μ και παίρνουµε 500 ml διαλύµατος 3. Να υπολογιστεί η συγκέντρωση της ΝΗ 3 στην ισορροπία στο ,0 ml διαλύµατος (ΗCOO) 2 Ca ( 1) στο οποίο έχουν προστεθεί σταγόνες κατάλληλου δείκτη ογκοµετρούνται µε πρότυπο διάλυµα HCl 0,1M. Τη στιγµή της αλλαγής του χρώµατος του δείκτη έχουν προστεθεί 25,0 ml πρότυπου διαλύµατος. α. Πόσα g (ΗCOO) 2 Ca περιέχονται σε 800 ml του 1; β. Όταν στο 1 έχουν προστεθεί 12,5 ml από το πρότυπο διάλυµα το ph του µετρείται µε πεχάµετρο και βρίσκεται ίσο µε 4. Να υπολογίσετε την τιµή του ph του διαλύµατος, όταν στο 1 έχουν προστεθεί: 1. Ο,0 ml από το πρότυπο διάλυµα 2. 24,0 ml από το πρότυπο διάλυµα 3. 25,0 ml από το πρότυπο διάλυµα 4. 26,0 ml από το πρότυπο διάλυµα και να κατασκευάσετε την καµπύλη ογκοµέτρησης. γ. Σε ποια περιοχή ph πρέπει να αλλάζει χρώµα ένας δείκτης για να είναι κατάλληλος για την ογκοµέτρηση του 1; 16. Σε θερµοκρασία 25 ο C η διαλυτότητα του Ca(OH) 2 είναι ίση µε 0,148 g ανά 100 g H 2 O. α. Αν θεωρήσουµε ότι ο όγκος του κορεσµένου διαλύµατος Ca(OH) 2 που περιέχει 0,148 g σε 100 g H 2 O, είναι 100 ml να υπολογιστεί η τιµή του ph του. β. Αν σε 500 g Η 2 Ο προστεθούν 0,800 g Ca(OH) 2 και σχηµατιστούν 500 ml διαλύµατος ποιο θα είναι το ph και ποια η µάζα του; γ. Αν σε άλλα 500 g Η 2 Ο προστεθούν 0,555 g Ca(OH) 2 και σχηµατιστούν 500 ml διαλύµατος ποιο θα είναι το ph του;

15 Το κείµενο που ακολουθεί περιέχει ορισµένες πληροφορίες για µια ουσία-συστατικό του καρπού της ελιάς µε χρήσιµες ιδιότητες. Στον τύπο της ένωσης κάθε «γωνία» αντιστοιχεί σε άτοµο άνθρακα (C) µε κατάλληλο αριθµό ατόµων υδρογόνου (Η). Π.χ. αντιστοιχεί στην οµάδα CH 2 Αφού το διαβάσετε, να απαντήσετε στις ερωτήσεις: Φυσικoχηµικές ιδιότητες: Εµφάνιση: Λευκοκίτρινη άµορφη υγροσκοπική ουσία Μοριακός τύπος: C 25 H 32 O 13 Σχετική µοριακή µάζα:περίπου 540 Σηµείο τήξης: ο C ιαλυτή σε: νερό, µεθανόλη, οξικό αιθυλεστέρα Ελαιοευρωπαΐνη Oleuropein Ελαιοευρωπαΐνη H ελαιοευρωπαΐνη (oleuropein, άλλες ελληνικές αποδόσεις: ελευρωπαΐνη, ελαιοευρωπεΐνη, ολευρωπαΐνη, ολευρωπεΐνη) αποτελεί το κύριο πολυφαινολικό συστατικό της ελιάς (Olea europaea), από την οποία και ονοµάστηκε. H ελαιοευρωπαΐνη ως ξεχωριστή ουσία ανακαλύφθηκε το 1908 από τους Bourquelot και Vintilesco στο ελαιόλαδο, οι οποίοι και της έδωσαν το χαρακτηριστικό της όνοµα. Πολύ αργότερα, το 1960, οι Panizzi, Scarpati και Oriente υπέδειξαν ότι το µόριο της ουσίας αυτής περιέχει γλυκόζη, β-3,4- διυδροξυ-φαινυλαιθανόλη (υδροξυτυροσόλη) και ένα οξύ το οποίο είναι γνωστό ως ελενολικό οξύ (elenolic acid). Το οξύ αυτό ήταν ήδη γνωστό (παρασκευαζόταν µε υδρόλυση εκχυλίσµατος των ελαιοκάρπων µε φωσφορικό οξύ) και είχε προταθεί από το 1962 ως φάρµακο κατά της υπέρτασης. Η ελαιοευρωπαΐνη βρίσκεται στα φύλλα της ελιάς και στον ελαιόκαρπο. Η περιεκτικότητα σε ελαιοευρωπαΐνη είναι µεγαλύτερη στους ανώριµους ελαιόκαρπους και στην ουσία αυτή οφείλεται κυρίως η έντονα πικρή γεύση τους. Το 1973, οι Walter, Fleming και Etchells σε µια µελέτη της αντιµικροβιακής δράσης των ενώσεων που προκύπτουν µε υδρόλυση της ελαιοευρωπεΐνης, επιβεβαίωσαν τον χηµικό τύπο της και αποµόνωσαν 7,2 g σχεδόν καθαρής ουσίας από 500 g καρπών µιας ποικιλίας ελιάς (Manzanillo). Οι συγγραφείς παρέχουν τις ακόλουθες υδρολυτικές αντιδράσεις που επιβεβαιώνουν τη δοµή της 15

16 Τα τελευταία χρόνια, η ελαιοευρωπαΐνη έχει µελετηθεί ως προς την φαρµακολογική της δράση, ιδιαίτερα την αντιοξειδωτική, βακτηριοκτόνο και βακτηριοστατική δράση, καθώς και τη µείωση της "συγκόλλησης" των αιµοπεταλίων (blood platelet aggregation). Η ελαιοευρωπαΐνη και τα επιµέρους συστατικά της παίζουν σηµαντικό ρόλο στα φυτά, γιατί µε την προστατευτική τους δράση (κυρίως αντιοξειδωτική, αλλά και λόγω της πικρής γεύσης) υπερασπίζουν µε διάφορους µηχανισµούς τις ελιές από παθογόνους µύκητες και από τα κεντρίσµατα εντόµων. Ερωτήσεις Α. Πότε µια ουσία χαρακτηρίζεται υγροσκοπική; Β. Πως δικαιολογείται από το χηµικό τύπο της ένωσης ότι διαλύεται και στο νερό και σε οργανικό διαλύτη όπως ο οξικός αιθυλεστέρας ή η µεθανόλη; Γ. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της εστεροποίησης χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες πρώτες ύλες για την παρασκευή του οξικού αιθυλεστέρα. Να αιτιολογήσετε την άποψη ότι η απόδοση αυτής της αντίδρασης είναι µικρότερη από 100% αφού προηγουµένως περιγράψετε κατά την κρίση σας τον όρο απόδοση.. Το όνοµα που έδωσαν στην ένωση οι Bourquelot και Vintilesco δεν ακολουθεί τους κανόνες της IUPAC και είναι όπως συνηθίζουµε να λέµε εµπειρικό όνοµα. Τι, κατά τη γνώµη σας, εξυπηρετεί ένα εµπειρικό όνοµα; Ε. Πως θα περιγράφατε γενικά µια αντίδραση υδρόλυσης παίρνοντας πληροφορίες από τις πιο πάνω χηµικές εξισώσεις; Στ. Οι πιο πάνω υδρολύσεις χαρακτηρίζονται όξινες εννοώντας ότι χρειάζονται την παρουσία ενός καταλύτη που να ανήκει στην κατηγορία των οξέων. Ποιο σύµβολο παριστάνει τον όξινο καταλύτη και γιατί; Τι εννοούµε όταν λέµε ότι µια ουσία έχει καταλυτικό ρόλο σε µία αντίδραση; Ζ. Να γράψετε το συντακτικό τύπο του προϊόντος της πλήρους οξείδωσης της υδροξυτυροσόλης Η. Η χηµική ανάλυση των ουσιών οδηγεί στην ανεύρεση των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων τους ώστε να αξιοποιούνται αν είναι ωφέλιµες ή να αποφεύγονται αν είναι επιζήµιες. Να γράψετε φράσεις του κειµένου που φαίνεται η αξιοποίηση των ιδιοτήτων της ελαιοευρωπείνης. Θ. Σε δύο λίτρα λάδι θέλουµε να περιέχονται 115,2 g ελαιοευρωπαίνης. Πόσα κιλά ελιές θα χρησιµοποιήσουµε; Ποια θα είναι η συγκέντρωση του λαδιού σε ελαιοευρωπαίνη; ( ίνεται ότι 540~0,2. 115,2) 16

22 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

22 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 22 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο 15 Μαρτίου 2008 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυμερισμό 1,4 δίνει η ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ÏÅÖÅ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ÏÅÖÅ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στην Οργανική.

Διαγώνισμα στην Οργανική. Χημεία Γ Λυκείου. Διαγώνισμα στην Οργανική. Θέμα 1 ο.... 1.1. Δεν είναι αλκαλικό το υδατικό διάλυμα της ουσίας: α) CH 3 CH 2 COONa, β)c 6 H 5 OH, γ) CH 3C CNa, δ) CH 3CH 2ONa. Μονάδες 2 1.2. Κατά την αναγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 17 Απριλίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Για την αντίδραση: Fe (s) + 2HCl (aq) FeCl 2(aq)

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011

Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011 Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011 Τάξη: Γ Γενικού Λυκείου Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÊÏÌÏÔÇÍÇ. 3. Ένα διάλυµα µεθοξειδίου του νατρίου CH3ONa συγκέντρωσης 0,1M σε θερµοκρασία 25 ο C έχει: α. ph= β. ph> γ. ph< δ.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÊÏÌÏÔÇÍÇ. 3. Ένα διάλυµα µεθοξειδίου του νατρίου CH3ONa συγκέντρωσης 0,1M σε θερµοκρασία 25 ο C έχει: α. ph= β. ph> γ. ph< δ. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 ΘΕΜΑ A Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί την σωστή απάντηση. 1.1. Στο μόριο του BeF 2 οι δεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η ενέργεια ιοντισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Η ηλεκτρονιακή δοµή του 11 Νa

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: , /

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: ,  / Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο:210-61.24.000, http:/ / www.akadimos.gr ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων: Βελαώρας Βασίλειος, Χημικός ΘΕΜΑ Α Για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ÈÅÌÅËÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ÈÅÌÅËÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Μονάδες Για τις ερωτήσεις 1.1-1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2015 (ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2015 (ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/03/015 (ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις A.1-A.5 να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 1.1. Τα ατομικά τροχιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12

ÏÅÖÅ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις. έως. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Η ενέργεια ιοντισµού του ατόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ- Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ.gr ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν:

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 200 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. δ. n, l, m l και m s Μονάδες ίνεται η ένωση CH

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. δ. n, l, m l και m s Μονάδες ίνεται η ένωση CH ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 Α3. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει τον κανόνα του Hund;

Μονάδες 5 Α3. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει τον κανόνα του Hund; Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 0 1 6 Χ Η Μ Ε Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 0 0 0 1 6 ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Tο ηλεκτρόνιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5. α. Σύμφωνα με τη θεωρία Arrheius βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό απελευθερώνουν ανιόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Aγίων Αναργύρων Υπεύθυνος Εργ. Κέντρου : Χαρακόπουλος Καλλίνικος Επιµέλεια Παρουσίαση : Καραγιάννης Πέτρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

S Μονάδες 5 Α3. Η αντίδραση

S Μονάδες 5 Α3. Η αντίδραση ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο. A. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις.

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο. A. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. 1 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο A. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. 1. H κατανοµή των ηλεκτρονίων του ατόµου του οξυγόνου (z=8) στη θεµελιώδη κατάσταση παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ (Μονάδες Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από: ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Εάν κάθε τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 005 ΘΕΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 11-1 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 11 Ο µέγιστος αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν:

Μονάδες Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

φύλλα εργασίας ονοματεπώνυμο:

φύλλα εργασίας ονοματεπώνυμο: 1. Nα υπολογίσετε τον αριθμό των δεσμών σ και των δεσμών π που υπάρχουν στα μόρια των ενώσεων: α. H 2 S, CH 4, CHCl 3, CH 2 O, NH 3, HClO 4. β. C 2 H 2, C 3 H 6, C 3 H 8, CH 3 NH 2, CH 3 CN, CH 3 CH=CHCH

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο : 1.1 Από τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα είναι ρυθµιστικό διάλυµα το: α. Η 2 SO 4. (0,1Μ) Na 2 (0,1M) β. HCl (0,1M) NH 4

ΘΕΜΑ 1 Ο : 1.1 Από τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα είναι ρυθµιστικό διάλυµα το: α. Η 2 SO 4. (0,1Μ) Na 2 (0,1M) β. HCl (0,1M) NH 4 ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο : Για τις ερωτήσεις 11-14 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Ποιο είναι το σύνολο των π δεσμών που υπάρχουν στο μόριο του CH 2 =CH C CH; α. ύο. β. Τρεις. γ. Τέσσερις. δ. Πέντε.

Μονάδες Ποιο είναι το σύνολο των π δεσμών που υπάρχουν στο μόριο του CH 2 =CH C CH; α. ύο. β. Τρεις. γ. Τέσσερις. δ. Πέντε. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1) δ. CH Ν ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Η ηλεκτρονιακή δομή, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑ 1 Ο : Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό ιαγώνισµα 3-4-2016 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις A1 έως και Α5 και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Υδατικό διάλυμα NaCl 1M που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Η ηλεκτρονιακή

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Σε υδατικό διάλυµα HF προσθέτουµε στερεό NaF, χωρίς µεταβολή του όγκου του διαλύµατος και θερµοκρασίας. Ποιο από τα επόµενα µεγέθη ελαττώνεται: Α.

Α4. Σε υδατικό διάλυµα HF προσθέτουµε στερεό NaF, χωρίς µεταβολή του όγκου του διαλύµατος και θερµοκρασίας. Ποιο από τα επόµενα µεγέθη ελαττώνεται: Α. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Τρία ηλεκτρόνια ενός ατόµου βρίσκονται στα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες.

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες. ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες. Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Όλα τα πολλαπλής επιλογής και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Σε ένα µόριο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O.

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O. ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1 γ Α2 β Α3 δ Α4 β Α5. α. i. Βάσεις κατά Arrhenius είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο H 2 O δίνουν OH ενώ κατά Bronsted Lowry είναι οι ουσίες που μπορούν να δεχτούν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων.

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. A. Εύρεση συγκέντρωσης c. A. Δίνονται τα mol της διαλυμένης ουσίας και ο όγκος του διαλύματος: n C, C σε Μ, V σε λίτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2015 8:00 11:00

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. i. H 2 S ii. H 2 SO 3 iii. H 2 SO 4 iv. S Μονάδες 2. i. HCOOH ii. (COONa) 2 iii. CH 3 COONa iv. CH 3 CH 2 OH Μονάδες 2

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. i. H 2 S ii. H 2 SO 3 iii. H 2 SO 4 iv. S Μονάδες 2. i. HCOOH ii. (COONa) 2 iii. CH 3 COONa iv. CH 3 CH 2 OH Μονάδες 2 Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 210 9713934 & 210 9769376 ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Α.1 Αν το μόριο του SO 2 οξειδωθεί, θα προκύψει: i. H 2 S ii.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. β Α5. β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β Β1. α. ΛΑΘΟΣ β. ΛΑΘΟΣ γ. ΣΩΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΘΕΜΑ 1 ο (7+8+10=25 μονάδες) 1) 2 mol HNO 3 (νιτρικού οξέος) περιέχουν: α) 6 άτομα οξυγόνου, β) 28g αζώτου, γ) 96g οξυγόνου, δ) 6 mol

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 17 Απριλίου 016 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 α Α. γ Α. γ Α.4 δ Ο αριθµός των ηλεκτρονίων µε nl4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΜΑ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 γ. Α.2 β. Α.3 β. Α.4 γ. A.5 α) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 13. β) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 122. ΘΕΜΑ Β B.1 α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2015-2016 1 Ο ΘΕΜΑ Α1. Για την ισορροπία : 22( g) O2( g) 2 H2 O( g), θ C ισχύει ότι K c =0,25. Για την ισορροπία: H2 O( g) 2( g) O2( g), θ C, ισχύει ότι:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 008-009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 009 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ (επιλογής) ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Δευτέρα, 1/6/009 ΧΡΟΝΟΣ:,5 ώρες ΒΑΘΜΟΣ Αριθμητικώς: Ολογράφως: Υπογραφή: Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/04/2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/04/2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/04/04 ΘΕΜΑ Α A. α. A. δ. A3. β. A4. β. Α5. α.. Με ανάµειξη του (CH 3 CO) µε το (CH 3 COONa), οπότε σχηµατίζεται

Διαβάστε περισσότερα

α. HPO 4 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

α. HPO 4 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ. ΧΡΟΝΟΣ: 2,5 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ. ΧΡΟΝΟΣ: 2,5 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΧΡΟΝΟΣ: 2,5 ώρες ΤΑΞΗ: Β Ενιαίου Λυκείου ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τμήμα: Aρ.:.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις:

1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 21-4-2016 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ 1 1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις: α. Σε κάθε εξώθερμη αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ δ. (2, -1, 1, ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ Ασκήσεις σε διαλύματα ισχυρών ηλεκτρολυτών I.ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ 1. Υδατικό διάλυμα NaOH έχει ph=12. Να υπολογισθεί η %w/v περιεκτικότητα του διαλύματος. [ Απ. 0,04%] 2. Ένα διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης o ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1. να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα