Η ανοικτή πρόσβαση στην Ελλάδα: 18-1 ερωτήσεις και απαντήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ανοικτή πρόσβαση στην Ελλάδα: 18-1 ερωτήσεις και απαντήσεις"

Transcript

1 Η ανοικτή πρόσβαση στην Ελλάδα: 18-1 ερωτήσεις και απαντήσεις Παναγιώτης Γεωργίου Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

2 1. Τι είναι η ανοικτή πρόσβαση? 2. Πως και γιατί γεννήθηκε η ιδέα της Ανοικτής πρόσβασης? 3. Ποια είναι τα οφέλη από την Ανοικτή Πρόσβαση? 4. Είναι δωρεάν? 5. Τι υλικό αφορά? 6. Τι ισχύει για τα άρθρα περιοδικών? 7. Τι ισχύει για τις μονογραφίες? 8. Τι ισχύει για τις διατριβές, αναφορές, δεδομένα κλπ? 9. Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα στις δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης? 10. Τι ισχύει για τα πνευματικά δικαιώματα? 11. Πως μπορώ να βρώ ενημέρωση, υποστήριξη και χρηματοδότηση? 12. Η ανοικτή πρόσβαση στο κόσμο? 13. Τι πολιτικές και πρωτοβουλίες για την ανοικτή πρόσβαση υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο? 14. Η ανοικτή πρόσβαση στην Ελλάδα: ιδρυματικά καταθετήρια 15. Η ανοικτή πρόσβαση στην Ελλάδα: επιστημονικά περιοδικά 16. Η ανοικτή πρόσβαση στην Ελλάδα: μονογραφίες κλπ 17. Τι ισχύει σε επίπεδο πολιτικών στην Ελλάδα? 18. Εχετε ακόμα αμφιβολίες?

3 1. Τι είναι η ανοικτή πρόσβαση? Σύμφωνα με την διακήρυξη της Budapest Open Access IniIaIve (BOAI), 2001 και αναφορικά αποκλειστικά στα επιστημονικά και ακαδημαϊκά ερευνητικά τεκμήρια, με τον όρο Open Access (Ανοιχτή Πρόσβαση) εννοείται: «ότι (αυτά) είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο διαδίκτυο, και οι χρήστες είναι ελεύθεροι να διαβάσουν, κατεβάσουν (download), αντιγράψουν, κυκλοφορήσουν, εκτυπώσουν, αναζητήσουν ή να συνδέσουν (link) το πλήρες κείμενο αυτών των τεκμηρίων, να τα αναλύσουν για την δημιουργία ευρετηρίου, να τα περάσουν ως δεδομένα σε λογισμικό ή να τα χρησιμοποιήσουν για οποιαδήποτε άλλη νόμιμο σκοπό, χωρίς οικονομικά, νομικά ή τεχνικά εμπόδια πέρα από τα απαιτούμενα για την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο μόνος περιορισμός σχετικά με την αναπαραγωγή και την κυκλοφορία των τεκμηρίων και αντίστοιχα των πνευματικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να είναι η δυνατότητα του δημιουργού να έχει τον έλεγχο στην ακεραιότητα της δουλειάς του και το δικαίωμα να αναγνωρίζεται και να αναφέρεται με τον κατάλληλο τρόπο».

4 2. Πως και γιατί γεννήθηκε η ιδέα της Ανοικτής πρόσβασης? Τεχνολογικοί λόγοι Ανάπτυξη του διαδικτύου Επικράτηση ηλεκτρονικών/ψηφιακών μορφοτύπων και εκδόσεων- Εγκατάλειψη εντύπων Οικονομικοί λόγοι Συνεχείς αυξήσεις των τιμών/συνδρομών των επιστημονικών περιοδικών πάνω από τα επίπεδα του πληθωρισμού τα τελευταία 30 έτη (5-9% ανάλογα την θεματική περιοχή)! Εμφάνιση μονοπωλιακων φαινομένων/συμπεριφορών από τους εκδότες Μειωμένοι προϋπολογισμοί/δαπάνες βιβλιοθηκών για συνδρομές Αδυναμία των βιβλιοθηκών να ανταποκριθούν Ηθικοί/πολιτικοί λόγοι Χρεώση για την πρόσβαση στα παραγόμενα αποτελέσματα δημόσια χρηματοδοτούμενων ερευνών Η επιστημονική δημοσίευση χάνει τον χαρακτήρα του «αγαθού» και αποκτά τον χαρακτήρα του εμπορικού προϊόντων Συγκέντρωση επιστημονικών και οικονομικών πόρων σε θεματικά πεδία με ισχυρό οικονομικό αντίκτυπο/όφελος Μείωση πόρων απο πεδία μειωμένου «εμπορικού» ενδιαφέροντος Επιστημονικοί λόγοι Περιορισμένη πρόσβαση στα παραγόμενα αποτελέσματα Ανάγκη πρόσβασης και επαναχρησιμοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων για την προώθηση της έρευνας Περιορισμένες δυνατότητες δημοσίευσης σε θεματικές περιοχές μειωμένου ενδιαφέροντος/οικονομικού οφέλους για τους εκδότες

5 Graph courtesy of a 2010 report on Open Access efforts by Heather Joseph for the Scholarly Publishing and Academic Research Coalijon.

6 3. Ποια είναι τα οφέλη από την Ανοικτή Πρόσβαση? Αύξηση της αναγνωσιμότητας και απήχησης του έργου των ερευνητών σε παγκόσμιο επίπεδο Μακροχρόνια διατήρηση του παραγόμενου υλικού (καταθετήρια) Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων Δικαιότερη και ευκολότερη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των συγγραφέων Μείωση του συνολικού κόστους πρόσβασης και χρήσης των παραγόμενων ερευνητικών αποτελεσμάτων μεσοπρόθεσμα. Ευκολότερη δημοσίευση και επικοινωνία μεταξύ των μελών της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας

7 4. Είναι δωρεάν? OXI! Αλλά Τα έξοδα δημοσίευσης είναι του κόστους δημοσίευσης σε ένα συνδρομητικό περιοδικό ΚΑΙ δεν υπάρχει κόστος πρόσβασης!!! ΤΙ κοστίζει? Η ανάπτυξη και συντήρηση της πλατφόρμας υποβολών και διάθεσης Η αξιολόγηση των υποβολών Η επιμέλεια των προς δημοσίευση τεκμηρίων Στην Ανοικτή Πρόσβαση το σύνολο των παραπάνω αποκαλείται Ar:cle Processing Charges/Fees Το ζήτημα είναι ποιος πληρώνει τα έξοδα δημοσίευσης? Οι συγγραφείς? Το ίδρυμα? Η πολιτεία? Στην Ανοικτή Πρόσβαση πάντως, σίγουρα όχι οι χρήστες!

8

9 5. Τι υλικό αφορά? Αρθρα περιοδικών βιβλία Αναφορές Διατριβές Σύνολα δεδομένων Αρχειακό υλικό κ.ά.

10 6. Τι ισχύει για τα άρθρα περιοδικών? (1) Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και επιμέλειας και δημοσίευσης ενός άρθρου σε ένα περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης ακολουθεί την ίδια μεθοδολογία με ένα συνδρομητικό περιοδικό Τρόποι (Δρόμοι) Ανοικτής Πρόσβασης Ο χρυσός δρόμος (Gold OA) Δημοσίευση σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης Ο πράσινος δρόμος (Green OA) (Αυτο)αρχειοθέτηση άρθρου σε ιδρυματικά ή θεματικά καταθετήρια ανοικτή πρόσβασης π.χ. PubMed, arxiv Εξαρτάται από τις πολιτικές διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων των περιοδικών. Για περισσότερα βλ. h p://

11 6. Τι ισχύει για τα άρθρα περιοδικών? (2) Είδη περιοδικών Πλήρους Ανοικτής Πρόσβασης Περιοδικά που δημοσιεύουν και λειτουργούν βάση των Ar:cle Processing Charges/Fees BioMedCentral, Plos Περιοδικά που δημοσιεύουν δωρεάν και καλύπτουν το κόστος από άλλους πόρους (επιχορηγήσεις, δωρεές, διαφημίσεις κλπ) Ελληνικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης Υβριδικά περιοδικά (συνδρομητικά με δυνατότητα υποβολής άρθρων ανοικτής πρόσβασης) Springer Open

12 7. Τι ισχύει για τις μονογραφίες? Μικρότερης εμβέλειας δραστηριότητες Εξάρτηση από την ανάπτυξη και αποδοχή των ηλεκτρονικών βιβλίων 3 κυρίως τρόποι δημοσίευσης «παραδοσιακή» έκδοση (έντυπη ή/και ηλεκτρονική) διαθέσιμη για πώληση με διασφαλισμένο το δικαιώμα του συγγραφέα να αρχειοθετήσει την ηλεκτρονική έκδοση σε ιδρυματικά ή θεματικό καταθετήριο ( green road) Εκδοση από οίκο που αρχειοθετεί το τεκμήριο σε δικό του καταθετήριο ανοικτής πρόσβασης παράλληλα με την εμπορική διακίνησή του π.χ. Amsterdam University Press Εκδοση από οίκο ανοικτής πρόσβασης (ή υβριδικό) Πολλοί λίγοι οίκοι Κάλυψη κόστους Publica on fee (αντίστοιχο του APC), SpringerOpen Books (h p://www.springeropen.com/books) με διάφορους τρόπους, κυρίως διαφημίσεις π.χ. Book Boon (h p://bookboon.com/ ) Ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες OAPEN Directory of Open Access Book (h p://www.doabooks.org/)

13 8. Τι ισχύει για τις διατριβές, αναφορές, δεδομένα κλπ? Ιδρυματικά καταθετήρια ανοικτής πρόσβασης Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης ψηφιακών τεκμηρίων Κυρίως «γκρίζα βιβλιογραφία»: διπλωματικές εργασίες, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές Αλλά και αναφορές, αρχειακό υλικό και σύνολα ερευνητικών δεδομένων (data sets) Αρχειοθέτηση, μακροχρόνια διατήρηση και χρήση Λειτουργίες αυτοαρχειοθέτησης τεκμηρίων από τους χρήστες Βασικό γνώρισμα η υλοποίηση ανοικτών πρωτοκόλλων επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων (OAI- PMH) για την μεγαλύτερη διάχυση/δημοσιοποίηση των τεκμηρίων Διασύνδεση με συστήματα CRIS (Current Research Informa on Systems) για την συστηματική καταγραφή και διαχείριση του ερευνητικού έργου του ιδρύματος

14 9. Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα στις δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης? Η αξιολόγηση των υποβολών από ομότιμους κριτές (peer review) η οποία διασφαλίζει την ποιότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων εφαρμόζεται και στα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης όπως ακριβώς στα συνδρομητικά Το πρόβλημα της υπερπληθώρας άρθρων που αναζητούν τρόπους δημοσίευσης σε «χαμηλότερης» απήχησης περιοδικά ισχύει τόσο στα συνδρομητικά όσο και στα ανοικτής πρόσβασης περιοδικά. Υψηλά impact factors Η βάση Journal Cita on Report (Thomson Reuters) υπολογίζει impact factor για περισσότερα από 700 περιοδικά ανοικτής πρόσβασης! Πολλά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης έχουν υψηλά IF στις κατηγορίες τους Living Reviews in Rela vity,(if ) 1 st in Physics, Par cles & Fields JCR category Περισσότερα κριτήρια «απήχησης» Στατιστικά χρήσης άρθρων Αναφορές (cita on)_ social bookmarks Σχόλια, σημειώσεις, αναρτήσεις σε Blogs, Ra ngs κλπ

15 Cita on averages as a func on of the journal start year for two regions. The figures are based on Web of Science and weighted by journal ar cle volumes. Björk and Solomon BMC Medicine :73 doi: /

16 10. Τι ισχύει για τα πνευματικά δικαιώματα? Gold Open Access Ο συγγραφέας διατηρεί τα δικαιώματα, συνήθως με τη χρήση μιας άδειας Crea ve Commons (h p:// crea vecommons.org/licenses/by/2.0/) Green Open Access Ο συγγραφέας διατηρεί το δικαίωμα της αυτοαρχειοθέτησης συγκεκριμένης έκδοσης του άρθρου (π.χ. preprint) σε ιδρυματικά ή θεματικά καταθετήρια βάση της σχετικής πολιτικής του περιοδικού Πληροφορίες για τις σχετικές πολιτικές των εκδοτικών οίκων στο: h p://www.sherpa.ac.uk/romeo/

17 11. Πως μπορώ να βρώ ενημέρωση, υποστήριξη και χρηματοδότηση? Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες FP7 Grant Agreement Annex) II της Συμφωνίας, στο άρθρο 16.4, ορίζεται ότι "For other ac vi es...inter alia...dissemina on (including publica ons), the contribu on may reach a maximum of 100% of the total eligible costs". Πλήρες κείμενο : p:// p.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ fp7- ga- annex2- v3_en.pdf Membership σε εκδοτικούς οίκους ανοικτής πρόσβασης (BioMedCentral) SCOAP3

18 12. Η ανοικτή πρόσβαση στο κόσμο? Πάνω από περιοδικά ανοικτής πρόσβασης DOAJ Directory of Open Access Journals τίτλοι Πλήθος «νέων» εκδοτικών οίκων ανοικτής πρόσβασης BioMedCentral, Hindawi, PLoS (Public Library of Science) ΟΑ περιοδικά από «παραδοσιακούς» οίκους Elsevier (!), Springer, Wiley, IOP > 2000 καταθετήρια παγκοσμίως

19

20 13. Τι πολιτικές και πρωτοβουλίες για την ανοικτή πρόσβαση υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκης Επιτροπής "Towards bewer access to scienific informaion: BoosIng the benefits of public investments in research" (COM/ ): Ευρεία πρόσβαση σε ερευνητικές εργασίες και δεδομένα που προκύπτουν απο δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα. Σύσταση "RecommendaIon on access to and preservaion of scienific informaion" (C/ Στόχος η ανοικτή πρόσβαση στο 60% των άρθρων που παράγονται με δημόσια χρηματοδότηση μέχρι το 2016 ERC (European Research Council) ScienIfic Council Guidelines for OA 2007 Υποχρεωτική οδηγία για την υποχρεωτική κατάθεση σε ιδρυματικό ή θεματικό καταθετήριο άρθρων (με αναφορά και σε ερευνητικά δεδομένα) που προκύπτυον από χρηματοδοτούμενη από το ERC έρευνα, μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευσή τους FP7 Pilot απαιτείται από τους ερευνητές- δικαιούχους της χρηματοδότησης για έργα στα επτά πεδία να "καταθέτουν τα αξιολογημένα (peer reviewed) άρθρα που έχουν προέλθει από ερευνητικά έργα του FP7 σε ένα online καταθετήριο (repository) και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν την Ανοικτή Πρόσβαση σε αυτά τα άρθρα" Τα επτά επιστημονικά πεδία είναιενέργειαπεριβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της Κλιματικής Αλλαγής) ΥγείαΤεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Cogni ve Systems, Interac on, Robo cs)ερευνητικές Υποδομές (e- infrastructures)η επιστήμη στην κοινωνία (Science in society)κοινωνικές, Οικονομικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες Περισσότερες πληροφορίες για πολιτικές ανοικτής πρόσβασης σε διάφορες χώρες βλ. h p://

21 14. Η ανοικτή πρόσβαση στην Ελλάδα: ιδρυματικά καταθετήρια 17 ακαδημαϊκά ιδρύματα λειτουργούν εδώ και χρόνια πρότυπα ακαδημαϊκά καταθετήρια ανοικτής πρόσβασης

22 Greek Institutional Repositories * No Title Organization Content Software (2010) (2012) 1 Bibliotheca TEI of Crete Grey Literature E-Locus University of Crete Grey Literature, Archives Keystone EPRINTS server of the Computational Systems & Software Engineering Laboratory University of Macedonia Grey Literature Eprints Anaktisi TEI of Western Macedonia Grey Literature Eprints Grey Literature of the Aegean University Aegean University Grey Literature Custom/ Commercial (unknown) 5100 Grey Literature, Archives, Special (total 6 AUTH Digital Collections/Theses: Aristotle University of Thessaloniki CDS Invenio 9829 Collections items) 7 AUTH Institutional Reposity Aristotle University of Thessaloniki Articles, Conference proceedings CDS Invenio Estia - Digital Repository of Harokopio Unversity 9 Eureka! TEI of Thessaloniki 10 Helios: Repository of the National Hellenic Research Foundation Harokopio University of Athens Grey Literature Dspace National Hellenic Research Foundation 11 Psepheda University of Macedonia 12 DSpace at NTUA Dpt of Electrical & Computer Engineering: Repository Digital Repository of Agricultural University of Athens National Technical University of Athens Grey Literature, Archives, Journals Articles Grey Literature Grey Literature, Archives, Journal Articles, Books Grey Literature, Archives, Journals Articles,Special Collections Grey Literature, Archives, Journals Articles,Special Collections Dspace Dspace Dspace Dspace Aristotle University of Thessaloniki Grey Literature Eprints Agricultural University of Athens Grey Literature Dspace Nemertes - Institutional Repository University of Patras Grey Literature Dspace Pandemos Panteion University of Athens 17 Digital Library of the University of Piraeus University of Piraeus 18 Digital Library of the University of Ioannina University of Ioannina 19 Pergamos Digital Library University of Athens Grey Literature, Archives, Journals Articles Grey Literature, Archives, Journals Articles Grey Literature, Archives, Journals Articles Grey Literature, Archives, Special Collections Dspace Dspace Dspace Fedora / Pergamos Total Items ( AUTH)

23

24 15. Η ανοικτή πρόσβαση στην Ελλάδα: επιστημονικά περιοδικά (1) OA Online Full Text Publication Types & Subjects Online Full Text Publications OA Publication Types Subject STM 67 Total OA OA e-journals OA Hybrid Journals (Print & Web) OA Journals Digital Archives Humanities Total περιοδικά στο DOAJ (Ιούνιος 2012) 14 τίτλοι τον Μάρτιο του 2009

25 16. Η ανοικτή πρόσβαση στην Ελλάδα: μονογραφίες κλπ Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα

26 15. Η ανοικτή πρόσβαση στην Ελλάδα: επιστημονικά περιοδικά (2) Ποιοι εκδίδουν περιοδικά ανοικτής πρόσβασης Επιστημονικοί και επαγγελματικοί οργανισμοί Βιβλιοθήκες ακαδημαϊκών ιδρυμάτων ΒΚΠ Πανεπιστημίου Πατρών Πασιθέη h p://xantho.lis.upatras.gr/pasithee Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΕΚΤ h p://www.epset.gr/ilektroniko- periexomeno/ ilektronikes- ekdoseis

27

28

29

30 17. Τι ισχύει σε επίπεδο πολιτικών στην Ελλάδα? Πολιτικές κατάθεσης διατριβών Πανεπιστήμιο Πατρών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Συστάσεις για την αρχειοθέτηση επιστημονικών άρθρων στα ακαδημαϊκά καταθετήρια MEDOANET Μελέτη και διαμόρφωση κοινών πολιτικών ανοικτής πρόσβασης στις χώρες της Νοτίου Ευρώπης

31 18. Εχετε ακόμα αμφιβολίες? Ευχαριστώ!

alexia.kounoudes@cut.ac.cy petros.artemi@cut.ac.cy marios.zervas@cut.ac.cy athinoula.evagorou@cut.ac.cy

alexia.kounoudes@cut.ac.cy petros.artemi@cut.ac.cy marios.zervas@cut.ac.cy athinoula.evagorou@cut.ac.cy Η πορεία προς την ανοιχτή πρόσβαση µέσω των Creative Commons Περίπτωση ΚΤΙΣΙΣ Αλεξία Ντίνη Κουνούδη alexia.kounoudes@cut.ac.cy Πέτρος Αρτέµη petros.artemi@cut.ac.cy Μάριος Ζέρβας marios.zervas@cut.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ευάγγελος Μπάνος Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων openarchives.gr Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Head, Libraries Development Department, National Documentation Centre, 48 Vas. Constantinou, GR-11635 Athens, Greece

Head, Libraries Development Department, National Documentation Centre, 48 Vas. Constantinou, GR-11635 Athens, Greece Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Δίκτυο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Εξαντλώντας τα όρια των μοναχικών διαδρομών, ανιχνεύοντας τις προκλήσεις και τις δυνατότητες συνεργασιών. Φίλιππος Τσιμπόγλου Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Δαπάνες για τις Ανάγκες της Βιβλιοθήκης... 23. 3. Τεχνολογική Υποδομή και Εξοπλισμός... 24. 6.3 Πρόγραμμα Βιβλιογραφικής Εκπαίδευσης...

1. Δαπάνες για τις Ανάγκες της Βιβλιοθήκης... 23. 3. Τεχνολογική Υποδομή και Εξοπλισμός... 24. 6.3 Πρόγραμμα Βιβλιογραφικής Εκπαίδευσης... Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιανουάριος 2003 Αύγουστος 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥNΙΟΣ 2006 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2003... 5

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας τις ιδιότητες της ψηφιακής πληροφορίας σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Ο ρόλος της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης.

Αξιοποιώντας τις ιδιότητες της ψηφιακής πληροφορίας σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Ο ρόλος της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. Αξιοποιώντας τις ιδιότητες της ψηφιακής πληροφορίας σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Ο ρόλος της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. Φίλιππος Τσιμπόγλου, Διευθυντής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, ftsimp@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πρόσβαση στο περιεχόμενο - Πρόσφατες εξελίξεις στις πρωτοβουλίες Google Books και Europeana

Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πρόσβαση στο περιεχόμενο - Πρόσφατες εξελίξεις στις πρωτοβουλίες Google Books και Europeana Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πρόσβαση στο περιεχόμενο - Πρόσφατες εξελίξεις στις πρωτοβουλίες Google Books και Europeana Μαρία Γ. Σινανίδου Δικηγόρος - Επιστημονική Συνεργάτις ΟΠΙ m. sinanidoulsivahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός Πρόσκλησης: 02 Θεματική Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ» ΣΤΙΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης «Δράσεις και στρατηγική του ΕΚΤ για την ανάπτυξη υποδομών για την καταγραφή και τη μέτρηση της ερευνητικής, τεχνολογικής και καινοτομικής δραστηριότητας»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Αννα Φράγκου-Μπάτσιου Προϊσταµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ψηφιακής ερευνητικής υποδομής DARIAH GR

Ο ρόλος της ψηφιακής ερευνητικής υποδομής DARIAH GR Ο ρόλος της ψηφιακής ερευνητικής υποδομής DARIAH GR Καλημέρα σας, Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον καθηγητή κύριο Γιώργο Ξηροπαΐδη για την τιμή που μου έκανε να με καλέσει να μιλήσω στην ΑΣΚΤ για μία πρωτοβουλίαστην

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα.

Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα. Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα. Περίληψη Φίλιππος Τσιμπόγλου Πανεπιστήμιο Κύπρου, Βιβλιοθήκη e-mail: ftsimp@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014 Απολογισμός Βι.Κε.Π. 2014 Σελίδα 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης συνεδρίασε στις 6 Μαρτίου 2014. 1. Το κοινό της Βι.Κε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2010 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Στην εργασία αυτή περιγράφονται,

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: νέες προκλήσεις για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: νέες προκλήσεις για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Διονύσης Κόκκινος, Βιβλιοθηκονόμος, MSc Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Κεντρική Βιβλιοθήκη, ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Εργαστηριακός Συνεργάτης dennis@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Λαϊκών Βιβλιοθηκών στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο

Ο ρόλος των Λαϊκών Βιβλιοθηκών στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο Ο ρόλος των Λαϊκών Βιβλιοθηκών στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο Δρ. Σταματίνα Τσάφου 1 [1 'Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αξιολόγηση Ερευνητικού Έργου των Τμημάτων Πληροφορικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Συγκριτική Αξιολόγηση Ερευνητικού Έργου των Τμημάτων Πληροφορικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων Συγκριτική Αξιολόγηση Ερευνητικού Έργου των Τμημάτων Πληροφορικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Κώστας Ζωντανός, Στέλιος Κατρανίδης Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2010 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Με απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑKΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο

Άνοιγμα της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο Η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα