Τα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών ως ψηφιακές τάξεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών ως ψηφιακές τάξεις"

Transcript

1 Τα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών ως ψηφιακές τάξεις Ευτυχία Κωλέτσου, Ιωάννης Βρέλλης, Τάσος Α. Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Περίληψη Η εργασία παρουσιάζει μία συγκριτική μελέτη τριών διαφορετικών περιβαλλόντων, των Second Life, Open Simulator και Open Wonderland. Στόχος της είναι ο προσδιορισμός ενός συνόλου λειτουργικών και παιδαγωγικών δυνατοτήτων που το κάθε ένα από αυτά προσφέρει, δίνοντας ένα σημείο αναφοράς για την καταλληλότερη επιλογή ανάπτυξης εικονικής τάξης. Η ανάλυση δείχνει ότι το Second Life παρέχει τεχνολογικά λίγο περισσότερες δυνατότητες, με μεγαλύτερο όμως και διαρκές οικονομικό κόστος. Στο επίπεδο της υλοποίησης συγκεκριμένων διδακτικών στρατηγικών με την παροχή κατάλληλων εργαλείων, οι πλατφόρμες Second Life και Open Simulator είναι παραπλήσιες. Η Open Wonderland παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία και τη λειτουργικότητα για αμεσότερη μεταφορά των διαδικασιών που επιτελούνται σε μία πραγματική τάξη, σε ένα εικονικό περιβάλλον πολλών χρηστών. Λέξεις-κλειδιά: Εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών, MUVEs, Second Life, Open Simulator, Open Wonderland Εισαγωγή Η παιδαγωγική αξιοποίηση των τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων πολλών χρηστών (Multi-User Virtual Environments, MUVEs) παρουσιάζει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον και εντοπίζεται κυρίως στη διερεύνηση των δυνατοτήτων τους για την υποστήριξη της μάθησης (Duncan, Miller, & Jiang, 2012). Τα εκπαιδευτικά MUVEs περιλαμβάνουν δραστηριότητες μέσα στο εικονικό περιβάλλον, που επιτρέπουν την ανάπτυξη συνεργατικής μάθησης και ενισχύουν την αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων μελών δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για διδασκαλία και μάθηση (Dalgarno & Lee, 2010). Η διάκριση των εκπαιδευτικών MUVEs έχει να κάνει και με τον τρόπο αξιοποίησής τους, είτε εφαρμόζοντας παραδοσιακές διδακτικές στρατηγικές μέσα σε εικονικές τάξεις (Cheryan et al., 2011), είτε παρέχοντας δυνατότητες προσομοίωσης μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον (Vrellis et al., 2010). Αρκετές πλατφόρμες MUVEs, εύκολα παραμετροποιήσιμες, με πιο γνωστές τις Second Life (SL), Open Simulator (OpenSim) και Open Wonderland, παρέχουν δυνατότητες για την ανάπτυξη συνεργατικών μαθησιακών περιβαλλόντων. Πολλοί ερευνητές φαίνεται ότι προτιμούν την πλατφόρμα του SL που εμφανίστηκε το 2003, ως βάση για την ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων (Kirriemuir, 2010; Ralph & Stahr, 2010). Το 2007 και 2010 αντίστοιχα εμφανίζονται οι πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα OpenSim και Open Wonderland, οι οποίες προσφέρουν αντίστοιχες δυνατότητες για την ανάπτυξη συνεργατικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, και επιπλέον ευελιξία για την παραμετροποίηση των ίδιων των περιβαλλόντων. Οι προτιμήσεις των ερευνητών στην πλατφόρμα που χρησιμοποιούν δεν φαίνεται να ακολουθούν κάποια κριτήρια επιλογής. Το 2011 ο Κωνσταντινίδης συγκρίνει μία σειρά από πλατφόρμες με κριτήρια λειτουργικότητας και γενικών παιδαγωγικών χαρακτηριστικών. Ως προς τα πρώτα κριτήρια προκρίνει για διαδικτυακή Χ. Καραγιαννίδης, Π. Πολίτης & Η. Καρασαββίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 8 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Σεπτεμβρίου 2012

2 2 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή εκπαίδευση το SL, ενώ ως προς τα παιδαγωγικά γίνεται αναφορά μόνο στην πλατφόρμα Croquet. Σημειώνεται ότι δεν εμφανίζεται η πλατφόρμα OpenSim. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μία συγκριτική μελέτη τριών δημοφιλών MUVEs, των SL, OpenSim και Open Wonderland, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών με έμφαση τη μεταφορά της τάξης μέσα σε ένα συνεργατικό εικονικό περιβάλλον. Μεθοδολογία Το μεθοδολογικό πλαίσιο για την κατηγοριοποίση των MUVEs κατά τη μεταφορά μίας τάξης σε ένα εικονικό περιβάλλον περιλαμβάνει ουσιαστικά δύο επίπεδα, το λειτουργικό και το παιδαγωγικό. Τα επίπεδα δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, αφού τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά επιτρέπουν την παιδαγωγική αξιοποίηση παρέχοντας έτσι το σύνολο των δυνατοτήτων (affordances) των MUVEs. Το λειτουργικό επίπεδο περιλαμβάνει κριτήρια τα οποία αναφέρονται κυρίως στις τεχνικές δυνατότητες του, την ευχρηστία και τη λειτουργικότητά του. Διευρύνοντας την κατηγοριοποίηση του Κωνσταντινίδη (2011), διακρίνονται πέντε κατηγορίες, που αναφέρονται στην τεχνολογική υποδομή για τη δόμηση του εικονικού, στην εικονική εκπροσώπηση των χρηστών, στις δυνατότητες πλοήγησης, στους τρόπους επικοινωνίας και τη δημιουργία ομάδων χρηστών, καθώς και στις δυνατότητες δημιουργίας και εισαγωγής εκπαιδευτικού υλικού από τους χρήστες. Το παιδαγωγικό επίπεδο περιλαμβάνει κριτήρια που αναφέρονται στη μαθησιακή διαδικασία. Εξετάζεται η καταλληλότητα της πλατφόρμας σε σχέση με τις δυνατότητες που προσφέρει ως προς την υλοποίηση χαρακτηριστικών διδακτικών στρατηγικών. Ο παράγοντας των διδακτικών στρατηγικών θεωρείται ένα κύριο κριτήριο, δεδομένου ότι οι στρατηγικές αφενός βασίζονται σε συγκεκριμένες θεωρίες μάθησης και αφετέρου υπαγορεύουν συγκεκριμένους τύπους μαθησιακών δραστηριοτήτων. Τόσο τα λειτουργικά όσο και τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά καλύπτουν τις απαιτήσεις μίας εικονικής τάξης που υποστηρίζει τη διδακτική πράξη στην οποία περιλαμβάνονται η πρόσβαση σε πληροφορίες και η κάθε μορφής επικοινωνία και συνεργασία (Cheryan et al., 2011). Με βάση τα παραπάνω κριτήρια για κάθε μία από τις πλατφόρμες SL, OpenSim και Open Wonderland, σχεδιάστηκαν με σκοπό τη μελέτη τους εικονικές τάξεις που υποστηρίζουν τις διδακτικές στρατηγικές της εισήγησης-διάλεξης, του καταιγισμού ιδεών, της χιονοστιβάδας, του παιχνιδιού ρόλων, της μελέτης περίπτωσης, του σχεδίου εργασίας (project) και της συνεργασίας. Για την υλοποίηση των παραπάνω στρατηγικών, οι εικονικές τάξεις περιλαμβάνουν χώρους διάλεξης, μαθησιακών δραστηριοτήτων, καθώς και ελεύθερες ζώνες συνεργασίας και αλληλεπίδρασης. Αποτελέσματα Λειτουργικό Επίπεδο Τεχνολογική υποδομή Τα στοιχεία δόμησης των MUVEs αφορούν κυρίως σε θέματα πελάτη-εξυπηρετητή και κόστους απόκτησης ιδιωτικού εικονικού χώρου. Τα SL, OpenSim και Open Wonderland εγκαθίστανται στα συνήθη λειτουργικά συστήματα. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις ελάχιστες προτεινόμενες απαιτήσεις κάθε συστήματος για την εγκατάσταση των τριών MUVEs.

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 3 Πίνακας 1. Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος για εγκατάσταση των MUVEs Απαιτήσεις SL OpenSim Open Wonderland Συστήματος Λειτουργικό Windows πλαίσιο.net οδηγοί OpenGL Σύστημα τουλάχιστον 3.5 Linux πλαίσιο Mono τουλάχιστον Mac πλαίσιο Mono τουλάχιστον Επεξεργαστής (CPU) 2 GHz ~ 2,4 GHz 1,5 GHz Μνήμη (RAM) 1 GB ~ 3 GB 1 GB Ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο απαιτείται όχι απαραίτητη - δυνατότητα εφαρμογής σε τοπικό δίκτυο όχι απαραίτητη - δυνατότητα εφαρμογής σε τοπικό δίκτυο Το περιβάλλον του SL υποστηρίζεται από ς εξυπηρετητές της εταιρίας Linden Lab, η οποία προτείνει ευρυζωνική δικτύωση. Από την άλλη πλευρά, τα περιβάλλοντα OpenSim και Open Wonderland εγκαθίστανται σε ιδιωτικούς εξυπηρετητές. Αυτό υπονοεί ότι η είσοδος στα περιβάλλοντα αυτά μπορεί να γίνει ακόμη και από τοπική δικτύωση, όχι απαραίτητα μέσω Διαδικτύου. Το SL επιτρέπει στους χρήστες τη δημιουργία δωρεάν λογαριασμών. Οι χρήστες συνδέονται στο περιβάλλον του SL μέσω ενός ειδικού viewer (SL viewer). Η εταιρία είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση των απομακρισμένων εξυπηρετητών του SL, απαλάσσοντας τους χρήστες από εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης τους. Για το λόγο αυτό, η απόκτηση προσωπικού εικονικού χώρου στο SL απαιτεί οικονομικό κόστος και ετήσια συνδρομή. Χρήστες που δεν επιθυμούν την απόκτηση ιδιωτικού εικονικού χώρου, μπορούν να δημιουργήσουν δωρεάν λογαριασμούς και να περιηγηθούν ελεύθερα σε περιβάλλοντα άλλων χρηστών, αρκεί να μην έχουν ρυθμίσεις απορρήτου ιδιωτικού χώρου. Οι λογαριασμοί των χρηστών, τόσο στο OpenSim όσο και στο Open Wonderland, δημιουργούνται από τον διαχειριστή των περιβαλλόντων αυτών στον τοπικό εξυπηρετητή. Οι χρήστες του OpenSim έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στο εικονικό περιβάλλον είτε κάνοντας χρήση του SL viewer, είτε μέσω άλλων, όπως ο Imprudence ή ο Dolphin. Για το Open Wonderland, απαιτείται αρχικά η σύνδεση στον εξυπηρετητή μέσω φυλλομετρητή, από όπου οι χρήστες αποκτούν το αρχείο Wonderland.jnlp, απαραίτητο για τη σύνδεσή τους στο εικονικό περιβάλλον. Τα OpenSim και Open Wonderland απαιτούν επιπλέον χρόνο για την εγκατάσταση και τη συντήρηση του τοπικού τους εξυπηρετητή, αλλά το κόστος χρήσης τους και εισαγωγής επιπλέον δεδομένων σε αυτά είναι μηδενικό. Επιπλέον, τα δύο αυτά περιβάλλοντα είναι ανοιχτά, δηλαδή είναι παραμετροποιήσιμα από τους διαχειριστές τους. Εικονική εκπροσώπηση Τα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών ενισχύουν την αίσθηση της φυσικής και κυρίως κοινωνικής παρουσίας του χρήστη, που φαίνεται να συνεισφέρει θετικά μαθησιακά αποτελέσματα (Mikropoulos & Natsis, 2011; Vrellis et al., 2010). Σημαντικός παράγοντας για την ενίσχυση της παρουσίας είναι ο τρόπος με τον οποίο ο χρήστης αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, στον οποίο συνεισφέρει η εκπροσώπηση του μέσω του ειδώλου (avatar) του. Στο SL η επιλογή του avatar του χρήστη γίνεται από συλλογή έτοιμων avatars, τα οποία μπορούν να δεχτούν πληθώρα παραμετροποιήσεων.

4 4 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Κατά την πρώτη είσοδο του χρήστη στο OpenSim, το avatar του είναι πανομοιότυπο με των άλλων χρηστών. Στη συνέχεια, όπως και στο SL, ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει την εξωτερική εμφάνιση του avatar στις προτιμήσεις του. Μέσα από πληθώρα ιστοσελίδων χρηστών στο Διαδίκτυο, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει και να εισάγει στο περιβάλλον επιπλέον αντικείμενα για το avatar του δωρεάν ή επί πληρωμή. Στο Open Wonderland, όπως και στο OpenSim, οι χρήστες εισέρχονται με πανομοιότυπα avatars. Αντίθετα με τα άλλα δύο περιβάλλοντα, εδώ το αρχικό avatar φαίνεται να έχει περιορισμένες δυνατότητες. Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την εμφάνιση του, χρησιμοποιώντας έτοιμα προκαθορισμένα μοντέλα που παρέχει το περιβάλλον. Μέσα από τα μοντέλα αυτά προσδίδονται επιπλέον δυνατότητες, όπως η κίνηση των άκρων. Ο ρουχισμός και επιπλέον αντικείμενα των avatars μπορούν να αλλάξουν μόνο χρωματικά. Πλοήγηση Η πλοήγηση περιλαμβάνει δυνατότητες, όπως ο τρόπος μετακίνησης του avatar και ο χειρισμός της κάμερας από τον χρήστη. Η περιήγηση του avatar στο εικονικό περιβάλλον γίνεται είτε με το πληκτρολόγιο, είτε με το ποντίκι. Το περπάτημα του avatar, ως τρόπος μετακίνησης μέσα στο εικονικό περιβάλλον, είναι δεδομένο και στα τρία περιβάλλοντα. Παρόλα αυτά, μόνο το SL και το OpenSim δίνουν τη δυνατότητα τρεξίματος και αιώρησης. Στα εικονικά περιβάλλοντα ο χρήστης βλέπει το περιβάλλον μέσα από μία εικονική κάμερα. Με αυτήν, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει προκαθορισμένες θέσεις για να παρατηρεί το avatar του, σε πρώτο ή τρίτο πρόσωπο. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα χειρισμού της κάμερας μέσα από την οποία παρακολουθεί το περιβάλλον γύρω του. Η οπτική της κάμερας υποστηρίζει δυνατότητες περιστροφής και ζουμ και στα τρία MUVEs. Παρόλα αυτά, και σε αντίθεση με τα SL και OpenSim, στο Open Wonderland παρατηρείται ένας βαθμός δυσχρηστίας στην περίπτωση μελέτης κάποιου αντικείμενο, αφού ο χρήστης πρέπει πρώτα να το πλησιάσει αρκετά με το avatar του και έπειτα να εστιάσει σε αυτό. Επικοινωνία και δημιουργία ομάδων Τα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών προσφέρουν εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, απαραίτητα για την ανάπτυξη συνεργασίας. Τα εργαλεία σύγχρονης επικοινωνίας δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο «πρόσωπο με πρόσωπο». Σε εικονικά περιβάλλοντα η επικοινωνία αυτού του είδους προσφέρεται είτε με τη μετάδοση φωνητικών μηνυμάτων, είτε μηνυμάτων κειμένου. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να έχουν ιδιωτικές συζητήσεις μεταξύ τους χωρίς να είναι εμφανή τα μηνύματα τους σε τρίτους. Στο περιβάλλον του SL οι χρήστες που βρίσκονται στην εμβέλεια συγκεκριμένης περιοχής μπορούν να ανταλλάξουν φωνητικά μηνύματα ή μηνύματα κειμένου. Τα μηνύματα είναι δυνατό να ακουστούν ή να διαβαστούν από το σύνολο των υπολοίπων χρηστών ή από ένα υποσύνολο τους. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής ασύγχρονων προσωπικών μηνυμάτων κειμένου σε άλλους χρήστες με την προϋπόθεση ότι είναι ήδη ενταγμένοι σε κοινή λίστα. Το ίδιο ισχύει και για το περιβάλλον του OpenSim, με την προϋπόθεση εγκατάστασης της επέκτασης Freeswitch και παραμετροποίησης κατάλληλων αρχείων. Στο Open Wonderland υποστηρίζεται η ανταλλαγή φωνητικών μηνυμάτων και μηνυμάτων κειμένου σε ιδιωτικό επίπεδο ή μεταξύ μίας ομάδας χρηστών. Η δημιουργία ομάδων χρηστών είναι καθοριστική για την εφαρμογή συγκεκριμένων διδακτικών στρατηγικών. Στο περιβάλλον του SL ενσωματώνεται η δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης χρηστών. Το Open Wonderland απαιτεί τη δωρεάν

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 5 εγκατάσταση κατάλληλης επέκτασης. Αντίθετα, η δημιουργία και διαχείριση ομάδων χρηστών στο OpenSim απαιτεί την εγκατάσταση μία σειράς δωρεάν επεκτάσεων. Δημιουργία και εισαγωγή υλικού Η δημιουργία και εισαγωγή νέων αντικειμένων στα εικονικά περιβάλλοντα από τους χρήστες είναι συνήθης διαδικασία. Το SL παρέχει ένα εργαλείο τρισδιάστατης μοντελοποίησης βασισμένο σε βασικά γεωμετρικά στερεά. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την Linden Scripting Language, τη γλώσσα προγραμματισμού του SL που αποδίδει λειτουργικότητα στα εικονικά αντικείμενα. Πολύπλοκα αντικείμενα, υφές και κινήσεις μπορούν να δημιουργηθούν με εξωτερικό λογισμικό ή να αγοραστούν και να εισαχθούν στο περιβάλλον. Το SL διασφαλίζει ότι κάθε χρήστης έχει κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας για καθετί που δημιουργεί, ενώ το σύστημα «πελάτηςεξυπηρετητής» του παρέχει διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων. Αντίστοιχα, το OpenSim παρέχει παρόμοιο εργαλείο τρισδιάστατης μοντελοποίησης βασισμένο και αυτό σε βασικά γεωμετρικά στερεά. Η Linden Scripting Language μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο περιβάλλον του OpenSim, με αποτέλεσμα να παρέχεται η δυνατότητα απόδοσης λειτουργικότητας στα αντικείμενα. Ομοίως και εδώ, περισσότερο πολύπλοκα αντικείμενα μπορούν να δημιουργηθούν με εξωτερικό λογισμικό, με τη διαφορά ότι δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για την εισαγωγή τους στο εικονικό περιβάλλον. Η εισαγωγή αντικειμένων στο Open Wonderland από τον χρήστη μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε με την επιλογή κάποιου από τα έτοιμα αντικείμενα που παρέχει η πλατφόρμα και έχει ήδη ορισμένες λειτουργίες, είτε με τη δημιουργία τους από ανεξάρτητο λογισμικό και την εισαγωγή τους στο εικονικό περιβάλλον χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Το αξιοσημείωτο εδώ είναι η δυνατότητα εισαγωγής εξωτερικών αντικειμένων στο περιβάλλον με την απλή μέθοδο «σύρε και άσε» (drag & drop). Η αναπαράσταση βασικών εκπαιδευτικών εργαλείων και αντικειμένων, όπως πίνακες, καθίσματα, θρανία, έδρα, στα SL και OpenSim μπορεί να γίνει με τον συνδυασμό αντικειμένων που προέρχονται από τα βασικά γεωμετρικά στερεά, και την επένδυσή τους με κατάλληλες υφές, μέσα στα περιβάλλοντα αυτά. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει σχεδιασμός των αντικειμένων από λογισμικά που δημιουργούν τρισδιάστατα γραφικά, και εισαγωγή τους στα εικονικά περιβάλλοντα. Ειδικότερα για το SL, ο χρήστης μπορεί να προμηθευτεί έτοιμα όλα τα αντικείμενα για την αναπαράσταση της εικονικής τάξης, όπως και άλλα περισσότερο εξειδικευμένα, για παράδειγμα αντικείμενα ειδικά σχεδιασμένα για προβολή παρουσιάσεων. Επιπλέον ευελιξία και δυνατότητες μπορούν να επιτευχθούν με σύνδεση των αντικειμένων αυτών με ς υπολογιστές μέσω Διαδικτύου και με χρήση κατάλληλων λογισμικών Virtual Network Computing (VNC). Με την απομακρυσμένη σύνδεση, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προβάλει στο εικονικό περιβάλλον εφαρμογές λογισμικού και αρχεία μέσω του προσωπικού του υπολογιστή. Το Open Wonderland δίνει την αίσθηση ότι έχει εξ αρχής σχεδιαστεί για την υλοποίηση εκπαιδευτικών σκοπών, δεδομένου ότι προσφέρει έτοιμα όλα τα βασικά εργαλεία που χρειάζεται για να συσταθεί μία εικονική τάξη. Επιπλέον, προσφέρει εκπαιδευτικά εργαλεία μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του, όπου οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν και να εισάγουν δωρεάν στο εικονικό τους περιβάλλον. Το Open Wonderland επιτρέπει, επίσης, στο χρήστη να επιλέγει οποιονδήποτε τύπο πολυμεσικού αρχείου επιθυμεί και να το μεταφορτώνει από τον προσωπικό του υπολογιστή στο εικονικό περιβάλλον, απλά σέρνοντάς το μέσα σε αυτό. Αναγνωρίζει τον τύπο του αρχείου, το ανοίγει και το προβάλλει με το κατάλληλο κάθε φορά εργαλείο. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τα εργαλεία που προσφέρουν τα τρία MUVEs για την οργάνωση μίας εικονικής τάξης.

6 6 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Πίνακας 2. Εκπαιδευτικά εργαλεία των τριών MUVEs Εργαλεία SL OPENSIM OPEN WONDERLAND Διαμοιραζόμενος πίνακας Συνεργατικά έγγραφα Δωρεάν εγκατάσταση πρόσθετου Προβολή αρχείων PDF Προβολή αρχείων HTML (στον viewer του SL) Δωρεάν εγκατάσταση πρόσθετου Αναπαραγωγή ήχου ή αγορά από το SL Marketplace Αναπαραγωγή βίντεο Η/Υ-ιστότοπου ή αγορά από το SL Marketplace Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Η/Υ - με χρήση λογισμικού VNC Η/Υ - με χρήση λογισμικού VNC Δωρεάν εγκατάσταση πρόσθετου Αφίσες Ως εικόνα (υφή) πάνω σε αντικείμενο απαιτείται αγορά Ως εικόνα (υφή) πάνω σε αντικείμενο Άλλα εργαλεία Αναζήτηση και αγορά από το SL Marketplace Αναζήτηση και απόκτηση δωρεάν ή με πληρωμή Δωρεάν διαθέσιμα: μετατροπέας Office, δημιουργία ομάδας, organizer για διαχείριση ομάδας, διαμοιραζόμενος τοίχος ανακοινώσεων, PDF Spreader, καταγραφή βίντεο και εικόνων, άλμπουμ φωτογραφιών Παιδαγωγικό Επίπεδο Στην παρούσα εργασία, η επιλογή πλατφόρμας MUVE ως προς τα παιδαγωγικά της χαρακτηριστικά εστιάζεται στη δυνατότητα υλοποίησης συγκεκριμένων διδακτικών στρατηγικών και συνδέεται με τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 7 αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα, όπως η διαθεσιμότητα εργαλείων επικοινωνίας και παρουσίασης πληροφορίας. Με τη δομή του χώρου να ακολουθεί το πρότυπο της δασκαλοκεντρικής συνήθως μεθόδου, στην εισήγηση/διάλεξη απαιτούνται εργαλεία όπως ο πίνακας, καθώς και εργαλεία που επιτρέπουν στους μαθητές να κρατάνε σημειώσεις. Κατά τον καταιγισμό ιδεών απαιτούνται εργαλεία για την καταγραφή των ιδεών σε μέσα προσβάσιμα και διαχειρίσιμα από όλους τους χρήστες. Στην στρατηγική της χιονοστιβάδας χρειάζονται διαμοιραζόμενα εργαλεία για καταγραφή των ιδεών, αλλά και ένας διακριτός χώρος για την κάθε ομάδα. Το παιχνίδι ρόλων απαιτεί τη δυνατότητα δημιουργίας και επεξεργασίας αντικειμένων από την πλευρά του εκπαιδευτικού και των μαθητών, προσδίδοντάς τους συγκεκριμένες ιδιότητες. Η μελέτη περίπτωσης απαιτεί συνήθως οργάνωση εικονικών εργαστηρίων για προσομοιώσεις. Τα σχέδια εργασίας (projects) απαιτούν στοχοθετημένη αναζήτηση πληροφορίας και πρόσβαση σε εξωτερικές πηγές με υποστήριξη μέσα από το εικονικό περιβάλλον. Η επακόλουθη σύνθεση της νέας πληροφορίας απαιτεί εργαλεία συνεργατικής έκφρασης, όπως κειμένου, λογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων, εννοιολογικών χαρτών. Για αποδοτικότερη επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, αξιοποιούνται διαδραστικοί πίνακες, αλλά και εργαλεία παρουσίασης εργασιών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ευνοείται η ενθάρρυνση για ομαδική εργασία με την υποστήριξη από μέσα προσβάσιμα από όλους τους χρήστες για καταγραφή, επεξεργασία και προβολή της πληροφορίας. Πίνακας 3. Ευκολία προσομοίωσης διδακτικών στρατηγικών Διδακτική στρατηγική SL OpenSim Open Wonderland Εισήγηση/Διάλεξη (πίνακας- οθόνη παρουσιάσεων, εργαλεία για σημειώσεις) Καταιγισμός ιδεών (διαμοιραζόμενα μέσα για καταγραφή και επεξεργασία ιδεών) Χιονοστιβάδα (διαμοιραζόμενα μέσα για καταγραφή ιδεών, διακριτός χώρος για κάθε ομάδα) Παιχνίδι ρόλων (εξειδικευμένα αντικείμενα, χώρος εργασίας) Μελέτη περίπτωσης (εικονικά εργαστήρια) Σχέδια εργασίας (πρόσβαση σε εξωτερικές πηγές, πίνακες με έξυπνα εργαλεία, εργαλεία παρουσίασης) Συνεργασία (διαμοιραζόμενα μέσα για καταγραφή, επεξεργασία, προβολή πληροφορίας) = Λίγο, = Αρκετά, = Πολύ Στον Πίνακα 3 φαίνεται ο βαθμός ευκολίας ως προς την εφαρμογή των παραπάνω διδακτικών στρατηγικών για τα τρία συγκρινόμενα MUVEs. Όπως φαίνεται, το SL και το OpenSim έχουν το ίδιο επίπεδο δυνατοτήτων όσον αφορά στην παροχή εργαλείων για την υλοποίηση των διδακτικών στρατηγικών, ενώ το Open Wonderland υπερτερεί και των δύο. Συμπεράσματα Η εργασία αφορά στη συγκριτική μελέτη τριών διαφορετικών δημοφιλών εικονικών περιβαλλόντων πολλών χρηστών, με στόχο την παιδαγωγική αξιοποίησή τους με τη μορφή εικονικής τάξης. Τα τρία περιβάλλοντα συγκρίνονται μεταξύ τους ως προς τα λειτουργικά και τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά τους για την υλοποίηση διδακτικών στρατηγικών.

8 8 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Από τη συγκριτική μελέτη σε λειτουργικό επίπεδο, φαίνεται ότι το SL είναι το περιβάλλον που απαιτεί το λιγότερο χρόνο για εγκατάσταση, απαλλάσσοντας τους χρήστες από τη συντήρηση των εξυπηρετητών. Επιτρέπει πλοήγηση του avatar με πολλούς τρόπους και παρέχει μεγάλη ευκολία στο χειρισμό της εικονικής κάμερας από τον χρήστη. Η επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων γίνεται εύκολα, καθώς και η δημιουργία ομάδων χρηστών. Προϋποθέτει όμως οικονομική επιβάρυνση για την απόκτηση ιδιωτικού εικονικού χώρου και την αγορά αντικειμένων, καθώς και για εισαγωγή πολυμεσικών αρχείων στο ιδιωτικό περιβάλλον. Τα OpenSim και Open Wonderland απαιτούν περισσότερο χρόνο για εγκατάσταση και συντήρηση, αλλά το κόστος χρήσης τους και εισαγωγής επιπλέον δεδομένων σε αυτά είναι μηδενικό. Επιπλέον, μπορούν να τροποποιηθούν σε μεγάλο βαθμό από έμπειρους χρήστες, με δυνατότητα εφαρμογής τους ακόμη και σε τοπικό δίκτυο. Το μειονέκτημα του OpenSim είναι η εγκατάσταση επιπλέον πρόσθετων για τη δυνατότητα ανταλλαγής φωνητικών μηνυμάτων και δημιουργίας ομάδων χρηστών, διαδικασία όχι τόσο εύκολη για τον μη έμπειρο χρήστη. Αντίθετα, οι επεκτάσεις που χρειάζεται το Open Wonderland είναι εύκολα διαχειρίσιμες, με το μειονέκτημά του να εστιάζεται στον περιορισμένο τρόπο πλοήγησης του avatar και στην περιορισμένη δυνατότητα χρήσης της εικονικής κάμερας από τον χρήστη. Σε παιδαγωγικό επίπεδο, τα SL και OpenSim φαίνεται να έχουν ακριβώς το ίδιο επίπεδο δυνατοτήτων όσον αφορά στην παροχή εργαλείων για την υλοποίηση των διδακτικών στρατηγικών, ενώ το Open Wonderland φαίνεται να υπερτερεί και των δύο όσον αφορά στη διδακτική πράξη κατά τη μεταφορά της πραγματικής τάξης σε εικονικό επίπεδο. Συμπερασματικά, η εμπορική πλατφόρμα Second Life παρέχει τεχνολογικά λίγο περισσότερες δυνατότητες, με μεγαλύτερο όμως και διαρκές οικονομικό κόστος. Για την υλοποίηση διδακτικών στρατηγικών, οι πλατφόρμες των Second Life και Open Simulator είναι παραπλήσιες (Πίνακας 3). Η Open Wonderland παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία και τη λειτουργικότητα για αμεσότερη μεταφορά των διαδικασιών που επιτελούνται σε μία πραγματική τάξη, σε ένα εικονικό περιβάλλον πολλών χρηστών (Πίνακες 2 και 3). Αναφορές Cheryan, S., Meltzoff, A. N., Kima, S. (2011). Classrooms matter: The design of virtual classrooms influences gender disparities in computer science classes. Computers & Education, 57(2), Dalgarno, B., Lee, M. J. W. (2010). What are the learning affordances of 3D virtual environments?, British Journal of Educational Technology, 41(1), Kirriemuir, J. (2010). Virtual World Activity in UK Universities and Colleges: What now?. Available online at: Accessed 18/2/2012. Mikropoulos, T. A., Natsis, A. (2011). Educational virtual environments: A ten-year review of empirical research ( ). Computers & Education, 56(3), Ralph, L. & Stahr, B. (2010). When Off-Campus Means Virutual Campus: The Academic Library in Second Life. Journal of Library Administration, 50, Schank, R. C. (1995). What We Learn When We Learn by Doing. Technical Report No. 60. Northwestern University, Institute for Learning Sciences. Vrellis, I., Papachristos, N. M., Bellou, J., Avouris, N., Mikropoulos, T. A. (2010). Designing a Collaborative Learning Activity in Second Life: An exploratory study in physics. In M. Jemni, Kinshuk, D. Sampson, J. M. Spector (eds.), Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (pp ), July 5-7, Sousse, Tunisia. Κωνσταντινίδης, Α. (2011). 3D Εικονικά Περιβάλλοντα Συνεργατικής Μάθησης. Διδακτορική Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής. Ανακτήθηκε στις 30 Απριλίου 2012 από

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Αναστάσιος Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Τεχνολογίες μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα Οικονόµου Απρίλης του 2010 1 http://users.sch.gr/xrisoik http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Χριστίνα Οικονόµου Απρίλης του 2010 1 http://users.sch.gr/xrisoik http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ Χριστίνα Οικονόµου Απρίλης του 2010 1 Καλώς ήλθατε στο Second Life! Συνεργατικά Περιβάλλοντα Εικονικής Πραγµατικότητας (ΣΠΕΠ) Second Life (SL) Ορισµός και βασικά τους χαρακτηριστικά Η Εκπαιδευτική ιάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Είναι δυνατή η αξιοποίηση επερχόμενων τεχνολογιών από μελλοντικούς δασκάλους; Μία «δεύτερη ζωή» σε ένα Παιδαγωγικό Τμήμα

Είναι δυνατή η αξιοποίηση επερχόμενων τεχνολογιών από μελλοντικούς δασκάλους; Μία «δεύτερη ζωή» σε ένα Παιδαγωγικό Τμήμα 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 655 Είναι δυνατή η αξιοποίηση επερχόμενων τεχνολογιών από μελλοντικούς δασκάλους; Μία «δεύτερη ζωή» σε ένα Παιδαγωγικό Τμήμα Ν. Μ. Παπαχρήστος1, Ι. Βρέλλης2,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4ΕΤΔΕ 108 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

«Ένα Εικονικό Κέντρο Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για Περιβαλλοντικά Θέματα»

«Ένα Εικονικό Κέντρο Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για Περιβαλλοντικά Θέματα» «Ένα Εικονικό Κέντρο Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για Περιβαλλοντικά Θέματα» Γ. Πάνου Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, georgiapanou@sch.gr Περίληψη Η παρούσα εργασία αφορά την ανάπτυξη Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ 2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τα Μαθηματικά 2.1 Κύρια χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισμικού για την Διδακτική των Μαθηματικών 2.2 Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού για

Διαβάστε περισσότερα

«Αειφορική διαχείριση του νερού»

«Αειφορική διαχείριση του νερού» «Αειφορική διαχείριση του νερού» Παράδειγμα εκπαιδευτικής δραστηριότητας με διαδραστικούς πίνακες Μαρία Μαχαιρίδου, Ph.D. Παιδαγωγική Ομάδα Κ.Π.Ε. Μαρώνειας Επιστ. συνεργάτης Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. Υποτομέας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχαγωγικό Λογισμικό

Ψυχαγωγικό Λογισμικό Ψυχαγωγικό Λογισμικό Δομή Μαθήματος, Περιεχόμενα, Στόχοι Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής, Κωνσταντίνος Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Κομιανός,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Κων/νος Φαρμάκης 2006-2007 e-learning Ορισμοί Η προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή μαθημάτων - μέσω του Internet ήμέσωτωνεταιρικώνintranets

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΠΕ) Δημιουργός: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Η θρησκεία στο µουσείο: Μία µετανεωτερική προσέγγιση ανάπτυξης µαθησιακής εµπειρίας µε παιδαγωγική αξιοποίηση εικονικών µουσείων

Η θρησκεία στο µουσείο: Μία µετανεωτερική προσέγγιση ανάπτυξης µαθησιακής εµπειρίας µε παιδαγωγική αξιοποίηση εικονικών µουσείων 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεολογικής σχολής του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, στις 20 και 21 Μαΐου 2017 «Διδακτικές προσεγγίσεις στο µάθηµα των Θρησκευτικών» Η θρησκεία στο µουσείο: Μία µετανεωτερική προσέγγιση ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

«Ανοιχτό Λογισμικό και Εκπαιδευτική Διαδικασία Νέοι Τρόποι Διδασκαλίας-Μάθησης»

«Ανοιχτό Λογισμικό και Εκπαιδευτική Διαδικασία Νέοι Τρόποι Διδασκαλίας-Μάθησης» «Ανοιχτό Λογισμικό και Εκπαιδευτική Διαδικασία Νέοι Τρόποι Διδασκαλίας-Μάθησης» Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr tsinakos@athabascau.ca

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ΟιΤΠΕχαρακτηρίζουνόλαταμέσαπουείναιφορείς άυλων μηνυμάτων (χαρακτήρες, εικόνες, ήχοι). Η αξιοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι Ενότητα 1η - Εισαγωγή

Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι Ενότητα 1η - Εισαγωγή Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι Ενότητα 1η - Εισαγωγή Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής, 2015 Κωνσταντίνος Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Κομιανός, Υποψήφιος Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη Διδασκαλία Γνωστικών Αντικειμένων Κέρκυρα, 18.06.15 Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία

1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία Ο διδακτικός σχεδιασμός (instructional design) εμφανίσθηκε στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην κατάρτιση την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ04/19

Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ04/19 Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού διαδικτυακού κοινωνικού δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης» στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 2 Open eclass Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 2: elearning Envs, Open eclass 1/18 4/10/2016 Σύνοψη μαθήματος 1. Εισαγωγή 2. Περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 2 Open eclass Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 2: elearning Envs, Open eclass 1/22 3/10/2017 Σύνοψη μαθήματος 1. Εισαγωγή 2. Περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π. Καριώτογλου. Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Π. Καριώτογλου. Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STED Π. Καριώτογλου Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Η παρουσίαση γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Υλικοτεχνική Υποδομή για τις ΤΠΕ Εκπαιδευτική Πύλη (ΔΙΑ.Σ) Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Στα τελευταία είκοσι χρόνια δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε με εντυπωσιακούς ρυθμούς η Τεχνολογία Πολυμέσων.

Στα τελευταία είκοσι χρόνια δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε με εντυπωσιακούς ρυθμούς η Τεχνολογία Πολυμέσων. Εισαγωγή Στα τελευταία είκοσι χρόνια δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε με εντυπωσιακούς ρυθμούς η Τεχνολογία Πολυμέσων. Η Digital Academy αποτελεί εταιρεία τεχνοβλαστό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας

Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας Research Associate, South-East European Research Centre (SEERC) ΕΛΛΑΚ 2222 Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Τάσος Μικρόπουλος Συντονιστής ψηφιακού εμπλουτισμού βιβλίων Φυσικής H ψηφιακή στρατηγική για την

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2)

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2) Το αποθετήριο µαθησιακών αντικειµένων για το ηµοτικό και το Γυµνάσιο: Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης στην πράξη Π. Τουκίλογλου, Α. Πέτσος, Π. Τσάκωνας, Α. Σαριδάκη, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α.

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η εκπαίδευση της σύγχρονης κοινωνίας των γνωστικών απαιτήσεων, χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική στο φωτόδεντρο: θεωρητική προσέγγιση, μεθοδολογία, τεχνολογίες

Η Φυσική στο φωτόδεντρο: θεωρητική προσέγγιση, μεθοδολογία, τεχνολογίες Η Φυσική στο φωτόδεντρο: θεωρητική προσέγγιση, μεθοδολογία, τεχνολογίες Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Συνεργάτης ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη

Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη Θεόδωρος Αρχοντίδης Δάσκαλος Επιμορφωτική ημερίδα Σχολικού Συμβούλου 35 ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής 7 ο Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων

Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων Φαρσάρη Ελένη 1, Πολυζώης Γεώργιος 2 farsariel@gmail.com, gpolizois@edc.uoc.gr 1 Νηπιαγωγός στο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ.

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ µ : µ µ µ µ. µ µµ, µ. µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ 2005 µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ opusmagnum µ µ / 1997-2005 ISBN: 960-538-562-7 : 37/3 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Second Life στη Διδασκαλία Προγραμματισμού μέσω του Scratch σε Μαθητές Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Second Life στη Διδασκαλία Προγραμματισμού μέσω του Scratch σε Μαθητές Γυμνασίου Αξιοποίηση του Second Life στη Διδασκαλία Προγραμματισμού μέσω του Scratch σε Μαθητές Γυμνασίου Ε. Περουτσέας 1, Α. Εμβαλωτής 2 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, eperoutseas@sch.gr 2 Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Abstract... 5 Πρόλογος... 6 Εισαγωγή Κεφάλαιο Ένταξη των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο

Περιεχόμενα Abstract... 5 Πρόλογος... 6 Εισαγωγή Κεφάλαιο Ένταξη των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο Περιεχόμενα Abstract... 5 Πρόλογος... 6 Εισαγωγή... 11 Κεφάλαιο 1... 17 Ένταξη των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο 1.1 ΤΠΕ στα Δημοτικά Σχολεία... 18 1.2 Ψηφιακή Διάσταση του "Νέου Σχολείου"... 25 1.3 Συμπεράσματα...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εργαλεία αναζήτησης πληροφορίας Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων λογιστικά φύλλα υπερμεσικά περιβάλλοντα προσομοιώσεις

Σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων λογιστικά φύλλα υπερμεσικά περιβάλλοντα προσομοιώσεις Σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων λογιστικά φύλλα υπερμεσικά περιβάλλοντα προσομοιώσεις Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Προδιαγραφές Βασικό και αφετηριακό σημείο για τη σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη

Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη Θεόδωρος Αρχοντίδης Δάσκαλος Επιμορφωτική ημερίδα Σχολικού Συμβούλου 35 ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής Νεστόρειο Δ.Σ. Ιλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικός πίνακας. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης

Διαδραστικός πίνακας. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Διαδραστικός πίνακας Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Ο διαδραστικός πίνακας έχει εισβάλει στην διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και πολλά εκπαιδευτικά κέντρα το έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας μαθησιακά αντικείμενα στη διδασκαλία της Φυσικής

Αξιοποιώντας μαθησιακά αντικείμενα στη διδασκαλία της Φυσικής Αξιοποιώντας μαθησιακά αντικείμενα στη διδασκαλία της Φυσικής Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΙΤΥΕ Το έργο «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Προεπισκόπηση Παρουσίασης Διαδραστικοί Πίνακες

Προεπισκόπηση Παρουσίασης Διαδραστικοί Πίνακες Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Διδασκαλίας 9/10/2017

Οργάνωση Διδασκαλίας 9/10/2017 Οργάνωση Διδασκαλίας 9/10/2017 Σχεδιασμός Μάθησης (Learning Design) Σε ποιον; Τι; Με ποιο τρόπο; Σχεδιασμός Μάθησης Γενικά Υπάρχουσα Γνώση Μεθοδολογία Περιεχόμενο Παράδοση (Delivery) Επιθυμητή Γνώση Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Χρ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Χρ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Χρ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ www.eduonline.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;)

Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;) Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;) α) Μεμονωμένα «εκπαιδευτικά λογισμικά» ή «εκπαιδευτικά περιβάλλοντα»; (οντότητες κατά πολύ ευρύτερες των εκπαιδευτικών λογισμικών) β) Συνεχής εξέλιξη και εμφάνιση νέων ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» Κ.Ε.Κ. Σωματείου «ΕΡΜΗΣ» Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζόμενων σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας στις Νέες Τεχνολογίες ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch

Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Ουρανία Καλαντζή ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Τηλε-εργασία Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή αξιοποιείται στη παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια εργασιακών δραστηριοτήτων από απόσταση Η τηλε-εργασία πραγματοποιείται : Είτε από το

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 2: Mοντέλα διδασκαλίας και μάθησης Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Γκίκας Καθηγητής ΠΕ01 Γυµνασίου Προαστίου Καρδίτσας Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ.

Αλέξανδρος Γκίκας Καθηγητής ΠΕ01 Γυµνασίου Προαστίου Καρδίτσας Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ. Αλέξανδρος Γκίκας Καθηγητής ΠΕ01 Γυµνασίου Προαστίου Καρδίτσας Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ. Τι θα παρουσιάσουµε; Εικονικές Ψηφιακές Τάξεις Εναλλακτική µέθοδο διδασκαλίας µε Τ. Π. Ε. Διαδικτυακά Περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ e-learning κανένας χρονικός, τοπικός, κλπ, περιορισμός ευκολία πρόσβασης και χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2017

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2017 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2017 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση «H εξ αποστάσεως εκπαίδευση» Επιµέλεια: Φιλοθέη Κολίτση (ΠΕ2) ραστηριότητα στην Ενότητα 4 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2011-2012 Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 1 4. Πίνακες Μαθημάτων 2 5. Περιγραφή Μαθημάτων 2

3. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 1 4. Πίνακες Μαθημάτων 2 5. Περιγραφή Μαθημάτων 2 Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας 1. Όραμα και στόχοι του τμήματος 1 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα