ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ"

Transcript

1

2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 9/11/2012 και ισχύει από 1/2/2013 Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX

3 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΦΕΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 KΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Πεδίο Εφαρµογής του Κώδικα Ορισμοί 4 2. υσφήµιση και µείωση της εµπιστοσύνης προς τον Κλάδο 6 3. Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας 6 4. Η Ιατρική Ενημέρωση που απευθύνεται σε ασχολούμενους επαγγελματικά µε την υγεία Συνταγογραφικές πληροφορίες και άλλες υποχρεωτικές πληροφορίες 7 5. Σύντοµες Καταχωρήσεις 9 6. Καταχωρήσεις σε περιοδικά Πληροφορίες, Iσχυρισµοί και συγκρίσεις υσφηµιστικές αναφορές Μορφή των εντύπων Ιατρικής Ενημέρωσης και προστασία των Επιστημόνων Υγείας από πιθανότητα προσβολής Συγκαλυµµένη προβολή Παροχή ανατύπων ιανοµή εντύπων προώθησης Επιστηµονική Υπηρεσία υπεύθυνη για πληροφορίες Πιστοποίηση των εντύπων προώθησης Συνεργάτες Επιστημονικής Ενημέρωσης (Ιατρικοί Επισκέπτες) Εκπαίδευση Ιατρικά είγµατα ιαφηµιστικά ώρα 16 2

4 19. ωρεές και Επιχορηγήσεις προς τους επαγγελµατίες Υγείας ωρεές / Χορηγίες προς Ιδρύµατα-Οργανισµούς Διεξαγωγή επιστημονικών εκδηλώσεων Ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή επιστημονικών εκδηλώσεων τύπου Α Ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή επιστημονικών εκδηλώσεων τύπου Β και Γ ιαφήµιση που απευθύνεται στο κοινό Αµοιβές για Υπηρεσίες Παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών ή άλλων ανάλογων συνεργασιών από τους Επαγγελµατίες Υγείας προς τη Φαρµακοβιοµηχανία Έρευνες αγοράς Κλινικές Παρεμβατικές Έρευνες Μη παρεµβατικές µελέτες /Φαρμακοεπιδημιολογικές μελέτες Internet Συµµόρφωση στις αρχές του κώδικα 38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ιαδικασία Ελέγχου εφαρµογής 1. Εισαγωγή οµή, Υπευθυνότητες και ιαδικασία υποβολής και συζήτησης Αναφοράς/Καταγγελίας ενώπιον της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Διαδικασία συζήτησης Αναφοράς/Καταγγελίας ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Κυρώσεις Μη εκτέλεσης ή πληµµελής εκτέλεσης απόφασης ευτεροβάθµιας Επιτροπής Φαρµακευτικές Επιχειρήσεις-µη Μέλη ΣΦΕΕ Ετήσια Έκθεση EFPIA 47 Παράρτημα Ι: Ενδεικτικός υπολογισμός αμοιβής επαγγελματιών υγείας για παρεχόμενες υπηρεσίες σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις 48 Παράρτημα ΙΙ: Μητρώο κλινικών μη παρεμβατικών μελετών 50 Παράρτημα ΙΙΙ: Κατευθυντήριες Οδηγίες EFPIA για τις ιστοσελίδες απευθυνόµενες σε επαγγελµατίες υγείας 53 3

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας εοντολογίας του ΣΦΕΕ, στο εξής καλούµενος χάριν συντοµίας «ο Κώδικας», καλύπτει την προώθηση των φαρµακευτικών προϊόντων, που διατίθενται µε συνταγή γιατρού. Η προώθηση περιλαµβάνει κάθε δραστηριότητα, η οποία αναλαµβάνεται, διοργανώνεται ή διεξάγεται από φαρµακευτική επιχείρηση ή µε εξουσιοδότηση της, µε την οποία προωθείται η συνταγογράφηση, η παροχή, η πώληση, η χορήγηση ή η κατανάλωση του (των) φαρµακευτικού(ών) προϊόντος(ων) εταιρίας µέλους του ΣΦΕΕ. Ο όρος «φαρµακευτικά προϊόντα», όπως χρησιµοποιείται στον Κώδικα έχει την έννοια, που ορίζεται στο άρθρο 1α της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3α/οικ (ΦΕΚ 2374/Β/ ) με την οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2001/83/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2010/84/ΕΕ. Ο Κώδικας αποτελείται από δύο κεφάλαια και τρία παράρτηµα. Το Κεφάλαιο Α αφορά τις ουσιαστικές ρυθµίσεις του Κώδικα ενώ το Κεφάλαιο Β αφορά τη ιαδικασία Ελέγχου Εφαρµογής. Το Παράρτημα Ι αφορά τον ενδεικτικό υπολογισμό της αμοιβής των επαγγελματιών υγείας για παρεχόμενες υπηρεσίες σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις, το Παράρτημα ΙΙ αφορά το μητρώο κλινικών μη παρεμβατικών μελετών, ενώ το Παράρτηµα ΙΙΙ αφορά Κατευθυντήριες Οδηγίες της EFPIA για τη σύνταξη των ιστοσελίδων που απευθύνονται σε επαγγελµατίες υγείας των µελών του Συνδέσµου. KΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ουσιαστικές Ρυθµίσεις Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής του Κώδικα 1.1 Ο Κώδικας εοντολογίας καλούµενος χάριν συντοµίας «Κώδικας» αναφέρεται στις αρχές και διαδικασίες που πρέπει να εφαρµόζονται κατά την προώθηση των συνταγογραφούµενων φαρµάκων στους επαγγελµατίες υγείας (όπως τους ιατρούς, φαρµακοποιούς, νοσηλευτές κ.λ.π.), καθώς και στην πληροφόρηση που απευθύνεται στο κοινό για γενικά θέµατα υγείας. εν αναφέρεται στις διαδικασίες προώθησης των µη-συνταγογραφουµένων φαρµάκων, όταν το αντικείµενο της προώθησης είναι η ενθάρρυνση της αγοράς των φαρµάκων από το κοινό. Περιλαμβάνει: την προώθηση των φαρµακευτικών προϊόντων, η οποία απευθύνεται στα άτοµα που είναι εξουσιοδοτηµένα να χορηγούν τις σχετικές συνταγές ή να προµηθεύουν τα φαρµακευτικά προϊόντα την επίσκεψη συνεργατών ιατρικής ενηµέρωσης (ιατρικοί επισκέπτες) σε άτοµα που είναι εξουσιοδοτηµένα να χορηγούν συνταγές ή να προµηθεύουν φαρµακευτικά προϊόντα την διάθεση δειγµάτων 4

6 την χορηγία συναντήσεων για την προώθηση φαρµακευτικών προϊόντων ή/και επιστηµονικών συνεδρίων στα οποία συµµετέχουν πρόσωπα, τα οποία είναι εξουσιοδοτηµένα να χορηγούν συνταγές ή να προµηθεύουν φαρµακευτικά προϊόντα, ιδιαίτερα µε την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού και διαµονής των συµµετεχόντων. την παροχή πληροφοριών στο γενικό πληθυσµό έµµεσα ή άµεσα. Περιλαμβάνει επίσης: τη διαφήµιση σε περιοδικά ή ταχυδροµικώς µε επιστολές τις ενέργειες των ιατρικών επισκεπτών, καθώς και κάθε έντυπο υλικό που χρησιµοποιούν την παροχή φιλοξενίας σε επαγγελµατικές ή επιστηµονικές εκδηλώσεις και συναντήσεις για σκοπούς προώθησης φαρµακευτικών προϊόντων τη χορηγία εντύπων ιατρικής ενηµέρωσης όλες τις υπόλοιπες ενέργειες προώθησης των πωλήσεων σε οποιαδήποτε µορφή, όπως συµµετοχή σε εκθέσεις, χρήση οπτικοακουστικού υλικού, ταινιών, δίσκων, βίντεο, ηλεκτρονικών µέσων, interactive συστήµατα δεδοµένων κλπ. Σηµ.: Το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και ο ηµερήσιος και εβδοµαδιαίος τύπος δεν αναφέρονται, διότι δεν επιτρέπεται η προώθηση των συνταγογραφουμένων φαρμάκων στο κοινό. εν περιλαμβάνει: την περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος ή η συνοπτική περιγραφή χαρακτηριστικών του προϊόντος SPC (Summary of Product Characteristics), για την οποία εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις την επισήµανση και το φύλλο οδηγιών χρήσεως των φαρµακευτικών προϊόντων, για τα οποία εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις τις ακριβείς και αντικειµενικές ανακοινώσεις και τα σχετικά έντυπα (βιβλιογραφικό υλικό) που αφορούν λ.χ. αλλαγές συσκευασίας, προειδοποιήσεις σχετικά µε ανεπιθύµητες ενέργειες στο πλαίσιο της φαρµακοεπαγρύπνησης, καθώς και τους καταλόγους πώλησης και τους καταλόγους τιµών, εφόσον δεν περιέχουν καµιά πληροφορία σχετικά µε το φαρμακευτικό προϊόν τις πληροφορίες σχετικά µε την υγεία ή τις ασθένειες, εφόσον δεν γίνεται έµµεση ή άµεση αναφορά σε κάποιο φαρµακευτικό προϊόν απαντήσεις σε µεµονωµένα ερωτήµατα επαγγελµατιών υγείας ή απαντήσεις σε ειδικές ερωτήσεις ή σχολιασµούς. Δεν περιλαμβάνει επίσης απαντήσεις σε επιστολές που δηµοσιεύονται σε επιστηµονικά περιοδικά, αλλά µόνον εφόσον αφορούν αποκλειστικά στο περιεχόµενο της επιστολής ή της ερώτησης, είναι ακριβείς και όχι παραπλανητικές και δεν αποτελούν εκ φύσεως µέσο προώθησης 5

7 1.2 Ορισμοί α) Φάρµακο είναι κάθε ουσία ή συνδυασµός ουσιών που χαρακτηρίζεται ως έχουσα θεραπευτικές ή προληπτικές ιδιότητες έναντι ασθενειών ανθρώπων, ή β) κάθε ουσία ή συνδυασµός ουσιών δυναµένη να χρησιµοποιηθεί ή να χορηγηθεί σε άνθρωπο, µε σκοπό είτε να αποκατασταθούν, να διορθωθούν ή να τροποποιηθούν φυσιολογικές λειτουργίες µε την άσκηση φαρµακολογικής, ανοσολογικής ή µεταβολικής δράσης, είτε να γίνει ιατρική διάγνωση. «Συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος» ή περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος (SPC) είναι η περίληψη που έχει εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές, οι οποίες έχουν χορηγήσει την άδεια κυκλοφορίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. «Φύλλο Οδηγιών» είναι το ενηµερωτικό έντυπο για τον χρήστη, το οποίο περιέχεται σε κάθε συσκευασία του φαρµακευτικού προϊόντος. Τούτο εγκρίνεται από τις αρµόδιες αρχές όπως και η περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος(spc). «Επισήμανση» είναι οι ενδείξεις επί της εξωτερικής ή επί της στοιχειώδους συσκευασίας (π.χ. ετικέτα φιαλιδίου, εξωτερική συσκευασία). «Ιατρική Ενημέρωση» (ΙΕ) είναι η ασκούµενη από φαρµακευτικές επιχειρήσεις παροχή επιστηµονικών πληροφοριών στους υγειονοµικούς επιστήµονες (γιατρούς, οδοντίατρους και φαρµακοποιούς), σχετικά µε τα φάρµακα που κυκλοφορούν υπό την ευθύνη τους, µε σκοπό τη σωστή χρησιµοποίηση τους, όπως έχει γίνει αποδεκτή από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων ή από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΜΕΑ), για την προστασία της ηµόσιας Υγείας. Η ιατρική ενηµέρωση µπορεί να διενεργείται προφορικά, γραπτά, µε οπτικοακουστικά ή άλλα τεχνολογικά µέσα. Η ιατρική ενηµέρωση υπόκειται στον έλεγχο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Κώδικα. Ο όρος «προώθηση» περιλαμβάνει κάθε δραστηριότητα που αναλαµβάνεται από µία φαρµακευτική επιχείρηση ή κατ εντολή της για την προώθηση της προµήθειας, της πώλησης ή της χορήγησης των φαρµάκων της. Ο όρος «επαγγελματίας υγείας» περιλαµβάνει τα µέλη του ιατρικού, οδοντιατρικού, φαρµακευτικού ή νοσηλευτικού επαγγέλµατος και όσα άτοµα µπορούν να συνταγογραφήσουν, διαθέσουν ή χορηγήσουν φάρµακα κατά τις επαγγελµατικές δραστηριότητές τους. «Μη-συνταγογραφούμενο φάρμακο» χορηγείται και χωρίς ιατρική συνταγή. (ΜΗΣΥΦΑ): είναι το φάρµακο που «Επιστημονικός Συνεργάτης» ή «Ιατρικός Επισκέπτης»: είναι υγειονοµικός επιστήµονας, ή επιστήµονας άλλου κλάδου ή άτοµο που διαθέτει τις απαιτούµενες γενικές και ειδικές γνώσεις για την προφορική ενηµέρωση, ώστε να µεταφέρει συγκεκριµένες, υπεύθυνες και ακριβείς πληροφορίες για τα φάρμακα. 6

8 «Ιατρικός τύπος» είναι τα επιστηµονικά κ.α. περιοδικά που απευθύνονται στους επαγγελματίες υγείας. «Δωρεά» είναι η παροχή προς τρίτο χωρίς αντάλλαγμα. «Χορηγία» είναι δωρεά προς τρίτο χωρίς αντάλλαγµα, δυνάµει της οποίας ο χορηγός αποκτά τυπικό πλεονέκτημα, όπως λ.χ. γνωστοποίηση του ονόματος του χορηγού. Άρθρο 2 Δυσφήμιση και Μείωση της Εµπιστοσύνης προς τον Κλάδο Οι δραστηριότητες ή τα υλικά που σχετίζονται µε την προώθηση δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να αποτελέσουν αιτία δυσφήµισης ή µείωσης της εµπιστοσύνης προς την φαρµακοβιοµηχανία γενικώς ή προς συγκεκριµένη φαρµακευτική επιχείρηση. Άρθρο 3 Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας Απαγορεύεται η προώθηση κάθε φαρµακευτικού προϊόντος, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας. Όλα τα στοιχεία της ιατρικής ενηµέρωσης για ένα φαρµακευτικό προϊόν πρέπει να ανταποκρίνονται στις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στη συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος. Η ιατρική ενηµέρωση ενός φαρµακευτικού προϊόντος: Πρέπει να προάγει την ορθολογική χρήση του φαρμακευτικού προϊόντος παρουσιάζοντάς το µε τρόπο αντικειµενικό, χωρίς να υπερβάλλονται οι ιδιότητές του. Δεν πρέπει να είναι παραπλανητική. Μη εγκεκριμένες ενδείξεις Απαγορεύεται η προώθηση ενδείξεων που δεν καλύπτονται από την άδεια κυκλοφορίας ή που δεν έχουν ακόµα εγκριθεί. Άρθρο 4 Ιατρική Ενημέρωση που απευθύνεται σε ασχολούµενους επαγγελµατικά µε την υγεία 4.1 Περιεχόμενο της ιατρικής ενημέρωσης Κάθε ιατρική ενηµέρωση φαρµακευτικού προϊόντος, η οποία απευθύνεται σε πρόσωπα εξουσιοδοτηµένα να χορηγούν τις σχετικές συνταγές ή να παρέχουν το φαρµακευτικό προϊόν, πρέπει να περιλαµβάνει: τις ουσιώδεις πληροφορίες που αντιστοιχούν στη συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος την κατάταξη του φαρµακευτικού προϊόντος όσον αφορά στις προϋποθέσεις χορήγησης (π.χ. χορηγείται µε ή χωρίς ιατρική συνταγή). 7

9 Στο πλαίσιο της ιατρικής ενηµέρωσης µπορεί να αναφέρεται, επίσης, η τιµή πώλησης των διαφόρων συσκευασιών καθώς και το ποσοστό κάλυψής της από τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης. Η ιατρική ενηµέρωση φαρµακευτικού προϊόντος σε πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτηµένα να χορηγούν τις σχετικές συνταγές ή να προµηθεύουν το φαρµακευτικό προϊόν µπορεί να περιλαµβάνει µόνο την ονοµασία του φαρµακευτικού προϊόντος, όταν έχει ως αποκλειστικό σκοπό την υπενθύµιση της ονοµασίας του εν λόγω φαρµακευτικού προϊόντος. Κάθε ενηµερωτικό έντυπο σχετικό µε φαρµακευτικό προϊόν, το οποίο αποστέλλεται ή επιδίδεται στα πλαίσια της προώθησής του σε πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτηµένα να χορηγούν τις σχετικές συνταγές ή να προµηθεύουν το φαρµακευτικό προϊόν, πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4.2 και να διευκρινίζει την ηµεροµηνία σύνταξης ή τελευταίας αναθεώρησής του. Η προώθηση πρέπει να είναι ακριβής, ισορροπηµένη, δίκαιη, αντικειµενική και πλήρης, ώστε να δίνει τη δυνατότητα στον παραλήπτη να σχηµατίσει γνώµη για τη θεραπευτική αξία του συγκεκριµένου φαρµακευτικού προϊόντος. Πρέπει να βασίζεται στην µέχρι σήµερα αξιολόγηση όλων των σχετικών ευρηµάτων και να την αντικατοπτρίζει µε σαφήνεια. εν πρέπει να παραπλανά µε διαστρέβλωση, υπερβολή, αδικαιολόγητη έµφαση, παράλειψη ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η προώθηση πρέπει να έχει την ικανότητα της τεκµηρίωσης, η οποία πρέπει να παρέχεται γρήγορα σε απάντηση λογικών απαιτήσεων των επαγγελµατιών της φροντίδας υγείας. Συγκεκριµένα, οι ισχυρισµοί προώθησης σχετικά µε παρενέργειες πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις εγκεκριµένες ενδείξεις ή να έχουν την ικανότητα τεκµηρίωσης µε κλινική εµπειρία. Ωστόσο, δεν χρειάζεται τεκµηρίωση σε σχέση µε το κύρος στοιχείων εγκεκριµένων στην άδεια κυκλοφορίας. Η προώθηση πρέπει να ενθαρρύνει την ορθολογική χρήση φαρµακευτικών προϊόντων παρουσιάζοντάς τα αντικειµενικά και χωρίς να υπερβάλλει για τις ιδιότητες τους. Οι ισχυρισµοί δεν πρέπει να υπαινίσσονται ότι ένα φαρµακευτικό προϊόν ή ένα δραστικό συστατικό, έχει κάποια ιδιαίτερη αξία, ποιότητα ή ιδιότητα, εκτός αν αυτό µπορεί να τεκµηριωθεί. Οι αναφορές σε στοιχεία, πίνακες και παραστάσεις που προέρχονται από δηµοσιεύσεις σε ιατρικά περιοδικά ή επιστηµονικά συγγράµµατα και οι οποίες χρησιµοποιούνται στο ενηµερωτικό έντυπο, πρέπει να αναπαράγονται πιστά και η πηγή τους να διευκρινίζεται επακριβώς. 4.2 Συνταγογραφικές πληροφορίες και άλλες υποχρεωτικές πληροφορίες Οι συνταγογραφικές πληροφορίες πρέπει να περιέχονται µε σαφή και ευανάγνωστο τρόπο σε όλα τα υλικά προώθησης κάποιου φαρµάκου, εκτός από τις σύντοµες καταχωρήσεις (µέχρι µονοσέλιδες βλ. άρθρο 5) και τα βοηθήµατα προώθησης που πληρούν τους όρους του άρθρου Οι συνταγογραφικές πληροφορίες πρέπει να αποτελούν µέρος του υλικού προώθησης και δεν πρέπει να είναι ξεχωριστές από αυτό (βλ. επίσης το άρθρο 4.2.5).Οι συνταγογραφικές πληροφορίες αποτελούνται από: την εμπορική και την κοινόχρηστη (γενόσηµη) ονοµασία του φαρµάκου, 8

10 την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε δραστικά συστατικά, την εµπορική επωνυµία και την έδρα της φαρµακευτικής επιχείρησης που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία του φαρµάκου (του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας), τις εγκεκριµένες ενδείξεις, τις ανεπιθύµητες ενέργειες, τις προειδοποιήσεις και τις αντενδείξεις που αφορούν στις ενδείξεις που προωθούνται, τις όποιες προειδοποιήσεις εγκρίθηκαν ή επιβλήθηκαν επιπρόσθετα από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων ή την αρχή που εξέδωσε την άδεια κυκλοφορίας, τον τρόπο διάθεσης του προϊόντος (π.χ. νοσοκοµειακό προϊόν, χορήγηση µε ιατρική συνταγή κ.λ.π.), τον αριθµό της άδειας κυκλοφορίας και τον κάτοχο της αδείας κυκλοφορίας, την καταχώρηση του προϊόντος στον Κατάλογο Συνταγογραφούµενων Ιδιοσκευασµάτων (προαιρετικά). Οι πληροφορίες που παρέχονται σε σχέση µε τη δοσολογία, τη µέθοδο χορήγησης, τις ανεπιθύµητες ενέργειες, τις προειδοποιήσεις και τις αντενδείξεις και όποια προφύλαξη απαιτείται να βρίσκεται στο έντυπο ή στην καταχώρηση πρέπει να παρουσιάζονται κατά τρόπο, ώστε οι αναγνώστες να είναι σε θέση να εκτιµήσουν τη σχέση τους µε τους ισχυρισµούς και ενδείξεις του προϊόντος Στην περίπτωση χρήσης οπτικοακουστικού υλικού όπως οι ταινίες, οι βιντεοταινίες κ.λ.π. και στην περίπτωση των Interactive συστηµάτων δεδοµένων, οι συνταγογραφικές πληροφορίες µπορεί να παρέχονται: µέσω ενός εγγράφου που διατίθεται σε όλα τα άτοµα, στα οποία επιδεικνύεται ή αποστέλλεται το υλικό, ή µε την εισαγωγή τους στο οπτικοακουστικό υλικό ή το Interactive σύστηµα δεδοµένων. Στην περίπτωση που οι συνταγογραφικές πληροφορίες περιλαµβάνονται σε Interactive σύστηµα δεδοµένων, πρέπει να εµφανίζονται σαφείς οδηγίες για την πρόσβαση σε αυτές Στην περίπτωση ακουστικού υλικού, δηλαδή αποκλειστικά ηχητικού, οι συνταγογραφικές πληροφορίες πρέπει να παρέχονται µέσω ενός εγγράφου που διατίθεται σε όλα τα άτοµα, στα οποία επιδεικνύεται ή αποστέλλεται το υλικό Στην περίπτωση καταχώρησης σε περιοδικό, όπου οι συνταγογραφικές πληροφορίες εµφανίζονται σε επόµενη σελίδα, µία αναφορά στο σηµείο που µπορούν να βρεθούν πρέπει να εµφανίζεται στο εξωτερικό περιθώριο της πρώτης σελίδας της καταχώρησης Στην περίπτωση έντυπου υλικού προώθησης αποτελούµενου από περισσότερες από 4 σελίδες, πρέπει να παρέχεται µία σαφής αναφορά σχετικά µε το σηµείο που µπορούν να βρεθούν οι συνταγογραφικές πληροφορίες. 9

11 4.2.7 Όλα τα έντυπα προώθησης, µε εξαίρεση τις σύντοµες καταχωρήσεις σε επαγγελµατικά έντυπα, υποχρεούνται να φέρουν στο κάτω µέρος της τελευταίας σελίδας τους κωδικό αριθµό µε τα αρχικά του φαρµάκου, το χαρακτηρισµό της σειράς, το µήνα και το χρόνο εκτύπωσης του εντύπου και να πιστοποιούνται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 14 του Κώδικα. Στο αρχείο εντύπων κάθε φαρµακευτικής επιχείρησης τηρούνται υποχρεωτικά όλα τα έντυπα της τελευταίας τριετίας. Τα έντυπα πριν από την κυκλοφορία τους, κατατίθενται σε εύλογο χρονικό διάστηµα στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων από τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις που τα εκδίδουν. Η προ της κυκλοφορίας υποβολή τους στον τελευταίο δεν έχει την έννοια της αίτησης για έγκριση. 4.3 Οι ταχυδροµικοί κατάλογοι πρέπει να διατηρούνται ενηµερωµένοι µε πρόσφατα στοιχεία. Παράλληλα οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να ικανοποιούν τα αιτήµατα επαγγελµατιών της υγείας προκειµένου να αφαιρεθεί το όνοµά τους από τους καταλόγους αυτούς. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νοµοθεσίας, η χρήση φαξ, e - mails, συστηµάτων αυτόµατης τηλεφωνικής κλήσης, µηνυµάτων κειµένου και άλλων µεθόδων επικοινωνίας µε ηλεκτρονικά δεδοµένα απαγορεύεται, εκτός αν υπάρχει η προηγούµενη άδεια, ή µετά από την αίτηση, του παραλήπτη. Άρθρο 5 Σύντομες Καταχωρήσεις 5.1 Οι σύντομες καταχωρήσεις είναι εκείνες που εξαιρούνται από την υποχρέωση να περιλαµβάνουν τις συνταγογραφικές πληροφορίες του προωθούµενου φαρµάκου, µε την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. 5.2 Οι σύντομες καταχωρήσεις μπορούν να εμφανίζονται µόνο σε επαγγελματικά έντυπα, δηλαδή έντυπα που αποστέλλονται ή διατίθενται αποκλειστικά στους επιστήµονες υγείας και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Στις περιπτώσεις αυτές υπάγονται τα επιστηµονικά περιοδικά και έντυπα του χώρου της υγείας, τα έντυπα συνεδρίων, τα ιατρικά φαρµακευτικά βιβλία κ.λπ. Ένα µη βιβλιοδετηµένο εσώκλειστο φύλλο σε τέτοια έντυπα δεν νοείται/λαµβάνεται ως σύντοµη καταχώρηση (παράδειγµα αποτελούν τα αυτοτελή φυλλάδια που διανέµονται µέσω του ιατρικού τύπου). 5.3 Οι σύντομες καταχωρήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν τις παρακάτω πληροφορίες: την ονομασία του φαρμάκου που μπορεί να είναι η εµπορική ή η γενόσηµη την ονοµασία και τη διεύθυνση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας την ποιοτική και την ποσοτική σύνθεση σε δραστικά συστατικά εφόσον προβάλλονται επιπλέον στοιχεία ή ισχυρισµοί, αναφέρονται υποχρεωτικά και οι αντενδείξεις, οι προφυλάξεις και οι ανεπιθύµητες ενέργειες τις όποιες προειδοποιήσεις που εκδόθηκαν από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων ή την αρχή που εξέδωσε την άδεια κυκλοφορίας, των οποίων η παρουσία απαιτείται στην καταχώρηση μια δήλωση ότι περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας 10

12 κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως ή περιλαµβάνονται στη συνοπτική περιγραφή χαρακτηριστικών του προϊόντος, το φύλλο οδηγιών χρήσης και τη µονογραφία του φαρµάκου. 5.4 Σύντομες καταχωρήσεις όπως αυτές περιγράφονται από τον Κώδικα (άρθρο 5) δεν επιτρέπονται σε οπτικοακουστικά υλικά ή συστήµατα interactive ή στο διαδίκτυο (internet), συµπεριλαµβανοµένων και των περιοδικών στο διαδίκτυο (internet). Άρθρο 6 Καταχωρήσεις σε περιοδικά Στην περίπτωση που οι δύο σελίδες µίας καταχώρησης δεν είναι αντικριστές, καµία εκ των δύο δεν πρέπει να είναι παραπλανητική ή ψευδής όταν διαβάζεται µεµονωµένα. Άρθρο 7 Πληροφορίες, Ισχυρισμοί και Συγκρίσεις 7.1 Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν στους επιστήµονες υγείας και στα αρµόδια διοικητικά στελέχη εφόσον ζητηθεί, ακριβείς πληροφορίες αναφορικά µε τα φάρµακα που διακινεί η κάθε µία. 7.2 Οι πληροφορίες, οι ισχυρισµοί και οι συγκρίσεις πρέπει να είναι ορθές, ακριβείς, αντικειµενικές και σαφείς και να βασίζονται σε σχετικές και συγκρίσιµες πτυχές των προϊόντων καθώς και σε µία ενηµερωµένη αξιολόγηση όλων των δεδοµένων αντικατοπτρίζοντας µε σαφήνεια τα δεδοµένα. εν πρέπει να παραπλανούν άµεσα ή έµµεσα και δεν πρέπει να διαστρεβλώνουν τα επιστηµονικά δεδοµένα. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση προβολή παραπλανητικών ενδείξεων του φαρµάκου, η αναφορά παλαιότερων επιστηµονικών δεδοµένων, εάν υπάρχουν νεότερα διαφορετικά, η προβολή ανακριβών ή ατεκµηρίωτων ισχυρισµών, η παραπλανητική σύγκριση µε άλλα φάρµακα και η γενίκευση µεµονωµένων παρατηρήσεων. 7.3 Οι όποιες πληροφορίες, ισχυρισµοί ή συγκρίσεις πρέπει να µπορούν να τεκµηριωθούν επιστηµονικά. 7.4 Η τεκμηρίωση οποιασδήποτε πληροφορίας, ισχυρισμού ή σύγκρισης πρέπει να παρέχεται χωρίς καθυστέρηση κατόπιν αιτήσεως επαγγελµατία υγείας ή αρµόδιου διοικητικού στελέχους του συστήµατος υγείας. Εντούτοις, δεν απαιτείται τεκµηρίωση των ενδείξεων που εγκρίθηκαν στην άδεια κυκλοφορίας. 7.5 Στην περίπτωση που το υλικό προώθησης αναφέρεται σε δηµοσιευµένες µελέτες, πρέπει να δίνονται σαφείς βιβλιογραφικές αναφορές. Σε περίπτωση που το υλικό προώθησης αναφέρεται σε δεδοµένα που περιέχονται στον αντίστοιχο φάκελο του προϊόντος ( data on file ), το αντίστοιχο τµήµα που αναφέρεται στα εν λόγω δεδοµένα θα πρέπει, εφόσον ζητηθεί, να διατίθεται χωρίς καθυστέρηση στους επαγγελµατίες υγείας ή το διοικητικό προσωπικό. Όπου υπάρχει ισχυρισμός που στηρίζεται σε in vitro µελέτες ή σε πειραµατόζωα θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς στο έντυπο υλικό ότι πρόκειται για πειραµατικά δεδοµένα. 11

13 7.6 Το σύνολο του δηµιουργικού µέρους, συµπεριλαµβανοµένων των εικόνων, των γραφηµάτων και των πινάκων, πρέπει να συµφωνεί µε το γράµµα και το πνεύµα του Κώδικα. Τα γραφήµατα και οι πίνακες πρέπει να παρουσιάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν µία σαφή, δίκαιη και ισορροπηµένη άποψη των στοιχείων που παρουσιάζουν. Πρέπει να περιλαµβάνονται µόνο εάν σχετίζονται µε τους ισχυρισµούς ή τις συγκρίσεις που γίνονται. Τα έντυπα ιατρικής ενηµέρωσης δεν επιτρέπεται να φέρουν παραστάσεις άσχετες µε το περιεχόµενό τους, παραπλανητικές ή υποδηλωτικές ακαθόριστων ενδείξεων για το φάρµακο. 7.7 Οι πληροφορίες και οι ισχυρισµοί σχετικά µε ανεπιθύµητες ενέργειες πρέπει να αντικατοπτρίζουν διαθέσιµα δεδοµένα ή να µπορούν να επαληθευτούν µε την κλινική εµπειρία. εν πρέπει να δηλώνεται ότι κάποιο προϊόν δεν έχει ανεπιθύµητες ενέργειες, αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα ή κίνδυνο τοξικότητας. Ο όρος ασφαλές δεν πρέπει να χρησιµοποιείται χωρίς να δικαιολογείται αναλυτικά. 7.8 Δεν πρέπει να γίνονται υπερβολικοί ή γενικευµένοι ισχυρισµοί και δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ο υπερθετικός βαθµός, εκτός από περιορισµένες περιπτώσεις, όπου γίνεται αναφορά σε σαφές δεδοµένο για κάποιο φάρµακο. Οι ισχυρισµοί δεν πρέπει να υπονοούν ότι κάποιο φάρµακο ή δραστικό συστατικό έχει κάποιο ειδικό πλεονέκτηµα, ποιότητα ή ιδιότητα, εκτός εάν αυτό µπορεί να επαληθευτεί. 7.9 Η λέξη «νέο» δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην περιγραφή κάποιου προϊόντος ή συσκευασίας και µορφής του που ήδη κυκλοφορεί ή σε κάθε θεραπευτική ένδειξη που έχει προβληθεί για περισσότερους από 12 µήνες Οι εμπορικές ονομασίες προϊόντων άλλων φαρμακευτικών επιχειρήσεων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς την προηγούμενη έγκριση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας του άλλου προϊόντος. Άρθρο 8 Δυσφημιστικές Αναφορές 8.1 Τα φαρμακευτικά προϊόντα και οι δραστηριότητες άλλων φαρµακευτικών επιχειρήσεων δεν πρέπει να αναφέρονται κατά δυσφηµιστικό τρόπο. 8.2 Τα επαγγέλματα υγείας, η κλινική πρακτική και η επιστηµονική άποψη των µελών τους δεν πρέπει να δυσφηµίζονται. Άρθρο 9 Μορφή των εντύπων Ιατρικής Ενηµέρωσης και προστασία των Επιστηµόνων Υγείας από πιθανότητα προσβολής 9.1 Το σύνολο του υλικού και οι δραστηριότητες προώθησης πρέπει να αναγνωρίζουν την ειδική φύση του φαρµάκου και την επαγγελµατική θέση των επιστηµόνων στους οποίους απευθύνονται, και οι οποίοι πρέπει να τυγχάνουν σεβασµού και προστασίας από τυχόν πρόκληση προσβολής. Πρέπει πάντοτε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο δεοντολογίας. 9.2 Το όνοµα ή η φωτογραφία ενός επαγγελµατία υγείας δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται καθ οιονδήποτε τρόπο που αντιτίθεται στη δεοντολογία του επαγγέλµατός του. 9.3 Το υλικό ιατρικής ενηµέρωσης δεν πρέπει να µιµείται τις µεθόδους, τα 12

14 αντίτυπα, τα µηνύµατα (ρήσεις) ή τη γενική παρουσίαση που υιοθετήθηκε από άλλη φαρµακευτική επιχείρηση κατά τρόπο που πιθανόν να προκαλέσει παραπλάνηση ή σύγχυση. 9.4 Το υλικό ιατρικής ενηµέρωσης δεν πρέπει να περιλαµβάνει αναφορές στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΜΕΑ) και τις επιτροπές που λειτουργούν υπό την ευθύνη τους, και υπό την ευθύνη του Υπ. Υγείας, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τις αρµόδιες αρχές. 9.5 Οι αναπαραγωγές επίσημων εγγράφων μπορούν να χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της ιατρικής ενηµέρωσης, µε την προϋπόθεση ότι θα παρουσιάζονται αυτούσια, χωρίς περικοπές ή παραποιήσεις. 9.6 Πρέπει να αποφεύγονται οι ακρότητες όσον αφορά στο σχήµα, το µέγεθος ή το κόστος του υλικού προώθησης. 9.7 Οι κάρτες αλληλογραφίας, το ακάλυπτο µέρος ταχυδροµούµενων υλικών οι φάκελοι ή οι συσκευασίες δεν πρέπει να περιλαµβάνουν κείµενο που µπορεί να θεωρηθεί ως διαφηµιστικό για τον γενικό πληθυσµό, και αντιτίθεται προς το άρθρο Η τηλεφωνική επικοινωνία, τα τηλεφωνικά µηνύµατα, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και η τηλεοµοιοτυπία δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς της προβολής χωρίς προηγούµενη άδεια του παραλήπτη. 9.9 Όλο το υλικό που σχετίζεται µε φάρµακα και τις χρήσεις τους, το οποίο διατίθεται από συγκεκριµένη φαρµακευτική επιχείρηση, πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι έχει χορηγηθεί από την τελευταία. Άρθρο 10 Συγκαλυµµένη Προβολή 10.1 Τα υλικά και οι ενέργειες προώθησης δεν πρέπει να είναι συγκαλυµµένα Οι κλινικές αξιολογήσεις, η παρακολούθηση µετά την κυκλοφορία και τα προγράµµατα εµπειρίας και οι µελέτες µετά την έγκριση δεν πρέπει να αποτελούν συγκαλυµµένη προώθηση. Τέτοιες αξιολογήσεις, προγράµµατα και µελέτες πρέπει να διεξάγονται µε σκοπό κυρίως επιστηµονικό ή εκπαιδευτικό Όταν µια φαρμακευτική επιχείρηση χρηματοδοτεί ή µε άλλο τρόπο εξασφαλίζει ή ρυθµίζει τη δηµοσίευση υλικού προώθησης σε επιστηµονικά περιοδικά, το υλικό αυτό προώθησης δεν πρέπει να εµφανίζεται ότι αποτελεί θέµα ανεξάρτητου άρθρου Το υλικό, το οποίο επιχορηγείται από φαρµακευτική επιχείρηση, αναφέρεται σε φαρµακευτικά προϊόντα και στις χρήσεις των, και αφορά την προώθηση ή µη των φαρµακευτικών αυτών προϊόντων, θα πρέπει απαραίτητα να µην περιλαµβάνει παραπλανητικές ή ανακριβείς αναφορές και µε σαφήνεια να αναφέρει ότι η φαρµακευτική επιχείρηση είναι εκείνη η οποία επιχορηγεί το υλικό των φαρµακευτικών αυτών προϊόντων. 13

15 Άρθρο 11 Παροχή Ανατύπων 11.1 Τα ανάτυπα από την ιατρική και την επιστηµονική βιβλιογραφία ή από προσωπικές επικοινωνίες πρέπει να αντικατοπτρίζουν µε ακρίβεια το νόηµα του συγγραφέα Οι αναφορές σχετικά µε φάρµακα που λαµβάνονται από δηµόσιες ανακοινώσεις, για παράδειγµα από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή από τα ιατρικά συνέδρια ή συµπόσια, δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται χωρίς την επίσηµη άδεια του οµιλητή Πρέπει να δίνεται η µέγιστη προσοχή, ώστε να αποφευχθεί η απόδοση ισχυρισµών ή απόψεων σε συγγραφείς όταν αυτές δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες απόψεις των εν λόγω συγγραφέων. Άρθρο 12 ιανοµή Εντύπων Προώθησης 12.1 Τα έντυπα προώθησης πρέπει να αποστέλλονται ή να διανέµονται µόνον σε αυτές τις κατηγορίες επαγγελµατιών υγείας, οι οποίοι τα χρειάζονται, ή τους οποίους αφορούν, ή για τους οποίους προορίζονται Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις οφείλουν να ρυθµίζουν τη συχνότητα διανοµής και τον όγκο των εντύπων προώθησης κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ουσιαστικής ενηµέρωσης Οι κατάλογοι παραληπτών πρέπει να είναι ενηµερωµένοι και σύµφωνοι µε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις οι οποίες αφορούν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα. Οι αιτήσεις των επαγγελµατιών της υγείας για διαγραφή από τον κατάλογο παραληπτών πρέπει να εισακούονται άµεσα, ενώ κανένα όνοµα δεν µπορεί να επανεισάγεται παρά µόνο µετά από αίτηση ή έγκριση του παραλήπτη. Άρθρο 13 Επιστημονική Υπηρεσία Υπεύθυνη για Πληροφορίες Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν επιστηµονική υπηρεσία επιφορτισµένη µε την ενηµέρωση τη σχετική µε τα φαρµακευτικά προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά, η οποία απαντά σε όλα τα ερωτήµατα που λαµβάνονται είτε από συνεργάτες ιατρικής ενηµέρωσης είτε από ασθενείς ή από άλλες πηγές. Τα ερωτήµατα µπορεί να καταγράφονται και να αρχειοθετούνται. Η επιστηµονική υπηρεσία πρέπει να είναι στελεχωµένη µε ιατρό ή φαρµακοποιό ή άλλο επιστήµονα υγείας κατάλληλα εκπαιδευµένο ο οποίος θα είναι υπεύθυνος να εγκρίνει κάθε υλικό προώθησης πριν από την κυκλοφορία του. Το πρόσωπο αυτό πρέπει να βεβαιώνει ότι εξέτασε την τελική µορφή του υλικού προώθησης και ότι, το υλικό είναι σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις του Νόµου και του Κώδικα. Άρθρο 14 Πιστοποίηση των εντύπων Προώθησης 14.1 Πριν από την εκτύπωσή τους, τα υλικά προώθησης πρέπει να πιστοποιούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία. 14

16 Η Επιστηµονική Υπηρεσία του άρθρου 13 εξασφαλίζει τις κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες για την πιστοποίηση των εντύπων, µε σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης της ισχύουσας νοµοθεσίας και του Κώδικα. Υλικά που ετοιµάζονται από τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις και σχετίζονται γενικά µε τα φάρµακα, χωρίς να προορίζονται για την ιατρική ενηµέρωση συγκεκριµένων φαρµάκων, όπως για παράδειγµα, οι καταχωρήσεις φαρµακευτικών επιχειρήσεων, τα δελτία τύπου, υλικό από έρευνες αγοράς, η οικονοµική πληροφόρηση για τους µετόχους, η αξία µετοχών, το εκπαιδευτικό/πληροφοριακό υλικό για τους ασθενείς, κλπ, θα πρέπει να πιστοποιούνται προκειµένου να διασφαλίζεται η τήρηση του Κώδικα και της ισχύουσας νοµοθεσίας. Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ένα µη προωθητικό κείµενο/υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για λόγους προώθησης και κατά συνέπεια εµπίπτει στις διατάξεις του Κώδικα. Tο προσωπικό της φαρµακευτικής επιχείρησης, και οποιοσδήποτε συνδέεται µε την τελευταία µε οποιαδήποτε σχέση και ασχολείται µε την δηµιουργία ή την έγκριση του υλικού ή των δραστηριοτήτων προώθησης πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένο για τις απαιτήσεις του Κώδικα και των σχετικών νόµων και κανονισµών Οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις γνωστοποιούν στην Πρωτοβάθµια Επιτροπή τήρησης του Κώδικα το όνοµα και τη θέση του υπεύθυνου πιστοποίησης των εντύπων ιατρικής ενηµέρωσης, µε τον οποίο µπορεί να επικοινωνεί η ανωτέρω Επιτροπή για θέµατα τήρησης των κανόνων του τελευταίου. Τυχόν τροποποιήσεις αυτών των στοιχείων, θα πρέπει να κατατίθενται άµεσα στον Γραµµατέα της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Τήρησης του Κώδικα Η πιστοποίηση σηµαίνει ότι οι υπογράφοντες εξέτασαν την τελική µορφή του υλικού και ότι σύµφωνα µε τις απόψεις τους ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νοµοθεσίας και των σχετικών διατάξεων του Κώδικα, είναι σε συµφωνία µε την άδεια κυκλοφορίας και τη συνοπτική περιγραφή χαρακτηριστικών του προϊόντος ή το φύλλο οδηγιών χρήσης και αποτελεί δίκαιη και ορθή παρουσίαση των δεδοµένων σχετικά µε το φάρµακο στο οποίο αναφέρονται. Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται επί μακρόν πρέπει να επικαιροποιούνται κατά διαστήµατα, όχι µεγαλύτερα των δύο ετών, προκειµένου να διασφαλιστεί η διαρκής συµµόρφωση µε τις εκάστοτε ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις και τον Κώδικα Ο υπεύθυνος της κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος υποβάλλει στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων ένα αντίγραφο κάθε εντύπου ιατρικής ενηµέρωσης που εκδίδει, συνοδευόµενο από την άδεια κυκλοφορίας και την περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος (SPC). Κάθε έντυπο πρέπει να φέρει την ηµεροµηνία εκτύπωσής του Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις πρέπει να φυλάσσουν όλα τα πιστοποιηµένα έντυπα, µαζί µε το συνοδευτικό υλικό στη µορφή που πιστοποιήθηκε και πληροφορίες που υποδεικνύουν τα άτοµα για τα οποία προοριζόταν το υλικό, τη µέθοδο διανοµής, για τουλάχιστον τρία χρόνια µετά την χρήση τους, προκειµένου να τα καταθέτουν εφόσον ζητηθεί στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων ή στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Επιτροπή τήρησης του Κώδικα. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και πρέπει να τηρείται αρχείο και για το οπτικοακουστικό υλικό µε ταυτόχρονη υποβολή στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων όπως τα έντυπα. 15

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. για την ενημέρωση των Επιστημόνων Υγείας για τα Συνταγογραφούμενα Φαρμακευτικά Προϊόντα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. για την ενημέρωση των Επιστημόνων Υγείας για τα Συνταγογραφούμενα Φαρμακευτικά Προϊόντα ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ για την ενημέρωση των Επιστημόνων Υγείας για τα Συνταγογραφούμενα Φαρμακευτικά Προϊόντα 2010-2011 01. Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Α Σ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Ι Κ Α Σ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Ι Κ Α Σ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 16/4/2008 Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝ ΡΙ, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΕΦΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πίνακας περιεχομένων... Σελίδα Εισαγωγή... 2 1. Πεδίο εφαρμογής του Κώδικα oρισμοί... 3 2. Δυσφήμιση και μείωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΕΦΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πίνακας περιεχομένων... Σελίδα Εισαγωγή... 2 1. Πεδίο εφαρμογής του Κώδικα oρισμοί... 3 2. Δυσφήμιση και μείωση της

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική Εγκύκλιος (σελίδες 6, συν. 4)

Ερμηνευτική Εγκύκλιος (σελίδες 6, συν. 4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Αθήνα Διεύθυνση Πληροφόρησης & Δημοσίων Σχέσεων Τηλ. : 210 6507384, 6507297, 6507206 Χολαργός, 28-01- 2010 Αρ. πρωτ. 6434

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Αθήνα Γραφείο Προέδρου Email:med_conf@eof.gr τηλ.210.6507203 ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Χολαργός,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Α Σ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Ι Κ Α Σ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Ι Κ Α Σ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Σημείωμα. Servier Hellas

Μεθοδολογικό Σημείωμα. Servier Hellas Μεθοδολογικό Σημείωμα Servier Hellas Α. Σύνοψη Το παρόν Μεθοδολογικό Σημείωμα, είναι συνοδευτικό του Εντύπου Δημοσιοποίησης και διευκρινιστικό των διαφόρων θεμάτων του εντύπου, μέσω του οποίου η ΣΕΡΒΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αθήνα,

Αθήνα, Αθήνα, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «CSL BEHRING HELLAS ΕΠΕ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Εισαγωγή Oι επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ.) και

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Επικαιροποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ. Αναθεώρηση 2012

Νέος Επικαιροποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ. Αναθεώρηση 2012 Νέος Επικαιροποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ Αναθεώρηση 2012 1 Βασικές Αλλαγές του Κώδικα Δεοντολογίας Εναρμόνιση ΕΟΦ-ΣΦΕΕ Πλήρης ευθυγράμμιση ΣΦΕΕ - ΕΟΦ Εναρμόνιση ΕΟΦ-ΣΦΕΕ προς τη κατεύθυνση της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αθήνα,

Αθήνα, Αθήνα, Αθήνα, 30.06.2017 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ANGELINI PHARMA HELLAS Α.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας του ΣΦΕΕ για τις Σχέσεις µεταξύ των φαρµακευτικών επιχειρήσεων και των ενώσεων ασθενών

Κώδικας εοντολογίας του ΣΦΕΕ για τις Σχέσεις µεταξύ των φαρµακευτικών επιχειρήσεων και των ενώσεων ασθενών Κώδικας εοντολογίας του ΣΦΕΕ για τις Σχέσεις µεταξύ των φαρµακευτικών επιχειρήσεων και των ενώσεων ασθενών Πεδίο εφαρµογής O Κώδικας αυτός καλύπτει τις σχέσεις των φαρµακευτικών επιχειρήσεων µελών του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντονιστής της Επιτροπής Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας 1. ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΦΑΜ

Ο Συντονιστής της Επιτροπής Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας 1. ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΦΑΜ To 1990 ιδρύθηκε από είκοσι πέντε (25) στελέχη του Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ, η Ελληνική Εταιρία Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ (Αριθμ. Ιδρυτ. Απόφασης Αθηνών 3889/90.Αρ.καταχ. εις ν. μητρ. 17702/26.2.1991).

Διαβάστε περισσότερα

Pfizer Hellas A.E. Δημοσιοποίηση παροχών σύμφωνα με το άρθρο 66 Ν.4316/2014 & τον κώδικα. για το έτος Μεθοδολογικό σημείωμα

Pfizer Hellas A.E. Δημοσιοποίηση παροχών σύμφωνα με το άρθρο 66 Ν.4316/2014 & τον κώδικα. για το έτος Μεθοδολογικό σημείωμα Pfizer Hellas A.E. Δημοσιοποίηση παροχών σύμφωνα με το άρθρο 66 Ν.4316/2014 & τον κώδικα δημοσιοποίησης ΣΦΕΕ/EFPIA για το έτος 2015 Μεθοδολογικό σημείωμα Pfizer Hellas A.E. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Α Σ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ 2/4/2012. Προτεινόµενες αλλαγές

Κ Ω Ι Κ Α Σ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ 2/4/2012. Προτεινόµενες αλλαγές Κ Ω Ι Κ Α Σ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ 2/4/2012 Άρθρο 20 ωρεές/χορηγίες προς Ιδρύµατα- Οργανισµούς 20.1 Οι δωρεές, χορηγίες και παροχές σε είδος προς ιδρύµατα, οργανισµούς ή συνδέσµους, που στελεχώνονται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Γραφείο Προέδρου Χολαργός, 30 Σεπτεμβρίου 2010 αριθ. πρωτ. 66500 Ως ο πίνακας αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Merck Group Ελλάδα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Merck Group Ελλάδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Merck Group Ελλάδα Το παρόν μεθοδολογικό σημείωμα παρουσιάζει συνοπτικά τη μεθοδολογία που εφαρμόζει η εταιρεία μας για τη δημοσιοποίηση και την ταυτοποίηση, άμεσων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ για τις Σχέσεις μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των ενώσεων ασθενών όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 20/3/2015 και ισχύει από 01/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, POTAMITISVEKRIS LAW PARTNERSHIP REF. NUM.:

Αθήνα, POTAMITISVEKRIS LAW PARTNERSHIP REF. NUM.: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ANGELINI PHARMA HELLAS Α.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποίηση Εγκυκλίου υπ αριθμ /

Επικαιροποίηση Εγκυκλίου υπ αριθμ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός - Αθήνα, Γραφείο Προέδρου Επικαιροποίηση Εγκυκλίου υπ αριθμ. 69869/2-8-2017 Χολαργός, 26-09- 2017 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση 2015 Μεθοδολογικό Σημείωμα Sanofi Ελλάδας

Δημοσιοποίηση 2015 Μεθοδολογικό Σημείωμα Sanofi Ελλάδας Δημοσιοποίηση 2015 Μεθοδολογικό Σημείωμα Sanofi Ελλάδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το μεθοδολογικό σημείωμα περιγράφει τις κύριες διαδικασίες και μεθόδους της Sanofi που χρησιμοποιήθηκαν για να προετοιμαστεί αυτή η ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014

Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014 Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014 Αρχές Χρηστής Διακυβέρνησης στον φαρμακευτικό κλάδο Οι σχέσεις μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών υγείας έχουν βαθιά και θετική επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός - Αθήνα, Γραφείο Προέδρου Χολαργός, 2-8- 2017 Αριθμ. Πρωτ.: 69869/2-8-2017 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΟΡΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.ΟΡΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΦΑΜ Στις καταστατικές αρχές και τους στόχους της ΕΕΦΑΜ η οριοθέτηση των ηθικών κανόνων και πρακτικών στην άσκηση του Φαρµακευτικού Marketing, αποτελεί πρώτιστο δεδοµένο και ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Σημείωμα της UCB

Μεθοδολογικό Σημείωμα της UCB Μεθοδολογικό Σημείωμα της UCB Σύμφωνα με την Ενότητα 3.05 του Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA και το άρθρο 3.4 του Κεφαλαίου Β του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ Στο παρόν σημείωμα περιγράφεται η παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Σημείωμα Δημοσιοποίησης Παροχών προς Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ) και

Μεθοδολογικό Σημείωμα Δημοσιοποίησης Παροχών προς Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ) και Μεθοδολογικό Σημείωμα Δημοσιοποίησης Παροχών προς Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.) της AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε. για το έτος 2016. Βάσει του Νόμου 4316/2014, η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1 Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: α) Εγγραφή: η διαδικασία που συνίσταται στη δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

ημοσιοποίηση 2016 Μεθοδολογικό Σημείωμα Sanofi Ελλάδας

ημοσιοποίηση 2016 Μεθοδολογικό Σημείωμα Sanofi Ελλάδας ημοσιοποίηση 2016 Μεθοδολογικό Σημείωμα Sanofi Ελλάδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το μεθοδολογικό σημείωμα περιγράφει τις κύριες διαδικασίες και μεθόδους της Sanofi που χρησιμοποιήθηκαν για να προετοιμαστεί αυτή η ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου

Δημοσιοποιήσεις Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου Δημοσιοποιήσεις 2015 Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA απαιτεί από όλες τις εταιρίες μέλη της EFPIA να δημοσιοποιούν τις παροχές που πραγματοποιούν,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Τρίτους Ενδιάμεσους

Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Τρίτους Ενδιάμεσους Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Η υποχρέωσή σας να συμμορφωθείτε με όλους τους νόμους και τις πολιτικές της Johnson & Johnson. Οι εταιρίες Johnson & Johnson και οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ( . ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΣΥ, ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Σημείωμα της UCB

Μεθοδολογικό Σημείωμα της UCB Μεθοδολογικό Σημείωμα της UCB Σύμφωνα με την Ενότητα 3.05 του Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA και το άρθρο 3.4 του Κεφαλαίου Β του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ Στο παρόν σημείωμα περιγράφεται η παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Pfizer Hellas A.E. Δημοσιοποίηση παροχών σύμφωνα με το άρθρο 66, παράγραφος 7 του Ν.4316/2014 & τον κώδικα δημοσιοποίησης ΣΦΕΕ/EFPIA για το έτος 2016

Pfizer Hellas A.E. Δημοσιοποίηση παροχών σύμφωνα με το άρθρο 66, παράγραφος 7 του Ν.4316/2014 & τον κώδικα δημοσιοποίησης ΣΦΕΕ/EFPIA για το έτος 2016 Pfizer Hellas A.E. Δημοσιοποίηση παροχών σύμφωνα με το άρθρο 66, παράγραφος 7 του Ν.4316/2014 & τον κώδικα δημοσιοποίησης ΣΦΕΕ/EFPIA για το έτος 2016 Μεθοδολογικό σημείωμα Pfizer Hellas A.E. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Σημείωμα της UCB

Μεθοδολογικό Σημείωμα της UCB Μεθοδολογικό Σημείωμα της UCB Σύμφωνα με την Ενότητα 3.05 του Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA και το άρθρο 3.4 του Κεφαλαίου Β του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ Στο παρόν σημείωμα περιγράφεται η παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 1. Σκοπός Ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Συνδέσμου σκοπό έχει να προτρέπει τα μέλη του Συνδέσμου στο να κατανοούν και να εφαρμόζουν συστηματοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 26 Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 26 Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Π. Κανελλοπούλου 4-101 77 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης - 30 Ιουνίου 2016

Ημερομηνία δημοσίευσης - 30 Ιουνίου 2016 Έγγραφο μεθοδολογίας της Bristol-Myers Squibb (BMS) προς υποστήριξη του περί διαφάνειας κώδικα δημοσιοποίησης της EFPIA (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων) για παροχές αξίας σε

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Δημοσιοποίησης Στοιχείων για τους Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ.) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.)

Μεθοδολογία Δημοσιοποίησης Στοιχείων για τους Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ.) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.) Μεθοδολογία Δημοσιοποίησης Στοιχείων για τους Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ.) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.) Εισαγωγή Η παρούσα μεθοδολογία περιγράφει τη διαδικασία και τον τρόπο προετοιμασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 771/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 771/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 771/2011 Βασικές Αρχές και Γενικές Προδιαγραφές Θεµιτών Εµπορικών Πρακτικών Προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΠΟΡ9Τ-ΙΓ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 29-5-2012 Αρ. Πρωτ.: 09386 Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΡΠΟΡ9Τ-ΙΓ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 29-5-2012 Αρ. Πρωτ.: 09386 Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 29-5-2012 Αρ. Πρωτ.: 09386 Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΠΡΟΣ: ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ταχ. Κώδικας : e-mail 115 26, Αμπελόκηποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/ ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/ ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15-07-2016 ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. ΣΧΕΤ.: 1.Το άρθρο 33 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/16). 2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τροποποίηση της υπ αρ / Εγκυκλίου σχετικά με τη Διαφήμιση των Φαρμακευτικών Προϊόντων

Θέμα: Τροποποίηση της υπ αρ / Εγκυκλίου σχετικά με τη Διαφήμιση των Φαρμακευτικών Προϊόντων ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων284 155 62 Χολαργός Διεύθυνση: Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων Τμήμα: Ελέγχου Κυκλοφορίας Πληροφορίες: Σ. Σταμάτη Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Παρ. Ν. 100(Ι)/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2016 Άρθρο 1: Ίδρυση/Ονομασία/Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ

Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Γιατί η πρωτοβουλία αυτή Λόγοι υιοθέτησης Μέρος μιας Σειράς Παγκόσμιων Δράσεων υπέρ της Αυτορρύθμισης : α) θέσπιση του Disclosure Code της EFPIA -Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο : 210 5237483

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011 2011-01-11 12:28:57 Αυστηρό έλεγχο από κλιμάκια της τρόικας ανά τρίμηνο και εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ (πάνω από 1,25 δισεκατομμύριο ευρώ), προβλέπει για το 2011 το αναθεωρημένο μνημόνιο στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών Φαρμάκων από Επαγγελματίες Υγείας

Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών Φαρμάκων από Επαγγελματίες Υγείας Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών Φαρμάκων από Επαγγελματίες Υγείας Σ. Μπονόβας, 1 Ι. Μεσσάρη, 1 Π. Σιακωτού, 1 Β. Μπαρούτσου, 2 Ν. Σιταράς. 1 1 Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

146/ : 146/ / (2) .).

146/ : 146/ / (2) .). Τροποποίηση και συµπλήρωση του Κανονισµού Παροχών του ΟΠΑ (ΦΕΚ 146/10-2-2011 τ. Β ) Πέµπτη, 24 Φεβρουάριος 2011 06:50 ΦΕΚ: 146/10-2-2011 Τεύχος Β ΚΥΑ Αριθµ. Υ9/137380 (2) Τροποποίηση και συµπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)»

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές του ΣΕΠ σχετικά με συναλλαγές με επαγγελματίες υγείας.

Κατευθυντήριες γραμμές του ΣΕΠ σχετικά με συναλλαγές με επαγγελματίες υγείας. Κατευθυντήριες γραμμές του ΣΕΠ σχετικά με συναλλαγές με επαγγελματίες υγείας. I. Προοίμιο Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές προορίζονται στο να παρέχουν κατευθύνσεις σχετικά με τις συναλλαγές των μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICA ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICA ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 16-01-2012 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICA ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 1.Το προωθητικό πρόγραμμα MEDICA ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ θα διεξαχθεί από την εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Στην παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων για την άσκηση της αρμοδιότητας του ΕΟΦ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

α) Στην παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων για την άσκηση της αρμοδιότητας του ΕΟΦ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Γραφείο Προέδρου Email: med_conf@eof.gr Χολαργός, 19 Φεβρουαρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: 17702 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΠ. ΦΙΛΙΩΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΦΕΕ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΠ. ΦΙΛΙΩΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΦΕΕ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΠ. ΦΙΛΙΩΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΦΕΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΛΑ ΩΝ (Π.Ο.Ι.Ε.-Φ.Σ.Ε.Κ.) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού τουρισμού. 2. Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά των Παροχών προς ΕΥ και ΕΥΦ Μεθοδολογικό Σημείωμα σχετικά με την Αναφορά των Δεδομένων του έτους 2015 το 2016

Αναφορά των Παροχών προς ΕΥ και ΕΥΦ Μεθοδολογικό Σημείωμα σχετικά με την Αναφορά των Δεδομένων του έτους 2015 το 2016 Αναφορά των Παροχών προς ΕΥ και ΕΥΦ Μεθοδολογικό Σημείωμα σχετικά με την Αναφορά των Δεδομένων του έτους 2015 το 2016 AstraZeneca SA 000638901000 Θεοτοκοπούλου 4 & Αστροναυτών 151 15 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός : ΚΕ Έκδοση : 1 Ημερομηνία : 26/11/2007 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΠΙΕΡΙΚΗ\Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΙΣΧΥ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Kλινικές Mελέτες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1Τι είναι οι κλινικές μελέτες είναι σημαντικές; > Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό σας για οποιαδήποτε και άλλη γιατί πληροφορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ / / / /4.7.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ / / / /4.7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Αθήνα Γραφείο Προέδρου Email:med_conf@eof.gr Χολαργός, 26.11.2012 αριθ. πρωτ. 81867

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία Η ifriend δημιουργήθηκε από την Εταιρία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

1 Γνωστοποίηση Εισαγωγή Ορισμός των Παροχών Ορισμός και διαχείριση Διασυνοριακών Δαπανών... 5

1 Γνωστοποίηση Εισαγωγή Ορισμός των Παροχών Ορισμός και διαχείριση Διασυνοριακών Δαπανών... 5 Σημείωμα σχετικά με την πρακτική δημοσιοποίησης παροχών της Gilead στο πλαίσιο της διαφάνειας σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4316/24-12-2014/ Άρθρο 66, Παρ.7) και του Κώδικα Δημοσιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ. 1. Άρθρο 5.1.α. Σελ.9. 2. 16.3. Σελ. 17. 3. 17.3. Ζ. Σελ. 19. 4. 18.3.2. Σελ. 20 ΝΕΟ. 5. 18.8. Σελ.

ΣΥΝΟΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ. 1. Άρθρο 5.1.α. Σελ.9. 2. 16.3. Σελ. 17. 3. 17.3. Ζ. Σελ. 19. 4. 18.3.2. Σελ. 20 ΝΕΟ. 5. 18.8. Σελ. ΣΥΝΟΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Άρθρο 5.1.α. Σελ.9 2. 16.3. Σελ. 17 3. 17.3. Ζ. Σελ. 19 4. 18.3.2. Σελ. 20 ΝΕΟ 5. 18.8. Σελ. 21 Στίχοι 9-15 6. 19.2.3. Σελ. 23 Στίχοι 8-11 7. 19.2.7. Σελ. 23 ΝΕΟ 8. 19.7. Σελ. 25

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός,Αθήνα Γραφείο Προέδρου Email:med_conf@eof.

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός,Αθήνα Γραφείο Προέδρου Email:med_conf@eof. ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός,Αθήνα Γραφείο Προέδρου Email:med_conf@eof.gr Χολαργός, 1 Σεπτεμβρίου αριθ. πρωτ. 64740 ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοί είναι οι ανασφάλιστοι:

Ποιοί είναι οι ανασφάλιστοι: Ποιοί είναι οι ανασφάλιστοι: - Όλοι θα λέγονται πια «Δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016» - Ο παλιός φορέας «ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» θα μετονομαστεί σε «Ταμείο Πρόνοιας-Δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ

Θέμα: Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Δ Πληροφορίες: Ελ. Πουλακάκη Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου

Δημοσιοποιήσεις Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου Δημοσιοποιήσεις 2016 Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το μεθοδολογικό σημείωμα περιγράφει τις κύριες διαδικασίες και μεθόδους της Sanofi που χρησιμοποιήθηκαν για να προετοιμαστεί αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141287501000 Σύμφωνα µε το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Μακρυγιάννης: Συνεχιζόμενη Φαρμακευτική Εκπαίδευση (CPE) και ΙΔΕΕΑΦ Τετάρτη, 20 Ιανουάριος :13

Ιωάννης Μακρυγιάννης: Συνεχιζόμενη Φαρμακευτική Εκπαίδευση (CPE) και ΙΔΕΕΑΦ Τετάρτη, 20 Ιανουάριος :13 To 2016 είναι χρονιά πλούσιας δράσης για το ΙΔΕΕΑΦ (Ινστιτούτο Δια βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών. Η πρώτη κίνηση της νέας διοίκησης του ΙΔΕΕΑΦ ήταν να δημιουργήσει μια Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χολαργός 15-12-2014 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Αθήνα Αρ. Πρωτ. :106329 Γραφείο Προέδρου Email:med_conf@eof.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Σημείωμα

Μεθοδολογικό Σημείωμα Μεθοδολογικό Σημείωμα - 2015 Συνοδευτικό έγγραφο για τη δημόσια Διαφάνεια Παροχών σε Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς Takeda Ελλάς Α.Ε. Μεθοδολογικό Σημείωμα 2015 1. Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.Α ΚΟΙΝ: Αποδέκτες πίνακα διανοµής Α..07/2009 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2

Αρ.Πρωτ.Α ΚΟΙΝ: Αποδέκτες πίνακα διανοµής Α..07/2009 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' Tαχ. /νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Ν. ηµητρακόπουλος Τηλέφωνο : 210 3840153

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ TOY ΦΑΡΜΑΚΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ TOY ΦΑΡΜΑΚΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ TOY ΦΑΡΜΑΚΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 1 Τα Κράτη Μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι εφαρμόζονται όλοι

Διαβάστε περισσότερα