ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝ 02/ 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS Σελ 1 από 22

2 ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ IRIS 2 3. ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ- ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 3 4. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 6. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 5 7. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 6 8. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 6 9. ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ IRIS ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ IRIS ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ IRIS ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΤΗΜΑ 1 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ 24 ΚΑΝ 02/ 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS Σελ 2 από 22

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Γενικός Κανονισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας αφορά τον έλεγχο και την πιστοποίηση συστηµάτων παραγωγής, παρασκευής, εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/και αποθήκευσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Παρουσιάζει τη διαδικασία και τις συνθήκες χορήγησης, διατήρησης και ανανέωσης του Εγγράφου Πιστοποίησης, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του IRIS και των κατόχων πιστοποιητικών, καθώς και τους ισχύοντες οικονοµικούς όρους. Ο παρών Γενικός Κανονισµός του IRIS αποτελεί κείµενο µε το οποίο πρέπει να συµµορφώνεται κάθε επιχειρηµατίας ο οποίος εντάσσεται στο Σύστηµα Ελέγχου και Πιστοποίησης του IRIS. 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ IRIS Ο Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων IRIS ιδρύθηκε το 2004 και λειτουργεί µε τη νοµική µορφή Ετερόρρυθµης εταιρείας Ο IRIS δραστηριοποιείται στα εξής: Στον έλεγχο των µονάδων παραγωγής, παρασκευής και εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/και αποθήκευσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας, ώστε να κρίνει κατά πόσον πληρούν τις απαιτήσεις της κείµενης εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας και κανονισµών. Στην πιστοποίηση των παραγόµενων προϊόντων βιολογικής γεωργίας που συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των ΚΑΝ (ΕΕ) 834/07 και 889/2008, µε τις όποιες τροποποιήσεις και προσθήκες αυτών, όπως ισχύουν κάθε φορά και της κείµενης εθνικής νοµοθεσίας. Στην έρευνα και ανάπτυξη στον τοµέα της Βιολογικής Γεωργίας. Ο IRIS παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας σε όλες τις ενδιαφερόµενες µονάδες παραγωγής, παρασκευής και εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/και αποθήκευσης, προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Οι υπηρεσίες πιστοποίησης που προσφέρει καταγράφονται στο ελεγχόµενο έγγραφο: Ε 04 «Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Πιστοποίησης» Οι ειδικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση της συµµόρφωσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας που ακολουθεί ο IRIS στηρίζονται: Στους ΚΑΝ (ΕΕ) 834/2007 και 889/2008 µε τις όποιες προσθήκες και τροποποιήσεις αυτών, όπως ισχύουν κάθε φορά, που αναφέρονται στο βιολογικό τρόπο παραγωγής και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής. Οι απαιτήσεις των Κανονισµών αυτών εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των κοινοτικών διατάξεων που διέπουν την παραγωγή, την παρασκευή, την αποθήκευση, την εισαγωγή από τρίτες χώρες, την επισήµανση και τον έλεγχο των προϊόντων. Στην κείµενη κοινοτική και εθνική Νοµοθεσία Στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17065:2012 για τους φορείς πιστοποίησης που λειτουργούν συστήµατα πιστοποίησης προϊόντων. Ο IRIS, ως Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης, φέρει κάλυψη αστικής ευθύνης για τις δραστηριότητες πιστοποίησης που προσφέρει. ΚΑΝ 02/ 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS Σελ 3 από 22

4 3. ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ- ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Ο IRIS για την αξιόπιστη παροχή των υπηρεσιών πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας και φέρει: α) Ο IRIS φέρει Έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων - µε Αρχή Επίβλεψης τον Οργανισµό Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ-AgroCert)- ως εγκεκριµένος Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας µε αριθµό και ηµεροµηνία έγκρισης αορίστου χρόνου: ΦΕΚ_2557/Β/ β) Ο IRIS φέρει τις κάτωθι ιαπιστεύσεις από το Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ. ): ιαπίστευση κατά ISO 17065:2012 µε αριθµό πιστοποιητικού Αρ Το ειδικό πεδίο διαπίστευσης αναφέρεται σε σχετικό προσάρτηµα του Πιστοποιητικού ιαπίστευσης από το Ε.Σ.Υ.. Σηµείωση: Ο IRIS εξασφαλίζει σαφή αναγνώριση των ιαπιστευµένων από το ΕΣΥ υπηρεσιών σε διαφηµιστικά έντυπα, τιµοκαταλόγους, προσφορές, εκθέσεις και πιστοποιητικά, καθώς και σε κάθε άλλη τεκµηρίωση σε έντυπη η ηλεκτρονική µορφή. Εξασφαλίζει επίσης την τήρηση και πλήρη εφαρµογή των κανονιστικών απαιτήσεων και προδιαγραφών του ΕΣΥ και την συνεχή ενηµέρωση του σχετικά µε τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτών. ΚΑΝ 02/ 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS Σελ 4 από 22

5 4. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ο IRIS λειτουργεί ως ανεξάρτητος Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Η ανεξαρτησία και αµεροληψία του IRIS διασφαλίζεται από την οργανωτική του διάρθρωση, τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Συµβουλίου Πιστοποίησης και το νοµικό πλαίσιο της ίδρυσης του IRIS. Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, αντικειµενικότητας και αµεροληψίας ο IRIS έχει επιπλέον υιοθετήσει τις ακόλουθες ρυθµίσεις: Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες του IRIS δεν εµπλέκονται στο σχεδιασµό, στην παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση ή/και εισαγωγή από Τρίτες Χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας στις επιχειρήσεις που επιθεωρούνται από τον IRIS. Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες του IRIS που συµµετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης, δεν έχουν καµία οικονοµική, εµπορική ή άλλου είδους σχέση µε επιχειρήσεις που καλούνται από τον IRIS να αξιολογήσουν. Κάθε ενδιαφερόµενος για πιστοποίηση πρόσωπο, επιχείρηση ή φορέας έχει άµεση και ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες πιστοποίησης του IRIS. Οι οικονοµικοί όροι του IRIS για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης είναι κοινοί για τους συµβεβληµένους µε αυτόν επιχειρηµατίες. Οι ισχύοντες κανονισµοί, τιµοκατάλογοι και λοιπά ενηµερωτικά έγγραφα είναι προσβάσιµα σε κάθε ενδιαφερόµενο. Οι ελεγκτές του IRIS τυγχάνουν της έγκρισης των συµβεβληµένων µε αυτόν επιχειρηµατιών και οι αποφάσεις για την πιστοποίηση λαµβάνονται από πρόσωπα που δεν συµµετείχαν στην επιτόπια αξιολόγηση (έλεγχο) της επιχείρησης. Σε περίπτωση που συγκεκριµένος ελεγκτής δεν τυγχάνει της έγκρισης επιχειρηµατία, ο τελευταίος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει αιτιολογηµένα να εξαιρεθεί του ελέγχου του. 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο IRIS εξασφαλίζει την εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα έναντι των συµβεβληµένων µε αυτόν επιχειρηµατιών, σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του. Η Επιτροπή Αµεροληψίας (ΕΠ.ΑΜ.), που είναι το Εποπτικό του όργανο, καθώς και όλοι οι εµπλεκόµενοι εξωτερικοί συνεργάτες του, ευθύνονται και είναι υπόλογοι για τη διαχείριση εγγράφων και δεδοµένων, καθώς και για κάθε πληροφόρηση που θα υποπέσει στην αντίληψη ή θα περιέλθει στην κατοχή τους κατά τη συνεργασία τους µε τον IRIS. Η πληροφόρηση αυτή είναι αυστηρά εµπιστευτικής φύσης και χρησιµοποιείται µόνο για τους σκοπούς υλοποίησης του συγκεκριµένου έργου που αναλαµβάνουν. Συγκεκριµένα: Ο IRIS χειρίζεται µε απόλυτη εχεµύθεια κάθε έγγραφο ή/ και δείγµα προϊόντος επιχειρηµατία που βρίσκεται στην κατοχή του. Όλες οι πληροφορίες καθώς και περιεχόµενα εγγράφων ή/ και ηλεκτρονικών δεδοµένων που τυχόν έρχονται σε γνώση του IRIS ή/ και των ελεγκτών του παραµένουν απολύτως εµπιστευτικές. ΚΑΝ 02/ 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS Σελ 5 από 22

6 Όλοι οι ελεγκτές και το προσωπικό του IRIS λειτουργούν αυστηρά µέσα στα πλαίσια των διαδικασιών του IRIS και δεσµεύονται από την υπογραφή των ηλώσεων Εµπιστευτικότητας και Ανεξαρτησίας και την υπογραφή συµβάσεων συνεργασίας. Στην περίπτωση που επιβάλλεται νοµικά η διάθεση πληροφοριών σε τρίτο µέρος, ο IRIS ενηµερώνει σχετικά τον επιχειρηµατία. Ο IRIS ως διαπιστευµένος Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης τηρεί διαδικασίες διασφάλισης κάθε είδους εµπιστευτικής πληροφόρησης για δεδοµένα που αφορούν συµβεβληµένους µε αυτόν επιχειρηµατίες. 6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ (ΕΠ.ΑΜ.) Η Επιτροπή Αµεροληψίας (ΕΠ.ΑΜ.) του IRIS, η οποία συστήνεται και λειτουργεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας ΕΠ.ΑΜ. (Κ 01), συγκαλείται µε ευθύνη του Υ Π τουλάχιστον µία φορά το χρόνο για την αξιολόγηση της τήρησης της αµεροληψίας από τον Οργανισµό Η ΕΠ.ΑΜ εκτός από την αξιολόγηση της ορθής απονοµής πιστοποιητικών συµµόρφωσης έχει επίσης εισηγητικό και γνωµοδοτικό χαρακτήρα προς τη ιοίκηση του IRIS στα ακόλουθα θέµατα: Θέµατα πολιτικής στην πιστοποίηση. Κανονισµός και ιαδικασίες Πιστοποίησης Ζητήµατα αµεροληψίας και αντικειµενικότητας ιασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης κάθε ενδιαφεροµένου προς τις υπηρεσίες του IRIS. Εισηγείται τη συγκρότηση Ειδικών Τεχνικών Επιτροπών, για την παροχή γνωµοδότησης σε αυτό κατά την κρίση του και κατά περίπτωση (σε θέµατα τεχνικά ή σε θέµατα υποστήριξης ως προς την συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις ISO 17065:2012). Η ΕΠ.ΑΜ. διασφαλίζει την αµεροληψία αναφορικά µε τη λήψη αποφάσεων, µέσω της ισοδύναµης αντιπροσώπευσης των ενδιαφερόµενων µερών καθώς και φυσικών προσώπων µε γνώσεις στους τοµείς δραστηριότητας του IRIS, δίχως να κυριαρχεί κάποιο από τα συµµετέχοντα µέρη ή συµφέροντα. Τα µέλη της ΕΠ.ΑΜ. διαθέτουν γνώση, εµπειρία και επιστηµονική κατάρτιση σε τοµείς όπως ο Βιολογικός τρόπος παραγωγής ή άλλη συναφή εξειδίκευση, σε θέµατα ευρύτερου ενδιαφέροντος, στο νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις δραστηριότητες του IRIS 7. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Το Επίσηµο Έγγραφο Πιστοποίησης που χορηγεί ο IRIS επιβεβαιώνει ότι ο αναφερόµενος σε αυτό επιχειρηµατίας έχει εγκαταστήσει και τηρεί ένα σύστηµα βιολογικού τρόπου παραγωγής, παρασκευής, εισαγωγής από τρίτες χώρες και αποθήκευσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας που συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των ΚΑΝ (ΕΕ) 834/2007 και 889/2008, µε τις όποιες προσθήκες και τροποποιήσεις αυτών, όπως ισχύουν κάθε φορά και της κείµενης εθνικής νοµοθεσίας. 8. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η διαδικασία χορήγησης εγγράφου πιστοποίησης προϊόντων περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: ΚΑΝ 02/ 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS Σελ 6 από 22

7 Α. ΑΙΤΗΣΗ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γ. ΕΓΚΡΙΣΗ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ α.1.ο ενδιαφερόµενος για πιστοποίηση επιχειρηµατίας υποβάλλει στον IRIS αίτηση, συµπληρώνει ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση του συστήµατος παραγωγής, παρασκευής, εισαγωγής από Τρίτες Χώρες ή/και αποθήκευσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας που εφαρµόζει, υπογράφει υπεύθυνη δήλωση, ενηµερώνεται για τον παρόντα Κανονισµό Υπηρεσιών Πιστοποίησης και για το κόστος της πιστοποίησης και λαµβάνει ενηµερωτικό υλικό. α.2.ο ενδιαφερόµενος για πιστοποίηση επιχειρηµατίας, εντός το αργότερο ενός µήνα από την ηµεροµηνία υποβολής της Αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών, υπογράφει µε τον IRIS σύµβαση η οποία δηλώνει την συµφωνία του µε τον παρόντα Κανονισµό την κείµενη εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και τους όρους που καθορίζονται στη σύµβαση αυτή. Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η αξιολόγηση του εφαρµοζόµενου συστήµατος παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από Τρίτες Χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας έναντι των ισχυουσών απαιτήσεων γίνεται σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 17065:2012 και τις ειδικές απαιτήσεις των ΚΑΝ (ΕΕ) 834/2007 και 889/2008, µε τις όποιες προσθήκες και τροποποιήσεις αυτών, ισχύουν κάθε φορά. Για την αξιολόγηση ενός συστήµατος παραγωγής, παρασκευής, εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/και αποθήκευσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας εξετάζονται: η συµµόρφωση του µε τις απαιτήσεις της κείµενης εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας βάσει των οποίων θα διενεργηθεί η αξιολόγηση ο βιολογικός τρόπος παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από Τρίτες Χώρες η αποτελεσµατικότητά του αναφορικά µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Η µη εκπλήρωση µιας προδιαγραµµένης απαίτησης ορίζεται ως µη συµµόρφωση η οποία µπορεί ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκει (Απόκλιση-Παρατυπία-Παράβαση) µπορεί: να αρθεί µετά από την υλοποίηση των αναγκαίων διορθωτικών µέτρων που επιβάλλει ο Οργανισµός εντός αυστηρά καθορισµένου χρονικού διαστήµατος να οδηγήσει στην απόρριψη της πιστοποίησης να οδηγήσει στην αναστολή χρήσης του εγγράφου Πιστοποίησης µέχρι την ολοκλήρωση τυχόν διορθωτικών ενεργειών να οδηγήσει στην ανάκληση του εγγράφου πιστοποίησης µε επακόλουθο την απόσυρση των µη συµµορφούµενων προϊόντων από την αγορά, την αφαίρεση των ενδείξεων και πιστοποιητικών κλπ. ΚΑΝ 02/ 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS Σελ 7 από 22

8 να οδηγήσει στην παραποµπή του εν λόγω επιχειρηµατία στην Πρωτοβάθµια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων του Υπουργείου Α.Α. & Τροφίµων για την επιβολή επιπλέον διοικητικών και οικονοµικών κυρώσεων, Σε κάθε περίπτωση, όλες οι διαπιστωθείσες παρατυπίες και παραβάσεις, καθώς και οι επιβληθείσες κυρώσεις, κοινοποιούνται στην Επιβλέπουσα Αρχή. Η αξιολόγηση του τρόπου παραγωγής και παρασκευής προϊόντων βιολογικής γεωργίας περιλαµβάνει: α) τη διενέργεια ελέγχων ένταξης, επιτήρησης, καθώς και αιφνίδιους ελέγχους στις µονάδες παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης και εισαγωγής από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας των ενταγµένων επιχειρήσεων. β) εργαστηριακές δοκιµές δειγµατοληπτικά στο 5% των συµβεβληµένων παραγωγών, για την ανάλυση και ανίχνευση µη επιτρεπόµενων από τον ΚΑΝ (ΕΕ) 889/2008 χηµικών ουσιών. Το κόστος των αναλύσεων αυτών περιλαµβάνεται στο ετήσιο κόστος πιστοποίησης. Οι αναλύσεις πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα κριτήρια επικινδυνότητας που έχει ορίσει ο IRIS, οπωσδήποτε εκεί που υπάρχουν υπόνοιες. Εφόσον η δειγµατοληψία λόγω υπονοιών δεν περιλαµβάνεται στο 5% των δειγµατοληπτικών ελέγχων, επιβαρύνει µε επιπλέον κόστος τον παραγωγό. Αναφορικά µε τον Αρχικό Έλεγχο (Έλεγχο Ένταξης), αυτός πραγµατοποιείται το αργότερο εντός 60 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης και σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η επιβεβαίωση των στοιχείων που δηλώθηκαν στην αίτηση, ο καθορισµός από τον Συµβαλλόµενο όλων των πρακτικών µέτρων που πρέπει να ληφθούν για τη διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων των ΚΑΝ (ΕΕ) 834/07 και 889/08, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και ο καθορισµός όλων των µέτρων προφύλαξης που πρέπει να ληφθούν για να περιοριστεί ο κίνδυνος επιµόλυνσης και των µέτρων καθαρισµού των αποθηκευτικών χώρων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής του επιχειρηµατία. Αρχικός Έλεγχος µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε περίπτωση που µεταβληθεί ένας συντελεστής της παραγωγικής διαδικασίας ο οποίος δύναται να επηρεάζει το παραγόµενο προϊόν. Στα πλαίσια της αξιολόγησης για τη συµµόρφωση ενός επιχειρηµατία µε το Σύστηµα Ελέγχου του IRIS καθώς και µε την κείµενη εθνική και κοινοτική νοµοθεσία για την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση ή και εισαγωγή από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας, ο IRIS προβαίνει σε Πλήρεις φυσικούς ελέγχους οι οποίοι είναι προγραµµατισµένοι και πραγµατοποιούνται τουλάχιστον µία φορά ετησίως. Στο σύνολο των συµβεβληµένων επιχειρήσεων πραγµατοποιείται ετησίως τουλάχιστον ένας Πλήρης Έλεγχος. Ο επιχειρηµατίας, για τους προγραµµατισµένους ελέγχους, ενηµερώνεται από τον IRIS, τουλάχιστον µία εβδοµάδα πριν την καθορισµένη ηµεροµηνία πραγµατοποίησης του ελέγχου, για τη σύνθεση της οµάδας ελέγχου, την ηµεροµηνία διεξαγωγής και το πρόγραµµα ελέγχου. Σε περίπτωση που ο επιχειρηµατίας δεν εγκρίνει τη συγκεκριµένη οµάδα, θα πρέπει να ενηµερώσει τον IRIS τουλάχιστον δύο ηµέρες πριν την προγραµµατισµένη πραγµατοποίηση του ελέγχου. Προκειµένου για την αξιολόγηση ενός επιχειρηµατία, δύνανται επίσης να πραγµατοποιούνται Αιφνίδιοι έλεγχοι, οι οποίοι δεν είναι προγραµµατισµένοι και είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν χωρίς την προηγούµενη ενηµέρωση του επιθεωρούµενου. Αιφνίδιοι Έλεγχοι πραγµατοποιούνται στο 10% κατ ελάχιστο ετησίως των συµβεβληµένων µε τον IRIS Επιχειρηµατιών και σε περιπτώσεις που υπάρχουν υπόνοιες για µη συµµόρφωση του επιχειρηµατία µε την κείµενη εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. ΚΑΝ 02/ 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS Σελ 8 από 22

9 Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των ελέγχων είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί η ενδεδειγµένη ειγµατοληψία από τον ελεγκτή προκειµένου να γίνει εργαστηριακή ανάλυση των δειγµάτων για την ανίχνευση µη επιτρεπόµενων από τον ΚΑΝ (ΕΕ) 889/2008 ουσιών. Βάση του προγράµµατος δειγµατοληψιών, οι ελεγκτές του IRIS πραγµατοποιούν δειγµατοληψίες στο 5% κατ ελάχιστο ετησίως των επιχειρηµατιών που ελέγχονται από τον IRIS και οπωσδήποτε όπου υπάρχουν υπόνοιες για χρήση απαγορευµένων από τον ΚΑΝ (ΕΕ) 889/2008 ουσιών. Για τον έλεγχο συγκροτείται από το Τµήµα Ελέγχων του IRIS η οµάδα ελέγχου, η οποία αποτελείται από έναν ή περισσότερους ελεγκτές ή/ και ειδικούς επιστήµονες ανάλογα µε το αντικείµενο δραστηριότητας και το µέγεθος της προς έλεγχο επιχείρησης. Οι οµάδες ελέγχου συγκροτούνται ώστε να διαθέτουν την απαιτούµενη γνώση, εξειδίκευση και εµπειρία ως προς τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις της νοµοθεσίας και του ελέγχου. Ο IRIS διασφαλίζει την αµεροληψία και αντικειµενικότητα των ελεγκτών, ωστόσο ο επιχειρηµατίας έχει το δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση µέλους ή/ και µελών της οµάδας ελέγχου εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι και τεκµηριώσει το σχετικό αίτηµα. Εάν ο επιχειρηµατίας επιθυµεί, δύναται να παρίσταται κατά τη διάρκεια του ελέγχου σύµβουλος, ο οποίος έχει συµµετάσχει στην ανάπτυξη και σχεδιασµό του βιολογικού τρόπου παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης η/και εισαγωγής από τρίτες χώρες. Ο σύµβουλος θα παρίσταται ως παρατηρητής, χωρίς δυνατότητα παρέµβασης στη διαδικασία του ελέγχου. Μετά το τέλος του ελέγχου ο ελεγκτής δίνει στον επιχειρηµατία αντίγραφο της αναφοράς ελέγχου. Μετά την ολοκλήρωση του κάθε ελέγχου, ο ελεγκτής παραδίδει στο Τµήµα Ελέγχων την αναφορά ελέγχου και το Τµήµα Ελέγχων την ανασκοπεί, την εγκρίνει και την παραδίδει στο Τµήµα Πιστοποίησης του IRIS. Η απόφαση λαµβάνεται από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης, ενώ οι αποφάσεις ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από το Εποπτικό όργανο του IRIS, το Α.Σ.Π. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο εντοπισθούν µη συµµορφώσεις ο επιχειρηµατίας και µε τη σύµφωνη γνώµη του επικεφαλής ελεγκτή, καλείται να καταθέσει τα πιθανά σχόλιά του και να περιγράψει τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί εντός αυστηρά καθορισµένου από τον ελεγκτή του IRIS χρονικού διαστήµατος για την άρση των µη συµµορφώσεων. Η αναφορά ελέγχου και τα σχετικά έντυπα ελέγχου παραδίδονται στο Τµήµα Ελέγχων του IRIS. Μετά το πέρας του καθορισµένου χρονικού διαστήµατος, ο επιχειρηµατίας ενηµερώνει το Τµήµα Ελέγχων του IRIS για την πορεία εφαρµογής των διορθωτικών µέτρων, προσκοµίζοντας και οποιοδήποτε αποδεικτικό του ζητηθεί. Το Τµήµα Ελέγχων µε τη σειρά του αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα εφαρµογής των διορθωτικών µέτρων και ενηµερώνει τον επιχειρηµατία για το αποτέλεσµα της αξιολόγησης. Εάν κριθεί απαραίτητο, ο Υπεύθυνος Ελέγχων µπορεί να αποφασίσει επανέλεγχο της µη συµµορφούµενης µονάδας. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια ελέγχου ή κατά την αξιολόγηση της Αναφοράς Ελέγχου από το Τµήµα Ελέγχων του IRIS διαπιστωθούν παρατυπίες ή παραβάσεις βάσει της κείµενης εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, η Αναφορά παραπέµπεται από το Τµήµα Ελέγχων στο Τµήµα Πιστοποίησης του IRIS για να επιβληθούν στον µη συµµορφούµενο επιχειρηµατία οι προβλεπόµενες κυρώσεις, σύµφωνα µε τον κατάλογο κυρώσεων του IRIS. Γ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ 02/ 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS Σελ 9 από 22

10 Μετά την επιβεβαίωση άρσης των µη συµµορφώσεων το Τµήµα Ελέγχων υποβάλλει την εισήγησή του στον Υπεύθυνο Πιστοποίησης του IRIS, ο οποίος αποφασίζει για τη χορήγηση ή µη του Εγγράφου Πιστοποίησης. Ο IRIS δεν προβαίνει στη χορήγηση του Εγγράφου Πιστοποίησης µέχρι τη διαπίστωση, µέσω αξιολόγησης, της αποτελεσµατικής άρσης όλων των µη συµµορφώσεων.. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης εγκρίνεται από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης του IRIS µετά από αξιολόγηση της Αναφοράς Ελέγχου, όταν το σύστηµα παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας συµµορφώνεται πλήρως µε την κείµενη κοινοτική και εθνική νοµοθεσία και όταν έχουν δροµολογηθεί ικανοποιητικές διορθωτικές ενέργειες. Το Έγγραφο Πιστοποίησης που χορηγεί ο IRIS βεβαιώνει ότι ο επιχειρηµατίας έχει εγκαταστήσει και εφαρµόζει αποτελεσµατικά ένα σύστηµα βιολογικού τρόπου παραγωγής και παρασκευής προϊόντων το οποίο συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της κείµενης εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας. εν χορηγείται Έγγραφο Πιστοποίησης σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι τίθεται σε κίνδυνο η δηµόσια υγεία. Το Πιστοποιητικό συνοδεύεται από έναν πίνακα τον οποίο υποχρεούται να συµπληρώνει ο επιχειρηµατίας, ώστε να µπορεί να ελέγχεται η ποσότητα παραγωγής των πιστοποιηµένων προϊόντων και ο πίνακας αυτός ελέγχεται από τον IRIS µε τη λήξη ισχύος του εγγράφου πιστοποίησης. Το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης αφορά αποκλειστικά τον επιχειρηµατία στον οποίο χορηγήθηκε και µόνο τα είδη και την ποσότητα των προϊόντων βιολογικής γεωργίας που αυτό καλύπτει. 9. ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ α) Εφόσον πρόκειται για νωπά φυτικά προϊόντα, εκδίδεται κατά την έναρξη της συγκοµιδής. β) Εφόσον πρόκειται για µεταποιηµένα γεωργικά φυτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που έχουν παρασκευαστεί κυρίως από ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής ή/και ζωικής προέλευσης και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, εκδίδεται κατά την έναρξη της παρασκευαστικής τους περιόδου. Εντός δεκαηµέρου από την έκδοση του κάθε Εγγράφου Πιστοποίησης, ο IRIS αποστέλλει επικυρωµένο αντίγραφο αυτού στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ΚΑΝ 02/ 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS Σελ 10 από 22

11 10. ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η διατήρηση του Εγγράφου Πιστοποίησης προϋποθέτει τη συνεχή τήρηση από τον επιχειρηµατία των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πιστοποιηµένο σύστηµα παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από Τρίτες Χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Για το σκοπό αυτό ο IRIS προβαίνει σε πλήρεις ή και αιφνίδιους ελέγχους και στις απαιτούµενες δειγµατοληψίες. Επιπλέον ανάγκη για έλεγχο προκύπτει εφόσον: γίνουν σηµαντικές τροποποιήσεις στο σύστηµα παραγωγής και παρασκευής προϊόντων βιολογικής γεωργίας, οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν την συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις της κείµενης κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, κατά την κρίση του Υπεύθυνου Τµήµατος Ελέγχων, ενδέχεται να επαναληφθεί ο αρχικός έλεγχος. υπάρχουν στοιχεία που τον καθιστούν αναγκαίο (όπως π.χ. υπόνοιες, καταγγελίες, παράπονα πελατών, παραβάσεις που διαπιστώνονται από την Αρµόδια Επιβλέπουσα Αρχή κ.λ.π.) Η συχνότητα διεξαγωγής των ελέγχων καθορίζεται από το Τµήµα Ελέγχων του IRIS λαµβάνοντας υπόψη τα ευρήµατα προηγούµενων ελέγχων, υπόνοιες, τη δραστηριότητα της επιχείρησης, την ποσότητα των παραγόµενων προϊόντων και τον κίνδυνο ανταλλαγής προϊόντων, την επικινδυνότητα και πιθανές πληροφορίες που υποδηλώνουν ανεπαρκή εφαρµογή του εγκεκριµένου συστήµατος παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από Τρίτες Χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Εάν κατά τους ελέγχους εντοπισθούν µη συµµορφώσεις, αυτές πρέπει να αίρονται σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα αποδεκτό από το Τµήµα Ελέγχων του IRIS, το οποίο θα αξιολογεί, ενδεχοµένως και µε νέο έλεγχο, τις διορθωτικές ενέργειες. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήµατος η µη άρση των µη συµµορφώσεων αποτελεί αιτία για την ενεργοποίηση της διαδικασίας κυρώσεων. Κάθε επιχειρηµατίας που έχει πιστοποιηθεί από τον IRIS υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως το Τµήµα Πιστοποίησης του IRIS για οποιαδήποτε σχεδιαζόµενη τροποποίηση του εφαρµοζόµενου συστήµατος παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από τρίτες χώρες, προϊόντων βιολογικής γεωργίας και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να γνωστοποιούνται εντός δεκαηµέρου οι αλλαγές αυτές από τον επιχειρηµατία και στην ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης στην οποία υπάγεται. Το Τµήµα Πιστοποίησης του IRIS κρίνει σε ποιο βαθµό είναι σηµαντικές οι σχεδιαζόµενες τροποποιήσεις και αποφασίζει εάν χρειάζεται να γίνει πρόσθετη αξιολόγηση ή ακόµα και Αρχικός Έλεγχος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγµατα σηµαντικών τροποποιήσεων: αλλαγή ιδιοκτησίας ή έδρας της επιχείρησης αλλαγή υπευθύνων για την εφαρµογή του συστήµατος παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας και την αποδέσµευση των προϊόντων αλλαγή τοποθεσίας µονάδων παραγωγής παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας προσθήκη νέας κατηγορίας προϊόντων άλλες τροποποιήσεις κατά περίπτωση. ΚΑΝ 02/ 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS Σελ 11 από 22

12 Ο εντοπισµός κατά τη διάρκεια ελέγχου τροποποιήσεων του εφαρµοζόµενου συστήµατος παραγωγής παρασκευής, αποθήκευσης, εισαγωγής από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν τη συµµόρφωση της επιχείρησης µε τις απαιτήσεις των ΚΑΝ (ΕΕ) 834/2007 και 889/2008 και για τις οποίες δεν ενηµερώθηκε ο IRIS, αποτελεί αιτία για την ενεργοποίηση της διαδικασίας κυρώσεων. 11. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η διάρκεια ισχύος των χορηγουµένων πιστοποιητικών εξαρτάται από το είδος του προϊόντος, αλλά δεν είναι µεγαλύτερη του ενός (1) έτους. Εφόσον πρόκειται για νωπά φυτικά προϊόντα η διάρκεια ισχύος είναι ανάλογη µε το είδος του προϊόντος και τη διάρκεια της περιόδου συγκοµιδής τους ή/και τη διάρκεια συντήρησης τους. Εφόσον πρόκειται για µεταποιηµένα γεωργικά φυτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που έχουν παρασκευαστεί κυρίως από ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής ή/και ζωικής προέλευσης και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση η διάρκεια ισχύος είναι όση και η διάρκεια της παρασκευαστικής τους περιόδου ή εφόσον πρόκειται για γάλα και προϊόντα µε βάση το γάλα λαµβάνονται υπόψη η περίοδος άλµεξης κατά είδος ζώου. ΚΑΝ 02/ 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS Σελ 12 από 22

13 12. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο IRIS παρέχει στους συµβεβληµένους µε αυτόν επιχειρηµατίες το δικαίωµα χρήσης του Ενιαίου Εθνικού Σήµατος αναγνώρισης πιστοποιηµένων προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας στην επισήµανση ή/και διαφήµιση των προϊόντων τους, υπό την προϋπόθεση ότι τους έχει χορηγηθεί το Επίσηµο Έγγραφο Πιστοποίησης για τα εν λόγω προϊόντα και έχουν λάβει άδεια χρήσης σήµατος από τον IRIS. Μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Εθνικού Σήµατος από τη ιεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στην επισήµανση ή/και διαφήµιση των πιστοποιηµένων από τον IRIS προϊόντων, θα χρησιµοποιείται το δικό του Σήµα. Aρ. Πιστοποιητικού. Για προϊόντα Το Σήµα Αναγνώρισης Πιστοποιηµένων Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας τοποθετείται µόνο σε πιστοποιηµένα προϊόντα σε διαστάσεις αναλογικές ως προς το ανωτέρω υπόδειγµα. Εφόσον, η χρησιµοποίηση του σήµατος σε διάφορα είδη καθιστά απαραίτητη τη σµίκρυνση, το ελάχιστο µέγεθος είναι: Αν το σήµα χρησιµοποιείται σε φόντο τέτοιο που το καθιστά δυσδιάκριτο, χρησιµοποιείται ένα λευκό εξωτερικό πλαίσιο ως περίγραµµα γύρω από το σήµα: ΚΑΝ 02/ 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS Σελ 13 από 22

14 Σύµφωνα µε το άρθρο 57 και το Παράρτηµα ΙΧ του ΚΑΝ (ΕΕ) 889/2008 για την επισήµανση και διαφήµιση προϊόντων που έχουν πιστοποιηθεί ως προς αυτόν, πρέπει να χρησιµοποιείται το κοινοτικό λογότυπο Όλα τα προαναφερθέντα σήµατα διατίθενται από τον IRIS στις Πιστοποιηµένες από αυτόν επιχειρήσεις σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή. Η επιχείρηση µπορεί να παραλάβει τα σήµατα είτε απευθείας από τα γραφεία της εταιρίας, είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το σήµα Συµµόρφωσης µπορεί να χρησιµοποιείται σε οποιαδήποτε προβολή του επιχειρηµατία (διαφηµιστικά έντυπα, ιστοσελίδα κ.λ.π.). και µόνον επί των προϊόντων του. Όταν χρησιµοποιείται σε διαφηµιστικά έντυπα πρέπει να συνδέεται σαφώς µε τα πιστοποιηµένα προϊόντα. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση επιθυµεί ο επιχειρηµατίας και δεν αναφέρεται στον παρόντα Κανονισµό, θα πρέπει να επικοινωνεί µε το Τµήµα Πιστοποίησης του IRIS. Το Σήµα του IRIS που αναφέρεται στο Βιολογικό τρόπο παραγωγής, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του IRIS. Το Έγγραφο Πιστοποίησης και το Σήµα που αναφέρεται στο βιολογικό τρόπο παραγωγής αφορούν αποκλειστικά την επιχείρηση στην οποία χορηγήθηκε και µόνο για την ποσότητα των προϊόντων για τα οποία έχει πιστοποιηθεί ότι συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της κείµενης εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας που διέπει την παραγωγή, παρασκευή, εισαγωγή από τρίτες χώρες ή και αποθήκευση προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης και το Σήµα Συµµόρφωσης του IRIS δεν πρέπει να αναπαράγεται και να δηµοσιεύεται χωρίς την άδεια του IRIS. Ο επιχειρηµατίας είναι υποχρεωµένος να διακόψει άµεσα τη χρήση του Εγγράφου Πιστοποίησης και να επιστρέψει την άδεια χρήσης σήµατος όταν λήξει ο χρόνος ισχύος του ή µετά από αιτιολογηµένη απαίτηση του IRIS (π.χ. ανάκληση πιστοποιητικού). 13. ΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η επιχείρηση έχει σε κάθε χρονική στιγµή το δικαίωµα, εάν επιθυµεί, να αποποιηθεί της χρήσης του Εγγράφου Πιστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως το αίτηµα της στον IRIS και να επιστρέψει τη χορηγηθείσα άδεια χρήσης σήµατος, καθώς και το πιστοποιητικό. 14. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ IRIS. Ένας Επιχειρηµατίας, ενταγµένος σε Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης, δύναται να αποχωρήσει από αυτόν και να συµβληθεί µε τον IRIS υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να καταγγείλει εγγράφως την σύµβαση που έχει συνάψει µε τον πρώτο Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης ΚΑΝ 02/ 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS Σελ 14 από 22

15 β) να ενηµερώσει σχετικά τις Αρµόδιες Αρχές Εποπτείας και Επίβλεψης αναφέροντας µε σαφήνεια τους λόγους καταγγελίας καθώς και το όνοµα του ΙRIS στον οποίο προτίθεται να ενταχθεί. γ) να έχει εξοφλήσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από τους σχετικούς όρους της καταγγελλόµενης σύµβασης και δ) να υποβάλλει νέα αίτηση ένταξης του στο Σύστηµα Ελέγχου του ΙRIS. Ο ΙRIS στον οποίο ο «επιχειρηµατίας» υποβάλλει αίτηµα ένταξης, οφείλει να ζητά εγγράφως αντίγραφο του τηρούµενου ατοµικού φακέλου από τον Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης στον οποίο ήταν ενταγµένος ο αιτών επιχειρηµατίας, καθώς και σχετική βεβαίωση αναφερόµενη στο καθεστώς ελέγχου του εν λόγω επιχειρηµατία. Βασικές προϋποθέσεις αποδοχής του αιτήµατος ένταξης από τον ΙRIS είναι: α) να µην εκκρεµεί διενέργεια οποιασδήποτε µορφής ελέγχου προγραµµατισθείσας προ της ηµεροµηνίας καταγγελίας της Σύµβασης. β) να µην υπάρχουν εκκρεµότητες που να αφορούν διαδικασίες αξιολόγησης ευρηµάτων ελέγχων, χηµικών αναλύσεων ή διαδικασίες επιβολής κυρώσεων προ της ηµεροµηνίας καταγγελίας της σύµβασης. γ) να µην υφίσταται διοικητική κύρωση απαγόρευσης χρήσης των σχετικών όρων, ενδείξεων, σηµάτων και λογοτύπων ή/και απαγόρευση άσκησης δραστηριότητας για την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εµπορία και εισαγωγή από τρίτες χώρες, προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Σε καµία περίπτωση ο ΙRIS, δεν θα προβεί σε αποδοχή αιτήµατος ένταξης χωρίς να τηρηθούν οι ανωτέρω αναφερόµενες διαδικασίες και προϋποθέσεις. Ο IRIS δεσµεύεται, σε περίπτωση που συµβεβληµένος µε αυτόν επιχειρηµατίας επιθυµεί την αποχώρηση του, να συνεργάζεται αντίστοιχα. Εάν επιχειρηµατίας που κάνει αίτηση στον IRIS και πριν ήταν ενταγµένος σε άλλον Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης, διαγράφηκε από τον εν λόγω Οργανισµό ή είχε διαφωνίες µε αυτόν όσον αφορά την ανάκληση του χορηγηθέντος πιστοποιητικού ή µη χορήγηση πιστοποιητικού τον τρόπο διεξαγωγής του ελέγχου, τα αποτελέσµατα εργαστηριακών αναλύσεων, υποβιβασµό σταδίου πιστοποίησης, ο IRIS σε κάθε περίπτωση αποδέχεται τις αποφάσεις του εγκεκριµένου Οργανισµού από τον οποίο αποχώρησε ο επιχειρηµατίας. ύναται παρολαυτά ο IRIS να καταφύγει στην εποπτεύουσα αρχή η οποία και είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίσει για µείωση της περιόδου µετατροπής του εν λόγω επιχειρηµατία. Σε περίπτωση που επιχειρηµατίας έχει διαγραφεί από Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης λόγω άρνησης εκπλήρωσης των οικονοµικών του υποχρεώσεων προς αυτόν, ο IRIS δεν µπορεί να κάνει δεκτή αίτηση ένταξής του πριν την παρέλευση ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία καταγγελίας της σύµβασης µε τον συγκεκριµένο Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης. Σε κάθε περίπτωση επιχειρηµατία που κάνει αίτηση στον IRIS και έχει έγγραφο Πιστοποίησης εν ισχύ, δεν διενεργείται Αρχικός Έλεγχος. Αντίθετα σε περιπτώσεις που επιχειρηµατίας έχει διαγραφεί από Οργανισµό Ελέγχου, διενεργείται πάντα Αρχικός Έλεγχος. 15. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ IRIS ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Ο συµβαλλόµενος µε τον ΙRIS επιχειρηµατίας δικαιούται: Να ζητήσει αιτιολογηµένα, έως και δύο ηµέρες πριν την πραγµατοποίηση προγραµµατισµένου ελέγχου, την αλλαγή της ηµεροµηνίας όπως καθορίστηκε από το Τµήµα Ελέγχων του ΙRIS. Το Τµήµα Ελέγχων δεν ΚΑΝ 02/ 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS Σελ 15 από 22

16 υποχρεούται να αποδεχθεί την πρόταση για την αλλαγή της ηµεροµηνίας. Σε περίπτωση που το αίτηµα γίνει δεκτό, η νέα ηµεροµηνία που θα οριστεί δεν θα ξεπερνά τις δέκα (10) ηµέρες από την προηγούµενη. Να ζητήσει αιτιολογηµένα και τουλάχιστον δύο ηµέρες πριν την πραγµατοποίηση του ελέγχου, την αντικατάσταση ελεγκτή που έχει οριστεί από τον ΙRIS. Το αίτηµα εξετάζεται και εγκρίνεται/ απορρίπτεται από τον Υπεύθυνο Ελέγχων. Να ζητήσει τα αποτελέσµατα ή συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη διεξαγωγή ελέγχου στις εγκαταστάσεις του, συµπεριλαµβανοµένου αντιγράφου των αποτελεσµάτων των εργαστηριακών αναλύσεων. Να διατυπώνει και να καταγράφει τις όποιες επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις του σε όλα τα έντυπα του IRIS που υπογράφει. ΚΑΝ 02/ 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS Σελ 16 από 22

17 16. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο κάτοχος του Επίσηµου Εγγράφου Πιστοποίησης µπορεί να το χρησιµοποιήσει για επαγγελµατικούς σκοπούς, ειδικότερα σε περιπτώσεις προσφορών, συµφωνιών, επιβεβαίωσης παραγγελιών, για σκοπούς προβολής και για απόδειξη της συµµόρφωσης του συστήµατος παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας της επιχείρησής του µε την κείµενη κοινοτική και εθνική νοµοθεσία ως προς την οποία έχει πιστοποιηθεί. Επιπλέον ο κάτοχος του σήµατος Συµµόρφωσης του IRIS επιθέτει στα προϊόντα για τα οποία έχει πιστοποιηθεί το Σήµα Αναγνώρισης Πιστοποιηµένων προϊόντων βιολογικής γεωργίας που του έχει χορηγήσει ο IRIS και έχει το δικαίωµα να το χρησιµοποιεί για επαγγελµατικούς σκοπούς, ειδικότερα σε περιπτώσεις προσφορών, συµφωνιών, επιβεβαίωσης παραγγελιών, για σκοπούς προβολής και για απόδειξη της συµµόρφωσης των συγκεκριµένων προϊόντων του µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις. 17. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο κάτοχος του Επίσηµου Εγγράφου Πιστοποίησης υποχρεούται να εφαρµόζει συνεχώς τις διαδικασίες που προβλέπονται από το εγκεκριµένο σύστηµα παραγωγής παρασκευής, αποθήκευσης και εισαγωγής από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας να εφαρµόζει εντός του καθορισµένου χρονικού διαστήµατος και µε αποτελεσµατικό τρόπο τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για την άρση των µη συµµορφώσεων που εντοπίζονται και να παρέχει τη σχετική πληροφόρηση στον IRIS να δηλώνει ότι κατέχει και να προβάλλει το Έγγραφο Πιστοποίησης της επιχείρησής του µόνο για τα προϊόντα για τα οποία του έχει χορηγηθεί. να µη χρησιµοποιεί το έγγραφο πιστοποίησης και να µην κάνει οποιαδήποτε δήλωση που αφορά αυτό µε τρόπο που µπορεί να εκληφθεί από τον IRIS ως παραπλανητικός να συµπληρώνει το συνοδευτικό πίνακα του εγγράφου πιστοποίησης καταγράφοντας µε ακρίβεια τις ποσότητες καθώς και τα παραστατικά πώλησης των πιστοποιηµένων προϊόντων. να διευκολύνει το έργο των ελεγκτών του IRIS κατά τη διεξαγωγή των Ελέγχων και να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί να διακόψει άµεσα και εντός το πολύ τριών (3) εργάσιµων ηµερών από τη στιγµή που θα λάβει επίσηµη ενηµέρωση από τον IRIS, κάθε χρήση, διαφήµιση και αναφορά στο Έγγραφο Πιστοποίησης, εάν αυτό ανακληθεί. να επιστρέψει άµεσα στον IRIS οποιαδήποτε έγγραφα σχετικά µε τη χορήγηση πιστοποίησης εάν αυτά ανακληθούν. να ειδοποιεί άµεσα τον IRIS εάν το σύστηµα παραγωγής, παρασκευής, εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/και αποθήκευσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας της επιχείρησής του δεν ικανοποιεί περαιτέρω τις απαιτήσεις των κανονισµών βάσει των οποίων ελέγχεται ή έχει πιστοποιηθεί. ΚΑΝ 02/ 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS Σελ 17 από 22

18 να µην επιφέρει τροποποιήσεις του εφαρµοζόµενου συστήµατος παραγωγής παρασκευής, εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/και αποθήκευσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας χωρίς γραπτή ενηµέρωση του Τµήµατος Πιστοποίησης του IRIS να πληροφορεί τους ελεγκτές του IRIS µε ακρίβεια και κατ αληθή τρόπο για όλα τα στοιχεία που αφορούν την επιχείρησή του και να διευκολύνει τις διαδικασίες ελέγχου λαµβάνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά µέτρα και επιτρέποντας στους ελεγκτές να ελέγχουν όλες τις µονάδες και να παρακολουθούν τις απαραίτητες διεργασίες της επιχείρησης, θέτοντας στη διάθεση των ελεγκτών όλα τα σχετικά µε τον έλεγχο έγγραφα και έντυπα καθώς και το υπεύθυνο προσωπικό να τηρεί λογιστικά βιβλία. να καταθέτει στον IRIS λεπτοµερές πρόγραµµα παραγωγής φυτικών προϊόντων ανά αγροτεµάχιο ή λεπτοµερές πρόγραµµα εκτροφής των ζώων και σχέδιο διασποράς της κόπρου στα αγροτεµάχια που διαθέτει και έχουν ενταχθεί στο σύστηµα ελέγχου. Τα προγράµµατα αυτά κατατίθενται όσον αφορά την φυτική παραγωγή ένα µήνα πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, όσον αφορά την ζωική παραγωγή ένα µήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη της παραγωγικής περιόδου που αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης ελέγχου, για δε την παρασκευή προϊόντων βιολογικής γεωργίας ένα µήνα πριν την ηµεροµηνία έναρξης των σχετικών εργασιών παρασκευής. Θα πρέπει να τηρεί αντίγραφο του καλλιεργητικού σχεδίου το οποίο θα επιδεικνύει στον ελεγκτή κατά τον έλεγχο και όποτε του ζητηθεί σε εξουσιοδοτηµένο από τον IRIS πρόσωπο να τηρεί ηµερολόγιο εργασιών σύµφωνα µε το πρόγραµµα καλλιεργειών ανά αγροτεµάχιο / εκτροφή ανά κατηγορία ζώων / παρασκευής να τηρεί βιβλίο εισροών να τηρεί βιβλίο παραγωγής και πώλησης προϊόντων ανά αγροτεµάχιο / ανά εκτροφή ανά παρασκευή να τηρεί αρχείο παραπόνων των πελατών του σχετικά µε πιστοποιηµένα προϊόντα, καθώς και των αντίστοιχων διορθωτικών ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί εφόσον δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τοµέα, να εφαρµόζει τους κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, καθώς επίσης και σύστηµα ιχνηλασιµότητας εάν δραστηριοποιείται στον δευτερογενή τοµέα, να τηρεί όλες τις νοµικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίµων και να εφαρµόζει σύστηµα ιχνηλασιµότητας και αναγνώρισης των παρτίδων. να τηρεί όλα τα προαναφερθέντα αρχεία και ό,τι άλλο του ζητηθεί από τον IRIS, για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια να γνωστοποιεί την έναρξη της δραστηριότητάς του σχετικά µε το βιολογικό τρόπο παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης ή/και εισαγωγής από τρίτες χώρες εντός δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης µε τον IRIS στη ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης στην οποία ανήκει η έδρα της εκµετάλλευσης ή επιχείρησής του. να µεταφέρει και να διαθέτει τα προϊόντα που παράγει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ΚΑΝ (ΕΕ) 834/2007 και 889/2008, µε τις όποιες προσθήκες και τροποποιήσεις αυτών, όπως ισχύουν κάθε φορά. ΚΑΝ 02/ 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS Σελ 18 από 22

19 να αποδέχεται σε περιπτώσεις αποκλίσεων, παρατυπιών και παραβάσεων την επιβολή των κυρωτικών µέτρων που του επιβάλλονται είτε από τον IRIS είτε από τις αρµόδιες Αρχές Επίβλεψης και Εποπτείας. σε περίπτωση ανάκλησης του πιστοποιητικού που του έχει χορηγηθεί να ενηµερώνει άµεσα και εγγράφως τους αγοραστές των προϊόντων του και να εξασφαλίζει ότι αφαιρούνται από αυτά οι ενδείξεις όροι, σήµατα, λογότυποι, κλπ. να αποστείλει εντός το αργότερο 5 ηµερών από τη λήψη της εντολής απόσυρσης γραπτή δέσµευση προς την Επιβλέπουσα Αρχή σχετικά µε την υλοποίηση της διαδικασίας απόσυρσης. Ο επιχειρηµατίας ο οποίος παράγει προϊόντα βιολογικής γεωργίας ύποπτα για µη συµµόρφωση (π.χ. περιφερειακές γραµµές όταν υπάρχει γειτνίαση µε καλλιέργειες συµβατικού τρόπου παραγωγής) : α) δεν θα κάνει χρήση του σήµατος συµµόρφωσης για τα ύποπτα προϊόντα που παράγονται στις επικίνδυνες ζώνες εντός της µονάδας β) υποχρεούται να τηρεί διαχωρισµένους αποθηκευτικούς χώρους στους οποίους θα υπάρχει σχετική επισήµανση για τα ύποπτα για µη συµµόρφωση προϊόντα, γ) υποχρεούται να τηρεί λογαριασµούς και παραστατικά από όπου θα προκύπτει η πώληση των ύποπτων προϊόντων ως συµβατικών. να τηρεί τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισµού. Να γνωρίζει και να τηρεί τις απαιτήσεις της κείµενης εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας που αφορούν τη συγκεκριµένη δραστηριότητα για την οποία ελέγχεται. 18. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ IRIS Ο IRIS πραγµατοποιεί τις αξιολογήσεις και ελέγχους µε τρόπο αντικειµενικό, εχέµυθο και αµερόληπτο. Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες του IRIS που συµµετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης έχουν την κατάλληλη µόρφωση και εµπειρία και λειτουργούν µέσα στα πλαίσια των διαδικασιών, των κανονισµών και της ήλωσης Εµπιστευτικότητας του IRIS. Ο IRIS έχει την ευθύνη της επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και επίβλεψης των ελεγκτών, της οργάνωσης του ελέγχου και της λήψης των αποφάσεων αναφορικά µε τη συµµόρφωση του συστήµατος παραγωγής, παρασκευής, εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/και αποθήκευσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας ως προς τις ισχύουσες απαιτήσεις. Ο IRIS παρέχει οδηγίες στις οµάδες ελέγχου και εξασφαλίζει ενιαίο τρόπο αντιµετώπισης στην εφαρµογή των απαιτήσεων της κείµενης κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας και των κανονισµών. Ο IRIS γνωστοποιεί στον ελεγχόµενο κάθε φορά τη σύνθεση της οµάδας ελέγχου και προβαίνει σε αντικατάσταση µέλους ή µελών αυτής εάν ζητηθεί αιτιολογηµένα. Σε περίπτωση που συµβεβληµένος επιχειρηµατίας τεκµηριώσει παράπονα για την αντικειµενικότητα συγκεκριµένου ελέγχου (συγκεκριµένης επιθεώρησης), ο IRIS προβαίνει σε νέο έλεγχο µε έξοδα του επιχειρηµατία και διαφορετική σύνθεση οµάδας ελέγχου. Στην περίπτωση δικαίωσης του επιχειρηµατία ο IRIS αναλαµβάνει τα έξοδα του ελέγχου. ΚΑΝ 02/ 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS Σελ 19 από 22

20 Ο IRIS ενηµερώνει την Αρµόδια Εποπτεύουσα και Επιβλέπουσα Αρχή για όλα τα χορηγούµενα Έγγραφα Πιστοποίησης καθώς και σε κάθε περίπτωση ανάκλησης χορηγηθέντος πιστοποιητικού, όπως προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία. Ο IRIS ενηµερώνει την Αρµόδια Εποπτεύουσα και Επιβλέπουσα Αρχή σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών ή παραβάσεων σε συµβεβληµένους µε αυτόν επιχειρηµατίες, αποστέλλοντας αντίγραφο του πρακτικού ελέγχου. Ο IRIS παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση για τη διενέργεια ελέγχου δεύτερου µέρους. Τα χορηγούµενα από τον IRIS έγγραφα πιστοποίησης ισχύουν σε όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο IRIS δεν είναι υπεύθυνος στην περίπτωση που τρίτες χώρες δεν αναγνωρίζουν ή αναγνωρίζουν εν µέρει τα χορηγηθέντα έγγραφα πιστοποίησης. Ο IRIS δεν ευθύνεται σε περίπτωση που εγερθούν απαιτήσεις για ευθύνη λόγω ζηµιών από ελαττωµατικά προϊόντα της πιστοποιηµένης επιχείρησης. Ο IRIS διατηρεί κατάλογο ενταγµένων µονάδων, καθώς επίσης και κατάλογο πιστοποιηµένων προϊόντων. 19. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ Ο IRIS µπορεί να προβεί σε ανάκληση των χορηγηθέντων εγγράφων πιστοποίησης ως αποτέλεσµα επιβολής κύρωσης. Την απόφαση για ανάκληση των πιστοποιητικών τη λαµβάνει ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης του IRIS. Εάν κατά τη διενέργεια ελέγχου διαπιστωθεί µη συµµόρφωση του επιχειρηµατία µε την κείµενη εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, ανάλογα µε τη σοβαρότητά της, είτε επιβάλλονται στον µη συµµορφούµενο επιχειρηµατία διορθωτικά µέτρα, είτε ενεργοποιείται η διαδικασία κυρώσεων και του επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις, σύµφωνα µε τον Κατάλογο Κυρώσεων της κείµενης Εθνικής Νοµοθεσίας. Με κριτήριο τη σοβαρότητά τους οι µη συµµορφώσεις διακρίνονται σε: α) Αποκλίσεις, που είναι µη συµµορφώσεις ήσσονος σηµασίας που διαπιστώνονται κατά τους διενεργούµενους ελέγχους στον επιχειρηµατία. Οι διενεργούντες τον έλεγχο καταγράφουν τις διαπιστωθείσες αποκλίσεις στο πρακτικό έλεγχου και απαιτούν από τον ελεγχόµενο επιχειρηµατία να προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες εντός αυστηρά καθοριζόµενου χρονικού διαστήµατος ώστε να αναιρούνται τα αίτια που τις προκάλεσαν. Στην περίπτωση που ο επιχειρηµατίας δεν συµµορφώνεται προς τις συστάσεις των διενεργούντων τον έλεγχο εντός του καθορισµένου χρονικού διαστήµατος τότε η απόκλιση λογίζεται ως παρατυπία. β) Παρατυπίες, που είναι οι µη συµµορφώσεις που αφορούν την αποτυχία του ελεγχόµενου επιχειρηµατία να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΚΑΝ (ΕΕ) 834/2007 και 889/2008, µε τις όποιες προσθήκες και τροποποιήσεις αυτών,όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και τις απαιτήσεις της κείµενης εθνικής νοµοθεσίας. Οι εν λόγω µη συµµορφώσεις δεν οφείλονται σε παραπλανητικές και δόλιες πράξεις, δεν έχουν παρατεταµένα ή/και διαρκή δυσµενή αποτελέσµατα όσον αφορά την αξιοπιστία, αντικειµενικότητα και αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος Ελέγχου. γ) Παραβάσεις, που είναι οι µη συµµορφώσεις που έχουν καταφανείς παρατεταµένες και διαρκείς επιπτώσεις που επηρεάζουν την αξιοπιστία, αντικειµενικότητα και αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος Ελέγχου και οφείλονται σε παραπλανητικές και µε πρόθεση πράξεις του ελεγχόµενου επιχειρηµατία. ΚΑΝ 02/ 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS Σελ 20 από 22

21 Αναλυτικά οι περιπτώσεις κατά τις οποίες µπορεί να ανακληθεί πιστοποιητικό αναφέρονται στον κατάλογο κυρώσεων του IRIS. Η ανάκληση του χορηγηθέντος εγγράφου πιστοποίησης γνωστοποιείται γραπτώς από τον IRIS στο συµβεβληµένο επιχειρηµατία. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας ή παράβασης κατά τη διενέργεια ελέγχου από τον IRIS και ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που θα επιβάλει στον επιχειρηµατία, ο Οργανισµός αποστέλλει αντίγραφο του πρακτικού ελέγχου στην Επιβλέπουσα Αρχή. Σε περίπτωση ανάκλησης του εγγράφου πιστοποίησης, αυτή κοινοποιείται εγγράφως στον επιχειρηµατία ο οποίος υποχρεούται να επιστρέψει στον IRIS όλα τα χορηγηθέντα πρωτότυπα Πιστοποιητικά και Σήµατα αναγνώρισης πιστοποιηµένων προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Ο IRIS γνωστοποιεί την ανάκληση εγγράφου Πιστοποίησης στην αρµόδια ελέγχουσα Αρχή και στο ευρύ κοινό µε κάθε µέσο που κρίνει αυτό σκόπιµο. Ο IRIS σε περίπτωση που κρίνει αιτιολογηµένα ότι η αξιοπιστία του επιχειρηµατία θεωρείται χαµηλή ή υπάρχουν ενδείξεις για δόλιες και παραπλανητικές ενέργειές του εισηγείται στον ΟΠΕΓΕΠ την αποβολή του από το σύστηµα ελέγχου, για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή την αφαίρεση του δικαιώµατος εµπορίας προϊόντων βιολογικής γεωργίας για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Σε περίπτωση αποβολής του, για την επανένταξή του σε σύστηµα Ελέγχου και Πιστοποίησης επανέρχεται µε την υποβολή νέας αρχικής αίτησης. 20. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Κατά των αποφάσεων του IRIS για θέµατα πιστοποίησης, ο εκάστοτε ενδιαφερόµενος δύναται να προσφύγει στον IRIS εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης. Τις περιπτώσεις ενστάσεων εξετάζει η Επιτροπή Ενστάσεων. ύναται επίσης να προσκαλούνται για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών επί τεχνικών θεµάτων εξωτερικοί σύµβουλοι και εµπειρογνώµονες των οποίων εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία από την ένσταση υπό εξέταση. Η τελική απόφαση εκδίδεται το µέγιστο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία της προσφυγής και η εφαρµογή της είναι υποχρεωτική. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων επί των Ενστάσεων είναι τεκµηριωµένες και η επιβολή τους υποχρεωτική και από τα δύο µέρη. Ο προσφεύγων, καθώς και κάθε άµεσα ενδιαφερόµενο µέλος ενηµερώνεται εγγράφως εντός 5 ηµερών από τη λήψη τους. Τυχόν έξοδα για την εξέταση ένστασης από τον IRIS χρεώνονται στον υποβάλλοντα. Σε περίπτωση δικαίωσης του ενιστάµενου τα έξοδα καλύπτονται από τον IRIS. Μέχρι την έκδοση αυτής ισχύει η προηγούµενη απόφαση του IRIS. 21. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο IRIS τηρεί ενήµερο κατάλογο πιστοποιηµένων επιχειρήσεων ο οποίος περιλαµβάνει την επωνυµία της εταιρείας, τη διεύθυνση και το πεδίο πιστοποίησης. Επιπλέον ο IRIS τηρεί κατάλογο ενταγµένων µονάδων που αφορούν πελάτες που έχουν αιτηθεί την ένταξη στο σύστηµα πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας και έχουν υπογράψει σύµβαση για αυτό. ΚΑΝ 02/ 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS Σελ 21 από 22

22 22. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το κόστος όλων των σταδίων για τη χορήγηση και διατήρηση των πιστοποιητικών παρουσιάζονται αναλυτικά στον Τιµοκατάλογο Υπηρεσιών Πιστοποίησης του IRIS. Η µη τήρηση των οικονοµικών όρων από τον συµβεβληµένο επιχειρηµατία αποτελεί αιτία λύσης της συνεργασίας και ανάκλησης του χορηγηθέντος πιστοποιητικού. 23. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο παρών Κανονισµός Υπηρεσιών Πιστοποίησης του IRIS µπορεί να υποστεί αλλαγές, τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις, µερικώς ή στο σύνολό του, µόνο κατόπιν έγκρισης του Γενικού ιευθυντή του IRIS. Οι προβλεπόµενες αλλαγές, τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις του παρόντος ανακοινώνονται µε κάθε πρόσφορο µέσο (ενηµέρωση ΕΠ.ΑΜ., προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών, αλληλογραφία µε οµάδες και συνεταιρισµούς παραγωγών, ιστοσελίδα κλπ). Αλλαγές ή αναθεωρήσεις που επηρεάζουν την Πιστοποίηση γνωστοποιούνται στους συµβεβληµένους µε τον IRIS επιχειρηµατίες, καθορίζοντας και τα χρονικά όρια προσαρµογής των στις καινούργιες απαιτήσεις. Σε περιπτώσεις διαφωνίας συµβεβληµένου επιχειρηµατία µε τις παραπάνω αναφερόµενες αλλαγές, εκείνος µπορεί εγγράφως να ζητήσει την διακοπή της πιστοποίησης. ΚΑΝ 02/ 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS Σελ 22 από 22

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 27 ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α.Σ.Π.) 5 6. ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 8 Σελίδα 1 από 18 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 9 Σελίδα 1 από 19 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «BIOCERT CYPRUS LTD» ΘΡΑΚΗΣ 6, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 103, Τ.Κ.1055, ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.29653,1722 E-MAIL: biocert@cytanet.com.cy / biocert_cyprus@cytanet.com.cy, ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Εισαγωγή 3 1. Παρουσίαση του Iνστιτούτου ΒΙΟΕΛΛΑΣ 3 2. ιαπιστεύσεις- Εγκρίσεις 4 3. Πιστοποιητικό Προϊόντος 5 4. Αµεροληψία, Ανεξαρ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Εισαγωγή 3 1. Παρουσίαση του Iνστιτούτου ΒΙΟΕΛΛΑΣ 3 2. ιαπιστεύσεις- Εγκρίσεις 4 3. Πιστοποιητικό Προϊόντος 5 4. Αµεροληψία, Ανεξαρ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Βιολογικών Προϊόντων του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ A.E. «ΒΙΟΕΛΛΑΣ» ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΕΛΛΑΣ ΚΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 1 από 16 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 2 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/6 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα Βιολογικής Γεωργίας

Ηµερίδα Βιολογικής Γεωργίας Ηµερίδα Βιολογικής Γεωργίας ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ BIOLOGICA 2008 «Σύστηµα Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΜΥΤΙΝΟΣ ιευθύνων Σύµβουλος AGROCERT Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 29/05-01/06

Διαβάστε περισσότερα

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος.

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 5 1. Αντικείµενο, Πεδίο Εφαρµογής και Πολιτική του Φορέα Καθορισµός των µεθόδων που ακολουθούνται από τον GMCert για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκφρασης παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT ΕΠΕ 26/6/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Q-CERT ΕΠΕ... 3 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

09.05.2002/1 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΕΤ-R-01/1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/17.07.2000 Για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήµανση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της κείμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 05 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 05 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: Σελίδα 1 από 16 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ AGROCERT AGRO 2-1, AGRO 2-2 ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ 05 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 13 Σελίδα 1 από 16 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ AGROCERT AGRO 2-1, AGRO 2-2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

κλειδιά

κλειδιά ΚΩ ΙΚΟΣ:S-KAN02.2. HOTEL ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 9 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την κατάταξη των ξενοδοχείων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων δωµατίων (ΞΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (αναφέρετε και τους υπεργολάβους του επιχειρηματία καθώς και σε πιο οργανισμό ή αρχή ελέγχου υπόκεινται)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (αναφέρετε και τους υπεργολάβους του επιχειρηματία καθώς και σε πιο οργανισμό ή αρχή ελέγχου υπόκεινται) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. 889/2008) ΕΠΩΝΥΜΙΑ MΟΝΑΔΟΣ i : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ii : ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 03 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 3 Σελίδα 1 από 11 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

KANONI :S-KAN01.1.BIO

KANONI :S-KAN01.1.BIO ΚΩ ΙΚΟΣ:S-KAN01.1.BIO ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 14 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ως προς τους Κανονισµούς Ε.Κ. 834/2007 και 889/2008 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. 889/2008) ΕΠΩΝΥΜΙΑ MΟΝΑΔΟΣ 1 : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 2 : ΤΗΛΕΦΩΝΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 28 7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 07η 01 Μαρτίου 2015 Σύνταξη: Γ. Π. Βλαχόγιαννης Γραφείο Διαχείρισης της Ποιότητας Έγκριση: Δ. Δημητριάδης Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. 889/2008) ΕΠΩΝΥΜΙΑ MΟΝΑΔΟΣ 1 : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 2 : ΤΗΛΕΦΩΝΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ε εεε ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. «QWays» Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων και Συστημάτων Αγροπεριβαλλοντικού Χώρου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΔΠQWays-01Κ.30.0.01/11 διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 27/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4094 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΥ 1.943,40 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/05/27-1-2011 1/4 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 05 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 27-1-2011 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ο παρών Κανονισμός συμπληρώνει τον Κανονισμό Πιστοποίησης της QMSCERT και αφορά τις επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής και τις μελισσοκομικές επιχειρήσεις. 2. Οι Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ:Κ 05/2 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : Γενικός Διευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/10/2014

ΚΩΔΙΚΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ:Κ 05/2 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : Γενικός Διευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/10/2014 ΚΩΔΙΚΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ: ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 19 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. 3 ΔΙΑΔΙKΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΠ (ΣΣ/ΚΕΠ ΠΣ/ΚΕΠ) ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ 3 ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 5

ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ 3 ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 5 ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) Έκδοση 04 30 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ...3 1.1 Γενικά...3 1.2 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Έκδοση 02 15 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...3 2 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ...3 2.1 Γενικά...3 2.2 Λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 07η 31 Αυγούστου 2014 Σύνταξη: Γ. Π. Βλαχόγιαννης Γραφείο Διαχείρισης της Ποιότητας Έγκριση: Δ. Δημητριάδης Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 24.05.2006/1 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝ ΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

2012 (Ηµεροµηνία Έκδοσης : )

2012 (Ηµεροµηνία Έκδοσης : ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΙΑΘΕΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 2012 (Ηµεροµηνία Έκδοσης : 25-07-2012) Ε 03/5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 22η 29 Σεπτεμβρίου 2016 Σύνταξη: Ε. Ζέκη Γραφείο Διαχείρισης της Ποιότητας Έγκριση: Δ. Δημητριάδης Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 06η 31 Αυγούστου 2014 Σύνταξη: Γ. Π. Βλαχόγιαννης Γραφείο Διαχείρισης της Ποιότητας Έγκριση: Δ. Δημητριάδης Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΜ 3-2 Γ` ΕΣΥΔ Σελ. 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΜ 3-2 Γ` ΕΣΥΔ Σελ. 1 ΔΜ 3-2 Γ` ΕΣΥΔ Σελ. 1 1. Αντικείμενο Κανονισμού Πιστοποίησης Ο Κανονισμός Πιστοποίησης αποτελεί τη συνοπτική περιγραφή των εφαρμοστέων από τη ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ διαδικασιών στα πλαίσια του συστήματος ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΣΥ ΑΦ Ε/01/00/14-07-2014 1/10 ΕΣΥ Α_Φ Ε Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 14-07-2014 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Υπεύθυνος Σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 20ή 01 Μαρτίου 2015 Σύνταξη: Γ. Π. Βλαχόγιαννης Γραφείο Διαχείρισης της Ποιότητας Έγκριση: Δ. Δημητριάδης Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Καν. (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 13η 1 Ιανουαρίου 2009 Κωδ. Εντύπου: 160-1/13/01-01-2009 σελ. 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42205 9 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3529 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2543/103240 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Παρ. Ν. 100(Ι)/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Πρόσωπο το οποίο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Επιχειρείται να δοθεί το υφιστάμενο καθεστώς ανάκλησης απόσυρσης των προϊόντων τροφίμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠ 7950 / 159 Πληροφ.:Κ.

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής»

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 15 Φεβρουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ. 9814 /530 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Κατά την έννοια των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 & 889/2008 καθώς και της Εθνικής Νομοθεσίας) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΥΔΠ) ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΓΚΟΣ (Γενικός Δ/ντής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 34 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Έκδοση : 3Β Σύνταξη/Έγκριση από: Παντόπουλος Πέτρος, Γεωπόνος Α.Π.Θ. Διευθύνων Σύμβουλος Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΜ 3-7 Γ` ΕΣΥΔ Σελ. 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΜ 3-7 Γ` ΕΣΥΔ Σελ. 1 ΔΜ 3-7 Γ` ΕΣΥΔ Σελ. 1 1. Αντικείμενο Κανονισμού Πιστοποίησης Ο Κανονισμός Πιστοποίησης αποτελεί τη συνοπτική περιγραφή των εφαρμοστέων από τη ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ διαδικασιών στα πλαίσια του συστήματος ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Προσάρτηµα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΤΕ) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα