Προσεγγίσεις αποκαταστάσεων και επανάχρησης σε παραδοσιακούς οικισμούς της Δυτικής Μάνης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσεγγίσεις αποκαταστάσεων και επανάχρησης σε παραδοσιακούς οικισμούς της Δυτικής Μάνης."

Transcript

1 Τίτλος: Προσεγγίσεις αποκαταστάσεων και επανάχρησης σε παραδοσιακούς οικισμούς της Δυτικής Μάνης. Εισηγητές: [Detail plus, Architecture & Engineering]: Άννα Κοκκαλιάρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δημήτριος Πάστρας, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Παραδοσιακοί οικισμοί και προστασίας τους Στην προσπάθεια να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, τείνουμε να προσδώσουμε σε αυτήν, την έννοια του στατικού και του απαράλλακτου. Αντ αυτού, απαιτείται η κατανόηση της αρχιτεκτονικής ως δυναμικού φορέα ιστορικών, κοινωνικών, πολιτισμικών αξιών και επομένως ως εξελικτικό αποτύπωμα. Οι οικισμοί - παραδοσιακοί ή μή- συνιστούν εξελισσόμενους, ζώντες οργανισμούς που προκειμένου να προσαρμοστούν στις ανάγκες της εκάστοτε σύγχρονης κοινωνίας τους και των παραγωγικών δραστηριοτήτων τους, μεταβάλλονται ως προς την δομή, την πυκνότητα και τη μορφή τους. Οχυρωματικό συγκρότημα Τρουπάκηδων 18 ος αι.-19 ος αι. _ιστορικός πυρήνας _ Πάνω Καρδαμύλη Γειτονιές Τρουπιάνων 19 ος αι._κάτω Καρδαμύλη αριστερά στην φωτογραφία Άξονας με καταστήματα 19 ος -20 ος αι._ και νεότερο τμήμα Στην περίπτωση της Μάνης παρατηρούνται ίχνη κατοίκησης από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Με σταθερά χαρακτηριστικά την κορυφογραμμή του Ταϋγέτου και την θαλάσσια ακτογραμμή, το δυτικό - «αποσκίερο» φως και το βράχο, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική αποτελεί μια από τις δυναμικές συνιστώσες του μανιάτικου «χρώματος», και εδραιώθηκε ως πρότυπο στη συλλογική συνείδηση και μνήμη. Σελίδα 1 / 27

2 Εικονογράφηση του JOHN CRAXTON, για το βιβλίο ΜΑΝΙ, travel in the Southern Peloponnese του P.L.Fermor Η διάρθρωση των οικισμών καθώς και οι προσανατολισμοί, η τυπολογία, τα υλικά, οι κατασκευαστικοί τρόποι των κτισμάτων υπακούουν σε κοινά, απλά και σταθερά πρότυπα που επαναλαμβάνονται με μικρές παραλλαγές κι εξελίσσονται αργά και σταδιακά. Βασική αφετηρία για τη διαμόρφωση των νεώτερων μανιάτικων οικισμών αποτελούν τα μεγαλιθικά κτίσματα. Σε συνέχεια αυτής της παλαιάς μορφής, οι κατοικίες εμπλουτίζονται και εμπέδωνουν τεχνικές λύσεις από τη βυζαντινή παράδοση ενώ μετεπαναστατικά, με τη ανάπτυξη περισσότερων οικοδομικών συνεργείων, οι παραλλαγές πλυθαίνουν και γίνονται αποδεκτά πρότυπα από γειτονικές περιοχές και μεγαλύτερες πόλεις. Ωστόσο η εξωτερική μορφή περέμεινε απλή και λιτή. Πηγή πίνακα: Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, «Μάνη» Του Γ. Σαϊτα, Εκδόσεις «Μέλισσα» σελ. 160 Είναι εμφανές ότι ο χρόνος συμμετέχει μακροπρόθεσμα, ως εξέλιξη στη διαμόρφωση των οικισμών και ως αξία στη σύγχρονη αξιολόγησή τους. Είναι απαραίτητο να προστατεύουμε όχι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά και τη διαδικασία παραγωγής του. Δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος ανοικοδόμησης και εν γένει κατοίκισης στη Βόρεια Δυτική Μάνη, καλούμαστε να θέσουμε τις βάσεις και τα εργαλεία για τη συνέχεια της διαδικασίας αυτής, αποφεύγοντας στερεοτυπικές, μορφοκρατικές αναγνώσεις και αναζητώντας σύγχρονες εκφράσεις των διαχρονικών αξιών. Σελίδα 2 / 27

3 Ζώντας στο σήμερα, κατοικώντας στο τότε. Το παρελθόν αποτελεί μια αυθεντία και μια αξία. Οι περισσότερες κοινωνίες θεωρούν το παρελθόν ως το υπόδειγμα για το παρόν. Ανέκαθεν όμως, υπήρξαν διάκενα σε αυτή την αφοσίωση στο παρελθόν, όπου διείσδυσαν η καινοτομία και η αλλαγή ακόμα και στις λεγόμενες παραδοσιακές κοινωνίες, όπως οι αγροτικές οι οποίες δεν είναι καθόλου στατικές όπως πιστεύεται. Η διάκριση μεταξύ παρελθόντος και παρόντος αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο αντίληψης για το χρόνο, την ιστορική συνείδηση και την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα της αντίληψης αυτής απαιτεί και την προσθήκη της τρίτης διάστασης, του μέλλοντος. Για την κατανόηση της ιστορίας συνεπώς, σημασία έχει η αντίληψη της συνέχειας. Η μορφοκρατική χρησιμοποίηση του παραδοσιακού στοιχείου ως μοναδική αποδεκτή λύση παρεμποδίζει την «φυσιολογική» κοινωνική και πνευματική ανανέωση. Η «φυσιολογική» συμπεριφορά είναι μια ισορροπία ανάμεσα στη συνείδηση του παρελθόντος και τις αντιστοιχίες του στο παρόν με μια ορισμένη επικέντρωση στο μέλλον, έτσι όπως το φοβόμαστε ή το επιθυμούμε, μια σύνθεση του παρελθόντος με το παρόν για το μέλλον. Η προστασία των παραδοσιακών οικισμών πρέπει να στηριχτεί στην ισορροπία, τόσο της διαφύλαξης του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος μέσω αποκαταστάσεων, όσο της υποδοχής νέας ζωής μέσω της επανάχρησης και προσθήκης νέων κτηρίων. Εργαλεία Προστασίας: Η έννοια Αποκατάσταση ορίζει την επαναφορά του κτίσματος στην προηγούμενη, ορθή, θέση και μορφή. Εμπεριέχει την αναβίωση της παρελθοντικής κατάστασης και συχνά προσδίδει μνημειακό χαρακτήρα στο αντικείμενο. Σχετίζεται με το χρόνο με μια κυκλική πρόοδο και προσανατολίζεται σε μια επανάληψη και επιστροφή στις πηγές, με την Αρχαιότητα να βρίσκεται στο επίκεντρο ως αυτοσκοπός. Η έννοια Επανάχρηση ορίζει την εκ νέου χρησιμοποίηση ή και την αλλαγή χρήση ενός κτίσματος που συνήθως έχει περιέλθει σε εγκατάλειψη. Μπορεί να εμπεριέχει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό την έννοια της αποκατάστασης. Σχετίζεται με το χρόνο με μια ευθύγραμμη πρόοδο, με μια εξέλιξη που συχνά απομακρύνεται από την Αρχαιότητα και προσανατολίζεται στην σύγχρονη και μελλοντική πραγματικότητα. Η νέα δημιουργία αφορά την σύγχρονη οικιστική έκφραση με αφετηρία τη γνώση από το παρελθόν. Σχετίζεται με το χρόνο σημειακά και ευθύγραμμα και αποτελεί τη σύγχρονη αλήθεια. Οι προσθήκες νέων κατασκευών οφείλουν να προσαρμόζονται με ομαλό τρόπο στο φυσικό περιβάλλον, και να διέπονται από τις πρωταρχικές αρχές οργάνωσης του χώρου στους παραδοσιακούς οικισμούς με πνεύμα δημιουργικό και όχι με στείρο μιμητισμό. Πέρα από την πρώτη ανάγνωση της μορφής σημασία πρέπει να δωθεί στη διάρθρωση των όγκων, τις ευθυγραμμίσεις, τη σχέση πλήρων- κενών, την τυπολογία χώρων, την κλιμάκωση υψών και την οικοπεδική διανομή. Επιχειρώντας να θέσουμε σε εφαρμογή αντίστοιχες σκέψεις και προβληματισμούς, θα εστιάσουμε σε δύο παρεμφερείς περιπτώσεις κτισμάτων ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος στους οικισμούς Καρδαμύλη και Κάλυβες του Δήμου Δυτικής Μάνης. Αποτελούν αξιόλογα παραδείγματα της μετεπαναστατικής περιόδου και περιλαμβάνουν αμφότερες χώρο ελαιοτριβείου με διατηρημένο εξοπλισμό. Οι βασικοί άξονες των προσεγγίσεων είναι κοινές: η ιστορική μνήμη, η ταυτότητα του κτίσματος, η ασφάλεια, η οικονομία και η βιωσιμότητα. Σελίδα 3 / 27

4 Πολιτιστικό Κέντρο Καρδαμύλης Ίδρυμα Γ.Ν.Τρουπάκη Πρόκειται για λιθόκτιστο κτίσμα στο νεότερο τμήμα του οικισμού Καρδαμύλης, Δήμου Δυτικής Μάνης, επί του κεντρικού δρόμου. Το κτήριο αποτελεί δωρεά του Γ.Ν. Τρουπάκη στο Δήμο Δυτικής Μάνης και στην Μητρόπολη Γυθείου και Δήμου Δυτικής Μάνης. Δεν είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο, αλλά προστατεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού λόγω του οικισμού και της ευρύτερης περιοχής. Έχει χαρακτηριστεί ως Ιστορικός Τόπος και Τοπίο ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, το 1980 και 1983 έχει χαρακτηριστεί προσωρινά ως Αρχαιολογικός Χώρος το Το μέγεθος του κτηρίου είναι αρκετά μεγάλο με συνολικό εμβαδό 546 τ.μ. που διανέμεται σχεδόν ισομερώς μεταξύ ισογείου και ορόφου. Ενώ η ακριβής χρονολογία κτίσης του κτηρίου δεν είναι γνωστή, γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο τμήμα έχει κατασκευαστεί πριν την , αφού σημειώνεται με κάτοψη σχήματος «Γ» στο ρυμοτομικό σχέδιο πόλεως της Καρδαμύλης, ένα από τα παλαιότερα εν ενεργεία ρυμοτομκά σχέδια της Ελλάδας. Οι όψεις του καταδεικνύουν ότι έχει κατασκευαστεί σε διάφορες οικοδομικές φάσεις. Ρυμοτομικό σχέδιο Καρδαμύλης, Σελίδα 4 / 27

5 Πρώτο πιθανολογείται ότι κατασκευάστηκε το διώροφο κτίσμα επί του δρόμου, ορθογωνικής κάτοψης. Το ισόγειο χωρίζεται σε δυο μέρη με εσωτερικό λιθόκτιστο τοίχο και επικοινωνούν μέσω ξύλινης θύρας. Η θέση του, η επιμελημένη διαμόρφωση των ανοιγμάτων στην πρόσοψη αλλά και μαρτυρίες καταδεικνύουν ότι στο ισόγειο λειτουργούσαν καταστήματα. Στο μαγαζί 1 συναντάται εσωτερικό ξύλινο πατάρι για αποθηκευτική χρήση με ξύλινη σκάλα ανόδου που κατέληγε σε καταπακτή- καταρράκτη για την εσωτερική επικοινωνία με τον όροφο. Ο όροφος είχε χρήση κατοικίας που διαμορφώνεται με χωρίσματα από τσατμά σε κεντρικό διάδρομο και 5 μέρη, την κεντρική σάλα και τα δωμάτια. Εξωτερικά, η είσοδος γινόταν πιθανόν από δύο εισόδους στην ανατολική πλευρά του κτηρίου. Στεγάζεται με τετράριχτη στέγη με βυζαντινά κεραμίδια. Κάτοψη ισογείου α φάση Κάτοψη ορόφου α φάση Μαγαζί 1 με πατάρι κλίμακα ανόδου Άποψη Μαγαζιού 1 Σελίδα 5 / 27

6 Εσωτερικό κεντρικής σάλας Α ορόφου προθάλαμος σύνδεση με νέα επέκταση Σε δεύτερη φάση, ο αρχικός πυρήνας επεκτάθηκε προς τα Ανατολικά με κτήριο ορθογωνικής κάτοψης υπό γωνία, σχηματίζοντας «Γ». Το κτήριο κατασκευάζεται σε υψομετρική στάθμη κατά 0.50 μ. ψηλότερα σε σχέση με τον αρχικό κτήριο, προσαρμοζόμενο στην ελαφριά κλίση του εδάφους. Στο ισόγειο σώζεται ο χώρος του Ελαιοτριβείου με τον εξοπλισμό in situ. Η πρόσβαση γίνεται εξωτερικά από δύο θύρες στη νότια τοιχοποιϊα μέσω της αυλής, είτε εσωτερικά από το μαγαζί 1 μέσω μικρής θύρας. Το δάπεδο του είναι κατασκευασμένο από τίκλες, τοπικές λιθόπλακες μεγάλου μεγέθους. Στον όροφο, ο χώρος είναι ενιαίος, και στο ανατολικό τμήμα συναντώνται χωρίσματα από τσατμά που οριοθετούν χώρο κουζίνας με κτιστή εστία με καμινάδα και μικρό χώρο υγιεινής. Δεν συναντάται οροφή αλλά βλέπουμε τα ορατά ζευκτά της στέγης και τα ρωμαϊκά κεραμίδια τα οποία αποτελούν μεταγενέστερη επισκευή. Στεγάζεται με δίρριχτη στέγη. Κάτοψη ισογείου β φάση Κάτοψη ορόφου β φάση Σελίδα 6 / 27

7 Εσωτερικό Α ορόφου άνωθεν του ελαιοτριβείου κτιστή κουζίνα Ειδικότερα συναντάται: μυλόπετρα πάνω σε κτιστή βάση και πακτωμένη σε ξύλινο άξονα που στηρίζεται στα δοκάρια της οροφής και περιστρέφεται με την κίνηση ζώου, κτιστή δεξαμενή μηχάνημα συμπίεσης μεταλλική πρέσα για την συμπίεση του ελαιοπολτού, ξύλινη μακρόστενη κασέλα για το διαχωρισμό του ελαιόλαδου, περιστρεφόμενος κορμός δέντρου «εργάτης» που εξυπηρετεί την κίνηση της πρέσας και ξύλινο πατάρι για αποθηκευτικό χώρο. μυλόπετρα μεταλλική πρέσα «εργάτης» είσοδος από το μαγαζί 1 λοιπά χρηστικά αντικείμενα Σελίδα 7 / 27

8 Σε τρίτη φάση, που πιθανολογείται ότι δεν απέχει πολύ χρονικά από την προηγούμενη, κατασκευάζεται ο μικρός λιακός με την λίθινη κλίμακα που οδηγούσε στον α όροφο. Τέλος, το κτήριο επεκτείνεται εκ νέου νότια του ελαιοτριβείου με μικρό λιθόκτιστο χώρο, με βοτσαλωτό δάπεδο και στέγαση με πλάκα σκυροδέματος, ο οποίος λειτουργούσε ως στάβλος για τα ζώα και αποθήκη. Το δώμα του ισόγειου κτηρίου είναι βατό από τον όροφο του κτηρίου του ελαιοτριβείου. Όπως και το στηθαίο του λιακού, έτσι και δω συναντάμε ζαρντινιέρες για την υποδοχή φύτευσης αλλά και νεωτερικά μεταλλικά στοιχεία. Κάτοψη ισογείου γ φάση Κάτοψη ορόφου γ φάση λιακός και μεταγενέστερη πλήρωση του μεταγενέστερη προσθήκη σταύβλου Το κτήριο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα νεωτερικής κατοικίας και της προσθετικής επέκτασης που εφαρμόζονταν διαχρονικά κατά τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες. Ο σημαντικός ρόλος στην οικονομία του οικισμού αντικατοπρίζεται, πέρα από τις εμπορικές και παραγωγικές του χρήσεις, και από τις επιμελημένες όψεις του και το συγκερασμό στοιχείων διαφορετικών χρονικών περιόδων. Ειδικότερα, η πρόσοψη παρουσιάζει έντονες νεοκλασσικές επιρροές, υιοθετώντας στοιχεία από τις επιβλητικές αστικές κατοικίες της γειτονικής Καλαμάτας, όπως την επιχρισμένη επιφάνεια της Σελίδα 8 / 27

9 τοιχοποιίας στον όροφο με εμφανείς τους γωνιόλοθους, τη ζώνη με διακοσμητικό επίχρισμα, τους εξώστες εκ των οποίων ένας με μαρμάρινο δάπεδο και περίτεχνα φουρούσια, ο δε αλλός με μεταλλικά φουρούσια και το χαρακτηριστικό του Ιδιοκτήτη, οι γαλλικού τύπου θύρες σε αντίθεση με τα ξύλινα καρφωτά που απαντώνται στο υπόλοιπο κτήριο, τα επιχρισμένα περιθυρώματα στον όροφο με τα διακοσμητικά κλειδιά. ζώνη με διακοσμητικό επίχρισμα μαρμάρινο δάπεδο και περίτεχνα φουρούσια νεοκλασσικές επιρροές στις όψεις: επιχρυσμένες επιφάνειες, περιθυρώματα, κλειδιά, γαλλικού τύπου θύρες Σελίδα 9 / 27

10 Σημαντικό ρόλο θα εξακολουθήσει να έχει, καθώς η επιθυμία του διαθέτη ήταν η χρησιμοποίηση της κατοικίας ως πολιτιστικό χώρο για νέους και ηλικιωμένους αλλά και η διατήρηση του ελαιοτριβείου. Η νέα χρήση του κτηρίου αφορά ένα μουσείο ελιάς για την Καρδαμύλη με τις απαραίτητες εξυπηρετήσεις και χώρο πολλαπλών χρήσεων, ενώ ο δημόσιος χαρακτήρας του υπαγορεύει ένα νέο οργανόγραμμα και συσχετισμό των υφιστάμενων χώρων. Επανακαθορίζεται η βασική είσοδος παραπλεύρως από τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί κεντροβαρικά στην αυλή. Η αυλή γίνεται ο πυρήνας της νέας χρήσης μέσω του οποίου διοχετεύεται. Οι πιο «ασύμβατες» χρήσεις λόγω ενσωμάτωσης ειδικών δικτύων και παροχών στεγάζονται το μεν εντευκτήριο στο κτίσμα φύλαξης ζώων, οι δε χώροι υγιεινής και αποθήκες σε νέα επέκταση χωρίς να θιχτεί το υφιστάμενο κέλυφος. Η νέα επέκταση οριοθετείται κατά το σύνηθες στην στενή πλευρά του κτηρίου, διατάσσεται στο περίγραμμα του οικοπέδου, βρίσκεται σε υποβαθμισμένο υψόμετρο σε σχέση με το έδαφος ως σύγχρονο «κατώι» με βοηθητικές χρήσεις και ως επικάλυψη προτείνεται δώμα με φύτευση. Στο πίσω ακάλυπτο χώρο διαμορφώνεται εκτόνωση του εντευκτηρίου και δημιουργείται νέα πρόσβαση προς το δώμα το οποίο είναι βατό και εξυπηρετεί πλέον τη παρατήρηση του κτίσματος ως καθεαυτό μουσειακό έκθεμα. Το κτήριο, λόγω ιστορίας αλλά και λόγω νέας χρήσης, πρέπει να αντιμετωπιστεί ως δημόσιο αγαθό. Κεντρικός άξονας είναι η ολική αποκατάσταση του με αφαίρεση πρόσθετων στοιχείων και η επαναφορά τυχόν στρεβλών επισκευών αλλά και η ελεύθερη ροή και κυκλοφορία, η προσβασιμότητα για ΑμεΑ και η βιωσιμότητα του κτίσματος. Σελίδα 10 / 27

11 Κάτοψη ισογείου Κάτοψη ορόφου Σελίδα 11 / 27

12 Η φύτευση είχε ήδη βρει το δρόμο της στο επίπεδο του δώματος και στις παλαιότερες προσθήκες. Με την χειρονομία αυτή της υποβάθμισης του κτίσματος και του φυτεμένου δώματος, επιχειρούμε να προσθέσουμε οπτικά ένα «μη-κτίσμα», μια διαμόρφωση κήπου, που δεν θα αλλοιώσει αισθητά την εικόνα που μέχρι πρότινος είχε ο περιπλανώμενος. φύτευση στον όροφο φύτευση στην πίσω όψη σκίτσο κεντρικής ιδέας τομή υφιστάμενου κτίσματος και προσθήκης Σελίδα 12 / 27

13 .δυτική όψη. ανατολική όψη _ πρόσοψη στο δρόμο Σελίδα 13 / 27

14 Rusted Mill- House Η μελέτη αυτή αφορά στην συνένωση τριών κτισμάτων που βρίσκονται σε παράθεση στον οικισμό Κάλυβες και στην λειτουργία τους ως ενιαία κατοκία. Το σύνολο της κατασκευής οριοθετείται πιθανόν στο δεύτερο μισό του 19ου αι. Δεν είναι κυρηγμένες διατηρητέες κατασκευές, αλλά προστατεύονται από την 26η ΕΒΑ λόγω οπτικής επαφής με προστατευόμενη εκκλησία του οικισμού. Πρόκειται για ένα ισόγειο και δυο διώροφα λιθόκτιστα κτίσματα που εφάπτονται στο κοινοτικό δρόμο έναντι της εκκλησίας. Το ισόγειο κτίσμα είχε χρήση φύλαξης ζώων και παρουσιάζει διαφορετικές πιο πρόχειρες κατασκευαστικές τεχνικές. Το παραπλεύρως διώροφο κτίσμα είναι χαρακτηριστικό παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και προσανατολίζεται με την στενή πλευρά του στο δρόμο. Εντός του ισογείου συναντάται παραδοσιακό ελαιοτριβείο με διατηρημένο μεγάλο μέρος του εξοπλισμού του, μυλόπετρα, μεταλλικός κοχλίας και περιστρεφόμενος κορμός δέντρου. Η είσοδος στο ελαιοτριβείοκατώι γίνεται απευθείας στην πρόσοψη στο δρόμο και στεγάζεται με χαρακτηριστική θολωτή στέγη ενώ στην υπόλοιπη οροφή συναντώνται ξύλινα δοκάρια στα οποία εδράζεται το ξύλινο δάπεδο του ορόφου. Παραπλεύρως, και με μεσοτοιχία κατασκεύαζεται δεύτερη μικρότερη κατοικία με τετράριχτη κεραμοσκεπή. Το ισόγειο- κατώι αποτελείται από δύο χώρους με υψομετρική διαφορά που διαχωριζονται με λιθόκτιστο τοίχο. Η χρήση του ήταν βοηθητική, πιθανόν για φύλαξη τροφής και εργαλείων, είναι υποβαθμισμένο σε σχέση με το δρόμο, και εσωτερικά συναντώνται βραχώδεις σχηματισμοί. Στην οροφή του πρώτου δωματίου συναντώνται ξύλινα δοκάρια στα οποία εδράζεται το ξύλινο δάπεδο του ορόφου, ενώ στο δεύτερο τμήμα συναντάται καμαροσκεπής οροφή και υπάρχει επικοινωνία με την αυλή της κατοικίας. Ο όροφος πανω από το ελαιοτριβείο, είχε χρήση κατοικίας προσεγγίζεται μέσω εφαπτόμενης εξωτερικής κλίμακας. Εσωτερικά, συναντώνται χωρίσματα από τσατμάδες που διαμορφώνουν χώρους μαγειρείου πάνω από το θολωτό προθάλαμο-, και δύο δωματίων, το ένα εκ των οποίων είχε χρήση σάλας. Δεν είχε εσωτερική επικοινωνία με το ισόγειο και στεγάζεται με τρίριχτη στέγη. Ο όροφος του όμορου κτίσματος είχε πρόσβαση εσωτερικά από την αυλή μέσω εφαπτόμενης λιθόκτιστης κλίμακας στα νότια του κτίσματος. Αποτελείται και αυτός από δύο τμήματα, με διαμορφωμένο μαγειρείο πάνω από την καμαροσκεπή όπου βρίσκεται και η είσοδος και στο δεύτερο τμήμα τρία δωμάτια διαχωρισμένα με τσατμά. Ο όροφος επίσης δεν είχε εσωτερική επικοινωνία με το ισόγειο. Μεταγενέστερα, κατασκευάστηκε από σκυρόδεμα δεξαμενή νερού εν επαφή με την δυτική εξωτερική λιθοδομή του ισόγειου δωματίου, το δώμα της οποίας λειτουργεί ως βεράντα για τον όροφο. Σελίδα 14 / 27

15 υφιστάμενη κατάσταση: κάτοψη ισογείου τομή κάτοψη ορόφου Σελίδα 15 / 27

16 Τα κτίσματα ιδιαιτέρως, το διώροφο με τον χώρο ελαιοτριβείου παρουσιάζουν εμφανείς μεταγενέστερες επεμβάσεις και επισκευές, όπως θα αναπτυχθούν στη συνέχεια. Στο κτήριο θα γίνει μεν μερική αποκατάσταση για να αφαιρεθούν οι παραπάνω στρεβλές και αλλοιωτικές επισκευές, αλλά η προσέγγιση μας επικεντρώνεται κυρίως στην επανάχρηση του και τις σύγχρονες απαιτήσεις μιας κατοικίας. Ο εξοπλισμός του ελαιοτριβείου, θα διατηρηθεί ως έχει, χωρίς επεμβάσεις και θα δημιουργηθεί ιδιωτικός εκθεσιακός χώρος παραδοσιακού ελαιοτριβείου. Ο χώρος αυτός δίνει και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα όλης της κατοικίας, με έμμεσα επικεντρωμένες τις ροές και κυκλοφορίες γύρω από αυτό. Η κεντρική είσοδος ορίζεται πλέον στον όροφο ανώι, μέσω της εφαπτόμενης κλίμακας και προσεγγίζεται έτσι το επίπεδο του ορόφου ως η επίσημη κατοικία χώρος υποδοχής με τις χρήσεις του καθιστικού, του μαγειρείου και της τραπεζαρίας γύρω από την εστία. Στο επίπεδο αυτό, ο χρήστης μπορεί και αντιλαμβάνεται το κτήριο μέσα στο περιβάλλον του, καθώς μπορεί να έχει πρόσβαση σε εκτενέστερη θέα. Στη συνέχεια με προσθήκη εσωτερικής κλίμακας αποκαλύπτεται ο χώρος του ελαιοτριβείου, από τον οποίο διαχέονται οι κυκλοφορίες προς τα δωμάτια και το περιβάλλοντα χώρο. Πιο συγκεκριμένα, το ισόγειο κτίσμα γίνεται ξενώνας που μπορεί και λειτουργεί και ανεξάρτητα με ξεχωριστή είσοδο. Ο χώρος του ελαιοτριβείου περιορίζεται σε χώρο ήπιας χρήσης με μικρό χώρο γραφείου και τμήμα ανάγνωσης στην είσοδο, ενώ εκτονώνεται με ανοικτό ημιυπαίθριο και διαμόρφωση του επικλινούς εδάφους με φυσικές κερκίδες. Στο παράπλευρο κτίσμα χωροθετείται υπνοδωμάτιο με το λουτρό του από το οποίο προσεγγίζεται ο περιβάλλοντας χώρος, ενώ προστίθεται επίσης κλειστή στεγασμένη κλίμακα για την ασφαλή σύνδεση με τον όροφο. Στον όροφο βρίσκονται οι κοινόχρηστες λειτουργίες της εξοχικής κατοικίας και ένα επιπλέον υπνοδωμάτιο με το λουτρό του, ενώ το δώμα του ημιυπαιθρίου εξυπηρετεί την υπαίθρια εκτόνωση της λειτουργίας και αναδεικνύει τη θέα. Σελίδα 16 / 27

17 προτεινόμενη κατάσταση: κάτοψη ισογείου κάτοψη ορόφου Σελίδα 17 / 27

18 τομές: διαβαθμίσεις δαπέδου συνδέσεις Ως υλικό κατασκευής και επένδυσης των νέων όγκων προτείνεται ο οξειδωμένος χάλυβας γνωστότερο ως cor-ten steel. Είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό σε αποκαταστάσεις παραδοσιακών και προστατευόμενων μνημείων, ενώ το συναντάμε ακόμα και σε αρχαιολογικούς χώρους. Κατέχει διττό ρόλο, καθώς μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις και προδιαγραφές των σύγχρονων κατασκευών, είναι αναστρέψιμο, αλλά και να αποδώσει μια αίσθηση παλαίωσης αφού είναι ένα υλικό που «μεγαλώνει» στο χρόνο. szatmary palace Budapest, Hungary Márton Dévényi, Pál Gyürki-Kiss Trencat pont Restoration, Sant Celoni, Spain, Xavier Font Sola Σελίδα 18 / 27

19 Οι προσθήκες διευκολύνουν τη σύγχρονη χρησιμοποίηση του κτηρίου χωρίς να επιβαρύνουν το υφιστάμενο κέλυφος. Έχουν μια προσέγγιση ένταξης και ανάδειξης μέσω της αντίθεσης του παλιού με το νέο. Οι γραμμές είναι απλές και λιτές και στόχο έχουν να είναι σαφής η διάκριση του νέου όγκου από το υφιστάμενο κτίριο. Δεν μιμούνται ούτε προσομοιώνονται με το προϋπάρχον, γεγονός που κάνει αυτομάτως εμφανές τις διαφορετικές χρονολογίες κατασκευής τους και τις διαφορετικές ανάγκες που καλούνται να καλύψουν. Επιπροσθέτως, περιορίζονται στο απαραίτητο, αφήνοντας κενά όπου είναι εφικτό, απ όπου προβάλλεται η υφιστάμενη κατασκευή. Αντί μιας συμπαγούς συμβατικής προσθήκης που θα κάλυπτε εξ ολοκλήρου την υφιστάμενη όψη, οι μεταλλικές προσθήκες αντιμετωπίζονται περισσότερο ως επιπρόσθετοι σκελετοί, με διαπερατά ή και διαφανή τμήματα απ όπου, διακρίνονται το όριο του πρωταρχικού κτίσματος και το υλικό κατασκευής του. Η προσέγγιση στηρίζεται στην προσθετική επέκταση και πύκνωση του παλαιού πυρήνα των κατοικιών για τη δημιουργία συσπειρωμένου συγκροτημάτος. Σελίδα 19 / 27

20 Σημαντικός για την τελική διαμόρφωση των προστιθέμενων όγκων ήταν ο εποικοδομητικός διάλογος και συνεργασία με την αρμόδια για έγκριση της μελέτης, 26 ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Καλαμάτα. Σελίδα 20 / 27

21 Οι Μελέτες επεμβάσεων για την αποκατάσταση και την επανάχρηση αυθεντικών κτισμάτων του παρελθόντος γεννούν αξιόλογους αλλά και έντονους προβληματισμούς. Όσο Αυθεντικότερο ή «Γνήσιο» το κτίσμα είναι, τόσο πληθέστεροι γίνονται και οι παράμετροι διαχείρησης για την εκλογή της αρτιότερης επεμβατικής τεχνικής λύσης. Για την αποτελεσματικότερη επέμβαση απαιτείται διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ του συνόλου των ειδικοτήτων των μηχανικών καθώς και σύμπνοια των φορέων αδειοδοτήσης, αλλά και των ιδιοκτητών. Η κάθε πιθανή εναλλακτική επέμβαση δύναται να έχει άμεσες συνέπειες : στην μορφολογία του κτίσματος, στην αλλοίωση της αυθεντικότητας και της διάταξης των υφιστάμενων υλικών, στον επαρκή σχεδιασμό έναντι τυχηματικών δράσεων όπως ο σεισμός, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εν ισχύ κανονισμών και ανάλογα με τη χρήση και τη σημασία του δομήματος, στην αναστρεψιμότητα, στην ανθεκτικότητα, στην κατασκευασιμότητα, στην λειτουργικότητα για την νέα εξυπηρέτηση και την καθορισμένη επανάχρηση και τέλος στο ιδιαίτερο σημαντικό για την σημερινή εποχή κόστος Με την παρούσα ανακοίνωση επιχειρείται μια γρήγορη προσέγγιση ανάπτυξης των προτεινομένων επεμβατικών λύσεων των δυο δομημάτων που αναπτύχθηκαν πριν, σε σχέση με τις δυο βασικοτέρες απαιτήσεις επιτελεστικότητας στον τομέα των αποκατάστασεων, που είναι η ανεστρεψιμότητα ή η δυνατότητα επανεπέμβασης, καθώς και η βιωσιμότητα ή εν χρόνω ανθεκτικότητα (durability). Σελίδα 21 / 27

22 Παθολογία Βασική προυπόθεση για την αφετηρία κάθε σχετικής μελέτης είναι η ορθή αναγνώση της υφιστάμενης κατάστασης του κτίσματος. Η αναγνώριση παθολογιών και η διάκριση μεταξύ στρεβλών επισκευών και μεταγενέστερων προσθηκών είναι χρήσιμος οδηγός για την αποκατάσταση και την επανάχρηση. Συνηθέστερα, τα παραδοσιακά κτήρια παρουσιάζουν βλάβες και τοπικές αστοχίες που οφείλονται τόσο σε φυσικές δυνάμεις (σεισμός, βαρύτητας, άνεμος) όσο και σε φυσικοχημικές και βιολογικές δράσεις του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα την πρόκληση ρηγματώσεων, αποκολλήσεων, μετατοπίσεων, θραύσεων και εν γένη επιφανειακών αλλοιώσεων των δομικών μελών του κτιρίου. Για παράδειγμα: Οι ζημιές στό κτήριο Γεωργίου Ν. Τρουπάκη είναι μεγαλύτερες και εντονότερες στον Α όροφο και πιο περιορισμένες στο Ισόγειο με κύριο χαρακτηριστικό τους τις διαμπερείς ρηγματώσεις στη φέρουσα τοιχοποιία του κτιρίου. Το ξύλινο πάτωμα του Ορόφου παρά την πυκνή διαδοκίδωση του παρουσιάζει παραμένοντα βέλη, καθώς και ελαστικά (βύθιση και ταλάντωση) και θέτουν έντονο πρόβλημα λειτουργικότητας ειδικά για την δημόσια νέα χρήση του κτηρίου. Οι ανά φάσεις επιμέρους κατασκευές του συνόλου έχουν την δική τους καθαυτή ιστορικότητα και δεν αντιμετωπίζονται απαραίτητα ως μεταγενέστερες μετατροπές προς αφαίρεση. Στο Rusted Mill House παρατηρούνται μεταγενέστερες επεμβάσεις και επισκευές στην εξωτερική λιθοδομή, με προσθήκη πωρόλιθων, προσθήκη εμφανών εκ σκυροδέματος περιμετρικών διαζωμάτων καθώς και εκτεταμένες ανακατασκευές της μάζης. Αμφότερα, έχουν υποστεί στρεβλές επισκευές στεγών. Σελίδα 22 / 27

23 στρεβλές επισκευές Σελίδα 23 / 27

24 Γενικές και ειδικές απαιτήσεις Μελετών Επανάχρησης Σε σχέση με την αναστρεψιμότητα και την βιωσιμότητα και με βάση τις νέες χρήσεις της εκάστοτε αποκατάστασης και επανάχρησης, συναντάμε γενικές αλλά και ειδικές απαιτήσεις και ανάγκες. Ειδικότερα: Η ανάγκη λειτουργικής ενοποίησης των χώρων παρά τις έντονες ανισοσταθμίες. Στην περίπτωση του μουσείου ελιάς ειδικά, δημιουργείται νέα επέκταση για να παραλάβει εκτός του υφιστάμενου κελύφους την προσθήκη Ανελκυστήρα και χώρους Υγιεινής, ενώ ράμπες ανόδου για Άτομα με ειδικές Ανάγκες εξασφαλίζουν τη προσβασιμότητα στο σύνολο των χώρων Η αποκατάσταση και η θεραπεία των διατηρούμενων επιμέρους αυθεντικών στοιχείων του Φέροντος Οργανισμού καθώς και η μέγιστη δυνατή απομάκρυνση των μεταγενέστερων επεμβάσεων, με διάφορες τεχνικές μεταξύ των οποίων και οι τεχνικές των ενεμάτων, των οπλισμένων επιχρισμάτων και του βαθύ αρμολογήματος, καθώς και η συρραφή των ελεύθερων τοίχων και των ρωγμών. Επιπλέον, χρήση κρυφού περιμετρικού διαζώματος από σκυρόδεμα στην στέψη και τοποθέτηση ελκυστήρων. Σελίδα 24 / 27

25 Η απαίτηση μικρής και ελεγχόμενης ετήσιας συντήρησης. Η βελτίωση των χαρακτηριστικών του κελύφους δια της διαπλάτυνσης του πλάτους έδρασης καθώς και η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας με κατάλληλη διάταξη και ανακατασκευή των υφιστάμενων δαπέδων επιφέρουν επιπρόσθετο οφελος στην βιωσιμότητα με την αύξηση της ανθεκτικότητας του δομήματος και την μείωση της απαιτούμενης συντήρησης. Σημαντική είναι και η τελική επίχριση και βαφή με διαπνέοντα υλικά που έχουν δυνατότητα αποθήκευσης και ρύθμισης της υγρασίας του χώρου. Η απαίτηση των νέων δεδομένων Πυροπροστασίας παθητικής και ενεργητικής Σελίδα 25 / 27

26 Η απαίτηση Διελεύσης επιβαρυμένων δικτύων Κλιματισμού, Αερισμού και Ηλεκτρολογικών. Στο ένα παράδειγμα με αξιοποίηση τμημάτων που ανακατασκευάζονται για την ελεγχόμενη διεύλευση δικτύων και αξιοποίηση θεμελιώσεων νέων προσθηκών για δημιουργία βοηθητικών χώρων και δεξαμενών. Στο δε άλλο, με κατάλληλη διάταξη τμημάτων αναρτόμενων Ψευδοροφών. Η απαίτηση ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου. Καθώς ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κελύφους είναι απόλυτα συμβατός με τις γενικές αρχές της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, οι απαραίτητες επεμβάσεις είναι η ενεργειακή αντιμετώπιση του κελύφους, η χρησιμοποίηση νέων αθέατων μορφών δικτύων ψύξης /Θερμανσης (ενδοδαπέδια και επιτοίχια) και η αντικατάσταση κουφωμάτων. Σελίδα 26 / 27

27 Σημαντική παράμετρος για κάθε επιτακτική λύση βιωσιμότητας είναι η αναστρεψιμότητα, η επιλογή του βαθμού της, μικρή ή μεγάλη, και τα στάδια που δύναται να υλοποιείται η κατασκευή και να αναστρέφεται. Για παράδειγμα στο Rusted Mill House το μεγαλύτερο ποσοστό των εξωτερικών προσθηκών στέγασης Κλιμακοστασίου και Στεγασμένου Ημιυπαιθρίου Χώρου επιλέγονται από μεταλλικές κατασκευές, που θεωρούνται αφαιρετές. Συμπεράσματα Σε κάθε περίπτωση δημόσιας ή ιδιωτικής Πρωτοβουλίας για την αποκατάσταση και επανάχρηση ενός κτίσματος είναι δυνατό να ισχύουν οι παρακάτω αρχές: 1. Η ένταξη νέας χρήσης στο κτήριο αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την συντήρηση και την συνεχή φροντίδα του στο μέλλον θα πρέπει να εξασφαλίζει το σύνολο των προϋποθέσεων για την σωστή και σύγχρονη λειτουργία του χωρίς να θίγεται ή διαχρονική υποστασή του. 2. Οι προδιαγραφές της επανάχρησης ενός κτηρίου σε όρους αναστρεψιμότητας πρέπει να είναι συμβατές με το υφιστάμενο κτήριο και όχι το αντίθετο. 3. Η ενίσχυση και η συνεργασία των υπαρχόντων δομικών στοιχείων σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατή υλοποιώντας τεχνικές «ήπιων» επεμβάσεων με σεβασμό την αρχιτεκτονική ακεραιότητα και δομή του κτηρίου. Σας Ευχαριστούμε Σελίδα 27 / 27

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ανέλαβε την υλοποίηση της πράξης «Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων 1 1 Εισαγωγή (1) Χάρτα των Ευρωπαϊκών Πόλεων Βιώσιμης Ανάπτυξης για Αειφορία στο Άαλμποργκ της Δανίας, Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ... 5 3. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ... 9 3.1 Ιπποτική περίοδος... 10 3.2 Οθωμανική περίοδος... 15 4. ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισμός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Παραδοσιακός οικισμός Τόχνης. Περιεχόμενα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Παραδοσιακός οικισμός Τόχνης. Περιεχόμενα ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Παραδοσιακός οικισμός Τόχνης Περιεχόμενα Α. Η σύσταση και η δομή του οικισμού (Πολεοδομική Ανάπτυξη Οργάνωση). Εκδοχές θρύλοι και παραδόσεις για την

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος.

1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4067 (ΦΕΚ Α 79/09.04.2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Σε περιοχές εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ:

ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚEΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚEΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚEΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ 18, 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΓΑΛΕΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ERNST ΖILLER ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η συλλογή των παιδικών παιχνιδιών και βιβλίων του Χρήστου Μπουλώτη παραχωρήθηκε στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΚ_v5 Διαμόρφωση : Θεόδωρος Κάντζος (kan62) Πολιτικός Μηχανικός για το Michanikos.gr ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 9 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 Νέος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Πρόταση επανάχρησης διατηρητέου κτηρίου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιεχόμενα Εισαγωγή Ταυτότητα της μελέτης... 1 Κεφ.1. Αναγνώριση γενικών χαρακτηριστικών... 3 1.1. Ο προσφυγικός οικισμός και ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας.... 3

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων 1 1 Εισαγωγή (1) Χάρτα των Ευρωπαϊκών Πόλεων Βιώσιμης Ανάπτυξης για Αειφορία στο Άαλμποργκ της Δανίας, Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση αστικού τοπίου στα Πάνω Λεύκαρα, Κύπρος. Η ανάκτηση ενός σύγχρονου παρελθόντος. Πιλοτικό Έργο

Αποκατάσταση αστικού τοπίου στα Πάνω Λεύκαρα, Κύπρος. Η ανάκτηση ενός σύγχρονου παρελθόντος. Πιλοτικό Έργο Πιλοτικό Έργο Αποκατάσταση αστικού τοπίου στα Πάνω Λεύκαρα, Κύπρος Η ανάκτηση ενός σύγχρονου παρελθόντος Τμήμα Αρχαιοτήτων Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Κύπρος Adobe InDesignAdobe Πιλοτικό Έργο 2 Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΘΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΘΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΘΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΝΩΤΙΑΔΗΣ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Η ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ ΑΙΜΙΛIΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2014 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών. Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας. Μονάδων Φιλοξενίας

Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών. Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας. Μονάδων Φιλοξενίας Εμπειρογνωμοσύνη Προδιαγραφών Κατασκευής Εξοπλισμού Λειτουργίας Μονάδων Φιλοξενίας Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Σέρρες Σεπτέμβριος 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Βιοκλιµατικών Χαρακτηριστικών της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Μετσόβου- υνατότητες Προσαρµογής Σύγχρονων Τρόπων όµησης

ιερεύνηση των Βιοκλιµατικών Χαρακτηριστικών της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Μετσόβου- υνατότητες Προσαρµογής Σύγχρονων Τρόπων όµησης ιερεύνηση των Βιοκλιµατικών Χαρακτηριστικών της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Μετσόβου- υνατότητες Προσαρµογής Σύγχρονων Τρόπων όµησης Χρ. Καλογήρου, Πολιτικός Μηχανικός, ΜSc E.M.Π. Α. Σαγιά, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανακατασκευή και Επαναχρησιμοποίηση Κτηρίου στην Περιοχή του Μπούργου της Χώρας Νάξου

ΘΕΜΑ. Ανακατασκευή και Επαναχρησιμοποίηση Κτηρίου στην Περιοχή του Μπούργου της Χώρας Νάξου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ανακατασκευή και Επαναχρησιμοποίηση Κτηρίου στην

Διαβάστε περισσότερα

diplomeeting 2012 πρακτικά επιστηµονικής ηµερίδας ψηφιακή έκδοση

diplomeeting 2012 πρακτικά επιστηµονικής ηµερίδας ψηφιακή έκδοση diplomeeting 2012 πρακτικά επιστηµονικής ψηφιακή ηµερίδας έκδοση Diplomeeting ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. iii 2012 * Πανεπιστήµιο Frederick * Τµήµα Αρχιτεκτονικής ΑναγνωστόπουλοςΓιάννης, Ολοκληρωµένη «Κρητικών» παρέµβαση

Διαβάστε περισσότερα

diplomeeting πρακτικά επιστηµονικής 2012 κατάλογος διπλωµατικών εργασιών ηµερίδας

diplomeeting πρακτικά επιστηµονικής 2012 κατάλογος διπλωµατικών εργασιών ηµερίδας diplomeeting πρακτικά επιστηµονικής 2012 κατάλογος διπλωµατικών εργασιών ηµερίδας επιµέλεια: βύρων λευκωσία, ιωάννου 2013 Diplomeeting ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. iii 2012 * Πανεπιστήµιο Frederick * Τµήµα Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα Χωριό. Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Και Σύγχρονοι Προβληματισμοί. Θεωρητική και Σχεδιαστική Άσκηση

Πέρα Χωριό. Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Και Σύγχρονοι Προβληματισμοί. Θεωρητική και Σχεδιαστική Άσκηση Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Και Σύγχρονοι Προβληματισμοί Θεωρητική και Σχεδιαστική Άσκηση Πέρα Χωριό Χρυστάλλα Αργυρού Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου Αγγέλα Χαραλάμπους Γενικές πληροφορίες για τον οικισμό Το Πέρα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για. ιατηρητέες Οικοδοµές

Εγχειρίδιο για. ιατηρητέες Οικοδοµές Εγχειρίδιο για ιατηρητέες Οικοδοµές ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Εισαγωγή...3 2. ιαδικασίες διατήρησης/συντήρησης παραδοσιακών οικοδοµών...5 3. Οικονοµικά κίνητρα για διατηρητέες οικοδοµές...8 4. Παράρτηµα 1

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα