ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ"

Transcript

1 ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

2

3 ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι ακριβείς, αλλά καμία νομική ευθύνη δεν είναι αποδεκτή για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή παραπλανητικές δηλώσεις που περιλαμβάνονται στις πληροφορίες και προκαλούνται από αμέλεια ή άλλο λόγο, και καμία ευθύνη δεν είναι αποδεκτή όσον αφορά τις επιχειρήσεις, εταιρείες, ή άλλους οργανισμούς που αναφέρονται. Το φυλλάδιο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού φυλλαδίου με τίτλο Invention & Innovation που αρχικά γράφτηκε και ερευνήθηκε από τους James Houston και Douglas Robertson του Πανεπιστημίου του Strathclyde στην Γλασκώβη, Σκωτία το 1997 και αναθεωρήθηκε το 2006 και 2008 από Research & Knowledge Exchange Services στο Πανεπιστήμιο του Strathclyde. Το φυλλάδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε από την Κυβέρνηση της Σκωτίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση και δημοσιεύθηκε από το Intellectual Assets Centre. Το φυλλάδιο μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε για τα ελληνικά δεδομένα από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)- 2010, με τη βοήθεια και των συγγενών φορέων (Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Διεύθυνση Εμπορικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου).

4

5 Εισαγωγή Το φυλλάδιο αυτό αναφέρεται στην εφεύρεση και την καινοτομία παρουσιάζοντας εν συντομία θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, γενικές πληροφορίες για τα κόστη και συμβουλές για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής καινοτομίας. Διανοητικά Αγαθά Ως «διανοητικά αγαθά» εννοούμε τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς επίσης και όλα τα άλλα άυλα αγαθά που προσθέτουν την αξία σε μια επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση έχει διανοητικά αγαθά. Αποτελούν στοιχεία της γνώσης και προσθέτουν εμπορική αξία σε μία επιχείρηση. Ειδικότερα, αυτά είναι τα καταγεγραμμένα ή τα δυνάμενα να καταγραφούν συλλογικά άυλα αγαθά μιας επιχείρησης. Παραδείγματα διανοητικών αγαθών είναι οι γνώσεις των εργαζομένων, η ενημέρωση/φήμη στην αγορά και τα εμπορικά μυστικά. Η γνώση απλώς του «πώς να κάνεις κάτι» δεν είναι διανοητικό αγαθό. Είναι δυνατόν όμως να μετατραπεί σε ένα διανοητικό αγαθό αν έχει κάποια μορφή εμπορικής ζήτησης ή εμπορικής αξίας στην αγορά. Τα διανοητικά αγαθά είναι αϋλα αγαθά με εμπορική αξία και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εμπορικά σήματα, τα franchises, τις συμφωνίες αποκλειστικής χρήσης. Αν και η αξία των διανοητικών αγαθών είναι δύσκολο να καθοριστεί, εν τούτοις είναι σαφές ότι προσθέτουν αξία σε μια επιχείρηση. Γι αυτό πρέπει να γίνεται σωστή διαχείριση και εκμετάλλευσή τους. Τι είναι Διανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ); Η Διανοητική Ιδιοκτησία είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία διανοητικών αγαθών που περιλαμβάνει τις δημιουργίες του ανθρώπινου μυαλού: εφευρέσεις, λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα, εικόνες, ονόματα, σχέδια κ.λ.π. που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο. Η ιδιοκτησία αυτής της περιουσίας εξασφαλίζεται μέσω διεθνών συμβάσεων για τα δικαιώματα της ΔΙ που έχουν κυρωθεί με εθνικούς νόμους, όπως πχ ο Ν. 1607/1986 για τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και ο Ν. 215/1975 για τη Διεθνή Σύμβαση Παρισίων. Η ΔΙ είναι λίγο διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη μορφή ιδιοκτησίας. Μπορεί να πωληθεί, να μισθωθεί ή ακόμη και να παραιτηθεί κάποιος από αυτήν. Είναι η ιδιοκτησία επάνω στην οποία βασίζονται οι ρυθμίσεις που αφορούν τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης από τις οποίες ο ιδιοκτήτης κάποιου δικαιώματος ΔΙ μπορεί να αντλήσει οικονομικά ευεργετήματα. Τα δικαιώματα ΔΙ εμπίπτουν σε τέσσερις κατηγορίες: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Καταχωρημένα σχέδια ή υποδείγματα Εμπορικά σήματα. Τα δικαιώματα που παρέχονται στο δικαιούχο της ΔΙ μπορούν να του εξασφαλίσουν για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα μονοπωλιακά δικαιώματα ή εναλλακτικά τη δυνατότητα να ορίσει (π.χ. με άδεια εκμετάλλευσης) ένα ή περισσότερα συμβαλλόμενα μέρη που θα τα εκμεταλλεύονται νομίμως, χωρίς να θεωρείται ότι προβαίνουν σε παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων. Δεν πρέπει να θεωρήσει κανείς ότι η ΔΙ αναφέρεται αποκλειστικά σε εφευρέσεις «υψηλής τεχνολογίας» ή στην καινοτομία. Στην πραγματικότητα, ακόμα και τα πιο κοινά, καθημερινά αντικείμενα μπορούν να καλύπτονται από το σύστημα της προστασίας της ΔΙ. Ένα 1

6 παράδειγμα είναι μια μπύρα που μπορεί να ενσωματώνει όλες τις κατηγορίες διανοητικής ιδιοκτησίας. Πιο συγκεκριμένα: Το κοίλο πλαστικό σφαιρίδιο στη βάση του δοχείου καλύπτεται από ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ενώ το σχέδιο της ετικέτας του δοχείου προστατεύεται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Το σχήμα μπορεί να είναι προστατευμένο από βιομηχανικό σχέδιο και η επωνυμία ή το λογότυπο της επιχείρησης είναι συνήθως ένα καταχωρημένο εμπορικό σήμα. Η τεχνογνωσία σχετικά με τη συνταγή του περιεχομένου παραμένει ένα πολύ καλά φυλαγμένο εμπορικό μυστικό. Τι σημαίνουν οι όροι αυτοί; Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) Το ΔΕ είναι τίτλος προστασίας με διάρκεια προστασίας 20 χρόνια που χορηγείται στον δικαιούχο για επινοήματα νέα, που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Θα πρέπει να μην εξαιρούνται από τον νόμο για τη χορήγησή τους. Ειδικότερα: Νέα θεωρείται μια εφεύρεση εάν δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής. Εφευρετική δραστηριότητα θεωρείται ότι εμπεριέχει μια εφεύρεση εάν, σύμφωνα με την κρίση ενός ειδικού δεν προκύπτει με εμφανή τρόπο από τη στάθμη της τεχνικής. Βιομηχανική εφαρμογή θεωρείται ότι έχει μια εφεύρεση εάν το αντικείμενό της μπορεί να παραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας. Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) Το ΠΥΧ είναι τίτλος προστασίας με ισχύ για επτά (7) χρόνια και χορηγείται στον δικαιούχο για τρισδιάστατα αντικείμενα, με καθορισμένο σχήμα και μορφή, που δίνουν λύση σε κάποιο πρόβλημα και διαθέτουν τα χαρακτηριστικά του νέου και βιομηχανικά εφαρμόσιμου. 2 Στην Ελλάδα το ΔΕ ή το ΠΥΧ παρέχει στον κάτοχό του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το μονοπωλιακό δικαίωμα να παράγουν, χρησιμοποιούν, πωλούν και γενικά να εκμεταλλεύονται το πόνημά τους στην Ελλάδα. Έτσι αποκλείουν κάθε τρίτο να εκμεταλλευτεί με οποιονδήποτε τρόπο την εφεύρεσή τους. Το περιεχόμενο ενός ΔΕ ή ΠΥΧ δημοσιεύεται ως μέρος της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης και επομένως δεν παραμένει μυστικό. Όταν δημοσιευθεί η εφεύρεση γίνεται γνωστή στους ανταγωνιστές και έτσι μπορεί να αποτραπεί η παράνομη χρήση του από τρίτους. Επιπλέον ο δικαιούχος μπορεί να απαιτήσει από τα Ελληνικά δικαστήρια την άρση της προσβολής του και την παράληψή της στο μέλλον ή αποκατάσταση της ζημίας που έπαθε ή απόδοση ωφέλειας τρίτου από την παράνομη εκμετάλλευση. Η δύναμη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι επομένως σημαντική. Στο ενημερωτικό φυλλάδιο του ΟΒΙ με τίτλο οδηγίες για την απόκτηση ΔΕ/ΠΥΧ περιέχεται λεπτομερής ανάλυση για την διαδικασία καταχώρησης ενώπιον του ΟΒΙ. Πνευματική Ιδιοκτησία Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύουν την έκφραση μιας πρωτότυπης ιδέας αλλά όχι την ίδια την ιδέα. Παραδείγματος χάριν το μυθιστόρημα προστατεύεται αλλά όχι η πλοκή του. Με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κάθε πρωτότυπο δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή. Ενδεικτικά αναφέρονται: γραπτά ή προφορικά κείμενα, μουσικές συνθέσεις, θεατρικά έργα, χορογραφίες, παντομίμες, οπτικοακουστικά έργα, έργα εικαστικών τεχνών, συμπεριλαμβανομένων των αρχιτεκτονικών έργων και των φωτογραφιών, μεταφράσεις, διασκευές, προσαρμογές και άλλες μετατροπές έργων ή εκφράσεων λαϊκής παράδοσης, εγκυκλοπαίδειες, ανθολογίες και βάσεις δεδομένων, εάν η επιλογή ή η διευθέτηση του περιεχομένου τους είναι πρωτότυπη, προγράμματα Η/Υ και Τα διανοητικά αγαθά είναι το αποτέλεσμα της εργασίας των καινοτόμων

7 το προπαρασκευαστικό υλικό σχεδιασμού τους. Το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας αναγνωρίζει επίσης τα παρακάτω είδη συγγενικών δικαιωμάτων: των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών υλικών φορέων ήχου και/ή εικόνας, των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, των εκδοτών των κατασκευαστών βάσεων δεδομένων και το δικαίωμα σε προηγουμένως αδημοσίευτα έργα Τα πνευματικά δικαιώματα ισχύουν εξίσου για τα έργα που βρίσκονται στο διαδίκτυο ή τα έργα που είναι ψηφιοποιημένα. Η διάρκεια της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εξαρτάται από τη φύση του έργου. Κατά γενικό κανόνα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ισχύουν κατά τη διάρκεια της ζωής του δημιουργού και επιπλέον για 70 έτη μετά το θάνατο αυτού, που υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους, το οποίο έπεται του θανάτου του δημιουργού. Στην περίπτωση των συγγενικών δικαιωμάτων η προστασία διαρκεί, υπό προϋποθέσεις, 50 χρόνια μετά την ημερομηνία ερμηνείας, εκτέλεσης, παραγωγής, μετάδοσης ή έκδοσης. Αντίθετα με την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η απόλαυση και η άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν υπόκεινται σε καμία διατύπωση. Δεν απαιτείται συνεπώς η τήρηση κάποιας τυπικής διαδικασίας ή η σύμπραξη κάποιας κρατικής ή μη υπηρεσίας για την αναγνώριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε ένα έργο, όπως ισχύει για την κτήση δικαιωμάτων επί άλλων άυλων αγαθών (πχ. κατοχύρωση σήματος). Για τη διασφάλιση του δημιουργού και για την ύπαρξη ενός στοιχείου για την απόδειξη της πατρότητας ακολουθούνται στην πράξη διάφορες πρακτικές. Ενδεικτικά αναφέρονται δύο από αυτές: Η μια συνίσταται στην πράξη κατάθεσης του πνευματικού δημιουργήματος ενώπιον συμβολαιογράφου. Η κατάθεση του έργου στο συμβολαιογράφο εφοδιάζει τον δημιουργό με το αποδεικτικό στοιχείο της βεβαίας χρονολογίας το οποίο εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο σε περίπτωση δίκης περί προσβολής των δικαιωμάτων στο έργο αυτό. Η δεύτερη τακτική που ακολουθείται είναι η αποστολή συστημένης επιστολής με αποστολέα και παραλήπτη τον ίδιο το δημιουργό (ή και παραλήπτη τρίτο), φύλαξη της απόδειξης και διατήρηση της συγκεκριμένης επιστολής, στην οποία θα περιλαμβάνεται το έργο, κλειστής μέχρι -και εφόσον βέβαια- προκύψει κάποια διαφορά αναφορικά με το συγκεκριμένο έργο, όποτε και η εν λόγω επιστολή θα ανοιχθεί ενώπιον του δικαστηρίου από δικαστή, ο οποίος θα βεβαιώσει και το περιεχόμενό της. Ο αρμόδιος Οργανισμός στην Ελλάδα για τα πνευματικά δικαιώματα είναι ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ). Στα ενημερωτικά φυλλάδια του ΟΠΙ που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του υπάρχει ανάλυση των ισχυουσών διατάξεων για την πνευματική ιδιοκτησία. Τα πνευματικά δικαιώματα αποτρέπουν τους τρίτους από την αντιγραφή ενός έργου με οποιοδήποτε μέσο και αν παρουσιάζεται αυτό. 3

8 Καταχωρημένα βιομηχανικά σχέδια Στην Ελλάδα η προστασία των βιομηχανικών σχεδίων καλύπτεται από τις διατάξεις του ΠΔ 259/1997 και του Κανονισμού 6/2002 (ΕΚ) της 12/12/2001. Καταχωρημένα Σχέδια Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται εφόσον γίνει καταχώρησή του στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Επίσης προστατεύεται στην Ελλάδα εφόσον έχει γίνει διεθνής καταχώρηση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ), με χώρα προσδιορισμού την Ελλάδα ή έχει κατατεθεί κοινοτικό σχέδιο στο Γραφείο Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς (OHIM). Με την καταχώρηση προστατεύουμε την εξωτερικά ορατή εικόνα ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος ή μέρους αυτού, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Η γραμμή, το περίγραμμα, το σχήμα, η μορφή και το χρώμα αποτελούν μεταξύ των άλλων, στοιχεία της εξωτερικής εμφάνισης του προϊόντος. Βασικές προϋποθέσεις για την προστασία ενός βιομηχανικού σχεδίου είναι να είναι νέο, δηλαδή να μην έχει διατεθεί στο κοινό κανένα πανομοιότυπο σχέδιο ή υπόδειγμα, και να έχει ατομικό χαρακτήρα, δηλαδή να δημιουργεί στον ενημερωμένο χρήστη μοναδική εντύπωση έναντι οποιουδήποτε άλλου σχεδίου. Στις κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες μπορεί να ζητηθεί προστασία συγκαταλέγονται τα κοσμήματα, τα είδη ένδυσης και υπόδησης, διατροφής, υφαντουργίας, επίπλωσης, διακόσμησης, συσκευασίες, συσκευές και μηχανήματα, παιγνίδια και πολλές άλλες κατηγορίες συμπεριλαμβανομένων και των τυπογραφικών συμβόλων. Στο ενημερωτικό φυλλάδιο του ΟΒΙ με τίτλο οδηγίες για την καταχώρηση σχεδίου ή υποδείγματος περιέχεται λεπτομερής ανάλυση της διαδικασίας καταχώρησης ενώπιον του ΟΒΙ. Εμπορικά σήματα Τα εμπορικά σήματα στην πραγματικότητα δεν προστατεύουν την καινοτομία του προϊόντος ή την πρωτοτυπία του αλλά προσδιορίζουν και ίσως εξασφαλίζουν την ποιότητα και την πηγή των αγαθών ή υπηρεσιών. Όπως η επωνυμία της επιχείρησης ή το όνομα περιοχών, ένα εμπορικό σήμα μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερης αξίας για μια επιχείρηση. Για να καταχωρηθεί ένα εμπορικό σήμα πρέπει να είναι επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του. Ως σήμα θεωρείται και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού. Τα πιο αποτελεσματικά εμπορικά σήματα είναι συχνά νέες λέξεις που παραμένουν προσκολλημένα στο νου του κοινού (παραδείγματος χάριν «TIPPEX» ). Ένα εμπορικό σήμα πρέπει να προορίζεται για εμπορική χρήση, να μην είναι παραπλανητικό ούτε αντίθετο στο νόμο ή την ηθική, να μην είναι παρόμοιο ούτε ίδιο με προγενέστερα κατατεθειμένα σήματα για ίδια ή παρεμφερή αγαθά. Το εμπορικό σήμα μπορεί να ανανεώνεται επ αόριστον, κατόπιν πληρωμής επιπρόσθετων τελών. Ένα καταχωρημένο εμπορικό σήμα προστατεύει τον κάτοχό του εξασφαλίζοντας του το αποκλειστικό δικαίωμα να το χρησιμοποιεί, να διαθέτει στην αγορά προϊόντα ή υπηρεσίες ή να εξουσιοδοτεί τη χρήση του σε άλλους κατόπιν αποζημίωσης. Είναι απαραίτητο να υποβάλει κανείς αίτηση προστασίας εμπορικού σήματος για την κατάλληλη 4 Τα καταχωρημένα σχέδια προστατεύουν τα χαρακτηριστικά του σχήματος, της μορφής, της εμφάνισης ή της διακόσμησης ενός προϊόντος.

9 κατηγορία, στην αρμόδια αρχή, ανάλογα με το αν η κατάθεση γίνεται σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Είναι σημαντικό να εξασφαλίζει κανείς προστασία στην κατηγορία που είναι συναφής με την επιχείρησή του, διότι, συνήθως, μπορεί να κινηθεί νομικά μόνο εφόσον κάποιος παραβιάζει τα δικαιώματά του σε αυτή την συγκεκριμένη κατηγορία. Για παράδειγμα, εάν έχεις υποβάλει αίτηση προστασίας για την κλάση 25 (ενδύματα) και όχι για την κλάση 18 (τσάντες) ή 14 (λουριά ρολογιών) και κάποιος χρησιμοποιεί την μάρκα του προϊόντος σου σε μία τσάντα, δεν έχεις πολλές δυνατότητες να διεκδικήσεις τα δικαιώματα σου. Τα αγαθά και υπηρεσίες για τα οποία καταχωρείται ένα εμπορικό σήμα, κατατάσσονται σε ειδικές κλάσεις. Η παραβίαση δικαιώματος ενός καταχωρημένου εμπορικού σήματος είναι ευκολότερο να αποδειχθεί στο δικαστήριο από ένα μη καταχωρημένο. Επίσης είναι ευκολότερο να αποδειχθεί ότι οι ενέργειες του ανταγωνιστή έχουν παραπλανήσει τους πιθανούς πελάτες και ως εκ τούτου προκάλεσαν απώλεια ή ζημία στην επιχείρηση του ιδιοκτήτη ενός δημοσιευμένου εμπορικού σήματος. Όλα τα κατατεθειμένα εμπορικά σήματα εγγράφονται στα βιβλία εμπορικών σημάτων και είναι χρήσιμο πριν υιοθετηθεί ένα σήμα, για οποιοδήποτε προϊόν/ υπηρεσία μιας επιχείρησης, να πραγματοποιηθεί μια έρευνα που θα δείξει αν το επιθυμητό σύμβολο ή η λέξη χρησιμοποιούνται ήδη. Η Δ/νση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) είναι αρμόδια για την εφαρμογή του Ν. 2239/94 περί σημάτων (ΦΕΚ 152 Α) με τον οποίο παρέχεται προστασία σε εθνικό επίπεδο του σήματος των προϊόντων ή και υπηρεσιών των επιχειρήσεων. Στην ιστοσελίδα υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για τέλη, διαδικασία και λοιπά θέματα. Όπως η εμπορική επωνυμία ή το domain name, έτσι και το εμπορικό σήμα μπορεί να προσδόσει σημαντική αξία στην επιχείρηση. 5 Εμπιστευτικές πληροφορίες, τεχνογνωσία και εμπορικά μυστικά Η νομική προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των καταχωρημένων σχεδίων και των καταχωρημένων εμπορικών σημάτων απαιτεί δημοσίευση. Ίσως, όμως, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που είναι καλύτερα προστατευμένες και έχουν μεγαλύτερη αξία για την επιχείρηση αν κρατηθούν μυστικές. Τέτοιες πληροφορίες είναι γνωστές σαν εμπιστευτικές πληροφορίες, ή εμπορικά μυστικά, ή τεχνογνωσία και βασίζονται στην αρχή της εμπιστευτικότητας για την προστασία τους. Η αξία τέτοιων πληροφοριών έγκειται στην αποκλειστικότητά τους και οποιαδήποτε κοινολόγησή τους πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά, να ελαχιστοποιείται, αν είναι δυνατόν, και να καλύπτεται από μια συμφωνία εμπιστευτικότητας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Σε περίπτωση που εμπιστευτικές πληροφορίες δημοσιοποιούνται λόγω παραβίασης ή απειλουμένης παραβίασης της εμπιστευτικότητας είναι δυνατόν να ληφθούν νομικά μέτρα ενάντια στο συμβαλλόμενο μέρος που έχει ήδη αποκαλύψει τις πληροφορίες, ή απειλεί να τις αποκαλύψει. Εντούτοις για να είναι επιτυχής οποιαδήποτε ενέργεια πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι πληροφορίες είναι όντως εμπιστευτικές και έχουν αποκαλυφθεί μόνο ως εμπιστευτικές. Μια κατάλληλα συνταγμένη Συμφωνία Εμπιστευτικότητας θα βοηθήσει σε αυτό. Υπάρχουν πολλά είδη και μορφές συμφωνιών εμπιστευτικότητας. Ένα παράδειγμα μιας Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας μπορεί να βρεθεί στο παράρτημα Ι του εντύπου αυτού. Εντούτοις, πρέπει να ελέγχονται οι ακριβείς ανάγκες σας με έναν νομικό σύμβουλο. Μια από τις επιλογές στη διαχείριση των διανοητικών περιουσιακών στοιχείων είναι η καταχώρηση για την προστασία τους (όπως η κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μιας εφεύρεσης) ή, εναλλακτικά, η διατήρηση των πληροφοριών ως εμπιστευτικών. Οποιοσδήποτε τρόπος και αν επιλεγεί η εμπιστευτικότητα είναι υψίστης σημασίας. Η σοφή διαχείριση των εμπιστευτικών πληροφοριών, η επιλογή της κατάλληλης μορφής προστασίας και ο σωστός συγχρονισμός είναι τα μέσα που μπορούν να μετατρέψουν μια έξυπνη ιδέα σε ένα επικερδές αγαθό.

10 Συνεργασία και χορήγηση αδειών Πριν την έναρξη της εμπορικής εκμετάλλευσης των διανοητικών περιουσιακών στοιχείων, μια αυστηρή αξιολόγηση του τι θα απαιτηθεί και ένα σχέδιο για την περαιτέρω δράση είναι απολύτως απαραίτητα. Υπάρχουν τρία γενικά στάδια που πρέπει να πληρωθούν για να μετατρέψουν μια ιδέα σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία έτοιμη προς πώληση: Περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της αγοράς), παραγωγή και εξεύρεση μιας αγοράς. Κάθε στάδιο μπορεί να απαιτήσει σημαντική επένδυση. Μια επιχείρηση μπορεί να έχει αρκετούς πόρους (ανθρώπινους και οικονομικούς) για να αναλάβει να υλοποιήσει αυτά τα στάδια από μόνη της αλλά, συχνά, αυτό δεν είναι δυνατό και πρέπει να αναζητηθεί εξωτερική βοήθεια. Η εξωτερική βοήθεια μπορεί να αφορά την περαιτέρω έρευνα και την ανάπτυξη μέσω της συνεργασίας με ένα Πανεπιστήμιο, ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ή μια άλλη επιχείρηση, ή τη λήψη εξειδικευμένων υπηρεσιών από άλλους οργανισμούς. Χρηματοδότηση Έρευνας & Ανάπτυξης Η ανάπτυξη των διανοητικών κεφαλαίων από το στάδιο της ιδέας μέχρι την παραγωγή και την πώληση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας μπορεί να στοιχίζει πολύ ακριβά και είναι συχνά πέρα από τις δυνατότητες ενός μεμονωμένου ατόμου ή μιας μικρής επιχείρησης. Μια τράπεζα μπορεί να είναι σε θέση να βοηθήσει και, στις κατάλληλες περιστάσεις μπορεί η οικονομική στήριξη ενός προγράμματος δράσης ή μιας επιχείρησης να προέλθει από κάποια άλλη χρηματοδοτική πηγή, όπως κάποιο Ταμείο Εγγυοδοσίας ή μέσω εταιρειών χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου (Venture Capitals), κλπ. Ο οργανισμός «συνεργασίας» μπορεί να φέρει μια νέα δυναμική, ένα δίκτυο μάρκετινγκ ή οικονομικούς πόρους στην επιχείρηση, αφήνοντας τον καινοτόμο να επικεντρωθεί στον τομέα στον οποίο είναι πιο ειδικευμένος. Σε οποιαδήποτε συνεργασία, η συμμετοχή σημαίνει διανομή και αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα για τους καινοτόμους που επιθυμούν να διατηρήσουν τον πλήρη έλεγχο στα διανοητικά αγαθά τους. Η ρεαλιστική άποψη για μια τέτοια κατάσταση είναι ότι ένα ποσοστό οποιουδήποτε εισοδήματος είναι καλύτερο από το 100% κανενός εισοδήματος. Σε κάποιες περιπτώσεις η επιχείρηση του καινοτόμου μπορεί να είναι ακατάλληλος σαν φορέας για να οδηγήσει τα διανοητικά κεφάλαια στην αγορά. Αυτή είναι συχνά η πιο δύσκολη απόφαση που πρέπει να ληφθεί. Σε τέτοιες περιστάσεις μπορεί να αναζητηθεί ένας διαφορετικός τύπος συνεργάτη π.χ. ένας κάτοχος άδειας εκμετάλλευσης. Στο πλαίσιο μιας συμφωνίας άδειας εκμετάλλευσης δίνονται στον κάτοχο αδείας ορισμένα δικαιώματα πάνω στα διανοητικά περιουσιακά στοιχεία σε αντάλλαγμα των οποίων ο καινοτόμος (χορηγών άδεια) λαμβάνει οικονομική στήριξη. 6 Κάποιες πληροφορίες είναι καλύτερα προστατευμένες και αξίζουν περισσότερο για την επιχείρηση αν κρατηθούν μυστικές

11 Επιπλέον πληροφορίες Περισσότερες πληροφορίες για την κατοχύρωση με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας, Βιομηχανικά Σχέδια και Υποδείγματα και σχέδια περιλαμβάνονται σε άλλα φυλλάδια του ΟΒΙ, τα οποία μπορούν να ανακτηθούν και από την ιστοσελίδα του ΟΒΙ ( Ο ΟΒΙ διαχειρίζεται το αρχείο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των βιομηχανικών σχεδίων και συνεργάζεται σε θέματα ενημέρωσης με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου ( που είναι αρμόδια για τα εμπορικά σήματα και τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας ( για τα πνευματικά δικαιώματα. Πληροφοριακά έντυπα μπορούν να παραγγελθούν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στην Υπηρεσία μιας Στάσης (ΥΜΣ) του ΟΒΙ στο τηλέφωνο κατά τη διάρκεια των κανονικών ωρών απασχόλησης. Στο ίδιο τηλέφωνο μπορούν να δοθούν βασικές πληροφορίες για γενικά ή και ειδικότερα θέματα που έχουν σχέση με τους τίτλους που χορηγεί ο Οργανισμός. Η ΥΜΣ και οι λοιπές υπηρεσίες του ΟΒΙ παρέχουν τις πληροφορίες, τις συμβουλές και τις οδηγίες, δωρεάν. Στόχος είναι να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να μεγιστοποιήσουν την οικονομική δυνατότητα των διανοητικών αγαθών τους. Συμπεράσματα Συνοψίζοντας, ένας καινοτόμος πρέπει: να αναγνωρίζει πότε έχει μια καινοτόμο ιδέα που έχει οικονομική αξία να γνωρίζει τα θέματα που αφορούν την διανοητική ιδιοκτησία και τους παρεχόμενους τρόπους προστασίας να είναι έτοιμος για αναζήτηση επαγγελματικών συμβουλών να υιοθετήσει τις κατάλληλες διαδικασίες εμπιστευτικότητας για να διαφυλάξει τα δικαιώματά του να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και την εκμετάλλευση των διανοητικών του αγαθών να είναι αυστηρός και ρεαλιστής στην αξιολόγηση της δυνατότητας εμπορευματοποίησής των Στοιχεία για οργανισμούς και φορείς που μπορούν να συμβουλευτούν για ειδικότερα θέματα παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ σε αυτό το φυλλάδιο. Να είστε αυστηροί και ρεαλιστές στην αξιολόγηση της δυνατότητας εμπορευματοποίησης των διανοητικών αγαθών σας 7

