Νοέλ Μπάξερ, Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2010 ÉSBN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νοέλ Μπάξερ, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2010 ÉSBN 978-960-453-680-1"

Transcript

1

2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τη νύχτα που γύρισε ο χρόνος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Νοέλ Μπάξερ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χριστίνα Γιατζόγλου ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: Άγγελος Ελεύθερος & ΣΙΑ Ο.Ε. ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑ: Κωνσταντίνα Παναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε. Νοέλ Μπάξερ, 2009 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2010 Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2010 ÉSBN Ôõðþèçêå óå áñôß åëåýèåñï çìéêþí ïõóéþí, προερχόµενο αποκλειστικά και µόνο από δάση που καλλιεργούνται για την παραγωγή χαρτιού. To ðáñüí Ýñãï ðíåõìáôéêþò éäéïêôçóßáò ðñïóôáôåýåôáé êáôü ôéò äéáôüîåéò ôïõ Åëëçíéêïý Íüìïõ (Í. 2121/1993 üðùò Ý åé ôñïðïðïéçèåß êáé éó ýåé óþìåñá) êáé ôéò äéåèíåßò óõìâüóåéò ðåñß ðíåõìáôéêþò éäéïêôçóßáò. Áðáãïñåýåôáé áðïëýôùò ç Üíåõ ãñáðôþò αäåίáò ôïõ åêäüôç êáôü ïðïéïνäþðïôå ôñüðï Þ ìýóï áíôéãñáöþ, öùôïáíáôýðùóç êáé åí ãýíåé áíáðáñáãùãþ, åêìßóèùóç Þ äáíåéóìüò, ìåôüöñáóç, äéáóêåõþ, áíáìåôüäïóç óôï êïéíü óå ïðïéáäþðïôå ìïñöþ (çëåêôñïíéêþ, ìç áíéêþ Þ Üëëç) êáé ç åí ãýíåé åêìåôüëëåõóç ôïõ óõíüëïõ Þ ìýñïõò ôïõ Ýñãïõ. ÅÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å. PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A. äñá: ÔáôïÀïõ 121 Head office: 121, Tatoiou Str Ìåôáìüñöùóç Metamorfossi, Greece Âéâëéïðùëåßï: Ìáõñïìé Üëç 1 Bookstore: 1, Mavromichali Str ÁèÞíá Áthens, Greece Ôçë.: Tel.: Telefax: Telefax:

3

4 Τη μέρα, λίγες ώρες πριν (Eισαγωγή)

5 Η Σουλτάνα Καπαγιαννίδου άνοιξε το παντζούρι σπρώχνοντάς το προς τα έξω µε δύναµη. Γνώριζε από προηγούµενες επισκέψεις της ότι το παράθυρο αυτό είχε τον τρόπο του. Το άνοιξε διάπλατα. Η πλαγιά µε τις φουντουκιές την καλωσόρισε στο βάθος. Άφησε το βλέµµα της να ταξιδέψει στην πλαγιά του βουνού, εκεί που ο προπάππος της καλλιεργούσε τις φουντουκιές του. Ύστερα στηρίχτηκε µε τους αγκώνες στο περβάζι για να χαζέψει την αυλή µε την ησυχία της. Να περάσει την ώρα της. Σή- µερα ο χρόνος δεν έλεγε να τρέξει. Το σηµερινό απόγευµα της φαινόταν διπλάσιο σε χρόνο από το χθεσινό. Έβγαλε το κεφάλι της προς τα έξω, όσο µπορούσε πιο έξω, σαν τη χελώνα, για να δει τι γίνεται στο διπλανό σπίτι της θείας της της Οζγκιούρ. Είχαν ανάψει τα πρώτα φώτα στο ισόγειο. Και τα αίµατα έχουν ανάψει, σκέφτηκε η Σουλτάνα ακούγοντας τις φωνές από το άλλο σπίτι. Μισόκλεισε τα µάτια της από συνήθεια. Από µικρή, οι θυµωµένες γυναικείες φωνές τής γρατζουνούσαν τα αυτιά. Μισοκλείνοντας τα µάτια έβρισκε ότι µίκραινε και ο ακουστικός πόρος, το χωνί της εισόδου του ήχου. Έφραζε η πύλη του αυτιού της και ησύχαζε. Η τσιριχτή φωνή της Καντιφέ δεν έλεγε να σταµατήσει. Κι αυτό σήµαινε πως τα είχε πάλι µε τη δύστυχη τη Νεµπιέ. Πού θα πάει αυτό το βιολί; αναρωτήθηκε η Σουλτάνα κι έσκυψε ξανά µπροστά να επιθεωρήσει. Έτσι όπως ήταν σκυµµένη, σήκωσε το βλέµµα της ψηλά, στα δυο µπαλκόνια που ακουµπούσαν µεταξύ τους. Στο παλιό µπαλ-

6 10 ΝΟΕΛ ΜΠΑΞΕΡ κόνι που είχε χτίσει ο προπάππος της Σουλτάνας είχε κολλήσει η γωνία από το µπαλκόνι του µοντέρνου σπιτιού που στρίµωξε ο Α γκιούν, ο µεγαλύτερος ξάδερφός της, στην αυλή. Κάποιο παιδί είχε δέσει έναν πολύχρωµο ανεµόµυλο εκεί που τα δυο µπαλκόνια ενώνονταν, αγκαλιαζόταν η παλιά εποχή µε τη νέα και το χθες µε το σήµερα της οικογένειας. Όσο και να κοπιάζει ο ανε- µόµυλος κάνοντας γύρους, δεν κάνει το θέαµα ωραίο, σκέφτηκε η Σουλτάνα λυπηµένη. Στην πρώτη της επίσκεψη στην Κερασούντα, όταν είχε έρθει στον Πόντο για να επισκεφθεί το σπίτι όπου γεννήθηκε η γιαγιά της η Σουλτάνα, ο Α γκιούν δεν είχε χτίσει ακόµη το σπίτι στην αυλή και σωζόταν το παλιό πλυσταριό και η αµυγδαλιά. «Το βρήκα το πλυσταριό σου!» ήταν το πρώτο που ανακοίνωσε στη γιαγιά της επιστρέφοντας. «Η Οζγκιούρ το έχει ακόµη πλυσταριό». «Μην τη λες έτσι!» την κατσάδιασε. «Εγώ Ευδοκία την άφησα». «Κι εγώ Οζγκιούρ τη βρήκα», της αντιµίλησε η εγγονή. Η Σουλτάνα ήταν ευτυχής που είχε προλάβει να δει το πλυσταριό των διηγήσεων της γιαγιάς της όπου την έκρυβαν, µικρή, όπως της έλεγε, όταν ερχόταν σπίτι τους ο θείος της, τάχα µου για επίσκεψη ή µε αστείες αφορµές. Το έκρυβαν το κοριτσάκι µην το δει ο θείος της, ο µετέπειτα άντρας της, χωρίς να περνάει από το µυαλό τους πως το πεπρω- µένο ο άνθρωπος δεν µπορεί να το αλλάξει. Της είχε διηγηθεί άπειρες φορές η γιαγιά πώς την έκλειναν άρον άρον στο πλυσταριό, όπου δεν είχε να κάνει τίποτα εκεί µέσα. Με τη σκάφη ή µε την καζάνα της µπουγάδας να παίξει; Έτσι, φόραγε τα ψηλά ξύλινα τσόκαρα και περπατούσε πάνωκάτω σαν να ήταν γόβες, παριστάνοντας τη µεγάλη κυρία. Της έλεγε ότι έκανε τη σπουδαία περπατώντας µε τα τσόκαρα και λικνίζοντας τους παιδικούς γοφούς της. Αλλά εκείνο που την

7 ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ 11 έκανε γυναίκα στο µυαλό της ήταν ο θόρυβος της περπατησιάς της, το τσίκι τσίκι που έκαναν τα τσόκαρα. Η γιαγιά τής διηγούνταν αυτό το γεγονός σαν παραµύθι. Ήθελε να ωραιοποιήσει την πραγµατικότητα, µην τυχόν το παρελθόν πληγώσει και την εγγονή της. Το παρελθόν όµως, όσο είναι ζωντανό, όσο το κουβαλούν στην πλάτη τους οι άνθρωποι, δε χάνει την ικανότητά του να πληγώνει. Αυτό δεν ήξερε η γιαγιά. Για να αλλάξει θέµα από τα δυσάρεστα, η Σουλτάνα ακού- µπησε τη σκέψη της εκεί όπου είχε βολευτεί το βλέµµα της. Στη µικρή Γιαζµίν. Το κοριτσάκι, καθισµένο στην αυλή µε την πλάτη γυρισµένη στο σπίτι, βασάνιζε την κούκλα που της είχε φέρει δώρο από την Ελλάδα, ντύνοντας και ξεντύνοντάς την. Η Σουλτάνα παρακολούθησε για λίγο µε τρυφερότητα το στερνοπούλι του Α γκιούν. Η πλεξούδα της τελείωνε σε µια ουρίτσα λεπτή σαν το µικρό της δαχτυλάκι, που, καθώς στριφογύριζε το κεφάλι της η Γιαζµίν, σκούπιζε το πεζούλι όπου καθόταν. Μέτρησε τα τσουλούφια που πετάγονταν άτακτα δεξιά και αριστερά. Μέχρι και τα τσουλούφια σ αυτό το παιδί είναι άτακτα, σκέφτηκε και χαµογέλασε ευχαριστηµένη. Της άρεσε η Γιαζ- µίν. Αυτή θα γίνει όπως εγώ. Είναι γεννηµένη Σουλτάνα, µονολόγησε, και αυτή η προοπτική τη χαροποίησε. Από το σπίτι της Οζγκιούρ ακούστηκαν τώρα τραγούδια. Τούρκικοι αµανέδες εκσυγχρονισµένοι µε µουσικές αµερικανιές. «Θα είµαι πάντοτε δική σου» υποσχόταν τραγουδιστά µια γυναίκα µε γλυκιά φωνή. Αλλά όλη η γλυκύτητα χάθηκε στη στιγ- µή µε την προσταγή της Καντιφέ να κλείσει η Νεµπιέ το ράδιο. «Αµάν!» φώναξε η Καντιφέ στη διαπασών. Η Γιαζµίν, απορηµένη, γύρισε για µια στιγµή το κεφάλι της και µετά επέστρεψε στην κούκλα της που δεν ήθελε να φορέσει τα παπούτσια της ανάποδα. Ακόµα και η γάτα της αυλής, ενοχληµένη, γύρισε το κεφάλι της προς την κατεύθυνση της Καντιφέ και του «αµάν». Μόλις όµως είδε τη Σουλτάνα να την κοιτάζει, µε το που ανταµώθηκαν

8 12 ΝΟΕΛ ΜΠΑΞΕΡ τα βλέµµατά τους, γύρισε ξανά επιδεικτικά την πλάτη της και συνέχισε να κουνάει θυµωµένα την απόληξη της ουράς της. Η Σουλτάνα αναστέναξε. Πέρσι που είχε αφήσει για λίγο ανοιχτή την πόρτα της, σ αυτό το ίδιο δωµάτιο που έµενε πάντα όταν ερχόταν πίσω στον Πόντο από τότε που ο Α γκιούν έχτισε το νέο σπίτι, η γάτα είχε τρυπώσει µέσα κι είχε κρυφτεί πίσω από το παλιό ψυγείο για να γεννήσει τα µικρά της. Γρου γρου γρου άκουγε όλη τη νύχτα και δεν µπορούσε να καταλάβει αν έκανε έτσι το ψυγείο ή κάτι άλλο. Με το φως της µέρας ανακάλυψε πίσω από το µοτέρ του ψυγείου στριµωγµένη τη γάτα µε τα νεογέννητα γατάκια της. Το είπε στον Α γκιούν κι αυτός γέµισε νερό τον πλαστικό κουβά της αυλής. «Για το Θεό, Α γκιούν!» τον είχε ικετεύσει, ξεχνώντας πως ο ξάδερφός της δεν έχει τον ίδιο Θεό. Η γάτα δε συγχώρησε ποτέ τη Σουλτάνα. Πέρασαν τόσοι µήνες και τώρα που ξαναήρθε στην Κερασούντα, πάλι τα ίδια. Την έβρισκε πάντα µπροστά της στην αυλή, µε τη ράχη επιδεικτικά γυρισµένη, για να της θυµίζει ότι πρόδωσε τα µικρά της στον Α γκιούν µε τον κουβά. Η Σουλτάνα αναστέναξε ξανά, αποµακρύνθηκε από το παράθυρο και πήρε πάλι τη θέση της στη γούβα που είχε σχηµατίσει το σώµα της στο µαλακό ντιβάνι. Κοίταξε το ρολόι. Η ώρα είχε ξεχαστεί. Με το ζόρι πέρασαν δέκα λεπτάκια. Αποφάσισε να πάψει να σκέφτεται και κόλλησε το βλέµµα της, για να κολλήσει και το µυαλό της, στον Παρθενώνα που ήταν κρεµασµένος στον τοίχο. «Ο Παρθενών του Περικλέους, αναπαράστασις» έγραφε µε τόσο δα γραµµατάκια στο κάτω µέρος του παζλ που το είχαν κάνει κάδρο. Θυµήθηκε πότε είχε φέρει το παζλ δώρο από την Ελλάδα στα ανίψια της. Και τι υποδοχή είχε τύχει ο Παρθενώνας. «Τέιζε, Νίτζα γιοκ µι;» την είχε ρωτήσει ο εννιάχρονος τότε Σουλε µάν ο τροµερός, ψαχουλεύοντας µε το βλέµµα την ανοιχτή βαλίτσα της µε την ελπίδα ότι η θεία του του είχε φέρει από την Ελλάδα δώρο ένα κουκλάκι Νίτζα.

9 ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ 13 «Νίτζα;» επανέλαβε η Σουλτάνα µιµούµενη την τούρκικη προφορά του Σουλε µάν. «Τι είναι τούτο;» ρώτησε τον Α γκιούν. Εκείνος έβαλε τα γέλια. «Στην Ελλάδα δεν έχουν Νίτζα», εξήγησε γελώντας στο γιο του. «Όλοι είναι καλοί». Τώρα το παζλ είχε γίνει κάδρο και κρεµόταν πάνω από το κεφάλι της. Έπρεπε να έρθει στην Κερασούντα για να κοιµάται και να ξυπνάει κάτω από τον Παρθενώνα. Στην Αθήνα έµενε σε έναν παράδροµο της Πανόρµου. Από τον πρώτο όροφο, µε τόσες ψηλές πολυκατοικίες γύρω της, δεν έβλεπε την Ακρόπολη ούτε µε το κιάλι. Έσυρε το βλέµµα της λίγο πιο κάτω. Ο τοίχος όπου ακου- µπούσε το ντιβάνι ήταν καλυµµένος, σε όλο το µήκος του, µε ένα παραδοσιακό ανατολίτικο ταπισερί. Χανούµισσες έπαιρναν το λουτρό τους και γυναίκες µε τουρµπάνι τους πρόσφεραν µέσα σε δίσκους όλα τα καλά. Στην Κερασούντα ο Παρθενώνας µας γειτονεύει µ ένα τούρκικο χαµάµ, σκέφτηκε και την έπιασαν τα γέλια. Το ταπισερί της θύµισε κάπως αυτό που είχε στον τοίχο του κρεβατιού της η γιαγιά της στο προσφυγικό τους στο Κρυονέρι, έξω από την Καβάλα. «Μη φτάσετε δα κι ως εκεί!» είπε φωναχτά στις σκέψεις της και ξανακοίταξε το ρολόι. Η ώρα είχε προχωρήσει άλλα δέκα λεπτά. Και τα δέκα που πέρασαν καθώς κοίταζα από το παράθυρο, σύνολο είκοσι. Καλά πάµε! µονολόγησε και γύρισε στο πλάι. Η µατιά της σκάλωσε στο ράφι, στους δυο κόκκινους τόµους µε την Κύρου Ανάβαση του Ξενοφώντα. ε θα άντεχε απόψε µία ακόµα Κύρου Ανάβαση. Βολεύτηκε στο ντιβάνι σε άλλη στάση. Έτσι ξαπλωµένη, τώρα είχε θέα το ψυγείο. Είχαν βάλει το παλιό ψυγείο σ αυτό το δωµατιάκι, σαν επικουρικό, και το είχαν καλύψει µε ένα ύφασµα ντιβανοκασέλας ξεθωριασµένο κατά τόπους από τον ήλιο. Από πάνω το είχαν στολίσει µε ένα τραπεζοµάντιλο κεντηµένο µε λουλούδια στην µπορντούρα και στρω-

10 14 ΝΟΕΛ ΜΠΑΞΕΡ µένο τριγωνικά, να κρέµεται η µία του γωνία σαν γλώσσα. Γρου γρου γρου έκανε το µοτέρ σαν να της µιλούσε. Η Σουλτάνα χα- µογέλασε στο ψυγείο. Στη δουλειά της είχε δει πολλές φορές ανθρώπους να µιλάνε στις πόρτες, γέροντες να κουβεντιάζουν µε τα παπούτσια τους, γυναίκες να ανοίγουν την τσάντα τους και να της διηγούνται τη ζωή τους. Ίδια µ αυτούς έγινα! Ανατρίχιασε στη σκέψη αυτή. Για να αποδείξει στον εαυτό της ότι διέφερε απ αυτούς, σηκώθηκε και βαριεστηµένα πλησίασε το ψυγείο. Σήκωσε πρώτα το τραπεζοµάντιλο και µετά το ύφασµα. Σαν να σηκώνω µισοφόρια, σκέφτηκε. Το άνοιξε και επιθεώρησε το εσωτερικό του µε προσοχή. Τελικά η δουλειά αφήνει χούι. εν εξηγείται αλλιώς, δικαιολόγησε τον εαυτό της για την αδιακρισία της. Παρ όλα αυτά συνέχισε. Η Σουλτάνα πάντοτε συνέχιζε ως το τέλος. Άνοιξε ένα ένα τα τάπερ, θαύµασε το µέγεθος των αυγών υπολογίζοντας µε το µάτι τα δίκροκα, γύρισε το κουνέλι από την άλλη µεριά για να µην την κοιτάζει και, τέλος, δεν άντεξε, έκανε αυτό που ήθελε να κάνει εξαρχής, βούτηξε το δάχτυλό της και γεύτηκε το ιµάµ µπα λντί. Πήρε δυο και τρεις φορές, στρώνοντας κάθε φορά το λειψό για να µη φαίνεται. «Οχ αµάν!» είπε δυνατά. «Πάλι θα γίνει σκοτωµός». Αναγνώρισε στο φαγητό το µαγείρεµα της Νεµπιέ. Κακοµαγειρεµένο. Λειψός χρόνος στη φωτιά, όπως πάντα. Τούρκικο αλ ντέντε µόνο η Νεµπιέ µαγείρευε στο σπίτι. Η Καντιφέ τα µαγείρευε νιανιά. «Έτσι αρέσαν στην Οζγκιούρ», καµάρωνε. «Οχ αµάν! Ποιος την ακούει πάλι την Καντιφέ!» αναφώνησε. Ανακάλεσε στο µυαλό της τον µεγάλο καβγά στο τραπέζι κατά την πρώτη της επίσκεψη στην Κερασούντα. Το πιλάφι της Νε- µπιέ δεν τρωγόταν, ήταν γεγονός, αλλά αυτός δεν ήταν λόγος να πέσουν να τη φάνε. Άλλος ήταν ο λόγος, και τον είχε ανακαλύψει η Σουλτάνα: Εξαιτίας της Νεµπιέ, όχι δηλαδή ακριβώς, αλ-

11 ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ 15 λά επειδή έτυχε να είναι η Νεµπιέ, µπήκε φυλακή ο Τζανέρ, ο µικρότερος γιος της Οζγκιούρ. Η Σουλτάνα είχε χρόνο να ξοδέψει κι έτσι βολτάρισε στην ιστορία του Τζανέρ. Ο πατέρας τής Νεµπιέ του είχε τάξει προίκα το φορτηγό του, αλλά όταν αυτός παντρεύτηκε τη Νεµπιέ, ο πεθερός έκανε πίσω και το χάρισε στον άλλο του γαµπρό, αυτόν που πήρε την Γκιουλτσίν τη «Γρουσούζα». Ο Τζανέρ του ζήτησε το φορτηγό, στην αρχή λογοφέρανε, ύστερα ήρθανε στα χέρια, και σε µια κακή στιγ- µή, γιατί η κακή στιγµή φέρνει το κακό, ο χεροδύναµος Τζανέρ σκούντησε µε θυµό τον πεθερό του που έχασε την ισορροπία του κι έπεσε πίσω χτυπώντας το κεφάλι του, πάνω από το σβέρκο, σε µια πέτρα που για κακή του ώρα βρισκόταν εκεί και τον περίµενε. Έµεινε στον τόπο. Ο Τζανέρ καταδικάστηκε, µπήκε φυλακή, και η οικογένειά του δε συγχώρησε τη Νεµπιέ. Κι ας µην έφταιξε η ίδια. Η Νεµπιέ έµεινε στην οικογένεια του άντρα της υπο- µένοντας τρεις φορές χειρότερα απ ό,τι τραβάει ο άντρας της στη φυλακή. «Και πού να πάω; Πουθενά δεν είναι καλά», το φιλοσόφησε. «Τότε, µέχρι να αποφυλακιστεί, γιατί δεν πας στης αδελφής σου, σ εκείνη µε το φορτηγό;» τη ρώτησε ευθέως η Σουλτάνα. «εν τρελάθηκα να πάω στης Γρουσούζας!» την αποστόµωσε η Νεµπιέ. Εκµυστηρεύτηκε στη Σουλτάνα και το άλλο: «Καλά έκανε ο πατέρας µου. Τι να κανε;» Ήταν η νύχτα που είχαν βγει τα µυστικά. Είχαν σεργιανίσει έξω και µε την αυγή κρύφτηκαν πάλι στις ανθρώπινες καρδιές. «Έπρεπε ο πατέρας να παντρέψει την Γκιουλτσίν, τι να την έκανε!» ιηγήθηκε στη Σουλτάνα την ατυχία της αδελφής της. Πως την αρραβώνιασαν όταν ήταν στη δροσιά της, αλλά ο αρραβωνιαστικός της την παραµονή του γάµου κρεµάστηκε. Τότε είχαν

12 16 ΝΟΕΛ ΜΠΑΞΕΡ ειπωθεί πολλά, µεταξύ άλλων ότι ο αρραβωνιαστικός της ήταν ερωτευµένος µε την αδελφή του και δεν µπόρεσε να αντέξει την ιδέα να είναι παντρεµένος µε άλλη. Η Σουλτάνα, από την πείρα της, δεν είχε καµιά αµφιβολία ότι αυτή ήταν η αλήθεια. «Μεγάλη γρουσουζιά!» το θεώρησε η Νεµπιέ. Το ίδιο και ο κόσµος. Θεωρήθηκε η αδελφή της γρουσούζα και κανένας δεν την έπαιρνε γυναίκα του. Με τα χρόνια η Γκιουλτσίν ξίνισε, σταφίδιασε, µέχρι και µουστάκι έβγαλε. Ήταν φανερό πως γαµπρό δε θα βρισκε. Ο πατέρας τους την πήρε τότε και τη γύριζε στα σπίτια των αρσενικών αδελφών της ποιος θα την πάρει σπίτι του. «Τη Γρουσούζα θα βάλουµε στο σπίτι µας; Είσαι καλά;» του το ξέκοψαν ο ένας µετά τον άλλο. Εκείνος κατάλαβε ότι δεν είχε άλλη λύση παρά να την παντρέψει πάση θυσία. Με όποιο κόστος. Πάνω εκεί επιτέλους δούλεψε η τύχη. Κάποιος συγχωριανός είχε ένα φορτηγό που στα καλά καθούµενα πήρε φωτιά. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε και πολύ µυαλό στο κεφάλι του, ήταν γνωστό. Κεφάλι καρφίτσας σε κορµί γίγαντα. Πόσο µυαλό να χωρέσει; Ο πατέρας τους, όταν το έµαθε, πληµµύρισε από χαρά. Τον πήρε παράµερα στο καφενείο και τον παρηγόρησε: «Μη στενοχωριέσαι, µπρε! Να, πάρε το δικό µου φορτηγό». Καθώς αυτός άπλωσε το χέρι του να πάρει το κλειδί, του πέταξε και το υπόλοιπο: «Αλλά µαζί θα πάρεις και την κόρη µου». Ακόµα κι αυτός ο άντρας, µε το µυαλό κουκούτσι, δίστασε. «Φορτηγό και κόρη πάνε µαζί», του ξεκαθάρισε ο πατέρας. «Η κόρη µου, πες, είναι ακόµα ένα κλειδί στην αρµαθιά µε το κλειδί του φορτηγού µου», είπε και κούνησε το κλειδί µπροστά στα µάτια του υποψήφιου γαµπρού. Τα πήρε. Και το φορτηγό και τη Γρουσούζα. Άσχετα αν δε χρησιµοποίησε το φορτηγό µετά, γιατί εκ των υστέρων σκέφτη-

13 ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ 17 κε ότι µε τη Γρουσούζα γυναίκα του κάτι τροµερό θα του συνέβαινε, κι έτσι δεν τολµούσε να γυρίσει ούτε το κλειδί στη µηχανή. Έµεινε το φορτηγό παρκαρισµένο έξω από το σπίτι τους, να τους κρύβει τον ήλιο. «Εκεί κάθεται το φορτηγό;» τη διέκοψε η Σουλτάνα από επαγγελµατική συνήθεια, να µη µένουν κενά στην ιστορία. «Εκεί!» την πληροφόρησε η Νεµπιέ. «Το έκανε κοτέτσι. Κατέβασε τα παράθυρα ο γαµπρός µου και σκόρπισε άχυρα στα καθίσµατα για να µπαίνουν µέσα οι κότες και να γεννάνε τα αυγά τους». «Από το να κάθεται έτσι το φορτηγό!» το βρήκε λογικό η Σουλτάνα. «εν το έκανε για το φορτηγό. Ούτε για τις κότες. Για την αδελφή µου το έκανε που, όποτε την έδερνε, του ξέφευγε, έτρεχε στο φορτηγό του πατέρα µας κι έκλεινε από µέσα τις ασφάλειες. Γι αυτό το έκανε κοτέτσι ο γαµπρός µου, για να µην του φεύγει πια και να τη δέρνει µε την ευκολία του. Τι νόµιζες, καη- µένη Σουλτάνα! Ότι για τα αυγά νοιαζόταν; ε σας δέρνουν οι άντρες σας εσάς στην Ελλάδα;» Κι ας της είχε σκοτώσει τον πατέρα, είχε δικαιώσει τον άντρα της η Νεµπιέ: «Και µε το δίκιο του είχε θυµώσει ο Τζανέρ. Του το είχε ταγµένο το φορτηγό. Το σωστό να λέγεται». ικαίωνε, από την άλλη, και τον πατέρα της. «Τι να κανε ο πατέρας; Κι εκείνος είχε δίκιο». «Όλοι είχαν δίκιο, µωρέ Νεµπιέ;» της είπε η Σουλτάνα. «Σ αυτή την περίπτωση όλοι». εν είχε καµιά αµφιβολία η Νεµπιέ. Η Σουλτάνα πήρε άλλη µια δαχτυλιά από το φαγητό. Με το ιµάµ µπα λντί σου να δούµε αν αύριο στο τραπέζι θα βρεις πως έχουν όλοι δίκιο, σκέφτηκε. Έχωσε πάλι το δάχτυλο, αυτή τη φορά στο γιαουρτλού κεµπάπ. Τελευταία φορά! είπε µέσα της και το έφερε στο στόµα. Οχ οχ οχ τι έχει να γίνει!

14 18 ΝΟΕΛ ΜΠΑΞΕΡ Θυµήθηκε τι είχε γίνει µε το ατζέµ πιλάφ, που το ρύζι έσπαζε δόντια. «Κρίτσι κρίτσι κάνει το πιλάφι σου!» ήταν η ετυµηγορία της Καντιφέ µε το που το έβαλε στο στόµα της. Άφησε το κουτάλι και ξεκίνησε την κατσάδα. Η Σουλτάνα είχε µείνει µε την µπουκιά αµάσητη µην πιστεύοντας στα αυτιά της ότι αυτή ήταν η οικογένειά της, το τούρκικο κλαδί της. «Έτσι το φτιάχνουµε κι εµείς το πιλάφι στην Ελλάδα», είπε φιλήσυχα. Λυπήθηκε την κοπελίτσα που το είχε µαγειρέψει, τη Νεµπιέ, που είχε γίνει κατακόκκινη από ντροπή. «Έτσι είναι το καλό πιλάφι». Η Καντιφέ άφησε τη φράση µισοτελειωµένη στο στόµα της. Κοίταξε αποσβολωµένη τη Σουλτάνα. «Έτσι; Κάνει κρίτσι κρίτσι το πιλάφι στην Ελλάδα;» τη ρώτησε ξεχνώντας να κατεβάσει τον τόνο της φωνής της. «Ναι», είπε ψέµατα η Σουλτάνα. «Τι να πω!» είπε η Καντιφέ και σίγησε. Η Σουλτάνα σκέπασε πάλι τα ταψιά, σαν να µην τα είχε αγγίξει άνθρωπος. Έκλεισε το ψυγείο και ξανάστρωσε τα µισοφόρια του. Κοίταξε το ρολόι της. Είχαν περάσει άλλα δέκα λεπτά. Το βλέµµα της έπεσε στο πλάι του ψυγείου^ το ανέµεναν ένα ζευγάρι γυναικείες παντόφλες και ένα ζευγάρι παιδικά κοριτσίστικα παπούτσια. Κόκκινα, µε τρυπούλες που σχηµάτιζαν µια µεγάλη καρδιά. Τι δυσανάλογα µεγάλη καρδιά για ένα παιδί! απόρησε. Άρχισε από τις παντόφλες. Τις µελέτησε για λίγο σιωπηλή. υο χνάρια από φτέρνες στην ίδια παντόφλα! υο γυναίκες τις φοράνε, συµπέρανε. Τις άφησε στη θέση τους και πήρε το ένα παπουτσάκι. Το έβαλε στην ανοιχτή παλάµη της. Χαλίκια κλοτσούσε; αναρωτή-

15 ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ 19 θηκε παρατηρώντας πόσο φθαρµένο ήταν το µπροστινό µέρος του. Κάποιος είχε καλύψει τα γδαρσίµατα, πρόχειρα, µε κόκκινο µαρκαδόρο. Γύρισε τη µατιά της σαν περισκόπιο στο δωµάτιο. εν είχε µε τι άλλο να ασχοληθεί. Ξανακοίταξε το ρολόι της. Απελπίστηκε. Αναρωτήθηκε αν αυτό που σχεδίαζε για την αποψινή νύχτα ήταν απελπισία ή τρέλα. Τρέλα, αποφάνθηκε χωρίς δυσκολία. Μια πολύ λογική τρέλα. Κάθισε στο τραπέζι, έβγαλε το ρολόι της, το έστησε µπροστά της και το κοίταζε. Στο µυαλό της στροβιλίζονταν οι σκέψεις αναζητώντας διέξοδο. Έπιασε τους κροτάφους της µε τα χέρια της. εν είναι η ώρα σας, καθησύχασε τις σκέψεις της. Έχουµε όλο το χρόνο. Μια µια θα ελευθερωθείτε σαν πέσει η νύχτα. Έτσι το είπαµε! Έτσι το θέλω! Όχι τώρα! Ησυχάστε! Η Σουλτάνα επανέλαβε, αυτή τη φορά δυνατά για να την ακούσουν και οι τοίχοι, να το ακούσει και το ψυγείο µε τα µισοφόρια και τα κόκκινα παπουτσάκια µε την καρδιά, όλα στο δω- µάτιο να ακούσουν καθαρά και ξάστερα, ακόµα και ο εαυτός της, αυτό που έλεγε από µέσα της σε όλο το δρόµο ερχόµενη στην Κερασούντα, «Τη νύχτα που θα γίνω πενήντα χρονών, ή θα αλλάξω τη ζωή µου ή δε θα την αλλάξω!» Με το που το ξεστόµισε, πετάχτηκαν στην επιφάνεια, σαν να ήρθε επιτέλους η ώρα τους να βγούνε στη σκηνή, τα δυο διλήµ- µατα που αντιµετώπιζε. Μεγάλα διλήµµατα. Γιγαντιαία και δυσθεώρητα. Με το ζόρι χωρούσαν στο νου της. εν είναι η ώρα σας! Τη νύχτα είπαµε! Η αποψινή θα είναι η πιο µακριά νύχτα. Πιο µεγάλη κι από την πολύ µακριά τελευταία νύχτα της γιαγιάς Σουλτάνας. Απόψε, όταν η νύχτα τελειώσει στην αυγή, µπορεί να είµαι η ίδια, µπορεί όµως και διαφορετική. Το σίγουρο είναι πως θα είµαι πενήντα χρονών και θα ξεκινάω το δεύτερο ηµίχρονο του βίου µου. Το άλλο τόσο µισό µου, αν έχω πάρει από τη γιαγιά και την αδελφή της την Οζγκιούρ που κοντοπάτησε τα εκατό, σκέφτηκε.

16 20 ΝΟΕΛ ΜΠΑΞΕΡ εν απέφυγε τη σκέψη που δεν ήθελε να κάνει, πόσο ξαφνικά άλλαξαν τα δεδοµένα στη ζωή της. Και την προσωπική και την επαγγελµατική. Το ότι αυτό συνέβη ταυτόχρονα, συνέχιζε να την ξαφνιάζει. Αν είχε θέση στη συµπαγή λογική της, θα της περνούσε από το µυαλό το κισµέτ. Το αόρατο µοιραίο στο οποίο απέδιδε τα καλά και τα κακά η γιαγιά της. Μια αστυνοµικός όµως, µε πείρα στο έγκληµα όπως ήταν η Σουλτάνα, θέλει πειστήρια. «Οι σκέψεις µου ήταν πάντα τακτοποιηµένες σαν το λογαριασµό του σουπερµάρκετ. Τι στραβό έκανα τούτη τη φορά;» είπε δυνατά. Η Σουλτάνα σώπασε για να το σκεφτεί. Ήταν µαθηµένη από τη δουλειά της να µην αφήνει τα ερωτηµατικά ήσυχα. Από ένα ση- µείο του µυαλού της διέρρευσαν σκόρπιες καταχωρίσεις µνήµης: Ο Λυκούργος της να µαθαίνει τάβλι και ελληνικές βρισιές στον Γερµανό, στον γλυκό Βόλφραµ, που έγινε πατριός της επειδή η µητέρα της αναζητούσε µια πατρίδα. Η γιαγιά Σουλτάνα καθισµένη σαν σουλτάνα στη θέση του συνοδηγού της λευκής Μερσεντές, κι αυτή και η µητέρα της σαν κοριτσόπουλα να τραγουδούν στο πίσω κάθισµα. Ο Λυκούργος εν ώρα εργασίας. Ο ίδιος να θρηνεί στο µπάνιο του σπιτιού της. Η πρόταση γάµου που ήρθε αργότερα, καθυστερηµένη στο ραντεβού της. Τον εαυτό της να χαµηλώνει το βουνό από χαρτιά πάνω στο γραφείο της, στο Αστυνοµικό Μέγαρο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Να πετάει στα σκουπίδια παλιές υποθέσεις, αντίγραφα καταθέσεων και ονόµατα µαρτύρων. Να νίπτει τας χείρας της µε αρωµατικά µαντιλάκια µιας χρήσης. Με θαυµασµό να παρατηρεί στο δάπεδο µιας αυλής ένα λουλούδι φτιαγµένο από βότσαλα. Και, ακίνητη, να στέκεται µπροστά σε ένα βοτσαλωτό κατώφλι που δεν ήθελε να το πατήσει. Να περιφέρεται σε υποβαθµισµένα δροµάκια στο κέντρο της Αθήνας, να κοντοστέκεται παράµερα και να φωτογραφίζει µε το βλέµµα περαστικούς δυστυχισµένους ανθρώπους. Να βλέπει

17 ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ 21 µε τρόµο στα γυάλινα µάτια τους την αντανάκλαση από τον δικό της όρκο που κατακρηµνίστηκε. Της ξανάρθε στα αυτιά το κατηγορηµατικό «όχι» που της είπε η αχτένιστη πιτσιρίκα που περίµενε τον µπαµπά της, που δε θα ερχόταν, για να της φτιάξει την πλεξούδα. Κοντά σ αυτό, ήρθε πάλι η εικόνα από την άλλη πλεξούδα, των εβδοµήντα και χρόνων αυτή, κουλουριασµένη στο κουτί µε τα γλυκά. Η ίδια να ισιώνει µε το χέρι το αεροπορικό εισιτήριο για Καβάλα και το εισιτήριο του πούλµαν για την Κερασούντα. Να κλειδώνει την εξώπορτα. Ο ήχος του κλειδιού που γύρισε τρεις φορές στην κλειδαριά την επανέφερε αυτόµατα στην Κερασούντα. Η Σουλτάνα έδωσε µια καρπαζιά στον δεξιό της κρόταφο, στο σηµείο που είχε εντοπίσει τη διαρροή, σαν να έβαζε πίσω την τάπα. Ξαναφυλακίστηκαν οι σκέψεις. Αναχαιτίστηκαν απότοµα οι αναµνήσεις. εν είναι η ώρα σας ακόµη, είπαµε! Το βράδυ στο καφενείο του Σερχάτ. Τότε θα σας βγάλω. Όταν φύγει η πελατεία και µείνουµε µε τον ξάδερφό µου τον Σερχάτ οι δυο µας. Θα του ζητήσω να καθίσει απέναντί µου για να κοιτώ τα καταγάλανα µάτια της γιαγιάς Σουλτάνας, δίπλα µας η ξυλόσοµπα θα καίει για να ψήνουµε τα στραγαλάκια µας, και θα του τα πω. Όλα θα του τα πω. Κι ας µην καταλαβαίνει λέξη ελληνικά. Εγώ θα του τα πω στη γλώσσα µου κι αυτός θα τα καταλάβει στη δική του, µονολόγησε. Η Σουλτάνα ξανακοίταξε το ρολόι. Πώς σκοτώνει κανείς την ώρα; Πήγε στο παράθυρο έξω η νύχτα έπεφτε αργά αργά. Η Γιαζ- µίν είχε φύγει, την είχε µαζέψει η µάνα της. Μόνο η γάτα ήταν εκεί. Η λευκή της ράχη φέγγιζε στο µισοσκόταδο. Πριν επιστρέψω στην Ελλάδα, πρέπει να µονοιάσω µε τη γάτα, έβαλε άλλη µια δουλειά στο µυαλό της.

18 Η νύχτα που τελείωσε στην αυγή (Στο καφενείο του Σερχάτ)

19 Σ ερχάτ, έχεις ακούσει την ιστορία του Γόρδιου δεσµού; Θυ- µάσαι πώς ο Μεγαλέξαντρος σήκωσε το σπαθί του και µε ένα χραπ έλυσε το άλυτο; Έτσι θα κάνω, µάτια µου, κι εγώ! ε φεύγω από το καφενείο σου, σε απειλώ, µη γελάς, αν δεν έχω λύσει τον δικό µου γόρδιο δεσµό. Τον προσωπικό µου κόµπο. Απόψε πρέπει να γίνει, γιατί απόψε είναι που γίνοµαι πενήντα χρονών. Για σένα αύριο ξηµερώνει απλώς µια καινούργια µέρα, για µένα όχι. Είναι η πρώτη µέρα του δεύτερου ηµίχρονου της ζωής µου! Θα πατάω σε ένα νέο ηµισφαίριο! Αν το δεις έτσι, τη νύχτα αυτή θα γίνει, κάπως, µη µε ρωτήσεις πώς, ένα γύρισµα. Όπως ένα κέρµα που µε µια κίνηση το γυρίζουµε από την κορόνα στα γράµµατα. Ή σαν τη Γη όπως φαίνεται από το διάστηµα, µισή φωτεινή, µε τα ορεινά της και τα νερά της, και η άλλη µισή στο σκοτάδι. Να βάλουµε µπόλικα στραγαλάκια πάνω στην ξυλόσοµπα. ε θα πάνε χαµένα, άκου µε. Γιατί µπορεί να γίνει και το άλλο: Πάνω στην κουβέντα να καταλήξω ότι δε θέλω να αλλάξω και τίποτα σπουδαίο. Οπότε όλο αυτό το µπέρδεµα, και το επαγγελ- µατικό και το προσωπικό, που στροβιλίζεται στο µυαλό µου, λύνεται αυτόµατα. Το σπαθί µου ξαναµπαίνει στη θήκη του αχρησιµοποίητο, και ήσυχα και όµορφα πηγαίνουµε για ύπνο. εν ξέρω από πού να ξεκινήσω, κι εσύ δεν µπορείς να µε βοηθήσεις αφού δεν καταλαβαίνεις τη γλώσσα µου. Όµως κοίτα µε στα µάτια και πες µου τι βλέπεις. Μη µου πεις, δεν καταλαβαίνω τόσο πολύπλοκα τούρκικα. Μόνο κοίτα µε και σιώπα, µου φτάνει. Αυτή τη φορά το ταξίδι είναι αλλιώτικο. εν ήρθα στην Κε-

20 26 ΝΟΕΛ ΜΠΑΞΕΡ ρασούντα για να ερευνήσω το παρελθόν µου. Ήρθα για να ξεκινήσω το µέλλον µου. Να βρω τον εαυτό µου στις νέες συνθήκες. Έκανα τόσο δρόµο µε σκοπό να ανακρίνω δύο ένοχα διλήµµατα. Ένα: Έχει πια νόηµα επαγγελµατικά να συνεχίσω να επιλύω εγκλήµατα; ύο: Με το τέλος της συζύγου του Λυκούργου µήπως τελείωσε και η σχέση µας; Οι δύο τελεσίδικες απαντήσεις είναι το δώρο των γενεθλίων µου στον εαυτό µου. Χρειάζοµαι τη βοήθειά σου, Σερχάτ µου, για να τα λύσω, επειδή χρειάζοµαι τη γιαγιά Σουλτάνα να µε κοιτάζει στα µάτια. Έτσι κάναµε πάντα όταν είχα προβλήµατα. Εγώ της µίλαγα ενόσω αυτή µε κοίταζε στα µάτια. Στα καταγάλανα νερά των µατιών της βυθιζόµουνα και αναγεννιόµουνα. Αναδυόµουν από τις θάλασσές της σαν την Αφροδίτη, µε τη λύση στο χέρι. Κοίτα µε, Σερχάτ, µε τα µάτια της κι άσε µε να µιλάω. Κράτα µε να αναδυθώ. Ποτέ δεν είσαι σίγουρος πού είναι η αρχή µιας ιστορίας. Ψάχνοντας πηγαίνεις πίσω και πίσω και πίσω κι ύστερα κοιτάς µπροστά σου και τροµάζεις που αποµακρύνθηκες τόσο πολύ! Πώς θα ήταν σήµερα τα πράγµατα, κάθοµαι και σκέφτοµαι, αν τη γιαγιά δεν την είχαν διώξει από τον Πόντο στον Ξεριζωµό του Αν δεν είχε γερή κράση να αντέξει στην εξορία του «λευκού θανάτου» και ήταν κι αυτή όπως η πιο µικρή της αδελφή, η Αρτεµία, που αναπαύεται αγκαλιά µε µια ξένη µάνα σε ένα λάκκο σκεπασµένο πρόχειρα µε πέτρες στην άκρη ενός απόµερου ορεινού µονοπατιού. Πώς θα ήταν αν η οικογένεια του προπάππου συνέχιζε έως σήµερα να παράγει τα φουντούκια της, αν αυτές οι σελίδες της Ιστορίας που αφορούν τον Πόντο δεν είχανε γραφτεί. Αν τις είχανε αφήσει λευκές επίτηδες, σκόπιµα, από βιασύνη, για αργότερα, ή επειδή για καλή τύχη των ενόχων, πόσο µάλλον των αθώων, είχαν κολλήσει µεταξύ τους οι σελίδες. Αν τον παππού µου, που τότε ήταν θείος µου, η οικογένεια

21 ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ 27 δεν τον είχε αποµακρύνει στη Ρωσία µε το πρόσχηµα του εµπορίου κι έτσι αυτός να σωθεί^ ο µόνος άντρας της οικογένειας που επέζησε. Και το άλλο, γιατί ο θείος δεν µπορούσε να είναι όπως όλοι οι θείοι. Τι τον έκανε να έχει άλλα στο µυαλό του για ένα κοριτσάκι που είχε δεν είχε πατήσει τα δέκα, τη γιαγιά µου τη Σουλτάνα. Χάνεσαι όταν πας τόσο πίσω. Μπερδεύεσαι στις ψυχές των ανθρώπων. Είναι και οι νεκροί, πώς να µιλήσεις εκ µέρους τους; Το σήµα της έναρξης ότι τα σηµερινά δεινά είχαν ξεκινήσει ήρθε τέσσερις µήνες πριν, στην Αθήνα, µε το κουδούνισµα του τηλεφώνου. Από το πρωί ήταν ολοφάνερο ότι εκείνη η µέρα είχε διάθεση να παίξει. Στον αίθριο αττικό ουρανό είχε βάλει από µια τούφα σύννεφο µόνο πάνω από την Πεντέλη, την Πάρνηθα και τον Υµηττό. Όταν στο γραφείο ο καφετζής έβαλε µπροστά µου το φλιτζάνι µε τον διπλό ελληνικό καφέ και κοίταξα αν ήταν περιποιηµένο το κα µάκι, του γούστου µου, είδα να µε παρακολουθεί ένα µάτι έκπληκτο. «Σιχτίρ!» είπα και µε το δάχτυλο χάλασα το µάτι. Στο τηλέφωνο ήταν ο Λυκούργος. «Μου έφεραν έναν ονόµατι Φοίβος Παπαγιάννης, από φυσικό θάνατο που µόνο φυσικός δεν είναι», µου είπε, κι εγώ ανακάθισα στην καρέκλα µου. Τον Λυκούργο τον παραδεχόµουν ως ιατροδικαστή όπως κανέναν άλλον. Αν αυτός έλεγε πως δεν είναι φυσικά τα αίτια θανάτου, ναι, είχαµε πρόβληµα. «Πες µου», του ζήτησα. Στη δουλειά, µε τον Λυκούργο επικοινωνούµε τηλεγραφικά. Στις µεταξύ µας κουβέντες λέµε και λέµε και λέµε και τελειωµό δεν έχουµε, ενώ στη δουλειά, που πρέπει να µιλάµε, µένουµε στα απολύτως απαραίτητα. «Μου τον έφεραν από το Κρατικό για νεκροψία. Τα τυπικά.

22 28 ΝΟΕΛ ΜΠΑΞΕΡ Το ασθενοφόρο τον είχε πάει στο νοσοκοµείο τέζα. Φαινόταν καρδιά. Αλλά δεν ήταν!» «Τι σε κάνει να το λες αυτό;» «Θέλεις να σου πω τα µυστικά του επαγγέλµατος;» «Σίγουρα δεν ήταν;» «Σίγουρα δεν ήταν όπως σε βλέπω και µε βλέπεις». «Λυκούργε στο τηλέφωνο µιλάµε. Ούτε σε βλέπω ούτε µε βλέπεις!» «Σίγουρα!» «Τότε τι ήταν; Ποια αιτία θανάτου ανακάλυψες, θηρίο;» «Κάποιος του είχε φράξει τις εισόδους αέρα. Και τη µύτη και το στόµα». «Είχε το θύµα σηµάδια πάλης;» «Ούτε τον ελάχιστο µώλωπα! Πέρα από µια µικροκάκωση στο στήθος που φαίνεται να προκλήθηκε σε µια προσπάθεια ανάνηψης. Έδειχνε να κοιµάται σαν πουλάκι». «Έλα, µωρέ Λυκούργε, λες ότι έτσι κάθισε να τον πεθάνουν από ασφυξία;» «Περιµένω τις τοξικολογικές. Βάζουµε στοίχηµα πως θα αποδειχτεί ότι τον είχαν αναισθητοποιήσει προηγουµένως; Να µου τρυπήσεις τη µύτη αν δεν είναι έτσι!» Αυτή ήταν η αρχή. Μια αρχή τέλος πάντων. Μπήκαµε στο χορό. Είχαµε να κάνουµε µε έγκληµα. Καραµπινάτα προµελετη- µένο, ώστε να φανεί ο θάνατος φυσικός. «Φωτιές µε άναψες!» είπα στον Λυκούργο. Βιαζόµουν να κλείσω το τηλέφωνο και να τρέξω, να προλάβω να αναθέσουν σ εµένα τη γαργαλιστική υπόθεση. «Μου άναψες. Μου λέµε στην Αθήνα, Σουλτάνα!» Τι ήταν που έκανε αυτό το έγκληµα διαφορετικό θα το έβρισκα ύστερα από τέσσερις µήνες. Εκείνη τη στιγµή, φυσικά, δεν το ήξερα. Όπως συµβαίνει συχνά, όταν έχει ξεκινήσει µια ιστορία για τα καλά κι εσύ ακόµη κοιµάσαι του καλού καιρού στα προηγούµενα.

23 ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ 29 Ο λόγος που η υπόθεση αυτή µε συντάραξε δεν ήταν επειδή µε έπιασε στον ύπνο. Στα πενήντα µου χρόνια µε ανάγκασε να αναθεωρήσω τις αρχές και τις αξίες µου, κι αυτό είναι τροµακτικό. Με τρόµαξε η οδύνη τού να συγκρούεσαι µε τον εαυτό σου σε βαθµό που να αδειάζεις µε τον κουβά από την ψυχή σου αυτά που πήρε χρόνια να φορτώσεις. Με γυµνά χέρια έπιασα τα πύρινα καρφιά του παρελθόντος. εν κάηκα µόνο. Κατέστρεψα, η ίδια, τα αποτυπώµατά µου. Είχε µια βιαιότητα πάνω µου αυτό το έγκληµα, που κανένα άλλο µε το οποίο ασχολήθηκα στα είκοσι δύο χρόνια αστυνοµικής καριέρας δεν είχε. Όταν το έλυσα, Σερχάτ, µε άφησε στα σκαλιά ανήµπορη να αντιµετωπίσω στο µέλλον ένα νέο έγκληµα από το φόβο µήπως και η νέα υπόθεση χρειαστεί τον παλιό µου εαυτό. Τι θα βρει από τον παλιό µου εαυτό, είναι το ερώτηµα. Τι υπάρχει σήµερα από τη Σουλτάνα της γιαγιάς Σουλτάνας. Τι θα έλεγα, Σερχάτ, στη γιαγιά Σουλτάνα αν ζούσε; Όταν ολοκληρώθηκε κι έφυγε η υπόθεση από τα χέρια µου, τότε το έσκασα, πήρα την καλοκαιρινή µου άδεια στη µέση του χειµώνα και ήρθα στο καταφύγιο της Κερασούντας. Ύστερα από σκέψη, πολύ συνειδητά, επέστρεψα ξανά στην πηγή για να πάρω τα βήµατα ένα ένα ξανά προς τα εµπρός. Με την ελπίδα να ανακαλύψω στο δρόµο τη Σουλτάνα.

24 Η Κερασούντα σου, Σερχάτ, δεν είναι η Κερασούντα µου. Η δικιά µου είχε και ελληνορθόδοξους Πόντιους. Μεταξύ µας, και η δικιά σου Κερασούντα έχει. εν µπορείς να ξεφύγεις, ξάδερφε, από το ότι τα παιδιά σου, τα εγγόνια και τα δισέγγονά σου, κι ακόµα µακρύτερα στο µέλλον, οι απόγονοί σου θα έχουν στο τούρκικο αίµα τους και αίµα ελληνικό. «Να το χαίρονται!» έτσι θα έλεγε η γιαγιά µου η Σουλτάνα, µε ελάχιστη ανωτερότητα. Πόση δύναµη χρειάζεται για να µη φανερώσεις την ικανοποίηση ότι, ενώ σε διώξανε, εσύ υπάρχεις; Περπατώντας στη σύγχρονη Κερασούντα, µε δυσκολία σχη- µατίζω στο µυαλό µου την εικόνα της πόλης των αρχών του προηγούµενου αιώνα. Τα κτίρια είναι ντουβάρια. Ψυχή παίρνουν από τους ανθρώπους που τα κατοικούν. Από τις εκπνοές τους, µε τον αέρα που βγάζουν από µέσα τους. Τα παλιά κτίρια της Κερασούντας, που έχουν διασωθεί στο χρόνο, µου επιστρέφουν θαµπές τις ελληνικές ανάσες τους. Το παλιό σχολαρχείο της γιαγιάς Σουλτάνας και της µάνας σου της Οζγκιούρ, την εποχή που ήταν Ευδοκία, λες και παρακαλούσε να ξανακούσει λίγα ελληνικά. Μου ήρθε στο στόµα το παραδοσιακό ποντιακό τραγούδι µε το οποίο, όταν είχε κέφια, µε υποδεχόταν η γιαγιά στο Κρυονέρι, στο προσφυγικό χωριό µας έξω από την Καβάλα. Κουρουτζού το βρήκαµε το χωριό να ονοµάζεται. Έτσι το λέγανε και οι Τούρκοι που το κατοικούσαν πρώτα, πριν από την Ανταλλαγή, έτσι κι εµείς το λέµε ακόµη. Όταν το λεωφορείο του ΚΤΕΛ µ έφερνε στο Κουρουτζού

25 ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ 31 από το σχολείο µου στην Καβάλα και µ έβλεπε η γιαγιά να κατεβαίνω, την έπιανε, άµα ήταν στις καλές της, κι άρχιζε: Πορπατεί και πάει τίκια η τρυγόνα η κορόνα, τ ορταρόπα τσ είν τιφτίκια, η τρυγόνα η κορόνα. Όταν µε υποδεχόταν έτσι η γιαγιά µου, δε µ άρεσε καθόλου. «Σώπα, καλέ γιαγιά!» Ντρεπόµουν τον κόσµο στο λεωφορείο. Εκείνη δεν τους ντρεπόταν, γι αυτούς, για να την ακούσουν, το έλεγε. Η τρυγόνα µε τ ορτάρια, η τρυγόνα η κορόνα πάει σ ορµάν σωρεύ χορτάρια, η τρυγόνα η κορόνα. Μουτρωµένη έπαιρνα το δρόµο για το σπίτι. Η γιαγιά γέλαγε και µ έδειχνε στους επιβάτες στο λεωφορείο. Ακεί πέραν ήλιος έν η τρυγόνα τίνος έν πάει ησα α κι ιρεάζ τα ζα και µαραίναντ τα δέντρα. Τη φορά που πρωτοεπισκέφθηκα το σχολαρχείο της στον Πόντο πώς γίνεται, βρε Σερχάτ, και βγαίνουν στην επιφάνεια, και όχι µόνο βγαίνουν αλλά, απρόσµενα, σου αρέσουν κιόλας πράγµατα που απέρριπτες, µου ήρθε και απήγγειλα στο προαύλιο µε στεντόρεια φωνή το δηµώδες άσµα της γιαγιάς. Τι αισθάνθηκα; Χαρά! Νοµίζω το ίδιο θα έλεγε και το κτίριο αν είχε στόµα να µιλήσει.

26 32 ΝΟΕΛ ΜΠΑΞΕΡ «Το επέστρεψες, τσικάρι µ *! Μπράβο!» ήταν το σχόλιο της γιαγιάς όταν της το είπα µετά. εν το ήθελαν. «Σους! Γκιτ!» βγήκε ο Τούρκος φύλακας και µ έδιωξε. Έφυγα! Έφευγα. Οπουδήποτε πήγαινα. Με καλούσαν οι παλιές φωτογραφίες της Κερασούντας, µε απόδιωχναν οι νέες. Σταµάτησα να τραβώ φωτογραφίες. Ως ενθύµια του ταξιδιού µου κράτησα τις παλιές: Μία, µετρηµένα µία, οικογενειακή, αρκετές αγορασµένες, πολλές κλεµµένες από λευκώµατα. Τα παλιά σπίτια που σώθηκαν τράβηξα µόνο, από φόβο µήπως µέχρι το επόµενο ταξίδι µου χαθούν κι αυτά στο χρόνο. Πίσω στο σπίτι, στο Κουρουτζού, τοποθέτησα τις φωτογραφίες δίπλα δίπλα, το ένα κτίριο δίπλα στο άλλο, και διαµόρφωσα µια χειροποίητη εικόνα κάποιας παλαιικής ανύπαρκτης πολιτείας. Σ εκείνη την Κερασούντα ακόµη διεξάγονται κωπηλατικοί αγώνες, ακόµη εµψυχώνονται οι κωπηλάτες στα ποντιακά, ο Εύξεινος Πόντος επιστρέφει στη στεριά τη βοή ποντιακού πλήθους, η Φιλαρµονική, για να «ζεσταθεί», παίζει δικούς µας σκοπούς, και στον Άγιο Νικόλαο, στην εκκλησιά που δεν κατοικεί πλέον σ αυτήν ο άγιος, έχουν µείνει, για να µε υποδεχτούν, θε κές µυρωδιές από παλιές λειτουργίες και στολισµένους Επιτάφιους. Θέλει κόπο να βρω την πόλη µου στην πόλη σου, Σερχάτ. Οι καρτ ποστάλ της Κερασούντας στην αρχή του εικοστού αιώνα και τα ταχυδροµικά δελτάρια της ίδιας εποχής δε µε βοηθούν πολύ. ίνουν µιαν ασπρόµαυρη εικόνα και βγάζουν τον δικό τους απόηχο πόλης αυτά, έναν ήχο που, ξεθωριασµένος από το χρόνο, χτυπάει στ αυτιά µου σαν αναστεναγµός και µε λυπεί. Θέλησα να ξαποστάσω µια στάλα σε µιαν από τις πλατείες * Καρδιά µου (ποντιακά).

27 ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ 33 σας. Άραγε υπήρχε τότε; Ξαπόσταινε εδώ και η γιαγιά µου; Την έφερνε η µάνα της σ αυτό το ίδιο σηµείο, αναρωτήθηκα, αυτό που πατάω σήµερα, ανήξερη ότι θα ερχόταν σύντοµα µια µέρα που θα χανόταν; Πού να φανταστεί τότε ότι θα ερχόταν µια µέρα, µιαν άλλη µέρα, που θα στεκόταν στο ίδιο σηµείο της πλατείας η απόγονή της, άγνωστη µεταξύ αγνώστων, και θα την αναζητούσε! Χάθηκε στην Κερασούντα η προγιαγιά. Κάθοµαι και µυρίζω τον αέρα της. Σαν ανάµνηση σαν αίσθηση σαν αύρα, κάτι θα έχει αποµείνει, δεν µπορεί. Στη γιαγιά Σουλτάνα, επιστρέφοντας, δεν είχα µιαν απάντηση να δώσω, αν η µάνα της πρόλαβε να φέρει στον κόσµο το µωρό ή χάθηκαν µαζί το 21. Μπορεί, είχε περάσει η σκέψη απ το µυαλό µου, το µωρό εκείνο να είναι ο συνοµήλικός του Τούρκος που κάθεται στο απέναντι παγκάκι και µε παρατηρεί τόση ώρα λες και µε γνωρίζει. Μπορεί και να γνωριζόµαστε! Πού ξέρεις! σκέφτηκα και µου ξέφυγε ένα χαµόγελο. Το παρεξήγησε και µε πλησίασε Η γιαγιά Σουλτάνα, στο σπίτι µας στο Κουρουτζού, έβαλε σε κορνίζα τη φωτογραφία µου που µε δείχνει στην πλαγιά µε τις φουντουκιές. Κρατάω έναν κορµό φουντουκιάς και κοιτάω στα µάτια το φακό. Εµένα δε µου αρέσει η συγκεκριµένη φωτογραφία και το είχα πει στη γιαγιά. Αλλά το έκανε. Ήταν γι αυτήν η απόδειξη ότι επέστρεψε η σπορά της στη γη του πατέρα της. «Να, εδώ είναι η Σουλτάνα µου, στα κτήµατα του προπάππου της», έλεγε δείχνοντας τη φωτογραφία σε όλους. ε µου αρέσει γιατί την ίδια στάση, να αγκαλιάζω έναν κορ- µό, αλλά πεύκου, είχα σε µια φωτογραφία µου από σχολική εκδροµή. Μήπως φανεί ανέµελη κι αυτή της Κερασούντας ήταν η αντίρρησή µου.

28 34 ΝΟΕΛ ΜΠΑΞΕΡ Μόνο στο σπίτι της Οζγκιούρ, που υπήρξε το πατρικό της γιαγιάς µου, αισθάνοµαι καλά στην Κερασούντα. «Σπίτι σου να το χεις», µε είχε καλωσορίσει η µητέρα σου, Σερχάτ, στα ποντιακά. «Άµον το σπίτι σ», είχε πει, θυµάσαι; Ακόµη τότε δεν είχε χτιστεί στην αυλή το σπίτι του Α γκιούν. Ήταν όπως παλιά. Το είχα βγάλει φωτογραφίες και τις είχα βάλει µαζί µε τις παλιές της Κερασούντας. Αναπόσπαστο κοµµάτι της παλαιικής ανύπαρκτης πολιτείας που σου έλεγα. «Θεία Ευδοκία ή θεία Οζγκιούρ θέλεις, θεία, να σε λέω;» ήταν από τα πρώτα που την είχα, θυµάµαι, ρωτήσει. «Μόνο για την καλοµάνα* σ και τον Θεόν είµαι Ευδοκία», είχε γελάσει η θεία µου, «για τε σεν είµαι Οζγκιούρ». «Τι;» είχε βγει από τα ρούχα της η γιαγιά όταν της είπα πως διάλεξε για µένα το όνοµα Οζγκιούρ. «Πες της ότι δικό µου εγγόνι είσαι και, για µας, θα είναι Ευδοκία! Ο κόσµος να χαλάσει!» Εγώ την έλεγα θεία Οζγκιούρ. «Γύρνα, γύρνα», µε ξεπροβόδιζε η Οζγκιούρ στις βόλτες µου στην Κερασούντα. «Αµ δε θα φτάσεις!» Σαν να την ακούω! Έχω τη φωνή της στ αυτιά µου: «Κλοστ, κλοστ, ακόµαν κε πίες για!» «Θεία Οζγκιούρ, πες µου κι εσύ για τους προπάππους µου», την είχα παρακαλέσει. «Ουουου πόσο µακριά πας και δεν αντέχω!» «Θεία Οζγκιούρ, θέλω να µου τα πεις για να τα θυµάµαι». «Τι µε ρωτάς εµένα, ψυ µ ;** Εγώ έµεινα στα πολύ παλιά. Τότε που ο θείος µας ήταν θείος µας. Στα πριν τον κάνει η αδελφή µου άντρα της. Όταν όλα ήτανε στη θέση τους». «Ε, για τα τότε πες µου, που ήταν όλα στη θέση τους». «Πάει! Έφυγαν από τη θέση τους. Κουνήθηκαν οι ζωές µας, τι τα θες!» * Γιαγιά. ** Ψυχή µου (χα δευτικό).

29 ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ 35 «Η γιαγιά λέει», πήγα να την προκαλέσω για να ανοίξει το στόµα της και να µου τα πει, «ότι η δική σου η ζωή δεν κουνήθηκε δα και πολύ. Ότι, από τις δυο σας, αυτή ήταν που πέρασε τα δεινά. Που έφυγε». Η Οζγκιούρ δε µίλησε, το άφησε να περάσει ασχολίαστο, και µε ανάγκασε να προχωρήσω κι άλλο: «Στα πούπουλα την έβγαλες σε σύγκριση µε αυτήνα, έτσι λέει η αδελφή σου». Με το που το άκουσε, η θεία έχασε αυτό το γαλήνιο στην έκφραση που τη χαρακτήριζε, εκείνο το πειθήνιο στη Μοίρα που είχε. Ζωντάνεψε. εν είχε όµως θυµό όταν µίλησε, ούτε παράπονο η φωνή της. «Πούπουλο το λέει στα δεκαπέντε σου, σε µια νύχτα, να γίνεις µια άλλη αν θες να ζήσεις; Εύκολο είναι ν αλλάξεις οικογένεια, εθνικότητα, θρησκεία, σαν να περνάς απέναντι; Έτσι, σαν να πηγαίνεις από τον ένα δρόµο στον άλλο, τόσο απλά και γρήγορα; Άιντε µην ανοίξω το στόµα µου!» είπε η Οζγκιούρ και το σούφρωσε για να το εµποδίσει να ανοίξει κι άλλο. «Από µικρή την έτρωγε ο πισινός της, γι αυτό το µυαλό της το έχει στα µαλακά και στα πούπουλα», παρ όλη την προσπάθεια της ξέφυγε.

30 Ρ ε συ, Λυκούργε», του είπα απ το τηλέφωνο, «τι γίνεται εδώ; Πέντε χέρια χλωρίνη έχουν περάσει τον τόπο του εγκλήµατος! Να σου πέσει στο πάτωµα η µπουκιά, να σκύψεις να την πάρεις να τη φας!» Είχα τσακιστεί να πάω εκεί όπου βρέθηκε το θύµα, ο Φοίβος Παπαγιάννης, γιατί ήξερα ότι µε την περιφορά στο Κρατικό είχε χαθεί πολύτιµος χρόνος. «Τα στοιχεία έχουν κάνει φτερά», τον ενηµέρωσα. «Με πρόλαβαν οι καθαρίστριες. Στις πολυεθνικές, µη δουν πτώµα στις τουαλέτες τους, πρέπει να σφουγγαρίσουν!» «Κοίτα µη σε πιάσει το πατριωτικό σου», επιχείρησε να µε νουθετήσει ο Λυκούργος. «Σουλτάνα, επειδή σε ξέρω, µην τους αρχίσεις το κήρυγµα!» «Άσε η περίεργειά τους! Όλη η εταιρεία πέρασε να δει το πτώµα. Όλοι αφήσανε το δακτυλικό τους αποτύπωµα!» «Κάθε µέρα έχουν την ευκαιρία να βλέπουν το διευθυντή προσωπικού τους να τα έχει κακαρώσει;» «Μα κι αυτός ο χριστιανός, στην τουαλέτα! ε βρήκε άλλο, καλύτερο µέρος να τον σκοτώσει; Ένα από τα πρώτα που πρέπει να δούµε είναι η επιλογή του τόπου του εγκλήµατος». Ο Λυκούργος δε µου απάντησε. Με τη σιωπή του ήταν σαν να µου έλεγε: «Θέλεις κάτι άλλο;» «Ναι, να σου πω, χρειάζοµαι την αναφορά σου το ταχύτερο. Ξεψάχνισέ τον» «Όλους τους ξεψαχνίζω!» «Ναι, µάτια µου, εννοώ πως ό,τι µου πεις θα µε βοηθήσει.

31 38 ΝΟΕΛ ΜΠΑΞΕΡ Σ εσένα στηρίζοµαι, γιατί από δω, από την πολυεθνική, δε θα δω χα ρι». Όταν ενηµερώθηκα ότι το θύµα εργαζόταν ως διευθυντής προσωπικού σε µιαν από τις πιο πρωτοκλασάτες πολυεθνικές στην Ελλάδα, που τα προ όντα της είναι σε κάθε ντουλάπι νοικοκυράς, ανατρίχιασα. «Τι δουλειά έχει η µύγα µες στο γάλα;» είπα το βράδυ στον Λυκούργο. εν είχα πατήσει ποτέ πριν το πόδι µου σε πολυεθνική επιχείρηση. Με το καληµέρα φάνηκε η δουλειά. «Η κυρία Άννα Καπαγιαννίδου από την Αστυνοµία θέλει να σας δει», ανακοίνωσε στο εσωτερικό τηλέφωνο η κοπέλα στην υποδοχή. «Σουλτάνα, κοριτσάκι µου! Όχι Άννα! Σουλτάνα Καπαγιαννίδου!» «Περάστε. Θα σας συνοδεύσω», µου είπε ξερά. Με τον αυτόν που έχω τέλος πάντων, σωµατότυπό µου, υπέ- µεινα τον εξευτελισµό να διασχίσω όλη την εταιρεία στο πλάι µιας λεπτότατης, πανύψηλης κοπέλας µε ένα τόσο δα ρουχαλάκι. Με άφησε συνοφρυωµένη έξω από την πόρτα του διευθύνοντος συµβούλου. «Περάστε!» µου είπε χαµογελώντας και µε τσάκισε.

32

Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-505-7

Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-505-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μη φεύγεις ÓÕÃÃÑÁÖÅIÓ: Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Ελίζα Βαβούρη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-489-0

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-489-0 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE ENGLISH ROSES GOOD-BYE, GRACE? TΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Μικρές και Τριανταφυλλένιες Αντίο, Γκρέις; ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Madonna EIKONOΓΡΑΦΗΣΗ: Jeffrey Fulvimari ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009

Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009 9 TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: DEAR HOUND Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Αγαπηµένο µου σκυλάκι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jill Murphy ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Jill Murphy ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λεµπέσης, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-646-2

Γιώργος Λεµπέσης, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-646-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Θ αυγό ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Λεµπέσης ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Φραγκίσκος-Χρήστος Ράλλης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0222-2

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0222-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το λουλουδόπαιδο και άλλες ιστορίες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Αιµιλία Κονταίου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ»

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» 2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» Δεν είχε καλά χαράξει και η κυρία Μαίρη άνοιξε το μαγαζί. Πέταξε τα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Μουρίκη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, 2.500 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-727-3

Κατερίνα Μουρίκη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, 2.500 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-727-3 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Περιπέτεια στη Σκουπιδανία ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Κατερίνα Μουρίκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Πέγκυ Φούρκα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Μερκούριος Αυτζής, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2014 ÉSBN 978-618-01-0294-9

Μερκούριος Αυτζής, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2014 ÉSBN 978-618-01-0294-9 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τρελό µου αµαξίδιο ÓÕÃÃÑÁÖΕΙΣ: Μερκούριος Αυτζής ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2011 ÉSBN 978-960-496-007-1

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2011 ÉSBN 978-960-496-007-1 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: THE UGLY TRUTH Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 5: Η σκληρή αλήθεια ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Αρναούτογλου, 2012 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Getty images, Paranga images. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012, 5.000 áíôßôõðá

Γρηγόρης Αρναούτογλου, 2012 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Getty images, Paranga images. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012, 5.000 áíôßôõðá TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μακιγιαρισµένοι φόβοι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γρηγόρης Αρναούτογλου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: ííá ÌáñÜíôç ΣΥΝΘΕΣΗ ÅÎÙÖÕËËÏΥ: ñõóïýëá ÌðïõêïõâÜëá ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Όταν η μαμά έχει στομία

Όταν η μαμά έχει στομία Coloplast Όταν η μαμά έχει στομία Μια αληθινή ιστορία ζωής Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε από την Tina η οποία έχει κάνει επέμβαση στομίας. Η επέμβαση έγινε το 1994, τη στιγμή που ο γιος της ήταν ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος -ένας µονόλογος-

Το τέλος -ένας µονόλογος- Το τέλος -ένας µονόλογος- Γυναίκα µόνη, όµορφη, τριακονταετής. Καθιστή, µετά όρθια, πάντα µόνη. Χώρος κλειστός, ελάχιστα φωτεινός, παλιά ωραίος. Η ατµόσφαιρα έχει κάτι το πένθιµο. Το πρόσωπο κάτι το µόνιµο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: info@psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr

e-mail: info@psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr ΣΕΙΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: REINVENTARSE Aπό τις Εκδόσεις Plataforma, Βαρκελώνη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Βρες ξανά τον εαυτό σου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Mario Alonso Puig ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Θεοδώρα αρβίρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» Αφηγητής: Ο Λευτέρης είναι μαθητής της Γ Γυμνασίου, μέτριος στην επίδοση, με πολλές όμως δυνατότητες, δημοφιλής, ποδοσφαιρόφιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά Στη γιαγιά Φωτούλα, που δεν πρόλαβε να το διαβάσει, γιατί έφυγε ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων. Και στον παππού Γιώργο, που την υποδέχτηκε εκεί ψηλά,

Διαβάστε περισσότερα

Rachel Renée Russell, 2011 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011

Rachel Renée Russell, 2011 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DORK DIARIES 3 tales from A NOt-SO-tAlENtED pop StAR Áðü ôéò Åêäüóåéò Aladdin, Νέα Υόρκη 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο μιας Ξενέρωτης 3 Ιστορίες από μια όχι και τόσο ταλαντούχα

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΡΗ» Ένα δωδεκάχρονο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ 1. Σηκωνόμαστε όρθιοι και καρφιτσώνουμε μια κόλλα χαρτί στην πλάτη του κάθε παιδιού. Ας γράψουμε πάνω στην πλάτη του καθενός ανώνυμα κάτι που μας αρέσει πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1)

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) «Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) Πρόσωπα: Μαθητές ασκάλα Κύριος Τροχαιάκης (αστυνοµικός της τροχαίας) Παιδιά ΣΚΗΝΗ 1 (στην τάξη) Χτυπά κουδούνι και µπαίνει µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

του σέλινου Στα πράσα! Ιωάννα Μπουλντούµη, 2011 Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-871-3

του σέλινου Στα πράσα! Ιωάννα Μπουλντούµη, 2011 Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-871-3 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι περιπέτειες του επιθεωρητή Σέλοκ του σέλινου Στα πράσα! ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ιωάννα Μπουλντούµη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Χρήστος ήµος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Νικόλας Ελπινιώτης Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Μια ποιητική συλλογή για την κρίση και την διέξοδο από αυτή Αθήνα 2014 Copyright Νίκος Κοκκοράκης, 2014 Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση και η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Çilary McKay, 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2009

Çilary McKay, 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2009 ÔÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: CADDY EVER AFTER Aðü ôéò Åêäüóåéò Hodder Children s Books, Λονδίνο 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κάντι, γλυκιά για πάντα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Hilary McKay ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Ντίνα Καρύδη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ÅéêïíïãñÜöçóç: Χρήστος ηµόπουλος

ÅéêïíïãñÜöçóç: Χρήστος ηµόπουλος TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Χριστούγεννα µε τον Χρήστο ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρήστος ηµόπουλος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Χρήστος ηµόπουλος ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ Χρόνος: 40 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 6 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου.

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου. You & I 1 η σκηνή Μια ερηµική στάση λεωφορείου στη µέση του πουθενά. Ένα αµάξι σταµατάει στη µέση ενός επαρχιακού δρόµου. Ένας άντρας (του οποίου το πρόσωπο δεν βλέπουµε) βγαίνει από το όχηµα και κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση: Χριστίνα Μανιά

Μετάφραση: Χριστίνα Μανιά Μετάφραση: Χριστίνα Μανιά Millénium 3 & 4 Dupuis 2014, by Man, Homs and Runberg Millenium 2014 Stieg Larsson and Moggliden AB www.dupuis.com All rights reserved. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2015 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Copyright Συνοδινού Ράνια Follow me on Twitter: @RaniaSin Smashwords Edition ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Anthony Horowitz, 1983, 2005. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2008 ÉSBN 978-960-453-346-6

Anthony Horowitz, 1983, 2005. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2008 ÉSBN 978-960-453-346-6 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: RAVEN S GATE Aðü ôéò Åêäüóåéò Walker Books, Ëïíäßíï 2005 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Πύλη του Γερακιού ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Anthony Horowitz ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Φωτεινή Μοσχή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

16 Συνήθως ξυπνούσε τα χαράµατα ο µικρός άγγελος, αλλά εκείνη την ηµέρα δεν άνοιγαν τα µάτια του µε τίποτα. Φαίνεται πως τον είχαν πλακώσει και τα συννεφένια παπλώµατά του. Ήταν τόσο µαλακά και ζεστά,

Διαβάστε περισσότερα

Rose Cooper, 2012 Εικονογράφησης εξωφύλλου: Rose Cooper, 2012 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2013

Rose Cooper, 2012 Εικονογράφησης εξωφύλλου: Rose Cooper, 2012 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2013 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: SECRETS FROM THE SLEEPING BAG Áðü ôéò Åêäüóåéò Delacorte Press, Νέα Υόρκη 2012 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μυστικά από την κατασκήνωση ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Rose Cooper ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Κασσιανή Μπουλούκου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

Rachel Renée Russell, 2010 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011

Rachel Renée Russell, 2010 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DORK DIARIES 2 tales from A NOt-SO-POPUlAR PARtY GIRl Áðü ôéò Åêäüóåéò Aladdin, Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο μιας Ξενέρωτης 2 Ιστορίες από ένα όχι και τόσο δημοφιλές

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2010, 20.000 αντίτυπα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2010, 20.000 αντίτυπα TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Αγαπώ θα πει χάνοµαι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Κατερίνα Λελούδη ΣΥΝΘΕΣΗ ÅÎÙÖÕËËÏΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ Konstantinos Thodis by Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a 1. - o - ( ο ) ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο Средний / прилагательное το βιβλίο το νέο περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης Εργασία από τα παιδιά της Α 1 τάξης Τετάρτη, 15 του Μάη Χθες πέρασα μια όμορφη μέρα. Το πρωί ξύπνησα και ετοιμάστηκα για το σχολείο. Φόρεσα τη στολή μου, έφαγα το πρόγευμά μου και ξεκίνησα για το σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΎΛΑ ΚΟΝΤΈΑ. Μοναξιές που ταιριάζουν

ΡΟΎΛΑ ΚΟΝΤΈΑ. Μοναξιές που ταιριάζουν ΡΟΎΛΑ ΚΟΝΤΈΑ Μοναξιές που ταιριάζουν KEΦAΛAIO 1 Τη συνάντησε τυχαία στον δρόμο για την Ομόνοια, Κυριακή μεσημέρι. Η κίνηση στην Πανεπιστημίου περιορισμένη και για μια στιγμή νόμισε πως γέμισε ο δρόμος

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα αλλάζει, ο κόσµος αλλάζει Εµείς; ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το κλίµα αλλάζει, ο κόσµος αλλάζει Εµείς; ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ Το κλίµα αλλάζει, ο κόσµος αλλάζει Εµείς; ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ Ανδρέας Σµοϊλης Μελίνα Ρήγα Μαθητές στο Πειραµατικό Μουσικό Γυµνάσιο Παλλήνης 2007-2008 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κατερίνα Αλεξιάδη alexiadi@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξιος Δανιάς. 5 ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού. 1 ο BΡΑΒΕΙΟ

Αλέξιος Δανιάς. 5 ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού. 1 ο BΡΑΒΕΙΟ Αλέξιος Δανιάς 5 ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού 1 ο BΡΑΒΕΙΟ ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 2010-2011 ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 2010-2011 Αλέξιος Δανιάς 5 ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού 1 ο BΡΑΒΕΙΟ 2 Γεια

Διαβάστε περισσότερα

Το Internet θέλει προσοχή!

Το Internet θέλει προσοχή! Το Internet θέλει προσοχή! Στο Internet αν θες να πας πρέπει να προσέχεις που πατάς γιατί με ένα λάθος βηματάκι θα πέσεις μέσα σε χαντάκι. Το Internet κρύβει πολλά άλλα ωραία άλλα τραγικά γι αυτό πρόσεχε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα