2 ο κεφάλαιο. φυσικές έννοιες. κινητήριες μηχανές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 ο κεφάλαιο. φυσικές έννοιες. κινητήριες μηχανές"

Transcript

1 2 ο κεφάλαιο φυσικές έννοιες κινητήριες μηχανές

2 1. Τι μπορεί να προκαλέσει η επίδραση μιας δύναμης, πάνω σ ένα σώμα ; 21 Την μεταβολή της κινητικής του κατάστασης ή την παραμόρφωσή του. 2. Πώς καθορίζεται επακριβώς μια δύναμη ; α,β,γ,δ 21 Απάντηση: με το μέγεθός της με τη διεύθυνσή της ( τον άξονά της ) με την φορά της ( την κατεύθυνσή της ) με το σημείο εφαρμογής της 3. Εξηγήστε με απλά λόγια, τι σημαίνει η διάκριση των δυνάμεων, σε δυνάμεις επαφής και δυνάμεις πεδίου ; 21 Στην πρώτη κατηγορία, οι δυνάμεις εμφανίζονται όταν τα σώματα έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Στη δεύτερη κατηγορία η εμφάνισή τους γίνεται χωρίς να έρχονται σε επαφή. ( αλλά να βρίσκονται στην κατάλληλη απόσταση ). 4. Τί είναι η τριβή ; 23 Τριβή είναι η δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ δύο σωμάτων που βρίσκονται σε επαφή και κινούνται ή αρχίζουν να κινούνται το ένα προς το μέρος του άλλου. Η τριβή έχει σαν αποτέλεσμα να εμποδίζεται η κίνηση των δύο σωμάτων και παράγει αρνητικό έργο που μετατρέπεται σε θερμότητα. 5. Ποια είναι τα είδη της τριβής; 23 - η στατική τριβή ( εμφανίζεται σε ακίνητα σώματα ) - η τριβή ολίσθησης ( εμφανίζεται σε σώματα όταν ολισθαίνουν - τα σβαρνίζουμε ) - η τριβή κύλισης ( εμφανίζεται σε σώματα όταν κυλάει το ένα πάνω στο άλλο ) Ανάλογα με το είδος της τριβής ο συντελεστής της διακρίνεται σε : * στατικό συντελεστή τριβής * κινητικό >> >> ή ολίσθησης * συντελεστή τριβής κύλισης

3 6. Με ποιο τρόπο μειώνονται οι τριβές στα διάφορα τμήματα των μηχανών; 24 Για τη μείωση των τριβών στα διάφορα τμήματα των μηχανών χρησιμοποιούνται οι λιπαντικές ουσίες όπως : το λάδι λίπανσης οι βαλβολίνες και το γράσο 7. Τι ονομάζεται ροπή και από τι εξαρτάται το μέγεθός της ; 24 Ροπή Μ ονομάζεται το γινόμενο της δύναμης F επί την ελάχιστη απόσταση d. M = F.d Μ = η ροπή F = η δύναμη d = η απόσταση ή μοχλοβραχίονας Όταν η ροπή στρέφει το σώμα δεξιόστροφα χαρακτηρίζεται θετική. ( όπως οι δείκτες του ρολογιού ) Όταν η ροπή στρέφει το σώμα αριστερόστροφα χαρακτηρίζεται αρνητική. 8. Δώστε τρία παραδείγματα επίδρασης της ροπής ; 25 Απάντηση : όταν σφίγγουμε ή χαλαρώνουμε μια βίδα με το γερμανικό κλειδί όταν >> μια βίδα με το δυναμόκλειδο ή ροπόκλειδο όταν εφαρμόζουμε τη δύναμη του χεριού μας στο χειρόφρενο 9. Τι είναι η πίεση ; Με ποια όργανα μετράμε την πίεση ; 28 Απάντηση : Πίεση είναι η δύναμη που αντιστοιχεί στη μονάδα επιφάνειας και ορίζεται σαν το πηλίκο μιας δύναμης προς το εμβαδόν της επιφάνειας στην οποία εφαρμόζεται. Τύπος : p = F / S μονάδες πίεσης : το 1 Pa ( Pascal ), τo 1 bar ( μπαρ) και η 1 at ( ατμόσφαιρα ) Η πίεση ενός αερίου μετριέται με τα μανόμετρα.

4 10. Ποιες μονάδες χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε την δύναμη, την πίεση και την ροπή ; μονάδες Δύναμης : το 1 Ν ( Newton ), το 1 kp (κιλοπόντ) και η 1 lbf λίμπρα ( pound-force ) Πίεσης : το 1 Pa ( Pascal ), τo 1 bar ( μπαρ) και η 1 at ( ατμόσφαιρα ) 1bar=10 5 Pa το 1 p.s.i. ή 1 lb/in 2 το 1 p.s.i. = 0,07 bar, 1 bar = 14,5 p.s.i. ή lb/in 2 Ροπής : το 1 kpm και το 1 Nm 11. Τι είναι η απόλυτη ή πραγματική πίεση ; 28 Απόλυτη ή πραγματική πίεση είναι το άθροισμα της ατμοσφαιρικής και της μανομετρικής πίεσης. ( αρχή μέτρησης από το απόλυτο κενό ) 12. Ποια πίεση ονομάζεται μανομετρική ; 28 Μανομετρική ονομάζεται η διαφορά της απόλυτης πίεσης από την ατμοσφαιρική και είναι η πίεση που μετράνε τα μανόμετρα. ( Τα μανόμετρα δείχνουν μηδέν ενώ βρίσκονται μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης ) 13. Τι ονομάζουμε έργο ; Ποιο χαρακτηρίζεται σαν θετικό και ποιο σαν αρνητικό έργο ; 29 Εργο είναι το γινόμενο μιας δύναμης επί την απόσταση, που μετακινεί το σημείο εφαρμογής της, κατά την διεύθυνσή της. * Οταν η μετατόπιση του σώματος έχει την διεύθυνση της δύναμης, τότε το έργο που παράγεται είναι θετικό. * Όταν η μετατόπιση του σώματος είναι αντίθετη προς την φορά της δύναμης, τότε το έργο που παράγεται είναι αρνητικό. Μονάδα έργου : είναι το Joule ( Τζάουλ ) 14. Τι είναι η ισχύς μιας μηχανής ; 33 Απάντηση : Ισχύς είναι το φυσικό μέγεθος με το οποίο μπορούμε να συγκρίνουμε την απόδοση διάφορων μηχανών. Τύπος : P = W / t Δηλαδή, ισχύς είναι το έργο που παράγεται στην μονάδα του χρόνου.

5 15. Ποιες μονάδες χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε την ισχύ μιας μηχανής ; 33 Μονάδες ισχύος είναι το 1 kw (κιλοβάτ) και ο 1 PS ( ίππος) το 1 kw = 1,35 PS και ο 1 PS = 0,735 kw ( γαλλικός ίππος ) Επίσης ο αγγλικός ίππος 1 HP = kw και το 1 kw = 1,34 HP 1 PS = 0,987 HP και ο 1 HP = 1,013 PS 16. Τι εκφράζει ο όρος ενέργεια, ποια είδη ενέργειας γνωρίζεται και σε τι μονάδες την μετράμε ; 31 Η ενέργεια εκφράζει την ικανότητα ενός συστήματος να αποδώσει έργο. Είδη : α) η κινητική ενέργεια β) η δυναμική ενέργεια γ) η εσωτερική ενέργεια ( αέριο υπό πίεση) δ) η χημική ενέργεια ε) η ηλεκτρική ενέργεια στ) η μαγνητική ζ) η θερμική και η) η πυρηνική ενέργεια η ενέργεια έχει τις ίδιες μονάδες με το έργο. Μονάδες : το Joule ( J ) η θερμίδα ( cal ), η αγγλική θερμίδα ( Btu ) καθώς και η κιλοβατώρα ( kwh ) 17. Τι είναι η θερμοκρασία και τι η θερμότητα ; Η θερμοκρασία είναι το μέτρο σύγκρισης της θερμικής κατάστασης των σωμάτων, δηλαδή χαρακτηρίζει πόσο ζεστό ή πόσο κρύο είναι ένα σώμα. Η θερμότητα είναι μια μορφή ενέργειας και είναι το αίτιο που δημιουργεί το αίσθημα του θερμού ή του ψυχρού.

6 18. Σε τι μονάδες τις μετράμε ; μονάδες θερμοκρασίας είναι : οι βαθμοί Celsius ( κελσίου ) και οι βαθμοί Fahrenheit ( φαρενάιτ ) ο F ο C Σχέση μονάδων : o C = ( 5/9 ). ( o F - 32 ) o F = ( 9/5 ). o C + 32 μονάδες θερμότητας ( ή θερμικής ενέργειας ) : είναι το Joule ( J ) το καλορί ( cal ) ή θερμίδα ( πρακτικά χρησιμοποιείται η χιλιοθερμίδα 1 kcal = cal ) και το ( Btu ) ή αγγλική θερμίδα Σχέση μονάδων : 1 kcal = J και 1 J = 238, kcal 1 Btu = J και 1 J = 947, Btu 19. Τι είναι η θερμική ισορροπία ; 34 Είναι η μεταφορά θερμότητας από ένα θερμότερο σώμα, που έρχεται σε επαφή με ένα ψυχρότερο, μέχρις ότου και τα δύο σώματα αποκτήσουν την ίδια θερμοκρασία. 20. Με ποια όργανα μετράται η θερμοκρασία ; Η θερμοκρασία μετράται με ειδικά όργανα που ονομάζονται θερμόμετρα και η λειτουργία τους βασίζεται στην ιδιότητα της διαστολής και συστολής των σωμάτων. Η βαθμολόγηση των θερμομέτρων γίνεται σε βαθμούς Celsius ( κελσίου ) ο C και σε βαθμούς Fahrenheit ( φαρενάιτ ) ο F Το μηδέν του Κελσίου αντιστοιχεί στη θερμοκρασία πήξης του αποσταγμένου νερού. Το 100 ο του Κελσίου αντιστοιχεί στη θερμοκρασία βρασμού του αποσταγμένου νερού. Στη θερμοκρασία πήξης του αποσταγμένου νερού ( 0 ο C ) αντιστοιχούν οι 32 ο F Στη θερμοκρασία βρασμού του αποσταγμένου νερού (100 ο C ) αντιστοιχούν οι 212 ο F

7 21. Ποια ονομάζεται απόλυτη θερμοκρασία ; 37 Απόλυτη είναι η θερμοκρασία που μετριέται από το απόλυτο μηδέν, δηλαδή από τους -273 ο C. Το απόλυτο μηδέν είναι η χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία ( θεωρητικά ), γι αυτό η απόλυτη θερμοκρασία έχει πάντοτε θετικές τιμές. ( Στο απόλυτο μηδέν ο όγκος ενός ιδανικού ή τέλειου αερίου μηδενίζεται ) συμβολίζεται με το : Τ μετράται σε : βαθμούς Κέλβιν ( Κ ) στην κλίμακα Kelvin ( κέλβιν ) και : >> Ρανκίν ( R ) στην >> Rankine ( Ρανκίν ) 22. Με ποια σχέση συνδέεται η κλίμακα Κέλβιν με την κλίμακα Κελσίου ; 37 K = ο C και ο C = K Τι είναι ο ειδικός όγκος και σε τι μονάδες μετριέται ; 38 Είναι το πηλίκο του όγκου που καταλαμβάνει μια ποσότητα αερίου δια της μάζας του. Συμβολίζεται με μικρό : v ( ενώ ο όγκος με μεγάλο V ) τύπος : v = V/m Μετριέται σε : m 3 / kg 24. Τι είναι η πυκνότητα ενός σώματος και σε τι μονάδες μετριέται ; 38 Είναι το πηλίκο της μάζας του υλικού δια του όγκου που καταλαμβάνει. Συμβολίζεται με : ρ Τύπος : ρ = m / V Μετριέται σε : kg / m 3

8 25. Τι είναι το ειδικό βάρος ενός σώματος και σε τι μονάδες μετριέται ; 38 Είναι το πηλίκο του βάρους ενός σώματος δια του όγκου που καταλαμβάνει. Συμβολίζεται με : γ Τύπος : γ = Β / V Μετριέται σε : Ν / m Από ποια μεγέθη χαρακτηρίζεται η κατάσταση ενός αερίου ; 9 ΜΕΚ ΙΙ Πότε λέμε ότι ένα αέριο άλλαξε κατάσταση και πώς παριστάνεται γραφικά η μεταβολή ; 9 ΜΕΚ ΙΙ Η κατάσταση ενός αερίου χαρακτηρίζεται από * την πίεσή του ( P ) * τον όγκο του ( V ) * την θερμοκρασία του ( T ) Λέμε ότι το αέριο άλλαξε κατάσταση εάν μεταβληθούν η πίεσή του, ο ειδικός όγκος και η θερμοκρασία του, από P 1, v 1, T 1 σε P 2, v 2, T 2. Η αλλαγή από μια κατάσταση σε άλλη παριστάνεται γραφικά σε σύστημα δύο ορθογωνίων αξόνων, όπου στον κατακόρυφο μετράμε τις πιέσεις και στον οριζόντιο τους ειδικούς όγκους. 27. Ποιοι είναι οι νόμοι των τελείων αερίων και τι γνωρίζεται για τον καθένα ; Πότε ένα αέριο ονομάζεται τέλειο ; ΜΕΚ ΙΙ Ένα αέριο ονομάζεται τέλειο, όταν ακολουθεί τους νόμους των τελείων αερίων. Οι νόμοι των τελείων αερίων είναι : α) των Boyle Mariotte και β) τoυ Gay Lussac Εάν ο λόγος P. v / Τ ενός αερίου παραμένει πάντοτε σταθερός και εφόσον το βάρος του αερίου δεν μεταβάλλεται, τότε ισχύει η σχέση : P 1. v 1 = P 2. v 2 T 1 T 2

9 28. Ποιες είναι οι μεταβολές κατάστασης των αερίων ; 10-ΜΕΚ ΙΙ Οι μεταβολές κατάστασης των αερίων είναι : η ισόθερμη η ισόχωρη η ισοβαρής η αδιαβατική και η πολυτροπική 29. Ποια μεταβολή κατάστασης ονομάζουμε ισόθερμη, ισόχωρη, ισοβαρή, αδιαβατική και πολυτροπική ; 10 ΜΕΚ ΙΙ ( ισόθερμη, ισόχωρη ΕΠΑΛ 2009 ) Μια μεταβολή ονομάζεται : Ισόθερμη, εάν κατά τη διάρκειά της η θερμοκρασία του αερίου παραμένει σταθερή Ισόχωρη, εάν κατά τη διάρκειά της ο ειδικός όγκος του αερίου παραμένει σταθερός Ισοβαρής, εάν κατά τη διάρκειά της η πίεση του αερίου παραμένει σταθερή. Αδιαβατική εάν κατά τη διάρκειά της δεν προστίθεται ούτε αφαιρείται θερμότητα στο αέριο. Πολυτροπική είναι μία ενδιάμεση μεταβολή κατάστασης ανάμεσα στην αδιαβατική και την ισόθερμη. 30. Να αναγνωρίσετε σε ποια μεταβολή αντιστοιχεί το καθ ένα από τα παρακάτω διαγράμματα ΜΕΚ ΙΙ

10 31. Τι είναι η θερμότητα ; 39 Η θερμότητα είναι μια μορφή ενέργειας και είναι το αίτιο που δημιουργεί το αίσθημα του θερμού ή του ψυχρού. συμβολίζεται με : Q ( το ποσό θερμότητας ή θερμικής ενέργειας ) μετριέται σε : Joule ( J ) καλορί ( cal ) ή θερμίδα ( η χιλιοθερμίδα 1 kcal = cal ) αγγλική θερμίδα Btu. Σχέση μονάδων : 1 kcal = J και 1 J = 238, kcal 1 Btu = J και 1 J = 947, Btu

11 32. Ποιοι είναι οι τρόποι μετάδοσης της θερμότητας ; α,β,γ α) με αγωγιμότητα ( π.χ. το κουτάλι στο νερό που βράζει ) β) με μεταφορά ( π.χ. το σύστημα ψύξεως δηλ. η θερμότητα μεταφέρεται από ένα ζεστό σώμα σε ένα «εν κινήσει» υγρό ή αέριο, ή το αντίστροφο ) γ) με ακτινοβολία ( π.χ. η ηλιακή ) που είναι μια άλλη μορφή ενέργειας που την εκπέμπουν τα θερμά σώματα ( ηλεκτρομαγνητικά κύματα ). 33. Τι ορίζει ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος ; 43 ( η αρχή διατήρησης της ενέργειας ) Απάντηση : Σύμφωνα με τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο, σε έναν κινητήρα που μετατρέπει μιας μορφής ενέργεια σε μια άλλη, στο τέλος της διαδικασίας μετατροπής η ενέργεια που θα πάρουμε, θα είναι ίση με το άθροισμα όλων των επί μέρους μορφών ενέργειας που προέκυψαν κατά την διαδικασία της μετατροπής. 34. Τι ορίζει ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος ; 45 ( ροή θερμότητας ) Απάντηση : Σύμφωνα με τον δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο, η θερμική ενέργεια ρέει από μόνη της από τα θερμότερα προς τα ψυχρότερα σώματα και ποτέ αντίστροφα. Επίσης καθορίζει ότι η απόδοση μιας θερμικής μηχανής είναι, πάντοτε, ένας αριθμός μικρότερος της μονάδας, ακόμα και αν η μηχανή είναι τέλεια. 35. Τι είναι ο βαθμός απόδοσης μιας ΜΕΚ ; 45 Είναι το ποσοστό από την ενέργεια που περιέχει το καύσιμο, που μπορεί να μετατρέπει ο κινητήρας σε ωφέλιμο μηχανικό έργο. Ο βαθμός απόδοσης είναι ένας αριθμός που συνήθως εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις %. Εξαρτάται από τον βαθμό συμπίεσης του κινητήρα. Όσο υψηλότερη είναι η συμπίεση ενός κινητήρα τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση.

12 ενέργεια που αποδίδει ο κινητήρας Βαθμός απόδοσης = % ενέργεια που καταναλώνει ο κινητήρας Η υπόλοιπη ενέργεια απάγεται από : 185 Α. το σύστημα ψύξης και τα τοιχώματα Β. τα καυσαέρια Γ. την ακτινοβολία θερμότητας του κινητήρα Δ. τις τριβές και τους παθητικούς χρόνους. 36. Τι είναι η κινητήρια μηχανή και τι είναι η ΜΕΚ ; Κινητήρια μηχανή είναι ένα σύνολο εξαρτημάτων που μπορούν να παράγουν ωφέλιμο έργο. Ανάλογα με την διακρίνονται σε : μορφή ενέργειας που καταναλώνουν οι κινητήριες μηχανές. θερμικές μηχανές ( ΜΕΚ, ατμοστρόβιλοι και αεριοστρόβιλοι ). ηλεκτροκινητήρες. υδραυλικοί κινητήρες ΜΕΚ είναι η μηχανή που μετατρέπει την χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμική ενέργεια ( με την καύση ) και μετά σε κινητική ενέργεια ( με την εκτόνωση των καυσαερίων ).

13 37. Πώς κατατάσσονται οι κινητήριες μηχανές ανάλογα με α. τον θερμικό κύκλο τους : 1) σε σταθερου όγκου με κύκλο Otto 2) σε σταθερής πίεσης με κύκλο Diesel β. τον κύκλο λειτουργίας : ι) σε δίχρονες ( Otto ή Diesel ) ιι) σε τετράχρονες ( Otto, Diesel, Wankel ) ιιι) σε συνεχούς λειτουργίας ( αεριοστρόβιλοι ) γ. το καύσιμο σε 1) βενζινοκινητήρες 2) πετρελαιοκινητήρες 3) αερίων καυσίμων 4) μίγματος αλκοόλης 5) μίγματος βιοκαυσίμων δ. την κατασκευή και κίνηση του εμβόλου σε ι) εμβολοφόρους παλινδρομικούς ιι) περιστροφικούς ή Wankel ε. τον αριθμό των κυλίνδρων σε μονοκύλινδρους ή πολυκύλινδρους στ. την διάταξη των κυλίνδρων σε σειρά, διάταξη V και boxer ( σε αστέρος μόνο σε τανκς ή αεροπλάνα ) ζ. την ψύξη του κινητήρα σε υδρόψυκτους και αερόψυκτους η. τον αριθμό των βαλβίδων σε απλούς και πολυβάλβιδους θ. τον χρονισμό των βαλβίδων σε απλούς και μεταβαλλόμενου χρονισμού ι. την πίεση του αέρα εισαγωγής σε ατμοσφαιρικούς και υπερτροφοδοτούμενους ια. τον τρόπο τροφοδοσίας ιβ. τις στροφές ανά λεπτό ιγ. την φορά περιστροφής ιδ. την ισχύ του κινητήρα ιε. την χρήση τους με καρμπυρατέρ ή σύστημα ψεκασμού σε πολύστροφους ή αργόστροφους σε δεξιόστροφους ή αριστερόστροφους σε μικρής ή μεγάλης ισχύος σε ξηράς, θαλάσσης και αέρος

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 159 Εισαγωγή: Μηχανική ονομάζεται το τμήμα της Φυσικής, το οποίο εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία των σωμάτων. Επειδή η σημασία της είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

5 ο κεφάλαιο. βενζινομηχανές

5 ο κεφάλαιο. βενζινομηχανές 5 ο κεφάλαιο βενζινομηχανές 5.1 θεωρητικός και πραγματικός κύκλος λειτουργίας 4-χρονης και 2-χρονης βενζινομηχανής 1. Τι αποτυπώνεται σ ένα σπειροειδές διάγραμμα 4-Χ ΜΕΚ ; α, β, γ 71-77 α) η διάρκεια κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑ ΩΝ (SI) Χρόνος βασική µονάδα το δευτερόλεπτο (s) Ορίζεται ως η χρονική διάρκεια 9192631770 κύκλων ακτινοβολίας για µια συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 Σεπτεμβρίου 2011 2 Περιεχόμενα 1 Βασικές έννοιες Θερμιδομετρίας 5 1.1 Θερμική Αλληλεπίδραση.....................

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ιδακτικοί Στόχοι Μετά το πέρας της µελέτης του πρώτου κεφαλαίου θα είστε ικανοί: Να αναφέρετε την ιστορική εξέλιξη των κινητήρων εσωτερικής καύσης και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Θεωρία και ασκήσεις. Αθήνα 2012. Θερμοδυναμική 2012 Σελίδα 1

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Θεωρία και ασκήσεις. Αθήνα 2012. Θερμοδυναμική 2012 Σελίδα 1 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Θεωρία και ασκήσεις Αθήνα 0 0 Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ιστορία της θερμοδυναμικής, με τη μοντέρνα έννοια, μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει το πρώτο ήμισυ του ΧΙΧ αιώνα. Στην πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Τα περισσότερα είδη ινών είναι υγροσκοπικά, έχουν δηλαδή την ιδιότητα να απορροφούν υγρασία (υδρατμούς) όταν η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

διαστάσεις : M L t T L ή Δευτερεύουσες: ταχύτητα = ma F g όπου: m = 1 kg L = 1m t = sec mkg 9,81

διαστάσεις : M L t T L ή Δευτερεύουσες: ταχύτητα = ma F g όπου: m = 1 kg L = 1m t = sec mkg 9,81 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Πρόχειρες µη εγκεκριµένες σηµειώσεις από τις παραδόσεις Θεωρίας του Ε. Κατσόγιαννου, που περιέχουν την εξεταστέα ύλη και ασκήσεις. Τα θέµατα θα αφορούν ορισµούς, ερωτήσεις κατανόησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 303/2008/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 303/2008/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΝΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 303/2008/ΕΚ I. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

8 2.ΘΕΜΑ B 2-16138 Β.1

8 2.ΘΕΜΑ B 2-16138 Β.1 1 ΘΕΜΑ B Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων 1.ΘΕΜΑ Β 2-16146 Β.1 Μια ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας, καταλαμβάνει όγκο V, έχει απόλυτη θερμοκρασία Τ, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 5. Η εσωτερική ενέργεια Τα υλικά σώµατα αποτελούνται από δοµικούς λίθους, δηλαδή άτοµα, ιόντα ή µόρια. Kάθε δοµικός λίθος σώµατος διαθέτει δυναµική και κινητική ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Η εξίσωση αυτή εκφράζει μια σχέση μεταξύ της πίεσης, της θερμοκρασίας και του ειδικού όγκου. P v = R Όπου P = πίεση σε Pascal v = Ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το «φρεσκάρισμα» των γνώσεων από τη Θερμοδυναμική με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη Κεφάλαιο 1 ο Φυσικά μεγέθη 1.1. Μέγεθος Μέγεθος είναι κάθε ποσότητα η οποία μπορεί να μετρηθεί. 1.2. Μέτρηση Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη. 1.. Φυσικά μεγέθη Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής

ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΠΕΔΗ (ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ) ΚΙΝΗΤΗΡΑ Ο κινητήρας ξεμοντάρεται και συνδέεται απευθείας στην πέδη Είναι πιο αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α.Μ. 3635 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙ ΜΙΣΕΛ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: Οικ. 8441/560/ΦΓ.9.6.4.

Αρ. Πρωτ: Οικ. 8441/560/ΦΓ.9.6.4. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ θερµι µ κή µ η µ χα χ ν α ή ενεργό υλικό Κυκλική µεταβολή

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ θερµι µ κή µ η µ χα χ ν α ή ενεργό υλικό Κυκλική µεταβολή ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ιάγραµµα ροής ενέργειας σε µια θερµική µηχανή (=διάταξη που µεταφέρει µέρος της θερµότητας σε µηχανική ενέργεια. Περιέχει ενεργό υλικόδηλ., µια ποσότητα ύλης στο εσωτερικό της που υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδιότητα αυτή είναι η κίνηση, δηλαδή η δυνατότητα που έχουν τα σώματα να αλλάζουν θέση στο χώρο.

Η ιδιότητα αυτή είναι η κίνηση, δηλαδή η δυνατότητα που έχουν τα σώματα να αλλάζουν θέση στο χώρο. ΚΙΝΗΣΗ Εισαγωγικά (Εικόνες με τις αντίστοιχες λεζάντες) Ένας αετός πετά Ένας άνθρωπος περπατά Μια τίγρης ορμάει στο θύμα της Ενα ψάρι κολυμπάει Μια μπαλαρίνα περιστρέφεται Τα ρήματα που χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ. τύποι λειτουργία εγκατάσταση συντήρηση επισκευή γραναζωτή αντλία polyrex. Εισηγητής :ΓΛΟΥΦΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εκπόνηση :ΚΟΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ. τύποι λειτουργία εγκατάσταση συντήρηση επισκευή γραναζωτή αντλία polyrex. Εισηγητής :ΓΛΟΥΦΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εκπόνηση :ΚΟΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΕΣ τύποι λειτουργία εγκατάσταση συντήρηση επισκευή γραναζωτή αντλία polyrex Εισηγητής :ΓΛΟΥΦΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εκπόνηση :ΚΟΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις έννοιες. Θ.1 Άτομα

Θεμελιώδεις έννοιες. Θ.1 Άτομα Θεμελιώδεις έννοιες Η Χημεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την ύλη και τις μεταβολές που αυτή υφίσταται. Η Φυσικοχημεία είναι ο κλάδος της χημείας που θεμελιώνει και αναπτύσσει τις βασικές της αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων

Οι ιδιότητες των αερίων μεροσ 1 Ισορροπία Στο Μέρος 1 του βιβλίου αναπτύσσονται οι έννοιες που είναι απαραίτητες για τη μελέτη της ισορροπίας στη χημεία. Όταν μελετάμε την ισορροπία αναφερόμαστε τόσο σε φυσικές μεταβολές, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Α Θερμοδυναμικός Νόμος

Α Θερμοδυναμικός Νόμος Α Θερμοδυναμικός Νόμος Θερμότητα Έχουμε ήδη αναφέρει ότι πρόκειται για έναν τρόπο μεταφορά ενέργειας που βασίζεται στη διαφορά θερμοκρασιών μεταξύ των σωμάτων. Ορίζεται από τη σχέση: Έργο dw F dx F dx

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ 3. ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ και ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η ενεργειακή κατάσταση των δοµικών λίθων ενός φυσικού συστήµατος (στερεού σώµατος, υγρού ή αερίου) και οι µεταβολές της

Διαβάστε περισσότερα

Επιλύοντας, έχω: (p atm -p E )LA=(p atm +p E )αla p atm -p E =p atm α+p E α p atm (1-α)=p E (1+α) ο C. Ζητούνται:

Επιλύοντας, έχω: (p atm -p E )LA=(p atm +p E )αla p atm -p E =p atm α+p E α p atm (1-α)=p E (1+α) ο C. Ζητούνται: ΑΣΚΗΣΗ 1 Μια ποσότητα αερίου εγκλωβίζεται αεροστεγώς σε κυλινδρικό δοχείο με έμβολο διαμέτρου d=81 mm. Όταν η ανοικτή πλευρά του δοχείου είναι από την κάτω πλευρά (Θέση 1) το έμβολο απέχει κατά απόσταση

Διαβάστε περισσότερα