12

13 Παράρτημα Ι Μια Συμφωνία Εμπιστευτικότητας μπορεί να λάβει πολλές μορφές, γι αυτό και πρέπει να επιδιωχθούν επαγγελματικές συμβουλές πριν από την έναρξη συζητήσεων για μια τέτοια συμφωνία. Σε μια Συμφωνία Εμπιστευτικότητας πρέπει να ορίζονται: τα συμβαλλόμενα μέρη οι πληροφορίες που πρέπει να κρατηθούν εμπιστευτικές η διάρκεια της συμφωνίας η χρήση των εμπιστευτικών πληροφοριών Η κατωτέρω συμφωνία είναι μόνο ένα παράδειγμα και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μοναδική. ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Το Σύμφωνο αυτό που συντάχθηκε σήμερα την 20.. αφορά όλα τα μέσα επικοινωνίας (γραπτός, προφορικός λόγος ή οποιαδήποτε άλλη μορφή του) μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που κατονομάζονται κατωτέρω για το χρονικό διάστημα από....μέχρι. ή μετά από την και ισχύει για οποιαδήποτε επικοινωνία ή ανταλλαγή οποιουδήποτε είδους πληροφοριών (περιλαμβανομένων, χωρίς κανέναν περιορισμό, και αυτών που είναι σχετικές με την τεχνογνωσία, τα σχέδια, τα δεδομένα, το λογισμικό, ή άλλα τεχνικά θέματα κ.λ.π.) σχετικών με το περιεχόμενο που καθορίζεται στην παρούσα Σύνοψη Εργασιών (όλες οι πληροφορίες αυτού του είδους καλούνται εφεξής «πληροφορίες»). Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί ότι:- 1. Όλες οι «πληροφορίες» που λαμβάνει από την άλλη πηγή (είτε άμεσα είτε έμμεσα) θα θεωρηθούν ως εμπιστευτικές και κανένα μέρος από αυτές δεν θα αποκαλυφθεί από τον παραλήπτη τους σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε στιγμή και με οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προγενέστερη συγκατάθεση του άλλου συμβαλλομένου μέρους, γραπτά, για να αποδεικνύεται ότι είναι ειδικά αποκτηθείσα και σε κάθε περίπτωση όχι κατά παράβαση της παραγράφου 4 του παρόντος. 2. Οι πληροφορίες που λαμβάνει το ένα συμβαλλόμενο μέρος από το άλλο θα χρησιμοποιηθούν από τον αποδέκτη/ παραλήπτη μόνο για τους λόγους που καθορίζονται στη Σύνοψη Εργασιών της συμφωνίας αυτής («κατάλληλη χρήση») και ο αποδέκτης/παραλήπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην τις χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο ή να μην χρησιμοποιήσει τις «πληροφορίες» χωρίς προγενέστερη ειδική γραπτή συμφωνία του συμβαλλομένου μέρους στο οποίο ανήκουν. 3. Για την αποφυγή αμφιβολίας ως προς την ιδιοκτησία των πληροφοριών ορίζεται ότι αυτές θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του συμβαλλομένου μέρους που τις παρέχει. Καμία άδεια δεν χορηγείται στον παραλήπτη και καμία άδεια δεν θεωρείται ότι προκύπτει. 4. Οι πληροφορίες μπορούν να αποκαλυφθούν στους υπαλλήλους του αποδέκτη/παραλήπτη αλλά μόνο 9

14 μέχρι το σημείο που αυτό είναι απαραίτητο για την «κατάλληλη χρήση» ή για την περαιτέρω επικοινωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ή για να εκτελέσει μια εργασία, όπως συμφωνήθηκε εγγράφως μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι θα υλοποιείται. Ο παραλήπτης θα αναλάβει την υποχρέωση να δεσμεύσει τους εμπλεκόμενους στις εμπιστευτικές πληροφορίες υπαλλήλους του για να τις κρατήσει ως εμπιστευτικές τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά από την τρέχουσα απασχόλησή τους και επιπλέον θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να επιβάλει τις υποχρεώσεις των υπαλλήλων αυτών που προκύπτουν από την παρούσα σχέση. Με τη γραπτή συγκατάθεση του συμβαλλομένου μέρους, την οποία δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, ο παραλήπτης μπορεί να αποκαλύψει τις πληροφορίες, στην έκταση που απαιτείται (πχ δικαστήριο). 5. Αυτή η συμφωνία δεν θα ισχύσει για οποιεσδήποτε πληροφορίες που: α. κατά την ημερομηνία της συμφωνίας αυτής είναι σε κοινή γνώση και χρήση ή κοινολογούνται στη συνέχεια αλλά όχι από λάθος του παραλήπτη ή λόγω παραβίασης της συμφωνίας αυτής. β. ήταν γνωστές ήδη στον παραλήπτη κατά την ημερομηνία της αποκάλυψης υπό τον όρο ότι μπορεί αποδειχθεί με τεκμηριωμένα στοιχεία ότι πρόκειται για προγενέστερα γνωστή τεχνογνωσία. γ. διατίθεται νόμιμα στον παραλήπτη από ανεξάρτητες πηγές ιδιοκτησίας του άλλου συμβαλλόμενου μέρους 6. Στη συμφωνία αυτή ισχύει η νομοθεσία... Σε περίπτωση διαφοράς ή διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που δεν μπορούν να επιλυθούν διαφορετικά η υπόθεση θα παραπεμφθεί Υπογραφή Υπογραφή Όνομα Όνομα Θέση Θέση Ημερομηνία Ημερομηνία Για λογαριασμό της εταιρίας A Για λογαριασμό της εταιρίας B Υπογραφή μάρτυρος Υπογραφή μάρτυρος Όνομα Όνομα Διεύθυνση οικίας Διεύθυνση οικίας Επάγγελμα Επάγγελμα 10

15 ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Περιεχόμενα: Στο περιεχόμενο των εργασιών που καλύπτονται από το σύμφωνο εμπιστευτικότητας περιλαμβάνεται κάθε πληροφορία που προέρχεται από την πείρα που αποκτάται μέσα στην εταιρία και και την τεχνογνωσία της εταιρίας A στο πεδίο του Κατάλληλη Χρήση: Κατάλληλη χρήση θεωρούνται οι συζητήσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για μια πιθανή συνεργασία/συζήτηση για μια πιθανή επιχειρησιακή σχέση/ έρευνα για μια δυνατή/πιθανή συμφωνία αδείας εκμετάλλευσης μεταξύ του προσώπου/της επιχείρησης/επιχείρησης Α και του προσώπου/επιχείρησης/ επιχείρηση Β στον τομέα του περιεχομένου Υπογραφή Υπογραφή Όνομα Όνομα Θέση Θέση Ημερομηνία Ημερομηνία Για λογαριασμό της εταιρίας A Για λογαριασμό της εταιρίας B Υπογραφή μάρτυρος Υπογραφή μάρτυρος Όνομα Όνομα Διεύθυνση οικίας Διεύθυνση οικίας Επάγγελμα Επάγγελμα 11

16 Παράρτημα ΙΙ Μερικές Χρήσιμες Διευθύνσεις Enterprise Europe Network (ΕΕΝ)- Hellas Web: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (HELP-FORWARD Network, Hellenic Project FOR Wider Application of R&D) - Συντονιστής του EEN - Hellas Κολοκοτρώνη Αθήνα Tηλ.: Web: ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) Ακαδημίας Αθήνα Τηλ: Φαξ: Web: Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας , Aθήνα Τηλ :1506, Φαξ : Web: Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Λουδοβίκου 1, Πλατεία Οδησσού Πειραιάς Τηλ: Φαξ: Web: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών Ακαδημίας 60, Αθήνα Τηλ: Φαξ: Web: Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης 26ης Οκτωβρίου 5, Θεσσαλονίκη Τηλ: Φαξ: Web: Δικηγορικός Σύλλογος Πάτρας Δικαστικό Μέγαρο Πατρών Γούναρη 30, Πάτρα Τηλ: Web: Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά Ηρώων Πολυτεχνείου 47, Πειραιά Τηλ: , Φαξ: Web: Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων Δικαστικό Μέγαρο Χανίων Πλατεία Ελευθερίας, Χανιά Τηλ: Web: 12

17 ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI) Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) Παράδεισος Αμαρουσίου Τηλ: , Φαξ: Web: Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας Γενική Γραμματεία Εμπορίου Πλατεία Κάνιγγος, , Αθήνα Τηλ.: Web: Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) Μετσόβου 5, Αθήνα, Τηλ Web: ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΦΕΣ Υπουργείο Εξωτερικών Ειδική Γραμματεία Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων Βασ. Σοφίας 1, Αθήνα Τηλ: Web: www. eysxep.mfa.gr Υπουργείο Εξωτερικών Ειδική Γραμματεία Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων Πύλη Διεθνών Χρηματοδοτήσεων Βασ. Σοφίας 1, Αθήνα Τηλ: Φαξ: Web: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - StartUpGreece Κάνιγγος 20, Αθήνα Τηλ.: Web: Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου Πλατεία Κάνιγγος, ΤΚ Αθήνα Τηλ.: , Fax: Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης Καρ.Σερβίας 10, Αθήνα η Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών, Τμ. Γ. Τηλ: , 33η Δ/νση Ελέγχου Τελωνείων, Τμ. Α. Τηλ: , Web: Υπουργείο Οικονομικών Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε) Αλκίφρονος 92 & Πειραιώς 207 Αθήνα Τηλ.: , 1001, 1002, 1062 Web: Ελληνική Αστυνομία Διεύθυνση Ασφαλείας Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα Τηλ.: Web:

18

19

20

ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι ακριβείς, αλλά καμία νομική ευθύνη δεν είναι αποδεκτή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 11 η

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 11 η Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 11 η Βιομηχανική Ιδιοκτησία Νικόλαος Καρανάσιος Βιομηχανική Ιδιοκτησία Έννοια της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διαδικασία κατοχύρωσης Φορείς Κατοχύρωσης Κόστος κατοχύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ - ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ - ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Bοήθεια προς τις ελληνικές επιχειρήσεις για την μεγιστοποίηση των οικονομικών τους δυνατοτήτων που προκύπτουν από τα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Το φυλλάδιο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού φυλλαδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κάθε νέα ιδέα ή εφεύρεση πρέπει να προστατεύεται νομικά και να κατοχυρώνεται ως σχέδιο ή υπόδειγμα με τον αντίστοιχο τίτλο προστασίας εφευρέσεων. Στην Ελλάδα ο αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ

ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κάθε νέα ιδέα ή εφεύρεση πρέπει να προστατεύεται νομικά και να κατοχυρώνεται ως σχέδιο ή υπόδειγμα με τον αντίστοιχο τίτλο προστασίας εφευρέσεων. Στην Ελλάδα ο αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότερες διαφορές πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Σημαντικότερες διαφορές πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Νομικά στο design Σημαντικότερες διαφορές πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Μαρκοπούλου Μαρία dpsd01032 Πίνακας περιεχομένων: Έννοια και Αντικείμενο: 3 Τι δεν προστατεύεται από πνευματική και βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού & Πνευματική Ιδιοκτησία. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Τεχνολογία Λογισμικού & Πνευματική Ιδιοκτησία. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Τεχνολογία Λογισμικού & Πνευματική Ιδιοκτησία ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Κύκλος ζωής λογισμικού source: Forouzan, Mosharraf Τροποποιήσεις διόρθωση σφαλμάτων, αλλαγή απαιτήσεων χρήστη,...

Διαβάστε περισσότερα

EQUITY INVESTMENT FORUM

EQUITY INVESTMENT FORUM EQUITY INVESTMENT FORUM Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μηχανισμός Αντικυθήρων 08.12.2015 Athens Hilton Δρ. Π. Γκαγκανάτσου Προϊσταμένη Τεχνολογικής Πληροφόρησης &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας χορηγούνται από τις κυβερνήσεις στους δημιουργούς νέων ιδεών και των νέων εκφράσεων ιδεών με σκοπό να τους προφυλάξουν από τη μίμηση και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία τεχνολογίας και καινοτομίας

Προστασία τεχνολογίας και καινοτομίας Προστασία τεχνολογίας και καινοτομίας Τα περιουσικά στοιχεία της επιχείρησης Εκτός από το φυσικό κεφάλαιο (ακίνητη περιουσία, αγαθά, εγκαταστάσεις παραγωγής εξοπλισμός) και το οικονομικό κεφάλαιο, υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2005 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ Εξεταστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010 Μηχανισμός Αντικυθήρων Π. Γκαγκανάτσου Προϊσταμένη Τεχνολογικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Διανοητικού Κεφαλαίου. Ένα εργαλείο για τον εντοπισμό και την καταγραφή του Διανοητικού Κεφαλαίου σας

Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Διανοητικού Κεφαλαίου. Ένα εργαλείο για τον εντοπισμό και την καταγραφή του Διανοητικού Κεφαλαίου σας Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Διανοητικού Κεφαλαίου Ένα εργαλείο για τον εντοπισμό και την καταγραφή του Διανοητικού Κεφαλαίου σας Scottish Enterprise 2005-2012 Εισαγωγή Η σαφής κατανόηση των περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Δεοντολογία Επαγγέλματος Πνευματική Ιδιοκτησία

Δεοντολογία Επαγγέλματος Πνευματική Ιδιοκτησία Δεοντολογία Επαγγέλματος Πνευματική Ιδιοκτησία ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΛΑΙΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. Οι προηγούμενες δυο διαλέξεις Κώδικες Επαγγελματικής Δεοντολογίας στην Πληροφορική ACM - Association

Διαβάστε περισσότερα

DRAFT ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION 2.5

DRAFT ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION 2.5 Attribution 2.5 Είναι ελεύθερη Η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό και δημόσια εκτέλεση του Έργου Η δημιουργία Παραγώγων Έργων Η χρησιμοποίηση του Έργου για εμπορικούς σκοπούς Υπό τους εξής όρους:

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία και εφαρμογή νομοθεσίας των εμπορικών σημάτων

Προστασία και εφαρμογή νομοθεσίας των εμπορικών σημάτων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Προστασία και εφαρμογή νομοθεσίας των εμπορικών σημάτων Παναγιώτα Γεωργοπούλου Δικηγόρος, Νομικός της Δ/νσης Εμπορικής και Βιομ/κης Ιδιοκτησίας e-mail: georgopoulou@gge.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 "Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Θεσσαλονίκη 23 Φεβρουαρίου 2008 Π. Γκαγκανάτσου,

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 2121/93: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα

Νόμος 2121/93: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα Νόμος 2121/93: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα Νόμος 2121/93 Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ «Έξυπνος είναι εκείνος που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά 1. Τεχνικές επινοήσεις Δίκαιο ευρεσιτεχνίας Δικαίωμα ευρεσιτεχνίας Δικαίωμα στην εφεύρεση...

ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά 1. Τεχνικές επινοήσεις Δίκαιο ευρεσιτεχνίας Δικαίωμα ευρεσιτεχνίας Δικαίωμα στην εφεύρεση... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες 1. Βιομηχανική ιδιοκτησία (β.ι.)... 1 2. Κλάδοι β.ι.... 1 3. Δικαιώματα β.ι.... 1 4. Πνευματική ιδιοκτησία (π.ι.)... 2 5. Διανοητική ιδιοκτησία... 2 6. Εξέλιξη β.ι... 2 7.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5, 151 25 Παράδεισος μαρουσίου ηλ.: 210 61 83 500 Fax: 210 68 19 231 Π ΩΝ ΕΦΕΥΕΕΩΝ ΜΕ ΛΥ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ΓΝΜ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ΓΝΜ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ργανισμός Βιομηχανικής διοκτησίας (Β) ιδρύθηκε το 1987 (Ν.1733/1987),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986".

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία και εφαρµογή νοµοθεσίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Παραδείγµατα

Προστασία και εφαρµογή νοµοθεσίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Παραδείγµατα Προστασία και εφαρµογή νοµοθεσίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Παραδείγµατα Μαρία- άφνη Παπαδοπούλου,.Ν.,., LL.M. mult legal@opi.gr, mdpap@dikhgoros.gr Ο "Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας" είναι Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κανονισμού για το Κοινοτικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Πρόταση Κανονισμού για το Κοινοτικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Νομικά στο Design 2005-2006 Παπανδρέου Ευάγγελος dpsd02045@syros.aegean.gr 12/01/06 Τι ισχύει σήμερα Πρόταση Κανονισμού για το Κοινοτικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Ήδη από τη δεκαετία του 1960 δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ ÙËÓ ÙÂ ÓÔÏÔÁ applefi ÈappleÏÒÌ Ù Â ÚÂÛÈÙÂ Ó

ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ ÙËÓ ÙÂ ÓÔÏÔÁ applefi ÈappleÏÒÌ Ù Â ÚÂÛÈÙÂ Ó ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ ÙËÓ ÙÂ ÓÔÏÔÁ applefi ÈappleÏÒÌ Ù Â ÚÂÛÈÙÂ Ó ÔÈÔ Â Ó È Ô µπ; Ποιος είναι ο ΟΒΙ; Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ιδρύθηκε το 1987 (Ν.1733/1987) με στόχο να συμβάλει στην τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες 1. Βιομηχανική ιδιοκτησία (β.ι.)... 1 2. Κλάδοι β.ι.... 1 3. Δικαιώματα β.ι.... 1 4. Πνευματική ιδιοκτησία (π.ι.)... 2 5. Διανοητική ιδιοκτησία... 2 6. Εξέλιξη β.ι.... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί είναι σημαντικό να διδάσκεται η πνευματική ιδιοκτησία στα σχολεία;

Γιατί είναι σημαντικό να διδάσκεται η πνευματική ιδιοκτησία στα σχολεία; 1 Γιατί είναι σημαντικό να διδάσκεται η πνευματική ιδιοκτησία στα σχολεία; όχι απλώς ιδιωτικό δικαίωμα αλλά και κοινωνικό αγαθό (το Κράτος προστατεύει την ιδιοκτησία τρίτων, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

IPorta 12/2011-12/2014. IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ. IPorta EU ACCESSIBLE INTELLECTUAL PROPERTY

IPorta 12/2011-12/2014. IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ. IPorta EU ACCESSIBLE INTELLECTUAL PROPERTY IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΔΙ) ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ) IPorta 12/2011-12/2014 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης Αισώπου 20, 546 27 Θεσσαλονίκη «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ-

Διαβάστε περισσότερα

Συχνέ ς Ερωτή σέις Πνέυματικα Δικαιωματα

Συχνέ ς Ερωτή σέις Πνέυματικα Δικαιωματα Συχνέ ς Ερωτή σέις Πνέυματικα Δικαιωματα Τι σημαίνει εκκαθάριση πνευματικών δικαιωμάτων; Είναι η διαδικασία με την οποία διασφαλίζεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται δεν παραβιάζει τον νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία των εφευρέσεων

Η προστασία των εφευρέσεων Η προστασία των εφευρέσεων Κ. Αµπατζής, ιευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων 1 Το έργο "Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και εξοικείωση του κοινού σε θέµατα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας" συγχρηµατοδοτείται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπουργική Απόφαση 12625/1/2014 Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Λειτουργία Ηλεκτρονικής Επιχείρησης

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Λειτουργία Ηλεκτρονικής Επιχείρησης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Λειτουργία Ηλεκτρονικής Επιχείρησης Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Λειτουργία Ηλεκτρονικής Επιχείρησης

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Λειτουργία Ηλεκτρονικής Επιχείρησης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Λειτουργία Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

5. Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων. Έκδοση των φοιτητών

5. Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων. Έκδοση των φοιτητών 5. Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων Έκδοση των φοιτητών 1. Πνευματική ιδιοκτησία (IP) 2. Κατανοώντας τις πατέντες (Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) 3. Η διαδικασία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας 4. Κατανοώντας τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί είναι σημαντικό να διδάσκεται η πνευματική ιδιοκτησία στα σχολεία;

Γιατί είναι σημαντικό να διδάσκεται η πνευματική ιδιοκτησία στα σχολεία; 1 Γιατί είναι σημαντικό να διδάσκεται η πνευματική ιδιοκτησία στα σχολεία; όχι απλώς ιδιωτικό δικαίωμα αλλά και κοινωνικό αγαθό (το Κράτος προστατεύει την ιδιοκτησία τρίτων, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

DRAFT ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION SHARE-ALIKE 2.5

DRAFT ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION SHARE-ALIKE 2.5 Attribution-ShareAlike 2.5 Είναι ελεύθερη Η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό και δημόσια εκτέλεση του Έργου Η δημιουργία Παράγωγου Έργου Η χρησιμοποίηση του Έργου για εμπορικούς σκοπούς Υπό τους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1883/1990" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη. με τίτλο «Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη. με τίτλο «Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4524, 17.7.2015 123(Ι)/2015 123(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1976 ΜΕΧΡΙ 2014 Προοίμιο. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση και Έκδοση: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Δημοσίευση και Έκδοση: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου Τηλεφωνικό κέντρο: 2 6183500 Υπηρεσία μιας Στάσης: 800 11 088, 2 6183580-1 Καταθέσεις: 2 6183593 Τέλη: 2 6183594 Αρχείο: 2 6183572

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι:

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι: Οι παρόντες Όροι Χρήσης Ιστοσελίδων της Abbott Laboratories (εφεξής καλούμενοι «Όροι Χρήσης») διέπουν την πρόσβαση σας σε ιστοσελίδες που ελέγχονται από την Abbott Laboratories, συμπεριλαμβανομένων των

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Τεχνολογική Πληροφόρηση

Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Τεχνολογική Πληροφόρηση Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Τεχνολογική Πληροφόρηση Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Γιούλη Παπαποστόλου 31 Μαΐου 2017, Λαμία Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μ.Sc. L.S.E.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες Βιβλιογραφία Σελ. ΙΧ XVII ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ. 4 I. α) Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή Όροι χρήσης 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών διαδικτυακός χώρος «andreasmichailos.gr» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης δικηγορικών υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛΟΣ-ΠΕΓΚΑ Α.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικόκαιδίκαιο πνευµατικήςιδιοκτησίας θέµαταπροστασίας Ηµερίδα : «Πατέντες λογισµικού» Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας / Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας, 11 εκεµβρίου 2012 Μαρία- άφνηπαπαδοπούλου,.ν., LL.M.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΒΕΑ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. Όνομα ---------------------------------------------------------------------------- Επώνυμο -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

Η σωρευτική προστασία των έργων Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Η σωρευτική προστασία των έργων Διανοητικής Ιδιοκτησίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμ. Μηχ/κων Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Ανδρίτσου Ευανθία ΑΜ: 511/2003002 Εργασία στο μάθημα «Νομικά στο Design» Θέμα: Η σωρευτική προστασία των έργων Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανική Ιδιοκτησία και η συμβολή της στην οικονομική παραγωγή

Η Βιομηχανική Ιδιοκτησία και η συμβολή της στην οικονομική παραγωγή Η Βιομηχανική Ιδιοκτησία και η συμβολή της στην οικονομική παραγωγή Δρ. Ιωάννης Καπλάνης Γενικός Διευθυντής Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) www.obi.gr Βόλος, Φόρουμ Βιομηχανίας Domotel Xenia

Διαβάστε περισσότερα

CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL

CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ CREATIVE COMMONS CORPORATION ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ/ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο Κώδικας αφορά όλες τις διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Κώδικας ορίζει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Η Διανοητική Ιδιοκτησία ως όχημα για την ανάπτυξη της οικονομίας

Η Διανοητική Ιδιοκτησία ως όχημα για την ανάπτυξη της οικονομίας Η Διανοητική Ιδιοκτησία ως όχημα για την ανάπτυξη της οικονομίας Δρ. Ιωάννης Καπλάνης Γενικός Διευθυντής Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) www.obi.gr Σεμινάριο για ενδιάμεσους φορείς σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έννοια υλικής- πνευματικής ιδιοκτησίας

ΘΕΜΑ: Έννοια υλικής- πνευματικής ιδιοκτησίας ΠΣΠΑ Project Β Λυκείου : Α' τετραμήνου 2015-16 «Κατοχύρωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικά Σήματα. Ποια είναι η χρησιμότητα και ποιες οι διαφορές τους;» ΘΕΜΑ: Έννοια υλικής-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια ΟΠΙ

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια ΟΠΙ Εισαγωγή Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτά μια ολοένα αυξανόμενη σημασία στη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Είναι στενά συνυφασμένη με κάθε έκφανση της ανθρώπινης έκφρασης και δημιουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για κήρυξη ακυρότητας καταχωρημένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για κήρυξη ακυρότητας καταχωρημένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για κήρυξη ακυρότητας καταχωρημένου κοινοτικού σχεδίου ή 1. Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των εφευρέσεων: Από την ιδέα στην εμπορευματοποίηση

Προστασία των εφευρέσεων: Από την ιδέα στην εμπορευματοποίηση Προστασία των εφευρέσεων: Από την ιδέα στην εμπορευματοποίηση Δρ.Ιωάννης Καπλάνης Γενικός Διευθυντής Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) www.obi.gr ΚΕΔΕΑ, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 01/11/2016 (σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 111/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.5.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της Λισαβόνας- Πνευματικά δικαιώματα στην έρευνα - Απόρρητο - Βιομηχανικό σ χέδιο - Σήμα - Εμπορική αξιοποίηση - Νέοι ευρωπαϊκοί εσμοί -

Στρατηγική της Λισαβόνας- Πνευματικά δικαιώματα στην έρευνα - Απόρρητο - Βιομηχανικό σ χέδιο - Σήμα - Εμπορική αξιοποίηση - Νέοι ευρωπαϊκοί εσμοί - Στρατηγική της Λισαβόνας- Πνευματικά δικαιώματα στην έρευνα - Απόρρητο - Βιομηχανικό σχέδιο - Σήμα - Εμπορική αξιοποίηση - Νέοι ευρωπαϊκοί θεσμοί - Spin-offs Ευφημία Παναγιωτίδου Δρ Νομικής, Δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µϖορώ να ϖροστατεύσω το έργο µου στο ψηφιακό ϖεριβάλλον; (ϖρόληψη & καταστολή) Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M. ικηγόρος Εϖιστηµονική Συνεργάτις Ο.Π.Ι. 09.03.2011 Υϖουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 31-3-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ. ΔΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 14SYMV002013524 2014-04-29

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΟΣ 4310/2014. Ορισμοί

Άρθρο 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΟΣ 4310/2014. Ορισμοί Άρθρο 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΟΣ 4310/2014 Ορισμοί Ορισμοί Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, που συμπληρώνονται από όσους αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15928/ΕΦΑ/1253/

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15928/ΕΦΑ/1253/ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15928/ΕΦΑ/1253/13.12.1987 "Κατάθεση αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας στον OBI και τήρηση βιβλίων" Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ 1 1. Γενικό Πλαίσιο - Φιλοσοφία Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας διοργανώνεται από τη Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιβλιοθηκονομικές προσεγγίσεις για την ερευνητική εργασία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιβλιοθηκονομικές προσεγγίσεις για την ερευνητική εργασία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιβλιοθηκονομικές προσεγγίσεις για την ερευνητική εργασία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πνευματικά Δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή Γεωργία Λειβανά Βιβλιοθηκονόμος, Msc Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των εφευρέσεων στον ΟΒΙ Τεχνολογική Πληροφόρηση Εργαλεία για την Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ)

Προστασία των εφευρέσεων στον ΟΒΙ Τεχνολογική Πληροφόρηση Εργαλεία για την Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Προστασία των εφευρέσεων στον ΟΒΙ Τεχνολογική Πληροφόρηση Εργαλεία για την Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) Μηχανισμός Αντικυθήρων 28/11/2013 Αμφιθέατρο ΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 120/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3239 της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 120 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα Πληροφορίες: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ.

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ. Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 11 Σεπτεμβρίου 2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ( ΣΥΜΦΩΝΙΑ ) ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ MICROBIOLOGICS, INC. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή MBL ) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ, ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης-τεχνοβλαστών (spinoff) - Π.Δ 17/2001

Χρηματοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης-τεχνοβλαστών (spinoff) - Π.Δ 17/2001 Χρηματοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης-τεχνοβλαστών (spinoff) - Π.Δ 17/2001 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 23 παρ.3 του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199Α) Ενιαίος Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Η Διανοητική Ιδιοκτησία ως Μοχλός Οικονομικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα

Η Διανοητική Ιδιοκτησία ως Μοχλός Οικονομικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα Η Διανοητική Ιδιοκτησία ως Μοχλός Οικονομικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Καπλάνης Γενικός Διευθυντής Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) www.obi.gr Πάτρα, Patras IQ, Παμπελοποννησιακό Στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) (Έδρα: Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΦΜ: 090401013,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT ( ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 18(Ι)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα