Αρμόδια:Σοφία Μακέδου Τηλ. : Φαξ :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρμόδια:Σοφία Μακέδου Email:s.makedou@thessaloniki.gr Τηλ. : 2310 877948 Φαξ : 2310 877950"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 04/09/2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2950/74535 Βασ. Γεωργίου Α 1 Τ.Κ Αρ.εγκυκλίου 57 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρμόδια:Σοφία Μακέδου Τηλ. : Φαξ : Προς -Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίηση -Γραφείο Δημάρχου -Γραφεία Αντιδημάρχων ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος οδηγιών προς τις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη λειτουργία της Επιτροπής ΚΟ.Σ.Ε.(Κομβικό Σημείο Επαφής)» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3882/2010 (ΦΕΚ166/Α / ) 2. Την υπ. αριθμ. 2256/2011 απόφαση Δημάρχου, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή ΚΟ.Σ.Ε για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. 3. Το γεγονός ότι η Επιτροπή ΚΟ.Σ.Ε αποτελεί το σημείο επαφής του Δήμου Θεσσαλονίκης με τον Οργανισμό Κτηματολογίου Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, σε ότι αφορά τα γεωχωρικά δεδομένα του δήμου. 4. Την ανάγκη ενημέρωσης των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης για ό,τι αφορά την λειτουργία της Επιτροπής ΚΟ.Σ.Ε, τις μέχρι τώρα διαδικασίες που έχουν γίνει και τη μελλοντική συνεργασία που θα πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ των υπηρεσιών του δήμου με την Επιτροπή ΚΟ.Σ.Ε, για τα γεωχωρικά δεδομένα τους. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΖΕΙ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΟΣΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 1. Ο ν. 3882/2010 (ΦΕΚ166/Α / ) έχει στόχο την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στα γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες για όλους τους πολίτες και τη Δημόσια Διοίκηση. Ο σκοπός του νόμου είναι: Η ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ). Η θέσπιση γενικών αρχών, κανόνων, μέτρων και διαδικασιών σε διοικητικό, νομικό και τεχνολογικό επίπεδο για την οργάνωση ενιαίων πρακτικών διαχείρισης, διάθεσης και κοινοχρησίας γεωχωρικών πληροφοριών.

2 2. Οι επιτροπές ΚΟ.Σ.Ε έχουν συντονιστικό ρόλο και είναι εντεταλμένες για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του ν. 3882/2010 για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπούν. Ειδικότερα το έργο των ΚΟ.Σ.Ε περιλαμβάνει (αρ. 19 ν. 3882/2010): α) τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου, μεταξύ άλλων : i. των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και γεωχωρικών υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί ii. των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί iii. των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις) iv. του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στο Διαδίκτυο v. του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους. β) Την υποχρέωση ενημέρωσης του Ο.Κ.Χ.Ε για την πρόθεση οποιουδήποτε οργάνου δημόσιας αρχής που εκπροσωπείται από το ΚΟ.Σ.Ε να προμηθευτεί, να παράγει ή να επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδομένα. γ) Την εισήγηση προς τις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και διοικητικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 5 του ν. 3882, ώστε: γ1) τα γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρεσίες των δημοσίων αρχών να εντάσσονται στην Ε.Υ.ΓΕ.Π γ2) τα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές και δικτυακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται από τις δημόσιες αρχές και αφορούν σε γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες, να συμφωνούν με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου. γ3) οι δημόσιες αρχές να εφαρμόζουν τις προβλέψεις της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών». δ) Τη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας που συγκροτεί ο Ο.Κ.Χ.Ε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 3882/2010. ε) Την δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων, προς τις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν, για νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις του ν Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η επιτροπή ΚΟ.Σ.Ε, χρειάζεται την συνεργασία όλων των Υπηρεσιών, σε ότι αφορά την διαρκή και συστηματική καταγραφή δεδομένων, αλλά και την διακίνηση προμήθεια και κοινοχρησία με Τρίτους (Ιδιώτεςτων δεδομένων αυτών. 4. Η επιτροπή ΚΟ.Σ.Ε πρέπει να ενημερώνεται για το οποιοδήποτε αίτημα προμήθειας δεδομένων υποβάλλετε από Δημόσιο Φορέα ή από Τρίτο (Ιδιώτη) προς τον Δήμο. 5. Οι υπηρεσίες οι οποίες δεν εντάσσονται στις χαρακτηρισμένες «Τεχνικές Υπηρεσίες», εφόσον έχουν στην κατοχή τους γεωχωρικά δεδομένα (οποιαδήποτε δεδομένα αφορούν άμεσα ή έμμεσα σε συγκεκριμένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή), να ενημερώνουν την επιτροπή ΚΟ.Σ.Ε στον σύνδεσμο Παραδείγματα γεωχωρικών δεδομένων από διάφορες Υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, μπορείτε να δείτε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο.

3 6. Εκ του ν. 3882/2010, απαγορεύεται η προμήθεια γεωχωρικών δεδομένων που είναι ήδη δωρεάν διαθέσιμα από άλλη δημόσια αρχή. 7. Όταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης; προμηθεύεται χωρικά δεδομένα, θα πρέπει να εξασφαλίσει την προμήθεια τους με άδεια χρήσης που επιτρέπει : Την κοινοχρησία χωρίς τέλη και περιορισμούς, μεταξύ δημοσίων αρχών, Τη δωρεάν διάθεσή τους (ή με τέλη σε ορισμένες περιπτώσεις) προς τους πολίτες/ιδιώτες, και Όταν οι Υπηρεσίες επιβάλλουν τέλη για τις υπηρεσίες τηλεφόρτωσης και επίκλησης, αυτά γίνονται μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και κάτω από ερμηνευτικές ρήτρες και ειδικές άδειες, οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο καθορισμού από τον Ο.Κ.Χ.Ε. 8. Στον δικτυακό τόπο του δήμου ( ), στις Τεχνικές υπηρεσίες, έχει δημιουργηθεί ένας χώρος για την Επιτροπή ΚΟ.Σ.Ε, όπου και θα αναρτάται κάθε τι που έχει σχέση με αυτή. Θέλοντας να δώσουμε μία ιδέα περί κοινοχρησίας δεδομένων, σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε την διεύθυνση όπου και θα δείτε αναρτημένα δεδομένα από διάφορους Φορείς. Τα συγκεκριμένα, βρίσκονται στον χώρο αυτό ώστε ο καθένας να μπορεί να τα μεταφορτώσει στον υπολογιστή του και να τα χρησιμοποιήσει. Επισυνάπτεται Παράρτημα με παραδείγματα γεωχωρικών δεδομένων που υπάρχουν στις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την καλύτερη κατανόηση του όρου «γεωχωρικά δεδομένα». Ενημέρωση των υπηρεσιών σε ότι αφορά την μέχρι σήμερα δραστηριότητα της Επιτροπής ΚΟ.Σ.Ε του Δήμου Θεσσαλονίκης. Από την αρχή της λειτουργίας των επιτροπών ΚΟ.Σ.Ε. σε όλους τους Φορείς, είχαν τεθεί από τον Ο.Κ.Χ.Ε ορισμένα βήματα που έπρεπε να τηρηθούν, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Σε ότι αφορά την Επιτροπή ΚΟ.Σ.Ε. του δήμου Θεσσαλονίκης, έχουν γίνει και πρόκειται να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες : 1. έπειτα από μία σειρά επάλληλων συνεδριάσεων που έλαβαν χώρα κυρίως στο β εξάμηνο του 2011 και στις αρχές του 2012, που σαν στόχο είχαν την κατανόηση όλης της διαδικασίας καταγραφής των δεδομένων από τις υπηρεσίες του Φορέα, ο δήμος έστειλε εμπρόθεσμα (τέλη Μαρτίου 2012) συμπληρωμένους τους καταλόγους με τα γεωχωρικά δεδομένα που κατέχουν οι Υπηρεσίες του, εκπληρώνοντας έτσι την υποχρέωση που απορρέει από τον Νόμο Αναμένονται τυχόν διορθώσεις, από τον Ο.Κ.Χ.Ε, σε αυτούς τους καταλόγους, 2. το επόμενο βήμα στην διαδικασία καταγραφής των γεωχωρικών δεδομένων από το ΚΟ.Σ.Ε, είναι η δημιουργία μεταδεδόμενων για τα δεδομένα που έχουν σταλεί με τους προαναφερόμενους καταλόγους, και 3. η επιτροπή ΚΟ.Σ.Ε προτίθεται να δομήσει τις διαδικασίες εκείνες με τις οποίες θα ενημερώνονται συστηματικά οι κατάλογοι των γεωχωρικών δεδομένων από όλες τις Υπηρεσίες που έχουν σχέση με τέτοια δεδομένα. Με σκοπό την αποσαφήνιση του θεσμικού πλαίσιου της κοινοχρησίας των δεδομένων, η ΕΘ.Ε.Γ (Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας) που υπάγεται στον Υπουργό του Υ.ΠΕ.Κ.Α, συνεδρίασε στις αρχές Απριλίου του 2012 και κατέληξε στην δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου, συνοδευόμενο από προτυποποιημένες άδειες χρήσης, κοινοχρησίας γεωχωρικών δεδομένων, το οποίο δεν έχει ακόμη αποσταλεί επίσημα από κάποιο Υπουργείο στους Δήμους.

4 Επομένως, αυτό που γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω είναι ότι, 1. η επιτροπή ΚΟ.Σ.Ε είναι αυτή που θα πρέπει να ενημερώνεται για κάθε τι που έχει σχέση με γεωχωρικά δεδομένα, είτε αυτό είναι ανάθεση υπηρεσιών παραγωγής ή προμήθειας δεδομένων είτε έχει να κάνει με αίτημα ιδιωτών για γεωχωρικά δεδομένα, 2. η επιτροπή ΚΟ.Σ.Ε είναι υπεύθυνη για κάθε τι που έχει σχέση με γεωχωρικά δεδομένα και την διαχείρισή και κοινοχρησία αυτών, με άλλες Δημόσιες Αρχές και Τρίτους (ιδιώτες), 3. είναι υπεύθυνη, για τις προτάσεις προς τον Φορέα που εκπροσωπεί (είτε σε τεχνικό είτε σε διοικητικό επίπεδο), σε ότι αφορά τον εμπλουτισμό και διατήρηση των δεδομένων των υπηρεσιών, με σκοπό την ένταξή τους στην Ε.Υ.ΓΕ.Π, και τέλος 4. είναι υπεύθυνη για την προτυποποίηση διαδικασιών, σε επίπεδο γεωχωρικών δεδομένων, μεταξύ του δήμου και των διαφόρων εργολάβων που εκτελούν έργα του δήμο ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟ.Σ.Ε Μισιρλόγλου Συμεών Στράτου Μαρία Ιατρίδου Γεωργία Αβραμίδου Φένια Χριστότζογλου Σίμος Μπαζάκας Νικόλαος Στρούμπος Απόστολος Ματζίρης Ευάγγελος Ανδρεοπούλου Κωνσταντινιά Συμεωνίδου Μαρία Κόλλιας Ιωάννης Ζαφειριάδου Ρόδη Αρχοντής Αναστάσιος Αναστασιάδου Σουζάνα Σωτηριάδης Δημήτριος Πρέκας Αντώνιος Μένος Αχιλλέας Παρακαλείστε όπως ενημερωθούν όλοι οι Προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών σας. Εσωτερική διανομή : - Γραφείο Γεν. Γραμματέα Ο Γενικός Γραμματέας Θωμάς Ψαρράς

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Με τον όρο «Γεωχωρικά δεδομένα» ονομάζουμε τα δεδομένα εκείνα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα σε συγκεκριμένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή. Με άλλα λόγια, όποιο δεδομένο (χωρικό ή περιγραφικό) έχει διεύθυνση, μπορεί να αποτελέσει γεωχωρικό δεδομένο. Στις επόμενες παραγράφους δίνονται μία σειρά από παραδείγματα γεωχωρικών δεδομένων από διάφορες Υπηρεσίες του δήμου : Δ/νση Μελετών Αρχ. Έργων - Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών Μελέτες για Σχολεία. Παιδικές Χαρές και δημοτικά κτίρια. Δεδομένα Κτηματογραφήσεων. Αεροφωτογραφίες του Αγάλματα και καλλιτεχνικά μνημεία. ΓΠΣ και χρήσεις Γης. Τα όρια σχεδίου πόλεως βοηθάνε στο να απαντηθούν οι αιτήσεις των πολιτών που θέλουν βεβαίωση για εκτός σχεδίου ώστε να την χρησιμοποιήσουν για την εφορία. Tα διατηρητέα κτίρια, ή κτίρια προϋφιστάμενα του Έργα κατασκευασμένα εν εξελίξει. Δ/νση Κατασκευών Αρχ. Έργων Κατασκευαστικά έργα εν εξελίξει - αποπερατωμένα Δ/νση Ηλεκτρολογικού Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού (Εναέριο και Υπόγειο) Ηλεκτρολογικοί πίνακες και παροχές ηλεκτρικού ρεύματος Φωτιστικά σώματα οδικού φωτισμού

6 Τα ιδιόκτητα κτιριακά συγκροτήματα του Δήμου μαζί με "ενεργειακές" πληροφορίες που θα βοηθούν σε προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας ή/και παραγωγής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα. Δ/νση Κυκλοφορίας Οδικό δίκτυο δήμου. Θέσεις στάθμευσης ΑμΕΑ Θέσεις φορτοεκφόρτωσης φορτηγών ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης Χώροι Στάθμευσης (δημόσιοι) Ποδηλατόδρομοι / Θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων και δικύκλων Λεωφορειολωρίδες Κατευθύνσεις δρόμων Φωτεινοί σηματοδότες αρμοδιότητας δήμου Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών Πολεοδομία Διατάγματα και κτηματολογικά διαγράμματα Πρόνοιας Πράξεις Τακτοποίησης στον δήμο Πράξεις Εφαρμογής στον δήμο Ζώνες επιρροής του Μετρό. Διορθωτικές Πράξεις Εφαρμογής σε Κηφισιά και Τροχιοδρομικά. Πινακίδες πυρίκαυστου ζώνης. Δόμηση και Πολεοδομία Άδειες δόμησης και έγγραφα νομιμότητας κατασκευής για τον δήμο. Ημιϋπαίθριοι Δ/νση Νεολαίας και Αθλητισμού Αθλητικοί χώροι (Δημοτικά Γυμναστήρια χώροι άθλησης) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Διαχείριση Δημοτικής περιουσίας (δημόσια - ιδιωτική)

7 Δ/νση Προσόδων Άδειες ΚΥΕ, κατάληψης πεζοδρομίων και οίκων ανοχής. Στάσεις λεωφορείων και διαφημίσεις σε αυτές. Κοινόχρηστοι χώροι. Περίπτερα. Παρκόμετρα (παράλληλα με Δημοτική Αστυνομία) Λαϊκές αγορές. Είσοδοι/έξοδοι Οικοδομών. Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδικοί Σταθμοί ΚΑΠΗ ΚΕΠ Δ/νση Εκπαίδευσης Σχολικές μονάδες δήμου με τις επιμέρους διαφοροποιήσεις τους, όπως αυτά που θα φιλοξενήσουν τη Δημιουργική Απασχόληση. Δ/νση Οδοποιϊας Άδειες εκσκαφής ΟΚΩ Κατάσταση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων Ασφαλτικές εργασίες Ράμπες για ΑμΕΑ Δ/νση Πρασίνου Διάφορα είδη φυτικών στοιχείων, χώροι πρασίνου Σταθμοί ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης - μέτρησης θορύβου μετεωρολογικών παραμέτρων (Από το Τμήμα Περιβάλλοντος) Δ/νση Καθαριότητας Κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης καλαθάκια

8 Δ/νση Τοπογραφίας Δίκτυο πολυγωνομετρικών / τριγωνομετρικών και υψομετρικών αφετηριών. Τοπογραφική αποτύπωση δήμου. Δημοτικά Ακίνητα. Δ/νση Διοίκησης Δημοτικές Κοινότητες Σημεία ενδιαφέροντος που αφορούν την Δημοτική Κοινότητα χωριστά και που μπορούν να εμπλουτίσουν το υπάρχον WebGis. Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας Παρκόμετρα Δ/νση Κοιμητηρίων Θέσεις μνημάτων Δ/νση Πολιτισμού Πολιτιστικά κέντρα Εκδηλώσεις Κινηματογράφοι Θέατρα Βιβλιοθήκες Δ/νση Μουσικών Δραστηριοτήτων Ωδεία

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Δ/νση Μελετών Αρχ.Έργων 2. Δ/νση Κατασκευών Αρχ.Έργων 3..Δ/νση Ηλεκτρολογικού 4. Δ/νση Κυκλοφορίας 5. Δ/νση Πολεοδομίας 6. Δ/νση Νεολαίας και Αθλητισμού 7. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 8. Δ/νση Προσόδων 9. Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών 10. Δ/νση Εκπαίδευσης 11. Δ/νση Οδοποίας 12. Δ/νση Πρασίνου 13. Δ/νση Καθαριότητας 14. Δ/νση Τοπογραφίας 15. Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας 16. Δ/νση Κοιμητηρίων 17. Δ/νση Πολιτισμού 18. Δ/νση Μουσικών Δραστηριοτήτων

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Για αυτά που γίνονται και για αυτά που μπορούν να γίνουν... ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Φίλες και φίλοι, Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια βρέθηκε εν μέσω μιας μεγάλης κοινωνικής, οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται : α)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 10 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ: ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας - Τοπικό Τμήμα Κέρκυρας (ver.1.01, 03/2013) http://www.spmkerkyras.org

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικές ειδήσεις

Ενημερωτικές ειδήσεις Ενημερωτικές ειδήσεις από την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης 10 Ιούλιος 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Σύγχρονες τεχνολογίες στην αναστήλωση της Ακρόπολης 19 Μαρτίου 2010 Ορθοφωτομωσαϊκό του βράχου της

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα